Kalp Nakli Hayat Kurtarıyor

Türkiye’de ve Dünyada Gerçekleşen İlk Kalp Nakli

Kalp Nakli Hayat Kurtarıyor

Dünyada yapılan ilk kalbinde verici olarak şempanze kullanmış ve cerrahi müdahaleden sonra hasta ortalama olarak bir saat civarında yaşayarak hayatını kaybetmiştir.

İçindekiler

 • İlk Kalp Nakli
 • Şempanze Kalbi
 • Türkiye’de İlk Kalp Nakli

İlk Kalp Nakli

Afrika’nın güney kesiminde bulunan Cape Town bölgesinde yapılan ilk kalp nakli ameliyatı; doktor. Christian Barnard sayesinde; 2 Aralık 1976’da Groote Schuur adındaki Hastanede gerçekleşmiştir. Direk olarak kalp kasıyla ilgili olan ilk ameliyatsa doktor. Louis Rehn’ın Frankfurt’ta buluna Kent hastanesinde 9 Eylül 1896 senesinde gerçekleştirdiği operasyondur.

Bir meyhane ortamında çıkan bir kavga sonucunda; kimliği belli olmayan biri tarafından göğüs bölgesinden yaralanan yirmi iki yaşındaki bahçıvan Willam Justus kalp kasında sağ karıncığa bir buçuk santimetrelik bir yara aldı.

Yaradan akan kan, ipek tampom yardımıyla kapatılmış ve kalp zarıyla plevne arasında oluşan kan temizlenerek yapılan bu başarılı operasyon sonunda kısa süre içinde iyileşmişti.

Daha evvelden kalp kasında yara alan hastalarda ölüm oranı neredeyse yüzde yüz iken; doktor Rehn tarafından yapılan ameliyatlar sayesinde kalp kasından yara alan hastalarda yüzde kırk oranında başarı gerçekleşmiştir.

İlk Kalp Nakli

Tarihte yapılan ilk kalp nakline imzasını atan doktor Christian Barnard  bu operasyonu 2 Aralık 1967 yılında gerçekleştirmiş ve bu cerrahı müdahale tam olarak altı saat sürmüştür.

Bu ameliyat sırasında yirmi beş yaşında bir trafik kazası sonucunda beyni parçalanarak ölen Denise Darvall’ın kalbi alınmış ve Louis Waskansky isminde senelerdir kronik kalp kası rahatsızlığı olan bir bakkala takılmıştır.

Otuz kişiden oluşan bir ameliyat ekibiyle yapılan cerrahi müdahale sonrasında Louis Waskansky tam on sekiz gün, Denise Darvall’ın kalbiyle yaşamış ve on sekiz günün sonunda akciğerlerinde oluşan bir iltihap sonucu yaşamını yitirmiştir.

Şempanze Kalbi

Kardiyolojik sitemin en önemli parçası olan kalp nakli ameliyatları; birçok insanın hayatını kurtaran, yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmesine yardımcı olan oldukça önemli bir cerrahi müdahaledir.

Kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları olan hastaların birçoğu kendilerine uygun kalbi beklerken, organlarını bağışlayan insanlar, kendilerinden sonra da bu insanlara yepyeni bir yaşam vermektedir.

Çok eski bir geçmişi olmayan kalp nakil operasyonları 1960’lı senelerden itibaren aktif bir şekilde gündeme gelmiştir. İlk nakil bir maymundan, şempanzeden insana nakil edilen kalp kasına ait olmuştur.

Dr.

James Hardy tarafından; Boyd Rush’a yapılan bu müdahalede ilk olarak o an ölen bir hastanın kalbi kullanılmak istenilmiş fakat yasalara uygun olmadığı için vakit kaybetmeden bir şempanze kalbi bu cerrahi müdahale için denenmiştir. Bu operasyonda dayanak şempanzeden alınan böbrek nakillerinin başarılı sonuçlar vermesiydi. Fakat hasta maalesef ameliyat sonrasında en fazla doksan dakika hayatta kalabilmiştir.

Türkiye’de İlk Kalp Nakli

Türkiye’de gerçekleşen ilk kalp nakli; 22 Kasım 1968 senesinde Dr. Kemal Bayazıt tarafından yapılmıştır. Kalp kasında üç kapağı birden çürüyen ve buna bağlı bağlı olarak kardiyolojik sistemi zayıflayan Maviş Karagöz kırk bir yaşındaydı.

21 Kasım gecesi; trafik kazası sonucu yaşamını yitiren bir hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Doktor Bayazıt aynı gece zaman kaybetmeden Ankara’da Numune hastanesine geldi. Yan yana iki ameliyathane hazırlandı.

Bunlardan birine trafik kazasında ölen hasta; diğerine ise Maviş Karagöz yani alıcı hasta yerleştirildi.

Maviş Karagöz; doktor. Yalçın Güran, doktor. Ahmet Eralp ve doktor. Mansur Şağban tarafından hazırlanırken; vericı olan hastanın kalbi doktor Kemal Beyazıt tarafından çıkarıldı.

Alıcı olan hastanın göğüs kısmı üç doktor tarafından açılarak kalbi; akciğer kalp makinesine bağlandı.

Nakil olacak kalp Kemal Bayazıt tarafından çıkarılıp getirilince, Maviş karagöz’ün sorunlu olan kalbi durdurularak çıkarılmış ve yerine yeni olan kalp takılması işlemi yapılmıştır. Kalbin nakil edilmesi yaklaşık olarak bir saat gibi kısa sürede gerçekleşmişti.

Nakil yapılan hastanın yeni kalbi, akciğer makinesinden çıkarıldığında hemen çalışmaya başlamış ve tansiyon hemen yükselmişti. Başarılı bir şekilde gerçekleşen bu ameliyatta kalbin kasılma potansiyeli oldukça iyi idi. Hasta sıkıntısız bir şekilde makineden ayrıldı ve yoğun bakım odasına alındı.

Her şey normal giderken hastanın ameliyat yerindeki direnlerden kan sızıntısı başlamış ve tansiyonu giderek düşmeye başlamıştı. Hastanın daha önce yaşadığı kalp yetersizliği nedeniyle karaciğerlerinde ortaya çıkan yetersizlik yeni kalbin sağlıklı bir şekilde çalışmasına engel oluyordu.

Bu arada ameliyat sonrasında sekiz saat geçmiş ve hasta yavaş bir şekilde kendine gelmeye başlamıştı. Tansiyon giderek düşüyor ve ritim bozuluyor, kardiyolojik sistemin gücü azalıyordu. Hastanın bu konuda tedavisi planlanırken Maviş Karagöz yaşamını yitirdi.

Türkiye’de yapılan ilk kalp nakli bu şekilde başarılı bir şekilde sonuçlanamamış oldu.

Dünyada gerçekleşen seksen altıncı kalp nakli olan bu ameliyattan birkaç gün sonra ikinci nakil işlemi de İstanbul’da; doktor. Siyami Hersek tarafından gerçekleştirildi. Bu cerrahi müdahale de her ne kadar başarılı olmuş olursa olsun, hasta ameliyattan birkaç gün sonra yaşamını yitirmişti.

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://kalpritmi.com/ilk-kalp-nakli.html

Kalp Nakli : Geçmişten günümüze neler oldu? – Bilimma Bilim Haberleri

Kalp Nakli Hayat Kurtarıyor

Kalp nakli, günümüzde pek çok insanın hayatını kurtaran önemli bir ameliyattır. Pek çok insan kalp nakli beklerken organ bağışçısı olanlar ise bu insanlara tekrar hayat vermektedirler.

Aslında kalp nakli çok eski bir uygulama değildir. 1960’lı yıllardan itibaren günümüze gelişerek gelmiştir. İlk denemelerin bir şempanzeden insana yapılmıştır.

Şempanzeden insana kalp nakli

İlk kalp nakli denemesi 1964 yılında cerrah James Hardy tarafından, hasta Boyd Rush üzerinde denenmiştir. Daha önce başka doktorlar tarafından şempanzeden yapılan böbrek transplantasyonlarından esininlenen Dr.

Hardy, aslında hastanedeki beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastadan kalp almak istemiştir. Ancak Yasal çerçeve uygun olmadığı için gerçekleşmemiştir.

Bu nakil sonucunda hastaya nakledilen şempanze kalbi hastanın vücudunda 60 (kimi kaynaklarda 90) dakika boyunca çalışmıştır.

Kaynak : https://www2.umc.edu/Education/Schools/Medicine/Clinical_Science/Surgery/Dr__James_D__Hardy.aspx

İlk insandan insana kalp nakli

İnsandan insana ilk kalp nakli ise Güney Afrika Cape Town’da Dr. Christiaan Barnard tarafından  gerçekleştirilmiştir. 25 yaşında ölen bir kadından alınan kalp, 55 yaşındaki Louis Washkansky’nin vücuduna aktarılmıştır. Bu kalp naklinden sonra hasta Louis Washkansky 18 gün hayatta kalmıştır.

Dünyanın pek çok yerinde ses getiren bu çalışmanın ardından, kalp nakli pek çok yerde yapılmıştır. Ancak, kalp naklinin sonrası yaşama süresi çok kısa olduğu için 1968’de 100 kişiye yapılan kalp naklinin 1970’de 18 kişiye düşmüştür.

Doku uyumu çalışmaları ve bağışıklık baskılayıcı ilaç çalışmaları ile 20 yıl kadar sonra kalp naklinin tekrar canlı bir konuya dönüşmüştür.

Kaynak: http://columbiasurgery.org/heart-transplant/brief-history-heart-transplantation

Türkiye’de ilk kalp nakli

Türkiye’de ilk kalp nakli ise 1968 yılında gerçekleştirilmiştir. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 22 Kasım 1968 yılında Op.Dr. Kemal Bayazıt tarafından gerçekleştirilen bu kalp naklinin dönemin teknikleri açısından başarılıydı.

Ancak hasta, doku uyumsuzluğu problemlerinden ve bağışıklık baskılayıcı ilaçların henüz geliştirilmemiş olmasından dolayı 18 saat sonra yaşamını kaybetti.  Dr.

Bayazıt Türkiye’de kalp cerrahisinin gelişmesi anlamında önemli çalışmalar ortaya koymuş önemli bir bilim insanıydı.

2017 yılında ise öğrencilerinden Prof. Dr. Deniz Süha Küçükaksu Dr. Kemal Bayazıt’ı anlattığı “Kalbin son imparatoru” adlı eserinde biyografisini ele aldı.

Kaynak : https://neokuyorsun.com/kitap/kalbin-son-imparatoru-dr-kemal-bayazit-bir-kalp-cerrahinin-yasam-oykusu

Görsel

Türkiye’deki ikinci kalp nakli

Türkiye’deki ikinci kalp nakliyse Dr. Kemal Bayazıt’ın operasyonundan 24 saat sonra Dr. Siyami Ersek tarafından İstanbul’da gerçekleştirildi. Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi’nde gerçekleştirilen nakil operasyonunda Ersek bir trafik kazasında ölen 55 yaşındaki bekçinin kalbini 26 yaşındaki bir gence nakletti. Ancak bu hastada 39 saat sonra yaşamanı yitirdi.

Kaynak: http://www.siyamiersek.gov.tr/HastaneIcerik.aspx?p=992afe0f-f66e-441e-9021-d561fe675696

İlk pediyatrik kalp nakli

İlk pediyatrik kalp nakli 1984 yılında 4 yaşındaki bir çocuğa ilk yapıldı. Kalbin nakli başarılı oldu. Önceki yıllarda da yine çocuklara kalp nakilleri yapılmıştı.

Ancak yetişkinlerle aynı sebepten yani doku reddi sebebiyle bu hastalar yaşayamamışlardı.

Tolypocladium inflatum mantarından elde edilen siklosporin (cyclosporine) önemli bir bağışıklık baskılayıcı olarak geliştirildi ve başarılı kalp nakilleri yapılmaya başlandı.

1984 yılında ilk başarılı pediyatrik kalp naklini olan bu çocuk daha sonra 1989’da yine kalp nakliyle kalbi değiştirilmiştir. 2006 yılında ise başka sağlık sorunlarından dolayı yaşamını kaybetti.

Kaynak: http://columbiasurgery.org/heart-transplant/brief-history-heart-transplantation

Polonya’da ilk kalp nakli ve Dr. Zbigniew Religa

National Geograpich’in fotoğrafıyla tanıdığımız Zbigniew Religa Polonya’da ilk kalp nakllini yapan cerrahtır. Gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından 23 saat geçtikten sonra çekilen fotoğrafında dikkatli gözlerle hasta takip monitörünü takip etmektedir. Fotoğrafın diğer bir dikat çeken ayrıntısı ise , arka köşede uyuya kalmış asistanıdır.

Religa, 2009’da akciğer kanseri sebebiyle yaşamını kaybetmiştir. Kalp naklinin gerçekleştirdiği hastası ise hala yaşamaktadır.

Kaynak : http://www.zmescience.com/other/great-pics/zbigniew-religa-picture/

Источник: https://www.bilimma.com/kalp-nakli-gecmisten-gunumuze-neler-oldu/

Böbrek Nakli ile Hayat Kurtar

Kalp Nakli Hayat Kurtarıyor

12 Mart Dünya Böbrek Günü kapsamında , Türkiye’de ve Dünya’da önemi vurgulanan ama halen istenilen düzeyde yapılmayan organ bağışının önemini Medicana International İstanbul Hastanesi Organ Nakil Birim Sorumlu Hekimi Genel Cerrahı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar ile görüştük. Türkiye’de özellikle Böbrek Nakli konusunda üstün başarılara imza atan Sn. Sarıyar Böbrek Nakli’ni ve önemini anlattı.

Böbrek Nakli

Son dönem böbrek yetmezliği olan kişiler tedavi edilmezlerse yaşamaları mümkün değildir. Bu hastalar için diyaliz ve böbrek nakli olmak üzere iki tedavi alternatifi vardır. Bu tedavi alternatiflerinin seçimine  hekim ,  hasta ve ailesi görüşerek karar vermelidir. Diyaliz  hastayı yaşatan bir tedavi yöntemidir.

Fakat hiçbir makine doğal organın yapmış olduğu bütün fonksiyonları yerine getiremez. Bu nedenle böbrek nakli hem hastanın yaşama süresi, hem yaşadığı hayatın kalitesi itibariyle çok büyük üstünlüklere sahiptir.

Hastalar,  başta yiyecek içecek olmak üzere yaşamını sınırlayan kısıtlamalardan kurtularak, serbestçe beslenen sağlıklı kişiler olarak hayatlarını sürdürürler. Çalışma ve sosyal hayatı normale döner.  Diyaliz için tedavi merkezlerinde geçirdikleri uzun süreleri artık kendilerine ayırma fırsatını elde etmiş olurlar. Daha uzun süre yaşarlar.

Böbrek nakli harcamalarının diyalize göre çok daha az olduğunu vurgulamak gerekir. Mümkün ise hastalara fistül açılmadan , diyalize başlamadan çok kısa sürede hazırlıklarının tamamlanması ve ameliyatının yapılması en iyisidir.

Böbrek nakli son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların bedenine bu fonksiyonları yapabilecek sağlam bir organın yerleştirilmesidir. Böbrek  nakli için gerekli olan sağlıklı organ kadavradan ya da canlı vericilerden sağlanır.

Ülkemizde daha çok canlı vericilerden temin edilen böbreklerle nakiller gerçekleştirilmektedir. Canlı vericiden temin edilen böbreklerle yapılan nakillerin sonuçları çok iyidir. Ancak her hastanın canlı vericisi yoktur.

Organ naklinin  çok sayıda hastaya şifa verebilmesi için  kadavradan organ bağışlarının sayısının artması gerekmektedir.

Ne zaman yapılmalıdır?

Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda böbrek fonksiyonları %15′ in altına düştüğü zaman, diyaliz veya böbrek nakli tedavisine ihtiyaç vardır.

  Herhangi bir sakıncası olmayan tüm hastalarda öncelikle böbrek nakli düşünülmeli ve olanakları araştırılmalıdır. Diyaliz hastanın hayatını kurtarır onu hayatta tutar fakat , başta damarların zamanla hasar görmesi olmak üzere çeşitli komplikasyonları vardır.

Bu nedenle henüz diyalize girmeden nakil olmalarının böbrek ve hasta sağlığı açısından üstünlüğü vardır.

Böbrek Naklinde Kan Grubu Uyumu Gerekli midir?

Evet  ABO kan grubu uyumu olmalıdır. Rh uyumu gerekmemektedir.

Ben Kimden Böbrek Alabilirim?

Mevcut yasa ve yönetmeliklere göre ilk dört derece içindeki akrabalarınızdan gönüllü olmak koşuluyla organ alabilirsiniz. Daha uzak akrabanız ya da  yakınlığınız olan kişilerden nakil yapılabilmesi için etik kurulun onayına gerek vardır.

Evet, olabilir. Çünkü böbrek naklinin üstünlükleri şeker hastaları için de geçerlidir. Günümüzde böbrek yetmezliğinin en sık görülme sebeplerinden biride şeker hastalığıdır. Dolayısıyla çok sayıda şeker hastasına böbrek nakli yapılmaktadır. Nakilden sonra şeker hastalığının tedavisi ve takibi çok dikkatli olarak yapılmalıdır.

Hepatiti Olanlar Böbrek Nakli Olabilir mi?

Hepatiti olan hastalar karaciğer sirozu veya ciddi kronik hepatit açısından ayrıntılı değerlendirilmelidir. Bu durumların yokluğunda nakil yapılabilir. Hepatit B tedavisindeki ilaçların nakil sonrası kullanılmasında sakınca yoktur. Böylece Hepatit B’nin tedavisi böbrek naklinden sonra da başarılı olarak sürdürülebilir.

Hepatit C olan hastaların tedavisinde kullanılan ilaçların böbrek naklinden sonra kullanılması mümkün değildir. Böbreğin kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle Hepatit C’ li hastalarda tedavi gerekiyorsa bunun nakil öncesi gerçekleştirilmesi gerekir.

Hepatitli hastaların nakile uygun olup olmadığı konusunda, hepatoloji ile danışılarak birlikte karar verilmelidir.

Aşağıdaki videoda Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar, “Organ Nakli” hakkında bilgiler veriyor.

Böbrek Nakli Sonrası Çocuğum Olabilir mi?

Evet, olabilirsiniz. Bu hem kadın hem de erkek için geçerlidir. Dünyada ve ülkemizde bunun birçok örnekleri vardır. Kadın hastaların nakil olduktan sonra 2 yıl  beklemesi uygundur. Gebelikten önce böbrek fonksiyonları incelemeli ve bir sorun olmadığından emin olunmalıdır.

Böbrek Nakli Konusunda Yanlış Bilinenler

Ülkemizde sevindirici bir gelişme olarak böbrek nakli uygulamaları giderek hız kazanmaktadır. Bunda böbrek nakli yapan merkezlerin sayısının artmasının yanında, özellikle Sağlık Bakanlığı ve Müdürlüğü’nün etkin çalışması ve bildirilen kadavra donör sayısının artmasının büyük rolü vardır.

Bu gelişmeler sayesinde 2007 yılında nakiller Marmara Bölgesi’nde %200 artmış olup, böylece Marmara Bölgesi ülkemizde ilk sıraya yükselmiştir.

Bu yazıyla böbrek nakli ile ilgili hastalarımızda gözlemlediğimiz bazı yanlış bilgilerin tartışılması, bu şekilde siz sevgili hastalarımızın doğru olarak bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

 1. Önce diyalize başlayalım sonra nakil oluruz.
 2. Nakil olduktan sonra doktora gitmeye gerek yok
 3. Şeker hastaları nakil olamaz
 4. Verici çok yaşlı ise nakil olamaz.
 5. Hepatitli hastalarda nakil yapılmaz.
 6. Dokularımız uymadı, nakil olamayız

Yukarıda organ nakli ile ilgili bilinen yargıların hepsi yanlıştır. Alıcı ve verici için yapılan detaylı inceleme ve tetkikler, alanında uzman doktorlar ve ekip tarafından değerlendirildikten sonra nakil gerçekleştirilir.

Ülkemizde organ nakli bilincinin artması ve organ bekleyen hastaların sağlıklı bir yaşama kavuşabilmesi dileğiyle.

Источник: https://www.doktoramcam.com/bobrek-nakli-ile-hayat-kurtar/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.