İmplant Tedavisiyle 30 Yaşında Yeniden Gülümsedi

içerik

Diş Sağlığınızdaki Eksiklikleri İmplant ile Tamamlamak Mümkün

İmplant Tedavisiyle 30 Yaşında Yeniden Gülümsedi
Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları

Memorial Hizmet Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Bölümü uzmanları eksik dişlerin fonksiyon ve estetiği için uygulanan implant yöntemi hakkında bilgi verdi.

İmplant nedir?

İmplantlar; kaybedilen organ ve dokuların yerine yerleştirilen canlı dokuyla uyumlu yapay organ ve dokulardır. Ağız içinde, kaybedilen dişler yerine kullanılan implant tipine “dental implant” adı verilir.

Dental implant uygulamasında; doğal dişler herhangi bir nedenle kaybedildiği zaman, kaybolan dişlerin geri kazanılması için, çene kemiği içerisine dişlerin köklerinin yerini alan fonksiyon görebilen, estetik ihtiyaçları yerine getirebilen yapay kökler yerleştirilir. Dişler bu yapay kökler üzerine sabitlenir.

Dental implantlar dişlerini kaybetmiş insanların gülmesini, konuşmasını, iyi ve rahat şekilde çiğnemesini ve estetik bir görünüme sahip olmalarını sağlar.

Diş kaybeden her bireyin implantlara yönelmesi doğru değildir, implantlar her derde deva değildir, implantlar kuvvetli bir kemik desteği varsa ve bölge sağlıklı kan kaynaklarıyla besleniyorsa daha başarılı olur. Bunun dışında; dental, medikal, psikolojik, gelişimsel ve maddi nedenler de bir kişiyi ideal olmayan bir implant adayı haline getirebilir.

Ağızdaki hangi durumlar dental implantlan gerektirir?

Tek bir dişinizi, dişlerinizin bir kısmını ya da çenenizdeki tüm dişleri kaybettiyseniz bu eksiklikler dental implantlarla tamamlanabilir.Yapılan çalışmalar ve pratik tecrübeler implantı destekleyecek yeterli yoğunlukta, sağlıklı çene kemiği varlığında implantların en iyi şekilde amaca hizmet ettiğini göstermiştir.

Implant uygulaması yapılabilmesi için sağlıklı, hastalıksız diş eti de gereklidir. Dental implantların uzun dönem başarısı, implantın etrafındaki kemik ve dişetinin sağlıklı olmasına bağlıdır.

İmplantları olan hastalar implantlarını temiz tutmalı ve implantın sağlığını tehdit eden problemleri doğrulatmak amacıyla kontrol için düzenli olarak diş hekimine gitmelidir.

Dental implantlar sizin için uygun mu?

Yaşınız genel olarak implant yerleştirilmesine ve kullanmanıza engel olmayacaktır. Ancak yetişkinlik öncesi ya da çok yaşlı bireyler tedavi için uygun aday olamayabilirler.Aşağıdaki soruların herhangi birine “evet” cevabı veriyorsanız dental implant için aday olabilirsiniz.

– Alt veya üst çenede yada her iki çenede de tüm doğal dişlerinizi kaybettiniz mi?- Ağzınızda bir yada daha fazla dişinizi kaybettiniz mi?- Protezinizi büyük bulma, protez vurması, öğürme yada genel olarak ağız içindeki hareketli herhangi bir şeyden rahatsız olma gibi nedenlerle hareketli protezinizi düzenli olarak takmakta zorlanıyor musunuz?

– Doğumsal, cerrahi operasyon, yaralanma gibi nedenlerden dolayı ağız içi yada ağız dokularının bir kısmında kayıp durumunuz var mı?

Implant tedavisinin sağlığınıza herhangi bir zararı var mıdır?

Dental implantlar düşünüldüğünde sağlıkla ilgili bazı faktörler önemlidir.Cerrahi ya da anestezi:Lokal ya da genel anesteziyle ilgili önlemler alınmalıdır. Bazen üst dişlerin üzerinde sinüs boşluğu içine açılma ya da sinir zedelenmesi meydana gelebilir.

Bunlar uygulama öncesi yapılan incelemeler ile en aza indirilir. Anormal psikolojik stres yaşayan yada motive edilemeyen kişiler cerrahiyle ilgili problem çıkarabilirler ve oral hijyen uygulamalarını takip etmekte isteksiz olabilirler.

Ancak kaybedilmiş ya da cazibesini yitirmiş dişlerinden endişe ettikleri için diğer insanlarla ilişki kurmaktan kaçınan insanlara yardım edilebilir.

İmplantların yerleştirilmesinden kaynaklanan bazı geçici durumlar vardır: Diş etlerinin, dudağın ya da dilin ödemi ve ağrı; konuşma problemleri; dişetlerinde ateş, kızarıklık, şişlik ve ağrı, sinir zedelenmesi.

% 2-3 oranda karşılaşılan implantın başarısızlığı durumunda kemik kaybı, diş etlerinin büyümesi ve ağız içi veyaa genel bakteriyel enfeksiyonlar gibi olası uzun dönem başarısızlıkları görülebilir.

Vücutlarının diğer bölümlerinde yapay protez taşıyan ya da kalp kapağı problemi olan hastalar için endokardit veya enfeksiyon riski olabilir.

İmplant uygulamasını kim yapar?

İmplantları eğitimini almış her diş hekimi tarafından yerleştirilebilir ve ardından dişlerin yapım işlemini gerçekleştirebilir. Bu konuda uzmanlık yoktur. Özel firmaların verdiği eğitimine devam eden her diş hekimi uygulama yapabilir.Pek çok fiziksel durum dental implantların nasıl iyi bir şekilde başarılı olacağı üzerine etki eder.

Genel tıp ve diş hekimliğindeki gelişmeler sonucunda implantlar için kesin uygulanamaz olan pek az medikal durum kalmıştır. Ancak halen kesin uygulanmama durumu vardır. Diğer durumlar önemsenmediği zaman problem yaratan, fakat özenli yaklaşıldığında problem yaratmayan durumlar  olarak adlandırılır.

 •    Hamilelik: anestezi, röntgen ışınları ve ağrı medikasyonu doğmamış çocuk için çeşitli seviyelerde risk oluşturur. Bu nedenle, hamile annenin implant tedavisi doğum sonrasına ertelenmelidir.
 •    İlerlemiş dermatolojik hastalıklar: Rahatsızlıkların bir kısmı mukoz membranları, dişetleri ve deriyi etkileyebilir (Eritema multiforme, n planus, lupus eritamatozus, pemfıgus gibi yumuşak doku defektleri). Hastalar hafif derecedeki vakalar olsalar bile şiddetli ağrı ve ülserasyonla kendini belli eder. Ülserasyonlar ve mukoza lezyonları ile dolu bir ağızın implant tedavisi için iyi birer aday değillerdir.
 •    Malign hastalıklar: Kanser için radyasyon, cerrahi, kemoterapi tedavileri immün sistem üzerine büyük stresler yükler. Bu nedenle en iyisi bu gibi tedaviler başarıyla tamamlanana kadar implant işlemlerini ertelemektir. Hasta direkt olarak çenelerine primer ya da sekonder radyasyon alması istisnai bir durumdur. Bu gibi tedavilerde genelde çene kemiğindeki damarlar olumsuz bir şekilde etkilenir. Bu kategorideki insanlar için bir alternatif hiperbarik oksijen odasında yapılan bir dizi tedaviye maruz kalmaktır. Oda içindeki oksijenden zengin atmosferde bulunmak implant cerrahisi öncesi ve sonrasında çenedeki kan teminini artırır. Bu yardımcı tedavi, pahalı ve zaman alıcı olduğu halde implant tedavisini başarılı ve mümkün kıldığı gösterilmiştir.
 •    Sigara içmeye bağlı sağlık sorunları: Tek bir sigara içimi parmaklara kan akış hızını bir saatte % 40` dan daha fazla azaltır. Kısıtlanan kan akımı vücudun iyileşme kapasitesini engeller/bozar. Günde 5 taneden bile az sigara içimi negatif etki gösterir. Doğru olan, eğer implant cerrahisinden 2 hafta ya da daha önce sigarayı bırakırsanız ve cerrahi sonrası 8 hafta kaçınmaya devam ederseniz implantlarınız sigara içmeyen birine yerleştirilmiş kadar başarılı olur (Tabii ki ideal olan sigarayı tamamen bırakmaktır). Bunun tersine; bu alışkanlığından vazgeçemeyen tiryakiler kötü prognoz gösterirler. Araştırmalar sigara içenlerde başarısızlık oranının 3 kat fazla olduğunu göstermektedir.
 •    Diyabet: Metabolik hastalık tüm vücutta komplikasyonlara neden olabilir. Diyabet ağız içinde; yüksek oranda çürük ve dişeti hastalığıyla ilişkilidir, ağız kuruluğuyla birlikte enfeksiyon insidansın da artış ve diğer değişikliklere neden olur. Hastalar diyabetlerini diyet, insülin ya da diğer yollarla kontrol ettikleri zaman çalışmalar implant başarısının nondiabetikler kadar başarılı olduğunu göstermiştir.
 •    Hemofili: Uzun zaman önce, bu kanama hastalığı implantlar için kesin kontrendikasyon olarak düşünülürdü. Bugün, bu gibi insanlar cerrahi öncesi kandaki eksik faktörü tamamlanır ve normal pıhtılaşma sağlanırsa, böylece cerrahi güvenli şekilde gerçekleştirilebilir.
 •    Epilepsi: Pek çok epileptik hasta artık medikasyonla epileptik konvülsyonlarını kontrol altına alabilmekte ve normal bir yaşam sürebilmektedir. Bu kategoriye giren birisi için implant cerrahisi risk göstermez. Kontrol altında olmayan epileptik nöbetler diğer taraftan, cerrahi ve anestezi sırasında hastayı tehye atabilir. Dahası, nöbetler sırasında dişlerin büyük kuvvetlerle sıkılması implantlara zarar verir.
 •    Bazı ilaçlar: Antiepileptik birtakım ilaçlar bazı kişilerde implant abutmenti ya da diş çevresinde diş eti büyümesine neden olabilir.
 •    Bazı hastalıklar: Felç, şiddetli artrit, amputasyon ve paralizi kişinin ağzını ve implantlarını korumak için yapması gerekli faaliyetleri yapma yeteneğini azaltır.
 •   Doğru ağız bakımının yapılmaması: İyi bir oral hijyenin yokluğunda, implantların başarısız olması muhtemeldir. Ancak bu engel eğer aile fertleri ya da diğer bakıcılar hasta için rutin temizlik işlemlerini gerçekleştirebilirlerse aşılabilir.
 •    Diğer medikal rahatsızlıklar: İlave medikal durumların varlığı implant tedavisinin prognozunu etkileyebilir, impant tedaviside bu rahatsızlıkların prognozunu etkileyebilir. Bunlar kalp aritmisi, anjina, romatik kalp rahatsızlığı, kronik bronşit, amfizem, ülserler, karaciğer disfonksiyonu, böbrek hastalıkları vb. dir. Hastaların vücutlarındaki diğer yapay replasmanların varlığındaki gibi bunların hepsi aslında özenli yaklaşıldığında problem yaratmayan durumlardır.

İmplant tedavisinde yaş etkili midir?

Spektrumun en üst noktasında tıp bilimi implant sahibi olmak için asla çok yaşlı olunmaması gerektiğini göstermiştir. Diğer medikal problemlerin yokluğunda yaş tek başına etkili değildir.

Ancak çocukların durumu farklıdır. Gençlerde implant yerleştirilmesindeki problem, çenelerin gelişimlerini tamamlamamış olmalarıdır.

Çeneler gelişirken, implantlar pozisyonların değiştirebilir ve çeşitli problemler oluşabilir.

Çocuklar hangi yaşta kaybedilmiş dişlerini implantlarla tamamlayabilirler?

Bu durum, bireyden bireye değişiklik gösterir ailedeki diğer bireylerin boyları, mevcut kalıcı dişlerinin durumları büyümenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bilgiler yararlı bir rehber olabilir. Konjenital diş eksikliği olan çocuklarda (nadir vakalar), çocuk gelişimini tamamlamadan önce implantlar modifiye protokoller uygulanarak yerleştirilebilir.

İmplant çeşitleri var mıdır?

İmplant uygulaması son yıllarda vida olarak nitelendirilen şekle ulaşmıştır.Ancak marka, üretim şekli, üretildiği ülke ve geçmişe uzanan üretim tecrübesi v.b. nedenlerden dolayı ayrılmaktadır.İmplant her vakada ve her hastaya uygulanabilir mi?Çene kemiğinde uygun derinlik ve genişlikte kemik varsa uygulanabilir.

Başarı şansını etkileyen olumsuz faktörler ise hastada sistemik olarak hastalıkların varlığıdır. Lokal veya genel anestezi uygulandığı için acı duyulmaz. Operasyon sonrasında ise basit ağrı kesiciler ile ağrı hissi ortadan kalkar. Bazı markalar uzun süreli üretim tecrübeleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Yeni üretim yapılan markalarda vardır.

İmplantın ömrü ile hastanın genel sağlık durumu ve ağız hijyeni ilişkilidir. Literatürde 20- 30 yıl kullanımı olan implant uygulamaları vardır. İlk bakışta diğer tedavi yöntemlerine göre pahalı görülse bile; implantların kullanım süresi göz önünde bulundurulunca aslında daha ucuz bir tedavi olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca daha iyi bir estetik ve fonksiyon sağlayacağı düşünülmelidir. Genel sağlık durumu incelenir gerekli olursa tahliller istenir. Ağız içi muayene, röntgen ve model incelemeleri yapılır. Genel veya lokal anestezi altında diş çekiminden daha kolay olan yöntem ile İmplantın çene içerisine yerleştirilmesi.

Bu aşamada İmplant çene kemiği ile bütünleşir. Hastanın genel sağlık durumu, İmplantın bölgesi de iyileşme sürecinde etkilidir. Bu parça implantın ağız içerisinde görünen kısmıdır, görüntüsü ağızda ufaltılmış olan diş şeklindedir. Yapılacak olan kaplama veya protez bu parçaya oturacaktır. Bu aşamadan sonra ölçü alınarak proteze başlanır.

Ölçü alındıktan sonra yapılan kaplama veya protezin ağız içine yerleştirilmesi ile son bulur.

Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Sağlık Rehberi Yazıları

Источник: https://www.hizmethastanesi.com/saglik-rehberi/dis-sagliginizdaki-eksiklikleri-implant-ile-tamamlamak-mumkun/

İmplant Tedavisi Nedir? İmplant Markaları ve Fiyatları

İmplant Tedavisiyle 30 Yaşında Yeniden Gülümsedi

İmplant günümüzde doğal dişlere en yakın alternatiftir, İmplant yapılan diş, geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlar. İmplant yöntemi yüzünüzde doğal bir görünümü de beraberinde getirir.

Bugün implantın, 21. yüzyılda üzerinde en çok çalışılacak olan diş tedavi şekli olduğu anlaşılmaktadır. İmplant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemeden yapılan yapay diş köküdür.

İmplant'ların Çeşitleri Var mıdır?

Evet. Seri kullanıma girdikten sonra değişik implant tipleri üretilmiştir. Ancak günümüzde en popüler olan implant tipi 'vida' şekilli olanlardır.

İmplant Markaları ve Fiyatları Arasındaki Farklar?

İmplant markaları ve fiyatları önemlidir ancak tedavideki başarıyı sadece implantın markasına bağlı değildir. doğru çapta ve dizaynda implantı tercih etme, hastanın kemik durumu, hekimin tecrübesi ve tedavi ortamının sterilizasyonu gibi başka faktörlere de bağlıdır. Kullanımı her geçen gün artan implantların üretiminde de yüksek bir rekabet ortamı bulunmaktadır.

Günümüzde implant üreticilerinin sayısı 700 civarında olduğu söylenmektedir. Bu üreticilerin dizaynları da birbirlerinden farklı olmaktadır. Bilinen 100' ün üzerine farklı dizayn implant üretilmektedir. Günümüzde diş hekimliğinin edindiği tecrübe ışığında önerilen implant markaları ve fiyatları hakkında daha fazla bilgiye sahibiz.

(Bakınız, İmplant Markaları ve Önemi)

Her Hastaya İmplant Uygulanabilir mi?

İmplant vidaları belirli kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant konulması öngörülen bölgede, çene kemiğinin, bu implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekmektedir.

Varolan kemiğin kalitesi de implant başarısını etkileyen faktörlerden birisidir (Bakınız, İmplant Tedavisinin Uygun Olduğu Durumlar). Ayrıca tedaviden önce ve implant ağızda kaldığı sürece dişetlerinin tamamen sağlıklı olması gerekmektedir.

Hastanın genel sağlık durumu iyi olduğu sürece implant uygulamasını engelleyecek bir üst yaş limiti yoktur ancak kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç hastalara uygulanması tercih edilmeyebilir.

İmplant Yerleştirilirken Acı Duyar mıyım?

Uygun anestezi yöntemlerinin uygulanması durumunda hayır. Operasyon sırasında hasta tercihine göre genel ya da lokal anestezi kullanılabilir. Genellikle implant'ın yerleştirildiği akşam duyulabilecek ağrı basit ağrı kesiciler ile giderilebilir.

Bir çok hasta bu ağrının normal diş çekiminden sonra duyulan ağrıdan farklı olmadığını belirtmektedir. Tedavinin problemsiz tamamlandığı vak'alar da implantların varlığını bile hissetmeyecek kadar rahat olursunuz.

(Bakınız, İmplant Yapılırken Ağrı Olurmu?)

İmplanttan Sonra Ağrı Olur mu?

İmplant ameliyatından sonra ağrı oluşması nadiren de olsa rastlanabilen bir durumdur. Başarıyla uygulanmış bir implant tedavisinden sonra uzun süreli bir ağrı beklenmez. Fakat küçük çaplı ağrılar normal karşılanmaktadır. (Bakınız, İmplant Sonrası Ağrı)

İmplantlar Yerleştirildikten Hemen Sonra Protezlerim Takılabilir mi?

Hayır. Implant'ların kemik ile tam birleşmesini (Osteointegration) sağlamak için iyileşme dönemi olan ilk 3-6 ay boyunca implant üstüne gelen yüklerin en aza indirgenmesi gerekir. Ancak doktorunuz bu iyileşme süresinde size uygun bir geçici protez yaparak sizin fonksiyonunuzu iade edecektir. 

Kuronlar İmplantlara Nasıl Yerleştirilir.

Doğal Diş ve İmplant

İmplantların Temizliği Önemli midir?

Evet. Hem de çok önemlidir. implantların ağız içindeki yabancı cisimler olduğu düşünülürse temizliklerinin en az kendi dişleriniz kadar hatta daha da önemli olduğunu taktir edersiniz.

implantların temizlikleri belli bir öğrenme süreci gerektirse de, zor değildir. Ancak bu iş için yeterli zamanı ayırmanız gerekmektedir.

Unutmamanız gereken şey, bu tip bir tedavinin başarılı olması için gerekli en önemli faktörün düzenli ağız bakımı olduğudur. (Bakınız, İmplant Sonrası Neler Yapılmalıdır?)

İmplantların Üzerine Protez Nasıl Yerleştirilir?

İmplantlar üzerine yapılacak protezler vak'anın özelliğine göre değişik tipte olabilir.

Yani bunlar kolayca temizlenmesi amacı ile hasta tarafından çıkartılabilecek şekilde olabileceği gibi ancak dişhekimi tarafından çıkartılabilecek şekilde de planlanabilir.

Her iki planlamanın da avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır ve sizin için uygun olan tasarımı hekiminiz tedaviniz başlamadan önce size anlatacaktır. (Bakınız, İmplant Nasıl Yapılır?)

Eksik Her Diş İçin 'Bir' İmplant Gerekir mi?

Hayır. Eğer eksik diş sayısı '1'den fazla ise implant uygulanacak bölgeye bağlı olarak tek bir implant 2 ya da 3 diş yerine hizmet verebilir.

İmplant vidası kemik ile kaynaşmaz ise (osseointegre olmaz ise) ne olur?Doğru implant ve yöntem kullanılması durumunda böyle bir olasılık yok denecek kadar azdır. Bu tip bir başarısızlık genellikle cerrahi operasyonu takip eden ilk 6 ay içinde ortaya çıkar.

Böyle bir durumda diş çekimi kadar kolay bir işlem ile implant yerinden çıkartılmalıdır. Bu bölgedeki kemiğin iyileşmesini takiben yeni bir implant konulabileceği gibi, klasik tip protezlerden birisi de tercih edilebilir.

Ancak, genellikle, 2'den fazla implant konulan vak'alar da arta kalan implantlar protezin de yeniden tasarlanması ile hizmet vermeye yeterli olmaktadır.

İmplant Yaptırmak Pahalı mıdır?

Maalesef, evet. (Bakınız, İmplantlar Neden Pahalı?) Kullanılan tüm malzemenin ithal olması ve sağlıklı implant üretimi için çok yüksek teknolojiye gereksinim duyulması tedavinin fiyatını belirlemektedir.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle döviz kurlarında gözlenen artışlar da tedavinin maliyetini olumsuz etkilemektedir.

Ancak kesin fiyat uzman hekimlerimizin sizi muayene edip, bu tedavi şekli için uygun bir hasta olup olmadığınızı belirlemeleri ve istediğiniz protez şekline göre değişecektir.

İmplant yerleştirme işleminin karmaşıklığı ve uzunluğu, hastanın diş sağlığı ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir, ve sonuç büyük bir yatırım olabilir.  Buna rağmen 350 hastaya implant yerleştirildikten sonra yapılan bir ankette, hastaların yaptıkları yatırımdan memnun kaldıkları ve gerekirse tekrar memnuniyetle yapacakları bulunmuştur.

İmplant Tedavisinde Gözlenebilecek Riskler Nelerdir?

Ağız içi ya da dışı tüm cerrahi işlemlerde gözlenebilecek risklerin ötesinde bir risk söz konusu değildir.

Bunlar erken dönemde enfeksiyon ve alerji, protezlerin tamamlanmasından sonraki geç dönemde ise yetersiz ağız temizliğine bağlı iltihaplanmalar şeklinde ortaya çıkabilir.

