İşi Gücü Dert Edip Kalp Ameliyatınızı Ertelemeyin

içerik

Kalp ameliyatı öncesi hazırlık

İşi Gücü Dert Edip Kalp Ameliyatınızı Ertelemeyin

Kalp ameliyatına karar verilen hastanın ameliyat öncesi bir takım hazırlıklarının yapılması gerekir. Bu hazırlıklar hem ameliyat planlamasının yapılabilmesi hem de ameliyat sonrasını öngörebilmek için gerekli aşamalardır.

Kalp ameliyatına karar verilen hastanın ameliyat öncesi bir takım hazırlıklarının yapılması gerekir. Bu hazırlıklar hem ameliyat planlamasının yapılabilmesi hem de ameliyat sonrasını öngörebilmek için gerekli aşamalardır.

Ameliyat kararı doktor tarafından hastaya bildirildikten sonra, hasta ve hasta yakınlarında doğal olarak bir tedirginlik meydana gelir. Bu oldukça doğal bir durumdur. Ancak; yeteri kadar bilgi verilmesi durumunda bu tedirginlik yerini güven duygusuna terk edecektir.

Kalp ameliyatı öncesi gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için, ameliyat gününden birkaç gün öncesinden hastaneye yatmak gerekebilir. Öngörülen hazırlıklar, kalp anjiyosu, kalp ekosu, ve birtakım kan tetkiklerinin yanı sıra, hastanın akciğer filmi, EKG’si, BT anjiyo, Tüm Batın BT, Karotis BT Anjiyo gibi özellikli birtakım testler yapılabilmektedir.

Kalp anjiyosu

Kalp anjiyosu, kalbi besleyen damarların (koroner damarlar) durumunu kesin bir biçimde tespit etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Hasta herhangi bir merkezde yaptığı anjiyo ile başvurduğunda, yeniden anjiyo yapmak gerekmez.

Kalp EKO’su

Kalbin gücünü ve kalp kapakçıklarının durumunu tespit etmek için başvurulan bir yöntemdir. Kalp kapakçıklarında olası hastalık varlığında, bypass ile birlikte kapak ameliyatları da yapılabilmektedir.

Kan tetkikleri

Karaciğer enzimleri, kalp enzimleri, böbrek fonksiyon testleri gibi kritik sistemlerin değerlendirilmesi amacıyla mutlaka yapılması gereken hazırlıklardandır.

Ayrıca; hastanın kan grubunun belirlenmesi, kan sayımının yapılması ve kanama zamanının tespit edilmesi için de yapılması gereken kan tetkikleri bulunmaktadır.

Bunlardan başka Tiroit hormon seviyeleri, kan şekeri seviyeleri gibi tetkikler de sağlıklı bir ameliyat planlaması için olmazsa olmazlar arasındadır.

Radyolojik tetkikler

Kalp ameliyatı olması planlanan hastalarda akciğer filmi olası akciğer hastalıklarının tespiti için önemlidir.

Kalp ameliyatını birinci dereceden etkileyebilecek olan organ olan akciğerler, herhangi bir hastalık tespitinde, önce tedavi edilir. Ameliyat ileriki bir tarihe ertelenir.

Kimi durumlarda akciğer grafisi yeterli görülmek. Üst Abdomen USG, veya Üst Abdomen BT tetkikleri ile detaylı inceleme gerekebilmektedir.

Solunum fonksiyon testleri

Akciğer kapasitesinin ölçülmesi için kullanılan tetkiklerdendir. Ameliyat kararının alınabilmesi için gereken hayati tetkiklerden biridir.

EKG

Kalbin ileti sistemi hakkında fikir veren ve olası ritim bozukluklarının tespitinde başvurulan en temel tetkiklerdendir.

Diş tedavisi

Kalp kapak ameliyatları öncesi hastanın ağız ve diş sağlığı açsısından değerlendirilmesi ve olası ağız içi enfeksiyonların tedavi edilmesi şarttır. Aksi halde yapılacak olan ameliyat tehye girer.

Ameliyat öncesi kan temini ve gerekçeleri

Kalp ameliyatı olan hastaların hazırlıkları arasında hastanın kan grubu ile aynı kanı taşıyan donör (kan bağışı yapan kimse) temin edilmesidir. Kan sayımına göre kimi hastadan donör istenmeyebilir.

Kan merkezlerinden temin edilebildiği durumlarda hastadan ek kan istenmeyebilir. Ancak kimi özel ameliyatlarda taze kana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda hasta veya yakınlarına kan grubu bildirilir.

İlgili gruptan kan temin edilmesi istenir.

Kan temininde dikkat edilecek hususlar

 • Kan vericisinin (donör) hastayla birinci dereceden akrabalığının bulunmaması (Anne, Baba, Kardeş),
 • Kan vericisinin kan grubu ile hastanın kan grubunun aynı olması.
 • Kan vericisinin bulaşıcı herhangi bir hastalığının bulunmaması.
 • Kan sayımının yeterli düzeyde olması.
 • Kanama/Pıhtılaşma zamanının uygun seviyelerde olması.
 • Yakın zamanda ilaç (Antibiyotik, Hormon ilaçları, kan sulandırıcılar v.b.) kullanmamış olması.
 • Son 3 ay içerisinde kan vermemiş olması.
 • Son 6 ay içerisinde herhangi bir girişimsel işlem geçirmemiş olması.(Endoskopi, Cerrahi Operasyon, Diş çekimi v.b. gibi)

Bu ve bunun gibi birtakım şartların gerekeceği akılda tutulmalıdır. Kan vericileri, kan merkezlerinde bu tip soruların olduğu formu doldurarak imzalamak yükümlülüğünü taşırlar.

Gerekli testleri yapılan kan vericileri ameliyat günü hazırda bekletilmelidir.

Hastanın ameliyata hazırlanması

Hasta yatan hasta servislerine kabul edildikten sonra anamnezi alınır. Tıbbi geçmişi, geçirdiği ameliyatlar, kullandığı ilaçlar, ailevi hastalıkları, risk değerlendirmeleri gibi bir takım ayrıntılı sorulara cevap aranır. Böylelikle hastanın hemşirelik bakımı planlanır.

Tanılama sonrası hastanın kimlik doğrulamasında kullanılmak üzere kol bandı takılır.

Tüm işlemler öncesi bu kol bandı kullanılarak doğrulama yapılacağı için hastanın kol bandını sürekli taşıması gerektiğini unutmamak gerekir.

Gereksiz bir şey gibi algılansa da bazen olası hataların önüne geçmek adına çok yararlı bir yardımcıdır. Eğer hastanede yatıyorsanız ve kol bandınız yoksa mutlaka hemşirenizden bunu talep etmelisiniz.

Hastanın damar yolu açılır. Kan tetkikleri için gereken kan tüplere alınarak laboratuvara gönderilir. Damar yolu, daha sonra kullanılmak üzere tespit edilir. Damar yolunun üç günde bir değiştirilmesi sağlanmalıdır. Enfeksiyon gelişiminin önüne geçmek için bu şarttır.

EKG, solunum fonksiyon testi, EKO, akciğer grafisi, gibi tetkikler de tamamlandıktan sonra sıra anestezi değerlendirmesine gelir.

Anestezi doktoru tarafından tekrar muayene edilen hastanın tıbbi geçmişi de anestezi doktoru tarafından yeniden alınır.

Anestezi değerlendirmesi sonrasında ek tetkiklerin yapılması, tedavi düzenlenmesi veya sistemik birtakım hastalıkların da değerlendirilmesi için bir başka uzmanlık dalından konsültasyon istenebilmektedir.

Anestezinin onayı sonrası, hastanın ameliyat günü belirlenir.

Kalp ameliyatı olacak hastanın son hazırlıkları ise şunlardır.

 • Ameliyat öncesi 8-10 saat açlık
 • Bağırsak temizliği (Lavman uygulanması)
 • Tüm vücut tıraşı (Vücudun kıllardan arındırılması, sağlıklı bir kalp ameliyatının temel şartlarındandır.)
 • Tüm vücut banyosu (Vücut tıraşı sonrası, ılık suyla, ilaçlı köpükle tüm vücut yıkanmalıdır. Hastane ortamında hastanın banyosu mutlaka hemşire gözetiminde yaptırılmalıdır.)

Bir kalp ameliyatı öncesi dikkat edilecek hususlar ana hatlarıyla bunlardır. Bunlar dışında merak ettiğiniz herhangi bir konu olursa bizlere iletiniz.Sağlıklı günler dilerim.Doç.Dr.A.Faruk HÖKENEK

Kalp ve Damar Cerrahisi

Источник: http://www.farukhokenek.com/kalp-ameliyati-oncesi-hazirlik.html

Kalp Ameliyatı Sonrası: Yeni Yaşantınızda Sizi Neler Bekliyor?

İşi Gücü Dert Edip Kalp Ameliyatınızı Ertelemeyin

Kalp Ameliyatı Sonrası Hayat: Yeni Yaşantınızda Sizi Neler Bekliyor?

Tekrar merhaba. Kalp ameliyatı sonrası, hayat veya günlük yaşantım nasıl olacak sorusu, hastalarım tarafından sık olarak sorulan bir diğer sorudur. Bu sorunun aslında yanıtı, kalp ameliyatı sonrasında sıklıkla doktorunuz tarafından yanıtlanmıştır. Ancak; ameliyat süreci içerisindeki detaylar arasında unutulur, gider.

İşte, size sık sorulan bir soru olan kalp ameliyatı sonrası hayatım nasıl olacak, veya günlük yaşantı düzenimde bir değişiklik yapmalımıyım sorularına benim verdiğim yanıtları derledim.

Kalp Ameliyatı Sonrası Bir Hasta Olarak Benim Sorumluluklarım Nelerdir?

Evet, açık kalp ameliyatınını oldunuz. Bu ameliyat ister koroner bypass operasyonu veya ister kalp kapak ameliyatı (aort, mitral kapakları içeren) olsun hemen hepsi için geçerli olan ve bir hasta olarak, doktorunuzun sizden beklediği bazı konular mevcuttur. Bunları sırası ile özetleyecek olursak;

 1. Kalp ameliyatı veya işlem ile ilgili yaraların bakımı,
 2. Kalp ameliyatı sonrasında verilen ilaçların düzenli olarak kullanılması,
 3. Kalp ameliyatı sonrasında kilo kontrolü
 4. Kalp ameliyatı sonrasında kalp ve akciğer sağlığınızın iyileştirilmesi ve korunması,
 5. Kalp ameliyatı sonrasında günlük hayatınızda bazı değişikliklerin yapılması, önceden uyguladığınız alışkanlıkların değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi

Evet, yukarıda saydıklarım birer hasta olarak sizlerin sorumluluklarıdır. Bir kalp ve damar cerrahı olarak; sizi sağlığınıza kavuşturmak adına riskli durumları da göz önüne alarak sizleri sağlığınıza kavuşturmak için uğraştım (veya diğer meslektaşlarım uğraştı). Ancak, sonrasında, yeni hayatınızda ve düzeninizde de sizlerin yapacaklarının basit bir listesi aslında bunlar.

Her hastama hep söylediğim bir şey vardır; her hastanın iyileşme süreci bir diğerinden farklı olup, standart bir uygulama söz konusu olamaz. Ancak, değişmeyen tek bir şey vardır ki; eğer size ben veya bir başka meslektaşımın verdiği önerilere uyarsanız, iyileşme süreciniz hem kısa hem de oldukça kolay olur.

Kalp Ameliyatı

Evinizde Kalp Ameliyatı Sonrası Düzenin Kurulması

Evet, kalp ameliyatı sonrasında yaklaşık 5 – 7 gün içerisinde hastaneden taburcu edilip evinizde yeni yaşantınıza başladınız. Bu arada, aklıma gelen bir konuyu da açıklamak istiyorum. Ben, kalp ve damar cerrahisine ilk başladığım dönemlerde; açık kalp ameliyatlarından sonra genellikle taburculuk süreleri 7 – 10 gün arasında değişmekte idi.

Türkiye’de uzmanlık eğitimim sonrasında, üst ihtisas için gittiğim Amerika’da durumun çok farklı olduğunu gördüm. Hastaların çoğu, hastaneye, ameliyat sabahı yatırılmakta idi. Tetkiklerinin çoğu, planlanan ameliyat tarihinden 2 – 3 gün önce, ayaktan (hastaneye yatırılmadan) yapılmakta idi. Sonradan bunun neden olduğunu sorarak öğrendim.

Farklı nedenleri var idi, ancak en önemlisi; hastaların ruhsal durumlarını korumaktı. Daha sonra da, gelişebilecek hastane enfeksiyon riskini daha da azalmayı amaçlayan bir durum idi. Ayaktan tetkikleri yapılan ve ameliyat için bir engeli olmayan hastalar; ameliyat sabahı veya ameliyattan bir gün önce yatırılıp ameliyat ediliyorlardı.

Her yönden iyi bir uygulama olduğuna inandığım bu uygulamayı, şimdi ben de hastalarıma uyguluyor, bir çok hastamı bir gün önce yatırıp, ameliyatını yapıyorum.

Eskiden, 7 – 20 gün olan hastanede kalış süresi, günümüzde gelişen teknolojiye bağlı olarak ameliyat sürelerininde kısalmasının sonucunda 5 – 7 günlere inmiştir. Bu sayede, hastalar daha erken toparlanmakta ve günlük hayata daha erken katılmaktadırlar. Bunu başardıklarını bilmek ve görmek hastalarımın moralini de yükseltmektedir.

Evet, şimdi dikkat edilecekler ve yapılacaklar listesi geliyor. Hepsi, sırası ile aşağıda.

1- Kalp ameliyatı sonrasında, evinize geldiğiniz ilk günlerde hastaneden size verilen bilgilendirme amaçlı dökümanları kolay ulaşılabilir bir yere koyunuz

Unutmayın ki, bu bilgilere sık sık gereksinim duyabilirsiniz. Bu bilgilere, çevrenizde size bakımınız ile ilgili olarak yardımcı olanların ulaşabilmesi de oldukça önemlidir.

2- Kalp ameliyatı sonrasında, erken dönemde kullanılmak üzere yazılan reçetenin örneğini yanınızda bulundurunuz

Eğer, ilaçlarınızı size birisi veriyorsa reçetenin fotokopi ile çoğaltılmasını sağlayınız. Kalp ameliyatı sonrasında verilen ilaçların doğru zamanda, doğru miktarda alınması oldukça önemlidir.

3- Kalp ameliyatı sonrasında, ilk kontrole gelene dek; herhangi bir durum karşısında hastane ile iletişime geçeceğiniz telefon numaralarını açık şekilde, kolay ulaşılabilir bir yere yazınız

Sizin dışınızda birisi, sizin için bu numaraları arayabileceğini unutmayın.

4- Kalp ameliyatı sonrasında, kalp ve damar cerrahisi polikliniğine ilk kontrol tarihini ve randevu saatini, takvime not ediniz

Kalp ameliyatı sonrasında, ilk kontrole gideceğiniz zaman sizi götürecek kişileri organize ediniz. İlk kontrolde sormak isteyeceğiniz soruları önceden not ediniz.

5- Kalp ameliyatı sonrasında, ameliyat yaralarına (genellikle göğüs kafesi ve bacak kesileri veya meme altı ve kasık kesileri) gereken özeni gösteriniz

Kalp ameliyatı yaralarının zamanında iyileşmesi önemlidir. Eğer, şeker hastalığınız varsa; kalp ameliyatı sonrasında yaralarınızın iyileşmesinde sorunlar yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda, mutlaka ameliyat eden cerrahi ekip ile temasa geçiniz. Bacak kesileri, göğüs kesilerine göre daha zor iyileşir. Temizlik ve yaraların antiseptik solüsyon ile temizliğine dikkat ediniz.

Kalp Ameliyatı Sonrası

6- Kalp ameliyatı sonrasında, banyo konusunda, size verilen tavsiyelere uyunuz

Artık bir çok kalp ve damar cerrahisi merkezi, kalp ameliyatlarından sonra banyo yapma konusunda herhangi bir kısıtlama koymamaktadırlar. Çoğu merkez, hastanede yatış süresi içerisinde kalp ameliyatı sonrasında genellikle 4.

günde ilk banyoyu hastanede, hasta odasında yaptırmaktadır. Ameliyat yaraları erken dönemde hassas oldukları için, yara üzerine kese veya lif yapmayınız. Temiz, bir kalıp sabunu sürmeniz ve sonrasında yıkayıp durulamanız yeterlidir.

Banyo sonrasında, yaralarınıza Povidone – İod (Betadin veya Battikon) sürünüz ve kurulayınız.

7- Kalp ameliyatı sonrasında, yaralarınızda herhangi bir renk değişimi, kızarıklık veya ağrı oluşursa cerrahi ekibe haber veriniz

Kalp ameliyatı sonrasında, ameliyat yaralarında oluşan değişiklikler erken dönemde ciddi sorunların başlangıcı olabilir. Bu nedenle, yaralar ve bakımı konusunda gerekli özeni gösteriniz.

Kalp ameliyatı sonrasında, bacaklarınızda yapılan kesilerin çevresine, doğrudan yara ile temas etmeyecek şekilde, nemlendirici krem sürebilirsiniz. Bu sayede, özellikle bacak kesileri daha çabuk iyileşecektir.

8- Göğüs kemiği kesilerek yapılan kalp ameliyatlarında, kalp ameliyatı sonrasında, yaklaşık olarak 4 – 6 hafta süre ile göğüs kemiği (sternum) stabilitesinin sağlanması oldukça önemlidir

Bypass ameliyatı sonrası, kesilen göğüs kemiği, daha sonrasında çelik teller ile birbirine tutturulmuştur. Kemik kaynamasının sağlanması açısından dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. El ve kollar ile kaldırılması planlanan ağırlıkların 2.5 kilogram üzerinde olmaması gerekmektedir.

Bypass ameliyatı sonrası 1 – 1.5 aylık bu süreçte; kemik kaynamaması sorunları ile karşılaşmak istemiyorsanız dikkat edecekleriniz;

 • elleriniz ile yük kaldırmayın, herhangi bir şey taşımamaya dikkat edin.
 • kalp ameliyatı sonrası yatış şeklinizin bir önemi yok. Tek dikkat etmeniz gereken nokta, hangi yatış pozisyonunda yatıyorsanız yatın; sırt bölgesini yastıklar ile destekleyin. Bu destekler sayesinde, göğüs kemiğinin farklı ve uygun olmayan açılarda hareketi engellenmiş olur. Özet olarak; kalp ameliyatı sonrası yatış şeklinizi siz istediğiniz ve rahat ettiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunun göğüs kemiğinin kaynamaması ile doğrudan bir bağlantısı yok.
 • kalp ameliyatı sonrası dönemde, kemik kaynaması açısından göğüs korsesi kullanılması, 1 – 1.5 aylık dönemde faydalı olmaktadır. Ben, hastalarıma, özellikle de şişman ve diyabetik (şeker hastalığı) olanlara kesinlikle önermekteyim.

9- Kalp ameliyatı sonrasında, yaklaşık olarak 4 – 6 hafta süre ile araba kullanmayınız

Bu süre, yukarıda da bahsettiğim gibi göğüs kemiğinin kaynaması için gerekli olan süredir. Ayrıca, bu süre içerisinde basit bir trafik kazası ile göğüse alacağınız bir darbe ile göğüs kemiği stabilitesini de bozmuş olacaksınız.

Kalp ameliyatı sonrasında, elinizde, kolunuzda veya bacaklarınızda şişme olabilir. Bu durum, sık karşılaştığımız bir durum olup; genellikle ameliyat kesilerine bağlı olarak gelişen ve geçici olabilen bir durumdur.

Benzer şekilde, bacaklarınızda; bypass için çıkarılan ve kullanılan toplardamarın eksikliğinde de bacaklarda geçici bir süre gözlenebilmektedir. Bacaklarızın yeni, tek toplardamarlı, düzene alışması biraz zaman alacaktır.

Bu dönemde, şiş bacakları rahatlatmak adına yapabilecekleriniz;

 • bacaklarınızı kalp seviyesinden yukarıda tutunuz,
 • bacaklarınızdaki şişme ileri derecede ise ve yukarı kaldırmakla azalmıyorsa, doktorunuz tarafından verilen özel basınçlı çorap giyilebilir,

Hastaneden ayrılmadan hemen önce, doktorunuz tarafından size kalp ameliyatı sonrasında erken dönemde kullanacağınız ilaçlar ile ilgili bir reçete düzenlenip verilecektir. Bu reçetede, kullanacağınız ilaçlar ve kullanım zamanları size hemşireniz tarafından açıklanacaktır. Kullanacağınız ilaçlar ile ilgili sorularınız mevcutsa, lütfen hastaneden ayrılmadan sorunuz.

10- Kalp ameliyatı sonrasında, vücut ağırlığınızı yakından takip etmelisiniz

Özellikle, hastaneden ayrıldıktan sonra ki dönemde, eğer vücut ağırlığınızda ilk 2 – 3 gün içerisinde aniden, 1.5 – 2.0 kilogram artış mevcutsa, hemen sizi ameliyat eden doktoru arayınız. Erken dönemde, gözlenen bu artış; fazla miktarda biriken ekstra sıvıya bağlı olabilir. Biriken sıvının fazlasının, kalbiniz için ekstra bir yük olabileceğini unutmayın.

11- Kalp ameliyatı sonrasında, kademeli olarak yaptığınız günlük aktiviteleri veya egzersizleri arttırmanız gerekmektedir

Artan aktiviteler sayesinde, akciğerlerinizin tamamını kullanmaya başlayacaksınız. Bu her açıdan toplarlanma için oldukça önemli bir aşamadır. En önemlisi, bu sayede, ameliyat yaralarınız hızlı bir şekilde iyileşecektir.

12- Kalp ameliyatı sonrası erken dönemde, eğer yeteri kadar hareket etmezseniz, özellikle bacak toplardamarlarınızda pıhtı oluşma riski artmaktadır

Bu durum ciddi bir durum olup, erken tedavi yapılmazsa, çok daha ciddi sorunlara neden olur. Bu nedenle, kalp ameliyatı sonrasında, düzenli yürüyüş mükemmel bir egzersizdir. Bu egzersizi, erken dönemde düzenli yapmak oldukça önemlidir. Egzersizleri, gün içerisine yaymak ve yorulduğunuzda bırakmak dikkat edilmesi gereken hususlardandır.

Kalp ameliyatı sonrası yapmaya başladığınız bu düzenli egzersizleri; tek başınıza yapmamanız, egzersiz sırasında ailenizden birisinin yanınızda olması, herhangi bir olumsuz durum karşısında size yardımcı olabilecek birisinin olması açısından önemlidir. Bu egzersizler sırasında, merdiven çıkabilirsiniz.

Unutmayın, yorulduğunuzda durmanız ve dinlenmeniz gerekmektedir.

13- Kalp ameliyatı sonrasında, yeni yaşantınızda yapacağınız değişiklikler nelerdir?

Kalp ameliyatı öncesinde, risk faktörlerinizi değerlendirirken, doktorunuz size kalp ameliyatı sonrasında yeni yaşantınızdaki yapılması zorunlu değişiklikler konusunda da bilgi vermiştir. Bu değişiklikler arasında; sigaranın bırakılması, sağlıksız beslenmeden uzaklaşılması, ve stressinizi arttırıcı durumlardan uzak durulması bulunmaktadır.

14- Kalp ameliyatı sonrasında, cinsel hayatım nasıl olmalı?

Kalp ameliyatı sonrası, cinsel hayat ile ilgili sorular ve durumlar sık olarak üzerinde durulmadan kapatılan konulardandır. Çoğu hasta, bu konulara değinmek istemez, veya düşünmeden taburcu olur hastaneden.

Ancak, eğer doktorunuz tarafından size aksi belirtilmedikçe; genel bir kural olarak, kalp ameliyatı sonrasında, cinsel hayatınıza yaklaşık olarak 1.5 – 2 ay sonra başlayabilirsiniz. Bu sırada, göğüs kemiğinize dikkat etmeniz özellikle gerekmektedir.

Cinsel açıdan kafanızda mevcut olan soruları, göz ardı etmek bir çözüm olmaz. Bu nedenle, bu konuda, mutlaka doktorunuz ile görüşünüz.

Evet, yazımın sonuna geldim. Kalp ameliyatı sonrası yeni hayatınız ile ilgili umarım size yeterli bilgiler verebildim. Ancak, bu konuda eminim sizin de sormak istedikleriniz vardır. Bana sorularınız için buradan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sormadan önce, lütfen bu yazımı okuyunuz.

Sağlıkla kalın…

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu

p.s.: Yazı, kapak resmi www.dailymail.co.uk adresinden alınmıştır.

Источник: https://mehmetergenoglu.com/kalp-ameliyati-sonrasi/

Erteleme hastalığından nasıl kurtulabilirim?

İşi Gücü Dert Edip Kalp Ameliyatınızı Ertelemeyin

Erteleme hastalığından nasıl kurtulabilirim diye düşünmeyi bir kenara bırakmalı ve işleri zamanında yapmak için hemen harekete geçmelisiniz! Erteleme hastalığı birçoğumuzun sürekli, birçoğumuzun ise zaman zaman karşılaştığı bir problemdir. Erteleme problemini aslında bir hastalık olarak adlandırmamak gerekir ama dilimizde bu şekilde kullanılmaktadır. Erteleme bir problemdir, bir tür olumsuz alışkanlıktır.

Her birimiz kısa sürede plan yapabiliriz. Yaptığımız planı anında hayata geçirebiliriz. Fakat hepimiz oluşturduğumuz plana sadık kalmayı başaramayız.

Bir planı etkin kılmanın en zor yolu onu başlatmak değil yönetmektir. Erteleme hastalığı veya erteleme alışkanlığı dediğimiz bu olgu devreye girer girmez oluşturduğumuz planı işlevsiz hale dönüştürmeye başlar.

Sonuç olarak her şeyden geri kalırız ve hiçbir istediğimiz gibi olmaz.

İnsanların bir kısmı doğaları gereği tembeldir. Bu tembellik bitirilmemiş işleri bitirmemiz konusunda bize engel olur. Bu alışkanlıktan kurtulamadığımız sürece hiçbir işi tam olarak başaramayız.

Bu yazımda “Erteleme hastalığından nasıl kurtulabilirim?” sorusuna cevap bulmaya çalıştım. Yazı içerisinde yer yer erteleme hastalığı konusunda söylenmiş önemli sözler yer alacaktır.

Bu sözlerden etkilenerek erteleme hastalığını yenme konusunda kendinize yardımcı olabilirsiniz.

“Siz erteleyebilirsiniz ama zaman ertelemez.”Benjamin Franklin

Gerçek olan durumu kabul etmeliyiz. Hepimiz erteleriz. Hepimiz bir şeyleri erteleriz. Ertelemek bazen kötü bir şey değildir. Dikkatli olarak gerçekleştirildiğinde canımızı çok yakmaz. Hatta bize yardımcı olabilir.

Fakat dikkat edilmediği zaman kötü bir alışkanlığa dönüşür ve hayatımızı neredeyse mahveder. Bunun bilincinde olduğumuz sürece kontrollü bir şekilde bir şeyleri erteleyebiliriz. Kontrol edemeyeceğimizi düşündüğümüz konularda asla erteleme yapmamalıyız.

İpin ucu bir kez kaçtığı zaman neler olacağını hiçbirimiz tahmin edemeyiz.

1. Harekete Geçin!

Erteleme hastalığı konusunda kendimize yapacağımız en önemli iyilik harekete geçmektir. Bir şeyleri erteleme yoluna gidiyorsak o an mutlaka bir şeylerle uğraşıyoruz demektir. Uğraştığımız şeyleri bir kenara bırakıp harekete geçtiğimiz zaman erteleme sorunuyla mücadele etmek zorunda kalmayız.

Bu konuda en büyük sorumlular akıllı telefonlar, televizyon ve bilgisayardır. Bu teknolojik aletler vaktimizin büyük bir kısmını ele geçirirler. Bunlarla geçirdiğimiz her vakit yapmamız gereken işleri bir sonraki saate, bir sonraki güne ve hatta bir sonraki haftaya bırakmamıza neden olur.

Bu aletlerden uzaklaşın ve harekete geçin! Bitirmeniz gereken işle uğraşmayacak olsanız bile farklı şeylerle uğraşmaya çalışın. Başlangıçta yapmanız gereken vaktinizi tüketen alışkanlıklardan uzaklaşmaktır.

2. Üretime Geçin

Kağıttan uçak yapın. Dalga geçmiyorum, kağıttan uçak bile olsa her gün bir şeyler üretmeye çalışın. Ürettiğiniz her şey birbirinden farklı olmalıdır. Böylece kendi kendinize motivasyonunuzu yükseltmiş olursunuz. Motivasyon erteleme hastalığını yenme konusunda etkili bir unsurdur.

Bir şeyleri başardığınızı görmek size farklı hisler kazandıracaktır. Üretime geçtiğiniz zaman bir şeyler başarmış olursunuz. Kendinize erteleme konusunda ürettiğiniz her türlü bahaneyi yavaş yavaş unutmaya başlarsınız. Her gün yeni bir şeyler ortaya koymak için daha fazla çalışır ve çaba gösterirsiniz.

“Erteleme zaman kaybıdır, onu durdurun.”Charles Dickens

3. Erken Kalkın

Biyolojik saate ayak uydurun. Bugüne kadar sabaha kadar oturma alışkanlığına sahip olabilirsiniz. Erteleme problemini ortadan kaldırmak istiyorsanız sabahlara kadar oturma ve gündüz uyuma alışkanlığınızdan vazgeçmeniz şarttır. Bunu başaramadığınız sürece erteleme problemiyle mücadele etme şansınız yoktur.

Sabah kalktığınızda ilk olarak gün içerisinde yapacaklarınızı aklınıza getirirsiniz. Tek tek bunları yapmaya başladığınızda vaktin ne kadar hızlı aktığının farkında bile olmazsınız. Her ne kadar çok çalışsanız bile mutlaka kendinize ayıracağınız bir vaktiniz olacaktır. Bir şeyleri erteleyerek kendinize vakit ayırmaya çalışmazsınız.

4. Kendinize Zaman Ayırın

Sürekli çalışmak demek tükenmek demektir. Tükenmek demek ertesi gün bir şeyleri ertelemeye çalışacağınız anlamına gelir. Bu nedenle kendinize vakit ayırmanız şarttır. Bunu sağlamanın en kolay yolu erken yatıp, erken kalkmaktır. Yapılması gereken ne iş varsa gün içerisinde bunları yapmalısınız. Daha fazlasını pek düşünmemelisiniz.

Bir sonraki gün yapmanız gereken işi bugün yapmamalısınız. Bugün yapmanız gereken iş bugünün işidir ve bu işi de yarına bırakmamalısınız. Her şeyin bu kadar basit olmadığını biliyorum ama her şeyi zamanında yapıp kendinize vakit ayırmayı bir alışkanlık haline dönüştürdüğünüz zaman erteleme hastalığından daha kolay kurtulabilirsiniz.

“Bugünü geçiştirerek yarının sorumluluğundan kaçamazsınız.”Abraham Lincoln

5. Kendinizi Takip Edin

Erteleme hastalığı çoğunlukla zayıf yanlarınız nedeniyle ortaya çıkar. Zayıf yanlarınızı düzeltmek ve onlardan kurtulmak için öncelikle kendinizi takip etmelisiniz. Hangi işe ne kadar vakit ayırdığınızı takip etmeli ve kendinize bir zaman çizelgesi oluşturmalısınız. Bu zaman çizelgesini doldururken dürüst davranmayı ihmal etmemelisiniz.

Zayıf yanlarınızı açığa çıkarmaktan korkmamalısınız. Bunları tespit edip kendinizi geliştirmeye çalışmak sizi daha güçlü ve başarılı bir insan haline dönüştürecektir. Kendinizin farkında olduğunuz sürece erteleme alışkanlığınızdan kurtulma fırsatını elde edersiniz.

6. Korkularınızı Yenin

Ertelemelere başvurmamızın en etkin nedenlerden birisi korkularımızdır. Bir şeylerden korktuğumuz zaman erteleme yoluna başvururuz. Gün içerisinde sahip olduğumuz tüm zamanı iyi şekilde değerlendirmekten uzaklaşırız. Korkularımız bir şeyleri yerine getirme konusunda bize engel olurlar. Öncelikle korkularımızı yenmeye ve daha sonra işlerimizi gerçekleştirmeye çalışmalıyız.

Korkularımızı yenmek için çeşitli yöntemler deneyebiliriz. Denediğimiz yöntemlerin bizim için işe yarıyor olması önemlidir. Korkularımız olduğu sürece verimlilikten uzak kalırız ve en önemlisi yapmamız gereken işleri zamanında yapamayız.

“Başta direnmek, sonda direnmekten daha kolaydır.”Leonardo da Vinci

7. Mükemmellikten Kaçının

Mükemmellik size hiçbir kazandırmaz. Mükemmel olmayan çalışacaksanız size bu hayatta yer yoktur. Bir şeyleri yapmak için harekete geçtiğinizde o işin iyi olmasıyla ilgilenmelisiniz. O işi mükemmel yapmaya çalışmak vaktinizi yok yere harcamanız anlamına gelir.

Bir işi mükemmel yapmaya çalışmanız demek yapmanız gereken bir sonraki işlere daha az vakit ayırmanız demek veya o işleri sürekli ertelemeniz demektir. Ne zaman bir şeyi mükemmel bir biçimde yerine getirdiğinizi düşünüyorsanız o zaman duracağınız için vaktinizi fazlasıyla tüketmiş olacak ve yapmanız gereken diğer işleri ertelemek zorunda kalacaksınız.

8. Duyarlı ve Dikkatli Olun

Zamanı nasıl harcadığınıza dikkat edin. Bazen istemeden bile olsa dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Bunun bir sonucu olarak maalesef bir şeyleri ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Zamanı nasıl kullandığınız oldukça önemlidir. Verimli zaman kullanmak birçok problemi aşmanız anlamına gelmektedir.

Zamanı değerlendirirken duyarlı olmaya özen gösterin. Size hiçbir şey kazandırmayacak tartışmalardan ve yorumlardan uzak durun. Size bir şey kazandırmayacağını düşündüğünüz yazıları okumayın, videoları izlemeyin ve televizyon programları karşısında vaktinizi öldürmeyin. Bir şeyleri ertelemek istemiyorsanız zamana karşı duyarlı olmanız gerekmektedir.

“Bugünün işini yarına bırakma, mümkünse ertesi güne bırak.”Mark Twain

9. Faydalı Alışkanlıklara Sahip Olun

Ertelemeyi yenmek istiyorsanız alışkanlıklarınızı mutlaka faydalı alışkanlıklardan oluşturmalısınız. Film izlemek bir alışkanlık olabilir ama bunu nasıl ve ne zaman değerlendirdiğiniz önemlidir. İşlerinizi hallettikten sonra film izlemek, dizi izlemek, oyun oynamak gibi alışkanlıkların hepsi faydalı alışkanlıklar olarak görülebilir.

https://www.grisayfalar.com/okuma-aliskanligi-nasil-gelistirilir/

Tüm bu alışkanlıkların arasında sizi en çok keyiflendirecek alışkanlıklar neyse onlara yönelmelisiniz. Kitap okumayı, okuma alışkanlığı geliştirmeyi düşünebilirsiniz. Eğer bunu istiyorsanız erteleme hastalığı ve alışkanlığı konusunda yazılmış olan aşağıdaki kitaplardan herhangi birini okumanızı tavsiye ederim.

10. Vazgeçmeyin

Erteleme alışkanlığından kurtulmak kolay değildir. Erteleme hastalığını yenmeniz zaman gerektirir. Bunun için sabırlı olmalısınız. Tembel olabilirsiniz veya bu konuda başarıya ulaşamayabilirsiniz. Sadece deneyin, denemeye devam edin. Vazgeçmeyin, çabalayın ve kendinizi hemen bırakmayın.

Bir şeyler yolunda gitmediğinde, bir şeyler yerine gelmediğinde daha fazla vakit kaybetmemek için ondan vazgeçmeyi düşünebilirsiniz. Ancak erteleme alışkanlığı böyle bir durum değildir. Erteleme hastalığı hayatı sizi zindan edebilecek kadar kötü bir alışkanlıktır.

Erteleme hastalığından nasıl kurtulabilirim diye düşünmeyi artık bırakın. Harekete geçin, kötü alışkanlıklarınızdan kurtulun ve çözüme gitmeye çalışın. Her ne olursa olsun kendinize inanın ve bu konuda başarıya ulaşmadan vazgeçmeyi düşünmeyin.

Takibe ne dersin?Beni takip edenlere her yeni yazıyla ÜCRETSİZ bülten ulaştırırım. Beni takip etmek ister misin?

Источник: https://www.grisayfalar.com/erteleme-hastaligindan-nasil-kurtulabilirim/

Hastanelerden Bucak Bucak Kaçmanıza Neden Olacak 9 Tıbbi Hata

İşi Gücü Dert Edip Kalp Ameliyatınızı Ertelemeyin

Kimi doktorlar, bilim dünyasına yaptıkları katkılarla hatırlanırlar, kimi doktorlar ise yaptıkları yanlış ameliyatlarla.  Akıllara durgunluk veren bu hataları yapan doktorlar, tıp dünyasında tarihe geçiyorlar, tabii ki kötü anlamda.

Yanlış sperm kullanan tüp bebek kliniği

New York, Commack’tan Nancy Andrew ve eşi, New York’taki tüp bebek kliniğinde yaptırdıkları operasyondan sonra, ailelerine yeni bir üyenin katılmasını bekliyorlardı; ancak beklemedikleri şey ise kendilerinden daha esmer bir ten rengiyle doğmuş bir bebekti.

Doğum sonrasında yapılan DNA testleriyle ortaya çıkan sonuca göre, New York Tüp Bebek Kliniği’ndeki doktorlar Nancy’nin yumurtalarını başka bir adamın spermleriyle döllediler.

Çift, 13 Ekim 2004’te doğan bebekleri Jessica’yı kendi bebekleri gibi yetiştirdi; ancak çift, kliniğin sahibine ve buna sebep olan embriyoloğa görevlerini kötüye kullandıkları için dava açtı.

Hastanın kan grubuyla uyumsuz kalp ve akciğerlerin nakledilmesinden 2 hafta sonra 17 yaşındaki Jesica Santillan hayatını kaybetti.

Duke Üniversitesi Medical Center doktorları, operasyon öncesi bu organların hastanın kan grubuyla olan uyumunu kontrol etmediler.

 Bu hatalarını telafi etmek için yaptıkları ikinci bir organ nakli ameliyatından sonra, Jesica’nın beyni hasar gördü ve çıkan sorunlar hastanın ölümünü daha da hızlandırdı.

Meksikalı göçmen Santillan, 3 yıl önce hayatını tehdit eden kalp rahatsızlığı sebebiyle ABD’ye gelmiş ve Durham’daki Duke Üniversitesi Hastanesinin cerrahları, kalp naklinin bir umut olabileceğini düşünmüşler; fakat kan grubu Rh 0 olan Jesica’ya, kan grubu Rh A olan organlar naklederek onun hayatını tehye soktular.

Bu hata, hastayı komaya soktu ve bu hatanın ardından uyumlu organların nakli yapılmasına çalışılırken hastayı kaybettiler ve hastane böyle bir hatanın yanı sıra uyumlu organların naklindeki güvenlik ihlalleri göz önüne alınarak suçlandı. Duke Üniversitesi, aileyle üstü kapalı bir anlaşma yaptı ve bu anlaşmaya göre de hem ailenin hem de üniversitenin herhangi bir açıklama yapması yasaklandı.

200.000 dolarlık testis

Bir başka yanlış ameliyat vakası da 47 yaşındaki Hava Kuvvetleri Emeklisi Benjamin Houghton’ın başına geldi. Sol testisindeki küçülme ve ağrıdan şikayet eden Benjamin’in doktorları, kanser korkusuyla sol testisini almak için ameliyat kararı aldılar.

Fakat bu operasyonla ilgili olan görevliler ameliyat öncesi doldurdukları formlarda bazı yanlışlıklar yaptı ve bu yüzden de Houghton’un sol yerine sağ testisi alındı. Houghton ve eşinin açtığı dava sonucu, yapılan bu yanlışlık, West Los Angeles VA Medical Center’a 200.000 dolara mal oldu.

Doktorlardan 33 cm’lik hatıra

2000 yılının Haziran ayında Washington Üniversitesi Medical Center’a gelen, 49 yaşındaki Donald Church’ün midesinde tümör olduğu anlaşılmış. Ameliyat sonrasında tümör başarılı bir şekilde alınmış; fakat onun yerine hastanın içinde bir metal retraktör (yüzeysel dokuları geri çekmekte kullanılan alet) bırakılmış.

Doktorlar hastanın içinde 33 cm’lik bir retraktör unuttuklarını kabul ettiler. Bu hastanenin yaptığı ilk hata değil. 1997 ve 2000 yılları arasında buna benzer dört vaka daha yaşandı. Neyse ki kısa sürede fark edilen bu hata sonrası hastanın vücudundan unutulan bu cisim alınmış.

Yapılan bu hata karşısında hastane, Church’e, 97.000 dolar ödemeyi kabul ediyor.

Yanlış hastaya yapılan açık kalp ameliyatı

Anjiyografi ameliyatından sonra 67 yaşındaki yaşlı kadın Jean Morris kendi yatağı yerine başka bir yatağa transfer ediliyor ve ertesi gün taburcu edilmesi planlanıyor; fakat ertesi gün taburcu olması gereken kadın açık kalp ameliyatına alınıyor ve tam 1 saat ameliyat masasında kalıyor.

Doktorlar kadının kasıklarına bir kesik açıyorlar, atar damarına delik açıyor ve herhangi bir kanama, kalp krizi ya da enfeksiyon olup olmadığına bakmak için kalbine bir tüp sokuyorlar.

Tam bu sırada diğer departmandaki doktor, operasyonu yapan doktoru arayıp “benim hastamla ne yapıyorsunuz” diyor. Kardiyolog hastanın dosyalarını inceledikten sonra çok büyük bir hata yaptığını fark ediyor. Operasyon iptal ediliyor ve kadın durumu dengeli bir şekilde odasına tekrar geri götürülüyor.

Rhode Island Hastanesi’nin doktorları, aynı yıl içinde 3 kez farklı hastanın beyinlerinin yanlış taraflarını ameliyat ettiler. En son olay 23 Kasım 2007’de gerçekleşti. 82 yaşındaki yaşlı kadının beyni ile kafatası arasındaki kanamanın durdurulması için bir ameliyata ihtiyaç olduğu tespit edildi.

Yerel haberlere göre, beyin cerrahı, test sonuçları, kanamanın beynin sol tarafında olduğunu göstermesine rağmen hastanın sağ tarafında operasyona başladı. Hasta doktorun bu hatasını fark etmiş ve sonrasında da doktor açtığı o deliği kapatıp, operasyona sol yarım kürede devam etmiş.

Şubat ayı içerisinde de farklı bir doktor aynı hatayı başka bir hasta üzerinde yaptı. Ağustos ayında da 86 yaşındaki bir kadın, Rhode Island Hastanesi’nin yine beynin yanlış tarafını ameliyat etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hastanın yanlış bacağını kesen cerrah

Zamanının en çok konuşulan haberlerinden biri de Florida Tampa’lı doktorun Şubat 1995’te ameliyat sırasında yanlışlıkla, 52 yaşındaki hastası Willie King’in yanlış bacağını kesmesiydi.

Operasyon yapılmadan önce de işlemler sırasında birçok zincirleme hatanın yapıldığı ortaya çıktı. Cerrahın ekibi yapılan bu hatayı fark ettiğinde artık iş işten geçmişti; çünkü hastanın bacağı çoktan kesilmişti bile.

Bu hatadan sonra cerrahın lisansı 6 ay boyunca askıya alındı ve 10.000 dolar cezaya çarptırıldı. Bu operasyonun gerçekleştiği Tampa’daki Kolombiya Üniversitesi Hastanesi ise King’e 900.000 dolar ödedi ve bu operasyonu yapan cerrah da 250.000 dolar ceza ödemek zorunda kaldı.

Yanlışlıkla alınan sağlıklı böbrek

Minnesota, St. Louis Park’ta bir hasta, Park Nicollet Methodist hastanesine, kansere yol açaçak bir tümör olduğu gerekçesiyle böbreklerinden birinin alınması için gitti; ama doktorlar onun yerine hastanın sağlıklı böbreğini aldılar.

Yanlış böbreğin alındığı ise ertesi gün patoloğun, alınan böbrek üzerinde araştırmalar yaptıktan sonra tümöre rastlamaması sonucu ortaya çıktı. Gizlilik gereği ve ailenin de isteği üzerine hastayla ilgili hiçbir bilgi kamuoyuna açıklanmadı.

Ameliyat sırasında yetersiz narkoz verilen adam

Batı Virginyalı bu kişinin ailesine göre, ameliyat sırasında yetersiz anesteziden dolayı cerrahın yaptığı tüm işlemleri hisseden hasta, operasyondan iki hafta sonra bunun yarattığı bunalımla kendi canına kıydı.

Hasta 19 Ocak 2006’da Beckley’deki Raleigh General Hastanesi’ne, karnındaki ağrıya neyin sebep olduğunu öğrenmek için gidiyor ve ancak, operasyon sırasında, anestezik farkındalık olarak bilinen bir durumla karşı karşıya kalıyor.

Hasta bu durumdayken acıyı, rahatsızlıkları ve baskıyı hisseder; fakat ne konuşabilir ne de hareket edebilir.

Şikayete göre, anestezi uzmanları narkoz ilaçlarını vermişler; ancak onu tamamen bilinçsiz hale getirecek genel anesteziyi, cerrahların ilk kesiği atmalarından 16 dakika sonrasına kadar vermemişler. Aile üyeleri, 73 yaşındaki eski papazın, ameliyat sırasında acıyı hissetmesine rağmen bunu belli edememesinin onu intihara sürükleyecek bir travmaya soktuğunu söylüyor.

Источник: https://listelist.com/hastanelerden-kacmaniza-neden-olacak-tibbi-hatalar/

Meleklerden Nasıl Yardım İsteriz?

İşi Gücü Dert Edip Kalp Ameliyatınızı Ertelemeyin

Sitemize ve diğer sosyal medya ağlarına gelen en çok sorduğunuz soru “Meleklerden nasıl yardım isteriz.” Sizlerle bu yazımda Sevgili Meleklerimizden nasıl yardım talep ederiz onu paylaşacağım. Önce kısaca; Meleklerimizin tekrar kısa bir tanımını yazalım.

Meleklerimiz ilk nefesimizden son anımıza kadar, bizi korumak, kulağımıza en iyi en güzeli sevginin, ışığın, merhametin yolunu gösterip, fısıldamak için hep bizimledirler. (Bak.

Evrensel Kitabımız Kuran-ı Kerim Kaf suresi 17-18. ayeti) İstisnasız hepimizin en az iki koruyucu meleği vardır.

Bunu sadece kutsal kitaplar yazmıyor, duru görüsü güçlü olanlar melekleri görebiliyor ve iletişim de kurabiliyorlar.

MELEK: Kelime anlamı Arapça’da “Yüce Allah’ın mesaj-haber vereni”demektir. (Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan semavi varlıklar.) Meleklerin “ego” ları yoktur. Saf ve koşulsuz sevgi dolu ışıklardır”. Sadece Yüce Rabbimizin emrine itaat ederler. Yüce Allah’ın bizlere sevgi dolu düşüncelerini haber verenleri de diyebiliriz.

MELEKLERDEN NASIL YARDIM TALEP EDİLİR!

Yüce Allah’ın mesaj verenleri meleklerimizden yardım istemenin herhangi bir şartı veya kuralı yoktur. Çünkü; Melekler her zaman bizimledir. Bizlerin kendimizi iyi hissetmediğimizde bizi rahatlatıp sadece iyiliğimizi isterler.

Önemli olan sadece Yüce Allah’tan ve meleklerinden yardım talebinde bulunmamız yani istememizdir.

Koruyucu meleklerimizden ne kadar çok yardım istersek; bizler, o kadar çok yardım ve rehberlik alır, bir o kadar  da farkındalığımız artar ve içimizden gelen o seslerin (İçsesinizin) sevgili meleğimizden mi yoksa egomuzdan mı geldiğini ayırt edebiliriz.

Meleklerinizi çağırırken onların sizin yanınızda olduğuna güvenip tüm korku, kaygı, endişe gibi kuruntulardan uzaklaşın. Hemen mutlu ve sevinçli olduğunuz bir ana dönün, mutlu olduğunuz o anda enerjiniz pozitife dönüşür.

Pozitifte olduğunuzda sevgili meleklerin de frekansları yüksek titreşimde olduğu için dualarınızı, dileklerinizi o an’da yapın. Çünkü frekansınızın yüksek olması  meleklerin işini kolaylaştırır. Melekler eğer istemezsek bizlere yardım edemezler.

Çünkü özgür irademize müdahale etmiş olurlar ve melekler biz istemedikçe özgür irademize karışamazlar. Onlar bize yardım etmek için buradalar. Yüce Allah’ın yanımıza yolladığı sınırsız sevgi dolu yardımcıları ve armağanlarıdırlar. İster Yüce Allah’tan, ister sevgili meleklerimizden yardım isteyin, fark etmez.

“Tüm yaptığımız duaların Yüce Rabbimize gittiğini bilin.”  Allah’ın izniyle  meleklerden yardım talep etmemizde bir sakınca yoktur. Her zaman yardım isteyebiliriz.

Bu sebeple; Sevgili Meleklerimizden içinizden nasıl geliyorsa öyle yardım isteyin…

İster yazın, ister içinizden, ister yüksek sesle… yeter ki yardım isteyin. Kafanızdan değil, yüreğinizden isteyin yeter. Gülümseyerek, samimiyetle, hissederek, içtenlikle yardım isteyin.

Yüce Allah; bizlerin zaten neye ihtiyacımız olduğunu, neler hissettiğimizi ve hangi konuda yardım istediğimizi bilir. Bizler sadece isteklerimizi niyet edelim.

Yüce Rabbimize dua etmemizin diğer bir yararı da duygu ve düşüncelerimizi serbest bırakıp akışta kalmak rahatlayıp ferahlamaktır. “DUA’nın kuvvetli bir operatör olduğunu, Her yerde çektiğini her zaman hatırlayın.”

Meleklerden yardım istedikten sonra çoğumuzun yaptığı bir yanlış meleklerin önüne set koymaktır. İsteğinizin nasıl olacağı Yüce Allah’ımıza kalmıştır. Sadece bilin ki, dileğiniz en doğru zamanda, en doğru şekilde en hayırlı şekilde olacaktır.

İstediğiniz her ne ise “Ben istedim ama olmaz” derseniz meleklerin önüne engel koymuş olursunuz. “İsteğiniz bizim için emirdir derler” melekleriniz size.

Talebiniz her ne ise bu konuda da  bir mucize, sürpriz olacak, “Ben bu işi Yüce Allah’a ve Sevgili meleklerime bırakıyorum” deyin ve unutun gitsin. İstemiş olduğunuz dileğiniz her ne ise ilk önce kendiniz inanın. İnanın ki gerçekleşsin.

(Önemli: Hangi konuda daha çok yardıma ihtiyacınız varsa o konuda yardım isteyin ve o konuya odaklanın.) Yani isteklerinizin önem sırasına göre yardım talep edin.

Meleklerimiz  bizden yardım istediğimiz konuda bazen bir adım atmamızı da isteyebilirler. Bunlar herhangi bir işaret olabilir.

Mesela birini aramamız ya da birden aklımıza  gelen parlak fikirler ve düşünceler, içimize doğan olumlu hisler, rüyalar, içinizdeki olumlu olan sesin “şunu” yap demesi şeklinde olabilir.

İçinizdeki O sese “olumlu” olana kulak verin ve bir adım da siz atın. Meleklerinizden sınırsız isteyin ve onlara engel olmayın. Ve öylede oldu. Şükürler olsun.

Sevgide ve Işıkta Kalın.

Sonsuz Teşekkürlerimizle…

Источник: https://meleklerlegucunuzukesfedin.com/meleklerden-nasil-yardim-isteriz/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.