Kadınlarda ve Erkeklerde Kısırlık Tedavisi

içerik

Kısırlık nedir?

Kadınlarda ve Erkeklerde Kısırlık Tedavisi

Haftada 2–3 kere korunmasız olarak yapılan düzenli ilişkiye rağmen 1 yıllık süre içinde gebelik elde edilemediğinde, kısırlık durumunun varlığından söz edilebilir. Evliliğin ilk altı ayı içerisinde gebelik oluşmaz ise çiftlerin hemen hekime müracaat etmesi gerekmez.

Kısırlık tedavisine başlamak için ne kadar beklemek gerekir?

Kısırlık tedavisi yönünden tedaviye başlamadan önce en az bir yıllık bekleme süresi gerekmektedir. Çünkü hiçbir sorunu olmayan çiftlerde bile aylık gebelik oranı yaklaşık olarak yüzde 25’tir. 1 yıllık süre sonunda gebe kalma oranı yüzde 80 kadardır. Bu nedenle çiftlerin 1 yıl kadar beklemesi uygundur.

Kısırlık tedavisi için bekleme süresi her yaştaki insan için aynı mıdır?

Gebelikte kadının yaşı önemli rol oynadığından; 35 yaş üzeri kadınlarda bekleme süresi 6 ay olmalı, 40 yaş üzerindeki kadınlarda ise gebelik isteği durumunda, hiç beklemeden bir merkeze başvurulmalıdır.

KISIRLIK NEDENLERİ NELERDİR?

Kısırlığın nedenleri kadında ve erkekte değişiklik gösterir mi?

Kısırlıkta kadına ve erkeğe ait nedenleri ayrı tutmak gerekir. Erkeklerde sperm üretimi sorunları en başta gelir. Spermlerin sayısının az veya yetersiz olması, spermlerin hareket ve şekil bozuklukları gebeliği önemli derecede engelleyebilir.

Bunun yanında cinsel fonksiyon bozuklukları, erkek üreme yollarının iltihapları ve sistemik hastalıklar gibi nedenler de kısırlığa yol açabilir.

Kadınlarda ise yumurtlama sorunlarının olması, tüplerde iltihap veya tıkanıklık olması, tüplerde anatomik bozukluklar, rahim içerisinde miyomlar ve poliplerin olması ve ayrıca endomeriyozis, guatr hastalıkları ve şeker hastalığı gibi sorunlar gebeliği engelleyebilir.

VARİKOSEL NEDİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kısırlığın nedenini anlamak için hangi testler uygulanıyor?

Gebeliği sağlamak amacıyla erkeğe yapılan ‘spermiyogram testi’ ile erkeğe ait problemler büyük ölçüde aydınlatılabiliyor. Kadınlara uygulanan testler de kadınlara ait problemlerin daha ayrıntılı olarak değerlendirilmesini sağlıyor.

Kadın faktörü değerlendirilirken; yumurtalıklar ve yumurtlamanın olup olmaması, tüplerin durumu ve rahim ile ilgili problemler araştırılıyor.

Teşhis için yapılan incelemeler tamamlandığında, çiftlerin büyük çoğunluğunda tanı konulur ve nedene yönelik tedavi seçenekleri tercih edilir.

Herkes için aynı tedavi yöntemi mi tercih ediliyor?

Kısırlık sorunlarında tedavi, nedene göre yapılır. Erkek kısırlıklarında hastalar ürologlar tarafından değerlendirilir. Var olan problemler, ilaçlarla ya da cerrahi metotlarla tedavi edilebilir.

Erkek kısırlıklarında tedaviye cevap alınamadığında, aşılama ya da tüp bebek gibi üremeye yardımcı metotlarla gebelik elde edilebilir.

Kadınlarda ise aynı şekilde ilaç ya da cerrahi yöntemlerle birçok vakada gebelik şansı arttırılabilir.

Gebelik nasıl oluşur?

Bir gebeliğin oluşması için; erkeğe ait sperm hücresinin, kadına ait yumurta hücresi ile buluşup onun içine girerek döllenmeyi gerçekleştirmesi ve döllendiğinde ‘embriyo’ adını alan gebelik ürününün annenin rahminin iç tabakasına tutunarak oraya yerleşmesi gereklidir. Çocuk sahibi olmada güçlük çeken çiftlerde bireyler ayrı ayrı incelenerek gebelik oluşmasını engelleyen nedenler ortaya konulmaya çalışılır.

MENİDE SPERM BULUNMAMASI NE DEMEK?

Kısırlığın nedeni mutlaka anlaşılabilir mi?

Tüm kısır çiftlerin yaklaşık yüzde 10-15’inde kadına ya da erkeğe ait herhangi bir problem bulunamamaktadır. Bu duruma ‘sebebi bilinmeyen’ ya da ‘açıklanamayan kısırlık’ deniyor. Açıklanamayan kısırlık tanısı konulmuş bir çiftin bu teşhisi kabullenmesi bazen hayli güç oluyor.

“Açıklanamayan kısırlık” tanısı alan çiftlere ne öneriyorsunuz?

Kademeli olarak üç tedavi seçeneği var. Bunlardan birincisi ‘bekle gör’ seçeneği. Hastalara herhangi bir tıbbi tedavi uygulamadan önce 3 yıl süre ile beklemek, çiftlerin bir kısmında gebelik oluşmasıyla sonuçlanabilir.

Bu süre sonunda gebelik oluşmayan çiftlerde 3 denemeye kadar ‘kontrollü yumurtlama uyarılması’nı takiben aşılama yapılmalı. Bu şekilde de gebelik elde edilmediğinde hastanın vakit kaybettirilmeden tüp bebek uygulamalarına yönlendirilmesi en uygun seçenek.

Kendilerinde gebeliği engelleyecek herhangi bir problem saptanmamış ama bir türlü gebelik elde edememiş çiftlerin, vakit kaybetmeden bu konuda uzman merkezlere başvurmaları ve destek almaları uygun olur.

“Tüpler tıkalıysa ve hiç sperm yoksa tüp bebek tek çare”

• Bazı hastalar direkt olarak tüp bebek adayı olarak değerlendirilirler. Bunlar; her iki tüpü de tıkalı olan kadınlar ile sperm sayısı çok düşük ya da menide hiç spermi olmayan erkeklerdir.

Bunun yanında belirli tedavi basamaklarını geçirmiş olmalarına rağmen, gebelik elde edilemeyen çiftler ya da yaş faktörü nedeniyle vakit kaybettirilmek istenmeyen hastalar da tüp bebek tedavilerine yönlendirilirler.

• Tüp bebek tedavileri ilk olarak geliştirildiğinde, bu tedaviyle, ciddi erkek kısırlığı hastaları dışındaki hastalar tedavi edilmekteydi. Tüp bebek tedavisinde, özellikle sperm sayısı ve hareketleri belli değerlerin üstünde olmalıdır. Kadından alınan yumurtalara belirli sayıda sperm bırakılarak yumurtanın döllenmesi beklenir.

Ancak sperm sayısı çok düşük ve hareket kusuru ileri düzeyde olan kişilerde, klasik tüp bebek yöntemi ile döllenme oranı çok düşük oluyor ya da döllenme olmuyor. Ancak 1992 yılında mikroenjeksiyon yönteminin geliştirilmesi ile ciddi erkek kısırlığı vakalarında da gebelik edilmesi mümkün olmaya başladı.

Bu teknikte her bir yumurtanın içine özel bir mikroenjeksiyon iğnesi ile tek bir sperm enjekte edilerek döllenme sağlanabiliyor.

• Bu hastalarda, cerrahi yollarla testislerden (erkeğe ait yumurtalıklardan) sperm elde edilebiliyor. Mikrodiseksiyon TESE yöntemi ile hastaların ortalama yüzde 55-60’ından sperm elde edilebiliyor. Hastadan çok az sayıda sperm elde edilse bile gebelik şansı mevcuttur.

• Tedaviye rağmen gebelik elde edilmediğinde, eğer herhangi bir anatomik bozukluk da bulunmadıysa, hastalarda birtakım alternatifler düşünülebilir.

Bu tekniklerin etkisi yüzde 100 kanıtlanmadıysa da, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı vakalarında alternatif olarak kullanılabiliyor.

Bu tekniklerin en önemlileri; PGT adı verilen Preimplantasyon Genetik Tanı Metodu (Gebelik Öncesi Genetik Tanı), Endometrial Kokültür denilen rahim içi doku kültürü tekniği ve transfer sonrası kanı sulandıran iğnelerin kullanılması teknikleridir.

TÜP BEBEK NEDİR, KİMLERE NASIL UYGULANIR?

“Genetik tanıyla sağlıklı bebekler doğuyor”

• Gebelik Öncesi Genetik Tanı (Preimplantasyon Genetik Tanı Metodu-PGT); kalıtsal bir hastalık taşıyan veya taşıma riski bulunan kişiler için gereklidir.

Bunların yanı sıra, akraba evliliği yapıp sakat doğum yapan çiftlere, zararlı etken teratojen ile karşılaşanlara, tekrarlayan gebelik kayıpları ve düşükler yaşayanlara, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı vakalarında, ileri anne yaşı (37’den büyük olan) veya ileri yaşta gebe kalmak isteyenlere ve bazı infertilite (erkek ve kadın kısırlığında) vakalarına da genetik tanı gerekir.

• Genetik Tanı sayesinde, gebe kalmadan genetik tanı yapılması ve sağlıklı bebek elde etmek artık mümkün. Son yıllarda genetik bilimindeki gelişmeler; henüz gebelik oluşmadan, tüp bebek yöntemleriyle laboratuvar ortamında geliştirilen embriyolar üzerinde genetik inceleme yapılmasına ve seçilmiş olan sağlıklı embriyoların anne adayının rahmine yerleştirilmesine imkan tanımaktadır.

• Günümüzde riskli gebeliklerde PGT işlemi, kişi daha gebe kalmadan yapılıyor ve ileride oluşabilecek ciddi psikolojik, sosyal ve tıbbi sorunların önüne geçilebiliyor. Genetik Tanı Yöntemi, tüp bebek tedavisi uygulanan çiftlerde yapılır. Tedavi sonucu yumurtalar büyütülür ve toplanır.

Spermler ile döllenen her yumurta laboratuvarda 3 gün bekletilir. Bunlardan alınan hücreler, ileri moleküler ve sitogenetik laboratuvarında incelenir. Hızlı sonuç veren analizler (FISH) yapılır. Ertesi gün anne adayına sadece sağlıklı sonuç çıkmış embriyolar nakledilir.

Böylece anne adayı daha gebeliğin başında genetik olarak sağlıklı embriyoları almış olur.

• Gebelik Öncesi Genetik Tanı; gebelik şansını artırmakta, düşük şansını azaltmaktadır. Ailelerin sağlıklı çocuk sahibi olmaları sağlanmaktadır. Aile, gebelik sonlandırılmasına bağlı tıbbi ve psikolojik travmalardan korunmaktadır.

Gebelikte yapılması gerekecek olan kordosentez, amniyosentez gibi müdahalelere gerek kalmamakta ve gebenin stresi ortadan kalkmaktadır.

Talasemi gibi hastalıklarda doku tiplemesi ile doğacak olan bebek ailenin hasta çocukları için tedavi imkanı sağlamaktadır.

Источник: https://hthayat.haberturk.com/hamilelik/tup-bebek/haber/659283-kisirlik-nedir-kisirlik-nasil-tedavi-edilir

Kadınlarda kısırlık: nedenleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri

Kadınlarda ve Erkeklerde Kısırlık Tedavisi

 • Çevrimiçi testlerin şifresinin çözülmesi – idrar, kan, genel ve biyokimyasal.
 • İdrarizde bakteri ve idrar ne anlama gelir?
 • Çocuğun analizini nasıl anlarım?
 • MRG analizinin özellikleri
 • Özel testler, EKG ve ultrason
 • Hamilelikte normlar ve sapmaların değerleri ..

Analizlerin şifresinin çözülmesi

Hamilelik, çiftin bebek sahibi olmanın zamanı olduğuna karar verdiğinde her zaman gerçekleşmez. Bir yıl başarısız denemelerden sonra bazı çiftler, doktorlar kısırlığa maruz kaldılar ve hamileliğin neden olmadığının nedenlerini bulmaya başladılar.

Kısırlık konusundaki bir adam çok hızlı bir şekilde incelenebiliyorsa (sadece bir spermogram almanız gerekir), o zaman bir kadının muayenesi aylar alabilir ve bazı teşhis önlemleri oldukça acı verici olduğu için para, sabır ve bazen cesaret ister.

Gebelik ile ilgili sorunların nedenleri

Hamileliğin uzun süre devam etmemesi, endokrin fonksiyon bozukluğu, bağışıklık sistemleri, bulaşıcı hastalıklar, enflamatuar süreçler veya üreme organlarının konjenital anomalileridir.

Hormonal faktör

Bu, kadınlarda kısırlığın en yaygın nedenlerinden biridir. Endokrin sistemdeki sorunlar hakkında basit bir jinekolojik muayene veya ultrason ile öğrenilemez. Kesin cevap sadece hormonlar için kan testlerinin sonuçlarını verebilir.

– влияет на образование доминантного фолликула в яичниках и на способность капсулы этого фолликула прорваться и выпустить созревшую яйцеклетку. Aşırı testosteron – yumurtalıklarda baskın bir folikül oluşumunu ve bu folikülün kapsülünün olgun bir yumurtayı kırarak ve serbest bırakma yeteneğini etkiler. Testosteron fazlalığı olan kadınlar foliküler kist oluşumundan muzdarip olabilir.

– эстрогены влияют на рост доминантного фолликула и на толщину эндометрия в матке. Östradiol eksikliği – östrojenler dominant folikülün büyümesini ve uterusta endometrium kalınlığını etkiler. Bu hormonlar eksik olduğunda, baskın folikül yumurtlamadan hemen önce oluşmayabilir veya büyüyebilir, geriler.

Ve endometrial tabaka genellikle çok yavaş büyür ve yumurta folikülü terk ettiği zaman, set 13-14 mm yerine sadece 5-6 mm'ye ulaşır.

– лютеинизирующий гормон отвечает за разрыв капсулы доминантного фолликула. LH eksikliği – luteinize edici hormon, baskın folikülün kapsülünün kırılmasından sorumludur. Eğer duvarının bütünlüğü bozulmazsa, baskın folikül bir kiste dönüşür.

– может блокировать наступление овуляции и способствовать регрессу доминантного фолликула, даже если он созрел до больших размеров. Aşırı prolaktin – yumurtlamanın başlangıcını engelleyebilir ve büyük boyutlarda olgunlaşmış olsa bile, baskın folikülün gerilemesine katkıda bulunabilir.

Bunlar kadınlarda sadece hormonal kısırlık örneğidir. Aslında, yukarıdaki faktörlerin tümü hem bireysel olarak hem de birbirleriyle kombinasyon halinde bulunabilir.

Örneğin, çok sık artan testosteron, kandaki östrojen seviyesinin düşmesine neden olur.

Boru faktörü

Bir çocuğu gebe bırakamamak bazen fallop tüplerinin tıkanmasından kaynaklanmaktadır.

Döllenme sürecinde bu eşleştirilmiş organ öncü bir rol oynar – orada sperm hücrelerinin yumurta hücresiyle buluşması, oradan da fetal yumurtanın uterusa doğru birkaç gün boyunca duvarlarından birine girmesi için iner.

Fallop tüplerinde yapışıklıklar varlığında tam veya kısmi tıkanıklık tanısı alırlarsa, iki olası sonuç vardır:

 1. Sperm hücreleri tüpün boşluğuna giremez ve yumurtayı döllemez.
 2. Spermler tüpe ulaşabilir ve yumurtayı dölleyebilir, ancak fetal yumurta yapışıklıklar nedeniyle uterusa inemez. Sonuç olarak, fallop tüpünün duvarına implante edilir ve gebelik ektopik hale gelir .

Fallop tüpleri, konjenital gelişimsel anormallikler nedeniyle veya ektopik gebeliklerden sonra her iki tüpün çıkarılmasından dolayı pelvik boşlukta tamamen mevcut olmayabilir.

İmmünolojik faktör

Kadın kısırlığının immünolojik faktörü

Bu kısırlığın nedeni, bir kadının sperm antikorları olduğu gerçeği ile ifade edilmektedir. Kural olarak, bunlar IgG, IgA ve IgM sınıfının immünoglobulinleridir.

Ayrıca, immünolojik faktör hem kadınlarda hem de erkeklerde kısırlığa neden olabilir. Sınıflarına bağlı olarak antikorlar, kafaya veya spermin kuyruğuna tutturulabilir. Bunun bir yumurtayı dölleme kabiliyeti üzerinde farklı bir etkisi vardır.

Örneğin, esas olarak sperm hücresinin başına bağlanan IgG sınıfının antikorları, onu yumurta hücresinin kabuğuna nüfuz etme kabiliyetinden mahrum eder. Bu, canlı spermin fallop tüplerine ulaşsa bile döllenemeyeceği anlamına gelir.

Kadın kısırlığının immünolojik faktörü, sıklıkla tespit edilmesine rağmen, yeterince anlaşılmamaktadır: kısırlıktan muzdarip tüm kadınların% 15'inde immünolojik bir doğanın kısırlığına sahiptir.

endometriyozis

Endometriyumun çoğalması, özellikle rahimde meydana gelirse, döllenmiş yumurtanın duvarı üzerinde bir dayanak kazanamayacağı gerçeğiyle doludur.

Endometrial tabaka o kadar kalın olacaktır ki ona bağlı bir döllenmiş yumurta ile birlikte uterustan dökülecektir.

Bunlar, özellikle kısırlıktan muzdarip kadınlar arasında yaygın olan gebe kalma sorunlarının ana nedenleridir.

Ayrıca, üreme organlarındaki anormallikler, genetik başarısızlık sonucu stres, çeşitli kökenlerden uterus tümörleri nedeniyle gebelik gerçekleşmeyebilir.

Kadınlarda kısırlık belirtileri

Kısırlık hakkında tahmin edemezsiniz, ancak çoğu durumda doğrudan veya dolaylı olarak bir çocuğun gebe kalmasıyla ilgili sorunların olduğunu belirten belirli semptomlar vardır.

Kadınlarda kısırlık belirtileri vardır:

 • Adet döngüsü ihlalleri. Bu her zaman hiçbir zaman hamileliğin gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez, ancak bu tür başarısızlıklar ayrıntılı bir inceleme yapmak için bir nedendir.
 • Hamilelik eksikliği, bir yıl içinde bir çiftin aktif bir cinsel yaşam sürdürmesi durumunda korunmaz.
 • Hamilelik eksikliği, eğer bir çift altı ay boyunca bir çocuğu gebe bırakmaya kalkarsa, folikülometri verisine odaklanır ve aynı zamanda iyi semen okumaları yapar.

Kadın Kısırlık Derecesi

Tıbbi uygulamada kısırlığa birincil veya ikincil denir.

Bazen kadınlarda hem birinci hem de ikincil kısırlık derecesini teşhis edebilirler, ancak eşzamanlı olmasa da, yaşamlarının farklı dönemlerinde.

Birincil kısırlık – gebeliği hiç gerçekleşmemiş olması durumunda, hastanın doğum kontrol hapı kullanmadan cinsel olarak aktif olması şartıyla yerleştirilir.

İkincil kısırlık – Bir kadının hayatında en az bir kez hamile kalması durumunda yerleştirilir. Farketmez: Bu gebeliğin doğumda mı yoksa düşük mü olduğu ile mi sonuçlandı.

2 derecelik kısırlığın ayarlanması için belirleyici faktör, daha önce hamile kalmanın mümkün olmasına rağmen, şu anda gebe kalmanın imkansızlığıdır.

Kadınlarda kısırlık teşhisi

Kadın kısırlığının teşhisi metotları, hangi sebeple üreme organlarının gebeliğin imkansız hale geldiği bir duruma getirdiğine bağlı olacaktır.

 1. Hormonal seviyelerin incelenmesi.
 2. AST (antisperm antikorları) varlığında kadınların salgılanmasının immünolojik bir çalışması.
 3. ABD.
 4. GHA ve SSS – fallop tüplerinin açıklığını incelemek için.
 5. Laparoskopi en sık, bir kadının gebe kalmasını engelleme nedenlerinin doktora açık olmadığı durumlarda kullanılır.
 6. Türk eyerinin bir resmi, hipofiz bezinin normal çalışmasını engelleyebilecek olan kranyumun gelişimsel anomalisinin belirlenmesine yardımcı olan bir röntgen muayenesidir.

Kadınlarda kısırlık teşhisi çoğu zaman birkaç ay sürmektedir. Bunun nedeni birçok analiz ve çalışmanın sadece döngünün belirli günlerinde ve aşamalarında yapılması gerektiğidir.

Kadınlarda kısırlık tedavisi

Teşhisler gibi, tedavi rejimleri de hangi faktörün kısırlığa neden olduğuna bağlıdır.

Kısırlık tedavileri

Bir zamanlar hamile kalmayı engelleyen sorunlardan kurtulmayı başardıysanız, bu gelecekte nüks etmeyecekleri anlamına gelmez, bu nedenle kadınlarda kısırlık tedavisinin etkisi genellikle geçicidir.

İlaç tedavisi

Hamilelik yokluğunun sebebi bir bağışıklık faktörü ise, eylemi hormonal seviyelerin düzleştirilmesini, enflamatuar süreçlerin ortadan kaldırılmasını veya bağışıklık sistemini baskılamasını hedefleyen ilaçları içerir.

Bu durumda spesifik ilaçların isimlendirilmesi zordur, çünkü tedavi rejimi bireyseldir ve infertilite teşhisi nedeniyle birkaç hastalığın aynı anda ortadan kaldırılması amaçlanabilir.

– применяются при лечении ЗППП , наличие которых обусловило воспаления органов репродуктивной системы. Antibakteriyel ajanlar , varlığı üreme organlarının iltihaplanmasına neden olan STD'lerin tedavisinde kullanılır.

– применяются при сбоях работы эндокринной системы, а также для достижения Ребаунд-эффекта (зачатие ребенка на фоне отмены оральных контрацептивов). Hormonal ilaçlar , endokrin sistem arızalarında, yeniden başlatma etkisine ulaşmak için kullanılır (bir çocuğu oral kontraseptiflerin iptalinin arka planına karşı düşünerek).

– предназначены для подавления иммунного ответа организма на сперматозоиды партнера. İmmünsüpresif tedavi – vücudun partner spermine verdiği immün cevabı bastırmak için tasarlanmıştır.

Fizyoterapi tedavisi

Çoğunlukla hastaya kısmi tıkanıklığı olan fallop tüplerinde yapışıklıklar tanısı konulan olgularda kullanılır.

Elektroforez, çözme etkisine sahip ilaçlarla birlikte kullanılır (lidaza, sodyum triosülfat).

Hastanede ayrıca olgun kolajen çözme ve anti-enflamatuar etkiye sahip olan douching ilaçlar kullanılmaktadır.

Cerrahi tedavi

Konservatif tedavinin etkisi olmadığı durumlarda veya ilk olarak doktorlara tıbbi tedavinin sonuç getirmeyeceği açık olduğunda kullanılır.

Aşağıdaki durumlarda cerrahi müdahale gereklidir:

 • Fallop tüplerinin tamamen veya kısmen tıkanması.
 • Plastik tüp ligasyonu.
 • Rahim yapısının anomalileri ve ekleri.
 • Endometriozis.
 • Yumurtalık kistleri.
 • Rahim tümörleri.

Suni tohumlama

IVF, ICSI ve AI, ameliyat bile güçsüz olduğunda yardımcı olabilecek kısırlık tedavisi yöntemleridir. Bununla birlikte, kullanımları iki zorluk ile doludur: prosedürlerin yüksek maliyeti ve oldukça düşük bir embriyo sağkalım yüzdesi.

 1. IVF – birkaç tüp ve spermatozoanın bir tüpte karıştırılmasını ve ardından 1-2 veya 3 fetal yumurtanın uterusta karıştırılmasını içerir.
 2. ICSI – yumurta kabuğunun altına tek bir spermin yapay olarak yerleştirilmesini içerir. Oluşan embriyo daha sonraki implantasyon için rahim içine de aktarılır.
 3. AI – işlenmiş spermin giriş kısmını, rahim ağzından geçişini geçerek doğrudan uterusa girer.

IVF ve ICSI sırasında, süperovülasyonun uyarılmasından sonra yumurtalıktan yumurtaların bir delinmesi kadından alınır.

5 genel öneri

Не откладывайте визит к врачу, если в течение года регулярной половой жизни без использования средств контрацепции беременность так и не наступила. 1. Düzenli cinsel yaşam yılı boyunca kontraseptif yöntemler kullanılmadan gebelik gerçekleşmemişse, doktora ziyareti ertelemeyin. Unutmayın: zaman sizin için işe yaramaz ve kadının üreme işlevi önemli ölçüde sınırlıdır.

Не занимайтесь самолечением – это может усугубить уже имеющиеся проблемы. 2. Kendi kendine ilaç almayın – bu mevcut sorunları ağırlaştırabilir. Sadece bir jinekolog veya jinekolog-üreme uzmanı, yetkili tedaviyi önerebilir (işlevleri ve yetkileri, basit bir jinekoloğunkilerden çok daha geniştir).

В профилактических целях 1 раз в год посещайте гинеколога, сдавайте кровь на гормоны и делайте УЗИ органов малого таза. 3. Önleyici amaçlar için yılda bir kez jinekoloğu ziyaret edin, hormonlar için kan bağışlayın ve pelvik organların ultrasonunu yapın.

Обширного воспалительного процесса в фаллопиевых трубах можно избежать, если начать лечение при обнаружении небольшого количества спаек. 4. Az miktarda yapışma tespit edildiğinde tedaviye başlanırsa fallop tüplerinde kapsamlı bir enflamatuar süreç önlenebilir.

Аборт часто становится причиной бесплодия, потому что он наносит репродуктивной системе гораздо больше вреда, чем обычные не отягощенные роды. 5. Kürtaj genellikle kısırlığa neden olur çünkü üreme sisteminin normal yüklenmemiş doğumdan çok daha fazla zarar görmesine neden olur.

Bu nedenle, istenmeyen hamileliği önlemek için cinsel ilişki ve doğum kontrolü ciddiye alınmalıdır, bundan sonra kurtulmanız gerekecektir.

Источник: http://tr.medic-attention.com/besplodie-u-zhenshhin-prichiny-lecheniya_default.htm

Kısırlık Tedavisi Yöntemleri Nelerdir?

Kadınlarda ve Erkeklerde Kısırlık Tedavisi

Çiftlerin bir sene boyunca düzenli ve korunmadan cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen çocuk sahibi olamama durumlarında kısırlıktan söz edilebilir. Korunmadan olmadan 1 sene boyunca düzenli ilişkiye girmiş ancak çocuk sahibi olamamış çiftler, zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmalıdır. Yaşı ilerlemiş çiftler ise gebelik için 6 ay bekleyip başvurabilir.

Kısırlık için başvurulan tedaviler, yardımcı üreme tedavileridir. Bu tedaviler zaman zaman maliyetli olabilmekte, çifti manevi olarak yıpratabilmektedir.

Ancak bu yöntemlerin artık günümüz koşulları ve teknolojisi ile tıbbi bir zorluğu kalmamıştır. Adayların stres, heyecan gibi manevi yükümlülükleri dışında tedavi anlamında zorlandığını söylemek mümkün değildir.

Çiftin gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra çifte uygun tedavi yöntemine karar verilir ve tedaviye başlanır.

Kısırlık tedavilerinde en çok önem teşkil eden konuların başında doğru tanı ve doğru yöntem gelmektedir. Kısırlık tedavileri için ilk olarak en kolay ve ekonomik olarak en uygun tedavi yöntemi tercih edilir. Bu yöntemlerden cevap alınamazsa adım adım daha zor tedaviye geçilir.

Kısırlık tedavisindeki yöntemler

 1. Yumurtlama tedavisi: Yumurtlama ile ilgili sorunlar çözülebilir durumdaysa, yumurtlamayı sağlayacak ilaçlar kullanılabilir. Belli aralıklar ile ultrason aracılığı ile yumurtaların gelişimi izlenir.

 2. Aşılama: Aşılama yöntemi de doğal yollarla gebe kalmaya çalışmış ancak bunu sağlayamamış çiftlere uygulanan bir yöntemdir. Basitçe menini ya da sperm hücrelerinin örneklerinin alınması ve vajinaya ya da rahmin içine bırakılması ile aşılama yöntemi uygulanır.

 3. Tüp bebek tedavisi: Tüp bebek tedavisi tıp alanının en fazla gelişen alanıdır. Teknolojik imkanlar, uzmanların sahip olduğu deney ve bilgiler sayesinde birçok çiftin yüzü bu sayede gülmüştür.

Erkek kaynaklı kısırlık genel olarak kısırlık sorunu olan insanların %50’sini kapsamaktadır. Yani kısırlık sorunu oranı adayların yarısı, erkek kaynaklı sebeplerden ötürü kısırlık sorunu yaşamaktadır.

Azospermi problemi olan erkekler ve ileri yaş sebebiyle kısırlık sorunu yaşayan kadınlar için zaman oldukça önem teşkil eder. Bu sebeple zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerekir.

Mikro TESE yöntemi sayesinde erkek adayının menisinde sperm olmasa dahi çocuk sahibi olması sağlanabilmektedir. Ancak bu yönteme başvurabilmek için erkek adayın testislerinde sperm üretimin olması gerekir.

Yumurtlama tedavisi için anne adayına çeşitli ilaçlar verilir. Bu ilaçlarla birden fazla yumurta elde etmek amaçlanır. Düzenli olarak uygulanan ultrasonografi aracılığı ile yumurtaların gelişimi takip edilir.

Yumurtalar istenilen boyutlara eriştiğinde yumurtlamaya yardım eden iğneler yapılır ve cinsel ilişkide bulunulması gerekir. Yumurtlama tedavisi, yumurtlama sorunu olan anne ve baba adayları için ilk tedavi seçeneğidir. Bunun dışında nedeni açıklanamayan kısırlık sorunu için de tedavi seçeneklerden biridir.

Yumurtlama tedavisiyle uygulanan işlemlerde sperm sayımı normal sınırlarda ise yüzde 15-20 oranında gebelik sağlanabilmektedir.

Aşılama tedavisi, sperm hücrelerinde kusurların olduğu, yumurtlama tedavisinde gebelik sağlanamamış çiftlere önerilen bir diğer tedavi yöntemidir. Açıklanamayan kısırlık sorunlarında da kullanılabilir.

Aşılama tedavisi oldukça ekonomik ve kolay bir yöntemdir. Bu sebeple tüp bebek tedavisine başlamadan önce çiftlere aşılama önerilir.

Başarı şansları tüp bebek tedavisine göre düşük olsa da oldukça konforlu ve pratik bir tedavi olduğu için denenmesinde sakınca yoktur.

Yumurtlama tedavisi yöntemi ile yumurta gelişimi gerçekleştirildikten sonra yumurtlama iğnesi uygulandıktan ortalama 36 sonra erkek adaydan laboratuvar koşullarında sperm örneği alınır.

Alınan bu sperm örnekleri laboratuvarda yıkama uygulamalarına tabi tutulur. Döllenme şansı arttırılan sperm hücreleri kadının rahmine transfer edilir.

Aşılama tedavisinde esas amaç spermin kalitesini arttırmak ve spermin rahim içine aktarılarak spermin gideceği yolu kısaltmaktır. Bu sayede spermler, yumurtaya daha kolay ve daha kısa yoldan ulaşır.

Aşılama yönteminde gebelik şansı sperm sayısı ile orantılı olmaktadır. Sperm sayı ve kalitesi iyi olduğu taktirde gebelik oranları da iyi olacaktır. Aşılama tedavisinde başarı şansı %20 olmaktadır.

Spermin bozuklukları, yetersizlikleri mevcutsa, yıkama işlemi ardından alınan hareketli sperm sayısı 10 milyonun altındaysa gebelik şansı düşmektedir. 3 aşılama tedavisinde de gebelik sağlanamamışsa tüp bebek tedavisine başvurulur.

Tüp bebek tedavisi oldukça geniş çaplı bir konudur. Ancak kısaca özetlemek gerekirse, kısırlık sorunu olan çiftler için en etkin ve başarılı sonuçlara ulaşılan tedavidir. Kadından yumurta hücresi elde edilir, erkekten sperm hücreleri alınır. Bu yumurta ve sperm hücreleri laboratuar ortamında birleştirilir ve döllendirilir.

Ardından bu döllenme sonucu oluşan embryo,anne adayının rahmine aktarılır. Tüp bebek tedavisinin çalışma prensibi budur. İçerisinde birçok yöntem vardır. Kısa ya da uzun protokolde tedavi yapılabilir. Tedavi süresi yaklaşık olarak 20 gündür. Ancak her hastada sorun ve tedavi yöntemi farklı olabileceğinden, süre değişebilir.

Tüp bebek tedavisi bebek sahibi olabilmek için en etkili tedavi yöntemidir. Ancak başarıya ulaşması için çeşitli koşullara ihtiyacı vardır. Kadının yaşı, sperm kalitesi, yumurta kalitesi, bebeğin gelişeceği bir rahmin mevcut olması gibi konular başarıyı etkiler.

Kadınların büyük bir kısmı çocuk sahibi olmayı ileri yaşa erteleyip, tüp bebek tedavisi ile gebe sahibi olabileceğini düşünmektedir. Yaş, tüp bebek tedavisinde en önemli faktörlerden biridir. Kadının yaşı ne kadar ilerlemişse, başarı şansı o kadar düşer.

Özellikle de 35 yaşından sonra azalmaya başlayan bu şans, 40 yaşında oldukça etkin bir hal alır.

Tüp bebek tedavisi aşamalardan oluşan bir tedavidir. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi oldukça yaygındır. Türkiye, başarı konusunda birçok Avrupa ülkesi ve gelişmiş ülke ile yarışmaktadır. Tüm dünyada tüp bebek başarı oranları %60 olarak verilmektedir.

Kısırlık tedavilerinde başarı oranları nedir?

Üreme sistemlerinde herhangi bir problem mevcut olmayan ve doğum kontrol yöntemlerinden hiçbirini kullanmayan,düzenli olarak cinsel ilişkide bulunan 10 çiftten yaklaşık olarak yalnızca 2 tanesi gebe kalabilmektedir.

Ancak üreme sisteminde sorun olan çiftlerden bazıları doğal yollardan maalesef ki çocuk sahibi olmayı başaramaz. Bu gibi problemleri olan çiftler için aşılama, yumurtlama ve tüp bebek tedavi yöntemi uygulanarak çocuk sahibi olmaları sağlanabilir.

Bu kısırlık tedavileri içerisinde tüp bebek tedavi yöntemleri ile % 60 oranında başarı elde etmek mümkündür.

Источник: https://www.aliosmankoyuncuoglu.com/kisirlik-tedavisi-yontemleri-nelerdir/

Kadınlarda Kısırlık Nedenleri

Kadınlarda ve Erkeklerde Kısırlık Tedavisi

Günümüzde kadınlarda en sık meydana gelen kısırlık nedenleri arasında yumurta bozuklukları, tüplerin hasarlı ya da tıkalı olması, Endometriozis, rahim ağzına ait sorunlar ve alerjik fonksiyonlar yer alır. Tüp bebek tedavisine başvuran çiftler hem kadın hem de erkek olmak üzere incelemeler yapıldıktan ve meydana gelen sorunlar çözüldükten sonra tedavi uygulanmaya başlanır.

Günümüzde her kadın bir bebek sahibi olmak ve bu muhteşem duyguyu tatmak ister. Fakat belirli sebeplerden dolayı her kadın istediği zaman bebek sahibi olamaz. Bunun başında kadınlarda meydan gelen kısırlık sebepleri yer alır. Kadınlarda görülen kısırlık sebeplerini 5 ana başlıkta toplayabiliriz.

1.   Yumurtlama Bozuklukları

Kadınlarda en yaygın olarak görülen kısırlık nedenlerinin başında yumurta bozuklukları yer alır. Yumurtlama olmadan döllenme olmaz ve buna bağlı olarak da gebelik gerçekleşmez. Yumurtlama sırasında yumurtaların dışarı atılmasına yumurta bozuklukları denir.

Bunun yanı sıra bir başka deyişle yumurtaların hiç olmaması ya da seyrek olması da yumurta bozukluları olarak değerlendirilir. Kadınlarda adet düzensizliklerinin olması ya da âdetin hiç olmaması yumurta bozukluklarının olmasına işaret verir.

  Fakat yumurta bozukluklarının sadece adet kanamasının düzensiz olduğu kişilerde olacağına dair bir kaide yoktur ve düzeni hiç bozulmayan bayanlarda da meydan gelebilir.

Yumurta bozukluklarının 3 önemli sebebi şunlardır:

İlk sebep yumurta üretimini uyaran hormonların doğuştan olmamasıdır. Bu soruna sahip olan bayanlarda ergenlikten itibaren adet kanaması görülmez.

Hipofizden yani beyin sapınsan süt hormonunun normalin dışında çok fazla salgılanması yumurta bozuklularının bir diğer nedenidir.

Polikistik over sendromu da yumurtalar için önemli bir sorundur. Bu hastalığa sahip olan bayanlarda adet düzeni yoktur ve kanama seyrektir. Bazı hastalarda adet düzenii normalken bazılarında değildir. Genellikle polikistik sendrom hastaları şişmanlamaya daha müsaittir ve sivilce ile yağlanma sorunları sık sık görülür.

2.   Tüplerin Hasarlı veya Tıkalı Olması

Gebe kalmama da görülen bir diğer sorundur. Tüplerin tamamen ya da kısmen kapalı olması yumurta ile spermin buluşmasında sorun yarattığı için gebelik meydana gelmez.

Tüplerde meydana gelen bu hasarlar geçirilen ağır bir enfeksiyon ya da ameliyat sonrasında kalan karın yapışıklıkları nedeniyle ortaya çıkabilir. Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalara göre cinsel yol ile bulaşan enfeksiyonlar tüplere en büyük zararı veren durumlardır.

Bunun yanı sıra çocukluk döneminde pek çok kişiye uygulanan verem mikrobu da tüplerde kalıcı hasarlar oluşturabilir.

Tedavisi:

Önceden geçirilmiş enfeksiyon ya da pelvik bölgede cerrahi operasyon çoğu zaman yumurtalığın ve tüplerin ilişkisinin düzenini bozan yapışıklıklara yol açar. Yapışıklıkların açılabileceği durumlarda adezyolizis ya da laparoskopik yöntemler ile yapışıklıklar açılabilir.

3.   Endometriozis

Rahim içini döşeyen dokunun rahmin dışında gelişmesine Endometriozis denir. Endometriozis dokulara duyarlı olup adet sırasında kanama gösterebilir. Karnın iç kısmında oluşan bu kanamalar zaman geçtikçe iltihaplanır ve yangısal bir durum oluşturarak yapışıklıkların meydana gelmesine neden olabilir.

Endometriozis’in en kötü özelliklerinden biri de yumurtalıklara yerleşip kist oluşturma riskidir. Bu kistlere endometrioma denilir. Bu hastalığa sahip olan kadınların çocuk sahibi olmak için uzman bir hekime başvurarak tedavi olmaları gerekir. Kısırlık nedenlerinden bir diğeri olan Endometriozis, kadınların %25’inde görülür.

4.   Rahim Ağzına Ait Problemler

Günümüzde kısırlık sebebi olarak görülen bir diğer problem de rahim ağzında yapısal bozuklukların ve enfeksiyona bağlı sorunların olmasıdır. Rahim ağzında oluşan mukus (sıvı) spermlerin genital bölgeden taşmasına neden olur.

Östrojen ve progesteron hormonları mukusun siklus anında hacmini ve özelliği değişir.

Bunun yanı sıra bu bölgede meydana gelen Polip (iyi huylu tümör) ya da geçirilen cerrahi uygulamalarda kısırlık nedenleri arasındadır.

5.   Alerjik Nedenler

Alerjik nedenlerde kısırlığa neden olur ve teşhisleri çok zordur. Buna ek olarak alerjik nedenlerin tedavileri de oldukça zahmetlidir. Bu sorunlar mukusta ya da spermlerde meydana gelebilir. Alerjik nedenler yüzünden kısırlık saptanan kişilerde tedavi edilen ya da edilmeyenler arasındaki doğum oranı çok farklı değildir.

Erkeklerde Kısırlık Nedenleri:

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde kısırlık sebepleri kadından kaynaklanabildiği gibi erkekten de kaynaklanabileceği unutulmamalıdır. Yapılan araştırmalara göre kısırlığın %30-50’si erkekten kaynaklanır. Erkekteki başlıca kısırlık nedenleri şunlardır:

Sperm sayında ve kalitesinde bozukluk

Spermi dışarıya taşıran kanallardaki yapışıklık ya da tıkanıklık

Erkekte meydana gelen sperm kalitesindeki ve sayındaki bozukluğun nedeni tam olarak bilinmez. Fakat deneysel aşamadaki ilaçlar sayesinde ilaç tedavileri uygulanarak çözülmeye çalışılır.

Fakat bu ilaçların çok fazla etkisi görülmez.

1922 yılında uygulanmaya başlanan Mikroenjeksiyon tedavisi sayesinde erkeklerdeki kısırlığın neden olduğu sorunlarda etkili sonuçlar alınmıştır ve çoğu tedavi gebelik ile sonuçlanmıştır.

1.   Sperm Üretim Bozuklukları

Erkek kısırlık sorunlarında en çok karşılaşılan sorun sperm üretimde ve olgunlaşmasındaki bozukluklardır.

Üretim bozukluğunda sperm sayından kaynaklanan bir sorun olabileceği gibi yumurtanın döllenmesini sağlayan sperm hareketlerindeki zayıflık ya da sperm şekillerindeki anormalliklerde olabilir.

  Erkek spermi ancak en aşağı 20 milyon/ml oranının %30 ve yapısal normal sperm oranının da %4’ü aşması gerekir. Erkekteki değerlerin standartlardan farklı olması nedeniyle gebelik elde edilmez ve edilebilmesi için de uzun bir tedavi süresi gerekir.

İltihabi Hastalıklar: Erkekte bazı bakteri ve virüslerden dolayı oluşan iltihaplar nedeniyle %25 oranında kısırlık görülebilir.

Hormon Bozuklukları: Testosteron hormonunun çoğalmasını denetleyen hormonlarda sorunların oluşmasıdır.

Çevresel problemler: Kanser tedavisi gören erkeklerde kullanılan ışın ve ilaçlar spermlerde bozulmalar meydana getirebilir.

2.   Yapısal Bozukluklar

Yapısal bozukluklarda erkekte kısırlık meydan getirebilir. Spermlerin testislerden dışarı çıkmasına engel olan tam ya da kısmi tıkanıklılar kısırlığa neden olur. Bu tıkanıklıklar doğuştan da oluşmuş olabilir ya da sonradan geçirilmiş bir operasyon nedeniyle de meydana gelebilir.

Nedeni Açıklanamayan Kısırlık (idiopatik infertilite)

Günümüzde tıp tekniklerinin açıklayamadığı nedenini açıklayamadığı kısırlıklara (idiopatik infertilite) denir.

Testlerde ortaya çıkmayan kısırlık nedenleri arasında sperm enfeksiyon bozuklukları, yumurta çatlaması ve tüp içerisindeki bazı bozukluklar yer alır.

Nedeni açıklanamayan kısırlık nedenlerinde psikolojik etmenlerde ön görülür. Tıptaki ilerlemeler ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde kısırlığı çözmekte etkili olmaya başlamıştır.

Kısırlığın Teşhisi Nasıl Yapılır?

Kısırlık çiftlerin uzun süre uğraştıktan sonra doktora başvurması ile yapınan tetkikler ile ortaya çıkar. Testler ilk olarak erkekte uygulanır ve sperm analizi yapılır. Bundan sonra kadınlarda rahim ve tüplerin tıkanıklığını kontrol etmek için testler yapılır.

Kısırlığın Tedavisi – Aşılama (inseminasyon)

Kısırlık tedavisinde aşılama yöntemi, rahim ağzındaki bozukluklarda, sperm sayısında durgunluk olmasında, ya da çiftlerde sorunların anlaşılmaması durumlarında uygulanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR

Источник: https://www.gebelikveannelik.com/kadinlarda-kisirlik-nedenleri

Erkeklerde Kısırlık

Kadınlarda ve Erkeklerde Kısırlık Tedavisi

Günümüzdeki aile yapısı ebeveynler ve çocuklardan oluşmaktadır. Bu genel anlamda aile tanımını tamamlamaktadır. Ancak bazı sorunlar bu aile tanımının oluşmasına engel olan durumları ortaya çıkarabilmektedir. Bu durumlardan biri de kısırlık durumudur.

Kısırlık durumu hem erkek bireyde hem de kadın bireyde meydana gelebilen bir sorun olarak gösterilebilir. Bu durum yakın zamana kadar tedavisi mümkün olmayan bir sorun olarak karşılanmıştır. Ancak günümüz teknolojisi sayesinde bireyler artık bu sorunu atlatabilmektedir.

Artık kadınlarda kısırlık ya da erkeklerde kısırlık durumları ortadan kaldırılabilmektedir.

Yapılan bilimsel araştırma ve geliştirmeler sonucunda çocuk beklentisinde olan bireyler artık kısa bir süreç içinde bu beklentilerini olumlu şekilde yerine getirebileceklerdir. Tüp bebek yöntemi şuan modern tıbbın ortaya koyduğu en son tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısırlık denilen durum, tıbbi olarak tanımı ile, bir yıllık bir süreçte korumasız şekilde ilişkiye girilmesine rağmen gebeliğin oluşmamasıdır. Bu durum genel anlamda çiftlerin yaklaşık %15-20’sinde görülmektedir. Bu durumun bireylere dağılımında ise,

 • Erkeklerde meydana gelen kısırlık durumlarından dolayı çocuk sahibi olamama oranı %20 civarındadır.
 • Kadınlarda meydana gelen kısırlık sonucunda çocuk sahibi olamama oranı ise %40’tır.
 • Hem kadın hem de erkeklerde meydana gelen kısırlık sonucunda çocuk sahibi olamama oranı ise, %30 civarındadır.
 • Bunların dışında kalan açıklanamayan durumlar ise %10’luk kısmı tutmaktadır.

Bu noktada çocuk sahibi olmaya çalışan ama başarısız olan çiftlerdeki meydana gelen zorluklarda erkeklerdeki faktörlerin etkisi yaklaşık olarak %50-60’lık bir orana tekabül eder.

Erkeklerde meydana gelen kısırlık durumları genelde bazı muayene türleri ile ortaya çıkarılabilmektedir. Bu muayene çeşitleri ise, fiziksel muayene ve sperm tahlilleri oluşturur.

Bunların yanı sıra, bazı durumlarda da erkeklerde meydana gelen kısırlık durumu hormon analizi, ultrasonografi ve daha ileri düzey özel genetik tetkiklerle ortaya konabilmektedir.

Erkeklerde Kısırlığın Nedenleri Nelerdir?

Erkeklerin normal şartlarda kadınlara göre daha sert daha az duygusal olduğu varsayılır. Ancak durum kısırlık olduğunda erkekler, kadınlara göre daha fazla duygusal bir yapıda bulunabilmektedir. Erkeklerde kısırlık sorunu sonucu hassaslaşma süreci baş gösterebilmektedir. Çocuk sahibi olamayan ailelerin yaklaşık %30-50’si erkeklerde meydana gelen kısırlık sonucu ortaya çıkar.

Her kültürde belirlenen bazı klasikler bulunur. Bizim kültürümüzde de evlenen çiftten çocuk beklentisi ortaya çıkmaktadır. Evlenen çiftin yakın bir süreçte, evlilik sonrası 3-5 ayda eğer çocuk sahibi olmadıysa yakın çevresindeki insanlar durumu sorgulamaya ve çocuklarının olamadığından konuşmaya başlarlar.

Bu bizim kültürümüze işlemiş yanlış durumların başını çeken durumlardan biri olarak gösterilebilir. Bu durumda evli çiftteki hem erkek birey hem de kadın, bu durumdan oldukça etkilenir. Çiftin her ikisi de şüpheli hale gelir ve sorgulanır. Ancak bizim kültürümüzde bu yük daha çok kadınların üzerinde olur. Kadınlar, bazen çocuk sahibi olamamanın en büyük nedeni olarak görülür.

Oysa çocuk sahibi olamayan çiftlerin yaklaşık %30-50’sinde sorun erkekte meydana gelir.

Erkekte meydana gelen kısırlıktan dolayı çocuk sahibi olamama sorunu son yıllarda geliştirilen tıp ile çözümlenebilir hale getirildi. Günümüzde artık kısırlık sorunu ile karşı karşıya kalan erkek bireyler çocuk sahibi olabilmektedir. Erkekte meydana gelen kısırlığın nedenlerini iki farklı grupta toplayabiliriz. Bu başlıklar;

 • Sperm sayı ve kalitesini etkileyen üretim bozuklukları
 • Spermi dışarıya taşıyan kanallardaki tıkanıklar.

1.Sperm Üretim Bozuklukları

Erkeklerde meydana gelen kısırlık durumlarının en yaygın nedeni olarak spermin üretiminde ve olgunlaşmasında meydana gelen bozukluklar olarak gösterilebilir. Üretim bozukluğu, sperm sayısındaki sorunlardan meydana geliyor olabilir.

Çocuk oluşumu sırasında kadın yumurtasının döllenmesini engelleyen sperm hareketlerindeki zayıf durum ya da sperm şekillerindeki sorunlar olarak belirtilebilir. Erkek spermlerinin normal olarak görülebilmesi için bazı verisel durumların sağlanması gereklidir.

Bunlar; erkek spermlerinin sayısının mililitrede en az 20 milyon olması, hareketli olan sperm oranında %30 oranının ve yapısal olarak da normal sperm oranının %4’ün üzerinde yer alması gerekliliğidir.

Eğer yukarıda verilen sperm ile alakalı sayısal verilerin altında bir sperm kalitesi var ise bireyin, doğal olarak gebelik elde edilmesinde açık şekilde görülen zorluklar ortaya çıkar.

Bunların yanı sıra, birçok diğer faktör de sperm hücrelerinin üretimi ve olgunlaşmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Bunları aşağıdaki başlıkta toplayabiliriz.

Bunlar;

 • İltihap içeren hastalıklar: Bazı bakteri ve virüs türleri erkek bireyde yumurtalık iltihabına neden olabilir. Yumurtalıklarında iltihaplı bir hastalık geçiren erkek bireylerin yaklaşık olarak %25’lik kısmında kısırlık problemi ortaya çıkmaktadır.
 • Hormonel bozukluklar: Beyin sapından salgılanan bazı hormonlar, erkek bireyin erkeklik hormonu olan ve sperm oluşmasını sağlayan testosteron hormonunun üretimini etkiler. Bu salgılanan hormonlarda meydana gelen bozukluklar erkeklerde kısırlığın oluşmasına %2-5 oranında etki sağladığı söylenebilir.
 • Çevresel etmenler: Kanser tedavisi olunan bazı durumlar da erkeklerde kısırlık oluşmasına neden olabilen faktörlerdendir. Kanser tedavisi sırasında kullanılan ışın ve ilaçlar sperm üretimini etkileyen durumlardan sayılmaktadır.

2.Yapı Bozuklukları

Sperm üretildiği yer olan yumurtalık kısmında meydana gelen bazı kısmi ya da tam tıkanıklıklar da erkeklerde kısırlığın ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu kısmi ya da tam tıkanıklıklar, doğuştan olabilir. Ya da daha sonradan herhangi bir enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yine yumurtalık bölgesinden gerçekleştirilen bir cerrahi müdahale de tıkanıklığa neden olmuş olabilir.

Erkeklerde Kısırlık Belirtileri Nelerdir?

Erkeklerde meydana gelen kısırlık sorununun aslına bakılırsa tam olarak bir belirtisi olduğundan bahsedilemez. Diğer birçok hastalıklarda olduğu gibi kısırlıkta da herhangi bir belirtiden söz edilmesi zordur.

Bunun nedeni de kısırlığın, kendini gösteren ya da kendini hissettiren bir sorun olmayışıdır. Yani birey durup dururken kısırlaştığını anlayamaz. Ancak bazı uzman otoriteler kısırlığın ergenlik çağında fark edilebileceğinin altını çizmektedirler.

Ergenlik dönemlerini yaşayan kız çocuklarında meydana gelen aşırı kıllanma, düzensiz olarak adet görümü kısırlığın belirtileri olarak gösterilebilir.

Bunun yanında erkek çocuklarında da, erkek bireylerin memelerinde büyüme gibi hormonsal bozukluk durumları ileri yaşlarda kısırlığın ortaya çıkabileceğini gösteren işaretlerdendir. Bu gibi durumların iyi takibi ve zamanında müdahalesi ailelere düşen görevlerden biridir.

Bunların yanı sıra, cinsel birleşme sırasında bu ilişkiden ze alamama durumu ya da cinsel ilişkiye girme ihtiyacı hissetmeme gibi durumlar da kısırlığın meydana gelişini gösteren durumlardan sayılabilmektedir.

Belirtiler genellikle kısırlığa neden olan duruma bağlı olarak ilerler. Bu durumları vermek gerekirse;

 • Saç büyümesinde meydana gelen değişimler
 • Cinsel istekte meydana gelen değişimler
 • Testislerde ağrıların meydana gelmesi, testislerdeki yumru ya da şişlikler
 • Ereksiyon ya da boşalma problemleri
 • Küçük testisler

Erkeklerde Kısırlık Tedavisi Nasıl Olur?

Erkeklerde meydana gelen kısırlık vakalarının ilk olarak sperm ve hormon testlerinin yapılması ile incelenmesi gerekir. Erkek kısırlığında tedavi seçenekleri bazı aşamaları içeren şekillerde görülür. İlk olarak kolay ve nedene bağlı olan tedavi seçenekleri kullanılır.

Problemin ortadan kaldırılmasının ardından çiftlere normal yollarla hamilelik seçenekleri önerilir ve bu durum için gerekli olan ilaç tedavisine başlanır. Bunun ardından da mikro cerrahi ve bunun ardından da endoskopi meydana getirilir.

Kesin bir sonuca ulaşılamadığı takdirde ise, bu tedavi seçeneklerine ek olarak diğer ek üreme tedavi seçenekleri ortaya konulur.

Ancak bazı durumlarda çocuğu olmayan çiftler için uygulanacak en iyi yöntem mikroenjeksiyon yöntemi ya da daha bilinen adıyla tüp bebek yöntemidir. Tüp bebek yönteminin başarı oranı %80’lik bir seviyededir. Daha önceden yani tüp bebek seçeneği ortada yokken bebek sahibi olamayan çiftler günümüzde tüp bebek seçeneği ile bebek sahibi olabilmektedir.

Источник: https://evdesifa.com/erkeklerde-kisirlik/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.