İkinci Kez Böbrek Nakil İle Hayata Döndü

içerik

Böbrek Nakli ile Hayat Kurtar

İkinci Kez Böbrek Nakil İle Hayata Döndü

12 Mart Dünya Böbrek Günü kapsamında , Türkiye’de ve Dünya’da önemi vurgulanan ama halen istenilen düzeyde yapılmayan organ bağışının önemini Medicana International İstanbul Hastanesi Organ Nakil Birim Sorumlu Hekimi Genel Cerrahı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar ile görüştük. Türkiye’de özellikle Böbrek Nakli konusunda üstün başarılara imza atan Sn. Sarıyar Böbrek Nakli’ni ve önemini anlattı.

Böbrek Nakli

Son dönem böbrek yetmezliği olan kişiler tedavi edilmezlerse yaşamaları mümkün değildir. Bu hastalar için diyaliz ve böbrek nakli olmak üzere iki tedavi alternatifi vardır. Bu tedavi alternatiflerinin seçimine  hekim ,  hasta ve ailesi görüşerek karar vermelidir. Diyaliz  hastayı yaşatan bir tedavi yöntemidir.

Fakat hiçbir makine doğal organın yapmış olduğu bütün fonksiyonları yerine getiremez. Bu nedenle böbrek nakli hem hastanın yaşama süresi, hem yaşadığı hayatın kalitesi itibariyle çok büyük üstünlüklere sahiptir.

Hastalar,  başta yiyecek içecek olmak üzere yaşamını sınırlayan kısıtlamalardan kurtularak, serbestçe beslenen sağlıklı kişiler olarak hayatlarını sürdürürler. Çalışma ve sosyal hayatı normale döner.  Diyaliz için tedavi merkezlerinde geçirdikleri uzun süreleri artık kendilerine ayırma fırsatını elde etmiş olurlar. Daha uzun süre yaşarlar.

Böbrek nakli harcamalarının diyalize göre çok daha az olduğunu vurgulamak gerekir. Mümkün ise hastalara fistül açılmadan , diyalize başlamadan çok kısa sürede hazırlıklarının tamamlanması ve ameliyatının yapılması en iyisidir.

Böbrek nakli son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların bedenine bu fonksiyonları yapabilecek sağlam bir organın yerleştirilmesidir. Böbrek  nakli için gerekli olan sağlıklı organ kadavradan ya da canlı vericilerden sağlanır.

Ülkemizde daha çok canlı vericilerden temin edilen böbreklerle nakiller gerçekleştirilmektedir. Canlı vericiden temin edilen böbreklerle yapılan nakillerin sonuçları çok iyidir. Ancak her hastanın canlı vericisi yoktur.

Organ naklinin  çok sayıda hastaya şifa verebilmesi için  kadavradan organ bağışlarının sayısının artması gerekmektedir.

Ne zaman yapılmalıdır?

Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda böbrek fonksiyonları %15′ in altına düştüğü zaman, diyaliz veya böbrek nakli tedavisine ihtiyaç vardır.

  Herhangi bir sakıncası olmayan tüm hastalarda öncelikle böbrek nakli düşünülmeli ve olanakları araştırılmalıdır. Diyaliz hastanın hayatını kurtarır onu hayatta tutar fakat , başta damarların zamanla hasar görmesi olmak üzere çeşitli komplikasyonları vardır.

Bu nedenle henüz diyalize girmeden nakil olmalarının böbrek ve hasta sağlığı açısından üstünlüğü vardır.

Böbrek Naklinde Kan Grubu Uyumu Gerekli midir?

Evet  ABO kan grubu uyumu olmalıdır. Rh uyumu gerekmemektedir.

Ben Kimden Böbrek Alabilirim?

Mevcut yasa ve yönetmeliklere göre ilk dört derece içindeki akrabalarınızdan gönüllü olmak koşuluyla organ alabilirsiniz. Daha uzak akrabanız ya da  yakınlığınız olan kişilerden nakil yapılabilmesi için etik kurulun onayına gerek vardır.

Evet, olabilir. Çünkü böbrek naklinin üstünlükleri şeker hastaları için de geçerlidir. Günümüzde böbrek yetmezliğinin en sık görülme sebeplerinden biride şeker hastalığıdır. Dolayısıyla çok sayıda şeker hastasına böbrek nakli yapılmaktadır. Nakilden sonra şeker hastalığının tedavisi ve takibi çok dikkatli olarak yapılmalıdır.

Hepatiti Olanlar Böbrek Nakli Olabilir mi?

Hepatiti olan hastalar karaciğer sirozu veya ciddi kronik hepatit açısından ayrıntılı değerlendirilmelidir. Bu durumların yokluğunda nakil yapılabilir. Hepatit B tedavisindeki ilaçların nakil sonrası kullanılmasında sakınca yoktur. Böylece Hepatit B’nin tedavisi böbrek naklinden sonra da başarılı olarak sürdürülebilir.

Hepatit C olan hastaların tedavisinde kullanılan ilaçların böbrek naklinden sonra kullanılması mümkün değildir. Böbreğin kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle Hepatit C’ li hastalarda tedavi gerekiyorsa bunun nakil öncesi gerçekleştirilmesi gerekir.

Hepatitli hastaların nakile uygun olup olmadığı konusunda, hepatoloji ile danışılarak birlikte karar verilmelidir.

Aşağıdaki videoda Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar, “Organ Nakli” hakkında bilgiler veriyor.

Böbrek Nakli Sonrası Çocuğum Olabilir mi?

Evet, olabilirsiniz. Bu hem kadın hem de erkek için geçerlidir. Dünyada ve ülkemizde bunun birçok örnekleri vardır. Kadın hastaların nakil olduktan sonra 2 yıl  beklemesi uygundur. Gebelikten önce böbrek fonksiyonları incelemeli ve bir sorun olmadığından emin olunmalıdır.

Böbrek Nakli Konusunda Yanlış Bilinenler

Ülkemizde sevindirici bir gelişme olarak böbrek nakli uygulamaları giderek hız kazanmaktadır. Bunda böbrek nakli yapan merkezlerin sayısının artmasının yanında, özellikle Sağlık Bakanlığı ve Müdürlüğü’nün etkin çalışması ve bildirilen kadavra donör sayısının artmasının büyük rolü vardır.

Bu gelişmeler sayesinde 2007 yılında nakiller Marmara Bölgesi’nde %200 artmış olup, böylece Marmara Bölgesi ülkemizde ilk sıraya yükselmiştir.

Bu yazıyla böbrek nakli ile ilgili hastalarımızda gözlemlediğimiz bazı yanlış bilgilerin tartışılması, bu şekilde siz sevgili hastalarımızın doğru olarak bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

  1. Önce diyalize başlayalım sonra nakil oluruz.
  2. Nakil olduktan sonra doktora gitmeye gerek yok
  3. Şeker hastaları nakil olamaz
  4. Verici çok yaşlı ise nakil olamaz.
  5. Hepatitli hastalarda nakil yapılmaz.
  6. Dokularımız uymadı, nakil olamayız

Yukarıda organ nakli ile ilgili bilinen yargıların hepsi yanlıştır. Alıcı ve verici için yapılan detaylı inceleme ve tetkikler, alanında uzman doktorlar ve ekip tarafından değerlendirildikten sonra nakil gerçekleştirilir.

Ülkemizde organ nakli bilincinin artması ve organ bekleyen hastaların sağlıklı bir yaşama kavuşabilmesi dileğiyle.

Источник: https://www.doktoramcam.com/bobrek-nakli-ile-hayat-kurtar/

Böbrek Nakli (Transplantasyonu) Nedir? Böbrek Nakli Öncesi ve Sonrası – Sağlık Ocağım .NET

İkinci Kez Böbrek Nakil İle Hayata Döndü

Böbrek nakli, her iki böbreği de görevini yerine getiremeyecek duruma gelmiş, son dönem böbrek yetmezliği gelişmiş olan hastaya, canlı vericiden ya da kadavradan alınan sağlam böbreğin nakledilmesidir. Böbrek nakli böbrek yetmezliğinin en iyi ve en başarılı tedavisidir.

Böbrek nakli kimlerden yapılabilir?

Böbrek nakli, öncelikle hayatını kaybetmiş insanların organlarından yapılan nakil işlemidir. Fakat organ bağışı yetersiz olduğu için bu ihtiyaç her zaman karşılanamamaktadır. Bu nedenle böbrek nakli canlı akraba veya yakınlardan da yapılabilmektedir.

Kadavradan alınan böbrek, genellikle beyin ölümü gerçekleşen kişilerde organlar canlılığını yitirmeden bağışlanır ise bu kişilerin böbrekleri alınır ve hasta kişiye nakledilebilir.

Canlı vericiden alınması gereken böbrek hastanın eşi ya da yakın akrabaları doku, kan grubu ve benzeri uyumluluk olduğu sürece hastaya organ nakli yapılabilir.

Böbrek nakli için canlı vericide aranan özellikler

Yapılan sağlık incelemelerinde tamamen sağlıklı olması, Türkiye yasalarına göre vericinin alıcı ile en fazla 4’üncü derece akraba olması (anne, baba, kardeş, dede, anneanne, babaanne, torun, amca, hala, dayı, teyze, yeğen, 3’üncü derecedekilerin çocukları) gibi, böbrek nakli için verici aday olma özelliğine sahiptirler.

Böbrek nakli için canlı verici olmak riskli mi?

Normal şartlarda böbrek nakli için canlı verici olmanın önemli bir sakıncası yoktur. Vericiye anestezi yapılacağı ve normal bir ameliyat gibi ameliyat olacağı için herhangi bir ameliyatta oluşabilecek riskler taşır.

Böbrek nakli için böbrek veren kişi kısa sürede iyileşir ve yaklaşık 3-4 hafta sonra normal günlük yaşantısına dönebilmektedir. Tek böbreğini veren kişide uzun dönemde tek böbrekli olması kişinin yaşam kalitesini çok fazla etkilemez ve bozmaz.

Tek böbreğini veren kişide, diğer insanlara oranla daha erken böbrek yetmezliği gelişme riski söz konusu değildir. Fakat vericide herhangi bir zarar görme olasılığı var ise bu durumda başka verici aranır.

Böbrek nakli için kan grubu uyumu nedir?

Böbrek nakli için her verici kendi kan grubu ile aynı olan alıcıya böbreğini verebilir. AB grubundaki alıcılar ise, kendi kan grubuna uymayan kişilerden de böbrek alabilirler. Rh pozitif veya negatif kan olması önemli değildir. Böbrek nakli için verici ve alıcının Rh’ına bakılmaz.

Böbrek nakli olacak hastalar için gerekli bilgiler

Böbrek nakli yapılacak hastalar için kesinleşmiş üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

Böbrek nakli yapılacak hastanın bulaşıcı hastalık geçirmiş olması, kanser, kalp hastalığı, hepatit gibi durumların bulunması ve böbrek yetmezliği bazı özel nedenlere bağlı gelişmiş ise veya özel durumlar söz konusu ise hastalıkların aktif olup olmaması ve hastanın nakil yapmaya uygunluğunu anlayabilmek için gereken tetkikler yapılarak nakil işlemi gerçekleştirilmelidir.

Böbrek nakli için hazırlık süreci

Böbrek nakli hazırlık aşamasında hem alıcı hemde verici için kan tetkikleri, idrar tetkikleri, röntgen, ultrasonografi tetkikleri yapılır.

Kardiyoloji, göğüs hastalıkları, kadın hastalıkları, psikiyatri, diş bölümleri uzmanları tarafından hasta ve verici iyi bir değerlendirmeden geçirilir.

Gereken durumlarda başka uzmanlık dallarından, doktorların değerlendirmeleri ve görüşleri de alınır.

Ayrıca alıcının bağışıklık sisteminin verici dokularına karşı aşırı bir duyarlılığının olup olmadığını anlamak amacı ile karşılaştırma testleri olarak bilinen bazı testler yapılır.

Doku ve bağışıklık sistemi ile ilgili karşılaştırma testleri uygun ise ve kişilerin sağlık durumları elverişli durumda ise yapılacak böbrek nakli ameliyatı için hastanenin organ nakli konseyinde nakil işlemine karar verilir.

Böbrek nakli olacak hasta hangi kuruma baş vurmalı?

Canlı vericiden böbrek alacak hastalar arasında kan bağı olan akraba ya da eşleri ile birlikte bu durumu belgeleyen nüfus kayıt örnekleri ile birlikte yerleşim yerlerinde bulunan üniversite hastanelerindeki Nefroloji bilim dalı Organ Nakli bölümüne, çocuk hastaların ise çocuk Nefroloji bölümüne baş vurmaları gerekir. Fakat kadavradan böbrek nakli olmak isteyen erişkinlerin ve çocuk ebeveynlerinin yine aynı bölümlerde kadavra listesine yazılmaları gerekir.

Kadavradan böbrek bağışı yapılan alıcı hasta nasıl belirlenir?

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Merkezi, bekleme listesine daha önceden kaydını yaptırmış olan hastalar arasından, yaptığı eleştirme ve puanlamaya göre hasta listesi oluşturarak, ilgili bölgeye bilgi verir.

Sağlık Bakanlığının kriterlerine göre alıcının belirlenmesinde kan grubu, doku tipleri uyumu, hastanın yaşı, diyalize girme süresi ve ne kadar zamandır listede kaydının olduğu alıcının belirlenmesinde önemlidir.

Bilgisayar programı ile belirlenen hastalar, böbreğin en uygun olduğu hastaya takılması için ilgili organ nakli merkezinde değerlendirmeye alınır.

Burada unutulmaması gereken durum, kadavra için çağrılan hastaya o böbrek kesin takılacak olmamasıdır. Ulusal Organ Nakli bekleme listesindeki puanın yüksek olması ve tıbbi olarak nakil işlemi yapılacak hasta ile alınacak böbreğin birbirine uyumluluğunun yüksek olması durumunda nakil işlemi gerçekleşir.

Böbrek nakli ameliyatından sonra

Alıcı hastanın bağışıklık sistemi yeni takılan böbreği yabancı göreceği için, takılan böbreği atmak ve reddetmek isteyecektir. Bu nedenle nakilden sonra hastaya bağışıklık sistemini baskılayan ilaç tedavisi ömür boyu doktor kontrolü altında verilir.

Böbrek nakli olmuş kişinin beslenmesi ve sosyal yaşamı

Böbrek nakli yapılmış olan hastalarda özel bir durum olmadığı sürece katı ve ciddi bir beslenme programı uygulanmaz.

Böbrek nakli ameliyatı olmuş hastalar kilo kontrolünün sağlanması için sağlıklı olan, uygun koşullarda pişen her şeyi aşırıya kaçmadan yiyebilirler. Belirli aralıklar ile kilo takibi önemlidir.

Böbrek naklinden sonra hastalar sabah kalkıp kahvaltıyı düzenli şekilde yaptıktan sonra ilaçları düzenli kullanıp normal hayata başlamalıdırlar.

Toplumda yanlış bilinen nakil sonrası kişinin eve kapanması, evden dışarı çıkmaması ve kimse ile görüşmemesi gibi görüşler vardır. Fakat bu doğru değildir.

Böbrek nakli ameliyatından sonra bu kişiler doktorları müsade ettikten sonra ve taburcu edildikten sonra kendilerini iyi hissettiklerinde kısa yürüyüşler yapmaları, soğuk olmayan havalar daha uzun yürüyüşler yapmaları önerilir.

Çok kalabalık değil iken otobüs ile yolculuk, eş, dost ile görüşmeler yapılabilir.

Böbrek nakli yapılmış kadın hamile kalabilir mi?

Böbrek nakli ameliyatı olmuş kadınlarda gebelik mümkün olabildiği gibi, hamilelik kararı verilmeden önce kan örneklerinin gerekli değerlendirmesi ve ilaç düzenlemesi yapılmalıdır.

Bu kadınlar hamileliği süresince ilgili bölümlerde takip edilerek bebeklerini dünyaya getirebilirler. Böbrek nakli sonrası en az bir yıl geçtikten sonra hamilelik kararı önerilir.

Ayrıca böbrek naklinden sonra bu hastalarda adet dönemleri düzene girer.

Böbrek nakli yapılmış erkek çocuk sahibi olabilir mi?

Böbrek nakli sonrası en az bir ay sonra kişi kendini iyi hissetmeye başladığında eski cinsel yaşamına geri dönebilir.

Bu hastalar cinsel yaşama döndüklerinde hem erkekler hemde kadınlar kendilerini cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklara karşı korumalıdır. Böbrek naklinden sonra erkeklerin iktidarsızlık sorunu da düzene girer.

Böbrek naklinden sonra erkeklerde, kadınlar gibi çocuk sahibi olabilirler.

Böbrek nakli sonrası korunma ve önlemler

Böbrek nakli olmuş hasta ev ve iş yerinde bireylerin enfeksiyonel bir hastalık geçirdikleri dönemlerde yakın temastan kaçınmalıdır. Böbrek nakli ameliyatından sonra 2 ay kadar halka açık yerlerden ve kalabalık ortamlardan sakınılmalıdır.

Çiçek ve bahçe, tarla işleri ile uğraşan böbrek nakilli kişiler gereken önlemleri almalıdır. Sık sık eller yıkanmalı ve kişi kendine özel havlu ile kurulanmalıdır.

Böbrek nakli yapılmış kişi hayvanlar ile yakın temastan kaçınmalı ve yiyeceklerin temizliğine dikkat ederek yemelidir.

Böbrek nakli sonrası ilaç tedavisi

Böbrek nakli sonrası hastaya verilen bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlar ve geçici süreli antibiyotik tedavisi verilir. Gereken durumlarda tansiyon ve kolesterol seviyesini düzenleyen ilaçlar eklenebilir. Özellikle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç tedavisi düzenli kullanılmalıdır.

Kullanılacak ilaçların ismi, miktarı, nasıl ve hangi saatlerde kullanılacağı hakkında bilgi veren ilaç kullanma çizergesi kişiye hastaneden tabur edilirken verilecektir.

İlaçların doğru ve zamanında kullanılması doz atlanmaması böbrek nakli olmuş hastalar için önemlidir. Doktordan izinsiz başka bir ilaç kullanılmaması gerekir.

Herhangi bir nedenden dolayı başka bir ilaç kullanılması gerektiğinde veya başka bir doktor ilaç reçete ettiğinde böbrek nakli kontrolleri için gidilen doktora bildirilmelidir.

Böbrek nakli sonrası acil durumlar

Böbrek nakli ameliyatı olmuş ve evine taburcu edilmiş hastanın doktoruna bildirmesi gereken durumlar vardır.

Bu durumlar 38 derecenin üzerinde ateşlenme, idrar miktarında azalma, yanma hissi ve renk değişikliği, ayak ve el bileklerinde şişlik oluşması, aniden meydana çıkan tansiyon yüksekliği veya düşüşü, tekrarlayan kusma ya da ishal, öksürük ve nefes darlığı, diş problemi ve diş için antibiyotik kullanımı gerekliliği, herhangi bir aşı yapılması veya önerilmesi, su çiçeği, zona, tüberküloz veya herhangi bir hastalığa yakalanıldığında mutlaka hastanın doktoru bilgilendirilmelidir.

Nakil sonrası hastanın doktoruna ulaşması gerektiği en önemli durumlardan biri enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar nakilden birkaç ay sonra görülebileceği gibi, yıllar sonra da görülebilir.

Böbrek nakli sonrası enfeksiyon belirtileri (38 derecenin üzerinde seyreden ateş, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, aşırı halsizlik ve yorgunluk, öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı, bulantı, kusma, ishal, idrar yaparken yanma hissi, renk değişikliği ve az idrar çıkarma) gibi belirtilerdir.

