Kalp Pili Nedir?

Kalp pili nedir?

Kalp Pili Nedir?

Bu sayfada Kalp pili nedir Kalp pili ne demek Kalp pili ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Kalp pili anlamı tanımı açılımı Kalp pili hakkında bilgiler resimleri Kalp pili sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz.

Kalp pili; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür.

Kimya'da terim anlamı:

Kalp atışlarının olduğu kalbin özel dokulu bir kısmı. Kalbin düzenli bir hızda atmasını sağlayan elektrikli bir alet (derinin altına yerleştirilebilir veya hariçten çalıştırılabilir).

Kalp pili ile ilgili Cümleler

 • Benim bir kalp pilim var.
 • Tom'un bir kalp pili var.

Kalp pili hakkında bilgiler

Kalp pili, kalbin yeterli elektriksel uyarıyı oluşturamaması ve/veya tüm kalp dokusuna yeterli şekilde ulaştıramaması durumunda yeterli elektriksel uyarıyı oluşturmak için kullanılan cihazlara verilen isimdir. Kalp pilinin amacı yeterli kalp atış hızını sağlamaktır.

Modern kalp pilleri dışarıdan programlanabilir aletlerdir ve kardiyologlara optimum pacing modunu ayarlayabilme olanağı sağlar. Kalp kendi ürettiği elektriksel uyarılarla çalışan bir organdır.

Normal bir kalpte elektriksel uyarılar sağ atriumda (sağ kulakçık) bulunan Sinoatriyal nod adı verilen bir bölgeden başlatılarak ileti sistemi aracılığı ile tüm kalp kası hücrelerine iletilmekte ve kalbin belirli hız sınırları içersinde ritmik kasılması sağlanmaktadır.

Kalpteki bu elektriksel uyarıların üretiminde ve/veya iletiminde meydana gelecek herhangi bir bozulma normal kalp kasılmalarını engelleyerek hastalıklara – aritmilere neden olmaktadır.

Meydana gelen hastalıklar sonucu kalp vücudun ihtiyacı olan kanı yeterli miktarda pompalayamaz ve bayılma, baş dönmesi, yorguluk, sersemlik hali, çarpıntı gibi şikayetler oluşur.

Kalbin yeterli elektriksel uyarıyı oluşturamaması ve/veya tüm kalp dokusuna yeterli şekilde ulaştıramaması durumunda yeterli elektriksel uyarıyı oluşturmak için kullanılan cihazlara “Kalp pili” denilmektedir. Kalp Pilleri geçici ve kalıcı piller olarak ikiye ayrılmaktadırlar.

“Geçici kalp pilleri” acil şartlarda kullanılmak için dizayn edilmişken “Kalıcı kalp pilleri” sürekli kullanım için tasarlanmışlardır. Kalp Pilleri elektriksel uyarı üretici bir jeneratör ve üretilen bu elektriksel uyarıyı kalp dokusuna iletilmesini sağlayan elektrot telden oluşmaktadırlar.

Kalıcı Kalp Pillerinın uyarıyı üreten jeneratörleri günümüzde 12,5-15,5 gr ağırlığında olup Lityum içerikli bataryalar taşımaktadır. Bu bataryalar vücutta sağ veya sol göğüs duvarı içine, karın içine konulabilmektedir. Jeneratörde üretilen eletriksel uyarıyı kalp dokusuna taşıyan elektrot telin bir ucu jeneratöre bağlı olup diğer ucuda kan damarları içinden geçirilerek kalbin atriyumu veya ventrikülü içine yerleştirilmektedir. Girişim kolaylığı ve daha az travmatik olması nedeni ile elektrot kalbin sağ odacıklarına (düşük basınçlı kirli kan pompalayan odacıklar) yerleştirilir. Nadir de olsa bazı durumlarda elektrot cerrahi olarak doğrudan kalbin dış dokusuna (epikardiyum) dikilerek de kullanılabilir. Takılan Kalıcı Kalp Pilinin çalışma hızı hastanın ihtiyacına göre dışarıdan ayarlanabilmektedir.

Kalp pili tanımı, anlamı

Pili : Kumaş, kâğıt vb.nde bir bölümün öbürünün üzerine getirilmesiyle oluşturulan kıvrım, kırma. Her türlü kıla verilen ad

Kalp : Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek. Yalancı, kendine güvenilmeyen. Kalp hastalığı.

Sevgi, gönül. Bir durumdan başka bir duruma çevirme, dönüştürme. İşe yaramaz, tembel. Düzme, sahte, geçmez (para). Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri. Duygu, his.

Yerleştirilmek : Yerleştirme işine konu olmak.

Ayarlanabilmek : Ayarlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Yerleştirilme : Yerleştirilmek işi.

Ayarlayabilme : Ayarlayabilmek işi.

Ayarlanabilme : Ayarlanabilmek işi.

Konulabilmek : Konulma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Sağ kulakçık : Yüreğin ön iki odasından sağda olanı. Kalbin sağ üst boşluğu, atriyum dekstrum, sağ atriyum. Yüreğin ön 2 odasından sağda bulunanı.

Baş dönmesi : Gözün kararmasıyla düşecek gibi olma durumu.

Konulabilme : Konulabilmek işi.

Kullanılmak : Kullanma işine konu olmak.

Epikardiyum : [Bakınız: epikart]. Epikard. Perikardiyumun iç yaprağından oluşan kalbin duvarının dış katmanı, epikard. Viseral yaprağın altıyla miyokardiyum arasında elastik iplikli bağ doku bulunur.

Kardiyolog : Kalp hastalıklarında uzmanlaşmış hekim.

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Oluşturmak : Oluşmasını sağlamak, meydana getirmek, teşekkül ettirmek, tekvin etmek.

Elektrikli : Elektriği olan, elektrik enerjisiyle yüklü olan, elektrikle işleyen. Sinirli ve gergin bir duruma gelmiş olan.

İletilmek : İletme işi yapılmak.

Jeneratör : Üreteç.

Kalp kası : Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edebilen kas örgüsü, miyokart.

Diğer dillerde Kalp pili anlamı nedir?

İngilizce'de Kalp pili ne demek ? : pacemaker

Источник: //nedir.ileilgili.org/kalp+pili

Kalp pili – nedir? Kalp pili nasıl kurulur? Operasyon maliyeti

Kalp Pili Nedir?

Kalp pili – tıbbi ile nebakış açısı? Her şeyden önce, kalp kasının işini normalleştiren minyatür bir elektronik cihazdır. Kalp pili, normal yaşam için gerekli olan optimal kasılma sayısını sağlar. Cihaz, atriyoventriküler blokaj olarak adlandırılan atriyum ve ventriküllerin elektrofizyolojik ayrışmasını yenebilir ve böylece kalbin çalışmasını stabilize edebilir.

Yaratılış tarihi

Kalp pili – bu bir fizyolog için nedir? Bu cihaz insan vücudunun kardiyovasküler sistemindeki patolojik süreçleri nasıl etkileyebilir? Aritmi bilim adamları ortadan kaldırmak için elektrik akımı zayıf dürtülerin uygulanması 19. yüzyılın sonlarında kadar erken düşünülmüştür. Ancak, elektrik mesajlarının minimize edilmiş bir şekilde üretilmesindeki teknoloji eksikliği, bu yöndeki araştırmalara bile başlamaya izin vermedi.

Sadece 20. yüzyıl bilim insanlarının fizyologlarıBiz kalp aktivitesinin elektriksel uyarıya etkisini incelemek için başlayabilir. Bu alanda bir öncü İtalyan araştırmacı Luigi Galvani oldu. Daha sonra Rus fizyolog Vvedenskii ve YM Chagovets belirli kalp hastalıklarının tedavisi için zayıf elektrik akımı deşarj uygulanması olasılığı bir çalışma yaptı.

1927'de Amerikan kardiyolog Albert Hymanİnsan kalbinin ritmik çalışmasının istikrarını koruyan dünyanın ilk elektro-mekanik cihazını tasarladı. Cihaz üç yüz gramdan fazla ağırlığa sahipti, cihaz özel kemerlerle askıya alındı ​​ve giysi altına saklandı. Ancak, elektro-stimülatör iyi işlev gördü, seri sürümü yakında kuruldu.

Ilk sonuçlar

Kalp pili – Albert Hyman için ne,aparatın yaratıcısı ve meslektaşları kardiyak aritmi problemleriyle ilgileniyor mu? Her şeyden önce, bu, ilacın hizmetine verilebilecek elektroteknik tekniklerin uzun çalışma sürecinin ilk aşamasıdır.

Hyman stimülatörünün pratik uygulaması1951'de, ameliyattan sonra hastanın kalpteki transvers blokajı ve ekstrasistole nöbeti ile hasta kurtarması mümkün olduğunda aşırı bir durum meydana geldi. Bununla birlikte, hastanın hastanede uzun süre kalması gerekti, çünkü vücudunda hacimli bir aparatla serbestçe hareket edemedi ve ayrıca tıbbi personelin sürekli olarak izlenmesi gerekiyordu.

Uyarıcı-İmplant

Dünya kardiyoloji merkezleri güçlerini birleştirdi80 gramdan fazla olmayan bir kompakt elektrostimülatör oluşturmak için. 1958'de Dr. Rune Elmquist liderliğindeki bir grup İsveçli bilim adamı bir minyatür “Siemens-Elem” üretti.

Stimülatör, titanyum alaşımından yapılmış ince cidarlı bir gövdede kapatıldı ve deri altına implant edilebilir.

Bununla birlikte, İsveçli buluşun enerji yoğunluğu küçüktü – pil sadece 18 ay boyunca dürtü sağladı, ardından hasta güç kaynağını değiştirmek için bir işlem yapmaya zorlandı.

Yurt içi ECS oluşturulması

Son olarak, bir kalp pili – bu noktadan nehastaların kendilerini görmek? Tabii ki, bu çeşitli ritim bozukluklarından muzdarip kardiyak hastaların ömrünü uzatan bir can kurtaran cihazdır. Doğru tonda çalışan kalp kası, vücudun tüm dolaşım sisteminin istikrarlı çalışmasının garantisidir.

1960 yılında, Sovyet akademisyen A. N. Bakoulev kardiyak istikrar cihazların kurulması önerisinde Sovyetler Birliği'nin önde gelen teknik merkezlerine çevirdi. İlk cevap veren, savunma teşebbüsünün statüsüne sahip Mühendislik'teki Hassas Mühendislik Tasarım Bürosu personeli idi.

Zaman teknolojik testlerin kısa dönemde, Aralık 1961 ilk Rus yapımı kalp pili EX-2 “Sivrisinek” başarıyla deneyimli EX numuneleri gerçekleştirilen, oluşturulan atriyoventriküler tam kalp bloğu mustarip bir hastanın yerleştirildi.

Kalp pili “Sivrisinek” 15 yıldır üretildi, hasta insanlara binlerce güvenilir minyatür cihaz tarafından kurtarıldı.

Nedeniyle yüksek ölüm oranıSSCB'de 50'li yılların sonlarında işaretlenen kardiyovasküler hastalıklar azalmaya başladı. Hastaların değerlendirmeleri genellikle olumlu olan bir kalp pili, hızla popülerlik kazanmıştır.

Yenilik sürekli geliştirildi,Evsel EKS'nin özellikleri gelişti. 1962'nin sonunda, Sağlık Bakanlığı tarafından seri üretime önerilen yeni örnekler tanıtıldı. Böylece, kalite geri bildirimleri olumlu olan Rusya'da yaratılan kalp pili, birkaç tıbbi tesiste hemen üretilmeye başlandı.

Harici Kalp Pili

Uyarıcı implant yerleştirmeden önce hastagöğsün her iki tarafında bulunan iki plakadan oluşan bir dış kontak cihazı kullanarak ön yardım alın: kalp alanında, diğeri arkada, sol kürek kemiğinin altında. Sternumdan geçen dürtü, düz kasların hem kalp hem de kalp kasında büzülmesine neden olur.

Bu yöntem hastada rahatsızlık hissine neden olur, ancak kalp atışlarının ritminin stabilize edilmesi için geçici bir yöntem oldukça uygundur. Dış uyarım yönteminin dezavantajı da, özellikle bilinçsiz ise hastanın katılımsız bırakılamaz olmasıdır.

Bir kalp pilinin çalışmasıSürekli olarak, birkaç hafta süren özel eğitim gerektirir.

Geçici endokardiyal stimülasyon

Kalp kasındaki bu etkinin prensibiprob elektrotunu kalp boşluğuna sokmaktır. Bu tür işlemler için, venöz kanaldan kalbe giden iletkenden ve probun kendisinden bir steril kit oluşturulur. Elektrotun ucu sağ atriyuma yerleştirilir ve bunun tersi proksimal sonlandırma, elektrik impulsları üreten kaynağa bağlanır.

Geçici olarak kalp pili kurulumuDaha radikal teknikler için zaman kalmadığında genellikle kullanılır. Hastanın kardiyak aktivitesinin normalleşmesinden sonra, kalıcı bir cihaza implante edilmeye başlanabilir.

İmplant nasıl kalıcı implante edilir

Kalp pili, implantasyon cerrahisiuzun süreli kullanım için tasarlanmış küçük bir cerrahi girişimdir. İmplantasyon, bir kural olarak, lokal anestezi ile gerçekleştirilir. Tüm süreç birkaç aşamaya ayrılmıştır. Birincisi, cildin ve lifin kesilmesi ve damarın atılımı.

Daha sonra, kalbe, kalp odalarına yerleştirilen gerekli sayıda elektrot yerleştirilir. İletkenler yerleştirildikten sonra, tüm veriler kontrol edilir: duyarlılık, uyarım eşiği, impulsları gerçekleştiren ipliklerin optimal düzenlenmesi.

Daha sonra, elektrotlar sabittir, kalp pili için bir yatak oluşturulur ve cihaz implante edilir.

Bazı durumlarda implant hemen olmazHatta hafif bir ret olabilir hayatta, ama iltihap hızla geleneksel uyuşturucu etkisi altında yatışmış ve hasta normal tanıdık bir hayat yaşamaya devam ediyor.

EX'in ana fonksiyonları

Cihaz elektronik bir cihazdır.Kompakt bir metal kasada üretilmiştir. Mikroişlemci, birkaç yıl boyunca tasarlanmış bir pil ile çalışır.

Yurt içi ECS'nin eylem ilkesi, hastanın kalp kasında başka bir azalma olmaması yanıtını vermektir.

Kalp pili, elektronik beyni tarafından gönderilen nabızın pratik olarak geç kalmaması için tasarlanmıştır – zaman farkı saniyenin yüzde biri kadardır.

Kalp normal çalışırken, cihazkayıtsız – dürtü göndermez. Frekans adaptasyon yeteneğine sahip bir grup kalp pili vardır. Bu tür cihazlar, hasta aktivitesindeki değişikliklere duyarlı bir sensör içerir. Aslında, bu bir ivme ölçer, elektrokardiyogram ve solunum hızı parametrelerindeki değişikliklere cevap veren bir ivme ölçer. Egzersiz sırasında, kalp pili hızlı atımlar gönderir.

EKS'nin son modelleri veri biriktirebiliyorKalbin çalışması hakkında, daha sonra analiz için bir monitöre veya dijital medyaya verilebilir.

Bu işlev, doktorun en iyi ilaçları reçete etmesine ve kalp pili parametrelerini seçmesine izin verir. Bu tür cihazların denetimi en az altı ayda bir yapılmalıdır.

Bir kalp pili, kurulum maliyeti, ortalama gelirli bir kişi için oldukça uygun, gerektiğinde değiştirilebilir.

Transözofageal pacing

Bir hastada aritmi teşhis etmekBir prob kullanılarak bir test sistemi kullanılır. Özofagus içine elektrik iletken bir ucu olan özel bir iletken sokulur. Prob, özofagus ile kalbin veya sol atriyumun temas noktasında durur.

Ardından jeneratör açılır ve bu da farklı frekanslarda darbeler sağlar. Bu çalışmaların anlamı iskemik kalp hastalığının varlığını tanımlamaktır.

Elektriksel dürtülerin etkisi altındaki hızlı kalp atışı, yükün kalp kası tarafından reddedildiğini gösterebilir.

Özofagus uyarımı yeterlidir.evrenseldir, bir dizi kardiyak hastalığın teşhisine yardımcı olabilir.

Bazı durumlarda TEES tedaviyi sağlar: hasta sinüs sendromu ortadan kaldırmak için, seyrek darbe eşliğinde bradiaritmilere ile geçici uyarımı yürütmek için, paroksismal taşikardi, atriyal çarpıntı tutuklama vur. Bazı manipülasyonlar sadece özofagusta probun daha derin bir yerleşimi ile mümkündür.

Kalp pili: ameliyat maliyeti

Rusya'da bir EKS'nin kurulumu 65 ile 650 arasında değişebilir.bin ruble. Bu miktar, cihazın kendisinin maliyeti, implantasyon maliyetleri ve operasyon sonrası süreden oluşmaktadır.

Fiyatı üreticinin belirlediği kalp pili, nispeten ucuz olabilir (20 bin ruble). Modelin seçimi hastaya verilir. Bir pacemaker satın almak daha iyidir, bunların değerlendirmeleri çoğunlukla iyidir.

Bunlar Medtronic, StJudeMedical, Guidant ve Biotronic cihazlarıdır.

Источник: //tr.ruarrijoseph.com/zdorove/123709-kardiostimulyator-chto-eto-kak-ustanavlivaetsya-kardiostimulyator-stoimost-operacii.html

Kalp Pili (Pacemaker) Nedir? Kalp Pili Nasıl Takılır? – Sağlık Ocağım .NET

Kalp Pili Nedir?

Kalbin içerisinde sinüs düğümü adı verilen küçük 1-2 mm büyüklüğünde bir elektrik trafosu bulunmaktadır ve elektrik trafosunun herhangi bir nedenden dolayı çalışmaması ya da elektrik trafosundan çıkan elektrik hatlarının kalbin içerisinde yayılmasında oluşan aksama nedeni ile kalbin çalışması bozulur. Çünkü trafo kalbin çalışmasını sağlayacak yeterli elektriği vermez ya da vermesine rağmen elektrik aşağıya geçmez.

Kalp pilleri trafo ya da elektrik hattı kopmalarında tedavi amacı ile kalbe değil göğüs cidarına (duvarına) yerleştirilen küçük elektrik kaynaklarıdır.

Kalp pilleri 1958 yılında ilk endokardiyal kalıcı pilinin yerleştirilmesinden bu yana başta bradiaritmiler olmak üzere değişik endikasyonlarla kullanılmaktadır.

 Kalp pillerinin çeşitleri vardır ve bunların bir kısmı sadece kalbe, kendilerine önceden belirlenen bir hızla sabit uyarı verirler.

Bir kısmı ise kalbi dinlerler ve kalbin çalışıp çalışmadığını kontrol edip, çalışmadığı zaman devreye girerek kalbin çalışmasını sağlarlar.

Kalbin, kalp pilleri çeşitleri arasında sadece kalp kulakçığını çalıştıranlar veya hem kulakçığı hemde karıncığı çalıştıranlar da vardır. Bunların dışında geçici olarak kullanılan kalp pilleri de bulunmaktadır.

Bu piller, hastanın iyileşmesi yani trafo bozukluğunun geçici olması durumunda kullanılan geçici kalp pilleridir.

Kalp pili takılması ameliyatına hazırlık

Kalp pili takılacak hastanın işlemden önce, telaşlanmadan aç karnına kateter laboratuvarına gitmesi yeterlidir. Kalp pili takılmadan önceki hazırlık sürecinin en önemli olanı moral hazırlığıdır.

Bu işlemin kolay ve hayati bir tehsi olmayan bir işlem olduğunu bilmeleri ve morallerini bozmadan ameliyata hazırlanmaları oldukça önemlidir.

Kalp pili takılması gereken hastaların çok özel bir işlemden geçmesine gerek duyulmaz.

Kalp pili ameliyatı nasıl yapılır?

Kalp pili takılacak hastalar kateter laboratuvarına alınır ve ameliyatın uygulanacağı klavikula (köprücük kemiği) altında kesi yapılacak yerin temizlenme işlemi tamamlanır ve 3-4’sm büyüklüğünde bir kesi yapılır.

Kalp pili kalbin içerisine değil köprücük kemiğinin altında açılan kesinin altına küçük bir cep oluşturulur ve daha önce kalbe uyarıyı veren pille kalp arasında bağlantıyı yapacak kablolar röntgen eşliğinde görülerek burada bulunan damarlardan kalbe doğru iletilir.

Kalp piline enerjiyi götüren bu kabloların özel uçları bulunur ve bu uçlar kalbin içine vidalanan uçlar dır. Bu uçların kalbin içerisinde tam olarak yerleşmesinden sonra pille bu uçların konnekşını yapılır. Sonrasında açılan kesi dikilir ve dışarıdan az bir kabarıklık görülür. Bütün bu işlemler bittikten sonra son kontroller yapılır ve pil takılma işlemi tamamlanır.

Kalp pili hangi kalp hastalıklarında takılır?

Kalp pili, kalbin çalışması bozulduğunda ani bayılmalar meydana çıkmaya başladığında ve kalp krizlerinden sonraki geçici bozulmalarda da hastalara kalp pili tedavisi uygulanır. Ayrıca ağır kalp ameliyatlarından sonra hastaların bu durumu daha rahat atlatması için de geçici kalp pili takılması söz konusu olabilir.

Hastanın bayılma nedeni kalıcı bir trafo bozukluğu ise bu durumda kalıcı kalp pili takılması gereklidir.

Bunların dışında konjenital (doğuştan) gelen kalp ileti sorunları olanlarda ve bazı insanlarda koşma esnasında kalbinin hızı koşma hızına yetmediği için bu gibi sorunları olan hastalarda da kalıcı kalp pili takılması gerekebilir.

Kalp pili takılan hastanın dikkat etmesi gerekenler?

Kalp pili nasıl takılır

Kalp pili takılan hastaların öncelikle takılan pilin modelini ve cinsini iyi bilmeleri gerekmektedir.

Kalp pilinin özelliklerini bildiren doktorun ya da firmanın verdiği bir kartı vardır ve kalp pili takılan bireylerin bu kartı kimlik kartı gibi yanlarında taşıması ve kaybetmemesi gereklidir.

 Kalp pili olan bireylerin metal dedektörlerden geçmeden ellerindeki kartı göstermeleri ve metal dedektörlerden geçmemeleri gereklidir. Mağaza giriş çıkışlarındaki dedektörler kalp pillerine çok fazla zarar vermeyebilir.

Fakat yinede fark edildiğinde geçilmemesi önerilir. Ayrıca kalp pili olan on kişiden birinde cep telefonları ile etkileşimi bilinmektedir. Bu nedenle kalp pili olan bireylerin telefon ile konuşurken sağ kulakta tutmaları gerekir.

Kalp pili olanların yüksek gerilim hatlarından uzak durmaları, arabanın kaputunun içine eğilerek herhangi bir çalışma yapmamaları, evdeki telsiz telefonları vücuttan 15-20- cm uzakta tutmaları, elektrikli testere ve kaynak makinaları gibi yüksek enerjili cihazlardan uzak durmaları oldukça önem taşımaktadır.

Kalp pillerinin değişme süresi nedir?

Kalp pilleri aniden biten piller olmadığı gibi, genellikle 5-10 senelik ömürleri olan uzun ömürlü teknolojik cihazlardır. Kalp pilleri bir anda elektrik kesilmesi şeklinde bitmezler ve bu pillerin bitmeden önce dışarıya elektriksel bir işaret göndermesi sağlanmıştır.

Bu nedenle kalp pili takılan bireylerin düzenli olarak 6 ayda bir aksatmadan kontrollerine gitmeleri çok önemlidir.

Kontroller esnasında pilin gücünü ölçmek ve eğer bitmek üzere olduğuna dair sinyal verir ise ona göre bu pilin değişmesi işlemi oldukça basit bir ameliyat ile yapılabilir.

Kalp pili takılan hastanın cinsel yaşamı etkilenir mi?

Kalp pili takılan bireylerin cinsel hayatında herhangi bir farklılık olmaz ve sadece cinsel hayatında değil günlük yaşamlarında da bir etkisi olmamaktadır.

Tabi ki, cinsel aktivite sırasında nabız artışı söz konusu olabileceği için sabit hızlı bir kalp pili takıldı ise kalp o kadar hızlanamadığı için efor sırasında olduğu gibi az bir yorgunluk hissedilmesi söz konusu olabilir.

Bu durum o kadar önemli bir sorun değildir ve kalp pili takılan bireyler normal cinsel yaşamlarına devam edebilirler.

Kalp ameliyatları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: //www.saglikocagim.net/kalp-pili-pacemaker-nedir-kalp-pili-nasil-takilir/

Kalp Yetmezliğinde Kalp Pili Taktırmalıyı Mıyım?

Kalp Pili Nedir?

Kalp yetmezliğinde kalp pili kalbinizin alt karıncıklarının da kan pompalamasına yardımcı olur. Bu da kalbinizin daha iyi çalışmasını ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.

Karar verirken aşağıdakileri bilgileri dikkate alın:

 • Kalp pili kalbinizin daha iyi çalışması için kalbinize elektrik sinyalleri gönderir. Sinyalleri siz hissedemezsiniz.
 • Kalp pili kendinizi günlük işlerinizi yapabilecek kadar iyi hissetmenizi sağlar. Ayrıca hastaneye yatmadan ve daha uzun yaşamanızı sağlar.
 • Orta veya ağır derecede kalp yetmezliğiniz varsa kalp pili iyi bir seçim olabilir. Bu tür kalp hastalıkları kendinizi günlük işlerinizi yapamayacak kadar yorgun hissetmenize ve nefes darlığına yol açabilir.
 • Kalp pili taktırsanız da kalp yetmezliği için ilaç almaya devam etmelisiniz. Ayrıca kalp yetmezliğini tedavi ederken sağlıklı bir yaşam sürdürmeniz de gerekiyor. Başka bir deyişle ne kadar sıvı aldığınıza dikkat etmeniz, az tuzlu ve besleyici yiyecekler yemeniz, sigara içmemeniz gerekiyor.
 • Göğsünüzde kalp pili olması birtakım sorunlar çıkarabilir. Pili kalbinize bağlayan kablolar, yerleştirildikleri yerden çıkabilir. Kalp pilinin takıldığı yer iltihaplanabilir. Pil veya kablo çalışmayabilir.

Kalp yetmezliği kalp ritmini nasıl etkiler?

Kalp yetmezliğiniz varsa karıncıklar vücudunuza yeterince kan pompalamıyor demektir. Bazen karıncıklar da kanı doğru zamanda pompalamaz ve bu yüzden kalp ritmi anormalleşir.

Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp pili, kulakçıların doğru zamanda kan pompalaması için elektrik sinyalleri gönderen bir cihazdır. Cihaz kalp yetmezliği belirtilerini azaltabilir.

Karıncıkların aynı anda kan pompalaması için kullanılan kalp piline kardiyak resenkronizasyon tedavisi denir.

Kalp yetmezliğinde kullanılan piller kalp ritmi için kullanılan pillerden farklıdır. Burada bahsedilen sadece kalp yetmezliğinde kullanılan pillerdir.

Kalp yetmezliğinde kullanılan pile biventriküler kalp pili (biventriküler pacemaker) denir çünkü pil her iki karıncığa da sinyal gönderir. Pil incecik üç kabloya bağlıdır. Kablolar kalbinizin farklı odacıklarına gider. Kalp atışlarınızda bir sorun varsa, pil bu sorunu çözmek için acısız sinyaller gönderir.

Bazı vakalarda, kalp atışları tehli bir hızdaysa kalp yetmezliğinde kullanılan pile kalp hızını normale indirecek bir cihaz da eklenir. Bu cihaza da takılabilen kardiyoverter-defibrilatör ve ani ölümleri engelleyebilir.

Kalp pili nasıl takılır?    

Doktorunuz basit bir ameliyatla pili göğsünüze yerleştirir. Açık göğüs ameliyatı olmazsınız. Muhtemelen lokal anestezi de yapılır. Bu da ayık olacağınız ama acı duymayacağınız anlamına gelir. Bunun yanında büyük olasılıkla size bir gevşetici verilir.

Doktorunuz göğsünüzün üst kısmına minik bir kesik atar. Bazı vakalarda pil göğsün alt kısmına yerleştirilir. Bu sayede yakası daha açık giysiler giyebilir ve ameliyat izini gizleyebilirsiniz.

Doktor kabloları bir damara geçirip kalbe bağlar. Bazen kabloyu sol karıncığa ulaştırabilmek için ikinci bir kesik daha atılır. Sonra doktorunuz, pili kablolara bağlar.

Doktorunuz kalp pilini programlar, göğsünüze iliştirir ve kesiği kapatır.

Kalp pilini yerleştirmek iki saati bulabilir. Eğer doktor kabloyu sol karıncığa da bağlamak istiyorsa ameliyat iki ila üç saat sürebilir.

Cihazın çalıştığından ve ameliyattan dolayı bir sorun yaşanmadığından emin olmak amacıyla, çoğu kişi geceyi hastanede geçirir. Ama bazen hasta, ayakta tedavi gören hasta durumunda ameliyata alındığından geceyi hastanede geçirmesi gerekmez.

Kalp pilinin takıldığı yerde cildinizin altında hafif bir şişlik görebilirsiniz.

Kalp yetmezliğinde kimlere kalp pili takılabilir?

Uzmanlar, aşağıda sayılanların hepsi geçerli olduğunda kalp pilinin işe yarayabileceğini söylüyorlar:

Merhaba benim 1.dereceden av bloke tasikardi diye kalp hastaligim var uykuda kalbim 2.9 sniye durma yapiyormus ve sonuc olararak pil takilacak dedi do… devamı

 • III. veya IV. derece kalp hastasıysanız. Bu günlük işlerinizi yapmakta zorlanmanız ya da hiç yapamamanız demektir. Hareket ettiğinizde çok yorulursunuz, nefes nefese kalırsınız, ağrınız veya benzer başka sorunlarınız vardır.
 • Kalp yetmezliği için ilaç almanıza rağmen yine de bitkinlik ve soluksuz kalma gibi sorunlarınız devam ediyorsa,
 • Ejeksiyon oranınız yüzde otuz beş ya da daha azsa. Ejeksiyon oranı karıncık pompanızda ne kadar kan kaldığıdır. Normal ejeksiyon oranı yüzde elli beş veya daha fazladır.
 • Testler kalbinizin karıncıklarının doğru vakitte atmadığını gösteriyorsa. Bu testler EKG, ECG testleri, ekokardiyografi veya elektro fizyoloji gibi testlerdir.

Kalp yetmezliğinde kalp pilinin faydaları nelerdir?

Kalp pili kendinizi daha iyi hissetmenizi, dolayısıyla daha aktif olmanızı sağlar. Ayrıca sizi hastaneye yatmaktan ya da ölümden kurtarabilir.

 • Geniş bir araştırma, kalp yetmezliği olan ve kalp pili takılan 100 kişiden 19’unun kalp yetmezliği sonucu hastaneye yattığını gösteriyor. Ancak sadece ilaçla tedavi edilen 100 kişiden 27’si hastaneye yatmak zorunda kalmıştır.
 • Aynı çalışmada kalp pili olan 100 kişiden 13’ü çalışma sırasında vefat ederken sadece ilaçla tedavi edilen 100 kişiden 16’sı vefat etmiştir.

Kalp pili aynı zamanda kalbinizin daha iyi pompalamasını sağlarken kalbinizin şeklini de değiştirir. Kalp yetmezliğinde kanı iyi pompalamaya zorlanan sol karıncık genelde çok büyür. Kalp pili takmak bunu önleyebilir.

Kalp yetmezliğinde kalp pili kullanmanın riskleri nelerdir?

Kalp pili kullanmanın birkaç riski vardır. Fakat bu riskler kişiden kişiye değişir. Çoğu riskin gerçekleşme olasılığı çok düşüktür.

 • Kablolardan biri yerinden çıkabilir. Bu sorun 100 kişiden 6 ila 9’u arasında görüldü. Yani 100 kişide 91 ile 94 kişide böyle bir sorun görülmedi.
 • Kalp pili veya kablo çalışmayabilir. Bu durum 100 kişinin 7’sinde görülmüştür. Yani, 100’de 93’ünde pil ve kablo çalıştı.
 • Sol karıncığın yanına yerleştirilen pil kalbi yırtmıştır. Ama bu 100 kişiden sadece 2 kişide görüldü. Yani, 100 kişiden 98’inde yırtık görülmedi.
 • Akciğerle göğüs duvarı arasındaki boşlukta hava biriktiği için akciğerlerden biri iflas edebilir ki buna tıp dilinde pnömotoraks denir. Bu durum 100 kişiden sadece 2’sinde görüldü. Yani, 100 kişiden 98’inde akciğer sağlam kaldı.
 • Göğsünüzde kalp pilinin yerleştirildiği yer iltihaplanabilir. Bunun olma ihtimali yüzde birden azdır. Yani, iltihaplanmama oranı yüzde 99’un üzerindedir.
 • Kalp pilinin etrafındaki deri çökebilir. Bu durum 100 kişiden 2’sinde görüldü ve sebebi genellikle iltihaptı. Yani, 100’de 98’inde böyle bir sorun görülmedi.
 • Kalp pili belirli sebeplerden dolayı takılamayabilir, mesela sol karıncığın yanındaki damarlardan biri kablo takılamayacak kadar dar, geniş veya sertse. Bazen göğüs ya da kalp kablo takılamayacak kadar büyük olabilir. Doktorun kalp pilini yerleştirememe olasılığı 100’de 10’dur. Yani, kalp pili 100 kişiden 90’ına takılabilir.

Bazı vakalarda yukarıdaki sorunlar kabloları veya kalp pilini çıkartmak için tekrar ameliyata girmeyi gerektirebilir.

Kalp pilinin pil ömrü 8 ila 10 senedir. Yeni pil takmak çok ufak bir ameliyat gerektirir.

Kalp pilini taktırdıktan sonra ne gibi bir takip gereklidir?

Kalp pilinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmek veya gerekirse sinyal aralığını düzenlemek için doktorunuza düzenli olarak kontrole gitmeniz gerekir. Bazen ilaç tedavisini değiştirmek de gerekebilir. Ekokardiyografi gibi testleri de düzenli olarak yaptırmanız gerekebilir.

Kalp yetmezliğinde ilaçlarınızı devamlı kullanmanız çok önemlidir. Kalp yetmezliği tedavisinde ayrıca sağlıklı bir yaşam sürdürmeniz de gereklidir. Sağlıklı bir yaşam örneğin ne kadar sıvı aldığınıza dikkat etmek, az tuzlu yiyecekler tercih etmek ve sigara içmemektir.

Güçlü manyetik veya elektrik alanları olan birtakım cihazlara çok yaklaşmamaya dikkat etmeniz gerekebilir. Bu cihazlar arasında MRG (manyetik rezonansla görüntüleme) cihazları, pille çalışan kablosuz motorlu aygıtlar, telsizler gibi aygıtlar mevcut. Ama evde günlük kullanılan çoğu cihaz güvenlidir.

Kalp piline karar vermek

Seçenekleriniz:

 • Kalp yetmezliğiniz için kalp pili taktırmak
 • Kalp yetmezliğiniz için kalp pili taktırmamak

Kalp yetmezliğiniz için kalp pili taktırıp taktırmamak tamamen sizin kişisel kararınıza ve tıbbi faktörlere dayalıdır.

Kalp yetmezliğinde kalp pili taktırmanız için sebepler:

 • Kendinizi bitkin hissetmeden ve nefes darlığı çekmeden günlük işlerinizi yapamıyorsanız
 • Ejeksiyon oranınız yüzde otuz beş veya daha düşükse
 • Testler karıncıklarınızın aynı anda kan pompalamadığını gösteriyorsa
 • Başka bir hastalık için zaten pil kullanıyorsanız ve doktorunuz kalp yetmezliği için takılacak pilin size daha faydalı olacağına inanıyorsa
 • Eğer implante edilebilen kardiyoverter-defibrilatör ya da tek odacıklı bir pil türü takılacaksa ve doktorunuz kalp yetmezliğini de içeren kombine bir aygıt takılmasını öneriyorsa.

Kalp yetmezliğinde kalp pili taktırmamanız için sebepler

 • Günlük işlerinizi kendinizi bitkin hissetmeden veya nefes darlığı çekmeden yapabiliyorsanız
 • Ejeksiyon oranınız yüzde otuz beşin üzerindeyse
 • Testler karıncıklarınızın aynı anda kan pompaladığını gösteriyorsa

Источник: //www.hemensaglik.com/makale/kalp-yetmezliginde-kalp-pili-taktirmaliyi-miyim

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Kalp Pili Nedir?
Kalp Pili Nedir?
Kalp Pili Nedir?
Kalp Pili Nedir?