Kalp Sağlığınız İçin Bu Belirtileri Önemseyin

Sessiz Kalp Hastalıklarına Dikkat!

Kalp Sağlığınız İçin Bu Belirtileri Önemseyin

Göğüs ağrısı, sol kolda, sol omuzda, sırtta ve göğüste hissedilen baskı ile içten yanma tarzındaki ağrılar, çarpıntı, ani başlayan nefes darlığı ve aşırı terleme… Tüm bu şikayetler, kalp krizinin en belirgin belirtileri arasında yer alıyor.

Ancak bazı kişiler bu belirtiler olmaksızın da kalp krizi geçirebiliyor. Bu nedenle düzenli kalp kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekiyor.

Memorial Sağlık Grubu Kardiyoloji Bölümü uzmanları, sessiz kalp hastalığı ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Kalp krizi geçirdiğini bilmeden yaşayanlar da var

Yaşamın devamlılığında en önemli organlardan biri olan kalp, vücuda kan pompaladığı sürece hayat devam etmektedir. Ancak kalpte bazen sıkıntılar olabilir ve bunun sonucu vücutta bazı şikayetler meydana gelir.

Göğüste, sol kolda ağrı ve baskı, çarpıntı en sık görülen şikayetlerken; bazen bunların hiçbiri olmaksızın yorgunluk, uykusuzluk gibi müphem belirtilerle de kalp krizi gelebilir.

Sessiz kalp krizi olarak tanımlanan bu tabloda, en riskli grubu; diyabet, kronik böbrek hastaları, özellikle 70 yaş üstündekiler ve kadınlar oluşturur.

Kronik iskemik kalp hastalığı olanlarda oluşabilen köprü damarlar sayesinde hasta kalp krizi geçirdiğini bilmeden, uzun yıllar hastalığının farkında olmadan yaşayabilir. Bu hastalarda kalp yeterince beslenemediği için sessiz iskemiler söz konusu olabilir. Bu grup hastalarda kalp yetersizliği, aritmi ve ani kalp ölümleri görülebilir.

Ani kalp ölümü gençler için de büyük risk  

Ani kalp ölümü; iki saat içerisinde hastanın bilinen bir hastalığı olmaksızın yaşamını kaybetmesi olarak tanımlanır. Bunların önemli bir kısmında sessiz seyreden iskemik tablolar olduğu bilinir. Sessiz iskemi tablosuna bilinen riskli grupları dışında genç, diyabeti olmayan, erkek hastalarda da rastlanabilir.

Hastalığın ortaya çıkmasında tıkanan damarın büyüklüğü, beslediği miyokard alanı ve kalbin fonksiyonlarına etkisi gibi birçok değişik faktör önem taşır.

Sessiz iskemiye neden olan tıkanmalar, damarların daha alt bölümlerinde ve ana damar yerine yan dalların ya da daha az önemli olan dalların tıkanması sonucunda çoğunlukla ortaya çıkar. Miyokardın o bölgesini kanlandıran başka küçük dalcıklar olduğundan ve ana dal da çalıştığı için hasta bunu hissetmeyebilir.

Kalbin en önemli damarı LAD, bazı insanlarda doğuştan ikili olur. İkili LAD damarında, bir dal tıkandığında diğeri onun çalıştığı alanı beslediği için hasta bunu da hissetmeyebilir.

Anjiyo ile kesin tanı konuyor

Hiçbir belirti vermeksizin ortaya çıkan sessiz iskemi, çoğu zaman tesadüfen yakalanmaktadır. Check-up sırasında, ekokardiyografi veya elektrokardiyografide kalbin bir bölümünün daha yavaş çalıştığı, daha az kasıldığı görülür.

Elektroda buna ilişkin değişiklikler saptanır. Nedene yönelik araştırma yapılırken hasta kalp krizi öyküsünden söz etmese de görüntüleme yöntemleri buna ilişkin bulgular ortaya çıkarabilir.

Hastada belirti olmasa bile özellikle koroner arter hastalığı için risk faktörlerine sahip insanlarda ileri tetkiklere başvurulmalıdır. Efor, miyokard perfüzyon sintigrafisi, stres eko kardiyografi gibi testlerden biri yapılarak hastalığın tanısı konulur.

Tanı sonrası kalpteki problemin ciddi, damardaki sorunun ise yaygın olduğu birtakım kriterlerle anlaşılırsa hastaya anjiyo önerilir.

Risk faktörlerine yönelik önlemler alınmalı

Yapılan tetkiklerde kalp damar hastalığı saptanmadığı takdirde gelecek yıllarda kalp damar hastalığına yakalanmayı önlemek amacıyla risk faktörlerine yönelik iyileştirici önlemler alınır.

Diyabet, sigara kullanımı, hiperkolesterolemi (kötü huylu kolesterolün belli düzeyin üzerinde olması), tansiyon hastalığı gibi birden fazla risk faktörüne sahip hastalarda hastanın göğüs ağrısı yakınması dikkate alınarak bazen doğrudan koroner anjiyografi önerilir.

Hastaların bir bölümü standart koroner anjiyografi yaptırmaya karşı direnç gösterebilir. Bu durumda halk arasında ‘sanal anjiyo’ da denilen koroner CT anjiyo tavsiye edilir. Böylece koroner hastalığı saptanır.

Koruyucu önlemler öne çıkıyor

Koroner arter hastalığının tedavisi, girişimsel ve koruyucu olarak iki şekildedir. Girişimsel tedavilerde; stent, balon, bazen de by-pass’a varabilen tedaviler uygulanır. Hastalığın kendisinin girişimsel yöntemlerle cerrahi olarak, stent balonun yanında diğer damarları korumaya yönelik tedavileri de olabilir.

Koruyucu tedavi kapsamında ise haftada beş gün, kişinin sağlık durumuna uygun olarak hafif ve orta düzey egzersizler önerilir.

