İdrar kaçırmaya karşı uygulaması basit öneriler.

içerik

Erkeklerde İdrar Kaçırma Neden Olur? – Sağlık Ocağım .NET

İdrar kaçırmaya karşı uygulaması basit öneriler.

İdrar kaçırma, istemsiz olarak idrarı tutamama halidir ve birçok sebebe bağlı olabilir. İdrar kaçırma sorunu olan erkeğin doktor muayenesinde iyi sorgulanması gereklidir. İdrar kaçırmanın tipi, nedeni açısından çok önemlidir.

İdrar kaçırma sanılandan daha sık görüle, ancak doktora baş vurmada veya bu durumu ifade etmede sosyokültürel nedenlerden dolayı ihmal edilen bir sorundur. İdrar kaçırma problemi her yaş ve hen cinste görülebilir.

İdrar kaçırma tek bir hastalık değildir ve her idrar kaçırma aynı olmaz. İdrar kaçırma probleminin farklı tipleri ve bu tiplerin farklı nedenleri vardır.

Bu nedenle idrar kaçırmanın tedavisi tipine ve nedenine göre değişiklik gösterir.

Erkeklerde idrar kaçırma tipleri ve nedenleri

Erkeklerde stres tipi idrar kaçırma nedir :Stres tipi idrar kaçırma problemi öksürme, aksırma, hapşırma, gülme sırasında karın basıncı arttığında meydana gelen idrar kaçırma sorunu stres tipi idrar kaçırma olarak adlandırılır. Stres tipi idrar kaçırma erkeklerde daha çok iyi huylu prostat büyümesi ya dakötü huylu prostat büyümesinedeni ile yapılan prostat cerrahisi sonrası daha sık görülür.

Erkeklerde sıkışma tipi idrar kaçırma nedir : Sıkışma tipi idrar kaçırma bir anda idrarın sıkışması sonucu tuvalete yetişememe tarzında idrar kaçırmadır. Sıkışma tipi idrar kaçırmanın birçok nedeni vardır.

Bu nedenlerden en sık görüleni akut idrar yolu enfeksiyonu, idrar yollarında taş olması, idrar yolları tümörleri, geçirilen kazalara bağlı olarak idrar kesesinin sinirsel kontrolünün bozulması, yine kazalara bağlı leğen kemiklerinin travması sonucu idrar kaçırma, felç kalan hastalarda sinirsel kontrolünün aşırı olması, tansiyona ve kalp hastalığına bağlı olarak inme geçirme, kronik idrar yolu enfeksiyonu, özellikle erkeklerde 50 yaş sonrası idrar kesesi kaslarının zayıflığına bağlı olarak sıkışma tipi idrar kaçırma görülebilir.

Erkeklerde dolup taşma tipi idrar kaçırma nedir : Dolup taşma tarzı idrar kaçırma, idrar kesesini uyaran sinirlerde ciddi derecede harabiyet oluşması sonucu meydana gelir. Bu harabiyet nedeni ile hasta idrarını hiç hissetmez ve dolup taşma tarzında idrarını kaçırır. Bu tip idrar kaçırma iki başlık altında incelenir. Birincisi tedavi edilemeyen dolup taşma tarzında idrar kaçırma, ikincisi ise prostatın büyümesinde ve prostata bağlı hastalıklarda son dönem idrar kaçırma olarak görülür. Diğer bir neden ise şeker hastalığı nedeni ile 15 yıl civarı kontrolsüz kalmış idrar kesesini uyaran sinirlerin harabiyetine bağlı olarak dolup taşma tarzı idrar kaçırma problemi ortaya çıkar.

Erkeklerde idrar kaçırmanın nedeni nasıl teşhis edilir?

Erkeklerde idrar kaçırma bir sonuçtur ve bir rahatsızlık sonucu ortaya çıkar. Erkeklerde idrar kaçırmanın nedeninin bulunması için hastanın bir üroloji uzmanına baş vurması gerekir.

İdrar kaçırmanın sebebinin bulunması için üroloji uzmanının yapacağı fizik muayene sırasında hastanın öyküsünün iyi alınması ve iyi değerlendirilmesi gereklidir.

Stres tipi idrar kaçırma sorununda hastanın geçirmiş olduğu cerrahi bir tedavi olup olmadığı sorgulanır.

Sıkışma tipi denilen idrar kaçırma sorununda hastanın iyi dinlenmesi gerekir.

İdrar kaçırma sorunu olan erkeklerde muayenede prostat varlığı, cerrahi geçirmiş olması, kronik idrar yolu enfeksiyonu varlığı, taş hastalığı varlığı, sinir harabiyetine bağlı nörolojik bir bozukluk varlığı, geçirmiş olduğu kaza ve travmalar varlığı gibi hastalıkların değerlendirilmesi ve araştırılması için gerekli idrar testleri, kan testleri ve görüntüleme yöntemleri kullanılır. Uzun süren ve ilaç tedavisine rağmen iyileşmeyen tuvalete yetişememe tarzında idrar kaçırma sorunu nörolojik olarak incelenmelidir.

Erkeklerde idrar kaçırma tedavisi

Erkeklerde idrar kaçırmanın tedavisi idrar kaçırmanın nedenine, tipine bağlı olarak değişir.

Erkeklerde stres tipi idrar kaçırma tedavisi : Stres tipi denilen idrar kaçırma iyi huylu ya da kötü huylu prostat cerrahileri sonrası görülür. Bu durum genellikle 6 ay içerisinde düzelir.

Fakat düzelmeyen vakalarda hastaya kegel egzersizi denilen pelvik taban kaslarını güçlendirici, hayali bir idrar tutma şeklinde kasların 5 saniye kasılıp 5 saniye gevşetilmesi egzersizleri tedavi olarak verilir.

Bu egzersiz ile 6 ay sonra idrar kaçırma probleminde % 50 oranında düzelme sağlanır.

Erkeklerde sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisi :Sıkışma tipi idrar kaçırmanın tedavisinde genellikle nedene yönelik tedaviler uygulanır.

Sıkışma tipi idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonuna bağlı ise bunun tedavisi, taşa bağlı idrar kaçırma ise taşın kırılarak veya düşmesi sağlanarak tedavisi, dirençli olan sıkışma tipi idrar kaçırma sorununda nörolojik bir problem varlığının araştırılması ve tedavi edilebilecek bir durum ise buna yönelik tedavi, prostatın 50 yaşından sonra büyümesine bağlı olarak idrar kesesindeki düzensiz kasılmalara bağlı sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisinde idrar kesesini rahatlatıcı tedavi yöntemleri uygulanır.

Erkeklerde dolup taşma tipi idrar kaçırma tedavisi : Dolup taşma denilen, idrar kesesinin dolduğu halde hastanın hissetmediği tip idrar kaçırma tedavisinde ise sulu nelaton kateterler ile (bir çeşit sonda) hastanın günde 4-5 kez idrarını boşaltması şeklinde tedavi yöntemi uygulanır. Bu tip sondayı kullanamayan hastalara daimi sonda takılır.

Erkeklerde idrar kaçırmanın enjeksiyon ve cerrahi tedavisi

Erkeklerde stres tipi idrar kaçırmanın enjeksiyon ve cerrahi tedavisi :İdrar kaçırma ile ilgili cerrahi tedavi idrar kaçırmanın tipine ve nedenine bağlı olarak değişir. Stres tipi denilen öksürünce, aksırınca, ıkınınca olan idrar kaçırma erkeklerde prostat cerrahisi sonrası oluşur.

Prostatın hemen ön tarafında idrar tutmaya yarayan bir kas dokusu vardır. Cerrahi sırasında bu kas dokusu zedelenir ise hasta cerrahi sonrası idrar kaçırır. Bu hastalarda yapılacak ilk tedavi zarar gören kas dokusunun yerine hacim oluşturan kollojen tipi maddenin enjeksiyonudur.

Bu tedavi ile % 40-50 oranında başarı sağlanabilir.

Bu yöntem ile başarı sağlanamayan stres tpi idrar kaçırma probleminde Kadınlarda da uygulanan, idrar yolunun altına konulan bir bant konularak yapılan askı operasyonu tedavisi uygulanır. Diğer bir yöntem ise zarar gören bölgeye hastanın kendisinin manipüle ettiği, yapay sfinkter denilen bir cihazın yerleştirilmesi işlemidir.

Erkeklerde sıkışma tipi idrar kaçırmanın enjeksiyon ve cerrahi tedavisi : Sıkışma tipi denilen bir anda aniden idrarı sıkışarak idrar kaçırılan tip idrar kaçırmanın tedavisinde ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda idrar kesesi içerisine botoks enjeksiyonu (farklı noktalara kas içerisine yapılan botoks enjeksiyonu) yüksek oranda başarı sağlar. Bu işlem 6 ile 9 ay aralıklar ile tekrarlanarak uygulanır.

Sıkışma tipi idrar kaçırmanın diğer bir tedavisi cerrahi olarak bel bölgesine yerleştirilen bir peysmekır olan elektriksel stimülasyon üreten cihaz yerleştirilmesi tedavisidir. Bu cihazlar ile idrar kesesinin sinirsel aktivitesi kontrol altına alınır ve düzensiz kasılmalar engellenir ve hasta bu şekilde tedavi edilir.

Erkeklerde ileri yaş ve prostat idrar kaçırmaya neden olur mu?

Erkeklerde yaşlanma ile idrar kaçırma arasında doğru bir orantı vardır. Çünkü erkeklerde genellikle 50’li yaşlardan sonra prostat büyümesi başlar. Büyüyen prostat tıkanma ile ilgili şikayetlere neden olur ve bu hastaların tedavi edilmesi gerekir.

Tedavi edilemeyen veya edilmeyen hastalarda idrar kesesi kaslarında damarsal ve kaslar ile ilgili ciddi problemler oluşur. İdrar kesesinin esnek yapısı kaybolur ve daha katı bir hal alır. Bu nedenle prostat büyümesi şikayetler başlayınca tedavi edilmelidir.

Yaşa bağlı olarak görülen idrar kaçırma nedeninin diğeri de hormonal değişikliklerdir.

Çünkü yaşlanan erkeklerde androjen miktarı azalır. Bu azalmaya ve hormonal etkileşime bağlı olarak hastada geceleri daha çok idrar üretimi olur ve hasta geceleri daha sık idrara çıkar. Bu nedenle idrar kaçırma problemi ortaya çıkabilir.

Yaşlılığa bağlı olarak idrar kaçırmanın diğer bir nedeni ise yaşlılarda daha fazla görülen kronik hastalıklardır.

Örneğin, kronik akciğer hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon hastalığı, kalp hastalıkları ve özellikle bu hastalıklar nedeni ile kullanılan ilaçlar ve ilaçların yan etkileri idrar kaçırma nedeni olabilir. Bu nedenle bu ilaçların gözden geçirilmesi ve gerekir ise düzenlenmesi gerekir.

Kegel egzersizi erkeklerde idrar kaçırmayı önler mi?

Erkeklerde idrar kaçırma önlenir mi

Erkeklerde idrar kaçırmaya karşı yapılabilecek en önemli egzersiz kegel egzersizleridir. Pelvik taban kasları, idrar kesesinin ve rektumun çevresinde bulunan ve bu yapıları destekleyen, idrar kontrolünde ve gaita (dışkı) kontrolünde oldukça önemli görevleri olan kaslardır. Bu sistemin zafiyetinde ciddi anlamda sorunlar ortaya çıkar.

Bu durum menopoz sonrası kadınlarda sık görüldüğü gibi, 50 yaşlarından sonra erkeklerde de görülen bir durumdur. Pelvik taban kaslarını güçlendirmek için genellikle kegel egzersizi önerilir.

Kegel egzersizi tuvalette küçük abdest yaparken bir anda sıkıp idrarı tutmak zorunda kalınan şekilde sıkıp bırakma egzersizidir.

Fakat bu egzersiz tuvalet yapma sırasında değil günün herhangi bir zamanında özel olarak zaman ayırıp, yapılması önerilen bir egzersizdir.

Örneğin, hayalibir şekilde idrarı tutma manevrası yapılır ve bu kasıp gevşetme hareketi 5 saniyede bir yapılır. 5 saniye kasıp 5 saniye gevşeme şeklinde yapılır. Bu egzersiz günde birkaç defa 20’şer tekrar olarak yapılır ise idrar kaçırma şikayetlerinde yaklaşık altı ay sonra % 50 oranında hastada düzelme gözlenir.

Bu egzersizler alışıldıktan sonra ayakta, otururken, yatarken de yapılabilir. Fakat günde en azından 2-3 defa 20’şer tekrar şeklinde özel zaman ayırarak yapmak konsantrasyon açısından ve yanlış kasları çalıştırmama açısından önemlidir. Bu egzersizleri tek başına uygulayamayan hastaların fizyoterapi desteği alması faydalı olur.

Erkek hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: //www.saglikocagim.net/erkeklerde-idrar-kacrma-neden-olur/

İdrar Kaçırma Ameliyatı Nasıl Uygulanır?

İdrar kaçırmaya karşı uygulaması basit öneriler.

Kişinin kontrolü haricinde meydana gelen, sosyal ya da hijyenik sorunlara kapı açan idrar kaçırma halidir.

İdrar Kaçırma Tedavisi

İdrar kaçırma tedavisi, mesane enfeksiyonu, vajina enfeksiyonu, mesane tümörleri, taşları, menopoz ardından yaşanan hormonal değişiklikler, güçlük çıkartan doğumlar, sinirsel hastalıklar, karın bölgesine yapılan şua tedavisi, erkeklerde prostat büyümesi, kullanılan kimi ilaç çeşitleri, mesane tıkanıklıkları gibi nedenlerle meydana gelen idrar kaçırma ardından uygulanır.

İdrar kaçırma çeşitli şekillerde, aşağıda belirtildiği gibi görülebilir:

 • Stres tipi idrar kaçırma: Fiziksel aktivite ya da herhangi bir zorlanmada idrar kaçırma
 • Sıkışma hissi duyumsamak ve aniden idrar bastırmasıyla oluşan idrar kaçırma
 • İki durumun ortak görülmesi
 • Mesanenin potansiyelinin aşılması sebebiyle, taşma biçiminde ortaya çıkan kaçırma

İdar kaçırmaya yol açan sebepler saptanarak, ilk olarak egzersizler ya da ilaç tedavisi denenir. Bugün, bu problemin önlenmesi adına oldukça etkili ilaçlar kullanılmaktadır. İlaç tedavisinin ne kadar süreceği ve dozu ise hastadan hastaya değişen bir durumdur. Fakat stres idrar kaçırma tipi ilaç tedavisine cevap vermeyebilir.

 İdrar kaçırmanın incelenmesi, hastadan elde edilen ayrıntılı bilgi ve fizik değerlendirmesi ile yapılır. İdrar sisteminin işlevi için bazı testler sorunu net bir biçimde ortaya koymak için yapılır.

İdrar torbasının içindeki basıncın ürodinami ismi verilen yöntemle ölçülmesi, ultrason aracılığı ile ya da sistografi gibi özel filmlerle mesanenin görüntülenmesi gerekebilir.

Altta yatan başka sebepler de var ise, teşhis edilerek tedavi edilmesi gerekir.

Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda, özellikle kadınlar için son zamanlarda geliştirilen güvenli ve oldukça başarılı yöntemlerle tedavi oldukça basit bir şekilde sağlanır.

Vücut dışında dikiş izi olmadan, hızla sonuç verilen yöntemler günümüzde başarıyla gerçekleştirilmektedir. Hastaların genel bir çoğunluğunda, tedavi bir günde tamamlanabilmektedir.

Aşağıdaki belirtilen biçimlerde idrar kaçırma durumları söz konusu ise, bir üroloji uzmanına başvurarak tedavi sağlanabilir:

 • Gülme, öksürme ya da hapşırmada
 • Yürüme, koşma ya da egzersiz esnasında
 • Ağır bir şey kaldırırken
 • Oturulan yerden ayağa kalkarken
 • Aniden idrar hissi bastırması ve tuvalete yetişememe hallerinde

bunların dışında:

 • İdrar kaçırma için ped kullanacak duruma gelindiyse,
 • İdrarı yaptıktan sonra dahi hala idrar yapma isteği duyuluyorsa (mesanenin tam boşalamadığı hissi)
 • Sık sık idrara çıkma isteği duyuluyorsa derhal bir doktora başvurulmalıdır.

İdrar kaçırma şikayeti olanlara uygulanacak tedavi nasıl olur?

Egzersiz: Bazı durumdaki hastalarda öncelikli olarak başvurulacak yöntem, egzersizdir. Farklı şekillerde egzersiz uygulaması verilebilir. Hastanın kendi kaslarını doğru olarak kasması öğretilip, çalışması istenir. Bu tekniğe ”kegel egzersizi” ismi verilir.

Bu teknikte hastaların uyumsuzluğu gözlenebilir. Geliştirilen en yeni yöntem ”Manyetik Pelvik Taban Stimülasyonu” ismi verilen, tekniktir. İdrar kaçırmaya karşı oldukça etkili bir yöntem olarak kabul edilir.

Haftada 2-3 kez uygulanan çalışma yaklaşık olarak 20 dakikada tamamlanmaktadır. Ağrılı olmayan ve oldukça kolay yapılabilen bir uygulamadır.

Pasif egzersiz yapılarak, pelvik taban kaslarının etkili olarak çalışmasını sağlayan bu egzersiz ile, kişi kaslarının kasıldığını hisseder ve kasları güçlenir. Güçlenen kaslar ile idrar kaçırmayı tedavi etmek mümkündür.

Bu tedavi aşağıda belirtilen hastalar için uygundur ve cerrahi müdahaleye gerek kalmadan idrar kaçırma sonlanabilir:

 • İdrar kaçırma problemleri olan erkek ve kadınlarda,
 • Güçlü bir doğum ardından, esnemiş olan pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi gerektiğinde kullanılır.
 • Cerrahi tedaviye uygun görülmeyen kişilerde kullanılabilir.
 • İdrar kaçırma problemi olan yaşı henüz genç kadınlar, ameliyat olmayı arzu etmezler ise bu yöntem uygulanabilir.
 • Daha önce ameliyat olsa da, idrar kaçırma problemi halen devam eden kadınlarda uygulanabilir.
 • Prostat ameliyatı ardından idrar kaçırma sorunu olan erkeklerde uygulanabilir.
 • Kronik prostat iltihabından mustarip uygulanabilir.
 • Müzmin pelvik ağrısı çekenlerde uygulanabilir.

Manyetik Pelvik Taban Stimülasyonu tedavisi uygulanmış kişilerde, herhangi bir yan etki söz konusu değildir. Uygulanan 16-20 seans ardından fayda görmüş hastalarda, belli zaman aralıklarında tekrar edilebilen bir tedavi biçimidir. Hastalar fayda görmezse farklı tedaviler uygulanmalıdır.

İlaç tedavisi: İlaç tedavisi tuvalete yetişemeden idrar kaçıran, öksürürken, hapşırırken idrar kaçıran hastalara tek başına ya da diğer yöntemlerle birlikte uygulanır. İdrar kaçırmayı engellemek adına kullanılan ilaçlar, uzun süreli kullanımları ardından etkili olabilirler. Bazı ilaçların yan etkileri bulunabilir, bu sebeple özellikle yazın sıcaklarda problem teşkil edebilir.

Cerrahi tedavi: Önceki senelerde yapılan ameliyatlarda, mesanenin yukarıya doğru çekilmesini sağlayan yöntem uygulanmaktaydi. Ameliyat olan hastaların 2. seneden sonra tekrar idrar kaçırma sorunlarının olması sebebiyle, alternatif tedaviler uygulanmaktaydı.

İdrar kaçırmanın temel sebebinin pelvik tabanında yer alan destek kas dokusunun yetersizliği olduğunun fark edilmesinden dolayı, mesanenin aşağıya doğru inmesini önleyecek biçimde tabana hamak gibi destek sağlayıcı spesifik bir madde, operasyonla yerleştirilmeye başlandı.

 TVT ismi verilen uygulamanın nekahat süresi kısa ve basit bir işlemdir. Günübirlik uygulanan işlem, lokal anestezi ile yapılmaktadır. Bu teknik idrar kaçırma tedavisini oldukça basitleştirmiş ve güvenilebilir bir yöntemdir.

Ameliyat ardında %90 olan başarı, beş sene sonra da % 80 olarak tespit edilmiştir.

Ameliyat tedavisinin hedefi nedir ve nasıl uygulanmaktadır?

Ameliyatta asıl hedef sarkmış idrar torbası ve idrar yolunu normale döndürmek, rahimde sarkma mevcut ise bunu düzeltmek ve genital bölge kaslarını eski biçimlerine döndürmektir.

İdrar kaçırma ameliyatı nasıl uygulanır?

Ameliyat ya sadece idrar kaçırmayı düzeltmek için ya da mevcut ise ek pelvis anormalliklerini (idrar torbası, kalın bağırsak ve rahim sarkması, gaz kaçırma) de düzeltmek için uygulanır. Sadece idrar kaçırma problemi için yapılan ameliyatlar artık lokal anestezi ile uygulanmakta ve hasta ameliyatın olduğu gün taburcu edilmektedir.

En yaygın şekilde uygulanan ameliyatların şekli nelerdir?

Eskiden uygulanan operasyonlar oldukça düşük başarı oranları sebebiyle yapılmaktan vazgeçilmiştir. Bugün sadece Burch kolposüspansiyon ve tension-free üretropeksiler (TVT, IVS, MPS v.d) uygulanmaktadır.

Bu ameliyatların başarı oranları yüksek midir?

Başarı oranları yaklaşık olarak % 90-95 tir.

Başarı oranlarını etkileyen en mühim faktörler nelerdir?

Başarı oranlarını olumsuz yönde etkileyen en önem teşkil eden sebep daha önce operasyon yaşamış olmaktır. Ne yazık ki, bu etkisiz operasyonlar bugün bile, halen yapılmaya devam edilmektedir ve hastaların bir bölümü bu ameliyatları olan hasta grupları meydana getirmektedir. Bu sebepten dolayı hasta iyi değerlendirilmelidir. Ve kişiye olabilecek en uygun ameliyat seçilmelidir.

Gelen Aramalar:

Dilerseniz Hemen 0216 368 2448 nolu Telefonumuzu Arayarak Bilgi ve Randevu Alabilirsiniz.

Dilerseniz Buraya Tıklayarak İletişim Sayfamızdan Bizlere Mesajlarınızı İletebilirsiniz.

Источник: //www.ateskarateke.com/idrar-kacirma-ameliyati-nasil-uygulanir

İdrar Kaçırma | ÜRO-TIP

İdrar kaçırmaya karşı uygulaması basit öneriler.

Mesane göbek altındaki kasların arkasında, erkeklerde bağırsakların önünde kadınlarda rahmin altında yer alan bir organdır. Böbreklerden gelen idrarın biriktiği torbadır. (Şekil 1. büyütmek için tıklayınız)

Mesane nasıl çalışır?

Böbreklerden gelen idrar mesaneyi doldurmaya başladığında beyine sinirler yoluyla sinyal gider, buna karşılık beyin hem mesanenin kasılmasını engelleyecek hemde idrar tutmayı sağlayan kasların kasılmasını sağlayacak sinyaller gönderir.

Ancak, mesanede biriken idrar kapasiteyi zorlamaya başladığında beyine giden sinyaller sıklaşır ve beyin kişiyi tuvalete yönlendirerek uyguladığı baskıyı kaldırır. Böylece mesane adalesi kasılır, idrar tutmayı sağlayan kaslar gevşer ve kişi idrarını yapar.

Mesanede (idrar torbası) normal bir erişkinde 350-500 ml kadar idrar birikebilir.

İdrarı nasıl tutarız? İdrar tutmayı sağlayan faktörler nelerdir?

İdrar birikirken mesane elastik olduğundan genişlemeye başlar, bu sayede mesane içerisinde basınç artışı olmaz, böbreklerden gelen idrar rahatlıkla mesaneye girebilir.

Ayrıca, mesanenin hemen altında idrar tutmaya yarayan ve devamlı kasılı olarak duran kaslar idrar torbasında biriken idrarın kaçmasına engel olur. Kadınlarda anatomik olarak idrar borusu erkeklere göre daha kısadır.

Kadınlarda salgılanan bazı hormonlar idrar borusuna (üretra) destek sağlar. İdrar yaparken mesane bir miktar aşağı doğru hareket eder.

İdrar Kaçırma Nedenleri

İdrar kaçırma hastalığının birçok nedeni vardır.

Mesanenin enfeksiyonları (kadınlarda sistit, mesane iltihabı), vajina enfeksiyonları, mesane taşları, mesane tümörleri, zorlu doğumlar, menopoz sonrası hormonal değişiklikler, karın bölgesine uygulanan şua tedavisi, sinirsel hastalıklar ve özellikle erkeklerde görülen prostat büyümesi gibi nedenlerle mesane çıkışı tıkanıklıkları idrar kaçırma nedeni olabilir.

Ayrıca kadınlarda devamlı idrar kaçırmaya sebep olabilecek nedenler arasında mesane-vajina arasında ya da böbrekle mesane arasındaki idrar borusu (üreter) – vajina arasında oluşacak birleşmeler sayılabilir. Kontrolsüz şeker hastalığında, alkolizmde de idrar kaçırmaları görülebilir.

Kadın yada erkeklerde geçirilmiş çeşitli ameliyatlar idrar kaçırmaya yol açabilirler. Erkeklerde prostatın özellikle kanserine yönelik ameliyatlar, diğer prostat ve mesane boynu ameliyatları, mesane ve idrar tutma mekanizması çevresindeki ameliyatlar gibi nedenler sayılabilir.

İlaçlar da idrar kaçırmaya sebep olabilir veya kolaylaştırabilir. Bunlar arasında adale gevşeten ilaçlar, tansiyon düşürücü ilaçlar, idrar söktürücüler, sakinleştiriciler, depresyona karşı alınan ilaçlar, alerji ilaçları vb gibi ilaçlar yer alır.

Beyin fonksiyonlarında yavaşlamaya neden olan hastalıklarda (demans, alzheimer, damarsal hastalıklar vb) idrar kaçırmaya neden olur.

Normal doğum neden idrar kaçırma riskini arttırır?

Mesanenin sabit durmasını sağlayan kaslar normal doğum esnasında yırtılır veya zarar görür (Şekil 3,4). Normalde hapşırırken, öksürürken mesane aşağı doğru hareket eder. Mesanenin aşağı doğru daha fazla hareket etmesini alttan gelen destek kas dokusu engeller ve kişi idrar kaçırmaz.

Ancak, çevredeki kasların zarar görmesi veya yırtılması nedenleriyle özellikle hapşırırken, öksürürken mesane sabit duramayarak aşağı doğru yer değiştirir, alttaki destek kas dokusu hasarlı olduğu için yeterli desteği sağlayamaz ve mesane aşağı doğru daha fazla sarkar ve kişi idrarını kaçırır (Şekil 5).

İdrar kaçırma nasıl teşhis edilir?

Bunun için öykü, muayene, günlük idrar takip çizelgesi, kişinin kaçırdığı idrar miktarının tespit edildiği ped testi ve gerekirse ürodinami adı verilen mesanenin nasıl çalıştığını gösteren testlerle tanı konur.

Ürodinami özellikle daha önce idrar kaçırma ameliyatı olmasına rağmen idrar kaçırmaya devam eden hastalar ve ameliyat yapılacak hastalara uygulanan daha ayrıntılı bir incelemedir. Bu işlem sırasında hastanın mesanesine yerleştirilen bir kateter ile mesanenin nasıl çalıştığı ve idrar kaçırmanın nedenleri ile ilgili değerli bulgular elde edilir.

Ziyaretçi ilgisi:

 • idrar kaçırma
 • idrar kaçırma nedenleri
 • idrar kaçırmanın nedenleri
 • idrar kaçırma ilaçları isimleri
 • idrar kaçırma broşür
 • idrar tutamama
 • iktidarsızlık ve idrar kaçırma

Источник: //www.urotip.com.tr/idrar-kacirma.html

İdrar Kaçırma Sorununa Karşı 9 Öneri

İdrar kaçırmaya karşı uygulaması basit öneriler.

Kadınlarda daha fazla görülen idrar kaçırma problemi, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor ve hayat kalitesini düşürüyor.

İdrar kaçırmada sürekli ıslaklık, tahriş, koku olması endişesiyle oluşan rahatsızlık hissi, depresyona kadar varan ruhsal sorunların gelişmesine yol açabiliyor. Ancak bu sorun cerrahi yöntemlerin yanı sıra yaşam tarzı değişiklikleri ve egzersizlerle de çözüme kavuşabiliyor.

Memorial Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Gülseren Kayalar, idrar kaçırma ve fiziksel rehabilitasyonla tedavisi hakkında bilgi verdi.

Zorlu doğum, sigara ve şişmanlık riski artırıyor

“Üriner inkontinans” olarak tanımlanan idrar kaçırma sorunu, aşırı aktif mesane sonucu açığa çıkmaktadır. Erkeklerde nadiren görülen idrar kaçırma, genellikle öksürme, aksırma gibi stres yaratan fiziksel çaba sırasında veya ani, güçlü bir idrara çıkma isteğiyle ortaya çıkmaktadır.

