Kadınlarda İdrar Kaçırma Probleminin Çözümleri

içerik

Erkeklerde İdrar Kaçırma Neden Olur? – Sağlık Ocağım .NET

Kadınlarda İdrar Kaçırma Probleminin Çözümleri

İdrar kaçırma, istemsiz olarak idrarı tutamama halidir ve birçok sebebe bağlı olabilir. İdrar kaçırma sorunu olan erkeğin doktor muayenesinde iyi sorgulanması gereklidir. İdrar kaçırmanın tipi, nedeni açısından çok önemlidir.

İdrar kaçırma sanılandan daha sık görüle, ancak doktora baş vurmada veya bu durumu ifade etmede sosyokültürel nedenlerden dolayı ihmal edilen bir sorundur. İdrar kaçırma problemi her yaş ve hen cinste görülebilir.

İdrar kaçırma tek bir hastalık değildir ve her idrar kaçırma aynı olmaz. İdrar kaçırma probleminin farklı tipleri ve bu tiplerin farklı nedenleri vardır.

Bu nedenle idrar kaçırmanın tedavisi tipine ve nedenine göre değişiklik gösterir.

Erkeklerde idrar kaçırma tipleri ve nedenleri

Erkeklerde stres tipi idrar kaçırma nedir :Stres tipi idrar kaçırma problemi öksürme, aksırma, hapşırma, gülme sırasında karın basıncı arttığında meydana gelen idrar kaçırma sorunu stres tipi idrar kaçırma olarak adlandırılır. Stres tipi idrar kaçırma erkeklerde daha çok iyi huylu prostat büyümesi ya dakötü huylu prostat büyümesinedeni ile yapılan prostat cerrahisi sonrası daha sık görülür.

Erkeklerde sıkışma tipi idrar kaçırma nedir : Sıkışma tipi idrar kaçırma bir anda idrarın sıkışması sonucu tuvalete yetişememe tarzında idrar kaçırmadır. Sıkışma tipi idrar kaçırmanın birçok nedeni vardır.

Bu nedenlerden en sık görüleni akut idrar yolu enfeksiyonu, idrar yollarında taş olması, idrar yolları tümörleri, geçirilen kazalara bağlı olarak idrar kesesinin sinirsel kontrolünün bozulması, yine kazalara bağlı leğen kemiklerinin travması sonucu idrar kaçırma, felç kalan hastalarda sinirsel kontrolünün aşırı olması, tansiyona ve kalp hastalığına bağlı olarak inme geçirme, kronik idrar yolu enfeksiyonu, özellikle erkeklerde 50 yaş sonrası idrar kesesi kaslarının zayıflığına bağlı olarak sıkışma tipi idrar kaçırma görülebilir.

Erkeklerde dolup taşma tipi idrar kaçırma nedir : Dolup taşma tarzı idrar kaçırma, idrar kesesini uyaran sinirlerde ciddi derecede harabiyet oluşması sonucu meydana gelir. Bu harabiyet nedeni ile hasta idrarını hiç hissetmez ve dolup taşma tarzında idrarını kaçırır. Bu tip idrar kaçırma iki başlık altında incelenir. Birincisi tedavi edilemeyen dolup taşma tarzında idrar kaçırma, ikincisi ise prostatın büyümesinde ve prostata bağlı hastalıklarda son dönem idrar kaçırma olarak görülür. Diğer bir neden ise şeker hastalığı nedeni ile 15 yıl civarı kontrolsüz kalmış idrar kesesini uyaran sinirlerin harabiyetine bağlı olarak dolup taşma tarzı idrar kaçırma problemi ortaya çıkar.

Erkeklerde idrar kaçırmanın nedeni nasıl teşhis edilir?

Erkeklerde idrar kaçırma bir sonuçtur ve bir rahatsızlık sonucu ortaya çıkar. Erkeklerde idrar kaçırmanın nedeninin bulunması için hastanın bir üroloji uzmanına baş vurması gerekir.

İdrar kaçırmanın sebebinin bulunması için üroloji uzmanının yapacağı fizik muayene sırasında hastanın öyküsünün iyi alınması ve iyi değerlendirilmesi gereklidir.

Stres tipi idrar kaçırma sorununda hastanın geçirmiş olduğu cerrahi bir tedavi olup olmadığı sorgulanır.

Sıkışma tipi denilen idrar kaçırma sorununda hastanın iyi dinlenmesi gerekir.

İdrar kaçırma sorunu olan erkeklerde muayenede prostat varlığı, cerrahi geçirmiş olması, kronik idrar yolu enfeksiyonu varlığı, taş hastalığı varlığı, sinir harabiyetine bağlı nörolojik bir bozukluk varlığı, geçirmiş olduğu kaza ve travmalar varlığı gibi hastalıkların değerlendirilmesi ve araştırılması için gerekli idrar testleri, kan testleri ve görüntüleme yöntemleri kullanılır. Uzun süren ve ilaç tedavisine rağmen iyileşmeyen tuvalete yetişememe tarzında idrar kaçırma sorunu nörolojik olarak incelenmelidir.

Erkeklerde idrar kaçırma tedavisi

Erkeklerde idrar kaçırmanın tedavisi idrar kaçırmanın nedenine, tipine bağlı olarak değişir.

Erkeklerde stres tipi idrar kaçırma tedavisi : Stres tipi denilen idrar kaçırma iyi huylu ya da kötü huylu prostat cerrahileri sonrası görülür. Bu durum genellikle 6 ay içerisinde düzelir.

Fakat düzelmeyen vakalarda hastaya kegel egzersizi denilen pelvik taban kaslarını güçlendirici, hayali bir idrar tutma şeklinde kasların 5 saniye kasılıp 5 saniye gevşetilmesi egzersizleri tedavi olarak verilir.

Bu egzersiz ile 6 ay sonra idrar kaçırma probleminde % 50 oranında düzelme sağlanır.

Erkeklerde sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisi :Sıkışma tipi idrar kaçırmanın tedavisinde genellikle nedene yönelik tedaviler uygulanır.

Sıkışma tipi idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonuna bağlı ise bunun tedavisi, taşa bağlı idrar kaçırma ise taşın kırılarak veya düşmesi sağlanarak tedavisi, dirençli olan sıkışma tipi idrar kaçırma sorununda nörolojik bir problem varlığının araştırılması ve tedavi edilebilecek bir durum ise buna yönelik tedavi, prostatın 50 yaşından sonra büyümesine bağlı olarak idrar kesesindeki düzensiz kasılmalara bağlı sıkışma tipi idrar kaçırma tedavisinde idrar kesesini rahatlatıcı tedavi yöntemleri uygulanır.

Erkeklerde dolup taşma tipi idrar kaçırma tedavisi : Dolup taşma denilen, idrar kesesinin dolduğu halde hastanın hissetmediği tip idrar kaçırma tedavisinde ise sulu nelaton kateterler ile (bir çeşit sonda) hastanın günde 4-5 kez idrarını boşaltması şeklinde tedavi yöntemi uygulanır. Bu tip sondayı kullanamayan hastalara daimi sonda takılır.

Erkeklerde idrar kaçırmanın enjeksiyon ve cerrahi tedavisi

Erkeklerde stres tipi idrar kaçırmanın enjeksiyon ve cerrahi tedavisi :İdrar kaçırma ile ilgili cerrahi tedavi idrar kaçırmanın tipine ve nedenine bağlı olarak değişir. Stres tipi denilen öksürünce, aksırınca, ıkınınca olan idrar kaçırma erkeklerde prostat cerrahisi sonrası oluşur.

Prostatın hemen ön tarafında idrar tutmaya yarayan bir kas dokusu vardır. Cerrahi sırasında bu kas dokusu zedelenir ise hasta cerrahi sonrası idrar kaçırır. Bu hastalarda yapılacak ilk tedavi zarar gören kas dokusunun yerine hacim oluşturan kollojen tipi maddenin enjeksiyonudur.

Bu tedavi ile % 40-50 oranında başarı sağlanabilir.

Bu yöntem ile başarı sağlanamayan stres tpi idrar kaçırma probleminde Kadınlarda da uygulanan, idrar yolunun altına konulan bir bant konularak yapılan askı operasyonu tedavisi uygulanır. Diğer bir yöntem ise zarar gören bölgeye hastanın kendisinin manipüle ettiği, yapay sfinkter denilen bir cihazın yerleştirilmesi işlemidir.

Erkeklerde sıkışma tipi idrar kaçırmanın enjeksiyon ve cerrahi tedavisi : Sıkışma tipi denilen bir anda aniden idrarı sıkışarak idrar kaçırılan tip idrar kaçırmanın tedavisinde ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda idrar kesesi içerisine botoks enjeksiyonu (farklı noktalara kas içerisine yapılan botoks enjeksiyonu) yüksek oranda başarı sağlar. Bu işlem 6 ile 9 ay aralıklar ile tekrarlanarak uygulanır.

Sıkışma tipi idrar kaçırmanın diğer bir tedavisi cerrahi olarak bel bölgesine yerleştirilen bir peysmekır olan elektriksel stimülasyon üreten cihaz yerleştirilmesi tedavisidir. Bu cihazlar ile idrar kesesinin sinirsel aktivitesi kontrol altına alınır ve düzensiz kasılmalar engellenir ve hasta bu şekilde tedavi edilir.

Erkeklerde ileri yaş ve prostat idrar kaçırmaya neden olur mu?

Erkeklerde yaşlanma ile idrar kaçırma arasında doğru bir orantı vardır. Çünkü erkeklerde genellikle 50’li yaşlardan sonra prostat büyümesi başlar. Büyüyen prostat tıkanma ile ilgili şikayetlere neden olur ve bu hastaların tedavi edilmesi gerekir.

Tedavi edilemeyen veya edilmeyen hastalarda idrar kesesi kaslarında damarsal ve kaslar ile ilgili ciddi problemler oluşur. İdrar kesesinin esnek yapısı kaybolur ve daha katı bir hal alır. Bu nedenle prostat büyümesi şikayetler başlayınca tedavi edilmelidir.

Yaşa bağlı olarak görülen idrar kaçırma nedeninin diğeri de hormonal değişikliklerdir.

Çünkü yaşlanan erkeklerde androjen miktarı azalır. Bu azalmaya ve hormonal etkileşime bağlı olarak hastada geceleri daha çok idrar üretimi olur ve hasta geceleri daha sık idrara çıkar. Bu nedenle idrar kaçırma problemi ortaya çıkabilir.

Yaşlılığa bağlı olarak idrar kaçırmanın diğer bir nedeni ise yaşlılarda daha fazla görülen kronik hastalıklardır.

Örneğin, kronik akciğer hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon hastalığı, kalp hastalıkları ve özellikle bu hastalıklar nedeni ile kullanılan ilaçlar ve ilaçların yan etkileri idrar kaçırma nedeni olabilir. Bu nedenle bu ilaçların gözden geçirilmesi ve gerekir ise düzenlenmesi gerekir.

Kegel egzersizi erkeklerde idrar kaçırmayı önler mi?

Erkeklerde idrar kaçırma önlenir mi

Erkeklerde idrar kaçırmaya karşı yapılabilecek en önemli egzersiz kegel egzersizleridir. Pelvik taban kasları, idrar kesesinin ve rektumun çevresinde bulunan ve bu yapıları destekleyen, idrar kontrolünde ve gaita (dışkı) kontrolünde oldukça önemli görevleri olan kaslardır. Bu sistemin zafiyetinde ciddi anlamda sorunlar ortaya çıkar.

Bu durum menopoz sonrası kadınlarda sık görüldüğü gibi, 50 yaşlarından sonra erkeklerde de görülen bir durumdur. Pelvik taban kaslarını güçlendirmek için genellikle kegel egzersizi önerilir.

Kegel egzersizi tuvalette küçük abdest yaparken bir anda sıkıp idrarı tutmak zorunda kalınan şekilde sıkıp bırakma egzersizidir.

Fakat bu egzersiz tuvalet yapma sırasında değil günün herhangi bir zamanında özel olarak zaman ayırıp, yapılması önerilen bir egzersizdir.

Örneğin, hayalibir şekilde idrarı tutma manevrası yapılır ve bu kasıp gevşetme hareketi 5 saniyede bir yapılır. 5 saniye kasıp 5 saniye gevşeme şeklinde yapılır. Bu egzersiz günde birkaç defa 20’şer tekrar olarak yapılır ise idrar kaçırma şikayetlerinde yaklaşık altı ay sonra % 50 oranında hastada düzelme gözlenir.

Bu egzersizler alışıldıktan sonra ayakta, otururken, yatarken de yapılabilir. Fakat günde en azından 2-3 defa 20’şer tekrar şeklinde özel zaman ayırarak yapmak konsantrasyon açısından ve yanlış kasları çalıştırmama açısından önemlidir. Bu egzersizleri tek başına uygulayamayan hastaların fizyoterapi desteği alması faydalı olur.

Erkek hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: https://www.saglikocagim.net/erkeklerde-idrar-kacrma-neden-olur/

Kadınlarda İdrar Kaçırma Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

Kadınlarda İdrar Kaçırma Probleminin Çözümleri

İdrar kaçırma problemi çocuklarda ve erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da büyük bir sıkıntı yaratmaktadır.İdrar kaçırma sorunu özellikle sosyal ve psikolojik açıdan kadınların büyük problemler yaşamasına neden olmaktadır.Ancak kadınların idrar kaçırmayı sorun etmesine gerek kalmadı.

Kadınlarda idrar kaçırma sorunu artık 15 dakikada sona eriyor.Cerrahi yöntem ile çok kısa sürede tedavi edilen idrar kaçırma problemi hakkında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Güçlü Kaleağası detalı bilgiler verdi.Uzman doktor idrar kaçıma ve tedavi yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.

İdrar Kaçırma Nedir? Önemi Nedir?

Üriner inkontinans, mesaneden kişinin isteği dışında idrar kaçırması demektir.

Hayati teh içeren bir sorun olmamakla birlikte yaşam kalitesini sosyal ve cinsel anlamda bozmaktadır. Sürekli ıslaklığa ve ped taşımaya bağlı olarak vajinada enfeksiyonlara sebebiyet verebilir Cinsel aktif yaştaki kadınların seksüel yaşamlarını da olumsuz yönde etkileyen bu sorunun tedavisi son derece önemlidir.

Birçok hasta gurubu hala bu sorunu dile getirmekten çekinmektedir. Özellikle doğum yapan ve yaşlı hastalar bunun kadın hayatının kaçınılmaz bir sonu olduğunu düşünmektedir. Oysaki son yıllarda tanı ve tedavi yöntemlerindeki ilerlemelerle yaşamın hangi döneminde olursa olsun tedavisi mümkün olan bir sağlık sorunudur.

İdrar Kaçırmanın Nedenleri

Gebelik ve doğum yapmış olmak.Gebelik sırasında görülen idrar kaçırma genellikle doğumdan kısa bir süre sonra düzelir. Vajinal yoldan doğum yapan özellikle iri bebek doğuran ve doğumun 2. evresi dediğimiz çıkım döneminin uzun sürdüğü hastalarda görülme sıklığı fazladır.

İdrar kaçırmanın diğer nedenleri;

 • Sigara kullanımı (Risk 2-3 kat artmaktadır.
 • Sigara kullanımı antiöstrojenik etkisiyle kollajen sentezini azaltmakta, kronik obstrüktif akciğer hastalığına yol açıp öksürük sebebi ile idrar kaçırmayı arttırmaktadır.),
 • Diyet (Çay, kahve, kola gibi diüretik( idrar söktürücü) etkisi fazla olan sıvıları çok tüketenlerde artar.),
 • İlaçlar (Sedatifler, bazı kalp ve tansiyon ilaçları ile antidepresanların bir kısmı yan etki olarak idrar kaçırmayı arttırır.),
 • Sistemik ve bazı nörolojik hastalıklar(Diyabet, multipl skleroz, parkinson ve omurilik yaralanmaları idrar kaçırma nedenlerindendir.),
 • Obesite ve Kronik kabızlık (Karın içi basıncını arttıran aşırı kilo ve kabızlıktaki sürekli şiddetli ıkınmalar pelvis ( taban kaslarını) zayıflatır.) ve
 • Menopoz (Menopozlu yıllarda azalan östrojen hormonundan dolayı doku yapısı gevşer.)

İdrar Kaçırma Türleri

Stres Üriner İnkontinans ( Stres Tipi idrar kaçırma )Öksürme, hapşırma, zıplama, ıkınma gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda görülen idrar kaçırmadır. %30-40 oranında görülür.

Mesane boynu ve idrar deliğinin (üretra) anatomik destek yapılarının zayıflaması sonucu oluşur.

Bu şikayeti olan kadınların büyük bir çoğunluğunda aynı zamanda rahim ve idrar kesesinin taban kısmının da aşağıya, vajene doğru kısmen veya ileri derecede sarkması söz konusudur ve vajinadan dışarı çıkan, ele gelen şişlik ortaya çıkar

Urge İnkontinans ( Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma )Acil idrar yapma isteği ile birlikte veya bu hissin hemen sonrasında görülen idrar kaçırmadır. Hastaların büyük çoğunluğunda neden bilinmemektedir.

Mesane gelen idrarla dolarken ani ve kontrolsüz kasılmalar olur. Kontrolsüz olan kasılmalar sonucu acil idrar yapma zorunluluğu görülür.

Genellikle artmış gündüz idrar yapma sıklığı ve gece de 1 kereden daha fazla idrara kalkma şeklinde görülür. Görülme sıklığı %20-30 oranındadır.

Mix İnkontinans ( Karma Tip İdrar Kaçırma )Yukarıda anlatılan 2 tipin bir arada olması durumudur. %25-35 oranında görülmektedir.

Taşma İnkontinans ( Taşma Tipi İdrar Kaçırma )Mesanenin yetersiz boşalmasına sekonder olarak az miktarda olan idrar kaçırmadır.Diyabetik nöropati, omurilik yaralanması ve multipl skleroz da görülür.

Konservatif Tedavi

Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri: Günlük sıvı alımının 1800-2400 ml arasında olması önerilir. Alkollü içecekler, süt ve süt ürünleri, kafeinli içecekler, çay, fazla baharatlı yiyecekler, suni tatlandırıcılar gibi besinlerin azaltılması önerilir. İdeal kiloyu korumak ve sigarayı bırakmak tüm idrar kaçırma tiplerinde etkisi olan yöntemlerdir.

Mesane eğitimi: Haftalık artan süreler ile sadece belirli zamanlarda idrar yapmanın öğretildiği ve yaklaşık hasta uyumuna göre 6-8 hafta süren bir programdır.

Pelvik taban kas egzersizleri (Kegel egzersizleri): Vajina ve makat etrafını saran kaslarınızı beraber kasarak idrar ve gaz çıkışını durduracakmış gibi kasmanız hedeflenir. Bu egzersizlerin sayısı ve süresi giderek arttırılır. Hastalara özel egzersiz kartları verilir.

Cerrahi Tedavi

Ameliyat ile idrar kesesi ve idrar boynu arasındaki açı düzeltilerek istem dışı idrar kaçırma ortadan kaldırılmalıdır . Sarkmayı ve açı bozukluğunu düzeltmek için farklı ameliyat yöntemleri mevcuttur.

İdrar borusunun altına açıyı düzeltmek amacı ile vucut için herhangi bir zararlı etkisi olmayan destekleyici bir bant gevşek olarak yerleştirilir. Bu bant idrar boynunun altını destekleyerek öksürmek veya hapşırmakla karın içi basıncı arttığında ortaya çıkan idrar kaçma durumunu engeller.

TVT veya TOT kısaltmaları ile ifade edilen bu tip asıcı ameliyatlar ile idrar kaçırmada % 90’lar civarında  başarılı bir düzelme sağlanır. Bu tip bir ameliyat uygulaması sonucunda hastalar sıklıkla aynı gün taburcu edilir.

 Merkezimizde idrar kaçırma ameliyatları sırasında zor doğumlardan kalan perine yırtıkları, vajinal genişlemeler ve deformasyonlarda aynı seansta basarıyla opere edilmektedir. İdrar kaçırma problemi olmayan ama bu tür sarkma şikayeti olan hastalarda yine cerrahi daraltma yöntemiyle tedavi edilmektedir.

Son olarak uygulanan sling operasyonları için ne dersiniz?

Bu yöntemi kullanmamızın sebepleri

 •  En başarılı yöntem oluşu
 •  Müdahale süresinin kısalığı (yaklaşık 10-15 dakika)
 •  Hastalara aynı gün, yürüyerek eve dönebilme imkanı sunabilmesidir.

Источник: http://www.renklinot.com/saglik/hastalik-ve-tedavi/kadinlarda-idrar-kacirma-nedenleri-ve-tedavi-yontemleri.html

İdrar tutamama nedenleri, çözüm yolları ve tedavisi

Kadınlarda İdrar Kaçırma Probleminin Çözümleri

İdrar kaçırma kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Çoğu kadın yaşamlarının bir noktasında hafif şiddette idrar kaçırma yaşar.

Şiddetli kaçırma daha nadir görülür ve her on kadından yaklaşık birini etkiler. İdrar tutamama demek bir kadının mutlaka sık idrar kaçırdığı anlamına gelmez.

Ancak aktif bir kadın veya her seferde çok miktarda idrar kaçıran bir kadın için haftada bir bile aşırı olabilir.

Kadınlarda idrar kaçırma neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Düzelmesi için hiçbir şey yapılamayacağını düşünürler fakat bu durum sıklıkla tedavi edilebilir. Herhangi bir idrar kaçırma sorununuz varsa doktorunuza söyleyin. Doğru tanı ve tedavi şikayetlerinizi azaltabilir.

Normal işeme nasıl olur?

İdrar yolları dört kısımdan oluşur:

 1. Böbrekler, idrarı üretirler
 2. Üreterler, idrarı böbreklerden idrar torbasına taşırlar
 3. İdrar torbası, idrarı depolar
 4. Üretra, idrarı vücudun dışına atar

Normal işeme, bir kadın doğal olarak işeme ihtiyacı hissettiğinde oluşur. Normal işemede üretranın etrafındaki kaslar gevşer. Sonra idrar torbası kasılır ve idrar üretra yoluyla dışarıya akmaya başlar. İdrar torbasındaki idrarın bitmesine yakın üretranın etrafındaki kaslar kasılır. İdrar torbası gevşer ve idrar akımı durur.

İdrar kaçırma nedenleri çoktur. Bazıları kısa süredir vardır ve diğerlerine göre daha kolay tedavi edilirler.

İdrar yolları enfeksiyonu

İdrar torbası kontrolünün kaybı idrar yollarının enfeksiyonu nedeniyle olabilir. Enfeksiyon bulguları ağrı, sık idrara gitme ve bazen idrarda kan bulunmasıdır. İdrar torbası enfeksiyonu (sistit) ve üretra enfeksiyonu (üretrit) kadınlarda sık oluşur ve kolayca tedavi edilirler.

Sarkma

Alt karın bölgesindeki organlar destek dokuları ve kaslar tarafından yerinde tutulurlar. Bu dokular hamilelik, doğum ve yaşlanma ile esneyip zayıfladığında destek problemleri oluşur. Bu dokulardaki zayıflık, destekledikleri organların sarkmasına neden olur.

Üretra, idrar torbası, rahim ve rektumu destekleyen dokular zayıflarsa bu organlar aşağı inip vajinaya baskı yapabilirler. İdrar kaçırmaya yol açabilirler ve idrar yapmayı zorlaştırabilirler.

Ancak, bu sarkma problemlerinin birçoğu hafiftir ve şikayetlere neden olmazlar.

İdrar kaçırmaya neden olan idrar yolları anormallikleri

 • Alt karın bölgesine yapılan ameliyatlar
 • Doğum
 • Radyasyon tedavisi
 • Alt karın bölgesindeki ilerlemiş kanser

İdrar yollarındaki tümörler de idrar kaçırma nedeni olabilir.

Sinir-kas hastalıkları (kas kontrolünü etkileyen hastalıklar) bir kadının idrar kaçırmasına veya idrarını yapamamasına neden olabilirler. Beyin ve omurilikten gelen sinyaller idrar torbası ve üretraya uygun biçimde ulaşamadıkları için bu oluşur. Bu problem diyabet, inme veya multipl skleroz gibi başka hastalıklara bağlı olabilir.

İdrar kaçırmaya neden olan ilaçlar

İdrar kaçırma idrar söktürücüler gibi ilaçların bir yan etkisi olabilir. Şikayetlerinizi düzeltmek için doktorunuz ilacınızın tipini veya dozajını değiştirme gereğini duyabilir.

İdrar kaçırma nedenleri nasıl teşhis edilir?

İdrar kaçırma nedenlerini bulmak için birkaç adım gerekebilir. Ayrıntılı bir tıbbi öykünüzün alınması sırasında işeme alışkanlıklarınızı etkileyebilecek faktörler hakkında size sorular yöneltilir. İşeme günlüğü doktorunuzun önerebileceği yararlı bir araçtır.

Doktorunuz idrar kaçırma miktarlarını ve zamanını kaydetmenizi sizden isteyebilir (genellikle 3 gün boyunca). Ne kadar sıvı aldığınızı ve idrar kaçırma sırasında ne yaptığınızı da yazmanız gerekir. Problemle ilişkili fiziksel durumları saptamak için doktorunuz sizi muayene eder.

Bir idrar yolu enfeksiyonunu saptamak için idrar tetkiki de yapılabilir.

Diğer testler idrar torbanızın ne kadar iyi boşaldığını saptarlar:

 • Stres testi – idrar torbanız dolu iken birkaç kez öksürmeniz istenir. Herhangi bir idrar kaçırma not edilir.
 • Boya testi – zararsız bir boya idrar torbanıza verildikten sonra pet kullanırsınız. Eğer pet boyanırsa idrar kaçırma vardır.
 • Ürodinami – idrar torbası dolarken basınç ile hacim, boşalırken ise idrarın akım hızı ölçülür.
 • Sistoskopi – ucunda mercek olan ince, uzun, ışıklı bir tüp ile idrar torbasının içine bakılır.

İdrar kaçırma birden fazla nedenle olabilir.

Nedenin bilinmesi doktorunuzun en iyi tedaviyi önermesine yardımcı olur.

İdrar kaçırmanın beş tipi vardır:

 1. Stres
 2. Sıkışma
 3. Karma
 4. Taşma
 5. Fonksiyonel

Stres tipi idrar kaçırma: Genç kadınlarda en sık görülen tip olan stres idrar kaçırma, idrar torbasındaki basınç üretradaki basıncı aştığında görülür.

Bu, bir kadının öksürdüğünde, güldüğünde veya hapşırdığında idrar kaçırmasına neden olur. Kadın yürüdüğünde, koştuğunda veya spor yaptığında da kaçırmalar oluşabilir.

Nedeni idrar torbasını destekleyen dokuların veya üretra kaslarının zayıflamasıdır.

Sıkışma tipi idrar kaçırma: Kadında aniden güçlü bir idrar yapma isteği oluşur ve tuvalete yetişemeden idrar kaçırır. Buna “aşırı aktif idrar torbası” da denir. İdrar torbasındaki kaslar fazla ve sık kasılırlarsa idrar kaçırma gerçekleşir. Ayrıca idrar torbasına sinyaller götüren sinir uçlarındaki problemlere bağlı da oluşur.

Karma tip idrar kaçırma: Bir kadında hem stres hem de sıkışma tipi idrar kaçırma varsa buna karma tip idrar kaçırma denir. Bu kombinasyon her bir tipin tek başına yarattığından daha fazla kaçırmaya neden olur.

 Taşma tipi idrar kaçırma: İşeme sırasında idrar torbası tamamen boşalmazsa oluşur. Bunun için idrar torbası kaslarının tam kasılamaması veya üretranın tıkalı olması gerekir.

Bunun sonucunda sürekli az miktarda idrar kaçırma oluşur.

Fonksiyonel idrar tutamama: Başka sağlık problemleri bir kadının zamanında tuvalete yetişmesini engellediğinde kaçırmaya yol açar. Buna neden olan durumlar:

 • Artrit
 • İnme
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • Hareket problemleri (örneğin yürüme zorluğu)

İdrar kaçırma sorununda hangi belirtiler görülür?

Bir kadında sık idrar kaçırmaya ek olarak başka şikayetler de bulunabilir:

 • Sıkışma: İdrar torbası dolu olsun veya olmasın, güçlü bir idrar yapma isteği, sıklıkla alt karında basınç hissi ile birlikte.
 • Sık idrar yapma: olağandan daha sık işeme.
 • Gece idrar için uykudan uyanma
 • İdrar yaparken yanma
 • Gece uyurken idrar kaçırma

İdrar kaçırma tedavisi nasıl yapılır?

İdrar kaçırma tedavisi için birçok seçenek vardır. Tedaviler birlikte kullanıldığında genelde daha etkilidirler. İdrar kaçırma size rahatsızlık vermeye başlar başlamaz doktorunuzla konuşun. Bazı tedaviler, problem erken saptandığında daha iyi işe yararlar.

İdrar tutamamada davranış tedavileri

 • Kilo verin.
 • Kabız kalmaktan kaçının.
 • Çok ağır kaldırmaktan (idrar kaçırmaya neden olanlardan) kaçının.
 • Daha az kafein tüketin (kahve, çay ve bazı sodalar).
 • Öksürmenize neden olan akciğer hastalıklarını tedavi ettirin.
 • Sigarayı bırakın.

Problemin tipine bağlı olarak davranış tedavileri idrar torbasının eğitimini içerebilir. Bu tedavide normal ve anormal işeme düzenleri size öğretilir. Size belirli zamanlarda işemeniz önerilir – o sırada ihtiyaç hissetmeseniz bile. Ayrıca egzersiz öncesinde de işemeniz söylenebilir.

İdrar yapma isteğinizi görmezden gelme yolları öğretilir. Birkaç hafta sonra daha seyrek idrar kaçırmanız beklenir.

İdrar kaçırma tedavisi için kullanılan birçok çeşit fizik tedavi vardır. Kegel egzersizleri denilen bir tipi alttaki kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olabilir. Kegel egzersizleri alttaki kaslarınızı sıkılaştırır.

Üretra, vajina ve rektum girişlerinin etrafındaki kasları güçlendirirler. Tıpkı mekik çekmek gibi, bu egzersizler ancak doğru kasları kullanır, sıkmayı yeterince uzun tutar ve yeterince yaptığınız taktirde işe yararlar.

Şöyle yapılırlar:

 • İdrarınızı yapmayı ara vermek için kullandığınız kasları sıkın (ancak bu egzersizleri idrar yaparken denemeyin).
 • 10 saniye kadar sıkmaya devam edin ve sonra gevşeyin.
 • Günde en az 3 kez olmak üzere her seferinde arka arkaya 10-20 defa yapın.

Bacak, kalça veya karın kaslarınızı sıkmamaya dikkat edin. Bu egzersizleri düzenli olarak yapın. 6-12 hafta sonra idrarınızı daha iyi tutabilmelisiniz.

Kegel egzersizlerini yapan kadınların %40-75’inde idrar kontrolünde bir iyileşme oluşur. Her egzersiz gibi yapmaya devam ettiğiniz müddetçe işe yararlar.

Diğer tip fizik tedavilerden biri “biyofeedback”tir. Bu süreç size alttaki kaslarınızı nasıl güçlendireceğinizi öğretir. Fizik tedavi veya idrar torbası eğitimi ile birlikte kullanılabilir.

İdrar tutamamada kullanılan araçlar

Bazen alttaki kaslarınızı güçlendirmek veya idrar kaçmasını engellemek için araçlar kullanılabilir. En sık kullanılanlar:

 • Şekli bir tampona benzeyen ağır bir koni günde iki kez birkaç dakika boyunca vajinaya yerleştirilir. Bir kadın koniyi yerinde tutmak için alttaki kaslarını kastığında kasları güçlenir.
 • Peser vajinaya yerleştirilen topuzu olan sert bir halkadır. Topuz alt karın organlarını destekler. Ayrıca üretraya da baskı yaparak kaçakları önlemeye yardımcı olabilir.

İdrar kaçırma ilaçları

Kas spazmlarını kontrol etmeye yardım eden ilaçlar idrar kaçaklarını önlemeye yardımcı olur. Diğerleri üretra kaslarını güçlendirebilir. Bazıları aşırı aktif olan bir idrar torbasının gevşemesine yardımcı olabilir. Sizin için en iyisinin hangisi olduğuna doktorunuz karar verecektir. Bazı ilaçların yan etkileri olabilir, örneğin:

 • Ağız kuruluğu
 • Kabızlık
 • Bulantı
 • Bulanık görme
 • Uyku düzeninde değişiklik

İdrar yolları enfeksiyonunuz varsa size antibiyotik verilir. Enfeksiyon iyileşince idrar kaçırma durabilir.

İdrar kaçırma ameliyatı

Stres idrar tutamamayı tedavi etmek için ameliyat yapılabilir. Sizin için doğru olan ameliyata karar vermeden önce doktorunuzla birlikte birçok faktörü gözden geçirirseniz:

 • Yaşınız
 • Yaşam şekliniz
 • Mevcut herhangi bir hastalığınız
 • Tıbbi öykünüz (radyasyon tedavisi görmüş veya idrar tutamama için ameliyat olmuşsanız)
 • Genel sağlığınız

Bazı idrar kaçırma tiplerinde üretra etrafına madde enjeksiyonu yardımcı olabilir. Etkisi yaklaşık bir yıl sürer ve işlem tekrarlanabilir.

Sonuç Olarak…

İdrar kaçırma kadınlarda sık görülen bir problemdir ve elimizde bir çok tedavi seçeneği vardır. Ancak profesyonel yardım aramak önemlidir. Günlük yaşamınızı etkileyen şikayetleriniz varsa doktorunuza söyleyin. Problemin nedenini bulmak için tam ve ayrıntılı bir muayene gerekir. İdrar kaçırma doğru tedaviyle çoğu vakada büyük oranda düzelir.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/drar-tutamama-nedenleri-ve-tedavisi/

Kadınlarda İdrar Kaçırma Probleminde Tanı Yöntemleri

Kadınlarda İdrar Kaçırma Probleminin Çözümleri

İdrar kaçırma kontrol edilemeyen ve insan hayatını olumsuz yönde etkileyen sosyal bir sağlık sorunudur. Bu durum sık sık tekrar ettiğinde sorun olarak kabul edilmeli ve altında bir sağlık problemi aranmalıdır.

Kadınlarda erkeklere göre daha sık karşılaşılan bir durum olan idrar kaçırma probleminin birçok nedeni olabilmektedir. İdrar kaçırma probleminde tanı yöntemleri ile sorunun ana nedeni çözülmeli ve tedavi uygulanmalıdır.

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte idrar kaçırma problemi kısa sürede çözüme ulaşmaktadır.

İdrar Kaçırma Problemi Kimlerde Görülmektedir?

 • Kadınlarda, özellikle doğum sayısı arttıkça ve menopoz döneminde hormonal değişikliklerin yaşanması nedeniyle idrar kaçırma problemi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Genital bölgenin kaslarının yaşla ve deformasyonla birlikte gevşemesinden dolayı 50 yaş ve üstündeki kadınlarda, daha sık görülmektedir. Öksürürken, hapşırırken, gülerken, hatta ileri seviyede sadece ayağa kalkarken bile idrar kaçırma sorunu ile karşılaşılabilmektedir.
 • Yine gelişen birtakım endokrin veya metobolik hastalıklardan dolayı da artış saptanmaktadır. Burada en önemli faktör diabettir. – İdrar yolları enfeksiyonları, hızlı kilo alıp-verme, açık tenli ırk, karın içi kitleler(miyom,kist tümer vs.)
 • Kullanılan bazı ilaçlar; tansiyon ilaçları, antitepresan vb.,

İdrar kaçırma problemi alışılması imkansız, gündelik hayatı olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Bu sorunu yaşayan kişiler dışarı çıkmaktan kaçınmakta ve zamanla bu durum ciddi psikolojik sorunlara neden olmaktadır.

Bir diğer yandan bu sorunu yaşayan kişiler su içmekten kaçınmakta ve zamanla çok daha ciddi sonuçlara neden olabilecek böbrek rahatsızlıkları yaşamaktadır.

İdrar Kaçırma Probleminde Tanı Yöntemleri Nelerdir?

İdrar kaçırma probleminde tanı yöntemleri oldukça çeşitlidir. İlk aşamada doktor tarafından tıbbi öykü dinlenmeli ve teşhis için bir yol haritası çizilmelidir. Doktor bu aşamadan sonra hastadan idrar günlüğü tutmasını istemektedir. İdrara çıkma sıklığının not edildiği bu günlüğü doktor inceleyecektir.

Bu yöntemlerin haricinde teşhis amaçlı yapılan testler de bulunmaktadır,

 • Boya Testi: Sağlık açısından zararı olmayan özel bir boya idrar torbasına verildikten sonra hastaya verilen ped ile yapılan inceleme ile sonucunda teşhis konulmaktadır. Pedin boyanıp boyanmaması sonucunda doktor tedavi yöntemi belirleyecektir.
 • Ürodinami: İdrar boşalırken akış hızı ve idrar torbası dolduğunda oluşan basıncın hacimi incelenerek alınan sonuçlar doğrultusunda tedavi uygulanmaktadır.
 • Stres Testi: Bu testin gerçekleştirilmesi için idrara sıkışmış olmanız gerekmektedir. Bu sırada doktor öksürmenizi isteyecek ve idrar kaçırma olup olmadığı tespit edilecektir.
 • Sistoskopi: İdrar torbasının içini görme imkanı sunan bir tanı yöntemidir. İnce, ışıklı, ucunda mercek olan bir tüp ile doktor idrar torbasının içerisinde inceleme yaparak idrar kaçırma nedeni hakkında fikir sahibi olacaktır.
 • Q-tip test; idrar yolu çıkışındaki hareketliliği gösteren bir testtir.

İdrar Kaçırma Problemi Tedavi Edilebilir mi?

İdrar kaçırma probleminde tanı yöntemleri sonrasında doktor problemin nedeni ile bağlı olarak tedavi yöntemine karar verecektir. Bu tedavi seçenekleri 4 ana gruba ayrılmaktadır.

 • İlaç Tedavisi: Doktor, yapılan testler sonucunda öncelikle idrar kaçırma probleminin nedenini saptayacaktır. Daha sonra tedavi yöntemleri arasından ilaç tedavisini seçmesi durumunda, mesane rahatlatacak ilaçlarla sorun ortadan kaldırılabilmektedir.
 • Davranışsal Tedavi: Yaşam tarzında değişiklik yapmak amacıyla davranışsal tedavi uygulanmaktadır. Sigarayı bırakmak, kilo vermek, ağır kaldırmaktan kaçınmak idrar kaçırma problemlerinin aşılmasında büyük ölçüde başarılı olmaktadır. Davranışsal tedavi sonucunda idrar kaçırma nedenleri saptanmakta ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.
 • Fizik Tedavi: Vajina, Üretra ve Rektum kaslarının güçlenmesine yönelik olan Kegel egzersizi ile idrar kaçırma probleminden kurtulmak mümkündür. Bir diğer yandan idrar kaçırma problemi olmayanların da kegel egzersizini zaman zaman uygulamayı alışkanlık haline getirmesi ileride idrar kaçırma problemi yaşanması riskini azaltmaktadır.
 • Cerrahi Tedavi: İdrar Kaçırma Probleminde tanı yöntemleri sonucunda problemin altında yatan neden ortaya çıktığında hangi cerrahi yöntemin uygulanacağına doktor karar vermektedir.
 • Jinekolojik Lazer : 6 hafta ara ile onar dakikalık üç seans şeklinde uygulanır.

İdrar Kaçırma Nedenleri Nelerdir?

İdrar kaçırma nedenleri, tedavi yönteminin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. İdrar kaçırma probleminde tanı yöntemleri sırasında idrar kaçırma nedenleri teşhis konusunda yol göstermektedir.

 • İdrar yolu taşları ve idrar yolu tümörleri
 • Vajinal Enfeksiyonlar
 • Menopoza bağlı hormonal değişiklikler
 • Erkeklerde prostat büyümesi
 • Şeker hastalığı
 • Yaşa bağlı sağlık sorunları
 • Kabızlık
 • Aşırı kilo alımı
 • Rahim ve idrar yolu sarkmaları
 • Beyin fonksiyonu rahatsızlıkları ( Alzheimer, demans, damar rahatsızlıkları)

İdrar kaçırma nedenleri maddelerle belirtildiği gibi birçok farklı nedene bağlı olarak yaşanabilmektedir. Bu sebeple, teşhis sonrasında izlenecek yol farklı olmaktadır. Bu noktada idrar kaçırma probleminde tanı yöntemleri de çeşitlilik göstermektedir.

İdrar yolundaki taş ya da tümörlerin tespiti için ultrasonografiden faydalanılırken, vajinal enfeksiyonlarda, vajinal muayene ya da idrar ve kan tahlilleri yol gösterici olmaktadır. Beyin fonksiyonu rahatsızlıkları için tanı yöntemleri farklıyken, şeker hastalığı tespiti için yapılacak kontroller farklı olacaktır.

Bu nedenle idrar kaçırma nedenleri doktor tarafından detaylı olarak incelenmeli ve tedavi uygulanmalıdır.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Источник: https://www.doktortakvimi.com/blog/kadinlarda-idrar-kacirma-problem

İdrar kaçırma problemine çözüm

Kadınlarda İdrar Kaçırma Probleminin Çözümleri

Toplum olarak bazı sağlık problemlerini gizlemeyi ve hatta kendi içimizde çözüme ulaştırmayı seçiyoruz.

Ancak seçtiğimiz bu yol, basit bir hastalığın tedavi edilmedikçe büyümesine ve sonunda ise ciddi bir tabloya dönüşmesine yol açıyor.

Birçok kişinin yaşadığı ancak saklamayı tercih ettiği idrar kaçırma problemlerinde olduğu gibi… Avrasya Hastanesi Üroloji Uzmanı Arman Çitçi, idrar kaçırmanın bir kader olmadığı vurgularken konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor.

İdrar kaçırma (enkotinans)

İdrar kaçırma (enkotinans), hastalarda istemsizce meydana gelen idrarı tutamama durumuna verilen addır. Türkiye de ise 40 yaş ve üzeri her 4 kadından 1 i idrar kaçırma sorunu yaşarken, 50 yaş ve üzeri her 10 erkekten 1 i ise idrar kaçırma sorunu yaşıyor.

Kimlerde ve hangi yaş gruplarında görülür

– Çocuklarda gece ıslatmaları, zaman içerisinde geçeceği düşünülen ve tedaviye gerek duyulmayan bir sorun olarak algılanmaktadır.

– Kadınlarda doğum sayısıyla doğru orantılı menopoz sürecinde yaşanan hormonal değişimler sonucunda bu hastalık görülebilir. Gülerken, öksürürken, hapşırırken hatta ayağa kalkarken bile istemsizce idrar kaçırma vakaları yaşanmaktadır. Bu durum kadınlarda yaşa bağlı bir durummuş gibi kabul görmekte ve doğal bir netice olarak kabul edilmektedir.

– Bunun dışında nadiren de olsa prostat ameliyatı sonrası erkeklerde de benzer tarzda idrar kaçırma vakaları ortaya çıkmaktadır.

– Enkontinans sosyal ve günlük hayatta kabullenilmesi ve alışılması hayli zor ve hayatı belli oranda kısıtlayıcı bir durumdur. Bazen bu sıkıntıdan dolayı içtiği su ve sıvıyı ileri derecede azaltan kişiler vardır. Böyle bir yola başvurmak çözüm değildir aksine dokuları ve böbrekleri susuz bırakmaya sebep olur ve daha büyük sağlık sorunlarına yol açar.

İdrar kaçırma tipleri

Total Enkontinans: Mesanenin hiçbir şekilde idrar depolayamaması, böbreklerden mesaneye akan tüm idrar tamamen dışarı bırakılmasıdır. Bazen nörolojik hastalıklar, bazen de ameliyatlar sonrasında ortaya çıkabilir. Enkontinans temel olarak dört tipte gruplandırılır. Bunlar;

Refleks Tipi İdrar Kaçırma: Herhangi bir uyarı olmaksızın istemsiz olarak altına kaçırma durumudur.

– Sıkışma (Aciliyet veya Yetiştirememe) Tipi İdrar Kaçırma: Kişinin idrar olduğunu fark ettiği anda idrarını bekletememe ve erteleyememesi sonucu idrarını kaçırmasıdır.

Mesanenin doluluk algılaması ve hassasiyeti, olması gerekenden hayli fazladır. Bu tip idrar kaçırma enfeksiyonları; taşlar, idrar yolu tüberkülozu veya mesane tümörlerinde karşımıza çıkmaktadır.

Bu sıkıntıyı yaşayan insanlar bulundukları her ortamda önce tuvaletin yerini öğrenme ihtiyacı duyarlar.

Stres Tipi İdrar Kaçırma: Karın içi basıncın artışı sonucu (ıkınma, öksürme, gülme, kahkaha atma, yüksek sesle konuşma, ayağa kalkma) damlalar halinde veya daha fazla idrar kaçırmadır.

– Taşma Tipi İdrar Kaçırma: Her yaşta oluşabilecek idrar yolu darlıkları veya ileri yaşlardaki prostata bağlı tıkanıklar sonucu boşaltılamayan idrar torbasındaki basıncın artmasıyla taşan idrarın kaçmasıdır. İdrar kanalında darlığı olan gençlerde de görülebileceği gibi prostat hastalıklarında da karşımıza çıkabilir.

İdrar kaçırma nedenleri

– İlerleyen yaşa bağlı sağlık sorunları,

– Fazla kilolu olmak,

– Kabızlık,

– Vajinal enfeksiyonlar,

– Sarkmalar,

– İdrar taşları ve tümörleri,

– Menopoza bağlı hormonal değişiklikler,

– Şeker hastalığı,

– Erkeklerde görülen prostat büyümesi,

– Beyin fonksiyonlarında yavaşlamaya neden olan hastalıklar. (demans, alzheimer, damarsal hastalıklar)

İdrar kaçırma teşhisinde kullanılan yöntemler

İdrar kaçırma nedenlerini bulmak için birkaç adım gerekir. Uzman doktor tarafından alınacak tıbbi öykünüz sırasında idrara çıkma alışkanlıkları hakkında detaylı sorular sorulur.

İdrar
kaçırma olup olmadığını anlamak için idrara çıkma günlüğü tutmanız gerebilir. Bu durumda idrar kaçırma miktarlarını ve zamanını not etmeniz doktorun tanı koyması için kolaylaştırıcı bir etkendir.

Bunun dışına yapılacak birçok testle de idrar kaçırma tanısı koymak mümkündür. Bu testler;

Boya testi: Vücudunuz için zararsız bir boya idrar torbanıza verildikten sonra size ped verilir. Eğer ped boya olmuşsa idrar kaçırma var demektir.

Stres testi: Sizden idrar torbanız doluyken öksürmeniz istenir. Herhangi bir idrar kaçırma not edilir.

Ürodinami: İdrar torbası dolarken basınç ile hacim, boşalırken ise idrarın akış hızı ölçülerek tanı konulur.

Sistoskopi: Ucunda mercek olan ince, uzun ve ışıklı bir tüp ile idrar torbasının içine bakılır.

İdrar kaçırma bir kader mi

Gelişen tıbbi yöntemlerle birlikte idrar kaçırma, tedavi edilebilir bir sağlık problemidir. Birçok kişinin yaşadığı idrar kaçırmad tedavi olarak 4 temel prensip vardır. Bunlar;

İlaçla tedavi: Konunun uzmanı hekimler tarafından karar verilen, mesane gevşetici ilaçların kullanımı buna uygun olan kişilerde fayda sağladığı görülmektedir.

Davranışsal tedavi: Davranış tedavisinin amacı kadınların idrar kaçırmalarının neden olduğunu bilmelerine ve bunlardan kaçınmalarına yardımcı olmaktır. Yaşam tarzında yapılacak değişiklikler (kilo vermek, sigarayı bırakmak, ağır kaldırmaktan kaçırmak vb.) idrar kaçırma problemine karşı faydalı olmaktadır.

Fizik tedavi: İdrar kaçırmasıyla ilgili olarak en yaygın fizik tedavi yöntemi kegel egzersizlerdir. Kegel egzersizler, alttaki kaslarınızı sıkılaştırıp üretra, vajina ve rektum girişlerinin etrafındaki kasları güçlendirmektedir.

Cerrahi tedavi: Gerçek stres inkontinansın tedavisi, cerrahi yöntemlerle yapılan tedavi biçimidir. Bu sorunu düzeltmek için günümüzde uygulanan çeşitli ameliyat tipleri mevcuttur.

Источник: https://www.kadinvekadin.net/idrar-kacirma-problemine-cozum.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.