Böbrek nakli sonrası böbrek reddi belirtileri

Böbrek nakli sonrası % 3-5 oranında organ reddi görülmektedir. Bu durum yapılan kan tetkiklerinde, kreatinin düzeyinde artış olduğunda yapılan ileri tetkikler sonucunda organ reddi tespit edilebilir. Organ reddinin erken tanısında tedavisi yapılabilir. Özellikle nakilden 6 ay sonra yapılan rutin tetkiklerde bazı belirtiler görülen hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Bu belirtiler, greft yerinde şişlik, ağrı ve hassasiyet, ateş, kan basıncının (tansiyonun) yükselmesi,hızlı kilo alımı, sıvı fazlası (ödem), idrar miktarında azalma, üre ve kreatinin değerlerinde yükseklik, halsizlik, iştahsızlık, genel vücut ağrıları, bulantı ve kusma gibi belirtilerdir.

Böbrek nakli başarısız olduğunda ne olur?

Böbrek nakli herhangi bir nedenden dolayı başarısız olur ise rahatlıkla daha önce görülen tedavi yöntemine ve diyaliz tedavisine dönmek mümkündür. Belirli tıbbi gerekçelerin yerine getirilmesinden sonra hastaya yeniden böbrek nakli yapılabilir.

Böbrek nakli yapılmaması gereken durumlar

Çözümlenmemiş kanser hastalığı, aktif halde olan AIDS hastalığı veya hepatit, aktif halde olan tüberküloz (verem) hastalığı, ciddi vasküler hastalık varlığı, aktif halde olan intravenöz ilaç kullanımı, 5 yıldan daha az yaşam beklentisi olan hastalar, yeni geçirilmiş miyokard infarktüsü, diğer son dönem organ yetmezlikleri (kalp, akciğer, karaciğer gibi), hastanın nakil sonrası kullanacağı ilaçları kullanamama gibi sorunlarının olması gibi durumlarda böbrek nakli yapılmaz.

Böbrek hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/bobrek-nakli-transplantasyonu-nedir/

İkinci Kez Böbrek Nakli Yapıldı, Sağlığına Kavuştu

İkinci Kez Böbrek Nakil İle Hayata Döndü

İzmir'de yaşayan Vasfiye Bilmişoğlu, 18 yıl önce annesinin verdiği böbrekle hayata tutunmuştu ancak böbrek işlevini yitirmişti. Tekrar diyaliz tedavisi görmeye başlayan Bilmişoğlu'nun yüzüne şans ikinci gez güldü, yeni bir böbrek nakledildi. Yeni böbreğine kavuşan Bilmişoğlu sağlığına kavuştu.

ANNESİNİN BÖBREĞİNİ ALDI

Selçuk ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Bilmişoğlu'na 18 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyaliz tedavisine başlanan Bilmişoğlu'na teşhisten 3 ay sonra annesinin böbreği nakledildi.

DOĞUMDAN SONRA TEKRAR DİYALİZE BAŞVURDU

Bilmişoğlu, 3 yıl önce üçüncü çocuğuna hamile kaldı. Doktorları, böbrek nakli olduğu için doğumun riskli olduğunu belirtti ancak doğum yapıp yapmama kararını kendisine bıraktı. Doktorların bu uyarısına karşın Bilmişoğlu, çocuğunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdikten sonra böbrek değerleri yükselmeye başlayınca diyaliz ünitesine başvurdu.

İKİNCİ ŞANS, BAYRAMIN İLK GÜNÜ DENİZLİ'DEN GELDİ

Nakledilen böbreğinin fonksiyonları 3 ay önce duran Bilmişoğlu'nun, tedavisi sürerken doktorları yeniden nakil için Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne başvurdu.

Bilmişoğlu'na mutlu haber, bayramın ilk günü Denizli'den geldi.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan 5 saatlik ameliyatın ardından hasta kadına nakledildi.

“BEN ŞANSLI BİR HASTAYIM”

Vasfiye Bilmişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine ikinci kez uygun böbreğin bulunduğuna ameliyata girinceye kadar inanamadığını söyledi. Unutamayacağı bir bayram hediyesi aldığını belirten Bilmişoğlu, şunları kaydetti; “Ben şanslı bir hastayım. 3 ay içinde 2. böbrek kadavradan bana nakledildi.

İlk böbrek ise annemden nakledilmişti. İnsanların duyarlı olmasını istiyorum. 'Caiz değildir' diyerek organlarını mezara gömmesinler. Organ bekleyen hastalara umut versinler. Hastalar hiç umutsuzluğa kapılmasınlar neye inanırlarsa o gerçekleşir.

