İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Greenlight Lazer

Acıbadem Sağlık Grubu | Acıbadem

İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Greenlight Lazer
Acıbadem Üniversitesi, 2007 yılında Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından kurulan sağlık alanında tematik bir üniversitedir.

Sağlık hizmetlerinde 25 yılı aşkın deneyim ve bilgi birikimiyle oluşan Acıbadem kültürünü yükseköğretime taşıyan üniversite; güçlü akademik kadrosu, gelişmiş teknolojik altyapısı ile alanında donanımlı ve sürekli gelişime açık sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedefliyor.

Araştırma odaklı Acıbadem Üniversitesi’ndeki dünyadaki en kapsamlı kilinik simülasyon eğitim merkezlerinden biri olan CASE’te, öğrencilerin yanı sıra sağlık profesyonelleriyle de eğitimler gerçekleştiriyor.

Acıbadem'in Öncüsü Yenilendi

Hizmet alanını 2.5 katına çıkararak Acıbadem Sağlık Grubu'nun en büyük hastanesi olan Acıbadem Maslak 364 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Tıbbın tüm alanlarında hizmet sunan Acıbadem Maslak Hastanesi’nde radyoterapi cihaz parkı ile kanser alanında da tanı ve tedavi hizmetleri yürütülüyor.

SAYILARLA ACIBADEM SAĞLIK GRUBU

 • YILLIK ORTALAMA HASTA SAYISI

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.

) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.acibadem.com.tr sitesine veya www.acibadem.com.tr/AcibademOnline/TR/MainPage adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Acıbadem’e veya Acıbadem Grup şirketlerinden herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Acıbadem Grubu çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3.

fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 49 Altunizade, Istanbul, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) acibademsaglik@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) Acıbadem’e hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli eimza ile imzalayarak kisiselveri@acibadem.com ‘a e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.

Источник: https://www.acibadem.com.tr/prostatmerkezi/prostat-buyumesi-nedir-belirtileri-nelerdir/

Prostat Büyümesi Tedavisi – Greenlight Lazer | ÜRO-TIP

İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Greenlight Lazer

Prostat, yalnızca erkeklerde bulunan, idrar kesesinin altında yer alan ve idrar yolunu çepeçevre saran bir salgı bezidir. İlerleyen yaşla beraber bu organ büyümeye başlar ve prostat dokusu büyürken idrar yolunu tıkayarak idrar akışını engeller.

Bu hastalığın seyrinde, tıkanıklığın derecesine bağlı olarak hastalarda idrar yapmayla ilgili şikayetler başlar. Bu duruma iyi huylu prostat büyümesi veya tıbbi adıyla BPH (benign prostatic hyperplasia) denmektedir.

Altmış yaşın üzerindeki hastaların yaklaşık yarısında, 85 yaşın üzerindeki hastaların ise %90’ında görülür.

Green Light prostat ameliyatı, bir lazer tedavisidir. Tedavi sayesinde büyüyen prostat bezi buharlaştırılır.

Bu yöntem açık prostat ameliyatı ya da TUR gibi tedavilere göre, kısa sürede etkin çözümler sunar. Lazer dalgasının kanda absorbe olması bu tedaviyi özel kılmaktadır.

Bunun yanında hücre düzeyinde hızla emilim olduğundan, büyüyen prostat buharlaşır ve prostatın çevresini sarmış ince alanda kanamayı önleyerek onarır.

GreenLight Lazer Prostat Büyümesi Tedavisi nasıl yapılır?

Operasyon genel anestezi altında veya lomber anestezi ile (genel anestezi vermeden bel bölgesinden yapılan bir iğne ile) yapılabilmektedir. Çok riskli hastalarda lokal anestezi yöntemleri de kullanılabilir.

Hastanın idrar yolundan (Üretra) özel bir aletle (sistoskop) girilerek mesane ve prostat görülür ve aletin içinden se edilen lazer probundan çıkan ışınlarla prostat buharlaştırılır.

Lazer ışınıyla prostat dokusunun ani buharlaştırılması sonucu idrarın rahat akışına izin verecek bir kavite (boşluk) oluşturulmaktadır. Doğal idrar akışı işlemden 24 saat sonra normal durumuna döner ve idrar yolu belirtileri hastaların çoğunluğunda hızlı bir şekilde kaybolur.

Ameliyat sonrası patolojik inceleme için doku çıkartılmadığı için bu yöntem öncesi tüm hastaların mutlaka prostat kanseri yönünden incelemelerinin yapılmış olması gerekir.

GreenLight Lazer Tedavisi nerede yapılır, ameliyat sonrası yatış gerekli mi?

Bu işlem, bir hastane ayakta tedavi merkezinde veya cerrahi olanakların bulunduğu bir muayenehanede yapılabilir. Genelde gece sağlık tesisinde kalmak gerekmez. Ancak bazı durumlarda, hasta çok uzun mesafeli bir yolculuk yaparsa, diğer tıbbi sorunları varsa veya zayıf düşmüşse, hastadan gece kalması istenebilir.

Greenlight prostat ameliyatının diğer yöntemlere göre üstünlükleri nelerdir?

Cerrahi işlemlerin kontrollü travma oldukları düşünüldüğünde, bu yöntemin prostat büyümesi nedeniyle gerçekleştirilen cerrahi girişimler içinde en az travmaya neden olduğu söylenebilir.

Diğer yöntemlerde düzelme geçici olduğundan, aylar sonra sorun yeniden gelişebilir. Hastaların çoğunda idrar tıkanıklığı gelişebildiği gibi, aylarca sonda takılması da gerekebilir.

 Araştırmalarda elde edilen sonuçlar, bu yöntemin TURP ameliyatına göre avantajlı olduğunu belirlemiştir. Bunlar;

 • Uygulamanın kansız olması: Bu buharlaşan bölümün altında yer alan kanamayı durduran etkendir. Kanamanın meydana gelmemesi yüzünden hastaya kan verme ve mesane yıkanması gibi uygulamalar yapılmaz.
 • Hastanede kalma ve sonda takılma süresinin kısa olması: Bu tedavi ayakta uygulanabilecek bir işlem halindedir. Prostat büyük olmadığında ve mesanenin fonksiyonları iyi olduğunda, hastaya sonda takılmasına gerek kalmaz. Birkaç saat içinde hasta taburcu edilebilir.
 • Sertleşme bozukluğuna neden olmaması: Green Light cihazıyla yapılan işlemde, lazerin dokunun 1-2 mm derinliğine kadar etki etmesi nedeniyle sertleşmeyle alakalı olan sinir zarar görmez.
 • Meninin geriye kaçması daha düşüktür: Bu risk açık ve kapalı ameliyatlarda % 75-90 seviyelerinde olurken, lazerle yapıldığında % 40-50 oranında olur.
 • Lokal anestezi altında uygulanabilir: Bu yöntem özellikle akciğer ve kalp sorunu olan hastalarda, ameliyat olamayacaklarda lokal anesteziyle yapılabilir.
 • Kanama bozukluğu olanlarda uygulanabilir: Prostat hastalarında kan sulandırıcı ilaçların TURP ameliyatı öncesinde kesilmesi gerekir. Green Light prostat ameliyatında ise, bunların kesilmesine gerek yoktur.

Green Light prostat ameliyatı hangi hastalara uygulanabilir?

 • Obstrüksiyon yapıcı prostatı olan hastalar
 • Cerrahi tedavi gereken prostat büyümesi hastaları
 • İdrar tıkanıklığı olanlar
 • Üretrada ya da idrar kesesi boynunda daralma olanlarda
 • Diğer tedavilerden sonuç alınamayan hastalarda
 • Hastalarda yaş sınırı olmadan uygulanabilen bir tedavidir
 • GreenLight Lazer ameliyatının riskleri / olumsuzlukları nelerdir?
 • Narkoz veya belden uyuşturma gerekli olduğundan, anesteziye bağlı riskler oluşabilir.
 • Aşırı derecede yorgun mesanesi olan veya bazı şeker hastalarında hastalarda idrar sondasının daha uzun bir süre kalması gerekebilir.
 • Meni çıkışının azalması veya hiç olmaması durumu görülebilir.
 • İktidarsızlık veya idrar kaçırma görülebilir, ancak bu oran düşüktür.

Kliniğimizde Gerçekleştirdiğimiz Greenlight Lazer Prostat Büyümesi Tedavisi

Prostat büyümesi nedeniyle idrar kanalı (üretra) darlığı sorunu yaşayan hastaya Greenlight Lazer operasyonu uygulanarak büyümüş prostat yakılarak idrar kanalı açılır.

Ziyaretçi ilgisi:

 • orduda lazerle prostat ameliyatı yapan hastaneler
 • prostat büyümesi lazerle operasyon

(2 oy, ortalama: 5,00 / 5)

Источник: https://www.urotip.com.tr/prostat-buyumesi-tedavisi-greenlight-lazer.html

İyi Huylu Prostat Büyümesi

İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Greenlight Lazer

Prostat, erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezidir. Meninin sıvı kısmını oluşturmaktadır. Prostat mesanenin hemen altında yer alır. Erişkinde bir kestane büyüklüğünde ve yaklaşık 18-20 gram ağırlıktadır.

Prostat, idrarın mesaneden çıkıp penis içerisinden geçerek dışarıya atılmasını sağlayan idrar kanalının başlangıç kısmını kalın bir yüzük gibi sarmaktadır.

Bu nedenle de prostat hastalıkları idrar kanalını sıkıştırarak hastalarda idrar yakınmalarına sebep olmaktadır.

Prostat ilerleyen yaşla beraber büyüme eğiliminde olan bir organdır. Prostat bezindeki değişiklikler 45 yaş civarında başlamakta ve 50 yaşından itibaren büyüme şeklinde kendisini göstermektedir. Bu büyüme yaşamın sonuna kadar değişen hızlarda devam etmektedir.

Prostat büyümesi çoğu zaman iyi huylu bir büyüme olarak gerçekleşmekte bu nedenle iyi huylu prostat büyümesi veya tıbbi deyimiyle Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) olarak adlandırılmaktadır. Prostat büyümelerinin bir kısmı ise kötü huylu büyüme şeklindedir ve prostat kanseri olarak tanımlanmaktadır.

İyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri bir arada bulunabilen ancak birbirinden kaynaklanmayan iki ayrı hastalıktır.

Prostat Büyümesi Nasıl Oluşur?

İyi huylu prostat büyümesi, prostat hücrelerinin sayıca arttığı durumdur.

İlerleyen yaşla birlikte hormonal değişikliklerle androjenlerin anahtar rol oynadığı ve büyüme faktörlerinin de içinde olduğu bir mekanizma ile prostat hücrelerinde artış olduğu düşünülmektedir.

Prostatın büyümesi, üretra adı verilen ve mesaneden idrar çıkış deliğine kadar devam eden idrar kanalının sıkışması ve idrar akımının azalmasına sebep olabilmektedir.

Prostat büyüdükçe ortasından geçen idrar kanalını daraltır ve idrar çıkışını zorlaştırır !

Prostat Belirtileri Nelerdir?

Prostat dokusu, idrarın aktığı kanalı çepeçevre sardığından, prostatın bu şekilde büyümesi hastaların idrar yaparken zorlanmalarına sebep olabilir. Ayrıca bu zorlanma ile beraber mesanede bazı değişiklikler olmakta ve bu değişikliklere bağlı da bazı yakınmalar başlamaktadır.

Tüm bu şikayetler:

 • İdrar yapmaya başlamak için beklemek zorunda kalmak
 • İdrar akım hızının azalması
 • Kesik kesik idrar yapmak
 • İdrar yaptıktan sonra mesanede idrar kalma hissi
 • Sık idrara gitmek
 • Gece idrar yapmak için uyanmak
 • İdrar yapmayı ertelemekte zorlanmak

Ne Zaman Doktora Başvurulmalıdır?

Bir erkek, yukarıda bahsedilen belirtilerin kendinde olduğunu farkederse ve rahatsızlık duyarsa doktora başvurmalıdır. Ayrıca, idrarda kan görürse, ağrı ve yanma ile idrar yapıyorsa veya hiç idrar yapamaz hale gelmişse hemen doktora başvurmalıdır.

Hastalığın Tanısı Nasıl Konur?

Prostat büyümesinden şüphelenen bir kişinin doktora anlattıkları aslında hekime hastalıkla ilgili çok önemli bilgi sağlamaktadır.

Parmak ile yapılan prostat muayenesi ile prostatın büyüklüğü hakkında fikir sahibi olunur. Ayrıca bu yöntem ile prostatta kanser açısından şüpheli bir bulgunun olup olmadığına da bakılmaktadır.

Olası bir prostat kanserini gözden kaçırmamak için kan PSA değeri mutlaka bakılmalıdır.

İdrar yapmakla ilgili sıkıntı çeken hastalarda başlıca tanısal test idrar akım hızının ölçülmesidir.

Özel VEGA Hospital Üroloji Kliniği’nde de yapılan ve Üroflovmetri adı verilen bu testte hasta idrarını normal şekilde bir cihaza bağlı kabın içine yapmakta, bu kapta yapılan ölçümlerin bağlı olduğu bilgisayara iletilmesi ile akımın şiddetine ve şekline ait bilgilere ulaşılmaktadır.

İdrarın ulaştığı en yüksek hız ve ortalama hız önemli bilgilerken, idrarın ne şekilde yapıldığı (kesintisiz ya da kesik kesik) da bu testle anlaşılabilmektedir. Üroflovmetri testi ayakta veya oturarak yapılabilmektedir.

Ayrıca test sonrasında ultrasonografi ile mesane içinde ne kadar atılamamış idrar kaldığı da tespit edilebilmektedir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Prostat Kanserine Yol Açar Mı?

Daha önce de belirtildiği gibi iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri ayrı hastalıklardır. İki durum bir arada görülebilir ancak birisi diğerinin nedeni olamaz. İki hastalığın birlikte bulunma nedeni aynı yaş gruplarında ortaya çıkmalarıdır.

Prostat kanseri erken evrelerde çoğunlukla belirti vermez. İyi huylu prostat büyümesi için yapılan tıbbi tedaviler ve ameliyatların da kanseri önleme gibi bir özelliği yoktur.

Bu nedenle yılda bir kez prostat muayenesi ve PSA testi yaptırmak erken tanı için gereklidir.

İlaç Tedavisi

İyi huylu prostat büyümesinin sıklıkla ilk basamak tedavisinde ilaçla tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu grupta üç ilaç türü bulunmaktadır. Birinci grup ilaçlarla prostattın daralttığı idrar yolundaki düz kasların gevşemesi sağlanmakta, böylece idrar kanalı üstündeki direncin azaltılmasıyla idrarın daha rahat akacağı kanal elde edilmeye çalışılmaktadır.

İkinci gruptaki ilaçlar ile ise prostat dokusu içindeki hormon yolları bloke edilerek prostat hacminin küçülmesi, küçülen prostat nedeniyle de yine idrar kanalının çapının artırılması hedeflenmektedir. Bu gruptaki ilaçlar ilk grup ilaçlara göre daha yavaş etki etmekte ve tam etkilerinin ortaya çıkması genellikle 6 ay sürmektedir.

Bazen idrar çıkımındaki sıkıntılar giderilse bile, hastaların sık idrara çıkma, tuvalete zor yetişme ve bazen yetişemeyerek idrar kaçırma şikayetleri devam edebilmektedir.

Bu durum mesane yüzeyindeki hücrelerin uzun süre zorlanmalarına bağlı olarak hassasiyetlerinin artması olarak açıklanmaktadır.

Böyle durumlarda hastaların şikayetlerini azaltmak amacıyla mesane kasılmasını baskılayan üçüncü grup ilaçları kullanmaktayız.

TUR-P Ameliyatı

İlaç tedavisinin hastaların yakınmalarını azaltmadığı durumlarda ameliyat ile tedavi yöntemleri gündeme gelmektedir. Bazı durumlarda da idrar akımındaki zorluğa bağlı olarak mesanede aşırı kalınlaşma, baloncuk oluşumu veya mesane taşı oluşumu nedeniyle ameliyatın hemen önerildiği de olmaktadır.

Ameliyat

Cerrahi tedavide kullanılan pek çok yöntem vardır. Çok büyük hacme ulaşmamış prostatların tedavisinde sıklıkla endoskopik (kapalı) yöntem uygulanır.

Bu yöntemde dışarıdan herhangi bir kesi yapılmaksızın, penis içindeki idrar yolu aracılığıyla prostata ulaşılır ve prostat dokusu içeriden kazınarak idrar kanalı genişletilirken, çıkarılan parçalar da patolojik inceleme için gönderilir.

Biz de Özel VEGA Hospital Üroloji Kliniği’nde plazmakinetik enerji kullanarak TUR-P ameliyatlarını yapmaktayız.

“Greenlight Lazer” Cerrahisi

Endoskopik prostat ameliyatı bazen lazer enerjisi kullanılarak yapılmaktadır. Bu yöntemde prostat dokusu vücut içinde lazer ile buharlaştırılmaktadır. İşlem genel veya bölgesel anestezi altında ve ameliyathane şartlarında yapılmaktadır.

Greenlight lazer prostatektomi veya tıbbi adıyla PVP (Photoselective Vaporization of the Prostate) yönteminde kullanılan KTP lazer, yeşil bir ışık oluşturmakta ve bu nedenle yöntem “Greenlight Prostatektomi” olarak anılmaktadır.

KTP lazer prostat dokusu tarafından selektif olarak absorbe edilmektedir, yani prostat için seçci bir özelliği vardır. Greenlight lazer enerjisi aslında kandaki hemoglobin tarafından emilmekte ve prostat dokusu ile beraber kan damarlarını da buharlaşmaktadır.

Bu yüzden işlem sırasında kanama yok denecek kadar az görülmektedir. Ameliyat sonrasında idrar renginin takibi amacıyla bir sonda yerleştirilmekte ve hasta servisteki yatağına alındıktan sonra da bu sonda aracılığıyla yapılan mesane yıkama işlemi TUR-P ameliyatında olduğu gibi devam etmektedir.

Bu yöntemde hastaların hastanede kalma süreleri de kısa olmaktadır. Özel VEGA Hospital Üroloji Kliniği’nde “Greenlight Prostatektomi” ameliyatı da başarı ile uygulanmaktadır.

Açık Prostat Ameliyatı

Açık prostat ameliyatı büyük prostatı olan hastaların tedavisinde etkinliği yüksek olan bir tedavi şeklidir. Buna karşın komplikasyonları da daha fazladır.

İyi huylu prostat büyümesi ile birlikte büyük bir mesane taşı varlığında veya kapalı ameliyatlar için pozisyon vermeyi engelleyebilecek ortopedik sorunlar bulunduğunda yine açık ameliyat tercih edilebilir. Açık ameliyatta karnın alt bölgesinden kesi yapılarak prostat çıkartılır.

Operasyon sonrasında hafif-orta şiddette ağrı olabilir. İdrar sondası çoğunlukla 5-7 günde çekilir ve bu süre içinde hastanede kalınması gerekmektedir.

Источник: http://vegahospital.com.tr/iyi-huylu-prostat-buyumesi/

Prostat büyümesi tedavisinde ameliyat seçeneği ve lazer cerrahisi yöntemi

İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Greenlight Lazer

Prostat büyümesinin yol açtığı ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen idrar yakınmaları ilaçlarla kontrol edilemez hale gelirse ameliyatla tedavi gündeme gelir.

İlaçlar idrar yakınmalarını ortalama yüzde 40 azaltır, idrar akımında da ortalama yüzde 20-30’luk bir rahatlama sağlar.

Bir grup hasta tedaviden hiç yarar görmeyip yakınmaları devam edebilir veya ilk dönemde tedaviden fayda görür ama sonra tedaviye yanıtsız hale gelebilir. Bazı hastalarda ilaçların yan etkileri ortaya çıkabilir ve o ilaçtan vazgeçilebilir.

Kırk yaş sonrası her erkeğin sorunu! Prostat kanserinde erken teşhis çok önemli

Bazen de prostat büyümesine ait idrar yakınmalarını azaltan ilaçlar, cinsel fonksiyonları olumsuz etkileyebilir. İlaçlarla tedavi süresince prostat büyümeye devam ettiği için, bazı hastalarda bir süre sonra ilaçlar etkisiz hale gelir. Bu durumda cerrahi seçenek söz konusudur.

 Kimi tıbbi durumlar da zorunlu olarak cerrahi tedavi yapmaya zorlar.

Örneğin idrar yapamaz hale gelme ve bu nedenle idrar sondası takılması, mesanede kalan idrar miktarında artma, sık idrar yolu iltihabı geçirmek, idrarın kanlı gelmesi, idrar torbasında taş oluşumu, böbrek fonksiyonlarının etkilenmesi gibi.

Kimlere hangi ameliyat uygulanır?

Prostat büyümesi tedavisinde her hasta için standart bir tedaviden çok kişiselleştirilmiş cerrahi tedaviler uygulanır.

Hastanın yaşı, ek hastalıkları, kilosu, kullandığı ilaçlar, kan inceltici ilaçlar kullanıp kullanmaması, prostatın büyüklüğü ve büyüme şekli, beraberinde idrar torbasında taş olup olmaması, hastanın cinsel fonksiyonları gibi pek çok parametre değerlendirilerek cerrahi plan yapılır.

Yaklaşık 10 farklı ameliyat tipinin birbirine üstünlükleri, avantajları ve dezavantajlarını hastayla birlikte değerlendirildikten sonra, hangi yöntemin uygun olabileceğinin planlamasını yapılır. Seçilen ameliyat şekline göre hastanede kalma süresi, ameliyat sonrasında sondanın alınma zamanı, sosyal yaşama dönme hızları, cinsel fonksiyon gibi durumlarda farklılıklar olabilir.

Cerrahi tekniklerde iyileşme ve tıp teknolojisinde zaman içinde ortaya çıkan ilerlemelere paralel olarak prostat cerrahisindeki yaklaşımlarda da değişiklikler oluyor. Günümüzde açık prostat ameliyatları nadiren uygulanıyor. En sık tercih edilen yöntem kapalı, yanı dış idrar kanalından girilerek yapılan prostat ameliyatlarıdır.

Prostat belirtileri ve tedavisi

Bu yöntemler arasında; prostatın kabuğunu bırakacak şekilde dilim dilim, kıymık kıymık kazınarak çıkarılan TUR tekniği en sık uygulanan yöntemdir. Bu yöntem monopolar, bipolar, plazmakinetik gibi değişik teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilir.  Ortalama 1 ila 1.5 saat süren bu yöntemlerde, genellikle 2 ila 3 gün hasta yatışı ve 1 ila 2 günlük sondalı bir dönem söz konusudur.

Endoskopik lazer yöntemlerinde greenlight, diod, holmium lazer gibi değişik lazer ışıkları hastanın prostatının ve sağlık durumunun özelliklerine göre tercih edilir.

Lazerle tedavi yönteminde prostat yerinde buharlaştırılarak büyüme giderilir.

Lazerle tedavide sondalı kalma ve hastanede kalış süreleri genellikle daha kısa olduğu için, hastalar sosyal yaşamlarına ya da işlerine daha hızlı dönebilir.

Genellikle kanamasız ameliyatlar olduğu için, lazer yöntemleriyle hemen her türlü hasta, kalp sorunlarına ya da kan inceltici ilaç kullanımlarına bakılmaksızın ameliyat edilebilir. Bazen ileri yaş nedeniyle prostat büyümesi olan hastalarda ameliyattan kaçınılabilir. Ancak lazerle tedavide ileri yaştaki hastalar bile ameliyatla sondasız idrar yapabilir.

Prostat büyümesi için yapılan ameliyatlar cinsel fonksiyonu bozar mı?

Prostat büyümesi ve bunun yol açtığı idrar yakınmalarının varlığı hem sertleşme, hem de boşalma sorunlarına yol açabilir. Yapılan çalışmalarda prostat büyümesinin varlığı ve bunun yol açtığı idrar şikayetlerinin ciddiyetinin ereksiyonu olumsuz yönde etkilediği gösterilmiştir.

Prostat büyümesi olan her 2 erkekten 1’inde sertleşme bozukluğu, her 5 erkekten 3’ünde boşalma bozukluğu görülür.

Prostat büyümesi nedeniyle yapılan endoskopik cerrahi tedavilerde, eğer doğru tekniklerle ameliyat gerçekleştirilirse ereksiyonda kötüleşme olması beklenmez, aksine ameliyat öncesinde mevcut olan sertleşme sorununda iyileşme görülür.

Prostat kanseri tanı ve tedavi rehberi

Büyümenin bizzat kendisi ereksiyonu olumsuz etkileyebildiği için, ameliyatla hastaların prostat büyümesi sorunun düzeltilmesi ereksiyona olumlu yönde katkıda bulunur.

Prostat ameliyatları erkeklerin seksten aldıkları zei, orgazmı, hazzı, duyuyu etkilemez. Çünkü cerrahi sırasında, bu fonksiyonlardan sorumlu olan alanlar zarar görmez.

Endoskopik prostat cerrahilerinin cinsel fonksiyona olabilecek olumsuz tek etkileri boşalma üzerinedir.

Hastanın prostatının büyüme şekli, büyüklüğü ve uygulanan cerrahi yöntemlere bağlı olarak değişmekle birlikte, ortalama her 3 hastadan 2’sinde ameliyattan sonra meni gelmemesi durumu söz konusu olabilir. Normal boşalma hissi yine olur, ancak meni idrar torbasına boşalır ve idrarla atılır. Bu durum sağlık açısından herhangi bir sorun yaratmaz.

Prostat askı yönteminde boşalma etkilenmez

Son birkaç yıldır uygulanan prostat askı yönteminde, prostat üzerinde herhangi bir kesi ya da buharlaştırma işlemine gerek kalmadan, idrar kanalını daraltan prostat kısımları asılarak daralma ortadan kaldırılabilir, hastalar rahat idrar yapar hale gelebilir.

Standart ameliyat yöntemleriyle karşılaştırıldığında, 15-20 dakika gibi çok daha kısa süren bu ameliyatlarda genellikle sondaya ihtiyaç kalmaz, kanama riski yoktur, günübirlik gerçekleştirilebilir.

Prostat askı tekniğinde, ameliyata bağlı herhangi bir kalıcı sorun oluşması beklenmez, ileri yaşlardaki hastalarda uygulanabilir. Bu yöntemde hastanın ereksiyonu ve boşalması olumsuz yönde etkilenmez.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/prostat-bueyuemesi-tedavisinde-ameliyat-secenegi-ve-lazer-cerrahisi-yontemi/

Prostat Büyümesi Tedavisi – Greenlight Lazer | Prof.Dr. Selçuk YÜCEL

İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Greenlight Lazer

Prostat, yalnızca erkeklerde bulunan, idrar kesesinin altında yer alan ve idrar yolunu çepeçevre saran bir salgı bezidir. İlerleyen yaşla beraber bu organ büyümeye başlar ve prostat dokusu büyürken idrar yolunu tıkayarak idrar akışını engeller.

Bu hastalığın seyrinde, tıkanıklığın derecesine bağlı olarak hastalarda idrar yapmayla ilgili şikayetler başlar. Bu duruma iyi huylu prostat büyümesi veya tıbbi adıyla BPH (benign prostatic hyperplasia) denmektedir.

Altmış yaşın üzerindeki hastaların yaklaşık yarısında, 85 yaşın üzerindeki hastaların ise %90’ında görülür.

Green Light prostat ameliyatı, bir lazer tedavisidir. Tedavi sayesinde büyüyen prostat bezi buharlaştırılır.

Bu yöntem açık prostat ameliyatı ya da TUR gibi tedavilere göre, kısa sürede etkin çözümler sunar. Lazer dalgasının kanda absorbe olması bu tedaviyi özel kılmaktadır.

Bunun yanında hücre düzeyinde hızla emilim olduğundan, büyüyen prostat buharlaşır ve prostatın çevresini sarmış ince alanda kanamayı önleyerek onarır.

GreenLight Lazer Prostat Büyümesi Tedavisi nasıl yapılır?

Operasyon genel anestezi altında veya lomber anestezi ile (genel anestezi vermeden bel bölgesinden yapılan bir iğne ile) yapılabilmektedir. Çok riskli hastalarda lokal anestezi yöntemleri de kullanılabilir.

Hastanın idrar yolundan (Üretra) özel bir aletle (sistoskop) girilerek mesane ve prostat görülür ve aletin içinden se edilen lazer probundan çıkan ışınlarla prostat buharlaştırılır.

Lazer ışınıyla prostat dokusunun ani buharlaştırılması sonucu idrarın rahat akışına izin verecek bir kavite (boşluk) oluşturulmaktadır. Doğal idrar akışı işlemden 24 saat sonra normal durumuna döner ve idrar yolu belirtileri hastaların çoğunluğunda hızlı bir şekilde kaybolur.

Ameliyat sonrası patolojik inceleme için doku çıkartılmadığı için bu yöntem öncesi tüm hastaların mutlaka prostat kanseri yönünden incelemelerinin yapılmış olması gerekir.

GreenLight Lazer Tedavisi nerede yapılır, ameliyat sonrası yatış gerekli mi?

Bu işlem, bir hastane ayakta tedavi merkezinde veya cerrahi olanakların bulunduğu bir muayenehanede yapılabilir. Genelde gece sağlık tesisinde kalmak gerekmez. Ancak bazı durumlarda, hasta çok uzun mesafeli bir yolculuk yaparsa, diğer tıbbi sorunları varsa veya zayıf düşmüşse, hastadan gece kalması istenebilir.

Greenlight prostat ameliyatının diğer yöntemlere göre üstünlükleri nelerdir?

Cerrahi işlemlerin kontrollü travma oldukları düşünüldüğünde, bu yöntemin prostat büyümesi nedeniyle gerçekleştirilen cerrahi girişimler içinde en az travmaya neden olduğu söylenebilir.

Diğer yöntemlerde düzelme geçici olduğundan, aylar sonra sorun yeniden gelişebilir. Hastaların çoğunda idrar tıkanıklığı gelişebildiği gibi, aylarca sonda takılması da gerekebilir.

 Araştırmalarda elde edilen sonuçlar, bu yöntemin TURP ameliyatına göre avantajlı olduğunu belirlemiştir. Bunlar;

 • Uygulamanın kansız olması: Bu buharlaşan bölümün altında yer alan kanamayı durduran etkendir. Kanamanın meydana gelmemesi yüzünden hastaya kan verme ve mesane yıkanması gibi uygulamalar yapılmaz.
 • Hastanede kalma ve sonda takılma süresinin kısa olması: Bu tedavi ayakta uygulanabilecek bir işlem halindedir. Prostat büyük olmadığında ve mesanenin fonksiyonları iyi olduğunda, hastaya sonda takılmasına gerek kalmaz. Birkaç saat içinde hasta taburcu edilebilir.
 • Sertleşme bozukluğuna neden olmaması: Green Light cihazıyla yapılan işlemde, lazerin dokunun 1-2 mm derinliğine kadar etki etmesi nedeniyle sertleşmeyle alakalı olan sinir zarar görmez.
 • Meninin geriye kaçması daha düşüktür: Bu risk açık ve kapalı ameliyatlarda % 75-90 seviyelerinde olurken, lazerle yapıldığında % 40-50 oranında olur.
 • Lokal anestezi altında uygulanabilir: Bu yöntem özellikle akciğer ve kalp sorunu olan hastalarda, ameliyat olamayacaklarda lokal anesteziyle yapılabilir.
 • Kanama bozukluğu olanlarda uygulanabilir: Prostat hastalarında kan sulandırıcı ilaçların TURP ameliyatı öncesinde kesilmesi gerekir. Green Light prostat ameliyatında ise, bunların kesilmesine gerek yoktur.

Green Light prostat ameliyatı hangi hastalara uygulanabilir?

 • Obstrüksiyon yapıcı prostatı olan hastalar
 • Cerrahi tedavi gereken prostat büyümesi hastaları
 • İdrar tıkanıklığı olanlar
 • Üretrada ya da idrar kesesi boynunda daralma olanlarda
 • Diğer tedavilerden sonuç alınamayan hastalarda
 • Hastalarda yaş sınırı olmadan uygulanabilen bir tedavidir

GreenLight Lazer ameliyatının riskleri / olumsuzlukları nelerdir?

 • Narkoz veya belden uyuşturma gerekli olduğundan, anesteziye bağlı riskler oluşabilir.
 • Aşırı derecede yorgun mesanesi olan veya bazı şeker hastalarında hastalarda idrar sondasının daha uzun bir süre kalması gerekebilir.
 • Meni çıkışının azalması veya hiç olmaması durumu görülebilir.
 • İktidarsızlık veya idrar kaçırma görülebilir, ancak bu oran düşüktür.

Prostat Nedir? Prostat Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Greenlight Lazer

Prostat hastalığı anlamında kullanılsa da Prostat, tek başına bir hastalık değildir. Prostat; erkeklerin üreme sistemlerinin bir parçası olan, şeklen ve boyutsal olarak cevize benzeyen küçük bir salgı bezdir. İdrar torbasının altında ve kalın bağırsağın yani rektumun önünde yer alır. 

Üretra olarak bilinen ve idrarın idrar torbasından taşınmasını sağlayan idrar yolunun başlangıç kısmını kalın bir yüzük gibi saran prostat salgı bezinin görevi, meniyi oluşturan sıvının yaklaşık %20’lik kısmını salgılamak ve spermin dışarı atılmasını sağlamaktır. 

Prostat hastalıkları temelde prostatın büyümesi ve prostat iltihaplanması yani Prostatit olmak üzere 2 ayrı şekilde görülür; halk arasında Prostat olarak kullanılan hastalık “iyi huylu prostat büyümesi”dir. Kötü huylu prostat büyümesi de mümkündür; ki bu durum prostat kanseri olarak bilinmektedir. 

İyi Huylu Prostat Büyümesi Nedir? 

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH)olarak bilinen iyi huylu prostat büyümesi, prostat bezinin büyüyerek idrar yolunu sıkıştırıp daraltması olarak tanımlanabilir.

Prostat büyümesi yaygın olarak görülen, hayati risk taşımayan ancak hastanın hayat kalitesini azaltan bir rahatsızlıktır.

Halk arasında “prostat” olarak bilinen İyi Huylu Prostat Büyümesi idrar kesesinin tam boşaltılamamasına ve tedavi edilmezse; idrarın böbreklere kaçıp, işlevsel bozukluğa yol açmasına sebep olabilir. 

Prostat Belirtileri

Prostat bezinin büyümeye başlamasının sebep olduğu belirtiler, büyüme oranı doğrultusunda kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bazı erkekler prostat büyümesi başladığı halde belirtilerini hissetmeyebilirler. Ancak ileri safhalarda belirtilerin şiddeti artar ve kişinin hayat kalitesi ciddi anlamda düşer. Prostat büyümesinin en sık görülen belirtileri şu şekilde özetlenebilir; 

 • İdrar yapmaya başlamada zorluklar yaşanabilir.
 • İdrarın kesik kesik yapılması
 • Sık idrar yapma gereksinimi
 • Gece uykularının idrar yapma ihtiyacı sebebiyle sık sık kesilmesi
 • Acil idrar yapma ihtiyacı, sıkışma
 • İdrarın tam boşaltılamaması
 • İdrar çıkarmak için zorlanma ve ıkınma gerekmesi
 • İdrarda kan görülmesi
 • İdrar bittikten sonra damlamalar
 • İdrar yapılırken yanma hissi

Prostat Nedenleri

İyi huylu prostat büyümesinin sebebi henüz tam bilinmemektedir. Bu problemi genellikle 40 yaşından büyük erkekler yaşar ve bu sebeple ilerleyen yaş ve yaşın ilerlemesine bağlı olarak meydana gelen hormonal değişimler Prostat sebepleri olarak gösterilir.

Hormonal değişimlerle meydana gelen prostat büyümesini genetik faktörler de tetikleyebilmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucu 60 yaşındaki erkeklerin yaklaşık %50’sinde iyi huylu prostat büyümesi görülürken, 80 yaşındakilerde bu hastalığın görülme oranı %90’a kadar çıkmaktadır. 

Prostat Tedavisi 

Prostatın büyüme oranı, prostat büyümesinden kaynaklı hastanın diğer organlarının etkilenip etkilenmemesi ve hastanın şikayetlerinin yoğunluğuna göre tedavi şekilleri değişmektedir. Prostat tedavileri cerrahi olmayan ve cerrahi tedaviler olmak üzere ikiye ayrılabilir. 

 1. Cerrahi Olmayan Tedaviler
 • İzlem: Belirtiler hastayı çok rahatsız etmiyorsa, ancak prostat bezinde büyüme varsa; hastanın sağlık durumu doktorlar tarafından takibe alınır. Belli aralıklarla hasta muayene edilir. Hastanın sağlık durumunun doktorlar tarafından kontrol altında tutulduğu bu evrede, hastanın dikkat etmesi ve uygulaması gerekenler kendisine bildirilir. 

Bu aşamada hastanın, yatmadan en az iki saat önceye kadar sıvı alımını durdurması, alkol ve kafein tüketimini azaltması mümkünse tamamen kesmesi ve düzenli egzersiz yapması gerekir. 

 • İlaç Tedavisi: Hasta doktorların önerilerine uyduğu halde, prostat büyümesinin semptomları artıp şiddetlendiyse; belirtilerin nedenlerinin ortadan kaldırılması amacıyla ilaç tedavisine başlanabilir. İlaç tedavisi ve yaşam biçimi değişiklikleri tedavisi birlikte uygulanmaya başlanır. İlaç tedavileriyle prostat büyümesinin etkilerinin iki farklı şekilde azaltılması amaçlanır; Prostat bezinin küçülmesi için 5 Alfa Reduktaz İnhibitörleri, idrar torbası etrafındaki düz kasların gevşetilmesi için ise Alfa-Blokerler verilir.
 • Transüretal Prostat Rezeksiyonu: (TURP), İyi huylu prostat büyümesi olan hastaların tedavisinde en çok kullanılan cerrahi yöntemlerdin başında yer alır ve kısaca TUR-P olarak bilinir. Kapalı yöntemlerle yapılan TUR-P prostat ameliyatı sırasında hasta genel ya da epidural anestezi etkisinde olur. İdrar kanalından “rezektoskop” adı verilen özel bir alet ile girilip prostat bezinin dokuları elektrik akımı yardımıyla kesilir.  İdrar yolunu tıkadığı için kesilen ve idrar torbası içine biriken prostat parçaları vakumlanarak çıkartılır. 
 • Transüretral Prostat İnsizyonu (TUIP): Kapalı prostat ameliyatlarının diğer bir çeşididir. Bu cerrahi müdahale, prostat çok büyümese dahi idrar tıkanıklığının ciddi boyutlara ulaştığı hastalarda yapılmaktadır. TUIP operasyonunda prostat bezi kesilmez, idrar kanalı genişletilir. 
 • Transüretral Prostat Buharlaştırma (YUVP): Bu yöntemde Transüretal Prostat Rezeksiyonu’nda olduğu gibi idrar yolundan içeri girilir ancak prostat dokusunda kesi yapılmaz; fazla doku elektrik enerjisiyle buharlaştırılır. 
 • Lazer Ameliyatları: Lazer teknolojisinin gelişmesi, lazerin medikal alanda da yaygın olarak kullanılmaya başlanmasına sebep olmuştur. Prostat ameliyatlarında kullanılan iki farklı lazer enerjisi vardır; Holmium Lazer ve Greenlight Lazer. 
 • Holmium Lazerle Prostat Ameliyatları (HoLAP ve HoLEP): Holmium lazer kullanılarak prostatın bir kısmı kesilir ya da buharlaştırılır. Fazla büyümüş prostat dokularının tedavisinde rahatlıkla kullanılır ve iyileşme süreci oldukça kısadır.
 • Greenlight; Fotoselektif Prostat Buharlaştırılması (PVP): Kanda bulunan hemoglobin tarafından emilen Greenlight lazer, prostat dokusunu ve bölgedeki kan damarlarını buharlaştırır. Genel anestezi ya da epidural anestezi altında yapılan operasyon, üretradan sistoskop denilen özel bir alet ile girilerek gerçekleştirilir. Ameliyat sonrasında kanama neredeyse hiç görülmez, hastanede kalma süresi de çok azdır. 

İyi Huylu Prostat Büyümesi Nasıl Önlenir? 

İyi huylu prostat büyümesinin sebeplerinin de tam bilinmemesi bu sorunun cevabını zorlaştırsa da uzmanların hastaların beslenmeleri ile ilgili bazı önerileri vardır.

Çok yağlı gıdalar tüketmemek, alkol tüketimini kontrol altına almak ve protein ağırlıklı beslenmek prostat bezinin büyümesini engelleyebilir. Ancak proteinin alındığı gıdalara da özen gösterilmelidir; kırmızı et çok fazla tercih edilmemelidir. Yumurta, süt, soya, balık, tavuk ve peynir gibi gıdalar ise hastalığın önlenmesinde oldukça etkilidir.

Prostat hakkında aşağıda yer alan makalelerimizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Prostatit (Prostat İltihabı) Nedir? Prostatit Belirtileri ve Tedavisi

Prostat Kanseri Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Evreleri ve Tedavisi

Prostat Ameliyatı Sonrası

Источник: https://www.safahastanesi.com.tr/saglik-kosesi/Prostat-Nedir-Prostat-Belirtileri-Nedenleri-ve-Tedavisi

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть