İnmemiş Testis Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

içerik

Çocuklarda İnmemiş Testis Nedir? (Kriptorşidizm) – Sağlık Ocağım .NET

İnmemiş Testis Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

İnmemiş testis çocukluk çağının en sık karşılaşılan erkek genital sistem anomalisidir. Kriptorşidizm Yunanca cryptos (gizli) ve orchis (testis veya yumurtalık) kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir kelimedir.

Testis lerin birinin ya da her ikisinin birden skrotumda (yumurtalık torbasında) yer almasıdır. Kısacası tetislerin birinin ya da ikisininde boş olması durumudur.

Testisler halk arasında anılan ismi ile yumurtalıklar, hem erkek olarak gelişmeyi sağlayan hormonların salgılanmasında hemde çocuk sahibi olmanın sağlanmasında görev alırlar.

Normalde iki adet olan testislerin normal fonksiyonlarını görebilmeleri için, karın dışında daha düşük ısılı bulunmaları gerekmektedir.

Bu nedenle bebeğin oluşum aşamasında, karında bulunan testisler bazı hormonların ve mekanik faktörlerin etkisi ile kasık kanalı yolundan genital bölgedeki skrotum (yumurta torbası) adı verilen yuvalarına inerler.

Testislerin karın içinden skrotuma yerleşmeye kadar süren yolculuğu tamamlayamayıp, skrotum dışında bir yere yerleşmesine ”inmemiş testis” denir.

İnmemiş testis (kriptorşidizm) tipleri

İnmemiş testis (kriptorşidizm) farklı tiplerde görülebilir. Örneğin, anorşidi, retraktil testis (testis göçü), ektopik testis ve inmemiş testis tipleri şeklinde gelişebilir.

Anorşidi tip kriptorşidizm : Testisin kanjenital (doğuştan) olarak olmamasına verilen addır. Bu vakaların % 8’inde bu durum tek testiste görülür.

Bu durumda erkek eksternal genitalyasının gelişmesini, fötal testisin stimülasyonu sağladığı için bileteral yani her iki testisin olmaması durumunda çocuğun dış cinsiyet organları dişi görünüme sahiptir.

Anorşidiyi palpe edilemeyen inmemiş testisten ayırt etmenin tek yolu cerrahi bir operasyon ile spermatik arterin kör olarak sonlandığının gösterilmesidir. Ayrıca bu durum insan korionik gonadotropin (hCG) testi ile de ayırıcı tanı konulabilir.

Herhangi bir görüntü yöntemine bakılarak anorşidiye karar verilmez.


Ektopik testis tipi kriptorşidizm : Testisin normal iniş yolunu takip ederek inguinal kanaldan (kasık kanalı) geçerek eksternal ringden çıktıktan sonra, skrotum kısmında başka bir yere giderek yerleşmesi durumuna ektopik testis denir. Ektopik testis, suprapubik bölgede cilt altında, perinede (makat ile penis kökü arasında bulunan bölge), uyluk iç yüzeyinde, penisin kök kısmında veya karşı skrotum içinde yerleşebilir. En sık karşılaşılan ektopik testis yerleşimi suprapubik bölgeye yerleşim gösteren şeklidir.

Retraktil testis (göçmen testis) tipi kriptorşidizm : Kremaster kası (testisleri soğuktan korumak amacı ile, soğuk havalarda testisleri karın kısmına doğru çeken kaslar) çocuklarda erişkinlere oranla daha fazla gelişmiştir.

Bu nedenle uyluğun, perinenin uyarılması sonucu ya da soğuğun etkisi ile ortaya çıkan kremasterik refleks çocuklarda daha belirgin haldedir. Bu refleks söz konusu uyaranlar ile testisin yukarı doğru çekilmesine neden olur. Retraktil testis denen bu durumda muayene sırasında testis skrotumda bulunmaz.

Fakat yüksek skrotal pozisyonda, yüzeyel inguinal poşta ya da inguinal kanalda palpe edilebilen testis sıvazlanarak normal yerine kadar indirilebilir. Ayrıca çocuk ılık bir banyo küvetinde 5-20 dakika bekletildiğinde testislerin kendiliğinden torbaya indiği ebeveynler tarafından gözlenmiştir.

Bırakıldığı zaman tekrar yukarıya çıkan retraktil testis sorununda tedaviye çok fazla gerek duyulmaz.

Doğum zamanına ve kilosuna göre inmemiş testisgörülme sıklığı

Prematür (erken doğmuş) bebeklerde görülen inmemiş testis hastalığı oranı % 30.3 oranındadır.

Terminde (zamanında doğan) bebeklerde görülen inmemiş testis hastalığı oranı % 3.4 oranındadır.

1 yaş civarında görülen inmemiş testis hastalığı oranı % 0.8′ erişkinlerde görülen inmemiş testis oranı ile aynıdır.

Doğum kilosuna göre inmemiş testis oranları

2000 gram (2 kilogram) altında doğan bebeklerde inmemiş testis hastalığı görülme oranı % 7.7 civarındadır.

2000 – 2499 gram (2 veya 2 buçuk civarı kilogram) doğan bebeklerde görülen inmemiş testis oranı % 2.5 civarındadır.

2500 gram üzerinde /2 buçuk kilogram üzerinde) doğan bebeklerde görülen inmemiş testis oranı % 1.41 civarındadır.

Çocuklarda inmemiş testis belirtileri ve bulguları

Ektopik ve gerçek inmemiş testisin en önemli belirtisi torbada bir ya da iki testisin bulunmamasıdır. Testisler incinebilir bir pozisyonda (pubis kemiğinin üzerinde) ise hasta testis travması ile gelebilir.

Yetişkin hastalar kısırlık (infertilite) şikayeti ile başvurabilir. Türkiye’de özellikle kırsal kesimden gelen ebeveynler, çocuklarının testislerinin yukarı kaçtığından şikayet ederler.

Bu ailelere bu ifadenin doğru olmadığını ve testislerin gerçek anlamda inmediği anlatılmalıdır.

Aileye veya yaşı uygun ise hastaya, testislerin zaman zaman (özellikle sıcak banyoda) torbaya inip inmediği sorulmalıdır. Üroloji uzmanının yapacağı fizik muayenede, torbanın boş olduğu tespit edilir. Gerçek hatalı inişte hastalıklı testis normalden küçüktür. Testis genellikle ele gelmez.

Çünkü testis, kasık kanalının içinde ya da karın içindedir veya kasık halkasının dışında henüz torbaya inmemiş durumdadır. Testis, bu durumda ise sıvazlama ile torbaya inmez.

Elle muayene sırasında ele gelmeyen testis genellikle kasık kanalının içindedir ve üzerindeki kalın fasiyadan dolayı elle muayene hissedilmez ve bu durum kasık fıtığı da bulunabilir. Deri altında ele gelen testis ektopik tip testis tir.

Muayene dışında hormon düzeylerinin incelenmesi için kan tetkikleri, radyolojik tetkikler gibi tetkikler yapılır. Radyolojik tetkikler, selektif gonadal venografi, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme, laparoskopik yöntem gibi radyolojik yöntemler uygulanır.

İnmemiş testis tedavisi

İnmemiş testis tedavisinde amaç, inmemiş testis ile ilişkili olarak azalmış infertilite gelişme riskinin düzeltilmesi, artmış kanserleşme riskini azaltma olasılığı veya erken tanının konulmasını sağlamak, inmemiş testis ile birlikte sık görülen kasık fıtığını onarmak, oluşabilecek testis torsiyonunu önlemek, yumurtalık torbasının boş olması nedeni ile hastada veya çocuğun ailesinde oluşabilecek psikolojik sorunları önlemek gibi hedefler için inmemiş testis problemi tedavi edilir.

Tedavinin temeli testislerin skrotuma (yumurtalık torbasına) indirilmesidir. İnmemiş testis tedavisinde hormonal tedavi ve cerrahi tedavi metotları uygulanır. Tedavide önemli olan nokta, tedavinin uygulama zamanıdır.

Elde bulunan verilere göre çocuğun 2 yaşına kadar testiste sperm üreten hücreleri içeren tüplerde değişiklikler oluşmakta ve yapılan izlemlere göre 1 yaşına kadar inmemiş olan testisler genellikle inmemiş olarak kalır. Bu bilgilere dayanarak inmemiş testis tedavisi 2 yaşından önce yapılmalıdır.

Fakat inecek olan inmemiş testislerin büyük çoğunluğu bebek 3 aylık iken indiği için, ilk 3 aydan sonra ve 1 yaşından önce tedavinin tamamlanması gerektiğini bildiren görüşler de vardır.

Hormonal tedavi inmemiş testisler için kullanılan ilaç tedavisi yöntemidir.

İnmemiş testis ile birlikte kasık fıtığı da var ve hasta daha önce inmemiş testis ameliyatı yada kasık fıtığı ameliyatı geçirmiş ve inmemiş testis tipi ektopik testis ise hormonal tedavi yapılmaz.

Hormonal tedavi yan etki olarak skrotumda buruşukluk, testis cildinin koyu renk alması, peniste hafif büyüme ve tedavinin durdurulması ile duran pubik bölge kıllanması gibi yan etkileri görülebilir.

Hormon tedavisi başarısız olur ise veya kasık fıtığı var ise, fıtık onarımı ile birlikte orşiopeksi (testislerin cerrahi olarak torbaya indirilmesi) ameliyatı yapılır. Cerrahi tedavi için çocuklarda en doğru yaş 2 yaş öncesidir. Orşiopeksi ameliyatı farklı yöntemler şeklinde uygulanabilir.

Bu yöntemler, basit orşiopeksi (standart loop orşiopeksi), basamaklı orşiopeksi (staget orşiopeksi), fowler – stephens orşiopeksi, ototransplantasyon, laparoskopik orşiopeksi ve orşiektomi (testislerin ameliyat ile alınması) gibi cerrahi tedavi yöntemleri ile inmemiş testis ameliyatları uygulanır.

Testis hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: //www.saglikocagim.net/cocuklarda-inmemis-testis-nedir/

İnmemiş Testis Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

İnmemiş Testis Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

İnmemiş testis, erkek bebeklerde doğumdan sonra bir yada ikisinin birden normal konumuna gelmemesi, daha yukarıda karın yada kasık içinde bulunması durumudur. Bu durum genellikle bebeklik döneminde ilk 1 yıl içerisinde tedavi edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu sorunun daha kolay tespit edilmesi için nedenlerini bilmek, hangi belirtilerle anlaşılabileceğini öğrenmek önemlidir. Tedavi şekli ve yöntemi ile ilgili detaylı bilgiler ise bu konumuzda bulunmaktadır.

İnmemiş Testis Neden Olur

İnmemiş testis nedenleri son derece karmaşık durumların etkileri ile oluşabilir.

 • Erken Doğum 
 • Bazı Hormanel Dengesizlikler
 • Testisin Hiç Gelişmemesi 
 • Testislerde Var olabilecek Anatomik Bozukluklar
 • Testisleri Besleyen Kan damarlarında yeteri kadar gelişememe durumları
 • Diğer Kompleks Sebepler

Burada yazan nedenlerin haricinde çok farklı ve kompleks sebepler ile bağlantılı olan durumlar var olabilmektedir. Bu sebeple net olarak hangi nedenlen olduğunu anlamanın tek yolu doktorunuzdan konu hakkında açıklayıcı bir bilgi istemek olacaktır.

İnmemiş Testis Belirtileri Nelerdir

İnmemiş testisi belirleme genellikle tek taraflı ise anne ve baba tarafından bile gözle anlaşılabilmekte fakat testis torbası üstünde kalan yada iki testiste de görülen durumlarda gözle anlaşılması oldukça zordur.

Genellikle doğum sonrası genel doktor muayene periyodlarında doktorlar tarafından fark edilen bir hastalıktır. Fazlaca bir belirtisi yoktur. Bu sebeple doğumdan sonra düzenli olarak yapılan doktor kontrollerinde erkek çocuklarda inmemiş testis sorununun olup olmadığına da bakılması önem taşımaktadır.

Burada ailelere düşen görev, bu kontrolün yapılıp yapılmadığını takip etmek olacaktır.

Bebeklerin altı açıldığında her iki testisin torbada olduğunun görülmesi gerekir.

Testisler bebeğin torbasında saptanamıyorsa, skrotum gelişmemiş- se veya kuşkulu bir durum varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.Testislerin fizik muayenesi çok dikkatlice yapılmalıdır.

Ağlayan bebekte muayene zor olabilir. Şüphede kalınırsa anne babadan çocuğu 10 gün boyunca altı açıldığında muayene etmesi istenebilir.

İnmemiş Testis Tedavisi Nasıl Yapılır

İki taraflı inmemiş testisi olan veya inmemiş testisle birlikte genital, üriner anomalisi olan bebekler hariç, ilk 6 ay girişim yapılmasına gerek yoktur. Bebekler 6 aylık olduğunda tedavi planlanmalı ve en geç 2 yaşına kadar tamamlanmalıdır.

Tedavi 2 yaş sonrasına bırakılmamalıdır. Eğer inmemiş testis tanısı ve tedavisi 2 yaştan sonraki döneme istenmeyerek ertelenmek zorunda kalınmışsa da bir an önce tedavi tamamlanmalıdır.

Tedavinin planlanmasında birinci adım testisin mevcut olup olmadığının, yerinin ve yapısının saptanmasıdır.

Fizik muayenede testisler bulunmuşsa tanıyı koyma ve tedaviyi planlama açısından ileri tetkiklere gereksinim yoktur. Tedavi cerrahi giri- şim ile testisin torbaya yerleştirilmesidir.

Hormon tedavisinin yararlı olabileceği düşüncesiyle özel durumlarda hormon tedavisinin önerilmesi söz konusu olabilir.

İnmemiş testisli bebeğe hormon tedavisi önerilmişse hekimden açıklayıcı bilgi alınması yerinde olur.

Eğer bebekte inmemiş testis ile birlikte kasık fıtığı da ortaya çıkmışsa yaşına bakılmaksızın beklenmeden ameliyat edilmesi gerekir. Aynı ameliyatta hem fıtık onarımı yapılır hem de testis torbaya indirilir.

Ameliyat öncesi yapılan fizik muayenede testis ele gelmiyorsa daha karmaşık bir durumla karşılaşılmış demektir. Bu bebeklerde testisin olup olmadığı, varsa nerede olduğunun bulunması gerekir. Kasık kanalında veya çevresinde ele gelmeyen testis bu bölgenin ultrasonografik incelemesi ile bulunmaya çalışılır.

Ultrasonografik incelemede de testis saptanamıyorsa testisin karın içersinde kalmış olabileceğini düşünmek gerekir.

Zamanında doğmuş erkek bebeklerin %3 – %5 inde inmemiş testise rastlanmaktadır. Bu oran, erken doğum nedeniyle testislerin inişi tamamlanmadığından, prematüre bebeklerde %30 civarındadır.

Testislerin inişi bebek doğduktan sonra kısa bir süre daha devam eder ve inmemiş testis görülme sıklığı 1 yaşında %0.8’e kadar düşer. %0.8 oranı erişkin dönemde de değişmemektedir.

İnmemiş testis 2/3 oranında tek taraflı, 1/3 oranında ise iki taraflı görülmektedir. Tek taraflı inmemiş testislere daha çok sağda rastlanmaktadır.

Bize Sorun!

İnmemiş testis sorunları ile ilgili ve tüm üroloji konularında aklınıza takılan birçok soruyu sitemizden bulabilirsiniz. Sitemizde yada yazımızda bulamadığınız ve aklınıza takılan sorularınız var ise bizlere sorabilirsiniz. Soru sormak için aşağıdaki yorum kısmını kullanabilirsiniz. Editörlerimiz sorulara günlük olarak cevap vermektedir.

Источник: //www.bobrekler.com/inmemis-testis-nedenleri-belirtileri-ve-tedavisi/

İnmemiş Testis hastalığı erkek bebeklere özel ve doğal olabilecek bir hastalıktır. Gebelik döneminde başlayan, testisleri oluşturan hücrelerin böbrek altı bölgesinde oluşup, doğum sonrası gelişen erkek bebeklerde testis torbasına inmesi gerekir. Normalde 2 adet olan testis yumurtaları, biri yada ikisi inmemesine inmemis testis hastalığı olarak teşhis konur.

İnmemiş testis, erkek bebekte ileride kısırlık, kanser gibi ciddi hastalıklara neden olabildiği için mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sorundur.

İnmemiş Testis Nedir? | Kriptorşidizm | Cryptorchidism

Testisler (yumurta) erkek üreme organıdır, vücutta iki adet bulunur ve yerleşim yeri skrotumdur (torba, haya).Bu noktada inmemis testis tanımı anlam kazanır. inmemis testis hastalığı doğum öncesi erkek bebeklerde oluşan tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Erkek bebeğin testisleri ilk aşamasını anne karnında oluşarak ve başlangıç yeri olan şu anki böbreklerimizin olduğu yerden en son geldiği skrotum yani Penisin altında bulunan ve testikülleri taşı­yan torbaya yerleşir. Testis torbası, içindeki testisleri vücut ısısından 2-2.5 derece aşağıda korumak içindir.

Testisler ergenliğe kadar sadece hormon üretiminden sorumlu olsa da ergenlik sonrası buna sperm üretme görevi de eklenir.

Yeni Testislerin Yolculuğu ve İnmemiş Testisin Oluşu

Testisler gebeliğin 7. ayına kadar erkek bebeğin böbreklerin hizasında yani karnında bulunur.

Bebek doğana kadar kasık bölgesindeki kanaldan, periton ismindeki zarla çevrelenerek , haya yada torbanın (skrotum) içine gider.Burada bu yolun kaptanı olarak Testosteron hormonu tarafından yapılmaktadır.

Eğer  hedef tamamlanmaz ve testis iniş yolu üzerinde herhangi bir noktada kalırsa inmemiş testis ortaya çıkar.

Erkek Bebeklerde inmemis testis hastalığı doğumdan kaynaklanan, annenin hatalı beslenmesi yada gebelikte yaşanan rahatsızlıklar, genetik ana baba soylarından gelen bir hastalık değildir. Tamamen doğal bir hastalıktır.

İnmemiş testis, ileride kısırlık, kanser gibi ciddi hastalıkların sebebi olabileceğinden, tedavi edilmesi gereken hastalıktır.

Annelerin erkek yeni doğan bebeklerin,  4-6 ay gibi zamanda kontrol sağlamalıdır. 6 ay sonunda testislerin yerine inmesi, gelişme olmazsa testislerin yerine getirilmesi için ameliyat gerekebilmektedir.

Erkek Premature doğan bebekler, inmemiş testis hastalığına kapılabilmeleri, normal doğum olan erkek bebeklere kıyasla çoktur. Kriptorşidizm yani inmemiş testislerin yakalanma oranı neredeyse yüzde 15 dir.Bu oran normal doğum olan erkek çocuklarda ise  bu oran % 2 vede 3  civarındadır.

Erkek Bebek Hastalığı: İnmemiş Testis Nedir? Teşhisi, Belirtileri, Tedavisi | İnmemiş Testisin bulunduğu bölgeler

İnmemiş Testisin Teşhisi

Tıbbi adıyla Kriptorşidizm veya inmemiş testis hastalığı, doktorlarımızın genellikle yeni doğan incelemesinde belirlenir ve izlemeye alınır. Fakat evde doğan ve merkeze uzak yerlerde yaşayan, yeni annelerimizin bebeklerdeki kontrollerine dikkat etmesi gerekir.

Durumun tanınması, ilişkili sendromlar, uygun tanısal değerlendirme ve ürolojik cerrahi tedavi için zamanında se belirlenmesi olumsuz sonuçlarını önlemektedir.

İnmemiş testis hastalığı geç kalınmadan önlenmeli zira inmemiş testis ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar testis tümörü, subfertilite, testiküler torsiyon ve kasık fıtığı hastalıklarıdır.

Tedavisi için önce Doğumdan sonra tanısı alınmalıdır. İnmemiş testis veya kriptorşidizm, tamamen doğumdan önce skrotum(haya-torba), yaşanan bir hastalıktır.

Tanı elle yapılır, eğer elle bulunumassa, bölgede palpe ve X-ray, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak yapılır. Bu testler aynı zamanda rahim varlığını ortaya çıkarabilir.

Doktor testisleri ölçüm hormon düzeyleri ile işleyen ve ek laboratuar testleri çalışan olup olmadığını onaylayın. Kriptorşidizm bir interseks koşulu, hipopituitarizm veya diğer tıbbi koşulları bir göstergesi olabilir.

Erkek Bebek Hastalığı: İnmemiş Testis Nedir? Teşhisi, Belirtileri, Tedavisi | Testisin hormon tedavisi ile indirilmesi

İnmemiş Testis’in Belirtileri

İnmemiş Testis hastalığı sadece muayene elle kontrolle belirlenmelidir. Muayene ile skrotum (haya-torba) içinde testis ele gelmiyorsa inmemiş testisten söz edilebilir.

İnmemis testis ile utangaç testis durumlarını birbirinden farklıdır. Doğum sonrası ilk yapılan testlerle belirlenmeli, anne ve babaların özellikle erkek bebeklerinde doktorlarına soracak önemli bir sorudur.

Testis, kasık kanalı içinde herhangi bir yerde olabileceği gibi halen karın içinde de olabilir.

Testisler Her iki tarafta da görülebilir, ancak sağda daha sıktır.Özellikle  (%60), solda %30 oranında görülür, iki taraflı inmemiş testis görülme oranı ise % 10‘dur.

İnmemiş Testis hastalığı belirtileri ise testisler , skrotumda bulunamaz yada biri bulunur.

İnmemis testis belirtileri görülüp, kontrol yapıldıktan sonra tanısı alan hastada kanal içindeki testisin boyutunu değerlendirmek ya da karın içinde ise testisin varlığını ve yerini göstermek için Skrotal ya da Pelvik Ultrasonografiden faydalanılır.

Bazı akademik çalışmalar içim MRI denilen ileri radyolojik tetkikler yapılabilir. Ama muayenede ele gelen bir doku var ise tetkiklere genelde gerek duyulmaz.

Karıştırılmaması gereken başka bir durum, Testis, Cramester adı verilen özel bir çizgili kasın kasılması ile bazı durumlarda normal yerinden yukarıda bulunabilir, retraktil testis (yoyo testis, utangaç testis…) adı verilen bu durumda testisler sürekli olarak kasıkta kanal içinde bulunmaz, zaman zaman skrotuma iner, ve bu durum aile tarafından en iyi banyo yaptırılırken gözlemlenir. Bu yüzden inmemiş testis teşhisi yanlış konulmakta. Doktorunuzun bu konuyu ayırt edecek tecrübesi olmalı.

İnmemiş Testis hastalığı belirtileri  hastanın yaşam faaliyetlerinde ağrı sızı gibi sorunlar görülmediği için pek anlaşılamaz.

Bunun için eğer elle yaptığınız incelemelerde çocuğunuzun testisleri torbada hiç bulunmuyorsa bu durum inmemiş testis eğer bazı zamanlarda elinize geliyorsa retraktil testis diye tanımlanabilir. Bu ikisinin ayrımı önemlidir.

İlk üç ayda inmemiş testislerin büyük kısmı yerine yerleşir ve yerleşmeyenlerde tedavi gündeme gelir.

Testisler normal vücut ısısından birkaç derece düşük ısıda daha iyi fonksiyon gösterir. Skrotumun ısısı bu yüzden dolayı düşüktür. Testisler skrotuma tam inmez ise bu testislerin yapı ve fonksiyonlarını bozar. Bu olgularda ileriki dönemde testis kanseri yakalanma oranı normal populasyondan da daha fazladır.

Testisler eğer muayene edilip ele gelmiyorsa yada Eğer testisler muayenede skrotum da değilse karşımız üç olasılık çıkar.

 • Testis daha yukarıda kanal da olabilir.
 • Testis karın içinde olabilir.
 • Testis doğuştan olmayabilir.

Yukarıdaki durumlardan hangisi ile karşılaştığımızın bilinmesi önemlidir. Çünkü daha öncede söylediğimiz gibi karın içinde testis kalırsa bu ileride testis tümörüne neden olabilir.

Karın içindeki testisin saptanmasında en iyi yöntem laparoskopidir. Teşhis anında tedaviye de olanak sağlaması bu yöntemin diğer bir avantajıdır.

Laparoskopi bize daha önce saydığımız üç durumun hangisiyle karşılaşacağımızı gösterir.

İnmemiş Testis Tedavisi Nasıl Yapılır?

İnmemiş Testis tedavisi , Genellikle testis yaşam çocuğun ilk yıl içinde tedavi olmadan skrotum içine inecektir. Bu da olmazsa, çocuk testisi skrotum içine getirmek için denemek için hormon enjeksiyonları (B-HCG veya testosteron) alabilirsiniz. Cevap alınamadığında Cerrahi ( orşidopeksi testisi skrotum içine getirmek için) ana tedavi yöntemidir.

Erken cerrahi olması infertiliteye neden olabilir testislerdeki zararı engelleyebilir. İnmemiş testis tedavisi  yapılmassa, kansere kadar bir süreç ilerleyebilir.

Tedavisi için önce Doğumdan sonra tanısı alınmalıdır. Tanı elle yapılır, eğer elle bulunumassa, bölgede palpe ve X-ray, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntülemenin yanında ek testler isteyebilir.

Tedaviye başlamadan önce Ürologlar genelde 1 sene kadar bekleyebilir. Eğer 1 yaşını doldurmuş hastada inmemiş testis tanısı konmuş ise beklemeksizin testis cerrahi olarak indirilir.

Bazen Testis kendi etrafında dönmesi sonucu testis torsiyonu dediğimiz testisin kan dolaşımının bozulduğu ve saatler içinde kangrene kadar gidebilen bir durum da çıkabilir. Tedavi için beklenmemesi ve doktorunuzla görüşmelisiniz.

Hormon Tedavisi ve Cerrahi Müdahele

İnmemiş Testis tedavisi Hormon tedavisi ve Cerrahi tedavi olmak üzere 2 şekilde uygulanır. Başta anlattığımız gibi testislerin yolculuğunda kılavuz olan testesteron hormonu eksikliği sebebi olabilir. Hormon tedavisi için hCG (human chorionic gonadotropin) kullanılır ve haftalık 4 hafta süreyle uygulanır.

Bunun tedavide başarısı gerçek inmemiş testislerde % 10- %15 civarındadır. Sonuç alınamassa Cerrahi Müdahele ile, Genel anestezi altında yapılan bu tedavi aynı gün taburcu olunabilir. Kasık bölgesinden 1,5-2 cm lik bir kesi ile yapılır ve komplikasyonları az bir cerrahi yöntemdir.

Testisin çok yukarıda olduğu olgularda daha komp operasyonlar gerekebilir .

 İnmemiş Testis Ameliyatı Nasıl yapılır?

İnmemiş testis ameliyatı genel anestezi ile yapılır. Bu nedenle inmemiş testis ameliyatı öncesi, 6 saatlik bir açlık süresi gerekmektedir, başka bir ön hazırlık gerekmez. Kolay bir cerrahi operasyondur. Kasık bölgesinden yapılan bir kesi ile kanal içindeki testise ulaşılıyor ve skrotumda yapılan diğer bir kesi ile hazırlanan yuvaya testis indirilir.

Eğer testis karın içinde ise; bu durumda kasıktan karın içine açık cerrahi teknik ya da laparoskopik yani kapalı yöntemle ulaşılarak testisin indirilmesi sağlanır. Nadir de olsa geç dönemde başvuran hastalarda karın içindeki ya da inguinal kanal içindeki testis körelmiş, atrofiye uğramış olabilir. Bu durumda testis çıkartılır.

İnmemiş Testis Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmalı?

İnmemiş Testis  Ameliyatı sonrası hasta aynı gün evine gönderilir. Ancak karın içinde bulunan testise yönelik girişimlerde 1 gün hastanede izlem gerekebilir. Testisin işlevliği hakkında tam olarak bilinmesi için bluğ yada ergenlik dönemine kadar beklemek zorundayız.

Çocuğunuzun testisi sadece fonksiyon görsün diye ameliyat edilmez. Sonraki takip döneminde de kolay ulaşılır bir yerde bulunması hem doktoru hemde hasta için önemlidir. Ameliyat ile testisin bulunduğu yer değiştirilir. Testise ek fonksiyon kazandıracak bir ameliyat değildir.

Kaynaklar ve Dış Bağlantılar

 • Pediatrik Üroloji Yönergeleri , Avrupa Üroloji Derneği (2008)
 • Walsh TJ, Dall’Era MA, Croughan MS, ve ark ; kriptorşidizm-inmemiş testis  için Prepubertal orşidopeksi testis kanseri riskini azaltır ile ilişkili olabilir. J Urol. Ekim 2007; 178. (4 Pt 1) :1440-6; tartışma 1446. Epub Ağu 16, 2007. [Özet]
 • Hutson JM, Clarke MC ; İnmemiş testis Mevcut yönetimi. Semin Pediatr Surg. Şub 2007, 16 (1) :64-70.
 • STEVEN G. DOCIMO, MD, Pittsburgh, Çocuk Hastanesi pediatrik üroloji direktörü ve Tıp Pittsburgh Üniversitesi Okulu’nda üroloji profesörü.
 • WILLIAM CROMIE, MD, Tıp, Chicago Chicago Pritzker Okulu Üniversitesi’nde profesör ve pediatrik üroloji müdürüdür.

Источник: //www.gelgez.net/erkek-bebek-hastaligi-inmemis-testis-nedir-teshisi-belirtileri-tedavisi/

Testis kanseri nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

İnmemiş Testis Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Testis kanserleri kanserin başladığı hücre tipine göre sınıflandırılır. Bunlardan en yaygın görüleni (yaklaşık % 95) germ (üreme) hücreli testis kanseridir. Bu hücreler sperm üretir ve fetüste (ceninde) çok sayıda farklı doku ve organın büyüyüp gelişmesini sağlar. Germ hücreli testis kanserinin iki ana alt türü ise şunlardır:

 • Seminom: Testis kanserlerinin % 40-45’i bu türe girer ve tüm yaş gruplarında ama özellikle yaşlı erkeklerde görülür. Seminom, sperma ana hücrelerinde gelişen kanserli bir tümördür.
 • Nonseminom (seminom dışı): Testis kanserlerinin geri kalanlarının çoğu bu türe girer. Erken yaşlarda gelişip hızla büyüyerek yayılır. Koryokarsinom, embriyonal karsinom, teratom ve yolk kesesi tümörü gibi birçok farklı türü vardır.

Testis kanseri nedenleri

Testis kanserine neyin neden olduğu kesin bilinmemektedir. Ancak saptanan bazı risk faktörleri vardır:

 • İnmemiş testis (kriptorşidizm): Testisler normalde erkek bebek (fetus) anne karnındayken karın bölgesinde oluşur ve genellikle doğumdan önce testis torbalarına iner. İnmemiş testis ise bir veya her iki testisin karın bölgesinde kalmasına denir. Testis skrotuma cerrahi olarak yerleştirilse bile testis kanseri riskini korur.
 • Anormal testis gelişimi:Klinefelter sendromu gibi testislerin anormal şekilde gelişmesine neden olan durumlar.

Klinefelter Sendromu nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi

 • Hipospadias (peygamber sünneti): Hipospadias çocuğun idrar yaptığı deliğin penisin ucunda değil de altında olmasıdır. Bu delik ile penis ucu arasındaki bölgede idrar kanalı tam olarak oluşmamıştır.
 • Orşit (testis iltihabı): Kabakulak geçiren erkek çocuklarda hastalığın yan etkisi olarak nadir görülen rahatsızlıktır.
 • Karsinoma in situ: Bu, testiste anormal hücrelerin varlığı anlamına gelir. Bir kanser türü değildir ancak tedavi edilmezse kansere dönüşebilir.
 • Aile öyküsü: Ailenin erkek bireylerinden birinin testis kanseri geliştirmiş olması.
 • Daha önce testis kanseri geçirmiş olmak: Daha önce bir testisinde kanser gelişen erkeklerin diğer testisinde de kanser gelişebilir.
 • HIV virüsüne sahip olmak
 • Nadiren kısırlık (düşük sperm sayımlarına neden olduğundan)

Testis kanseri belirtileri

 • Testislerin birinde ağrısız ama rahatsız edici bir şişlik veya yumru
 • Testis torbasında bir ağırlık hissi veya ani sıvı toplanması
 • Bir testisin büyümesi; testisler arasında bir eşitsizlik hissi
 • Testis, kasık veya alt karın bölgesinde hafif bir ağrı
 • Nadiren memelerde şişlik veya hassasiyet
 • Kanser ilerlediyse sırt ağrısı
 • Kanser akciğerlere yayılmışsa nefes darlığı, göğüste ağrı ve öksürük
 • Testis kanseri yayıldığında köprücük kemiği çevresi ya da boyun gibi vücudun diğer bölümlerinde de yumrular meydana getirebilir.

Testis yaralanması veya iltihaplanma gibi bir dizi kanserli olmayan durum, testis kanserine benzer belirtilere neden olabilir. Ancak erken teşhis kanserin tedavisinde son derece önemlidir, şüphe varsa mutlaka doktora gidilmelidir.

Testis muayenesi

Testis kanseri erken teşhis edildiğinde tedavisi kolay kanser türlerindendir. Bu nedenle erkekler kendi kendilerine testislerini muayene ederek bir değişiklik fark ederlerse doktora görünmelidir.

Testisleri incelemek için en iyi uygun zaman, sıcak bir banyo veya duştan sonra testis torbasının derisinin gevşediği zamandır.

Kendi kendine muayenede yapmanız gerekenler şunlardır:

 • Penisi arada tutup her bir testisi ayrı ayrı inceleyin.
 • Testisi başparmaklar ile parmaklar arasında iki elle tutup parmaklar arasında yavaşça döndürün.
 • Sert yumru, nodül (düzgün yuvarlak kütle) veya testislerin büyüklüğü, şekli veya kıvamında herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakın.

Bu kontroller, özellikle ailesinde testis kanseri öyküsü veya inmeyen testis rahatsızlığı olan erkekler tarafından alışkanlık haline getirilmelidir.Öncelikle doktor hastanın sağlık geçmişi ve aile öyküsü hakkında detaylı bilgi alırken dikkatli bir fiziksel muayene yapar. Bu muayenede testislerde hassasiyet, şişlik veya bir yumru hissedilirse ayrıca aşağıdaki testler yapılır:

Ultrason

Genellikle fiziksel muayenede bir yumru tespit edildiyse yapılır ve yumrunun katı veya sıvı dolu olup olmadığını öğrenmek için ses dalgaları kullanılır. Yumru katı ise kanserli olma olasılığı daha yüksektir. Bu test yumruların yerini de (içinde ya da dışında) gösterir.

Kanser kan testleri

Bu testler, kandaki tümör belirteçleri düzeylerini belirlemek için yapılır. Tümör belirteçleri kanda normalde bulunan maddelerdir ancak bazı testis kanserleri protein düzeylerini artırır. Bu testler hangi protein seviyesinin yüksek olduğuna bağlı olarak testis kanserinin türünü de saptayabilir. Ayrıca kanserin tekrarlanma riskine karşı takip amaçlı da yapılabilir

Prostat kanseri nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Testisi çıkarmak için ameliyat

Testis kanseri teşhisinde biyopsi işlemi kanseri yayma riski taşıdığından genellikle tercih edilmez. Bunun yerine, eğer ultrason taraması ve kanser kan testleri kanserin varlığına işaret ediyorsa tümör en kısa zamanda ameliyatla alınır ve bu işlem aynı zamanda tedavinin bir parçası da olabilir. Cerrah tümörü testisi tümüyle almaya çalışır.

Biyopsi

Çok nadiren testis kanseri teşhisi kesin değil ise biyopsi yapılabilir. İşlem ameliyathanede gerçekleştirilir. Cerrah kasık bölgesine bir kesik atarak testisi testis torbasından çıkarır ve spermatik kordunu kesmeden inceler.

Şüpheli bir alan görülürse bir parçası alınır ve vakit kaybedilmeden patolog tarafından araştırılır. Kanser bulunursa testis ve spermatik kordon çıkarılır. Doku kanserli değilse testis genellikle testis torbasına geri konulur.

Biyopsi nedir, nasıl yapılır? Biyopsinin riski var mıdır?

Testis kanserinin evreleri 0-3 arasında değişir. En düşük evre testis çevresindeki alanla sınırlı kanseri gösterir. En yüksek evre ise kanserin ilerlediği ve vücudun diğer bölgelerine yayıldığı anlamına gelir. Testis kanseri en sık pelvis ve alt karın bölgesindeki lenf bezlerine ve akciğerlere yayılır ve genellikle tedavi edilebilir.

Testis ameliyatı

 • Testisi çıkarmak için ameliyat (radikal inguinal orşiektomi): Teşhis aşamasında biyopsi yerine kullanılan bu ameliyat eğer kanser yayılmamışsa genellikle testis kanserinin tek tedavisi olabilir ve alınan testisin yerine isteğe bağlı olarak protez bir testis takılabilir. Bir testisin kaybı ne doğurganlığı ne de ereksiyon olmayı etkilemez. Ancak her iki testisin alınması kısırlığa yol açar. Testis kanseri erkekler kısırlık riskine karşılık sperm bankasına sperm numunesi verebilir. Bu numune soğukta yıllarca korunabilir ve çocuk sahibi olmaya karar verildiğinde kullanılabilir.
 • Yakındaki lenf bezlerini çıkarmak için yapılan cerrahi müdahale: Ameliyat karın bölgesine bir kesik atılarak yapılır. Cerrah lenf bezlerini çevreleyen sinirlere zarar vermemeye özen gösterir ancak bazı durumlarda sinirler zarar görebilir. Hasarlı sinirler boşalma sorunlarına neden olabilir ama ereksiyon olmayı engellemez. Genellikle testiste lenfoma teşhisi konduğunda uygulanır.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanserli hücreleri öldürmek için X-ışınları gibi yüksek güçlü enerji ışınları kullanır. Bu tedavide bir masaya yatırılan hastanın etrafında büyük bir makine hareket ederek enerji ışınlarını vücudundaki hassas noktalara yönlendirir. Radyoterapi bazen seminom türü testis kanserinde kullanılabilir.

Kolon kanseri nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Bazen de testis çıkarma ameliyatı sonrası kanserin geri gelmesini önlemek ya da yayılan kanser hücrelerini tedavi etmek için verilebilir. Yan etkileri bulantı, yorgunluk ve karın ile kasık bölgesinde cilt kızarıklığıdır. Ayrıca sperm sayısını geçici olarak azaltması ve doğurganlığı etkilemesi de olasıdır.

Kemoterapide kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanılır. Kemoterapi ilaçları vücutta dolaşarak ana tümörden ayrılıp lenf bezlerine veya başka bölgelere sıçramış olan kanser hücrelerini öldürür. Testis kanseri yayıldıysa kemoterapi tek tedavi seçeneği olabilir.

Ayrıca testis alma ameliyatı sonrasında kanserin tekrarlanma riskini azaltmak için kullanılabilir. Sadece testiste olan kanseri tedavi etmede kullanılmaz.

Yan etkileri kullanılan ilaçlara göre değişkenlik gösterebilir ama genel olarak yorgunluk, mide bulantısı, saç dökülmesi ve artan enfeksiyon riski görülür. Ayrıca kısırlığa yol açabilir.

Testis kanseri tedavileri gelişmeyi sürdürmektedir. Kök hücre (kemik iliği) nakliyle birlikte yüksek dozlu kemoterapi umut veren sonuçlar vermektedir. Her testis kanseri vakası ve her erkeğin tedaviye cevabı farklı olduğundan kanser hastaları doktorlarıyla tam bir işbirliği halinde olmalıdır.

Testis kanseri hastalarının yaşam süresi

Testis kanseri özellikle erken teşhis edilirse tedavi başarı oranı yüksektir ve beş yıl atlatıldıktan sonra geri dönme olasılığı düşüktür. Genel sağkalım oranı % 95’in üzerindedir.

Erken teşhis edilirse, kanser testisle sınırlıyken hayatta kalma oranı % 99’dur. Kanser bölgesel lenf nodlarına yayılmışsa, hayatta kalma oranı % 96’dır.

Hatta uzak metastazlar olsa bile sağkalım oranı %70’in üzerindedir.

Testis kanserine iyi gelen şifalı bitkiler

Testis kanserine birebir iyi gelen bir şifalı bitki yoktur. Ancak tedavi sürecinin yan etkileri ile mücadele etmenize yardımcı olabilen ve direncinizi artırıp bağışıklık sisteminizi güçlendiren bazı şifalı bitkilerle 21 günlük kürler hazırlayabilirsiniz. Örneğin:

 • Altın otu kürü: 4 yaprak altın otunu 2 bardak suya koyup kısık ateşte 10 dakika kaynatın. Günde 2 bardak ılık olarak için.
 • Atkuyruğu otu kürü: 3 dal atkuyruğu otunu 1 bardak suyun içine koyup 5 dakika kısık ateşte ağzı kapalı olarak kaynatın. Günde 1 bardak için. Her seferinde tazesini tüketin. Kalanı ertesi gün kullanmayın.

Şifalı bitkiler kanser tedavi sürecinizde size sadece yardımcı olabilirler. Kullanmadan önce doktorunuza mutlaka danışmayı ihmal etmeyin.

Testis kanseri hastaları nasıl beslenmelidir?

 • Bol bol su içip yoğurt yiyin.
 • Nar, testis kanserine çok iyi gelen meyvelerden biridir. Sık sık nar suyu içebilirsiniz.
 • Az miktarda protein almak için günde 2-3 adet haşlanmış yumurta beyazı tüketin.

Nar suyu ve narın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

 • Kuru meyveler, kabak çekirdeği, enginar ve arpa gibi magnezyum bakımından zengin gıdalara ağırlık verin. Arpayı çorba ya da bulgur pilavı içinde tüketebilirsiniz.
 • Özellikle kemoterapi görüyorsanız haftada 1-2 kez yağsız kırmızı et yiyin.
 • Öğünlerinizde bol bol maydanoza yer verin. Sabahları maydanoz suyu içebilirsiniz.
 • Yağlı balıklar (hamsi, sardalye vb.), yeşil yapraklı sebzeler, lahana, brokoli gibi E vitamini bakımından zengin gıdalar yiyin. Ayrıca hindi eti ve tavuk göğsü eti gibi selenyum ve domates gibi likopen içeren gıdalar da tüketin.
 • Her türlü şekerli gıdadan kaçının. Çayınıza şeker yerine tarçın ve limon ilave edin.Testis kanseri hastalarına öneriler

 • Testis kanseri hakkında bilgi edinin: Tedavi sürecinizi doktorunuzla birlikte sizin için en uygun şekilde planlayabilmek için hastalığınızı tanımalısınız. Sorularınızı yazın ve bir sonraki randevunuzda doktorunuza sorun.
 • Kendinize iyi bakın: Kanser tedavisine hazırlanmak için günlük yaşamınızda sağlıklı seçimler yapın. Çeşitli meyve ve sebzelerle sağlıklı bir diyet yapın. Bol bol dinlenin. Gereksiz stresi ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak ve sizi eğlendirecek meşguliyetler edinin. Haftada en az 3-4 gün egzersiz yapın. Sigara içiyorsanız bırakmaya çalışın. Sigara içmeyi bırakmanıza yardımcı olacak ilaçlar ve diğer yöntemler hakkında doktorunuzla konuşabilirsiniz.
 • Diğer testis kanseri hastalarıyla bağlantı kurun: İnternette ve sosyal medyada iletişime geçebileceğiniz gruplar bulabilirsiniz.
 • Sevdiklerinizle bağlantıda kalın: Yakınlarınızla görüşmeyi kesmeyin ve onların size yardımcı ve destek olmalarına izin verin.
 • Doğurganlık hakkında düşünün: Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız, tedavi sürecine başlamadan önce spermlerinizi saklamak konusunda doktorunuzla görüşün. Testis kanseri ve tedavisi beraberinde kısırlığı getirmeyebilir ancak riskleri doktorunuzla açıkça konuşmalısınız.

Kaynaklar ve Referanslar:1- Testicular Cancer—Patient Version, 2- What is testicular cancer?, 3- Causes of testicular cancer

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/testis-kanseri-nedir-neden-olur-belirtileri-ve-tedavisi/

Testis kanseri belirtileri nelerdir? Testis kanseri tanı ve tedavi yöntemleri

İnmemiş Testis Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Testis kanseri penis altında, deriden oluşan gevşek bir torba olan skrotumun içinde bulunan testislerde meydana gelir. Bu testisler erkek cinsel hormonlarını ve üreme için spermi üretir.

Bu tip kanserler, kanser testislerin dışına yayıldığında dahi yüksek oranda tedavi edilebilirdir. Testis kanserinin türüne ve evresine bağlı olarak birkaç tedaviden birini veya birleşimini görebilirsiniz.

Testis kanseri bulgu ve belirtileri nelerdir?

 • Her iki testiste bir kitle veya şişlik
 • Skrotumda (testis torbası) bir ağırlık hissi
 • Karında veya kasıkta hafif bir ağrı
 • Skrotumda ani sıvı toplanması
 • Bir testiste veya skrotumda ağrı veya rahatsızlık
 • Memelerin şişmesi veya hassasiyeti
 • Sırt ağrısı.

Kanser genellikle sadece bir testisi etkiler.

Ne zaman doktora görünmeli?

Testislerinizde veya kasık bölgesinde ağrı, şişme veya kitleler tespit ettiğiniz takdirde, özellikle bu bulgu ve belirtileri iki haftadan uzun sürerse doktorunuza görünün.

Testis kanseri nedenleri nelerdir?

Birçok vakada, testislerde tümör oluşma sebebi net değildir.

Doktorlar, bir testisin içindeki sağlıklı hücreler değişime uğramaya başladığında testis kanseri oluştuğunu bilirler. Sağlıklı hücreler, vücudun normal işlevini sürdürmesi için belirli bir düzen içerisinde büyüyüp bölünürler.

Ancak bazen bazı hücrelerde büyümenin kontrolden çıkmasına neden olan anormallikler gelişir. Bu kanser hücreleri yeni hücrelere ihtiyaç olmadığında da bölünmeye devam eder. Biriken anormal hücreler testiste bir kitle oluştururlar.

Neredeyse tüm testis kanserleri testislerde olgunlaşmamış sperm üreten germ hücrelerinde başlar. Germ hücrelerinin anormalleşmesine ve kansere dönüşmesine neyin neden olduğu bilinmemektedir.

Testis kanseri risk faktörleri nelerdir?

 • İnmemiş testis (kriptorşidizm). Testisler cenin halindeki gelişme sırasında karın bölgesinde oluşur ve genellikle doğumdan önce skrotuma inerler.

  İnmemiş bir testisi olan erkekler testisi normal olarak inen erkeklere kıyasla daha yüksek testis kanseri riski altındadır. Testis cerrahi olarak skrotuma yerleştirilmiş olsa da risk yüksektir.

Yine de testis kanseri olan erkeklerin çoğunluğunda inmemiş testis geçmişi yoktur.

 • Anormal testis gelişimi. Klinefelter sendromu gibi testislerin anormal gelişimine sebep olan koşullar testis kanseri riskinizi artırabilir
 • Aile geçmişi. Eğer aile üyeleri testis kanserine yakalanmışlarsa, daha yüksek risk altındasınız demektir.
 • Yaş. Özellikle 15 ila 35 yaş arasındakiler olmak üzere ergenleri ve genç erkekleri etkilemektedir. Bununla birlikte herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir.
 • Beyaz ırk mensuplarında siyahilere oranla daha yaygındır.

Testis kanseri önlemek için neler yapılabilir?

Testis kanserini önleyecek bir yöntem henüz bulunamamıştır.

Bazı doktorlar, testis kanserini en erken aşamada tespit etmek için düzenli olarak kendi kendine elle testis muayenesi yapmayı önermektedir. Ancak bütün doktorlar bu konuda aynı fikirde değildir. Sizin için uygun olup olmadığından emin değilseniz kendi kendine elle testis muayenesini doktorunuzla konuşun.

Testis kanseri tanısı nasıl yapılır?

Bazı durumlarda, erkekler istemsiz bir şekilde ya da elle muayene yaparken erkekler testis bulunan tümörü  kendileri keşfederler. Diğer durumlarda, doktorunuz bir rutin fiziki muayene esnasında bir kitle tespit edebilir.

Bir kitlenin kanser olup olmadığını belirlemek için, doktorunuz aşağıdakileri önerebilir:

 • Testis ultrason testi, ses dalgalarını kullanarak skrotum ve testislerin bir görüntüsünü oluşturur. Ultrason sırasında sırt üstü yatar ve bacaklarınızı açarsınız. Daha sonra doktorunuz skrotumunuza berrak bir jel uygular. Ultrason görüntüsünü elde etmek için elle tutulan bir prob skrotumunuzun üzerinde hareket ettirilir.

Ultrason testi, kitlelerin katı veya sıvı dolu olup olmadığı gibi bilgiler vererek doktorunuzun testis kitlelerinin doğasını belirlemesine yardımcı olabilir. Ultrason doktorunuza kitlelerin testisin içinde mi yoksa dışında mı olduğunu da gösterir.

 • Kan testleri. Doktorunuz kanınızdaki tümör belirteçlerinin seviyelerini belirlemek için testler isteyebilir. Tümör belirteçleri, kanda normal şartlar altında bulunan maddelerdir, ancak testis kanseri de dâhil olmak üzere bazı durumlarda bu maddelerin seviyeleri yükselebilir. Kanınızdaki yüksek tümör belirteci bulunması kanser olduğunuz anlamına gelmez, ancak teşhisinizi belirlemede doktorunuza yardımcı olabilir.
 • Testisin alınması ameliyatı (radikal inguinal orşiektomi) Testisinizdeki kitlenin kanserli olabileceği belirlenirse, testisin alınması için cerrahi müdahale tavsiye edilebilir. Alınan testisiniz, yumrunun kanserli olup olmadığı ve eğer öyleyse hangi kanser türü olduğunu belirlemek için analiz edilecektir.

Testis kanseri türleri nelerdir?

Çıkarılan testisiniz kanser türünü belirlemek için incelenecektir. Testis kanserinizin türü, tedavinizi ve prognozunuzu belirler. Genel olarak iki tip testis kanseri vardır:

 • Seminom tümörleri tüm yaş gruplarında ortaya çıkar, ancak yaşlı bir erkekte testis kanser gelişirse bunun seminom olma olasılığı daha yüksektir. Seminomlar genelde seminom olmayanlar kadar agresif değildir.
 • Seminom dışı (non-seminom). Seminom dışı tümörler daha erken yaşlarda gelişir ve hızlıca büyüme ve yayılma eğilimindedirler. Koryokarsinom, embriyonal karsinom, teratom ve yolk sak tümörü de dâhil olmak üzere birçok farklı seminom dışı tümör mevcuttur.

Testis kanseri evreleri nelerdir?

Doktorunuz kanseri teşhis ettikten sonra, bir sonraki adım kanserinizin evresini belirlemektir. Kanserin testislerinizin dışına yayılıp yayılmadığını belirlemek için aşağıdaki testlere tabi tutulursunuz:

 • Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taraması. BT taramaları, karın, göğüs ve pelvisin bir dizi röntgen görüntüsünü alır. Doktorunuz, kanserin yayılıp yayılmadığı ile ilgili bulgular aramak için BT taramalarını kullanır.
 • Kan testleri. Testis alındıktan sonra yüksek seviyede tümör belirteçleri aramak için yapılan kan testleri, doktorunuzun vücudunuzda kalan kanserin olup olmadığını anlamasına yardımcı olabilir.

Bu testlerden sonra evreye karar verilir. Evreleme sizin için en uygun tedavilerin belirlenmesine yardımcı olur.

Testis kanserinin evreleri şunlardır:

 • Evre I. Kanser testislerde sınırlıdır.
 • Evre II. Kanser karındaki lenf düğümlerine yayılmıştır.
 • Evre III. Kanser hücreleri vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır. Bu tip kanserler en sık olarak akciğerlere ve karaciğere yayılır.

Testis kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?

Tedavi seçenekleriniz, kanserinizin türü ve evresi, genel sağlık durumunuz ve tercihleriniz gibi birkaç faktöre bağlıdır.

Cerrahi Müdahale

 • Testisin alınması ameliyatı. (radikal inguinal orşiektomi) hemen hemen bütün tür ve evre testis kanserleri için primer tedavidir. Cerrahınız testisinizi almak için kasık bölgenize bir kesi yapar ve tüm testisi bu açıklıktan çıkarır. İsterseniz alınan testisin yerine salin dolu protez testis yerleştirilebilir. Erken evre testis kanseri vakalarında, testisin cerrahi müdahale ile çıkarılması ihtiyaç duyulan tek tedavi olabilir.
 • Yakındaki lenf nodlarını çıkarmak için yapılan cerrahi müdahale (retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu) karnınızdaki bir kesikten yapılır. Cerrahınız lenf düğümlerini çevreleyen sinirlerin hasar görmesini önlemeye dikkat eder, ancak bazı durumlarda sinirlere zarar vermek kaçınılmaz olabilir. Hasar görmüş sinirler boşalma ile ilgili güçlüğe sebep olabilir, ancak erekte olmanızı engelleyemeyecektir.

Ameliyat testis kanser için tek tedavi ise, doktorunuz takip randevuları için bir program önerecektir. İlk birkaç yılda birkaç ayda bir, ardındansa daha seyrek yapılmak üzere bu randevularda kanserinizin geri dönüp dönmediğine dair işaretleri kontrol etmek için kan tetkikleri, BT taramaları ve diğer işlemler uygulanır.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi kanser hücrelerini öldürmek için X ışını gibi güçlü enerji demetlerini kullanılır. Radyasyon terapisi esnasında, bir masanın üzerine konumlandırılırsınız ve büyük bir makine enerji ışınlarını vücudunuzdaki belirli noktalara yönelterek etrafınızda hareket eder.

Radyasyon tedavisi, bazen seminom tipi testis kanseri olan kişilerde kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Radyasyon tedavisi testisinizin alındığı ameliyattan sonra önerilebilir.

Yan etkiler karın ve kasık bölgelerinde cilt kızarıklığı ve tahrişin yanı sıra bulantı ve yorgunluk olabilir. Radyasyon tedavisi geçici olarak sperm sayısını da azaltabilir ve bazı erkeklerde fertiliteyi etkileyebilir. Radyasyon tedavisine başlamadan önce spermlerinizi koruma seçenekleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlı tedavidir. Kemoterapi ilaçları vücut genelinde dolaşarak orijinal tümörün ötesine yayılmış olan kanser hücrelerini öldürürler.

Kemoterapi gördüğünüz tek tedavi olabilir veya lenf nodu çıkarma ameliyatından önce ya da sonra tavsiye edilebilir.

Kemoterapinin yan etkileri kullanılan ilaçlara bağlıdır. Ne beklemeniz gerektiğini doktorunuza sorun. Sık görülen yan etkiler içerisinde yorgunluk, bulantı, saç dökülmesi ve enfeksiyon riskinde artış yer alır. Kemoterapinin bazı yan etkilerini azaltan ilaçlar ve tedaviler mevcuttur.

Kemoterapi bazı erkeklerde bazı durumlarda kalıcı olabilen kısırlığa da neden olabilmektedir. Kemoterapiye başlamadan önce sperminizi koruma seçenekleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Источник: //neolife.com.tr/testis-kanseri/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi