Kanser Anne Olmaya Engel Değil

Kanser olmak anne olmaya engel değil

Kanser Anne Olmaya Engel Değil

Kanser hastalarının gebelik konusunda dikkat etmelere geren konularla ilgili bilgi veren Op. Dr. Seval Taşdemir, şu tavsiyelerde bulundu: “Artan kanser hastalıkları, çocuk sahibi olma hayallerine engel değil.

Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinden önce yumurta ya da embriyolarınızı dondurtabilirsiniz. Böylelikle kanser tedavisi sonrasında bebek hayalinize kavuşabilirsiniz.

Ancak bunun için hastaların tedaviden önce tüp bebek uzmanları, radyasyon ve medikal onkologlar tarafından değerlendirilip kısırlık koruyucu yöntemler hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

Kanserken hamile kalınır mı? Gebelikte kanser olanlar ne yapmalı?

Çocukluk çağında ve doğurganlık dönemindeki kanserlerde kullanılan kemoterapi ve radyoterapi üremeye zarar verir.

Doğurganlık dönemi kanser türleri; meme, rahim ağzı, rahim, yumurtalık ve tiroit, çocukluk çağında ise kemik iliği nakli gerektiren lösemi ve kan hastalıklarında, yoğun kemoterapi olduğundan, doğurganlığın korunması bu yaşlardan itibaren önemli olmaktadır.

Kullanılan ilacın çeşidi, süresi, dozu ve yaşa göre etkisi değişiklik gösterir. Özellikle kemoterapide kullanılan ajanlar ve rahim-yumurtalık bölgesine yapılan radyoterapi, üreme hücrelerine zarar verir.

Kanserde kısırlığa karşı hangi yöntemleri uyguluyorsunuz?

Kısırlıktan koruma yöntemi hastanın evli olup olmadığına göre değişmektedir. Hasta bekar ise yumurta veya yumurtalık dokusunu dondurma tercih edilir.

Yumurta dondurmada, kemoterapi öncesi (yaklaşık 15 gün öncesinden) yumurtalıklar ilaçla uyarılarak büyütülüp toplanmakta, döllenmeden önce dondurulmaktadır.

Yumurtalık dokusu dondurulması; ilaç tedavisi için zamanı olmayan hastalarda, daha çok çocuklarda tercih edilmektedir. Laparaskopi yöntemiyle yumurta dokusunun bir kısmı alınarak saklanmaktadır.

Kanser tedavisi görmek anne olmaya engel değil

İlk olarak embriyo dondurma tercih edilir. Embriyo dondurmada hızlı dondurma (vitrifikasyon) yöntemiyle embriyolar -196 derecede saklanır. Çözüldükten sonra ise yüksek oranda canlılığını devam ettirmektedir. Dondurma tekniklerinde gelişmeler ile gebelik elde etme başarı oranı taze uygulamalar ile benzerdir; yaklaşık 55-60 oranındadır.

Dondurma işlemi nasıl yapılıyor?

Yumurta dondurma işleminin başlangıcı; tüp bebek tedavi protokolü gibidir. Öncelikle yumurtaların uygun şekilde büyütülmesi veya doğal sikluslarda yumurta takibi, sonrasında da yumurtaların toplanarak saklanması işlemi gerçekleştirilir. Elde edilen yumurtalar çeşitli dondurma teknikleri ile dondurularak saklanır.

Özellikle son yıllarda hızlı dondurma (vitrifikasyon) ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Şu anda vitrifikasyon ile embriyolarda ve yumurtalarda çözüldükten sonra yüzde 100’e yakın canlılık oranı elde edilmektedir.

Kısa süreliğine, yüksek konsantrasyonda dondurma solüsyonları ile ani ısı düşüşü sağlanarak, hücrenin etrafında cam yüzey oluşturularak hücre korunmaktadır.

Kemoterapi veya radyoterapiye başlamadan yaklaşık iki hafta önce, yumurtalıklar uyarılarak, yumurta büyümesi sağlanır. Meme kanseri vakalarında, hormon reseptörü pozitif olduğundan, kanser östrojene hassas ise yumurtalıkları uyarmada kullanılan östrojen düşük seviyede tutulur.

Kanser tedavisi sonrası ne zaman gebe kalınabileceği veya tedaviye başlanabileceği kanser türüne, evresine ve ilaç süresine göre değişmektedir. Yeterli ilaç dozu sağlandıktan sonra kanser taramalarında röntgen, MR ve kan testlerinde kanser belirtisi yoksa gebelik için izin verilir.

REGLİN DÜZENE GİRMESİ GEBELİK ANLAMINA GELMEZ

Evli çiftler tüp bebek tedavisi ile embriyo dondurma işlemi yaptırabiliyorlar. Embriyo transferi yapıldıktan sonra kalan dondurulmaya uygun embriyo mevcutsa, çiftlerin de izniyle alınarak dondurulma yapılabilmektedir.

 Yumurta dondurma işlemi eskiden sadece kanser hastalarında uygulanıyordu.

Ancak 2014 yılının son aylarında Sağlık Bakanlığı tarafından tüp bebek yönetmeliğinde yapılan değişiklikle erken yaşlarda yumurtalık rezervi azalmış veya erken menopoza girme riski olan kadınların da bu durumunu kanıtlaması şartı ile yumurtalarının dondurulmasına izin verildi.

Kemoterapi sonrası adetler en az 6-12 ay gibi değişen sürede geri dönebilmektedir. Adetlerin düzelmesi her zaman gebelik elde edilebileceği anlamına gelmiyor. Yumurtalık fonksiyonlarının tedaviden etkilenip etkilenmediğini anlamak için, adetin üçüncü gününde FSH, E2 (östradiol) ve AMH (antimüllerian hormon) testlerinin yapılması gerekir.

KEMOTERAPİ İLAÇLARI ERKEN YUMURTA YETMEZLİĞİNE YOL AÇAR

Dünyada yapılan birçok çalışma ile dondurulmuş yumurtalarla ve yumurtalık dokusunun vücudun farklı bölgelerine konmasıyla gebelikler ve canlı doğumlar bildirilmektedir.

 Gün geçtikçe gelişen teknoloji ve kanser tedavilerindeki ilerlemelerle, hayatta kalma oranlarının artması; fertilitenin korunmasını da sağlamaktadır.

Kullanılan kemoterapi ve radyoterapi, kadınlarda yumurtalık fonksiyonlarını etkileyerek, erken yumurta yetmezliği dediğimiz erken menopoza yol açmaktadır.

Bu sebeple onkologların tedavi öncesi, hastalarının ileriki dönemde çocuk arzusunu da dikkate almaları önemlidir. Hastaların; tüp bebek uzmanları, radyasyon ve medikal onkologlar tarafından değerlendirilip kısırlık koruyucu yöntemler hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Hastanın psikolojisi ve düşünceleri de önemsenerek bir tedavi protokolü oluşturulmalıdır

Jinekolojik kanserler gebeliğe engel değil

Ferti-Jin Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir,

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/kanser-anne-olmaya-engel-degil/

Kanser çocuk sahibi olmaya engel değil

Kanser Anne Olmaya Engel Değil

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Meral Aban, kadınların kanser öncesi kısırlıktan nasıl korunabileceği hakkındaki sorularımızı yanıtladı…

Jinekolojik kanserlerin tedavisi kadınların doğurganlığını bitiriyor mu?
Son yıllarda Amerika'dan bildirilen sonuçlara göre, ABD'de yaşayan 35-39 yaşlarındaki kadınların doğurganlığı 1990 ile 2002 yılları arasında yüzde 31, 40-45 yaşındaki kadınların doğurganlığı ise yüzde 44 artmıştır. Yani kadınlar artık 35 ve 40'lı yaşlarda daha çok doğurmaya başlamıştır. Kadınlarda üreme organları ile ilgili kanserler de yaş ilerledikçe daha fazla görülmeye başlamaktadır. Dolayısı ile kadınlar henüz çocuk doğurmak istedikleri yaşlarda genital organlarında gelişen bir kanserle karşılaşabilmektedirler. Yumurtalık kanserlerinin bazı tipleri de doğurganlık yaşlarında görülebilmektedir. Jinekolojik kanserlerin tedavisi kadınlarda doğurganlık olasılıklarını koruyabilecek şekilde yapılabilirse; erken yaşta kanser olan kadınlar hem kanser hastalığından kurtulur, hem de çocuk sahibi olabilirler.

YUMURTALAR DONDURULUR

Kanser tedavisine başlamadan önce, kadının sonrasında anne olabilmesi için önlem almak gerekiyor mu?
Günümüz şartlarında jinekolojik kanserlerin tedavisi, cerrahi yöntemlere ilaveten kemoterapi ve radyoterapi ile yapılabilmektedir.

Eğer hastanın yakalandığı kanserden dolayı kemoterapi ya da radyoterapi tedavisi alması gerekiyorsa, bu tedavilerden önce yumurta hücrelerinin korunması için bazı yöntemler uygulanabilir. Işın tedavisinden önce yumurtalıklarının yeri, karın içerisinde ışın tedavisinden etkilenmeyeceği bir yere taşınabilir.

Eğer kemoterapi alacaksa, alacağı tedavinin türüne göre yumurtlamasının korunması ilaçlarla sağlanabilir. Veya hasta evli ise tüp bebek yöntemi ile embriyolar elde edilerek dondurma yöntemi ile saklanabilir.

Saklanan bu embriyolar hasta tam iyileştikten sonra, yani kanser tedavisi bitince istediği zaman rahim içine yerleştirilerek gebe kalması sağlanabilir.

Kadının kanser tedavisinden sonra yeniden düzenli olarak regl olması, doğurganlığının etkilenmediği anlamına mı gelir?
Bir kadının her ay düzenli regl olması, en azından yumurtalıklarından bazı hormonların salgılandığını düşündürür. Ancak yapılacak bazı tetkiklerle, yumurtalıklarında yumurta gelişiyor mu anlaşılabilir. Bunun için ultrasonografi ve kanda hormon tetkikleri yapmak gerekir.

Sizce yumurta dondurma işlemi sadece kanser hastalarına mı uygulanmalı?
Kadınlarda tüp bebek yöntemi ile embriyo oluşturulduğu zaman, rahim içine yerleştirilmeyen fazla embriyolar dondurulabilir. Daha sonra tekrar gebelik istendiğinde bu embriyolar kullanılabilir.

Fakat embriyo oluşturmak için, kadının yumurtalıklarından yumurta hücreleri ilaçlarla geliştirilerek toplanmakta, erkekten alınan sperm hücreleri ile döllendikten sonra laboratuvar şartlarında bekletilerek embriyoların gelişimi sağlanmaktadır. Yani sadece yumurtalar saklanamamaktadır.

Bu işlemler için kadının yumurtalığından doku çıkartılarak dondurulması gerekir. Bunlar, zor ve komp işlemlerdir. Bu nedenle kanser tedavisi alacak hastalarda uygulanması daha doğrudur.

Embriyo dondurulması yapılamayan kadınlarda, over dokusu dondurularak yumurtalarının saklanması uygulanabilir.

MEME VE YUMURTALIK KANSERİ KISIRLIK YAPABİLİR

Kanser tedavisi hangi durumlarda doğurganlığa zarar verir?
Meme kanserinde cerrahi tedaviden sonra hastalığın evresine göre ilave kemoterapi vermek gerekebiliyor. Eğer kadının yaşı gençse ve çocuk doğurma arzusu varsa, tedavi öncesi mutlaka bir jinekolojik onkoloji uzmanının hastayı değerlendirmesi gerekir.

Doğurganlığının zarar görmemesi için uygun yöntemler hakkında bilgi alması gerekir. Çünkü yumurtalıklarındaki yumurta hücreleri, kemoterapi ilaçlarının türüne göre etkilenmektedirler.

Yumurtalık kanserlerinde doğurmayı sağlamak için sağlam yumurtalığın ve ana rahminin bırakılması ancak kanser evre 1 dediğimiz dönemde yakalanırsa mümkün olabilmektedir.

BAZEN AMELİYATSIZ TEDAVİ BİLE MÜMKÜN

Kanserde kısırlığa karşı hangi yöntemleri uyguluyorsunuz?
Erken dönemde yakalanan rahim ağzı kanserinde rahim ve yumurtalıklar alınmadan kanserli dokuları temizleyebiliyoruz.

Endometrium kanserinin erken döneminde ameliyat yapmadan sadece ilaç tedavisi ile tedavi edebilmek mümkün.

Yumurtalık veya meme kanseri için kemoterapi alacak kadınlarda embriyo oluşturup dondurma veya yumurtalık dokusunu dondurma için gerekli işlemler yapılabilir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?

Источник: https://www.ensonhaber.com/kanser-cocuk-sahibi-olmaya-engel-degil-2014-04-01.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    ×
    Рекомендуем посмотреть