Kalpteki Riskler

Kadınların Kalp Hastalığı Riskleri Çoğu Zaman Yanlış Anlaşılıyor

Kalpteki Riskler

Doktorlar kadınların kalp hastalığı risklerini çoğu zaman yanlış yorumluyor ve bu nedenle olması gerektiği bir şekilde tedavi edemiyorlar.

Kalp hastalığını büyük bir sağlık tehdidi olarak görmeyen sadece kadınlar değil. Birçok doktor da kadın hastalarının kalp krizi riskini ve kalp hastalığından kaynaklanan ölüm riskini iyi değerlendiremiyor.

Yeni bir çalışma, doktorların çoğu zaman kadınların kalp hastalığı riskini yanlış yorumladığını gösteriyor. Bu durum, kadınların bu riski azaltmak üzere tavsiye edilen koruyucu bir tedavi görme olasılığını da erkeklere oranla azaltıyor.

Araştırmacılar, “Hekimler her zaman kalp hastası olanların erkekler olduğunu düşünürler, ama aslında erkeklere göre daha fazla sayıda kadın kalp hastalığına yakalanıyor ve bundan dolayı ölüyorlar” tespitini yapıyor.

Ayrıca, son 25-30 yıldır, her yıl erkeklere kıyasla daha fazla kadının kalp hastalığından öldüğünü belirtiyorlar.

Araştırmacılar, kadınların ve erkeklerin aynı risk seviyesinde algılandıkları zaman koruyucu tedavi görme konusunda eşit fırsata sahip olacaklarını söylüyorlar.

“Ama erkeklere nazaran yüksek risk altındaki kadınların kolesterol düşürme tedavisi, aspirin tedavisi görmeleri ve kardiyak rehabilitasyonuna se edilmeleri olasılığının daha düşük olduğunu bulduk. Bunun nedeniyse, hekimlerin aynı risk seviyesindeki kadınları daha düşük risk seviyesindeki erkeklerle aynı seviyedeymiş gibi değerlendirmeleridir.”

Doktorlar kadınların kalp riskini yanlış yorumluyor 

Amerikan Kalp Vakfı, kadınlarda kalp hastalığını önlemek için, doktorların bir kadının kalp hastalığı riskine bakarak ne tür bir koruyucu tedavinin uygun olacağını belirlemesine yardımcı olması için yeni bir rehber hazırlandığını duyurdu.

Doktorların bu yeni rehberi ne kadar iyi takip ettiklerini görmek için araştırmacılar, içlerinde kardiyologlar, jinekologlar ve aile hekimleri olan rastgele seçilmiş 500 doktoru incelemeye aldılar.

Doktorlara, yaşı, cinsiyeti, etnik kimliği, sigara içme durumu, kolesterol seviyesi, tansiyonu, vücut kitle indeksi (I), aile sağlık geçmişi ve diyabet durumu gibi bilgileri olan 10 hastanın profili verildi.

Kalp hastalığı risk faktörlerine göre hastalardan ikisi düşük risk, dördü orta seviyeli risk ve dördü yüksek risk taşıyordu. Risk profili bilgilerinin tümü her bir kategori içindeki en azından bir erkek ve bir kadın hasta için aynıydı, bunlar arasındaki tek fark cinsiyetti.

Merhaba hocam bende doğuştan daha doğrusu bebeklikten beri denge bozukluğu var.Yani ellerde ve ayaklarda denge sorunu var,bu yüzden çalışmışlığımda yo… devamı

Bu çalışma, bir kadının riski bir erkekle aynı olduğunda bile, kadınların erkeklere göre daha düşük risk kategorisine konma olasılığının daha fazla olduğunu gösterdi.

Ayrıca inceleme yapılan doktorların beşte birinden azı, her yıl erkeklere kıyasla daha fazla kadının kalp hastalığından öldüğünün farkındaydı.

Kadınlar kalp hastalığı için gereken tedaviyi göremiyor

Araştırmacılar, kadınların kalp hastalığı risklerinin yanlış değerlendirilmesi sonucunda, doktorların çoğu zaman bir kadının kalp krizi riskini veya kalple ilgili ölüm riskini tam ortaya koyamayan yersiz tedavi kararları verdiklerini belirtiyorlar. 

Örneğin, bir kontrol programına kayıt olmuş, yüksek kalp hastalığı riski bulunan yaklaşık 9 bin kadınla yapılan bir çalışma, kadınların sadece üçte birinin, statin gibi ilaçların tavsiye edilmesiyle kolesterol düşürücü tedaviler gördüğünü ortaya çıkardı. Araştırmacılar aynı zamanda, 10 kadından sadece birinin tüm farklı kolesterol türleri için hedef grubunda bulunduğunu tespit ettiler.

Diğer bir çalışmaysa, kalp hastalığı riski altındaki kadınların, hem erkeklerde hem de kadınlarda gizli kalp hastalığını teşhis etmekte kesin sonuçlar veren tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT) ve stres testleri gibi doğru teşhisi koymaya yönelik testleri yaptırmaları için daha az se edildiklerini gösterdi.

Üçüncü bir çalışma perkütan koroner arter girişimi gibi yaşam kurtarabilecek bir tedavinin de kadınlarda yeteri kadar kullanılmadığını gösterdi. Anjiyoplasti ve stent de içinde olmak üzere perkütan koroner arter girişimi, tıkalı damarları açmak ve kan akışını düzeltmek için tasarlanan minimal invazif bir işlemdir.

Araştırmacılar, perkütan koroner arter girişimine dair yapılan ilk çalışmaların, kadınların komplikasyonlara dair daha yüksek riskte olduğunu göstermesine rağmen, birçok doktorun kadınları bu işlemlere yönlendirmede isteksiz olduğunu söylüyor. Ama bulgular, bu işlemlerin kadınlarda kullanılmasının güvenli ve etkili olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, araştırmanın perkütan koroner arter girişiminin, göğüs ağrısı gibi belirtileri rahatlatan iyi bir işlem olmaktan çok daha fazlası olduğunu gösterdiğini söylüyorlar.

“Aslında, perkütan koroner arter girişimi, damar tıkanmasının daha da kötüleşmesini ve daha sonra kalp krizine yol açmasını engelleyebilir.

Eğer erken yapılırsa, kalp krizinden veya göğüs ağrısından sonraki 48 saat içinde yapılırsa, ileride kalp krizi geçirme veya ölme ihtimali yüzde 54 azaltılabilir.

Kadınların kalp krizinden ölme riskinin daha yüksek olmasından dolayı, bu işlemden en fazla faydayı da onlar sağlayacaktır.”

Источник: //www.hemensaglik.com/makale/kadinlarin-kalp-hastaligi-riskleri-cogu-zaman-yanlis-anlasiliyor

Kalp Anjiyosu Riskleri ve Zararları Nelerdir?

Kalpteki Riskler

Her tıbbi girişimde olabileceği gibi anjiyonun da riskleri vardır.Fakat teknolojik yenilikler ve deneyimlerin artması bu risklerin daha da azalmasını sağlamıştır. Unutulmaması gereken önemli bir husus kalp damarlarında teşhis edilememiş hastalıkların olması anjiyografinin riskinden daha da büyük olabilmektedir.

Günümüzün en önemli hastalıklarından olan kalp ve damar hastalıklarında kullanılan damar tıkanıklığı sorunlarında tıkanıklığın açılması için uygulanan en önemli yöntem, anjiyodur.

Sağ kasıkta bulunan atardamardan girilerek yapılır. Uyuşturulduktan sonra damar içerisinde plastik olan bir kılıf yerleştirilir. İşlem tamamlandıktan sonra kılıf çıkartılır.

Kanamanın durması için hastanın yatması ve işlem yapılan alanın kapalı tutulması gerekmektedir.

Her tıbbi girişimde olabileceği gibi anjiyonun da riskleri vardır.  Fakat teknolojik yenilikler ve deneyimlerin artması bu risklerin daha da azalmasını sağlamıştır. Unutulmaması gereken önemli bir husus kalp damarlarında teşhis edilememiş hastalıkların olması anjiyografinin riskinden daha da büyük olabilmektedir.

Anjiyo yapılacak olan hastanın hastanede yatması gerekmektedir. Hastanın gerekli tetkikleri yapılarak anjiyo için uyumlu olup olmadığı belirlenmelidir. Çünkü anjiyo yapılacağı sırada bazı önemli riskler meydana gelmektedir ve hastalara anjiyo öncesi form da imzalatılabilir.

Kalp anjiyosu yapıldıktan sonra riskleri azaltmak için stent de takılabilir. Stent takılan hastalarda damar tıkanıklıklarının tekrarı daha az olmaktadır.

Stent takılan damarlarda yeniden tıkanma gibi bir sorun çok nadir karşılaşıldığından bu tarz bir operasyona ve riske gerek kalmamaktadır.

Kalp Anjiyosu Riskleri

Anjiyo, riski az olan tıbbi uygulamalardan olsa da, ölüm riski taşıması ve nadir de olsa bu vakaların görülmesi insanları tedirgin etmektedir.

 Ama şunu da bilmek gerekir bilinmeyenle yaşamak çok daha risklidir. Hastanın bir an önce durumunun ne olduğu tespit edilip uygun tedaviye başlanmalıdır.

Son dönemlerde el bileğinden yapılan anjiyo ile özellikle hastanın kilolu olması durumunda yaşanan kanamalar artık yaşanmamaktadır.

İşlem el bileğinden yapılmış ise kanama riskine karşı ağır eşyaların taşınmaması önerilir. Kasıktan işlem yapılmışsa yine kanama riskine karşı fazla ayakta durmamak ve dinlenmek gerekmektedir.

İşlemden bir sonrasında anjiyo yapılan bölgeye takılan bant çıkartılır ve banyo yapılmasına izin verilir.  Bazı hastalarda hafif sertlik ve şişlik yaşanması olabilir.

Bu belli bir süreç sonrasında kendiliğinden geçer.

Kalp Anjiyosu Tehli Midir?

Kalp anjiyosu yapıldıktan sonra vücuda zarar verecek bazı durumlarla karşılaşılabilir.  İşlem bölgesinde aşırıya kaçan şişlikler olabilir. Böyle bir durumda mutlaka hastaneye gidilmesi gerekmektedir. İşlem sonrası kullanılan kateter hemen çekilebilir.

Fakat bazı özel durumlarda kateterin çekilmesi bir müddet sonra yapılır. Atardamardan yapılan bir işlem olduğu için kanama olmaması için kasık bölgesine sıkıca basılması gerekmektedir. Anjiyo sonrası kanama riski yaşanmaması için kum torbası konulmaktadır.

İşlem sonrası kum torbasından dolayı hastanın sırt üstü yatması gerekmektedir. Bu yatış pozisyonunu değiştirmeden yatmanız istenmektedir çünkü kateterin uygulandığı bölgede şişlik ve rahatsızlık hissi duyulabilmektedir.

Hastaya sabah anjiyo yapılıp akşamına taburcu edilmesi anjiyonun korkulacak bir şey olmadığını gösterir. Yalnız hasta anjiyo sonrası bir kaç hafta süre ile kendini zorlayıcı hareketlerden ve ağır taşımaktan sakınması gerekmektedir.  İki hafta süre ile araba kullanmaması önerilir.

Fazla sıvı tüketmeli ve aşırı yağlı yiyeceklerden bir müddet uzak durmalıdır. Hasta sigara içiyor ise sigarayı bırakması doktor tarafından tavsiye edilmektedir.

Anjiyo yapılarak damarlardaki sorunun sebebi belirlendikten sonra darlık veya tıkanıklık görünmüşse ve bu sorun anjiyo işlemi ile tedavi edilebilecek düzeyde ise kalp damarı içerisine yerleştirilmiş olan kateterin içinden kılavuz teli geçirilerek damar yapısının özelliklerinden yola çıkılarak balonla müdahale edilebilir ve sten takılabilir. Bunun yanında sadece stent uygulaması ile de hastanın sorunlarına çözüm bulunmaya çalışılabilir.

Sonuç olarak kalp anjiyosu, ölüm risklerini ortadan kaldırmak için yapılan bir operasyon olsa da, ani ölüm gibi riskleri içinde barındırmaktadır. Fakat, ölüm gibi büyük bir riskin karşılaşılma olasılığı oldukça düşüktür. Anjiyo yapılırken ölüm ile karşı karşıya kalınılması, binde bir görülen riskler arasında sayılabilir.

RADYOLOJİ UZMANIUzm. Dr. Nahas Hikmet KESKİNEĞE Mrtomografi.com'da yayınlanan tüm makaleler, Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi uzmanlarının kontrolünde doğrulanır, düzenlenir ve yayına uygun hale getirilir. MRTomografi.com web sitesinde okuduğunuz makaleler ile ilgili tüm şikayetlerinizi, önerilerinizi ve düşüncelerinizi iletişim sayfamızdaki formu doldurarak gönderebilirsiniz.

Источник: //mrtomografi.com/kalp-anjiyosu-riskleri

Kalp PET Tarama

Kalpteki Riskler
Kalp PET Tarama : Amacı, Prosedürü ve Riskleri

Kalbin pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması, doktorunuzun kalplerinizdeki sorunları görmesini sağlamak için özel boya kullanan bir görüntüleme testidir.

Bu boya yaralanan veya hasta olabilen kalp bölgelerine odaklanan radyoaktif izleyiciler içerir. Bir PET tarayıcı kullanarak doktorunuz bu endişe verici alanları tespit edebilir.

Kalp PET taraması tipik olarak bir ayaktan muayene yöntemidir, yani bir gece hastanede kalmanız gerekmez. Bu genellikle aynı gün prosedürüdür.

Amaç Neden Kalbi PET Taraması Yapıldığı

Kalp rahatsızlığı belirtileri yaşıyorsanız doktorunuz kalp PET taraması yapabilir. Kalp rahatsızlığının belirtileri arasında şunlar sayılabilir:

 • düzensiz kalp atışı (aritmi)
 • göğsünüzdeki ağrı
 • göğsündeki sızdırmazlık
 • nefes darlığı
 • zayıflık
 • aşırı terleme

Doktorunuz size bir ekokardiyografi (EKG) veya kardiyak stres testi gibi diğer kalp testleri yeterli bilgiye doktorunuza bilgi verilmezse kalp PET taraması. Kalp PET taraması da kalp hastalığı tedavilerinin etkinliğini izlemek için kullanılabilir.

Tarama radyoaktif izleyiciler kullanırken, bulanıklık azdır. Mayo Clinic'e göre, maruz kalma seviyesi vücudunuzun normal süreçlerini etkilemek için çok düşüktür ve önemli bir risk olarak görülmez.

kalp PET taramasının diğer riskleri şunlardır:

 • rahatsız edici duygular, klostrofobik olduğunuzda
 • iğne pisliğinden hafif ağrı
 • sert muayene masasına döşenmis kas ağrısı

Bu testin faydaları, minimum risklerden çok daha fazladır.

Bununla birlikte, radyasyon bir fetusa veya yenidoğana zararlı olabilir. Hamileliğinizden şüpheleniyorsanız veya emzikleriniz varsa, doktorunuz başka bir test şekli önerebilir.

Hazırlık Kalp Hazırlığı Nasıl Yapılır PET Tarama

Doktorunuz size kalp PET taramasına hazırlanma hakkında eksiksiz talimatlar verecektir. Reçeteyle, tezgahta ya da beslenme takviyesinde olsalar, alacağınız ilaçlara doktorunuza bildirin.

Prosedürden önce sekiz saate kadar hiçbir şey yememeniz talimatı verilebilir. Bununla birlikte, su içebileceksiniz.

Hamiliyseniz, hamile kalmış olduğunuzu veya emzirirken doktorunuza bildirin. Bu test, doğmamış ya da emziren çocuğunuz için güvensiz olabilir.

Sahip olduğunuz tıbbi koşulları da doktorunuza bildirmelisiniz. Örneğin şeker hastasıysanız, oruç tutmanız kan şekeri seviyenizi etkileyebileceğinden, test için özel talimatlara ihtiyacınız olabilir.

Testten hemen önce, bir hastane kıyafetine geçmeniz ve tüm takılarınızı çıkarmanız istenebilir.

İşlem Yürek PET Taraması Nasıl Gerçekleştirilir

Önce bir koltuğa oturacaksınız. Ardından bir teknisyen kolunuza bir IV yerleştirir. Bu IV yoluyla damarlarınıza radyoaktif izleyicilerle birlikte özel bir boya verilir.

Vücudunuzun izleyicileri absorbe etmesi için zamana ihtiyacı olduğundan yaklaşık bir saat bekleyeceksiniz.

Bu süre zarfında bir teknisyen, kalp hızınızın da izlenebilmesi için bir elektrokardiyogram (EKG) için elektrotları göğsünüze bağlar.

Sonra, taramadan geçeceksin. Bu, PET makinesine eklenmiş dar bir masanın üzerinde yatmayı gerektirir. Masa yavaş ve düzgün bir şekilde makinede kayacaktır. Taramalar sırasında mümkün olduğunca yalan söylemelisin. Belirli zamanlarda, teknisyen hareketsiz kalmanızı söyleyecektir. Bu en berrak resimlerin çekilmesini sağlar.

Doğru görüntüler bilgisayarda saklandıktan sonra, makineden dışarıya kayabilirsiniz. Ardından teknisyen elektrotları çıkarır ve test tamamlanır.

Bir Kalp İzlemeden Sonra PET Tarama

Testten sonra, iz bırakanların sisteminizden çıkarılmasına yardımcı olmak için bol miktarda sıvı içmeniz iyi bir fikirdir. Genellikle, tüm izleyiciler iki gün sonra doğal olarak vücudunuzdan atılır.

PET tarama okuması konusunda eğitimli bir uzman görüntülerinizi yorumlayacak ve bilgileri doktorunuzla paylaşacaktır. Doktorunuz size sonuçları takip eden bir randevuda yanınıza alacaktır.

Bulgular PET Taraması'nın Bulabileceği Bulgular

Kalp PET taraması, kalbinizin detaylı bir görüntüsünü doktorunuza sunar. Bu, kalbin hangi bölgelerinde azalan kan akışı yaşadığını ve hasar gören veya skar dokusu içeren alanları görmesini sağlar.

Koroner Arter Hastalığı (CAD)

Doktorunuz görüntüleri kullanarak koroner arter hastalığını (KAH) teşhis edebilir; bu da kalbinize kan ve oksijen taşıyan arterlerin sertleştiğini, daraldığını veya tıkandığını gösterir. Ardından, bir anjiyoplasti, arteri genişletmek için stentlerin yerleştirilmesi ve herhangi bir daralma veya daha ciddi vakalarda koroner arter bypass ameliyatı yapılmasını isteyebilirler.

Bir anjiyoplasti, daralmış engellenmiş artere ulaşıncaya kadar bir kan damlası boyunca ucunda bir balon içeren ince bir kateter (yumuşak tüp) yerleştirmeyi içerir. Kateter istenen konumda olduğunda, doktorunuz balonu şişirir. Bu balon, arter duvarına karşı plakaya (tıkanıklığın nedeni) basacaktır. Ardından kan damar yoluyla düzgün bir şekilde akabilir.

Daha ciddi KAH vakalarında koroner baypas ameliyatı düzenlenecektir. Bu ameliyat, damarından veya damarından bir damarın bir parçasını göğsünüzden veya bilekten daralmış veya bloke alanın üstündeki ve altındaki koroner artere bağlamayı içerir. Bu yeni bağlanmış damar veya arter daha sonra kanın hasar görmüş atardamarın “atlanmasına” izin verir.

Kalp Yetmezliği

Kalp artık vücudunuzun geri kalanına yeterince kan sağlayamadığında kalp yetmezliğine teşhis edilir. Sıklıkla nedeni ciddi bir koroner arter hastalığı vakasıdır.

Kalp yetmezliği ayrıca:

 • kardiyomiyopati (kalp kaslarınızın zayıflamasına neden olan bir enfeksiyon)
 • doğuştan kalp hastalığı
 • kalp krizi
 • kalp kapak hastalığı
 • anormal kalp ritimleri ( aritmiler)
 • Amfizem, aşırı aktif veya az aktif tiroid veya anemi gibi hastalıklar

Kalp yetmezliği durumunda doktorunuz ilaçları reçete edebilir veya ameliyat siparişi verebilir.Bir anjiyoplasti, koroner baypas ameliyatı veya kalp kapak ameliyatı talebinde bulunabilirler. Doktorunuz düzenli bir kalp atışı sağlayan cihazlar olan bir kalp pili veya defibrilatör de yerleştirmek isteyebilir.

Sonuçlarınıza bağlı olarak, doktorunuz size daha fazla test ve tedavi hakkında konuşabilir.

Источник: //tr.oldmedic.com/heart-pet-scan-5474

Kalp Krizi Geçirme Riskini Azaltan Besinler Nelerdir?

Kalpteki Riskler

Ailesinde kalp krizi yaşanmış olan, çok kilolu ve sigara içen kişilerin kalp krizi geçirme riski çok fazla olması nedeniyle, sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmaları ve kötü alışkanlıklarından uzak durmalıdır.

Kalp Krizi Riski

Kalp krizi riski daha çok 45 yaşın üzerinde olan erkeklerin ve 55 yaş üzerinde olan kadınlarda görülecek olan, sigara kullanan ve ailesinde kalp krizi geçirmiş olan kişilerin risk altında olduğu da bilinmektedir.

Yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon hastalığının kalp sağlığını yakından etkileyecek olan ciddi sorunlar olmaktadır. Kolesterol sayesinde plak birikimi sonucunda damar sertleşmesi, kalınlaşması ve plakların birikmesi sonucunda daralma olması söz konusudur.

Kanda olan diğer maddeler sonucunda damarlarda tıkanma meydana gelecektir.

Kişilerin bazı gıdalar yemenin kalp hastalığı riskinin çok fazla arttırması ile bilinmektedir. Kilo her zaman için kalp sağlığının en büyük düşmanlarından bir tanesi olmaktadır.

Sağlığını tehye atan durumlardan bir tanesi de kişilerin sigara, uyuşturucu ya da alkol gibi kötü alışkanlıklarının olması sonucunda da ortaya çıkacaktır.

Kalp krizi testi hesaplamak için kişiler daha çok bu hesaplamayı ailesinde daha önceden bir kişinin kalp krizi geçirmiş olması durumunda yapması gerekmektedir.

Kalp Krizi Riski Testi

Kalp krizi kan testleri sonucunda ortaya çıkabilecek ve krizi önlemek amacıyla düzenli olarak test yaptırmaları gerekmektedir.

Kişilerin hayatı içerisinde kolesterolün kalp sağlığına çok zararlı olmaktadır. Bu nedenle de kan testleri yapılmalıdır.

Kalp krizi riski kan testleri her zaman için doğru sonucu verecek ve insanların hayatını tehye atacak olan krizin önlenmesi açısından çok önemli olacaktır.

Toplam kolesterol: Damarlarınızdan alınacak kan ile kolesterol düzeylerine bakılması gerekmektedir. Kolesterol değerleri mutlaka ölçülmeli ve normal değerleri arasında olması gerekmektedir. LDL testi kötü kolesterol olarak adlandırılmaktadır.

Yapılan testte eğer ki yüksek çıkması sonucunda kanda ki miktarın yüksek olması durumunda damarlarda plak birikmesi söz konusu olacaktır. Bu plaklar kalp damarlarında problem olmasına neden olacaktır. Ayrıca iyi kolesterol denilen LDL testi yapılması gerekmektedir. Bu durum arterleri açık tutacaktır.

Kanın daha serbest bir şekilde akmasını sağlayacaktır. 

Test AdıNormal Değer
LDL Kolestrol130 mg / dL altında olmalıdır.
HDL Kolesterol60 mg / dL altında olmalıdır.
Trigliserid100 mg / dL altında olmalıdır.

Trigliserid testi sonucunda kanda bulunan yağın yoğunluğunu ölçmek amacıyla yapılacak bir test olmaktadır. Yüksek düzeylerde olan Trigliserid sonucunda kişilerin yüksek kalorili yemekler tükettiği anlamına gelecektir. Bu durumda kalp hastalığının olmasına neden olacak bir durumdur.

Kalp Krizi Riskini Önlemek

Özellikle de kilolu olan kişilerin yiyeceklerine dikkat etmesi gerekmektedir. Kişilerin sık sık ve az porsiyonlar yemeleri gerekmektedir. Fazla yemek yemeleri kalori almalarına neden olacaktır.

Yediği yiyecekler daha çok meyve ve sebzeler tüketmeleri ve kalori bakımından daha düşük olan gıdaları tüketmeleri gerekmektedir. Bu kişilerin asla yememesi gereken ürünler vardı.

Bu kişiler yediği yemeklerde porsiyonlarını küçük tutması ve özellikle de fazla kilosu olan bir kişinin hayatında yüksek kalorili olan yiyecekleri çıkarmalıdır.

Tüketecek olduğunuz gıdalar içerisinde her zaman sebze ağırlıklı olsa da bazı sebzeler de çok zararlı olmaktadır. Özellikle de dondurulmuş ve paketlenmiş sebze ve meyveler asla tüketilmemelidir. Ayrıca Hindistan cevizi, kızarmış sebzeler, tüketilmemelidir.

Kalp sağlığını korumak, kan akışını hızlandırmak amacıyla egzersiz düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Kişilerin yapacak oldukları düzenli fiziksel egzersizler başta kalp sağlığı ve diğer hastalıkların önlenmesinde çok önemli olmaktadır. Ayrıca kilolu olan kişilerin kilosunu kontrol altında tutmaları konusunda da yardımcı olacaktır.

Kalp Krizi Riskini Azaltan Besinler

Tahıl ürünleri tansiyon ve kalp sağlığını koruma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Kepekli un, tam tahıllı ekmek, Kahverengi pirinç, arpa, kepekli makarna, yulaf ezmesi tüketmeleri gerekmektedir.

Uzman bir diyetisyen tarafından diyet listesi hazırlanmalı ve bu diyete uymaları gerekmektedir. Diyet daha sıklıkla kolesterol açısından düşük olan yiyecekleri içermesi gerekmektedir.

Ayrıca bu diyeti yaparken kişinin kesinlikle yemekleri içerisinde tuz tüketiminden kaçınması gerekmektedir.

 • Zeytinyağı;
 • Fındık;
 • Yeşil sebzeler;
 • Tahıllar;
 • Balık ve kümes eti;
 • Yağsız süt.

Hastaların yememesi gereken bazı yiyeceklerde bulunmaktadır.

Bu yiyeceklerin fazla kalorili olmasının yanı sıra tansiyonu yükseltmekte ve aynı zamanda da kolesterol değerlerinin de yükselmesine neden olacaktır.

Bu durumda kişilerin kalp ve damar sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Özellikle de kalp krizi geçiren ve tekrarlama riskinden korkan kişilerin asla tüketmemesi gereken yiyecekler şunlardır.

 • Beyaz un;
 • Çörek;
 • Kek;
 • Dondurulmuş ürünler;
 • Ketçap ve mayonez;
 • Krema sosu;
 • Sos;
 • Bisküvi;
 • Cips;
 • Fast food ürünleri;
 • Kızartmalar;
 • Tereyağı;
 • Çerez.

Sağlıksız olan yiyecekleri tüketme sonucunda kalp krizi geçirme riski gençleri de etkilemektedir. Bu durumun hayatı içerisinde kişileri tehdit eden bir durum oluyor. Her zaman için düzenli beslenerek, her zaman için hayatında zararlı besinleri çıkarmalı, alkol tüketimini sınırlandırması gerekmektedir.

Kaynaklar

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: //kalpritmi.com/kalp-krizi-riski.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Leave a Reply

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть