Kalp Nakli

içerik

Kalp Nakli : Geçmişten günümüze neler oldu? – Bilimma Bilim Haberleri

Kalp Nakli

Kalp nakli, günümüzde pek çok insanın hayatını kurtaran önemli bir ameliyattır. Pek çok insan kalp nakli beklerken organ bağışçısı olanlar ise bu insanlara tekrar hayat vermektedirler.

Aslında kalp nakli çok eski bir uygulama değildir. 1960’lı yıllardan itibaren günümüze gelişerek gelmiştir. İlk denemelerin bir şempanzeden insana yapılmıştır.

Şempanzeden insana kalp nakli

İlk kalp nakli denemesi 1964 yılında cerrah James Hardy tarafından, hasta Boyd Rush üzerinde denenmiştir. Daha önce başka doktorlar tarafından şempanzeden yapılan böbrek transplantasyonlarından esininlenen Dr.

Hardy, aslında hastanedeki beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastadan kalp almak istemiştir. Ancak Yasal çerçeve uygun olmadığı için gerçekleşmemiştir.

Bu nakil sonucunda hastaya nakledilen şempanze kalbi hastanın vücudunda 60 (kimi kaynaklarda 90) dakika boyunca çalışmıştır.

Kaynak : https://www2.umc.edu/Education/Schools/Medicine/Clinical_Science/Surgery/Dr__James_D__Hardy.aspx

İlk insandan insana kalp nakli

İnsandan insana ilk kalp nakli ise Güney Afrika Cape Town’da Dr. Christiaan Barnard tarafından  gerçekleştirilmiştir. 25 yaşında ölen bir kadından alınan kalp, 55 yaşındaki Louis Washkansky’nin vücuduna aktarılmıştır. Bu kalp naklinden sonra hasta Louis Washkansky 18 gün hayatta kalmıştır.

Dünyanın pek çok yerinde ses getiren bu çalışmanın ardından, kalp nakli pek çok yerde yapılmıştır. Ancak, kalp naklinin sonrası yaşama süresi çok kısa olduğu için 1968’de 100 kişiye yapılan kalp naklinin 1970’de 18 kişiye düşmüştür.

Doku uyumu çalışmaları ve bağışıklık baskılayıcı ilaç çalışmaları ile 20 yıl kadar sonra kalp naklinin tekrar canlı bir konuya dönüşmüştür.

Kaynak: http://columbiasurgery.org/heart-transplant/brief-history-heart-transplantation

Türkiye’de ilk kalp nakli

Türkiye’de ilk kalp nakli ise 1968 yılında gerçekleştirilmiştir. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 22 Kasım 1968 yılında Op.Dr. Kemal Bayazıt tarafından gerçekleştirilen bu kalp naklinin dönemin teknikleri açısından başarılıydı.

Ancak hasta, doku uyumsuzluğu problemlerinden ve bağışıklık baskılayıcı ilaçların henüz geliştirilmemiş olmasından dolayı 18 saat sonra yaşamını kaybetti.  Dr.

Bayazıt Türkiye’de kalp cerrahisinin gelişmesi anlamında önemli çalışmalar ortaya koymuş önemli bir bilim insanıydı.

2017 yılında ise öğrencilerinden Prof. Dr. Deniz Süha Küçükaksu Dr. Kemal Bayazıt’ı anlattığı “Kalbin son imparatoru” adlı eserinde biyografisini ele aldı.

Kaynak : https://neokuyorsun.com/kitap/kalbin-son-imparatoru-dr-kemal-bayazit-bir-kalp-cerrahinin-yasam-oykusu

Görsel

Türkiye’deki ikinci kalp nakli

Türkiye’deki ikinci kalp nakliyse Dr. Kemal Bayazıt’ın operasyonundan 24 saat sonra Dr. Siyami Ersek tarafından İstanbul’da gerçekleştirildi. Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi’nde gerçekleştirilen nakil operasyonunda Ersek bir trafik kazasında ölen 55 yaşındaki bekçinin kalbini 26 yaşındaki bir gence nakletti. Ancak bu hastada 39 saat sonra yaşamanı yitirdi.

Kaynak: http://www.siyamiersek.gov.tr/HastaneIcerik.aspx?p=992afe0f-f66e-441e-9021-d561fe675696

İlk pediyatrik kalp nakli

İlk pediyatrik kalp nakli 1984 yılında 4 yaşındaki bir çocuğa ilk yapıldı. Kalbin nakli başarılı oldu. Önceki yıllarda da yine çocuklara kalp nakilleri yapılmıştı.

Ancak yetişkinlerle aynı sebepten yani doku reddi sebebiyle bu hastalar yaşayamamışlardı.

Tolypocladium inflatum mantarından elde edilen siklosporin (cyclosporine) önemli bir bağışıklık baskılayıcı olarak geliştirildi ve başarılı kalp nakilleri yapılmaya başlandı.

1984 yılında ilk başarılı pediyatrik kalp naklini olan bu çocuk daha sonra 1989’da yine kalp nakliyle kalbi değiştirilmiştir. 2006 yılında ise başka sağlık sorunlarından dolayı yaşamını kaybetti.

Kaynak: http://columbiasurgery.org/heart-transplant/brief-history-heart-transplantation

Polonya’da ilk kalp nakli ve Dr. Zbigniew Religa

National Geograpich’in fotoğrafıyla tanıdığımız Zbigniew Religa Polonya’da ilk kalp nakllini yapan cerrahtır. Gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından 23 saat geçtikten sonra çekilen fotoğrafında dikkatli gözlerle hasta takip monitörünü takip etmektedir. Fotoğrafın diğer bir dikat çeken ayrıntısı ise , arka köşede uyuya kalmış asistanıdır.

Religa, 2009’da akciğer kanseri sebebiyle yaşamını kaybetmiştir. Kalp naklinin gerçekleştirdiği hastası ise hala yaşamaktadır.

Kaynak : http://www.zmescience.com/other/great-pics/zbigniew-religa-picture/

Источник: https://www.bilimma.com/kalp-nakli-gecmisten-gunumuze-neler-oldu/

Kalp Nakli Nedir, Nasıl Yapılır ve Riskleri Nelerdir?

Kalp Nakli

Özellikle kalbin temel işlevi olan kasılıp gevşemeyi sağlayan kaslarda meydana gelen tahribatlar sonucu ortaya çıkan kalp yetmezliğinde, son aşamada kullanılan tedavi kalp nakli olarak tanımlanabilir.

İçindekiler

 • Kalp Nakli
 •  Kalp Nakli Ameliyatı
 • Yapay Kalp Nakli

Kalp Nakli

Kalpte çeşitli nedenlerden ötürü meydana gelen hastalıkların cerrahi ve ilaç müdahaleleri ile tedavi edilmemesi neticesinde gündeme gelen, yani kalbin iflasına bir adım kala uygulamaya konulan bir tedavi tekniği olan kalp nakli, genellikle kalbin kasılıp gevşemesini sağlayan kaslarda büyük ölçülü deformasyon oluşturan hastalıkların tedavi seçeneği olarak tercih edilir.

 Nakil kapsamında değerlendirilen hastaların büyük ölçüde 65 yaşının altında olduğu ve 65 yaş üzeri hastaların operasyon riskleri arttığından dolayı tedavi kapsamına dahil edilmediği, kalp nakliyle ilgili bilinmesi gereken temel noktalardan biridir.

 Operasyonun detaylarına geçmeden önce, nakil bekleyen hastaların çeşitli kriterlere göre değerlendirilerek, kalp nakli bekleyenler sırasına dahil edildiğini ifade etmek gerekir. Bu faktörlerden öne çıkanları;,

 • Yaş
 • Kalbin durumu ve bunun diğer organlar üzerinde yaptığı tahribat
 • Operasyonun riskini arttıracak olan faktörlerin varlığı

şeklinde sıralanabilir.

“Kalp nakli nedir?” sorusunun yanıtını genel ifadelerle verdikten sonra, gerek küresel ölçekte gerekse de Türkiye’ de, nakil işlemlerinin kullanımıyla ilgili birtakım istatistiksel bilgiler vermek faydalı olacaktır.

Türkiye özelinde bakıldığında, kalp nakli bekleyen hastaların sayısının 3000 ile 5000 arasında değişkenlik arz ettiği görülürken, Amerika’da bu rakamlar 25.000-30.000 gibi önemli bir yükseliş gösterir. Bu açıdan bakıldığında belirtilen istatistiklerin, kalp nakli tedavisine gelişmiş ülkelerde daha sık ihtiyaç duyulduğu yargısını doğrular nitelikle olduğunu söylemek yerinde olacaktır.

 Kalp Nakli Ameliyatı

 Ameliyat öncesinde yerine getirilmesi gereken en önemli faaliyet hiç şüphesiz kalbin taşınması aşamasıdır.

– 4 santigrat derecede, stabil bir kap içerisinde muhafaza edilerek taşınan kalp, vericiden alındığı andan sonra geçen 4 saatlik zaman dilimi içerisinde alıcıya takılmalıdır.

Elbette, alıcı ve verici arasında mesafe olma ihtimali göz önünde bulundurulursa; kalp nakli ameliyatı için ne denli kritik bir organizasyon şemasının gerekliliği daha net anlaşılacaktır.

Operasyon esnasında ise gelişebilecek en tehli komplikasyon; hastanın enfekte olmasıdır. Bu durumun önüne geçmek adına; kalp nakli öncesinde yapılan muayenenlerin her birinin gerekli ölçüde detaylandırılması önemlidir.

Tüm bunlara ek olarak; kalp nakli önündeki en büyük engelin, alıcı ile vericinin dokularının uyuşmaması olduğunu belirtmek gerekir. Nitekim, 1930′ lu yıllarda başlayan nakil çalışmalarının deyim yerindeyse el freni olan bu etkenin çözülebilmesi adına birçok kritik bilimsel araştırma yapılması gerekmiştir.

Doku uyuşmazlığının önüne geçilebilmesi adına, operasyon esnasında alıcıya tıp literatüründen immünsupresif olarak adlandırılan, bağışıklık sistemini pasivize edici etkiye sahip ilaçlar enjekte edilir.

İlaçların bağışıklık sistemi üzerinde yaptığı pasivize etki dikkate alınırsa; bir önceki paragrafta ifade edilen enfeksiyon oluşma durumunun meydana gelme olasılığının arttığı görülür.

Bu nedenden ötürü, ameliyat esnasında ve sonrasında enfeksiyon kontrolleri sıklaştırılmalı ve hastanın da, hekim tavsiyelerine uyarak nakil sonrasında da başarı yüzdesinin yükselmesine katkı sağlaması gerekir.

 Operasyon başarılı geçtiği takdirde hasta, 3 ile 6 gün yoğun müşade altında tutulur ve daha sonra normal prosedüre göre servis odasında gözlemlenmeye devam edilir.

Herhangi bir komplikasyonun gelişmediği hastalar, 20 gün içerisinde taburcu edilir ve yaşamlarına kaldıkları yerden devam eder.

Taburcu edildikten sonra kalp nakli olanların unutmaması gereken nokta; hekimin belirlediği aralıklarla kontrole gitmek ve bu kontrolleri kesinlikle aksatmamaktır.

Yapay Kalp Nakli

Bir önceki paragraflarda ifade olunduğu gibi, kalbi işlevselliğini kaybeden hastalar çeşitli kriterler dikkate alınarak nakil sırasına dahil edilir ve uygun alıcı bulunana kadar operasyon için sıra bekler. Bu esnada, diğer organların gördüğü zararın azaltılması ve hastanın yaşam standartlarındaki keskin düşüşlerin önüne geçilmesi adına yapay kalp destek cihazları kullanımı tercih edilir. 

Kalbin çalışmasını destekler nitelikteki bu cihazlar, nakil işlemine kadar kullanılabileceği gibi hastanın uzun yıllar boyunca da kullanmasına elverişli şekilde tasarlanabilir. 21. yy. teknolojisinin kalp hastalıklarının tedavisine getirdiği en önemli yeniliklerden biri olan bu teknik için yapılan araştırmalar, tedavi oranının % 80′ lere kadar çıktığı tespit edilmiştir.

 Yapay kalp cihazlarını;

 • Vücut içerisine yerleştirilen.
 • Vücut dışarısına yerleştirilen.

olmak üzere iki temel sınıfa ayırmak mümkündür.

Tedavi kapsamında cihazın içereye mi yoksa dışarıya mı takılacağının belirlenmesinde, kalbin işlevini hangi ölçüde kaybettiği ve bunun hastanın genel sağlık durumundaki yansımaları dikkate alınır.

Normal bir kalp nakil operasyonu ile yapay kalp nakli operasyonu arasında işleyiş bakımından herhangi bir farklılık olmamakla birlikte, operasyon süreleri de hemen hemen aynıdır. Herhangi bir komplikasyonun gelişmediği yapay nakil ameliyatları, 3 ile 6 saat içerisinde tamamlanabilir.

Son olarak; yapay kalp destek cihazlarının daha sık kontrole tabi tutulduğunu ve oluşabilecek sorunlara anlık müdahale etmenin hastanın sağlığı açısında hayli önemli olduğunu belirtmek gerekir.

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://kalpritmi.com/kalp-nakli.html

Yapay Kalp Nedir? Yapay Kalp Ameliyatı Nasıl Yapılır? – Sağlık Ocağım .NET

Kalp Nakli

İleri kalp yetmezliği olan veya kalp ameliyatı geçiren hastalarda gelişen ciddi kalp yetmezliği sonucu ilk tercih edilen tedavi yöntemi genelde kalp naklidir.

Fakat günümüzde hala bağış azlığı devam ettiğinden her zaman kalp bulunamadığı için bu hastaların hayatlarını kurtarmak amacı ile teknolojik yöntemlerin geliştirdiği, yaklaşık 35-40 senedir başarı ile kullanılan aletlerin adına yapay kalp denilmektedir.

Yapay kalp nakli neden ve nasıl yapılır?

Yapay kalp takılmasının amacı, normal insan kalbi gibi çalışıp pompalama görevini yerine getirmesidir. Kalbin sıralı bir şekilde işleyişi vardır ve yapay kalplerde buna göre üretilmektedir.

Yapay kalp takılmasından sonrada hastanın kan sulandırıcı ilaç kullanması gereklidir.

Yapay kalp ameliyatı çok zor olmayan bir ameliyat olur iken, bu işlem sırasında ana borular yapay kalbe yönlendirilir ve hastanın kalbi yerinde kalır.

Kalp nakli ameliyatları,ileri derecede kalp yetmezliği olan ve diğer tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı ölüm riski yüksek olan hastalara yapılır.

İleri kap yetmezliğinin ana nedenlerinden biri iskemik kardiyomiyopati denilen, yani ciddi bir kalp krizi sonrası erişkinlerde ciddi kalp hücrelerinin ölümüne bağlı olarak ciddi kalp yetmezliğinin meydana çıkmasıdır.

İskemik kalp yetmezliği zaman sürecinde dahada kötüleşerek hastanın ölümüne neden olabilir.

Bunun dışında konjenital (doğuştan) gelen kalp anomalileri eğer tedavi edilmez ise ileri ki yaşlarda geri dönüşümü olmayan problemlere sebep olabilir. Bunların tedavilerinde tek seçenek kalp nakli olabilir. Ayrıca bazı ritim sorunlarında ilaç tedavisi ve diğer tedaviler işe yaramaz ise bunlar içinde kalp nakli doğru bir seçenek olabilir.

Yapay kalp nakli kimlere yapılmaz?

Yapay kalp nakli ameliyatı ciddi derecedekalp yetmezliği olan hastaların, maalesef hepsinde de kalp nakli mümkün olmayabilir. Kalp nakli olacak hastalar çok ciddi şekilde sistemik ve psikolojik muayenelerden geçerler.

Özellikle kalp nakli olacak hastaların sosyokültürel düzeylerinin yeterli olması gerekir. Ameliyat sonrası kullanacağı ve hayat boyu devam edecek bazı kuralları olacaktır ve hastanın bütün bunları uygulaması oldukça önemlidir.

Kalp nakli yapılacak hastanın başka hastalıkları var ise örneğin ciddi bir böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, şeker hastalığına bağlı el ve ayaklarda kangren gibi, ameliyat öncesi enfeksiyon gelişmiş ise bu gibi durumlarda kalp nakli yapılmamaktadır.

Ayrıca kullanacağı ilaçlara bağlı olarak kanama riski bulunan aktif ülseri olan ve diğer riskler taşıyan hastalarda kalp nakli, hastaların tedavisi yapıldıktan sonra uygun görülür.

Bunun haricinde, bu hastalarda kalp dışındaki diğer damar sistemlerinde de ciddi rahatsızlıklar var ise karın damarında, bacak damarlarında, boyun damarlarında bu hastalarda yeni takılan kalbin de yeniden hastalanma riski olduğundan kalp nakli düşünülmez.

Kalp naklinden sonra nelere dikkat edilmeli?

Yapay kalp nakli nasıl yapılır

İyi geçen kalp nakli sonrasında hasta ayağa kalktığında kendi işlerini ortalama bir, bir buçuk ay sonra yavaş yavaş yapmaya başlayabilir. Tabi buradaki önemli nokta takılan kalbi vücudun reddetmesini önlemek için ciddi bir ilaç baskısı gerekmektedir.

Hastanın bu ilaçları çok düzenli kullanması gerekir ve herhangi bir aksatma veya eksik kullanma sonucu istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle ameliyatı yapan doktorun hastalarına yeterli uyarıyı yapması oldukça önemlidir. Ameliyat sonrası hasta en kısa zamanda ayağa kaldırılır ve günlük işlerine ve yürümesine devam etmesi önerilir.

Ameliyat sonrası hasta başka bir problem çıkmaz ise ortalama iki hafta sonra evine taburcu edilir. Lakin çok yakın takip edilmesi gerekir ve 3-6 ay boyunca ani red oluşma riskine karşı sık sık doktor kontrolü gerekmektedir.

Kalp nakli olmuş hastanın birinci seneden sonra takip aralığı kronik takip denilen aralıklar ile uzatılır. Bu hastalar ilk üç aydan sonra başka sorun çıkmadığı sürece günlük yaşamlarına geri dönebilirler.

Fakat aşırı spor yapmaları önerilmediği gibi, egzersiz, yürüyüş yapabilirler.

Kalp naklinden sonra, özellikle bir ile üç sene içerisinde başlayabilen yeni takılan kalbin koroner arterlerdeki ciddi daralma ile kendini gösteren kronik rejeksiyon olayı başlayabilir. Günümüzde bu durumu durduracak bir mekanizma bulunmadığı için hastanın altı ayda bir takibi gereklidir.

Rejeksiyonu önlemek amacı ile ilaçlar kullanılır ve gün geçtikçe bu ilaçların yenisi çıkmakta ve yan etkilerinde azalma bulunmaktadır. Bu ilaçların yan etkileri böbrek üzerinde yan etkileri, tansiyon yükselmesi gibi yan etkileri, karaciğer üzerinde yan etkileri gibi bazı yan etkileri bulunmaktadır.

Bunların dışında, hastada psikolojik sorunlar oluşabileceğinden hastanın yakınlarının destek olması ve hastanın psikolojik destek alması gerekebilir.

Kalp ameliyatları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: https://www.saglikocagim.net/yapay-kalp-nedir/

Kalp nakli ve suni kalp destek sistemleri programı nedir?

Kalp Nakli

Kalp nakli ve suni kalp destek sistemleri programı, kalp nakli öncesi ve sonrasında birçok değişik daldan uzmanın bir arada çalmış olduğu bir ekip organizasyonudur.

Bu ekipte kalp nakli cerrahı ve kalp yetersizliği kardiyoloğunun yanı sıra, organ nakil koordinatörleri, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, nefroloji, psikoloji/psikiatri, patoloji, diş hekimliği uzmanları, deneyimli organ nakli hemşireleri, toplumsal hizmet uzmanları, fizyoterapistler ve diyetisyenler yer alır.

plastic-heart-robot-kalp-yapay-kalp-ameliyati-hamilyon

Kalp yetersizliği nedir?

Kalp, vücutta kan dolaşımını elde eden dirimsel bir organdır. Vücuttan kalbe dönen oksijenden yoksul kan, kalbin sağ karıncığı tarafınca akciğerlere yollanır. Akciğerlerde oksijenlenen kan, kalbin sol karıncığına döner ve buradan da tüm vücuda temiz kan olarak pompalanır.

Kalbin sağ, sol ya da her iki karıncığının görevini yapamadığı durumlarda kalp yetersizliği meydana çıkar. Kalp yetersizliği hızlı ilerleyici bir hastalıktır, süre içinde kalbin kuvveti giderek daha da azalır. Kalp, vücudun gereksinim duyan oranda kanı pompalayamaz durumdadır. Dokular ve hücreler oksijen ve gıda maddelerini almakta zorlanmaktadırlar.

Kalp yetersizliği, altta yatan sebebe bağlı olarak her yaşta görülebilir. Sadece 45 yaş üstündeki insanların %2,5’inde, 65 yaşın üzerindekilerin ise ortalama %10’unda görülmektedir. Dünyada ve Türkiye’de hastaneye yatış ve ölüm sebeplerinin başlangıcında gelmektedir. Son evre kalp yetersizliğinde hastaların yarıdan fazlası tanı konduktan sonrasında 1 yıl içinde kaybedilirler.

Kalp yetersizliğine neden olan hastalıklar nedir?

 • Koroner Arter Hastalığı: En sık görülen kalp hastalığıdır. Kalbi besleyen koroner damarların daralması ve/yada tıkanması sebebiyle, gereksinim duyan oksijen ve besini yeterince alamayan kalp kasının hasarlanması, hatta ölmesi (enfarktüs) sonucu kalbin kasılma gücünde azalma meydana gelir.

 • Karmaşık Kalp Kapak Hastalığı: Doğuştan yada sonradan olan aort ve mitral kapak bozuklukları, kalbin iş yükünü arttırarak onun gerilmesi ve büyümesi ile kalp yetersizliğine yol açabilirler.

 • Dilate Kardiyomiyopati: Kalp kaslarının yapısal bozukluğu sebebiyle yeterince kasılamamasına bağlı olarak kalbin büyüyüp genişlemesi ile kalp yetersizliğine neden olan bir hastalıktır.
 • Miyokardit: Kalbin virüs enfeksiyonu nedeniyle kasılma gücünün azalması ile ortaya çıkan bir hastalıktır.

  Kalbin kasılma bozukluğu, virüs enfeksiyonu geçtikten sonrasında tamamen düzelebileceği şeklinde, kalıcı hale gelip kalp yetersizliği ile de sonuçlanabilir.

Kalp yetersizliği’nin tedavisi iyi mi yapılır?

Kalp yetersizliğinin tedavisinde ilaçlar, rejim, ritim bozukluğunu giderici cihazlar ve kalp yetersizliğine sebep olan hastalığa yönelik düzeltici ameliyatlar (koroner baypas, kapak ameliyatı vb.) uygulanabilir. Sadece son evre kalp yetersizliğinin tedavisinde en etkili yöntemler kalp nakli ve suni kalp destek cihazlarıdır.

Kalp nakli nedir?

Kalp nakli, kafi fonksiyon gösteremeyen hasta kalbin sıhhatli bir insan kalbi ile değiştirilmesi işlemidir. Organ bağışı yapmış sıhhatli bir insan öldüğünde (verici), böbrek, karaciğer, kalp benzer biçimde organları hazırlanarak daha evvelde organ nakli sonucu alınmış hastalara (alıcı) nakledilir.

Kalp nakli kimlere yapılır?

Kalp yetersizliğinin son evresine (Evre-D) gelmiş ve 1 yıldan azca yaşam beklentisinde olan 65 yaşın altındaki kalp hastaları kalp nakli adaylarıdır. Daha ileri yaşlarındaki hastaların (65-72 arası) kronolojik yaştan öte fizik özellikleri dikkatle değerlendirilerek uygun iseler programa alınabilirler. Kalp nakli uygulamalarının en sık iki sebebi vardır.

Bu sebeplerden ilki; koroner damar hastalığıdır. Bu hastalar koroner baypas ameliyatı ya da balon-stent işlemi ile düzeltilemeyecek durumdadırlar. Koroner damarların tıkanmasına bağlı geçirilmiş kriz ve/yada krizlerin niçin olduğu geri dönüşü olmayan kalp kasında ciddi ve büyük hasar bulunmaktadır.

Diğeri ise kardiyomiyopati denilen kalp kasının doğuştan yada bakterilere, virüslere, v.b nedenlere bağlı sonradan olma, zafiyetidir ki bu durum kalp kasının kasılma gücündeki ileri derecede azalmaya niçin olduğunda kalp nakli gereklidir.

Öteki ender görülen nedenler içinde; romatizmal ateş, hipertansiyon, kalp kası hasarına yol açmış kapak hastalıkları, cerrahi olarak düzeltilme imkanı olmayan doğumsal kalp anomalileri, kalp tümörleridir.

Gene, çeşitli hastalıklar sonucu ciddi ritm bozukluğu olan ve bu durumun her türlü ilaç ve pil tedavisine karşın durdurulamadığı, yaşamı tehdit eder bir halde devam etmiş olduğu hastalar da kalp nakli adaylarıdır.

Kalp nakli programına girecek hastalar ve aile fertleri aşağıdaki durumları bilmeli ve güvenilir olmalıdırlar ki, programa gönül rahatlığı ile dahil olabilsinler.

 • Kalplerindeki hastalık için malum tüm tedavi şekillerinin düşünülmüş, uygulanmış, denenmiş olduğundan,
 • Kalp nakli olmazlar ise bir süre sonrasında hayatlarını kaybedeceklerinden,
 • Örgen aktarımı işlemi öncesinde ve bilhassa sonrasında uzun bir süre için ve kısmen yaşam boyu lüzumlu olacak bazı uygulamalara ve hayatında yapılması ihtiyaç duyulan değişikliklere uyum gösterme mevzusunda irade sahibi olabileceklerinden.

Hastaların bu süreçte yukarıda bahsedilen tıbbi, ruhsal ve toplumsal özelliklerinin kalp nakli ekibinde yeralan uzmanlarca değerlendirilmesinden sonrasında programa alınması söz mevzusu olmaktadır.

Suni kalp destek cihazları nedir?

Suni kalp destek cihazları, son evre kalp yetersizliğindeki hastada kalbin pompalama görevini üstüne alan, ileri teknoloji ürünü cihazlardır. Hastanın kalp yetersizliği iyileşene dek ya da kalp nakli oluncaya dek kullanılan kısa süreli suni kalp destek cihazları olduğu şeklinde, hastanın kalan yaşamı süresince kullanabileceği uzun soluklu suni kalp destek sistemleri de mevcuttur.

Suni kalp destek cihazları hangi hastalarda uygulanır?

Kalp destek cihazları, ani yada zaman içinde gelişmiş son evre kalp yetmezliğindeki hastalarda başlıca dört amaç için kullanılmaktadır.

 • Ansızın kalp yetersizliği gelişen hastalarda, öteki organ fonksiyonlarında oluşacak bozulmanın önüne geçmek ve uzun soluklu bir destek sistemi uygulayana kadar hastayı hayatta tutabilmek için köprülemeye köprüleme (kısa süreli kullanım) amacıyla.
 • Miyokardit (kalp kasının virüs vb. sebeplerle iltihabı) benzer biçimde ansızın kalp yetersizliği oluşturan fakat ilaç tedavisi sonucu tamamen iyileşen hastalıklarda, hastalığın şiddetli seyrettiği dönemde hastanın hayatta tutulabilmesi için iyileşmeye köprüleme amacıyla.
 • Kalp nakli için bekleme sıralamasında olan, sadece kalp beklerken kalp yetersizliği ilerleyen hastalarda kalp nakline köprüleme amacıyla.
 • Çeşitli sebeplerden (ileri yaş, ciddi böbrek, karaciğer hastalığı vb.) dolayı kalp nakli olamayacak durumda olan hastaların yaşam süresini ve standardını arttırmak için yaşam boyu kullanım amacıyla.

Kalp nakli ve suni kalp destek cihazları ameliyatları kimler tarafınca yapılır?

Kalp nakli ve suni kalp destek cihazları, T.C. Sıhhat Bakanlığı tarafınca yetkilendirilmiş, organ nakli suni kalp sistemleri mevzusunda tecrübeli ekipleri bulunan, kalp nakli programı yürüten tam donanımlı hastaneler tarafınca yapılır.

Kalp nakli ve suni kalp destek cihazları programına iyi mi girilir?

Hastanın tıbbi geçmişini bilen ve takip eden kalp doktoru (kardiyolog), hastalığın tedavisi için kalp naklinin lüzumlu bulunduğunu düşündüğünde, kalp nakli ve suni kalp destek sistemleri konseyine başvurur.

Hastanın tıbbi geçmişi, son durumu, meydana getirilen tetkikleri, fiziki kapasitesi ve öteki detaylar konuşularak ön bir değerlendirme yapılır.

Peşinden hastanın durumu, tertipli olarak toplanan ve kalp nakli cerrahisi, kardiyoloji, anestezi, göğüs hastalıkları, infeksiyon hastalıkları uzmanları ve organ nakli koordinatörü ve sekreterinden oluşan kurul tarafınca etraflıca değerlendirilir.

Yapılması ihtiyaç duyulan öteki testler ve konsültasyonlar (psikiatri, endokrinoloji, nefroloji, diş hekimliği vb.) planlanır. Kalp nakli ve suni kalp destek sistemleri konseyinde tüm bu değerlendirmelerin sonucunda hasta kalp nakline uygun bulunursa, programa alınarak organ bekleme listesine kaydedilir.

Kalp nakli bekleme sürecinde neler olur?

Kalp nakli ve suni kalp destek sistemleri konseyinde kalp nakli sonucu verilerek bekleme listesine alınan hastalardan durumu evinde yaşayabilmesine olanak verecek düzeyde olanlar belli aralıklarla kontrole gelmek suretiyle evlerinde, ağır kalp yetersizliğinde olanlar ise hastanede yatarak uygun kalp beklerler.

Hastanın bekleme listesindeki yeri; hastanın tıbbi durumu, kan grubu, hasta (alıcı)-verici arasındaki vücut büyüklük karşılaştırılması ve organ bekleme süresi benzer biçimde faktöre bakılırsa belirlenir. Naturel olarak, daha ağır yetmezlikteki hastalar daha önceliklidir.

Organ bekleme sürecinde durumu kritikleşen hastaların, suni kalp destek cihazları takılarak organ bulunana kadar hayatta tutulmaları sağlanabilir.

Kalp nakli bekleme sürecinde nelere dikkat edilmeli?

Kalp nakli bekleyen hastalar, ruhen ve bedenen her an nakil ameliyatına hazır durumda olmalıdırlar. Verilen ilaçların eksiksiz ve zamanında kullanılmasına itina göstermelidirler.

Bu hastalar infeksiyona yatkın olduklarından kalabalık ortamlardan kaçınmalı, kişisel hijyene dikkat etmeli ve kontrollerine tertipli olarak gelmelidirler.

Kalp nakli ameliyatı için evvel randevulaşmak mümkün olmadığından, hasta ve yakınlarına ilişkin telefonlar gece-gündüz ulaşılabilir olmalı, telefonla görüştükten sonrasında derhal hastaneye doğru yola çıkmaya hazır olunmalıdır.

Kalp nakli için uygun kalp bulunduğunda neler olur?

Daha ilkin organ bağışında bulunmuş sıhhatli insanoğlu öldüğünde, kalp, karaciğer, böbrek benzer biçimde bazı organları bir süre daha çalışmaya devam eder.

Bu durumdaki kişilerin ölümü anestezi, nöroloji ve kardiyoloji uzmanları tarafınca saptandıktan sonrasında, organ bağışı için uygun olanların yakınlarının onayına başvurulur. Ölümünün peşinden organ bağışı onayı gerçekleşen kişiler, T.C.

Sıhhat Bakanlığı tarafınca yürütülen organ nakli koordinasyon merkezlerine organ vericisi olarak duyurulur ve uygun alıcı ile eşleştirilir.

Uygun verici ile eşleşen bekleme listesindeki kalp yetersizliği hastaları, evde takip ediliyorlarsa evlerinden derhal gelmek suretiyle hastaneye çağırılır ve hazırlıklara başlanır.

Hastanede bekleyen hastalar da verici ile eşleşmeleri durumunda derhal hazırlanmaya başlanır.

Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonrasında, kalp nakli ekibinin bir kısmı vericinin kalbini hazırlamak suretiyle ilgili merkeze gider, ekibin öteki kısmı alıcıyı nakil ameliyatına hazırlar. Alıcı ve verici hazır olduğunda, kalp nakli ameliyatı gerçekleştirilir.

Kalp nakli ameliyatı iyi mi yapılır? Ameliyat sonrası dönemde neler olur?

Kalp nakli ameliyatı, eğer bir komplikasyon gelişmez ise, averaj 5-6 saat sürmektedir. Ameliyatı biten hastalar, yoğun bakımdaki hususi nakil odasında uyanırlar, tüm bulgular normale ulaştığında solunum aletinden ayrılırlar.

Ameliyat sonrası ilk 2-3 günü yoğun bakımda geçiren hastalar, peşinden aileden bir yakını ile beraber kalacakları, servisteki hususi odalarına alınırlar. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi averaj 15-20 gündür.

Bu sürenin sonunda doku reddi araştırması için biyopsi uygulanır ve hasta evine taburcu edilir.

Kalp biyopsisi nedir? Ne süre yapılır?

Kalp biyopsisi, kalp nakli sonrası doku reddinin araştırılmasında halen en geçerli yöntemdir. Kasıktan ya da boyundan geçen toplardamar içine gönderilen tel yardımıyla kalbe ulaşılır ve kalp dokusundan örnekler alınarak işleme son verilir. Alınan doku örnekleri patolojiye gönderilerek doku reddi olup olmadığı, var ise derecesi araştırılır.

Kalp biyopsisi ilk kez nakil sonrası 15. günde yapılır. Hastayı takip eden tıbbi ekibin kontrolunda nakil sonrası ilk yıl içinde averaj 4-6 kez uygulanır. Seneler geçtikçe biyopsi sıklığı azaltılır. İhtiyaç halinde biyopsi sıklığı arttırılabilir.

Doku reddi nedir?

Doku reddi, vericiden gelen kalbin alıcının vücudunda oluşturduğu bağışıklık yanıtıdır. Hafifçe, orta ve şiddetli olmak suretiyle 3 derecesi vardır. Oluşan yanıtın şiddetine gore bağışıklığı baskılayan tedavinin içinde ne olduğu ve dozu ayarlanır.

Kalp nakli sonrası hastalar düzgüsel hayata dönebilir mi?

Kalp nakli ameliyatından kısa bir süre sonrasında, bilhassa doku iyileşmesinin büyük oranda tamamlandığı 2. ay sonunda, yaşa uygun her türlü fizik aktiviteyi yapabilecek güce ulaşılabilir.

Elbet uzun seneler devam eden kalp yetersizliğinin kollarda ve bacaklarda kas güçsüzlüğü oluşturduğu hastaların, fizik tedavi ile rehabilitasyonu gerekebilir.

Çoğu zaman nakilden 1 yıl sonrasında, emek harcama hayatınıza tam ya da yarım zamanlı olarak dönülebilir.

Suni kalp destek aleti ameliyatı iyi mi yapılır? Ameliyat sonrası dönemde neler olur?

Suni kalp destek cihazları, vücud içine yerleştirilen (implantable, minyatür) ve vücüd haricinde (parakorporal) olan olmak suretiyle iki değişik gruptur. Hangisinin takılacağı, hastanın kalp yetersizliğinin ve genel durumunun özelliklerine bakılırsa belirlenir.

Suni kalp destek aleti ameliyatı, takılan cihazın türüne gore değişse de, eğer bir komplikasyon gelişmez ise averaj 3-6 saat devam eden bir ameliyattır. Ameliyatı biten hastalar, yoğun bakımdaki hususi nakil odasında uyanırlar, tüm bulgular normale vardığında solunum aletinden ayrılırlar.

Ameliyat sonrası ilk 2-3 günü yoğun bakımda geçiren hastalar, arkasından aileden bir yakını ile beraber kalacakları, servisteki hususi odalarına alınırlar. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi averaj 20-25 gündür.

Bu hastalar, cihazla yaşadıkları süre süresince kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak ve tertipli olarak kan testleri yaptırarak bu ilaçların dozlarını doktorlarına danışmak zorundadırlar.

Источник: http://www.hamilyon.com/kalp-hastaliklari/kalp-nakli-ve-suni-kalp-destek-sistemleri-programi-nedir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть