İyileşmesi İmkansız Kabul Edilen Omuz Yırtıklarında Yepyeni Yöntem

içerik

Ortopedi ve Travmatoloji – Ankara – Omuz Kas Yırtıklarında Artroskopik Tedavi

İyileşmesi İmkansız Kabul Edilen Omuz Yırtıklarında Yepyeni Yöntem

Prof. Dr. N. Reha Tandoğan – Op. Dr. Asım Kayaalp Omuz çevresi kas yırtıkları sık görülen sorunlardır. Rotator manşet adı verilen bu kas grubu genç hastalarda şiddetli bir düşme veya travma sonrasına, yaşlı hastalarda ise aşınma/yıpranmaya bağlı olarak yırtılabilir.

Omuz çevresi kas (Rotator manşet) yırtıklarının bulguları nelerdir?

Omuz çevresi kas yırtıklarının en önemli bulgusu ağrıdır. Ağrı genellikle omuzun dış yanından başlayıp kolun ortasına kadar devam eder, genellikle kolunuzu yukarı kaldırırken ortaya çıkar. Erken dönemde kol gövdenin yanındayken belirgin ağrı yoktur.

Yüksek raftan bir kutu almaya çalışırken ortaya çıkan ağrı tipiktir. Diğer bir bulgu kolu yana-yukarı kaldırma sırasında ortaya çıkan kuvvet kaybı ve güçsüzlüktür. Bu kuvvet kaybı ağrıya bağlı olabileceği gibi kasın görevini yerine getirememesine bağlı da olabilir.

Uzun süreli ve tedavi edilmemiş kas yırtıklarında omuz eklemindeki aşınma ve eskimeye bağlı artroz (kireçlenme) ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda istirahat ağrısı olabileceği gibi omuz hareket açıklığında kısıtlanmalar da ortaya çıkabilir.

Rotator manşet yırtıkları tam kat veya kısmi olabilir, her ikisinde de benzer bulgular vardır, ancak tam kat yırtıklarda kuvvet kaybı daha belirgindir (Resim 1 ve 2).

Omuz çevresi kas (Rotator manşet) yırtıklarının tanısı nasıl konulur?

Omuz çevresi kas (Rotator manşet) yırtıklarının tanısı dikkatli bir muayene ile başlar. Doktorunuz hastalığın hikayesini dinledikten sonra omuz hareket açıklığı, kas gücü, özel sıkışma testleri gibi bulgulara dikkat ederek sizi muayene eder.

Röntgen grafileri ile kemik yapının durumu, kas içi kireç birikmesi alanları (kalsifik tendinit) ve omuz ekleminde aşınma/eskimenin varlığı araştırılır. Omuz çevresi kas yırtıklarının tanısında en değerli yöntem manyetik rezonans görüntüleme (MRG) dir.

MRG ile yırtığın yerleşimi, boyutları, kasta kullanmamaya bağlı gelişen yağlı dejenerasyonlar ve eklem kıkırdağının aşınması ayrıntılı olarak değerlendirilir (Resim 3 ). Kas gücünüzü değerlendirmek amacıyla, omuzunuza bir lokal anestezik enjeksiyonu yapıldıktan sonra muayene tekrarlanabilir. Deneyimli ellerde ultrason tanıya yardımcı olur.

Rotator manşetin değerlendirilmesinde son aşama artroskopik incelemedir. Kasın hem alt hem de üst yüzü artroskopik olarak değerlendirilir (Video 1). Normal rotator manşetin artroskopik görünümü.

Omuz çevresi kas (Rotator manşet) yırtıklarının tedavisi nasıldır?

65 yaşın üzerindeki hastalarda, kısmi kas yırtığı olan hastalarda, kas gücü ve omuz hareket açıklığı iyi ise ilk tedavi çoğunlukla cerrahi değildir. Anti-inflamatuar ilaçlar, uygun egzersizler ve fizik tedavi yöntemleri ile tedaviye başlanır.

Doktorunuzun gerek gördüğü durumlarda omuza yapılacak tek doz kortizon enjeksiyonları ağrı rahatlatılabilir. İlaç, kortizon enjeksiyonu ve fizik tedaviye rağmen ağrısı devam eden hastalarda cerrahi tedavi yapılır. İlaç tedavisine cevap vermeyen kısmi kas yırtıklarında artroskopik tedavi altın standarttır (Resim 4).

Yırtığın tipine göre sadece saçaklanmış bölgenin temizlenmesi ve sıkışmaya yol açan kemik çıkıntıların tıraşlanması işlemi yapılabileceği gibi, yırtık tam kat haline getirilip tamir de uygulanabilir.

Kolda kuvvet kaybı olan hastalarda, genç ve kolunu aktif olarak kullanan bireylerde ve tam kat kas yırtığı olan hastalarda cerrahi tedavi gereklidir. Özellikle 1.5 cm’den büyük tam kat yırtıklar, cerrahi olarak onarılmazsa ilerleme riski çok yüksektir.

Cerrahi tedavi yırtığın yerleşimine, boyutuna ve onarılabilir olmasına göre artroskopik veya açık yöntemlerle yapılabilir. Onarılması mümkün olmayan yırtıklarda, genç hastalarda başka bir bölgeden alınan kas nakilleri (Tendon transferi) yapılabilir. İleri yaşta ve omuz ekleminde ileri derecede kireçlenme (artroz) olan hastalarda omuz protezi ameliyatları gündeme gelir.

Artroskopik rotator manşet onarımı nasıl yapılır?

Artroskopik rotator manşet onarımı, ameliyathane şartlarında ve anestezi altında yapılır (Video 2). Omuz çevresinde değişik noktalardan 1cm boyunda küçük kesiler yapılır. Bu kesilerden yerleştirilen kamera sistemleri ile omuz eklemi ve kas yırtığı bölgesi değerlendirilir.

Eklem içinde eşlik edebilecek diğer sorunlar düzeltildikten sonra, kas yırtığı tazelenir ve kemikten ayrılmış olduğu bölgeye dikiş çapası adı verilen titanyum implantlar ile tutturulur (Resim 5 ve 6). Hastanede kalış süresi 1 gecedir.

Bazı durumlarda artroskopik cerrahiyi sonlandırıp mini-açık cerrahi adı verilen küçük bir kesi ile işleme devam etmek gerekli olabilir. Artroskopik rotator manşet onarımı.

Ameliyat sonrası iyileşme nasıldır?

Artroskopik rotator manşet onarımı sonrasında yırtığın boyutu ve tamirin sağlamlığına göre 3-6 hafta arasında bir kol askısı kullanmak gerekir.

Doktorunuzun uygun göreceği şekilde 2-3 haftadan sonra pasif hareketler (bir başkasının yardımı ile yapılan) başlanabilir. Aktif hareketler ve güç egzersizlerine 6. haftan sonra başlanacaktır. Omuzun son halini alması 6 aya kadar sürer.

Altıncı haftadan sonra araba kullanmak mümkündür. Zorlayıcı sporlara dönüş altı aydan önce değildir.

Rotator manşet onarıldıktan sonra tekrar yırtılabilir mi?

Tamir edilen kasın doku kalitesinin yetersiz olması, hasta yaşının ileri olması, uygun olmayan rehabilitasyon, yeniden travma geçirilmesi, kasta yağlı dejenerasyonun fazla olması, sigara kullanımı ve yırtık boyutunun ilk tamir anında çok büyük olması gibi risk faktörlerine bağlı olarak hastaların bir kısmında kas tekrar yırtılabilir. Bu yeniden oluşan yırtık, çoğu zaman ilk yırtıktan küçüktür ve hastaların yarısında ciddi bulgu vermez. Tekrar ağrı ve kuvvet kaybına sebep olmadığı sürece tekrar bir cerrahi tedaviye gerek yoktur.

Tamir edilemeyen rotator manşet yırtıklarında başka tedavi yöntemleri var mıdır?

Bazı durumlarda artroskopik inceleme sırasında rotator manşet tamirinin mümkün olmadığına karar verilebilir. Bu durumda cerrahınız kısmi bir tamir yapabilir veya yırtığa sebep olan kemik çıkıntıların tıraşlanması ve işlemini gerçekleştirebilir.

Genç hastalarda, omuz eklem kıkırdağına harabiyet yoksa, tamir edilemeyen rotator manşet yırtıkları için, omuz çevresi başka kasların nakli yapılabilir. Bu işlem açık cerrahiyi gerektirir.

İleri yaştaki hastalarda omuz eklem kıkırdağı ileri derecede aşınmış ise, tamir edilemeyen yırtıklarda ters (reverse) omuz protezi işlemi yapılabilir.

© Prof. Dr. Reha Tandoğan – Op. Dr. Asım Kayaalp

Источник: https://ortoklinik.com/hastalar-icin/omuz-kas-yirtiklarinda-artroskopik-tedavi

Omuz yırtığı nedir? Omuz yırtığı tedavisi nasıl yapılır?

İyileşmesi İmkansız Kabul Edilen Omuz Yırtıklarında Yepyeni Yöntem

Özellikle tamiri mümkün olmayan omuz kas yırtıklarında kullanılan ve hastanın bacağının dış tarafından alınan dokunun omuza nakledilmesi esasına dayanan bu yöntem sağladığı kolaylıkla proteze göre üstünlük sunuyor.

Ülkemizde daha nadir uygulanan teknikleri aktarmak ve bilimsel açıdan da Türk omuz cerrahisine katkıda bulunmak amacıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen bilimsel toplantıda omuz cerrahisi konusunda ülkemizin önemli fikir liderleri bir araya geldi. Japonya’dan ülkemize gelen Osaka Tıp Koleji öğretim üyesi Prof. Dr. Teruhisa Mihata, tamiri mümkün olmayan omuz yırtıklarında geliştirdiği yöntemi anlattı.

Vücudumuzdaki hareket açıklığı en geniş eklem olan omuz eklemi bu özelliğinden dolayı da travmaya çok fazla maruz kalabiliyor.

Omuz çevresindeki “rotator manşet” olarak tanımlanan kas gruplarında ortaya çıkabilecek yırtıklar da şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olduğu için yaşam kalitesini ciddi olarak etkiliyor.

Ortopedinin en sık rastlanan sorunlarından biri olan omuzda kas yırtıkları 65 yaş üzerindeki kişilerde yüzde 60 sıklıkla görülüyor. Zaman içindeki yıpranma devam ettiği için sorun yaşla birlikte artıyor.

Gençlerde de özellikle spor kazaları, travmalar ve ağır kaldırmaya bağlı olarak omuzda kas yırtıkları yaşanabiliyor. Üstelik sorun ortaya çıkar çıkmaz tamir edilmesi gerekiyor. Aksi taktirde kas öldüğü için canlılığını ve iyileştirme kabiliyetini kaybediyor. Bu tip hastalarda yapılacak tedaviler de sınırlı kalıyor.

Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen bilimsel toplantıda özellikle bu hasta grubunda son yıllarda kullanılmaya başlanan “Superior Kapsül Rekonstrüksiyonu” tedavisinin alternatif bir yöntem olarak önemli bir seçenek olduğu belirtildi. Yöntemi geliştirerek bugün tüm dünyada kullanıma sunan Osaka Tıp Koleji Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Teruhisa Mihata da yöntemin ayrıntılarını anlattı.

Protezi geciktirebilen, protez ihtiyacını sıfırlayabilen ve fonksiyoneliteyi artıran yeni yöntemle ilgili Prof. Dr. Teruhisa Mihata, şunları söylüyor: “Bu yöntemi 2005 yılında geliştirdim.

Ancak biyomekanik ve klinik çalışmalar ile dünya tarafından kabulü 2010 yılına kadar sürdü. Bu yöntem özellikle tamir edilemeyen omuz kası yırtığında genç hastalar için protez cerrahisine alternatif olarak kabul görüyor.

Protez cerrahisinin olası risklerini göz önüne aldığımızda da tercih edilen bir yöntem olarak öne çıkıyor.”

Omuz yırtıklarında zaman kaybetmeyin!

Yaşlanmayla bağlı yıpranma ya da travma gibi altta yatan neden ne olursa olsun yırtıkların zaman kaybedilmeden tedavi edilmesi önem taşıyor. Çünkü, kişiye göre değişse de yaklaşık bir yıl içinde sorun kalıcı hale gelebiliyor.

Ancak bu durumu yaşayan kişilerin çoğunlukla ameliyattan çekindiklerini belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli “Ne yazık ki omuzda kas yırtığı sorunu yaşayan kişilerin yaklaşık yüzde 20’si cerrahiden korktukları için kaçıyor ve zaman kaybediyor.

Bu nedenle kullanım güçlüğü yaşıyor, kol çalışmadığı için hayati temel fonksiyonlarını yapamaz hale geliyor. Dolayısıyla hayat kalitesi çok ciddi etkileniyor” diye konuşuyor.

Protez yapılamayan hastalar için yeni bir seçenek

Sorunun ilerlediğinde iyileşme kabiliyetini yitiren yani tamiri mümkün olmayan ve ileri evreye ulaşmış hastalarla seçenekler sınırlı kalıyor. İlk seçenek olarak da protez gündeme geliyor.

Ancak, protezin zaman içinde yenilenmeye ihtiyacı olduğundan çok tercih edilmiyor.

Dolayısıyla 50-70 yaş arası ve tamiri mümkün olmayan kas yırtığı bulunan hastalarla superior kapsül rekonstrüksiyonu iyi bir seçenek olarak gösteriliyor.

Dünyada yaklaşık 10 yıldır, ülkemizde de 2011 yılından beri kullanılan bu kurtarıcı cerrahi yöntemin protez yapılmak istenmeyen her hastaya uygulanabileceğini söyleyen Doç. Dr. Arel Gereli, şu bilgileri veriyor: “Bacağın dış tarafındaki kalın kas tabakası alınarak omuzun içine dikiliyor.

Böylelikle omuz tekrar çalışmaya başlıyor. Hastanın ağrıları azalıyor ve yaşam kalitesi de önemli oranda yükseliyor. Dahası, eklemin bozulmasının önüne geçilmiş oluyor. Hastanın kendi dokusundan yapıldığı için uyum açısından sağladığı kolaylıkla proteze göre çok büyük üstünlük sunuyor.

4 ay sonra gündelik hayata dönülüyor

Hastaya omuz fonksiyonlarını yeniden kazandırarak, kendi kıyafetlerini giyebilmesi gibi gündelik ihtiyaçlarını yapabilir hale gelebilmesinin amaçlandığı ameliyat kapalı olarak uygulanıyor. Hasta ameliyat sonrası omuz kol askısı ve fizyoterapi ile 4 ay sonra gündelik yaşantıya dönülebiliyor.

Bel ağrısından kurtulmak için ne yapmalı?

Источник: https://indigodergisi.com/2018/04/omuz-yirtigi-nedir-tedavisi/

Kas Yırtılması Belirtileri ve Tedavisi — Multi Yaşam

İyileşmesi İmkansız Kabul Edilen Omuz Yırtıklarında Yepyeni Yöntem

Çoğu kas yırtılması iki nedenden dolayı ortaya çıkar:

 • Belirli kas grubunun limitleri üzerinde gerdirilmesiyle
 • Bu kasların çok kuvvetli bir şekilde kasılmasıyla

Orta şiddetli durumlarda sadece birkaç kas lifi gerilir veya kopar. Daha ileri seviye durumlarda ise gerilen kas kopabilir ya da görevini düzgün bir şekilde yapamaz hale gelir.

Doktorlar teşhis ve tedaviyi kolaylaştırmak için kas gerilmelerini kas liflerindeki tahribatın şiddetine göre 3 dereceye ayırırlar:

 • I. Derece Gerilmeler: Bu hafif gerilmelerde sadece birkaç kas gerilir ya da kopar. Zarar gören kas hassas ve ağrılı hale gelse de normal kuvvetini korur.
 • II. Derece Gerilmeler: Bu daha fazla sayıda lifin incinmesini, daha şiddetli kas ağrılarını ve kısmi olarak şişme ve morarmaları da içeren orta şiddetteki gerilmelerdir.
 • III. Derece Gerilmeler: Bu gerilmeler kasın baştan aşağı kopmasıyla sonuçlanır, bazen de kasın tendonundan koparak iki parçaya ayrılmasıyla hafif bir patlama sesine benzer bir ses gelir. III. derece gerilmeler ciddi ağrılara, şişmelere, ve renk değişimlerine (rengin solması) yol açarak kasın işlevinin tamamen kaybolmasıyla sonuçlanır. III. derece gerilmeler kasın ana yapısının tamamen bozulmasıyla ve kasın kopan parçalarının birbirinden ayrılmasıyla deri altında bariz bir çökme ya da boşluk ortaya çıkarır.

Kas yırtılmaları genellikle spor aktiviteleri sırasında görülse de ağır bir kutuyu kaldırırken ya da bir yerden bir yere atlarken de görülebilir.

 • Özellikle kasları esneten ve kasılmasını sağlayan sportif aktivitelerden sonra kaslarda görülen ağrılar ve incinmeler. Kas ağrıları genelde kası zorlamaya devam ettiğinizde arta fakat dinlendirdiğinizde hafifler.
 • Kaslarda şişme, renk solması ya da hafif morarma
 • Kas spazmları ya da kramplar
 • Kas gücünde azalma veya III. derece gerilmelerde kasın işlevini tamamen kaybetmesi
 • Sakatlanma anında kastan hafif bir patlama sesi gelmesi
 • III. derece gerilmelerde kasın normal yapısında bozulmalar ve yırtılan bölgedeki deri altında çökme ya da boşluk ortaya çıkması

Doktorunuz kas ağrılarınızı tetikleyen aktivitenin türünü ve sakatlık anında kastan bir ses gelip gelmediğini sorar. Ayrıca sakatlıktan sonra görülen belirtiler ve kas gücünde herhangi bir güç kaybı olup olmadığı ya da ilgili kası hareket ettirmede zorlanma olup olmadığı da doktor tarafından sorgulanır.

Doktor bunlara ek olarak son zamanlarda ateş, kilo kaybı, bileklerde karıncalanma, idrar veya mesane problemleri ya da daha ağır sağlık problemlerini işaret eden başka semptomlar olup olmadığını da sorgular.

Doktor belirtilerinizi ve tıbbi geçmişinizi not ettikten sonra muayeneye başlar ve kas hassasiyetinizi, spazmı, zayıflığı ve azalan kas hareketlerinizi kontrol eder.

Eğer bu test sonuçları hafif ya da orta şiddette kas gerilmelerini işaret ediyorsa daha fazla test yapmaya gerek yoktur.

Fakat daha ağır bir kas sorunundan şüphe edilirse röntgen veya manyetik rezonans görüntüleme (emar) taraması yapılır.

Eğer belirtiler arasında sırt ağrıları da varsa doktor idrar yolu enfeksiyonu ya da omurga diskleri, omurga kanalı ve omurilikle ile ilgili bir sorun olup olmadığını anlamak için ekstra testler yapar.

Kas gerilmelerini ve yırtılmalarını önlemek için :

 • Sportif aktivitelerden önce ısınma hareketleri yapın
 • Kaslarınızı esnetmek ve güçlendirmek için bir egzersiz programı yapın ve bunu aksatmadan uygulamaya çalışın.
 • Antrenman programınızın yoğunluğunu kademeli olarak artırın. Kaslarınızı hemen zorlamaya başlamayın.
 • Kilolarınıza dikkat edin. Obezite özellikle kol ve bacak bölgelerinizdeki kaslara baskı yapar.
 • Oturup kalkarken vücut duruşunuza dikkat edin ve dik oturup kalkmaya özen gösterin.
 • Ağır eşyalar kaldırırken kaslarınıza zarar vermeyecek doğru teknikler kullanın.

1)  Evde Tedavi Yöntemleri

Kaslardaki sakatlıklardan sonra görülen şişmeleri ve lokal kanamaları durdurmak için erken bir buz torbası uygulaması ve gerilen kası gergin halde tutmak çok önemlidir. Şişme dindiğinde sıcak uygulamada yapılabilir. Fakat sıcağı erken uygulamak şişmeyi ve ağrıyı artırabilir.

NOT: Buz ya da sıcak çıplak deriye uygulanmamalıdır. Bu uygulamaları zarar gören kısma bir bez ya da havlu koyarak gerçekleştirin.

 • Ağrıyı azaltmak ve hareket yeteneğini korumak için nonsteroidal anti-enflamatuar özellik gösteren ilaçlar alın (aspirin gibi).
 • Dinlenme, buz uygulaması, basınç (kompres) ve sakatlanan bölgenin seviyesini yükseltmek çok önemlidir. Kas yırtılması ya da gerilmesi olan bölgede takı veya ziynet eşyası gibi kaslara baskı yapan eşyalar varsa çıkarın.
 • Gerilen kası dinlendirin ve gerilmeye ve ağrıya neden olabilecek aktivitelerden kaçının.
 • Her saat başı kas bölgesine 20’şer dakikalık buz uygulaması yapın. Buz çok etkili bir antienflamatuar ve ağrı giderici bir araçtır. Bölgeye buz torbalarıyla yapılacak baskı enflamasyonun azalmasını sağlar.
 • Şişmeyi azaltacak basınç ya da kompres, sakatlanan bölge elastik bir bandajla hafifçe sarılarak sağlanabilir.
 • Sakatlanan bölgenin seviyesini yükseltmek de şişmeyi azaltır.
 • Kas ağrısı geçinceye kadar zorlayıcı aktivitelerden uzak durun.

2)  Tıbbi Tedavi

Tıbbi tedavi de aşağı yukarı evde yapılan uygulamaları içerir. Fakat doktor kas ve tendon sakatlığının derecesini belirler iyileşmeyi hızlandırmak için atel ya da koltuk değneği tavsiye edebilir. Doktor ayrıca aktivitelerinizi sınırlandırmayı ve çalışıyorsanız ne kadar izne ayrılmanız gerektiğini ya da iyileşmeyi hızlandırıcı egzersizleri tavsiye edebilir.

Ayrıca aşağıdaki durumlarla ve belirtilerle karşılaşırsanız mutlaka doktora başvurmalısınız:

  • Sakatlanma anında kastan bir ses gelirse
  • Sakatlanan kasta şiddetli ağrı, şişme ve renk solması olursa
  • 48 saat boyunca geçmeyen orta şiddette belirtiler olursa
  • Günlük normal aktivitelerinizi engelleyici bel veya sırt ağrılarınız olursa ve bu ağrılar gittikçe kötüleşirse
  • Bel ağrısıyla beraber orta şiddetteki bir bel ağrısından daha ciddi bir problemi işaret eden aşağıdaki semptomlar görülürse:
  • ateş ya da üşüme
  • idrarda yanma hissi
  • bacakta ani bir zayıflık, uyuşma veya sızlama olursa
  • kasıkta ya da rektumda uyuşma
  • mesane ve bağırsak fonksiyonlarında anormallik

Источник: https://multiyasam.com/kas-yirtilmasi-belirtileri-ve-tedavisi/

Omuz Eklemi, Omuz ağrısı ve Tedavi yöntemleri

İyileşmesi İmkansız Kabul Edilen Omuz Yırtıklarında Yepyeni Yöntem

Omuz Eklemi: Omzumuz vücudumuzdaki en esnek (oynak) eklemdir. Omuz eklemi; üç ana ve iki fonksiyonel olmak üzere, toplam beş eklemden omuz  oluşur.

Bu eklemlerin birbirleriyle uyumlu çalışması, kol için mükemmel bir hareket yeteneği sağlar. Kolun gövdeye birleşme yeridir ve kolun öne, yukarı, arkaya ve yana hareket etmesini sağlar. Ancak omzun bu kadar esnek olması kolayca yaralanmasına(örneğin omuz çıkmasına) neden olabilmektedir.

Omuz Ağrısı Neden Olur?

Farklı bir omuz şikayetiniz varsa alt kısımda bulunan omuz ağrıları ile ilgili gelen soru ve cevapları okuyunuz.

Omuz ekleminin yapısı 

Omuz eklemi; üç ana ve iki fonksiyonel olmak üzere, toplam beş eklemden omuz  oluşur.

Bu eklemlerin birbirleriyle uyumlu çalışması, kol için mükemmel bir hareket yeteneği sağlar.

Küçük olan omuz yuvası (Glenoid çukur),  bu omuz yuvasını büyüten kıkırdak bir halkayla (labrum glenoidale) çevrilidir. Bu halkaya Labrum denir. Labruma farklı bağlar da katılır. Bu bağlar omuz ekleminin hareketliliğinden ve stabilitesinden sorumludur.

Bunların dışında omuz, farklı kas grupları tarafından desteklenir. Profesyonelce yapılan bir fizyoterapi, omzun hareketliliğini ve omuz çevresi destek yapılarını olumlu olarak etkileyebilir.


Omuz eklemi
saran önemli kas gruplarının tendonlaşmasıyla rotator manşet (Rotator Cuff, döndürücü kılıf) denilen ve omuz başını saran bir kılıf oluşmaktadır. Rotator manşet; asıl omuz eklemini, ekleme komşu diğer omuz kemiklerinden ayırır.

Rotator manşetin görevi; herşeyden önce humerus (kol kemiği) başını eklem yuvasında tutmak, kolu yana doğru kaldırmak ve kola rotasyonel (dairesel) hareketler yaptırmaktır.

Bu kas grupları  çocuklarda çok gelişmediğinden çocuklarda omuz çıkıklarına sebep olabilmektedir.

Omuz eklemi  rahatsızlıklarının teşhisi için omuz muayenesinin önemi büyüktür.

Bunun dışında teşhisi kesinleştiren radyolojik tetkikler de gereklidir. Örneğin çoğu zaman omuz ağrısına sebep olan kemiksel sıkışma problemi özel röntgen çekimleriyle net bir şekilde görüntülenir.

Profesyonelce yapılan ultrason muayeneleri de önemli bir rol oynar ki; bununla rotator manşetin farklı yapıları, kolun hareketi sırasında ayrıntılı olarak analiz edilebilir.

Yine günümüzde sıkça kullanılan Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme de omuz hastalıklarının teşhisinde çok önemli bir yere sahiptir.

Omuz ağrısı nasıl geçer?

Omuz ağrısı tedavisi nasıl yapılır?

Bursit veya Tendon İltihabı: Bursa denilen yağlayıcı keseceğin şişmesi ki bursitis denilir. Omuzun yüksek yüklenme altında hızla uzatılması sırasında sıktır. Bu en sık yüzme, boyama, ağırlık kaldırma gibi tekrarlanan aktivitelerde aşırı yüklenme sonucu oluşur. Spor dışında boya, cam silme gibi aktivitelerde de olabilir.

İleri yaşlarda kendiliğinden de gelişebilir. Bu aktiviteler rotator manşetin, omuz çıkıntısı (akromiyon) altında ve omzu köprücük kemiğine bağlayan (AcromioClavicular) eklemin altında sürtünmeye veya ezilmeye neden olur. İlk olarak bu rahatsızlıklar; omuz ağrısı bulgularına neden olan hareketleri düzenleyerek ve rehabilitasyon programı uygulanarak tedavi edilebilir.

Omuzda Şişlik :

Omuzda şişlik ve rotator manşet tendonlarının şişme- ödem-iltihabı ki tendinit denilir. En sık ani ve yüklenme ile başlanılan sportif aktivitelerde başlar. Buradaki sebep adalelerin henüz bu aktiviteye hazır olmamasıdır. Spor dışında boya, cam silme gibi aktivitelerde de olabilir.

Omuz eklem ağrısı ise  genellikle   halk arasında kireçlenme dediğimiz aşınma veya erime sorunları ile meydana gelir.

Tendonlardaki aşınma ve yırtıklar sonrası kireç depolanması ki buna kalsifik tendinit denir.

Belirti ve bulgular Hastalar genellikle ilk belirtileri hatırlamazlar. Genellikle başlangıçta küçük bir ağrı ve adalelerde hafif bir güç kaybı vardır.

Omuz eklemi hareket kısıtlılığı ve baş üzeri hareketlerde omuz  ağrısı daha sonra başlar. Bursitis’te orta-ileri derecede ağrı ve hareket kısıtlılığı vardır. Tendinitte ise bazı kesin pozisyonlarda keskin bir ağrı olur.

Tekrarlayıcı tendinit atakları rotator manşon yırtığına sebep olabilir.

Omuz eklemi yapısı

İmpingement (Sıkışma) Sendromu ve Rotator Manşet Kısmi Yırtıkları: Rotator manşet kısmi yırtıkları; kronik iltihaplar ile akromiyon ve  köprücük kemiğini bağlayan eklem altında gelişen çıkıntılar sonucunda meydana gelir.

Ameliyatsız klasik tedavide; omuz hareketlerinin düzenlenmesi, hafif egzersizler ve kortizon enjeksiyonu kullanılır.

Ameliyatsız yapılan tedavi yöntemleri hastaların çoğunda başarılıdır ancak tedaviye cevap alınamadığı durumlarda ameliyat da gerekebilir.

Omuz yırtıkları (Rotator Manşet) belirtileri, rahatsızlığı ve tedavisi

Rotator manşet, humerus (üst kol) kemiğinin üst ucundaki omuz eklemini yapan baş kısmını çepeçevre saran adale-tendon bir yapıdır. Omuz eklemini yerinde tutar ve omuzun içe-dışa dönüş hareketlerini yaptırır. Omuzda 4 adet rotator kas vardır, supraspinatus, infraspinatur, teres minor, subskapularis.

40 yaş üzerinde omuz ağrısı sebeplerinin en önemli sebeplerinden biri rotator manşet yırtıklarıdır.

Rotator manşon yırtığı gençlerde ve sporcularda ani bir harekette oluşan yaralanma ile oluşabileceği gibi, zaman içinde tekrarlayıcı, kolun baş seviyesinin üzerindeki hareketlerde gelişebilir.

Belirti ve bulgular

·         Baş üstü hareketlerde daha fazla olmak üzere tekrarlayıcı, devamlı omuz ağrısı.

·         Gece ağrısı. Bu ağrı ağrıyan taraf üzerine yatmayı engeller.

·         Kas güçsüzlüğü. Özellikle kolu kaldırmaya çalışırken hissedilir.

·         Omuz hareketleri sırasında tıkırtılar, klik sesleri gelmesi.(Genellikle omuzdan ses gelmesinin nedeni rotator ve manşet yırtıklarıdır.)

·         Omuz hareketlerinde kısıtlılık. Genellikle hastanın sağ kolunda olur.

·         Hastalar rahatsızlığın başlamasına sebep olduğunu düşündükleri bir olay tarif ederler.

Risk faktörleri 

·         Tekrarlayıcı baş üzeri hareketler. Fırlatma sporları, tavan boyama, kartonpiyer işçileri

·         Aşırı güç kullanma, düşme gibi

·         Yaşlanmaya bağlı dejenerasyon.

·         Rotator manşonun bulunduğu aralıkta daralma

·         Rotator manşonun akromion denilen çıkıntının altındaki yüzey tarafından zedelenmesi

Tam Rotator Manşet Yırtıkları: Bu yırtıklar da benzer şekilde yukardaki (kısmi yırtıklar) sebeplerle oluşabilir ya da kısmi yırtıkların ilerlemesi şeklinde oluşur. Bazı vakalarda rehabilitasyon ve egzersizlerle tedavi yapılabilirse de çoğu zaman şikayetler devam eder ve ameliyat gerekebilir.

Omuz Ağrısı Tedavisi

Ameliyatsız Tedavide:

·         Dinlenme; yırtık tam değil ve aşırı kullanma sebebiyle gelişmişse yardımcı olabilir.

·         İlaç; (ağrı ve ödem giderici ilaçlar) ağrının kontrolünde yardımcıdır.

·         Kuvvetlendirme ve germe egzersizleri; fizyoterapinin ana unsurlarından biridir ve yapılması önerilir.

·         Kortikosteroid enjeksiyonu; ağrının giderilmesinde yardımcıdır. Fakat çok sık tekrarlanması tendonu zayıflatıp tam yırtığa sebep olabilir.

·         Ultrason ; lokal ilaç uygulaması ve derin ısı verme özellikleri sebebiyle iyileşme sürecine yararlıdır.

Yukarıdaki yöntemlere cevap alınamayan kısmi yırtıklar veya tam yırtıklar için çeşitli cerrahi tedavi seçenekleri vardır. Aşağıda tanımlanan yöntemler modern omuz cerrahisi teknikleridir. Burada hangi tekniğin seçileceğine rotator manşetteki yaralanmanın büyüklüğü, yeri, sebebine bağlı olarak karar verilir.

Artroskopik müdahale sırasında omuzdaki tesbit edilen diğer patolojilerinde düzeltilmesi şansı vardır.

Artroskopik teknikler ile sıkışmaya yol açan kemiklerin düzeltilmesi/traşlanması, rotator manşetin yırtık kısmının tamiri mümkündür.

Gecikmiş vakalarda ve çok büyük yırtıklarda ise mini-açık ameliyatlar da gerekebilmektedir. Hasta ameliyat olsa da olmasa da iyi bir fizyoterapi/rehabilitasyon çok önemlidir.

Omuz ağrısı ve omuz ağrısı  tedavi yöntemleri nelerdir?

Artroskopi; 

Yaklaşık 1 cm lik kesilerden omuz eklemi ve çevre dokulara ait görüntülerin bir kamera aracılığıyla monitöre aktarılması ve yine mini aletlerle görüntü kullanılarak hastalığın ameliyatının yapılması prensibine dayanır. Omuzda kemik çıkıntılarının kaldırılması adale ve tendondaki küçük yırtıkların tedavisinde tek başına yeterli olabilir.

Mini-açık tamir;

Artroskopi ile birlikte kullanılarak bir kaç santimetrelik küçük kesilerden tam yırtıkların tedavisine imkan verir.

Açık tamir;

Yaralanmanın çok ciddi olduğu vakalarda uygulanır. Burada doku transferi, tendon grefti uygulamaları yapılabilir.

Cerrahi sonrası rehabilitasyon (fizyoterapi)

Tüm omuz hastalıklarında olduğu gibi rotator manşon yaralanmaları ardından normal fonksiyonlara dönüş zaman alır. Cerrahi tedaviler sonrası bu zaman 6 ay veya daha uzun olabilir.

Temel prensip eklem hareketlerini arttırıcı ve adale gücünü geliştirici hareketlerin yapılmasıdır. Rehabilitasyon için size verilecek programı uygulamak nihai sonuçta operasyon kalitesi kadar belirleyicidir.

İyi ellerde yapılan cerrahi ve iyi bir fizyoterapi programı sonrası % 90 civarında tatmin edici sonuçlar alınabilmektedir.

Köprücük kemiği kırılması: Bu genellikle çocuklarda ve omzunun ya da açık el üzerine düşen hastalarda sık görülen bir durumdur. Bu rahatsızlıkların büyük kısmı omuz breysleri ve askılarla ameliyatsız tedavi edilebilir.

ok şiddetli oluşan kırıklar, damar sinir yaralanmalarıyla beraber olan kırıklar ve omzu köprücük kemiğine bağlayan eklem ayrılmaları ameliyat gerektirebilir.

Omuz Protezi: Omuz protezi, omuz ağrısı ile  birlikte omuzda hareket kısıtlılığı olan hastalara önerilir. Kırık parçaları tamir etmenin mümkün olmadığı çok parçalı omuz kırıklarında da protez bazen tek seçenek olmaktadır. Sadece humerus (kol kemiği) başı veya yuva ile beraber tüm omuz için protez takılabilir.

 Prof.Doktor Sinan Bey’e omuz ağrıları ,omuz çıkıkları ve diğer sorunlar ile ilgili olarak gelen sorular

Omuz çıkıklığı sorusu ;

Soru 1 : Mrb doktor bey eşim 10 ay önce omuz çıkıklığı nedeniyle ameliyat oldu platin takıldı.

iltihap oluştu temizlendi platinler çıktı sonuç olarak metisiline duyarlı staphylococcus aureus çıktı doktor sefazol ilaç yazdı bu ilaçla tedavi mümkün mü? ilacın içeriğini internetten araştırdım bu ilaç metisinine duyarlı bakteriler dışında gibi bir açıklama var tedavi yanlış mı? acaba önerilerinizi bekliyorum teşekkürler .

Cevap 1 : Antibiotik seçiminde bir enfeksiyon hastalıkları uzmanının fikrini almakta fayda var bence.

Soru 2: Sağ omuz ağrısı sorusu ;

çektirmiş olduğum sağ omuz mr film rapor sonucunda supraspinatus tendomu artiküler yüzde parsiyel kat yırtık ve komşuluğunda tendinozis ile uyumlu PD sekanslarda sinyal artımı izlenmektedir.

infraspinatüs tendon lateral bölüm humerus başı insersio lokalizasyonunda rim rent yırtık izlenmektedir Glenohumeral eklem aralığında efüzyon mevcuttur.

Humerus başı posterosupero lateralde Hill sachs defekti izlenmektedir.

Omuz ekleminde tip 2 akramion mevcuttur diye tanı konuldu benim durumumla ilgili bana detaylı bilgi verirseniz sevinirim tedavi için fizik tedavi verdiler geçmez ise ameliyat gerekebilir mi ? saygılarımla.

Cevap 2 :  Fizik Tedavi ile rahatlama olmaz ise ameliyat gerekebilir. Ancak bu karar mutlaka detaylı olarak yapılmış bir klinik muayenede verilmelidir.

Soru 3 : Omuz çıkığı sorusu ;

hocam slmlar ben 31 yasındayım yaklsık 10 yıldır benım sol omzumda tekrarlayan omuz cıkıkları oluyor yılda bır kez bır sekıde ters bır hareketle cıkıyor son yıllarda artroskobı uygulanıyor bıldıgım kadarıyla bu amelıyatta basrı sansı ne kadar yanı bır daha omzum cıkmaz mı ve amelıyat sonrası ıyılesme surecı ne kadr surer sımdıden cvb ıcın tsk

Cevap 3: MR bulguları ve çıkık sayısına göre açık ameliyat da gerekebilir. Artrokopik uygun ise, 1 ay civarı iyileşme süresi 6 aydan önce de. Spora izin vermeme şeklinde özetlenebilir.

Soru 4 : Kol ve omuz ağrısı fizik tedavi ;

iyi günler hocam 49 yaşında bir bayım başlangıçta iki kolumda da omuz ve dirsek arasında ağrılar mevcuttu zamn içerisinde sol kolumdaki ağrılar gitti sağ kolumda ağrı halen mevcut parmak eklemlerimde hafif şişlik olmakta 24 saati bulmadan normala dönmekte ve sağ omzumda hareket kısıtlılığı mevcut mr sonuçlarım şöyle: -Akromioklaviküler eklemde dejenerasyon ve buna bağlı suprasipinatüs tendonunda tip ıı — -impengement ve eşlik eden tendinozis. -Subakromial- subdeltoid bursit. Biceps tenosynoviti

hangi bölüme gitmem gerektiğini ve tedavi şeklini bilidirirseniz sevinirim kolay gelsin

Источник: http://www.sinankaraoglu.com/omuz-eklemi-omuz-agrisi/

Omuz çevresi kas yırtıkları

İyileşmesi İmkansız Kabul Edilen Omuz Yırtıklarında Yepyeni Yöntem
Omuz ekleminin hareketini sağlayan kas gruplarından bir tanesine “rotator kılıf” adı verilir. Omuzun ince ayar kasları olarak da bilinen rotator kılıf, dört adet kas ve onların kirişlerinden oluşur. Bu kaslar yardımıyla kolumuzu kaldırırız, bir cisim fırlatırız, spor yaparız ve günlük ihtiyaçlarımızı karşılarız.

Rotator kılıf yaralanmaları omuzda en sık karşılaşılan sorunlardan birisidir. Genellikle orta yaş ve üzerinde görülür ancak yüzme ve halter gibi omuza ciddi yük binen sporları yapan bireylerde daha erken yaşlarda da görülebilir.

Kas yırtığı en sık supraspinatus adı verilen kasta görülür, ancak tedavi edilmezse yıllar içinde diğer kaslar da etkilenip kopabilir.

Rotator kılıf neden yırtılır?

Rotator kılıfı iki şekilde yırtılabilir:

 1. Akut yaralanma: Açık el üzerine düşme veya ağır bir cismi kaldırmaya veya çekmeye çalışırken şiddetli kas kasılması sırasında rotator kılıf yırtığı olabilir. Bu tür yaralanmalar omuz ekleminde kırık veya çıkıkla birlikte görülebilir ve orta yaşlı kişilerde daha fazladır.

 2. Kronik yaralanma: Daha sık görülen bu yaralanma şekli ileri yaştaki kişilerde görülür. Zaman içinde kasın kiriş kısmında (tendon) önce aşınma ve incelme ortaya çıkar. Tendonun ön yarısında kısmi yırtık oluşur, bunu tam yırtık takip eder. Kopan kas kısalır ve gövdeye doğru çekilir.

  Kopan tendon tamir edilmezse kol kemiği yukarı doğru yer değiştirir ve köprücük kemiğinin alt yüzeyine sürtünmeye başlar. Bu da omuz ekleminde aşınma ve kireçlenmeye yol açar; kuvveti azalmış, ağrılı ve hareket kaybı olan bir eklem ile sonuçlanır.

  Bu aşınma sürecine katkıda bulunan durumlar olabilir, bunlar;

  • Tekrarlayan zorlanmalar: Özellikle omuzda aynı hareketleri çok fazla sayıda tekrarladığınız sporlarla (tenis, kürek çekmek, ağırlık kaldırmak…) uğraşıyorsanız veya yaptığınız iş (boya badana yapanlar, marangozlar…) elin omuz hizası üzerinde uzun süre kullanılmasını gerektiriyorsa rotator kılıf yaralanmasına hazırlayıcı bir sebep olabilir.
  • Kan akımının yetersizliği: Yaşlandıkça rotator kılıfı oluşturan tendonlara olan kan akımı azalır ve vücudun var olan tendon hasarını iyileştirme kapasitesi azalır. Kendini onarma yeteneği kısıtlanan tendonda zaman içinde yırtık oluşur.
  • Kemik sıkışma: Yaş ilerledikçe omuz başında akromion adı verilen kemiğin altında, bir teknenin salması gibi aşağı doğru ilerleyen kemik çıkıntı oluşabilir. Bu çıkıntı hemen altından geçen rotator kılıfı sıkıştırıp örseleyerek yırtığa sebep olabilir.

Rotator kılıf yırtıklarında belirtiler nelerdir?

Rotator kılıf yırtıklarında özellikle istirahat ve gece ağrısı tipiktir. Gece ağrısı etkilenen tarafa yatmakla daha da belirgin hale gelir. Ağrı omuzdan başlayıp kolun üst tarafına doğru ilerler, yanıcı sızı şeklindedir. Kolu yukarı kaldırma sırasında artar.

Rotator kılıf yırtığı kasın bir bölümünü ilgilendiriyorsa kısmi, tamamını ilgilendiriyorsa tam kat olarak adlandırılır. İster kısmi ister tam kat olsun, rotator kılıf yırtıklarında kas güçsüzlüğü ortaya çıkabilir. Özellikle saç taramak, giyinmek gibi birçok günlük aktiviteler ağrılı ve zor hale gelir.

Yine etkilenen tarafla bir cismi kaldırmak veya kişinin elini sırtına uzatması güçleşecektir.

Rotator kılıf yırtıklarında ağrı özellikle baş üstü aktivitelerde (ör. üst raftan kavanoz alma) ortaya çıkacağından hasta ağrı duymamak için bu hareketlerden kaçınmaya başlar.

Bu nedenle zamanla omuzda hareket kısıtlılığı ortaya çıkabilir.

Rotator kılıf yırtıklarında tanı nasıl konulur?

Rotator kılıf yırtığının tanısı özenli bir omuz muayenesi ile başlar. Kola doğru yayılan ağrı ve güçsüzlükle seyreden boyun fıtığı gibi sorunlar ayırt edilir. Röntgen grafileri ile kemik çıkıntılar ve eklemdeki aşınmanın derecesi belirlenir. Kas yırtığının tanısında ultrasonografi yardımcı olur. Günümüzde en sık kullanılan tanı yöntemi manyetik rezonans görüntülemedir (MRG).

MRG ile yırtığın derecesi, tutulan kasların sayısı, omuzdaki aşınmanın miktarı ve komşu eklemlerin durumu ayrıntılı olarak belirlenebilir (Resim 1). Bazı durumlarda, doktorunuz kopan kas ile hemen üzerindeki kemik arasındaki boşluğa (subakromiyal bölge) bir lokal anestezik ilaç enjeksiyonu yaparak tanıyı doğrulayabilir.

Resim 1 : Rotator kılıf yırtığının MR görüntüsü, oklar yırtık bölgesini gösteriyor.

Rotator kılıf yırtıklarında tedavi nasıl yapılır?

Rotator kılıf yırtıklarının tedavisinde hastalığın evrelerine göre birçok farklı tedavi seçeneği uygulanabilir.

Uzman ortopedi hekiminiz, muayene ve görüntüleme yöntemleri ile hastalığın evresini belirledikten sonra sizin yaşınız, yaşam stiliniz ve yaptığınız meslek veya spor gibi durumları da göz önüne alarak bir tedavi planı ortaya koyacaktır.

Hastalığın erken dönemlerinde, tam kat yırtık olmadan önce ameliyatsız tedaviler uygulanabilir. Anti-inflamatuar ilaçlar, fizik tedavi yöntemleri ve subakromiyal bölgeye uygulanan kortizon enjeksiyonları bu dönemde hastalığın belirtilerini baskılamak için faydalı olur.

Alevli dönemlerde soğuk uygulama ve kol askısı kullanımı yararlı olabilir. Ameliyatsız tedavi edilen hastalarda yakınmalar belirli bir süre baskılanabilir ancak hastalığın ilerlemesi üzerinde bir etkisi yoktur. Bu hastaların yarısından fazlasında yıllar içinde tam kat yırtık ortaya çıktığı gösterilmiştir.

Artroskopik cerrahi

İlaç tedavisi, fizik tedavi ve kortizon enjeksiyonundan fayda görmeyen hastalarda ve tam kat yırtık olan genç hastalarda cerrahi tedaviler gündeme gelir. Son yıllarda cerrahi teknikler ve enstrümanların gelişmesi ile çoğu durumda artroskopik cerrahi ile sorun çözülebilir, ancak bazı durumlarda hala açık cerrahi gerekli olabilir.

Artroskopik cerrahi bir kamera yardımıyla 5 mm’lik kesilerden girilerek özel ince enstrümanlarla yapılan cerrahidir (Resim 2). Yırtık bölgesine ulaşmak için sağlam dokuların kesilmemesi nedeniyle daha az ağrılı bir yöntemdir ve çoğunlukla 1 gece hastanede yatışı gerektirir.

Artroskopik cerrahi ile kemik çıkıntılar törpülenebilir, kısmi ve tam kat kılıf yırtıkları onarılabilir. Kopan tendon tazelendikten sonra “ankor” adı verilen dikiş çıpaları ile kemiğe tespit edilir. Onarılması mümkün olmayan geniş yırtıklarda kısmi tamirler de yapılabilir. Resim 2: Omuz artroskopisinin yapılması.

Resim 3: Rotator kılıf yırtığı için onarım yapılan hastanın ameliyat öncesi ve sonrası grafileri. Ok onarım için kullanılan dikiş çıpasını gösteriyor.

Kas nakilleri ve sentetik örtüler

Onarılması mümkün olmayan geniş ve tam kat yırtığı olan hastalarda, çalışmayan kasın yerine omuz çevresindeki başka kasların nakli mümkündür. Özellikle ileri yaşta olmayan hastalarda açık cerrahi ile yapılan bu kas nakillerinin sonuçları başarılıdır. İleri yaşta ve onarılması mümkün olmayan yırtığı olan hastalarda sentetik bazı örtüler ile tamir yöntemleri geliştirilmektedir.

Omuz protezi

Uzun yıllar tedavisiz kalmış rotator kılıf yırtıklarında eklemde ileri derece harabiyet gelişmişse, son çare omuz ekleminin metal ve polietilenden imal edilen protezler ile değiştirilmesidir. Rotator kılıf yırtıklarına bağlı gelişen omuz aşınmaları için özel olarak tasarlanan ve “ters omuz protezi” adı verilen bu implantlar ileri yaştaki hastalar için uygundur.

Ters omuz protezi sonrası günlük yaşamda kullanılabilecek ağrısız ve işlevsel bir omuz elde edilir, ancak bir miktar hareket kaybı söz konusudur. Yıllar içinde gelişen aşınma ve gevşeme gibi sorunlar sebebiyle ters omuz protezleri ileri yaştaki hastalarda tercih edilmelidir.

Resim 4 : Ters omuz protezi uygulanan bir hastanın ameliyat öncesi ve sonrası röntgen görüntüleri.

Rotator kılıf cerrahisinden sonraki iyileşme nasıldır?

Rotator kılıf cerrahisinden sonra ilk birkaç gün dışında ciddi bir ağrı beklenmez. Yapılan işlemin tipine göre 3-6 hafta süreyle bir kol askısı kullanılır. Bu süre içinde önce yardımlı, sonra aktif omuz hareketlerine başlanır. Çoğunlukla bir rehabilitasyon programı ihtiyacı vardır. Omuzun son halini alması 6 aya kadar sürebilir.

Источник: https://www.cankayaortopedi.com/hastalar-i%C3%A7in/omuz-%C3%A7evresi-kas-yirtiklari

Omuz Çıkığı Tedavi Aşamaları Nelerdir ve Kaç Günde İyileşir?

İyileşmesi İmkansız Kabul Edilen Omuz Yırtıklarında Yepyeni Yöntem

Omuz çıkığı üst kol kemiğinin humerus başının kısmen soketten çıktığı anlamına gelen bir durumdur. Kısmi olacağı gibi tam omuz çıkığı da kişilerde görülmektedir. Bunlar çok ciddi ağrılara neden olacağı gibi omuzlarda dengesizliğin yaşanmasına da neden olacak durumlardır.

Bazı çıkıklarda omuzda bulunan bağların ve de tendonların kopması sonucunda sinrleri tahrip etmesi söz konusu olabilir. Kişilerin omuz kısmında bozukluğun olması, şişme ve uyuşmanın yanında morarmanında görülecek olduğu durumlar söz konusu olabilir.

İçindekiler

 • Omuz Çıkığı İyileşme Süresi
 • Tedavisi
 • Kaynaklar

Omuz Çıkığı İyileşme Süresi

Omzun çıkması bir topun fırlatılması sonucunda ya da kişilerin sırtlarını kaşıması sonucunda burada bulunan eklem bir yere uzanıyorken de çıkması mümkün olacaktır. Omzumuz bazı nedenlerden dolayı çıktığı zamanlarda sağlamlığını kaybedecektir. Omuz çıktığı zamanlarda hareket sınırlanması meydana gelecektir.

Kolun yukarıya özellikle de kaldırılması sırasında şiddetli bir ağrı meydana gelecektir. Omuzu hareket ettirme süresi içerisinde olduğu zamanlarda omuz çıkıklığı meydana gelmiş olan bir kişinin sürtünme gibi sesler oluşacağı gibi güç azalacak ve sertleşme meydana gelecektir.

 Kişi ters bir hareket yaptığı zaman ya da yaşlılarda ve bebeklerde düşme sonucunda da meydana gelmesi mümkün olacaktır. Genellikle kolumuzu ters bir hareket yaptırdığımız zaman kemik çıkabilir. Omuza gelen bir darbe sonucunda ya da ağır kaldırmakta omuz çıkıklığına neden olacaktır. Omuz çıktığı zamanlarda iyileşme süresi 4 ile 6 hafta arasında değişmektedir.

 Omuz kürek kolun dirsekten omuza kadar olan üst kemiği ve kürek kemiğinin buluştuğu noktadır. Çıkma işlemi olduğu zamanlarda omuz oturtma işlemi yapılması gerekmektedir. 

Omuz üzerinde bulunan gevşeklik nedeniyle kol kemiğinin başının yuvasından çıkması sonucunda omuz çıkacaktır. Eğer kısmen yerinden oynamışsa buna süblüksasyon adı verilmektedir. 

Tedavisi

Omuz da ağrıya neden olan durumun onarılma işlemi birden fazla yöntem ile yapılmaktadır. Omuz çıkıklığı olması durumunda kemik başı ilerieye çok fazla çıkacak olduğundan eklemin önüne uzayacaktır.

Doktor tarafından yapılacak olan fiziksel muayene sonucunda röntgen filmi de çekilecektir. Bunun sonucunda omuz çıkıklığı olduğu teşhisi konulduğu çıkan kemik tespit edildiğinde zaman kemik yerine konulması için bir takım işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Kesin olarak tedavisi için bir uzmana başvurmak gerekmektedir.

Kapalı Redüksiyon

Bir uzman tarafından her zaman için çıkmış olan kemiğin yerine oturtulması için bir işlem uygulaması yapılması gerekmektedir. Kişinin ağrısı, şişlik ve morarma durumuna bağlı olarak anestezi işlemi uygulanması da söz konusu olacaktır.

Genellikle genel anestezi altında yapılması söz konusu olur. Hastaya kas gevşetici veya sakinleştirici yapılması da mümkün olmaktadır.

Kemik yerine oturtma işlemi için kişinin omuz kemikleri yerine geçmesinden sonra yaşamakta olduğu şiddetli ağrı azalacaktır.

Ameliyat

Omuz çıkığında bazı durumlarda ameliyat gerekebilir. Bu işlem ortopedi uzmanı tarafından yapılması gerekmektedir. Omuzlarda cerrahi işlem uygulanacağı zaman sorunun düzeltilmesi zedelenmeye bağlı olarak yapılacaktır. Eğer ki omuz kemiği tekrar çıkması ihtimali olması durumunda da ameliyat işleminin yapılması gerekecektir.

Özellikle de labrum yırtılması olduğu zamanlarda bu durum içerisinde de tekrardan labrum glenoid yuvası içerisinde oturtulması için ve kesin olarak tedavi yapılması için cerrahi ameliyat gerekecektir. Esnemiş olan dokuların tekrardan dikilmesi için uygulanan bu işlem genellikle bir ya da iki saat sürmektedir.

Ameliyat sonrasında kişilere 3 haftaya kadar dinlenme raporu verilmesi mümkündür.

İmmobilizasyon (sabitleme):

Doktor tarafından omuz çıkıklığı yaşanması sonucunda bir hafta ile üç hafta boyunca omuz askısı ile kolun sabitlenmesi gerekebilir. Bu durum kemiklerin hareket etmemesi için yapılacak bir tedavi yöntemi olacaktır. Askı kullanılmadığı zamanlarda bir atel ile de sabitlenmesi gerekebilir. Bu askıyı ne kadar süre kullanacak olduğunuz omzunuzun duruma bağlı olarak kolunuzda kalacaktır. 

İlaçlar

İyileşme süresini hızlandırmak için ve yaşanmakta olan ağrının dinmesini sağlamak için iyileşme süresi boyunca doktor tarafından bir takım ağrı kesiciler verileceği gibi kas gevşetici ilaçlarda omuz bölgesinde olan rahatlamanın sağlanması için reçete edilebilir.

Fizik Tedavi

Kişilerde iyileşme süresi tamamlandıktan sonra omuzda sabitleme işlemi çıktıktan sonra atel veya askıyı çıkardıktan sonra kişilerde omuzun eski hareket yeteneğini kazandırmak için fizik tedavi uygulanacağı gibi aynı zamanda da bir takım egzersizler yaparak bu yöntemler sayesinde eski hareket kabiliyetini tekrardan kazandıracaktır.

Egzersizler

Rehabilitasyon hareketleri yapmak omuz çıkıklığı içerisinde son derece önemli olmaktadır. Sizler de yapacak olduğunuz egzersizler ile birlikte omuz hareketlerinizde ki yavaşlamanın durmasını sağlamış olacaksınız.

Bu hareketleri yaparken fizik tedavi uzmanı tarafından verilecek olan egzersizleri yaparak sizlerde bu egzersiz hareketleri ile daha hızlı bir iyileşme sağlamanız mümkün olacaktır.

Egzersizleri yaparken mutlaka yumuşak hareketler olmasına ve kolunuzu zorlamayacak hareketler olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Kaynaklar

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://eklemhastasi.com/omuz-cikigi.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть