Kadın Ve Erkek Beyni Farklı Mı Çalışıyor?

Erkek ve kadın beyni ne kadar farklı?

Kadın Ve Erkek Beyni Farklı Mı Çalışıyor?

Eşit haklar, ücret farkları ve cinsiyete özel oyuncaklarla dolu bir dünyada, bir soru iki biyolojik cinsiyet hakkındaki anlayışımızın merkezinde kalır: Erkekler ve kadınların beyinleri farklı şekilde mi? Eğer öyleyse, nasıl ve nasıl ilgili?

Erkeklerin ve kadınların beyinleri arasındaki altta yatan farklılıklar sorusunu araştırmayı amaçlayan birçok çalışma var. Ancak sonuçlar çılgınca değişiyor gibi görünüyor ya da ana bulgulara verilen yorumlar anlaşmazlık içinde.

Mevcut çalışmalarda, araştırmacılar, erkek ve kadınların beyinleri arasındaki herhangi bir fizyolojik farklılığa bakmışlardır. Daha sonra, her iki cinsiyetten katılımcıların beyinlerinde, aynı dışsal uyaran ve bilişsel veya motor görevlerle aynı şekilde ilişki içinde olup olmadıklarını görmek için aktivasyon kalıpları üzerinde çalışmışlardır.

Son olarak, ortaya çıkan soru şudur: Bu farklılıklardan herhangi biri, erkeklerin ve kadınların aynı görevleri gerçekleştirme şeklini etkiler mi? Ve bu farklılıklar erkekleri farklı beyin bozukluklarına karşı duyarlılıklarını etkiliyor mu?

Çoğu zaman, kesin bir cevap yoktur ve bilim adamları, en temel yönlerden bazılarına katılmaya eğilimlidirler – örneğin, erkeklerin ve kadınların beyinleri arasında kayda değer bir fizyolojik farklılıklar olup olmadığı gibi.

Bu makalede, bu soruları ele alan daha güncel çalışmalardan bazılarına değiniyor ve mevcut araştırmaların nerede durduğuna dair genel bir bakış sunuyoruz.

‘Kablolu farklılıklar var mı?’

Giderek, çevrimiçi makaleler ve popüler bilim kitapları, heteroseksüel ilişki yönetimi hakkında iyi bilinen bir en çok satanı açıklamak için “neden erkekler Mars’tan ve kadınların neden Venüs’ten geldiği” ile ilgili hızlı ve kolay açıklamalar sağlamak için yeni bilimsel çalışmalara başvurmaktadır.

Böyle bir örnek, kız bebeklerin ve erkeklerin altta yatan nörolojik farklılıkları nedeniyle farklı muamele görmeleri gerektiğini vurgulayan Gurian Enstitüsü’nün bir kitabıdır. Farklılaştırılmamış çocuk yetiştirme, yazarların nihayetinde sağlıksız olabileceğini ileri sürüyor.

Çocuklar için arabalar, kızlar için teddies?

California’daki Stanford Üniversitesi’nde psikiyatri ve davranış bilimleri profesörü olan Dr. Nirao Shah da, üreme ve kendini koruma ile ilgili bazı temel “davranışların [bunların hayatta kalma ve yayılma için gerekli olduğu” olduğunu ileri sürüyor. erkek ve kadınlarda farklıdır.

Bunların eklediği gibi, “doğada öğrenilen […] [doğuştan] doğarlar. Bu nedenle, söz konusu devrelerin gelişigüzel bir şekilde beyne bağlanması gerekir. Bu devreler, baktığınız cinsiyete göre değişmelidir.”

Bu “doğuştan gelen farklılıklar” üzerinde ortaya çıkarılan bazı örnekler, genellikle, al yanaklı maymunlar gibi farklı primatlar üzerindeki çalışmalardan gelmektedir. Bir deney, erkek ve dişi maymunlara geleneksel olarak “girly” (“peluş”) veya “çocuksu” (“tekerlekli”) oyuncaklar önerdi ve hangi tür oyuncakların tercih edeceğini gözlemledi.

Bu araştırmacı ekibi, erkek rhesus maymunlarının doğal olarak “tekerlekli” oyuncakları tercih ettiklerini, oysa dişilerin ağırlıklı olarak “pelüş” oyuncaklarla oynadıklarını bulmuşlardır.

Bu iddiada, “erkeklerin ve kızların farklı davranış biçimleri ve farklı enerji harcama düzeyleri ile farklı fiziksel aktiviteleri tercih edebileceğinin” bir işareti olduğunu savundular.

Benzer bulgular, Birleşik Krallıklı araştırmacılar tarafından 9 ila 32 aylık çocuklar ve kızlar hakkında bildirilmiştir. Bu, bazı araştırmacıların önerdiği gibi, çocukların toplumsal cinsiyet kalıp yargıları oluşturmak için çok geniştir.

Tercihlerdeki belirgin farklılıklar, kadına karşı erkek beyindeki diferansiyel bir kablolama ile açıklanmıştır. Ancak, bu bakış açısına yönelik eleştiriler de bolca bulunmaktadır.

Bazı uzmanlar, maymunlardaki çürütme çalışmalarını, biyolojik bakış açısından insanlara ne kadar yakın olursa olsun, maymunların ve diğer hayvanların hala insan olmadığını ve erkek ve dişi hayvanların içgüdüleriyle erkek ve kadın anlayışımıza rehberlik ettiğini iddia ediyorlar. hatalı.

Bebekler ve küçük çocuklar üzerindeki çalışmalar için, araştırmacılar sıklıkla tuzakları tanımlar.

Bazıları, erkeklerin ve kızların, 2 yaşına kadar toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını geliştirebildiklerini ve “kız gibi” ya da “çocuksu” oyuncaklara olan zelerinin, ebeveynlerin kendilerini her zaman stereotiplerin sürdürülmesinden haberdar olmasa bile, ebeveynlerinin sosyalleşmelerinden etkilenebileceğini düşünüyorlar. .

“Cinsiyete dayalı” tercihlerin hormonal aktivite ile açıklanabileceği perspektifi, kadın ve erkeklerin beyinlerindeki farklılıklar bu nedenle tartışmalıdır.

Farklı beyin aktivasyon modelleri

Yine de, aynı görevi gören veya aynı uyaranlara maruz kalan kadınlara karşı erkeklerin beyinlerinde farklı aktivasyon modellerini belirleyen bir dizi çalışma vardır.

Navigasyon

Böyle bir çalışma, görsel-spesifik beyin aktivitesini görsel-uzaysal navigasyon bağlamında değerlendirdi. Araştırmacılar, erkek ve kadın beyinlerinin bir labirent görevine nasıl tepki verdiğini izlemek için fonksiyonel MRI (fMRI) kullanmışlardır.

Verilen aktivitelerde, her iki cinsiyetten katılımcılar karmaşık bir sanal labirentten çıkış yolunu bulmak zorundaydılar.

Erkeklerde sol hippocampus’un – içeriğe bağlı bellekle ilişkilendirilmiş – tercih edildiğini belirtmek gerekir.

Bununla birlikte, kadınlarda, bu görev sırasında aktive edilen alanlar, mekansal algı, motor kontrol ve dikkat ve epizodik belleğe bağlı sağ prefrontal korteks ile ilişkili olan sağ posterior paryetal korteks idi.

Başka bir çalışma, erkeklerde ve kadınlarda beyin aktivitesi arasında “oldukça sağlam farklılıklar” keşfetti. Beyin istirahat halindeyken, herhangi bir doğrudan göreve cevap vermediği anlamına gelir – ancak bu, aktif olmadığı anlamına gelmez.

Bir beynin “dinlenme halindeyken” taranması, bu beynin “içkin” olan ve kendiliğinden olan herhangi bir aktiviteyi ortaya çıkarması anlamına gelir.

Bilim adamları, “dinlenirken” erkek ve kadın beyinleri arasındaki farklılıkları incelediğinde “karmaşık bir örüntü, davranıştaki erkek ve dişiler arasındaki bazı farklılıkların, dinlenme beyninin aktivitesinde kendi kaynaklarına sahip olabileceğini” öne sürdü.

Bununla birlikte, davranıştaki bu farklılıklar ne kadar tartışmalı olabilir?

Sosyal ipuçları

Örneğin, erkeklerin ve kadınların algılanan tehdide yanıtlarını hedef alan bir deney, örneğin, kadınların daha iyi bir tehdit değerlendirmesine dikkat çekti.

Her iki cinsiyetten gençlerin ve yetişkinlerin beyin aktivitesini taramak için fMRI kullanılan çalışma, yetişkin kadınların belirgin olmayan görsel tehdit sinyallerine karşı güçlü bir nöral yanıt aldığını, yetişkin erkeklerin ve her iki cinsiyetteki ergenlerin de daha zayıf bir tepki gösterdiklerini bulmuştur.

Geçtiğimiz yıl, kadın ve erkeklerde farklı olası işbirliği şekillerine işaret eden, olası sinirsel açıklamalara işaret eden bir çalışmada da bildirildi.

Erkek-erkek, kadın-dişi ve kadın-erkek çiftlerin grupları, işbirliği ve senkronizasyonu içeren aynı basit görevi yerine getirdikleri için gözlenmiştir.

Genel olarak, aynı cins çiftleri karşı cins çiftlerinden daha iyiydi. Ancak, erkek-erkek deneklerin dişi-erkek deneklerin beyinlerinde farklı konumlarda interbrain koheransı – yani, nöral aktivitenin bir kooperatif görevi yerine getiren bir çiftin beyinlerinde nispi senkronizasyonu – gözlemlenmiştir.

FMRI’yi kullanan başka bir çalışma da, erkek ve kadınların beyinlerinin aktivitelerini nasıl düzenledikleri arasındaki önemli farkların altını çizdi. Araştırmacılar, erkeklerin ve kadınların davranışlarındaki önemli farklılıklar ile ilişkilendiren erkek ve kadın beyin ağlarında farklı aktivasyon modelleri olduğunu açıklıyor.

Farklı aktivasyon modelleri, ama bu ne anlama geliyor?

Bununla birlikte, daha yeni bir çalışma, bu araştırmanın metodolojisi sorgulanmasına rağmen, herhangi bir temel fonksiyonel farklılık olduğunu kabul etmemektedir. Bu çalışmanın yazarları, dört farklı veri kümesinden elde edilen 1.400’den fazla insan beyninin MRI taramalarını analiz etti.

Bulguları, erkeklerin ve kadınların beyni arasında ne gibi fizyolojik farklılıklar olabileceğini, altta yatan, cinsiyete özgü davranış ve sosyalleşme kalıplarını göstermediklerini göstermektedir.

Çalışmada, her iki cinsiyete ait insanların beyinlerinde beyaz ve gri cevher hacimlerinin anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür.

Ayrıca, bilim adamları, “insanların çoğunun bireysel özellikler, tutumlar, ilgi alanları ve davranışları olan bir mozaiğe sahip olduklarını” ve bireysel fizyolojik özelliklerle tutarlı olduğunu ve “hastalık” ve “femallık” gibi ikilik bir görüş ile tutarsız olduğunu belirttiler.

“İnsan beynindeki iç tutarlılığın ve cinsiyet özelliklerinin eksikliği, insan beyninin ve davranışının dimorfik [dualist] görüşünü zayıflatıyor […] Özellikle, beyinleri düşünmekten, erkeklerin tipik birinden iki sınıfa kadar düşüyoruz. Kadınların diğer tipik, insan beyninin mozaik değişkenliğini takdir etmek. “

Beyin rahatsızlıklarına duyarlılık

Bununla birlikte, birçok bilim adamı, erkek ve kadın beyinlerinin farklı fizyolojik kalıplarının, nörobilişsel hastalıklara ve ayrıca sağlıkla ilgili sorunlara karşı farklılaştırılmış bir duyarlılığa yol açtığına dair kanıtları göstermeye devam etmektedir.

Örneğin, son zamanlarda ele alınan bir çalışmada, beynin bağışıklık sistemine ait özelleşmiş hücreler olan mikrogliaların kadınlarda daha aktif olduğu, yani kadınların kronik ağrının erkeklere göre daha fazla maruz kaldığı anlamına geldiği ileri sürülmektedir.

Yine her iki cinsiyet için de beyin taramalarının başka bir analizi, kadınların beyinden daha fazla bölgede beyin aktivitesinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Araştırmacılara göre, bu yükseltilmiş aktivasyon – özellikle prefrontal korteks ve limbik bölgeler, dürtü kontrol ve duygudurum düzenlemesi ile bağlantılı – kadınların depresyon ve anksiyete gibi duygudurum bozukluklarına daha duyarlı oldukları anlamına gelir.

‘Erkek taraflı’ ve ‘kadın taraflı’ koşullar

Beyindeki cinsiyete dayalı farklılıklar ile ilgili çalışmaların meta-analizi, erkeklerin ve kadınların büyük ölçüde farklı beyin bozukluklarına duyarlı olduğunu doğrulamaktadır.

“Erkek taraflılık durumlarının örnekleri arasında otizm, dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu, davranış bozukluğu, spesifik dil bozukluğu, Tourette sendromu ve disleksi ve kadın taraflılık durumlarının örnekleri arasında depresyon, anksiyete bozukluğu ve anoreksiya nervoza yer alır.”

Yazarlar, önleyici yaklaşımları ve tedavileri geliştirmek için fizyolojik farklılıkları dikkate almanın önemli olduğunu öne sürmektedir.

Daha önce yapılan bir çalışmada, cinsiyetler arasındaki beyin bozukluklarına karşı farklı duyarlılık paternleri de dikkati çekmişti, ama yine de bazı önemli sınırlamalar kabul etti.

Birincisi, yazarlar, daha önce yapılmış pek çok araştırmanın, her cinsiyetten benzer sayıda katılımcıyı işe almadığını, bunun da cinsiyete dayalı bir önyargıya yol açabileceğini söyledi. Ek olarak, “kadınlar tedaviyi erkeklerden daha fazla arayabildikleri için, bir araştırmacının dişileri işe alması daha kolay olabilir” diye açıkladılar.

Yazarlar, “Bu faktörlerin her ikisi de, eşit olmayan bir cinsiyet dağılımına yatkın bir hasta örneğine yol açabilir” diye itiraf ediyor, ancak sonuçları sağlam kalıyor.

“[G] sonlu eşleme klinik fonksiyonel görüntüleme çalışmalarında gereklidir ve erkek ve dişi popülasyonları farklı gruplar olarak keşfetme fikrini desteklemektedir.” Diyen bilim adamları, aynı yoruma işaret eden çalışmaların zenginliğini öne sürmektedir.

Yani, erkek ve kadınların nasıl işlediğine temel olan beyin farklılıkları nelerdir? Cevap belki de. Pek çok çalışma, beyinde farklı aktivasyon paternlerini not etse de, bunlar, verilen görevlerin performansındaki farklılıklar anlamına gelmez.

Aynı zamanda, sağlık açısından bakıldığında, farklı bireyler için mümkün olan en iyi tedavi planlarını tasarlayabilmek için cinsiyet temelli farklılıkları dikkate almak önemli olabilir.

Источник: https://trmedbook.com/erkek-ve-kadin-beyni-ne-kadar-farkli/

Yanlış biliyoruz: Erkek ve kadın beyni farklı değil!

Kadın Ve Erkek Beyni Farklı Mı Çalışıyor?

Toplumların çoğunda genel kanı, erkek çocuklarının doğaları gereği daha aktif ve agresif, kız çocuklarının ise daha şefkatli ve işbirlikçi oldukları yönünde ancak bazı uzmanlar, bu durumun tam da böyle olmayabileceğini söylüyorlar.

Konuya dair ilginiz ya da merakınız varsa eğer, yapacağınız araştırmalar kapsamında karşınıza çıkacak ilk iddia, deneyimli eğitimcilerin kız ve erkek çocukların farklı şekillerde davrandıklarına dair söylemleridir. Biraz daha derine indiğinizde, bu fikri, çocukların aktivite seviyeleri, ilgi alanları vs.

gibi ölçülebilir farklılıklarla destekleyen birçok bilimsel çalışmaya rastlayacaksınız. Bu çalışmalara göre, erkek ve kadın beyni, doğaları gereği farklı; örneğin kız çocukları, dünyaya empati ve iletişim becerileri ile daha donanımlı gelirlerken, erkek çocuklarının sistem algıları daha güçlü.

Dolayısıyla cinsiyetçi davranışlar, biyolojik bağlamda önceden belirlenmişler.

Ebeveynliğin gücü

Ancak alternatif bir bakış açısı sunan bilim insanları da yok değil. Rosalind Franklin Üniversitesi'nden Nörobilimci Dr. Lise Eliot, “Nöral esneklik” konseptinden bahsediyor.

İnsan beyninin, doğumdan mezara dek bir tür biyolojik şablona göre gelişimini sürdürdüğüne inanılıyor; ancak günlük deneyimlerimiz, bazı devrelerin ve sinapsların gelişimine sebep olurken, bazılarını da nadasa bırakıyor.

Yani görüntüleme teknolojileri yetişkin beyinlerde cinsiyet farklılıkları gösterdiğinde, bunların doğaları gereği var olduklarına inanmak makul; ancak aynı şekilde erkek ve kadının hayatları boyunca yaşadıkları farklı deneyimlerin de benzer etkiler yaratabileceği ihtimalini düşünmek gerekiyor. Dr. Eliot “Beyin ile doğayı karıştırmak hem yaygın hem de problem kaynağı” diyor.

 • İşin aslının ne olduğunu öğrenmek isteyen bilim insanları, sorumluluğun genlerde mi, hormonlarda mı, yoksa çevrede mi olduğunu saptayabilmek adına, bebekler ve çocuklar üzerinde çalışmalar yapmaya başladılar. Araştırmalar sonucu ortaya çıkan tablo ise oldukça ilgi çekici.
 • Çalışma kapsamında yeni doğanların göz temaslarında herhangi bir cinsiyet farklılığı görülmedi; ancak deney aynı bebeklerle dört ay sonra tekrarlandığında, kız çocuklarının göz temaslarını dört kat arttırdıkları, erkek çocuklarında ise kayda değer bir ilerleme olmadığı ortaya çıktı.
 • Gebelik sırasında yapılan ultrason taramalarında, doğum öncesi aktivite düzeylerinde herhangi bir cinsiyet farklılığı görülmedi ve ilk iki yıl içerisinde ulaşılan dönüm noktalarında cinsiyetler arası herhangi bir farkın olmadığı belirlendi. Ancak 3 yaşından itibaren, ortalama bir erkek çocuğun, kız çocuklarının üçte ikisinden daha aktif olduğu gözlendi.
 • Oyuncak tercihleri ve zihinsel rotasyon becerileri üzerine yapılan araştırmalarda da benzer bir tablo ortaya çıktı.

KADIN VÜCUDU CİNSİYETE GÖRE SÜT ÜRETİYOR

Peki bu durumun açıklaması ne? Kimi bilim insanları “doğuştan gelen farklılıkların” ortaya çıkmalarının vakit aldığını söylüyor; ancak farklı bir açıklama daha var.

Buna göre insanlar doğumdan itibaren çocuklara cinsiyetlerini temel alarak farklı şekilde davranıyorlar.

Bir rampanın eğimini bebeklerinin emekleyebileceği şekilde ayarlamaları istenen annelerin, erkek çocuklarının yeteneklerini doğru bir şekilde tahmin ettikleri, ancak kız çocuklarının becerilerini hafife aldıkları ortaya kondu.

“Ebeveynler kızların erkekler kadar becerikli olmadıklarını düşündüklerinde, onlara, bu becerilerini geliştirebilecekleri türde bir ortam sunmuyorlar.” Dr. Rosalind Barnett. Bir başka deyişle, küçük kızlarımıza “dikkat et” derken erkeklere “aslanım benim” diye yorum yaptığımızda, stereotip, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet halini alıyor.

Yapılan bir başka çalışma sonucunda ise annelerin küçük kız çocukları ile daha fazla konuştukları ve etkileşime geçtikleri keşfedildi – erkek çocuklarının en az kızlar kadar tepki vermelerine rağmen.

Benzer şekilde babalar da kızları ile olumsuz duygular konusunda daha açık bir şekilde konuşurken, erkek çocukları ile daha çok başarı odaklı kelimeler (gurur, kazanmak gibi) kullanarak konuşmayı tercih ediyorlar.

Babalar kızlarına daha çok şarkı söylerken, hem anneler hem de babalar erkek çocukları ile birlikte daha az kitap okuyor ve onlara daha az hikayeler anlatıyorlar.

Eski varsayımların değerlendirilmesi

Yani bu durum kız ile erkek beyni arasındaki tek farkın sosyalizasyon ile yaratıldığı anlamına mı geliyor? Hem evet hem de hayır.

“Nörobilimciler, henüz herhangi bir yapısal ya da nöral aktivite bağlamında farklılıklar keşfedemedi – erkek çocuk beyninin beden büyüklüğü ile orantılı olacak şekilde bir miktar daha büyük olması dışında.” diyor Dr. Eliot.

Erkek beyni, doğum öncesinde ve sonrasında yüksek miktarda testosterona maruz kalsa da bilim insanları, bu durumun pek de önemli olmadığı konusunda hemfikirler.

Sonuç olarak tüm bu çalışmaların ışığında ne düşünmemiz gerekiyor? Dr.

Eliot son olarak “Kız ile erkek beyni arasında doğuştan gelen herhangi bir farklılığın kesinlikle olmadığını söylemek hata olur” diyor ve ekliyor “Ancak net farklılıkları henüz saptayamamış olmamız, bunların epey zayıf oldukları anlamına geliyor.

Aynı zamanda da çarpıtılmış bilim ile desteklenen toplumsal normlar, kendi kendini gerçekleştiren kehanetlere bürünerek çocuklarımızı pembe ve mavi kutulara hapsediyor.”

SÜNNETİN OLUMSUZ ETKİLERİ NELERDİR?

İlginizi çekebilecek diğer haberler

Источник: https://hthayat.haberturk.com/yasam/guncel/haber/1068178-erkek-ve-kadin-beyni-dogustan-mi-farkli-cevresel-etkenler-yuzunden-mi

Kadın ve erkeğin işlevselliği ile ilgili klişelerin doğruluğunu araştıran beyin bilimi uzmanları, bu klişelerin yapısal
değil, çevresel etmenlerden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

 Kadın beyni erkek beyninden daha çok mu çalışır? Kadınların erkeklere göre daha iyi mi yönetir? Erkekler kadının çalışmasına nasıl bakar? Kadının iş hayatında nasıl bir etkisi var? Kadın erkeğe göre daha iyi bir lider mi? Kadın aklı mı erkek aklı mı etkili? sorularının cevabını yazımızda bilimsel çalışmalarla cevap vermeye çalışacağız.

“Kadının fendi, erkeği yendi” atasözünü bilirsiniz. Kadınların kurnazlıkta erkeklerden üstündürler anlamında kullanılan bir sözdür.

21. yüzyılın ilk çeyreğinde çeşitli ülkelerde kadınlar son derece önemli meilerde bulunuyor. Örneğin Güney Kore ve Tayvan’ın başkanları; İngiltere’nin, Bangladeş’in, Myanmar’ın ve Namibya’nın başbakanları; ABD Merkez Bankası ve Hindistan Devlet Bankası başkanları ve IMF Başkanı kadındır.

Erkeklerin dünyasında yükselebildiklerine göre belki de başarı artık kadınların elinde mi acaba?

Teknolojinin eşit şartlar oluşturduğu veya dengeleri bozduğu bu dönemde liderlerin duygusal zekaya sahip olmaları, rakip taleplerle başa çıkabilmeleri ve içgüdülerini iyi kullanabilmeleri gerekmektedir ki bunların hepsi de geleneksel anlamda bakıldığında kadınlara atfedilen özellikler.

Peki ya bu cinsiyet rollerinin ardında nörobilimsel bir temel var mı?

McMaster Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi gibi saygın kurumlarda yapılan geniş çaplı araştırmalarda görüldüğü üzere erkek ve kadın beyni arasında bazı fiziksel farklılıklar var. Bu farklılıklar yapı, mevcut kimyasallar ve hatta işlevleri de kapsıyor. Örneğin erkeklerle kadınların beyinleri strese farklı tepkiler veriyor ve duygusal hatıraları farklı şekilde işliyor.

Ancak bu farklılıklar kolayca abartılabildiğinden beyin biliminin bize sunduğu daha önemli mesajlarını kaçırabiliyoruz.

Erkek ve kadın beyinleri arasında bulunduğu iddia edilen 4 cinsiyetçi klişeye yakından bakalım.

1. Kadınlar birkaç işi birden yapmada daha başarılıdır

Bu kuram, serebral korteksin sağ ve sol bölümlerini birleştiren bölümde, kadınlarda erkeklerinkine göre bağlantıların daha yoğun olmasına dayandırılır.

Bu da, bir bilginin beynin iki yarıküresi arasında daha etkin bir şekilde aktarılabilmesi anlamına gelir. Buna karşıt olarak erkeklerin beyninde de bir yarıküre içerisindeki ön ve arka bağlantılar genellikle daha sağlamdır.

Ancak aslında hiçbir beyin birden fazla işi aynı anda yaparken çok iyi bir performans sergileyemez; elde edilen performans, her bir işi tek tek yaptığımız takdirde başardıklarımızdan çok daha düşüktür.

120 erkeğin ve 120 kadının katıldığı bir araştırmada birden fazla işi aynı anda yapma durumunda erkeklerin % 77 oranında daha düşük performans sergilediği görülürken, bu oran kadınlarda % 66’ydı.

Bir işin sürekli olarak bölünmesi strese yol açarken, özellikle araba kullanma, uçak kullanma veya ameliyat esnasında güvenlik açısından tehler yaratabilir.

Aynı anda birkaç iş yapmaya çalışmak yerine her işe ayrı ayrı ve sırayla odaklanmak daha iyi sonuç verir.

2. Kadınlar erkekler kadar rekabetçi olmadıklarından grup çalışmalarında daha başarılıdırlar

Bu kuramın dayandığı nedenlerden biri kadınlarda östrojen ve oksitosin etkisinin yüksek olması ve vücutlarındaki testosteron hormonunun erkeklerin beynindekine oranla daha az olmasıdır. Ancak beyindeki hormonlar kişiden kişiye göre değişebildiği gibi rekabet seviyesi de değişmektedir.

Stockholm Ekonomi Okulu’nda erkeklerin rekabetçi bir ortamda kadınlardan daha başarılı oldukları iddiasına ilişkin bir deney yapıldı. Deneyin amacı, cinsiyet farklılıklarının yapısal mı yoksa yalnızca kültürel nedenlerden mi kaynaklandığını araştırmaktı.

Testler, cinsiyet eşitliğinde 4. sırada yer olan İsveç’te yürütüldü. 7 ile 10 yaş arasındaki çocuklar geleneksel olarak kadınlar veya erkekler için uygun görülen aktivitelerde yarıştılar. Deney sonuçları, aktiviteler ne olursa olsun kızların da erkeklerin de eşit oranda rekabetçi olduklarını ortaya koyuyordu.

Ashton Üniversitesi’nden bilişsel nörobilimci Profesör Gina Rippon, yeni doğmuş bir erkek veya kız bebeğin beyinlerinin oldukça benzer olduğunu, beyin devrelerindeki en ufak farklılıkların bile biyolojiden değil, onlara yüklenen cinsiyet rollerinin damla damla birikiminden kaynaklandığını belirtiyor.

İnsanların beyinlerinin doğuştan bir konuda iyi, bir başka konuda kötü olabileceğini düşünmek, epigenetiğin (genleri etkili veya etkisiz hale getirebilen çevresel etkenler) veya beynimizin zaman içinde şekillenmesini sağlayan esnekliğinin hesaba katılmaması anlamına gelir.

Bize ‘doğal’ gelen, kendine güven gibi özelliklerin bile beynimize yerleşebilmesi için uygun yolaklara (pathways) ihtiyacı vardır. Beyin bu özelliği zaman içinde kazanır. Kadın psikolojisi ve erkek psikolojisinde de böyledir.

3. Kadınların duygusal zekası daha fazladır ve onlar, içgüdülerini kullanmada daha başarılıdırlar

Kadın ve erkek beyni arasındaki en büyük farklılıklardan biri orbitofrontal korteks ve derin limbik sistemdir.

Duyguları işleme ve ifade etmeyle ilgili bu sistemin yetişkin kadın beyninde daha büyük olduğu birçok araştırmada belirtilmiştir. Bu durum, kadınların duygularını dile getirmede ve etraflarındaki insanları anlamada daha başarılı olduğu inancını doğurmuştur.

Ancak empati ve merhamet gibi duygular, duruma veya şartlara göre değişebilir ve cinsiyet farklılıkları tamamen ortadan kalkabilir.

Belçika’daki Liege Üniversitesi’nde yakın zamanda yapılan duygusal esneklik araştırmalarına göre kişilerarası ilişki yeteneği ve empati gibi duygusal zekâ bileşenleri, zaman içinde öğrenilebilen özelliklerdir.

Öyle ki duygusal zekalarını geliştirmek isteyen üst düzey yöneticiler arasında iş yerlerinde rekabetçi bir avantaj kazabilmek için beyin bilimcileri ile çalışmak oldukça yaygın bir yaklaşımdır.

Elbette lider konumunda olan herkes farklı bir yaklaşım sergiler; ancak cinsiyet, bu farklılıkları açıklamakta yetersiz kalır. Cinsiyet farklılıkları konusundaki klişeleri araştıran beyin biliminin ortaya çıkarttığı bulgular, küçük farklılıklar içerir ama bunlar kesinlikle bu klişeleri destekleyici nitelikte değildir.

Önemli olan hem kadının hem de erkeğin yeteneklerini özgürce sergileyebilecekleri bir ortamı oluşturmaktır.

Kadın beyni erkek beyninden daha çok mu çalışır? | Kadının fendi erkeği yendi demek için çok mu erken?

4. Kadınlar erkeklerden daha iyi liderdir

Norveç’teki BI Norveç İşletme Okulu’nun yapıtığı bir araştırmada 3000 yönetici ile katılım sağlanarak, kadınların yöneticiliklerinin erkeklere oranla daha yüksek seviyelerde olduğu görüldü. Araştırmada lider vasıfları erkeklere oranla bayağı yüksekti.

Araştırmada katılımcı olan yöneticilerin hem kişilik çizelgesi, hem de iş hayatında baskın çıkan özellikleri karşılaştırıldı.

İnsiyatif alma ve net iletişim, sistematik yöneticilik ve amaçları belirlemek, değişik fikirlere ve yeniliklere açık olmak, sosyalllik ve destekleyicilik olmak üzere yönetici kategorileri belirlendi.

Kadınların erkeklere oranla her 5 kategorinin 4’ünde en yüksek puanları alarak üstün geldi.

Fakat kadınların erkeklere göre stres yönetimi daha zayıftı. Erkekler iş hayatındaki stres durumunu çok iyi yönetebiliyordu.

Kadınların duygusal dengesi, erkeklere oranla daha düşük çıkması bu araştırmanın sürpizlerinden sayılabilir.

Araştırmayı yürüten Profesör Oyvind Martinsen, kadınların erkeklere göre iş yerlerinden yenilik getirme konusunda ve etkili yönetim konusunda daha başarılı olduğunu söylüyor. Aynı zamanda kadınlar iş yerindeki hiyerarşiyi bozmayarak, yönetici rollerini daha uygun dağıtabiliyordu.

Fakat halen kadınlar bu konuda erkekleri ispat etmiş değil.

Dünya Ekonomisinin en büyüklerinden biri olan ABD’de yapılan bir araştırma ise kadın yöneticilere halen erkekler tarafından baskı olabileceği görülüyor. 2017 yılındaki ilk 500 şirketin yönetici sayısı, 2016 yılındaki sayıya göre yüzde 12 düşmüştü.

Kadınların iş stresine karşı güçlü olmamaları, duygusal dengelerinin erkeklere göre de zayıflığı çok açık belli oluyor. Fakat bu kadınların yöneticilik pozisyonun erkeklere göre daha iyidir diyemeyiz.

Ayrıca Bakınız

Источник: https://www.gelgez.net/kadin-beyni-erkek-beyninden-daha-cok-mu-calisir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть