Kalp Hastalıkları ve Tedavisi

içerik

Kalp Hastalıkları Nedir?

Kalp Hastalıkları ve Tedavisi

Kalp hastalıkları çeşitlidir ve gelişim mekanizmaları ve şiddetleri birbirinden farklıdır. Aşağıda en sık rastlanan kalp hastalıkları tanımlanmaya çalışılmıştır.

Kalpte Ritim Bozuklukları: Kalbin normal atım düzenindeki bozukluklardır. Kalbin sağ kulakçığındaki sinüs düğümünden başlayarak AV düğüme uzanan ve oradan His demeti yoluyla kalp karıncıklarına dağıtılan elektriksel uyarının, bu ileti sisteminin herhangi bir yerinde duraklamasıdır.

Koroner Arter Hastalığı: Tüm kalp hastalıkları arasında en sık rastlananıdır. Kalp kası hücrelerini besleyen koroner damarlar ve bu damarların yan kollarındaki tıkanıklıklar sonucu meydana gelir. Tıkanıklık genellikle, “ateroskleroz” adı verilen ve damar sertliği olarak da bilinen hastalıktan kaynaklanır. Kalp krizine ve ölüme neden olabilir.

Kalp Kapakçığı Bozuklukları: Kalpte dört adet kapakçık vardır: Pulmoner, mitral, triküspid ve aortik kapakçık.

Kalp kapakçıkları; kalbin kasılma ve gevşeme işlemi esnasında kalbe kan girişini-çıkışını ve kalbin odacıkları arasındaki kan dolaşımını yönlendirirler.

Bozuk bir kapakçık ya tam açılmayarak kan girişini engeller ya da tam kapanmayarak kanın geldiği yöne doğru geri kaçmasına neden olur.

Perikard Hastalıkları: Kalbin en dıştaki zarında meydana gelen hastalıklardır. Daha çok “perikardit” adı verilen kalp zarı iltihabı görülür.

Miyokard Hastalıkları: Kalp kasında meydana gelen hastalıklardır. Kas aşırı şekilde sertleşir ve doğal hareketliliğini kaybeder. Sonuçta kalpten yeterince kan pompalanamaz.

Konjenital Kalp Hastalıkları: Doğuşsal kalp hastalıklarını tanımlar. Sık rastlanan bir durumdur. Her 1000 canlı doğumdan 7’sinde görülür. Bazı konjenital kalp hastalıkları doğumdan hemen sonra kendini belli ederken bazıları yetişkin yaşlara kadar sessiz kalır.

BELİRTİ ve BULGULAR

Tüm kalp hastalıkları kendine özgü belirti ve bulgular sergiler. Genel olarak görülen belirti ve bulgular arasında aşağıdakiler sayılabilir.

 • Göğsün orta kısmında başlayan ve ezici, sıkıştırıcı, yanma tarzında ağrı (angina). Ağrı çene, omuz veya kol gibi kalpten uzak bölgelere yayılabilir. Böyle bir ağrı kalp krizinin habercisi olabilir.
 • Şiddetli göğüs ağrısı perikardit belirtisi olabilir.
 • Kalpte çarpıntı, kalp atımlarında hızlanma hissi
 • Bulantı, titreme, terleme, nabızda zayıflama
 • Nefes darlığı, zorlu solunum
 • Bacaklarda, ayak bileklerinde, karında, akciğerlerde veya kalpte sıvı birikimi
 • Güçsüzlük veya baygınlık hissi

NEDENLERİ

Kalp Ritim Bozuklukları:

 • İstemik kalp hastalığı (akut miyokard enfarktüsü)
 • Akut romatizmal ateş
 • Akut miyokardit (kalp kası iltihabı)
 • Hipertansiyon (yüksek kan basıncı)
 • Kalp yetmezliği
 • Doğumsal anormallikler
 • Sarkoidoz veya amiloidoz gibi infiltratif miyokard hastalıkları
 • Dijital, kinidin, beta-adrenerjik bloker gibi çeşitli ilaç zehirlenmeleri

Koroner Arter Hastalığı:

 • Ateroskleroz (damar tıkanıklığı – damar sertliği)
 • Belli risk faktörleri:
  • Hipertansiyon (yüksek kan basıncı)
  • Yüksek serum kolesterol seviyeleri
  • Şişmanlık
  • Sigara içmek
  • Hareketten uzak yaşam tarzı
  • Stres, aşırı duygu dalgalanmaları

Kalp Kapakçığı Bozuklukları:

 • Konjenital kalp kapakçığı hastalıkları
 • Endokardit (kalbin en iç tabakasının iltihabı)
 • Akut romatizmal ateşe bağlı gelişen romatizmal kalp hastalığı

Perikard Hastalıkları: 

 • Virüs enfeksiyonları
 • Lupus gibi bağ dokusu hastalıkları
 • Romatoid artrit (eklem romatizması)
 • Travma

Miyokard Hastalıkları:

 • Bağ dokusu hastalıkları
 • Kalıtımsal kalp hastalıkları
 • Metabolizma bozuklukları
 • Çeşitli ilaçlara veya alkol gibi toksik maddelere karşı gelişen reaksiyonlar
 • Virüs enfeksiyonları
 • Kanser kemoterapisinde kullanılan bazı ilaçlar

Konjenital Kalp Hastalıkları:

 • Down sendromu gibi kromozom anormallikleri
 • Kızamıkçık gibi gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar

ÖZEL TETKİKLER

 • Belirtilerin sorgulanması ve kalp seslerinin dinlenmesi
 • EKG çekilmesi
 • Kalbin ve koroner arterlerin anjiografi ve/veya radyoizotop tarama gibi görüntüleme yöntemleriyle incelenmesi
 • Ekokardiografi yapılması

TEDAVİ

Altta yatan sebebe yönelik veya belirti ve bulgular doğrultusunda şikayetlere yönelik tedaviler yapılır. Düzenleyici ve koruyucu tedavi verilmesi esastır.

Источник: https://www.hekim.com/kalp-hastaliklari-nedir/

İskemik Kalp Hastalığı Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri

Kalp Hastalıkları ve Tedavisi

Haber güncelleme tarihi 26.12.2018 09:54

İskemik Kalp Hastalığı Nedir?

İskemik kalp hastalığı, kalp kasının çeşitli nedenlerden dolayı beslenememesi durumunda ortaya çıkan hastalıklara denilmektedir. Kalbi besleyen koroner damarların, damar sertliği nedeniyle tıkanma ve daralmasıdır.

Bu tıkanma sebebiyle kalp gerekli olan oksijeni ve besin maddelerini alamaz. Bu nedenle kalbin fonksiyonları bozulur ve çeşitli şikayetler neden olur. Bu durum ise kronik iskemik kalp hastalığı olarak adlandırılmaktadır. İskemik kalp hastalığı gelişmiş ülkelerde en etken ölüm sebebidir.

Bu hastalık erkeklerde de kadınlarda da görülen bir hastalıktır. Genellikle genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır fakat erkeklerde daha genç yaşlarda görülürken, kadınlarda menopoz sonrasında daha sık görülmektedir. İskemik kalp hastalığı ani ölümlere neden olmaktadır.

Bu hastalık en sık kadınlarda ölümlere neden olmaktadır. 

İskemik kalp hastalığının çeşitli şikayetleri bulunmaktadır. Bu hastalığın kişilerde ciddi belirtileri görülmektedir. Kişinin hayatını olumsuz etkileyen bulgular, rahat hareket etmesini de engellemektedir.

İskemik kalp hastalığının belirtilerinde vücudun birçok bölgesinde ağrılar hissedilmektedir. Aynı zamanda hastada sürekli yorgunluk ve enerji düşüklüğü görülür. En belirgin bulguları ise çarpıntı ve göğüs baskısı olarak görülür.

 İskemik kalp hastalığı, önemli bir hastalıktır. Şikayetleri ve bulguları olan kişiler, zaman kaybetmeden doktora başvurmalıdır. Bu hastalığın ani ölümlere neden olduğu unutulmamalıdır. En çok kadınların dikkat etmesi gerekmektedir çünkü kadınlarda daha tehli bir hastalıktır. Bu nedenle dikkate alınması gerekir.

İskemik kalp hastalığının çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Erken teşhis ile tedavi daha mümkün olmaktadır.

İskemik Kalp Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

İskemik kalp hastalığı belirtileri farklı durumlarla görülmektedir. Genellikle göğüste ağrı ve göğüste baskı hissi oluşur. Göğüste yaşanan baskı hissi sonrasında çarpıntı durumları sıklıkla görülmektedir.

 Vücudun çeşitli bölgelerinde ağrılar yaşanır. Bu ağrılar boyun, kol, karın bölgesi ağrıları olarak görülür. Boyun bölgesinde başlayan şiddetli ağrı şikayetleri oluşur. Sol kola doğru iner ve şiddetli ağrılar hissedilir. Karın bölgesinde ağrılar yaşanır.

Bu durum karın bölgesinde üst kısmında görülür. İskemik kalp hastalığı şikayetleri kişilerin ağız bölgesinde de yaşanır. Çene ve dişlerde ağrıya neden olur. Ağrıların yanı sıra solunum sorunu şikayetleri izlenir. Nefes darlığı sorunları sıklıkla görülen belirtiler arasındadır.

Genel olarak bir yorgunluk ve bitkinlik hali mevcuttur.

 • Göğüste baskı
 • Boyun ağrısı
 • Kol ağrısı
 • Karın bölgesinde ağrı
 • Çene ve dişlerde ağrı
 • Çarpıntı
 • Nefes darlığı
 • Yorgunluk

İskemik Kalp Hastalığı Nedenleri

İskemik kalp hastalığı çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelmektedir. Kalbi besleyen damarların tıkanması ve daralması iskemik kalp hastalığının oluşmasına neden olmaktadır.

Koroner damalarının aniden kasılması ve spazm yaşaması bu duruma sebebiyet vermektedir. Kalp duvarlarının bazı hastalıklar nedeniyle kalınlaşması gibi durumlar iskemik kalp hastalığa neden olmaktadır.

Aynı zamanda doğumsal bozukluklar bu hastalığa etken durumlardır. Kansızlık her hastalığa neden odluğu gibi bu hastalığada neden olmaktadır. 

 • Spazm
 • İltihaplanma
 • Doğumsal bozukluklar
 • Kalp duvarlarının kalınlaşması
 • Kansızlık

İskemik Kalp Hastalığı Tedavi Yöntemleri

İskemik kalp hastalığı iki farklı şekilde tedavi edilmektedir. İskemik kalp hastalığının tedavisinde iki amaç vardır. Bu hastalığın şikayetlerinin azalması ve hastalığın tamamen ortadan kalkmasıdır.

Bu nedenle doktorlar ilaç tedavisi uygulamaktadır. Uygulanan ilaç tedavisi hastada etkili olmaz ise farklı bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır. İlaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda cerrahi yöntemler uygulanmaktadır.

Cerrahi yöntemlerde ise stent ya da balon takılmaktadır fakat bu durumda hasta ilaç kullanımına devam etmelidir. İlaçlar hastanın şikayetlerinin azalmasında yardımcı olarak aynı zamanda tedaviye yardımcı olmaktadır.

Cerrahi yöntem bu hastalığın tedavisinde etkili bir uygulamalıdır. 

Önerilen İçerik;

► Kalp Çarpıntısı Belirtileri ve Tedavisi

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/iskemik-kalp-hastaligi-teshisi-ve-tedavi-yontemleri-11015h.htm

En sık rastlanan kalp damar hastalıkları ve tedavi yöntemleri

Kalp Hastalıkları ve Tedavisi

Ömür boyunca hiç mola vermeden atmaya devam eden bu hayati organımız da yorulup görevini aksatabiliyor. Damar tıkanıklıklarından ritim bozukluklarına, doğumsal anomalilerden kapak hastalıklarına dek kalbin çalışmasını bozan bu rahatsızlıklar, bazen şiddetli bir biçimde ortaya çıkıyor, bazen de belirti vermeden sinsice ilerliyor.

Çok dayanıklı kas grubundan oluşan kalp, bir pompa gibi görev yapıyor. Dakikada 60-70 kez, bir yılda ise 38 milyon kez kasılarak görevini sürdüren kalbimiz, birçok nedene bağlı olarak hastalanabiliyor.

Kalbin çalışmasını etkileyen en önemli kalp damar hastalıklarının koroner hastalıklar, kalp kapağı hastalıkları, büyük damar anevrizmaları ve konjenital kalp rahatsızlıkları.

Nasıl oluşuyor?

Normalde kalbin üç damar sistemi bulunuyor. Bu damar sistemlerinin iç yüzeyleri yıllar içinde yüksek kolesterol, yüksek kan basıncı ya da sigaradan dolayı zarar görüyor ve değişik derecede darlıklar meydana geliyor.

Darlık derecelerinin yüzde 70’in üzerine çıkmasıyla göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, çene ağrısı şeklinde belirtiler ortaya çıkıyor.

Bunlarla birlikte ön tanı için efor testi ya da ekokardiyografi gibi teşhis yöntemlerinin uygulandığı bu hastalığa, koroner anjiyografiyle kesin tanı konuluyor ve tedavi seçeneği belirleniyor.

Tedavi yöntemleri

Koroner arter hastalığı tanısı konan hastalar için 3 tedavi yöntemi kullanılıyor:

 • İlaç tedavisi Koroner damar sisteminde kalp krizi riski doğuracak kadar ciddi bir darlık bulunmayan ya da damar yapısı çok kötü olup ameliyata elverişli olmayan hastalarda tıbbi tedaviler uygulanıyor. Bu tedavi grubu içinde aspirin bulunuyor, ayrıca hastanın tansiyon ve kolesterol ilaçları düzenleniyor.
 • Koroner anjiyoplasti ve stent uygulamaları Kalp damarlarındaki darlıkların cerrahi olmayan bir yol ile açılması (balonla damar açılması) işlemine koroner anjiyoplasti adı veriliyor. Kasık atardamarından girilerek, kılavuz tel aracılığıyla darlığın olduğu bölgeye kaydırılan ve dışarıdan basınçla şişirilen balonun yardımıyla tıkalı damar açılıyor. Bazı durumlarda ise, bu balon üzerine önceden yerleştirilmiş bir metal kafes (stent) damar içinde kalıcı olarak bırakılarak, damarın yeniden daralma ihtimali azaltılıyor.
 • Bypass cerrahisi Tıkalı olan damarın sağlıklı bir damarla değiştirilmesine bypass deniyor. Bypass yapmak için kullanılacak olan damar (greft); göğüs, kol ya da bacaktan alınarak tıkalı koroner artere bağlanıyor.

Konjenital kalp rahatsızlıkları

Konjenital kalp rahatsızlıkları doğumsal kalp rahatsızlıkları olarak değerlendiriliyor. Doğuştan gelen kalp anomalileri arasında kalpte delik, damar veya kapakçıklarda darlık ya da bozukluklar bulunuyor. Bu hastalıkların tedavisi, rahatsızlığın özelliğine göre planlanıyor ve cerrahi yöntemler pediatrik kalp cerrahisi ekibi tarafından yapılıyor.

İlginizi çekebilir

Aritmi nedir?

Kalp damar hastalıklarında tanı yöntemleri

Aort anevrizmalarının tedavi tipleri nelerdir?

Paylaş

Источник: https://www.acibadem.com.tr/Hayat/Bilgi/en-sik-rastlanan-kalp-damar-hastaliklari-ve-tedavi-yontemleri

Kadınlarda Kalp Damar Hastalıkları

Kalp Hastalıkları ve Tedavisi

Kalp damar hastalıkları, kadınlarda yaşam kalitesini azaltan en önemli nedenlerden biridir. ABD, bir çok gelişmiş ülke ve Türkiye’de de koroner kalp hastalığı, kadınlarda birinci sırada yer alan ölüm nedenleri arasında yer almaktadır.

Memorial Sağlık Grubu Kardiyoloji Bölümü uzmanları, kadınlarda birinci sırada ölüm nedeni olan kalp hastalıkları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kalp hastalıkları kadınlarda hangi oranda görülmektedir?

ABD'de kalp hastalığı nedeniyle toplam ölüm hızının son 20-30 yılda azalmış olmasına karşın, bu azalma erkeklere göre kadınlarda daha yavaştır. Yeni araştırmalar, erkeklere göre kadınların ilk kalp krizinden sonra daha olumsuz bir durumda olabildiklerini doğrulamaktadır.

JAMA'da yer alan bir çalışmada, ilk kalp krizini izleyen 1 ay içinde ölüm riskinin, 6 ay içinde de ölüm riski ve yeniden hastaneye yatma gereksiniminin erkeklere göre kadınlarda daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Araştırmacılar, ilk kalp krizinden sonra kadınlarda ölüm riskinin erkeklere göre %70 daha fazla olmasının, hastalığın daha ağır seyretmesinden ve kalp kriziyle ilişkili komplikasyonlardan kaynaklanabileceğini saptamışlardır.

Kadınlarda kalp hastalıkları hangi nedenlerle ortaya çıkmaktadır?

Kadınlarda kalp kriziriski, menopoz dönemi yaklaştıkça artmakta ve bu artış, yaş ilerledikçe devam etmektedir. Çalışmalarda, menopoz sonrası dönemde olan kadınların kanlarındaki kolesterol düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Araştırmacılar, kadınların vücutlarında meydana gelen değişmelerin, yaşlanma, kilo alma ve düşük östrojen hormonu düzeylerini de içeren, menopoza bağlı etkilerden kaynaklanabileceğini düşünmektedirler.

Kadınlarda yaşlandıkça özellikle postmenapozal dönemde kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm artmaktadır. Koroner arter hastalığının klinik semptomatolojisi, epidemiyolojisi, risk faktörü prevelansı, teşhis yöntemlerine, girişimlere cevap açısından iki cins arasında farklılıklar vardır.

Kadınlarda sadece gebelikte görülen veya derecesi artan hastalıklar da vardır. Gebelik hipertansiyonu ve gebelik kardiyomyopatisi bunlara iki örnektir.

Menopoz döneminde neden kadınlarda koroner arter hastalıkları daha çok görülmektedir?

Kadınlar için koroner arter hastalığı açısından en büyük handikap, bu hastalığın yıllarca erkek hastalığı olarak daha fazla kabul görmüş olmasıdır. Kadınlar yaşlandıkça azalan östrojen düzeyi ile birlikte kalp hastalıkları ve inmeye karşı olan direnç azalmaktadır.

Altmış yaşına kadar 5 erkekten biri bir koroner kalp hastalığı ile karşılaşırken bu oran kadınlar için 1/17 olarak saptanmıştır. Altmış yaş üzerinde ise hastalığın görülme riski her iki cins için de eşitlenmektedir.

Menopoz sonrası dönemde koroner arter hastalığı kadınlar için önemli bir sağlık sorunudur. Bu dönemde ölümlerin %25 nedenini oluşturmaktadır. Kadınlarda koroner arter hastalığı için en önemli risk faktörü hipertansiyondur.

Kadınlarda yaşla birlikte ortaya çıkan hipertansiyon yetmiş yaş üzerindeki kadınların yüzde 80’inde görülmektedir. Diyabet de kadınlardaki koroner arter hastalığı riskini 3 kat artırmaktadır.

Menopozu geciktirmek için hormon kullanımı, kadınlarda menopoz sonrası kalp hastalığı riskini azaltır mı?

Menopoz ve östrojen eksikliği koroner arter hastalığı için risk faktörü olan LDL kolesterol düzeylerini artırırken, HDL kolesterol düzeylerini azaltmaktadır. Menopoz sonrası hormon tedavisinin kalp hastalıklarına karşı koruyucu olup olmadığını test eden çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiştir.

Bu çalışmalarda kalp hastalıklarına karşı kesin koruyucu etkinlik gösterilememekle beraber kısa süreli takip sonuçlarındaki olumsuz durum daha uzun takip sonuçlarının yayınlanması ile yerini olumlu bir izlenime bırakmıştır.

Ancak açıklanamayan vajinal kanama, rahim kanseri ve meme kanseri öyküsü olanlarda hormon kullanımı uygun değildir.

Kadınlarda koroner arter hastalığının tedavisi hakkında bilgi verir misiniz?

Koroner arter hastalığının kesin tanısında kullanılan koroner anjiyografiye kadınların erkeklere kıyasla daha seyrek gönderildikleri saptanmıştır. Aynı zamanda koroner anjiyografi uygulanan kadınlarda erkeklere kıyasla daha az bypass veya balon anjiyoplasti yapıldığı da saptanmıştır.

Erkeklere göre koroner damar içine girişim yapılan kadınlarda hipertansiyon, lipid bozuklukları, diyabet ve eşlik eden diğer hastalıklar daha yüksek oranda bulunmaktadır. Kadınların koroner damar çapları daha küçük bulunmasına koroner girişim başarı oranları erkeklerle benzerdir.

Ancak koroner girişim işlem başarısı erkeklerle benzer olmasına rağmen hastane içi mortalite (ölüm) kadınlarda 10 kat daha fazladır.

Kadınlarda hangi risk faktörleri kalp damar hastalıkları açısından teh oluşturmaktadır?

Türk toplumunda kadınlarda aşırı kiloluluk, sigara içiciliği ve yüksek tansiyon oldukça yüksek oranlardadır. Obezite kadın sağlığı için önemli bir tehdit unsurudur. Obezitenin en önemli göstergelerinden biri olan bel çevresi genişliği kadınlarda kırklı yaşlarda artmakta, altmışlı yaşlarda da en yüksek değerlerine ulaşmaktadır.

Bu yaş grubundaki Türk kadınlarının %72’si bel çevresi kiloluğuna sahiptir. Tedavide yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme alışkanlıkları çok önemlidir.

Kadınlarda aşırı kilo sorununun menopozla belirginleştiği düşünüldüğünde, menopoz öncesi dönemde kadınlar için düzenli egzersiz yapma, düşük kalorili beslenme ve sigaradan uzak durma gibi koruyucu yaşam tarzı alışkanlıkları önem kazanmaktadır.

Kadınlarda kırk yaş öncesi kalp krizi, damar içi pıhtı oluşumunun bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumun; sigara içimi, doğum kontrol hapı kullanımı, depresyon, stres ve anksiyeteyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. 20-40 yaş arası kadınların % 25’i sigara içerken bu oran ellili yaşlardan itibaren % 8’li oranlara düşmektedir.

Sol kola vuran ağrı damar tıkanıklığı habercisi olabilir

Koroner arter hastalığı, kalp adalesini besleyen ve “koroner arterler” olarak adlandırılan atardamarların sıklıkla “ateroskleroz” adı verilen damar sertliği sonucunda daralma veya tıkanması sonucu kalbin kan ihtiyacı ile gelen kan miktarı arasındaki dengesizlikten dolayı ortaya çıkan tablodur.

Daralma sonucunda gelen kan miktarındaki azalmaya bağlı olarak yorgunluk, göğüste gerginlik, baskı hissi, yanma, genellikle sol kola vuran ağrı, çeneye doğru yayılan ağrı hatta bazen mide ağrısı şeklinde şikayetler gözlenir. Egzersiz ve stres gibi kalbin kan ihtiyacını artıran durumlar bu yakınmaları başlatabilir.

Bu şikayetler genellikle dinlenildiğinde geçer.

Tanı kalp damarlarının görüntülenmesiyle konuluyor

Koroner arter hastalığının kesin tanısı “koroner anjiyo” olarak adlandırılan kalbin damarlarının görüntülenmesi ile konulmaktadır. Son yıllarda bilgisayarlı tomografi ile görüntü alınsa da “altın standart” kasık ya da kol atardamarından girilerek yapılan klasik anjiyodur.

Tanısal anjiyo sonucunda hastaya tedavi seçeneklerinden uygun olanı önerilmektedir.
Tıbbi tedavi: Bu tedavi seçeneği genellikle hastanın damar yapısının herhangi bir girişimsel müdahaleye gerek olmadığı ya da cerrahi veya stent işlemlerinden yeterli faydanın sağlanamayacağı hallerde önerilmektedir.

Balon veya stent: Böyle bir girişim, genellikle hastanın damar yapısındaki darlığın bu tedavi yöntemine uygun olduğu ve yeterli kazanımın sağlanacağı durumlarda ya da cerrahi tedavi riskinin çok yüksek olduğu vakalarda önerilmektedir
Koroner bypass:Cerrahi tedavi ise genellikle hastanın damar yapısına bir girişimin gerekli olduğu ve hastanın en düşük riske karşın en yüksek kazanımının cerrahi tedavi ile olduğu durumlarda önerilmektedir. Koroner bypass, darlık olan bölgenin daha ilerisine kanı götürmek amacı ile yapılan bir köprüleme işlemidir. Bu işlem bir açık kalp ameliyatı olarak yani kalbi durdurarak yapılabileceği gibi, kalbi durdurmadan çalışan kalpte de yapılabilmektedir. Kesi klasik olarak her iki meme arasından orta hatta olabileceği gibi küçük ya da yandan da olabilmektedir. Yöntem seçiminde temel hedef, hastanın genel durumuna ve riskine uygun olarak en faydalı aynı zamanda da en risksiz ameliyatı gerçekleştirmektir. İşlem sonrasında hastaların büyük bir çoğunluğu, 5-7 gün içinde taburcu olarak sağlıklı bir şekilde gündelik hayatlarına dönebilmektedir.

Güncellenme Tarihi: 05 Haziran 2018Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2009

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/kadinlarda-kalp-damar-hastaliklari/

Kalp Hastalıkları: belirtileri ve tedavisi listesi

Kalp Hastalıkları ve Tedavisi

12 August, 2017

Kalp – tüm organizmanın motorudur.Küresel ekolojik felaket, yaşam, dengesiz beslenme, modern hızı ve günlük stresin artmış seviyesi bu hayati organın çalışmasını bozmaya muhtemeldir.

Kalp hastalığı çok durumda tıbbi cihaz veya ilaçlar bağlı olarak, yaşam bozulmasına yol açar.Ve bazı durumlarda – Hastanın ölümü – zor bir durumda sakatlık.

Bu yazıda, kalp hastalığı bilinen ne odaklanacaktır: belirtileri ve resmi ve halk hekimliği tedavisinde modern yöntemlerin listesini.

Ortak belirtileri

Biz kalp hastalığı ne söyleyecektir: listesi ve belirtileri, tedavisi – dikkat olmadan kalmadı.Birçok türün ve kalp hastalığı alt türü vardır.Her olgu kendi özellikleri ve spesifik belirtiler vardır.Ancak ortak özelliklerine göre kalp hastalığı, sınıflandırmak tıp çevrelerinin sorunu tanımlama kolaylığı için.

 1. Yorgunluk ve halsizlik: Bu nedenle, bir kişinin hemen ileri tetkik için bir kardiyoloji başvurmalısınız altında kalp sorunları, en karakteristik belirtileri vurgulayabilirsiniz.Ne yazık ki, bu belirti kentte yaşayan hemen hemen her saniye kişiyi oluşur.Birisi hafif rahatsızlıktan dikkat edecek olası değildir.Değil, daha önce norm böyle bir durum var ve oldukça beklenmedik ortaya çıktı ve uzun süre sürüncemede Ama eğer kalbin sağlığı hakkında endişe için ciddi bir nedenidir.
 2. hızlı nabız ve kalp atışı.Böyle bir durum, normal egzersiz, duygular, korku ya da heyecan sırasında oluşur.Aritmi hiçbir belirgin nedenle günde hatta birkaç kez bir gün görünür Ama eğer, bir uzman tarafından muayene geçer.Nefes ve
 3. darlığı – komp nefes, nefes darlığı hissi.Böyle bir semptom hastalık veya diğer kalp muzdarip insanların 90% 'unda görülür.
 4. baş dönmesi, bulantı, bayılma, terleme, ödem.Diğerleri tamamen yok iken bazı hastalarda bu tür belirtiler, düzenli görünür.
 5. göğüs ağrısı genellikle yaklaşan kalp krizi uyarıyorlar.Semptom farklı tezahürleri vardır: ağrı keskin, kısa vadeli veya uzun “sıkıştırma”, ağırlık hissi, göğüs gerginlik olabilir.Rahatsızlık Omuz kemeri, sol kol veya bacakta yayılabilir.

Bu insanlar genellikle vücudun sinyalleri en dikkat ödemezseniz gerçeğini fazlalaştı.Ayrıca, her zaman belirli bir hastalığın şiddetli ağrı yok.Liste ve her durumda belirtiler.Ihmal kendi sağlık tıbbi istatistik performansını bozulur: Tüm ölümlerin yaklaşık% 40 kalp hastalığına bağlıdır.

nedenleri orada kalp hastalığı?Isimler, bu tür sorunların listesi her geçen gün daha uzun oluyor.Kalp hastalığı nedenleri çok farklı.Ilk olarak kalıtsal bir faktör olarak ceninin kalp kasının patolojilerin oluşumuna katkıda bulunan bir kadının gebelik çeşitli ihlallerini etkiler.

edinsel kalp problemleri kötü beslenme nedeniyle vardır.Ürünler kardiyovasküler sistem bozuklukları sebep ne gelince, doktorlar tartışıyorlar.Bazı yağlı gıdalar ve basit karbonhidrat aşırı tüketimi olumsuz sağlığını etkiler inanıyoruz.

Diğer hafif Bilim sadece hayır hayvansal yağlar, çoklu doymamış asitler süpersatürasyon organizma kalp kası sorunlara yol açtığını iddia ederken.

Damar kalp hastalığı önleme beslenmesinde altın ortalama sopa ve farklı besin ile vücut doyurabilecek gerektiğini için neyse, biz sonucuna varabiliriz.

olumsuz fiziksel aktivite, alkol ve nikotin doğal dahili motor eksikliği sağlığını etkileyebilir.Ortak sinir sisteminde kalp hastalığı vardır.Bu sağlık sorunları bir listesi her gün artmaktadır.

kalp hastalığına neden olur ve buna bağlı olarak hastalıklar olabilir.Örneğin, metabolik bozukluklar, kan oluşumu ve kan akışı için.

Kalp Hastalıkları: Bir liste

Sendromu düzensiz kalp atışı gezegendeki hemen hemen her üçüncü kişiyi oluşur.Sebepsiz At yarışı nabız ve kalp hızı aritmi veya ihlalin kalp hızı denir.Bu durum kendisini bir hastalık değil, ama o tatsız belirtiler vardır ve ilaçların toksik etkilerine kan akımının kaybı farklı kökenli ciddi kalp sorunları bir işareti olarak kabul edilir.

aritmi

Bu sorunu gidermek için, kök nedenini belirlemek ve onunla mücadele etmek gerekir.Örneğin, kalp atış hızını azaltmak için ilaçlar da vardır, “dizopiramid” “timolol” “Verapamil”, “Magnezyum sülfat” ve diğerleri.Onlar eylem yönteminde farklılık ve advers reaksiyonlar, kontrendikasyonları bir dizi var.Aritmi karşı ayrı reçeteler sağlığı için güvenli değildir.

yaygın decoctions ve otlar infüzyon kalp hızını normalleştirmek için kullanılır.Onlar hakkında daha fazla ilgili bölümde bulabilirsiniz.

Kalp yetmezliği

Böyle bir durum, kalp yetmezliği ve aynı zamanda inanılmaz şekilde, bir hastalık olarak kabul edilir ve kalp işlevindeki bir bozukluğun sonucu değildir.Bu kişi genellikle kalp sorunları, ilgili belirtileri – nefes ve hızlı isimler yorgunluk darlığı.Aynı zamanda, çünkü dokulara ihlali kan arz tırnak plağı siyanoz ve nazolabial üçgen olduğunu kaydetti.

enflamatuar hastalıklar: perikardit, miyokardit,

kalp hastalığı ve inflamatuar karakteri ile, aşağıda listelenmiştir belirtilerin bir listesi vardır endokardit:

 1. Perikardit – iltihabı perikard boşluğunda.Bu tür sorunların nedeni özellikle, oto bağışıklık ve diğer enfeksiyöz hastalık organizması vardır.Ayrıca bir yaralanma sonrasında gelişebilir perikardit.Kas kasılması zorluğu sonuçlanan kalp söz konusu bölümünde, durgun sıvıyı görünür, bu başarısız olur.Kardiyak tamponad – şiddetli formları geliştirmeden önce sadece birkaç saat içinde bu tür bir komplikasyon.Duruncaya kadar artmış inflamasyon ve duvarlar nedeniyle perikard sıvısı basınç psikiyatriste yeteneğini sınırlayabilir.Perikardit hemen aynı zamanda olumsuz hastanın tıbbi prognozu etkileyen belirgin belirtiler değildir.Hastalık ölümcül aittir.
 2. Miyokardit – miyokardın iltihabı.Hastalık virüs, mantar ve bakterilerin etkisiyle geliştirir.Genellikle hiçbir belirti gider.Durumunda Kurtarma bağımsız gerçekleşir.Ifadesine göre antiviral, antibakteriyel immunomodeliruyuschaya tedavisi, kullanılabilmektedir.Teh (kalp kası iç alana germe) hastalığı kardiyomiyopati olası gelişimi.
 3. Endokarditi – endokarda iltihabı, kalp iç astar.Hastalık bulaşıcı kökenlidir.Bu diş çıkarma, örneğin, daha küçük bir görünüşte ameliyat sonrası oluşturulabilmektedir.Semptomlar çok telaffuz:
 • ateş;
 • yüksek vücut ısısı;
 • eklem ağrısı;
 • gri ten rengi;Falanksı
 • kalınlaşma;
 • karaciğer ve dalak genişlemiş;
 • böbrek sorunları geliştirilmesi;Bir stetoskop dinleme
 • üfürüm saptandı.

tehli hastalıklar, sadece bu kalp değil, aynı zamanda diğer organlarda komplikasyon ihtimali bozar.Antibakteriyel maddeler gibi geniş spektrumlu bir hastalık ile elendi.Belirtileri ve tedavisi şiddeti ve hastanın genel durumuna bağlıdır.Antibiyotik tedavisi en az iki haftadır.

Doktor olumlu% 70 hasta için prognoz zamanında tedavi ile.Ama düzenli olarak bu hastalıktan ölüm kaydedildi.Ve sık sık ölüm değil çünkü sadece kalbin bozulması oluşur, ancak karaciğer ve böbrek yetmezliği.

Komplikasyonlar ölümcül kalp hastalığı geliştirmek için kalp kasının Sorunları

inflamatuar doku açar.Bu tür patolojiler listesi düzenli olarak güncellenmektedir.

İskemik

yaygın aterosklerotik kalp hastalığı.Listesi ve bunların tedavisi için yöntemler semptomlara bağlı olarak belirlenir.Örneğin, iskemik kalp hastalığı – çok tehli bir durumdur.

Karakteristik bir özelliği miyokarda kan besleyen koroner arterlerin dahil olmak üzere vücudun başlıca damarları, kan akımının bozulması olduğunu.Koroner kalp hastalığı, tüm kalp hastalığı% 90 oluşturmaktadır.

Bu sorunun genetik yatkınlık, hasta, kilo, diyabet ileri yaş, bazı ilaçlar, kötü alışkanlıkları ve sağlıksız yaşam tarzı alımı oluşumuna katkıda bulunmak.

 1. kalp yetmezliği:

  hastalığı ölüme yol açabilir patolojik koşulların gelişmesi tehlidir.

 2. aritmi.
 3. Anjin.
 4. Miyokard infarktüsü – Kalp kasının iç kabuk kısmının nekroz.
 5. kalp durması.Hastalığın bu yana koroner arter hastalığı

  of

tedavi kalp kası iskemik hastalığının tedavisinde modern yöntemlere özel dikkat ortak bir sorundur.Semptomlar bağlı olarak doktor yeterli tedavi seçer, ancak genel kurallar şunlardır: fiziksel aktivite

 • azalma;
 • diyeti (su ve tuz tüketiminin azaltılması).

tedavi ilaç, kalp hastalığı.Kan akışını artırmak ve kolesterol, aşağıdaki bölme katkıda yardımcı ilaçların listesi:

 • antiplatelet “Trombopol”, “Klopidogrel”;
 • blokerleri “Koronal”, “Betalok”, “Dilatrend”;
 • nitratlar;
 • antikoagülanlar;
 • diüretikler.

koroner kalp hastalığının tedavisi için aşağıdaki cerrahi teknikler için cerrahi yöntem:

 1. koroner by-pass ameliyatı.Tıbbi balonun
 2. giriş.

Ne yazık ki, bugün mümkün değildir hastalığı ortadan kaldırır.Kalp krizi ve koroner arter hastalığının yavaş ilerlemesi de dahil olmak üzere komplikasyonların önlenmesi için kullanılan tedaviler.

Konjenital hastalıklar

Orada doğumsal kalp hastalığı.Isimleri, semptomların listesi, hastalığın doğasına bağlıdır.Yan faktörlerin varlığında fetal gelişim sırasında kalp kasının oluşumu bozuklukları ve çevresindeki arter çeşitli gelişebilir.Böyle bir doğum kusurları yenidoğan ve bebeklerin ölüm nedenlerinin başında gelmektedir.Genellikle doğuştan kalp hastalığı olan bebeklerin derin engelli bulunmaktadır.

ana risk faktörü genetik olduğunu.Çevre, transfer hamile bir kadın ve viral enfeksiyon hastalıkları, kimyasal zehirlenme, nikotin, alkol, uyuşturucu kullanımının suistimali, ileride anne: İkincil faktörler şunlardır.Yenidoğan genellikle reçete edilen cerrahi kalp kası anormalliklerin tespit edilmesi üzerine

gerekli olabilir.Ama böyle önemli bir yöntem yüksek bir risk seviyesine sahiptir.Ne yazık ki, tahminler hayal kırıklığı, ölüm veya sakatlık olasılığı ciddi bir hastalığın tanısında çok yüksektir.Kalp hastalığı

tedavi ve halk ilaçları kalp hastalığı tatsız belirtiler tedavisi için

önleme Ne yazık ki, genetik ve kalıtsal faktörlerin, kimse bağışık değildir.Bu nedenle, konjenital kalp hastalığı önlemek mümkün değildir.Hastalık ve belirtilerin listesi herkes bilmek gerekiyor ve ilk şüphe profesyonel bir muayene için bir kardiyolog uygulamak gereklidir.Bu büyük bir tam iyileşme şansını artırır.Ayrıca

, sağlıklı bir yaşam kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.Aktif, özellikle kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri tanısı dikkat, düzenli bir tıbbi muayeneye tabi, boş vakit geçirmek, kilonuzu izle, uygun bir diyet uyun.

İzle vücudunuzun sinyalleri için – bir doktora zamanında erişimi yalnızca yaşam kalitesini artırmak, ancak birçok durumda böyle değerli bir hediye kazanmak için.

Источник: https://healthtipsing.com/tr/pages/40459

Kalp Hastalığı: Belirtileri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Kalp Hastalıkları ve Tedavisi

Kalp hastalığı, kalbi etkileyen herhangi bir bozukluk türü için kullanılan genel bir terimdir. Kalp hastalığı, kardiyovasküler hastalık değil, kalp rahatsızlığı anlamına gelir. Kardiyovasküler hastalık, kan damarları ve kalp rahatsızlıklarına atıfta bulunurken, kalp rahatsızlığı sadece kalbe işaret eder.

Aşağıda kalp hastalıklarının en yaygın örneklerinden bazılarına bir göz atalım:

Anjin

“Anjina pektoris” olarak da bilinir. Anjin, kalp kası alanının yeterli oksijen alamaması durumunda oluşur. Hasta göğüs rahatsızlığı, gerginlik veya ağrı hissetmektedir. Anjin teknik olarak bir hastalık değildir, daha çok koroner arter hastalığı bir semptomudur. Kalp kasına oksijen eksikliği genellikle plak birikimi (ateroskleroz) nedeniyle koroner arterlerin daralması sebebiyle oluşur.

Aritmi

Aritmi; düzensiz kalp atışıdır.

 • Taşikardi (kalp çok hızlı attığında)
 • Bradikardi (kalp çok yavaş attığı zaman)
 • Prematüre kasılma (kalp çok erken attığında)
 • Fibrilasyon (kalp atışı düzensiz olduğu zaman)

Aritmiler kalp ritmi ile ilgili problemlerdir. Kalbin kalp atışlarını koordine eden elektriksel uyarıları düzgün çalışmadığında gerçekleşir. Kalp atışı çok hızlı, yavaş veya düzensiz olur.

Düzensiz kalp atışı yaygındır, hepimiz deneyimleriz. Bununla birlikte, düzensiz kalp atışları ölümcül olabilir.

Konjenital Kalp Hastalığı

Bu, kalbin nasıl çalıştığını etkileyen bazı doğum kusurları için genel bir terimdir. Konjenital, doğuştan demektir. Örnekler şunlardır:

 • Septal kusurlar: Kalbin iki odası arasında bir delik vardır. Bu duruma bazen “kalp deliği” denir.
 • Obstrüksiyon bozuklukları: Kalbin çeşitli odacıklarındaki kan akışı kısmen veya tamamen bloke olur.
 • Siyanotik kalp rahatsızlığı: Kalpte bir kusur (veya bazı kusurlar) olduğu için vücuda yeterli miktarda oksijen pompalanmamasıdır.

Koroner Arter Hastalığı

Kalbe besin maddeleri, oksijen ve kan sağlayan koroner arterler genellikle plak birikintileri (kolesterol içeren tortular) nedeniyle hastalanır veya hasar görür. Plak birikmesi, koroner arterleri daraltır ve kalpte oksijeni azaltır.

Ayrıca Bakınız: Koroner Kalp Hastalığı Nedir?

Dilate Kardiyomiyopati

Bu bozuklukta kalp odaları genişler. Çünkü kalp kası zayıflar ve kan pompalanamaz. En sık görülen sebep, koroner arter hastalığına bağlı olarak kalp kasına erişen yeterli oksijen (iskemi) ulaşmamasıdır. Genellikle sol ventrikül etkilenir.

Miyokardiyal Enfarktüs

Kalp krizi, kardiyak enfarktüs ve koroner tromboz olarak da bilinir. Kan akışının kesilmesi (oksijen eksikliği), kalp kasının bir bölümünü tahrip eder veya yok eder. Buna genellikle koroner arterlerden birinde (kalbe kan tedarik eden damarlar) gelişen bir kan pıhtısı neden olur. Bir arter aniden daralırsa (spazm) da görülebilir.

Ayrıca Bakınız: Kalp Krizi Belirtileri

Kalp Yetmezliği

“Konjestif kalp yetmezliği” olarak da bilinir. Kalp, vücudun etrafında etkili bir şekilde kan pompalamaz. Vücudun sol veya sağ tarafı etkilenebilir. Bazen iki taraf da etkilenir. Koroner arter hastalığı veya hipertansiyon (yüksek tansiyon), zamanla kalbi dolum ve pompa için çok sert veya zayıf bırakabilir.

Ayrıca Bakınız: Kalp Yetmezliği Belirtileri

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Sol ventrikül duvarının kalınlaşması, kanın kalpten uzaklaşmasını zorlaştıran genetik bir bozukluktur. Kalbin kan pompalamak için daha fazla çalışması gerekir. Bu, atletlerde ani ölümün önde gelen nedenidir. Birinci dereceden ebeveynlerde varsa, çocuklarda görülme olasılığı %50’dir.

Mitral Yetmezlik

“Mitral kapak yetersizliği” olarak da bilinir. Kalpteki mitral kapak yeterince kapanmadığında mitral yetmezlik veya mitral yetersizlik ortaya çıkar ve kanın kalpten geri dönmesine izin vermez. Kan, kalp veya vücuda etkili bir şekilde geçemez. Hastalar yorgunluk ve nefes darlığı hissederler.

Mitral Kapak Prolapsusu

Sol atriyum ile sol ventrikül arasındaki valf tamamen kapanmaz, yukarı doğru çıkıntı yapar (yukarı doğru çıkıntı yapar veya atriyuma geri döner). Vakaların çoğunda yaşamı tehdit etmez ve tedaviye gerek yoktur. Bazı hastalar, özellikle durum mitral yetersizliği ile işaretlenmişse, tedavi gerektirebilir.

Pulmoner Stenoz

Pulmoner kapak çok sıkı olduğu için kalbin sağ ventrikülden pulmoner maddeye pompalaması zordur. Sağ ventrikül tıkanıklığın üstesinden gelmek için daha fazla çalışma yapmak zorundadır.

Şiddetli stenozu olan bir bebek siyanotik hale gelebilir. Çocuklar genellikle semptomlara sahip değildirler. Sağ ventriküldeki basınç çok yüksekse, tedavi gereklidir.

Bir tıkanıklık varsa, balon valvüloplasti veya açık kalp ameliyatı gerekli olabilir.

Web sitemiz, ziyaretçilerimize online reklamlar sunmaktadır. Lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakarak bize destek olunuz.

Источник: https://www.hastalopedi.com/kalp-hastaligi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.