İdrarda Kanamaya Yol Açan 9 Nedene Dikkat!

İdrardan Kan Gelmesinin Nedenleri

İdrarda Kanamaya Yol Açan 9 Nedene Dikkat!

Haber güncelleme tarihi 26.01.2019 09:31

Kanlı İdrar Neden Olur?

İdrarda görülen kan, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kanlı idrar, önemsiz bir nedenden kaynaklanabileceği gibi ciddi bir tehnin habercisi niteliğinde de olabilir.

Kanlı idrarla karşılaşmanız durumunda bir an önce doktora başvurmalı ve kanamanın nedenlerini araştırmalısınız. Kanamanın nedeni bir hastalık ise geç kalınmadan tedaviye başlanmalıdır.

 İdrarda görülen kan miktarı kanamanın nedenine göre değişkenlik gösterebilir. İdrarda görülen kan, gözle görülecek kadar fazla olabileceği gibi yalnızca kan tahlillerinde de kan hücrelerine rastlanılabilir.

Bu tip “mikroskopik kanamalar” genellikle rutin kontrol sırasında ortaya çıkar. Kanlı idrar, toplumun %5’inde görülen bir durumdur.

Kanlı idrar, hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen bir durumdur. Ayrıca çocuklarda da kanlı idrara rastlanılabilir. İdrarda görülen kan, böbrekler, böbrek boruları, mesane ve dış idrar yolundan gelebilir.

Erkeklerde ise prostat hastalıklarından kaynaklanan kanamalar görülebilir. İdrar kanamalarının en önemli nedenlerinden biri kanserdir. Kanserin yanı sıra böbrek taşları ile idrar yolu enfeksiyonları da kanamaya neden olabilir.

Bu tip ciddi hastalıkların yanı sıra ağır egzersizler de kanlı idrara neden olabilir.

1. Sistit

Mesane iltihaplanması olan sistit, idrar yollarında en sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis ve tedavi büyük önem taşır.

Tedavi edilmemesi durumunda böbreklere yayılabilir ve kalıcı hasar bırakabilir.

Sistit oluşumunu tetikleyen faktörler; doğum, nörolojik problemler, idrar yoluna yapılan müdahaleler, cinsel ilişki, mesane taşı ve az su tüketimi olarak sıralanabilir.

2. Böbrek Taşı

Kanlı idrara neden olan durumlardan bir diğeri böbrek taşıdır. Böbrek taşı, şiddetli ağrıya neden olduğu gibi bulantı ve kusmaya da neden olabilir. Ancak kanlı idrara neden olan asıl etken, böbrek taşının idrarda tahrişe neden olmasıdır.

3. Mesane Taşı

Tıpkı böbrek taşında olduğu gibi mesane taşı da kanlı idrara neden olabilir. Taşın mesaneyi tahriş etmesi sonucunda kanlı idrar meydana gelebilir.

4. Hemolitik Anemi

Alyuvarları yok eden bazı hastalıklar, alyuvarlardaki genetik anormallikler veya bazı ilaçlardan kaynaklanan bir hastalıktır. Hemolitik anemide yorgunluk, güçsüzlük, nefes darlığı ve idrarda kan gibi belirtiler gözlemlenir.

5. Mesane Kanseri

Mesane kanserinin başlıca belirtisi idrarda kan görülmesidir. Ancak idrarda kan görülen her vaka mesane kanserini işaret etmez. Mesane kanseri nedeniyle meydana gelen kanamalar ara sıra görülür. Mesane kanserinin ileri vakalarında mesane tahrişine ve sancılı idrar yapmaya neden olur.

6. Üretrit

Genellikle kadınlarda görülen bir rahatsızlık olan üretrit, yetersiz hijyenden kaynaklanan bakteriyel bir iltihaptır.

Üretritte sarımtırak akıntı ile birlikte karnın alt kısmında ağrı görülür.

Ayrıca sık sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi ve kanlı idrar yapma gibi belirtiler de gözlemlenir.

Hangi Test Ve Tetkikler Uygulanır?

Kanamanın belli bir hastalığı işaret ettiğini söyleyemeyiz. Vakaların %15’inde hiçbir soruna rastlanmazken bazı durumlarda tıbbi müdahale gerektiren sorunlar tespit edilebilir. Bu nedenle kanlı idrar sorunu ile karşılaşılması durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Doktora başvurmanız durumunda öncelikle muayene yapılır ve tam idrar tetkiki istenir. Kanama, böbrek hastalıklarından kaynaklanıyorsa bu test ile meydana çıkabilir.

Mikroskop yardımıyla kan hücrelerinin şekilleri incelenir ve idrar yolunun hangi bölgesinde problem olduğu bulunabilir. Ayrıca idrar kültürü yapılarak mikrop üremesinin olup olmadığı tespit edilir.

Mikrop üremesi varsa, idrar yolu enfeksiyonundan bahsedilebilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi önerilir. Kanser gibi ciddi hastalıklardan şüpheleniliyorsa idrarda sitolojik inceleme yapılır. Bu inceleme ile kanser hücresi veya anormal hücreler tespit edilebilir.

Bir diğer tetkik ise kan testidir. Kan testi ile böbrek fonksiyonları kontrol edilir.

Yapılan test ve tahlillerin yanı sıra çeşitli görüntüleme yöntemleri ile incelemeler yapılır. Ultrason ile böbreklerde kitle ve tümörün olup olmadığı incelenir. Ayrıca ultrason ile böbreğin etli dokusunu değiştiren durumlar saptanır. Röntgen ise taş araştırmasının yapılmasını sağlar.

Bir diğer inceleme yöntemi ise bilgisayarlı tomografidir. BT (bilgisayarlı tomografi) ile idrar yolunun iç ve dış kısmı incelenir. Röntgene kıyasla taş olup olmadığını daha net bir şekilde gösterir.

En sık kullanılan görüntüleme yöntemlerinden biri olan MR (manyetik rezonans) organların iç yapılarının daha detaylı şekilde incelenmesini sağlar.

BT, MR ve röntgen gibi görüntüleme yöntemlerinden farklı olarak sistoskopi yönteminden yararlanılabilir.

Mesanenin detaylı olarak incelenmesini sağlayan sistoskopi, aynı zamanda üretra adı verilen idrar yolunun da detaylı bir şekilde incelenmesini sağlar.

Bir diğer yöntem ise böbrek borusunu ve böbreğin içini incelemek adına mesaneden yukarı ilaç verilerek incelenmesidir. Ayrıca gözle direkt görüntüleme için üreteroskopi adı verilen küçük bir operasyona ihtiyaç duyulabilir.

 Önerilen İçerik; ► İdrarınızın Kötü Kokmasının 10 Büyük Nedeni!

 UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/idrardan-kan-gelmesinin-nedenleri-16325h.htm

İdrarda Kanama Nedenleri

İdrarda Kanamaya Yol Açan 9 Nedene Dikkat!
40 / 100SEO Score

İdrarda kanama çoğu insan için kaygı verici bir belirtidir. Tıpta hematüri olarak isimlendirilen bu durum basit bir hastalığa bağlı gelişebileceği gibi ciddi bir hastalığın habercisi de olabilir. Her ne sebeple olursa olsun normal olarak değerlendirilemez. Mutlaka doktor muayenesi gerektirir.

İdrardaki kan, böbrekten, idrar yollarından veya idrar kesesinden kaynaklanabilir. Bazen kırmızı renkte bariz kan görülürken bazen de sadece idrar renginde koyulaşma fark edilir. İdrarın koyu çay rengine dönüşmesi idrardaki kanamanın göstergesi olabilir.

Gözle fark edilebilecek seviyelerde kanama varsa buna makroskopik hematüri denir. Bu idrardaki kan miktarının fazla olduğunu gösterir. Bazen de idrar görüntüsü normal olduğu halde idrar tahlilinde kanama tespit edilir. Bu durumda kanama miktarı azdır ve mikroskopik hematüri olarak adlandırılır.

İdrardan kan gelmesi

Kanamanın fazla veya az olması, durumun ağır yada hafif olduğunu göstermez. Yani fazla kanama kötü, az kanama iyidir demek oldukça yanlış olacağı gibi tersi de söylenemez.

İdrarda oluşan renk değişikliği, koyulaşma her zaman kanama olarak değerlendirilmemelidir. Bazen alınan gıdalar yada ilaçlar idrarın rengini değiştirebilir. Bunu gözle ayırt etmek zor olacağı için idrar tahlili yaptırmak gerekebilir. Kanama nedeniyle doktora başvurup tahlili temiz çıkan birçok insan bulunmaktadır.

Yapılan idrar tahlilinde eritrosit miktarının 3’ten fazla olması idrar kanaması olduğunu gösterir. (bkz: Tam idrar tahlili nedir?)

İdrarda kanama nedenleri

Nedenler hafif bir enfeksiyondan kansere kadar değişir.

Taş Düşürme

Erişkinlerde en sık idrar kanaması yapan iki neden; taş düşürme ve kum dökmedir. Taş düşüren kişilerde ani başlayan şiddetli yan (böğür) ağrısı vardır. Bu ağrı taşın seviyesine göre bazen sırta bazen de kasıklara doğru vurur. Bazen bulantı ve kusmanın eşlik ettiği bu durumda, taşın idrar kanallarını zedelemesi sonucu kanama görülür.

İdrar Yolları Enfeksiyonu

Erişkin kadınlarda daha sık görülen bir durumdur.İdrar yanması, az ve sık idrara çıkma, ani sıkışma ve idrar kaçırma gibi şikayetler de eşlik eder. Bazen ateş ve bulantı da görülebilir. Yapılan idrar tahlilinde lökosit ile birlikte eritrosit (kan) miktarı artmıştır. Doğru antibiyotik tedavisi ile düzelir.

Böbrek (Glomerüler) Hastalıkları

Glomerül, böbrekte kanın süzülüp idrarın oluşturulmaya başlandığı damarsal yapıya denir. Bu yapıyı tutan hastalıkların çoğunda idrardan kan gelmesi görülür.

Hastaların çoğunda kanamanın yanında ödem ve yüksek tansiyon vardır. İdrar rengi kırmızı yada koyudur(kola renginde). Bu bölgeyi tutan bazı sistemik hastalıklarda (lupus hastalığı, Henoch-Schönlein purpurası, Goodpasture sendromu…) yine idrarda kanama görülebilir.

Berger hastalığı( IgA Nefropatisi) idrarda kanamaya en sık neden olan glomerüler hastalıktır. Genç erkeklerde daha sık görülür. Grip benzeri üst solunum yolu enfeksiyonundan birkaç gün sonra kanama gelişir.

Kanserler

Orta ve ileri yaştaki kimselerde ağrısız idrar kanaması varsa böbrek ve idrar kesesi (mesane) kanserleri araştırılmalıdır. Bunlara bel ağrısı, kilo kaybı, kan düşüklüğü (anemi) eşlik edebilir.

Polikistik Böbrek

Böbreklerde kistlerin bulunduğu kalıtsal bir hastalıktır. İdrarda çok sık kanaması yaparlar.  Bu kanama genellikle aralıklıdır. Polikistik böbrek rahatsızlığı olanların neredeyse yarısında gözle görülebilen kanama vardır. Büyük çoğunluğunda ise idrar tahlilinde kanama tespit edilir.

Prostat Hastalıkları

Prostat büyümesi, prostat iltihabı (prostatit) ve prostat kanseri erkeklerde kanama nedenleri arasındadır. Kanama şikayeti olan orta-ileri yaştaki erkeklerde prostat hastalıkları araştırılmalıdır. İdrar yaparken ağrı, zorlanma, idrara başlamakta güçlük, kesik kesik işeme, sık idrara çıkma, idrarı tam yapamamış hissi gibi belirtiler prostat hastalıklarını düşündürür.

