Kalp Kası Kalınlaşması Nedir? Belirtileri, Tedavisi ve Nedeni

Kalp Kası İltihabı Nedenleri ve Belirtileri (Miyokardit Nedir?) – Sağlık Ocağım .NET

Kalp Kası Kalınlaşması Nedir? Belirtileri, Tedavisi ve Nedeni

Kalbin büyük bir kısmı kastan oluşur ve bu kasta da diğer kaslar gibi enfeksiyonel rahatsızlıklar olabilir. Miyokardit veya kalp kası iltihabı durumunda, kalp atışlarında hızlanma sonucu kalp çarpıntısı, nefes darlığı, göğüs bölgesinde ağrı ve yorgunluk gibi bazı şikayetler ortaya çıkabilir.

 Kalp kası iltihabı virüs ve bakteri nedeni ile meydana çıkan hastalıklardan dolayı bu bakterilerin kalp kasına ulaşarak yerleşmesi sonucu ortaya çıkabilir.

Fakat kalp kası iltihabı belirtilerin net olduğu durumlarda teşhis edilebilir ve ciddi derecedeki kalp kası iltihaplarına çok fazla rastlanmaz.

Kalp kası iltihabı (miyokardit) nedenleri

Kalp kası iltihabına sebep olan etkenler, batılı ülkelerde en sık görülen hastalık nedeni olarak bilinen, coxsackie B ve echovirüs gibi virüsler ve kabakulak, grip, kızamık, çocuk felci gibi hastalıkların virüsleri de miyokardit (kalp kası iltihabına) neden olabilir. Septisemi (kana yüksek oranda mikropların ve bakterilerin karışması) sonucunda da kalp kası iltihaplanması görülebilir. Bu enfeksiyonlar oldukça tehli olup, hastalık difterinin sebep olduğu bir durum olarak da meydana gelebilir.

Fakat difteri aşısı yapılmış kişilerde miyokardit riski daha azdır. Diğer bir neden ise trişinoz, bu hastalık genelde domuz eti yenmesi ile ortaya çıkar ve bu hastalıkta kalp kası iltihabına neden olabilir.

 Bunların dışındaki miyokardit nedenleri AİDS virüsü, alerjik hastalıklar, romatoid artrit, kavasaki hastalığı, immün sistem hastalıkları, kollajen damar hastalıkları, toksik miyokardit (alınan ilaçlara ve toksik maddelere maruz kalınması) gibi, mantar enfeksiyonları, sarkoidoz, Akdeniz ateşi hastalığı (FMF) ve bağ dokusu hastalıkları gibi bazı hastalıklar da miyokardit (kalp kası iltihaplanmasına) neden olabilir ve hatta bazen hiç bir nedene bağlı olmayan kalp kası iltihaplanması da gelişebilir.

Kalp kası iltihabı (miyokardit) bulguları ve teşhisi

Miyokardit tanısı sıklıkla atlanan bir hastalıktır. Çünkü miyokardit’e neden olan ajanların çoğu birden fazla organ tutulumu gösterir ve hastaların genelinde kalbin dışındaki organların bulguları ön planda çıkar.

Kalp kası iltihabı olup olmadığını anlamak için öncelikle bir kardiyoloji uzmanına gitmek gereklidir.

Öncelikle hasta muayene edilir ve muayene sırasında değişik kalp sesleri (üfürümler) duyulması, yüksek ateş, hastanın hissettiği göğüs ağrısı, eklem ağrıları ve kalp yetmezliğine bağlı klinik belirtilerin değerlendirilmesi tanıyı koymada yardımcı olabilir.

Miyokardit teşhisinde muayene dışında bazı tetkikler de gerekebilir.

Kalp kası iltihabından şüphelenildiğinde elektrokardiyografi (EKG) testi yapılır ve EKG’de kalp atışlarının hızlanması ve normal ritmi bozan ekstrasistoller görülür.

Diğer tetkikler ise röntgen filminde kalp büyümesi görülebilir. Akciğer grafisinde akciğerde sıvı toplanmasına bağlı dolgunluk gibi bulgular görülür veya akciğerler normal olabilir.

Ekokardiyografi (EKO)’de fonksiyon bozukluğu, perikardiyal sıvı ve mitral yetersizlik saptanabilir. Endomiyokardiyal biyopsi, enfeksiyöz miyokarditin tanısını koymada ve hastalığın akut, kronik ya da iyileşmiş gibi evrelerini belirlemede oldukça değerli bir yöntemdir.

Ayrıca son yıllarda miyokardit (kalp kası iltihabı) tanısını koymaya yardımcı olması açısından genişlemiş, kasılma gücü azalmış ince duvarlı ventriküllerin görüntülenmesinde MR (manyetik rezonans) görüntüleme yöntemi de kullanılır ve bazı kan tahlilleri de istenebilir.

Kalp kası iltihabı (miyokardit) tedavisi

Kalp kası iltihabı tedavisi

Kalp kası iltihabı tedavisinde enfeksiyonel ve asalak kökenli kalp kası iltihabının tedavisinde antibiyotik tedavisi ve dinlenme ile iyileşme sağlanabilir. Tedavi döneminde dinlenme tavsiyesi uyulmaz ise ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir ve çok fazla yorulan ve ağır egzersiz yapan gripli hastalarda ritim bozukluğuna bağlı ani ölüm riski vardır.

Akut romatizmal ateşe neden olan diş çürükleri ve bademcik iltihabı gibi rahatsızlıkların gecikilmeden tedavisinin yapılması oldukça önemlidir. Coxackie b enfeksiyonu bulunan hastaların EKG ve röntgen görüntülerinde iltihap belirtileri kaybolup, kalbin çalışması normale dönene kadar (10-14 gün süresince) yatak istirahati devam edebilir.

Tedavi süreci antibiyotik, ritim düzenleyici, kan sulandırıcı ilaç ve idrar söktürücü ilaç tedavisi şeklinde ilaç tedavisi gerekebilir. Bunların yanı sıra, hastanın az tuzlu diyet ve dengeli beslenmesi, sık ve az yemek yemesi ve çok fazla yorulmaması gereklidir.

Miyokardit olan hastalar genelde tam olarak iyileşirler. Fakat bazı hastalarda ise kalp kasının genişlemesinden dolayı iyileştikten bir süre sonra kalp kası hastalığı (kardiyomiyopati) meydana çıkabilir.

Bazı miyokardit hastalarında kalpte ciddi hasar oluşmuş ise kalıcı veya geçici kalp pili (pacemaker) takılması gerekebilir.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: //www.saglikocagim.net/kalp-kasi-iltihabi-nedenleri-belirtileri-miyokardit-nedir/

Kardiyomiyopati Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Kalp Kası Kalınlaşması Nedir? Belirtileri, Tedavisi ve Nedeni

Haber güncelleme tarihi 21.01.2019 17:43

Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı) Nedir?

Kardiyomiyopati, kalp yetmezliğinden ve kalp kası bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Kalp kasının kasılma gücünün azalmasıyla birlikte ortaya çıkan kardiyomiyopati, çeşitli nedenler sonucunda meydana gelebilir.

Yapılan gözlemler sonucuna göre kardiyomiyopatilerin yaklaşık %50’si 2 yaş altında başladığı belirtilmektedir. Kardiyomiyopati birçok kalp hastalığını nitelendiren genel bir terimdir.

Kalp kasının zarar görmesiyle birlikte kalp fonksiyonunda meydana gelen bazı bozulmalar kardiyomiyopatinin başlıca nedenlerindendir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 1995 yılında yaptığı tanımlamaya göre kardiyomiyopatiler, kalp fonsiyonlarının bozulmasına neden olan kalp kası hastalıkları olarak nitelendirilmiştir. Kardiyomiyopati, gerek yapısal gerekse fonsiyonel açıdan değerlendirilerek 4 grupta incelenmektedir.

Bazı kardiyomiyopati türlerinde kalp kası anormal bir şekilde kalınlaşırken bazı türlerinde ise kalp kası güçsüzleşerek incelir. Her iki durumda da kalp kanı etkili bir şekilde pompalamada güçlük çekerek birçok sorunu da beraberinde getirir.

 Kalp, kanı pompalamada güçlük çekerken kan kalpte hareketsiz kalır ve kan pıhtılaşması olasılığı önemli oranda artar. Kan pıhtılaşmasının yanı sıra emboli riski de artış gösterir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen kardiyomiyopati, genellikle damar tıkanıklığı nedeniyle kalp kasındaki güç kaybı ile ortaya çıktığı gibi damar tıkanıklığı olmadan kalp kasında meydana gelen güçsüzleşmeye de dayanabilir.

Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı) Neden Olur?

Yani diğer adıyla kalp kası hastalığı birçok nedene bağlı olarak meydana gelebilir. Damar tıkanıklığından genetik etkenlere kadar birçok unsurun etkili rol oynadığı kardiyomiyopatide 4 tip bulunması bu nedenlerin kişiden kişiye değişkenlik göstermesine neden olmaktadır.

 Ailesinde kalp kası hastalığı geçmişi olan kişiler risk grubunda yer alırken, kalp damarı tıkanıklığına bağlı kalp krizi, diyabet, bazı zehirlenmeler, bazı iltihabi hastalıklar, ritim bozukluğu, hipertansiyon, düzensiz beslenme, kokain kullanımı, alkol ve sigara tüketimi gibi unsurlar kardiyomiyopati hastalığının başlıca nedenlerindendir. 4 tipi bulunan kardiyomiyopati hastalığının nedenleri bu tiplere göre değişkenlik gösterirken; kalp kası hastalıklarının en sık görüleni dilate kardiyomiyopati, gençlerde sıklıkla gözlemlenir. Dilate kardiyomiyopatinin nedenleri ise radyoterapiler, viral enfeksiyonlar ve kullanılan bazı ilaçlar olarak sıralanabilir.

Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı) Belirtileri

 • Göğüs ağrısı
 • Halsizlik
 • Çabuk yorulma
 • Nefes darlığı
 • Çarpıntı
 • Bacaklarda görülen şişkinlik (ödem)
 • Bayılma

Dilate Kardiyomiyopati

100 bin kişiden 30’unda görülürken en sık görülen kardiyomiyopati tipi olarak nitelendirilmektedir. Kalbin genellikle sol ve bazı durumlar sağ tarafının kasılma fonksiyonun güçsüzleşmesiyle birlikte genişlemesidir.

Sol veya sağ ventrikülün genişlemesiyle birlikte kalbin kan pompalama fonsiyonunda azalma görülür. Her yaş grubundaki bireyde gözlemlenen dilate kardiyomiyopati, genellikle orta yaş grubunda sıkça görülür.

Görülme sıklığını kadın-erkek olarak incelemek gerekirse dilate kardiyomiyopatinin kadınlara oranla erkeklerde daha sık gözlemlendiği belirtilmektedir. Ailesinde dilate kardiyomiyopati hastası olan kişiler risk grubunda yer alır.

Dilate kardiyomiyopati hastalığın herhangi bir evresinde ortaya çıkabileceği gibi bazı durumlarda belirti vermeyebilir. Halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, bayılma ve ciddi ritim bozuklukları dilate kardiyomiyopatinin belirtileri olarak sıralanabilir. Belirtilerin arasında yer alan ciddi ritim bozukluğu ani ölümlere sebebiyet verebilir.

Dilate Kardiyomiyopati Nedenleri

 • Kalp damar tıkanıklığı
 • Kororer arter hastalıkları
 • Kalp kapağı hastalıkları
 • Kanser
 • Viral enfeksiyonlar
 • Kemoterapi ve radyoterapiler
 • Genetik etkenler

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Genetik bir hastalık olduğu belirtilen hipertrofik kardiyomiyopati, genellikle kalbin sol ventrikülün duvar kalınlığının aşırı artış göstermesidir.

500 kişinden 1’inde gözlemlenen hipertrofik kardiyomiyopati, kalınlaşma ve büyüme nedeniyle kalbin sol ventrikül odacığının daralması söz konusu olur. Çocukluk döneminde ortaya çıkan hipertrofik kardiyomiyopati daha şiddetli seyretmektedir. Ancak herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir.

Kardiyomiyopinin bu tipinde genetik etkenler önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle ailesinde hipertrofik kardiyomiyopati hastası bulunan kişiler risk grubunda yer alırlar.

Hipertrofik kardiyomiyopati hastalarının hayati tehdit oluşturan kalp ritim problemi taşımaları oldukça önemli ve ciddi bir durumdur.

Ailede ani kalp ölümü olması, kalp duvar kalınlığının artması, efor gerektiren egzersiz sonucunda tansiyon düşmesi ve bayılma gibi durumlar ani ölüm riskini yükselten unsurlardandır.

Hipertrofik Kardiyomiyopati Belirtileri

 • Nefes darlığı
 • Göğüs ağrısı
 • Çarpıntı
 • Bayılma

Restriktif Kardiyomiyopati

Kalp kasının daha sert olması nedeniyle her kalp atışı sırasında kalbin kanla dolması zorlaşır. Bir başka deyişle kalbin içine dolacak kanda sorunlar meydana geldiğini söyleyebiliriz. Sıklıkla yaşlılarda gözlemlenen bu durum hemen hemen her yaş grubunda meydana gelebilir.

 Çeşitli kalp hastalıkları nedeniyle ortaya çıkabileceği düşünülen bu tip kardiyomiyopatinin kesin nedeni henüz bilinmemektedir. Toplumda görülme sıklığı oldukça az olan restriktif kardiyomiyopati, hastalığının ilerleyen dönemlerinde kalp nakli söz konusu olabilir.

Restriktif Kardiyomiyopati Belirtileri

 • Vücudun çeşitli bölgelerinde görülen ödem
 • Fonksiyon kaybı
 • Karnın su toplamasına bağlı karın şişliği

Aritmojenik Kardiyomiyopati

Kalp yetmezliğine neden olan aritmojenik kardiyomiyopati, genellikle kalbin sağ ventrikülünün ucunda yağ birikimi ile belirti vermektedir. Aritmojenik kardiyomiyopati kalp yetmezliğinin yanı sıra fonksiyon kaybına neden olmaktadır. Nedeni henüz kesin olarak bilinmeyen aritmojenik kardiyomiyopatinin genetik geçişli olabilceği düşünülmektedir.

Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı) Tedavisi

Kardiyomiyopati yani kalp kası hastalığının tedavisi türüne göre değişkenlik göstermektedir. Tek bir tedavi yöntemi bulunmayan kardiyomiyopatinin seyri, evresi ve türüne göre farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

 Damar tıkanıklığının söz konusu olması durumunda balon yöntemi veya bypass ameliyatı uygulanabilir. Kalınlaşmanın neden olduğu tıkanıklıklarda ise uygulanan ilaç tedavileri ile kasın gevşemesi ve tıkanıklığın azalması amaçlanır.

Uygulanan ilaç tedavileri aynı zamanda kalbin daha rahat çalışmasını sağlarken kan basıncının düşmesine yardımcı olur. Kullanılan ilaçların arasında yer alan kan sulandırıcılar ise damar tıkanıklığını en aza indirerek felç riskini önler.

 Uygulanan bir diğer tedavi yöntemi ise kalp pilidir. Hastaya takılan kalp pili ile ritim bozukluğu önlenir ve kalbin vuruş yönü değiştirilerek kalınlaşmaya bağlı tıkanıklık en aza indirilir. Bir diğer kalp pili uygulaması ise 3 odacığa yerleştirilen kalp pilidir.

Bu yöntem kalp yetmezliğinin tedavisinde oldukça önemlidir. Implantable cardioverter defibrillatör (ICD) ismindeki cihazlar ile hayati risk taşıyan ritim bozuklukları tedavi edilir.

Önerilen İçerik;

► Kalp Yetmezliği Nedir? Kalp Yetmezliği Hakkında Bilgiler

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

 • Ailemde Kimse Kalp Hastası Değil Ben de Olmam

  Kalp hastalıklarında genetik elbette önemlidir. Ancak her zaman genetik unsurlardan dolayı kalp hastası olacaksınız diye bir şey yok.

  Genetik anlamda ailesinde kalp hastalığı öyküsü olmayıp, sağlıksız beslenen, sağlıklı yaşamayan kişilerde kalp hastalığı görülürken, genetik anlamda kalp rahatsızlığı olabilecek ama sağlıklı ve düzenli beslenen kişilerde ise kalp rahatsızlıkları görülmeyebilir.

 • Kolesterol ve Tansiyon İlaçlarımı Kullanıyorum, İstediğim Şekilde Beslenebilirim

  İlaç kullanımının yanında düzenli beslenme ve egzersize de önem verilmelidir. Bu her istediğinizi yiyeceğiniz anlamına gelmiyor. Düzenli olarak diyet programına girip uygulamalısınız.

 • Kalp Hastası Olanlar Grip Aşısı Olamaz

  Aksine kalp hastası olanlar grip aşısı mutlaka olmalıdırlar. Ayrıca kalp kapak ameliyatı geçirmiş olanlar ise grip aşısının yanında zatürre aşısı da olmalıdırlar.

 • Kalp Hastalıklarına Erkekler Yakalanır

  Çoğunlukla erkeklerde görülüyor olması, kadınlarda görülmüyor olduğu anlamına gelmez. Kadınları bir nebze de olsa kalp hastalıklarından koruyan faktör östrojen hormonudur.

 • Tereyağı, Ekmek ve Yumurta Yememeliyim

  Bu besinleri hiç tüketmeyeceksiniz diye bir şey yok. Tabi ki her şeyin fazlası zarar. Ölçülü ve kararında tükettiğiniz takdirde yararı bile vardır. Örneğin haftada 3 gün yumurta tüketebilirsiniz. Ekmeği ise tam buğday ekmeğinden yana tercih etmelisiniz.

 • Düzenli Beslenmek ve Egzersiz Yapmak Kalp Krizinden Korunmam İçin Tek Yol

  Elbette düzenli beslenmek ve egzersiz şart. Ancak bunların yanında sigara, alkol kullanımı, diyabet, tansiyon problemleri ve stres kalp hastalığına etkendir. Bunlara da dikkat etmek gereklidir.

 • Tansiyonumu Kontrol Altında Tutmak Kalp Sağlığım İçin Yeterli

  Tansiyonunuzun düzenli ve kontrol altında tutulması kalp rahatsızlıklarını önlemenin gerekliliklerinden sadece bir tanesi. Kalbinizin sağlıklı atması için diğer rahatsızlıkların da kontrol altında tutulması gereklidir. Şeker, kolesterol gibi.

 • Kalp Rahatsızlıkları İleriki Yaşta Görülür

  Günümüzde kalp hastalıkları sadece ileri yaş grubunda değil, genç ve orta yaş grubunda da ortaya çıkmaktadır.

 • Kalp Hastası Egzersiz Yapamaz

  Aksine kalp hastaları düzenli olarak egzersiz yapmalıdır. Önemli olan nokta her kalp hastası olan kişinin kalp yetersizliğinin derecesine göre ve ona uygun egzersiz yapmasıdır.

 • Kalp Ameliyatından Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak

  Ameliyattan sonra daha sağlıklı atan bir kalple hayatınıza devam edeceksiniz. Ameliyattan sonra hayatınız daha güzelleşip, daha risksiz ve sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edeceksiniz.

Источник: //www.neoldu.com/kardiyomiyopati-nedir-ve-nasil-tedavi-edilir-11011h.htm

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..