Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisi

içerik

Çarpıntı hissi ve bayılma kalp ritim bozukluğu işareti

Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisi

Koç Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Remzi Karaoğuz kalp ritim bozuklukları hakkında bilgiler verdi.

Kalbin, doğal uyarı çıkış merkezi olan sinüs düğümü tarafından yönetilen bir çalışma düzeni vardır. Bazı çevresel faktörler, kullanılan ilaçlar, vücudumuzdaki hormonlar, sempatik sinir sistemi gibi değişik mekanizmalar da kalp hızını etkiler. Erişkin bir kişide dinlenirken kalp hızının dakikada 60 ile 100 arasında olması normal kabul edilmektedir.

Kalp ritim bozuklukları, sinüs düğümünden çıkan uyarı sayısının veya düzeninin değişmesine veya kalbin değişik bölgelerinden hızlı veya düzensiz uyarıların çıkmasına bağlı olarak oluşur.

Ritim bozuklukları çıkış yerine göre kulakçık veya karıncık aritmileri, hızına göre taşikardi (kalp atım hızının dakikada 100’ün üstünde olması) ve bradikardi (kalp atım hızının dakikada 60’ın altında olması) olarak sınıflandırılabilir.

Bazı ritim bozuklukları kalp fonksiyonu normal olan kişilerde ortaya çıkabilir, önemli bir belirti yapmadan, kendiliğinden veya tedavi ile kısa sürede düzelir. Bunlara örnek olarak sinüs taşikardisini, kulakçık veya karıncıktan çıkan seyrek ekstra atımları gösterebiliriz.

Bazı ritim bozuklukları ise kalp hastalığının bir belirtisi olarak ortaya çıkar, çarpıntı, tansiyon düşmesi, nefes darlığı ve bayılma gibi önemli belirtilere yol açar. Bu tür ritim bozukluklarının teşhis ve tedavisi, komplikasyonları önleyerek, kişinin yaşam kalitesini ve süresini uzatır.

Kalp hızının yavaşlaması (Bradikardi) nedir?

Hepimizde kalbin doğal uyarı çıkış merkezi olan sinüs düğümünün fonksiyonu normalse, kalp hızı dinlenme halinde dakikada 60 ile 100 arasında değişir. Sinüs düğümünden dakikada 60 dan az uyarı çıkması sinüzal bradikardi olarak isimlendirilmektedir.

Sinüs hızının çok yavaş olduğu durumlarda ise baş dönmesi, halsizlik, yürürken çabuk yorulma gibi belirtiler ortaya çıkar. Bayılma atakları nadirdir. Ciddi sinüs yavaşlamasının en önemli nedeni hasta sinüs sendromu olarak isimlendirilen bir bozukluktur.

Kalp hızının ciddi derecede yavaşlamasına neden olan bir diğer neden atriyoventriküler blok’lardır. Özellikle 2. ve 3. derece atriyoventriküler bloklarda sinüs düğümünden çıkan uyarıların bir kısmı bazen de hepsi karıncıklara ulaşamaz.

Eğer başka bir merkezden karıncıklar düzenli bir şekilde uyarılmazsa kalp hızı ciddi derecede yavaşlar. Atriyoventriküler blok gelişen hastalarda ani gelişen bayılmalara ve düşme sonucu yaralanmalara sık olarak rastlanır.

Kalp hızını yavaşlatan her iki durumda da düzeltilebilir veya geçici bir neden saptanamazsa kalıcı kalp pili takılması gerekebilir. Kalp pili takılması kateter laboratuvarlarında, genellikle lokal anestezi altında kardiyologlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Pil cilt altına hazırlanan küçük bir cebe, elektrodlar köprücük kemiği yakınındaki venler yoluyla sağ karıncık ve gereken durumlarda sağ kulakçığa yerleştirilir. Kalp pillerinde hız dâhil birçok parametre programlanabilmektedir.

Böylece kalp hızı düştüğünde bataryadan çıkan elektrik sinyalleri elektrotlar tarafından kalp kasına iletilir ve programlanan hızda kasılmasını sağlayarak kalbin normal kan atma görevini sürdürmesi sağlanır.

Kalbin hızlı atması (Taşikardi) nedir?

Taşikardiler kulakçık ve karıncık taşikardileri olarak iki grupta toplanabilir. Kulakçık kaynaklı taşikardiler genellikle nöbetler halinde gelen, kalp hızının dakikada 130 ile 250 arasında değiştiği ritim bozukluklarıdır. Toplumda görülme sıklığı yaklaşık olarak 1000 kişide 2 olarak bilinmektedir.

Kalp hızına bağlı olarak çarpıntı, baş dönmesi, nefes almada güçlük, göğüste baskı hissi ve daha seyrek olarak bayılma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu çarpıntıların önemli bir kısmı kalbin diğer yapılarında bozukluk olmadan ortaya çıkmakta ve tedaviye çok iyi cevap vermektedir.

Çarpıntı atakları sırasında karotis masajı gibi parasempatik aktiviteyi arttıran bazı manevralar çarpıntıyı durdurabilir. Cevap alınamayan hastalarda antiaritmik ilaçlar kullanılmaktadır. Bu çarpıntılar genellikle tekrarlayıcı karakterdedir.

Nükslerin önlenmesi için çarpıntıyı tetikleyen faktörlerden kaçınılması ve uzun süreli ilaç tedavileri yapılabilir. Bir diğer tedavi yöntemi ise kateter ablasyonudur. Kateter ablasyonu bu grup hastalarda oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Tecrübeli merkezlerde işlemin komplikasyon riski düşük, başarı oranı ise oldukça yüksektir.

İşlem sonrası çarpıntıların tekrarlama riski de yüzde 1-2 civarındadır. Çarpıntı sorunlarından müzdarip iseniz kalp çarpıntısının nedenleri yazımıza göz atabilirsiniz.

Karıncık kaynaklı (ventriküler ) taşikardi ve ventriküler fibrilasyon yaşamı tehdit eden çok ciddi aritmilerdir. Yetişkinlerde en önemli nedenleri koroner arter hastalıkları, miyokart infarktüsü ve kalp kası bozukluklarıdır.

Bu ritim bozuklukları, ani kalp durmasına, dolaşım ve solunum fonksiyonlarının bozulmasına ve bilinç kaybına neden olur. Bu durumda mümkün olan en kısa sürede, kalp masajı ve suni solunumla kardiyopulmoner canlandırma ve defibrilatör adı verilen cihazla elektrik şok uygulaması gerekir.

Ani kalp durmasına neden olan ciddi karıncık ritim bozukluklarının büyük kısmı hastane dışında meydana gelmektedir.

Havaalanı, kütüphane, stadyum gibi toplu yaşam alanlarına kalp ritmini düzeltici cihazlar ( otomotik eksternal defibrilatörler) yerleştirilmesi ve eğitilmiş personellerle bu cihazların kullanılması, ciddi ritim bozukluklarını erken dönemde tedavi ederek ölüm oranlarını düşürecektir.

Bu gruptaki hastalara özel olarak geliştirilmiş cihaz tedavisi uygulanmaktadır. İmplante edilen kardiyovartör ve defibrilatör adı verilen cihazlar kalp piline benzer şekilde vücuda yerleştirilmektedir.

Bu cihazlar ciddi ritim bozukluklarını algılayarak kısa sürede elektrikli tedavilerle düzeltmektedir. Bu grupta uygulanabilecek diğer tedaviler ilaçlar ve kateter ablasyonudur.

Toplumsal açıdan baktığımızda ise koroner arter hastalıkları risk faktörlerinin azaltılması, kalp krizlerini ve buna bağlı olarak ciddi karıncık ritim bozukluklarını azaltacaktır.

Atriyal fibrilasyon ve inmeden (felç) korunma

Atriyal fibrilasyon kulakçıkların en önemli ritim bozukluğudur. Genel popülasyonun %1 ile 2 ‘sini ilgilendiren bir aritmidir. Atriyal fibrilasyon kaotik elektriksel sinyaller nedeniyle kalbin kulakçıklarının normal kasılmasını bozarak titreşmesine neden olur.

Ataklar halinde ortaya çıkabileceği gibi, devamlı bir şekilde de görülebilir. Atriyal fibrilasyon sırasında kan kulakçıklarda göllenerek pıhtı oluşturabilir. Burada oluşan pıhtıların parçalanması ve kopan pıhtı parçalarının dolaşıma katılmasıyla en ciddi sonuç olan inme ortaya çıkabilir.

Dolayısıyla; inmeden koruma atriyal fibrilasyon tedavisinin temelini oluşturur. İlk seçenek antikoagülan (kan sulandırıcılar) ilaçların kullanılmasıdır. Kan sulandırıcı olarak uzun yıllar vitamin K antagonistleri tek seçenekti.

Vitamin K antagonistleri kanın pıhtılaşmasında rol oynayan bazı faktörlerin üretimine engel olarak etkisini göstermektedir. Bazı besinler ve ilaçlarla beraber kullanılması durumunda kumadinin etkisi artabilir veya azalabilir.

İlacın etkili dozu kişiden kişiye değişir, bu nedenle periyodik olarak kan testi yapılarak, dozu doktor tarafından ayarlanmalıdır. Son yıllarda kullanıma giren diğer kan sulandırıcı ilaçlar; direkt trombin inhibitörleri pıhtı oluşumunda yer alan enzimlerden trombinin baskılanması ile pıhtılaşmaya engel olurlar.

Pradaxa (Dabigatran) bir direkt trombin inhibitörüdür. Faktör Xa inhibitörleri, pıhtı oluşumunda yer alan faktör Xa enzimini baskılayarak pıhtılaşmaya engel olurlar. Xarelto (Rivaroksaban), Eliquis (Apiksaban) ve Lixiana (edoksaban) faktör Xa inhibitörleridir.

Atriyal fibrilasyonlu ve pıhtı gelişme riski yüksek olan hastalarda tüm antikoagülanlar inme riskini anlamlı olarak azaltır. Diğer yandan, bu ilaçların, özellikle riskli olan bazı gruplarda, kanama yapabileceği bilinmelidir. Bu nedenle, ilaçları kullanan kişiler, kontrollerini düzenli olarak yaptırmalıdır. İlaç dozlarının değiştirilmesi veya gerekli durumlarda kesilmesi mutlaka doktor bilgisi dâhilinde yapılmalıdır.

Atriyal fibrilasyonlu kişilerde çarpıntı, halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı görülebilecek diğer belirtilerdir.

Hastanın durumuna göre uygulanabilecek tedaviler kalp hızının yavaşlatılması ve ritmin düzeltilmesi için antiaritmik ilaçlar, kontrollü şok uygulaması (kardiyoversiyon), kateter ablasyonu (ritim bozukluğuna neden olan odakların ısıtma veya soğutma ile tahrip edilmesi), bazı durumlarda kalp pili uygulamaları ve bazı cerrahi girişimlerdir. Ayrıca atriyal fibrilasyonlu tüm hastalarda şişmanlık, hipertansiyon, tiroid hastalıkları, diyabetes mellitus ve uyku apnesi gibi risk faktörlerinin araştırılması, varsa tetikleyici faktörlerin düzeltilmesi gerekir.

KALBİNİZDE ÇARPINTI VARSA DİKKAT!

Kalp ritim bozukluğunun teşhisi nasıl konulur?

Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Enis Oğuz, kalp ritim bozukluğunun belirtilerini anlattı.

Kalp ritim bozukluğunda en önemli tanı aracının, ritim bozukluğu anında çekilen elektrokardiyografi (EKG) olduğu belirtiliyor. Ritim bozukluğu sıklıkla ataklar halinde meydana geliyor. Eğer bu ataklar kısa sürüyorsa o anda EKG çekilmesi mümkün olmayabiliyor.

Bu durumda ritim bozukluğu anı, Holter (olay kayıt edici) gibi uzun süre kalp ritmini kayıt eden ve hastanın yanında taşıyabildiği elektronik cihazlarla yakalanmaya çalışılıyor.

Tanı koymanın bu şekilde de mümkün olmaması halinde, elektrofizyolojik çalışma ile koroner anjiyografiyebenzer girişimsel müdahalede bulunuluyor.

İhmal inme nedeni

Kalp – damar hastalarının büyük bölümünde, değişik tür ve ağırlıkta ritim bozuklukları oluyor. Bazı türlerinin hayati önemi yokken bazıları ani ölümle sonuçlanabiliyor. “Atriyal fibrilasyon” denen ritim bozukluğuna bağlı felç riski de önemli sonuçlar arasında görülüyor.

Eğer bu bozukluk zamanında fark edilmez ve kan sulandırıcı ilaca başlanmazsa kalp içinde pıhtı oluşup, bir damarı tıkıyor ve inme nedeni olabiliyor. Bunun dışında tedavi edilmeyen kalp ritim bozuklukları bayılmaya da yol açabiliyor.

Kalbin hızlı attığı ritim bozukluklarında kalp hızının günlerce yüksek seyretmesi, kalp yetersizliği gelişmesiyle sonuçlanabiliyor.

