Kanser Tedavisinde İmmünoterapi

Kanser tedavisinde yeni bir umut ışığı: İmmünoterapi

Kanser Tedavisinde İmmünoterapi

İmmünoterapi kanserde ilaç tedavisinin yeni bir boyutudur. Vücudumuzda her gün milyonlarca kanser hücresi doğar. İnsanın kendi bağışıklık sisteminde kanser hücrelerini yenebilmesi için hücreler bulunur.

Bağışıklık yani immün sistemi kanser hücrelerini tanıyınca hemen harekete geçip hücreyi yok eder. Bunlarla bağışıklık sisteminde yer alan T hücreleri (T lenfositleri) savaşır. T hücreleri kanser hücresine karşı şavaşır, onu yok etmeye çalışır.

Ancak kanser hücreleri üzerinde bulunan alıcı sayesinde T hücrelerini alıcılarına bağlanarak, onların kendilerine karşı savaşmasını önler.

Prof. Dr. Demir: Kanser tedavisinde önemli gelişmeler yaşanıyor

İmmünoterapi ilaçları, işte T hücreleri ve kanser hücrelerinin bu alıcılar vasıtasıyla bağlanmasını önler, T hücrelerinin görevlerini yapmalarını sağlar. İmmünoterapinin amacı bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun kanseri kendi yenmesini sağlamaktır.

Kemoterapiden farkı nedir?

 • Şimdiye kadar kanserle ilgili 3 tür ilaç tedavisi uygulanıyordu. Bunlardan birincisi (kanserde streotaksik) kanser hücreleri öldüren “sitotoksik” kemoterapi tedavisi. İkincisi hormonlara bağlı olarak gelişen meme ve prostat gibi kanserlerde hormon mekanizmalarını kırmak için kullanılan hormonoterapi yöntemleri. Üçüncüsü de son 15 yıldır kullanılan ve gün geçtikçe artan hedefe yönelik tedavi, bu tedavide amaç kanser gelişiminde ve yayılmasını sağlayan mekanizmaları bloke etmekti. İmmünoterapide ise hedef immün yani bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun kanseri kendi yenmesini sağlamak.
 • Mekanizma olarak birbirinden farklılar. Kemoterapi hücreleri öldürüyor, immünoterapi bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
 • Yan etkileri farklı. Kemoterapide görülen saç dökülmesi, düşük kan, bulantı, kusma gibi yan etkiler immünoterapide görülmüyor. İmmünoterapi yan etkileri daha çok immün sistemin uyarılması ile oluşan yan etkilerdir.
 • Kemoterapiyi uygulayabilmek için hastanın performansı iyi, vücut fonksiyonlarının yerinde olması gerekir. Hem hastalığın hem de kemoterapiye bağlı problemlerin hastaya zarar vermemesi gerekir. İmmünoterapi performansı düşük hastalarda da etkilidir. Çok halsiz, yerinden kalkamayan hastalara bile uygulanabilir.

İmmünoterapi Nasıl yapılıyor?

İmmünoterapi ilaçları, kemoterapi gibi damardan serum yoluyla verilir. Fakat kemoterapiden daha rahattır. Uygularken önemli bir sorun yaratmaz.

İmmüno onkoloji ile kanser tedavisinde yeni bir çağın kapıları açılıyor!

İmmünoterapi ilaçları şimdilik erken hastalık dönmelerinde kullanılmıyor, yayılmış, metastaz yapmış hastalarda kullanılıyor. 4. evrede hastalarda kullanılabiliyor. Ama sonuçların iyi olması için hastanın 4. evrenin erken döneminde olması gerekir.

İmmünoterapi hangi kanserlerde kullanılabiliyor?

Birçok kanser tipinde deneniyor ve ümit vaad ediyor. Ama bugün malign melonom yani ben kanserlerinin en önemli ilacı. Malign melonomda kemoterapinin hemen hemen hiç etkisi yok, buna karşın immünoterapi çok etkili.

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde birinci seçenek olarak kemoterapi sonrası ilerleyen hastalıkta kullanılıyor. Yani önce kemoterapi uygulanıyor, hastalık ilerlerse 2.seçim olarak immünoterapi ilaçları veriliyor. Üçüncü kullanım alanı böbrek kanseri.

Burada da hedefe yönelik ilaçlar başarısız olduğu zaman ikinci seçimde immünoterapi kullanılıyor. Dördüncü olarak da lenf kanserlerinde (Hodgkin hastalığı) kullanılıyor.

İmmünoterapi başka hangi kanserlerde kullanılabilir?

Bağırsak, mesane, mide ve meme kanseri için ümit vaad ediyor. Araştırma aşamasında, henüz kullanılmıyor.

İmmünoterapi bağışıklık sistemi ile ilgili yan etkiler yapıyor. Bunlar deride birtakım belirtiler, bağırsakta ishale olabilir. Akciğerde iltihap (mikropsuz zatüre), hormon sistemi üzerinde etkileri olabilir. Örneğin tiroid bezi üstüne etki ederek yavaş ya da hızlı çalışmasına neden olabilir. Böbrek üstü bezi yetersizliği yapabilir.

İmmünoterapi akciğer kanseri tedavisinde başarıyı çok arttırdı

Hipofiz bezinin yetersizliği görülebilir. Halsizlik, iştahsızlık yapabilir. Yan etkilerin çok iyi bilinmesi, hastaların sıkı takip edilmesi gerekir. Bu yüzden immünoterapi uygulayan medikal onkologların bu yan etkiler oluştuğunda ilacın ne zaman kesileceğini, ne zaman devam edileceğini iyi bilmesi, önlemler alması gerekir.

Sadece medikal onkologlar da değil, göğüs hastalıkları, endokrinoloji, gastroenteroloji gibi diğer dallardaki hekimlerin de herhangi bir yan etki görüldüğünde nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Örneğin yan etkiler görüldüğünde kortizon kullanmak hayat kurtarabilir. Bu yüzden hekimin kortizonu ne zaman kullanacağını bilmesi gerekir.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/kanser-tedavisinde-yeni-umut-isigi-immuenoterapi/

İmmünoterapi: Kanser tedavisinde bağışıklık sistemi

Kanser Tedavisinde İmmünoterapi

Kanser tedavisinde son yıllarda baş döndürücü devrimsel gelişmeler yaşandığını belirten Prof. Dr. Andaç Argon, özellikle immünoloji, moleküler biyoloji ve genetik alanında sağlanan ilerlemelerle kanser tedavisinde hayal dahi edilemeyecek sonuçların minimal yan etkilerle sağlanabildiğine dikkat çekti.

Teorik temelleri çok eskiye dayanan; ilk pratik uygulamaları 19. yüzyıla uzanan immünoterapi hakkında detaylı bilgi veren Prof. Dr. Andaç Argon, tedavi yöntemlerini şöyle anlattı:

Spesifik olmayan İmmünoterapi tedavileri

“Eskiden çok daha sıklıkla kullandığımız interferon ve interlökin tedavileri bu grupta sayılabilir. Bugün yerlerini daha gelişmiş immünoterapi yöntemleri almış olmakla beraber ciltteki malign melanom, böbrek ve karaciğer tümörlerinde halen kullanabildiğimiz ilaçlardır. Tümör tipine has ilaçlar değillerdir. Kemoterapi ilaçlarıyla birlikte ya da tek başlarına kullanılabilirler.

Medicana Kadıköy Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Andaç Argon

Monoklonal antikorlar

Enfeksiyonlara karşı vücudumuzda üretilen proteinler olan antikorlar, laboratuvarda elde edilen formlarıyla kanser tedavisinde çok önemli işlevlere sahiptir.

Bazı antikorlar hedefe yönelik ilaçlar olarak kanser hücrelerinde bulunan anormal proteinlere bağlanarak onları bloke edip işlemez hale getirir.

Bazıları da kanser hücreleri üzerinde bulunan spesifik proteinlere bağlanarak onları adeta işaretleyip bağışıklık sistemimizin savaşçı hücrelerinin bu işaretli kanser hücrelerini bulup yok etmelerini sağlarlar.

Bir başka grup antikor ise bağışıklık sistemi üzerinde çeşitli nedenlerle oluşan ve sistemin olması gerektiği gibi çalışmasını engelleyen fren mekanizmalarını çözüp, kanser hücrelerinin yok edilmesine giden süreci başlatırlar. Özellikle bu son gruptaki ajanlar son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiştir. İmmünoterapi denince doğrudan bu grup antikorlar akla gelmektedir.

Bunlara immün kontrol noktası engelleyicileri (immune check point inhibitors) denmektedir. Ülkemizde de kullanıma sunulan bu grubun 2 ana bileşeni PD-1/PD-L1 ve CTLA-4 inhibitörleridir.

Bugün birçok organ ve hematolojik tümörlerde FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayı almış ve kullanıma sunulmuş bu ajanlarla akciğer, mesane, baş boyun kanseri, melanomlar ve lenfomalar başta olmak üzere oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır.

T-Hücre tedavileri

T hücreleri akyuvarlarımızın bir alt grubudur. Bu yöntemde vücudun kendi T hücreleri kandan toplanır, laboratuvarda çok karmaşık mühendislik teknikleriyle reseptör adını verdiğimiz özel proteinlerle donatılırlar. Bu reseptörler T hücrelerine kanser hücrelerini tanıma özelliği kazandırır.

Kanser tedavisi araştırmasında son umut: T hücreleri

Laboratuvarda yeterli miktarda çoğaltılıp tekrar vücuda verilirler. Artık kan dolaşımında yeni ve güçlü özelliklerle donatılmış, adeta komando eğitiminden geçmiş T hücreleri dolaşmaya başlamıştır.

Bu hücreler kanser hücreleriyle karşılaştıkları an onları tanıyıp tahrip ederler.

Henüz ülkemizde kullanımları olmayan bu yöntemlerden “CAR-T cell”  ve “Bispecific T cell engagers” tedavileriyle kan ve ilik kanserlerinde daha önce hayal edilemeyecek sonuçlar alınmaya başlanmıştır.

Onkolitik virüs tedavileri

Bu yöntemde genetik olarak modifiye edilmiş virüsler kullanılarak kanser hücrelerinin öldürülmesi hedeflenir. Sağlıklı hücreleri es geçerek, kanser hücrelerine gidip yerleşen bu virüslerle oldukça başarılı sonuçlar alınmaya başlanmıştır.

Örneğin ilk kez 2015 yılında FDA tarafından onaylanan Talimogen laherparepvec (T-VEC) isimli virüs tedavisi malign melanomalı hastaların tedavisinde yerini almıştır.

Halen devam etmekte olan ve bu virüslerin immün kontrol noktası engelleyicileri veya kemoterapi ilaçlarıyla kombine verildiği deneysel çalışmalar, umut vericidir.

Kanser aşıları

Bildiğimiz aşı mekanizmaları burada da geçerlidir. Amaç bağışıklık sisteminin infeksiyon ajanları yerine kanser hücrelerini tanıyıp yok etmelerini sağlamaktır.

Bugün için tek onaylı aşı prostat kanseri için geliştirilmiş Sipluecel-T olup, kullanıma sunulmuştur.

Başta melanom olmak üzere diğer bazı tümörlerde de peptit aşıları olarak adlandırılan başka tür aşılardan da olumlu sonuçlar bildirilmekte olup yakında ticari kullanıma hazır hale gelmelerini bekliyoruz.

Kanser tedavisinde çığır açan 4 gelişme

Источник: https://indigodergisi.com/2018/03/immunoterapi-kanser-tedavi/

Kanser immünoterapisi

Kanser Tedavisinde İmmünoterapi

RU | UK | KK | BE | EN |

İmmunoterapi, bağışıksal sağaltım, bağışıklık terapisi kimi hastalıkların sağaltımında uygulanan bir yöntemdir.

Basit açıklamasıyla immünoterapi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik bir tür aşı tedavisidir. İmmünoterapi, astım, saman nezlesi vb. bir takım k hastalıkların ve bazı kanser türlerinin sağaltımında uygulanır.

“Biyolojik tedavi” olarak da adlandırılan bu yöntemde, kötücül melanom, kemik iliği urları, böbrek, akciğer zarı ve lenf düğümleri kanserleriyle (lenfoma), allerjik rinit ve astım tedavilerinde başarı elde edildiği gözlemlenmektedir.

Hastada duyarcıl (alerjik) belirtilere karşı allerjenlerle hazırlanmış aşıların belli bir doz ve tedavi aralığında enjekte edilerek uygulanan bu hücresel tedavi yöntemi, kemoterapide yan etkilerin fazla gözlendiği, kemoterapinin yararının görülmediği hastalara uygulanır.

Konu başlıkları

 • 1 Yan etkileri
 • 2 Diğer bilgiler
 • 3 Kanser tedavisinde immünoterapi
 • 4 Deri incelemeleri
 • 5 Kaynakça

Yan etkileri

İmmünoterapi sonrası enjeksiyon yerinde olagelen bir takım kızarıklık ve şişmeler gibi yerel tepkiler gözlemlenmiştir.

Daha az görülmekle birlikte, hapşırık, gözlerde, hırıltılı solunum, burun ve boğazda kaşıntı, burun tıkanıklığı ile/ya da burun akıntısı, koroner damar yetersizliği, öksürük, deride kızarıklık ve kaşıntı, soluk darlığı, göğüste sıkışma duygusu, dudaklarda ve göz kapaklarında şişme ve yutkunma zorluğu gibi yan etkiler belirebilir.

Urlarda bağışıklık terapisi: tek eşlenikli antikorlar

AntikorMarka adıOnaylandığı yılTürüErek bileşikTerapisi için onaylanan ur türleri
AlemtuzumabCampath2001insanlaştırılmışCD52Kronik (süreğen) lenfositik lösemi
BevacizumabAvastin2004insanlaştırılmışdamar endotelinin büyüme etkeni (VEGF)Kolorektal (kalınbağırsak ile rektum) urları
CetuximabErbitux2004birleşik yapılıüstderi büyüme etkeni alıcısıKolorektal (kalınbağırsak ile rektum) urları
Gemtuzumab ozogamicinMylotarg2000insanlaştırılmışCD33akut (iveğen) miyeloid lösemi (calicheamicin ile birlikte)
Ibritumomab tiuxetanZevalin2002faredenCD20Hodgkin dışı lenfoma (yttrium-90 veya indium-111 ile birlikte)
PanitumumabVectibix2006insanlaştırılmışüstderi büyüme etkeni alıcısıKolorektal (kalınbağırsak ile rektum) urları
RituximabRituxan, Mabthera1997birleşik yapılıCD20Hodgkin dışı lenfoma
TrastuzumabHerceptin1998insanlaştırılmışErbB2Meme Kanseri

Diğer bilgiler

 • İmmünoterapi, uzun süren ve parasal açıdan pahalı olan bir yöntemdir.
 • İmmünoterapi öncesi bir takım deri incelemeleri yapılmaktadır.
 • İmmünoterapi tedavisinde elde edilecek sonuçlar kesin çözüm değildir.
 • İmmünoterapi, haftada bir uygulanmak üzere, ortalama üç ile altı ay arasında sürmektedir. Daha sonra hekimin belirleyeceği aralıklarla 3 ile beş yıl arasında uygulanması önerilir.
 • Hekim denetiminde olmak kaydıyla gebelikte uygulanmasında sakınca yoktur.
 • Çocuklarda yetişkinlere oranla daha etken olduğu gözlemlenmekle birlikte, beş yaş altında önerilmez.

Kanser tedavisinde immünoterapi

İnsan vücudunun bağışıklık sistemi, kanser hücrelerini yabancı hücre olarak algılar. İmmünoterapi, bu durumda doğal bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kullanılan yöntemdir. Sağaltımda antikor'ların ürettiği lenfokinler kullanılır. Kanserle ilgili immünoterapide saptanmış en etkin bileşik interferondur.

Deri incelemeleri

Bağışıksal sağaltım öncesi uygulanan deri incelemeleri şunlardır:

 • Prick incelemesi
 • İntradermal incelemesi
 • Scratch incelemesi
 • Pasif transfer incelemeleri
 • Atopi yama incelemesi

Kaynakça

 • GATA web sitesi
 • Haseki hastanesi araştırması
 • İngilizce Wikipedia
 1. Waldmann, Thomas A. (2003). “Immunotherapy: past, present and future”. Nature Medicine 9: 269–277. doi:10.1038/nm0303-269. http://www.

  nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/nm/journal/v9/n3/full/nm0303-269.html&filetype=pdf. 

 Tedavi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Maddenin içeriğini geliştirerek Türk Arama Motoruna katkıda bulunabilirsiniz.

Kanser immünoterapisi Hakkında Bilgi

Kanser immünoterapisi

Kanser immünoterapisi
Kanser immünoterapisi konusunu görüntülemektesiniz.
Kanser immünoterapisi nedir, Kanser immünoterapisi kimdir, Kanser immünoterapisi açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Sitemiz arama motoru işlevinde bir sisteme sahiptir. Yukarıdaki “Ne aramıştınız?” kutusu ile sistemdeki herşeyi sorgulayabilirsiniz. Size en doğru ve en güncel bilgiyi sunmak için hazırladığımız sade, şık ve hızlı arama motoru sistemimize hoş geldiniz.

Sizin için geliştirilen Türk Arama Motoru, sizi en güncel ve doğru bilgiye sade tasarımı ve hızlı işleyen sistemi ile ulaştırır. Aradığınız hemen hemen her bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz. Şimdilik sadece, İngilizce, Türkçe, Rusça, Ukraynaca, Kazakça ve Beyaz Rusça dillerinde hizmet vermekteyiz.

Çok yakında sisteme yeni diller de eklenecektir.

Ünlü kişilerin hayatları, siyasetçiler, devlet adamları, doktorlar, internet siteleri, bitkiler, teknolojik araçlar, otomotiv ve bunlar gibi yüzlerce konu hakkında bilgi, resim ve videoyu size vermektedir.

Источник: https://www.turkaramamotoru.com/kanser-immunoterapisi-130001.html

Kanser Tedavisinde İmmunoterapi

Kanser Tedavisinde İmmünoterapi

Dünyada kanser tedavisinde öncelikli çalışmalar, kemoterapileri sıfıra indirme çabası üzerine odaklanıyor. Çünkü kemoterapi, hastalar üzerinde son derece olumsuz yan etkiler yaratıyor ve hastaların sağkalım oranlarına yaptığı katkı son derece tartışmalı. Artık kanser çalışma grupları bu tarz tedavilerle daha fazla ilerleme kaydedilemeyeceğinin farkında.

Tüm kanser gruplarında en çok üzerinde durulan tedaviler, “İmmünoterapi” olarak adlandırılan bağışıklık sistemi tedavileri. Bağışıklık sistemini destekleyen tedaviler oldukça başarılı sonuçlar veriyor ve kanser tedavisinde gelecek vaat ediyor.

Bağışıklık sistemini destekleyen tedaviler, ağırlıklı olarak bitkisel kökenli ilaçlar ile yapılan tedavilerdir. Bitkilerin kanser tedavisinde kullanımı dünyada uzun zamandır uygulanır.

Tüm dünyada bu bitkiler üzerine pek çok çalışmalar yayınlanıyor.

Hastaların önüne sadece cerrahi – kemoterapi – radyoterapi üçlemesi değil, aynı zamanda, bağışıklık sistemini destekleyen bitkisel tedavi seçenekleri de sunuluyor.

Peki, ülkemizde durum nedir?

Ülkemizde maalesef kanser hastalarının önünde cerrahi – kemoterapi – radyoterapi üçlemesi dışında bir alternatif tedavi konulmuyor. Kanser teşhisi konan hasta, bu tedavilere mahkûm ediliyor. Hasta istese de bağışıklık sistemini destekleyen bitkisel tedavi seçenekleri hastaya sunulmuyor.

Bunun sebebi nedir?

Çünkü Türk doktorları bitkilerle tedavi (Fitoterapi) bilimini bilmiyor ve bu konuda eğitim almıyorlar!

Hastayı tedavi eden doktor bitkilerle tedavi konusunda herhangi bir eğitime sahip olmayınca, doğal olarak da hastasının tedavisinde bitkileri kullanamıyor ve hastaya bitkilerle tedavi seçeneğini sunamıyor. Üstelik bitkilerin etkilerini bilemediği için de, hastasına zarar verir kaygısıyla, bitkilerle tedaviye karşı çıkıyor ve yasaklıyor.

Oysa tüm dünyada, kanser tedavisinde bitkiler yaygın olarak kullanılıyor ve başarılı sonuçlar alınıyor. Bu konuda pek çok bilimsel çalışma ve bilimsel kanıt mevcut. Meraklı her doktorun açıp okuyabileceği şekilde veri bankalarında yayınlanıyor bu çalışmalar.

Fakat ülkemizde, kanser hastalarına bitkisel tedavi seçenekleri sunulmadığı gibi, hasta talep ederse bir de doktorundan azar işitiyor! Türk doktorları, bilimsel kanıtları görmezden gelerek, bu tedavilerin etkisi olmadığını iddia ediyorlar. Adeta at gözlüğü ile bakıyorlar.

Kanser hastası, kanser olduğunu öğrendiği andan itibaren büyük bir çaresizlik duygusuna kapılır. Çok az zamanı kaldığını düşünür ve her türlü tedavi seçeneğini değerlendirmek ister. Oysa her gittiği doktor, ona sadece cerrahi – kemoterapi – radyoterapi üçlemesini sunar ve bitkisel tedaviler konusunda hiçbir seçenek sunmadığı gibi, bir de üzerine bunları yasaklamaya kalkar.

Talebine doktorlarından karşılık bulamayan zavallı kanser hastası ne yapsın? Bitkilerden şifa bulabilmek için doktor olmayan ve hastanın durumunu suistimal eden insanlara başvurur: Aktarları dolaşmaya başlar, tanıdıklarının tavsiye ettiği bitkileri kaynatıp içerek şifa umar, Anadolu’nun her yerinden bitkiler sipariş eder. Bir umut, iyileşmeye uğraşır.

Maalesef hastanın bu durumunu sömüren pek çok sahtekâr, bu çaresizlikten beslenir: Kanseri tedavi ettiklerini iddia ederek hastanın parasını alabilmek için her türlü dalavereyi çevirirler ve hem hastaya, hem de ailesine umut satarak durumdan faydalanmaya çalışırlar.

Ülkemizde kanser hastalarının yaşadığı bu karmaşa, son derece ciddi bir sağlık problemidir. Artık bu duruma bir son verilmelidir. Bu suistimalin sona erdirilmesinin tek yolu, tıp doktorlarının bitkilerle tedavi eğitimi almasıdır.

Bitkilerle tedavi, bitkilerle tedavi (Fitoterapi) uzmanlığı eğitimi almış olan tıp doktorlarının işidir ve onlar tarafından uygulanmalıdır.

Doktor olmayan, bitkilerle tedavi eğitimi (Fitoterapi) almamış kişilerin size önerdiği bitkisel tedavilere itibar etmeyiniz, onların tavsiyeleriyle hareket etmeyiniz.

Aktarlar doktor değildir, tıp eğitimi almamışlardır, hastalığın ve tedavinin ne demek olduğunu bilmezler. Aktarların hastalık tedavi etme bilgileri ve yetkileri yoktur.

Doktorluk hayatım boyunca, cerrahi – kemoterapi – radyoterapi üçlemesi ile tedavi olamayan pek çok kanser hastasının bitkisel tedaviler ile şifa bulduğunu gördüm. Ancak bunların tamamı, bitkilerle tedavi (Fitoterapi) uzmanı olan hekimler tarafından takip edilen hastalardı.

Kanser hastalığının tedavisi için, mutlaka bitkilerle tedavi (Fitoterapi) uzmanı olan bir tıp doktoruna başvurmanızı tavsiye ediyorum.

Bitkilerle tedavi uzmanı olduğum için kliniğime pek çok kanser hastası başvuruyor.

Hastalarıma her zaman aynı bilgileri veriyorum, hastalıkları için uygun tedavileri düzenliyorum ve tedavi seçenekleri konusunda onları özgür bırakıyorum: Hastalığının tedavisi konusunda farklı seçenekler sunulması ve bu seçeneklerden dilediğine karar verebilmesi, insanların en doğal hakkıdır. Biz doktorlara düşen görev, tedavilerin olumlu ve olumsuz yanlarını hastalarımıza izah etmektir. Tedavinizi seçmek sizin kararınız ve en doğal hakkınızdır.

Kanser tedavisi yakın takip gerektiren önemli bir süreçtir, doktorunuzu seçiniz, ona güveniniz ve takibinden çıkmayınız.

Tek başınıza veya doktor olmayan kişilerin tavsiyeleriyle bilimsel olmayan tedavilere başvurmayınız. Unutmayın, kanser son derece hızlı ilerleyen bir hastalıktır ve tedavi için vaktiniz son derece kısıtlıdır.

Vaktinizi ispatlanmamış tedavilerle ve doktor olmayan kişilerin iddialarıyla harcamayın.

Kanseri yenmek için ilk şart, yaşam sevincinizi ve umudunuzu yitirmeden hayata dört elle sarılmanızdır

Источник: https://www.umitaktas.com/tedaviler/kanser/kanser-tedavisinde-immunoterapi

Akciğer kanseri için immünoterapi: Bilmeniz gerekenler

Kanser Tedavisinde İmmünoterapi

Biyolojik terapi olarak da bilinen immünoterapi, belirli türdeki akciğer kanserine karşı savaşan insanlara faydalı olabilir.

Bu tedavi seçeneği, vücudun bağışıklık sistemini uyarmak için ilaçları kullanır ve böylece kanser hücrelerine daha etkili bir şekilde savaşabilir.

İmmünoterapi, doktorların akciğer kanseri de dahil olmak üzere birçok kanser türünü tedavi etme biçimini değiştirdi.

Bu makalede, immünoterapinin nasıl çalıştığına, akciğer kanserine yakalanmalarına nasıl yardımcı olabileceğine ve yan etkilerin nasıl olabileceğine bakıyoruz.

Akciğer kanseri için immünoterapi nedir?

İmmünoterapi, akciğer kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanserler için nispeten yeni bir tedavi seçeneğidir. İmmünoterapi, vücudun mevcut bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasına ve saldırılarına yardımcı olur.

Akciğer kanserine karşı savaşmak için birkaç farklı immünoterapi vardır. Bunlar şunları içerir:

 • bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri
 • evlatlık T hücre tedavisi
 • terapötik aşılar

Farklı terapiler, vücudun kanser hücrelerine saldırması için alternatif yollar sunar.

Bu tedavilerin ne kadar etkili olduğu, kullanımlarından en çok yararlananlar ve genel güvenliği konusunda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

İmmünoterapi nasıl çalışır?

Farklı immünoterapi tipleri çeşitli şekillerde çalışır.

İmmün kontrol noktası inhibitörleri

Bir kişinin bağışıklık sistemi, vücudu sürekli olarak bakteri, mantar ve virüs gibi yabancı cisimler için inceleyerek çalışır.

İmmün hücreler, bağışıklık sistemini normal hücrelere ve dokuya saldıran bazı molekülleri taşırlar. Normal veya normal hücreler bu molekülleri bir kontrol noktası olarak kullanırlar. Bununla birlikte, kanser hücreleri bağışıklık sisteminden sapmayı önlemek için aynı kontrol noktalarını kullanırlar.

İmmün kontrol noktası inhibitörleri, kanser hücrelerinin bu kontrol noktalarını bağışıklık sistemine karşı kullanmasını önler. Kanser hücreleri kontrol noktalarını artık kullanamadıklarında, bağışıklık sistemi kanser hücrelerini hedefleyip saldıracaktır.

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), akciğer kanserini tedavi etmek için birkaç çeşit bağışıklık kontrol noktası inhibitörünü onayladı. Bu ilaçlar iki kategoriye ayrılır: PD1 veya PD-L1 inhibitörleri ve CTLA-4 inhibitörleri.

PD1 veya PD-L1 inhibitörleri akciğer kanserinin T hücrelerinde bulunan kontrol noktalarını kullanma yeteneğini bloke eder. T hücreleri vücudu devriye geziyor, tehdit arıyor. Kanser hücrelerinin bu kontrol noktalarını kullanmasını önlemek, T hücrelerinin kanser hücrelerini hedef almasına ve saldırılarına izin verir.

PD1 veya PD-L1 inhibitörlerinin örnekleri şunları içerir:

 • nivoluma
 • durvalumab
 • atezolizumab
 • pembrozulimab
 • avelumab

CTLA-4 inhibitörleri PD1 veya PD-L1 tiplerine biraz farklı bir şekilde çalışır. CTLA-4 inhibitörleri, T hücrelerini çalışarak, kanser hücrelerini aktif olarak araştırıp yok eder.

Şu anda mevcut olan CTLA-4 seçeneği mevcut değildir. Aslında sadece bir tip ipilimumab onaylanmıştır ve melanom kanserlerini tedavi etmek için başarıyla kullanılmaktadır. Akciğer kanseri tedavisi için hala CTLA-4 inhibitörlerine araştırma yapılmaktadır.

Evlatlık T hücre tedavisi

Evlatlık T hücresi tedavisi, bir kişinin vücudundan T hücrelerinin çıkarılmasını içerir. Çıkarıldıktan sonra, T hücreleri, kanser hücrelerini bulmak ve yok etmek ve daha sonra kişinin vücuduna geri koymak için yeniden programlanır.

Şimdiye kadar, adoptif T hücre terapisi kanserleri tedavi etmede umut verici sonuçlar vermektedir.

Bununla birlikte, adoptif T hücre tedavisinin, akciğer kanserini tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmasından önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Terapötik aşılar

Terapötik aşılar, vücuda hücrelerin istenmediğini söyleyen antijenler olarak bilinen kanser hücrelerinin özelliklerini hedef alarak çalışır.

Aşılar, tipik olarak akciğer kanseri olan kişilerde bulunan antijenleri hedef alır. Bu antijenler MAGE-3 ve NY-SEO-1’i içerir, ancak bilim adamları şu anda akciğer kanserini tedavi etmek için diğer antijenlere karşı aşıları test etmektedir.

Halen çeşitli akciğer kanseri türleriyle nasıl çalışacaklarını test etmek için birçok aşı denenmektedir.

Kimin immünoterapiye ihtiyacı var?

Bazı küçük hücreli dışı akciğer kanserine (NSCLC) sahip kişiler tipik immünoterapi alıcılarıdır.

Sıklıkla, tedaviden sonra kanseri geri dönen kişilere immünoterapi verilir. Bununla birlikte, bazen immünoterapi birincil tedavidir ve sıklıkla kemoterapi ile birleştirilir.

Ne yazık ki, doktorlar hangi insanların immünoterapiden yararlanacaklarını tahmin edememektedir.

Başkalarının hiç cevap vermediği halde, bazı kişilerin neden çok iyi tepki verdiğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Faydalar, riskler ve yan etkiler

İmmünoterapilere iyi yanıt veren kişiler, geleneksel kemoterapi tedavisinden daha az yan etki yaşayacaklardır.

İmmünoterapi çalışırken, aynı zamanda kanser nükslerini ortadan kaldırabilir ve durdurabilir.

Hafif yan etkilerin bazıları şunlardır:

 • eklem ağrısı
 • yorgunluk
 • öksürük
 • iştah kaybı
 • ishal
 • mide bulantısı
 • kaşıntı
 • deri döküntüsü
 • kabızlık

Ne yazık ki, immünoterapiyi kullanan bazı kişiler bağışıklık sistemini aşırı aktive etme riski altındadır. Bu daha aşırı durumlarda, bağışıklık sistemi kişinin vücudundaki sağlıklı doku ve organlara saldırmaya başlar.

Bu olursa, insanlar bağışıklık sistemini tedavi etmeyi bırakmalı ve bağışıklık sistemini yavaşlatmak için steroid almalıdır.

Alternatifler

İmmünoterapiye çeşitli alternatifler vardır. Bu seçeneklerin birçoğu yıllardır kullanılmaktadır.

Bazı kanıtlanmış alternatifler şunlardır:

 • akciğer ve bazı lenf düğümlerini kısmen çıkarmak için cerrahi
 • kemoterapi
 • radyasyon
 • hedefli terapi

Bu alternatiflerin bazıları akciğer kanserini tedavi etmek için de birleştirilebilir.

Araştırma ve gelecek

Araştırmacılar, immünoterapilerin geleceği için çok iyimserdir, ancak öğrenecek çok şey olduğunu da fark ederler.

Akciğer kanseri olan kişilerde immünoterapinin etkinliği ve güvenilirliğine ilişkin araştırma miktarı sınırlıdır, ancak büyümektedir.

Erken ve devam eden çalışmalar, immünoterapi tedavisinin, diğer kanser türlerinin yanı sıra akciğer kanserine karşı savaşmanın önemli bir yolu olabileceğini ümit etmektedir.

Bazı araştırmacılar şu anda immünoterapinin neden tüm insanlar için etkili bir kanser tedavisi olmadığı konusuna bakıyor. Araştırma ayrıca, immünoterapiden en fazla kim yarar sağlayacağını öngören veya belirleyen “kişiselleştirilmiş tıp” üzerine odaklanmaktadır.

Translasyonel Akciğer Kanseri Araştırmaları araştırmacılarına göre, hangi insanların immünoterapi tedavilerinden en çok yarar sağlayacağını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Görünüm

Akciğer kanserinin hem erken hem de ileri evrelerinde insanları tedavi etmek için immünoterapi umut verici bir geleceğe sahiptir.

Güncel araştırmalar, akciğer kanseri veya cilt kanseri gibi diğer kanser türlerini tedavi ederken çeşitli tipte immünoterapinin mükemmel sonuçlara sahip olduğunu göstermiştir.

Birçok araştırmacı, immünoterapinin kanser tedavisinin geleceği olduğunu belirtmektedir. Önümüzdeki birkaç on yıl boyunca, pek çok araştırmanın yapılması muhtemeldir ve immünoterapi çok fazla dikkat çekmeye devam edecektir.

Источник: https://trmedbook.com/akciger-kanseri-icin-immunoterapi-bilmeniz-gerekenler/

Prostat kanserinin tedavisinde immünoterapi dönemi

Kanser Tedavisinde İmmünoterapi
Söz konusu çalışmada başarılı sonuçlar elde edilirken, klinik kullanım onayı alınan iki yeni ilaç ile özellikle kemoterapi uygulanamayan ve daha önce kemoterapi uygulanmasına rağmen rahatsızlığı tekrar eden hastalarda olumlu ilerlemeler kaydedildi.

          Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Timuçin Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu ve ileri yaştakilerin yanı sıra gençlerde de rastlandığını söyledi.

          Prostat kanserinin 10 yıl önce her 10 erkekten birinde görüldüğünü ancak bugün oranın arttığını ifade eden Timuçin Çil, “Şu andaki veriler, her 7 erkekten birinde bir dönemde görüleceğini ortaya koyuyor. Bu oran 70 yaşın üzerinde ise her 4 erkekten birinde şeklinde olacak.” diye konuştu.        

YAŞAM SÜRESİNİN UZAMASI ETKİLİ

Prof. Dr. Timuçin Çil, hastalık görülme oranlarının artışında ortalama yaşam süresinin uzamasının etkili olduğunu vurgulayarak, gelişmişlik düzeyine paralel olarak yaşlı nüfusun yükselmesiyle hastalık gelişim riskinin de arttığını aktardı.

Bunun yanı sıra tarama yöntemlerinin yaygınlaşması, toplumsal farkındalığın ve tedaviye erişimin artmasıyla tanı oranlarının da yükseldiğini dile getiren Çil, buna bağlı olarak hastalık oranlarında geçmiş yıllara göre belirgin bir farklılık olduğunu bildirdi.

         

TimuçinÇil, “Son 10 yılda, özellikle erken dönemdeki prostat kanseri oranında artış gözlendi çünkü bireysel tarama yöntemlerine ulaşılmasının yanı sıra toplumsal tarama yöntemleri de uygulanmaya başlandı.

Bu da önemli bir sağlık politikası ve hastalık teşhisinde pozitif etki sağlıyor.” dedi.  

       

'KETEM'LERDE TEST YAPILIYOR

Prostat kanserinin ölüm oranının, erken yaşta görülen, agresif seyreden ve yayılmış hastalarda yüksek, yaşlılarda erken tanı halinde ise düşük olduğuna işaret eden Çil, sık görülmesine karşın bu hastalıkta ölüm oranının yüksek olmadığını, tedaviyle sorunun ortadan kaldırılabildiğini vurguladı.           Ürolojik muayenelerin artırılmasının yanı sıra “PSA” diye isimlendirilen testle kolayca tanı konulabildiğini belirten Çil, şunları kaydetti:          

“Sağlık Bakanlığına ait KETEM’lerde bu test yapılıyor. Ailesinde prostat kanseri olan ve 40 yaş üstündeki kişiler, risk grubunda olmayanlar da 50 yaşından sonra buraya başvurabilir. Çok sık idrar yapma, düzensiz idrar yapma, kanlı idrar gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bu gibi durumda hemen uzmana başvurulmalı.”          

   

“İMMÜNOTERAPİ ONKOLOJİDE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI”

Prostat kanserinde erken tanı alan hastalarda, açık veya kapalı cerrahi yöntemi, hatta robotik cerrahi ile çok başarılı sonuçlar elde edildiğini aktaran Çil, evresi ileri olan hastalarda hormonal tedavi, yeni kemoterapi seçeneklerinin söz konusu olabildiğini söyledi.

         

Çil, ileri evre prostat kanserli hastalarında, vücudun bağışıklık sistemini, kanserli hücrelere karşı daha kesin, etkili ve daha güçlü saldırılar yapacak şekilde yükselterek kanserli hücrelerin büyüme ve yayılmasını durdurmayı veya hücrenin tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlayan “immünoterapi” yönteminin de kullanılabildiğini bildirdi.          

İmmünoterapinin, onkoloji alanındaki en önemli çalışmalardan biri olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Çil, “İmmünoterapi, prostat kanserinde de hedef alanlarından biri durumunda. Bu konuda şu anda çok önemli bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Bu yöntem, onkolojide yeni bir dönüm noktası. Prostat kanserinde de ilerleyen dönemde sıklıkla kullanılacağını görüyoruz.” dedi.

“BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDİLDİ”

İmmünoterapi yönteminin prostat kanserinin tedavisinde kullanılmasına yönelik bilimsel çalışmalar hakkında bilgi veren Çil, şöyle devam etti:          

“İmmünoterapinin prostat kanserinde kullanıldığı ’Placebo-controlled phase III trial of immunologic therapy with sipuleucel-T (APC8015) in patients with metastatic, asymptomatic hormone refractory prostate cancer’ isimli ’Metastatik kastrasyon rezistans prostat kanserinde immunolojik sipuleucel-T (APC8015) adlı ajanın placeboya karşı etkiniliğini araştıran Faz III radomize çalışma’ ABD’de 19 büyük kanser merkezinde Dr. Eric J. Small ve ekibi tarafından yapıldı. Çalışmadan başarılı sonuçlar elde edildi. Bu çalışmayla özellikle kemik metastazı olan hastalarda immünoterapinin etkin bir tedavi olduğu gösterildi. Çalışmanın sonuçları, ilk olarak Journal of Clinical Oncology Dergisi’nde yayımlandı.”          

“GELİŞTİRİLEN İKİ YENİ İLACIN KLİNİK KULLANIM ONAYI ALINDI”      

13. Üroonkoloji Kongresi Başkanlığını yapan Prof. Dr. Sümer Baltacı da vücuda yayılmış (metastatik) mesane kanserinde uzun yıllardır eksikliği çekilen, standart kemoterapiye alternatif tedavi uygulamaları açısından son 1 yıl içerisinde önemli gelişmeler yaşandığını bildirdi.

         

“Vücudun bağışıklık sisteminin elemanlarının işleyişinin yeniden düzenlenmesi” prensibine dayanan ve “immüno-onkolojik” tedaviler olarak nitelendirilen bu yeni tedavi yaklaşımı için ilaç geliştirildiğini anlatan Baltacı, “Geliştirilen iki yeni ilaç klinik kullanım onayı aldı.

Bu yeni grup ilaçlarla, özellikle kemoterapi uygulanamayan hastalarda ve daha önce kemoterapi uygulanmasına rağmen hastalığı tekrar eden hastalarda olumlu sonuçlar bildirilmektedir.

Önümüzdeki dönem, bu grup ilaçlara ait daha fazla çalışmanın ve tedavi uygulamalarının yapılacağı bir dönem olacaktır.” ifadesini kullandı.

Источник: https://www.posta.com.tr/prostat-kanserinin-tedavisinde-immunoterapi-donemi-1360043

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть