Kalın Bağırsağın Divertikül Hastalığı, Crohn ve Ülseratif Kolit

içerik

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığına Bağlı Eklem Tutulumu

Kalın Bağırsağın Divertikül Hastalığı, Crohn ve Ülseratif Kolit

İnflamatuvar bağırsak hastalığı (IBH) denilince akla iki hastalık gelir; Crohn ve ülseratif kolit. Bu iki hastalık, immün sistemin, kendi sindirim sistemine karşı saldırıya geçerek bağırsak duvarında hasara ve ülserli yaralara neden olduğu iki ayrı otoimmün hastalıktır.

Karın ağrısı, kilo kaybı, kronik (uzun süreli) ishal, kanlı ishal, iştahsızlık ve kansızlık (anemi) ile bulgu verir. Bu hastaların ortalama 1/3’inde eklem yakınmaları ortaya çıkar. Bunlar diz, ayak bileği, gibi eklemeler de iltihap (artrit) olabileceği gibi, omurganın tutulumuyla da (ankilozan spondilit) gidebilir.

IBH’na bağlı eklem tutulumları, spondilartropatiler olarak adlandırılan bir grup hastalık içinde yer alır.

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Ve Buna Bağlı Eklem Yakınmaları Kimlerde Görülür?

İnflamatuar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit ve Crohn hastalığı), % 0.05-0.1 oranında görülür. İBH’lı hastaların genellikle %30’unda kas-iskelet sistemine ait tutulum gelişir. Spondilartropatilerin içinde yer alır.

Eklem tutulumu genellikle periferik (el bileği, diz, ayak bileği, dirsek, omuz, el ve ayak parmakları eklemleri) artrit (eklem iltihabı) ve ankilozan spondilit (iltihaplı omurga romatizması) olmak üzere iki formda olur.

Eklem yakınmaları, İBH tanısından hemen sonra ortaya çıkabileceği gibi yıllar sonra da gelişebilir. Hatta hastalık süresi arttıkça eklem yakınmalarının sıklığının da arttığına dair yayınlar vardır. Hastalarda artrit, bel ağrısı ve sabah tutukluğu, eritema nodozum, daktilit gibi bulgular olabilir.

Periferik artrit, daktilit ve eritema nodozum, genellikle bağırsak bulgularının da aktif olduğu zamanlarda ortaya çıkar. Total kolektomi (tüm kalın bağırsağın çıkartıldığı) uygulananlarda, eklem tutulumunun da kaybolduğu görülmüştür.

Ancak omurga tutulumu (ankliozan spondilit), farklıdır; bağırsak belirtilerinin olmadığı dönemlerde yoğun yakınmalara neden olur. Hatta tüm kalın bağırsağın çıkartıldığı hastalarda bile ; bel ağrısı ve tutukluk, gibi eklem yakınmaları devam eder.

Hem ülseratif kolit, hem de Crohn hastalığına, ailesel olarak yatkınlık söz konusudur; Crohn’da bu biraz daha fazladır. HLA-B27 geni; ankilozan tipi tutulumda %70 olguda bulunurken, periferik artrit tipi tutulumda, ancak olguda vardır. Crohn hastalarının yarısında, 16. kromozom üzerindeki NOD2/CARD15 gen mutasyonu vardır.

Hastalığın Bulguları Nelerdir?

İBH’na bağlı ankilozan tipi tutulum; tek başına gelişen ankilozan spondilitten farksızdır (Ankilozan spondilit’e bakınız). İstirahatte gelişen, aşağı bel bölgesinde, boyun-sırt ve belde ağrı ve tutukluk, değişici kalça ağrısı, topuk ağrısı yakınmaları vardır. Hareketle bel-boyun ve sırt ağrıları azalır. Ankilozandan farklı olarak 40 yaşından sonra da gelişebilir.

Periferik eklem tutulumları; genellikle bağırsak yakınmaları ile eş zamanlıdır. Ani başlar; sıklıkla diz, ayak bileği, daha az oranda el bileği ve dirsekler tutulur. Genellikle 1-4 arasında eklem tutulur. Bazen kendi kendine sınırlayabileceği gibi kronik (6 haftayı geçen) sürece girebilir. Tutulan eklemde genellikle sekel (hasar) bırakmaz.

Ancak ayak tarağı (metatarsofalengeal) veya kalça eklemi tutulduğunda, eklemde hasar gelişebilir. El veya ayak parmağından birinin boylu boyunca şişmesi (sosis gibi) ‘daktilit’ görülebilir. Bazen sıklıkla bacak ön yüzünde ağrılı ve kızarık fındık veya ceviz büyüklüğünde, ağrılı şişlikler ‘eritema nodozum’ gelişebilir. Ağız içinde aft veya yaralar, bu hastalarda sıktır.

Üveit denilen gözün bir tabakasında iltihap gelişebilir.

Nasıl Teşhis Edilir?

İshal ve eklem yakınmalarının bir arada bulunduğu zaman, hastalık akla getirilmelidir.

İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanısı, genellikle gastroenteroloji uzmanı tarafından yapılan endoskopik olarak bağırsakların incelenmesi ve biyopsi sonucuna göre konur.

Karışabilecek diğer ishal ve kanlı ishale neden olan hastalıklara yönelik dışkı incelenmesi (amip aranması gibi) yapılabilir. HLA-B27 gen testi istenebilir.

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığına Bağlı Artrit Nasıl Tedavi Edilir?

Ankilozan tipi tutulum geliştiğinde (Crohn’da sık), anti-tümör nekroze edici faktör (anti-TNF) adı verilen biyolojik tedavilerden adalimumab veya infliksimab kullanılabilir.

Bu ilaçlar, hem eklem tutulumuna hem de bağırsak yakınmalarına etkili olacaktır. Periferik eklem tutulumu olan IBH’li hastalarda ise; sulfasalazin, sistemik steroidler kullanılabilir.

Gerekirse metotreaksat ve azathioprin tedaviye eklenebilir.

Prof. Dr. Nuran Türkçapar (Güncelleme, Aralık-2015)

Источник: https://www.romatizmahastaliklari.com/tr/icerik/12/static/img/favicon.ico

İnce ve Kalın Bağırsak Hastalıkları

Kalın Bağırsağın Divertikül Hastalığı, Crohn ve Ülseratif Kolit

İNCE BAĞIRSAK HASTALIKLAR

Anatomi :
İnce bağırsak karın boşluğuna yerleşmiş 6-8m uzunluğunda düodenumun 1 kısmı hariç mobil bir organdır. Anatomik olarak düodenum , jejunum ve ileum olarak üç bölümde incelenir.