Diğer nedenler

 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
 • Böbrek veya mesane tüberkülozu,
 • Travma, darbe,
 • Orak hücreli anemi: Ataklar halinde tekrarlayan kanama yapar. (bkz: Orak hücreli anemi nedir?)
 • Kan sulandırıcı ilaç kullanımı. Antikoagülan(coumadin gibi) grubu ilaçlar…
 • Karın içi organların iltihabi durumlarında kanama görülebilir. Mesela apandisitte mikroskopik kanama görülebilir. (bkz: Apandisit nedenleri ve belirtileri nelerdir?)
 • Ateşli hastalıklar,
 • Parazit enfeksiyonu: Schistosoma haematobium isimli parazit idrar yollarını tutarak kanamaya neden olur. Ülkemizde görülmeyen bu parazit Afrika, Hindistan ve Orta Doğu’da görülür. Buraya seyahat eden kişilerde, idrardan kan gelmesi şikayeti olursa şüphe edilmelidir.
 • Fındıkkıran Sendromu(Nutcracker Sendromu): Nadir görülen bir sendromdur. Sol böbrek toplardamarı, iki atardamar arasına (aort ile süperior mezenter arasına) sıkışmıştır. İdrarda kanama dışında erkeklerde varikosel ve sol testis ağrısıda görülebilir.

İdrardan sonra kan gelmesi neyi gösterir?

mesane yapısı

İdrar bitiminde kanamanın olması, kanamanın olduğu yer hakkında bilgi verir. Kanamanın idrar kesesi (mesane) boynu ve hemen altındaki idrar yollarından (posterior üretra) kaynaklandığını düşündürür.

İdrarda kanaması olanlar üroloji yani bevliye doktoruna başvurmalılar.

Источник: https://www.saglikbilgi.net/idrardan-kan-gelmesi/

İdrarda Kan Görülmesi ve Nedenleri

İdrarda Kanamaya Yol Açan 9 Nedene Dikkat!

İdrarda kan hücresi görülmesi birçok hastalığın belirtisi olabilir. En sık, idrar yolu enfeksiyonları, üriner sistem taş hastalıkları gibi selim huylu hastalıklarla görülmekle beraber gözle görülen veya tekrar eden mikroskopik kanamaların mutlaka ileri tetkiklerle araştırılması gerekmektedir.

Şunu en başta belirtmek lazım ki tıpta “kum” diye bir hastalık yoktur.

Yan ağrısı, idrarda yanma sızı, idrarın koyu renkte çıkması gibi şikayetlerle doktora başvurulduğunda yapılan idrar tetkikinde kan hücresi (eritrosit) ve/veya kristallerin görülmesi sonucu hastaya “kum döküyorsun” denir. Hem hasta tanı konduğu için rahatlamış olur hem de başka bir araştırmaya ihtiyaç duyulmadan tedaviye başlanır.

Ancak hematüri (idrarda gözle veya tahlilde kan görülmesi) üriner sistem taş hastalığı dışında birçok hastalığa işaret edebilir.

İdrarın kırmızı renkte olması rengi kırmızı olan bazı meyve sebzelerin (şalgam, pancar, siyah üzüm, siyah dut vs) yenmesinden sonra, kurşun ve civa zehirlenmelerinde, fenolfitalein içeren bazı müsil ilaçların kullanımında, compazine içeren bazı antipsikotik ilaç alımı, aspirin, kumadin gibi kan sulandırıcı ilaçların kullanımı ve bazı antibiyotiklerin (rifampin gibi) alımından sonra da görülebilmektedir. Bu nedenle idrarda kanama mı var yoksa renk değişikliği mi söz konusu bunun ayrılması gerekmektedir. Bu nedenle yapılacak olan tam idrar tahlilinde bazı yazarlara göre 3 bazılarına göre ise 5’ten fazla kan hücresi (eritrosit) görülmesi “idrarda kan var” diyebilmek için yeterlidir.

İDRARDA KANAMA SEBEPLERİ NELERDİR?

 • İdrar yolu taş hastalıkları,
 • İdrar yolu enfeksiyonları,
 • Glomerulonefritler,
 • Polikistik böbrek hastalığı,
 • Nörojen mesane,
 • İyi huylu prostat büyümesi,
 • Böbrek kistleri,
 • Travma,
 • Böbrek kanseri,
 • Mesane kanseri,
 • Prostat kanseri,
 • Üreter veya üretra kanseri,
 • Hematolojik bozukluklar,
 • Damarsal anomaliler,
 • Egzersiz,
 • Ateşli hastalıklar

İLK ÖNCE ŞİKAYETLER SORGULANMALIDIR

İdrarında kanama saptanan hastanın ilk önce şikayetleri sorgulanmalıdır. Ağrı, ateş, bulantı, idrar yaparken yanma, idrarda pıhtı olup olmadığı, hastanın kullandığı ilaçlar, mevcut hastalıkları vs. kaydedilmelidir. Ardından muhtemel sebeplere yönelik tetkikler yapılmalıdır.

Yan ağrısıyla beraber idrarda kanama daha çok taş hastalıklarına işaret ederken, idrar yaparken yanma ve idrar tahlilinde lökosit görülmesi ise idrar yolu enfeksiyonunu desteklemektedir.

Hasta genç ise ve şikayetleri idrar yolu enfeksiyonu lehine ise ileri tetkik yapılmaya ihtiyaç duyulmayabilir, tedavi sonrası kontrol idrar tahlili yapılarak kanamanın devam etmediği görülmelidir.

Gözle görülür kanama, tekrarlayan mikroskopik kanama ve/veya kanser için risk faktörlerinden en az biri var ise mutlaka ileri radyolojik tetkikler ve sistoskopi yapılmalıdır.

İDRARDA KANAMAYA BAĞLI ÜROLOJİK KANSERLER İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

 • 35 yaşından büyük olmak,
 • Sigara içmek veya sigara dumanına maruz kalmak,
 • Boya ve/veya kimyasal maddelere (benzen, aromatik aminler vb) kronik maruziyet,
 • Kronik sistit veya irritatif işeme bulguları,
 • Pelvik radyoterapi öyküsü olmak,
 • Siklofosfamid gibi kemoteröpedik ilaçlara maruziyet,
 • İdrar yollarında uzun süre kalan yabancı cisim (sonda vb. gibi)
 • Ağrı kesicilerin uzun süre suistimal edilmesi.

Kanda üre/kreatinin değerinin bakılması ve eğer enfeksiyon düşünülüyorsa idrar kültüründen sonra bu hastaların idrar yollarının radyolojik tetkiklerle görüntülenmesi gerekmektedir. Her ne kadar ilk görüntüleme olarak ultrasonografi pratikte en çok kullanılmakta ise de otörler ilk seçeneğin ilaçsız tüm batın tomografisi olması gerektiğini savunmaktadırlar. Açıklanamayan gözle görülür idrarda kanama, tekrarlayan mikroskopik kanama ve/veya kanser için risk faktörlerinden biri var ise ultrasonografi veya ilaçsız batın tomografisi ve sistoskopi yapılması gerekliliği vardır. Hastanın kanamasının sebebi taş ise tomografi ile %99’un üzerinde tanı konabilmektedir.

Gözle görülen veya mikroskopik hematürisi olan 1930 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada hastaların %12’sinde mesane kanseri, % 0,7’sinde böbrek tümörü saptanmıştır. Buradan da anlaşılıyor ki idrar kanaması önemsenmeyecek bir durum değildir.

SİSTOSKOPİ ALTIN STANDART OLARAK KABUL EDİLİR

Mesane, prostat ve üretranın (alt idrar kanalı) en iyi görüntüleme yöntemi sistoskopidir. Sistoskopi lokal veya genel anestezi altında fiberoptik cihazlarla üretradan içeriye girilerek gerçek görüntülerle alt idrar yolu organlarının görüntülenmesidir.

Başka bir sebebi olsa bile gözle görülen pıhtılı kanaması olan her hastaya sistoskopi yapılmalıdır.

Görüntüleme yöntemleriyle sebebi izah edilemeyen ve özelliklede üriner kanser için risk faktörleri var ise sadece tahlilde görülen kanaması olsa bile sistoskopi yapılmalıdır.

Eğer bu yöntemlerle (usg, CT, sitoloji ve sistoskopi) herhangi bir sebep saptanmazsa bile hastaların belli periyodlarla kontrolleri yapılmalıdır.

SİSTOSKOPİ NASIL YAPILIR?

Sistoskopi lokal, spinal veya genel anestezi altında yapılabilir. Lokal anestezi ile sistoskopi yapılmasının avantajı hastaların anestezi (narkoz) almamış olmaları ve işlemden hemen sonra normal işlerine dönebilmeleridir. Spinal veya genel anestezi ile sistoskopinin avantajı ise kanamanın sebebi görülürse buna aynı seansta müdahale edilebilmesidir.

Источник: http://centralhospital.com/haberler/idrarda-kan-gorulmesi-ve-nedenleri/

İdrarda kan gelmesinin 10 nedeni

İdrarda Kanamaya Yol Açan 9 Nedene Dikkat!

Yazı Boyutu:

Küçült

Sıfırla

Büyült

27.11.2017

Tıp dilinde hematüri olarak adlandırılan idrardan kan gelmesi sık görülen sağlık sorunlarından biridir. İdrarda kan, üriner sistem olarak adlandırılan idrar yolları organlarının herhangi birinden kaynaklanabilir. İdrar yolu organları; böbrekler, üreterler ( böbrekler ile mesane arasındaki tüpler ), mesane ( idrar kesesi ) ve üretradan ( mesaneyi vücut dışına bağlayan kanal ) oluşur.

İdrarda kan bulunması 2 şekilde değerlendirilir:

1- İdrarda gözle görünen kanama ( makroskobik hematüri ): İdrarı kırmızıya boyayan gözle görünen kanamadır ve makroskopik hematüri olarak adlandırılır.

2- İdrarda gözle görünmeyen kanama ( mikroskobik hematüri): İdrardaki kan oranı bazen gözle fark edilemeyecek kadar az olabilir. Mikroskopik hematüri veya dipstik pozitif hematüri denilen bu durumda idrarda kan, özel testlerle tespit edilir.

İdrarda kan görülmesi aşağıda saydığımız sağlık sorunlarının belirtisi olabilir, bunun için gerekli tıbbi önlemler alınmalı ve tedavi uygulanmalıdır.

İdrar yolu enfeksiyonu – 1

Sistit olarak da bilinen bu enfeksiyon erkeklerde de görülmekle beraber genelde genç kadınlarda görünen bir rahatsızlıktır.

Sistit belirtileri ve yol açtığı şikayetler:

– Kanlı idrar

– İdrar yaparken yanma hissi

– Sık idrara çıkma isteği

– Alt karın ağrısıdır

Çoğu zaman hafif atlatılır ve birkaç günde kendiliğinden geçebilir. Yukarıdaki şikayetlere ateş ve ciddi yan ağrısı eklenirse piyelonefrit adı verilen daha komp bir enfeksiyona dönüşebilir ve bazı durumlarda hastaneye yatarak tedavi gerektirir. Sistit durumunda bol miktarda su içmek önemlidir.

Üretrit – 2

Mesaneyi vücut dışına bağlayan kanal olan üretranın enfeksiyonu durumuna üretrit denir. Genellikle cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon nedeniyle oluşur ve antibiyotiklerle tedavi edilebilir.

Ağır egzersizler – 3

Sebepleri kesin olarak bilinmemekle birlikte; yorucu bir egzersiz yapıldıysa vücut zorlanmış olabilir, mesanede travma, dehidrasyon ( vücudun susuz kalması ) veya kırmızı kan hücreleri alyuvarların parçalanması sonucu idrarda kan görülebilir. Bu duruma en duyarlı olan sporcu grubu uzun mesafe koşucuları olmakla beraber diğer sporcularda da bazen görünebilir.

Mesane veya böbrek taşı – 4

Böbrek veya mesane taşı oldukça şiddetli ağrılara sebep olan ve sık görülen bir rahatsızlıktır.

Böbrek taşı, böbrek ve mesane arasında idrar taşıyan ve çapı yaklaşık 5 mm olan kanallar olan üreterlere takılırsa, renal kolik olarak adlandırılan şiddetli taş ağrısına sebep olur ve idrarda kanama görülebilir. Küçük taşlar bol su içerek atılabilir. Daha büyük taşlar ise taş kırma veya ameliyat gerekebilir.

Böbrek travmaları – 5

Kaza veya yaralanmalara bağlı idrar yollarında kanama olabilir. Bunların çoğu zamanla geçebilir veya cerrahi operasyon ile kanama durdurulabilir.

Glomerulonephrit – 6

Nefrit olarak adlandırılan böbreklerin kanı süzen kısmının inflamasyonu idrarda kanama sebeplerinden biridir. Çocuklarda ve gençlerde daha sık görülmektedir. Tedavisi, nefritin oluşma şekline (örneğin enfeksiyon, kullanılan belli başlı ilaçlar gibi) göre değişiklik gösterir.

İyi huylu ( bening ) prostat bezi büyümesi – 7

Yaşlı erkeklerde sıkça görülen prostat bezinin şişerek idrar torbasına baskı yapması durumudur. Bening prostat hiperplazisi ( BPH ) olarak adlandırılan bu durum idrarda kan görülmesi yanında, idrar yapmada zorluk ve sıklıkla idrara çıkma şikayetlerine de neden olur. Bu rahatsızlığı olan erkeklerin alkol ve kafein içeren ürünlerin tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir.

İdrar yollarını tutan kanserler – 8

Erkeklerde idrarda kana rastlamak prostat kanserinin; kadın ve erkeklerde ise mesane veya böbrek kanserinin bir işareti olabilir. Erken tanı ve teşhis bu hastalıkların tedavisinde hayati önem taşımaktadır. Mesane kanserlerinin %80’inde idrarda gözle görülen ağrısız kan, bir kanser belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kalıtsal hastalıklar – 9

İdrarda görülen kan kalıtsal bazı hastalıkların işareti olabilir. Bunlar arasında Polikistik böbrek hastalığı, hemofili, orak hücre anemisi ve bazı kan pıhtılaşma bozuklukları mevcuttur. Ailesel iyi huylu hipokalsiürik hiperkalsemi ise sadece çubukla yapılan idrar testinde ortaya çıkan daha zararsız bir kalıtsal hastalıktır.

Diyet veya ilaç – 10

Bazı gıdalar örneğin; pancar yemek idrar rengini pembemsi-kırmızımsı yapabilir. Bu tamamen zararsız bir durumdur. Diğer yandan rifampisin ve nitrofurantoin gibi antibiyotikler veya müshil, idrarda kanamaya neden olmadan idrarı kırmızımsı-kahverengimsi bir renge dönüştürebilir. Eğer kullanılan başka ilaçların yan etkisi olarak kanama görünüyor ise doktora başvurulmalıdır.

Sonuç olarak, idrarınızda ağrısız veya ağrılı kan görürseniz, tekrarlayan veya kalıcı idrar yolu enfeksiyonu yaşıyorsanız, idrarınızı yaparken yanma-acı gibi şikayetleriniz var ise bir uzmana görünmenizde ve gerekli testleri yaptırmanızda yarar var.

Sağlıklı ve mutlu kalın…

Kaynak:Dr Rob Hicks.Blood in urine (haematuria), Cystitis, Prostate enlargement, Urinary tract infections in adults, Non-gonococcal urethritis, Prostate cancer, Bladder cancer, Kidney cancer

Mayo Clinic, USA: Blood in urine (hematuria). Kidney Research UK: Blood in the urine. April 2017

Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Источник: https://www.drozdogan.com/idrarda-kan-gelmesinin-10-nedeni/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть