Kalp Damarlarına Stent Uygulamaları

10 soruda stent uygulaması hakkında merak edilen herşey

Kalp Damarlarına Stent Uygulamaları

Stentler boru şeklinde tel bir örgüdür. Her marka stendin kendine has bir deseni bulunuyor. Stendin şeklinin boru şeklinde olmasının nedeni; damarların da boru şeklinde olması ve stendin damarın içine gömülecek şekilde yerleştirilmesinden kaynaklanıyor.

Stent nedir, nasıl takılır? Hangi hastalara uygulanır? Riskleri nelerdir?

Halk arasında yağlı ya da sulu stent olarak adlandırılan stentler aslında ilaçlı stenttir. Yağlı ya da sulu stent olarak tanımlanan stent türleri bulunmuyor, halk arasında böyle yanlış isimlendirmeler olabiliyor. Şu anda; metal stent, ilaçlı stent, eriyebilen stent ve yama (greft) stent olmak üzere 4 çeşit stent kullanılıyor.

3. Stentlerin çeşitleri neye göre ayrılıyor?

Metal stent, metal telden yapılmış bir tel örgüden oluşuyor. İlaçlı stentlerde ise, metal telin üzerinde özel bir ilaç bulunuyor. Bu ilaçlı stent takıldıktan sonra telin üzerindeki ilaç yavaş yavaş dokuya salınmaya başlıyor ve buradaki dokuya etki yaparak stentin içerisinde daralma veya tıkanıklık olmasını engelliyor.

Eriyen stent ise, metalden değil de eriyebilen bir maddeden yapılıyor. Metal örgünün etrafının özel bir madde ile kaplanarak yapılmasına da yama stent deniyor.

Bu stentlerin her biri farklı durumlarda kullanılıyor. Düz metal stentler, çapı büyük damarlarda veya darlık kısa ise kullanılıyor. İlaçlı stentleri ise daha ince damarlarda ve uzun bir darlık varsa tercih ediliyor. Eriyebilen stentler henüz kullanıma yeni girdi.

Ateroskleroz (damar sertliği) nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Özellikle tıkanıklığın olduğu bölgeye ileriki dönemlerde bypass bağlantısı yapılacaksa kullanılıyor. Yama stentler ise, damarda yırtık olduğunda damardan dışarı kan akmasını engellemek amacıyla genelde acil durumlarda uygulanıyor.

Stent veya balon patlatmak aslında yanlış bir tanımlama. Balon damarın içinde yaklaşık 10 saniye kadar şişirildikten sonra indiriliyor ve damardan dışarı çıkartılıyor. Yani damarda balon patlatılmıyor, sadece şişirilip indirilmiş oluyor. Bu işlemle damarda açıklık sağlanıyor. Damar açma işleminde ilk olarak sadece balonlar kullanılıyordu.

Bu sayede damarda açıklık sağlanıyordu.

Daha sonra stentler geliştirildiğinde balon işleminden sonra stentlerin takılması ile damarın tekrar tıkanma olasılığının daha az olduğu görüldü ve stentler yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Daha sonra da ilaçlı stentler geliştirildi ve ilaçlı stentler ile damarın tekrar tıkanma olasılığının çok daha azaldığı görüldü. Şu an sıklıkla ilaçlı stentler kullanılıyor.

Bypass olan hastalar stentli hastalara oranla daha az kalp krizi riski taşıyor!

6. Her damara ilaçlı stent takılıyor mu?

İlaçlı stent her damara takılmıyor. Bunun en önemli sebebi stent takıldıktan sonra bir süre kan sulandırıcı ilaçların kullanılmasının gerekmesi. Eğer ilaçlar kesilirse stent içinde ani pıhtı oluşması ve kalp krizi geçirme riski gündeme geliyor. Bu yüzden düz metal stentlerde en az 1 ay, ilaçlı stentlerde 1 yıl kan sulandırıcı ilaç kullanmak gerekiyor.

Eğer hastaya yakın zamanda başka bir hastalık için ameliyat yapılması planlanıyorsa düz metal stent takmak gerekiyor. Aksi halde ameliyat 1 sene ertelenmek zorunda kalıyor.

Bununla birlikte eğer tıkanık olan damar çok genişse ve darlık çok kısaysa ilaçlı ya da metal stent arasında tıkanma olasılığı açısından çok fark bulunmuyor.

Bu yüzden bu gibi durumlarda da düz metal stent tercih edilebiliyor.

7. Stent nasıl takılıyor?

Stentler bir balonun üzerine büzüştürülmüş olarak hazır bir kutuda bulunuyor. Bu stentler hastanın damar yolundan gönderilerek darlığın olduğu yere getiriliyor. Burada stentin içindeki balon şişiriliyor. Stent balonla birlikte açılıyor ve damarın duvarına gömülüyor. Daha sonra balon indiriliyor ve stent burada açılmış bir şekilde kalıyor. Daha sonra da balon vücuttan çıkartılıyor.

8. Stent takıldıktan sonra yerinden oynar mı?

Stent damarın içine gömüldükten sonra ömür boyu burada kalıyor ve kesinlikle yerinden oynamıyor. Hasta ne yaparsa yapsın stendi yerinden oynatması mümkün olmuyor.

Anjiyo nedir? Nasıl yapılır, ne işe yarar? Riskleri nelerdir?

Stent yerleştirildikten bir süre sonra stentin içi doku ile kaplanıyor ve kanla teması kayboluyor. Bu süre genelde düz metal stentler için 1 ay, ilaçlı stentler için 6 ay ile 1 yıl arasında tamamlanıyor. Bu doku kaplandığında hastanın kan sulandırıcı ilaç kullanımı başka bir operasyon için geçici bir süre kesilebiliyor.

Stentin bir ömrü bulunmuyor, hasta kendine iyi baktığı ve doktorunun tavsiyelerini uyguladığı sürece ömür boyu tıkanmadan durabiliyor. Stentler tıkandığında ise içlerine tekrar stent takılabiliyor.

10. Stent her damara takılır mı?

Stentler her damara takılamıyor. Bazen damar stent için uygun olmayabiliyor. Bu damar önemli bir damar ise bypass kararı verilebiliyor. Bu kararı doktorun ayrıntılı muayene sonrasında vermesi gerekiyor

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/10-soruda-stent-uygulamasi-hakkinda-hersey/

Stent Nedir ve Hangi Durumlarda Takılır?

Kalp Damarlarına Stent Uygulamaları

Tıkanan ya da kapanan kalp damalarına uygulanan stent yöntemi, damarı genişleterek açar ve kanın damarlarda yeniden dolaşımını sağlar.

Stentler, balon anjiyoplasti ve diğer birçok cihazda sözkonusu olan olumsuzlukları ve eksiklikleri giderdiği için çok çabuk ve yaygın bir ilgiyle karşılanmştır. Stentler yalnızca kalp rahatsızlıklarında değil, böbrek damarlarında, beyin damarlarında ve bacaklarda da kullanılmaktadır.

Stentler bazı durumlarda x-ışınlarını ya da MRI Scan’lerin çekilmesini engelleyebilir, alyuvarları tutarak, kanın pıhtılaşmasını ve damarların sertleşmesine yol açabilir.

Stent Nedir?

Çelikten yapılmış bir kafes olan stent, damarın açık kalmasını sağlar ve kan damardan daha rahat geçerek kalbi besler. Stent, çelikten olduğu için kan ile temas etmesi, pıhtı oluşumuna neden olabilmektedir. Bu yüzden stent uygulandıktan sonra  aspirin ve  clopidogrel adlı ilaçların kullanılması gerekmektedir.

Balon ve stent yönteminde, darlık olan damarın içerisinde kateter yardımıyla balon şişirilerek darlık genişletilir ve damarın büzülerek kapanmasını engelleyen stent yerleştirilir.

Balon uygulaması kapalı damar içerisinde, kateter ucunda bulunan bir balonun şişirilerek damarın genişletilmesi işlemidir. Genellikle stentle beraber veya stent işlemini kolaylaştırmak için kullanılır.

Stent yöntemi, balon anjiyoplastiye nazaran daha düzgün, homojen, yuvarlak ve daha geniş damar açıklığı sağlar. Damarın daralmasına ya da tıkanmasına sebep olan kolesterolden zengin dokular stentle damar duvarı arasına sıkışır.

Sıkıştırılarak ezilen maddeler vücut tarafından temizlenir ve hasar oluşan bölge onarılır.  6 ila 8 hafta içerisinde stentin üzeri damar içini döşeyen örtü tabaka endotel ile kaplanır ve bu şekilde stent vücudun parçası haline gelir.

Kalbin beslenmesini bozmayan damar darlıklarında stent uygulamasına gerek bulunmamaktadır. Damardaki darlığın kalbin beslenmesini bozup bozmadığı yapılacak tetkiklerle anlaşılabilir. Hastanın göğüs ağrısı yoksa ya da egzersiz testlerinde iskemi görülemiyorsa stent takılmasının bir faydası olmaz.

Stent mi yoksa Baypas mı?

• Damarlardaki darlıkların yerlerinin stent yerleştirilmesine uygun olması belirleyici kriterdir.

Çok damarda fazla sayıda darlık mevcutsa ve hepsi stent uygulanabilir durumdaysa hastaya her iki  yönteminin avantaj ve dezavantajları anlatılarak biri seçilebilir.

Sol ana koroner hastalığında ve  lezyonların stent için uygun olmadığı iki-üç damar hastalığında ya da tek damar hastalığı olsa bile  darlık sol ön inen dalın başlangıç kısmındaysa, stent takılamıyorsa baypas cerrahisi gündeme gelir.

• Her 2 yöntemde de tıkanma riski vardır. By-pass ameliyatında; bacaktan alınarak göğse eklenen damarların %10’u on gün içinde, 5 sene içinde de çoğu tıkanır. Göğüs kafesinin arkasından kullanılan damarların ise tıkanma ihtimali çok daha düşüktür.

• Diyabet sözkonusu ise, 3 damarda da tıkanma mevcuttsa ve kalp kasında zayıflama varsa, sol ana damarda
sorun bulunuyorsa by-pass ameliyatına karar verilebilir. Eğer tek damar hastasılığı ya da 2 damarda sorun varsa, stentler daha iyi bir tercih olabilir.

• Uygulanacak yöntemin belirlenmesinde koroner anjiyografinin kardiyolog ve cerrah tarafından beraber analiz edilmesi ve hastaya ayrıntılı bilgi verilerek tedavi kararının alınması gerekir.

Kararın alınmasında hastanın fiziki durumu, kronik akciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, tıkayıcı beyin damar rahatsızlıkları gibi diğer hastalıkların varlığı, kan sulandırıcı gibi bazı ilaçları kullanıp kullanamayacağı gibi hususlar gözönünde bulundurulur.

Stent Çeşitleri

Damarlar içine yerleştirilmek amacıyla geliştirilmiş esnek tel kafesler olan stentlerin çıplak ve ilaç kaplı olmak üzere iki çeşidi mevcuttur. Çıplak stentler ilk geliştirilen tiplerdir.

Stent uygulanan her 10 hastadan 2’sinde stentin dokuyla kaplanmas aşırı olması sebebiyle, damar yeniden daraltabilmektedir. Daralan damardan kan akışı azalacağı için hastanın ağrıları yeniden başlayabilmektedir.

Stentin dokuyla kaplanması nedeniyle oluşan aşırı derecede doku birikimini engellemek amacıyla kanser tedavisinde kullanılan ilaçları stentlerin üstüne kaplanması yöntemi geliştirilmiştir.

İlaçlı stentler, üzerlerinin dokuyla kaplanmasını engellediği için damarın yeniden daralması oldukça azalmıştır.

İlaç kaplı stent takıldıktan sonra, ilacını yavaş bir şekilde damar duvarına sızdırır. Yalın metal stentler yerleştirildikten sonra vücud tellerin üstünü bir örtüyle örtüp kanın metalle temasını engeller.

Fakat her 6 hastadan birinde stentin içini kaplayan yeni doku çok fazla olduğundan damarı tekrar daraltır.

İlaç kaplı stentlerde ise damar duvarına sızan ilaç yeni doku oluşumu önler ve bu yüzden damarın tekrar daralma olasılığı oldukça azalır.

İlaçlı Stent mi İlaçsız Stent mi?

• Takılacak stent tipine;  yeniden daralma oranları, darlıkların tipleri, damar çapları ve hastanın ekonomik durumu da gözönüne alınarak hasta ve doktor beraber karar vermelidir.

• Çıplak stentlerde ilk 6 ay içinde yeniden daralma, ihtimali %20-25 oranındadır. Tıkandığında yeniden genişletmek gerekir. İlaç kaplı stentler çıplak stentlerden daha pahalıdır. Fakat daralma olasılığı çok daha az olup ilk 9 ayda %5 civarındadır. İlaç kaplı stentlerin avantajı; takıldıktan sonra bağ dokusuna bağlı tıkanmanın olmamasıdır.

Fakat son dönemdeki veriler ilaçlı stentlerde pıhtıya bağlı tıkanmanın, ilaçsız stentlere göre 2 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. İlaçlı stentin çevresini bağ dokusu gerektiği gibi saramadığı için pıhtılaşmaya bağlı tıkanıklık gelişir. Binde altı oranında görülen bu durum hayati risk taşır.

Diğer bir ifadeyle; ilaçsız stentte yeniden anjiyo olma ihtimali, ilaçlı stentte ise pıhtı atma riski mevcuttur.

• İlaçlı stentler ilaçsız olanlara göre damarın yeniden daralma olasılığını azaltmakla birlikte ölüm ya da infarktüs geçirme riski yönünden herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Damardaki darlığa takılacak stentin yeniden daralma ihtimali fazlaysa bu durumda ilaçlı stent tercih edilmelidir. Damar çapı 3,0 mm’den fazla olan hastalara ilaç kaplı stent takılması gerekmez.

Hastanın uzun dönem aspirin ve clopidogrel kullanımı mümkün olmayacaksa ilaçlı stent kullanılmamalıdır.

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Источник: https://www.beslenmedestegi.com/saglik-rehberi/stent-nedir

Damar Yolunu Açmak için Kullanılabilecek Farklı Yöntemler

Kalp Damarlarına Stent Uygulamaları

Damar tıkanıklıklarını açmanın en iyi yolu cerrahi müdahale olarak görülür. Oysa ilaç tedavisi veya beslenme düzeniyle damar yolunun açılması sağlanabilir.

Damar yolu tıkanıklığının yaratacağı sorunlar başta hayati risk olmak üzere çok sayıda rahatsızlığa sebebiyet verebilir. Pıhtılaşma, damar çatlamaları veya oluşan inflamasyon nedeniyle damar yolu tıkanabilmektedir.

Tıkanmış Damarları Açma Yöntemleri

Damar Yolu Açma Yolları

Damar yollarında tıkanma olan kişilerin ortak özellikleri arasında sağlıksız yaşam şekli dikkat çekiyor. Burada ise en temel faktörün sigara kullanımı olduğunu belirtelim.

Sigara ile beraber alkol, sağlıksız beslenme ve düzensiz yaşam bu sorunların sık sık yaşanmasına sebep oluyor.

Olası tıkanmış damar yolunu açma yöntemleri ise genelde sağlık literatüründen bağımsız biçimde uygulanan alternatif metotları kapsıyor.

 • İlaç Tedavisi
 • Cerrahi Müdahale
 • Damar Tıraşlama Yöntemi
 • Stent Tedavisi
 • Anjiyo Tedavisi
 • Egzersizler (Fitness vb)
 • Beslenme Alışkanlıkları

Burada standart tedavi seçeneklerinden ziyade fitness yaparak, egzersizle damar tıkanıklığına çözüm bulan hastaların sayısı dikkat çekiyor.

Özellikle kalp sağlığı ve damar tıkanıklıklarını önlemek amacıyla egzersiz programlarının oldukça sık kullanıldığını belirtmek gerekiyor.

Bacaktaki damarların tıkanması ya da kolda damar tıkanıklığının önlenmesi gibi lokal tedavilerde de işe yarar sonuçlar alınabiliyor.

Beyinde damar tıkanıklığı olduğu zaman uygulanabilecek bir yöntem olmadığı aşikâr. Fakat adale yapısını geliştirerek ve damarların yapısal olarak kasılmalarını sağlayarak damar yolu açılması sağlanabiliyor.

Örneğin diyaliz hastalarının en önemli sorunlarından olan fistül için önerilen bir tedavi şekli olduğunu vurgulayabiliriz. Sürekli olarak diyaliz olan hastalarda damar sorunlarının ortaya çıkabilmesi mümkün bir durumdur.

Özellikle Hemodiyaliz için gereken damar girişi ve damar çıkışı için sağlıklı bir damar yapısına sahip olmak gerekmektedir.

Tıkalı Damar Yolunu Açan Yiyecekler

Tıkalı damar yolu için en iyi açıcı olarak beslenme fonksiyonları gösteriliyor.

Özellikle beslenme düzenini oturtan ve belirtilen kriterlerde uygulayan hastalarda damar yolu tıkanıklığının açıldığı görülebiliyor. Meyveler gibi faydalı besinler damar yapısı haricinde de birçok anlamda yarar sağlıyor.

Uygulanan ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale sonrasında da bu besinler düzenli olarak tüketilerek süreci hızlandırıyor.

Bitkisel otlar ile hazırlanan bazı özel kürler sayesinde damar açıcı karışımlarla en iyi sonuç alınmaya çalışılıyor. Kullanılan haplar çoğu zaman kan akışını etkileyen sulandırıcı formlara sahip ilaçlar oluyor. Bu sebeple vücudu diri tutacak nitelikte besinler tüketilmesi zorunlu hale geliyor.

Bacak damarlarında tıkanıklık olduğunda egzersiz ile sağlıklı beslenme formlarını yerine getiren hastaların ciddi bir iyileşme kat ettiklerini söyleyebiliriz. Burada stent tedavisi gibi uygulamalar yerine risksiz hastalarda bu tip tedavi seçeneklerinin uygulandığını görebiliyoruz.

Yaşanan damar rahatsızlıklarında çoğu zaman sağlıksız besinler başrol oynamaktadır. Oysa elma sirkesi kullanmak bile etkin sonuçlar doğurur ve tıkalı damarlar açılır.

Beyin damarları için ilaç tedavisi uygulamalarının zorunlu olduğunu söylemeliyiz. Ancak sirke, doğal yağlar arasında olan zeytinyağı, şifa deposu sarımsak gibi yiyeceklerin tümünün damar açıcı etkisi vardır.

Hatta en iyi damar açıcı yöntem olarak sarımsak ve limon kürü önerilmektedir.

Sarımsak ve Limon Kürü Malzemeleri

 • Taze Sıkılmış Limon Suyu: 2 Litre (Su Katılmamış Olmalı)
 • Sarımsak: 40 Diş

Sarımsak ve limon kürüyle kapalı damarların açılması sağlanabiliyor. Krem gibi ürünlerin kullanımından ziyade bitkisel besinler karıştırılarak hazırlanan özel kürler tercih edilmeye başlandı.

40 diş sarımsağı yıkamamak kaydıyla ezdikten sonra 2 litre taze sıkılmış limon suyuna ilave edin. Koyu renk cam bir kavanoz veya şişeye koyduktan sonra 25 gün bekleyin.

Sabahları kahvaltı etmeden 30 dakika önce yarım çay bardağı için.

Damar Açıcı Tedaviler

Damar açıcı tedaviler arasında anjiyo ve stent uygulaması en popüler olanlardır. Aslında bacak damarlarında tıkanıklık olanlar için öncelik yaşamı düzene sokmaktan geçmektedir.

Fakat beyinde oluşabilecek bir damar tıkanıklığı inme ya da felç gibi riskleri beraberinde getirebilir.

Yine ana arterler üzerinde veya kalbe giden atardamarlarda oluşabilecek bir damar yolu tıkanıklığı başlı başına risk oluşturur.

En iyi tedaviyi bulabilmek için öncelikle kalp damar cerrahisi tarafından muayene edilmeli ve tedavi yolu bulunmalıdır. Damarlar ne kadar tıkalı veya damarlarda oluşan tortunun kaynağının ne olduğu araştırılmalıdır. Yapılan tetkikler sonucunda stent veya anjiyondan ziyade damar tıraşlama metoduyla damarların açılabilmesi sağlanıyor.

Aynı zamanda Panax gibi haplar, Solgar gibi organik yağ formunda karışımlar son derece tercih edilen tedavi seçenekleri arasında sayılıyor.

Halk arasında bitkisel kürlerle damar tıkanıklığına iyi gelen karışımlar daha da popüler olmaya başladı. Çünkü Feridun Kunak gibi uzmanların önerileri bu yönde oluyor.

Tıkalı damarların açılmasında ilaç ve tedavi seansları kadar önemli olan diğer etkenin beslenme, sigara ve alkol tüketimi olduğunu vurgulamalıyız.

(1 votes, average: 3,00 5)
Loading…

Источник: https://damarlari.com/tikali-damar-acma-prosedurleri.html

Kalbe Stent Takılması ve Oluşabilecek Yan Etkileri

Kalp Damarlarına Stent Uygulamaları

Kalbe takılan stent, kalp kasını besleyen damarlarda oluşan daralmalar veya tıkanmalar söz konusu olduğu durumlarda gündeme giren girişimsel bir yöntemdir.

İçindekiler

 • Kalbe Stent Takılması
 • Belirtileri
 • Nedenleri
 • Yan Etkileri

Kalbe Stent Takılması

Koroner arter rahatsızlıklarında olan artış ve ölüm oranlarının ağırlı yüzdeyi almasına bağlı tıp bilimi bu hastalığın tedavisinde birçok yenilikçi girişime ve araştırmalara yelken açmış; başarılı tedavi yollarına yelken açmıştır. Bilhassa balon tedavisiyle açılan devrim peşinden pek çok yeni balon teknikleri, kılavuz teller, yepyeni fonksiyonlara sahip olan katater uygulaması konusunda baş döndürücü gelişmelere imza atılmıştır.

Fakat zaman içerisinde balon yöntemiyle açılan damarlardaki darlıklar tedaviden belli bir süre sonra tekrar oluşmaya başlamıştır.

Bu daralmaların tekrar oluşmasının önlenmesi amacıyla stent ismi verilen kafesi andıran ve balon tekniğinde damarın içine yerleşerek tekrar daralmayı önleyen cihazların kullanıma ağırlık verilmiştir. İnsan üzerinde ilk kez kalp stent işlemi 1986 senesinde Sigwart ve Paul tarafından gerçekleştirilmiştir.

Balon tedavisinde on sene sonra uygulanmaya başlayan stentler bütün perkütan koroner operasyonlarında uygulamaya geçmiş iki bin senesinden sonra ilaç kaplı yeni bir stent geliştirilmiştir.

Kafes çeklinde minik metal tüplerden oluşan stentler iki ile dört milimetre çapında ve yaklaşım on ile otuz milimetre uzunluğundadır. İnik balonun üstüne yerleştirilen stentler anjiyografi yöntemiyle sorunlu olan damara ulaştırılıp balon şişirilir. Dar olan damar bu balonun şişmesiyle genişler.

Balon şişip damar genişleyince stent açılır ve damar duvarına saplanarak gömülüp damarın tekrar daralmasına engel olduğu gibi aynı zamanda sorunlu olan damarın desteklenmesini sağlar. Bu işlemden sonra balon söndürülür. Bu işlemlerin en büyük riski damarların tekrar daralma ihtimalidir.

Eğer işlem sonrasındaki altı ay içinde damarlarda bir daralma oluşmamışsa, tekrar daralma riski ortadan kalkar.

Üç çeşit stent bulunmaktadır. Bunlar:

 • Düz ve metal olanlar
 • İlaçlı olanlar
 • Eriyebilenler

Bu müdahale için vücutta bulunan bütün damarlar uygun olmayabilmektedir. Bu gibi durumlarda hastaya anjiyografi ve stent uygulaması yerine direk olarak bypass operasyonları uygun görülebilmektedir.

Belirtileri

Çelikten yapılmış olan ve damarların açık kalmasına yardımcı olan stentler kanın damarların içinden daha rahat ve sorunsuz bir şekilde dolaşmasına olanak vermektedir.

Koroner arter rahatsızlıkları konusunda uygulanan önemli bir tedavi yöntemi olan bu uygulama tedaviye yardımcı olmaktadır. Fakat tek başına bir tedavi uygulaması olmamaktadır.

Kalp kasının zorlamayan kan akımına engel olmayan daralma oranı az olan damarlar için bu cihazların takılmasına gerek duyulmamaktadır.

Kalbe Stent Takılması

Stent uygulamasının yapıldığı alanları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kalp rahatsızlıkları
 • Kapak sorunları
 • Damar daralmaları ve tıkanmalar
 • Böbrek damarları
 • Beyin damarları
 • Bacak damarları çelikten yapılmış olan ve damarların açık kalmasına

Nedenleri

Daralmış veya tıkanmış olan damarlara uygulanan stent yöntemleri; sorunlu olan damarların tekrar açılıp, güçlenmesine ve yeniden daralmasına engel olan minik cihazlardır.

Bilhassa damar daralmaları ve tıkanmaları konusunda sık bir şekilde uygulanan bu yöntem yan etkileri ve uygulama sırasında riskleri çok az oranda olmaktadır.

Stentin tekrar daralması, takım sırasında veya sonrasında damarda yırtılma veya çatlak oluşabilmesi oluşma ihtimali olan riskler arasında bulunmaktadır. İlk takım sonrası vücut alışana kadar hafif bir ağrı yapabilmektedir.

Genel olarak koroner damarların daralması veya tıkanması bu müdahalenin gündeme gelme nedeni olmaktadır. Genel olarak hasta bu müdahaleden sonra yirmi dört saat hastanede tutulmaktadır. Hastaneden çıktıktan sonra hastada bir takım komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bunlara örnek olarak:

 • Göğüs bölgesinde ağrı oluşması ve bu ağrıların gittikçe artış göstermesi
 • Ateş yükselmesi
 • Nefes alıp verirken sorunların oluşması
 • Müdahale sırasında operasyon yapılan damara giriş yapılacak olan kol, kasık veya bacak bölgesindeki giriş kısmında şişlikler, morarmalar oluşması 

Yan Etkileri

Her müdahalede olduğu gibi bu müdahalelerde ufak da olsa bir takım riskler bulunmaktadır. Oluşması olağan bu risklerin oluşma süresi yirmi sekiz gün civarında devam edebilmektedir. Oluşması ihtimal dahilinde bulunan ee önemli riskleriyse; ani ölüm, kalp krizi, vücudun yeni takılan cihazı yabanc bir cihaz kabul etmesi durumunda acil olarak bypsss müdahalesi gerekebilmesi.

Stent uygulaması yapıldıktan sonra damarlar bu stentleri yabancı bir cisim gibi algılayarak reaksiyon gösterir. Pıhtılaşmaya neden olan hücreler takılan stent üzerine yapışarak burada büyümeye başlar. Bu olayın devamı stentlerin de tıkanmasına neden olabilir.

Gelişen bu yeni durum sonrasında hastaya acil bir şekilde zaman yitirmeden tekrar bir müdahaleye veya bypass operasyonlarına gerek duyulur. Bu durumun oluşma ihtimali yüzde iki gibi az bir oranı kapsamaktadır. Genel olarak takılan bu cisimler zaman içinde damarın iç zarıyla kaplanır ve vücut tarafından dışlanmaz.

Bunun yanında stentlerde takıldıktan sonra tekrar daralma diye anılan restenoz olayı gerçekleşebilmektedir. Vücut takılan bu cismi bir yaralanma olarak kabul edip onarmaya çalışır.

Dizde olan yaralanmalar sonunda oluşan onarma dokusuna benzeyen dokular stent içlerinde de oluşup tıkanmalara neden olabilir. Bu gibi durumlarda anjiyo ve balon ve stent uygulaması tekrarlanır.

2000 senesinde sonra gelişen ilaçlı stent cihazlarının uygulanması yeniden daralma olayını minimum seviyelere kadar çekmiştir. Genel olarak başarılı bir yöntem olan stentlerin takıldıktan belli bir süre sonra çıkarılması, damar sağlığı açısından önemli olmaktadır.

Fakat bunun mümkün olmaması yüzünden eriyen stentler uygulanmaya başlamıştır. İki sene içinde tamamen kaybolan bir cihazlar tedavide oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.

Bu uygulamalar kanda bulunan alyuvarları tutabilmekte, çelikten oluştuğu için kanın pıhtı yapmasına ve damar sertleşmelerine neden olabilmektedir. Bu operasyonda oluşabilecek en önemli risk damarın işlem sırasında ya da sonrasında yırtılmasıdır. Bunun yanında damarda kanamalar ve çatlamalar olması da gündeme gelebilmektedir. Kaşıntı veya titreme gibi alerjik reaksiyonlar verebilmektedir.
(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://kalpritmi.com/kalp-stent.html

Stent Takılması

Kalp Damarlarına Stent Uygulamaları

Stent Takılması Kalbe Stend Takılması – Bu makaledeki notlar: kalbe stent takılması stent takılması kalbe..

Kalp hastalarına yapılan operasyonlardan hangisi daha faydalı ?

Türkiye’de en çok ölüme sebep olan şikayetlerin başında kalp hastalıkları geliyor. Bu rahatsızlık, kendini en sık kalbi besleyen damarların tıkanması, kalp çarpıntısı ve kalp kapakçıkları hastalıkları şeklinde gösteriyor. Damarların tıkanması sonucunda hastalara ya stent takılıyor ya da hasta koroner by-pass oluyor.

Peki bu operasyonlardan hangisi daha faydalı. Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Öztekin Oto, koroner by-pass uygulamasının, stente göre tıbben insan ömrünü uzatmada daha üstün olduğunu söyledi. Antalya’da düzenlenen 3.

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresine katılan Prof. Dr. Öztekin Oto, şunları kaydetti: “Koroner by-pass, stente göre tıbben insan ömrünü uzatmada daha üstün. Tıkanan damarlar tüm dünyada olduğu gibi bizde de stent takılarak açılıyor. Ancak stent takılan damar 11 ay sonra tekrar tıkanabiliyor.

Halbuki by-pass olan daha sağlıklı hale geliyor. By-passın inme ve kriz gibi riskleri stente göre daha fazla azalttığı görüldü.”

Geri dönüş başladı

Stent takılan hastalara, damarları yeniden tıkandığı zaman yine stent takmak zorunda kaldıklarına işaret eden Oto, şöyle devam etti: “Artık yeniden by-passa dönüş başladı. Eskiden hastalara daha çok stent takılıyordu. Stent yerine by-pass yaptıranların sayısı hızla artıyor. Ancak stent, yurt dışından dövizle geliyor.

Türkiye gibi ucuz iş gücü olan ülkelerde hastaların koroner by-pass olmaları daha iyi. Koroner by-pass bacaktan damar almadan iki taraflı meme atardamarı kullanılarak yapılıyor. Böyle olunca damarda artık tıkanma olmuyor.” Prof. Dr. Öztekin Oto, kalp çarpıntısının da ameliyatla tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Türkiye

Stent Nedir – Stent Nasıl Takılır

STENT NEDİR? NASIL YAPILIR?
Vücudumuzun motoru hükmünde olan kalbimizin de, bakımı yapılmadığında zaman veya dikkat edilmediği zaman bir takım arızalar vermesi normaldir.

Kalpte meydana gelen en büyük problemlerden biri kalbin beslenmesinden sorumlu olan damarlarda oluşan tıkanıklıktır. Bu tıkanıklık oluştuğunda kalp hasarı büyük ölçüde olmaktadır.

İşte, çözüm olarak tıkanıklığı giderme işlemlerinden biri de stent takılmasıdır. Günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

STENT NEDİR?

Stent, kalp damarlarındaki tıkanıklık yani daralmış bölgenin mekanik olarak genişletilmesi işleminde kullanılan aparattır.Bu sayede kalbe daha rahat besin ve oksijen gidebilmektedir.

Kalpte meydana gelen daralma, balon anjiyoplasti işlemi ile genişletildikten sonra, aynı bölgede tekrardan daralmalar görülebiliyordu. Uzmanlar bunun çözümünü, daralan bölgeye çelikten yapılmış kafesler geliştirerek başardılar. Ağ şeklindeki dairesel çelik kafes(stent), damar duvarında mekaniksel olarak yerleştiriliyor ve daralmayı kalıcı olarak gideriyor.

STENT NASIL TAKILIR?

Stent, lokal anestezi işlemi ile yapılır. Hastaya temizlik ve bir takım tahliller yapılır. Kasıktan bir iğne yardımı ile atardamarın içine girilir. Çok özel borular kullanılarak kalbin içindeki damarlara ulaşılır.

Ve o bölgeye, bazen genişletilmeden önce bazen de genişletildikten sonra, duruma göre stent yerleştirilir. Stentler ısıya duyarlı malzemeden yapılmıştır.

Bu nedenle, stent kalpteki damara takıldıktan sonra, bulunduğu yerde ısının etkisi ile genişleme özelliğine sahiptir. Bu şekilde işlem tamamlanmaktadır.

NE KADAR SÜRER?

Zaman olarak hastanın durumuna göre, yarım saat ile 2 saat kadar sürebilir. Hastanede kalış süresi, genellikle o gün çıkabildiği gibi maksimum bir gün kadar sürebilir.

STENT SONRASI

Stent takıldıktan sonra, hastanın kasık bölgesine baskı uygulanarak dinlenmeye alınır. Damara giriş yerinden yani kasık bölgesinde kanama, şişlik, kısa süreli ağrı olabilir. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanmanızı doktorunuz önerecektir. Doktorunuz genellikle 6 ay sonra sizi kontrol için çağırabilir.

Stent uygulamasının sevimsiz yönleri:

Ani (akut) tıkanma: Stent bölgesinde pıhtı veya başka sebeplerle tıkanmalar olabilir. Bu durumda acil olarak tekrar balon veya stent yapılma veya bypass yapılmalıdır. Bu risk faktörünün oranı %2 kadardır.Tekrar daralma: Tekrar daralma, balon anjiyoplasti ve stent işlemlerinden sonra karşımıza çıkan en önemli problemlerden bir tanesidir. Şeker hastalarında daha sıkılıkla görülebilir.

alıntıdır

Ajda Pekkan’ın kalbine üçüncü stent takıldı

Yıllardır kalp hastası olan Ajda Pekkan’ın daha önce iki stent takılan kalbine rahatsızlığı nüksedince bir stent daha takıldı.

Sahne enerjisi ve şovlarıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Ajda Pekkan’ın (66) dört yıldır kalp hastası olduğu ve durumu en yakın dostlarından bile gizlediği öğrenildi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, rutin kontrol için doktora giden ve kalp damarlarının ikisinde daralma tespit edilen Pekkan neredeyse by-pass’tan döndü, sağ ve sol damarına ameliyatla iki stent yerleştirildi.

Annesini kalp krizinden kaybeden Pekkan bu nedenle kontrollerini ihmal etmedi. Kendini iyi hissetmeyince geçen hafta salı günü de tanı merkezine giden sanatçı, stentlerde sorun olmadığını ancak sağ kalp damarında yeni bir daralma olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine geçen hafta sonu hastaneye giden Pekkan’a yapılan anjiyo ile sağ kalp damarındaki daralma yeni bir stent takılarak başarıyla açıldı. Sanatçının çalışması için birkaç ay dinlenmesi tavsiye edildi. Doktorlarının “riskli” diye uyarmasına rağmen Pekkan’ın konserlerini iptal etmediği öğrenildi.

Süperstar’ın annesi Nevin Dobruca da 1999’daki Marmara Depremi’nden etkilenmiş ve kalp krizi sonucu 74 yaşında vefat etmişti.

Balon Anjiyoplasti-stent Nedir?

Anjiyoplasti işlemi kalp damarlarında görülen darlık ve tıkanıklıkların açılması ve dolayısı ile kalbin gereksinimi olan kan akımının rahat sağlanması amacıyla darlık bölgesinin mekanik olarak genişletilmesidir.

Koroner damarlarda (kalp damarları) kullanılan balonlar damarın çapı ve darlığın uzunluğuna göre değişik çap ve uzunluklarda olabilirler (örneğin çapı 1.5-4.0 mm arası ve uzunluğu da 8.0-40.0 mm arası olabilir).

Balon, inik haldeyken darlık bölgesine yerleştirip içi röntgen ışınlarını geçirmeyen bir sıvı ile (kontrast madde) doldurulup belli bir basınca kadar (çoğunlukla 6-10 atmosfer) şişirilir ve darlık mekanik olarak açılır.

Balonun içinde röntgen ışınlarını geçirmeyen bir sıvı olduğu için balonun nerede olduğu ve darlığı ne kadar açtığı floroskopi (röntgen ışınları ile canlı ve hareketli görüntüler) ile anlaşılabilir. Daha sonra balonun içindeki sıvı geri çekilir (yani indirilir) ve geri alınır. Resimde koroner balon dış ortamda şişirilmiş olarak görülüyor.

Balon ile koroner damarlardaki darlıklar genişletildikten sonra, aynı bölgede sık olarak tekrar daralma (recoil) gelişiyordu veya damar duvarının iç yüzünde küçük bir yırtıktan (diseksiyon) dolayı damarın tam tıkanması ve buna bağlı problemler sıklıkla oluşuyordu.Bunun üstesinden gelmek için damar duvarına mekanik olarak destek olan ağ şeklinde çelik kafesler (stent) geliştirildi. Günümüzde koroner stentler, çok sık olarak balon ile genişletme sonrasında veya direk olarak (darlığa balon uygulamaksızın doğrudan) yaygın olarak kullanılmaktadır.

Stentler balonun üzerinde sıkıştırılmış olarak darlık bölgesine ilerletilmekte, daha sonra balon şişirilerek (dolayısı ile stent de genişletilerek) stent damar duvarına yerleştirilmektedir. Böylece stent, damarın erken daralmasını ve iç yüzünde olabilecek küçük yırtıkların problem oluşturmasını önlemektedir. Resimde koroner stent dış ortamda genişletilmiş haliyle görülüyor.

Balon tedavisi işlemi de aynı koroner anjiyografi gibidir. Ancak balon yapılacak damarın özelliklerine bağlı olarak işlem biraz daha uzun sürebilir. Koroner damarlarda önemli darlık ve/veya tıkanıklık görüldüğünde, eğer uygunsa, aynı seansta veya daha sonra balon anjiyoplasti yapılabilir. Kaynak : Prof. Dr. Ahmet ALPMAN

Koroner Stent

Koroner stent

Doktorunuz size koroner arter hastası olduğunuzu söylediğinde bunun anlamı kalbinizi besleyen damarların bir ya da birkaçında tıkanma ya da daralma olduğudur. Koroner damar hastalığı göğsünüzde baskı, sıkıntı, ağrı yapabilir ve kalp krizi hatta ölüme neden olabilir. Bu sorunun tedavisinde doktorunuz size STENT yerleştirilmesini önerebilir.1. STENT NEDİR ?

Stent daralmış ya da tıkanmış damara kateter adı verilen ince uzun bir tüp yardımı ile yerleştirilen yine tüp şeklinde üçük bir metal alettir. Stent damarınızı açık tutar ve tekrar tıkanma olasılığı azaltılır. Stent takılmasını takip eden dönemde hastanede 1-2 gün kalacaksınız ve kanın pıhtılaşmasını önleyen aspirin, tiklopidin gibi ilaçlar kullanacaksınız.

2. STENTİN GENEL VE KALP SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ NEDİR ?Stent KORONER DAMAR HASTALIĞI tedavisinde yardımcı olan bir tedavi şeklidir, ancak tam tedavi sağlamamaktadır. Sağlıklı bir yaşamla uyuşmayan ve risk faktörü adı verilen alışkanlıklarınızı da aynı zamanda değiştirmeniz gerekmektedir.

Bu değişiklikler sağlığınız üzerinde olumlu sonuçlar doğuracaktır.3. RİSKLER:Kardiyoloji Kliniği’nde koroner anjyoplasti işlemi, bu konuda yıllardır deneyimli hekimlerce yapılmaktadır. Ayrıca bu işlemin riski zaten çok düşüktür. Sağlayacağı yararlar göz önüne alındığında rsikleri ihmal edilebilir düzeydedir.

* İşlem yapılan damarda yırtılma,* Kasığınızdaki damar giriş yerinde kanama,* İşlem sırasında koroner damarınızı görüntülemek için için kullanılan ilaca bağlı yan etkiler: kaşıntı, titreme gibi önemsiz allerjik reaksiyonlar* Nadiren kalp krizi, inme, çok nadiren baypas operasyonu gerekmesi4.

İŞLEM ÖNCESİ:İşlem öncesinde aşağıdaki bilgilere sahip olmanız yararlı olacaktır:* Kanama problemleriniz, iyoda allerjiniz varsa bunları doktorunuza mutlaka iletmelisiniz,* Stent takılması öncesindeki günde gece yarısından sonra sıvı ya da katı gıda almayınız,* İşlem öncesi rutin kan testleriniz, EKG, göğüs filminiz alınabilir,* Aksi söylenmemişse sağ kasığınızı temizleyiniz,* İşlemden önce gerekli ilaç ve sıvıları vermek için damar yolunuz açılacaktır,* Sakinleşmeniz için size ilaç verilecektir,

* 1-2 saat süren işlem sırasında uyanık kalacaksınız.

5.İŞLEM SIRASINDA

Koroner anjiyoplasti size daha önce yapılan koroner anjiyografiye çok benzerdir. Daralmış damarınızın açılabilmesi için aynı yolla hasta bölgede bir balon şişirilerek darlık ortadan kaldırılacaktır.

6. İŞLEM SONRASI:

Stent takıldıktan sonra takip edilmek üzere özel bir odaya ya da kalp bakım ünitesine alınacaksınız. İşlem sonrası1-2 gün içinde evinize dönebileceksiniz. Doktorunuz size daha sonraki durumunuz hakkında önerilerde bulunacak, ilaçlarınızı nasıl kullanacağınızı anlatacak ve ne zaman takiplere geleceğinizi bildirecektir.

7. HASTANEDE KALIŞ
işlem sırasında takılan kılıf kasığınızda saatler bazen bir gece boyunca kalacaktır. Kılıf çekilmesi öncesi çekildikten sonra 6 saat boyunca işlem yapılan ayağınızı hareket ettirmeyiniz. Hareket kanamaya neden olabilir.

Hemşire kan basıncı ve nabzınızı sık sık ölçecek ve aynı zamanda kanama olup olmadığına bakacaktır. Pıhtılaşma ile ilgili olarak yapılabilecek kan testleri doktorunuzun pıhtılaşmayı önleyen ilaçların dozunu ayarlamasına yardımcı olacaktır.

Günlük aktiviteleriniz işlem sonrası bir gün için kısmen kısıtlanacaktır.

8. EVE DÖNÜŞDoktorunuz sağlığınız için gerekli önerileri size bildirecektir. Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu arayınız.* Damar giriş yerinde giderek artan şişme, ağrı, kızarıklık, kanama, sızıntı olması,* Ateşinizin olması* Göğüs ağrınızın olması* İşlemin yapıldığı bacağınızda (veya kolunuzda) şiddetli ağrı, soğukluk, mor renk gelişimi olması,

* Ayağınıza bandaj uygulanmış ise işlemin ertesi günü ılık bir duş sırasında bandajı çıkarabilirsiniz.

9. İLAÇLAR
Doktorunuz size aspirin ve tiklopidin gibi pıhtılamayı önleyici diğer ilaçları pıhtı oluşmasını önlemek için bir süre verebilir. Pıhtılşmayı önleyici ilaç kullanırken ilaç dozunuzun doğru ayarlanması için doktorunuzun önereceği şekilde kanama ve pıhtılaşma testlerini yaptırınız.

Bazı yiyecekler ve alkollü içkiler bu ilaçların etkilerini değiştirebilir. Yine bu tip ilaçları kullanırken yaralanma ve kanamaya neden olabilecek aktiviteleden kaçınınız. Başka doktora ya da diş hekimine başvurduğunuzda bu laçları kullandığınızı söylemeyi unutmayınız.

Doktorunuza danışmadan, kullandığınız ilacı bırakmayınız.

10. İŞE DÖNÜŞ VE TAKİP
İşlem sonrasında 1-2 hafta içinde işinize dönebilirsiniz. İlk başta ağır çalışmayınız. Kalbinize ek yük getiren ağırlık kaldırma gibi aktivitelerden kaçınınız. Kan testleri dışında doktorunuz ilk 6 ay genelde egzersiz testi gibi testler isteyebilir. Bu testlerle damarınızın hala açık olup olmadığı hakkında fikir edinilir.

Источник: https://www.notusta.com/stent-takilmasi-10991/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.