'İyi olacağım, böbrek bana takılacak desinler', Allah'ın izniyle iyi olacaklar.”

HİÇ YALNIZ BIRAKILMADI

Bilmişoğlu, doktorlarının bu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmadığını, bayram tatili olmasına rağmen tüm ameliyat ekibinin uygun böbreğin bulunmasının ardından hastaneye geldiğini, onları görünce çok duygulandığını söyledi.

“ALLAH EVLATLARIMA SAĞLIK VERSİN”

Hamile kaldığında doktorların böbrek nakli olduğundan dolayı doğumun risk taşıdığını söylediğini, yakın çevresinin ise de bu risk nedeniyle bebeğini aldırması yönünde telkinde bulunduğunu anlatan Bilmişoğlu, “Riskli olmasına rağmen çocuğumu aldırmadım. Oğlum sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Allah evlatlarıma sağlık versin.” dedi.

ÇOK GÜÇLÜ BİR KADIN

Sebahattin Bilmişoğlu da eşinin çok güçlü bir insan olduğunu, yaşadığı zor günlere rağmen bir kez bile olsun dert yanmadığını ifade etti.

DURUMU GAYET İYİ

Nakli gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. İsmail Sert ise hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu kaydetti. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Cem Tuğmen ise 1994 yılından bu yana hastanelerinde ince bağırsak ve böbrek nakli yaptıklarını söyledi.

“NAKİL ŞANSLARI BİRAZ DAHA AVANTAJLI”

Merkezdeki fiziki düzenlemeler nedeniyle son bir yıldır nakil süreçlerine ara vermek zorunda kaldıklarını anlatan Tuğmen, “Organ nakli bekleyen hastalarımız nakil şanslarını kaybetmemeleri için başka merkezlere yönlendirdi. 3 ay önce merkezimiz nakil faaliyetlerine başladı. Bekleme listemizde 200 hasta var. Bu nedenle nakil şanslarının diğer merkezlere göre biraz daha avantajlı olacağını düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : 26.08.2018 01:24 Kaynak: AA
Ebru Polat, göğüslerini göstererek şişe kapağı açma akımına uydu Çekiçle kırılan kayaların içinden 785 kilo uyuşturucu çıktı 45 yaşındaki evsiz adamın ölüm şeklini görenler neye uğradığını şaşırdı! Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan ile anlaştı          17:59 • Zeydan Karalar şiveli konuştu: Niye ters ters bakıyon, hayrola?          14:37 • İçini açan şaşkına dönüyor! Dışı domates, içi patlıcan          10:56 • Lens'in göbeğine Beşiktaş'tan sert uyarı!          10:49 • 23 Haziran'da AK Parti İstanbul il binasında neler yaşandı?          10:44 • Reyting rekortmeni Güldür Güldür Show sezon finali yapıyor          10:40 • İşte Emre Mor'un Galatasaray'dan kazanacağı ücret!          10:25 • Arılar bal peteğine ay yıldızlı Türk bayrağı çizdi          10:23 • Rusya'dan gelen gizemli askeri uçak Malatya'ya indi          10:01 • Bu havalimanında yolcular uçağa kaydırakla ulaşıyor!          09:54 • Takipçileri saçlarını sarıya boyatan Hazar Ergüçlü'yü topa tuttu          09:53 • Prenses Norah Bint Saad Al Saud, Spoleto Calcio'yu satın aldı          09:35 • Avukat arkadaşını vuran müteahhit, polise “yanlışlıkla oldu” dedi          09:32 • Bu şirketin 900 çalışanı var ama bir ofisi yok!          08:39 • Apollo 11 bundan 50 yıl önce Ay'da ne arıyordu?          08:34 • Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı          08:17 • Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e sitem etti          08:01 • Bodrum'da konser veren Demet Akalın mini elbisesiyle dikkat çekti          04:15 • Menemen'de rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR devrildi          00:16 •

Источник: https://www.sondakika.com/haber/haber-sans-yuzune-ikinci-kez-guldu-11177453/

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.