Kalp krizi geçirmiş ve kalbin kasılma gücü ileri derecede azalmış hastalarda 2 yıl içinde hayati ritim bozukluğu görülme oranının yüzde 15, atriyal fibrilasyon denen ritim bozukluğu görülme oranının ise yüzde 2 olduğu belirtiliyor.

Kalbiniz normalden hızlı atıyorsa…

Kalbin normalden hızlı atması, “Taşikardi” olarak isimlendirilse de taşikardiler her zaman ritim bozukluğu ile birlikte olmayabiliyor. Bazen psikolojik nedenler ve yaşam tarzı da kalp atımını hızlandırabiliyor. Taşikardinin bazı türleri hayati risk taşıyor. Risk, taşikardiye neden olan kalp hastalığına bağlı olarak ortaya çıkıyor.

Kalbiniz normalden yavaş atıyorsa…

Kalp hızında azalma ile birlikte olan ritim bozukluklarına, “bradikardi” deniyor. Bu sorun genel olarak hayati soruna yol açmayıp, baş dönmesi, göz kararması atakları, bayılma, çabuk yorulma gibi belirtiler veriyor. Bayılma gibi ciddi olaylarla sonuçlanan durumlarda tedavi şeklinin kalıcı kalp pili takılması olduğu belirtiliyor.

Kalp ritim bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Kalp ritim bozukluğu sık rastlanan ve hayati riskler içeren bir sağlık sorunu. En önemli belirtileri; çarpıntı hissi, göz kararması ve bayılma. Belirti vermeden de ilerleyebilmesi ise dikkatli olunmasını gerektiren bir başka özelliği…

 • Bayılma
 • Çarpıntı hissi
 • Ataklar halinde baş dönmesi, göz kararması
 • Çabuk yorulma (Daha az sıklıkta görülen bir belirtidir)

Not: Kalp ritim bozukluğunun hiçbir belirti vermeden de oluşabileceğinin unutulmaması gerekiyor.

Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?

 • Yapısal kalp hastalıkları (Kalp-damar hastalıkları, kalp kapak ve kalp kası hastalıkları, kalp yetersizliği vb)
 • Hipertansiyon
 • Diyabet
 • Tiroid
 • Kalbin elektrik ileti sisteminde bozukluk yaratan hastalıklar (Brugada Sendromu, Uzun QT sendromu, WPW sendromu vb)

Not: Ritim bozukluğu kişide hiçbir hastalık olmadan da meydana gelebiliyor.

Kalbiniz için unutmanız gereken 10 yanlış

+10Halk arasında hızla yayılan hatalı ve eksik bilgiler de, yanlış yönlendirmeye sebep olarak hastalıklara davetiye çıkarıyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Özler, kalp sağlığı konusunda yanlış bilinenler hakkında bilgi verdi.Yanlış 1: Ailemde kalp hastalığı yok bende de olmazKalp hastalıklarında genetik geçiş önemli bir nedendir; ama sadece genetik geçiş kalp hastalığına neden olmamaktadır. Aile öyküsü olumsuz olmasına rağmen egzersiz yapan, iyi beslenen, sigara içmeyen kişilerde kalp hastalığı görülmezken; genetik geçişi iyi olan kişilerin düzensiz ve sağlıksız yaşam biçimlerini benimsemesiyle kalp damar hastalığına yakalanma riskleri daha fazla olmaktadır.

Источник: https://hthayat.haberturk.com/saglik/haber/1001207-kalp-ritim-bozuklugu-nedir

Kalp Ritim Bozukluğuna Ne İyi Gelir? Alternatif Tedavi Yöntemleri – APPVICE

Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisi

Aritmi kalp ritminin bozulmasıdır. Çok yavaş kalp atışına bradikardi, çok hızlı kalp atışına taşikardi denir. Aritmi genellikle herhangi bir teh yaratmaz ve tedavi gerektirmez.

Ancak bazı aritmiler hayati teh arz eder, bazılarıysa acil tıbbî müdahale gerektirir. Özellikle birkaç aritmi tipinin bir arada görüldüğü vakalar kritiktir. Kalp düzgün çalışmadığında kan dolaşımı bozulur.

Bu, kalpte, beyinde ya da diğer hayati organlarda hasar meydana getirebilir. Peki, kalp ritim bozukluğuna ne iyi gelir?

Aritmi tedavisinde, modern yöntemlerin yanı sıra alternatif metotlar da denenebilmektedir. Ancak herhangi bir alternatif yöntemi denemeden önce mutlaka konuyu doktorunuzla görüşünüz. Bazı alternatif yöntemler sizin durumunuzda zararlı olabilir.

Ritim Bozukluğu Tedavisi Beslenmesi İçin Diyetisyeninizle ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice mobil uygulaması üzerinden diyetisyeninizle hemen görüşebilirsiniz.

Diyetisyene Sor

Akupunktur

Konu hakkında yapılmış araştırmaların verilerini karşılaştıran bir incelemede, araştırmalara katılan hastaların %87 ilâ %100’ünün kalp ritimlerinin, akupunktur tedavisinden sonra normale döndüğü görülmüştür.  Bununla birlikte, çalışmayı yapan bilim insanlarının bu konudaki araştırmaların henüz yeterli bir düzeye ulaşamadığını belirttiklerini de ekleyelim.

Kardiovasküler Elektrofizyoloji Dergisinde yayınlanan bir çalışmada, akupunkturun, atriyal fibrilasyon için yapılan kardiyoversiyon uygulamasından sonra kalp ritminin bozulmasını önlediği gözlemlenmiştir. Kardiyoversiyon uygulaması kalp ritmini elektrik ya da kimyasallar yardımıyla düzene sokan bir yöntemdir.

Omega-3 yağ asitleri

Amerikan Kalp Derneği’ne (AHA) göre balık eti gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinleri tüketmek, kalp hastalığı ve aritmi riskini azaltmaktadır. AHA haftada iki öğün balık tüketmeyi önermektedir. Aşağıdaki balık türleri omega-3 açsından özellikle zengindir:

 • Somon
 • Orkinos
 • Ringa
 • Sardalye
 • Ton balığı

Bir öğünde yaklaşık 100 gr balık eti olmalıdır.

C vitamini

Aritminin ve başka kalp hastalıkları oksidatif stres ve enflamasyon ile ilişkilidir. C ve E vitamini gibi antioksidanlar bu kalp sorunlarının tedavisinde etkilidir.

C vitamini aritmi tedavisinde etkili olduğu gibi, grip, soğuk algınlığı ve hatta kanser tedavisinde de etkilidir. Atriyal fibrilasyon (düzensiz ve hızlı kalp atışı), kalp ameliyatı olan hastaların %25 ilâ 40’ını etkilemektedir. Bir araştırmaya göre C vitamini ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon riskini %85’e kadar düşürmektedir.

Başka bir araştırmaysa C vitamini alan hastaların sadece %4,5’inde kardiyoversiyon sonrası atriyal fibrilasyona rastlandığını göstermektedir. C vitamini almayan hastaların %36,3’ünde atriyal fibrilasyon görüldüğü bildirilmektedir.

Magnezyum ve potasyum

Magnezyum ve potasyum kalbin istikrarlı ve düzenli atmasını sağlayan elementlerdir. Magnezyum eksikliği olan hastalarda düzensiz kalp atışı, kas zayıflığı ve iritabilite görülmektedir. Öte yandan çok fazla magnezyum aşağıdakilere neden olabilmektedir:

 • Bradikardi
 • Baş dönmesi
 • Bulanık görme
 • Nefes almakta güçlük

Birçok kişi beslenme rejimleri ile yeterli magnezyum alamamaktadır. Yaşlanma ve diüretikler gibi ilaçlar, magnezyum ve potasyum eksikliğine neden olabilir. Ayrıca potasyum seviyesinin düşük olması da aritmi ve kaslarda güçsüzlüğe neden olabilir.

Magnezyum, potasyum, sodyum ve kalsiyum kandaki elektrolitlerdendir. Elektrolitler kalp atışını koordine eden elektrik sinyallerinin başlatılması ve düzenlenmesinde işlev görür.

 Magnezyum ve potasyum seviyelerinin düşük olması elektrolit dengesizliklerine yol açar; elektrolit dengesizliği ise aritmiyi tetikleyebilir. Magnezyum ve potasyum takviyesi almak aritmi belirtilerinde iyileşme sağlayabilir. Ancak bu tür gıda takviyelerine başlamadan evvel mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.

Doktorunuz, kanınızdaki elektrolit seviyelerine baktıracak ve bu tür takviyeleri kullanmanızın uygun olup olmadığını belirleyecektir.

Alıç çiçeği

Alıç çiçeği, halk arasında kalp çarpıntısı tedavisi için yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Bu bitki Antik Roma ritüellerinde önemli bir yeri tutuyordu, Orta Çağ’dan bu yana çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılagelmiştir. Günümüzde konjestif kalp yetmezliği ve aritmi tedavisinde kullanılmaktadır.

Ne var ki alıç çiçeğinin aritmi tedavisinde etkili olup olmadığı ile ilgili yeterli bilimsel çalışma yapılmamıştır.

Diğer Alternatif İlaçlar ve Gıda Takviyeleri

Aşağıda sıralayacağımız alternatif ilaçlar ve gıda takviyelerinin de aritmi tedavisine yardımcı olduğu düşünülmektedir. Ancak bunların etkili olup olmadıklarına dair yeterli bilimsel veri yoktur.

 • Kalsiyum
 • Kaz gagası
 • Kedi otu
 • Kaside

Kaçınılması Gereken Gıda Takviyeleri

Aşağıdaki gıda takviyelerinden uzak durmak gerekir, çünkü bunlar aritmiye neden olabilir ya da aritmiyi şiddetlendirir:

 • Kola fındığı
 • Guarana
 • Efedra
 • Kreatin

Yan Etkiler

Herhangi bir alternatif tedaviye ya da gıda takviyesine başlamadan evvel mutlaka doktorunuza danışın. Bazı bitkisel gıda takviyeleri çok güçlüdür ve yan etkilere neden olabilirler.

Ayrıca bunlar, kullanmakta olduğunuz reçeteli/reçetesiz ilaçlarla çeşitli etkileşimlere girebilirler. Bazı bitkisel ilaçlar gerçekten faydalı olabilir.

Ancak bunların da dozları iyi ayarlanmalıdır, çünkü bu tür bitkisel ilaçlardan fazla kullanmanın zararlı hatta ölümcül sonuçları olabilir.

Balık yağında bulunan dokosaheksaenoik asit ve eikosapentaeonik asit, varfain (Coumadin) ile birlikte kullanıldıklarında kanama riskini arttırırlar. Ameliyat olacak hastalar, bu gıda takviyeleri ve varfarini ameliyattan en az iki hafta önce bırakmalıdır.

Böbrek yetmezliği ve miyasteni gravis’i olanlar, magnezyum takviyesi almamalıdır.

Potasyum takviyesi aşağıdaki yan etkilere yol açabilir:

 • Deride kızarıklık
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • İshal

Hiperkalsemili hastalar, yani kan potasyum seviyeleri çok yüksek olanlar potasyumlu gıda takviyelerini kullanmamalıdır. Potasyum eksikliğiniz olsa bile potasyumlu gıda takviyelerine başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.

C vitamini takviyeleri aşağıdaki durum ve hastalıklara sahip insanlar için toksik olabilir:

 • Hemokromatoz (vücudun fazla miktarda demir emmesi)
 • Talasemi (Akdeniz anemisi olarak da bilinir)
 • Sideroblastik anemi
 • Orak hücre anemisi
 • Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği

Ayrıca böbrek taşı veya böbrek yetmezliği olan hastalar da C vitamini takviyesi almamalıdır.

E vitamini varfarin ile birlikte kullanıldığında kanama riskini yükseltir. Ayrıca aşağıda sıralayacağımız durumlarda da komplikasyonlara neden olabilir:

 • K vitamini eksikliği
 • Karaciğer yetmezliği hikayesi
 • Kanama bozuklukları (örneğin hemofili)
 • Peptik ülser
 • Hemorajik inme

E vitamini takviyesi alan, ameliyat olacak hastaların, ameliyattan bir ay önce E vitamini takviyesini bırakması gerekir.

Kaynakça

 • Alıç çiçeği. (Eylül 2014) org/Departments_and_Locations/Departments/Ophthalmology/Ebsco_Content/Macular_degeneration.aspx?chunkiid=21742
 • Korantzopoulos, P., Kolettis, T. M., Kountouris, E., Dimitroula, V., Karanakis, P., Pappa, E., . . . Goudevenas, J. A. Oral C vitamini takviyesi, persistan atriyal fibrilasyonun elektro-kardiyoversiyon sonrası tekrarlama oranını düşürmektedir. International Journal of Cardiology, 102(2), 321-326 (10Temmuz2005).nlm.nih.gov/pubmed/?term=15982504
 • Lomuscio, A., Belletti, S., Battezzati, P. M., & Lombardi, F. Akupunkturun, atriyal fibrilasyonun elektro-kardiyoversiyon sonrası tekrarlamasının engellenmesindeki etkililiği. Journal of Cardiovascular Electrophysiology, 22(3), 241-247, (30 Ağustos 2010).wiley.com/doi/10.1111/j.1540-8167.2010.01878.x/abstract
 • Mayo Clinic. (23 Şubat 2016). Aritmi: Belirtileri ve nedenleri org/diseases-conditions/heart-arrhythmia/symptoms-causes/dxc-20188128
 • Reiffel, J. A., & McDonald, A. (21Ağustos 2006). Omega-3 yağ asitlerinin anti-aritmik etkileri American Journal of Cardiology, 98(4A), 50i-60i nlm.nih.gov/pubmed/16919517
 • VanWormer, A. M., Lindquist, R., & Sendelbach, S. E. (Kadım-Aralık 2008). Akupunkturun kardiyak aritmiler üzerindeki etkileri: bir literatür taraması Heart Lung, 37(6), 425-431 nlm.nih.gov/pubmed/18992625
 • Aritmi nedir? (1 Temmuz 2011) nih.gov/health/health-topics/topics/arr
 • Wilson, J. M. (2007). Portokal suyu içmediğimiz her gün atriyal fibrilasyona davetiye çıkarıyoruz. Texas Heart Institute Journal, 34(3), 265-267. Retrieved 20 Ağustos 2012, nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1995055/

ortalama puan: 3,50 , 4 oy

Источник: https://getappvice.com/tr/kalp-ritim-bozukluguna-ne-iyi-gelir/

Kalp Ritim Bozukluğu Belirtileri, Nedenleri, Tedavi Yöntemleri Nelerdir, Kalp Ritim Bozukluğu Tehli Midir?

Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisi

Kalbin doğal uyarı çıkış merkezi olan ve sinüs düğümü tarafından yönetilen bir çalışma düzeni olmaktadır. Çevresel faktörler, kullanılmış olan ilaçlar, sempatik sinir sistemi ve hormonlar vücudumuzda kalbin hız ayarını etkiler. Yetişkin bir kişide dinlenme esnasında kalp hızı 60 ile 100 arasında olduğu zaman normal kabul edilmektedir.

Kalp ritim bozukluğu sinüs düğümünden çıkmış olan uyarı sayısının değişmesine ve kalbin değişik yerlerinden düzensiz veya hızlı çalışmasına ritim bozukluğu denilir. Ritim bozukluğu çıkış yerine göre karıncık veya kulaklık aritmileri çalışma hızına göre taşikardi ve bradikardı olarak sınıflara ayrılır.

Bazı ritim bozuklukları kalp fonksiyonu normal olan insanlarda  bile ortaya çıkmaktadır. Hiçbir belirti yapmadan kendiliğinden veya tedavi ile düzelir. Bazı ritim bozuklukları ise kalp hastalığının belirtisi olarak ortaya çıkar.

Kalp ritim bozukluğu insanlarda sık rastlanan bazen hayati riskler oluşturan bir sağlık sorunudur. Kalp ritim bozukluğunun en önemli belirtileri kalpte meydana gelen çarpıntı, göz kararması ve bayılma olmaktadır. Bazen belirti vermeden ortaya çıkabilir. Genel olarak kalp ritim bozukluğu belirtileri şunlardır;

 • Kalpte çarpıntı hissi oluşması
 • Bayılma meydana gelmesi
 • Ataklar halinde baş dönmesi veya gözlerde kararma
 • Ani ve çabuk yorulmalar meydana gelmesi olmaktadır.

Kalp ritim bozukluğu bazen hiçbir belirti vermeden ortaya çıkabilir. Kalp ritim bozukluğunun diğer belirtileri ise şunlardır: Hızlı kalp atışı, yavaş kalp atışı düzensiz kalp atışı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bayılma, soluk beniz, terleme ve aşırı yorgunluk belirti olarak ortaya çıkar.

Kalp ritim bozukluğu ilaçları isimleri olarak yurdumuzda birçok ilaç ismi bulunmaktadır.

kalp ritim bozukluğu bundan sonra kanın pıhtılaşmasını önlemekte olan yeni ilaçlar ve ablasyon adı verilen yakma ve dondurma yöntemleriyle tedavi edilmektedir.

Yurdumuzda 85 adet kalp hastalığı ilaçları bulunmaktadır. Piyasada bulunan kalp ritim bozukluğu ilaçlarından bazıları şunlardır;

 • Adenosin l.m. 5 mg / ml 10 ml 10 flakon
 • Adenosin l.m. 5mg / öl 2 ml 10 flakon
 • Adozin 10 mg / 2ml 2ml 10 ampül
 • Adozin 250 mg / 50 ml 10 flakon
 • Adrenalin 0.25 mg 10 ampül (galen)
 • Adrenalin 0.5 mg (1/ 2 mg) 10 ampül (drogsan)
 • Adrenalin 1 mg  /1 ml 10 ampül drogsan)
 • Alprostadil 20 mcg / ml 5 ampül
 • Amidovin 150 mg / 3 ml ıv 6 ampül
 • Cardenor 4 mg  / 4 ml 10 ampül
 • Cardenor 25 mg  / 25 ml 1 flakon

Kalp Ritim Bozukluğu Nedenleri Nelerdir?

İnsanlardan meydana gelen kalp ritim bozukluğu nedenleri şunlardır;

Ortaya çıkan kalp hastalıkları kalp damar hastalıkları, kalp kapak ve kalp kası hastalıkları olmaktadır.

 • Kalp yetersizliği.
 • Hipertansiyon
 • Diyabet
 • Tiroit

Kalbin elektrik iletisi sisteminde meydana gelen hastalıklar, bu hastalıklar brugada sendromu, uzun qt sendromu ve benzerleri olmaktadır.

Ritim bozukluğu insanlarda hastalık olmadan da ortaya çıkmaktadır. Astım, soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, kahve, çay, stres kalp ritim bozukluğunu ortaya çıkarmaktadır. İleri kalp yetmezliği ve kalp damar hastalıkları kalp ritim bozukluğuna neden olmaktadır. Yaşam şekli ritim bozukluğunu ortaya çıkarır. Enerji içecekleri ritim bozukluğuna neden olabilir.

Göbek ve bel çevresinde yağlanma, tansiyon, kroner damar sertliği, obezite ritim bozukluğuna davetiye çıkarmaktadır. Yeni doğan bebeklerde ritim bozukluğu doğumda meydana gelen kalp hastalıkları ile ortaya çıkar.

Annede meydana gelen ritim bozukluğu  anne karnında bulunan bebeğin beslenmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bundan dolayı  bebekte bundan etkilenir. Ritim bozukluğu yaşayan hastalar mutlaka kardiyoloji uzmanına görülmeleri gerekir.

Ritim bozukluğu bazı hastalıkların belirtisidir.

Kalp ritim bozukluğu olanlar neler yemeli? Ritim bozukluğu kalp yetmezliği ve ölümcül sorunları ortaya çıkarır. Tuz tüketimini aza indirmek gerekir. Tuz yerine tat veren baharatlar kullanmak gerekir. Aşırı yağlardan sakınmak gerekir.

Kafeinli yiyeceklerden ve alkolden uzak durulması gerekir. Kahve ve çay gibi içecekleri azaltmak gerekir. Sigara asla kullanılmamalıdır.

Soğan, zeytinyağı, ıspanak, sarımsak, fındık, domates, fasulye, elma ve greyfurt gibi besinler kalp dostu olmaktadır. Zeytinyağı kullanımı sonucu vücutta bulunan kolesterol miktarı azalarak kan basıncı düzenli olmaktadır.

Balık, ton balığı ve diğer balıklar kalp sağlığına yararlı besinler olmaktadır.

Kalp Ritim Bozukluğu Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kalp ritim bozuklukları birçok hastalığın belirtisi olmaktadır. Ritim bozukluğu kalpte hatalı olarak elektriksel sonuçları nedeniyle meydana gelmektedir. Kalp ritmi çok hızlı ve çok olmaktadır. Ritim bozukluğu birçok nedenlere bağlı olmak üzere ortaya çıkmaktadır.

Kalp ritim bozukluğu sebebi, olarak stres, kafeinli içecekler, sigara, alkol gibi içecekler olarak bilinmektedir.

Kalp ritim bozukluğuna karşı kalp ilaçları kullanılmaktadır. Kalp ilaçları doktor tavsiyesine göre kullanılmaktadır. Pıhtı önleyici ve kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmaktadır. Kalp ritim bozukluğu durumlarının ortaya çıkmaması için dengeli beslenme yapılması gerekir.

Günlük alınacak olan kalori miktarı azaltılmalı. Katı yağlar yerine sıvı yağlar tüketilmesi gerekir. Tuz tüketimi azaltılması gerekir. Günlük öğün artırılmasına gidilmelidir. Alkolden uzak  durulması gerekir. Haftada en az 3 defa egzersiz yapılması gerekir.

Kalp ritim bozukluğu insanlar arasında her yaşta ortaya çıkabilir. Ortaya çıkmış olan bu ritim bozukluğu bazen ciddi sorunlar yaratabilir. İstirahat sırasında kalp genel olarak dakikada 60 ile 100 defa atar. Spor hareketleri yapıldığı zaman kalp atışları hızlı olmaktadır. Bu hızlı atış fazla sorun yaratmaz. Kalp atışlarının yaygın nedenleri şöyledir;

Doğuştan ortaya çıkan kalp hastalığı

 • Kalp yetmezliği ve kalp büyümesi
 • Akciğer hastalığı
 • Anemi
 • Tiroid bezinin çok çalışması
 • Tiroid bezinin az çalışması
 • Diyabet
 • Yüksek  tansiyon
 • Stres
 • Gebelik

Kalp ritim bozukluğu çeşitleri olarak sinüs taşikardisi, sinüs bradikardisi, ektopik kalp atışları, atriyal fibrilasyon ,supraventriküler taşikardi, ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, kalp bloğu ve hasta sinüs sendromu olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır. Kalp hastaları spor yapabilir fakat bazı kalp hastaları yapacağı spor dallarını iyi bilmesi gerekir.

Göğüs ağrısı olan hastalar, kalp yetmezliği olan kişiler ve hipertansiyon olan hastalar vücut geliştirme için yapılan sporları, ağır dalgıçlık ve yüksek irtifa sporlarını yapmamaları gerekir.

Öksürük ve nezle gibi hastalıkların ilaçları kullanırken ritim bozukluğuna neden olabilir, bunun için doktor kontrolü haricinde ilaç kullanmak tehli olabilir. Merdiven çıkarken veya güneş altında fazla durmak kalp atışlarını hızlandırır.

Ritim bozukluğu yaşayan hastalar diyet yapabilirler.

Bazı maddeler kalbin elektrik sistemini uyardığı için ritim bozukluğunu ortaya çıkarırlar. Göz tansiyonu için kullanılan ilaçlar da kalp hızını yavaşlatmaktadır. Kalp sağlığını koruyan ilaçlar ritim bozukluğunu giderme de kullanılır.

Kalp ritim bozukluğunun en belirgini kalpte meydana gelen kalp çarpıntısı olmaktadır. Kalp çarpıntıları genel olarak aniden ortaya çıkar. Kalp çarpıntıları bazen saniyeler, bazen dakikalar, bazen de saatlerce devam edebilir.

Ritim bozukluğu her yaşta ortaya çıkar.

İleri yaşlarda daha fazla olur. Ritim bozukluğu kalp hastalıkları ile ilişkili olmaktadır. Ritim bozukluğu için verilen ilaçlar başka kalp ritim bozukluğuna neden olmaktadır.

Ritim bozukluğunu önlemek için stresten uzak durulması gerekir. Erken teşhis nedeniyle tedaviler erken başlamakta ve erken tedavi yapılarak kalp krizinden korunmuş olunur.

Kalp ritim bozukluğu ileride ölümlere neden olmaktadır.

Kaynak: http://www.pufnoktalari.net/kalp-ritim-bozuklugu-belirtileri-nedenleri-tedavi-yontemleri-nelerdir-kalp-ritim-bozuklugu-tehli-midir/

Источник: https://www.dahabilgi.com/kalp-ritim-bozuklugu-belirtileri-nedenleri-tedavi-yontemleri-nelerdir-kalp-ritim-bozuklugu-tehlikeli-midir/

Kalp Ritim Bozukluğu ve Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisi

Kalp ritim bozukluğu hastalığı nasıl tedavi edilir, tedavilerin gerçekleştirilme süreçleri, hastalığında tedavisinden kullanılan yöntemler, tedavide kullanılan bitkisel kürler nelerdir hakkında makale.

Kalp Ritim Bozukluğu

Kalbin atım düzeninde meydana gelen aksaklık ve düzensizlik olan kalp ritim bozukluğu hipertansiyon, damar tıkanıklığı gibi hastalıklarla birlikte görülürse hayat kaybına neden olabilen bir rahatsızlıktır. Bu açıdan teşhis edilerek gerekli tedavi önlemlerinin alınması oldukça önemli bir konudur.

Bu hastalık sadece yetişkinlerde değil, yenidoğan bebeklerde de görülebilen bir rahatsızlıktır. Anneden kaynaklı aritmi bozuklukları rahimdeyken bebeklerde de etkiye neden olup onlarda da bu hastlığın oluşmasına yol açabilir.

Bu nedenle yenidoğan bebeklerde doğumdan sonra gerçekleştirilecek olan EKO ve fiziksel ve muayene gibi muayeneler bebeklerde görülebilecek olan bu hastalığın erken teşhisi ve ttedavisi açısından oldukça önemlidir. EPS yöntemi tanıda kullanılan temel yöntemlerdendir. EPS kalpteki elektrik akım sistemini inceleyerek tespit etmeye çalışır.

EPS çoğunlukla hasta tamamen uyanıkken gerçekleştirilir ve EPS yönteminde herhangi bir ciddi komplikasyon riski bulunmamaktadır.

Hastalık farklı tedavi yöntemleri ile tedavi edilir. Gerçekleştirilecek olan tedavi kişinin durumuna ve artiminin türüne göre değişmektedir. Kişilerde görülebilen bilen aritmiler:

 • Barikardi (yavaş ritim)
 • Taşikardi (hızlı ritim)

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bu hastalık neticesi olası sağlık sorunları ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği için mutlaka hastalık kontrol altına alınmalı ve tedavi edilmelidir. Bu sorunlar birisi aritminin neden olduğu kalp damarlarındaki pıhtının koparak beyinde bulunan damarları tıkamasıdır.

Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisi

Sağlık bilimindeki teknolojik ilerlemeler ile kalp ritim bozukluklarında kullanılan tedavi yöntemleri farklılaşmıştır. Aritminin türüne ve kişinin sağlık koşullarına göre farklı yöntemlerle tedavi edilir.

Kimi ritim bozuklukları sadece hayat tarzında yapılacak değişikliklerle kontrol altına alınabilirken, kimileri ilaç tedavisi ile düzeltilebilir. Fakat bazı aritmiler cerrahi yöntemlerle kesin olarak tedavi edilmelidir.

Hastalığın tedavisinde uygulanan yöntemler yeni teknolojik gelişmeler ışığında yeni tedavi imkanlarının bulunmasına yol açmıştır. Bu yöntemler kalp pili ve ablasyondur. 

İlaç Tedavisi

Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaç çeşitleri oldukça fazla ve etkileri oldukça değişkendir.

Birçok yan etkiye sahip olan bu ilaçların türlerinin ve dozlarının belirlenmesi oldukça kritik bir konudur ve her hastaya özel olarak ayarlanmalıdır.

Sürekli olarak kullanılmaları gerektiği ve yan etkiler sahip oldukları için hastanın sürekli olarak kontrol altında olması gerekmektedir. Son yıllarda kullanımı azalmıştır.

Ablasyon

Ablasyon tedavide anjiyo yöntemiyle kişinin bacak toplardamarından veya atardamarından girilerek kateter yardımıyla radyo frekans enerjisinden faydalanılır. Ablasyon sayesinde aritmiye neden olan etkenin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Anjiyo ile damar içerisinden sorun oluşturan bölgeye ulaşılır.

Ablasyon yönteminin başarı oranı yüzde yetmişin üzerindedir. Ablasyon hastalığı kesin olarak tedavi eder diyebiliriz. Ortalama olarak bir ilke iki saat arasında sürmektedir. Ablasyon tedavisi damardan anjiyo yöntemi ile gerçekleştirildiği için hastalar ertesi gün normal yaşamlarına devam edebilirler.

Aritmiye neden olan damar yakılarak sorun ortadan kaldırılır. Kimi durumlarda damar için dondurma yöntemi de kullanılmaktadır. Klasik anjiyodan farkı damar sistemiyle değil, vücudun elektrik sistemiyle ilgili olmasıdır.

Dondurma yöntemi ise beş yaşın üzerindeki çocuklarda aritmiye neden olan bölgenin -80 derece ile dondurma işlemine tabi tutulmasıdır. Dondurma yöntemiyle yüzde 95 oranında başarı yakalanmaktadır.

Elektroşok Tedavisi

Elektroşok tedavisi hastalığı kesin olarak tedavi eden yöntemlerden  birisidir. Bu yöntem elektro fizyoloji laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Elektroşok elektrik akımının göğüs içerisinden kalbe gönderilmesiyle gerçekleştirilir. Elektroşok yöntemiyle durmuş olan kalbin tekrar çalıştırılmas ımümkündür.

Kalp Pili

Kalp pili teknolojinin ilerlemesi ile kullanılmaya başlanan bir yöntemdir. Bu yöntemde kalbin düzenli bir ritim içerisinde atması için bu pil yardımıyla kalp desteklenmektedir.

Dezavantajı ömür boyunca bu kalp pilinin kullanılma zorunluluğudur. Çoğunlukla yavaşlamış kalp ritimlerinin düzenlenmesi için kullanılan bir yöntemdir.

Çalışmasında bir problem olmadığı sürece ritim bozukluğunu kesin olarak kontrol altında tutar.

Kalp Ritim Bozukluğu Bitkisel Tedavileri

Bu tedavi yaklaşımlarının dışında ritim bozukluğu için bitkisel tedaviler de uygulanabilmektedir. Bu tedaviler diğer tıbbi tedavilere yardımcı olarak da uygulanabilir.

Limon Melisa Kürü

 • Bir tutam limon melisa kürü
 • Bir bardak su

Bir bardak su içerisine atılan limon melisa bitkisi beş dakika kaynatılarak süzülür.

Sabah ve öğle olmak üzere günde iki sefer içilir. Kür bir ay boyunca devam eder.

Kan inceltici ilaç kullananların kullanmaması gerekir.

Beyaz Üzüm Kürü

 • 15-20 adet taze beyaz üzüm

Yıkanan beyaz üzüm taneleri öğlenden önce ve sonra olmak üzere günde iki defa tüketilir. Kür en az bir ay, en çok üç ay boyunca devam ettirilir.

Hamilelerin ve karaciğer yağlanması olanların kullanmaması gerekir. Şeker hastaları doktor onayından sonra kullanabilir.

Bunların dışında İbrahim Saraçoğlu’nun bu hastalık için önerdiği bir takım doğal bitkiler de bulunmaktadır. Bunlardan birisi kırkkilit (at kuyruğu) bitkisidir. Bu bitkinin ritim bozukluklarına iyi geldiği bilinmektedir. Karanfil de aritmiye neden olan faktörleri engelleyebilen bir bitki olarak Saraçoğlu’nun tavsiye listesindedir.

(1 votes, average: 5,00 5)
Loading…

Источник: https://kalpritmi.com/kalp-ritim-bozuklugu-tedavisi.html

Kalpte ritim bozukluğu neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisi

Ritim bozuklukları birçok çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Aniden gerçekleşen kalp krizi, önceden gerçekleşen kalp krizi sebebiyle oluşmuş kalp dokusu bozukluğu, koroner arter hastalığı, yüksek kan basıncı, diyabet, sigara ve alkol tüketimi, uyuşturucular, stres, kullanılan ilaçlar başlıca ritim bozukluğu sebeplerindendir.

Kalp Ritim Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Ritim bozuklukları bayılmalar, geçici görme kaybı, baş dönmesi, kalbin yerinden çıkacakmış hissi gibi yakınmalarla birlikte seyrediyorsa, bu çok tehli bir duruma işaret eder.

Dolayısıyla özellikle bu tür yakınmalarda zaman kaybetmeden mutlaka bir kardiyoloji uzmanına başvurmak gerekir. Ritim bozukluğu rahatsızlıklarında, belirtiler arasında çarpıntı hissi öne çıkmaktadır.

Kalbin göğüsten çıkacakmış gibi hissettirmesi hastaların genel ifadeler arasında yer alır.

Kalp çarpıntısı genellikle aniden başlar, bazen saniyeler bazen saatler sürdükten sonra biter. Çarpıntıdan sonra en sık görülen belirtiler, baş dönmesi ve bayılma olmaktadır. Bayılmalar genellikle ciddi boyuttaki bir ritim bozukluğuna işaret etmekte ve ihmal edilmesi tehli sonuçlar doğurabilmektedir.

Atriyal fibrilasyon (kalp ritim bozukluğu) belirtileri ve tedavisi

Kimler Kalp ritim Bozukluğu için Risk Altında?

 • İlerleyen yaştakiler ve kadınlar
 • Ailesinde ritim bozukluğu olanlar,
 • Kalp damar tıkanıklığı olanlar,
 • Kalp kapak hastalığı olanlar,
 • Guatr sorunu olanlar,
 • Kansızlık sorunu olanlar,
 • Aşırı uyarıcı ilaç alımı veya çay, kahve tüketimi,
 • Sık ve fazla miktarda alkol tüketenler risk altındalar.

Kalp Ritim Bozukluğu Kimlerde Görülür?

Ritim Bozuklukları her yaş grubundan insanda görülebilmektedir. Ancak ilerleyen yaşlarda kalpte ritim bozukluklarının görülme ihtimali daha fazladır ve sahip olunan diğer kalp hastalıklarıyla ilintili olarak ortaya çıkmaktadır. Genel nüfusun %2’sinde görülen ritim bozuklukları 80 yaş ve üzeri nüfusun %10’unda görülmektedir.

Kardiyoloji nedir? Kardiyolog ne iş yapar? En önemli kardiyak hastalıklar

Kalp Ritim Bozuklukları Nasıl Teşhis Edilir?

Ritim bozuklukları ve neden meydana geldiklerini ortaya çıkartabilmek adına bazı testler uygulanmaktadır. Bunlar;

 • Elektrokardiyogram (EKG) Ritim Holter
 • Anlık ritim kaydı (Event Recorder)
 • Efor Testi
 • Ekokardiyogram
 • Kardiyak kateterizasyon
 • Elektrofizyolojik çalışma (EPS)

Kalp Ritim Bozukluklarının Tedavisi

Uygulanacak tedavi; ritim bozukluğunun çeşidine ve ciddiyetine bağlı olarak belirlenmektedir. Tedavinin ilk aşamasını, rahatsızlığının nedenini tespit etmek ve ortadan kaldırmak oluşturmaktadır. Nedeni tespit edilemiyor veya ortadan kaldırılamıyorsa tedavi yöntemlerinden en uygun olanı seçilerek uygulanmalıdır.

Kalp çarpıntısı ciddi hastalıkların belirtisi olabilir

1. İlaç Tedavisi: Antiaritmik şeklinde adlandırılan ilaçlar kalpteki düzensiz ritimleri kontrol altına almak için kullanılmaktadır. Kanın pıhtılaşmasını engelleyici ilaçlar da ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

2. Elektriksel Tedavi: kalp ritmini destekleyici kalp pili ve defibrilatör tedavisi de yaygın olarak kullanılmaktadır.

3. Cerrahi Tedavi: Aritmik odağın susturulması amacıyla cerrahi operasyon uygulanabilir.

Ritim bozukluğuyla karşı karşıya kalan hastaların beslenmeleri son derece önem taşımaktadır. Bazı gıda maddeleri kalbin elektrik sisteminde tetikleyici özelliğe sahip olabilmekte ve bu gıda maddelerinin tüketilmesi ritim bozukluklarını için harekete geçirici özellik taşıyabilmektedir.

Ritim bozukluğu olan kişilerin; çay, kahve ve sigara tüketiminden kesinlikle uzak durması gerekmektedir.

Bazı durumlarda ritim bozukluğu için kullanılan bazı ilaçlar başka bir tür ritim bozukluğunun devreye girmesine neden olabilmekte, bu durumun bir hekim tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Kalp ritim bozukluğu ani ölümlere neden olabilir!

Kalp sağlığını korumak için alınması gereken önlemlerin tümü ritim bozukluğuna karşı da alınabilir.

Stres ritim bozukluklarında önemli bir etken olarak öne çıktığından önüne geçilmesi, mümkünse en alt seviyeye indirilmesi kalp sağlığı açısından faydalı olacaktır.

Kilo kalbi zorlayan ve ritim bozukluklarının önünü açan bir faktördür; ideal kiloya ulaşılması ve düzenli egzersizle kalp sağlığının korunması gerekmektedir.

Kalp sağlığı için uygulanacak diyette hayvansal ve trans yağ tüketiminden kaçınmak, tuzu azaltmak ve alkolü en alt düzeye indirmek, mümkünse tamamen bırakmak gerekmektedir. Ritim bozukluğuna sahip kişilerin spor yaparken aşırı zorlayıcı olanlardan uzak durmaları, müsabakalara katılmamaları gerekmektedir.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/kalpte-ritim-bozuklugu-belirtileri-nedenleri-ve-tedavisi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.