Sigara içenlerin bu alışkanlığı bırakması, diyabet hastalarının mutlaka bir endokrinoloji uzmanının takibine girmesi, obezite halinde diyetisyen kontrolünde kilo verilmesi ve alkol tüketiliyorsa bunun sınırlandırılması önem taşımaktadır.

Güncellenme Tarihi: 04 Eylül 2018Yayınlanma Tarihi: 27 Şubat 2017

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/sessiz-kalp-hastaliklarina-dikkat/

Kalp ve damar sağlığınız için bu belirtileri önemseyin!

Kalp Sağlığınız İçin Bu Belirtileri Önemseyin
Kalp ve damar sağlığınız için bu belirtileri önemseyin!

İnsan sağlığı üzerinde ciddi bir tehdit unsuru olan kalp ve damar hastalıklarının yaşam tarzında basit değişiklikler yaparak önüne geçilebileceğini belirten Emsey Hospital Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burak Teymen kalbin sağlığı için önemsenmesi gereken belirtileri şöyle sıraladı.

Kalp hastalıklarının en önemli belirtilerinden olan göğüs ağrısı; basit bir kas ağrısından ya da kalpten çıkan tüm vücuda kanı taşıyan aort damarındaki yırtılmaya kadar çok çeşitli nedenlerle olabilir.

Ancak bu ağrı eforla oluşuyor, göğsün ortasında baskı şeklinde hissediliyor, 2 dakikadan daha uzun sürüyor ve dinlenmekle de 5-10 dakika içinde geçiyorsa hekime başvurmak gerekir.

Bu tür bir ağrı; göğüs duvarında iki taraflı, daha çok sol taraf olmak üzere kollara boyun ve çeneye yayılma eğilimindedir. Daha az sıklıkla sol kürek kemiği ve omuz bölgesine yayılabilir. Bazen sol koldan başlayıp göğse yayılır ya da sadece sol kolda hissedilebilir.

Kalp krizinde ise genellikle istirahat halindeyken aniden göğüste ağrı, sıkışma, yanma veya baskı şeklinde ortaya çıkar. Ağrı genellikle endişe verici kadar şiddetli ve 20 dakikadan daha uzun sürelidir. Beraberinde bulantı, kusma, soğuk terleme, baş dönmesi, göz kararması ve nefes darlığı da olabilir.

Nefes Darlığı

Nefes darlığı kondisyonu düşük, hareketsiz yaşam tarzı olan veya kilolu kişilerde hafif eforla olabildiği gibi çok çeşitli solunum sistemi hastalıklarında ve anemisi olan hastalarda da görülebilir.

Kalp hastalıklarında görülen nefes darlıkları genellikle eforla ortaya çıkar, dinlenmeyle geçer ve hasta nefes darlığını elini göğsüne koyarak lokalize edebilir. Bunun yanı sıra kalp yetmezliklerinde gece gelen ve uykudan uyandıran nefes darlıkları olabilir.

Genellikle hasta uykuya daldıktan 2-4 saat sonra başlar ve hasta hava açlığı ile pencereleri açar. Nefes darlığıyla birlikte öksürük de görülebilir. Hasta oturunca ya da ayağa kalkınca 15-30 dakika içinde nefes darlığında zamanla azalma olur.

Çarpıntı

Çarpıntı; kalbin atışlarının hızlı ya da kuvvetli rahatsızlık verecek şekilde hissedilmesidir. Normalde nabız sayısı erişkin bir insanda dakikada 60-100’dür.

Kalbin hızının 150 atım/dk’dan fazla olduğu, beraberinde baş dönmesi, göz kararması ya da bayılma şikayetlerinin olduğu çarpıntılar mutlaka tedavi edilmesi gereken çarpıntılardır.

Çarpıntı hisseden kişide, kendisi veya bir yakını o sırada nabzı kontrol ederek dakikadaki kalp hızını ve kalp atışının düzenli olup olmadığını tespit edebilir ve bu şekilde hekime ve tedaviye yardımcı olur. Nabız, el bileğinin başparmak hizasında kolaylıkla bulunur.

Bayılma ve Halsizlik

Bayılma; sıklıkla beyin kan akımındaki azalmaya bağlı birdenbire bilinç kaybı olup yere yığılma ve kısa bir süre sonra kendine gelme halidir. Son derece ciddi bir kalp hastalığının belirtisi olabileceği gibi diğer çok sayıdaki daha az ciddi sebeplerden de kaynaklanabilir.

Kalp hastalıklarına bağlı bayılmalar genellikle ani, 1-2 saniye içinde gelişir ve kısa sürelidir. Kalp kapak hastalıklarında (örneğin aort darlığında özellikle eforla alakalı bayılma), kalp kası hastalıklarında (hipertrofik kardiyomiyopati), çok hızlı ve uzun süren ritim bozukluklarında, kalbin hızının aniden çok yavaşlamasında, doğumsal kalp hastalıklarında bayılmalar olabilir.

Kardiyovasküler sistem hastalıklarında en sık şikayetlerden birisi halsizlik ve çabuk yorulmadır. Bu durum sistemik dolaşım bozukluğu sonucu gelişen kas güçsüzlüğü yanı sıra kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlara (beta bloker, idrar söktürücü gibi) de bağlı olabilir.

Öksürük

Kalp hastalıklarında görülen öksürük genellikle kalp yetmezliğine ve/veya kalp kapak hastalıklarına bağlıdır. Hırıltılı solunum, çarpıntı ve nefes darlığı da genellikle beraberdir.

Öksürük genellikle geceleri kuru ve tahriş edici  olmaya meyillidir. Öksürükle beraber köpük şeklinde ve taze kan içeren balgam olabilir.

Yine geceleri uykudan uyandıran ve kalkıp oturmakla geçen öksürük yetmezlik belirtisidir.

Ödem

Kalp hastalıklarına bağlı alt ekstremite ödemi simetrik ve çift taraflıdır. Hastalar hızlıca 3-5 kg aldıklarında ödem belirgin olur. Ödeme parmakla baskı uygulandığında bir süre içeri çöktüğü görülür. Kalbin yetmezliği ilerledikçe ödem bacakların üst kısmında, genital organlarda ve karında oluşabilir.

Diğer şikayetler

Gece sık idrara çıkma (Noktüri) konjestif kalp yetmezliğinin sık bulgularından birisidir. Anoreksi, karın şişliği, batında sağ üst kadran ağrısı, kilo kaybı ve kaşeksi kalp yetmezliğinin ileri dönemlerinde görülebilen şikayetlerdir. Bulantı kusma akut kalp krizinde sıklıkla görülür.

Kalbinizin genç kalması için 6 beslenme önerisi

Источник: https://indigodergisi.com/2018/10/kalp-ve-damar-sagliginiz-icin-bu-belirtileri-onemseyin/

Kalp Yetmezliği Belirtileri

Kalp Sağlığınız İçin Bu Belirtileri Önemseyin

Kalp, kasılıp gevşeyerek vücuda kan pompalar. Kalp yetmezliği söz konusu olduğunda sağlıklı bir şekilde çalışamayacak kadar zayıf düşer, yani yeterince kasılamaz ve gerektiği kadar kanla dolamaz. Bu sebeple vücuda olması gerekenden daha az kan pompalanır.

Kalbin işlevinde yaşanan bu bozukluk sonucu kalp boşluğu giderek büyür. Sağ kalp yetmezliği kronik, sol kalp yetmezliği ise akut kalp yetmezliği olarak bilinir.

Peki kalp yetmezliği belirtileri nelerdir ve tedavi için neler yapılır? Kalp sorunları ilgili nelere dikkat etmek gerekir?

KALP YETMEZLİĞİ NEDİR?

Vücudun oksijen ihtiyacının karşılanabilmesi için tüm hücre ve dokulara kalp tarafından kan pompalanır. Kalp kasının zayıflığı dolayısıyla kalbin bu temel işlevinde yaşanan aksaklık kalp yetmezliği olarak tanımlanır.

Kalp yetmezliğinin en temel iki belirtisi vücutta biriken sudan kaynaklanan şişkinlik ve nefes darlığıdır. Akciğerlerde biriken su özellikle düz bir şekilde sırtüstü yatıldığında daha belirgin hale gelen nefes darlığını meydana getirir. Hastalar sıklıkla nefes darlığı sebebiyle aniden uykularından uyanırlar.

Karaciğerde biriken sıvı sonucu ise siroza sebep olan, karaciğer fonksiyonlarında bozukluklar ortaya çıkar.

Kalp Yetmezliği Evreleri:

 • Kalp yetmezliğine sebep olacak bazı risklerin olduğu A evresi.
 • Kalp krizi, kapak hastalığı gibi yapısal hastalıkların söz konusu olduğu B evresi.
 • Kalp yetmezliği belirtilerinin ortaya çıktığı C evresi.
 • Kalp yetmezliğinin ağır durumda görüldüğü ve hastane tedavisi gerektiren D evresi.

KALP YETMZELİĞİ NEDENLERİ

1. Hipertansiyon
Kan basıncının kontrolsüz bir şekilde yükselmesiyle birlikte kalbin yapısı zamanla bozulur. Bu da kan dolaşımını olumsuz yönde etkileyerek kalp yetmezliğine neden olur.

2. Kalp kapakçıklarında yaşanan problemler
Kalbin sağlıklı olmasının temel kurallarından biri kalp kapağının düzgün bir şekilde çalışmasıdır. Kapaklarda görülen daralma, tam kapanmama, hacim ve basınç yükü artışı kalp yetmezliğinin ortaya çıkmasına sebep olur.

3.

Kalp kası iltihapları
Üst solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan virüsler kalp kasında iltihap ve yangı yaparak yetmezliğe sebep olabilir.

4. Kalp kası hastalıkları
kalıtsal faktörler, ilaçlar, toksinler, enfeksiyonlar kalp kasının fonksiyonlarını bozabilir.

5. Kalp krizi
Kalbe kan taşıyan damarlarda yaşanan tıkanıklık ve daralma kalp kasının hasar görmesine ve kalbin pompalama gücünün bozulmasına yol açar.

KALP YETMZELİĞİ BELİRTİLERİ

1. Sık idrara çıkma
Gece boyunda birden çok kez idrara kalkmak normal karşılanmaz. Kalp yetmezliği halinde vücutta biriken sıvı, kan dolaşımına dahil olarak böbreklerden süzülen kanın seviyesini artırır ve sık idrara çıkma ihtiyacını doğurur.

2. İştah kaybı
Kalbin olması gereken miktarda kan pompalayamaması vücuttaki sıvıların karın bölgesinde ve karaciğer birikmesine sebep olur. Bu da şişkinlik problemiyle birlikte iştahsızlığa yol açar.

3.

Sürekli halsiz olmak
Daha önce problem yaşamadan gerçekleştirilen merdiven çıkma, ağır nesneleri kaldırma, uzun süre konuşma gibi aktiviteler için aşırı derecede çaba sarf edilmesi gerekir.

Bu aktivitelerin sonucunda yorulup nefes nefese kalınabilir. Kalbin daha az kan pompalamasıyla birlikte daha az oksijen ve daha az besin maddesi alınır. Bu yüzden kaslarda yorgunluk hissi yalanır.

4. Kilo artışı
Yaşanan iştahsızlık sebebiyle yeteri kadar besin tüketilememesine rağmen bazı sıvıların vücutta tutulması sebebiyle kilo artışı gözlenebilir.