Özellikle erken dönem iyileşmesi sırasında sigara kullanmak enfeksiyon riskini arttırmaktadır. (Bakınız, İmplantın Riskli Olduğu Durumlar)

İmplant Tedavisi Hangi Vak'alarda Ne Avantajlar Sunar?

a) Alt çenede tamamen dişlerini kaybedip protez taşıyan hastalar: Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayetçidirler. Bu şikayet zaman içinde proteze destek olan kemik dokunun erimesi ile daha da artar hale gelir.

Bu tip hastalarda implant tedavisi yukarıdaki tüm şikayetleri ortadan kaldırdığı gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır. b) Üst çenede tamamen dişlerini kaybedip protez taşıyan hastalar: Üst protezler alt çene protezlerine oranla daha stabil olsalar da protezin damağı kapatan tasarımı tat alma duygusunu azaltıp mide bulantısına neden olabilmektedir.

c) Alt ya da üst çenede dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar: Bu hastaların şikayeti kancalarla tutunan protezin çirkin görüntüsü, ya da köprü yapılabilmesi için sağlam dişlerini kestirme zorunluluğu olarak sayılabilir.d) Tek dişini kaybetmiş hastalar: Bu hastalar tek bir dişin restorasyonu için en az komşu iki dişi feda etmek zorunda olan hastalardır.

Tek bir implant'ın yerleştirilmesi komşu dişleri kurtardığı gibi daha fonksiyonel sonuçların ortaya çıkmasına da neden olur. (Bakınız, Hangi Durumlarda İmplant Yapılabilir?)

İmplant Tedavisinin Dezavantajları Nelerdir?

 • Yüksek fiyat
 • Çok özenli ve zaman ayrılarak yapılması gereken ağız temizliği işlemi

İmplant Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

 • Daha iyi çiğneyebilme – Her istediğini yiyebilme
 • Daha iyi estetik görünüm
 • Özgüvenin geri kazanılması ile daha mutlu bir sosyal hayat
 • Her şeyi yiyebilmeye bağlı olarak daha sağlıklı ve dengeli beslenme

İmplant Muayenesinde Neler Yapılacak?

Bu muayene sırasında tedaviye uygun bir hasta olup olmadığınızın ortaya çıkması için implant'ları yerleştirecek, üzerinin protezini yapacak ve daha sonraki periyodik dişeti bakımını üstlenecek uzman hekimlerin sizi muayene etmesi en doğru yöntemdir.

Bu muayene sırasında sizden genel sağlık durumunuz hakkında bilgi alınacak ve gerekli görülürse birtakım tahlilleri yaptırmanız istenebilecektir. Bu aşama da ayrıca çeşitli röntgen incelemeleri ve ağzınızın modellerinin elde edilmesi gerekebilir. Diyabet hastalarında ek proses uygulanabilir.

(Bakınız, Diyabet Hastalarında İmplant)

Bütün İmplantlar Başarılı mı?

İmplant yerleştirme kararına varırken göz önünde bulundurulması gereken bir çok faktör vardır.  Öncelikle hasta sağlıklı olmalı, hastanın iyileşme gücü olmalıdır.  Örneğin hasta, kontrol edilmeyen şeker hastası ise yarı-iyileşme komplikasyon yaratabilir.

  Bu hastalık implantların yerleştirilmesi tamamlandıktan sonra gelişirse de implantların gelecekteki durumlarında komplikasyonlara yol açabilir.  Ayrıca hasta muayene edilmeli, hastaya uygun implant ve implantı yerleştirme yöntemi özenle seçilmelidir.

  implantlar dişhekimi tarafından özenle yerleştirilip bakılmasının yanı sıra hastadan da özel ilgi görmelidir.  Dişhekimi veya hasta implantlara iyi bakamazsa komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

  Bunların yanı sıra sigara içen ve fazla alkol kullanan hastalarda implantların başarısı etkilenmektedir. (Bakınız, İmplantların Başarısı)

İmplantların Ömrü Ne Kadar?

implantların ağızda otuz yıldan fazla sorunsuz kaldığı görülmüştür.  Fakat implantlardan ortalama beklenti bundan kısadır. İmplantın ömrü bir çok etkene bağlıdır.

  Hastanın sağlığı ve implantların iyi bakımı bunların ikisidir.  Sonuçta implantlar bir ömür boyu kullanılabilirler.  Ömürlerini etkileyen bir çok etkeni ve sizin risklerinizi dişhekiminiz size açıklayacaktır.

(Bakınız, İmplantların Ömrü Ne Kadar?)

İmplant Yapma Kararında Yaşlılık Etken Faktör mü?

Hayır.  Sağlık yaştan çok daha önemli bir faktördür. 70-80'lerindeki birçok hastanın cerrahi riskleri daha genç fakat sağlık sorunu olan hastalardan daha azdır.  Ayrıca daha yaşlı kişilerin implanta ihtiyacı gençlerin ihtiyaçlarından daha olasıdır çünkü yaşlılarda daha çok diş kaybı olmuştur. (Bakınız, Hangi Yaşlarda İmplant Uygulanabilir?)

İmplantların Vücut Tarafından Reddedilme Riski Var mı?

İmplantlar organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan maddelerden yapılmış, ve yıllardır yoğun araştırmalara tabi tutulmuştur.

  Bu maddeler genellikle titanyum gibi metaller, ve hiç bir zaman canlı bir organizmanın parçası olmayan benzeri diğer maddelerdir.

  Vücudun bunlara karşı antigen üretip kalp ve böbrek transplantlarında olduğu gibi reddetmesi mümkün değildir. (Bakınız, İmplantın Riskli Olduğu Durumlar)

Kanser Riski Var mı?

Tıbbi literatürde implantların kansere neden olduğunu gösteren hiç bir bulguya rastlanmamıştır.

İmplantlar Kozmetik Amaçlarla Kullanılır mı?

İmplantlar genelde kozmetik nedenlerle kullanılmazlar.  implantların kullanılmasındaki amaç protez dişlere dayanak vermektir.  Protezdişler kullanarak kozmetik düzeltmeler yapılabilir fakat böyle bir tedaviye başlamadan önce beklentilerinizi tamamı ile diş hekiminize danışmalısınız.

İmplantların Başarısı Garantili mi?

Ağzınıza giren ve sizin kontrolünüz altında olan hiç bir şey için garanti vermek mümkün değildir. Bir organ nakli veya kalp ameliyatı sonrasında sağlık durumunuzun ne ölçüde garantili ise implant uygulamaları içinde aynı durum geçerlidir. (Bakınız, İmplantlar Başarısı)

İmplant Yerleştirilmesi Ne Kadar Zaman Alıyor?

Bu süre, durumunuz, ihtiyaçlarınız ve yapılacak işlere bağlıdır.  Bir tek ameliyat yarım saat ile bir kaç saat arası sürebilir.  Bütün bir tedavi bir ameliyatla da bitebilir, bir dizi ameliyat ve randevu da gerektirebilir.  İyileşmenin tam olması aylar alabilir. (Bakınız, İmplant Tedavisi Ne Kadar Sürer)

Yaşa Bağlı Kemik Kaybı ve Yumuşak Dokuların Değişimi

Источник: https://www.hekimim.com/cerrahi/implant-dis-fiyatlari.html

İmplant Diş Tedavisi | Bir Günde İmplant tedavisi ile aynı gün yeni dişler

İmplant Tedavisiyle 30 Yaşında Yeniden Gülümsedi

İmplant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve genelde titanyumdan yapılan yapay diş kökleridir.

Doğal dişlerin fonksiyon ve estetiğini sağlayan en iyi alternatiftir. Diş kaybı ile ortaya çıkan önemli sorunlardan biri olan çene kemiğindeki erimenin durdurulması bugün için ancak implantlarla elde edilmektedir.

“Gerçek dişe en yakın tedavi “

Geleneksel kaplama ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken, yüzünüzde doğal bir görünümü de beraberinde getirir. Bugün implant diş tedavisi diş hekimliğinin 21. yüzyıldaki en önemli gelişmesi olarak kabul edilmektedir.

Bir Günde implant | Prof. Dr. Ömer Kutay

Bir günde implant, Kliniğimize geldiğiniz gün operasyon geçirerek yeni dişinizle ayrılmanız demektir. Bu tedavi için aylarca beklemesi söylenen hastalara kliniğimiz tarafından sunulan özel bir çözümdür. Bilindiği gibi bu tedavinin süreci hastadan hastaya değişiklik göstermekte ve bazı durumlarda bu süreç bir hayli uzayabilmektedir.

Aynı gün yeni dişler

İmplant yaptırmayı düşünen diş hastalarının bu konuyu da en az tedavinin fiyatları kadar araştırması gerekmektedir.

İçinde bulunduğumuz şartlar ekonomik olarak fiyatları araştırmaya zorlasa da tedavi aşaması ve tedaviyi yapan diş hekimi kalitesi uzun vadede tedavi fiyatının önüne geçmektedir.

  Sizde bekleme süresini minimize etmek ve aynı gün yeni dişlerle kliniğimizden ayrılmak için hemen iletişime geçin. Ayrıntılı sayfamıza göz atın

Prof.Dr. Ömer Kutay İmplant

Diş Hekimi Prof.Dr. Ömer Kutay 1992 yılından bu yana İstanbul Nişantaşı’nda her yaştan hastaya hizmet vermeye devam etmektedir.

Başta implant olmak üzere, zirkonyum ve metal destekli protezler, lamineyt, diş beyazlatma, kalıcı diş beyazlatma, gülüş tasarımı, estetik diş hekimliği, dolgu diş, kanal tedavisi, 20 yaş dişi, diş hastalıkları, dişeti hastalıkları, ağız cerrahisi gibi alanlarda çok değerli bir tecrübeye sahiptir.

Diş Hekimliğinde yüzyılın buluşu”

Karşılaşılan vakaların çok çeşitliliği, zorluk dereceleri uzmalığın kalitesini de olumlu yönde arttırmıştır.

Diş implantları, saf titanyumdan üretilmiş yapay diş köklerinin çene kemiğine yerleştirilmesi işlemidir. İmplantlar protez veya köprü ayağı olarak görev yaparlar. Böylece eksik dişler fonksiyonel ve eksik olarak yerine konuşmuş olur ve doğal görünüm sağlar.

Aynı gün yeni dişlerin takılması

İmplantlar yerleştirildikten sonra mümkünse aynı gün geçici dişlerin takılması idealdir. Bunun yapılabilmesi için öncelikle kemik tipinin sert olması ve implantların 30-35 N primer stabilite ile yerleştirilmesi gerekir. Avantaj olarak hastalar için hiç dişsiz kalmadan ertesi gün yumuşak besinler çiğnemeye başlarlar.

Tedaviden 2-3 ay sonra gerçek dişlerin takılması

Çenede kalan kemiğin sertliği az ise 2-3 ay daimi porselen dişler yapılmadan geçici hareketli dişler ile beklemek gerekebilir. Bu 2-3 aylık sürede esas dişler yapılana kadar hastaların dişsiz kalmaması için implantların üzerine baskı uygulamayan hareketli protezler yapılır.

tedaviden önce kemik yatağının büyütülmesi ve 4-6 ay sonra yeni diş takılması

İmplantların tutunacağı kemik miktarı yeterli değilse implant yerleştirmeden önce kemik grefti ile implantın kemik yatağını büyütmek zorunda kaldığımız vakalar da protez yapılması 6 aya kadar uzayabilmektedir.

Contemporary Implant Dentistry, Carl E. Misch

Tek diş kaybında kullanılan tedavi örneği. Kullanılan implant diğer doğal dişlerle uyumlu bir şekilde ağızda yer almıştır. Restorasyon sonucunda diğer doğal dişlere hiçbir müdahele yapılmamıştır. Tek bir implantın yerleştirilmesi komşu 2 dişi kesilmekten kurtarmaktadır.

Üst çenede doğal dişler ve implantlar kullanılarak köprü örneği. Hasta uzun zamandır doğal dişleri üzerinde hareketli bir protez kullanmış ve diş eksikliği olan bölgelere implant isteğiyle kliniğimize başvurmuştur. Diş eksikliği olan bölgelere konularak doğal dişlerle uyumlu bir şekilde birleştirilip hasta sabit proteze kavuşmuştur.

Evet. Kullanılan tüm malzemenin ithal olması ve sağlıklı implant üretimi için çok yüksek teknolojiye gereksinim duyulması tedavinin fiyatını belirlemektedir.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle döviz kurlarında gözlenen artışlar da tedavinin maliyetini olumsuz etkilemektedir.

İmplant yerleştirme işleminin karmaşıklığı ve uzunluğu, hastanın diş sağlığı ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir,sonuç büyük bir yatırım olabilir.

Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrı ve iyi çiğneyememekten şikayetçidirler. Bu tip hastalarda implant tedavisi yukarıdaki tüm şikayetleri ortadan kaldırdığı gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.

Bu hastalar eksik tek bir dişin restorasyonu için en az komşu iki dişini kestirerek küprü yaptırmak zorunda olan hastalardır. Tek bir implant’ın yerleştirilmesi komşu 2 dişi kesilmekten kurtarmaktadır.

Birçok firma implantlarına kırılma vs. gibi hasarlara karşı ömür boyu garanti vermektedir.

İmplantlar organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan titanyumdan yapılmış, ve yıllardır yoğun araştırmalara tabi tutulmuştur. Kemiğin titanyumla arasında tam olarak bir bağ oluştuğu 1982 de yayınlanmıştır. Vücudun titanyum implantları karşı antijen üretip bunları kalp ve böbrek transplantlarında olduğu gibi reddetmesi ihtimaline rastlanmamıştır.

Sık Sorulan Sorular
Daha Fazlası

Источник: https://omerkutay.com/implant/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.