Kalpte Üfürüm

içerik

Kalpte Üfürüm Nedir?

Kalpte Üfürüm

Kalpte üfürüm kalp içinde hareket eden kandan dolayı oluşan ekstradan veya farklı duyulan seslerdir. Üfürüm doktor muayene bulgusudur.

Üfürüm doktorun muayene bulgusudur. Hastalık değildir. Bu konuyu aşağıda ki videoda biraz daha işledik, isterseniz izleyebilirsiniz.

Çocuklarda Kalpte Üfürüm Nedir?

Çocuklarda çoğunlukla masum üfürüm duyulur. Üfürüm bazen doğumsal kalp hastalığının ilk bulgusu olabilir. Çocuk Kardiyolojisi uzmanınca yapılan ekokardiyografi masum üfürüm olup olmadığı ayırt edilir.

1’den 6’ya kadar derecelendirirler, 1 en hafifi ve 6 en şiddetlisidir.

Üç tiptir; Sistolde (kalbin kasılması sırasında), diyastolde (kalbin gevşemesi sırasında) ya da devamlıdır (hem kasılma ve hem de gevşeme süresinde) meydana gelir.

Kalpte Üfürüme Neler sebep olur?

Normal sağlıklı çocuklarda duyulabilir. Bu durum masum üfürüm olarak adlandırılır. Ateş, kansızlık, tiroit bezinin fazla çalışması gibi durumlarda da kalpte hastalık olmadığı halde ortaya çıkabilir ve buna fonksiyonel üfürüm denilir. Altta yatan neden tedavi edildiğinde üfürümde kaybolur.

Masum üfürüm yazısını okumak için tıklayınız

Ancak en önemlisi ise bazen çocuklardaki kalp hastalığında oskülte edilir. Üfürüm çocuklarda kalp hastalığı tanı konulma sürecini başlatan en sık bulgudur. Çocuklarda üfürüme neden olan kalp hastalığı ya delik, darlık gibi doğuştan (konjenital) ya da sonradan edinilen (romatizmal kapak hastalığı gibi) hastalıklardır.

Çocuklarda üfürüm semptomları nelerdir?

Masum üfürümü olan çocuklarda farklı kalp sesi sesi dışında hiçbir semptom yoktur. Oskültasyonda kalp hastalığına bağlı kalp üfürümü işitilen çocuklarda aşağıdaki semptomlar hastalığın veya problemin büyüklüğüne bağlı görülebilir;

 • Emmeme, iştahsızlık, zayıflık, kilo alamama
 • Sık nefes alma
 • Terleme
 • Göğüs ağrısı
 • Baş dönmesi veya bayılma (senkop)
 • Mavimsi cilt, özellikle dudaklar ve parmak uçları
 • Öksürük
 • Ödem (bebeklerde sırtta, büyük çocuklarda ayak, ayak bileği ve bacakta şişlik

Kalp üfürümü semptomları diğer hastalıklarda görülen semptomlarla karışabilir. Durumun aydınlatılması için çocuk kardiyolojisi uzmanına danışılmalıdır.

Üfürüm tanısı nasıl konur?

Doktorunuz çocuğunuzun semptomları ve sağlığı ile ilgili sorular sorar ve muayene eder. Muayene sırasında çocuğunuzun kalbini steteskop adında 2 asırdır kullanılan bir alet ile dinler.

Eğer doktorunuz farklı bir kalp sesi duyarsa sizi çocuk kardiyolojisi uzmanına se eder. Çocuk kardiyolojisi uzmanları çocuk kalp hastalıklarının tanısı ve tedavisi için özel eğitilmiş doktorlardır. Aşağıdaki testlerin bazıları ya da hepsi yapılır;

 • Göğüs röntgeni; kalbin ve akciğerlerin görüntüsü izlenir
 • Elektrokardiogram (EKG); Çocuğunuzun kalbinin elektriksel aktivitesini (durumunu) ölçer
 • Ekokardiyografi (EKO); Ses dalgaları (ultrason) kullanılarak kalbin yapısını ve fonksiyonlarını inceleyen bir tanı yöntemdir. Kalp seslerinin nedenini belirlemek için en önemli tanı yöntemidir.

Kalpte Üfürüm Nasıl tedavi edilir?

Tedavi çocuğunuzun semptomlarına, yaşına, genel sağlık durumuna ve hastalık durumunun ciddiyetine göre değişir.

Birçok kalp üfürümü, kalp hastalığı olmayan sağlıklı çocukların kalbinde ekstradan duyulan seslerdir. Masum üfürümü olan bu çocukların tedavi edilmesine gerek yoktur. Bu kalp seslerinin çoğu zamanla kendiliğinden yok olur. Ateş, kansızlık gibi kalp dışı nedenlerden kaynaklanıyorsa çoğunlukla bu nedenin tedavi edilmesiyle beraber zaman içinde şiddeti azalır veya kaybolur.

Eğer kalpte delik, kapak darlığı ya da daha komp bir doğumsal kalp hastalığından kaynaklanıyorsa tedavi için ilaç verilebilir, kateter girişimi veya ameliyat yapılabilir.

Kalpte üfürüm çocuğuma zarar verir mi?

Kalp üfürümü doktor muayenesindeki işitme bulgusudur ve çocuğunuza zarar veremez. Ancak, altta yatan kalp hastalığının kendisi zarar verebilir. Doğumsal kalp hastası çocuklarda karşılaşılabilen büyüme gelişme bozukluğu, sık akciğer enfeksiyonu, kalp yetmezliği gibi çocuğa zarar veren durumlar üfürümden değil kalp hastalığının kendisinden kaynaklanır.

Çocuğumun sağlık durumu için doktorumu ne zaman aramalıyım?

Kalp hastalığı semptomları ile karşılaşılması durumunda doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

Başlıca bu semptomlar:

 • Belirgin iştahsızlık, emmeme
 • Kilo alamama
 • Solunum güçlüğü
 • Bayılma
 • Hızlı ve yüzeysel nefes alma ve dudakları mavi görmeniz halinde
 • Bacak veya ayakların mavileşme
 • Kendinden geçme
 • Belirgin yorgunluk veya çabuk yorulma
 • Göğüs ağrısı

Çocuklarda kalpte üfürüm hakkında temel bilgiler:

 • Kalp üfürümleri kalbin içinde kanın dolaşmasıyla oluşan ekstradan duyulan veya farklı seslerdir.
 • Birçoğu zararsızdır ve masumdur.
 • Bazen doğumsal kalp hastalıklarından veya kalp dışı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.
 • Doktorunuz kalp üfürüm tanısını çocuğunuzun göğsünü stetoskopla dinleyerek koyar.

Источник: //www.drtaneryavuz.com/kalpte-ufurum/

Kalpte Üfürüm

Kalpte Üfürüm

Kalpte üfürüm, kalp içerisindeki damarlardan geçen kan sesinin uğultu şekilde duyulması olarak tanımlanabilir. Bu ses daha çok üfleme sesine benzer ve ancak steteskop aracılığıyla duyulabilir. Kalpte belirlenen üfürüm sesi kalp hastalığı olarak adlandırılmaz.

Daha çok bebeklerde meydana gelen kalpteki üfürüm, çok tehli olmamakla birlikte bazı kalp hastalıklarının belirtisi olarak da karşımıza çıkabilir.

Genellikle tiroid, kansızlık, hamilelik durumlarında kan akışının hızı artacağı için kalpte üfürüm çok sık görülür.

Bunların yanı sıra kalpte üfürüm sesi kalp kapakçıklarında bulunan herhangi bir sorunun, kalp damar hastalıklarının ya da kalpte bulunan delinmelerin de habercisi olabilir. Bu nedenle herhangi bir şüphe doğrultusunda doktora başvurulması gerekir.

Kalpte üfürüm, belli yaştaki insanlarda sıkça rastlanan bir rahatsızlıktır. Özellikle bebek ve çocuklarda görülen üfürüm, doğuştan ya da sonradan meydana gelebilir.

Bebeklerde görülen üfürüm kilo alamama, morarma, nefes darlığı, ciğerlerde enfeksiyon ve büyüme geriliği gibi belirtilerle birlikte görülüyorsa kalp hastalığı habercisi olabilir ve acil önlem gerektirir.

Aynı şekilde çocuklarda görülen üfürümde de göğüste ağrı, bayılma durumları, kalpte ritim bozukluğu gibi belirtilerle birlikte olduğunda aynı şekilde doktora başvurulmalı ve kalp hastalığı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Bu durumların yanı sıra kalpte üfürüm çok tehli olmayadabilir. Genellikle tiroid, kansızlık, hamilelik durumlarında kan akışının hızı artacağı için kalpte üfürüm çok sık görülür.

Bunların yanı sıra kalpte üfürüm sesi kalp kapakçıklarında bulunan herhangi bir sorunun, kalp damarı hastalıklarının ya da kalpte bulunan delinmelerin de habercisi olabilir.

Kalpte üfürüm kalp içerisindeki kan damarlarından fazla ses duyulması olarak tanımlanır. Kalp hastalığı olarak nitelendirilemez fakat kalp hastalıklarının habercisi sayılabilir.

Kalpte meydana gelen üfürümlerin şiddeti ve frekansına bağlı olarak birden fazla çeşidi bulunur. Bu nedenle üfürümün sebebi, şiddeti ve frekansı önemlidir.

Kalpteki üfürümler patolojik ve masum üfürüm olarak iki farklı başlıkta ayrılır.

Genellikle bebek ve çocuklarda görülen, kalp içindeki titreşimlerden meydana gelen üfürümler masum üfürümler olarak adlandırılır ve herhangi bir teh arz etmez. Masum üfürümler 3 ve 8 yaşları arasında çok sık rastlanabilen bir rahatsızlıktır. Kan akışındaki herhangi bir bozukluk nedeni ile ortaya çıkar.

Çocukların ateşlenmesi, aşırı kansızlık ya da aşırı yorgunluk ve heyecandan kaynaklanan durumlarda şiddeti artabilir. Yine bu sebepler ortadan kalktığında üfürüm de azalır. Aynı şekilde üfürümün şiddeti vücut hareketlerine ve nefes sıklığına bağlı olarak değişebilir.

Masum üfürümler çok tehli olmasa da belli başlı durumlarda kalp hastalığı belirtisi olarak da ortaya çıkar.

Asıl önemli olanı ise patolojik üfürümler olarak bilinir. Bu tür üfürümler kalp kapakçığında daralma, damarlarda tıkanıklık ya da daralma ya da kalpte bulunan delinmelerin habercisidir. Kalpteki üfürüm çeşitlerinin diğerleri de sistolik , diyastolik ve sürekli üfürümler olarak sıralandırılır.

Sistolik üfürümler kalbin işleyişi esnasında kasılmalardan gelen seslerdir. Diyastolik üfürümler ise kalbin kasıldıktan sonra gevşemesi esnasında duyulan çok kısık frekanslı üfürümlerdir.

Son olarak sürekli üfürümler de kalbin işleyişi esnasındaki tüm kasılma ve gevşeme hareketlerinden gelen seslerdir.

Kalpte Üfürüm Teşhisi Nasıl Konur?

Kalpte üfürüm kalbin içinden gelen seslerin düşük ya da yüksek sesli frekanslarına bakılarak anlaşılacağı için hastane ortamında, doktorun steteskop gibi tıbbi araçlarla yaptığı muayene sonrası ortaya çıkar.

Bebek ve çocuklarda kalpte üfürüm teşhisinin yapılması için rutin kontrollerinde doktor çocuk hakkında ayrıntılı sorular sorar ve yine steteskop ile muayene gerçekleştirir. Çocuğun yaşı, kilosu, diğer çocuklara göre gelişim süreci bu konuda esas belirleyici konulardandır.

Aynı şekilde doktor herhangi bir şüphe sonrası üfürümün kaynağını bulmak için ayrıntılı kan tahlili de isteyebilir.

Kalpde Üfürümün Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kalpte üfürüm yazının başında da belirtildiği gibi bir kalp rahatsızlığı sayılmaz. Bu sebeple tedavisi mümkün değildir. Kalpte meydana gelen üfürümler yalnızca vücuttaki diğer rahatsızlıkların bir yansıması olduğu için bu hastalıklar belirlenir ve tedavi edilir.

Bu nedenle kalpte üfürümü bulunan hastaların doktora giderek bu rahatsızlığın sebebini öğrenmesi gerekir.

Hastane ortamında patolojik üfürüm ya da masum üfürüm olup olmadığı EKG, göğüs filmi ve ekokardiyogram gibi çeşitli testler yapılarak üfürümün kalbe bağlı nedenleri incelenebilir.

İnceleme sonucu masum üfürüm belirlenirse bunun neden kaynaklandığını test etmek amacıyla kan değerleri kontrol edilebilir ve kan akış hızını azaltıcı tedavi yöntemi uygulanabilir. Eğer üfürüm kansızlığa bağlı ise kansızlığı tedavi etmeye yönelik ilaçlar sayesinde hastalık tedavi edilmeye çalışılır.

Eğer kalpteki üfürüm patolojik üfürüm türünde ise kalp ve damar darlığı tespit edildiyse damarların açılması üfürümün tedavi edilmesi için en önemli adım olacaktır. Son olarak kalpte delinmelerden kaynaklı olduğu belirlenirse cerrahi müdahale ile kalpteki deliklerin tedavi edilmesi de üfürümü ortadan kaldırır.

Eğer kendinizde ya da çocuğunuzda yukarıda anlatılan kalp üfürümü belirtilerinden şüphelenmekteyseniz acilen bir kardiyoloji bölümüne giderek muayene olmalı ya da çocuğunuzu muayene ettirmelisiniz. Kalp üfürümü bir kalp hastalığı olmasa da sonuç olarak vücutta bir şeylerin yanlış olduğu habercisidir ve bu belirtilerin ertelemeden tedavi edilmesi gerekir.

Источник: //evdesifa.com/kalpte-ufurum/

Kalp Üfürümleri Nedenleri, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Kalpte Üfürüm

Çoğu zaman herhangi bir sağlık sorunu teşkil etmeyen kalp üfürümleri bazı durumlarda ciddi bir kalp veya kalp kapak hastalıklarının belirtileri arasında yer alabilmektedir.

İçindekiler

 • Kalp Üfürümleri
 • Nedenleri
 • Belirtileri
 • Tedavi Yöntemleri
 • Zararları

Kalp Üfürümleri

Kalp üfürümleri; kalpte bulunan kanın yüksek basınçlı bir bölümden alçak olan basınçlı bir bölüme geçerken çıkardığı girdaplardan kaynaklanan seslerdir. Kalp üfürümleri kalp atışlarının arasında veya kalp kasıldığında çıkan seslerden meydana gelmektedir.  Buna sistolik veya diastolik üfürümler de denilmektedir.

Kalp kasılması sırasında oluşan basınç daha yüksek olacağından dolayı sistolik üfürümlerin diastolik üfürümlerden daha sesli olduğu söylenebilmektedir. Sistolik ismi verilen üfümler zararsızken diastolik üfürümler ciddi bir kalp sorunun olduğunu göstermektedir.

  Bu sesler hırıltı şeklinde olabileceği gibi mırıltı şeklinde de olabilmektedir.

Kalpte oluşan bu rtim arası sesler doğuştan kaynaklanabileceği ilerleyen yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. Kendi başına bir hastalık sayılmayan bu sesler altında yatan herhangi bir sağlık sorunun göstergesi de olabilmektedir.

 Kalpteki bu sesler genel olarak ciddi bir nedene dayanmasa da bu sorunun tesadüfen yapılan muayene sonucunda ortaya çıkması durumunda zaman kaybettirmeden bir kalp doktoruna gözükerek gerekli olan testlerin ve tahlillerin yaptırılması gerekmektedir.

Nedenleri

Kalp üfürmeleri masum ve herhangi bir sağlık soruna bağlı olanlar diye iki ayrı guruba ayrılmaktadır. Rtim arasında oluşan bu sesler masum olarak kabul edildiği taktirde kalpte veya altında başka bir sağlık sorunu oluşmamaktadır.

Bu gurup yeni doğmuş olan bebeklerde ve çocuklarda sıkılıkla rastlanılmaktadır. Anormal olan ve ciddi bir sağlık probleminin belirtisi olarak kabul edilen rtim arası sesler ise kalp veya kalp kapakçık hastalıklarıyla ilgili olabilmektedir.

Masum Üfürümlerin Nedenleri

Kalpteki kanın hızlı olarak akmasına bağlı olarak oluşabilen kalp rtimleri arasında hissedilen bu seslerin nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Hamilelik
 • Fiziksel olarak yapılan aktiviteler
 • Spor hareketleri
 • Ateşin yükselmesi
 • Kalp ameliyatları sonucunda kalbin yapısında oluşan değişiklikler
 • Kırmızı yapıdaki kan hücrelerinin sayısında azalma diğer adıyla anemi sorunu
 • Tiroid hormonlarında meydana gelen artış diğer adıyla hipertiroid
 • Yaşın ilerlemesi

Anormal Üfürümlerin Nedenleri

Kalpte meydana gelen üfürümler çoğu masum olmasına karşılık bazı durumlarda altında ciddi sağlık sorunları barındırmaktadır. Genel olarak doğumsal olan bu sorunların altında yatan nedenlere örnek olarak şunları verebiliriz:

 • Kalpte ya da kardiyak şantlarda meydana gelen delikler; kalpte septal defekt diye adlandırılan odacıkların arasında bulunan duvarlarda meydana gelen deliklerin oluşması
 • Kalp kapak anormallikleri Kapakların arasında darlık veya kapaklardaki sorunlar nedeniyle kan dolaşımının gerektiği gibi sağlanamaması
 • Romatizmal ateş tedavi edilmediği takdirde kalpteki kapaklara hasar vererek kan dolaşımın normal seyrini engeller.
 • Endokardit adı verilen kalp kapaklarında veya kalp içindeki zarda meydana gelen iltihap ve enfeksiyonlar
 • Kapak kireçlenmeleri; mitral kapak veya aort kapaklarında meydana gelen kalınlaşma yada sertleşmeye bağlı olarak
 • Mitral kapak düşmesi; kalpte bulunan sol üst kulak ve sol alt karıncık kapaklarının düzgün bir şekilde kapanmamasına bağlı olarak

Belirtileri

Kalp üfürümleri alındığında hemen endişeye kapılmaması gerekir. Çünkü bu üfürümler çoğu zaman masum sayılmakta herhangi bir sağlık problemi yaratmamaktadır.

Fakat üfürümler tek başına olmayıp başka belirtilerle gözlemlendiğinde herhangi bir kalp hastalığı veya başka ciddi bir sağlık sorunun belirtisi olabilmektedir.

Kalp üfürtüsü olan hastanın diğer belirtileri gösterip gösterdiği konusunda bilinçli olmakta hastanın sağlığı açısından fayda bulunmaktadır. Bu belirtilere örnek olarak şunları verebiliriz:

Kalp Üfürümleri

 • Parmak uçlarında cilt renginde mavi renge dönük bir değişim
 • Dudak çevresinde mavi renge dönük bir renk değişimi
 • Birden bire kilo alınması
 • Aniden oluşan şişkinlikler
 • Nefes alırken sorun yaşanması veya direk nefes darlığı oluşması
 • Kronik olarak oluşan öksürükler
 • Karaciğerde büyüme yaşanması
 • Boyun damarlarında ortaya çıkan gözle görülen genişleme
 • İştahsızlık oluşması
 • Çocuklarda ve bebeklerde gözlemlenen gelişim sorunları
 • Aşırı terleme meydana gelmesi
 • Göğüslerde meydana gelen ağrılar
 • Baş dönmesinin oluşması
 • Ani bayılmaların vuku bulması

Tedavi Yöntemleri

Masum olan kalp üfürmelerinde herhangi bir tedaviye gerek duyulmamaktadır. Fakat masum olmayan anormal kalp üfürümlerinde hastalığın altında bulunan neden saptanarak tedavi edilir. Bu sağlık sorununda ilk olarak ilaç tedavisi uygulaması yapılmaktadır. Yapılan ilaç tedavisinde genel olarak hastaya;

 • Kalp güçlendiren ilaçlar
 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar
 • İdrar söktüren ilaçlar

Verilmektedir. İlaç tedavisi hastanın tedavisinde yeterli gelmiyorsa; Bu gibi durumlarda genel olarak tek çözüm yolu cerrahi müdahalelerdir. Cerrahi müdahale ile birlikte ameliyat ve katater uygulaması denenebilmektedir.

Tedavide anjiyotensinleri dönüştürmeye yarayan enzim inhibtörleri kan basıncını düşürür. Yüksek tansiyon sorunları kalp üfürmelerinın altında yatan nedenle®i tetikleyerek sorunu ciddileştirebilmektedir.

Kesin tanı koymak ve nedenlerini anlamak amacıyla hastaya bir takım testler ve tahliller yapılır. Bu testler arasında en önemlileri;

 • Göğüs Röntgenleri
 • Elektrokardiogram
 • Kandiyak kateterizasyon
 • Transtrosik ya da transözofageal ekokardiyografi
 • MRI

Yapılan tedaviler genel olarak hastalığın nedenine bağlı olarak kalpte olan deliği kapamak, kapakçıklarda sorun oluşması halinde değişmesini sağlamak,  kan damarında oluşan tıkanıklık veya daralmaya bağlı olarak müdahalede bulunmak şeklinde olmaktadır.

Zararları

Masum olan kalp üfürmelerinde hasta açısından herhangi bir risk veya zarar oluşmamaktadır. Bu gibi durumlarda hasta ömrünün sonuna kadar her hangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmadan yaşayabilmektedir.

Anormal kalp üfürümlerinde ise hasta açısından ciddi ve genetik sorunlara nende olabilmektedir.

Zamanında fark edilip gerekli olan tedaviye başlanılmayan durumlarda hastanın hayatını yitirmesine kadar gidebilen problemlere kapı açan bu anormal ritm sesleri kalbin yorulmasına performansını azaltmasına ve zaman içinde durmasına neden olmaktadır. 

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: //kalpritmi.com/kalpte-ufurum.html

Kalp Üfürümü Nedir ?

Kalpte Üfürüm

Bir kalp muayenesi yapılırken hekim tarafından duyulabilen ve kalp-damar yollarındaki kan akışından kaynaklanan sese kalp üfürümü adı verilmektedir.

Ağzımızla çıkarabileceğimiz üfleme sesine çok benzemesi yüzünden kalp üfürmesi adı denilen bu durumun, bir kalp doktoru tarafından steteskopla dinlendiğinde ayırt edilebilmesi mümkündür.

Doğuştan gelen bir kalp hastalığından ya da yaş aldıkça oluşan kalp hastalıklarından meydana gelen kalp üfürümü, kan akışında bir takım problemler oluşması neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Bunun dışında görülme sıklığı en çok çocuklarda olan kalp üfürümü, çoğunlukla herhangi bir hastalıktan kaynaklanmaz ve bu tip üfürümlere “masum üfürüm” ya da “normal üfürüm” adı verilmektedir. Bu şekilde masumlaştırılması ya da normalleştirilmesindeki amaç, ciddi bir sağlık probleminden kaynaklanmamasından dolayıdır.

Ve bu tip üfürüm çeşitlerinde çocuklara detaylı bir kalp kontrolü yapılması uzman doktorlar tarafından gerekli görülmemektedir. Ancak yine de durumdan yüzde yüz emin olmak isteyen uzmanlar, çocuk kalp hastalıkları ünitesinde çocuğu bir ekokardiyografiye sokarak sonuçları tekrar incelemek isteyebilirler. Kalp üfürümleri genel olarak 6 ayrı kategoriye ayrılmaktadırlar.

Biraz önce bahsettiğimiz masum üfürümler, 1. derece üfürümler olup hastalığın en hafif seviyede seyrettiği durumlardır. Kalp hastalıkları uzmanları eğer mesleklerinde deneyimlilerse, kalple ilgili tetkiklerini yaparlarken dinleme aşamalarında bu sesin hangi seviyede olabileceğini aşağı yukarı kestirebilmektedirler. 6. seviye olan kalp üfürümleri artık çok net bir şekilde ve güçlü bir tonla duyulabilen üfürümlerdir ve bu noktada olan bir hasta varsa acil detaylı tetkiklere alınıp üfürümü yaratan asıl sağlık problemiyle alakalı tedavi yöntemlerine başlanmalıdır.

Kalp üfürümlerinin oluşma nedenleri nelerdir?

Üfürümlerin oluşmasının temel nedeni kanın akışı esnasında oluşturduğu türbülanstır. Yani normal şartlarda damarlarımızdaki kan, dolaşım esnasında hem damarın kendi içerisinde hem de kalbin boşluk kısımlarında düzenli olarak akmaktadır.

Bu düzen olması gereken standart olduğu için herhangi bir türbülans görülmemektedir. Fakat bazen metabolizmada bir takım aksaklıklar meydana gelebilir ve kanın düzenli akış hali bozularak kalp üfürümleri ortaya çıkmış olur.

Kalp üfürümlerinin oluştuğu daha geniş kapsamlı durumlar ise şunlardır;

Kalp kapakçıklarındaki darlık problemleri (bunlar triküspit darlığı, pulmoner darlığı, mitral darlığı ve aort darlığı olarak değişiklik gösterebilmektedir)

Mitral valv prolapsusu durumu

Kalp kapakçıklarındaki yetmezlik problemleri (bunlar triküspit yetmezliği, pulmoner yetmezliği, mitral yetmezliği ve aort yetmezliği olarak değişiklik gösterebilmektedir)

Kalbin büyümesi durumu

Doğumsal olarak gelen kalp hastalıkları (bunlar Fallot, VSD, ASD ve PDA olara değişiklik gösterebilmektedir)

Kan akışının normalden daha fazla hıza çıkması

Tiroid bezinin metabolizmada aşırı çalışması

Metabolizmada kansızlık durumunun yaşanması

Kalpteki kapak yetmezlikleri yüzünden kanın geriye doğru kaşması

Kadınlardaki gebelik durumu

Metabolizmadaki damar yapılarının belirli bölgelerinde “damar balonlaşması” adı da verilebilecek damar genişlemelerinin meydana gelmesi

Kanın damarlar içerisinde normal akışını gerçekleştirirken kapak darlığı ya da damar darlığı sebebiyle dar bir yerden geçmeye çalışması

Kalp kapakçıklarının olması gereken pürüzsüzlüğünün bozulup yüzeyinin pürüzlenmesi (bunun sebebi romatizmal kalp kapağı hastalıklarıdır)

Arter-ven arası boşlukların oluşması

Kalp üfürümü belirtileri nelerdir?

Kronik öksürük durumları

Parmak uçlarının ve dudak kısmının cilt renginin maviye yakın bir renge dönmesi ya da direkt mavi renk görünmesi

Göğüste oluşmaya başlayan ağrılar

Vücutta aniden şişkinlik başlaması

Hızlı bir şekilde sebepsiz kilo alımları

Vücudu terletecek hiç bir aktivite yapılmadığı halde sürekli aşırı terleme durumunun yaşanması

Baş dönmelerinin yaşanması

Özellikle bebeklerde iştahsızlık durumu ve gelişme standartlarında gerileme yaşanması

Nefes darlığının yaşanması

Karaciğerin boyutlarında büyüme ve genişleme gözlenmesi

Boyun bölgesindeki damarlarda genişleme yaşanması

Ani bayılmalar

Kalp üfürümü tedavisi nasıl yapılır?

Masum kalp üfürümü durumlarında yetişkinlerde ve çocuklarda genelde doktorlar herhangi bir tedavi uygulama yöntemine başvurmazlar. Çünkü çoğu kez kalp üfürümlerinin yaşanmasının sebebi vücuttaki başka geçici hastalıklar ve aşırı heyecanlı geçirilen dönemlerdir.

Böylelikle bu hastalıkların tedavi edilip yok edilmesi doğal olarak kalp üfürümünü de ortadan kaldıracaktır. Ancak masum üfürümün dışında daha yüksek seviyelerde çıkması yine de korkulacak bir hastalık olmayacağından ötürü doktorunuzun kontrollerden sonra önerdiği ilaçlarla atlatılması mümkün olan basit seviyeli bir hastalıktır.

Kalp üfürümü seviyeniz ameliyatlık olacak boyuttaysa da yine ameliyatınız diğer ameliyat çeşitlerine göre daha basit yöntemlerle yapılabilmektedir. Kasığınızdan ufak bir giriş açılarak kalbinize giden bir atar damara kateter yerleştirilir ve bu müdahaleyle kalbinize ulaşılıp sorunlu bölge yamanır.

Bu cerrahi müdahalenin ismine “kalp kateterizasyonu” adı verilmektedir.

Источник: //www.mailce.com/kalp-ufurumu-nedir.html

Üfürüm : Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Kalpte Üfürüm

Üfürüm, kalbin çalışırken çıkardığı seslere benzemeyen anormal seslere denir. Normal şartlarda sağlıklı bir kalp, sadece kalp kapakçıklarının açılması ve kapanması ile iki ses çıkartır.

Fakat üfürümü olan kişilerin kalbi ise, kapakçıkların açılıp kapanma sesleri yerine anormal başka sesler çıkarır. Bu anormallik hem yeni doğan bebeklerde hem de yetişkinlerde yani hemen her yaş grubunda gözlemlenebilir.

Tabii ki bu seslerin duyulabilmesi için bir steteskop aracılığı ile kalp ritminin dinlenmesi gerekir.

Bu tip bir kalp anomalisi, vücutta doğumla birlikte ya da daha sonraki yaşlarda ortaya çıkabilir. Her ne kadar öyle gözükse de, genellikle üfürüm bir hastalık kategorisine sokulmaz.

Aslında genel olarak tehli olmasa da, bu durumun nedeni başka bir kalp hastalığına uzanıyor ise, o zaman ciddiye alınması gerekir.

Zira kalpte üfürüm nelere yol açar, bu sorun tam olarak nelerden kaynaklanır tek bir cevap vermek mümkün olmayabilir.

Bu kalp rahatsızlığı zararlı ve zararsız üfürüm şeklinde ikiye ayrılıyor. Zararsız olan ve masum üfürüm olarak bilinen çeşidi tedavi gerektirmez ve bu sebeple bir hastalık olarak da anılmaz.

Örneğin, yeni doğan çocuklarda sıkça görülen bir durumdur. Bebeklerde üfürüm eğer zararlı olan tür değilse, yaş ilerledikçe kendiliğinden geçer.

Fakat zararlı olan türü, sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor olabilir.

Ayrıca zararlı üfürümün altında başka bir kalp hastalığı yatıyor olabilir ve bu durum herhangi bir yaştaki kişiyi yakalayabilir. Bu nedenle hastalığın belirtilerini ve risk gruplarını iyi bilmeniz, bu sorundan doktor kontrolü ile kurtulmanıza olanak sağlar.

1. Kanın hızlı akması

Egzersiz, yorucu sporlar ya da buna benzer vücudunuzu zorlayacak fiziksel aktiviteler yaptığınızda kalbiniz de tüm vücudunuz ile beraber yorulmaya başlar.

Böyle zamanlarda vücudun her bir yerine kan pompalanmaya çalışırken, kan akışı da kalp ritmi ile beraber hızlanır. Kan akışı çok hızlı olduğu zamanlarda ise kalpte üfürüm benzeri sesler oluşmaya başlar.

Masum üfürüm kaç yaşında geçer sorusunun net bir cevabı olmasa da genel olarak bu durum pek bir teh oluşturmaz.

Gebelik sırasında hamile kişinin vücudunda birçok değişim gözlemlenebilir. Bu nedenle normal şartlarda olmayacak sorunlar ya da durumlar, hamilelik esnasında ortaya çıkabilir. Hamile kişilerin kalp muayenelerinde kalbin normalde çıkarmayacağı sesleri çıkarması da gebeliğin vücudunuz ve kalbinizde yaptığı değişikliklerden kaynaklanabilir.

3. Anemi ve Hipertiroid gibi hastalıklar

Masum üfürüm sadece kanın hızlı akmasına neden olan olaylar ya da gebelik gibi özel durumlarda gerçekleşmez.

Eğer vücudunuzdaki tiroid hormonlarının miktarında bir artış varsa ve bu artış yüksek değerlere ulaşmışsa, bu da kalbinizden anormal seslerin duyulmasına neden olabilir.

Ayrıca anemi olarak da bilinen ve kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinden kaynaklanan hastalık, kanın yeteri kadar oksijen taşımasını engelleyebildiği için, hipertiroidin yaptığına benzer bir etki yapabilir.

4. Kalp ameliyatı

Üfürüm gibi herhangi bir kalp rahatsızlığı, başka kalp hastalıklarına da sebebiyet verebilir. Aynı şekilde, kalp üzerine yapılan cerrahi müdahaleler de benzer bir etkiyi gösterebiliyor. Bu nedenle önceden geçirdiğiniz bir kalp ameliyatı sonrasında kalbinizin anormal sesler çıkarması ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Ancak başka bir problem yaratmıyorsa bu durum genelde zararsızdır.

5. Kalp delikleri

Kalp delikleri yeni doğan çocuklarda da, yetişkin insanlarda da görülebilen bir problem. Küçük çocuklarda sık görülen kalp delikleri eğer genetik bir kalp hastalığına bağlanmıyorsa zararsız, ileri yaşlarda ortaya çıkıyor ise zararlı üfürüme neden olabilir.

Kalp odacıkları arasındaki oluşan bu delikler, kalbin anormal sesinin kaynağı ve daha büyük sorunların habercisi olabilir. Eğer deliğin boyutu büyükse, bu durum sizin için ciddi bir sağlık sorununa dönüşebilir.

Çünkü kalp delikleri kan akışı ile ilgili de başka bir sorun yaratabilir.

6. Kalp kapağı sorunları

Kalp kapakları ile ilgili olan anormallikler doğum ile birlikte ortaya çıktığı gibi, kişi bunu fark etmeden uzun bir süre geçirebilir.

Kalp kapaklarındaki anormallikler, ya kapakların çok dar olmasından dolayı olması gereken miktarda kan geçişini engeller ya da fazla olmasından ve kapanmamasından dolayı kan akışında sızıntı olmasına neden olur.

Bu tip durumlarda kalbin doğal sesleri dışındaki anormal sesler çıkarmasına neden olabilir. Ancak bu anormallik kalbin yapısına ciddi zararlar verip enfeksiyon ve başka kalp sorunlarına da yol açabilir.

7. Endokardit

Bu hastalık kalbin içindeki zar ve kalp kapaklarını etkiler. Bu bölgelerde oluşan bir çeşit enfeksiyon ya da iltihap, kalp sağlığını ciddi bir biçimde etkileyip çeşitli sorunlara neden olabilir.

İlginç olan kısım ise kalp anormalliklerine neden olan bu hastalık, ağız yolu ile vücuda giren ve kan dolaşımına karışan bakteriler nedeni ile oluşabilir.

Ayrıca endokardit zamanında tedavi edilmezse kalp kapakçıklarına ciddi hasar vererek kalp sorunlarının ve anormalliklerin kalıcı olmasına neden olabilir.

8. Romatizmal ateş

Kalp kapaklarına hasar veren hastalıkların birçoğu, üfürüme de neden oluyor. Romatizmal ateş de bunlardan birisi.

Boğaz enfeksiyonu oluştuğunda ve bu hastalığa gerektiği sırada doğru tedavi uygulanmadığında, romatizmal ateş ortaya çıkabilir.

Bu hastalık gerçekleştiği takdirde kalp kapaklarında kalıcı ve tedavi edilemez zararlara neden olduğundan hafife almamanız gerekir. Öyle ki verdiği kalıcı zararlar kan akışının normal işleyişini dahi etkileyebilir.

9. Kapak kireçlenmesi

Kalp kapaklarının kireçlenmesi genellikle yaşın ilerlemesi ile görülebilen bir durum. Kalp kapaklarında görülen sertleşme ya da kalınlaşma durumları kapak kireçlenmesi olarak adlandırılır.

Bu hastalık kapakların daralmasına sebep olduğundan kan akışı normal bir şekilde gerçekleşmez. Bundan dolayı kalp atışı sırasında anormal sesler duyulabilir.

Ayrıca kalp kapaklarındaki kireçlenme kan akışındaki sıkıntıdan dolayı kişinin göğsünde ağrı oluşmasına neden olabilir.

10. Mitral düşme

Kalpte oluşan zararlı üfürüm dereceleri artıyorsa, buna sebep olan sorunların ciddiyetinin de arttığı anlamına gelir. Genellikle kalp kapakları ile ilgili olan bu sorunlardan biri de mitral kapak düşmesidir.

Kalbin sol kısmında bulunan üst kulakçık ve alt karıncık kısımlarını birbirinden ayıran kapağın normal bir şekilde çalışamaması, mitral düşmeyi oluşturur ve aynı zamanda kalpteki anormal sesin yani üfürümün kaynağı olur.

11. Genetik faktörler

Üfürüm, genel olarak başka kalp rahatsızlıklarının işareti olabilir ancak bu hastalıkların sizde bulunması ihtimali genleriniz ile de yakından alakalıdır.

Çünkü bu tür hastalıklar, kalıtsal hastalıklar olarak da bilinir ve genler aracılığı ile size aktarılmış olabilir.

Eğer ailenizde kalp rahatsızlıkları ile ilgili başka tecrübeler bulunuyor ise, sizde de bu tür hastalıkların ve anormalliklerin olma ihtimali oldukça yüksektir. Bu nedenle düzenli kalp kontrollerinizi aksatmamanız faydanıza olur.

1. Cilt renginde değişiklikler

Kalp üfürümünün ilk belirtisi, doktor muayenesi sırasında steteskop ile kalbin normalde çıkarmaması gereken seslerin duyulması ile görülür. Ancak zararlı olan türün, bundan daha farklı ve belirgin belirtileri bulunur. Bu belirtilerden sıkça görülenlerden biri, kişinin cildinin rengindeki değişimlerdir.

Bu tür bir kalp sorunu taşıyan kişilerin ciltlerinin bazı kısımları mavi gibi görünür. Özellikle parmak uçları ve dudak gibi kısımların maviye çalan bir rengi olur.

Kalp anormallikleri kan akışında da değişiklikler yarattığı için, cildin belirtilen kısımlarındaki maviye benzer bazı renk değişimleri kalp sorunlarına işaret ediyor olabilir.

2. Karaciğer büyümesi

Karaciğer büyümesi olduğunda bu durumun neden olabileceği birçok hastalık akla gelebilir. Ancak karaciğerde bu tür sorunlara neden olan etkenler arasında kalp anormallikleri de bulunur.

Sağlıklı çalışmayan ve kan akışını etkileyen sorunları olan bir kalp, vücudun diğer organlarında olduğu gibi karaciğerde de sorunlara neden olabilir.

Bu yüzden karaciğer büyümeniz olduğu tespit edilirse, kalp anormalliklerini de düşünmeniz faydalı olacaktır.

3. Baş dönmesi ve baygınlık

Baş dönmesi ya da baygınlık gibi sorunlar, gün içerisinde yaşadığınız herhangi bir sorun ile bağlantılı olabilecek ve genelde çok tehli olmayan durumlardır.

Ancak baş dönmesi sıklığınız artıyor ise ve ayrıca normal olmayacak sıklıkta baygınlıkla karşılaşıyorsanız, üfürüm benzeri bir kalp sorununuz olma ihtimali yüksektir.

Eğer benzer bir sıkıntınız varsa, mutlaka bir kalp doktoruna görünmelisiniz.

4. Nefes darlığı

Kalp sorunları, göğüs bölgesi üzerinde bir tür baskıya ya da ağrıya neden olabilir. Aynı zamanda bu tür ağrılara herhangi bir solunum yolu sıkıntınız olmamasına rağmen nefes darlığı da ekleniyorsa, kalp üfürümünüz olma ihtimali vardır.

Kalp ile ilgili bu tür sorunlar, kişinin nefes darlığı yaşamasına, göğsünün sıkışmasına neden olabilir. Ayrıca bunlara neden olan kan akışı değişimleri, boyun damarlarında da genişlemeler yaşanmasının da altında yatan sebep olabilir.

Göğüs ağrılarınız şiddetleniyor, nefes darlığı çekiyorsanız ve boyun damarlarınızda genişleme tespit edilmişse, kalbiniz ile ilgili bir sıkıntı olma ihtimali çok yüksektir.

5. Çabuk yorulma

Zararlı üfürümü bulunan kişiler, herhangi bir fiziksel aktivite için çok az efor sarf etseler de çabucak yorulabilirler. Kalp her attığında, vücudun her yerine oksijen taşıyan kanı pompalar.

Vücudumuzdaki organların ve sistemlerin düzgün çalışması için bu oksijene ihtiyacımız var.

Ancak kalpteki anormallikler kan akış hızını değiştirebildiği için, sonuç olarak çok az aktiviteyle bile yorulma ve ağır bir şekilde terleme belirtileri gösterebilirsiniz.

1. İlaç tedavisi

 • Zararlı üfürüm gibi bir hastalık, sağlığınız için ciddi tehdit oluşturabilecek hastalıkların habercisi olduğundan, ilaç ile tedavide yapılan tercihler çok önemlidir. Kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar, kalbin bu hastalık nedeni ile sıkıntılı çalışmasından dolayı oluşacak kalp krizi ya da felç gibi sorunları engellemeyi amaçlar. Anormallik kalp kapaklarının işleyişini bozduğundan kan akışını da değiştirir. Aspirin, Jantove ya da Coumadin gibi pıhtılaşma önleyici ilaçlar doktor kontrolünde alınarak, kan pıhtılaşması sonucu ortaya çıkabilecek kötü senaryoları engeller.
 • İlaç tedavisinde bu hastalığın altında yatan kalp sorununun ne olduğu tespit edilerek başlanır. Örneğin, sorun kalp kapaklarında ise buna göre bir reçete kullanılır. Ancak sorun kalbin kasılmasını sağlayan kasların zayıflığı ise, bu duruma Lanoxin gibi bir ilaç ile müdahale edilebilir. Yani bilinçsiz ilaç kullanmadan önce, doktor kontrolünde sorunun kaynağı bulunmalıdır.
 • Ace yani anjiyotebsin dönüştürme enzim inhibitörlerinin kan basıncı üzerinde düşürücü bir etkisi bulunur. Kan basıncının yüksek olduğu durumlar, aynı zamanda kalp üfürümünün altında yatan sebeplerden birisi. Halk arasında yüksek tansiyon olarak bilinen yüksek kan basıncı, kalbin bu tür sorunlar yaşamasına ve yaşanan sorunların çok daha kötü bir hal almasına neden olabilir. Bu nedenle kan basıncı düşürmede yardımcı olan ACE inhibitörlerinin kullanımı, sorunun geçmesi açısından önemlidir. Böylece kalp anormalliğinin yanında sağlığınız için büyük tehdit oluşturabilecek bir hastalığı da engellemiş olursunuz.
 • İdrar yapıcı ilaçların bu tür bir sorunda kullanılmasının nedeni, vücuttan atılan fazla sıvının kan basıncını düzenlemesidir. Kan basıncı yani tansiyon yüksek olduğu takdirde, kalp sorunları çok daha kötü bir hal alabilir. Bu nedenle üfürümün ilaçla tedavisinde, idrar yapıcı yani vücuttan fazla sıvıların atılmasını sağlayan ilaçlar kullanılabilir. Ancak bu ilaçların mutlaka bir doktor kontrolünde kullanılması gerekir.
 • Statin ilaçları özellikle kolesterol üzerinde etkilidir. Kolesterol, mevcut kalp hastalıklarının daha şiddetli yaşanmasına ve kötüleşmesine neden olabilir. Hastalığın tedavisinde kolesterol düşürülmesine yardımcı olan statinlerin kullanılması, eğer halihazırda yüksek kolesterol sorununuz varsa tedavi açısından olumlu sonuçlar doğurur.

2. Ameliyat tedavisi

Üfürük ve bu sorunun altında yatan hastalıkların tedavisinde öncelikle ilaç yöntemi denenir. Ancak bu tedaviden bir sonuç alamazsanız, ameliyat ikinci bir seçenek olarak karşınıza çıkar. Bu hastalığın tedavisi için yapılan ameliyatlar genel olarak sorunun köküne odaklanmayı amaçlar.

Eğer sorun kalp deliğinde ise, bunun için, kalp deliğini kapatmayı amaçlayan bir operasyona gidilebilir. Kalbinizin sağlıksız olması ve anormallikler kalp deliği ile alakalı olduğundan, tedavi için bu operasyon oldukça önemlidir.

İlaç tedavisi ile çözemediğiniz sorunun üstesinden cerrahi bir operasyonla gelebilirsiniz ancak unutmayın ki kalp ameliyatları da kendine özel riskler taşır.

Kalpte delik olması ve bu deliğin kişinin yaşamının hangi döneminde oluşmuş olması, ameliyatın gidişatı açısından önemlidir. Hastalığın en sık görülen belirtilerinden biri de kalp kapaklarında meydana gelen sorundur.

Eğer hastalığın kaynağı kalp kapaklarındaki sorunlar olarak gösteriliyor ise buna yönelik bir cerrahi müdahale yapılabilir. Kalp kapağı ameliyatı ile sorunlu olan kapaklar değiştirilebilir ya da yerlerine yerleştirilebilir.

Kalp kapaklarındaki sorunun çözülmesi, kişin kan akışını ve diğer kalp aktivitelerini düzene sokacağından, üfürüm tedavisinde önemli bir adımdır.

Hastalığın sizi artık sık sık rahatsız ediyor olması, damarlarınızdaki daralmadan da kaynaklanıyor olabilir. Bunun için damarları genişletmekte kullanılan stentler ile tedavi yapılabilir.

Stent denilen küçük borular, darlaşma sorunu olan damarlara basit bir operasyon ile yerleştirilir. Bu şekilde darlaşma problemi olan kan damarı açılır.

Ayrıca damar genişletmek dışında, sorun yaratan bir kan damarını yeniden yaparak da üfürüm tedavi edilebilir.

Источник: //sebboy.com/ufurum/

Çocukların Kalbinde Üfürüm Neden Olur? – Sağlık Ocağım .NET

Kalpte Üfürüm

Kalp üfürümü teknik olarak basit bir ifade ile kalp vuruları arasındaki bir sestir. Doktorunuz kalbi dinlerken lub-dub, lub-dub, lub-dub şeklinde kalp seslerini duyar. Sıklıkla bu lub ile dub ve dub ile lub arasındaki boşluk sessizdir. Eğer bu boşluklarda herhangi bir ses duyulur ise üfürüm olarak adlandırılır.

Üfürüm kelimesi aileyi heyecanlandırsa da, üfürümler çocuklarda son derece yaygındır ve çoğunlukla normaldir. Bu üfürümlere çoğu kez masum üfürüm denir ve basitçe kanın kalp içindeki akışı sırasında ortaya çıkarlar.

Masum üfürümler genellikle ateşli hastalıklar sırasında veya hiç bir neden olmadan meydana çıkabilen şiddeti düşük müzikal karakterlerdeki seslerdir. İki ile sekiz yaş arasındaki çocukların en az yüzde ellisinde masum üfürüm duyulabilir.

Bununla birlikte ilk altı ay içinde duyulan üfürümler genellikle masum değildir ve çocuk kalp hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Çocukların kalbinde üfürüm belirtileri

Çocuklarda kalp üfürümü belirtileri

 1. Kalpte üfürüm genelde bir hastalık olarak algılanmakla birlikte, aslında üfürüm bir muayene bulgusudur.
 2. Kalpte üfürüm doktorun muayene sırasında duyduğu kalbin normal seslerinden farklı bir sestir.
 3. Üfürüm bir kalp hastalığına işaret edebilir ya da masum üfürüm olabilir.
 4. Kalp hastalığına ait üfürümlerde hastalığın diğer belirtileri tanıda yardımcı olur.
 5. Bebeğiniz derisindeki renk değişikliği (maviye dönme), solunumu ve beslenme güçlükleri açısından gözlem altında tutulmalıdır.
 6. Büyük çocuklarda kalp hastalığı belirtileri arasında yorgunluk, sık hastalanma, kalp hastalıklarına bağlı renk değişimleri (morarma) gibi belirtiler görülebilir.

Kalp üfürümlerinin nedeni nasıl teşhis edilir?

Çocuklarda kalpte üfürüm doktor muayenesinde kalbin dinlenmesi esnasında duyulan sesler ile teşhis edilir.

Çocuğun standart muayeneleri yapılırken çocuğun gelişiminde bir anormallik yok ve üfürümün masum üfürüm olduğu ve sonradan çıkan bir üfürüm olduğu söz konusu ise emin olunması için akciğer filmi, elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO) gibi tetkikler yapılabilir. 

Bu durumu çocuğu takip eden doktor izleyebilir fakat çocuktaki üfürümün kesin nedenini öğrenmek için çocuk kardiyoloji uzmanına gitmek ve daha derin tetkikler yaptırmak gerekebilir. Gereken tetkikler yapıldıktan sonra cidi bir kalp hastalığı var ise tedavi ve takip hastalığa göre planlanır. 

Çocuklarda kalp üfürümü tedavisi

Çocuklarda üfürümler masum üfürüm ise hiç bir tedavi ve takibe gerek duyulmaz iken, bu üfürümler genellikle sekiz yaş civarında kendiliğinden düzelirler.

Masum üfürümlerde çocuğun yaşantısında herhangi bir kısıtlama yapmaya gerek yoktur fakat hastalığa ait üfürümler devam eder ise hastalık acil tedavi gerektirebilir ya da gerektirmeyebilir. Çocuklardaki üfürüm tedavisinde bu bulgunun tedavisi değil sebep olan hastalığın tedavisi yapılır.

Örneğin kalp deliği nedeni ile üfürüm duyuluyor ise deliğin ameliyat ile kapatılmasından sonra üfürüm sorunu da ortadan kalkar. Eğer üfürüm damar darlığından kaynaklanıyor ise balon tedavisi ile damar açıldıktan sonra üfürüm tam olarak geçmese bile azalır.

Çocukların kalbindeki üfürüm sorununda önemli olan hastalığın takibinin yapılmasıdır.

Kalp üfürümleri çocuklara zarar verir mi?

Çocuklardaki üfürümlerin geneli masum üfürümlerdir fakat üfürüm herhangi bir kalp hastalığına bağlı oluşuyor ise hastalığın ciddiyetine göre teh yaratabilir.

Çocuklarda yaş guruplarına göre üfürümün bir kalp hastalığı olabileceğini düşündürmesi söz konusu olabilir.

Örneğin yeni doğan bir bebekte bazen kalp hastalığı ciddi bile olsa üfürüm duyulmayabilir. Kalpte üfürüm daha çok süt çocuklarında veya daha büyük çocuklarda muayene bulgusu olabilir. Çocuklarda kalpte üfürüm sorununda hastalığın ciddiyetine göre zamana bırakılabilir ya da acil tedavi edilmesi gerekebilir.

Çocuklarda masum üfürümler neden olur?

Masum üfürümler herhangi bir hastalık olmadan da duyulan üfürümlerdir. İki ile sekiz yaş arasındaki çocuklarda % 50-70 arasında duyulabilen üfürümlerdir. Masum üfürümlerin genelde kalbe zararları olmadığı gibi herhangi bir tedavi veya takibi gerekmez.

Masum üfürümü olan çocuklar zorlanmadan spor yapabilir ve sporcu, yarışmacı olabilirler fakat önemli olan nokta üfürümün masum mu, bir kalp hastalığına bağlı mı yoksa başka bir sistemik hastalığın bulgusu mu bunların doğru tanınması gerekir.

Masum üfürüm çocuklarda belli bir nedene bağlı olmadan da çocuklarda duyulabilir. Örneğin geçirilen herhangi bir ağır travmaya bağlı durumlarda, gribal enfeksiyonlarda, soğuk algınlığında, heyecanlanma anında, çocuk koştuktan sonra gibi benzeri durumlarda şiddeti hafif olan ve çocuğun gelişiminde anormallik olmayan üfürümler genelde masum üfürümlerdir. 

Kalbinde üfürüm olan çocuklarda nelere dikkat etmeli?

 1. Çocuklarda kalpte üfürüm bir muayene bulgusudur ve üfürüm duyulduğunda ailenin haberi olması önemlidir.

 2. Üfürümün masum ya da bir hastalığa bağlı olup olmadığını anlamak amacı ile çocuk kardiyoloğuna başvurmak ve üfürümün önemli bir üfürüm mü yoksa masum üfürüm mü olup olmadığını anlamak gerekir.

 3. Üfürümün teşhisi konulduktan sonra üfürüm masum üfürüm ise çocuğun hayatında herhangi bir kısıtlama gerekmez ve her türlü spor ve yarışma gibi aktivitelere katılabilir ve normal sağlıklı çocuklar gibi günlük yaşantısına devam edebilir.

 4. Üfürüm başka bir kalp hastalığına veya sistemik bir hastalığa bağlı gelişmiş ise neden olan faktöre göre tedavisi ve takbibi gerekir ve altta yatan hastalığın tipine göre gerekli olan önlemler çocuğun doktoruna mutlaka sorulmalıdır.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: //www.saglikocagim.net/cocuklarda-kalpte-ufurum/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Kalp Pili Nedir?
Kalp Pili Nedir?
Kalp Pili Nedir?
Kalp Pili Nedir?