İyi Huylu Prostat Büyümesinin Tedavisi Mümkün

Prostat Büyümesi Nedir? Prostat Büyümesi Nasıl Tedavi Edilir?

İyi Huylu Prostat Büyümesinin Tedavisi Mümkün

Prostat büyümesi en basit haliyle prostat bezinde yer alan iyi huylu bir tümör olarak tanımlanabilir. Tıp dilinde “Benign Prostat Hipertrofisi (BPH)” olarak geçmektedir. 

Orta yaş sonrasında görülen prostat büyümesi durumunun erkeklerde yaş ilerledikçe görülme olasılığı daha da artmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalar 50 yaşın üzerindeki erkeklerde  30 gibi bir bölümde prostat büyümesinin görüldüğünü ortaya koymuştur. Bu rakam 60'lı yaşlarda %50 iken 80'li yaşlara gelindiğinde %90 gibi büyük oranlara kadar çıkabilmektedir.

Prostat büyümesi oluştuğu durumlarda erken teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanması son derece önemlidir. Tedavinin geciktiği durumlarda istenmeyen durumların ortaya çıkma ihtimali artmaktadır.

Prostat büyümesi uzun süreli tedavi edilmediğinde özellikle idrarda birikmeler ve idrar yollarında iltihaplanmalara neden olabilmektedir.

Bunlar kişide korku ve panik havası yaratmıyor olsa da prostat büyümesinin tedavi edilmediği durumlarda nadiren de olsa böbrek yetmezlikleri ve kişinin idrarından gözle görülebilecek miktarda kan gelmesi durumları da yaşanabilmektedir.

Günümüz teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak geçmiş yıllarda bilgi sahibi olunamayan birçok hastalık konusunda en ince ayrıntısına kadar bilgi edinebilme imkanı doğmuş olsa da günümüz teknolojisinde dahi prostat büyümesinin nedeni tam olarak belli değildir.

Nedeninin tam olarak bilinemiyor olması uzmanlara göre prostat büyümesini tetikleyen unsurların birden fazla olmasından kaynaklanmaktadır, fakat diğer nedenler bir tarafa bırakıldığında prostat büyümesinin nedenlerinde ağır basan etmenler arasında erkeklik hormonlarını ve erkeklerin yaşa bağlı olarak vücudundaki değişimleri göstermek yanlış olmayacaktır.

Prostat büyümesinin vücuda çok fazla olumsuz etkisinin olmaması için tedavisinde geç kalmamak gerekmektedir. Tedaviye başlamak için ise öncelikle durumun teşhisin koyulması gerekmektedir.

Teşhis için gerekli olan bilgi de prostat büyümesinin belirtilerinin bilinmesidir. İdrar akım hızı normalde yüksektir ve genç yaşlarda ileriye doğru fırlayabilmektedir.

Prostat büyümesinin başlangıç belirtisi olarak idrar akım hızında yavaşlamaların meydana gelmesi ve genç yaşlara oranla idrar atım hızının düşmesini söyleyebiliriz.

Ayrıca kişinin normalden çok fazla idrara çıkma ihtiyacı yaşaması ve idrar yaparken normalden fazla yakınmaların meydana gelmesi de prostat büyümesi nedenleri arasında sayılmaktadır.

İnsanların geneli yatmadan önce tuvalete gitme ihtiyacı duysa da bunların büyük bir çoğunluğu uyuduktan sonra tuvalet ihtiyacı hissetmezler. Prostat büyümesi olan kişilerde normalde gece idrara çıkma alışkanlığı yoksa bile gecede iki-üç kez idrara çıkma isteği oluşmaktadır.

Tüm bu başlangıç belirtileri prostat büyümesi için önlem alınmadığı durumlarda kişi için daha da kötü olmaya devam edecektir.

Prostat Büyümesi Nasıl Tedavi Edilir?

Prostat büyümesi kişinin sağlığına olumsuz etkilerinin haricinde yaşam standardının düşmesine neden olduğu için de farklı olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Prostat büyümesi erkeklerde ilerleyen yaşlarda sık görülen bir durum olmasına, kişinin hayatını olumsuz etkilemesine rağmen önemsenmeyebiliniyor ve tedavi yöntemleri uygulanmayabiliyor.

Fakat prostat büyümesinden kurtulmak için mutlaka uzman kontrolünde kişiye en uygun tedavi yönteminin uygulanması gerekmektedir.

Uzmanlar bazı durumlarda hastalarına karşı tedavi yöntemlerinin uygulanması için erken olduğu görüşünü savunabilmektedir. Bu tarz durumlarda genellikle prostat büyümesi yeni başlamış olmakta, doktor hastanın durumunun seyrini kontrol etmek ve tedavi yöntemi belirlemek için biraz zamana ihtiyaç duyabilmektedir.

Prostat büyümesi çeşitli belirtilerle kendisini göstermiş olduğu için doktorların belirleyeceği tedavi yöntemlerinin başında hastalığa neden olan belirtilerin ortadan kaldırılmasını sağlayacak olan ilaçların kullanılması gelmektedir.

Prostat büyümesinin nedenleri arasında görülen durumların ortadan kaldırılması için tercih edilecek ilaçlar genellikle mesane boyu etrafındaki kasların gevşemesini bu sayede de kişinin rahat idrar yapmasını sağlamaktadır.

Kullanılan ilaçların bir kısmı da prostat bezini küçültmeyi hedeflemektedir.

Prostat büyümesi tedavilerinde uzmanlar tarafından teknolojinin tıp alanına getirmiş olduğu yenilikler de aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bunlardan birisi lazer tedavi yöntemidir.

Bu yöntemde yüksek enerjiye sahip olan lazerler kullanılmakta ve bu sayede zamana bağlı olarak büyümüş olan prostat dokularının yok edilmesi amaçlanmaktadır.

Prostat açıcılar da prostat büyümesi tedavisi için kullanılmaktadır.

Fakat bu tedavi yöntemi prostat büyümelerinin başlangıç aşamalarında değil de aşırı derecede tıkalı olduğu durumlarda uzmanlar tarafından tercih edilmektedir.

Büyümüş olan prostatın idrar yollarından alınması için farklı yöntemler de mevcutken bir diğer yöntem de ısı ve mikrodalga tedavileridir.

Bu yöntem tipinde ise prostat büyümesinin başlangıcında görülen belirtilerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Prostat hastalığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki sayfalarımızı da ziyaret edebilirsiniz.

Prostat Ameliyatı Sonrası

Источник: https://www.safahastanesi.com.tr/saglik-kosesi/Prostat-Buyumesi-Nedir-ve-Nasil-Tedavi-Edilir

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) – Doç. Dr. Haluk Söylemez – Üroloji

İyi Huylu Prostat Büyümesinin Tedavisi Mümkün

Prostat sadece erkeklerde bulunan, meni üretiminde katkı sağlayan bir bezdir. Yaklaşık büyüklüğü ve yapısı kestaneye benzer. Hastalar prostatın vücuttaki yerini anlamakta güçlük çekerler. Erkeklerde bulunan idrar torbası bir idrar kanalı ile penisin içinden dışarı açılır.

Bu kanalın yaklaşık üçte biri vücut içerisinde kalır, üçte ikisi penisin alt kısmında boru şeklinde devam eder. Bu kanalın idrar torbası ile birleştiği yerde bu kanalı çepeçevre top gibi saran bir bez vardır ki buna prostat deriz. Prostat idrar kanalını çepeçevre sardığı için, prostat hastalıkları çoğu zaman kendini idrar şikayetleri ile belli eder.

Mesela bu bezin büyümesi idrar kanalına baskı yapacağından dolayı hasta işemekte zorlanır.

İyi Huylu Prostat büyümesi (BPH) nedir

BPH, ingilizce bir terim olan Benign Prostat Hiperplazisi’nin kısaltmasıdır. Anlamı iyi huylu prostat büyümesidir. Prostat anne karnındaki erkek bebekte bile bulunan bir bezdir.

Ancak hayat boyu iki evrede belirgin olarak büyür, birincisi, ergenlik döneminde yaklaşık iki katına çıkarak  normal boyutlarına (20-30 gr) ulaşır, ikinci büyüme dönemi ise 30 lu yaşlardan sonra başlar. Ancak çok nadir durumlar dışında 40-50 yaşından önce bu büyüme herhangi bir probleme yol açmaz.

  Prostatın birçok hastalığı olabilir, bunlar; Prostat iltihabı, iyi huylu büyümesi, kanser gelişimi gibi. Prostat, idrar kanalını çepeçevre sardığı için prostatın büyümesi ile birlikte idrar kanalına baskı oluşturmaya başlar.

Ancak bazen büyük boyutlara ulaştığı halde idrar kanalına baskı yapmadığı için hastada herhangi bir probleme veya idrar şikayetine neden olmayabilir. Dolayısıyla her iyi huylu büyüyen prostat tedavi edilmek zorunda değildir.

Bazen 40 gr a ulaşan bir prostat hastanın neredeyse idrarını hiç yapamamasına neden olurken, bazen de 100 gr prostatı olan hasta rahatlıkla idrarını yapar ve bundan bir şikayeti olmaz. Buradan çıkarılacak sonuç, iyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda, tedavi kararı prostatın boyutuna göre verilmez, hastada yaptğı şikayetlerin şiddetine göre verilir.

Prostat neden büyür?

Bu konu henüz net anlaşılabilmiş değildir. Ancak iyi bilinen gerçek, prostatın büyümesini etkileyen iki önemli faktörün olduğudur; İlerleyen yaş ve testosteron (erkeklik hormonu) hormonunun etkisi. Buradan yola çıkarak, bu hormonu baskılayıcı ilaçlar üretilmiş BPH a bağlı şikayetleri olan hastalarda kullanılmaktadır.

İyi Huylu Prostat Büyümesin (BPH) ne gibi şikayetlere neden olur

Konuya başlamadan belirtmek gerekir ki, prostatın büyümesinin idrar şikayetlerine neden olduğu herkes tarafından bilinen bir durumdur. Ancak bilinmeyen konu ise, idrar yapma güçlüğü, sık idrara çıkma vb. şikayetleri olan 50 yaş üstü her erkek prostat hastası değildir.

Zira günümüzde idrar torbasının fonksiyonları ve çalışma dinamiği daha iyi anlaşılmıştır ve işeme problemlerinin birçoğunda idrar torbasının fonksiyonel problemleri olduğu ortaya çıkmıştır.

Dolayısıyla idrarla ilgili şikayeti olan ileri yaştaki erkek hastalarda ayrıntılı bir muayene ve tetkik yapılmadan prostat büyümesine yönelik ilaç veya ameliyat kararı verilmemelidir.

İyi huylu prostat büyümesinde bazı hastaların çok fazla şikayeti varken, bazı hastaların çok az şikayeti olabilir.

Prostat büyümesine bağlı şikayetler, idrar yapmada güçlük, idrar hızında azalma, sık idrara çıkma, gece sık idrara çıkma, idrarını tam boşaltamama hissi, kesik kesik idrar yapma, idrar yaparken çatallanma, ani sıkışma hissi ve idrara başlarken gecikme şeklindedir..

Çok ilerlemiş durumlarda böbrek fonksiyonlarının bozulmasına bağlı halsizlik ve iştahsızlık,  idrar yolu tıkandığı ve artık idrar torbasının kapasitesinin dolmasına bağlı taşma şeklinde idrar kaçırma, bazen idrarda kanama gibi şikayetlere neden olur.

İyi Huylu Prostat Büyümesinde (BPH) tanı koyma yöntemleri

Tanı koymanın birinci basamağı, hastanın öyküsünün iyi alınması ve ayrıntılı bir fizik muayenedir. Hastanın öyküsü alınırken tüm dünyada kabul edilmiş uluslararası prostat semptom skorlaması (IPSS) denilen bir form doldurulur.

Bu form 7 sorudan oluşur ve bu sorulara hastanın verdiği cevaplara göre hastanın şikayetinin derecesi belirlenir. Hastaların şikayetleri hafif, orta ve ileri derece olarak sınıflandırılır.

Parmakla makattan yapılan prostat muayenesi ise iyi huylu prostat büyümesi tanısı koymak için vazgeçilmez bir unsurdur.

Laboratuvar tetkiklerinin en önemlisi ise kan tahlili ile bakılan prostat hormonu seviyesidir (PSA). PSA seviyesi prostattaki büyümenin iyi huylu mu yoksa kötü huylumu (kanser) olduğunu ayırt etmede işe yarar. Bunların dışında idrar tahlili, ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirildiği kan tahlilleri de yapılması gerekebilir.

Birçok insan kendi işeme hızının normal olup olmadığını bilemez veya kendi işeme hızını normal zannedebilir. Bu hastaların işeme hızını ölçmek (Üroflowmetri testi) ve bunu objektif kriterlere dayandırmak gerekir.

Üroflowmetri testi bu amaçla kullanılır ve BPH tanısı koymak için olmazsa olmaz tetkiklerden bir tanesidir. Bu test için hastanın idrara sıkışık olması istenir ve bu halde bilgisayara bağlı ölçüm yapabilen bir kaba işemesi beklenir.

Böylece bilgisayar yardımıyla hastanın işeme hızı ölçülür.

Bunun yanısıra radyasyon içermeyen ve kolay bir tanı aracı olan Ultrasonografi’de BPH hastalarında kullanılarak hem böbreklerin durumu, hem idrar torbasında işeme problemine yol açabilecek başka hastalıkların varlığı hem de prostatın büyüklüğü ve yapısı konusunda fikir verir. Bazı durumlarda işeme güçlüğü olan erkek hastalarda problem prostat kaynaklı değil idrar torbası kaynaklı olabilir veya aynı anda hem prostat kaynaklı hem de idrar torbası kaynaklı olabilir. Bu durumu aydınlatmak için Ürodinami denilen bir test yapmak gerekebilir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)  Tedavi Yöntemleri

Daha önceki paragraflarda bahsedildiği gibi, prostatın büyümüş olması tedavi edilmesi anlamına gelmez. Yani tedaviye karar verme aşamasında prostatın büyüklüğüne bakılmaz.

Bundan ziyade hastanın şikayetlerinin şiddetine, işeme testindeki hızlarına ve işeme sonrası idrar torbasında kalan idrar miktarına bakılır.

Burada kanser şüphesi olan hastarlardan bahsetmiyoruz, yani PSA değeri yüksek geldiyse veya muayenede kanseri düşündüren bir durum varsa bu hastalar biyopsiye yönlendirilir ve ona göre tedavi kararı verilir. Eğer biyopsi sonucu temiz gelirse yine yukarıdaki kriterlere bakılarak tedaviye karar verilir.

Tedavi gerekliliği olan hastalar için seçenekler aşağıdaki gibidir ancak her hasta için hastanın durumuna göre ayrı ayrı karar vermek gerekir.

Yaşam tarzı değişiklikleri (Tedavisiz Takip)

Tam olarak bir tedavi şekli olmasa da, hafif şikayeti olan hastalarda tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. Hastaların günlük yaşam şekillerinde olan bazı alışkanlıklar ve hatalar hastaların daha fazla şikayet yaşamasına neden olabilir.

Bu yönde yapılacak değişikliklerle yaşam tarzı değişen hastalar herhangi bir ilaç veya ameliyat tedavisine ihtiyaç duymadan sosyal hayatlarını kaliteli olarak yaşayabilir ve BPH’a bağlı şikayet hissetmeyebilir.

  Ancak bu hastaların aralıklı olarak kontrollere gitmesi ve bu büyümenin böbreklere ve idrar torbasına zarar vermediği tespit edilmesi gerekir. Bu hasta grubunda uyulması gereken yaşam tarzı şöyledir;

  • Yatmadan önce sıvı alımının azaltılması ve sıvı ihtiyacının gündüz giderilmesi
  • İdrar atılımını arttıran çay, kahve ve alkolden mümkün olduğu kadar uzak durulması
  • Varsa kabızlığın önlenmesi
  • Düzenli aralarla tuvalete giderek mesane egzersizleri ve düzenin sağlanması
  • İdrarda yanma şikayetlerini arttırabilecek baharatlı yiyeceklerden uzak durulması
  • Fazla idrara çıkmaya neden olan ilaçların alınmaması veya değiştirilmesi gibi.

İlaç tedavisi

Hafif- Orta şiddette şikayeti olan hastalarda en yaygın kullanılan tedavi yöntemi ilaç tedavisidir. Hiçbir ilaç büyüyen prostatın küçülmesini veya bu hastalığın ortadan kalkmasını sağlamaz, ancak hastanın şikayetlerini azaltarak daha rahat işemesini sağlar. BPH’da en yaygın kullanılan 3 çeşit ilaç bulunmaktadır.

a) Bunlardan birincisi bitkisel ilaçlardır. Bu ilaçlar eskiden daha yaygın kullanılmaktaydı ancak yeni nesil ilaçların daha etkili olması ve yan etkilerinin azalması bu tedavi seçeneğini neredeyse kullanılmaz hale getirmiştir.

b) Klasik prostat ilaçları (Alfa blokörler): Bu ilaçlar idrar torbasının çıkış deliğini genişletir ve prostatın yanlara doğru açılarak idrar kanalına olan baskısını azaltır, böylece hasta daha rahat idrar yapar.

Piyasada aynı yapıda birçok alfa blokör ilaç bulunmaktadır ve neredeyse BPH’ı olan hastaya başlanan ilk ilaçtır. En sık yan etkileri tansiyon düşüklüğü (Hipotansiyon) ve ilişki sonrası meni nin penisten dışarı atılmamasıdır (retrograd ejekülasyon).

Bu durumda meni, orgazm ve boşalma sonrası idrar torbasına dökülür ve hasta daha sonra işemeyle birlikte bunu atar.

c) Büyük prostatlarda kullanılan ilaçlar (5 Alfa Redüktaz İnhibitörleri): Bunlar testosteron hormonunu baskılayarak prostatın bir miktar küçülmesini sağlar ve hastanın daha kolay idrar yapmasını sağlar.

Ancak bu küçülme kalıcı değil geçicidir. Yani ilaç bırakıldıktan sonra prostat tekrar eski boyutuna dönecektir.

Bu ilacın en büyük yan etkisi testosteron hormonunun baskılanmasına bağlı olarak hastada cinsel isteksizliği arttırmasıdır.

Cerrahi Tedavi Yöntemleri (Prostat ameliyatları)

Orta-ileri derece şikayeti olan hastalara uygulanır. Bunun yanısıra ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalar, işeme sonrası idrar torbasında çok fazla idrar kalan hastalar, ileri derecede prostatın büyümesine bağlı olarak mesane ve böbrekleri bozulan hastalar cerrahi yöntemle tedavi edilmelidir.

İyi huylu büyümesi olan prostat, idrar yapılan delikten kamera ile girilerek, hastada bir kesi yapmadan kapalı yöntemle ameliyat edilebileceği gibi göbek altından yapılacak bir kesi ile açık yöntemle de alınabilir.

Bunların dışında ameliyat etmeden ısıtma, prostatın içinde balon şişirme, idrar kanalına kalp stentleri gibi stent yerleştirme işlemleri daha önce alternatif olarak denendiyse de günümüzde bu yöntemler çok kabul görmemektedir.

Aşağıda sayılan ameliyat yöntemlerinin sonuncusu hariç tümü kapalı yöntemle yukarıda tarif edildiği gibi yapılır. Hepsinde ameliyat mantığı aynıdır ancak kullanılan cihaz farklıdır. Kapalı ameliyatların hepsinde amaç idrar kanalından girilerek prostatın olduğu yere ulaşmak ve burada büyüyen prostat dokularını temizleyerek idrar kanalını açmaktır.

TUR-P: İngilizce prostatın transuretral rezeksiyonu ifadesinin kısaltmasıdır. Anlamı idrar kanalından girilerek prostatın kazınmasıdır. Bu yöntem dünyada en sık kullanılan ve kapalı prostat ameliyatları arasında altın standart olan bir yöntemdir.

Klasik cihazlarla yapılabildiği gibi yeni nesil bipolar TUR (plazmakinetik TUR) cihazları ile de yapılabilir. Burada endoskopik aletlerle girilerek prostattan küçük parçalar alınarak tüm prostat dokusu temizlenir.

Bu parçalar daha sonra kanser varlığı araştırılmak üzere patolojiye yollanır.

Green Light Lazer Prostat Ameliyatı: Yaklaşık 10 sene önce çok popüler olan ancak günümüzde popülaritesini sürdürememiş kapalı ameliyat yöntemlerinden birisidir. En önemli avantajı kanama riskinin çok az olması ve buna bağlı olarak ameliyat sonrası takılan sondanın daha kısa sürede çıkarılmasıdır.

Daha erken taburcu olabilen hasta daha erken normal yaşama dönebilir. Ancak dezavantajları ise, bu teknikle yapılan ameliyatta prostat lazerle buharlaştırıldığı için dokular elde edilemez, dolayısıyla prostatta kanser olup olmadığının araştırması yapılamaz. Bir diğer dezavantajı yüksek maliyetidir.

Bu yöntem özellikle kanama riski yüksek olan veya kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda öncelikli tercih sebebi olmaktadır.

Ho-LEP: Çalışma prensibi farklı olan bir lazer kullanılan bu ameliyat teknik olarak açık ameliyatın kapalı yöntemle yapılması halidir.

Kapalı yöntemle idrar kanalından girilerek prostata ulaşılır ancak prostat dokucu küçük parçalar halinde kesilmez, dış kabuğundan sıyrılarak bütün olarak çıkarılır.

Ancak bütün olarak prostatın idrar kanalından gelme şansı olmadığı için prostat dokusu idrar torbasına itilir ve burada bir cihaz kullanılarak parçalara ayrılır ve dışarı çıkarılır.

Açık cerrahiye göre kanama riskinin az olması, hastada herhangi bir kesi olmaması, sonuçlarının açık cerrahiye yakın olması en önemli avantajlarıdır. Ancak en büyük dezavantajı çok yaygın olmaması, maliyetinin yüksek olması ve henüz diğer yöntemler kadar uzun dönem sonuçlarının bilinmiyor olmasıdır.

Açık Prostat Ameliyatı: Uzun yıllardır yapılan klasik prostat ameliyatıdır, ancak yukarıdaki ameliyatların gelişmesi ve teknolojinin diğer ameliyatların güvenilirliğini arttırması sonucu sınırlı sayıda hastaya açık prostat ameliyatı yapılmaktadır. Burada en önemli kriter prostatın boyutudur.

Önceleri 60 gramdan büyük prostatlarda bu yöntem tercih edilirken, günümüzde 80 gramın üstünde yapılması önerilir. Ancak kapalı yöntemlerde deneyimli olan cerrahlar çok daha büyük prostatlarda bile kapalı yöntemle ameliyat yapabilmektedir.

En önemli avantajı diğer kapalı ameliyatlara göre daha iyi sonuçlar elde edilmesidir.

Dezavantajları ise; açık bir kesi olması dolayısıyla yara iyileşme problemlerinin fazla olması, hastanede yatış süresinin fazla olması, ameliyatta kanama gibi komplikasyonların fazla görülmesi, ameliyat sonrası idrar kaçırma şikayetinin kapalı yöntemlere göre görülme riskinin biraz daha fazla olması sayılabilir.

Источник: https://haluksoylemez.com/iyi-huylu-prostat-buyumesi-bph/

Prostatın İyi Huylu Büyümesi

İyi Huylu Prostat Büyümesinin Tedavisi Mümkün

Bu sayfadaki bilgileri okumadan önce,

Size ait “Prostat Belirti Derecesi”ni ölçmek için lütfen TIKLAYIN

 • BPH Neden Oluşur?
 • BPH Belirtileri Nelerdir?
 • Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Erkeklerin gelişimlerinde prostat iki önemli dönemde gelişim ve büyüme gösterir. Bunlardan birisi erken ergenlik çağında prostat bezi iki kat büyür. Bunun yanında yaklaşık 25 yaş civarlarında prostat ikinci kez tekrar bir büyüme dönemine girer.

Bu ikinci dönemdeki büyüme yıllar sonra benign prostat hiperplazisi (iyi huylu prostat büyümesi, kısaca BPH) olarak sonuçlanır. Erkeğin hayatında prostat büyümeye devam etmesine rağmen ileri yaşlar dışında prostatın bu büyümesi çoğu erkekte önemli sıkıntılara neden olmaz.

Diğer bir deyişle BPH 40 yaşın öncesinde çok nadiren kişide sıkıntıya neden olur. Ancak 60’lı yaşlarda erkeklerin yarısından fazlasında, 70’li yaşlarda ise %90’ında BPH nedeniyle belirtiler kişilerin günlük yaşamını ve yaşam kalitesini etkilemektedir.

Prostat büyümesine bağlı idrar yapmadaki zorlanma belirtileri gelişen erkeklerinde yaklaşık yarısı tedaviye ihtiyaç duymaktadır.

İdrar kanalını saran prostat bezindeki bu büyüme idrar kanalına baskı yaparak idrar kanalında tıkanmaya ve idrarın rahat atılamamasına neden olmaktadır (Şekil-1).

Bu nedenle zamanla mesane kasında zorlanmaya bağlı olarak kalınlaşma ve hassaslaşma, en ufak bir uyarıda aşırı hisle tepki verme, başlamaktadır. Bu da mesanede bir miktar idrar birikse bile işeme hissi ile kendisini göstermeye başlar.

Zamanla mesane kası yorulur, güçsüzleşir ve idrarın tam olarak boşaltılamaması ile idrar kesesinde (mesanede) idrar kalmaya başlar.

Şekil-1: Büyümüş prostat bezi idrar kesesi çıkışındaki idrara kanalını baskıya alarak idrar akımını zorlaştırır.

Prostatın büyümesi ile özellikle işeme ve cinsel fonksiyonlarda sıkıntılar yaşla giderek artan şekilde kişinin doktora başvurmasına neden olmaktadır. Yaşam süresindeki artmayla beraber BPH ve buna bağlı şikayetlerin görülme sıklığı da artmaktadır.

Zamanımızda BPH oluşum mekanizması halen net olarak anlaşılmış değildir. Bu da risk faktörlerinin tam anlamıyla ne olduğunun anlaşılamaması demektir.

Zamanımızda bildiğimiz en önemli bilgi: BPH yaşlı erkeklerde meydana gelir, ergenlikten önce bir nedenle testisleri (yumurtaları) alınmak zorunda kalmış erkeklerde ise BPH gelişmez.

Bu nedenle bazı araştırmacılar yaş ve testis fonksiyonu ile ilgili faktörlerin BPH gelişiminde rol oynadığını düşünmektedir.

Yaşamları boyunca erkekler testislerden erkeklik hormonu olarak testosteron hormonunu üretirlerken, vücutlarında az miktarda olsa kadınlık hormonu olan östrojen de bulunmaktadır.

Yaşın ilerlemesiyle kandaki aktif testosteron hormon düzeyi azalmaya ve bu düşüşte beraberinde östrojen oranının artmasına neden olmaktadır.

Hayvan çalışmaları BPH gelişiminde yaşlanmayla prostat içinde daha etkin oranda gözükmeye başlayan östrojen hormonunun bazı temel hücre gelişimlerini tetiklendiğini göstermektedir.

Diğer bir teori ise testosteron hormonunun aktif hali olan dihidrotestosteron (kısaca DHT) üzerine yoğunlaşmıştır.

Bazı araştırıcılar yaşla kandaki testosteron düzeyi azalıyor olabilse dahi, prostat bezinde DHT düzeylerinin arttığı ve biriktiğini göstermektedir.

Bu aktif hormonun artan miktarının ise prostat hücrelerinde gelişimi tetiklediği düşünülmektedir. Bir enzim eksikliği nedeniyle DHT üretimi olmayan erkeklerde BPH gelişiminin de olmaması da bu teoriyi desteklemektedir.

Bazı araştırıcılar ise erken gelişim döneminde ileride BPH gelişimine yol açacak kimyasal ve genetik değişikliklerin oluştuğunu ve yaşın ilerlemesiyle diğer (mesela yukarıda belirtilen hormon faktörleriyle birleşince) faktörlerin tetiklemesiyle yeniden bir gelişimsel uyanışa geçtiğini düşünmektedirler.

BPH Belirtileri Nelerdir?

Kişinin sosyal yaşantısını etkileyen sorunlar arasında gece boyunca idrara çıkmak için uykudan kalkmak ve gündüz sık sık idrar yapma gereksinimi sayılabilir. Özellikle bu iki sorun kişinin sosyal yaşantısında uykusuz kalma, yorgunluk, gitmek istediği yerde tuvalet arayışı gibi sorunlara neden olmaktadır.

Ayrıca, idrar akışındaki güç ve hız eskiye göre azalmış ve yavaşlamış olabilir. İdrar yapmaya başlamada bekleme, zorlanma olabildiği gibi, idrarın belli başlı kısmı aktıktan sonra hala idrar sonrasında hala damla damla idrar gelebilir. Bunun yanında kişi idrar yaptıktan sonra idrar kesesinin tamamen boşalmamış olduğu hissine kapılabilir.

Uluslararası prostat semptom-belirti- değerlendirmesinde hastaya sorulan ve sorunun şiddetine göre skorlanan (derecelendirilen) sorular (7 SORU) aşağıda verilmiştir.

1- İdrar yapmak için bekleme, zorlanma var mı?
2- İdrar tazyiki, akış gücü eskiye oranla azaldı mı?
3- İdrarı yaparken, bitinceye kadar, kesik kesik işeme oluyor mu?
4- İdrarını yaptıktan sonra hala daha idrar kesesinde idrar kalmış, tam boşalmamış hissi oluyor mu?
5- Gece idrar yapmaya kaç kere kalkıyorsunuz?
6- Gün boyunca iki saatte ya da daha sık idrara çıkmak gereksinimi duyuyor musunuz?
7- İdrar yapma isteği geldiğinde, tutamama hissi, tuvalete zor yetişme, sıkıştırma sorunu yaşıyor musunuz?

Prostat büyümesi genellikle iyi huylu bir tümör olarak büyüme şeklindedir. Bu nedenle kişiler genellikle işeme ile ilgili sorunlarla karşılaşınca bir doktora başvurmaktadır. Belirtilerin meydana gelmesi iyi huylu prostat büyümesinde sosyal yaşamı etkileme dışında önemli bir sağlık sorununa yol açmayabilir.

Ancak derecelendirilen şikayetler hafif, orta ve şiddetli olarak sınıflandırılır.

Prostat muayenesi, kan testleri ve gerektiğinde yapılan prostat iğne biopsisi ile iyi huylu olduğu düşünülen prostat büyümesinde, şikayetlerin derecesine göre hastaların takibi, ilaçla ya da cerrahi ile tedavisine karar verilmektedir.

Ancak prostat kanserinde (kötü huylu prostat tümörü) yukarıda belirtilen klinik belirtilerin hafif ya da şiddetli şekilde oluşması, kanseri tamamen kontrol edecek tedavinin yapıldığı erken evrenin geçirilmiş olduğu dönem anlamına gelebilir.

Bu nedenle 50 yaşın üzerinde her erkeğin, yukarıda belirtilen sıkıntılar olsun ya da olmasın, yılda bir kere mutlaka doktor kontrolüne (prostat muayenesi ve kanda PSA testi için) gitmesi önerilmektedir. Eğer I.

derece akrabalarında (baba, erkek kardeş gibi) prostat kanseri olan kişilerde sözü edilen yıllık kontrollerinin 45 yaşından itibaren başlanması önerilmektedir. Zira I.

derece akrabalarında prostat kanseri olanlar erkeklerde, yakınların hastalığa yakalanma yaşına göre, prostat kanseri görülme riski, normal toplum oranlarına göre, 2-6 kat arasında artmaktadır.

Özetle prostatın iyi huylu değerlendirmesinde uygulanan teşhis yöntemleri

1- Parmakla prostat muayenesi2- Serumda PSA (total ve serbest PSA), kreatinin düzeyleri3- Ultrasonografi4- Prostat biopsisi (gerektiğinde)5- İdrar akım hızı ölçümü -üroflowmetri-

6- Sistoskopi (gerektiğinde)

Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

BPH tedavisinde ilk basamak mutlaka medikal tedavi olmalıdır. Medikal tedaviden beklenen sonuç alınamıyorsa ya da tedaviye rağmen iyileşmiş olan belirtiler zamanla tekrar meydana geliyorsa artık farklı tedavi alternatifleri gündeme gelmelidir.

İlaç tedavisinde prostat içindeki kasları gevşeten ve idrarın akımına bir pasaj sağlatan ilaçlar (alfa-bloker ilaçlar) buna ek olarak prostatın hacminde azalmaya yol açan ilaçlar (5-alfa redüktaz inhibisyonu yapan ilaçlar) kullanılmaktadır. Bunun yanında içinde sabal ekstresi denilen bir bitki ekstresi de medikal tedavide rahatlıkla kullanılabilir.

– Alfa bloker ilaçlar (etken maddeleriyle; Tamsulosin, Alfuzosin, Terzosin, Doksazosin)– 5-alfa redüktaz inhibitörü ilaçlar (Finaterid, Dutasterid)

– Sabal ekstresi (saw palmetto)

Alfa-bloker denilen ilaçlar mesane (idrar kesesi) boynundaki ve prostat içindeki kasları gevşeterek, büyümüş ve yolu tıkayan prostatın gevşemesini ve idrar kanalındaki baskının azaltılmasını sağlar. Ağızdan alınan tablet şeklindeki ilacın etki süresi 24 saat olduğundan devamlı etki sağlamak için günde 1 tablet devamlı alınması gerekir.

5-alfa redüktaz inhibitörü denilen ilaçlar ise prostatın büyümesinde etki olan aktif testosteron (erkeklik hormonunu) oluşumunu engeller ve prostatın büyümesini engellediği gibi, prostatın ufalmasını da sağlar. Ancak bu ufaltıcı etki 50 gram üzerindeki prostat hacimlerinde belirgindir. Ayrıca ufaltıcı etki için ilacın en az 6 ay süreli kesintisiz kullanılması gereklidir.

Sabal ekstresi bitkisel kökenli bir ilaç olup, prostat içindeki iltihaplanmayı ve prostatın büyümesindeki faktörleri engelleyerek prostat üzerinde rahatlatıcı etki gösterir.

Medikal tedavinin yeterli gelmediği durumlarda artık girişimsel tedavi alternatifleri gündeme gelmelidir. Bunlardaki en iyi alternatifler etkinlik sırasına göre,

Transuretral rezeksiyon (TUR), bipolar enerji ile, plazmakinetik enerji ile ya da monopolar enerji ile uygulanır
Lazer vaporizasyon, KTP, Diod, Thulium lazer ile uygulanır
Lazer enükleasyon, Holmium lazer ile uygulanır

Laparoskopik cerrahi prostat ağırlığı 150 gramın üzerindeki prostatlarda gündeme gelmelidir.

Prostattaki iki hastalık (iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri) dışında, prostat bezinin, özellikle genç erkeklerde görülen, kronik prostat iltihabı olarak bilinen bir hastalığı daha vardır.

Sık sık idrar yapmak, testislerde ya da penis kökünden makata doğru yayılan dolgunluk hissi ya da künt ağrı ve meni boşalırken sızlama, yanma hissi, sözünü ettiğimiz kronik prostat iltihabının belirtileri arasındadır.

Mikroplara bağlı oluşan bu kronik infeksiyonu uzun süreli antibiotik tedavisi ile kontrol etmek mümkün iken, mikroplara bağlı olmayan iltihaplanmanın tedavisi daha uzun sürebilmektedir.

Bazı durumlarda BPH ile prostat iltihabı beraber olabilir ve iltihap prostat belirtilerini alevlendirir. Bu nedenle yukarıda belirtilen ilaçların tedavisine uzun süreli antibiotik ve antienflamatuar (iltihap kurutucu) ilaçlar eklenebilir.

ÜroKlinik Bilgilendirme Platformu

Источник: https://uroklinik.com.tr/prostatin-iyi-huylu-buyumesi-bph-nedir/

Prostat Büyümesi – İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavi Seçenekleri

İyi Huylu Prostat Büyümesinin Tedavisi Mümkün

Prostat büyümesi konusu ile ilgili olarak prostat hastalıkları nedeniyle prostat ameliyatı olanların yorumları hastalar için oldukça önemlidir.

Çünkü bir hasta tedavi olmadan önce tedavisi için başvurulacak olan yöntem ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak ister. Diğer bir önemli konu ise iyi huylu prostat büyümesi tedavisi ile ilgili olan konudur.

Bu konular ve benzer nitelikteki konular hakkında bilgi sahibi olmak hasta için önem arz etmektedir. Hastaların bilgi edinmeleri konusunda prostat ameliyatı olanların yorumları şüphesiz önemli yer tutmaktadır.

Ancak bu konu kadar önemli olan bir diğer konu ise prostat ve prostat hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmanın önemidir. İyi huylu prostat büyümesi tedavisi ve diğer prostat tedavileri hakkında da bilgilenmek yararlı olacaktır.

Prostat Nedir Ve Neden Prostat Tedavisine Gerek Duyulur?

Prostat her erkek de bulunan ve büyüklüğü yaklaşık olarak bir ceviz kadar olan, asıl görevi ise meni için sıvı üretimi yapmak olan bir salgı bezidir. Prostat olmasaydı çocuk sahibi olmak mümkün olamazdı. Bu yönüyle çok büyük öneme sahip olan prostat ne yazık ki yaşı ilerleyen her erkek için sıkıntı verici nitelikte hastalıklarla karşılaşır.

Prostat kanseri ve prostat büyümesi hastalığı bunlardan en önemlileridir. Prostat tedavilerinde ameliyatın gündeme gelmesi durumunda prostat ameliyatı olanların yorumları hastalar için önemli bilgi edinme aracı haline gelmektedirler. İyi huylu olan prostat büyümesinin söz konusu olması halinde iyi huylu prostat büyümesi tedavisi merak edilir.

Prostat büyümesi ve prostat kanseri gibi hastalıkların söz konusu olması durumunda tedavi büyük bir önem teşkil eder. Prostat hastalıklarının tedavi edilmemesi durumunda hayati olabilecek çok ciddi sonuçların ortaya çıkma olasılığı çok yükselir.

Bu nedenle uzman bir doktora başvurulması ve şikayetler doğrultusunda hastalığın tanısı konulduktan sonra en uygun tedavi yönteminin uygulanması büyük önem teşkil eder.

Prostat Büyümesi Nedir?

Her erkek bireyde bulunan bir salgı bezi olan prostat, yaşı ilerleyen her erkekte sıklıkla görülebilen bir sağlık sorunu olma özelliğine sahiptir. İdrar kesesinin tam da çıkış noktasına yerleşmiş durumda bulunan prostat bezi 40’lı yaşların sonlarına doğru büyüme sergiler.

Büyüyen prostat dokusu gittikçe idrar kanalı üzerinde baskı oluşturmaya ve idrar çıkışını engellemeye ya da güçleştirmeye başlar. Prostat sorunu olan kişi prostat ameliyatı olanların yorumları ile kendisi için uygun görülen tedavi hakkında bilgi sahibi olmak ister.

Eğer kendisinde iyi huylu olan bir prostat büyümesi mevcut ise iyi huylu prostat büyümesi tedavisi konusunda bilgi sahibi olmak ister.

Prostat Büyümesi Nedir Ve De Ne Değildir?

Prostat büyümesinin söz konusu olduğu kişi prostat ameliyatı olanların yorumları ile ilgilenir. Ancak prostat büyümesi olan her hastada ameliyat gündeme gelmez. İyi huylu prostat büyümesi tedavisi söz konusu ise tedavi daha kolay bir hal alır.

Bir birey ilk olarak idrar yapmakta zorlanmaya başlarsa ve daha sonrasında idrar yapmak imkansız hale gelirse bunun en önemli nedenlerinden biri prostat büyümesidir. Prostat büyümesi söz konusu olan kişi hem gece hem de gündüz sık olarak idrara çıkma ihtiyacı hisseder.

Bazı durumlarda idrara yapma güçlüğü söz konusu olurken bazı durumlarda idrar yapma hissi olmasına rağmen idrar yapma süreci hiç başlamaz. Hasta idrara çıkmasının hemen sonrasında tekrar idrara çıkma gereksinimi hissedebilir. Prostat ameliyatı olanların yorumları ameliyat gündeme geldiğinde önem kazanır.

Her prostat büyümesi illaki bir tedavi gerektirmeye bilir ancak iyi huylu prostat büyümesi tedavisi doktorun gerek görmesine göre belirlenir. Prostat büyümesi kansere dönüşür mü şeklindeki soru da çok merak edilir. Ancak prostat büyümesi kansere dönüşen bir sağlık problemi değildir.

Ancak bir kişide hem prostat büyümesi hem de kanser görülmesi söz konusu olabilir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavi Seçenekleri

Prostat büyümesi söz konusu olan ve prostat ameliyatı olanların yorumları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen hastaların merak ettiği konular arasında gelen bir diğer konu ise iyi huylu prostat büyümesi tedavisi ve bu tedaviye yönelik seçeneklerin ne olduğu gelmektedir.

Prostat büyümesinin hafif semptomlara sahip olması durumunda doktor semptomları izleyebilir. Hastanın yaşam kalitesini düşüren şikayetler söz konusu ise ilaç tedavisi uygulanabilir. Prostat semptomlarını azaltmak için uygulanan tedavi yöntemlerinden biri de Mikrodalga ve Isı tedavileridir. Gerekli olması halinde prostat ameliyatları gündeme gelebilir.

Bir başka tedavi seçeneği ise Lazer tedavisidir. Ameliyat söz konusu olması durumunda prostat ameliyatı olanların yorumları önemlidir. Ancak http://www.prostattedavisi.com.tr/prostat-buyumesi-nedir linkine tıklayarak iyi huylu prostat büyümesi tedavisi ve aklınızdaki soruların cevap bulmasını kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

Prostat ameliyatı olanların yorumları ve çok daha fazla bilgi için doğru adres.

Etiketler:Prostat Ameliyatı Ne Kadar Sürer, prostat belirtileri, prostat büyümesi, Prostat Büyümesi Nedir

Geri Bildirim gönder…

Источник: https://www.prostattedavisi.com.tr/prostat-buyumesi/

İyi Huylu (Selim) Prostat Büyümesi – BPH

İyi Huylu Prostat Büyümesinin Tedavisi Mümkün

Prostat bezi erkeklerin yarısında belli bir yaşta büyümeye başlar. İyi huylu (selim) prostat büyümesine Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) adı verilir. Bu büyümenin nedeni ve kimlerde olacağı tam olarak bilinmemektedir.

Genellikle estrojen (kadınlık hormonu) ve testosteron (erkeklik hormonu) seviyeleri ile ilgili teoriler ortaya atılmıştır.

Ailesel özellikler dikkati çekmektedir. Babasında amcalarında prostat büyümesi olanlarda hastalık daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır.

Testosteron seviyesi yüksek olan erkeklerde prostat büyümesinin daha çok olacağı iddia edilmiş olsa da bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Ancak bilinen bir gerçek vardır ki, çocukluk yaşında kastre (hadım) edilen erkeklerde ne prostat büyümesi nede kanseri ortaya çıkmaktadır.

Bu da testosteron seviyeleri ile prostat hastalıkları arasında bir ilişki olduğunu düşündürmektedir.

Yapılan çalışmalarda 60 yaşındaki erkeklerin %50'sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise %90'ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğünü bildirilmektedir.

Burada büyümeden kast edilen mikroskobik incelemede histolojik olarak hücre değişimi bazında prostat büyümesi hastalığıdır. Yani bu hastaların hepsinde klinik şikâyetler ortaya çıkmaz. BPH ile prostat kanseri ayrı hastalıklardır.

BPH prostat kanserine yol açmamakla birlikte bir arada bulabilirler.

Prostata bağlı her erkekte aynı şikâyetler görülmez. Büyüme başladığında idrar kanalı daralır. Mesane hızla kendini bu yeni duruma adapte eder. Mesane kasları idrarı aynı güçte dışarı atabilmek amacıyla kalınlaşmaya başlar.

Bu kalınlaşma ve kuvvetlenme sayesinde idrar eskisi gibi dışarı atılabilir ancak mesane esneme yeteneğinin azalması ile idrar depolama kapasitesinde kayıp ve düzensizlik başlar. Bu durumda prostata bağlı irritatif semptomlar görülür.

Bir süre sonra idrar yolundaki daralma mesane kasındaki değişimlerle kompanse edilemeyecek seviyeye geldiğinde tıkanmaya bağlı (obstrüktif) yakınmalar ortaya çıkar.

Tıkanmaya bağlı yakınmalar (Obstrüktif)

 • İdrar kuvvetinin ve kalınlığının azalması
 • İdrarı başlatmakta güçlük
 • Kesik kesik idrar yapma
 • İdrarın sonunda damlama
 • İdrarı tam boşaltamama hissi
 • İdrarda kan

Prostat büyümesi ve nedenleri hakkında Prof. Dr. Tahir Karadeniz açıklamalarda bulunuyor.

Mesane fonksiyonlarında oluşan değişimlere bağlı yakınmalar (İrritatif)

 • Sık idrar yapma (gündüz ve gece)
 • Ani idrar yapma isteği
 • İdrar yapma hissi oluştuğunda idrar kaçırma
 • İdrar yaparken yanma ve sızı hissinin olması

Bazen idrar yolu BPH nedeniyle tam tıkanarak hasta aniden idrar yapamayabilir ve bu hastalara acilen sonda takılması gerekebilir. Sonda takılması gereken hastalardan yarısı bir daha sondadan kurtulamaz ve ameliyat olmak zorunda kalırlar.

BPH'da prostatın büyümesi tek başına önemli bir bulgu değildir. Büyümeyle birlikte hastanın şikayetlerinin ortaya çıkması, şikayetlerin derecesi artması ve bu büyümenin idrar yollarında oluşturduğu olumsuz etkiler (komplikasyonlar) hastalığın önemini ortaya çıkartan unsurlardır.

Normal prostat

Büyümüş prostat

Ani idrar tıkanması

Genellikle uzun yıllardır prostata bağlı şikayetlerini göz ardı edenlerde oluşur. Hasta aşırı sıvı alımı yada idrar yollarını irrite edici bir gıda tüketimi yada uzun süre tuvalete gidememe sonrası hiç idrar yapamamaya başlar. Mesane haddinden fazla genişler ve artık kasılamaz hale gelir.

Şiddetli ağrı, karın alt bölgesinde şişlik belirtileri ile acil servise başvurulur. Sonda takılması hastayı dramatik olarak rahatlatır. Sonda takılmadan önce kan tahlillerinin ve özellikle PSA kan tahlilinin alınması önemlidir.

Sonda takılmasının ardından PSA aşırı derecede yükselir va sağlıklı bir ölçümü imkansız kılar.

İdrar yolu iltihabı

Normal şartlarda erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu olmaz (akan su kir tutmaz). Ancak idrar yolunun tıkanıklığına bağlı olarak idrar kesesinde iltihap oluşabilir. Bu durumda hastada idrarda şiddetli yanma ve yüksek ateş oluşabilir. Tedavisinde sadece antibiyotik değil beraberinde prostat ilaçları kullanılmalıdır.

Mesane kasında bozulma

İdrar kesesi prostatın büyümesine bağlı olarak meydana gelen üretra daralmasına kendini adapte etmeye çalışır ve kasları güçlenir. Bu sebeple mesane kalınlaşır ve esneme kabiliyeti azalır. Bir süre sonra mesane fonksiyonlarını düzenleyen ve beyinle arasında iletişim kuran sinir sisteminde zayıflıklar ve düzensizlik başlar.

Normal şartlarda mesane dolmaya başladığı zaman refleks mekanizmalarla kendi kendini boşaltabilen bir yapıya sahiptir. Tuvalet eğitimini alacak beyinsel gelişme olana kadar çocuklarda işeme bu sayede olur. Çocuk belli bir gelişme seviyesine ulaştığında beyin mesane kontrolünü öğrenir.

Mesane tarafından iletilen doluluk uyarılarını değerlendirir, uygun ortam yoksa mesane kasılmasını engelleyici uyarılar gönderir. Uygun ortam bulununca mesaneye kasılma, üretral sfinktere (idrar tutan tıpa) gevşeme sinyali gönderir. Böylece işeme gerçekleşir.

Beynin kontrolü mesane kasında ve duvarında meydana gelen düzensizlikler ile azalmaya başladığında istemsiz işeme ve idrar kaçırmalar başlar. Daha ileri aşamalarda mesane kası tamamen fonksiyonunu yitirir ve kasılamaz hale gelir. Bunun sonucu olarak hasta sondaya mahkum kalabilir.

İdrar kesesi taşları

BPH nedeniyle oluşan geç bir komplikasyondur. İdrarın tam boşalmaması ve işeme sonrası geride idrar kalaması ana nedendir. İdrar içerisinde yer alan mineral ve kristaller çökelti oluşturarak taşlaşırlar. Mesane içerisinde üst düzey irritasyon ve sık idrar yolu enfeksiyonuna neden olurlar.

Böbrek bozuklukları

BPH hastalığına bağlı mesanenin bozulmasını böbrekte bozulma takip eder. Prostat hastalığının uzun süre tedavisinin geciktirildiğini gösterir. Bu komplikasyonların oluştuğu hastalarda ameliyat gerekmektedir.

BPH'nın Tanısı

Prostat büyümesine bağlı oluşabilecek belirtiler şunlardır:

 • İdrar yapmak için bekleme, zorlanma,
 • İdrar tazyiki, akış gücü eskiye oranla azalma,
 • Kesik kesik işeme, idrarda çatallanma,
 • İdrar yaptıktan sonra mesanede idrar kalma hissi,
 • Geceleri eskiye oranla artan sayıda idrara kalkma
 • Gündüz çok sık aralıklarla idrar yapma,
 • İdrar yapma isteği geldiğinde, tutamama, tuvalete zor yetişme, idrar kaçırma.

Bu bulgularla başvuran hastaya parmakla rektal muayene yapılır. Prostatın şekli ve kıvamı ve büyüklüğü anlaşılarak tanı konur. Daha sonra hastaya bazı labarotuvar testleri yaptırılır. Bunlardan en önemlisi PSA testidir.

PSA testinin normal sınırlar içerisinde olması gereklidir. İdrar akış hızını ölçen üroflowmetri testi prostata bağlı idrar yolu tıkanıklığının derecesini gösterir. Normal maksimum idrar akış hızı saniyede 15 ml, ortalama akış hızı ise 10 ml olmalıdır.

Normal idrar yapma süresi 30 sn civarındadır. Bu değerlerdeki azalma idrar yolu tıkanıklığına işaret eder. Bu aşamadan sonra hastaya ultrasonografi yaptırılarak prostatın büyüklüğü, iç yapısı anlaşılır.

Hastaya mesanesinin boşalması sonrasında yeniden ultrasonografi yapılarak rezidüel idrar tayini (işeme sonrası kalan idrar) yapılır.

Bazı durumlarda idrar yapmada zorlanma şikâyetlerinin prostat büyümesine bağlı olup olmadığı konusunda şüpheler oluşabilir.

Ya da uzun yıllardır şeker hastalığı olan çok yaşlı hastalarda mesane fonksiyonları çok bozulmuş olabilir.

Bu tip hastalarda prostat ameliyatı çok başarılı geçse bile idrar yapma istenilen düzeyde gerçekleşmeyebilir. Böyle şüpheler olduğunda ürodinamik incelemeler fayda verebilmektedir.

Cerrahi olmayan tedaviler:

Her prostat büyümesi sosyal hayatı bozucu rahatsızlıklara neden olmaz. Hiçbir şikayeti olmayan hastalarda yıllık izlem yeterlidir. Bu hastalara PSA takibinin önemini anlatıyoruz. Hareketli aktif bir hayat öneriyoruz.

İlaçlarla tedavi:

BPH semptomları kişinin günlük aktivitelerini ve yaşam kalitesini bozmaya başladığında tedaviye geçilir. Genellikle ilk seçenek ilaçlardır.

Alfa reduktaz inhibitörleri

Finasteride (Prosterid, Proscar, Dilaprost) ve dutasteride (Avodart, Dutaprost) bu ilaçlara örnektir. Testosteronun aktif hali olan dihidrotestosteron'a (DHT) dönüşümünü engellerler.

Prostatın belirli oranda küçülmesini sağlarlar. Yan etkileri arasında libido kaybı, empotans (cinsel fonksiyon kaybı), memelerde büyüme ve hassasiyet, sperm sayısında azalma sayılabilir.

6 aylık kullanım sonrası PSA seviyesinde %50 düşme yapabilirler.

Alfa-blokörler:

En kısa sürede ve en hızlı etki bu ilaçlarla görülür. Mesane boynu ve prostat içerisinde kas dokusunda gevşeme yaparak idrar akımını kolaylaştırırlar. Bazen taş düşüren hastalarda da idrar yollarının açılmasını sağlamak için kullanılır.

Alfuzosin (Xatral), Doxazosin (Cardura), Terazosin (Hytrin, Terenar), Tamsulosin (Flomax, Floprost, Tamprost) bu tip ilaçlar arasında en bilinenlerdir.

Yan etkiler arasında baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik, kan basıncında düşme görülebilir.

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP)

Transüretral Prostat Rezeksiyonu prostat tedavisinde açık prostat ameliyatına alternatif olarak bulunmuş önemli bir cerrahi tedavi yöntemidir. İdrar kanalından ilerletilen bir optik sistem kullanılır. Bu sistemin içerisinde geçen doku kesici ve kanama kontrol edici enstrümanlar sayesinde prostat dokuları direk görüş altında kesilerek mesaneye atılır.

Operasyon sonunda mesanede biriken dokular vakum cihazları sayesinde temizlenir. Kısa sürede çok miktarda doku çıkartmak mümkündür. Kanama eğilimi fazla olan hastalarda bazen operasyonu ve sonrasındaki izlemi zorlaştıran kanamalar olabilmektedir. Kullanılan aletlerin idrar yolu dar olan kişilerde zorlanma ve zorlanmaya bağlı operasyon sonrası daralma yapma olasılığı vardır.

Plazmakinetik TURP

Gyrus Plazmakinetik Superpulse Sistemi (Gyrus Medical, Tuttlingen, Almanya) tarafından geliştirilen standart monopolar TURP’a alternatif bir sistemdir. Elektrik akımı ile kesi yapan standart sistem yerine ısıtılmış altın kaplama bir kesici geliştirilmiştir.

Elektrik akımının bazı olumsuz etkileri bu sayede bertaraf edilmiştir. Özellikle elektrik koteri kullanıldığında etraf dokulara oluşabilecek hasar en alt seviyededir. TURP’nin doku çıkarma avantajı ve hızı plazma kinetikte de vardır.

Operasyon sırasında kanama miktarı standart TURP’a göre çok azdır.

Bu konuyla ilgili diğer makaleler;

Источник: http://www.urolojiistanbul.com/urolojik-hastaliklar/prostat-hastaliklari/iyi-huylu-prostat-buyumesi-bph.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.