Düodenum ve jejunum üst karın bölgesine ileum ise alt abdomen bölgesine yerleşir. Çapı jejunum bölgesinde ileuma göre daha geniştir.İç yüzünde spiral mukoza kıvrımları bu kıvrımlar düodenum ve jejunum bölgesinde boyları 1 cm kadar çıkabilir.

Mikroskopik seroza ,muskularis mukoza,submukoza ve mukoza olarak incelenir.

Fizyoloji :
İnce bağırsak sindirimin ve emilimin hemen hemen tamamının oluştuğu yerdir. Düodenum ve jejunum da safra asitleri ve pannkreas enzimleri etkisi ile karbonhidratlar, yağlar proteinler ve elektrolitler sindirilir ve emilir. Bunlardaki bozulmalar malabsorpsiyon sendromları olarak karşımıza çıkar.


Sindirim ve emilim bozuklukları:
Malabsorpsiyonun klinik bulgula Absorpsiyon Bozukluğu olan Besin Semptom ve Bulgular Laboratuvar bulguları

Yağ Yağlı dışkı,sulu ıshal,kilo kaybı Yağlı dışkı,s.karoten az.
Protein Kilo kaybı,kas zayıflığı,ödem, Serum alb.

düşük
Karbonhidrat Şişkinlik,gurultu,sulu ishal,gas Asid dışkı,os.ishal,sol.test+
Demir Anemi,glossit,aftöz ülser,keliozis Mikrositoz,s.de.düş.dbk yük.
Folik asid Anemi,glossit,aftöz ülser Makrositoz +-anemi,ert.folatdüşVit.B12 Anemi,glossit,nörolojik sekel “ “ “ “ s.B12 düş.

Vit.

A Gecekörlüğü,hiperkeratoz, S.Vit A.düş.S.Karoten düş.

Vit.D. Osteomalazi,prok.miyopati. S.kalsiyum düş.s.fosfat düş.
Raşitizm S.Alk Fos.Yük. P.Vit D Düş.
Vit K Kanama, Bruising Prot.zamanı Uzun
Kalsiyum Uyuşma , kasılma S.Kalsiyum düş.
Mağnezyum Uyuşma, Kasılma S.Mağnezyum düş.
Çinko Yara iyileşmesi yavaş,dermatit S.Çinko düş.
Safra tuzları Sulu diare Sekretuvar diare

Emilim Bozukluğu Mekanizması

Maddelerin HidroliziFırçamsı sınır hidroliziLenfatik
1.Enzim yetersizliği-Kr.pankreatit Primer veya ikincil disakkaridaz yet.

Tıkanıklık- Lenfanjektazi-
primer
pankreas kanseri sekonder nodal hastalık2.Enzim inaktivasyonu-Z.E.Send.

3.

Çabuk geçiş- cerrahi sonrası Yağ solubülasyonu Epitel geçişi Vaskuler

1.Kr.K.C.Hast.safra tuzu 1.Ayrıştırılmış defekt İntestinal iskemi,aterom,vaskulit
yapım azlığı Hartnup Hast.cistinuri,
2.Safra sekresyon bozukluğu kongenital vitB12,folate
kolestatik sarlık yetersizliği
3.Safra tuzları dekongigasyonu, 2. Global defekt,ince bağırsak ameliyatı,
presipitasyonu,bağlanması-bakteri yaygın mukoza hastalığı,(Celiac sprue,tropical sprue,
aşırı çoğalması,Z.E.Send.İlaç etkisi, Crohn hast.radyasyon hast.iskemi,Whipple ,AİDS,İnf.)
4.Safra tuzu kaybı artar,Terminal ileum
rezeksiyonu veya hastalığı,
5.CCK salgılama bozukluğu –aşırı mukoza hasarı
Lüminal olabilirlikler;
1.İntrinsik faktör eksikliği, pernisiyöz anemi
2.Bakteriyel B12 tüketimi, aşırı bakteri çoğalması

TANI :
Kan kan serum demiri, Vit.B12, Folate,s.kalsium,Alk.Fos. ve Alb. Testleri yapılır.
Yağ emilim testleri ,
Protein emilim testleri,
Karbonhidrate emilim testleri,
Diger testleri D.

Xylose , Schilling, Safra asid emilim testleri,
İnce Bağırsak mukoza incelenmesi, radyolojik,endoskopik, biyopsi
Solunum testleri,
Pankreas fonksiyon testleri ,
TEDAVİ :
1.Sebebe yönelik tedavi
2.

Semptomatik ve destek tedavisi

Anatomi:

Kalın bağırsağın uzunluğu 100-125cmdir. Çekum,çıkan kolon,hepatik fleksura, transver kolon,splenik fleksura,inen kolon ,sigmoid kolon ve rektum gibi anatomik kısımları vardır.Çapı çekumda en geniş (8,5cm) distale doğru cap daralır sigmoid bölgede (2,5cm)dir.Duvarı dışta longitidünal içte sirküler kas tabakası uzunlamasına olan kas teniaları oluşturur.

Kas tabakasının kasılması ile haustrasyolar ve içte düzensiz kıvrımlar oluşur.Mukoza genellikle düzdür.Histolojik olarak seroza,kas tabakası,mukoza ve submukozadan oluşur.
Kalın bağırsağın görevi suyu ve elektrolit emilimini sağlamak, içindeki maddelerin ilerlemesini ve depolanmasını sağlamaktır.

Bunun yanında bakterilerin emilmemiş karbonhidratlardan oluşturduğu yağ asitlerinide absorbe eder.

KALIN BAĞIRSAK HASTALIKLARI

İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIKLARI

Etyoloji ve Patogenezis ; etyolojisi ve patogenezisi bilinmeyen ince ve kalın bağırsağın inflamasyonuna sebeb olan bir grup hastalık ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olarak bilinir.


Ülseratif kolit patolojisi; belirgin olarak mukoza ve submukozayı yaygın olarak tutan ,vasküler ödem,yüzeyel ülserler,lamina propia da hücre infiltrasyonu ve crypt absesiyle özelliklidir.Kalın bağırsak ve rektumu tutar.


Rektal kanama ,ishal ile karakterli zaman zaman alevlenen kronik iltihabi bir hastalıktır.20-60 yaşlarında görülebilir.Tanı genellikle semptomlar ve kalın bağırsağın endoskopik olarak gözlenmesiyle konur.

Dışkı tetkiki ,radyolojik ve endokopik gözlem ve biyopsi ile aynı semptomlara neden olan diğer hastalıkların olmadığı ortaya konmaktadır.
Tedavi ;
Tıbbı * beslenme ve destek tedavisi * Psikoterapi * gibi nonspesifik tedavi yanında Sulfasalazine * 5-ASA gibi ilaçlar vardır.

Hastalığın aktif dönemde olup olmamasına bağlı olarak da değişik tedaviler uygulanabilir.
Cerrahi ; Kalın bağırsağın tümünün çıkarılması şeklindedir.

Crohn hastalığı ;ağızdan anuse kadar tüm sindirim sisteminin her hangi bir yerini tutabilen hastalık tuttuğu bölgede sindirim sisteminin tüm duvarı tutar.Zaman zaman aktivasyon ve sindirim sistemi dışı bulgularla ortaya çıkar. Hastalıklı bölgede ödem ,abse , fistül ve darlık gibi komplikasyonlar sık görülür.
Tedavi ;
Tıbbı ; * Diyet beslenme * İshalin tedavisi * Anti- inflamatuvar tedavi
Cerrahi ; Komplikasyonlarda sözkonusudur.( tıkanma,kanama,abse,fistül)

İYİ HUYLU KALIN BAĞIRSAK TÜMÖRLERİ

İyi huylu tümörleri 3 grup altında incelemek mümkündür,

Adenomalar( Neoplastik Epitelyal tümör)

 • Tübüler adenom
 • Tübülovillöz adenom
 • Villöz adenom

Non-Neoplastik Epitelyal tümörler

 • Hiperplastik polip
 • Juvenil polip
 • Peutz-jeghers polip
 • İnflamatuvar polip
 • Mukozal çıkıntı

Non-Epitelyal tümörler
* Lipoma

 • Lenfoıd polip
 • Düz adele polip
 • Vasküler tümör
 • Nörojenik tumor
 • Diğer seyrek tümörler

Adenomalar prekaser lezyozlar olarak kabul edilir. Adenomların kanserleşme oranları polibin büyüklüğü ve histopatolojik özellikleriyle ilgilidir.Bu nedenle bu polipler görüldüğü zaman çıkarılmalıdır.

POLİPOZİS SENDROMLARI
Familiyal adenomatöz polipozis , Peutz-Jeghers sendrom , Cronkhite-Canada sendromu,juvenil polipozis , nörofibromatözis , Cowdin Hastalığı, gibi sendromlardan bahsedilebilir.

KALIN BAĞIRSAK KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLERİ

Kalın bağırsak kanserlerinin büyük çoğunluğu adenokanserdir. Etyolojisi tam olarak bilinmiyor,ancak bu konuda yoğun bilgi birikimi var .

Özetle – Genetik,Adenomatöz polipler, Steroıd hormonlar, İnflamatuvar bağırsak hastalıkları , safra asitleri , diyet , vucut demir miktarı ve transverrin miktarı ,sigara ,alkol tüketimi , mide ameliyatı geçirilmesi gibi durumlar bilinmektedir.

Tanı;
Radyolojik tetkikler
Endoskopik tetkikler – Kolonoskopi , biyopsi alınması.

Tedavi ;

 • * Proflaktik önlemler – diyet düzenlemesi , endoskopik polipektomi , ilaç tedavisi gibi.
 • Cerrahi

Kalın Bağırsak Divertikülleri ;

Yaşlılıkta kolon divertikülleri % 20-50 oranında görülebilir. Bağırsağın mukoza submukoza muskularis mukoza tabakalarının tümünün kolon duvarından dışarı doğru keselenmesidir. 1mmden 1cm kadar genişliği değişir.Çoğunlukla sigmoid kolon bölgesinde oluşur.

Yüzlerce olmasına rağmen komplikasyon olmadığı sürece semptomlar olmayabilir.Barsak içi basıncın azaltılması kepekli gıdaların yenmesi gibi tetbirler alınabilir.
Komplikasyonlar; kanama , Divertikülit , Abse , oluşması gibi durumlardır.

ORGANİK OLMAYAN KALIN BAĞIRSAK HASTALIKLARI

İRRİTABLE BAĞIRSAK SENDROMU

İBS bağırsak alışkanlıklarının değişmesi, kramp şeklinde ağrı , gas ve bağırsakta seslerin belirginleşmesi ile karakterlidir.Hastaların bazıları kabızlıktan şikayetçi bazıları ise diareden şikayetçidirler.Bzaı hastalar ise her ikisinden şikayetçidir.


Yıllar içinde kolitis ,müköz kolit ,spastik kolon,spastik bağırsak, fonksiyonel bağırsak hastalığı gibi isimlerle adlandırılmıştır.
İBS sebebi bilinmiyor ve tedavisi de yoktur.

Kalın bağırsak muayenesinde her hangi bir patoloji saptanmadığı için fonksiyonel olarak kabul edilir.Karında gergilik ve huzursuzluk hissedilmesine rağmen sürekli bir rahatsızlık ,kanama ,kanser gibi ciddi hastalıklara neden olmaz.

Bazı hastalarda hafif semptomlar olurken bazılarında ağır olabilir buda hastaların sosyal hayatlarını etkileyebilir.Hastaların çoğu şikayetlerini diyetle ,stresi kontrol ederek ,bazen de ilaçlardan yararlanarak idare ederler.

Tanı ; doktor iyi bir anamnez , iyi bir fizik muayene ,laboratuvar testleri ,radyolojik ve endoskopik tetkiklerle organik bir patoloji olmadığı ortaya konur.
Tedavi; semptomların ortaya çıkmasında hayvansal yağların ve sebzelerin önemi bilinmektedir.Özellikle yemekten hemen sonra kramp tarzında ağrılar başlar.


Stresinde kolon motilitesini etkilediği bilinmektedir.Hastalara yüksek fibrinli gıdalar önerilir bunlar başlangıçta gas ve gerginliği arttırabilirler ancak birkaç ay sonra vücut alışır ve bu şikayetler azalır.
Bazen ilaçlar doktor kontrolünde kullanılır ve yararlı olabilirler .

Emosyonel yönden ağır olan hastalarda konsültasyon gerekebilir.

Kaynak : Prof. Dr. Mehmet Altın      www.endoskopimerkezi.com 

Источник: https://www.doktorumonline.net/hastalik-detay/ince-ve-kalin-bagirsak-hastaliklari

Crohn hastalığı

Kalın Bağırsağın Divertikül Hastalığı, Crohn ve Ülseratif Kolit

RU | UK | KK | BE | EN |
crohn hastalığı, crohn hastalığı belirti
Crohn hastalığı (Latince enterocolitis regionalis), kronik ve iltihabi bir bağırsak hastalığıdır. Ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde ya da aynı anda birkaç farklı bölümünde aralıklı iltihaplar ile kendinı gösterir.

Bulaşıcı olduğu kanıtlanamamıştır. Bir diğer kronik iltihabi bağırsak hastalığı olan ülseratif kolit ile beraber bu grubun ana öğelerini oluştururlar. Her yıl 100.000 kişiden 5-7'si bu hastalığa yakalanır. Sıklığı kuzeye gidildikçe artar. Onlu, yirmili yaşlarda ve 45 ile 65 yaşları arasında daha çok görülmektedir.

Ancak her yaş grubundan insan bu hastalığa yakalanabilir.

Konu başlıkları

 • 1 Sebepleri
 • 2 Belirtileri
 • 3 Olası komplikasyonları
 • 4 Teşhisi
 • 5 Tedavisi

Sebepleri

Şu anda, hastalığın sebepleri, oluşumu ve gelişimi net olarak bilinmemektedir. Genel kanı genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin hastalığı tetiklediği yönündedir. Aynı zamanda bir özbağışıklık hastalğı olarak da sınıflandırılır. Bunun sebebi hastalığın bağışıklık baskılayıcı ilaçlara verdiği olumlu tepkidir.

Diğer olası sebeplerin aşırı temizlik ve sağlık standardlarının bağırsak florası üzerindeki etkisi, psikosomatik faktörler veya hayvanlarda da Johne hastalığına sebep olan mikobakteri türleri ile ilgili olduğuna inanılmaktadır. Kadın ve erkeklerde dağılımı aynıdır. Sigara içenlerin bu hastalığa yakanlanma riskleri içmeyenlere göre daha fazladır.

Bu hastalığın genel seyri hastalıktan oluşan şikayetlerin artması (lat. Exacerbatio) ve çoğunlukla belirtilerin tedavisi sonucu oluşan remisyonların birbirini takibi şeklindedir. Zaman aralıkları ve tedaviye cevap hastadan hastaya farklılık göstermektedir.

Belirtileri

İlk belirtiler yorgunluk,halsizlik,uykuya eğilim,karında şişlik ve ağrı, karnın çoğunluka sağ alt bölgesinde ağrı ve kanlı da olabilen ishaldir.

Aynı zamanda sebepsiz ateşlenme, kusma, iştahsızlık ve kilo kaybı görülebilir. Bu belirtilerin biri ve birkaçı hastalık sırasında görülmeyebilir.

Aşağıda sayılan olası komplikasyonlar hastalığın başlangıç evresinde görüldükleri taktirde ise, hızlı ve doğru teşhis koymayı zorlaştırabilirler.

Olası komplikasyonları

Hastalığın ilerleyişine ve safhalarına göre aşağıdaki komplikasyonlar ortaya çıkabilir:

 • Eklem ağrıları, artrit
 • Göz iltihapları (üveit)
 • Deri iltihapları (Erythema nodosum, Pyoderma gangraenosum), ağızda apse

Ayrıca

 • Bağırsak tıkanıklığı(Ileus)
 • Fistül: Sıklıkla görülür ve tekrarlayabilir.
 • Apse
 • Bağırsaklarda kanama
 • Toksik megakolon(=”Zehir” sebebiyle genişleyen kalın bağırsak): Crohn hastalığında seyrek rastlanırken bir diğer iltihabi bağırsak hastalı olan ülseratif kolitte daha sık gözükür.
 • Karsinom: Bağırsak kanseri riski Crohn hastalarında daha yüksek olmakla birlikte, sık kontroller nedeniyle bunun erken teşhis şansı daha yüksektir.
 • Osteoporoz veya kemik erimesi osteopeni: Bağırsakların işlevlerini tam olarak yerine getirememesiyle ortaya çıkan emilim bozukluğunun (malabsorpsiyon) yanı sıra kortizon tedavisinin yan etkilerinden biridir.
 • Safra kesesi taşları

oluşabilir.

Teşhisi

Hastalığın belirtileri ve hastanın geçmiş şikayetleri ile birlikte teşhiste şu bilgi ve teknikler kullanılabilir:

 • Ultrason
 • Kan ve gayta tahlili
 • Röntgen filmi ve manyetik rezonans görüntüleme (MR)
 • endoskopi ve biyopsi.

Crohn hastalığını ülseratif kolitten ayırt etmek oldukça zor, bazı durumlarda imkânsız olabilir. Ülseratif kolit kalın bağırsak ve rektumda ortaya çıkar ve aşağıdan yukarı doğru yayılır. Ülseratif kolitte iltihap sadece bağırsak sümükdokusunda görülür (mukoza ve aşağı mukoza).

Bazı başka hastalıklar da Crohn hastalığı benzeri belirtiler gösterebilir:

 • Apandisit
 • Divertikül
 • Yersinia Enterocolitica enfeksiyonları
 • Bağırsak tüberkülozu
 • Dizanteri
 • Salmonellosis gibi bulaşıcı diğer kolitler

Gıda alerjileri ve diğer alerjiler de aşırı durumlarlarda sindirim sisteminin farklı bölgelerinde kronik iltahaplanmaya sebep olabilir ve Crohn hastalığına benzer belirtilere yol açabilir.

Tedavisi

Bu hastalığı oluşturan sebeplerinin bilinmemesi yüzünden henüz tam bir tedavisi bulunmamaktadır.

Hastalığın azma dönemlerinde belirtilerin ve şikayetlerin en aza indirgenmesi, mümkünse tedavisi; bu başarıldıktan sonra da remisyonun olabildiğince uzatılması şu an için geçerli olan tedavi yöntemidir.

Genelde azma döneminde bir tür steroid hormon olan glukokortikoidler ya da başka kortizonlar, salisilazosülfapiridin ya da 5-aminosalisilik asit ile birlikte kullanılır. uzun süreli kortikosteroid kullanımında ağızdan alınacak kalsiyum desteğinin ihmali, ciddi derecede osteoporoza neden olabilir.

Remisyonun uzatılması ise Azathioprin gibi bağışıklık baskılayıcı ilaçlarla sağlanır. Azathioprin kullanımı sırasında da folik asit desteği ihmal edilmemelidir. Bu ilaçların bazı durumlarda istenmeyen yan etkileri olabilir ve bunların özellikle başlangıçta doktor tarafından sık sık kontrol edilmesi gerekir.

Bu tedaviler diyet ve stres azaltıcı önlemlerle desteklenebilir. Hastalık için ek olarak psikolojik ya da psikiyatrik destek gerekli olabilmektedir. Bu hastalığın genel seyri, her hastada farklı oluşmaktadır. Bundan dolayıdır ki, genel bir diyet hazırlanamamaktadır.

Hastalara verilecek tavsiye genelde “size ne dokunuyorsa onu yemeyin” şeklinde olur. Hastalığın ağır seyrettiği durumlarda iştahsızlığın önüne geçemek amacıyla baharatların dengeli olarak kullanılmasında yarar olabilir.

Ancak, genelde yağlı kızartmaların, aşırı kakao ve şekerin, mayalı içecek ve mayalı içkilerin (bira ve şarap) ve hatta kimi örneklerde mayalı yiyeceklerin, çiğ meyve ve pişirilmemiş sebzeler gibi hazmi zor olan yiyeceklerin hastayı rahatsız edebileceğine inanılır.

Pişmiş sebzeler ve kompostolar, haşlama yemekler, az yağlı balık ve etler (kızartma olmamak kaydıyla) zararı görülmediği sürece tüketilebilir, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla kontrollü olarak alınan lifli gıdaların faydası gözlenmiştir.

Hastalıkta bağırsaklar görevlerini tam olarak yerine getiremediği için, bazı vitamin, yağ ve mineraller vücuda alınamamaktadır. Bu gibi durumlarda multivitamin ve mineral destekleri ya da dengeleyici sıvı besinler (örn. Modulen) kullanılabilir. Hastalıkta – özellikle çocukların hastalanmasında – bir beslenme uzmanın tavsiyesinin alınmasında büyük yarar vardır.

Crohn hastalığı ciddi ve kronik bir hastalık olmakla birlikte tedavi ve kontrol altındaki hastalarının yaşam kaliteleri ve yaşam süre beklentileri hasta olmayanlardan daha az değildir.

crohn hastalığı, crohn hastalığı belirti, crohn hastalığı nedir, crohn hastalığı ppt, çocuklarda crohn hastalığı

Crohn hastalığı Hakkında Bilgi

Crohn hastalığı

Crohn hastalığı
Crohn hastalığı konusunu görüntülemektesiniz.
Crohn hastalığı nedir, Crohn hastalığı kimdir, Crohn hastalığı açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Sitemiz arama motoru işlevinde bir sisteme sahiptir. Yukarıdaki “Ne aramıştınız?” kutusu ile sistemdeki herşeyi sorgulayabilirsiniz. Size en doğru ve en güncel bilgiyi sunmak için hazırladığımız sade, şık ve hızlı arama motoru sistemimize hoş geldiniz.

Sizin için geliştirilen Türk Arama Motoru, sizi en güncel ve doğru bilgiye sade tasarımı ve hızlı işleyen sistemi ile ulaştırır. Aradığınız hemen hemen her bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz. Şimdilik sadece, İngilizce, Türkçe, Rusça, Ukraynaca, Kazakça ve Beyaz Rusça dillerinde hizmet vermekteyiz.

Çok yakında sisteme yeni diller de eklenecektir.

Ünlü kişilerin hayatları, siyasetçiler, devlet adamları, doktorlar, internet siteleri, bitkiler, teknolojik araçlar, otomotiv ve bunlar gibi yüzlerce konu hakkında bilgi, resim ve videoyu size vermektedir.

Источник: https://www.turkaramamotoru.com/crohn-hastaligi-118160.html

Divertiküler Bağırsak (Kolon) Hastalığı Nedenleri – Sağlık Ocağım .NET

Kalın Bağırsağın Divertikül Hastalığı, Crohn ve Ülseratif Kolit

Divertiküler bağırsak (kolon) hastalığı kolon duvarının dışarı doğru keseleşmesidir. Bu keseleşme genellikle musküler duvardan mukozanın fıtıklaşması sonucu oluşur.

Kan ve lenf damarlarının bağırsak duvarını nüfuz ettiği kısımlarda oluşur ve en sık oluştuğu kolon bölgesi sigmoid kolonlardır.

Gerçek divertikülerde bağırsağın tüm tabakaları mukoza, kas tabakası ve dış zar keseleşir iken, psödo divertikülerde sadece mukoza ve supmukoza dışarı doğru keseleşir.

Bağırsak divertiküllerin geneli psödo diverküldür. Divertiküler bağırsak hastalığının sıklığı yaşın ilerlemesi ile artar.

40 yaşlarında nüfusun % 10’unda, 80’li yaşlarda nüfusun % 60’ında ve gelişmiş ülkelerde daha sık görülür. Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması ve tanı yöntemlerinin artması ile görülme sıklığı artmıştır.

Asya ve Afrika’da çok nadir görülmesine karşın, Amerika ve Avrupa ülkelerinde görülme oranı artmıştır.

Divertiküler bağırsak hastalığına neden olan faktörler

Divertiküler bağırsak (kolon) hastalığı batı beslenmesinde lifli gıdaların daha az tüketilmesine bağlı gelişir.

Düşük lifli beslenme tarzı dışkı kitlesinde azalmaya neden olur ve kolon kaslarında hücre, doku ve organ hacminde artış ile sonuçlanan segmantasyon artışı oluşturur. Artan lümen içi basınç nedeni ile fıtıklaşmalar meydana gelir.

Bunun dışında fiziksel aktivite azlığı, sık sık kabız olunması, obezite, sigara kullanımı ve nonsiteroid antiinflamatıar ilaçların kullanımı gibi etkenlerde divertiküler bağırsak hastalığına yol açabilir.

Divertiküler kolon hastalığına neden olan diğer bir etken ise kolon duvarındaki kas liflerinin gerilme kuvvetinde yaşın ilerlemesi sonucu meydana gelen azalmadır. Günümüzde inflamasyonel rahatsızlıklarında divertiküler kolon hastalığına neden olduğu hakkında görüşler öne sürülmektedir.

Divertiküler bağırsak hastalığı belirtileri

Divertiküler kolon hastalığı bulunanlarda belirtiler ek bir komplikasyon gelişmediği sürece genellikle çok fazla hissedilmez. Lakin bazı hastalarda karın sol alt kadranda ağrı, üşüme, titreme ve ateş, şişkinlik ve kabızlık gibi belirtiler görülebilir. Tedavi edilmez ise, özellikle yaşlı hastalarda peridivertiküler apse ve daha ciddi sonuçlara yol açabilir.

Kanama divertiküler hastalığın daha nadir ancak ciddi komplikasyonlara yol açabilen sorunudur. Makattan kan gelmesi (rektal kanama) özellikle yaşlılarda antiromatizmal ilaç kullanımı kanamaya neden olabilir.

İltihaplı divertikül idrar kesesine yapışarak bağırsak ile mesane arasında bir delik oluşmasına yol açarak idrardan hava ve dışkı gelmesine ve idrar yolu enfeksiyonlarına sebep olabilir.

Divertiküler bağırsak hastalığı teşhisi

Divertiküler kolon hastalığı nedir

Yıllardır divertikülozis tanısında satandart yöntem olarak baryumlu grefi kullanılmıştır. Baryumlu grefi divertiküllerin yeri ve sayısı konusunda bilgi verdiği gibi klinik önemleri ile ilgili çok fazla bilgi vermez. Günümüzde divertiküler kolon hastalığının genellikle kolonoskopi tetkiki sırasında rastlantısal olarak tanısı konulur.