Daha çok kadınlarda görülen bu sorunun gelişiminde; yaş, doğurganlık sayısı, zorlu doğum, zayıf bağ dokusu, şişmanlık, sigara kullanımı, kronik öksürük, kabızlık, anal yetmezlik ve mesane sarkıklığı, geçirilmiş pelvik cerrahi ya da yaralanma, üriner sistem enfeksiyonları ile menopoz gibi risk faktörleri önemli rol oynamaktadır.

Tedavide ilk basamak mesane rehabilitasyonu

Normal bir idrara çıkma için, pelvik tabanı oluşturan kemik, bağ ve kas dokusundan oluşan anatomik yapıların ve periferik sinir sisteminin sağlıklı çalışması gerekmektedir.

Söz konusu yapılardaki bağ dokusunun zayıflaması ya da kopması işlev kaybına, aşırı aktif mesaneye ve istemsiz idrar kaçırmaya yol açmaktadır. Tedavide ilk basamak mesane rehabilitasyonudur.

Bu yöntem; hafif-orta derecede semptomu olanlar, stres tipi idrar kaçırma için cerrahi tedavi bekleyenler, cerrahi tedaviyi kabul etmeyenler, doğurganlık yaşında olup gebelik planlayanlar ve cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalar için uygundur.

Günde 7 kereden fazla idrara çıkıyorsanız dikkat!

Mesane rehabilitasyonu; yaşam tarzı değişikliğinden işeme programlarına, mesane eğitiminden pelvik taban kas egzersizlerine dek farklı yöntemleri kapsamaktadır. Tedaviye başlamadan önce hastadan 24 saat boyunca idrara çıkma günlüğü tutması istenmektedir.

Bu veriler, bir günlük periyotlarla hastanın sıvı alımı ile atım miktarını gösterir. İdrara çıkma günlüğünde hasta aldığı ve çıkarttığı sıvı miktarı ile frekansını 24 saat boyunca kaydetmektedir.

Ayrıca alınan sıvının cinsi, kaçırma epizotları, idrara çıkma sıklığı ve idrar kaçırma anındaki aktivite de saatleriyle birlikte kaydedilmelidir. Hastadan alınan bu günlükle idrar volümü, idrara çıkma sıklığı, ne sıklıkta kaçırma olduğu ve bunu artıran ya da azaltan durumların nedenine karar verilmektedir.

Sağlıklı bir kişi için günlük idrara çıkma sıklığı gündüz 4-6, gece de 1-2 arasında olmalıdır. Dolayısıyla gündüz 7’den fazla idrara çıkmak normal kabul edilmemektedir.

Mesane eğitimi programı kapsamında hastaların dikkat edilmesi gerekenler

 1. Aşırı sıvı alımı azaltılıp, yetersiz sıvı alımı artırılmalıdır.
 2. Günde en az 1,5-2 litre sıvı tüketilmelidir.
 3. Gece uyumadan dört saat önce sıvı alımından kaçınılmalı, yatmadan önce mesane boşaltılmalıdır.

 4. Akşam saatlerinde sulu meyve ve sebze tüketiminden uzak durulmalıdır.
 5. Aşırı kafeinli, asitli, baharatlı yiyecek ve içecekler ile aşırı alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.

 6. Fiziksel aktivite artırılmalı, kilo vermeyi destekleyecek şeklide dengeli ve düzenli beslenilmelidir.
 7. Varsa sigara alışkanlığından vazgeçilmelidir.
 8. Kronik kabızlık ve tuvalete çıkarken zorlanmanın önlenmesi için diyete lifli gıdalar eklenmelidir.

 9. Rutin bir tuvalete çıkma programı oluşturulmalı ve şiddetli durumlarda rahatlatıcı tedaviler uygulanmalıdır.

Mesane kapasitesinin artırılması hedefleniyor

Mesane eğitiminde, hastanın idrar yapma hissini bastırarak mesane kapasitesini artırmak ve günlük 3-4 saat aralıklarla idrar yapmasını sağlamak hedeflenmektedir. Kişi idrar yapma ihtiyacı hissettiğinde, son tuvalete gidişinin üzerinden 2 saatten fazla süre geçmişse idrar yapabilmektedir. Aksi halde aşamalı program uygulanmaktadır.

Bağımsız mesane eğitimi kapsamında uygulanan diğer yöntemleri; Kegel egzersizleri, vajinal ağırlık kullanımı, pelvik tabanın elektriksel stimülasyonu ve biofeedback tedavisidir.

Kegel egzersizleri sayesinde; pelvik taban kaslarının koordinasyon ve fonksiyonundan haberdar olma, periüretral levator ani çizgili kas liflerini hızlı kasılan lif özelliğinden, yavaş kasılan lif özelliğine değiştirmek, kasın dayanıklılığının ve gücünün artırılması ile semptomlarda azalma amaçlanmaktadır.

Tedavide vajinal ağırlık kullanımı, pelvik taban kaslarını güçlendirme ve değerlendirme aracıdır. Egzersizler, ağırlıkları 20-100 gram arasında değişen beş vajinal koninin vajinada sırayla taşınmasıyla yapılmaktadır.

Pelvik tabanın elektriksel stimülasyonu, pelvik taban kas gruplarına vajina ya da yüzeyel elektrotlar yardımıyla, vajinal ya da rektal yoldan uyarıcı olarak düşük doz elektrik akımı verilmesiyle uygulanmaktadır. Biofeedback tedavisi, pelvik tabanın kasılmasının ve gevşemesinin, ekran ve ses düzeni aracılığıyla görsel-işitsel sinyaller halinde hastaya yansıtılmasıdır.

Güncellenme Tarihi: 12 Haziran 2017 Yayınlanma Tarihi: 12 Haziran 2017

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: //www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/idrar-kacirma-sorununa-karsi-9-oneri/

Kadınlarda İdrar Kaçırma Neden Olur, Nasıl Önlenir?

İdrar kaçırmaya karşı uygulaması basit öneriler.

Kadınlarda idrar kaçırma (üriner inkontinans), mesane kontrolünün kaybedilmesidir ve bu da istemeden idrarın dışarı çıkmasına neden olmaktadır.

Kadınlarda idrar kaçırma, beynin mesaneye düzgün şekilde sinyal vermemesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Mesane kasları, mesane kasını kontrol eden sinirlerdeki bir sorun yüzünden çok fazla daralabilir.

Bu kasların işlevini kaybetmesi de idrarı tutamama gibi sorunlara neden olabilmektedir.

İlgili Haber

Güvenilir olmayan bir mesane kişinin sosyal hayatı ve güvenini ciddi şekilde etkileyebilir. Kadınlar idrar kaçırmaya daha yatkındır, çünkü kadın üretrası (idrarın mesaneden dışarı atılmasını sağlayan tüp) kısadır ve kontinans mekanizması erkek kadar gelişmiş değildir. Birden fazla doğum, mesane ve üretrayı zayıflatır ve menopoz bazen üretranın kapatma işlevini bozabilir.

Kadınlar Üriner İnkontinans (İdrar Kaçırma) Tipleri

Kadınlarda idrar kaçırma çeşitleri birden fazladır. Bunlar ise stres tipi idrar kaçırma, sıkışma tipi idrar kaçırma ve karışık tip idrar kaçırma olarak adlandırılmaktadır.

Stres Tipi İdrar Kaçırma

Stres tipi idrar kaçırma belirtileri söz konusu olduğunda mesane üzerine baskı uygulayan öksürük, hapşırma, gülme veya fiziksel aktivite gibi durumlar idrar kaçırmaya neden olmaktadır.

Hamilelik ve doğumdan kaynaklanan fiziksel değişiklikler de stres tipi idrar kaçırmaya neden olabilmektedir. Diğer yandan pelvik taban kaslarının zayıflaması da mesaneyi aşağı doğru hareket ettirir ve mesaneyi pelvisin altına iterek idrar kaçırmaya neden olur.

Sonuç olarak, fiziksel stres anında idrar kaçırılabilir.

İlgili Haber

Buna aşırı aktif mesane denmektedir. Urge tipi idrar kaçırmada tuvalete gitmek için büyük bir aciliyet hissedersiniz, ancak tuvalete yetişemeden idrarınızı kaçırırsınız.

Aşırı aktif mesaneye sahip olmanın nedenleri arasında mesane sinirlerinin zarar görmüş olması, kaslarda hasar oluşması ve diyabet, inme gibi durumların sinirleri etkileyerek idrar kaçırmaya neden olmasını sayabiliriz.

Bu tipte idrar kaçırma öyküsü olan kadınlar için suya dokunmak, akan suyu duymak veya soğuk bir çevrede olmak tetikleyicidir.

Karışık Tip İdrar Kaçırma

Karışık tip idrar kaçırma ise , stres ve sıkışma tipi idrar kaçırmanın birlikte görüldüğü durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Taşma Tipi İdrar Kaçırma

Mesane dolu olsa bile farkına varmadan idrar kaçırma durumu taşma tipi idrar kaçırma olarak adlandırılır. Buna zayıf mesane kasları, tümörler, kabızlık, bazı ilaçlar, diyabet veya pelvik yaralanmalar neden olabilir.

Kadınlarda idrar kaçırma sadece sağlık olarak değil ruhsal anlamda da sorunlara neden olmaktadır. Bu tip bir rahatsızlığı olan kişiler sosyal hayatlarını kısıtlamakta ve psikolojik olarak zor zamanlar geçirmektedir. Bu nedenle herhangi bir idrar kaçırma probleminde hemen doktora görünmekte fayda vardır.

Öksürürken İdrar Kaçırma

Çoğu kişi öksürdüğünde, güldüğünde ya da hapşırırken idrar kaçırıyor. Buna stres tipi idrar kaçırma denir. Bazı vakalarda, astım ya da uzun yıllar süren kronik öksürük, pelvik tabanın kaslarını gerebilir ve kaslarda gevşemelere neden olabilir.

Bu da stres üriner inkontinansa neden olur. Öksürürken idrar kaçırma nedenleri arasında mesane ve üretra destekleyen zayıflamış pelvik kaslar veya üretral sfinkterlerin doğru çalışmaması bulunmaktadır.

Zayıflık şu sebeplerden kaynaklanabilir:

 • Çocuk doğurma
 • Üretra alanına hasar
 • Bazı ilaçlar
 • Prostat veya pelvik bölgedeki cerrahi

Stres inkontinans için risk faktörleri şunları içerir:

 • Kadın olmak
 • Çocuk doğurma
 • Uzun süre öksürme
 • Yaşlanmak
 • Şişmanlık
 • Sigara içmek

Egzersiz Yaparken İdrar Kaçırma

Egzersiz sırasında idrar sızıntısı ile zaman zaman ortaya çıkan idrara çıkma dürtüsü, stres inkontinans olarak bilinen bir duruma bağlıdır. Stres inkontinansı zayıflamış vajinal ve üretral kasların sonucunda oluşur ve idrar kaçırmaya neden olur.

Kaslar daha da inceldikçe idrar akışını durdurmak zorlaşır. Genelde zararsız bir problem olmasına rağmen, egzersiz yaparken sorunlara neden olabilir, özellikle de idrarını tutamamanızın sizi düzenli fiziksel aktiviteden alıkoymasına izin verirseniz.

Egzersiz yaparken idrar kaçırma sorunu sık görülen bir durumdur. Hamilelik veya menopoz nedeniyle hormonal değişiklikler geçirmiş kadınlar, üretral duvarların incelmesine maruz kalabilir ve mesane üzerinde daha az kontrol sağlayabilir. Stres idrar yoluna ve mesaneye baskı yaptığı için, egzersiz yaparken idrar kaçırma sorunu ortaya çıkar.

Stres inkontinansı ve egzersiz sırasında idrar yapma isteği, özellikle yaşlandıkça hem normaldir, hem de utanç verici bir problemdir. Özellikle idrar kaçırma sorunu yaşarsanız ve yine de nemli iç çamaşırı ya da kıyafet ile egzersiz yapmaya devam ederseniz, bu cildi tahriş edebilir.

Sorun hakkında doktorunuzla konuşmak sık idrara çıkma veya idrar kaçırma ile sorununuza çözüm bulmanıza yardımcı olabilir. Bu gibi bir durumda doktorunuz kegel egzersizleriyapmanızı önerebilir, bu da kasların gerginleştirilmesini sağlar. Şiddetli durumlarda ameliyat tercihini de düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

Aşırı hidrasyon, egzersiz yaparken idrar kaçırmanıza neden olan ana suçlulardan biri olabilir. Egzersiz sırasında içme suyu, hidrasyon için önemlidir. Her 10 ile 20 dakikada bir su içmek yeterlidir. Ancak fazla su içerseniz ani bir idrar yapma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Egzersiz yapmaya başlamadan önce her zaman tuvalete gidin.

Gebelikte İdrar Kaçırma

Üriner inkontinans, istemsiz idrara çıkmadır. En sık rastlanan form, stres üriner inkontinans olup, bu durumda fiziksel aktivite, gülme veya hapşırma gibi eylemler esnasında kişi idrarını kaçırabilmektedir.

Gebelikte idrar kaçırma söz konusu olduğunda bunun en yaygın nedeni zayıf pelvik taban kaslarıdır. Pelvik taban kasları pelvisinizin altına yayılır. Bebeğinizin artan ağırlığıyla beraber bu kasların zayıflaması normaldir.

Zayıf pelvik taban kaslarına sahip olmak bağırsaklarınızı ve mesanenizi kontrol etmenizi zorlaştırır ve bu da tuvaleti kullanmanız gerektiğinde kontrol sorunlarını beraberinde getirebilir. Öksürürken, hapşırırken, gülerken veya hareket ederken idrarınızı kaçırabilirsiniz.

Özellikle birinci veya ikinci trimesterde mesanenizi kontrol etmekle ilgili sorunlarınız varsa, stres inkontinansı ile baş etme olasılığı daha yüksektir.

Doğum öncesi idrar kaçırma doğumdan sonra da yaşanır mı?

Kadınların neredeyse yarısı doğum sonrası idrar kaçırma problemi yaşarlar. Ne yazık ki, idrarını tutamama durumundan birçok yeni anne mustarip olsa da çoğu kişi bu konuyla alakalı doktora başvurmayı hala tabu olarak görmektedir.

Gebelik inkontinansı pelvik taban kaslarınızın gücünü artıran egzersizlerle tedavi edilebileceğinden, vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmanız çok daha mantıklı bir seçim olacaktır.

Doğum sonrası inkontinans ne kadar sürer?

Bu doğum şekline, doğum sırasında ne olduğuna ve gebelik sırasında idrar kaçırma problemleri olup olmadığına bağlıdır. Bazıları için, doğumdan sonraki birkaç hafta içerisinde sorun kendiliğinden çözümlenmektedir. Diğerleri için bu aylarca sürebilir veya uzun vadeli bir sorun haline gelebilir.

Kadınlarda İdrar Kaçırmayı Azaltma Yolları

Üriner inkontinans (idrar kaçırma) yaygın ve sıklıkla utanç verici bir sorundur. Öksürdüğünüzde ya da hapşırırken idrarınız kaçırmak, işemek için bir dürtüye neden olsa da öylesine ani ve güçlüdür ki zamanında tuvalete gitmeyi engeller.

Üriner inkontinans günlük faaliyetlerinizi etkiliyorsa, doktorunuza danışmaktan çekinmeyin.

Üriner inkontinans bir hastalık değildir. Bu durumun nedeni, günlük alışkanlıklar, temel sağlık koşulları veya fiziksel problemler olabilir. Bazı içecekler, gıdalar veya ilaçlar diüretik yani mesanenizi uyararak idrar hacmini arttırabilir.

Bunlar ise alkol, kafein, çay, karbonatlı içecekler, yapay tatlandırıcılar, mısır şurubu, kalp ilaçları, kas gevşetici ilaçlar, yüksek dozda B veya C vitamini alımıdır. Çoğu insan için basit yaşam biçimi değişiklikleri veya tıbbi tedavi rahatsızlığı hafifletebilir veya üriner inkontinansı durdurabilir.

Ancak idrar kaçırmayı azaltmak için kendiniz de bazı yöntemler uygulayabilirsiniz.

Pelvik taban egzersizleri: Pelvik taban kaslarınız idrarınızı tutmanıza yardımcı olur. Kaslar gebelik veya kilolu olmanın sonucu olarak zayıflarsa idrar kaçırmak mümkündür. Ancak bu durumla başa çıkmak için kaslarınızı güçlendirebilirsiniz.İdrar kaçırma egzersizleri Kegel olarak da adlandırılmaktadır.

Daha az sıvı alımı: Mesane çok dolu olduğunda idrar kaçırma dürtüsü daha fazla rahatsızlık verecektir. Çok fazla şey içerseniz, acil idrara çıkma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu nedenle kafein ve alkolü sınırlamak iyi bir çözümdür. Aksi halde gün boyu tuvalete yetişmek için koşmanız gerekebilir.

Kilo kaybı: Ekstra kilo, idrar kaçırmaya neden olabilir, çünkü bu durum mesaneye baskı uygulamaktadır. Bu nedenle kilo vermek idrar kaçırma için alabileceğiniz önlemlerden biridir.

Sigarayı bırakmak: Eğer sigara içiyorsanız, idrarınızı tutamama riski taşırsınız. Çünkü bu durum, pelvik taban kaslarınızı zorlamanıza neden oluyor.

Kabızlığı yönetmek: Bağırsakları boşaltmak için kendinizi zorlamanız pelvik taban kaslarınızı zayıflatır ve idrar kaçırmayı daha da kötüleştirir. Bağırsakları boşaltma isteğini hiçbir zaman ertelememelisiniz. Kabızsanız diyetinizi ve yaşam tarzınızı değiştirmeniz bu durumu engellemeye yardımcı olabilir. Daha fazla lif tüketin ve daha fazla egzersiz yapın.

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..