Kalp Damarı Tıkanıklıklarının Tanısında Sanal Anjiyo

Kalp Damar Tıkanıklığı Belirtileri ve Tedavisi

Kalp Damarı Tıkanıklıklarının Tanısında Sanal Anjiyo

Kalp Damar Tıkanıklığı Belirtileri. Damar Tıkanıklığı Nedir? Damar daralmaları damar sertliğinin devamıdır.

Bu doğumdan itibaren başlar ancak bazı insanların damar sertliği süreci kötü beslenme, sigara, stres, fazla kilo ve hareketsizlik gibi sebeplerle daha hızlı olur. Damarların iç yüzeyinde yağ ve kalsiyum birikmesi sonucu meydana gelir.

Tam tıkanma kalp krizi anlamına gelir. Damarlardaki ani tıkanıklıkla oluşan kalp krizi koroner damar hastalığının son noktasıdır.

Bu yüzden düzenli olarak her yıl muayene olmak ve damarlarda daralma oluşup oluşmadığını saptamak için testler yapılması gerekir. Efor testi, talyum testi veya elektrokardiyogram damarların ne durumda olduğunu gösterir.

Damar Tıkanıklığının Belirtileri – Damar Tıkanıklığı Nasıl Anlaşılır?

• Kalbi besleyen ince damarların içinden dakikada 250 cc kan geçer. Efor esnasında bu damarlardan geçen kan miktarı üç katına çıkar.

Bu damar içinde meydana gelebilecek bir daralma ya da tıkanma çok tehlidir. Çünkü damar içinden geçmesi gereken 250 cc kan bir anda gitmeyecek ve o adale bundan  yoksun kalmış olacak.

Böyle bir durumda olabilecek hastalıklar spazm, daralma ve tıkanma olarak sınıflandırılır.

• Damardan geçmesi gereken 250 cc’lik kan darlık sebebiyle bir anda 100 cc’ye düşerse ve hasta o sırada efor yapıyorsa kalp, kan ve oksijen eksikliği sebebiyle zor bir duruma girer. Bu durum  göğse, kola, çeneye, boyuna bir ağrı biçiminde kendini gösterir. Kalbin kendisi doğrudan ağrımaz.

• Damar tıkanmaya başladığında vücut bir uyarı vermez. Tıkandığında ise kalp krizi başlar. Hasta herhangi bir şikayeti olmadan da kalp krizi geçirebilir. Damarda oluşan darlıklar bazen hiç belirti vermeyebilir. Örneğin bir damarda % 80’lik bir daralma meydana gelmiş olabilir.

Ancak bu damarı onun karşısındaki damar yan dallarla beslerse hastanın hiçbir yakınması olmaz. Fakat bu durum o damarın hiç tıkanmayacağı anlamına da gelmez. Tansiyon düşüklüğü, basit bir spazm, kanın koyulaşması, ritim bozukluğu sırasında tıkalı damarın üzerine bir pıhtı oturur ve kalp krizi oluşur.

Veya damarda  %80 darlık oluşturan plak bir yüksek tansiyon sıkıntısı nedeniyle yırtılır ve içindeki yağlar dolaşıma girer ve damarın tıkanmasına yol açar.

Damar Tıkanıklığı Sebepleri

• Amerikan Kalp Birliği‘nin 2010 Bilimsel Araştırmalar Oturumu’nda sunulan iki araştırma sonucuna göre kalp damar hastalıkları, genlerin etkisinden çok çocukluktan orta yaşa kadar geçen döneme dek nasıl yaşandığıyla ilgilidir.

• Kalp rahatsızlıkları ve damar tıkanıklıkları hemen ortaya çıkan durumlar değildir. Temeli çocukluk dönemlerinde atılıyor. Özellikle gençlik yıllarında fast food gıdaların aşırı tüketimi, kalp ve damar rahatsızlıkları için büyük risk teşkil eder.

Obezite kalp ve damar hastalıklarını tetikleyen önemli bir unsurdur. Diyabet hastalığı da kalp ve damarlar sağlığını olumsuz olarak etkiler. Damarları tıkayan bir başka faktör de sigara kullanmıdır.

Aşırı tuz tüketimine bağlı oluşan hipertansiyon da damarları zorlar.

• Yağlı beslenme şekli de kalp krizi ve damar tıkanmalarına sebebiyet verir. Kolesterol belirti vermediği için damar tıkanıklığı olmadan anlaşılmaz.

• Stres, sigara, diyabet, hipertansiyon ve obezite özellikle erkeklerde erken yaşlarda damarların tıkanmasına neden olarak  kalp krizi riskini artırır. 50 yaşın altındaki erkeklerde kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma oranı kadınlara göre 8 kat fazladır.

Damar Tıkanıklığı Yapan Doğum Kontrol Hapı

• Eski nesil doğum kontrol haplarındaki östrojen dozu atardamarlarda ve toplardamarlarda tıkanıklık olasılığını artırabilir.

• Yeni nesil doğum kontrol haplarında ise östrojen dozu azaltılarak, daha az yan etkisi olan progesteronlar kullanılmaya başlanmıştır.

• Kullanılan ilaçların prospektüründe yan etki olarak pıhtılaşma ve bacakta şişlik olabileceğine dair uyarılar bulunmaktadır.

• 35 yaş üzerinde olan ve sigara kullanan kadınların doğum kontrol hapı kullanılmaması gerektiği belirtiliyor.

Damar Tıkanıklığı Tedavisi

Kalp damarlarının tıkanmasında halinde tedavide ilaç ve stent kullanılır. Ama 3 ve daha fazla damar tıkalıysa ameliyat gerekir.

Koroner damarlar ileri derecede daralmışsa bypass ameliyatı gündeme gelir. Fakat bazı durumlarda stent de takılabilir. Hangi işlemin tercih edileceği doktordan doktora değişebilse de yine de belli kurallar vardır.

Mesela tek damar sorunları için çoğunlukla ilaç ya da stent tedavisi uygulanır. 2 damar sorunluysa bazı doktorlar stent, bazıları da bypass ameliyatı gerektiğini söyleyebilir.

Ancak 3 damar ve sol ana damar darlıklarında mutlaka ameliyatın tercih edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İlaç Tedavisi: Kalp damarlarında çok ciddi olmayan darlıklar tespit edilmişse  damar açıcı, kolesterol düşürücü, tansiyon ayarlayıcı gibi ilaçlarla tedavi yapılır.

Balon ve Stent: Damarlardaki daralmalar önemliyse veya tehli bölgelerdeyse mekanik yollarla müdahale yapılır. Balon tedavisinde, kasık atardamarından girilerek kalbin damarlarına doğru kılavuz bir tel itilir.

Daha sonra bu tel aracılığıyla sönük bir balon darlığın olduğu alana yerleştirilir. Dışarıdan elle kumanda edilen bir cihazla bu balon şişirilerek birikmiş plakların kırılması sağlanır.

Buna rağmen darlaşma eğilimi sürüyorsa damar içine stent denilen çelik kafesler yerleştirilir.

Bypass Ameliyatı: Darlık ya da tıkanıklığın olduğu yere kan yönlendirme işlemidir. Balon veya stent tedavisinin uygulanamadığı hastalara uygulanır. Bu cerrahi yöntemde göğüs, kol veya bacak damarlarından faydalanılarak tıkalı damarın yanına ikinci bir yol yapılır ve kan da yapılan bu yeni damardan geçer.

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Источник: https://www.beslenmedestegi.com/hastaliklar/damar-tikanikligi-belirtileri

kalp Damar Tıkanıklığı Tanı Yöntemleri ve Anjiyografi

Kalp Damarı Tıkanıklıklarının Tanısında Sanal Anjiyo

Kalp damar tıkanıklığı tanının zamanında konulup gerekli olan tedavinin bir an önce başlanmaması halinde hastanın kalbindeki fonksiyonların durmasına neden olmaktadır.

İçindekiler

 • Kalp Damar Tıkanıklığı
 • Tanı
 • Anjiyo
 • Belirtiler

Kalp Damar Tıkanıklığı

Kalbin beslenmesini sağlamakla görevli olan koroner arterlerin zamanla içinde kanın pıhtı meydana getirmesi sayesinde daralması hatta tıkanması sebebiyle kalp ve dokuları gerekli olan besini, gerektiği miktarda alamaz.

Bu da kalbin hasarlar almasına neden olmaktadır.

Kalp damar tıkanıklığının tıkanma oranına bağlı olarak hasta kalp krizi geçirebilmekte veya miyokard enfarktüsü diye de isimlendiren sonu ölümle bitebilen kötü bir sona doğru ilerleyebilmektedir.

Koroner arter hastalıkları olarak da isimlendirilmekte olan damar tıkanıklığı bazı durumlarda eğer tıkanık olan bölgedeki daralma yüzde elliyi geçmemiş ise arterlerde oluşan daralma herhangi bir şekilde belirti vermez.

Hastanın günlük yaşamında bu hastalığa bağlı herhangi bir sorun kendini göstermez fakat tıkanıklığın derecesi artmışsa hasta tıkanan arterin konumuna ve beslemekle yükümlü olduğu organ, doku ve hücrelere göre farklı belirtiler vermektedir.

Genel olarak kalp damar tıkanıklığı konusunda en yaygın belirti göğüslerde ortaya çıkan ağrılardır.

Tanı

İnsan kalbinin çalışma kapasitesini ve yapısını ses dalgaları yardımıyla görüntülemeye yarayan teknik tanı yöntemleri arasında EKO önemli yer tutmaktadır. Bu test kalp damarlarının yapısını kontrol ederken yapılmadan önce hastanın aç olması gibi her hangi bir ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır. Tanı yöntemleri arasında kullanılan teknikleri şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

Kalp Damar Tıkanıklığı Tanı Yöntemleri

 • Efor testi; ekokardiyografi ve elektrokardiyografi olarak iki ayrı gruba ayrılmaktadır.
 • Eko kalpteki ses dalgalarının görüntüleyen testlerdir.
 • Kısaca BT olarak adlandırılan Koroner damarların bilgisayarlı tomografi yöntemiyle izlenmesidir. Hastaya damardan opak madde verilmesi sayesinde kalpte yer alan damarların tam olarak incelenmesine yardımcı olmaktadır.
 • Kardiyak MR kalp damarlarında daralmaları veya genişlemeleri inceleyerek kalp damar tıkanıklığı konusunda kesin tanı yöntemlerinden biridir.
 • Kısaca MPS olarak isimlendirilen miyokard perfüzyon sintigrafi diyede isimlendirilen talyum testi efor testine oranla daha hassas bir inceleme yapan tanı yöntemlerinden biridir.
 • MUGA olarak da isimlendirilen radyonüklid ventrikülografi kalp fonksiyonlarının incelenmesine yardımcı olmaktadır.
 • Pozitron Emisyon Tomografisi diğer ismiyle kısaca PET kalp damar tıkanıklığı konusunda önemli tanı yöntemlerinden biri olmaktadır. Hastanın cerrahi müdahale kararı verilmeden önce dokularını ve hücrelerini kontrol ederek en uygun operasyonu seçmek amacıyla kullanılır.
 • Koroner Anjiyografi; Kasık veya bilek damarlarından giriş yapılarak kalbe kadar bir katater yardımıyla ilerlenip kalp damarlardan oluşan tıkanma veya daralmaya karşı kesin olarak teşhis konulmayı sağlamaktadır.

Anjiyo

Hastanın kalp damarlarında tıkanıklığın ne derecede olduğunu anlamak ve kesin tanı konmak hatta tedavide stent ve balon uygulaması yaparak hastanın tıkanıklık sorunun giderilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılan bu yöntem iki ayrı bölümde yapılabilmektedir. Bunlar:

 • El anjiyografisi bir katater yardımıyla tıkalı olan damara el bileğinde girilir.
 • Kasık anjiyografisi katater kasıktan girilerek kalp damarına kadar ulaşılmak suretiyle yapılır.

Belirtiler

Kalp arter daralmalarında veya tıkanıklıklarında  en çok ortaya çıkan belirtilerden biri de göğüs bölgesinde ortaya çıkan ağrılar olmaktadır.

  Bu sağlık probleminin en çok görülen karakteristik olarak kabul edilen özelliklerinden en önemlisi göğüs ağrılarının direk olarak vücutta göğüs kafesinde oluşan basınçla birlikte sıkışma tarzında kendini belli etmektedir.

Kalıcı olan bu basınç ve ağrılar kalpteki koroner damarların tıkanıklığı veya daralması  probleminin öncüsü olmaktadır. Kalpte yer alan bu damar tıkanıklıkları konusunda ortaya çıkan belirtiler arasında en yaygın olanları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Göğüste meydana gelen yanmalar ve aynı anda ortaya çıkan baskı hissedilmesi
 • Göğsün yanına ve özellikle sol kola doğru yayılmakta olan ağrı hissi
 • Göğüs kemiklerinin ortasında meydana gelen baskı hissi
 • Yemeklerden sonra göğüslerde ortaya çıkan basınç hissi ve ağrılar
 • Kalpte çarpıntı oluşması
 • Cinsel birliktelik sırasında oluşan göğüs bölgesinde sıkışma hissiyle baskı duygusu
 • Kalp atımları arasında ortaya çıkan rtim bozuklukları
 • Bilhassa soğuk havalarda göğüs bölgesinde ortaya çıkan baskı hissi
 • Stres ve psikolojik baskı altında oluşan ağrılar
 • Çabuk yorulma ve halsizlik. Eforda kayıp oluşması
 • Birden bire ortaya çıkan soğuk bir şekilde terlemeler meydana gelmesi
 • Geceleri oluşan ve aşırı düzeyde terlemeler
 • Nefes darlığı ortaya çıkması
 • Kulak bölgesinde oluşan kırışıklıklar
 • Ağırlık taşımakta zorlanma
 • Bayılmalar, vücut dengesinde ortaya çıkan bozukluklar, ani olarak düşme
 • Bilhassa erkeklerde oluşan saç dökülmeleri
 • Görmede bulanıklık
 • Merdiven çıkarken zorlanmalar oluşması
 • Mide bulantısı ve buna paralele oluşan kusmalar
 • Bacaklarda ve baldırlarda ortaya çıkan ağrılar
 • Erkeklerde cinsel ilişki anında yaşanan sorunlar
 • Ayaklarda bulunan kılların dökülmesi
 • hastalarda sersemleme ve paralelinde oluşan baş dönmeleri

Kalp damar tıkanıklıklarında meydana gelen göğüslerdeki ağrılar uzun süre devam eder ve git gide daha geniş bir bölgeye yayılır. Yapılan efor testlerinde kalp fonksiyonlarında oluşan anormallik hemen bir iki dakika içinde kendini gösterir.  Kalp damar tıkanıklığı sorunu yaşayan hastanın direk olarak ağrı kalbinde oluşmaz.

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://kalpritmi.com/kalp-damar-tikanikligi-hangi-testle-anlasilir.html

Sanal Anjiyo Olarak Bilinen Koroner BT Anjiyografi

Kalp Damarı Tıkanıklıklarının Tanısında Sanal Anjiyo

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalp ve damar hastalıklarından ölüm 1.sırada yer aldığına şahit olmaktayız. Kalp hastalıklarının en önemli sebebi, kalbi besleyen kan damarlarının damar sertliği olarak bilinen plaklarla tıkanmasıdır.

Kalp damarlarının plaklarla tıkanması sonucu kalp kasına yeterli kan gidememekte ve kalp krizi denilen kalp kasının oksijensiz kalıp ölmesine neden olmaktadır.

Kalp damar hastalıklarından ölen hastaların üçte biri hiçbir işaret olmadan, ilk belirtisi olan kalp krizi ile kaybedilmektedir.

Kalp damarlarının tıkanması ile sonuçlanan damar sertliği, yaşamın erken evrelerinde başlayan, yavaş ilerleyen ve çoğu zaman farkına varılmayan bir süreç sonunda oluşur. Bu nedenle kalp damar hastalığı sessiz katil olarak da adlandırılmaktadır. Kalp damar hastalıklarının tanısında multidedektör BT (MDBT) ile koroner kalsiyum skorlaması ve koroner anjiyografi tetkikleri kullanılmaktadır.

Koroner kalsiyum skorlaması; 15 sn süren, tek nefes tutulumunda, damardan herhangi bir ilaç verilmeden yapılmaktadır. Bu tetkikle kalp damarlarındaki damar sertliğinin kesin bir göstergesi olan kalsiyum birikimlerinin varlığı ve miktarı saptanmaktadır.

Kalsiyum birikimlerinin saptanması ile hastaların kalp hastalığı açısından riski belirlenmekte, erken tanı konulduğunda gelecekte gelişebilecek kardiyak hadiselerin engellenmesi sağlanmaktadır.

Kalp damarlarında erken dönemde saptanan kalsiyum birikimleri, başlangıç halindeki damar sertliğini gösterir ve alınan önlemlerle damar sertliğinin gelişiminin ilerlemesi durdurulabilir veya geriletilebilir.

Tarama testi olarak kabul edilen koroner kalsiyum taraması, erkeklerde 35 yaş ve üzerinde, kadınlarda ise 40 yaş ve üzerinde, tüm sağlıklı bireylerde, kalp krizi riskine neden olan; yüksek kolesterol, ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü, şeker hastalığı, yüksek kan basıncı, sigara, hareketsiz yaşam ve şişmanlık gibi risk faktörleri varlığında, damar sertliğinin erken tanısı amacıyla rutin tarama testi olarak kullanılabilir.

Koroner kalsiyum taraması sonucu elde edilen skor her hastada sıfır olmalıdır. Yani kalp damarlarında kalsiyum birikimi saptanmamalıdır.

Skorun sıfır olması genellikle kalp damar hastalığının olmadığını ve kalp krizi riskinin çok düşük olduğunu düşündürür.

Ancak yine de skor sıfır olsa dahi, kalp krizinden korunmak için risk faktörlerinden korunma ve sağlıklı yaşam koşulları tavsiye edilir.

Skor sıfır değilse, kalsiyum birikimlerinin miktarına göre düşük, orta veya yüksek derecede kalp-damar hastalığı riski olduğu söylenebilir. Kalsiyum birikimlerinin miktarı ile damar sertliğinin şiddeti direk olarak orantılıdır.

Kalsiyum skorlamasının derecesine göre risk faktörlerinin önlenmesi ve/veya ilaçla tedavi uygulanabilir.

Skor ciddi bir damar tıkanıklığının olabileceğini düşündürüyorsa hastaya ile koroner anjiyografi yapılabilir veya direk olarak kataterli anjiyografiye gönderilebilir.

Koroner Anjiyografi

Multidedektör BT(MDBT) ile koroner anjiyografi; kateter kullanılmadan, kol damarından kontrast madde verilerek yapılabilmekte ve özel bilgisayar programları ile üç boyutlu görüntüleme sağlanmaktadır.

Kateterli koroner anjiyografiden farklı olarak, kasıktan kateterle girmek yerine, kol damarından kontrast madde verilmekte ve kalp damarlarındaki daralma veya tıkanıklıklar tek nefes tutulumunda (15-20sn) gerçekleştirilen çekim sonucu üç boyutlu olarak görüntülenmektedir.

MDBT koroner anjiyografi damar yolunun açılması ve diğer hazırlıklarla birlikte toplam 15-20 dk’da tamamlanmakta ve hasta çekim sonrası normal günlük yaşamına dönebilmektedir.

Kalp damarlarını incelemede “altın standard” tetkik olan kataterli koroner anjiyografiye en yakın sonuç veren inceleme yöntemi olan MDBT koroner anjiyografi, kalp damarlarında tıkanıklık şüphesi olan ve kateterli anjiyografi olmak istemeyen hastalarda, alternatif bir inceleme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bypass yapılmış ve kalp damarlarına stent yerleştirilmiş hastaların kontrol anjiyografileride rahatlıkla yapılabilmektedir.

BT anjiyo için hazırlık nasıl yapılır?

Normalde kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlarınız kullanabilirsiniz. Tetkik öncesi 5 saat süreyle hiç bir şey yiyip içmemelisiniz. Kullandığınız ilaçları tetkik öncesi mutlaka ilgili sağlık personeline bildiriniz. Böbrek yetmezliği, allerji veya geçirdiğiniz önemli hastalıkları mutlaka bildiriniz. Tetkike gelirken, varsa eski tahlil ve tetkik sonuçlarınızı yanınızda getiriniz.

BT Anjiyo Tetkik öncesi…

Üzerinize metal içermeyen rahat elbiseler giyin. Göğüs bölümüne EKG elektrodu yapıştırılacağından ön bölümü kolay açılan veya kolayca çıkarılan tişort benzeri bir şey giymeniz önerilir. Üzerinizde metal, takı, mücevher ve benzeri şeyler olmamasına özen gösterin.

Tetkik sırasında gözlük, takma diş, işitme cihazı gibi cihazlar ve cep telefonu tetkik kalitesini olumsuz etkileyeceğinden, tetkik öncesi bu tür cihazları dışarıdaki bir yakınınıza bırakın. Tetkik öncesi hazırlık sırasında sağlık görevlisi, tetkik sırasında verilecek ilaç için kolunuza plastik bir damar yolu takacaktır.

Görüntüleme sırasında EKG bağlantısı için gövdenize elektrodlar yapıştırılacaktır. Kalp ritmini düzenlemek için ağızdan veya damardan ilaç verilebilir.

BT Anjiyo Tetkik sırasında…

İnceleme sırasında sağlık personeli ve doktorun sürekli gözetimi altında bulunacaksınız. Sağlık personeli ile iletişiminiz mikrofon ile olacaktır. Tüm inceleme boyunca sağlık personeli sizi duyabilecek ve sizinle sürekli iletişim halinde olacaktır. İncelemenin başlangıcında damar içi ilaç verilemeden önce bir kontrol görüntüsü alınacak.

Daha sonra damar yolundan verilecek kontrast madde ile kalp ve koroner damarlar “boyanarak” görüntüler elde edilecek. Damar yolundan ilaç verilmesi sırasında sıcaklık hissi ve/veya ağızda metalik tat hissedilebilir. Bu normaldir ve geçicidir. Görüntüleme sırasında hareket etmemeniz ve sakin olmanız çok önemlidir. Tetkik sırasında sizden nefes tutmanız istenecektir. Bu en önemli noktadır.

Nefes tutma süresi 12-15 saniye kadardır.

BT Anjiyo Tetkik sonrasında…

Tetkik sonrasında normal günlük hayatınıza devam edebilir, birşeyler yiyip içebilirsiniz. Tetkik sırasında verilen kontrast maddenin vücudunuzdan daha hızlı atılabilmesi için gün içinde fazladan 1 litre su içmeniz önerilir.

Sanal Anjiyo Olarak Bilinen Koroner BT Anjiyografi

Источник: https://anjiyo.org/sanal-anjiyo-olarak-bilinen-koroner-bt-anjiyografi/

Damar Yolunu Açmak için Kullanılabilecek Farklı Yöntemler

Kalp Damarı Tıkanıklıklarının Tanısında Sanal Anjiyo

Damar tıkanıklıklarını açmanın en iyi yolu cerrahi müdahale olarak görülür. Oysa ilaç tedavisi veya beslenme düzeniyle damar yolunun açılması sağlanabilir.

Damar yolu tıkanıklığının yaratacağı sorunlar başta hayati risk olmak üzere çok sayıda rahatsızlığa sebebiyet verebilir. Pıhtılaşma, damar çatlamaları veya oluşan inflamasyon nedeniyle damar yolu tıkanabilmektedir.

Tıkanmış Damarları Açma Yöntemleri

Damar Yolu Açma Yolları

Damar yollarında tıkanma olan kişilerin ortak özellikleri arasında sağlıksız yaşam şekli dikkat çekiyor. Burada ise en temel faktörün sigara kullanımı olduğunu belirtelim.

Sigara ile beraber alkol, sağlıksız beslenme ve düzensiz yaşam bu sorunların sık sık yaşanmasına sebep oluyor.

Olası tıkanmış damar yolunu açma yöntemleri ise genelde sağlık literatüründen bağımsız biçimde uygulanan alternatif metotları kapsıyor.

 • İlaç Tedavisi
 • Cerrahi Müdahale
 • Damar Tıraşlama Yöntemi
 • Stent Tedavisi
 • Anjiyo Tedavisi
 • Egzersizler (Fitness vb)
 • Beslenme Alışkanlıkları

Burada standart tedavi seçeneklerinden ziyade fitness yaparak, egzersizle damar tıkanıklığına çözüm bulan hastaların sayısı dikkat çekiyor.

Özellikle kalp sağlığı ve damar tıkanıklıklarını önlemek amacıyla egzersiz programlarının oldukça sık kullanıldığını belirtmek gerekiyor.

Bacaktaki damarların tıkanması ya da kolda damar tıkanıklığının önlenmesi gibi lokal tedavilerde de işe yarar sonuçlar alınabiliyor.

Beyinde damar tıkanıklığı olduğu zaman uygulanabilecek bir yöntem olmadığı aşikâr. Fakat adale yapısını geliştirerek ve damarların yapısal olarak kasılmalarını sağlayarak damar yolu açılması sağlanabiliyor.

Örneğin diyaliz hastalarının en önemli sorunlarından olan fistül için önerilen bir tedavi şekli olduğunu vurgulayabiliriz. Sürekli olarak diyaliz olan hastalarda damar sorunlarının ortaya çıkabilmesi mümkün bir durumdur.

Özellikle Hemodiyaliz için gereken damar girişi ve damar çıkışı için sağlıklı bir damar yapısına sahip olmak gerekmektedir.

Tıkalı Damar Yolunu Açan Yiyecekler

Tıkalı damar yolu için en iyi açıcı olarak beslenme fonksiyonları gösteriliyor.

Özellikle beslenme düzenini oturtan ve belirtilen kriterlerde uygulayan hastalarda damar yolu tıkanıklığının açıldığı görülebiliyor. Meyveler gibi faydalı besinler damar yapısı haricinde de birçok anlamda yarar sağlıyor.

Uygulanan ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale sonrasında da bu besinler düzenli olarak tüketilerek süreci hızlandırıyor.

Bitkisel otlar ile hazırlanan bazı özel kürler sayesinde damar açıcı karışımlarla en iyi sonuç alınmaya çalışılıyor. Kullanılan haplar çoğu zaman kan akışını etkileyen sulandırıcı formlara sahip ilaçlar oluyor. Bu sebeple vücudu diri tutacak nitelikte besinler tüketilmesi zorunlu hale geliyor.

Bacak damarlarında tıkanıklık olduğunda egzersiz ile sağlıklı beslenme formlarını yerine getiren hastaların ciddi bir iyileşme kat ettiklerini söyleyebiliriz. Burada stent tedavisi gibi uygulamalar yerine risksiz hastalarda bu tip tedavi seçeneklerinin uygulandığını görebiliyoruz.

Yaşanan damar rahatsızlıklarında çoğu zaman sağlıksız besinler başrol oynamaktadır. Oysa elma sirkesi kullanmak bile etkin sonuçlar doğurur ve tıkalı damarlar açılır.

Beyin damarları için ilaç tedavisi uygulamalarının zorunlu olduğunu söylemeliyiz. Ancak sirke, doğal yağlar arasında olan zeytinyağı, şifa deposu sarımsak gibi yiyeceklerin tümünün damar açıcı etkisi vardır.

Hatta en iyi damar açıcı yöntem olarak sarımsak ve limon kürü önerilmektedir.

Sarımsak ve Limon Kürü Malzemeleri

 • Taze Sıkılmış Limon Suyu: 2 Litre (Su Katılmamış Olmalı)
 • Sarımsak: 40 Diş

Sarımsak ve limon kürüyle kapalı damarların açılması sağlanabiliyor. Krem gibi ürünlerin kullanımından ziyade bitkisel besinler karıştırılarak hazırlanan özel kürler tercih edilmeye başlandı.

40 diş sarımsağı yıkamamak kaydıyla ezdikten sonra 2 litre taze sıkılmış limon suyuna ilave edin. Koyu renk cam bir kavanoz veya şişeye koyduktan sonra 25 gün bekleyin.

Sabahları kahvaltı etmeden 30 dakika önce yarım çay bardağı için.

Damar Açıcı Tedaviler

Damar açıcı tedaviler arasında anjiyo ve stent uygulaması en popüler olanlardır. Aslında bacak damarlarında tıkanıklık olanlar için öncelik yaşamı düzene sokmaktan geçmektedir.

Fakat beyinde oluşabilecek bir damar tıkanıklığı inme ya da felç gibi riskleri beraberinde getirebilir.

Yine ana arterler üzerinde veya kalbe giden atardamarlarda oluşabilecek bir damar yolu tıkanıklığı başlı başına risk oluşturur.

En iyi tedaviyi bulabilmek için öncelikle kalp damar cerrahisi tarafından muayene edilmeli ve tedavi yolu bulunmalıdır. Damarlar ne kadar tıkalı veya damarlarda oluşan tortunun kaynağının ne olduğu araştırılmalıdır. Yapılan tetkikler sonucunda stent veya anjiyondan ziyade damar tıraşlama metoduyla damarların açılabilmesi sağlanıyor.

Aynı zamanda Panax gibi haplar, Solgar gibi organik yağ formunda karışımlar son derece tercih edilen tedavi seçenekleri arasında sayılıyor.

Halk arasında bitkisel kürlerle damar tıkanıklığına iyi gelen karışımlar daha da popüler olmaya başladı. Çünkü Feridun Kunak gibi uzmanların önerileri bu yönde oluyor.

Tıkalı damarların açılmasında ilaç ve tedavi seansları kadar önemli olan diğer etkenin beslenme, sigara ve alkol tüketimi olduğunu vurgulamalıyız.

(1 votes, average: 3,00 5)
Loading…

Источник: https://damarlari.com/tikali-damar-acma-prosedurleri.html

Kalp Anjiyosu Riskleri ve Zararları Nelerdir?

Kalp Damarı Tıkanıklıklarının Tanısında Sanal Anjiyo

Her tıbbi girişimde olabileceği gibi anjiyonun da riskleri vardır.Fakat teknolojik yenilikler ve deneyimlerin artması bu risklerin daha da azalmasını sağlamıştır. Unutulmaması gereken önemli bir husus kalp damarlarında teşhis edilememiş hastalıkların olması anjiyografinin riskinden daha da büyük olabilmektedir.

Günümüzün en önemli hastalıklarından olan kalp ve damar hastalıklarında kullanılan damar tıkanıklığı sorunlarında tıkanıklığın açılması için uygulanan en önemli yöntem, anjiyodur.

Sağ kasıkta bulunan atardamardan girilerek yapılır. Uyuşturulduktan sonra damar içerisinde plastik olan bir kılıf yerleştirilir. İşlem tamamlandıktan sonra kılıf çıkartılır.

Kanamanın durması için hastanın yatması ve işlem yapılan alanın kapalı tutulması gerekmektedir.

Her tıbbi girişimde olabileceği gibi anjiyonun da riskleri vardır.  Fakat teknolojik yenilikler ve deneyimlerin artması bu risklerin daha da azalmasını sağlamıştır. Unutulmaması gereken önemli bir husus kalp damarlarında teşhis edilememiş hastalıkların olması anjiyografinin riskinden daha da büyük olabilmektedir.

Anjiyo yapılacak olan hastanın hastanede yatması gerekmektedir. Hastanın gerekli tetkikleri yapılarak anjiyo için uyumlu olup olmadığı belirlenmelidir. Çünkü anjiyo yapılacağı sırada bazı önemli riskler meydana gelmektedir ve hastalara anjiyo öncesi form da imzalatılabilir.

Kalp anjiyosu yapıldıktan sonra riskleri azaltmak için stent de takılabilir. Stent takılan hastalarda damar tıkanıklıklarının tekrarı daha az olmaktadır.

Stent takılan damarlarda yeniden tıkanma gibi bir sorun çok nadir karşılaşıldığından bu tarz bir operasyona ve riske gerek kalmamaktadır.

Kalp Anjiyosu Riskleri

Anjiyo, riski az olan tıbbi uygulamalardan olsa da, ölüm riski taşıması ve nadir de olsa bu vakaların görülmesi insanları tedirgin etmektedir.

 Ama şunu da bilmek gerekir bilinmeyenle yaşamak çok daha risklidir. Hastanın bir an önce durumunun ne olduğu tespit edilip uygun tedaviye başlanmalıdır.

Son dönemlerde el bileğinden yapılan anjiyo ile özellikle hastanın kilolu olması durumunda yaşanan kanamalar artık yaşanmamaktadır.

İşlem el bileğinden yapılmış ise kanama riskine karşı ağır eşyaların taşınmaması önerilir. Kasıktan işlem yapılmışsa yine kanama riskine karşı fazla ayakta durmamak ve dinlenmek gerekmektedir.

İşlemden bir sonrasında anjiyo yapılan bölgeye takılan bant çıkartılır ve banyo yapılmasına izin verilir.  Bazı hastalarda hafif sertlik ve şişlik yaşanması olabilir.

Bu belli bir süreç sonrasında kendiliğinden geçer.

Kalp Anjiyosu Tehli Midir?

Kalp anjiyosu yapıldıktan sonra vücuda zarar verecek bazı durumlarla karşılaşılabilir.  İşlem bölgesinde aşırıya kaçan şişlikler olabilir. Böyle bir durumda mutlaka hastaneye gidilmesi gerekmektedir. İşlem sonrası kullanılan kateter hemen çekilebilir.

Fakat bazı özel durumlarda kateterin çekilmesi bir müddet sonra yapılır. Atardamardan yapılan bir işlem olduğu için kanama olmaması için kasık bölgesine sıkıca basılması gerekmektedir. Anjiyo sonrası kanama riski yaşanmaması için kum torbası konulmaktadır.

İşlem sonrası kum torbasından dolayı hastanın sırt üstü yatması gerekmektedir. Bu yatış pozisyonunu değiştirmeden yatmanız istenmektedir çünkü kateterin uygulandığı bölgede şişlik ve rahatsızlık hissi duyulabilmektedir.

Hastaya sabah anjiyo yapılıp akşamına taburcu edilmesi anjiyonun korkulacak bir şey olmadığını gösterir. Yalnız hasta anjiyo sonrası bir kaç hafta süre ile kendini zorlayıcı hareketlerden ve ağır taşımaktan sakınması gerekmektedir.  İki hafta süre ile araba kullanmaması önerilir.

Fazla sıvı tüketmeli ve aşırı yağlı yiyeceklerden bir müddet uzak durmalıdır. Hasta sigara içiyor ise sigarayı bırakması doktor tarafından tavsiye edilmektedir.

Anjiyo yapılarak damarlardaki sorunun sebebi belirlendikten sonra darlık veya tıkanıklık görünmüşse ve bu sorun anjiyo işlemi ile tedavi edilebilecek düzeyde ise kalp damarı içerisine yerleştirilmiş olan kateterin içinden kılavuz teli geçirilerek damar yapısının özelliklerinden yola çıkılarak balonla müdahale edilebilir ve sten takılabilir. Bunun yanında sadece stent uygulaması ile de hastanın sorunlarına çözüm bulunmaya çalışılabilir.

Sonuç olarak kalp anjiyosu, ölüm risklerini ortadan kaldırmak için yapılan bir operasyon olsa da, ani ölüm gibi riskleri içinde barındırmaktadır. Fakat, ölüm gibi büyük bir riskin karşılaşılma olasılığı oldukça düşüktür. Anjiyo yapılırken ölüm ile karşı karşıya kalınılması, binde bir görülen riskler arasında sayılabilir.

RADYOLOJİ UZMANIUzm. Dr. Nahas Hikmet KESKİNEĞE Mrtomografi.com'da yayınlanan tüm makaleler, Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi uzmanlarının kontrolünde doğrulanır, düzenlenir ve yayına uygun hale getirilir. MRTomografi.com web sitesinde okuduğunuz makaleler ile ilgili tüm şikayetlerinizi, önerilerinizi ve düşüncelerinizi iletişim sayfamızdaki formu doldurarak gönderebilirsiniz.

Источник: https://mrtomografi.com/kalp-anjiyosu-riskleri

Damarların Temizlenmesine ve Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Kalp Damarı Tıkanıklıklarının Tanısında Sanal Anjiyo

Dengesiz beslenme, düzensiz uyku eğilimi, sigara ve alkol kullanımı insan bedenini hem psikolojik, hem de fiziksel olarak etkilemektedir.

Yaşantımızda, biz fark etmiyor olsak bile küçük sağlık sorunları olarak ön görebileceğimiz birtakım rahatsızlıklar zamanla ciddi sorunlara yol açabilir.

Pasif bir yaşantının merkezinde yer edinmiş olan hareketsizlik de bu problemlere davet niteliğinde zemin hazırlamaktadır.

Tıkanıklık, vücuttaki herhangi bir organın içerisinde bulunan damar yolundaki kan akışının azalmasından meydana gelir. Bedenen ihtiyacımız olan besin ve vitaminler, vücutta damar ve kan yolu ile taşınmaktadır. Damar içerisinde bulunan bazı zararlı maddeler kan akışını olumsuz yönde etkileyerek kan akışını yavaşlatabilir, hatta durdurabilir.

Bu da ciddi sağlık problemlerini meydana getirir. Damar tıkanıklığının asıl sebepleri damar sertliği ve kan pıhtısından kaynaklanmaktadır. Bunların sebep olmasında rol oynayan etkenlerin başında yukarıda da bahsettiğimiz üzere hareketsiz bir yaşantı ve sigara, alkol kullanımı gelmektedir.

Belirtiler olarak aşağıdaki maddeleri sıralayabiliriz:

 • Mide bulantısı ve kusma
 • Ayak parmaklarında ciddi morarmalar
 • İktidarsızlık
 • Beyinde yaşanan damar tıkanıklığı sebebiyle hafıza kaybı, görme problemi, baş ağrısı, konuşma bozukluğu
 • Nefes darlığı
 • Damar tıkanıklığı olan bölgede şişme, ağrı, soğukluk, karıncalanma ve uyuşma
 • Omuzda, ayak ve el parmaklarında kasılma, uyuşma
 • Damarın tıkanık olduğu cilt bölgesinde solgunluk
 • Kalp bölgesinde ağrı ve ritim bozukluğu
 • Belirli bölgelerde kas seğirmeleri, krampları, zayıflamaları ve kasılmaları
 • Bacaklarda oluşan damar tıkanıklıklarında dinlenirken ve yürürken ayakta ağrı, kangren belirtileri

Damarı tıkayan yiyecekler kızartmalar, hayvansal yağlar, margarin, hamur işi ve şeker değeri yüksek besinlerdir. Damarları tıkayan yiyecekler olduğu gibi damarları güçlendiren besinler de çokça mevcuttur.

Damar Tıkanıklığı Nasıl Tespit Edilir?

Klasik nabız muayenesi: Kasık, diz arkası ve ayak bileği gibi bacak atardamarlarının cilde yakın olduğu bölgelerde nabız şiddetinin doktor tarafından değerlendirilmesidir. Basit, kısa, sade, hasta için masrafsız ve rahat bir incelemedir. Bu sebeple mümkün olduğu kadar bütün hastalara uygulanmalıdır.

Nabızların dolgun olması periferik damar hastalığını ekarte edebilir. Fakat nabzın zayıf olması mutlaka damar hastalığı olduğu anlamına gelmez. Çünkü inceleme kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir, ayrıca bazı nabızlar normal bireylerde de ölçülemeyebilir.

Bu sebepten dolayı nabız muayenesi yeterince sağlıklı ve güvenilir bir yöntem olarak kabul edilmez.

Ayak bileği-kol indeksi (ABI): Kol ve bacaktaki atardamar basınçlarını karşılaştırarak bacak damarlarında tıkanıklık olup olmadığını tespit etmeyi amaçlayan bir testtir. Bu amaçla her iki bacak ve koldan tansiyonlar ölçülür.

Fakat bu ölçümlerde, dinleme aleti (stetoskop) yerine kalem şeklinde bir el doppleri kullanılır. Olağan durumlarda bacaktaki tansiyon koldaki tansiyondan bir miktar daha yüksektir.

Bacaktaki tansiyon koldaki tansiyonun %90’ının altında seyrettiğinde, bacak damarlarında tıkanıklık (periferik damar hastalığı) teşhisi konulabilir. ABI periferik damar hastalığının hem tanısında hem de tedavi sonrası takip edilmesinde çok hassas ve güvenilir bir testtir.

Ancak damar tıkanıklığının türünü, yerini ve tıkalı damarların sayısını belirtemez. Bu bilgiler sadece radyolojik görüntüleme yöntemleriyle elde edilebilir.

Radyolojik görüntüleme yöntemleri: ABI ve nabız muayenesi bir insanda periferik damar hastalığı var olup olmadığını ortaya çıkarabilir. Bu adımdan sonra damarları doğrudan görüntüleyen yöntemlerle çok daha ayrıntılı bilgiler ve veriler elde edilebilir.

Klasik anjiyografi: Klasik anjiyografide hastanın kasık atardamarına lokal anestezi altında girilerek kateter adı verilen çok ince bir borucuk, gözlemlenecek damara yerleştirilir.

Daha sonra kateterden damarları boyayan bir ilaç verilerek ardından röntgen filmleri çekilir ve damarların seri görüntülerine ulaşılır. Bu görüntüler son derece net, kesin ve güvenilir bilgiler içerir.

Bu sebeple klasik anjiyografi, damarların görüntülenmesinde hala en güvenilir yöntem olarak kabul görmektedir.

Damar Sertliğine İyi Gelen Yöntemler

 • Armut gibi, damar içerisinde biriken besin maddelerini parçalayarak idrarla beraber dışarı atmada çok aktif bir gıda maddesi ve yiyecek ögesi tüketilebilir.
 • Çeşitli bitki ve şifalı takviyeler, kürler hazırlanabilir. Bu konuda kara turp damar sertliği için en uygun bitkisel çözüm yöntemidir.
 • Dengeli ve düzenli bir beslenme vücut sağlığı için önemlidir.
 • Günlük alınan yağ oranı harcanan enerji oranının %25-30’unu geçmemelidir.
 • Vücut kitle endeks kontrolleri yılda 2 kez yapılmalıdır.
 • Düzenli olarak her gün egzersiz yapılmalıdır. Haftada 3-6 kere 4-7 km koşu ve en az 5 gün içinde 35-45 dakika seri yürüyüşler yapmak gerekli. Fakat sabah saatlerinde kan akış hızı az ve tansiyon yüksektir. Bu yüzden dikkatli olunmalıdır.
 • Kalp hastalığı ilaçları kullanımına dikkat edilmeli ve ortam sıcaklığı değişkenlik gösteren yerlerde tedbir alınmalı.

Bu tavsiyelere ek unutulmaması gerekenler; sinir ve stresten uzak bir yaşam ile düzenli uyku yaşam kalitenizi artıracaktır.

Damar sertliğine iyi gelen bu yöntemler sayesinde, meydana gelen dolaşım bozukluğu düzelmeye başlayacaktır.

1. Lifli Gıdalar

Kepekli tahıl, fasulye, yulaf ezmesi, bolca sebze ve meyve tüketimi oldukça faydalıdır.

Erkekler günde 30-38 gram, kadınlar ise 21-25 gram tüketmelidir.

2. Omega3

Haftalık tüketiminin önemli olduğu somon balığı ve tuna balığı, keten tohumu gibi gıdalar kolesterolün oksidasyonunu ve kan pıhtılaşmasını engellemek amacıyla sistemimize yardımcı olup kılcal damarların çalışmasını düzenler.

Günün herhangi bir zamanında 500 mg civarında bir kez alınabilir.

3. Besin Takviyeleri

Balık yağı, E ve K vitaminlerinin de bulunduğu besin ögeleri damarda oluşan plaklar nasıl temizlenir sorusunun en basit cevabıdır.

Doktor tavsiyesiyle alınabilir ve belirli periyotlarla kullanılabilir.

4. Ispanak

Bol nitrik oksit içeren ıspanak, damar kasılmalarını, pıhtı ve kan birikmesini engelleyerek kalp krizi riskini en aza indirir. Ispanak, A ve C vitamini bakımından zengin olduğundan kötü kolesterolün damarın iç yapısına yapışmasını engeller ve kılcal damarlara iyi gelen yiyeceklerdendir.

Maksimum 2 veya 3 hafta arayla düzenli bir şekilde yemek olarak tüketilmelidir.

5. Kuşkonmaz

Kuşkonmaz, kanın pıhtılaşmasını önler ve kan basıncını azaltır. Aynı zamanda içerdiği B vitaminiyle kalp krizini tetikleyen amino asitlerin iltihaplanmasına neden olan proteinlerin vücuttaki seviyelerini düşürür. Antioksidanların üretimini artırır.

3 çay kaşığı kuşkonmaz otunun üzerine 200 ml yeni kaynamış suyu ekleyin, 25 dakika civarı demleyin. Günde 2 kez yemekten yarım saat kadar önce içilebilir.

6. Zerdeçal

Kürkümün adıyla de bilinen, iltihabı engelleyen ve antioksidan özelliğine sahip zerdeçal, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Zerdeçal, kalp damar sistemini koruyarak kötü kolesterol seviyesini azaltır ve damar tıkanıklıklarını engeller.

Zerdeçal, bir bardak ılık suyun içerisine 1 çay kaşığı eklenerek gündelik olarak tüketilebilir.

7. Alıç Meyvesinin Çiçeği ve Yaprakları

Alıç, kalp üzerinde olumlu etkiler meydana getiren ve zehirli bileşikler bulundurmayan en önemli bitkisel maddelerde başlıcalar arasında yer alır.

Kalp kuvvetlendirici olarak kullanımda olan bitkiler genel olarak zehirli glikozitler içerdiğinden ancak ölçünlü duruma getirilerek kullanılabilirler. Alıçta bu durum zehirli glikozitler taşımadığından söz konusu değildir.

Bu sebeple de evde bulundurulabilecek en iyi bitkisel maddedir ve aynı zamanda en etkili damar açıcı yiyeceklerdendir.

Kurumuş alıç yaprağı veya çiçeğinden 2 çay kaşığı alınıp 1 litre kaynar suda 20 dakika demlendikten sonra balla tatlandırılarak günde üç kere birer bardak içilebilir.

8. Soğan ve Soğan Suyu

Soğan suyu kolesterolü düşürür, tıkalı kalp damarlarını açar, hatta uzun süreli kullanımda vücutta fazlalık olarak oluşan yağları erittiği birçok gözlem sonuçları ile elde edilmiştir.

2 ceviz büyüklüğündeki soğanlar soyup doğrandıktan sonra su bardağına koyulur. Üzerine kaynar suyu eklenir, su bardağın yarısını geçebilir veya tam yarım bardak olabilir. Bu kür gece yatmadan önce hazırlanmalıdır.

Ardından kürün üstü bir kağıt ya da kapakla kapatılır. Sabah açken içilir. (üzerine varsa çeyrek limon sıkılabilir) Önemli olan nokta şudur; 30-45 dakika bir şey yenip içilmemelidir.

Eğer bu kurala uyulmayacaksa bu kürü yapmaya gerek yoktur.

9. Sarımsak

Sarımsak en ciddi ve etkili doğal damar açıcıları arasındadır. Damarlardaki tıkanıklıkları açmakta önemli rol üstlenip kan akışını rahatlatır ve damarları açar.

Sarımsak, doğal antibiyotik olma özelliğinin yanı sıra, kan basıncını düşürmeye, kandaki pıhtıları çözmeye ve kötü kolesterolle mücadelede yardımcı olur. İçerdiği allicin maddesi yardımıyla vücuda zararlı maddeleri dışarı atar.

Düzenli sarımsak tüketimi kan damarlarını genişletir ve kötü kolesterolü düşürür. Bu sayede damar tıkanıklıklarının, sertliklerinin önüne geçer.

Her gün 2-3 diş sarımsağı yemeyi adet haline getirmelisiniz. Küçük parçalara bölüp, çiğnemeden hap şeklinde (su ile) yutarsanız, nahoş kokusu ağzınızda kalıp sizi rahatsız etmez.

10. Brokoli

Kıymeti bilinemeyen sebzelerden biri olan brokoli; sulphaphane bakımından zengin olup, atardamarların zarar görmesini ve iltihaplanmasını engeller, damar sağlığını koruma açısından da etkilidir.

Ayrıca kalsiyumun damar çeperine vereceği hasarını önleyen K vitamini içermesi bakımından önemli bir besin maddesidir.

Yoğun lifli yapısı kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan basıncını korumaya yardımcı olur.

Kalp damar sağlığını korumak için her hafta 2 ile 3 porsiyon brokoli yenilmeli veya yarım fincan ham brokoli suyu içilmelidir.

11. Ananas

Kanın pıhtılaşma riskini en aza indiren ananas, bünyesinde protein parçalayıcı bir enzim içerir. Bromelayin adıyla bilinen bu enzim, kanın pıhtılaşmasını ve kan hücrelerinin birbirine yapışmasını engeller.

 Bu, kolaylıkla sindirilemeyen diğer gıdalardan elde edilen proteinleri parçalayan bir enzim çeşididir. Proteini parçalayıp yağ birikimini önlediği için sindirim takviyesi şeklinde bilinir. Damarlarda oluşan iltihabı yok ederek güçlendirir.

Aynı zamanda, insan vücudundaki ilk savunma hattı olan T hücrelerinin tesirini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

12. Nar

Nar serbest radikallerle savaşmamıza yardımcı olan, vücutta antioksidan etki gösteren, kanı sulandıran ve bu sayede damar tıkanıklıklarının açılmasında fayda sağlayan çok etkili bir meyvedir. Nar aynı zamanda vücudun nitrik oksit üretimini de uyararak kan dolaşımının normale dönmesine ve arterlerinizin açık kalmasına yardımcı olur.

Mevsiminde her gün 1-2 adet nar yenilebilir veya sıkılıp suyu içilebilir.

13. Elma

Elma damar tıkanıklığını ortadan kaldıran, en lezzetli doğal damar açıcılar olarak bilinen meyveler arasındadır. Kalp ve damar sağlığı için en kolay ulaşılır ve en kolay uygulanır meyve olarak bilinir.

Her gün 1 adet elma yemek ciddi ölçüde kalp ve damar hastalığı riskinden korumaya yardımcı olur. Elma, kan dolaşımında bulunan, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye neden olan pektin olarak bilinen belirli bir lif çeşidini içermektedir.

Bu, safra asitlerinin bağırsak emilimine müdahale ederek yapılır; karaciğer, daha fazla miktarda safra yapmak amacıyla dolaşımdaki kolesterolü kullanmaya teşvik eder.

Ayrıca, elmadaki yüksek flavonoid oranı, kalp rahatsızlıklarını ve diğer kardiyovasküler rahatsızlık risklerini azaltmada yardımcı olur. Bunun yanı sıra elmada bulunan magnezyum ve potasyum kan basıncınızın kontrol altında tutulmasını kolaylaştırır.

Damarların Açılmasını Hızlandırmak İçin Yapılması Gerekenler

 • Egzersiz ve hafif sporu hayatınıza adapte ederek hareketsiz bir yaşamdan kaçınmaya özen gösterin.
 • Sigarayı kullanımını bırakın.
 • Günde 8-10 bardak su tüketmeye çalışın.
 • Damar tıkanıklıklarının ilaç ile tedavisi şu an için mümkün olmamaktadır. Televizyonlarda satılmaya çalışılan ürünlere veya çevrenizde tedavi ettiğini iddia eden insanlara asla itibar etmeyin.
 • Tuz tüketim miktarını en aza indirin.

Burada verdiğimiz gıda ve besin tavsiyeleri; hastalık riskini önlemeye veya daha kötüye gitmesini engellemeye yardımcı olacak tavsiyelerdir.

İleri durumlarda anjiyo ve ameliyat gibi tıbbi tedavi gerektiren ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır.

Источник: https://sebboy.com/damarlarin-temizlenmesine-ve-tikanikligina-ne-iyi-gelir/

Kılcal Damar Tıkanıklığı

Kalp Damarı Tıkanıklıklarının Tanısında Sanal Anjiyo

Kılcal damarları tanımlayacak olursak, vücuttaki çoğu dokuda yer alan, atardamar ve toplardamarlar arasında köprü görevi gören aşırı ince damarlar bütünü diyebiliriz.

Vücuttaki görevi kan ile dokular arasındaki oksijen ve besin maddelerini taşımak ve kan akışını yavaşlatmak olarak bilinir. Kılcal damar tıkanıklığı da buna bağlı olarak gelişen bir rahatsızlıktır. Kılcal damarın görevini yerine getirememesi yani dokuları besleyememesi ile ortaya çıkar.

Kalp, beyin gibi organlar haricinde vücudun belirli bölgelerinde kılcal damar tıkanıklığı gözle görülür şekilde meydana gelir.

Kılcal damar tıkanıklığı hem kalpten başlayarak tüm vücuda temiz kan pompalayan atardamarlarda hem de vücudun oksijen ve besin ihtiyacını karşılamak için kullanılan kirli kanı taşıyan toplardamarlardan birinde görülebilir. Atardamar ya da toplardamar farketmeksizin ikisinde de çeşitli problemlere yol açar.

Atardamarda görülen kılcal damar tıkanıklığı daha sık rastlanılan bir durum olsa da toplar damar tıkanıklığı bulunan hastalarda bilinir. Teknik olarak kılcal damar tıkanıklığı damar duvarında yağ ya da çeşitli maddelerin birikmesi ile oluşur ve çok küçük bir şekilde başlayan birikme zaman geçtikçe artarak ilerler.

Böylece damarın içindeki çap gitgide daralır ve kılcal damar görevini yerine getiremez hale gelir.

Kılcal damar tıkanıklığı diğer hastalıklara bağlı olarak kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Yani kılcal damar tıkanıklığı daha çok damar sertleşmeleri veya kireçlenme gibi hastalıklarla bağlantılı olarak ortaya çıkar.

Önemli atardamar hastalıklarından olan Buerger hastalığı da kılcal damar tıkanıklığının önemli nedenlerinden biridir. Gül hastalığı, aşırı güneş altında kalmak, radyasyon ışınlarına maruz kalmak da kılcal damar tıkanmalarını tetikleyen etmenlerdir.

Ayrıca burun ameliyatları sonrası yan etki olarak görülme olasılığı vardır. Tüm bu hastalıklar müdahale gerektiren ve gerekirse cerrahi müdahale ile damar yolunun açılmasını öngören rahatsızlıklardır. Yazının başında da belirtildiği gibi atardamar ve toplardamarlarda meydana gelebilir.

Ayrıca kalpte meydana gelen kılcal damar tıkanıklığı aşırı göğüs ağrısına sebep olurken ilerleyen durumlarda kalp krizine bile yol açabilir.

Beyin ve boyun bölgesinde bulunan kılcal damar tıkanmaları da bilinci yitirme ve felç gibi ciddi rahatsızlıkları beraberinde getirebilir. Bacaklarda bulunan kılcal damarların tıkanıklığı kas ağrılarına sebep olurken gözle görülür şekilde örümcek ağına benzer kırmızı lekelere de neden olur.

Bacakta kılcal damarların tıkanmasının en ileri safhasında kangren riski bulunur. Bağırsaklarda bulunan damarların tıkanması da aynı şekilde kangrene sebep olabilir. Böbreklerde meydana gelen kılcal damar tıkanıklığı ise yüksek tansiyon, hatta böbrek yetmezliği gibi ciddi problemler çıkarır.

Kol damarlarındaki tıkanıklıklar kol ağrılarına ve güçsüzleşmesine neden olurken genel olarak sol kolda gözlemlenir. Vücudun çoğu bölümünde bulunan kılcal damarlar anlatıldığı gibi ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir ve vakit kaybetmeden tedavi edilmesi şarttır.

Sizler de kılcal damar tıkanıklığından şüpheleniyorsanız hemen en yakın hastaneye giderek muayene olabilir ve tedavinize vakit kaybetmeden başlamalısınız.

Kılcal Damar Tıkanıklığının Belirtileri Nelerdir?

Kılcal damar tıkanıklığı atardamar ve toplardamar arasında köprü görevi gören tüm kılcal damarlarda meydana gelebilir. Bunun en büyük göstergelerinden biri vücutta meydana gelen kızarıklıklar, morluk, şişlik ya da iltihaplı akıntılar oluşmasıdır.

Daha çok diyabet yani şeker hastalarında görülen bacak, diz ve bileklerde meydana gelen kızarıklıklar da kılcal damar tıkanıklığının bilindik belirtilerindendir.

Dizin aşağısında meydana gelen kızarıklıklar genellikle atardamarda meydana gelen kılcal damar tıkanmalarına işaret eder.

Nadir şekilde görülse de toplardamarlarda meydana gelen kılcal damar tıkanıklıkları doku beslenmelerini engellemez fakat kalbe giden kirli kanın taşınmasını engeller ya da zorlaştırır. Böylece damarlar içinde bazı maddelerin birikmesini kolaylaştırır. Bu tarz kılcal damar tıkanıklıkları genellikle bacaklarda meydana gelir ve  bu duruma tıp dilinde derin ven trombozu denir.

En bilindik belirtisi ayaklarda meydana gelen şişliklerdir. Eğer kolda meydana geliyorsa sol kolda şişkinlik meydana gelebilir. Aynı zamanda toplardamar tıkanması karaciğer, böbrek ya da bağırsaklarda da meydana gelebilir.

Kalpte meydana gelen kılcal damar tıkanmaları daha çok kalp çarpıntısı nefes darlığı gibi kalp hastalıklarında sıkça rastlanan belirtiler arasında gösterilebilir.

Kılcal Damar Tıkanıklığı Tedavisi Nasıl Olur?

Kılcal damar tıkanıklığı için belirlenmiş kesin bir ilaç tedavisi olmamakla birlikte ilerlemiş tıkanıklıklar için kan sulandırıcı ilaçlar tavsiye edilebilir.

Kılcal damar tıkanıklığında biriken yağ ve maddelerin damar duvarında birikerek kan dolaşımını en aza indirir. Bu damar açıcı ve kan sulandırıcı ilaçlarda tıkanıklığa rağmen kanın daha akışkan hale gelmesi için doktor tarafından önerilen ürünlerdir.

Unutulmamalıdır ki bu ilaçlar damar sertliklerini ve Buerger hastalığı gibi ciddi rahatsızlıkların kökten çözümü değildir.

Kılcal damar tıkanıklığının tedavi yöntemlerinden biri de lazer tedavisidir. Bu yöntem daha çok yüz, kol, bacak gibi vücudun görünen yerlerinde kılcal damar şikayetleri olan hastalara uygulanır.

Lazer uygulaması ile damarlar soğutularak ortadan kaldırılmaya çalışılır. Genellikle daha koyu renklerdeki kılcal damarlarda işe yarayan yöntem tek seanslık bir işlemdir.

Lazer yöntemi ile kılcal damar tıkanıklığı tedavisi ağrısız sızısız bir işlem olsa da aşırı hassas ciltlerde kızarıklık ya da başka yan etkilere neden olabilir.

Kılcal damar tıkanıklığının diğer tedavi yöntemleri cerrahi ya da anjiyografi adı verilen yöntemle gerçekleştirilir. Damar açma işlemini girişimsel radyoloji uzmanları anjiyografi adı verilen bir yöntemle gerçekleştirir.

İlerleyen teknoloji ile birlikte damar açma yöntemleri de gelişmiştir fakat aşırı ince ve kısa kılcal damarlarda anjiyo işlemi kimi durumlarda gerçekleştirilemez.

Bunun yanında her hastanın müdahale edilmeden iyice muayene edilmesi ve damar tıkanıklığının giderilmesi için cerrahi müdahaleye gerek olup olmadığına karar verilmesi gerekir.

 Aynı zamanda şeker, tansiyon gibi hastalıkları bulunan kişilerin öncelikle bu hastalıkların düzenli tedavi ve kontrollerini aksatmaması gerekir. Diğer hastalıklarda olduğu gibi kişinin sağlıklı beslenmesi, sık sık yürüyüş ya da spor yapması, sigara ve alkol kullanmaması her doktorun önerdiği tavsiyelerdendir.

Источник: https://evdesifa.com/kilcal-damar-tikanikligi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.