Kadınsı Gülüş Tasarımı

içerik

Gülüş Tasarımı ve Tedavi Süreci

Kadınsı Gülüş Tasarımı

Gülüş tasarımı kişinin gülüşünü zirkon kaplamalar, bonding, beyazlatma, diş eti operasyonları, köprüler, diş boyu ayarlaması ve dudak şekillendirmeleri gibi tekniklerle istenilen duruma getirilmesidir.

Gülüş tasarımı yapılan kişinin diş etleri normal görüntüsüne kavuşur, dişlerin renkleri, çatlak ve kırıkları düzeltilir, dişlerin kapanışı  düzeltilerek kasların normal haline dönmesi sağlanır. Gülüş tasarımı doktor tarafından yüzün yapısı, ten rengi, dişler ve dudaklar gibi her detay incelenerek yapılır.

Ağız sağlığında olan sorunlar birkaç seansta düzeltilerek başarılı bir çalışma ortaya konulabilir. Gülüş tasarımında dişlerin ve diş etlerinin uyum içinde olması oldukça önemlidir. Bunların gülüş sırasında belli oranda görünmesi en ideal durumdur.

Kadınlarda ön iki dişin biraz daha uzun olması, erkeklerin dişlerinin homojen dağılması, dişlerle yanakların desteğinin sağlanmasıyla daha estetik ve daha sağlıklı dişlere sahip olunabilir.

Bilgisayar destekli olan gülüş programları sayesinde öncesinde herhangi bir işlem yapılmadan, uygulama sonrasında gülüşünüzün yüzünüzle nasıl bir uyum içinde olduğunu tahmini olarak görebilirsiniz.

Doğru yapılacak bir gülüş tasarımı doktor ve hasta tarafından alınacak ortak kararlarla belirlenir.

Gülüş tasarımı hangi tedavileri içermektedir?

 • Diş beyazlatma
 • Pembe estetik
 • Zirkonyum ya da porselen kaplamalar
 • Bonding
 • Ortodontik tedaviler
 • Lamina porselenler
 • Dudak konturlarının şekillendirilmesi
 • İmplant

Gülüş tasarımı hangi sorunları ortadan kaldırır?

   • Diş renginde olan sorunlar
   • Diş etlerindeki şekilsizlikler
   • Dişlerin dizilişindeki bozukluklar
   • Dişlerin arasındaki düzensiz boşluklar
   • Kaybedilmiş dişler
   • Yüzdeki şekil deformasyonları
   • Diş boylarında olan uyumsuzluklar
   • Kırık ve çatlak diş yapıları

Gülüş tasarımındaki tedavi süreci nasıldır?

Gülüş tasarımı kişinin tercihleri dikkate alınarak yapılacak işleme bağlı olarak uzun bir döneme yayılabileceği gibi, daha kısa sürede tamamlanabilir. Uygulanan ilk aşamada kişinin kendi ağız yapısı ve diş sağlığı hakkında bilgilendirilmesiyle başlar.

Kişinin o güne kadar farkında olmadığı ya da olduğu her şey değerlendirilerek bilgilendirilme yapılır. Dişlerde olan kapanış sorunları ya da diş eti problemlerinin ileride neden olacağı ciddi sorunlar ele alınır.

Bunlar ele alınarak, doğru bir planlama yapılıp hem arzu edilen görünüm, hem de iyileştirme için bir tedavi planı yapılır. Kişideki sorunlar sadece diş ve diş etlerini kapsıyorsa, birkaç haftada sonuçlar alınır.

Eğer ortodontik tedavi ya da operasyon gerekiyorsa, bunların tamamlanması 6 aydan daha fazla zaman alabilir.

Mouck-up çalışma nedir?

Gülüş tarsımı çalışmaları öncesinde nasıl bir sonuç elde edeceğimizi bize gösteren taslak çalışmasıdır.Gülüş tasarımı düşündüğümüz hastamızdan önce alt-üst çene ölçüleri alınır. Ölçüler teknisyen tarafından alçı hale getirilir ve üzerinde mumdan dişler tasarlanır.

Ölçü üzerinde tasarlanan diş şekilleri hekim tarafından ağza uygulanır ve hekim gözüyle ilaveler v çıkartmalar yapılıp son hastanın beğeneceği son hale getirilir. Hasta tarafından beğenilen dişler geçici olarak hasta ağzında bile kalabilir.

Bu safhada yüz, dudak alt-üst dişlerin birbirine uyumları, renk ,dişin boyları ve diş eti gibi tüm detaylar ayrıntısı ile incelenir. Eğer tüm unsurlara bakılıp her şey ideal ölçüde yorumlanırsa yapılması gereken cerrahi , dolgu, diş kesimi işlemlerine geçilir.

Tedavi sonunda elde edilen estetik görüntü ile mouck-up sonucu elde edilen taslak görüntü birbirine çok yakındır.

Gülüş tasarımı erkekler ve kadınlar için farklı mı olur?

Gülüş tasarımı yapılacak olan kişinin cinsiyeti oldukça önemlidir. Çünkü erkeklerin gülüş formu kare ya da dikdörtgen, kadınların gülüş formu ise yuvarlak ya da oval olur.

Yaş

Yaşın ilerlemesiyle birlikte dişlerde aşınmalar oluşur. Üst dudağın kaslarında gevşeme, alt dudağı kaslarında yerçekimi etkisiyle aşağıya sarkma meydana gelir. Bu sayede üst çenede bulunan dişlerin görünürlüğü azalırken, alt çenede olan dişlerin görünürlüğü artar. Yapılan ideal tasarım ve şekillendirme sayesinde hastanın tekrar genç ve çekici bir gülüşe sahip olması sağlanır.

Cinsiyet

Kadınlarda ve erkeklerde diş yapıları farklıdır. Kadınlarda diş köşeleri yumuşak bir kavisle belirlenirken, erkeklerde dişlerin yapısı köşeli ve daha belirgindir. Kadınlarda gülme hattı alt dudağa paralel bir kavisle belirlenirken, erkeklerdeki gülme hattı daha düz olur. Kadınların öndeki iki dişi daha uzun olurken, erkeklerde bunların uzunluk farkları daha az olur.

Yüz hatları

Kişilerde yüz hatları ve dişlerin formu arasında belli bir ilişki olmalıdır. Kişilerin ideal diş şekilleri yüz hatlarının görünümünde saklıdır. Yuvarlak yüz hatlarına sahip olan bir kişiye köşeli bir diş yapmak, görünümünün genel ahengini bozacaktır. Bu sayede kişide yapay bir gülüş elde edilecektir.

Diş etlerinin konturu ve şekli

Gülüş sırasında gözle görünen diş eti seviyesi oldukça önemlidir. Bunun seviyesi gülüşe bir anlam kazandırmaktadır.

Diş etlerinin fazla oranda görünmesi kişinin çekiciliğini ve güzelliğini azaltarak etki edecek, az oranda görünen diş etleri ise gülüşte yapaylık sağlayacaktır.

En ideal diş eti seviyesi üst dudak çizgisine paralel bir temasta olmasıdır. Unutulmaması gereken şey pembe estetiğin beyaz estetik kadar önemli olduğudur.

Dudaklar

Dudakların kalınlığı, şekli, köşelerinin simetrisi, dudakların dişlerle uyumu en güzel gülüş estetiğinin yaratılmasına yardımcı olur. Gülüş sırasında alt dudakta meydana gelen kavis üst dişleri takip etmelidir. Ayrıca gülüş sırasında iki dudak arasındaki mesafeyle dişlerin boyutları uyum içinde olmalıdır.

Dişlerin özellikleri ve yerleşimi

Dişlerin yerleşimi ve özellikleri değişik açılardan incelenmelidir. Bunlar;

 • Dikey simetri: Alın ortasından, burun ucu ve çene ucundan geçen dikey çizgi alt ve üst dişlerin birinci keserlerinin arasından geçmelidir. Bu çizginin her iki tarafındaki dişlerin birbirine simetrisi estettik bir gülüş için oldukça önemlidir.
 • Yatay paralellik: Göz bebeklerinin tam ortasından geçen çizgiyle keserlerin uçlarından geçecek düz çizgi birbiriyle paralel olmalıdır. Bu olmadığı takdirde ağızda eğrilik meydana gelir.
 • Gülüş hattı: Kişilerin neşeli, çekici ve genç bir gülüşe sahip olması için üst ön dişlerin kesici uçlarını birleştiren çizgiyle alt dudağın gülüş esnasında olan hattı birbirini takip etmelidir.
 • Dişlerin oranları: Estetik bir gülüş elde edebilmek için önden arkaya doğru dişlerin görünümü belli oranda azalmalıdır. Bunun matematiksel oranı 0,618 olmalıdır. Bu altın oran olarak kabul edilir. Doğada ve canlılarda olan ahenk bu altın orana göre dengelenir. Bu yüzden dişlerde buna uyum sağlamalıdır.
 • Embraşurlar: Bunlar komşu dişlerin uçları arasında olan üçgenimsi boşlukları ifade eder. Kişide genç bir gülüş sağlayabilmek için bu ebraşurlara ihtiyaç vardır. Yaşı ilerleyen kişilerde dişlerin aşınması yüzünden Embraşurlar yok olur. Bunlar gülüşün tasarımı sırasında yeniden tasarlanarak, genç bir gülüş elde edilir.
 • Renk: Dişlerin doğal bir görünümde olması için her bölgesinin aynı renkte olmaması gerekir. Dişler ne kadar beyaz olsa da, diş etine yakın olan kısımları daha sarımsı olur, uç kısımlar ise daha grimsi ve şeffaf yapıda olur. Dişlerin orta bölümleri ise dişin doygun rengini gösterir. Doğal görünümü sağlayabilmek için, gülüş tasarımı sırasında bazı renk oyunları yapılarak şeffaf bölgeler oluşturulmalıdır.

Gülüş tasarımı yapılırken dişlerin ve diş etlerinin durumu, konumu, dişlerin formu, birbiriyle oranı ve renkleri değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler sırasında kişilerin yüz oranları, yaşı, cinsiyet, ten renkleri ve en önemlisi bu işlemden beklentileri mutlaka değerlendirme içinde olmalıdır.

Güzel ve genç bir gülüş yaratabilmek dudaklar ve dişlerin uyumu, diş etleri ve yüz oranlarının uyumu sayesinde gerçekleştirilebilir.

Dişlerde gülüşü olumsuz olarak etkileyecek çapraşıklıklar, dişler arasındaki aralıklar ile renklenmeler laminate veneer restorasyonları, diş beyazlatma işlemi, tam seramik restorasyonlar ve ortodontik tedaviyle çözümlenmektedir.

Gülme sırasında diş etlerinin fazla görünmesi, diş etlerinde asimetri olması ya da diş eti çekilmesi olması halinde gülüş bundan olumsuz etkilenir. Bu durumda hastalara çeşitli diş eti ameliyatları uygulanabilir.

Bu ameliyatlar arasında gingivoplasti ve gingivektomi gibi işlemler yer alır. Hem dişlere, hem de diş etlerine yapılan çeşitli uygulamalar nedeniyle kişinin yüzü ve karakteriyle uyumlu olan, kendine yakışan bir gülüş dizaynına sahip olunmaktadır.

Kişinin gülüşü hem görüntüsüne etki etmekte, hem de psikolojik olarak kendisini iyi hissetmesine yardımcı olmaktadır.

GÜLÜŞ TASARIMI NE KADAR SÜREDE UYGULANIR?

Öncelikle tedavi olarak ne yapılacağı konusunda karar vermek gerekir. Sadece 1 saatlik beyazlatma tedavisi ile kişi çok güzel bir gülüşe sahip olabilir.

Kişinin eğer diş etlerinde bir sıkıntı varsa örneğin dişetleri dişleri çok fazla örtüyorsa (gummy smile) sadece diş etinin tedavi edilmesi ve sonrasında yapılacak beyazlatma tedavisi ile yine güzel bir gülüş ile karşı karşıya kalabiliriz.

Bazen dişetlerinin forrmu iyi ama dişeti iltihaplı olabilir. Bu kez yapılacak diştaşı temizliği veya küretaj tedavisi ile yine sağlıklı ve güzel bir gülüşe sahip olabiliriz.

Eğer hem dişlerin görüntüsünde hem de dişetlerinde sağlık ve estetik anlamında sıkıntılarımız varsa tedavi olarak sıralamamız ve süremiz şu şekilde belirlenir.

Öncelikle dişeti tedavilerine başlanır. Diştaşı temizliği, dişeti küretajı ve eğer gerekiyorsa gingivektomi yani dişetinin fazla ve hastalıklı kısımlarının kesilmesi işlemi yapılır. Bu tedavilerin tamamlanması aynı gün içinde yapılır ve dişetinin iyileşmesi için birkaç gün beklenir.

Bu arada hastadan alınmış ölçülerle mock up hazırlatılır ve hastaya uygulanır. Mock up işeminde yapılması düşünülen protezin şekli ve yapısı belirlenir. Bu aşamada hastanın da beklentileri ve nasıl bir dişe sahip olacağı hakkında görüşlerinden yararlanılır. Bazen yuvarlak hatlar kişinin gülüşünü ön plana çıkarırken bazı kişilerde oval veya kare hatlar daha güzel bir gülüş sunabilir.

Arzu edilen şekle karar verildikten sonra ne tür bir protetik işlem yapılacağına karar verilir. Özellikle ön dişler sağlamsa ve sorunumuz sadece şekil bozukluğu ise lamina porselenler sıkça önerilir. Lamina porselenlerde dişlerden daha az kesim yapılacağı ve estetik imax türü porselenler kullanılacağı için çok daha estetik bir görüntüye sahip olabiliriz.

Ancak dişler daha önceden kesilmişse ya da fazla çürük ve harabiyetle karşı karşıyaysak ön bölgelerde yine imax türü porselenlerden hazırlanan ancak dişi tamamen saran full porselen kaplamalardan yararlanabiliriz. Arka dişlerde ise daha dayanıklı zirkonyum destekli porselenler hem hastanın sağlığı hem de güzel bir gülüşe yardımcı olacaktır.

Eğer hastamız diş kaybı yaşamışsa bu bölgeye implant tedavisi uygulandıktan sonra yine üzerine yapılacak estetik protezlerle hem diğer dişlerle uyumlu hem de sağlıklı ve arzu edilen gülüşe sahip olabiliriz.

GÜLÜŞ TASARIMI PAHALI BİR İŞLEM MİDİR?

Gülüş tasarımı ağız ve diş sağlığının dışında kişinin kendine olan güveninde artmasını destek olan estetik bir operasyonlar müdahalesidir. Bu sebeple gülüş tasarımı maliyeti yapılacak olan tedavilerin türüne göre değişkenlik göstermektedir.

Sadece basit bir beyazlatma işlemi yapılarak güzel ve istenilen gülüşe sahip olunabildiği gibi tüm ağıza yapılacak porselen kaplamalarla da gülüş tasarımı elde edilebilir.

Bazen hastanın hiç dişi olmayabilir. Bu durumda da uygulanacak implantlar ve üzerine yapılacak porselen kaplamalarla yine istenilen gülüşe sahip olabiliriz.

Tüm bu tedavilerle gülüş tasarımına sahip olabiliriz. Ancak her bir işlem kendi içinde maliyet açısından farklılıklar gözetecektir.

Yukarıda bahsedilen ağız ve diş sağlığı problemi kliniğimizdeki diş hekimleri tarafından tedavi edilebilmektedir. Kliniğimiz İstanbul Nişantaşı’ndadır.

Bilgi ve randevu talepleriniz için 0212 224 40 50 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.

Diş hekimlerimizin görmesini istediğiniz ağız ve diş problemlerinizin fotoğraflarını WhatsApp numaramıza 0555 996 67 31 göndererek bilgi ve randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Sağlıkla kalın…

www.dentaluna.com internet sitesinde yer alan tüm açıklamalar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilendirmeler kesinlikle tıbbi muayene ve tanı yerine geçmez

Источник: https://www.dentaluna.com/gulus-tasarimi-ve-tedavi-sureci/

Dijital Gülüş Tasarımı

Kadınsı Gülüş Tasarımı

“Gülüşü, bir insanın kalbine açılan penceresidir!”

Mutluluk, tatmin olma, memnuniyet, rahatlama gibi pozitif duyguların evrensel bir dışa vurumu olan gülümseme, kişilerin iş ve sosyal yaşantılarında gerçekleştirdikleri etkileşimlerde de önemli bir pay sahibidir. Öyle ki estetik bir gülümseme ön yargıları kırabilir, kişilere her alanda pek çok kapının açılmasına yardımcı olabilir.

Güzel gülümsemeye verilen önem yeni değildir aslında… En eski medeniyetlerde bile bu anlamda bir güzellik arayışı vardı; örneğin milattan önceki yüzyıllarda hem Fenikeliler hem de Etrüskler doğal dişin şekil, biçim ve tonunun bir benzerini yakalamak için hayvan dişlerini oyuyorlardı. Diş hekimliğinin çeşitli dallarının farklı bir branş olarak tanınması ise 18’inci yüzyılı buldu. Fransız Pierre Fauchard (1678–1761) iş arkadaşlarıyla birlikte diş hekimliğini modernize etti ve bu alandaki estetik uygulamaların savunuculuğunu yaptı.

Ben de bu yazımda, sizlere estetik diş hekimliğinin önemli bir parçası olan, “Gülüş Tasarımı” olarak bilinen sanatı oluşturan temel ilkeler hakkında bilgi vereceğim. Eğer estetik diş hekimliği uygulamaları merak ettiğiniz bir konuysa, bu yazıyı okumadan önce konu hakkında daha genel bilgi verdiğim şu sayfaya da göz atabilirsiniz…

Gülüş Tasarımı Nedir?

Son on sene içerisinde “gülüş tasarımı” terimi giderek popülerleşen, diş estetiğinde sık kullanılan bir terim haline geldi. Peki, ama gülüş tasarımı esasen ne demektir?

Günlük konuşma dilinde “gülüş tasarımı” estetik amaçlı yapılan diş tedavisiyle eş anlamlı olmaya başlamıştır. Ancak, aslında gülüş tasarımı tedavi başlamadan önceki süreçtir:

Gülüş tasarımı; yüz, gülümseme, diş ve diş etlerinin birbirleri ile uyumu, işlevsellik ve uygulanabilirlik gibi faktörler göz önünde bulundurularak, ağızdaki mevcut uyumsuzluğu gidermek ve estetik bir görünüm yakalamak adına, hastanın bireysel ihtiyaçlarına uygun bir estetik diş tedavisi planlanması ve bunun önceden görselleştirilmesidir.

Gülüş Tasarımının Hedefleri

Diş estetiğinin temel amacı diş, dokular, kaslar, kemik yapısı ve eklemlerin hepsinin birbiri ile uyumlu çalıştığı düzgün ve stabil bir kas sistemi geliştirmektir (Peter Dawson).

Estetik vakalar için tedavi planlarken gülüş tasarımı, hastanın genel tedavisinden ayrı tutulmamalıdır.

Başarılı, sağlıklı ve fonksiyonel sonuçlar almak için kaslar, kemikler, eklemler, diş eti dokuları ve oklüzyon gibi ağzın içindeki tüm yapıların arasındaki ilişkinin doğru bir biçimde anlaşılması gerekmektedir.

Diş ve diş eti gibi diş hekimliğinin konusuna giren unsurlar insanın gülümsemesinde önemli rol oynar. Bugünkü toplumda bir kişinin dişle ilgili sahip olduğu unsurların sağlıklı olmaması veya düzgün gözükmemesi durumunda kişiler gülümserken kendine güvenleri çok daha azdır.

Son senelerde diş estetiği giderek artan bir taleple karşılandığı için, gülüş tasarımı pek çok klinik tedavi planı için sıkça kullanılan bir terim haline gelmiştir. Kısacası gülüş tasarımı; diş estetiği uygulamaları aracılığıyla dişle ilgi unsurlarda değişiklik yaparak daha iyi bir gülüş tasarlamak anlamına gelmektedir.

Gülüş tasarımı sağlık ve fonksiyonun yanında gülüşün estetik görünümünü iyileştirmek için sanatla bilimi bir araya getiren kapsamlı bir diş tedavisidir.

Estetik Gülüşün Bileşenleri

Estetik bir gülüş elde etmek için yüz yapısı ve diş yapısının birbirlerini mükemmel bir biçimde bütünlemeleri gerekmektedir. Yüz yapısı yüzdeki hem sert hem de yumuşak dokuları kapsamaktadır.

Diş yapısı ise özellikle dişler ve dişlerin diş eti dokusuyla ilişkisiyle ilgilidir. Gülüş tasarımında mutlaka hem yüz hem de diş yapısı değerlendirilip analiz edilmelidir.

Doğru gülüş tasarımı yüz analiziyle başlar; gözbebekleri ve üst dişinizin (gülme çizgisinin) bağlantı köşelerinden geçen yatay çizgi paralel bir uyum içerisindeyse, gülme çizgileri de alt dudağın üst kıvrımıyla uyum içerisinde olmalıdır.

Daha sonra, dişlerinizin renk, boyut ve dizilimi incelenerek doğru yerde ve yüzünüzle orantılı olup olmadıkları incelenir. Bu bağlamda gülüş estetiğini, yüz estetiğinin sadece bir parçası olarak düşünmek gerekir.

Doğal olarak yüzün farklı bölümlerinin birbirleri ile harmonisi olarak da düşünebiliriz.

Burada en önemli unsurun ağzın ve çene yapısının yüze göre konumlanması ve yaptığı uyum olduğunu unutmamanız gerekir.

Bazen diş ve diş etlerindeki sorunların giderilmesi ve güzel dişlerin yapılması bile güzel bir gülüş oluşmasında yeterli olmayabilir, mesela çok yukarı kalkan bir dudak hattı var ve tüm üst çene kemiği aşırı gözüküyorsa bu durumda yapılacak en güzel diş estetiği (porselen lamine restorasyonlar) ve diş eti estetiği bile yeterli gelmeyecektir. O hastanın mutlaka bir dudak operasyonu geçirerek dişlerle harmoniyi sağlayan dudak hattını geri kazanıp gülüşünü düzeltmesi gerekir.

Bilgisayar Destekli Dijital Gülüş Tasarımı

Gülüş tasarımı toplamda bir konseptin adıdır aslında, yani bir tedavi şekli değildir tek başına. Birden fazla diş hekimliği disiplinini bir araya getirerek estetik ve fonksiyonel olarak hastalarımıza çözüm bulduğumuz bir yöntemdir.

Dijital gülüş tasarımı ise aslında bir mimarın başlayacağı projeyi ilk başta çizip projelendirmesi gibi tedavi protokolünün oluşturulması temeline dayanır. Dijital gülüş tasarımı bir tedavinin dijital vb gerçekleştirileceği anlamına gelmez; bu bir planlamadır.

Arkasından ise bu gerçeğe dayanarak 3 boyutlu yazıcılar ve dijital ağız taramalarıyla birleştirilen bilgileri bir diş estetiği tedavisi olarak da uygulayabiliriz. Ben özellikle hemen hemen her hastamda, eğer işin içine diş estetiği girecekse 2 boyutlu bir planlama yaparak hazırlık yapmayı uygun buluyorum.

Çünkü geri dönüşü olmayan ve sübjektif yani “beğeni” gibi kişisel bir kriterin devreye girdiği bir işte planlamanın çok önemli olduğunu biliyorum.

Diş estetiği yaptırmak isteyen kişiye farklı olasılıkları ve tasarlanan gülüşü önceden göstermek için pek çok farklı araç bulunmaktadır ancak yine de şüphesiz bilgisayar destekli dijital gülüş tasarımı en etkin olandır.

Bilgisayar destekli dijital gülüş tasarımı diş hekimi tarafından özel bir grafik tasarım programı veya özel gülüş tasarım programı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Gülüş tipine, dişlerin yüzde yaratacağı etkiye göre düzenlenebilir/ değiştirilebilir detaylara beraber karar verilebilir.

Bazı durumlarda gerçekten uyumlu bir gülümsemenin yaratılması için hastanın talimatları, zei ve tarzı da dikkate alınmalıdır. Hatta daha da ilerisi bazen hastalarımıza kişilik özelliklerini de göz önünde bulundurduğumuz testler uygulayarak Dr.

Galip Gürel ‘in de içinde bulunduğu ekibin geliştirdiği Visagismile* uygulamasının yardımı ile, o yüze daha uygun bir gülüşün bulunması konusunda bir yazılım desteği alabilmekteyiz. Bu şekilde Visagismile ile doğal dişler ve natürel bir gülüş oluşturmada ilk adımı atmaktayız.

Gülüş Tasarımını Destekleyen Diş Estetiği Uygulamaları

En yaygın diş estetiği uygulamalarından bazıları dişinizin renginin görünüşünü iyileştiren diş beyazlatma, kompozit dolgu (bonding) ve porselen venerler (yaprak porselenler, porselen laminalar) veya porselen kuronlar ve dişe uyum sağlamak için yapılan diş eti şekillendirme tedavileridir.

Yetişkinlerde, ortodonti gibi sadece gülüşü düzeltmek için değil aynı zamanda diğer kozmetik uygulamalar için daha sağlıklı bir zemin de hazırlamak adına veya sadece dişlerin temizlenmesini ve bakımını kolaylaştırmak için yapılan uygulamalarla dişlerin düzeltilmesi de estetik gülüş tasarımının bir parçasıdır.

Lazerli uygulamalar estetik diş hekimliğinin birer tamamlayıcısıdır.

Lazerle gerçekleştirilen gülüş tasarımı sadece diş beyazlatma ve diş eti şekillendirme gibi uygulamaları daha hızlı ve daha az acılı hale getirmekle kalmaz aynı zamanda lazer ışınlarının oldukça hedefe odaklı olması sebebiyle işlem yapılan alanın etrafındaki dokunun zedelenmesini de engeller. Uygulamalar cerrahi işlem gerektirmez.

Gülüş tasarımı ve uygulamaları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, aşağıdaki sayfaları ziyaret edebilirsiniz:

Gülüş Tasarımı Nasıl Uygulanır?/Dijital Gülüş Tasarımının Aşamaları

Gülüş Estetiğinde Dikkate Alınması Gerekenler

Gülüş Estetiği Özen ve Bakımı

*Plastik sanatçısı Philip Hallawell tarafından ortaya atılan visagism kavramı, genel olarak kişinin karakteri ile uyumlu, onu yansıtan kişisel bir görünüm ortaya çıkarmak ile ilgilidir.

Visagism, diş hekimlerine yalnızca hastalara estetik bir görünüm kazandırmanın ötesine geçerek; ortaya çıkan imajın onların kişiliklerini ve duygularını da yansıtan karakteristik bir görüntü vermelerine yardımcı olmaktadır. EDAD’ın(Estetik Diş Hekimleri ve Akademisyenler Derneği) kurucusu ve başkanı olan Dr.

Galip Gürel’in de geliştirici ekip içinde yer aldığı Visagismile uygulaması, estetik diş hekimleri tarafından kişiselleştirilmiş gülüş tasarımı çalışmalarında sık kullanılmaktadır. 

Источник: https://www.onurozturk.com/gulus-tasarimi/

Gülüş Tasarımı

Kadınsı Gülüş Tasarımı

Güzel bir gülümseme karşı tarafta pozitif bir etki yaratır.Bu etki hayatın her alanında var.Sosyal hayatta,iş görüşmelerinde güzel bir gülümseme kişinin kendine olan güvenini de arttırır.Gülüş tasarımı yüz, ağız ve çevre dokularıyla uyumlu,iyi fonksiyon gören estetik ve doğal gülüşü yaratma sanatıdır.

Biz diş hekimlerinin amacı doğayı taklit edebilmektir.Dişlerin formunun,renginin doğal olması çok önemli.Bunu sağlayabilmek için bir çok teknik var.Kullandığımız materyaller teknolojinin de gelişimine bağlı olarak artık çok daha estetik.Gülüş tasarımını yaratırken planlama çok önemli.

Öncesinde bir çok açıdan fotoğraflar alınıyor ve videolar çekiliyor.Laboratuarda mumdan yapılan ön çalışmada dişlerin boyutu,formu belli oluyor.Daha sonra yüzle uyumlu bir renk seçip restorasyonlar hazırlanıyor.Her aşaması ayrı bir önem ve dikkat gerektiriyor.

Gülüş tasarımını yaparken planlama,materyaller,teknikler ve biraz da tutku gerekiyor.Güzel bir gülümsemeyi herkes hakediyor.

ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNE NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYULUR ?

Ön dişlerinizde form ve büyüklük açısından asimetri olduğu durumlarda, Ön dişleriniz arasında konuşmanıza da olumsuz tesiri olan boşluklar(diastemalar) varsa, Dişlerinizin renginden memnun değilseniz.

Dişlerinizde çapraşıklıklar ve/veya düzensizlikler varsa, Daha önceden yapılan restoratif işlemlerin(kuron,köprü veya dolgular) görüntüsü sizi tatmin etmiyorsa,doğal olmadıklarını düşünüyorsanız Fotoğraflarınızda ağzınız kapalı mı çıkıyorsunuz? Toplum içinde gülerken ağzınızı elinizle kapama ihtiyacı mı duyuyorsunuz?
Yukarıda sayılan durum veya durumların sizin için de geçerli olduğunu düşündüğünüzde estetik diş hekimliği hizmeti veren bir doktoru ziyaret etme vaktiniz gelmiştir.

GÜLÜŞ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR NELERDİR ?

Hastalarımızda gülüş tasarımı yaparken yaş,cinsiyet,dudaklar,diş etleri,diş renk şekil ve konumları,yüz şekli,ten rengi gibi konular dikkate alınır.

1-Yaş
Ağız dokularında ve yüzde yaşlanmanın getirdiği değşimler hem yumuşak dokularda (yanak, dudak, diş etleri) hem de sert dokularda (diş, kemik) ortaya çıkar. Deri eski elastikliğini kaybedip kırışmaya ve sarkmaya başlarken, diş dokuları da senelerin etkisiyle renk değişimlerine ve doku aşınmalarına uğrar.

Yumuşak dokularda estetik girişimlerin (face lift veya dolgu maddelerin enjeksyonu-botoks gibi) büyük oranda fayda getirdiği gözlenmektedir. Dişler deki renk değişimleri kimi zaman basit bir beyazlatma(bleaching) ile ortadan kaldırılabilirse de kimi zaman ağır renk bozuklukları laminate veneer uygulamalarını gerekli kılmaktadır.

Keza diş form buzuklukları, aşınmalar ve yaş dolayısıyla oluşmuş kırıklarda da daha basit vakalarda komposit bonding uygulamalarından faydalanıldığı gibi daha ileri vakalarda porselen kuronlar ve porselen veneerlerden de yarlanılarak hastanın dokularındaki yaşlanma etkileri ortadan kaldırılmakta yılların etkisi adeta silinerek hastaya kendine güvenini tekrar kazandıran uzun süreli güzel gülüşler verilebilmektedir. Diğer tarafatan yaşlanma ile birlikte çene kemiklerindeki erimeye bağlı olarak kişi profilinde bir çöküş ve burun ucu çene ucu mesafesinde bir yakınlaşma olur. Çene ucu daha çıkık ve üst dudak bölgesi içe çökmüş görünür. Hastadki bu değişimler eklem sıkıntılarına da sebep olabilir. Burada çiğneme mekaniği bozulduğu gibi aynı zamanda gülüş çevçevesi diye tanımlayabileceğimiz dudak ve yanakların desteği de çöktüğünden hastanın daha yaşlı görünmesine neden olur. Buna ilaveten görülebilecek diş aşınmaları, hastaların bazı parafonksyonları (diş sıkma gıcırdatma gibi) dişlerde boyutsal kısalıklara ve kırıklara sebep olabilir. O zaman azılar bölgesine uygulanacak porselen dolgular veya porselen kuronlar ile düzenlenen dişsel çökmeler, ön bölgelerde yerine göre laminate yerine göre porselen kuronlarla sağlanan ön segment restorasyonları ile hastalarda sağlıklı ve fonksyonel bir ağızla genç bir gülüş elde edilir.

2-CinsiyetKadın ve erkek gülüşlerinde biribirinden ayrılan belirgin farklar vardır.

Erkek

Gülme hattı daha düzdür.Dişler düz ve köşelidir.Ön dört keser diş arasıda önemli boy farkı yoktur

Kadın

Kesici diş kenarları alt dudak eğimini takip eder.Dişler daha yuvarlak hatlı ve bombelidir.

Ön iki keser diş iki yan keser dişe göre daha iri ve uzundur.

3-Dudaklar
Gülüşü çerçeveleyen dudaklar gülüş tasarımı yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlardandır.

Kalınlığı, inceliği, sarkıklığı, dolgunluğu, çöküklüğü özellikle alt dudak seyri restorasyon sırasında form yerleşim gibi konularda dikkat etmeyi gerektirir.

Diş hekiminin uygulaması sonrası kimi zaman dudaklar başka estetik müdahalelerle gülüş tasrımına katkı sağlayacak şekilde şekillendirilirler.

4-Diş EtleriGülüş tasarımında dişler ile birlikte dikkat edilmesi gereken çok önemli diğer bir unsur komşuluk yaptığı dişetleridir. Estetik açıdan değerlendirildiğinde diş etinin yaratacağı problemler ve çözümleri çeşitlidir.

Sağlıksız diş eti şiş, parlak görüntülü, kırmızı renkte görülür ve dişetlerinde düzensiz görüntülere sebep verir. Estetik girişimler öncesi doku periodontal işlemlerle tekrar eski sağlığına kavuşturulmalıdır.Gummy smile (gülerken aşırı diş eti görünmesi) vakalarında gülüş tasarımı adına zorlayıcı durumlar olabilir.

Dişler aşırı küçük görünebilir ve estetik dişeti konturlaması ile diş boyları olduğundan daha uzatılarak diş etinin aşırı görüntüsü maskelenir.Diş eti çekilmesi periodontal hastalıklar sonrası dişi saran dişetinin uzaklaşmasıdır.

Bu gibi vakalarda diş diş eti estetiği açısından donör bölgelerden veya diğer diş eti greftleriden faydalanarak diş eti kapatılır.Düzensiz dişeti dişlerde de aranan altın orana uygun yerleşim göstermeyen (sürme bozuklukları,diş eti çekilmeleri kaynaklı sebeplerle) diş etine denir.

Böyle durumlarda dişeti estetiği ile diş eti seviyeleri düzenlenir ve gülüş tasarımına sonra devam edilir.

Diş eti renkleşmeleri (pigmentasyon) Kalıtsal veya diğer sebeplerle diş etinde görülen renkleşmeler gülüş tasarımı öncesi uzaklaştırılmalıdır.

5-Dişlerin Renk, Şekil ve Konumları

Diş renklerindeki arzu edilmeyen durumlar söz konusu olduğunda ilk uygulanacak yöntem diş beyazlatmadır (bleaching). Ancak örneğin tetrasiklin gibi antibiyotiklerin veya aşırı flor alımına bağlı olarak diş yüzeylerinde görülen renkleşmelerde beyazlatma her zaman sonuç vermez.

Bu durumlarda kompozit veya porselen veneerler daha doğru bir tedavi seçeneğidir.Dişlerdeki çapraşıklıklar birincil olarak ortodontik tedavi ile düzeltilmesi gereken unsurlardır.

Ancak hastaların kimi zaman uzun sürebilecek ortodontik tedavilerini istemedikleri durumlarda gülüş tasarımı kapsamında vakakompozit veya porselen laminateler vasıtasıyla düzeltilebilirler.Dişlerdeki kırıklar ve aşınmalar da gülüş tasarımında dikkat edilmesi gereken poblemlerin başında gelir.

Bu problemlere uygulanan en iyi çözüm porselen laminatelerdir. Bu yolla dişlerin aşınma ve kırıklarının önüne geçilebileceği gibi estetik bir gülüş elde etme şansı da elde edilir. Hastanın diş gıcırdatma ve sıkma problemleri varsa gece plağı (night guard) ile restorasyonlar koruma altına alınır.

Dişlerdeki aralıklar (diastema) da gülüş dizaynı açısından ele alınması gereken bir problemdir. Bu problem vakanın durumuna göre direkt kompozit dolgu ve kompozit veneerler veya laminate veneerler ile ortadan kaldırılabilir.

Dişlerdeki eski büyük dolgular kimi zaman yenileri ile değiştirilerek ekonomik şekilde halledilebildiği gibi, vakanın müsaade etmediği durumlarda bu yol seçilmemelidir. Unutulmamalıdır ki sigara, çay, kahve şarap gibi boyar madde içeren ürün tüketimi çok olanlarda direkt kompozit restorasyonlar tekrar 1-2 sene içinde renkleşebileceklerdir. Bu açıdan leke tutmayan porselen laminate veneerler bu vakalarda endikedir.

6-Yüz Şekli
Gülüş tasarımında yüz formu çok büyük önem taşır. Genel olarak yüz şekli ile diş şekli arasında paralellikler bulunur. Örneğin uzun dikdörtgen suratlı birinin dişlerinin uzun ve köşeli yuvarlak suratlı birinin dişlerinin daha yuvarlak hatlı olması gibi.

Bunu bazen tersine çevirmek için kimi ilüzyonlar kullanarak yüz hatlarının vurgusunu azaltabilme şansına sahip oluruz.

Sahip olduğu yüz şeklinin tersine yuvarlak suratlı bir adımda kulanılacak uzun ve ince formlu dişler onu daha ince göstereceği gibi, uzun ince suratlı bir adama kullanılacak daha karemsi dişler yüzünün inceliğini gölgeleyebilecektir.

7-Ten Rengi
Gülüş tasarımı birçok değişkeni hesaba katmamız gereken bir konudur. Ten rengi de bunlardan biridir.

Diş renkleri de ten rengine uygun seçilmeli ve örneğin çok açık tenli birinde uygulayacağımız beyazlıktaki bir diş rengi esmer birinde aynen uygulanmamalı,seçilecek birkaç ton koyu renk ile, ten diş rengi ahengi daha iyi sağlanacaktır ve daha doğal ve estetik bir görünüşün ortaya çıkmasına da hizmet edecektir.

GÜLÜŞ TASARIMI İÇİN KRİTERLER

Estetik bir gülümseme için dişler de birtakım kriterlere uygun olmalıdır. Bu kriterler;

1. Altın Oran
Görünür bölgedeki üst kesici dişlerin genişlik ve yükseklikleri sırasıyla, yüzün genişlik ve yüksekliğinin 1/16’sı olmalıdır.

2. Yatay Hizalama
İdeal bir gülümsemede çoğu zaman, göz bebeklerinden geçen hat ile dişlerin ortasından geçen hat birbirine paraleldir.

3. Yüzde Simetri
Ön kesici dişlerin şekil ve boyutlarındaki uyumsuzluk kolayca fark edildiği için simetri çok önemlidir. Bu bakımdan yüz hatlarının imkan verdiği ölçüde simetrinin sağlanması gülüşe çekicilik katar.

4. Gülüş Hattı
Ön dişlerin kesici uçlarını birleştirecek şekilde çizilen eğri alt dudağın eğriliği ile aynı olmalıdır.

5. Dişeti Hattı
Gülümsediğinizde görünen dişeti hattı, üst dudak çizgisine paralel olmalıdır. Dişeti hattı, tıpkı güzel bir tabloyu çevreleyen çerçeve gibidir.

6. Gülüş Genişliği
Arka dişlerin belli oranda görünmesi sağlanmalı yoksa ağız köşelerindeki karanlık alanlar hoş bir görüntü oluşturmaz.

7. Diş Oranı
Ön iki dişin genişliklerinin yüksekliklerine oranları yine altın orana uymalıdır. Dişin görünür boyu, her zaman genişliğinden büyük olmalıdır.

8. Dişlerdeki Gölgeler
Dişlerde tek bir renk hakim değildir. Doğal diş saf beyaz olmaz. Dişin rengi ve şeffaflığı bölgelere (boyun bölgesi, orta kısmı, kesici kenarı) göre değişir.

Источник: http://www.serhantavas.com/gulus-tasarimi-fiyatlari/

Gülüş Tasarımı Nasıl Yapılır

Kadınsı Gülüş Tasarımı

Gülüş tasarımı; ağız ve diş yapısının kişiye özel olarak planlanan, estetik görünüm sağlayan tedavi yöntemidir. İdeal gülüş şeklinin yapılmasıdır.

Gülüş tasarımı; zirkonyum destekli porselen kronlar, porselen kronlar, porselen dolgular, diş beyazlatma, kron boyu uzatma, diş implantı, diş eti cerrahisi, adeziv sistemler, lamine kaplamalar, tam seramik kaplamalar ile birlikte kombine olarak uygulanır.

Home » Diş Estetiği » Gülüş Tasarımı

Gülüş tasarımı; ağız ve diş yapısının kişiye özel olarak planlanan, estetik görünüm sağlayan tedavi yöntemidir. İdeal gülüş şeklinin yapılmasıdır.

Gülüş Tasarımı Nedir ?

Gülüş tasarımı kişinin yüz hatlarına göre gülüşünün dizayn edildiği uygulamalar bütünüdür. Yalnız başına bir teknik değildir. Bir kaç farklı uygulamanın birleştirilerek uygulanması sonucu ortaya estetik gülüş tasarımı çıkar.

Gülüş Tasarımı Nasıl Yapılır?

Gülüş tasarımı yaparken ilk önce dikkatli bir ön planlama yapılması gerekir. Yani hastanın var olan diş yapısı iyi bir şekilde incelenmelidir. Ardından yüzene uygun bir gülüş hasta ve doktor tarafından birlikte belirlenir.

Bu planlama sonrasında hastaya bonding veya diş eti estetiği dediğimiz uygulamaların yapılması gerekebilir. Bunlar tamamen ihtiyacı var ise, belirli bir sıralama ile gerçekleştirilir. Yani dişlerde olan çarpıklı için belki önden bir ortodonti tedavisi bile yapılması gerekebilir. Yani diş teli takılması bile gerekebilir.

Gülüş Estetiği ile Yapılan Uygulamalar

Gülüş estetiği yaparken her hastaya farklı uygulamalar ihtiyacına göre yapılır. Bunlar ;

 • Bonding Uygulamaları
 • Diş beyazlatma seçenekleri
 • Pembe estetik (diş etinin yukarıya veya aşağıya alınması)
 • Zirkonyum veya lamine porselen kaplamalar
 • İmplant uygulamaları
 • Diş kırım ve çatlakların giderilmesi

Gülüş Estetiği yaparken bazı hastalara diş eti estetiği de yapılması gerekebilir. Bu işlem lazer ile yapılır. Eğer dişler kısa ise, ve uzatmak istiyorsak diş etlerini yukarıya alarak dişin boyu uzatılabilir. Genelde yaşı ilerlemiş hastalarda diş boyu kısalığı gözlenebilir. Bu yüzden bu işlem yaşı ilerlemiş hastalarda genelde yapılır.

Eğer diş eti yukarıya alınamıyor ise, burada da hemen diş kaplamaları veya estetik dolgular devreye girer. Bu işlemler de diş boyu uzatmak için yapılabilir. Aynı şekilde diş beyazlatma gerekiyor olabilir. Eğer diş beyazlatma işlemi sonuç verir ise sorun çözülür. Cevap vermiyor ise, zirkonyum kaplamalar devreye girer.

Gülüş Tasarımı Kadın ve Erkek Farklılıkları

Erkeklerde gülüş tasarımı dizayn ederken biz dişlerin genelde asimetrik olarak aynı boyda olmasını arzu ederiz. Bu kadınlarda biraz daha farklıdır. Çünkü kadınların ön dişlerinde biraz daha fazla uzunluk olması icap edebilir. Ön üst 2 diş normalden biraz daha uzun tutulması daha sportif bir görünüm için gerekli olabilir. Ayrıca daha kadınsı görünmesini destekleyebilir.

Gülüş Tasarımda Gelişmiş Teknikler

Gülüş tasarımı yapmadan önce işlem sonrasında dişlerin nasıl bir hal alacağı hakkında eskiden hiç bir fikir olmazdı. Bir kaç farklı seans yapılması icap edebilirdi. Bu yüzden düzeltme işlemleri çok fazla görülebilirdi.

Ayrıca hastan istediğini anlatamaması veya yanlış anlaşılmalardan dolayı da işlem bir süre daha uzayabiliyordu.

Artık işlem yapılmadan önce bazı provalar ve özel bilgisayar programları ile gülüşün işlem sonrasında nasıl olacağı belirlenebilmektedir.

Dişi istediğimiz gibi anlattıktan sonra hemen sonrası görülebiliyor. Sonra yine yazılımsal olarak düzeltme yapılarak işleme başlanır. İşlem sonrasında da bir sürpriz ile karşılaşmak zorunda kalmazsınız.

Gülüş Estetiği Tedavi Süreci ve Süresi

Gülüş estetiği bir paket işlem değildir. Bu yüzden yapılacak işleme göre süre belirleniyor. Her hastanın ihtiyaçları farklı olduğundan yapılacak işler az veya çok olabiliyor. Eğer sadece diş boyu uzatma veya beyazlatma gibi birer seans ta bitecek olan tedaviler yapılacak ise işlem bir hasta içerisinden rahatlıkla biter.

Ama uzun işi olan dişlerde bu süre uzayabilir. Kaplama işin içine girerse bir hafta gibi bir süre ekstra gerekebilir. Ayrıca implant lazım ise yine ekstra seans gerekebilir. Hele ki ortodonti işin içine girer ise, bu süre en az 6 ay sürebilir. Bu işlemin süresini ancak muayene belirleyecektir.

Gülüş Tasarımı Fiyatları

Gülüş tasarımı fiyatları hep sorulur. Tam bir ağız bakımı ücreti merak edilir. Maliyetler sorulur ve bu işlemin telefonda ne kadar olduğu hemen öğrenilmek istenir. Belki de haklılar. Ama doktor açısından bakıldığında ise bu böyle değil.

Yapılacak işlemlerin belirlenmeden bir fiyat bilgisi verilemez. Hepsinin ayrı ayrı kendinin fiyatı var. Hangisi yapılacak ise üst üste konularak bir maliyet çıkartılması icap eder.

Bu yüzden gülüş tasarımı fiyatı istiyor iseniz, ya muayene gitmeniz gerek yada İnternet üzerinden ağız içinin iyi çekilmiş fotolarının hekimin görmesi sağlanmalıdır.

Ancak bu şekilde ortalama olarak bir fiyat almak mümkün olabilir.

Etiket

gülüş tasarımı, hollywood gülüşü, hollywood ünlülerinin dişleri, ünlüler dişlerine ne yaptırıyor, kaplama öncesi gülüş tasarımını yaptırmalı mıyım, gülüş estetiği fiyatları 2019, gülüş tasarımında fiyatlar pahalı mı, estetik gülüşe nasıl sahip olunur, dişlerimin arası ayrık, diş rengimden memnun değilim

Makalemizi Değerlendirin

Loading…

Источник: https://www.ztysaglik.com/gulus-tasarimi/

Gülüş Tasarımı Neden Yapılır?

Özellikle son yıllarda artan estetik kaygıları nedeniyle ortodontistler kişiye özel tedavi yöntemlerine başvurur olmuştur.

Özellikle sanatçılar, tiyatrocular, oyuncular, yöneticiler, konuşmacılar, öğretmenler, satış ve pazarlama uzmanları, halkla ilişkiler ve IK çalışanları gülüş tasarımı gibi estetik uygulamaları tercih etmeye başlamıştır.

İlk intibayı etkili şekilde bırakmak,  doğal ve sağlıklı dişlere kavuşmak, özgüven kazanmak, diş bozukluklarından kurtulmak, diş eti hastalıklarından muzdarip olmamak, içinden geldiği gibi gülmek isteyen herkesin gülüş tasarımı yaptırması avantajlı olacaktır.

Ortodonti uzmanları, bilgisayar destekli programlarla her yaşa, cinsiyete ve ağız yapısına uygun diş tasarımları yapabilmektedir. Kişinin görüntüsünden tatmin sağlaması gülüş tasarımının yapılmasının en büyük amacıdır.

Gülüş Tasarlamada Kriterler

Gülüş tasarımı, her kişiye özel olarak tasarlandığı için estetik diş hekimi uzmanlarının dikkat etmeleri gereken hususlar vardır.

Yüzün şeklinden cinsiyete, yaştan mesleki konuma, gözlerin ve burnun şekline kadar dikkat edilecek ve altın oranı sağlayacak gülüş tasarımı kriterleri bulunmaktadır.

İlk olarak kişinin ağız ve diş sağlığının oluşturulması, ardından tedavi için uygun olup olunmadığına karar verilmesi gerekmektedir. Gülüş estetiği yaparken uzman hekimler:

 • Gingival sağlık
 • Ağız kapanışı
 • Diş aksı
 • Zenith noktaları – Gingival seviyelerde denge
 • İnterdental kontağın seviyesi
 • Diş boyutları
 • Diş formu
 • Diş karakterizasyonu
 • Yüzey yapısı
 • Diş rengi
 • İnsizal kenar konfigürasyonu
 • Alt dudak çizgisi
 • Gülüşte simetri hususlarını göz önünde bulundurmaktadır.

Gülüş Tasarımı Çeşitleri

Estetik diş hekimliğinde yeni trend olan gülüş tasarımı, kişiye özel olarak planlansa da talep gören ve beğenilen gülüş çeşitleri de vardır. Hekimler tarafından hastalarına önerilen ve sık sık uygulanan gülüş estetiği çeşitleri:

 • Çekici Estetik Gülüş (Sexy Smile): Gülüş tasarımı yaptırmak isteyenlerin en çok tercih ettiği gülüş çeşitleri arasındaki sexy smile, ön dişlerin diğerlerine göre daha uzun tasarlanması ile oluşturulur.
 • Entelektüel Gülüş (Sophisticated Smile): Dikkati yüzün alt kısmına çeken gülüş tasarımında kişiye daha olgun, bilgili ve entelektüel görünüm kazandırılır.
 • Sportif Gülümseme (Sporty Smile): Gülüş estetiği çeşitleri içinde en çok tercih edilenlerden olan sportif gülümseme, orta kesici dişlerin yan kesici dişlerden uzun olmasıyla tasarlanır.

Gülüş tasarımı çeşitleri, kişinin talepleri göz önünde bulundurularak yüz yapısına en uygun şekilde oluşturulur. Gülüşün doğal olması en önemli kriterdir. Gülüş tasarımı süreçleri izlendiğinde kişiye özel tasarım yapılacaktır.

Gülüş Tasarımı Nasıl Yapılır? Tedavi Aşamaları

Gülüş tasarımı, kişinin gülüşünü; farklı estetik diş hekimliği tekniklerini kullanarak istenen hale getirmektir.

Gülüş tasarımı yapılırken teknolojinin nimetlerini kullanmanın dışında, hekimin estetik bakış açısına sahip olması gerekir. Gülüş tasarımı yapılırken özel fotoğraf cihazları ile kişinin ağız içi ve dışı görüntüleri elde edilir ve diş ölçüleri alınır.

Gülüş estetiği yapılırken fotoğraf üzerinde dişlerin hangi seviyede olması gerektiği değerlendirilir. Dişler ve kemik seviyeleri klinik ve radyografik olarak incelenir. Ardından netleşen tedavi planı uygulamaya alınır.

Pembe estetik yapılacaksa diş etlerinin seviyeleri ve simetriği göz önünde bulundurulur. Beyaz estetikte ise porselen laminalar kullanılarak gülüş tasarımı gerçekleştirilir.

Hastanın estetik beklentilerine göre hazırlanan tasarım ağız içine uygulanır ve onay alındıktan sonra 7-10 gün içerisinde estetik porselenler kalıcı olarak yapıştırılır. Gülüş tasarımı hayata geçirilirken:

 • İmplant
 • Porselen İnley-Onley Dolgu
 • Full Porselen Kron
 • Zirkon Destekli Porselen Kron
 • Laminate Restorasyon (Porselen ve Kompozit)
 • Adeziv Sistem
 • Diş Beyazlatma (Bleaching)
 • Kron Boyu Uzatma
 • Dişeti Cerrahisi gibi diş hekimliği uygulamalarından yararlanılır.

Gülüş Tasarımı Tedavisinin Avantajları

  Gülüş tasarımı ile sağlıklı ve doğal dişlere kavuşmak artık çok kolay. Geliştirilen estetik diş hekimliği teknolojisi sayesinde dişlerinize istediğiniz gibi şekil verme şansına sahipsiniz. Gülüş tasarımı avantajları:
  • Dilediğiniz gülüşe sahip olabilirsiniz.

  • Daha rahat ve özgüvenli şekilde gülümseyebilirsiniz.
  • Dişetleriniz normal görüntüsüne kavuşur.
  • Dişlerinizin rengi dengelenir, çatlak ve kırıkları giderilir.
  • Dişlerinizin kapanışı düzelir ve çene problemleriniz ortadan kalkar.

  • Fiziksel görünümünüz iyileşir.
  • Dişlerinizin kırılması ve çürümesi engellenir.
  • Sağlıklı ağız hijyenine kavuşmuş olursunuz.

Gülüş tasarımı sayesinde çehreniz değişir ve kendinizi daha güzel hissedersiniz.

Son yılların ideal estetik diş uygulamalarından her yaşta yararlanabilirsiniz.

Gülüş Tasarımı Fiyatları

Gülüş tasarımı kişiye özel uygulanan bir işlem olduğu için net bir gülüş tasarımı fiyatları açısından net rakam vermek zor olacaktır.

Tasarımın oluşturulmasından sonra yapılacak porselen kaplamalar, dolgu ve diş uzatmaları, diş törpüleme ya da diğer estetik diş uygulamaları nedeniyle farklı tedavi ücretleri ile karşılaşılacaktır.

Gülüş tasarımı fiyatları hakkında ney bilgiyi doktorunuz ilk muayenede verecektir. Gülüş estetiği fiyatları pahalı bir uygulama olacağı için her bütçeye hitap etmeyebilir.

Gülüş Tasarımı Tedavi Süresi

Kişinin diş yapısına ve ağız sağlığına göre gülüş tasarımı uygulama süresi değişecektir. Gülüş estetiği yapılabilmesi için öncelikle diş plaklarından arınmış, dolguları yenilenmiş, çapraşıklığı düzeltilmiş dişlere ihtiyaç vardır. Dolayısıyla hekimler ilk olarak olması gereken diş dizilimini ve ağız sağlığını oluştururlar.

Ardından kişinin kendini ve görünümünü beğeneceği gülüş tasarımı uygulanır. Tedavi 1 seansta da tamamlanabilir, birkaç haftada da. Doktorun hastayla birlikte karar vereceği tedavi planı, gülüş tasarımı süresini belirleyecektir.

Son yılların diş estetiği trendi gülüş tasarımı sayesinde doğal gülüşlere ve sağlıklı dişlere kavuşmak çok kolay…

“Gülüş Tasarımı ile ilgili diş hekiminden daha detaylı bilgi almak için tıklayın“

Источник: https://www.disteli.com.tr/gulus-tasarimi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.