Kadın Kısırlığında Yumurta Dondurma Yöntemi

içerik

Yumurta Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Kadın Kısırlığında Yumurta Dondurma Yöntemi

Yumurta dondurma işleminde kadının yumurtalığından elde edilmiş yumurtanın (oosit) dondurularak ileride kullanmak için saklanması uygulamaları yer almaktadır. Yumurtaların ileri kullanılmak üzere dondurulması bazı durumlarda gereklilik halini almıştır. Bu durumlar;

 • Ailesinde yakın akrabalarında erken menopoz öyküsü olan kadınların evlenmemiş olması, evlenene kadar menopoza girerek yumurtalarının tükenme endişesi duyanlar, yumurtalarının dondurulmasını talep edebilir.
 • Yakalandığı kanser nedeniyle, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görecek kadınlar, yumurtalık fonksiyonlarını kaybedebilir. Bu riski taşıyan kadınlar tedavi uygulanmadan önce yumurtalıklarının dondurulmasını talep edebilir.
 • Çocuk sahibi olmayı eğitim, kariyer ve diğer sebepler nedeniyle ertelemek isteyenler ya da buna zorunlu olanlar, yumurtalarının dondurulmasını talep edebilir.

Kadınlar günümüz olanaklarına göre, toplumda statüleri değişmiş, iş ve kariyer alanında daha farklı düşünceleri olan bir cinsiyet durumundadır.

Üreme açısından kadınların büyük bir görev üstlenmesi nedeniyle kadınlar doğurganlık özelliklerini ilerleyen yaşlarında kaybetme riski taşımaktadır. Kadınların yumurta hücreleri doğumlarıyla birlikte sınırlı kapasitededir.

Bu yumurta hücrelerini ergenliğe ulaşmalarıyla beraber her adet döneminde kullanmaya başlarlar. Kadının her yaşıyla birlikte yumurta hücreleri hem azalır, hem de kalitesini kaybeder.

Kadınların daha fazla görev üstlendiği yaşamda, doğurganlık özellikleri yaşlarının ilerlemesi nedeniyle riske girer. Yumurta dondurma işlemi ise, kadınların doğurganlığını ileri yaşlarına rağmen koruyan, onların çocuk sahibi olmasını dolayısıyla toplumda sağlıklı genç nüfusun artmasına neden olan bir uygulamadır.

Yumurta dondurma işleminde başarı oranı nedir?

Dondurulmuş ve çözdürülmüş her yumurta hücresiyle gebelik elde edilemez. Fakat bu konuda yapılan çalışmalarla birlikte, yeni tekniklerin kullanılması sayesinde gebelik elde edilen yumurtaların sayısında artış meydana gelmektedir.

Vitrifikasyon (camlaştırma) yönteminin ve döllenmede mikro enjeksiyon yönteminin kullanılması sayesinde elde edilen gebelik oranında artış sağlanmıştır. Yumurtalar dondurulduktan sonra çözdürülmek için uzun yıllar bekleyebilir. Çözdürülen yumurtalardan elde edilecek gebeliklerden sağlıklı bebekler dünyaya gelebilir.

Çünkü yumurta hücresi dondurulduğunda, kadının yaşının özelliklerini taşımaktadır. Kaliteli yumurtalarla döllenen spermlerden sağlıklı bebek sahibi olunabilir.

Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır?

Yumurta dondurmak sperm dondurmaktan daha zor bir uygulamadır. Bunun için farklı teknikler uygulanmıştır. Başlangıçta yumurta dokusu dondurulmaya başlandı. Bu uygulamada yumurtalık dokusunun yeniden nakil edilmesinde kadınlar daha erken menopoza girmeye başladı.

Bu nedenle yumurtalık dokusunun dondurulması terk edilmeye başladı.  Daha sonra tekniklerin ilerlemesiyle birlikte yumurta hücresi dondurulmaya başlandı. Yumurta hücresi vücutta olan en büyük hücredir. Bu nedenle dondurma işlemi sperm ve embriyo dondurmaya göre daha zordur.

Eskiden yavaş dondurma işlemi yapılırken yumurta dondurma işleminde başarı oranı daha düşük olmaktaydı.

Günümüzde kullanılan vitrifikasyon yönteminde yumurtalar daha hızlı dondurulduğundan, daha başarılı sonuçlar alınmaktadır. Yumurta hücresinin çok fazla oranda su içeresi nedeniyle, yavaş dondurma işleminde buz kristalleri oluşmaktadır.

Bu etken yumurta hücresine zarar vermektedir. Çözdürüldüğünde yumurtalardan gebelik elde etme oranı düşük olmaktaydı.  Vitrifikasyon yönteminde dondurma işlemi daha hızlı olduğundan, buz kristallerinin oluşması önlenmektedir.

Yumurtalar -196 derecede dondurularak saklanmaktadır.

Kadınlar yumurtalarını neden dondurmaktadır?

Yaşın ilerlemesi hem gebelik şansını düşürmekte, hem de doğacak bebeklerde genetik anomali riski daha fazla olmaktadır.

Kadınlarda 25 yaşında gebelik elde etme şansı % 85 oranındayken, 40 yaşındaki bir kadında gebelik şansı % 40 oranına düşmektedir. İş sahibi olan, kariyer planları olan kadınlar genellikle anne olmayı daha geç tarihlere ertelemektedir.

Bu sebeple çocuk sahibi olmayı garanti altına almak için yumurtalarını dondurmak isterler.

Dondurulmuş yumurtalar ne kadar saklanabilir?

Dondurulmuş yumurtaların bekleme süresi oldukça uzun yılları bulmaktadır. Günümüzde dondurulmuş embriyolar 20 sene kadar, spermler ise 30-35 sene saklanabilir. Kadınlar yumurtalarını dondurdukları yaşından itibaren gebe kalmak isteyecekleri yaşa kadar yumurtalar dondurularak saklanabilir. Donduruldukları zamanın kalitesinde olan yumurtalarla elde edilen gebelik sağlıklı olmaktadır.

Yumurta dondurma uygulamasıyla doğan bebeklerin sakat kalma olasılığı var mı?

Bu yöntemle doğan bebeklerin sağlıklı bir şekilde doğduğu bilinmektedir. Bu nedenle kadınların çekinmesine gerek bulunmamaktadır. Kabul edilen riske göre, dondurulmuş yumurtalarla elde edilen gebeliklerden doğacak bebeklerin sakat olma olasılığı, taze yumurtayla doğan bebeklerle aynı orandadır.

Yumurta dondurma işlemi hangi yaşlarda yapılabilir?

Uygulamada her yaştaki ergen kadından alınan yumurtalar dondurulabilir. Ancak dondurulan yumurtaların kadının yaşıyla bağlantılı olarak kaliteli olacağından, doktorlar 35 yaşına gelmeden yumurta dondurma işleminin yapılmasının daha uygun olacağını tavsiye etmektedir.

tüp bebek

Источник: //www.bulenttiras.com/yumurta-dondurma-islemi-nasil-yapilir

Yumurta Dondurma İşlemi/Sağlık/milliyet blog

Kadın Kısırlığında Yumurta Dondurma Yöntemi

Yumurta dondurma işlemi, kadınlardan en verimli çağlarında toplanan yumurta hücrelerinin özel dondurma programı sayesinde ileride kullanılmak üzere dondurulmasıdır.

Kadınlarda kariyer planlaması, yaşam koşulları gibi etkenler sebebiyle evlenme yaşının, çocuk yapma planlarının daha ileri yaşlara ertelenmesine neden olmaktadır. Fakat kadınlarda doğal yollarla ya da tüp bebek gibi yardımcı üreme teknikleriyle gebe kalma olasılığı yaşın ilerlemesiyle birlikte düşmektedir.

Bu olumsuz etkinin giderilmesi amacıyla, erken dönemde yumurtalıkların uyarılmasıyla toplanan yumurta hücreleri uzun yıllar aynı verimlilikte saklanmak ve ihtiyaç duyulduğunda çözdürülerek kullanılmak için, yumurta dondurma işleminden faydalanılmaktadır.

Bu sayede kadınlar hangi yaşta gebe kalmak isterse, yumurtaların kalitesi ve yaşı dondurma işleminin yapıldığı dönemde olacaktır. Bu sayede sağlıklı bir gebelik elde edilecek ve bebeklerde sağlıklı olacaktır.

Yumurta vücutta en büyük ve karmaşık bir yapıya sahip olan hücredir. Düşük ısılara karşı hassas bir yapıdadır. Önceki çalışmalarda olgunlaşmamış yumurtalar dondurulurken, günümüzde olgunlaşmış yumurtaların dondurulması sayesinde, bunların daha dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Yumurta dondurma işlemi kadının üreme yeteneğini koruyan bir uygulamadır.

Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır?

Adet döngüsü içinde kadının yumurtalıkları hormonlu ilaçlarla uyarılır. Yumurtalıklardan ultrasonografi yardımı ve yumurta toplama iğnesiyle yumurtalar toplanır. Toplanan yumurtalar özel kimyasal solüsyonlarda belirli sürelerde bekletilir.

Daha sonra -196 derecede sıvı azot içeren tanklarda dondurularak bekletilir. Vitrifikasyon yöntemiyle yapılan yumurta dondurma işlemi, başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem hızlı dondurma prensibine dayanır.

Bunun hızlı yapılmasının sebebi, dondurma işlemi sırasında yumurtaların zarar görmesine neden olabilecek buz kristallerinin oluşmasının önlenmesi içindir. Vitrifikasyon yöntemiyle dondurulmuş olan yumurtalar, çözündüğünde % 90-100 oranında canlılık sağlanmaktadır.

Canlı olarak çözdürülen yumurtalar, erkekten elde edilen spermlerle mikro enjeksiyonla döllendirilir. Bu embriyolar daha sonra kadının rahmine transfer edilerek, gebelik elde edilir.

Yumurta dondurma işlemi kimlere uygulanmaktadır?

Kanser tedavisi görecek olan kadınlar: Kanser tedavileri olan kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları kadının yumurtalıklarının hasar görmesine neden olmaktadır. Bu tedavileri gören kadınlar iyileşmeden sonra gebe kalamamaktadır. Tedaviden önce dondurulan yumurtalar ya da yumurtalık dokusu sayesinde, kadının daha sonradan bebek sahibi olması sağlanmaktadır.

Erken menopoz riski olan kadınlar: Özellikle ailesinde erken yaşta menopoza girmiş akrabaları olan kadınların kendisi de erken yaşta menopoza girme riski taşır. Bu nedenle kadınların doğurganlık özelliklerinin ileri yaşlara taşınmasını sağlamak için yumurta dondurma işlemi yapılabilir.

Yumurtalık rezervi azalan kadınlar: Her kadın doğumuyla birlikte belirli bir yumurta rezerviyle doğmaktadır. Bu rezerv her ay görülen adet dönemlerinde belirli bir oranda azalır.

Özellikle 35 yaşla birlikte, kadının doğal yollarla gebe kalma olasılığı giderek düşer. Çünkü yumurtalık rezervleri azalmış ve yumurtaların kalitesi düşmüştür.

Bu durumda evliliğini ve gebe kalmayı ertelemiş olan kadınların ileri yaşlarında hamile kalmasını sağlayabilecek yumurta toplama işlemi uygulanabilir.

Yumurtalıkların alınmasını gerektirecek ameliyatlardan önce: Kadınlar yumurtalıklarını etkileyecek hastalıklar nedeniyle ameliyat olacaklarsa, ileride bebek sahibi olmalarını sağlayacak yumurta dondurma işlemi yaptırmaları tavsiye edilir. Rahmin alınmadığı, sadece yumurtalıkların alınmasını gerektirecek operasyonlar, bebek sahibi olmaya engel olmamalıdır.

Tüp bebek tedavisi sırasında: Tüp bebek tedavisi sırasında kadından elde edilmiş olan yumurta hücrelerine karşılık, erkekten sperm elde edilemediği durumlarda yumurtalar dondurulabilir. Bunlar daha sonra sperm elde edilince yeniden kullanılabilir.

Yumurta dondurma işlemi hangi yaşlarda yapılmalıdır?

Uzmanlar yumurta dondurma işleminin her zaman yapılabileceğini belirtirler. Ancak bunun için en uygun yaşların 35 yaşından önce olduğunu da vurgularlar.

Çünkü bu yaşlara kadar yumurta hücreleri sağlıklı ve istenen kalitede olmaktadır. Bu yaşlardan sonra elde edilen yumurtalar, sağlıklı bir gebelik elde edilmesi için yeterli gelmemektedir.

Fakat bazen zorunluluktan dolayı bu yaşlardan sonra da yumurta dondurma işlemi yapılabilir.

Yumurta dondurma işleminden sonra yumurtalar ne kadar süre bekletilebilir?

Dondurulmuş olan yumurtalar için belirli bir bekleme süresi bulunmamaktadır. Yumurtalar ihtiyaç olduğu zamanda çözdürülerek gebelik elde edilmesi için kullanılabilir. Hatta dondurma işlemi sırasında gruplar halinde işlem yapılarak, farklı zamanlarda gebelik elde edilmesi için kullanılabilir.

Yumurta dondurma işleminin başarısız olmasına neden olacak faktörler nelerdir?

Bu uygulamanın başarılı olmasını sağlayacak en önemli etken, çözülmek üzere dondurulan yumurtaların canlılığını yitirmesidir. Yumurta hücresi insan vücudundaki en büyük hücredir. Yapısında fazla miktarda su bulunmaktadır. Dondurma sırasında yumurtanın içindeki suyun buz kristallerine dönüşmesi, yumurtanın zarar görmesine neden olmaktadır.

Bu yumurtalar çözdürüldükten sonra döllenme şansı kalmamaktadır. Ancak bu olumsuz etki yumurta dondurma işleminde kullanılmaya başlayan vitrifikasyon yöntemiyle aşılmıştır. Ayrıca döllenme sırasında uygulanan tekniklerde bu başarıya katkı sağlamaktadır.

Dondurulan yumurtaların çevresinde bulunan zona pellucida denen kabuğun sertleşmesi spermin döllenme sırasında yumurtaya girişine engel olur. Bu zorluğun aşılması için, spermin yumurtaya direkt olarak enjekte edildiği ICSI tekniği kullanılmaya başlanmıştır.

Bu teknikler sayesinde yumurta dondurma işleminden sonra elde edilen gebeliklerde artış meydana gelmiştir. Bu gebeliklerde doğumsal anomali olmadığı gibi,  kadınların doğurganlık yaşı daha ileri yaşlara taşınmıştır.

Yumurta dondurma işleminde başarı oranı nedir?

Yumurta dondurma işlemi kadınlarda yumurtalık yumurta rezervi olduğu her yaşta uygulanabilen bir yöntemdir. Bu uygulamanın her geçen daha fazla rağbet görmesi ve ihtiyaç duyanların artması nedeniyle, teknolojik çalışmalar yapılarak geliştirilmesine çalışılmaktadır.

Dondurma işleminin vitrifikasyon yöntemiyle yapılmaya başlanmasının ardından, başarı oranları giderek yükselmeye başlamıştır. Bu sayede yumurtalardaki canlılık oranı artmıştır. Yumurtaların mikro enjeksiyon yöntemiyle spermlerle buluşturulması da başarıya katkı yapan uygulamalar içine girmiştir.

Günümüzde yumurta toplama işleminin başarı oranları, tüp bebek tedavisinde elde edilen başarı oranlarıyla aynı seviyeye gelmiştir. Elde edilen başarı oranları % 35-50 arasında değişmektedir.

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu

//www.cemficicioglu.com.tr/yumurta-dondurma-islemi

Источник: //blog.milliyet.com.tr/yumurta-dondurma-islemi/Blog/?BlogNo=478899

Yumurta dondurma işlemi kimlere uygulanır?

 • Kariyer yapmak için anne olma isteğini daha ileri bir tarihe erteleyen kadınlara uygulanabilir. Yumurta dondurma işlemi kimlere uygulanır? başlıklı yazımdan detaylı bilgi alabilirsiniz.
 • Kanser türlerinde kullanılan kemoterapi ve radyoterapi gibi ağır tedavileri görecek kadınlara uygulanır. Tedavinin sonunda yumurtalıkların işlevini kaybetme olasılığı bulunduğundan dolayı daha sonra gebelik elde edilmesi için yumurtalar ya da yumurtalıklara ait dokular dondurulabilir.
 • Tüp bebek tedavisi sırasında yumurta toplanmasına rağmen erkek eşten sperm elde edilememesi durumunda daha sonra kullanılmak için yumurtalar dondurulabilir.
 • Donör yumurtalarına alıcı gelmediğinde ya da fazla sayıda yumurta olması durumunda ileride kullanılmak için yumurta dondurma işlemi yapılır.
 • Yumurta gelişimi fazla olmayan kadınlarda yumurtalar birkaç seansta toplanır ve dondurulur. Bu şekilde biriktirilen yumurtalar birlikte çözdürülerek embriyo elde edilmeye çalışılır.

Yumurta nasıl elde edilir?

Kadınlar çeşitli yöntemler kullanılarak bazı ön hazırlıklardan geçirilip hazırlanır. Yumurta gelişimini sağlamak için ovulasyon indüksiyonu adı verilen ilaç tedavisi yapılır. Bazı durumlar doğal olarak yumurta gelişimi takip edilerek yumurta elde edilir. İlaç tedavisi kullanılarak yumurta toplanması yaklaşık olarak 10-15 gün sürer.

Kadınlar ilaçları evde kullanarak uygulamanın yapılacağı merkezde 1 gün içinde yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir. Kadına uygulanan anesteziyle vajinal yoldan yumurtalarda bulunan folikülerden elde edilen sıvıların mikroskop altında kontrol edilmesiyle yumurtalar belirlenir.

Bunlar inkübatör içinde dinlendirilerek olgun olanlar ayrılarak yumurta dondurma aşamasına geçilir. Son olarak yumurtalar sıvı azot içine daldırılıp soğutulur. Camlaştırma denilen bu yöntemle yüksek oranda başarı sağlanır. Yumurtalar çok uzun süre sağlıklı bir şekilde bozulmadan kalabilir.

Kadınların yumurta dondurma işlemi yapılmadan önce yumurtaların kalitesini bozabilecek sigara, alkol ve ilaçlardan uzak durması halinde, sağlıklı yumurtalar elde edilebilir.

Yumurta dondurma işleminde kadının yaşı önemli midir?

Kadınlarda yumurta üretimi olduğu sürece her zaman yumurta dondurma uygulaması yapılabilir.

Ancak yumurtalar dondurulduğu zamanın kalitesini taşıyacağından, uzmanlar 35 yaşına kadar yumurta dondurma işleminin yapılmasını tavsiye etmektedir.

Yumurtalar dondurulduğunda, kadının yaşı nispetinde sağlıklı olmaktadır. Kadının ilerleyen yaşlarında bile, bu yumurtalarla sağlıklı bebeklere sahip olmak mümkündür.

Источник: //serkanoral.com/yumurta-dondurma-islemi-nasil-yapilir/

Yumurta Dondurma İşlemi Nedir, Aşamaları ve Süreçleri Nelerdir?

Kadın Kısırlığında Yumurta Dondurma Yöntemi

Yumurta dondurma işlemi çeşitli nedenlerden dolayı ilerleyen yıllarda bebek sahibi olmak isteyen bayanların sık uyguladıkları yöntemler arasında yer almaktadır. Yumurta dondurma işleminin aşamaları ve işleyiş süreçleri ile birlikte detayları hakkında bilgiler.

Yumurta Dondurma İşlemi Nedir?

Yumurta dondurma işleminin ülkemizde ve dünya genelinde kadınların evlilik ve çocuk sahibi olma yaşlarının çeşitli nedenlerle ileriye atılmasıyla doğrudan ilgisi olmasa da dolaylı da olsa ilişkilidir. Eğitim ve kariyer planları doğrultusunda en verimli çağlarını fark etmeden geçiren kadınlar günü gelip çocuk sahibi olmak istediklerinde geç kalmış olabilmektedirler.

Doğal yollar ya da tüp bebek yöntemi ile gebelik şansı yaş ilerlediği için azalan hastalar için oldukça uygun görünen yumurta dondurma işlemi tıpta umut verici bir yöntem olarak uygulanmaktadır.

Hamile kalmak isteyen kadınlar yaşı ne kadar ilerlemiş olursa olsun gebe kalmak istediklerinde çözdürülen yumurtaların döllenme ve canlanma olasılığı ve kalitesi dondurulduğu andaki özellikleri taşımaktadır.

Canlandırılmak için bekletilen yumurtaların bu işlemler sayesinde daha sağlıklı kalması ve döllenme sonrasında oluşan gebelikle dünyaya gelecek bebeklerinde daha sağlıklı dünyaya gelmesi beklenmektedir.

Yumurta dondurma işlemi, kadınların yumurta üretimlerinin devam ettiği dönemlerde tıbbi yöntemler ile yumurtaların toplanarak ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere saklanmasıdır.

Bu işlem tüm dünya genelinde tıbben belirlenen zorunluluk halinde uygulanabilmekte olup kadınların doğurganlığının koruma altına alınabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Yumurta Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Yumurta dondurma işlemi kadınların adet döngüsü yaşanılan dönemde gerçekleştirilir. Bahsi geçen işlemin uygulanabilmesi için öncelikle hormonal ilaçlar kullanılarak kadın yumurtalıkları uyarılır. Uyarılmış kadın yumurtalıklarından olgun yumurtaların vajinal ultrasonografi yöntemi ve de OPU denilen özel yumurta toplama iğnesi ile uzman kişi tarafından alınması gerekmektedir.

Toplanan yumurtalara herhangi transfer işlemi ya da döllendirme yapılmamaktadır.

Toplanan yumurtalar inceleme altına alınır muayene edildikten sonra hastaya uygun olan -196 derece içinde sıvı azot bulunan taşıyıcı tanklarında saklanarak istenilen sürelerde kullanılabilmesi için muhafaza edilmektedir.

Yumurta dondurma yönteminde vitrifikasyon adı verilen işlem oldukça pratiktir. Bu işlem pratik olması yanında uygulama sırasında titizlik istemektedir.

Hızlı dondurma ile yumurtaların kristal buzlanma yapmaması ve zarar görmesi önlenmiş olur. Yumurtaların çözdürüldüğünde canlılığını koruyabiliyor olması önemlidir. Vitrifikasyon yöntemi ile yumurta çözdürüldüğünde canlılığı %90 ve üzeri oranlarda sağlanabilmektedir.

Çözdürülen yumurtaların erkekten alınan sperm ile döllendirilerek rahme transferi yapılır. Transfer işleminden sonra alınan sonuçların taze embriyo transferine yakın sonuçlar gösteriyor olması uygulamayı yaptırmayı düşünenler içinde umut vericidir.

Yumurta Dondurma İşlemi Kimlere Yapılır?

Yumurta dondurma işlemi henüz ülkemizde yurt dışında olduğu kadar yaygın bir şekilde tercih edilmemektedir. Fakat geçmişte ülkemizde yaygın tercih edilmiyor olmasına rağmen bugün tercih edilen sağlık alanında birçok yöntemin bulunması yumurta dondurma işleminin de yıllar sonra ülkemizde popüler bir şekilde uygulanabileceğinin göstergesi olabilmektedir.

 • Yumurta dondurma işlemi kariyer planları ve çeşitli sebeplerle kendi isteğiyle çocuk sahibi olmayı daha ilerleyen yaşlara erteleyen kadınlar için uygun görülen bir yöntem olması yanında zorunlu sebeplerle bu yola başvuran kadınlar için daha önemlidir.
 • Kanser hastalığı ile baş etmek zorunda olan kemoterapi ve radyoterapi alacak olan kadınlarda yumurtalıkların zarar görme ihtimali söz konusu olduğu için tedavi öncesinde bu işleme başvurulabilir. Yine kanser nedeni ile rahmi kalan ama yumurtalıkları alınması gereken kadınlarda işlem öncesi yumurta dondurulması söz konusu olabilmektedir.
 • Erken menopoza giren ya da aileden gelen erken menopoz riski taşıyan kadınlarda da önceden düşünülerek bu yönteme başvurulabilir. Belirli bir yumurta rezervi ile doğan kadınlar her ay adet döngüsüyle rezervlerinde azalma yaşarlar. Özellikle 35 yaş sonrası bu durum gebelik şansını düşürebileceği için gebeliği erteleyen kadınlar yumurta ürettikleri dönemlerde dondurma işlemi yapabilirler.
 • Ayrıca tüp bebek tedavisi sırasında kadından alınan yumurtalara karşılık erkekten beklenen kalitede sperm alınamaz ise kadın yumurtaları dondurulup erkekten sperm alınana kadar tekrar kullanılmak üzere saklanabilmektedir.

Источник: //tupbebekte.com/yumurta-dondurma

7 Maddede Yumurta Dondurma İşlemi

Kadın Kısırlığında Yumurta Dondurma Yöntemi

Yumurta dondurma işlemi, kadının yumurtalığından sağlanmış olan yumurtanın (oosit) uygun koşullar altında saklanması sağlanarak, ilerleyen zamanlarda kullanılabilmesi için, dondurulması işlemine denir.

Kadın yumurtalıklarından, vajinal ultrasonografi sayesinde toplanmakta olan yumurtaların, laboratuvar ortamı içerisinde vitrifikasyon yöntemi ile dondurulması sağlandığı bu yöntem, yumurtaların uzun seneler boyunca bir müddet korunması sağlanarak saklanmasına yardımcı olmaktadır. Aşağıdaki videoda bilgi vermeye çalıştım. 

2 ) Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır?

Adet döngüsü içerisinde kadının yumurtalıkları hormonlu ilaçlar yardımı ile uyarılır. Yumurtalıklardan ultrasonografi muayenesi ile ve yumurta toplama iğnesinin yardımı ile yumurtaların toplanması gerçekleştirilir.

Toplanan yumurtalar özel kimyasal solüsyonların içerisinde belli bir müddet bekletilir. Daha sonra -196 derecede sıvı azot içeren tankların içerisinde dondurularak bekletilmesi sağlanır.

Vitrifikasyon yöntemi ile gerçekleştirilen yumurta dondurma işlemi, gayet başarılı bir şekilde tamamlanmaktadır. Bu yöntem hızlı dondurma prensibine dayanır.

Bunun hızlı bir şekilde yapılmasının nedeni, dondurma işlemi esnasında yumurtaların zarar görmesine sebebiyet verebilecek buz kristallerinin meydana gelmesini önleyebilmek içindir .

Vitrifikasyon yöntemi sayesinde dondurulmuş olan yumurtalar, çözündüğü zaman yaklaşık % 90 ile % 100 civarında canlı kalabilmektedir. Canlı bir şekilde çözülmesi sağlanan bu yumurtalar, erkekten tedarik edilen spermler ile mikro enjeksiyon tarafından döllendirilir.

Döllenmesi sağlanan embriyolar, daha sonra kadının rahmine aktarılarak, hamilelik şansının elde edilmesi gerçekleştirilir.

3 ) Kimlerde yumurta dondurma programı uygulanabilir?

Daha ileri yaşlarda çocuk sahibi olmayı isteyen bayanlar(kariyer nedeninden dolayı, şuan için evlenmeyi düşünmeyen veya bunu erteleyen bayanlarda)

Kemoterapi, radyoterapi gibi kanser tedavilerine maruz kalacak yada yumurtalıkları zorunlu olarak alınması gereken fakat rahimi kalacak hastalarda bu işlemlerden önce yumurta dondurma programı uygulanıp ileriki dönemlerde tedavileri tamamlandığında gebelik elde etme şansı olacaktır.

Tüp bebek tedavisi sırasında hiperstimülasyon gelişme riski olan hastalarda ( bu yöntem sayesinde yumurtalar dondurulup birkaç ay sonra mikroenjeksiyon yapılıp transfer işlemi gerçekleşebilir).

Erkeğin, yumurtaların toplanması döneminde sperm vermek için zorunlu bir sebepten dolayı merkezde bulunamayacağı durumlarda (örneğin acil bir tıbbi sağlık sebebi yada iş sebebiyle).

4 ) Yumurta Dondurma için merkez seçerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yumurta dondurmanın etkin ve  güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacı ile bu  hizmeti veren merkezin, deneyimli ve teknolojik altyapısının ve güçlü embriyoloji laboratuvarının olması gerekmektedir.

Vitrifikasyon olarak ifade edilen hızlı dondurma tekniği ile yumurta dondurma konusunda devrim sayılabilecek başarılı sonuçların verilebileceği merkezler olmalıdır.

Çünkü vitrifikasyon yönteminde, başarılı bir sonuç elde edilebilmesi için doğru uygulamanın yapılması oldukça önemlidir. Hızlı ve doğru dondurma ile beraber, aynı zamanda hızlı ve doğru çözme de aynı şekilde önem taşımaktadır.  

Düşük over rezervi teşhisi koyulmuş olan veya erken menopoz dönemine girme riski olan kadınlarda, elde edilecek olan yumurta sayısı ile kalitesi sınırlı olacağından dolayı, dondurma işleminin yapılacağı esnada veya dondurma işlemi tamamlandıktan sonra kaybın mümkün olan en düşük seviyede olması gerekir.

Merkez seçerken dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da, merkezde dondurulan yumurtaların uzun seneler boyunca saklanıp aynı gün ki gibi kalabilmesine yardımcı olacak elverişli alt yapının bulunmasıdır.

5 ) Yumurta Dondurma Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Yumurta dondurma programı yaklaşık 12 ile 16 gün civarında sürer. Bu süreçler ise;

Takip süreci

Tedaviye başlamadan önce merkezlere başvuran hastalar, adet döneminin 2. günü yeniden merkeze gelerek, tedavi sürecini başlatır.

Bu süreç içerisinde hastaya yumurtalık uyarıcı hormon ilaçları verilerek, normalde alınandan daha fazla miktarda yumurtanın üretilmesi sağlanır. Takip süreci boyunca hasta merkezimize toplamda 3 veya 5 defa gelir.

Her kontrol esnasında muayene de yapılır. Hastanın hormon düzeyleri incelenerek, bu bulgulara göre ilaç dozları ayarlanır.

Yumurta toplama işlemi

Kişiye özgü folikül büyüklüğü istenilen düzeye ulaştığında yumurta toplama işlemi, vajinadan yerleştirilen bir iğne ile, ultrason eşliğinde yapılır. Bu işlem genel anestezi altında ağrısız olarak yapılmakta ve yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Hasta 2-3 saat içerisinde taburcu olmakta ve normal hayatına devam edebilmektedir.

Yumurta dondurma işlemi

Yumurtalar vitrifikasyon tekniği ile su kristalleri oluşmadan dondurulur. Dondurulan yumurtalar -196°’de sıvı azot tanklarında saklanır.

Tüp bebek süreci

Hamileliğin istenilmesi halinde, merkezlere başvuran hastaların yumurtaları çözdürülerek, tüp bebek işleminin uygulamasına başlanır.

6 ) Yumurta dondurma işlemi hangi yaşlarda yapılmalıdır?

Uzmanlar yumurta dondurma işleminin her zaman için gerçekleştirilebileceğini ifade etmektedir. Ancak bunun için en uygun olan yaş oranı ise, 35 yaşından önce olduğunu da kabul edilmektedir.

Çünkü bu yaşlara gelinene dek, yumurta hücreleri sağlıklı ve beklenilen kalite içerisinde olmaktadır. Bu yaşlardan sonra sağlanmış olan yumurtalar, sağlıklı bir hamilelik elde edilmesi için yeterli olamamaktadır.

Ancak, bazen zorunluluk durumlarından dolayı da, bu yaşlardan sonra yumurta dondurma işlemi gerçekleştirilebilir.

7 ) Yumurta dondurma işleminin ardından, yumurtalar ne kadar süre bekletilebilir?

Dondurulması sağlanmış olan yumurtalar için, herhangi bir belirli bekleme süresi söz konusu değildir. Yumurtalar, gereksinim duyulması halinde çözdürülüp, hamileliğin sağlanabilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Hatta dondurma işleminin yapılması esnasında, gruplar halinde işlem gerçekleştirilerek, farklı zamanlarda hamileliğin sağlanabilmesi amacı ile kullanılabilir.

Источник: //jinekoloji.com/7-maddede-yumurta-dondurma-islemi

Yumurta Dondurma Hakkında Merak Edilenler

Kadın Kısırlığında Yumurta Dondurma Yöntemi

Yumurta dondurma işlemi, kadın yumurtalıklarından ultrasonografi yardımıyla toplanan yumurta ya da kadın üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında “kriyoprotektan” adı verilen koruyucu maddelerle etkileşiminin ardından yavaş ya da hızlı dondurma işlemine tabi tutularak -196 derecede saklanması sürecini ifade etmektedir. 24 Ekim 2014 üreme tıbbi yönetmeliğine göre; kanser tedavisi, çikolata kisti ve kanser cerrahisi gibi operasyonlar öncesinde ya da yumurta rezervinin azaldığı 3 uzman doktor tarafından sağlık kurulu raporu ile onaylanmış kadınlar yumurta dondurma işlemini gerçekleştirebilir.

Kanser tedavisinde uygulanan kemoterapi ve radyoterapi, üreme fonksiyonlarının kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle yumurta dondurma işlemleri kanserlikadınların da bebek sahibi olabilme şansını koruyabilmektedir.

Özellikle genç yaşta kanser ile karşı karşıya kalan kadınların kanser tedavisinden önce uygulanan yöntemlerle üretkenlikleri korunabilmektedir.

Bunun dışında yakın gelecekte bebek sahibi olma gibi bir planı olmayan ama ilerleyen yaşı nedeniyle üretkenliğini kaybetme riski olan kadınlar da yaşları ilerlemeden ve yumurtalıkları tükenmeden, ileride çocuk sahibi potansiyellerini devam ettirebilme adına bu işlemi yaptırabilirler.

İşlem için uygun görülen ideal bir yaş aralığı var mıdır?

Eğer kişinin ailesinde erken yaşta menopoz, yumurta rezervinin azalması gibi bir durum varsa ya da yumurta rezervinin azalmasına yol açabilecek bir hastalık durumu varsa kişinin yaşı ne olursa olsun muayene ile değerlendirilmelidir.

Uygun görülürse değerlendirme sonrası yumurta dondurma işlemi yapılabilmektedir. Kişide bu tür riskler yoksa 35 yaş sonrası rutin muayenelerle yumurtalıkları değerlendirilir ve bu değerlendirmelere göre yumurta işlemi düşünülebilir. Her kadının 35 yaş sonrası yumurta sayısı ve kalitesi hızla düşmektedir.

Biyolojik saatin hızla alarm verdiği bu dönemde karar vermek gerekir.

Dünyada bu yöntem kaç yıldır uygulanmakta?