5. Nefes darlığı
Akciğerlerde sıvı birikmesiyle oksijen değişimi güç bir hal alır. Bu çok ciddi bir belirtidir, nefes almak için yoğun bir mücadele verilmesine sebep olur. Yaşanması halinde mutlaka uzman bir doktora danışılması gerekir.

KALP YETMZELİĞİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Kalp yetmezliği, zamanında tedavi edilmediğinde ölüme kadar varan etkileri bulunan riskli bir hastalıktır.

Ancak günümüzde modern tıbbın gelişmesiyle birlikte hastaların büyük bir bölümü tedavi edilebilirken tedavi sonrası kendine iyi bakmayan, doktor tarafından yasaklanmış alışkanlıklarından vazgeçmeyen kişilerin kalbi daha fazla yıpranarak, ortaya çıkan olumsuzluklarla mücadele edemeyebilir.

Kalp sağlığınızla ilgili olarak doktorunuz sizin için belli bir tedavi süreci uygun görür. Buna ilaç tedavisi ile kalp pili, stent gibi ameliyat gerektiren yöntemler dahil olabilir.

1. İlaç tedavisi
Kalp yetmezliği sebebiyle ortaya çıkan semptomların şiddetini azaltmak ve kalbin yükünü hafifletmek amacıyla ilaç tedavisi uygulanabilir. Kullanılacak ilaçlar hastalığın aşamasına ve belirtilerin şiddetine göre değişkenlik gösterir.

2. Kalp pili
Kalp yetmezliğinde yalnızca kalbin kan pompalama işlevinde bozukluk görülmez, kalbin elektriksel sistemi de belirli bir oranda hasar görür. Bu nedenle kalp duvarlarındaki kasılma aynı anda meydana gelmez.

Kalbin işlevlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmemesi kalbin enerjisini gereksiz yere harcamasına sebep olur. Kasılmalar devam eder fakat vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda kan pompalanamaz.

Kalp duvarlarının aynı anda kasılması için cerrahi operasyonla hastanın kalbine pil yerleştirilir.

3.

Stent
Kalbin yeterince beslenememesiyle birlikte damarlarda tıkanıklık meydana gelebilir. Bu sorunun tedavisi için lokal anestezi altında tıkalı olan damara stent yerleştirilir ve genişlemesi sağlanır.

4. Baypass
Vücudun ihtiyaç duyduğu kan kalp tarafından ilk olarak koroner arterlere iletilir. Devamında atardamarlar yardımıyla tüm vücuda yayılır. Koroner arterde meydana gelen daralma, tıkanıklık gibi problemler kalp yetmezliğiyle birlikte kalp krizi gibi sonuçlar doğurabilir. Bu olumsuz durumları ortadan kaldırmak için için baypass operasyonu yapılır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Kalp yetmezliği yaşayan hastalar mutlaka tuz tüketimini sınırlandırmalıdırlar. Meyve ve sebze ile birlikte yağ oranı düşük işlenmemiş gıdalar, tahıl, balık gibi besinler tüketilmelidir.
 • Kalp yetmezliği halinde günlük olarak alınması gereken sıvı miktarı 1,5-2 litre civarındadır.
 • Aşırı derecede alkol tüketmek kan basıncını yükseltir. Bu sebeple alkol tüketimi doktorun uygun gördüğü ölçüde sınırlandırılmalıdır. İleri vakalarda ise kesinlikle alkol tüketilmemelidir.
 • Kalp yetmezliğinden ötürü idrar söktürücü kullanan hastalar potasyum kaybı yaşayabilirler. Bu durumda muz, portakal, kuru erik, soya fasulyesi, patates, kavun, karpuz ve balık gibi potasyum bakımından zengin gıdaların tüketilmesi gerekebilir. Potasyum düzeyinin yüksek olması halinde ise potasyum kısıtlayıcı diyet yapılması gerekebilir.
 • Hastaların sağlıklı bir beslenme programına uymaları gerekir Bu diyet programı meyve, sebze, balık ve kümes hayvanları (yağsız bir şekilde pişirilmesi koşuluyla), tahıl ve soya açısından zengin olmalı, tüketilen yağların doymamış yağlar olmasına dikkat edilmelidir.

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta…Kabakulak BelirtileriErken Ergenlik Belirtileri

Источник: https://www.mynet.com/kalp-yetmezligi-belirtileri-1220501-mykadin

Kalp Yetersizliği Nasıl Anlaşılır ve Belirtileri Nelerdir?

Kalp Sağlığınız İçin Bu Belirtileri Önemseyin

Koroner damar tıkanıklığı, kalp krizi ya da yüksek tansiyon hastalığı gibi nedenlerden dolayı kalp kası yeterli miktarda kan pompalayamaması sonucunda meydana gelecek bir hastalıktır.

İçindekiler

 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp Yetmezliği Belirtileri

Kalp Yetmezliği

Kalp yetmezliğinin meydana gelmesi sonucunda bazı kişilerde belirtiler ortaya şiddetli bir şekilde ya da hafif bir şekilde çıkacaktır. Bazı insanlarda ise kalp yetmezliği oluşması durumunda herhangi bir belirti ortaya çıkmaması da söz konusu olabilir.

Hastalığın önlenmesi için kişilerin her zaman sağlığına dikkat etmeleri ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri gerekmektedir. Birçok hastanın beslenmesi daha iyi olmalı, kalp ve damar sağlığına iyi gelecek gıdalar tüketmesi, yemeklerinde tuz miktarını olabildiği kadar azaltması gerekmektedir.

Sigara kalp ve damar sağlığına son derece zararlı olması ile bilinmektedir. Bu nedenle de kişilerin herhangi bir şekilde sigara kullanmamaları, içilen ortamlarda da bulunmamaları gerekmektedir.

Kişilerin vücudunda sıvı birikmesi olacağı için su tüketimini 2 litre ile sınırlandırmaları gerekmektedir.

Kalp sorunları yaşamakta olan bir kişinin kalp yetmezliği oluşması durumunda kişilerin diyet yapması tavsiye edilmektedir. Kalp yetmezliğini önlemek amacıyla tuzu sınırlandırması gibi aynı zamanda da şeker tüketimini de azaltmaları gerekmektedir.

Kişilerde her zaman için stres kan basıncının artmasına neden olacak ve bu durumda da kalp sağlığına neden olacak bir durum olacaktır. Aşırı kilolu olan kişilerin kalbi her zaman için daha fazla çalışacaktır.

Bu nedenle de kişilerin aşırı kilolarından kurtulmaları gerekmektedir.

Kalp Yetmezliği Belirtileri

Kalp yetmezliği sistolik kalp yetmezliği yani sol taraflı kalp yetmezliği olarak sol ventirikül güç kaybetmesi sonucunda kalp kan pompalamasında sorun oluşması neticesinde ortaya çıkacaktır.

Bu durumda dokularda sıvı birikmesi meydana gelecek ve akciğerlerde pulmoner ödem oluşması sonucunda şişme oluşur ve sıklıkla karın içinde asit birikimine de neden olacak bir durumla kişi karşı karşıya kalacaktır.

Eğer ki kalp yetmezliği sağa doğru olması durumunda Diyastolik kalp yetmezliği meydana gelecektir.

Kalp daha kalınlaşacak ve sertleşecektir. Bunun olması sonucunda sol ventrikül yeterli miktarda kanla doldurulamayacak ve pompalama gücünde azalma meydana geleceği için kan dolaşımı azalacaktır. Belirtiler olamaması durumunda kişilerde sıklıkla gizli kalp sorunu ortaya çıkacaktır.

 • Gece uyku kalitesinde bozulma;
 • Terleme;
 • Yüksek tansiyon;
 • İştah kaybı;
 • Baş dönmesi;
 • Burun kanaması;
 • Uyku apnesi.

Nefes darlığı (dispne): Kalp yetmezliği meydana gelmesi sonucunda semptomları arasında kişilerde akciğerlerine kalp oksijenli kan taşımaması durumunda akciğerlerde oluşan hasar nedeniyle kişilerde solunum engellenmesi görülecektir. Bu daha çok kişilerin herhangi bir hareket etmesi durumunda ya da dinlenmesi sırasında da yaşanacaktır. Bu kişilerde hastalığın derecesi artması sonucunda uyudukları zaman bile nefes darlığı ortaya çıkacaktır.

Yorgunluk: Hastaların en büyük şikayetleri arasında yorgunluk gelmektedir. Kalp tüm vücudun ihtiyacı kadar kan pompalayamadığı zamanlarda yorgunluk ortaya çıkacaktır.

Bunun sonucunda kalbin diğer organlara yeterli miktarda kan akışı sağlayamaması sonucunda kişilerde dinlenmelerine rağmen ciddi bir yorgunluk ortaya çıkacak ve kendilerini zayıf hissedeceklerdir.

Bu yorgunluk merdiven çıkmak ya da herhangi bir eşya taşıyacakları zaman hastalığın derecesi artması durumunda yürümelerinde bile ortaya çıkacak ciddi bir durum olacaktır.

Kronik öksürük veya hırıltı: Akciğerlerde sıvı birikmesi sonucunda, kanımsı ve rengi pembe olan balgam her öksürme sırasında meydana gelecektir. Eğer ki hastalığın derecesi artması durumunda bu öksürük kronik bir hal alacaktır. Ayrıca burunlarından kişiler nefes alırken ciğerlerinde hırıltı olmasına da neden olur.

Hızlı veya düzensiz kalp atışları: Kalp vücudun her tarafında kan pompalaması gerekmektedir. eğer ki kanı tam olarak pompa edememesi durumunda kişilerin kon pompalama yeteneğinde azalma meydana gelmesi durumunda kalp daha hızlı atmaya başlayacaktır.

Hastaların kalplerinde çarpıntı meydana gelecek ve düzensiz bir atış hızı olacaktır. Ritmik olmayan bir kalp atışı da meydana gelir. Bu sıklıkla kişilerin göğüs kafesinde kalbin çok hızlı atması sonucunda vuruşlar hissedilecek ve nabız değerleri çok yüksek olacaktır.

Zihinsel karışıklık veya bozuk düşünme: Beyinde kan akışının azalması sonucunda kişilerin farkında olabileceği ya da çevresinde ki kişilerin de fark edecek olduğu bir hafıza sorunları yaşamasına neden olacaktır. Daha çok sodyum maddesinin anormal seviyelerde olması sonucunda meydana gelecektir.

Sıvı oluşumu ve şişme: Daha çok böbreklere kan akışının kısıtlanması durumunda böbreklerde tuz ve su tutulmaması durumunda hormonlar üretilecektir. Bu durumda da çoğu kalp yetmezliği yaşamakta olan kişilerin ayak bilekleri, bacaklarında ve karınlarında su birikmesi nedeniyle şişme meydana gelecektir.

Kilo alımı: Kişilerin iştah kaybının olmasına neden olacaktır. Fakat buna rağmen vücutta sıvı toplaması sonucunda kişilerin çok hızlı bir şekilde kilo almasına neden olacaktır.

Kalbin kan pompalama gücü kaybetmesi durumunda kan yedeklemesi söz konusu olacaktır. Bu durumda kişilerin hayatı içerisinde sürekli nefes nefese kalacaktır. Kişilerin hamilelikte yaşaması durumunda ise bu belirtileri daha şiddetli bir şekilde yaşaması da söz konusu olacaktır. Bu belirtiler ortaya çıkması durumunda,
(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://kalpritmi.com/kalp-yetmezligi-belirtileri.html

Kalp Yetmezliği: 6 Erken Belirti – Sağlığa bir adım — Hastalıklar

Kalp Sağlığınız İçin Bu Belirtileri Önemseyin

Kalp yetmezliği, metabolik aktiviteyi yürütmek ve vücuda ihtiyacı olan oksijen ve besin maddelerini sağlamak için yeterli kan pompalanmaması sonucu gerçekleşir.

Hücrelerimiz iyi beslenmediği zaman, vücut normal işleyemez ve bunu fark etmek aslında oldukça kolaydır. Bu hastalıkla ilgili belirtiler ciddidir ve yaşam kalitesini düşürür.

Kalp yetmezliği özellikle 65 yaşın üzeri kişilerde görülen, en yaygın ve güçsüz düşüren hastalıklardan biridir.

Birçok durumda kronik olmasına rağmen, kişi uygun ilaçları kullanarak ve sağlığına dikkat ederek, kaliteli bir yaşama sahip olabilir. Ancak, bazı insanlar defibrilatöre ihtiyaç duyabilir. Bu, kalp ritmini sürekli kontrol eden kalp piline benzer bir aygıttır.

Herhangi biri kalp sorunu yaşadığı zaman hayat büyük ölçüde değişir. Yaygın olmasına rağmen, bireyi ve aileyi derinden etkiler.

Kalp yetmezliğinin ilk belirtilerine karşı tetikte olmak çok önemlidir. Kalp yetmezliğinin ilk aşamalarda, halsizlik ve bu duruma bağlı stres yaşamak gibi anormallikler fark edilebilir.

Bu makalede paylaşacağımız bu basit bilgiyi aklınızda tutmanızı öneriyoruz. Bunları yaşıyorsanız, bir hekime danışmalısınız.

1. Gece boyunca idrara çıkma ihtiyacı

Gece iki kez idrar çıkmak için kalkmak normal değildir. Bu çeşitli nedenlere bağlı olabilir (böbrek sorunları, enfeksiyon, prostat …). Ancak, kalp yetmezliği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Yattığımız zaman kalp yetmezliği dışsal uzuvlarda biriken sıvıların kan akışını tersine çevirmesine neden olabilir. Bu kan, böbreklerde tutulur ve idrar gibi ortadan kaldırılır.

Tuvalete gidiş sayımızda günden güne değişimler oluşuyorsa, doktorumuza danışmalıyız.

Ayrıca keşfedin: Çoğu Kadın Kalp Krizi Semptomlarını Fark Etmez

2. İştah kaybı

Ciddi olsun olmasın pek çok hastalıkta iştahsızlık görülebilir. Söz konusu kalp yetmezliği olduğunda; kalp normal ritimde pompalamayı durdurduğu için sıvılar sindirim sisteminde ve karaciğerde birikir.

Bu durumda daha yemek yemeden tokluk hissetmek yaygındır. Az miktarda yedikten sonra da dolu hissedebilirsiniz.

3. Sürekli halsiz olmak

Bu tür halsizlik kişi kendini yormadan da gerçekleşir. Daha önce bizi hiç yormayan şeyler şimdi aşırı çaba sarf etmemize neden olur ve nefes nefese kalırız.

Merdivenlerden çıkmak, ağır nesneleri kaldırmak, alışverişe çıkmak ve hatta uzun süre konuşmak bizi aşırı yorabilir.

Kalp yetmezliği, kalbin daha az kan pompalamasına, dolayısıyla kaslara daha az kan gitmesine sebep olur. Bunun vücudumuz için ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz: daha az oksijen ve daha az besin maddesi alırız. Kaslar aşırı yüklendiğinde, kramp girer ve aşırı derecede yorgunluk hissedebilirsiniz.

4. Açıklanamayan Kilo Artışı

Kulağa zıt gelebilir. Sonuçta, daha az yiyoruz ama neden kilo alıyoruz? Bunun cevabı yine, bazı sıvıları tutmamız. Vücut ağırlığının büyük kısmı yağlardan değil sıvılardan kaynaklanmaktadır.

Bir haftadan kısa bir sürede yaklaşık 4,5 kilo alırsak, derhal bir doktorla görüşmeliyiz. Aynı zamanda, iyi bir diyetle bu ekstra kiloların kaybolacağını ve vücut şeklinizi geri kazanabileceğiniz de aklınızda olsun.

Keşfedin: Akciğerlerimizi Güçlendirecek Üç Faydalı Çay

5. Şişmiş ayak bilekleri

Şişmiş ayak bileklerinin birçok nedeni olabilir. Kilolu ya da hamile olmak, bacaklarda varis ya da çeşitli dolaşım bozuklukları ayak bileklerini şişirebilir.

Ancak, günlük hayatımızda bu sürekli tekrar eden bir sorunsa, bunun normal olmadığını bilmeliyiz. Nedenini teşhis etmek gerekir.

Bu şişlik ya da ödem bileklerden bacaklara uzanabilir. Çoğu zaman bu kalp yetmezliği, böbrek ya da karaciğer sorunlarının bir işaretidir. Bunlar doktorlarımızla konuşmamız gereken konulardır.

Keşfedin: Hatalı Nefes Almak Sağlığımızı Nasıl Etkiler?

6. Nefes darlığı

Nefes darlığı, sıvı tutulumundan dolayı değil akciğerlerde tıkanıklık kaynaklıdır.

Akciğerlerde sıvı birikirse vücuda oksijen girişi imkansızlaşır. Bu çok ciddi bir belirtidir.

Başlangıçta nefes darlığı ara ara ortaya çıkar. Egzersiz yaparken ya da yataktan kalkarken olabilir. Uzandığımız zaman, sıvı akciğerlere dolar ve nefes almak için mücadele vermemize neden olur.

Bu son noktayı asla normal bir şey olarak görmemeliyiz. Ayağa kalktığımızda birkaç gün nefes almakta zorlanıyorsak, bir doktora danışmalıyız.

Sonuç olarak, herhangi bir sorunla karşılaştığımız zaman sağlık uzmanlarına görünmek her zaman önemlidir. Normal bir hayata sahip olmak için sıradanın dışında olan her şey incelenmelidir.

Источник: https://sagligabiradim.com/kalp-yetmezliginin-6-erken-belirtisi/

KALP YETMEZLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp Sağlığınız İçin Bu Belirtileri Önemseyin

Kalp yetmezliği, kalp kaslarının yeterli oranda kan pompalayamaması sonucu ortaya çıkan bir kalp hastalığıdır. Arter ve damarların daralması, yüksek tansiyon gibi faktörler, kalp kaslarının zayıflamasına ve kalbin etkin şekilde kan pompalayamamasına sebep olmaktadır. Bu durum da kalbi yorulmasına neden olmaktadır.

Kalp yetmezliğinin tedavisi mümkün olmakla birlikte, uygun ve sağlıklı diyet ve egzersiz yardımı ile semptomları giderilebilmektedir. Özellikle tuz kullanımının azaltılması, stresten uzak durulması ve fazla kilolardan kurtulmak, hayat kalitesini yükselten faktörlerden olduğu için, kalp yetmezliğini de önleyen unsurlardır.

Koroner arter hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet ve obezite gibi hastalıklar, kalp yetmezliğini tetikleyen bazı hastalıklardan bir kaçıdır.

Kalp yetmezliği, kalbin yorulması ve kalbin zarar görmesine sebep olmaktadır. Ancak, kalp yetmezliğinin oluşmasına sadece, kalp kaslarının zayıflaması sebep olmamaktadır. Bunun yanı sıra birtakım sağlık sorunları da kalp yetmezliği oluşumunu tetiklemektedir.

Sağlıklı bir kalp ortalama % 50 ya da fazla oranda kan tahliyesi yapabilmektedir. Bu, her kalp atışında kanın yarısının ya da daha fazla miktarının kalbin karıncık bölümüne giriş yapması anlamına gelmektedir. Fakat, kalp yetmezliği geliştiği zaman olması gereken bu kan dolaşımı gerçekleşemez.

Kalp yetmezliği, sol karıncık (sol ventrikül) ve sağ karıncık (sağ ventrikül) ya da kalbin her iki tarafını da kapsayabilmektedir. Genellikle, kalp yetmezliği ilk önce sol karıncık kısmı (bazı özel durumlarda sağ bölüm ile başlayabilmektedir) ile kendini gösterir daha sonrada kalbin ana pompalama odasını etkilemeye başlar.

Kalbi yorup, güçsüz düşmesine sebep olan ve devamında da kalp yetmezliğine sebep olan bazı sağlık sorunları şu şekildedir;

Koroner arter hastalıkları ve kalp krizi: Koroner arter hastalıkları en sık gözlenen kalp hastalıklarından biridir ve genellikle yaygın olarak kalp yetmezliğine sebep olmaktadır.

Arterler, yağ birikmesinden dolayı daralan kalp kaslarının beslenmesini sağlamaktadır.

Daralan kalp kaslarını beslemek için arterler normalden çok daha fazla efor sarf etmektedir ve bu süre ateroskleroz olarak adlandırılmaktadır.

Kalp krizi: plaklarda yağ birikmesinden dolayı arterlerde oluşan yırtılmalar yüzünden olabilir. Bu durumda, kan pıhtılaşması gerçekleşir ve kan akışı bloke olur. Kalp kasları zayıflar ve kan pompalayamayacak hale gelir. Kalp krizinin kalbe verdiği bu zararlar kalıcı olabilmektedir ve bundan dolayı kalp krizi, kalp yetmezliğine neden olabilmektedir.

Yüksek tansiyon: Tansiyon, arterler aracılığı ile kalbin kan pompalama şiddetini ifade etmektedir. Eğer tansiyon değerleri yüksek ise, kalp vücut için gerekli olan kan dolaşımını gerçekleştirmekte zorlanır. Bu durumda kalp, ekstradan efor harcar ve kalp kasları yıpranıp yorulur. Bunun sonucunda kalp yetmezliği oluşma ihtimali artar.

Kalp kapakçıklarında arıza: Kanın kalp içinden geçişine yardımcı olan kalp kapakçıkları hasar gördüğünde, birçok kalp hastalığı gelişebilmektedir. Bu durum ise, kalbin çok fazla yorulmasına sebep olur ve sonucunda kalp yetmezliği gelişebilir.

Kalp kaslarının zarar görmesi: Kalp kasları birçok nedenden dolayı zarar görebilmektedir.

Alkol, enfeksiyonlar, bazı hastalıklar ve toksik etkili ilaçlar (kokain ve bazı kemoterapi ilaçları gibi) gibi faktörler, kalp kaslarının zayıflamasına sebep olabilmektedir.

Bazı genetik faktörler de kalp kaslarının hasara uğramasına sebep olabilmektedir ve tüm bu faktörler, kalp yetmezliği oluşumuna yol açmaktadır.

Miyokardit: Miyokardit, kalp kaslarının iltihaplanması sonucu oluşan bir kalp hastalığıdır. Miyokardit, özellikle sol taraflı kalp yetmezliğinin oluşmasına sebep olmaktadır.

Doğumsal kalp kusurları: Doğuştan kalp kapakçıklarında ya da kalbin bölümlerinin yapısında bulunan kusurlar, kalbin doğru şekilde çalışmasını önleyecektir. Böylece kalp kasları yorulacak ve bu da kalp yetmezliğine sebep olabilecektir.

Anormal kalp ritimleri: Anormal kalp ritimleri, kalbin çok hızlı çalışmasına neden olabilmektedir. Kalp çok hızlı çalıştığında, kalp kasları yorulacak ve zarar görecektir.

Kalp ritimlerinin yavaş olması ise, kalbe yeterli miktarda kan ulaşmasını engelleyecektir.

Bu durum da, kalbin yorulmasına sebep olacağından, kalp ritimlerinin hem hızlı olması hem de yavaş olması, kalp yetmezliğine yol açabilmektedir.

Diğer hastalıklar: Diyabet, AIDS, hipertiroid, hemokromatoz (vücutta demir birikmesi) ve amiloidoz (vücutta protein birikmesi) gibi bazı kronik hastalıklar, kalp yetmezliği oluşumuna sebep olabilmektedir.

Ayrıca, kalp yetmezliği kan dolaşımını etkileyen bir hastalık olduğu için, böbrek sağlığını tehdit edebilecek olan bir hastalıktır.

Tanısı

Kalp yetmezliğinin tanısının konulması için, ilk önce fiziksel sağlık muayenesi yapılmaktadır. Fiziksel muayeneden sonra, birtakım testler ve cihazlar yardımı ile kesin olarak kalp yetmezliği tanısı konulabilmektedir.

Kalp yetmezliği tanısında kullanılan testler ve cihazlar yardımı ile yapılan yöntemler; kan testleri, göğüs röntgeni, elektrokardiyogram (kalp grafiği ya da EKG), ekokardiyogram, damarlar için stres testi, Kardiyak bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI), koroner anjiyografide ve miyokard biyopsisi gibi tıbbi yöntemlerdir.

Alınması Gereken Önlemler

Kalp yetmezliğini önlemek için birtakım önlemler alınabilmektedir.

Alınacak önlemler; sigara içmemek, kilo kontrolüne dikkat etmek, günlük olarak bacaklarda, ayaklarda ve ayak bileklerinde şişkinlik olup olmadığını kontrol etmek, sağlıklı beslenmek, tuz tüketimini azaltmak, grip ve zatüre aşılarını yaptırmak, yağ ve kolesterol limitlerine dikkat etmek, alkolden uzak durmak, egzersiz yapmak, stresten kaçınmak ve yeterli miktarda uyumak gibi önlemlerdir.

Tedavisi

Kalp yetmezliğinin tedavisi, ilaçlar ile ve ameliyat ile yapılabilmektedir. Bunlara ek olarak, sağlıklı diyet ile desteklenmiş olan egzersiz süreci de tedavide önemli yer tutmaktadır.

Kalp Yetmezliğinin Belirtileri

Kalp yetmezliğinin belirtileri kronik şekilde devamlı olarak kendini gösterebileceği gibi, aniden bir anda da ortaya çıkabilmektedir. Aslında, kalp yetmezliğinin belirtileri ve semptomları oldukça belirgindir.

Kalp yetmezliğinin belirtileri; akciğerlerin tıkanması, vücudun sıvı ve su tutması, baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik, düzensiz ya da hızlı nabız, nefes darlığı, ayak, bacak, ayak bileklerinde ve karında şişkinlik (ödem), inatçı öksürük ya da beyaz/pembe kanlı balgam, artan gece tuvalete çıkma ihtiyacı, hırıltı, kiloda ani artış, iştahsızlık ve bulantı, dikkat eksikliği ve göğüs ağrısı gibi semptomlardır.

1.Akciğerlerde Tıkanıklık ve Öksürük

Akciğerlerde oluşan tıkanıklık hissinin neden olduğu inatçı öksürükler, kalp yetmezliğinin belirtilerinden biri olabilmektedir.

2.Tuvalete Çıkma İhtiyacı

Kalp yetmezliği kan dolaşımını etkileyen bir sağlık sorunudur. Bundan dolayı, kalp yetmezliği nedeni ile böbrekler de işlevini yitirebilmektedir. Bu durum da, böbreklere daha az kanın ulaşmasına neden olur ve sonuçta üre birikmesi gerçekleşir ve tuvalete çıkma ihtiyacı artar.

3.Ödem

Kalp yetmezliği vücutta su ve sıvı tutulmasına sebep olduğu için, özellikle, ayak bileklerinde, ayaklarda, bacaklarda ve karın bölgesinde şişkinlik yaşanmasına sebep olabilmektedir.

4.Hızlı Veya Düzensiz Kalp Ritmi

Kalp yetmezliğinde, kalp kasları hasara uğradığı için, kalp vücut için gerekli olan kan dolaşımını tam olarak gerçekleştiremez. Kalp bu açığı kapatmak için, hızlı bir şekilde kan pompalamak durumunda kalabilir. Bunun sonucunda da, hızlı ya da düzensiz kalp ritimleri oluşabilir.

5.Baş Dönmesi, Halsizlik ve Yorgunluk

Kalp yetmezliği nedeni ile, ana organlara ve kaslara yeterli miktarda kan yani dolayısı ile yeterli miktarda oksijen taşınamaz. Bu durum ise, yorgunluk hissi oluşturur ve halsizliğe neden olur. Bundan dolayı, halsizlik, baş dönmesi ve dikkat eksiliği ile dalgınlık, kalp yetmezliğinin belirtilerinden olabilmektedir.

6.Göğüs Ağrısı

Göğüs ağrısı; bazı göğüs hastalıklarının ya da kalp krizi ve diğer birtakım kalp rahatsızlıklarının da belirtisi olabilmektedir. Şiddetli göğüs ağrısı, kalp yetmezliği belirtisi olabilmektedir.

7.İştahsızlık ve Bulantı

Birçok hastalıkta olduğu gibi, kalp yetmezliğinde de iştahsızlık ve bulantı yaşanabilmektedir.

Источник: https://evdesifa.com/kalp-yetmezliginin-belirtileri-nelerdir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.