Divertiküler kolon hastalığının neden olduğu ek problemlerin tanısında kan tahlilleri, dışkı tahlilleri, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme tetkikleri gerekebilir. Divertiküer kolon hastalığı tanısında ultrasonografi tetkiki hem uygun hemde her merkezde bulunabilen bir tetkiktir.

Divertiküler bağırsak hastalığı tedavisi

Divertiküler kolon hastalığının tedavisinde amaç, şikayetlerin giderilmesi, ek sorunlar gelişmemiş hastalarda şikayetlerin tekrar etmesinin önlenmesi ve gelişecek komplikasyonların engellenmesidir.

Divertiküler kolon hastalığının tedavisi konservatif tedavi ve diyet kısıtlaması ve antibiyotik tedavisi şeklinde gerçekleştirilir. Bu tedavi yöntemleri ile divertiküler kolon hastalığı olan kişilerin % 70-100’ünde başarılı sonuçlar verir.

Divertiküler atakları sırasında hastanın sıvı verilerek beslenmesi gerekebilir. Bu nedenle ataklar sırasında hastanın doktor kontrolü altında tutulması önemlidir.

Bu tedaviler ile şikayetleri geçmeyen hastalarda cerrahi tedavi uygulanabilir. Cerrahi tedavide bağırsağın hastalıklı bölümü ve delinmiş kısımları çıkartılır ve tekrar sağlam bölüm ile devamlılık sağlanır. Kalın bağırsağın çıkarılması ameliyatı açık cerrahi ya da laparoskopik cerrahi şeklinde uygulanır.

Bağırsak kanseri nedir?Corhn hastalığı nedir?Bağırsak iltihabı nedir?

Источник: https://www.saglikocagim.net/divertikuler-bagrsak-kolon-hastalg/

Ülseratif Kolit nedir? İnflamatuar bağırsak ve Crohn hastalığı belirtileri

Kalın Bağırsağın Divertikül Hastalığı, Crohn ve Ülseratif Kolit
Ülseratif Kolit nedir? İnflamatuar bağırsak ve Crohn hastalığı belirtileri

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer, ülseratif kolit ve Crohn hastalığına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Op. Dr. Şerafettin Özer, “Ülseratif kolit (ÜK) ve Crohn hastalığı (CH) adındaki iki gizemli hastalık öne çıkar ve inflamatuar bağırsak hastalığı (İBH) adıyla tanımlanır” diyerek, bu hastalıkların bilinmeyen bir sebep ve gelişim, ortak şikâyetler ve çakışan yapısal özellikler dolayısı ile birbirleri ile ilişkili olduğunu belirtti.

Ülseratif kolit, daha çok gelişmiş ülkelerde görülüyor

Ülseratif kolitin daha çok gelişmiş ülkelerde görüldüğünü belirten Özer, “Hastalığın aktivitesinde mevsimsel değişiklikler görülmektedir ve başlangıçları ile nüksleri Ağustos ve Ocak aylarında daha fazladır.

Her ne kadar ülseratif kolitin nedeni bilinmese de endüstrileşmiş ülkelerdeki sıklığı ve düşük risk alanlarından yüksek risk alanlarına geçenlerdeki görülme artışı çevresel etkileri düşündürmektedir.

Liften fakir diyet, kimyasal gıda katkıları, rafine şekerler ve inek sütünün yatkınlık oluşturduğu düşünülmektedir. Ancak bunların kesin rolü ortaya konmamıştır” dedi.

Ülseratif kolit hastalığında aile hikâyesi büyük rol oynuyor

Aile hikâyesinin bu hastalıklar için en önemli risk faktörleri olduğunu söyleyen Şerafettin Özer, “Hem ülseratif kolit hem de Crohn hastalığı oral kontraseptif kullanan kadınlarda, kullanılmayanlardan daha sıktır” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Klinik Bulgular: Ülseratif Kolit ve CH sıklıkla benzer bulgular verir. Her ikisi de ishal ve yapışkan salgı ile ortaya çıkabilir. Makattan kanama Crohn hastalığında (CH) görülse de ÜK’te daha sıktır.

Birdenbire başlayan ÜK de hastalar karın ağrısından şikâyet etseler de CH’daki kadar ağır değildir. Perional hastalıklar ÜK’da nadirken, CH’nın tek bulgusu olabilir.

CH’dafissür, fistül, apse gibi hastalıklar daha sık oluşur.

Ülseratif kolit, kolokteral kansere yol açıyor

Bağırsakların inflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) tanısı için kalan ve rektumun bağırsak endoskopik muayenesi esastır. ÜK’in en önemli sonuçlarından bir tanesi kolorektal kanser gelişmesidir. En önemli risk faktörleri; uzun süreli hastalık ve inflamasyon ciddiyeti olmaktadır. Kanser riski hastalığın süresiyle artmaktadır. 25 yılda %25’e, 40 yılda %65’e ulaşmaktadır.

Ülseratif kolitin medikal tedavisi çok gelişim göstermiştir. Aminosalisilatlar, kortikosteroidler, immünomodülatörler, biyolojikler gibi tedavi grupları akut kolit ataklarının bakım etkinliğini ve kronik idamesini belirgin olarak ilerletmişlerdir. Tedaviye direnç, kolonda displazi-karsinom, masif kolonik kanama, toksik megakolon durumlarında cerrahi tedavi endikasyonu ortaya çıkar.

Crohn koliti belirtileri: Karın ağrısı, ishal ve kilo kaybı

“Crohn kolitinde (CH) en çok kabul görülen üç teori; enjeksiyöz ajanlara yanıt, antijenlere maruziyeti artıran defektif mukoza ve yenilen besinleri anormal konak cevabıdır” diyen Op. Dr. Şerafettin Özer şöyle konuştu:

Burada en çok dikkat edilmesi gereken doğal olmayan yapısı bozulmuş endüstiriyel besin olarak sunulmuş maddelerdir. Sigaranın da Crohn hastalığı (CH) için bir risk faktörü olduğu görülmektedir, oral kontraseptif kullanımı riski artırmaktadır. Karakteristik belirti üçlüsü; karın ağrısı, ishal ve kilo kaybıdır.

Sıklıkla viral gastroenterit veya irritabl belirtiler; iştahsızlık, ateş ve tekrarlayan aftöz ülserlerdir. Anüste fistül, fissür, ödemli çilt kalıntıları varlığı CH tanısını da düşündürmektedir. Tanısında klinik, kolonoskopi ve radyografi gibi tanısal incelemelerin kombine yapılması önemlidir.

Bağırsak hastalıklarından korunmak için, bu önerilere dikkat!

Crohn kolitinin tedavisinde medikal tedavi daha ön plandadır. Tedavi hastalığın şiddetine göre, akut hastalığın tedavisi ve idame tedavisi olarak düzenlenmektedir.

Tedaviye direnç, bağırsak tıkanıklığı, karın içi apse, fistüller, fulminan kolit, toksik megakolon, masif kanama, kanser, büyüme geriliği gibi durumlarda cerrahi tedavi endikasyonu doğmaktadır.

Bağırsak hastalıklarından korunmak için bunlara dikkat:

1- Doğal, dengeli gıda alımı

2- Gereksiz antibiyotik kullanmama

3- Kimyasal katkılı, yapısı bozulmuş gıda diye sunulan yiyeceklerden uzak durulması

4- Kolonoskopiden çekinilmemesi

5- Kesinlikle erkenden hekime, sağlık kuruluşuna başvurma ile erken tanı ve takibin ihmal edilmeden yapılmasına özen gösterilmesi.

Antibiyotik direnci nedeniyle 10 milyon insan ölebilir!

Источник: https://indigodergisi.com/2018/11/ulseratif-kolit-bagirsak-crohn/

Hamilelikte İltihabi Bağırsak Hastalığı: Crohn -Ülseratif Kolit

Kalın Bağırsağın Divertikül Hastalığı, Crohn ve Ülseratif Kolit

Hamilelikte iltihabi bağırsak hastalığı ya da bir diğer deyişle gebelikte bağırsak iltihabı karşımıza crohn ve ülseratif kolit olarak çıkmaktadır.

Her ne kadar İBH rahatsız edici olsa da, bu problemi yaşayan pek çok kadın normal bir hamilelik geçirebilir ve ardından bebeklerini sağlıklı şekilde doğurabilir.

İnflamatuar bağırsak hastalığı doğrudan hamileliğe bir etkide bulunmaz.

Birçok durumda eğer o kadında İBH olsa dahi gebelik sırasında hafifleyecektir. Kimi zaman ise maalesef bu hastalık daha şiddetli yaşanır. Eğer başlangıçta, yani hamilelikte iltihaplı bağırsak hastalığı aktif durumdaysa muhtemelen hamileliğin kalan süreçlerinde de öyle devam edecektir. Doktorlar, kadınların gebe kalmadan önce hastalıklarının hafiflemesini tavsiye etmektedir.

Diğer yandan İBH’nin türü ve ne derece kötü olduğu da önemlidir çünkü bebeğin sağlığı ve erken doğum yapma riski bu şekilde belirlenir. Aynı zamanda gebelik esnasında uygulanan tedavi yöntemleri de önemli bir rol oynar. Şiddetli ağrıları olan kadınların erken doğum yapması veya çocuğun düşük doğum ağırlığına sahip olması olasıdır.

Genellikle büyük bağırsağın alt kısmını ve tüm kalın bağırsağı görüntülemek, fetüsün zarar görmesini önlemek için gebelik sırasında X-ray testleri uygulanır.

Bazı durumlarda hamilelikte iltihabi bağırsak hastalığı bebek için daha kötü olabilir ve bu durumun nedeni ise hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçların bebeğe zarar verme ihtimalidir.

Bilindiği üzere hamilelikte ilaç kullanımı  eskisine göre çok daha dikkat edilmesi gereken bir durumdur.  Dolayısıyla gerek hamilelik, gerek emzirme esnasında hangi ilaçları kullanmanızın güvenli olacağını mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Doktorunuz belirtilerinize ve hamileliğinize bakacak, size ilaçların riskleri hakkında bilgi verecektir.

Hamileyken sürekli ishal şikayetiniz varsa, karnınızda kramplar oluyorsa, çok kilo kaybettiyseniz; Crohn hastalığından muzdarip olabilirsiniz.

Crohn hastalığı, bağırsaklarda iltihap gelişmesi ile ortaya çıkan bir tür inflamatuar bağırsak hastalığıdır. Genellikle 20-29 yaş grubundaki insanlarda görülür. Crohn hastalığı hamile bir kadının gastrointestinal sistemini etkileyebilir.

Bu hastalık kolon, ince bağırsak ya da bazen her ikisini de etkiler.  Crohn hastalığının nedeni belli değildir. Ancak, kötü beslenme ve stres gibi faktörler hastalığın etkilerini kötüleştirebilir.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar; hamile kadınlarda bu hastalığın kalıtsal, genetik olarak gelişmetiğini kanıtlıyor.

Bir diğer inflamatuar bağırsak hastalığı olan  ülseratif kolit yaşamanız bir aile kurmanıza engel değil. Bazı sorunlar yaşayabilirsiniz fakat yine de sağlıklı bir hamilelik geçirebilirsiniz. Dolayısıyla bu hastalığa sahipseniz de, hamile kalmadan önce kafanıza takılan sorulara yanıt almanızı tavsiye ederiz.

Hamilelikte İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Belirtileri:

Crohn ve ülseratif kolit hastalığının semptomlarının bazıları şunlardır:

 • İshal
 • Kanlı dışkı
 • Ani kilo kaybı
 • Yorgun hissetmek
 • İştah kaybı
 • Karın krampları ve ağrı
 • Acil tuvalete gitme ihtiyacı

Bu belirtilerin arasında başlıca göğüs ağrıları, kramplar, ishal, kanlı dışkı ve kilo kaybı yer almaktadır. Peki bağırsak iltihabı ne kadar yaygındır? İstatistiklere göre her 1.4 milyon Amerikalı’da bu hastalık görülmektedir.İltihabi bağırsak hastalıklarından Hamilelikte Crohn hastalığı kadınlarda daha yaygınken, ülseratif kolit ise erkeklerde biraz daha çok görülür.

Hastalığı Teşhisi:

Gebelikte Crohn hastalığı tanısı için aşağıdaki tanı testlerinden biri yapılabilir.

 • Aile ve tıbbi geçmişi kontrol etmek
 • Fizik muayene
 • Üst gastrointestinal sistemi taraması
 • Bağırsak endoskopisi

Gebelikte bağırsak hastalığında kullanılan ilaçlar ve etkileri

 • Aminosalisilat içerikli ürünler gebelik ve emzirme dönemlerinde genellikle güvenlidirler.
 • Korikosteroidlerin kullanımı durumlara göre değişkenlik gösterebilir. Bebeğin zarar görmesinin istenmediği durumlarda orta şiddette iltihap yaşayan kadınların kullanması genellikle önerilir.

 • Antibiyotiklerin kullanımı da yine doktorunuz tarafından kısıtlandığı şekilde olmalıdır fakat örneğin Ciprofloxacin kullanılmamalıdır.
 • Azatioprin ve merkaptopürin maddelerinin kullanımı da yine duruma göre değişmektedir.

  Yine bebeğin zarar görmemesi için iltihabın orta şiddette görüldüğü anne adaylarının kullanması önerilir.

 • Siklosporinin kullanımı da duruma göre kararlaştırılacaktır. Eğer anne adayı orta şiddetli bir hastalığa sahipse doktor tarafından önerilebilir.

 • Ülseratif kolit için iki ilacın doğum kusurlarına yol açtığı bilinmektedir: metotreksat ve talidomid. Dolayısıyla bunları kullanırken mutlaka doktorunuza danışın, hangilerini tercih edeceğiniz konusunda en azından 3 ay önceden planlamaları yapın.
 • Mikofenolat mofetil, hamileyken veya emzirirken alınmamalıdır.

Gebelik sırasında biyolojik maddelerin kullanımı hâlâ araştırılmaktadır. Bunlar yalnızca diğer ilaçlar etkisiz kaldığında ve anne – ceninin sağlığı risk altına girdiğinde kullanılmalıdır. Hamilelikte eğer gerekliyse damarlar üzerinden besin maddeleri verilebilir.

Hamilelikte Crohn Hastalığı Riskleri Nelerdir?

Bazı çalışmalar, hamilelikte Crohn hastalığının düşük, erken doğum ve düşük doğum ağırlığı riskini artırabileceğini düşündürmektedir. Doktorunuz ile belirtileri paylaştıktan sonra beslenme programınızı değerlendirebilir. Eğer hamile bir bayanda doğum öncesi vitaminler yardımıyla besinleri absorbe etmek mümkün değilse, doktorunuz takviyeler reçete edebilir.

Ülseratif Kolit ve Rİskleri

Eğer hamilelikte ülseratif kolit hastalığı yaşıyorsanız, yapmanız gereken en önemli şey devamlı kontrol altında olmanız ve hamile kalmadan önce hastalığın hafifleme dönemine girmesini beklemenizdir. Eğer hastalık hâlâ aktif hâldeyken hamile kalırsanız, belirtilerin devam etmesi ve hatta hamilelikte daha da artması olasılıklar dahilindedir.

Gebelikte ülseratif kolit dönem dönem aktifken alevlenir ve bu yüzden kilo kaybı yaşamanıza, besin kaybı oluşmasına neden olur. Kaldı ki bunların da gebelikte ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz.

Olmanız gereken ağırlığa ulaşamazsanız da, hamileliğin ilk üç aylık periyodunda düşük doğum yapma riski oluşur.

Aynı zamanda zayıf hamile kadınlarda erken doğum veya düşük doğum ağırlığına sahip bebek gibi durumlar da görülmektedir.

Dolayısıyla hamile kalmaya karar verdiğiniz anda doğrudan doktorunuzla bir randevu alın ve bu dönemde nasıl sağlıklı olabileceğiniz konusunda fikir alışverişi yapın. Gebelikte ülseratif kolit için aynı zamanda bir diyetisyen de size yardımcı olabilir, dengeli bir beslenme programı ayarlayarak minimum hasarla atlatmanıza yardımcı olabilir.

Tıpkı ülseratif kolit yaşamayan kadınlar gibi siz de doğum öncesi vitaminlerinizi her gün almalısınız. Hatta bunlara hamile kalmayı denerken de devam etmelisiniz. Bazı durumlarda demir gibi vitaminler sisteminizde sorun yaşayabilir, dolayısıyla farklı formüller deneyebilirsiniz.

Bu yüzden de vücudunuzdaki demir seviyesini mutlaka kontrol edin çünkü özellikle de hamilelikte ülseratif kolit yaşayan kadınlarda anemi problemi baş gösterebiliyor. Aynı zamanda ekstradan folik asit alarak doğum problemlerini önleyebilirsiniz.

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Bebeğimi Nasıl Etkiler

Muhtemelen bebeğiniz için bir sorun olmayacaktır fakat en iyi tedavi yöntemi devamlı kontrol altında kalmak, doktorunuza danışıp gerekli tedaviyi olmaktır. Kimi durumlarda hastalığın şiddetine göre gerekli görülürse ameliyat da uygulanmaktadır fakat bunun için hamileliğin bitişi beklenir.

Ülseratif Kolit Hamile Kalmamı Zorlaştırır mı?

İnflamatuar bağırsak hastalıklarıyla hamile kalma arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Aynı yaşta olduğunuz başka bir kadınla aranızda şans açısından herhangi bir farklılık bulunmaz fakat daha önce ameliyat olduysanız bu açıdan zorluk çıkarabilir.

Örnek vermek gerekirse, tam kolektomi olarak adlandırılan bir operasyon cerrah tüm kalın bağırsağı çıkarır ve atıkları tutmak için bir iç çanta oluşturur. Bu durum da pelvis bölgenizde bir yara dokusu oluşmasına neden olabilir.

Eğer cerrahi müdahale kaçınılmazsa ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız, kısmi kolektomi yöntemine başvurmanız sizin için daha iyi olacaktır. Bu yöntemde bahsettiğimiz kese dışarıda oluşturuluyor ve hamile kalma şansınıza herhangi bir etkide bulunmuyor.

Çocuk sahibi olduktan sonra da cerrah bağırsakların geri kısmını açıp içeride bir kese oluşturabiliyor.

Doktorlar Ne Tavsiye Eder?

Sağlık durumunuza bağlı olarak, doktorunuz şunları önerebilir:

 • Laboratuar testleri
 • Gastroenterolog ile düzenli check-up
 • Doğru gebelik tarihi için ultrason
 • Ultrason yardımıyla cenin gelişimini kontrol etmek
 • Erken kasılmalar gibi işaretler üzerine bilgilendirmek
 • Beslenme danışmanlığı

Hamilelikte Crohn hastası olan bayanlar “Normal doğum yapabilir miyim?” diye merak edebilirler. Evet, normal doğum yapma şansınız vardır. Bu hastalık anüs ve vajinayı etkilemez. Hastalık anüs alanı ya da çevresini etkiler. Ancak, bazı durumlarda sezaryen gerekebilir. Doğum kusurları gelişme riski ise, %3-5’tir.

Crohn hastalığı genetikse, yakın akrabalarda da gelişme şansı vardır. Bu hastalık zamanla kötüleşebilir. Ancak birkaç kişide hastalığın haftalar, aylar hatta yıllarca sürdüğü bildirilmiştir. Aşağıda yer alan yorum bölümünden bu hastalığa dair deneyimlerinizi, görüş ve önerilerinizi okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Источник: https://www.hamilelikbelirtileri.co/hamilelikte-crohn-hastaligi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.