1980’li yıllardan itibaren yumurta dondurma işlemleri uygulanmaktadır. Son 30 yıldır da uygulanan yeni tekniklerle başarı oranları oldukça yükselmiştir.

Yumurta dondurma işlemi sonrası ilk bebek 1986 yılında Avusturalya da dünyaya gelmiştir.

Yumurta dondurma işlemi ilk başlarda sadece kanser tedavisi gören kadınların üreme sağlıklarını korumak için başlatılmıştır; ancak artık günümüzde üreme yaşının ileri yaşlara çekilmesi için de kullanılan bir yöntemdir.

Türkiye’de bu yöntemin uygulanma sıklığı nedir? Zaman geçtikçe arttığını ya da artacağını ön görüyor musunuz?

2014 yılına kadar sadece kanser tedavisi gören kadınlara uygulanan bu yöntem, 2014 yılı sonrasında daha geniş ve kapsamlı olarak uygulamaya konulmuştur. Hem devlet hem özel tüp bebek merkezlerinde başarılı ile uygulanan yöntem konusundaki bilinçlenme arttıkça uygulama sıklığı da artmaktadır.

Kadınların yüksek lisans-doktora gibi amaçlarla eğitim süreçlerini uzaması, iş yaşamında daha aktif olarak rol alması evlilik, anne olma gibi planlarını ertelemesine neden olmaktadır. Yumurta dondurma işlemleri biyolojik saatleri hızla ilerleyen kadınların anne olabilme şanslarını koruması için çok önemlidir.

Bu nedenle yöntemin uygulama sıklığı da zamanla artacaktır.

Tekniğin avantaj ve dezavantajlarını nasıl değerlendirirsiniz?

Yumurta dondurma işleminin en büyük avantajı kişiye yaşı ilerlese de anne olabilme şansını verebilmektedir. Yumurta dondurma işlemi, regl dönemi itibari ile yaklaşık 10 gün süren bir ilaç tedavisi ile başlar. Kişiye göre dozu ayarlanan ilaçlar karın cildinden yapılan küçük iğnelerle uygulanır.

Bunlar küçük insülin iğneleri gibidir ve kişi kolay bir şekilde kendi uygular. İlaç kullanımı devam ederken 10 gün boyunca yumurtaların da büyümesi ultrasonla izlenir. Belli büyüklüğe ulaşan yumurtalar çatlatma iğnesinden 36 saat sonra genel anestezi altında toplanır.

Toplanan yumurtalar -196 derecedeki özel tanklarda saklanır. Saklama süresinin 1 yılı aşması halinde yumurtaları dondurulan kişi tekrar imzalı dilekçe ile onay vermelidir.

Eğer saklama süresi 5 yılı aşacaksa da saklama olayını gerçekleştiren tüp bebek merkezi sağlık müdürlüğü ve sağlık bakanlığına özel bir dilekçe ile onay sürecini sağlar.

Yumurta dondurma işleminin kişiye herhangi bir dezavantajı olmamaktadır. Sadece çok nadir olsa da ilaca karşı alerjik reaksiyon, karın şişliği, enfeksiyon ya da cerrahi işleme bağlı olarak kanama gibi problemler görülebilir. Ama daha önce de belirttiğimiz gibi bunlar çok az görülen durumlardır.

Güncellenme Tarihi: 29 Haziran 2017 Yayınlanma Tarihi: 19 Mayıs 2017

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: //www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/yumurta-dondurma-merak-edilenler/

Yumurta dondurma işlemiyle ilgili her şey

Kadın Kısırlığında Yumurta Dondurma Yöntemi

Yumurta dondurma uygulamasını, anne adayının yumurtalığından alınmış yumurtanın (oosit) özel yöntemlerle dondurulması ve ileri bir zamanda kullanmak için muhafaza edilmesi olarak tanımlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, yumurta dondurma uygulamasıyla ilgili tüm merak edilenleri anlattı…

Yumurtaların ileri bir zamanda kullanılmak üzere dondurulması çeşitli durumlarda zorunlu hale gelmiştir.

Bu durumlar;

– Ailesinde veya yakın akrabalarında erken menopoz yaşayan kadınlar olması, evlenene dek menopoza girerek yumurtalarının azalacağı konusunda korku yaşayanlar, yumurtalarının dondurulması için başvurabilir.

– Muztarip olduğu kanser hastalığı sebebiyle, kemoterapi ve radyoterapi tedavisine girecek olan kadınlar, yumurtalıklarının işlevlerini yitirebilir. Bu ihtimali olan kadınlar tedaviye başlamadan önce yumurtalıklarının dondurulması için başvurabilirler.

– Bebek sahibi olmayı eğitim, kariyer ve çeşitli etkenler sebebiyle ertelemek isteyen kadınlar ya da buna zorunlu olanlar, yumurtalarının dondurulması için başvurarak anne olma yetilerinin saklanmasını talep edebilirler.

Kadınların doğurganlıklarını ileri yaşlara saklayabilmelerini sağlıyor

Kadınların bugünün şartlarına göre, toplumda statüleri değişmiştir. Ekonomik anlamda bağımsızlıklarını kazanmanın hak olmaktan çıkması ve hatta kariyer planlamaları sebebiyle evlilik yaşı oldukça ileri yaşlara ertelenmek zorunda kalabilmektedir.

Üreme bakımından kadınların oldukça büyük bir misyon üstlenmesi sebebiyle kadınlar, doğurganlık yetilerini yitirme endişesi ile karşı karşıyadır. Kadınların yumurta hücreleri doğumlarıyla beraber belirli bir kapasitededir.

Bu yumurta hücrelerini adet görmeye başlamalarından itibaren, her adet döneminde kullanmaya ve azaltmaya başlarlar.

Kadın, aldığı her yaşla beraber yumurta hücrelerini azaltır, hem de kalitesini düşürür.

Kadınların daha fazla bir misyonu olduğu hayatta, doğurganlık yetilerinin yaşlarının ilerlemesi sebebiyle riske girme hali, gelişen teknoloji sayesinde ortadan kaldırılabilmektedir.

Yumurta dondurma uygulaması ise, kadınların doğurganlığını ileri yaşlarına karşı saklayan, onların bebek sahibi olmasını, dolayısıyla toplumda sağlıklı genç nüfusun artmasına sebep olabilen bir işlemdir.

Yumurta dondurma uygulamasında başarı oranları

Dondurulmuş ve çözdürülmüş her yumurta hücresiyle hamileliğin yüzde yüzde sağlanması mümkün değildir. Ancak bu konuda yürütülen çalışmalarla beraber, yeni yöntemlerin kullanılması ile hamilelik sağlanan yumurtaların sayısında artış olmaktadır.

Vitrifikasyon (camlaştırma) tekniğinin ve döllenmede mikro enjeksiyon tekniğinin kullanılması ile birlikte elde edilen hamilelik oranında gözle görülür bir fark elde edilmeye başlanmıştır.

Yumurtaların dondurulmasının ardından, çözdürülmek için uzun seneler bekleyebilmek mümkündür. Çözdürülen yumurtalardan sağlanacak hamileliklerden sağlıklı bebekler dünyaya gelebilmesi oldukça mümkündür.

Çünkü yumurta hücresi dondurulduğu zaman, kadının dondurduğu yaşının özelliklerini ve kalitesini taşımaktadır. Kaliteli yumurtalarla, döllenen spermlerden sağlıklı bebek sahibi olmak mümkündür.

Yumurta dondurma işleminin uygulanışı

Yumurta dondurma işlemi, sperm dondurma işleminden daha zor bir yöntemdir. Bunun için çeşitli yöntemler uygulanmıştır. İlk başta, yumurta dokusu dondurulmaya başlandı.

Bu uygulamada yumurtalık dokusunun tekrar nakil edilmesinde kadınlar, daha erken menopoza girmeye başladı. Bu sebeple yumurtalık dokusunun dondurulmasından vazgeçilmeye başlandı.

Daha sonra ise yöntemlerin ve teknolojinin ilerlemesiyle beraber yumurta hücresi dondurulmaya başlandı.

Yumurta hücresi, insan vücudunda olan en büyük hücre olma özelliğini taşır. Bu sebeple dondurma uygulaması sperm ve embriyo dondurmaya göre daha zor olmaktadır. Eskiden yavaş dondurma uygulaması kullanılırken, yumurta dondurma yönteminde başarı oranı daha düşük olmaktaydı.

Günümüzde uygulanan vitrifikasyon tekniğinde yumurtalar daha hızlı dondurulur bu sebeple de yavaş dondurmada gerçekleşen hatalar olmaz. Bu sebeple de daha fazla başarılı sonuçlar alınır. Yumurta hücresinin oldukça fazla oranda su içermesi sebebiyle, yavaş dondurma uygulamasında buz kristalleri meydana gelmektedir.

Bu durum, yumurta hücresine zarar vermektedir. Çözdürüldüğünde yumurtalardan hamilelik sağlanma şansı oldukça az olmaktadır. Fakat artık uygulanmaya başlanan vitrifikasyon yönteminde dondurma işlemi çok daha hızlı olduğundan, buz kristallerinin oluşmasına mahal verilmez.

Yumurtalar -196 derecede dondurularak saklanmaktadır.

Kadınların yumurtalarını dondurma sebepleri

Yaşın ilerlemesi ile beraber hamilelik şansını düşür ve hamilelik gerçekleşse dahi, doğacak bebeklerde genetik anomali riski daha fazla olur.

Kadınlarda 25 yaşında hamilelik elde etme ihtimali, % 85 oranındayken, 40 yaşındaki bir kadında hamilelik ihtimali, % 40 oranına düşmektedir. İş sahibi olan, kariyer planları olan kadınlar, çoğunlukla anne olmayı daha ileri tarihlere ertelemektedir.

Bu nedenle de bebek sahibi olma şansını kaybetmemek adına, bu uygulamaya başvurmaları faydalı olacaktır.

Dondurulmuş yumurtaların saklanma süresi

Dondurulmuş yumurtaların bekleme ya da saklama süresi oldukça uzundur. Günümüzde dondurulmuş embriyolar 20 yıl kadar, spermler ise 30-35 yıl muhafaza edilebilir. Kadınlar yumurtalarını dondurdukları yaşından, hamile kalmak isteyecekleri yaşa dek yumurtalarını saklayabilir. Donduruldukları yaşın kalitesinde olan yumurtalarla sağlanacak hamilelik, sağlıklı olmaktadır.

Bu yöntemle doğan bebeklerin sakat kalma riski

Bu teknikle dünyaya gelen bebeklerin sağlıklı bir şekilde doğduğu bilinmektedir. Bugüne kadar yumurta dondurma işlemiyle doğan bir bebekte anomali olduğu bildirilmemiştir. Bu sebeple kadınların herhangi bir endişe duymasına gerek yoktur. Kabul edilen riske göre, dondurulmuş yumurtalarla sağlanan bebeklerin, sakat olma riski, taze yumurtayla doğan bebeklerle aynı orandadır.

Yumurta dondurma işlemi için uygun yaşlar

Yöntemde her yaştaki yetişkin bir kadından elde edilen yumurtalar dondurulabilir. Fakat dondurulan yumurtaların kadının yaşıyla ilgili olarak kaliteli olacağından, uzmanlar 35 yaşına gelmeden evvel, yumurta dondurma uygulamasının yapılmasının daha uygun olacağını önerir.

Kadinvekadin.net özel içeriğidir.

Источник: //www.kadinvekadin.net/yumurta_dondurma_islemiyle_ilgili_her_sey.html

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Tüp Bebekte Erkek Kısırlığının Tedavisi
Tüp Bebekte Erkek Kısırlığının Tedavisi
Kadınlarda Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Tedavisi
Kadınlarda Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Tedavisi