Kalpte Ritim Bozukluğu Neyin Habercisi

Kalp Ritim Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? – APPVICE

Kalpte Ritim Bozukluğu Neyin Habercisi

Aritmi, kalp ritminin bozukluğudur. Kalp atışlarımızı koordine eden elektrik sinyallerinin bozulmasıyla meydana gelir. İnsanların çoğu hayatlarında en az bir defa aritmiyi tecrübe eder. Bunlar genelde gelip geçici durumlardır.

Öte yandan aritmi, hastanın fark edebileceği bir belirti göstermeyebilir.

Bazı kalp ritim bozukluğu belirtileri, ancak rutin kontroller ya da checkuplar sırasında hastanın elektro kardiyogramı (EKG) çekildiğinde doktor tarafından tespit edilir.

Kalp Ritim Bozukluğu (Aritmi) Belirtileri

Farklı aritmi tiplerinin farklı belirtileri olur. Söz konusu aritmi tipleri zararsız olabildikleri gibi, acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumun belirtisi de olabilirler. Kalp atışlarınızda herhangi bir tuhaflık seziyorsanız ya da aşağıdaki belirtilerden birini fark ederseniz mutlaka bir doktora görünün ve durumun nedenini öğrenin.

Aritminin en yaygın görülen belirtileri arasında şunları sayabiliriz:

Kalbinizin ara sıra bir atımı kaçırıyormuş gibi atması

 • Çok hızlı kalp atışı
 • Çok yavaş kalp atışı
 • Düzensiz kalp atışı
 • Kalp atışları arasında duraklamalar

Daha ciddi belirtiler arasındaysa aşağıdakiler bulunur:

 • Göğüs ağrısı
 • Nefes darlığı
 • Baş dönmesi
 • Bayılma hissi
 • Bayılma ya da göz kararması
 • Şiddetli kalp çarpıntısı
 • Anksiyete
 • Terleme

Ne Zaman Doktora Gidilmeli?

Aritmi belirtileri genellikle fark edilmez. Aritminiz olup olmadığını ya da aritminizin neye bağlı olduğunu mutlaka uzman bir doktora danışmalısınız.

Yukarıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza derhal haber vermelisiniz. Tekrarlayalım, bazı aritmi tipleri acil tıbbi müdahale gerektirir.

Bazıları, çabuk tanı konmasını gerektiren başka bir hastalığın/durumun belirtisi olabilir.

Acil Müdahale Gerektiren Kalp Ritim Bozukluğu Türleri

Aşağıdaki durumlar acil tıbbi müdahale gerektirir. Mümkün olduğunca hızlı tedavi edilmeleri gerekir. Eğer tedavi edilmezlerse, kalbin ya da beyin zarar görmesine hatta ölüme sebep olabilirler.

Supraventriküler aritmiler

Supraventriküler aritmi karıncıkların (ventrikül) üstünde, yani kulakçıklarda (atriyum) meydana gelen aritmilerdir. Aşağıda sayacağımız aritmi tipleri kalbin çok hızlı atmasına neden olur ve acil müdahale gerektirir.

 • Atriyal fibrilasyon: Bu aritmi tipi en yaygın supraventriküler aritmi tipidir. Kulakçıkların düzensiz ve hızlı kasılmasıyla tanımlanır. Bu aritmi tipi inme gibi embolik olaylara ve kalp yetmezliğine neden olabilir. Cerrahi operasyon, başka türden tıbbi müdahaleler ve ilaçla tedavi edilir.
 • Atriyal flater: Bu aritmi tipi atriyal fibrilasyona çok benzer. Aradaki temel fark atriyal flaterde kalbin kasılma ritminin daha düzenli olmasıdır. Bu tip aritmi pek sık görülmez.
 • Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu: Bu hayati teh arz eden bir aritmi tipidir ve karıncıkların erken kasılmasına neden olur. Kulakçık ve karıncıklar arasındaki atriyoventriküler düğümün, normalin dışındaki bir yolak (aksesuar yolak) tarafından baypas edilmesiyle karıncıkların erken kasılması sonucu meydana gelir.

Ventriküler aritmiler

Ventriküler aritmiler karıncıklarda başlayan aritmilerdir ve genellikle acil tıbbi müdahale gerektirirler.

 • Ventriküler taşikardi: bu aritmi tipi hızlı kalp atışının hızlanmasıyla tanımlanır ve genellikle birkaç saniye sürer. Birkaç saniyeden uzun süren ventriküler aritmi acil tıbbi müdahale gerektirir.
 • Ventriküler fibrilasyon: ventriküler fibrilasyon çok ciddi bir durumdur ve ani kalp durması (kardiyak arest) ve ölümle sonuçlanabilir. Kalpteki elektrik sinyallerinin düzensizleşmesiyle meydana gelir. Ventriküler fibrilasyon karıncıkların kasılmak yerine titremesine sebep olur, böylece karıncıklar vücuda kan pompalayamaz. Vücuda kan pompalanamaması ani kalp durmasıyla sonuçlanır. Elektrik sinyallerinin düzene sokulması için defibrilatör kullanılır. Bazı durumlarda uzun süreli tedavi için defibrilatör implantasyonu yapılabilir.

Bradiaritmiler

Bradiartitmilerin temel belirtisi kalp atış hızının yavaşlamasıdır. İnsan vücudunun aralıksız kan dolaşımına ihtiyacı vardır. Kalbin yavaşlaması ciddi bir sorundur. Beyne yeterli miktarda kan gitmemesi bilincin kapanmasına neden olur.

Sporcuların ve düzenli olarak spor yapanların kalp atış hızlarının düşük olması normaldir; çünkü kalpleri güçlüdür ve daha az atımla yeterli kan pompalayabilir.

Ancak sıradan birinin kalbinin yavaşlaması kalp krizi, kimyasal dengesizlikler ve tiroit bezinin faaliyetinin yavaşlaması gibi ciddi bir duruma yol açabilir.

Kaynakça

ortalama puan: 3,67 , 3 oy

Источник: https://getappvice.com/tr/kalp-ritim-bozuklugu-belirtileri-nelerdir/

Çarpıntı hissi ve bayılma kalp ritim bozukluğu işareti

Kalpte Ritim Bozukluğu Neyin Habercisi

Koç Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Remzi Karaoğuz kalp ritim bozuklukları hakkında bilgiler verdi.

Kalbin, doğal uyarı çıkış merkezi olan sinüs düğümü tarafından yönetilen bir çalışma düzeni vardır. Bazı çevresel faktörler, kullanılan ilaçlar, vücudumuzdaki hormonlar, sempatik sinir sistemi gibi değişik mekanizmalar da kalp hızını etkiler. Erişkin bir kişide dinlenirken kalp hızının dakikada 60 ile 100 arasında olması normal kabul edilmektedir.

Kalp ritim bozuklukları, sinüs düğümünden çıkan uyarı sayısının veya düzeninin değişmesine veya kalbin değişik bölgelerinden hızlı veya düzensiz uyarıların çıkmasına bağlı olarak oluşur.

Ritim bozuklukları çıkış yerine göre kulakçık veya karıncık aritmileri, hızına göre taşikardi (kalp atım hızının dakikada 100’ün üstünde olması) ve bradikardi (kalp atım hızının dakikada 60’ın altında olması) olarak sınıflandırılabilir.

Bazı ritim bozuklukları kalp fonksiyonu normal olan kişilerde ortaya çıkabilir, önemli bir belirti yapmadan, kendiliğinden veya tedavi ile kısa sürede düzelir. Bunlara örnek olarak sinüs taşikardisini, kulakçık veya karıncıktan çıkan seyrek ekstra atımları gösterebiliriz.

Bazı ritim bozuklukları ise kalp hastalığının bir belirtisi olarak ortaya çıkar, çarpıntı, tansiyon düşmesi, nefes darlığı ve bayılma gibi önemli belirtilere yol açar. Bu tür ritim bozukluklarının teşhis ve tedavisi, komplikasyonları önleyerek, kişinin yaşam kalitesini ve süresini uzatır.

Kalp hızının yavaşlaması (Bradikardi) nedir?

Hepimizde kalbin doğal uyarı çıkış merkezi olan sinüs düğümünün fonksiyonu normalse, kalp hızı dinlenme halinde dakikada 60 ile 100 arasında değişir. Sinüs düğümünden dakikada 60 dan az uyarı çıkması sinüzal bradikardi olarak isimlendirilmektedir.

Sinüs hızının çok yavaş olduğu durumlarda ise baş dönmesi, halsizlik, yürürken çabuk yorulma gibi belirtiler ortaya çıkar. Bayılma atakları nadirdir. Ciddi sinüs yavaşlamasının en önemli nedeni hasta sinüs sendromu olarak isimlendirilen bir bozukluktur.

Kalp hızının ciddi derecede yavaşlamasına neden olan bir diğer neden atriyoventriküler blok’lardır. Özellikle 2. ve 3. derece atriyoventriküler bloklarda sinüs düğümünden çıkan uyarıların bir kısmı bazen de hepsi karıncıklara ulaşamaz.

Eğer başka bir merkezden karıncıklar düzenli bir şekilde uyarılmazsa kalp hızı ciddi derecede yavaşlar. Atriyoventriküler blok gelişen hastalarda ani gelişen bayılmalara ve düşme sonucu yaralanmalara sık olarak rastlanır.

Kalp hızını yavaşlatan her iki durumda da düzeltilebilir veya geçici bir neden saptanamazsa kalıcı kalp pili takılması gerekebilir. Kalp pili takılması kateter laboratuvarlarında, genellikle lokal anestezi altında kardiyologlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Pil cilt altına hazırlanan küçük bir cebe, elektrodlar köprücük kemiği yakınındaki venler yoluyla sağ karıncık ve gereken durumlarda sağ kulakçığa yerleştirilir. Kalp pillerinde hız dâhil birçok parametre programlanabilmektedir.

Böylece kalp hızı düştüğünde bataryadan çıkan elektrik sinyalleri elektrotlar tarafından kalp kasına iletilir ve programlanan hızda kasılmasını sağlayarak kalbin normal kan atma görevini sürdürmesi sağlanır.

Kalbin hızlı atması (Taşikardi) nedir?

Taşikardiler kulakçık ve karıncık taşikardileri olarak iki grupta toplanabilir. Kulakçık kaynaklı taşikardiler genellikle nöbetler halinde gelen, kalp hızının dakikada 130 ile 250 arasında değiştiği ritim bozukluklarıdır. Toplumda görülme sıklığı yaklaşık olarak 1000 kişide 2 olarak bilinmektedir.

Kalp hızına bağlı olarak çarpıntı, baş dönmesi, nefes almada güçlük, göğüste baskı hissi ve daha seyrek olarak bayılma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu çarpıntıların önemli bir kısmı kalbin diğer yapılarında bozukluk olmadan ortaya çıkmakta ve tedaviye çok iyi cevap vermektedir.

Çarpıntı atakları sırasında karotis masajı gibi parasempatik aktiviteyi arttıran bazı manevralar çarpıntıyı durdurabilir. Cevap alınamayan hastalarda antiaritmik ilaçlar kullanılmaktadır. Bu çarpıntılar genellikle tekrarlayıcı karakterdedir.

Nükslerin önlenmesi için çarpıntıyı tetikleyen faktörlerden kaçınılması ve uzun süreli ilaç tedavileri yapılabilir. Bir diğer tedavi yöntemi ise kateter ablasyonudur. Kateter ablasyonu bu grup hastalarda oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Tecrübeli merkezlerde işlemin komplikasyon riski düşük, başarı oranı ise oldukça yüksektir.

İşlem sonrası çarpıntıların tekrarlama riski de yüzde 1-2 civarındadır. Çarpıntı sorunlarından müzdarip iseniz kalp çarpıntısının nedenleri yazımıza göz atabilirsiniz.

Karıncık kaynaklı (ventriküler ) taşikardi ve ventriküler fibrilasyon yaşamı tehdit eden çok ciddi aritmilerdir. Yetişkinlerde en önemli nedenleri koroner arter hastalıkları, miyokart infarktüsü ve kalp kası bozukluklarıdır.

Bu ritim bozuklukları, ani kalp durmasına, dolaşım ve solunum fonksiyonlarının bozulmasına ve bilinç kaybına neden olur. Bu durumda mümkün olan en kısa sürede, kalp masajı ve suni solunumla kardiyopulmoner canlandırma ve defibrilatör adı verilen cihazla elektrik şok uygulaması gerekir.

Ani kalp durmasına neden olan ciddi karıncık ritim bozukluklarının büyük kısmı hastane dışında meydana gelmektedir.

Havaalanı, kütüphane, stadyum gibi toplu yaşam alanlarına kalp ritmini düzeltici cihazlar ( otomotik eksternal defibrilatörler) yerleştirilmesi ve eğitilmiş personellerle bu cihazların kullanılması, ciddi ritim bozukluklarını erken dönemde tedavi ederek ölüm oranlarını düşürecektir.

Bu gruptaki hastalara özel olarak geliştirilmiş cihaz tedavisi uygulanmaktadır. İmplante edilen kardiyovartör ve defibrilatör adı verilen cihazlar kalp piline benzer şekilde vücuda yerleştirilmektedir.

Bu cihazlar ciddi ritim bozukluklarını algılayarak kısa sürede elektrikli tedavilerle düzeltmektedir. Bu grupta uygulanabilecek diğer tedaviler ilaçlar ve kateter ablasyonudur.

Toplumsal açıdan baktığımızda ise koroner arter hastalıkları risk faktörlerinin azaltılması, kalp krizlerini ve buna bağlı olarak ciddi karıncık ritim bozukluklarını azaltacaktır.

Atriyal fibrilasyon ve inmeden (felç) korunma

Atriyal fibrilasyon kulakçıkların en önemli ritim bozukluğudur. Genel popülasyonun %1 ile 2 ‘sini ilgilendiren bir aritmidir. Atriyal fibrilasyon kaotik elektriksel sinyaller nedeniyle kalbin kulakçıklarının normal kasılmasını bozarak titreşmesine neden olur.

Ataklar halinde ortaya çıkabileceği gibi, devamlı bir şekilde de görülebilir. Atriyal fibrilasyon sırasında kan kulakçıklarda göllenerek pıhtı oluşturabilir. Burada oluşan pıhtıların parçalanması ve kopan pıhtı parçalarının dolaşıma katılmasıyla en ciddi sonuç olan inme ortaya çıkabilir.

Dolayısıyla; inmeden koruma atriyal fibrilasyon tedavisinin temelini oluşturur. İlk seçenek antikoagülan (kan sulandırıcılar) ilaçların kullanılmasıdır. Kan sulandırıcı olarak uzun yıllar vitamin K antagonistleri tek seçenekti.

Vitamin K antagonistleri kanın pıhtılaşmasında rol oynayan bazı faktörlerin üretimine engel olarak etkisini göstermektedir. Bazı besinler ve ilaçlarla beraber kullanılması durumunda kumadinin etkisi artabilir veya azalabilir.

İlacın etkili dozu kişiden kişiye değişir, bu nedenle periyodik olarak kan testi yapılarak, dozu doktor tarafından ayarlanmalıdır. Son yıllarda kullanıma giren diğer kan sulandırıcı ilaçlar; direkt trombin inhibitörleri pıhtı oluşumunda yer alan enzimlerden trombinin baskılanması ile pıhtılaşmaya engel olurlar.

Pradaxa (Dabigatran) bir direkt trombin inhibitörüdür. Faktör Xa inhibitörleri, pıhtı oluşumunda yer alan faktör Xa enzimini baskılayarak pıhtılaşmaya engel olurlar. Xarelto (Rivaroksaban), Eliquis (Apiksaban) ve Lixiana (edoksaban) faktör Xa inhibitörleridir.

Atriyal fibrilasyonlu ve pıhtı gelişme riski yüksek olan hastalarda tüm antikoagülanlar inme riskini anlamlı olarak azaltır. Diğer yandan, bu ilaçların, özellikle riskli olan bazı gruplarda, kanama yapabileceği bilinmelidir. Bu nedenle, ilaçları kullanan kişiler, kontrollerini düzenli olarak yaptırmalıdır. İlaç dozlarının değiştirilmesi veya gerekli durumlarda kesilmesi mutlaka doktor bilgisi dâhilinde yapılmalıdır.

Atriyal fibrilasyonlu kişilerde çarpıntı, halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı görülebilecek diğer belirtilerdir.

Hastanın durumuna göre uygulanabilecek tedaviler kalp hızının yavaşlatılması ve ritmin düzeltilmesi için antiaritmik ilaçlar, kontrollü şok uygulaması (kardiyoversiyon), kateter ablasyonu (ritim bozukluğuna neden olan odakların ısıtma veya soğutma ile tahrip edilmesi), bazı durumlarda kalp pili uygulamaları ve bazı cerrahi girişimlerdir. Ayrıca atriyal fibrilasyonlu tüm hastalarda şişmanlık, hipertansiyon, tiroid hastalıkları, diyabetes mellitus ve uyku apnesi gibi risk faktörlerinin araştırılması, varsa tetikleyici faktörlerin düzeltilmesi gerekir.

KALBİNİZDE ÇARPINTI VARSA DİKKAT!

Kalp ritim bozukluğunun teşhisi nasıl konulur?

Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Enis Oğuz, kalp ritim bozukluğunun belirtilerini anlattı.

Kalp ritim bozukluğunda en önemli tanı aracının, ritim bozukluğu anında çekilen elektrokardiyografi (EKG) olduğu belirtiliyor. Ritim bozukluğu sıklıkla ataklar halinde meydana geliyor. Eğer bu ataklar kısa sürüyorsa o anda EKG çekilmesi mümkün olmayabiliyor.

Bu durumda ritim bozukluğu anı, Holter (olay kayıt edici) gibi uzun süre kalp ritmini kayıt eden ve hastanın yanında taşıyabildiği elektronik cihazlarla yakalanmaya çalışılıyor.

Tanı koymanın bu şekilde de mümkün olmaması halinde, elektrofizyolojik çalışma ile koroner anjiyografiyebenzer girişimsel müdahalede bulunuluyor.

İhmal inme nedeni

Kalp – damar hastalarının büyük bölümünde, değişik tür ve ağırlıkta ritim bozuklukları oluyor. Bazı türlerinin hayati önemi yokken bazıları ani ölümle sonuçlanabiliyor. “Atriyal fibrilasyon” denen ritim bozukluğuna bağlı felç riski de önemli sonuçlar arasında görülüyor.

Eğer bu bozukluk zamanında fark edilmez ve kan sulandırıcı ilaca başlanmazsa kalp içinde pıhtı oluşup, bir damarı tıkıyor ve inme nedeni olabiliyor. Bunun dışında tedavi edilmeyen kalp ritim bozuklukları bayılmaya da yol açabiliyor.

Kalbin hızlı attığı ritim bozukluklarında kalp hızının günlerce yüksek seyretmesi, kalp yetersizliği gelişmesiyle sonuçlanabiliyor.

Kalp krizi geçirmiş ve kalbin kasılma gücü ileri derecede azalmış hastalarda 2 yıl içinde hayati ritim bozukluğu görülme oranının yüzde 15, atriyal fibrilasyon denen ritim bozukluğu görülme oranının ise yüzde 2 olduğu belirtiliyor.

Kalbiniz normalden hızlı atıyorsa…

Kalbin normalden hızlı atması, “Taşikardi” olarak isimlendirilse de taşikardiler her zaman ritim bozukluğu ile birlikte olmayabiliyor. Bazen psikolojik nedenler ve yaşam tarzı da kalp atımını hızlandırabiliyor. Taşikardinin bazı türleri hayati risk taşıyor. Risk, taşikardiye neden olan kalp hastalığına bağlı olarak ortaya çıkıyor.

Kalbiniz normalden yavaş atıyorsa…

Kalp hızında azalma ile birlikte olan ritim bozukluklarına, “bradikardi” deniyor. Bu sorun genel olarak hayati soruna yol açmayıp, baş dönmesi, göz kararması atakları, bayılma, çabuk yorulma gibi belirtiler veriyor. Bayılma gibi ciddi olaylarla sonuçlanan durumlarda tedavi şeklinin kalıcı kalp pili takılması olduğu belirtiliyor.

Kalp ritim bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Kalp ritim bozukluğu sık rastlanan ve hayati riskler içeren bir sağlık sorunu. En önemli belirtileri; çarpıntı hissi, göz kararması ve bayılma. Belirti vermeden de ilerleyebilmesi ise dikkatli olunmasını gerektiren bir başka özelliği…

 • Bayılma
 • Çarpıntı hissi
 • Ataklar halinde baş dönmesi, göz kararması
 • Çabuk yorulma (Daha az sıklıkta görülen bir belirtidir)

Not: Kalp ritim bozukluğunun hiçbir belirti vermeden de oluşabileceğinin unutulmaması gerekiyor.

Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?

 • Yapısal kalp hastalıkları (Kalp-damar hastalıkları, kalp kapak ve kalp kası hastalıkları, kalp yetersizliği vb)
 • Hipertansiyon
 • Diyabet
 • Tiroid
 • Kalbin elektrik ileti sisteminde bozukluk yaratan hastalıklar (Brugada Sendromu, Uzun QT sendromu, WPW sendromu vb)

Not: Ritim bozukluğu kişide hiçbir hastalık olmadan da meydana gelebiliyor.

Kalbiniz için unutmanız gereken 10 yanlış

+10Halk arasında hızla yayılan hatalı ve eksik bilgiler de, yanlış yönlendirmeye sebep olarak hastalıklara davetiye çıkarıyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Özler, kalp sağlığı konusunda yanlış bilinenler hakkında bilgi verdi.Yanlış 1: Ailemde kalp hastalığı yok bende de olmazKalp hastalıklarında genetik geçiş önemli bir nedendir; ama sadece genetik geçiş kalp hastalığına neden olmamaktadır. Aile öyküsü olumsuz olmasına rağmen egzersiz yapan, iyi beslenen, sigara içmeyen kişilerde kalp hastalığı görülmezken; genetik geçişi iyi olan kişilerin düzensiz ve sağlıksız yaşam biçimlerini benimsemesiyle kalp damar hastalığına yakalanma riskleri daha fazla olmaktadır.

Источник: https://hthayat.haberturk.com/saglik/haber/1001207-kalp-ritim-bozuklugu-nedir

Kalp Ritim Bozukluğu

Kalpte Ritim Bozukluğu Neyin Habercisi

İnsan vücudundaki en hassas ve en çok önem verilmesi gereken organ kalptir. Kalpte birtakım sebeplerden dolayı kalbin normal atışını düzenleme işlevine sahip olan elektriksel uyarıların gerektiği gibi çalışamaması sonucunda çok hızlı, çok yavaş ya da çok düzensiz bir şekilde atması ile ortaya çıkmaktadır.

Aynı zamanda ritim bozukluğu kalpte yer alan birtakım problemler sonucunda ortaya çıkacak olan dış etkenlerden de etkili olmaktadır. Kalp ritim bozukluğu rahatsızlığında ortaya çıkan en önemli belirti ise kalp çarpıntısıdır.

Kalp çarpıntısından sonra ortaya çıkan diğer önemli belirtiler ise, baş dönmesi ve aynı zamanda bayılmadır. Kalp çarpıntısıyla ortaya çıkan bayılmalar genel olarak ciddi boyuttaki ritim bozukluğu olduğu anlamına gelmektedir ve asla ihmal edilmemelidir.

Kalp ritim bozukluğu rahatsızlığında uygulanması gereken tedavi, kalp ritim bozukluğunun çeşidine ve aynı zamanda hangi aşamada olduğuna bağlı olarak değişmektedir.

Kalpte ortaya çıkan ritim bozukluğu birtakım faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Kalp krizinin daha önceki zamanlarda yaşanması sonucunda kalp dokusunda meydana gelen hasar, koroner arter hastalığı, yüksek kan basıncı, diyabet, sigara ve alkol tüketimi, stres, uyuşturucu ve aynı zamanda düzenli olarak kullanılması gereken ilaçlar sonucunda kalp ritim bozukluğu rahatsızlığı ortaya çıkmaktadır.

Genel olarak kalp, akciğerlere ya da vücudun diğer kısmına kan taşıma işlevine sahiptir. Kalbin bu işlevini gerçekleştirebilmesi için, kalbin düzenli bir şekilde kasılmasını sağlayan bir sistem yer almaktadır. Kalpte kasılmaların başlamasına neden olan elektriksel sinyal, sinüs düğümü adı verilen bir nokta başlangıç noktasıdır.

Bu nokta kabin doğal bir pili gibi bir işleve sahiptir. Kalpte yer alan sinüs düğümünden çıkan sinyal, kalbin tamamını dolaşır ve aynı zamanda elektriksel bir sistem ortaya çıkmaktadır. İnsan vücudunda yer alan sinir iletileri ise kalbin daha hızlı ya da daha yavaş artmasına neden olmaktadır.

İnsan vücudunun en önemli organlarından biri olan kalp, kirli kanı temizlemek için vücuttan toplayıp, akciğerlere göndermektedir ve buna bağlı olarak aynı zamanda temiz kanı da vücudun tüm kısmına dağıtmaktadır. Kalbin kan pompalama işlevinin başlamasını elektrik sinyalleri sağlamaktadır. Fazla, düşük ya da eksik oranda üretilen sinyaller kalp ritim bozukluğunun ortaya çıktığı anlamına gelmektedir.

Kalpte birtakım sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan ritim bozukluklarının bazı belirgin belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler ise, geçici görme kaybı, baş dönmesi, kalbin çok hızlı bir şekilde atması gibidir.

Kalp ritim bozukluğunun diğer belirtileri ise hızlı kalp atışı, yavaş kalp atışı, düzensiz kalp atışı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, aşırı yorgunluk, baş dönmesi, bayılma, soluk bir ten ve terleme gibidir. Bu belirtilerin herhangi birini yaşadığınız zaman mutlaka doktora başvurmanız gerekmektedir.

Çünkü bu tür belirtiler ciddi kalp ritim bozukluğu rahatsızlığı anlamına gelmektedir. Özellikle bu tür belirtiler yaşadığınız zaman mutlaka bir kardiyoloji uzmanına görünmeniz gerekmektedir. Kalp ritim bozukluğunda çarpıntı en çok görülen belirtiler arasında yer almaktadır. Kalp çarpıntısı anında göğüsten çıkacakmış gibi hissetmeye başlamaktadır.

Kalp ritim bozukluğu rahatsızlığı belirtileri arasında yer alan kalp çarpıntısı genel olarak aniden başlamaktadır. Bazen saniyeler sürer bazen de saatler sürdükten sonra sona erer. Kalp çarpıntısı anında en sık görülen belirtiler baş dönmesi ve bayılmadır. Kalp ritim bozukluğu arada sırada kendini gösteren ya da devamlı olarak süren bir rahatsızlıktır.

Bu rahatsızlığın belirtileri ortaya çıktığında ve bu belirtileri sadece aktif olduğunuz zamanlarda hissedebilirsiniz. Kalp ritim bozukluğunun fark edilmediği durumlar da ortaya çıkabilir. Bu tür durumlar düzenli olarak ayda bir yaptığınız kontrollerde ortaya çıkabilir.

Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisi

Kalp ritim bozuklu rahatsızlığı genel olarak her yaş grubunda bulunan insanda görülebilme ihtimali vardır. Fakat yaşın ilerlemesi ile birlikte kalp ritim bozukluğu rahatsızlığın ortaya çıkma ihtimali daha fazladır. Eğer herhangi bir kalp rahatsızlığınız varsa ona bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Genel olarak nüfusun yüzde ikisinde kalp ritim bozukluğu seksen yaş ve üzeri nüfusun yüzde onunda ortaya çıkmaktadır.

Kalp ritim bozukluğu rahatsızlığı daha çok ilerleyen yaştaki insanlar ya da kadınlar, ailesinde ritim bozukluğu olanlar, kalp damar tıkanıklığı olanlar, kalp kapak hastalığı olanlar, guatr sorunu olanlar, kansızlık sorunu olanlar, ilaç kullanımı ve çok çay, kahve tüketimi, çok fazla alkol tüketenlerde daha sık bir şekilde görülmektedir.

Kalp ritim bozukluğu rahatsızlığında uygulanacak olan tedavi, ritim bozukluğunun çeşidine ya da hangi aşamada olduğuna göre değişiklik göstermektedir. Kalp ritim bozukluğu rahatsızlığında uygulanacak olan tedavinin ilk aşamasında rahatsızlığın nedenini tespit etmek ve aynı zamanda ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır.

Bu rahatsızlığın nedeni tespit edilemiyorsa, uzman doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Doktorun uygulayacağı ilaç tedavisinin başarılı bir şekilde ilerlemesi için, ilaçların düzenli olarak kullanılması gerekmektedir.

Aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçların kullanımı da kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılmaktadır. Bu ilaçlar kalbin normal ritimde atmasını tekrar sağlayacaktır. Bu ilaç tedavisi sürecinde, doktorunuzun haberi olmadan asla dozaj değişikliği yapmayın ve kendi kendinize ilacınızı bırakmayın.Kalp ritim bozukluğu rahatsızlığında cerrahi tedavi yöntemi de uygulanmaktadır.

Çoğu kalp ritim bozukluğu rahatsızlığı zararsız olarak kabul edilir ve bazılarında tedavi uygulanmaz. Kalp ritim bozukluğu rahatsızlığının belirtilerini yaşadığınız zaman mutlaka doktora başvurmanız gerekmektedir. Doktorunuzun uygun gördüğü ve size ileride sorun oluşturup oluşturmayacağı belirlenir.

Kalp ritim bozukluğu rahatsızlığının teşhisinde elektrokardiyografi, Holter EKG, efor EKG, ekokardiyografi ve kalp kateterizasyonu gibi cihazlar kullanılmaktadır.

Eğer kalp ritim bozukluğu rahatsızlığı ciddi bir aşamaya gelmiş ise, kalbin normal zamanlardaki ritmini tekrara düzenlemek amacıyla acil bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

Kalp Ritim Bozukluğunda Beslenme

Kalp ritim bozukluğu rahatsızlığına sahip olan bireylerin beslenme programına çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Bazı besin kaynakları kalbin elektrik sistemini olumsuz bir şekilde etkileme özelliğine sahiptir. Bu tür ürünlerin çok fazla tüketilmemesi gerekmektedir.

Kalp ritim bozukluğu rahatsızlığına sahip olan bireylerin özellikle çay, kahve ve sigara içmemeleri gerekmektedir. Bazı kalp ritim bozukluğu rahatsızlığının tedavisinde kullanılan ilaçlar, başka bir organı olumsuz etkileyerek, birtakım ciddi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumda hiç vakit kaybetmeden mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Yeni bir rahatsızlığın ortaya çıkması durumunda doktorunuz ya ilacınızı değiştirir ya da dozajını azaltır.

İnsan vücudunun en önemli organlarından biri olan kalbin sağlığını korumak için birtakım önlemler alınabilir. Özellikle streste uzak durmanız gerekmektedir. Stres kalp ritim bozukluğunu tetikleyen sebeplerin başında yer almaktadır.

İnsanların çok kilolu olması durumunda kalp işlevini yerine getirmek için daha fazla çalışacaktır ve daha fazla çaba harcayacaktır. Bu durum da kalbin daha fazla zorlanmasına neden olacaktır. İdeal bir kiloya ulaşılması ve aynı zamanda her gün düzenli olarak spor yapılması kalbin sağlığı açısından çok önemlidir.

Spor yaparken kilonuza uygun sporları tercih etmeniz gerekmektedir, sizi çok zorlayacak sporları yapmaya çalıştığınızda kalp ritim bozukluğunuzda herhangi olumlu bir gelişme yaşanmayacaktır. Kalp ritim bozukluğu rahatsızlığında hayvansal ve trans yağ tüketimi yapılmaması, özellikle tuzu en alt seviyede kullanmak gerekmektedir.

Alkol ve sigara tüketiminin asla olmaması gerekmektedir. Daha çok sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeniz kalp damar sağlığı açısından çok önemli olmaktadır.

Источник: https://evdesifa.com/kalp-ritim-bozuklugu/

Kalpte ritim bozukluğu neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Kalpte Ritim Bozukluğu Neyin Habercisi

Ritim bozuklukları birçok çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Aniden gerçekleşen kalp krizi, önceden gerçekleşen kalp krizi sebebiyle oluşmuş kalp dokusu bozukluğu, koroner arter hastalığı, yüksek kan basıncı, diyabet, sigara ve alkol tüketimi, uyuşturucular, stres, kullanılan ilaçlar başlıca ritim bozukluğu sebeplerindendir.

Kalp Ritim Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Ritim bozuklukları bayılmalar, geçici görme kaybı, baş dönmesi, kalbin yerinden çıkacakmış hissi gibi yakınmalarla birlikte seyrediyorsa, bu çok tehli bir duruma işaret eder.

Dolayısıyla özellikle bu tür yakınmalarda zaman kaybetmeden mutlaka bir kardiyoloji uzmanına başvurmak gerekir. Ritim bozukluğu rahatsızlıklarında, belirtiler arasında çarpıntı hissi öne çıkmaktadır.

Kalbin göğüsten çıkacakmış gibi hissettirmesi hastaların genel ifadeler arasında yer alır.

Kalp çarpıntısı genellikle aniden başlar, bazen saniyeler bazen saatler sürdükten sonra biter. Çarpıntıdan sonra en sık görülen belirtiler, baş dönmesi ve bayılma olmaktadır. Bayılmalar genellikle ciddi boyuttaki bir ritim bozukluğuna işaret etmekte ve ihmal edilmesi tehli sonuçlar doğurabilmektedir.

Atriyal fibrilasyon (kalp ritim bozukluğu) belirtileri ve tedavisi

Kimler Kalp ritim Bozukluğu için Risk Altında?

 • İlerleyen yaştakiler ve kadınlar
 • Ailesinde ritim bozukluğu olanlar,
 • Kalp damar tıkanıklığı olanlar,
 • Kalp kapak hastalığı olanlar,
 • Guatr sorunu olanlar,
 • Kansızlık sorunu olanlar,
 • Aşırı uyarıcı ilaç alımı veya çay, kahve tüketimi,
 • Sık ve fazla miktarda alkol tüketenler risk altındalar.

Kalp Ritim Bozukluğu Kimlerde Görülür?

Ritim Bozuklukları her yaş grubundan insanda görülebilmektedir. Ancak ilerleyen yaşlarda kalpte ritim bozukluklarının görülme ihtimali daha fazladır ve sahip olunan diğer kalp hastalıklarıyla ilintili olarak ortaya çıkmaktadır. Genel nüfusun %2’sinde görülen ritim bozuklukları 80 yaş ve üzeri nüfusun %10’unda görülmektedir.

Kardiyoloji nedir? Kardiyolog ne iş yapar? En önemli kardiyak hastalıklar

Kalp Ritim Bozuklukları Nasıl Teşhis Edilir?

Ritim bozuklukları ve neden meydana geldiklerini ortaya çıkartabilmek adına bazı testler uygulanmaktadır. Bunlar;

 • Elektrokardiyogram (EKG) Ritim Holter
 • Anlık ritim kaydı (Event Recorder)
 • Efor Testi
 • Ekokardiyogram
 • Kardiyak kateterizasyon
 • Elektrofizyolojik çalışma (EPS)

Kalp Ritim Bozukluklarının Tedavisi

Uygulanacak tedavi; ritim bozukluğunun çeşidine ve ciddiyetine bağlı olarak belirlenmektedir. Tedavinin ilk aşamasını, rahatsızlığının nedenini tespit etmek ve ortadan kaldırmak oluşturmaktadır. Nedeni tespit edilemiyor veya ortadan kaldırılamıyorsa tedavi yöntemlerinden en uygun olanı seçilerek uygulanmalıdır.

Kalp çarpıntısı ciddi hastalıkların belirtisi olabilir

1. İlaç Tedavisi: Antiaritmik şeklinde adlandırılan ilaçlar kalpteki düzensiz ritimleri kontrol altına almak için kullanılmaktadır. Kanın pıhtılaşmasını engelleyici ilaçlar da ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

2. Elektriksel Tedavi: kalp ritmini destekleyici kalp pili ve defibrilatör tedavisi de yaygın olarak kullanılmaktadır.

3. Cerrahi Tedavi: Aritmik odağın susturulması amacıyla cerrahi operasyon uygulanabilir.

Ritim bozukluğuyla karşı karşıya kalan hastaların beslenmeleri son derece önem taşımaktadır. Bazı gıda maddeleri kalbin elektrik sisteminde tetikleyici özelliğe sahip olabilmekte ve bu gıda maddelerinin tüketilmesi ritim bozukluklarını için harekete geçirici özellik taşıyabilmektedir.

Ritim bozukluğu olan kişilerin; çay, kahve ve sigara tüketiminden kesinlikle uzak durması gerekmektedir.

Bazı durumlarda ritim bozukluğu için kullanılan bazı ilaçlar başka bir tür ritim bozukluğunun devreye girmesine neden olabilmekte, bu durumun bir hekim tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Kalp ritim bozukluğu ani ölümlere neden olabilir!

Kalp sağlığını korumak için alınması gereken önlemlerin tümü ritim bozukluğuna karşı da alınabilir.

Stres ritim bozukluklarında önemli bir etken olarak öne çıktığından önüne geçilmesi, mümkünse en alt seviyeye indirilmesi kalp sağlığı açısından faydalı olacaktır.

Kilo kalbi zorlayan ve ritim bozukluklarının önünü açan bir faktördür; ideal kiloya ulaşılması ve düzenli egzersizle kalp sağlığının korunması gerekmektedir.

Kalp sağlığı için uygulanacak diyette hayvansal ve trans yağ tüketiminden kaçınmak, tuzu azaltmak ve alkolü en alt düzeye indirmek, mümkünse tamamen bırakmak gerekmektedir. Ritim bozukluğuna sahip kişilerin spor yaparken aşırı zorlayıcı olanlardan uzak durmaları, müsabakalara katılmamaları gerekmektedir.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/kalpte-ritim-bozuklugu-belirtileri-nedenleri-ve-tedavisi/

Aritmi (Kalpte Atım Bozukluğu) – Kardiyoloji

Kalpte Ritim Bozukluğu Neyin Habercisi

Kalbin normal elektriksel aktivitesi sinüs nodu denen bölgenin elektriksel aktivitesi sonucu olmaktadır. Kalp atımlarını düzenleyen elektriksel uyarıların düzgün çalışmaması sonucunda kalbinizin çok hızlı, çok yavaş ya da düzensiz atmasına neden olur. Bu duruma aritmi denir.

Kalp kaslarının düzenli şekilde çalışmasını sağlayan etken, bir elektrik sinyalidir. Kalpte normal olarak bu elektrik akımını doğuran belli bir odak ve onu ileten belli yollar vardır.

Belli bir rota izleyerek dağılan bu düzenli akım sayesinde kalp normalde dakikada 60-80 civarı düzenli kasılma yapar ve kan pompalar. Bu akımın doğuşunu veya iletilişini engelleyen her türlü etken ritim bozukluğuna neden olabilir.

Bu etkenler kalbin kendisinden de kaynaklanabildiği gibi kalpte hiçbir sorun olmadığı halde dış faktörlerden de kaynaklanabilir.

Ritim bozukluğu kalbin normalden daha hızlı, daha yavaş veya düzensiz çalışması gibi şekillerde ortaya çıkabilir. Normal olarak kabul edilen dakikada 60-80 olan nabız değeri 100'ün çok daha üstüne çıkabilir ve/veya düzensizleşebilir.

Kalpte Ritim Bozukluğunun Belirtileri

 • Çarpıntı hissi
 • Göğüs kafeslerinin içinde bir şey atlıyor veya bir kuş kanat çırpıyormuş hissi,
 • Kalp atışlarında tekleme,
 • Kalbin duraklayıp tekrar çalışıyormuş hissi vermesi,
 • Nefes alamama,
 • Fenalık hissi,

Daha seyrek olarak Ritim bozukluğuna bağlı baş dönmesi, göz kararması, bayılma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ritim bozukluklarının tehli bazı türleri, özellikle kalbin yapısal sorunlarıyla bir araya geldiğinde ani ölüm sebebi de olabilmektedir.

Nabız Atışı İçin Normal Kabul Edilen Değerler

Nabzın normal değeri istirahat halindeki bir insanda dakikada 60-80 iken, bazı insanlarda sürekli 50 gibi biraz aşağıda veya 90-100 gibi biraz yukarıda olması mutlaka bir hastalık veya sorun olduğu anlamına gelmemektedir. Bazı insanlar yapısal olarak böyledir ve eğer eşlik eden başka yakınmalar yoksa, bu değerler olağan değer olarak kabul edilir.

Ayrıca nabzın uykuda 40’lı değerlere inmesi gibi; heyecan ve stresle 100’lü değerlerin üzerine çıkması, hatta yorucu hareketlerle 150 civarı değerlere ulaşması da olağan olarak yorumlanır.

Düzensiz Vuruşlar (Ekstrasistol) Hastalık Belirtisi Midir?

Zaman zaman sağlıklı insanlarda da atriyum veya ventrikül gibi değişik kalp boşluklarından kaynaklanan düzensiz vuruşlar (ekstrasistol) olabilmektedir. Bu tip belirtirlerin hastalık boyutunda bir ritim bozukluğu olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Ekstrasistol denilen düzensiz vuruşlara, eğer kalp yetersizliği veya benzeri yapısal kalp sorunları eşlik etmiyorsa, genellikle herhangi bir teh arz etmezler ve rahatsızlık veren bir çarpıntı hissine neden olmadığı sürece tedavi gerektirmezler.

Ritim Bozukluğu Farklı Türlerde Görülebilir

Ritim bozukluğu diye tek bir hastalık yoktur. Ritim bozukluklarının onlarca farklı türü ve her türün de farklı önemi bulunmaktadır.
Ritim bozukluklarının kalpte başka hiçbir sorun olmaksızın;

 • Sadece stres,
 • Uyku bozuklukları,
 • Çay – Kahve – Alkol tüketiminin fazla olması,
 • Tiroid bezinin fazla çalışması,
 • Ciddi kansızlık,
 • Kullanılan bazı ilaçlar

gibi dış etkenlerle tetiklenen zararsız türleri olmakla birlikte, ritim bozukluğunun hayati tehye neden olan türleri de bulunmaktadır.

Birçok şey aritmiye( Ritim Bozukluğu ) neden olabilir;

 • Bir anda meydana gelen bir kalp krizi,
 • Bir önceki kalp krizinden dolayı kalp dokusundaki bozukluk,
 • Kardiyomiyopati gibi kalp yapısındaki değişiklikler,
 • Koroner arter hastalığı,
 • Yüksek kan basıncı,
 • Diyabet,
 • Aşırı aktif tiroid bezi (hipertiroidi),
 • Sigara içme,
 • Çok fazla alkol veya kafein içme,
 • Uyuşturucu,
 • Stres,
 • İlaçlar,
 • Diyet takviyeleri ve bitkisel tedaviler,
 • Elektrik şoku,
 • Hava kirliliği

Ritim Bozukluğunda Yapısal Faktörler

Dış etkenlerin yanı sıra kalpte ritim bozukluğuna neden olan yapısal sorunlar da bulunmaktadır.

Kalpte, kapak, damar veya kas sorunları gibi çoğunlukla sonradan edinilen hastalıklar olabildiği gibi, ailesel geçişli yani genetik kökenli ritim sorunları da görülmektedir.

Genetik geçişli ritim sorunları arasında, doğumdan itibaren var olan fakat belirti vermeyen, spor, ani stres veya heyecan durumunda ortaya çıkabilen, sibutramin içerikli zayıflama ilaç kullanımlarında, bazı allerji, mantar hastalığı ilaçları ve antibiyotiklerin kullanımı sonrasında kalp durması nedeniyle ani ölüme yol açabilen türleri bulunmaktadır.

Bu nedenle, özellikle kitlesel sorumluluk taşıyan pilotluk veya ağır vasıta şoförlüğü gibi yüksek riskli mesleklere başlayacak kişiler ile, sportif aktiviteye başlayacak gençlerin bu gözle incelemeden geçirilmeleri mutlaka gerekmektedir.

Dış faktörler olarak belirtilen çay, kahve, kola, uykusuzluk ve stres gibi tetikleyici unsurlardan kaçınmanın yeterli olmadığı hastalarda, altta yatan nedene göre doktor tarafından farklı medikal tedaviler uygulanmaktadır. Kalbin atış hızının fazla azaldığı ya da kalp kasılma sorunlarının olduğu hastalarda kalp pilleri (Pacemaker) kullanılmaktadır.

Atriyal Fibrilasyon denilen ritim bozukluğu kanın kalp içinde iyi hareket edemeyip koyulaşarak pıhtılaşmasına, bazı durumlarda da pıhtıdan kopan parçaların farklı damarları tıkamasına neden olabilmektedir. Bu risklere karşı doktor tarafından medikal tedaviye ek olarak kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmaktadır.

Stres Ritim Bozukluğunu Tetikler

Ritim bozukluğunun asıl sebebi ne olursa olsun, stres tüm ritim sorunlarını olumsuz etkilemektedir.

Stresle başa çıkma, olaylara tepki verme alışkanlıklarının değiştirmesi, zihinsel ve bedensel gevşeme teknikleri konusunda eğitimlerin alınması ve uygulanması, ritim bozukluğunun pek çok türünde olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

Stres ve olaylara abartılı tepki verme konusundaki yanlış zihinsel alışkanlıklar, çarpıntı ve ritim bozukluklarında çok önemli bir etkin olarak gözlemleniyor. Değerlendirme sırasında ritim sorununun altında psikolojik faktör de tespit edilmişse tedaviye mutlaka bu yönden de yaklaşmak gerekmektedir.

Ritim Bozukluğu Teşhisinde Hangi Yöntemler Kullanılır?

Ritim bozukluğu tek başına belli bir anlam veya teh ifade etmez. Bunun türü, sıklığı, kalpte buna neden olan veya eşlik eden başka bir sorun (kalbin kasları, kapakları veya damarlarında) olup olmadığı gibi noktalarla beraber değerlendirilmesi gerekir. Yaklaşım ve tedavi de ritim bozukluğunun türüne göre değişir.

Özellikle şikayet esnasındaki kalp elektrosunun (EKG) çekilebiliyor olması  hastalığın teşhisi için çok önemlidir.Diğer tetkiklerle beraber, özellikle Ritim Holteri tanıda yardımcı olmaktadır.

Ritim Holter, hastanın koluna veya kemerine takılın, 24-48 saat süreyle üzerinde kalan, bu süre zarfında kalp atışlarını takip ve kayıt eden, anormalliklerin dökümünü veren bir sistemdir.
Daha seyrek olan ritim bozuklukları için Transtelefonik EKG yöntemi uygulanmaktadır.

Şikayet sırasındaki kalp ritiminin tespitinde kullanılan bu yöntemle, hasta şikayet esnasındaki kalp elektrosunu bir cihazı göğsüne değdirip düğmesine basmak suretiyle çekebilir ve ilgili merkeze telefon yoluyla gönderip dökümünü sağlayabilir.

Çok daha seyrek olan ritim bozukluklarının tespit edilebilmesi ve o sırada olan bir düzensizliğin saptanabilmesi için cilt altına yerleştirilen, aylarca duran ve hastanın ritimini takip eden “Event Recorder” denilen mini cihazlar da kullanılmaktadır.

Elektrofizyolojik YöntemBazı ritim bozukluklarında, elektriksel düzensizliği üreten kalp içi odağı bulmak için Elektrofizyolojik uygulama yöntemine (EPS) başvurulmaktadır.

Anjiyografi işleminde olduğu gibi kasık damarlarından girilerek kalp içindeki değişik bölgelere ilerletilen elektrodlarla, tıpkı bir elektrikçinin kontrol kalemiyle tesisatı kontrol edişindeki gibi, sorunlu elektriksel odağın tespiti yapılır.

Sorunlu odak tespit edilince “Ablasyon” yöntemine yani radyofrekans enerjisi veya soğuk uygulayarak bu odağı ortadan kaldırmaya sıra gelir. Bu yöntemle ritim bozukluklarının türüne göre değişen başarı oranları söz konusudur.

Kalp pillerinin veya ihtiyaç olduğunda elektroşok yapmak suretiyle ritim bozukluğunu düzeltmesi için göğüste ciltaltına yerleştirilen “AICD” isimli mini cihazların kullanıldığı bazı özel ritim bozukluğu türleri de vardır.

Tanı:Aritmilerin tanısında hastanın öyküsü oldukça önemlidir. Aritmileri ve nedenlerini teşhis etmek için yapılan testler şunlardır:1.Elektrokardiyografi (EKG)2.Holter: Uzun süreli EKG kaydı 3.Efor Testi4.Ekokardiyografi5.Kardiyak kateterizasyon6.Elektrofizyoloji çalışması (EPS)

Tedavi:

Aritminin çeşidi ve ciddiyetine bağlıdır. Tedavide öncelikle nedenin ortadan kaldırılması gereklidir. Etken tedavi edilemiyor veya mevcut ritim iletim bozukluğu hayatı tehdit ediyorsa veya belirti veriyorsa tedavi gereklidir. Burada öncelikle istirahat, sakinleştirme, bazı özel manevralar gibi saptanan soruna uygun genel tedbirlerin alınması ve bunlar yeterli olamıyorsa ilaç tedavisi veya girişimsel (Pacemaker/ ablasyon/aritmi cerrahisi gibi) tedavilerin uygulanması önerilmektedir. Kalp hastalığı olmayanlarda gözlenen ve hastada yakınmaya neden olmayan ekstra atımların ilaç ile tedavisi önerilmemektedir.

Источник: http://centralhospital.com/TibbiBolumler/kardiyoloji/yontem/aritmi--kalpte-atim-bozuklugu-/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.