Kanserde Port Uygulaması

içerik

Port Kateter Nedir? Neden Takılır?

Kanserde Port Uygulaması

Eğer kanser tedavisi için kemoterapi görülmesi gerekiyorsa doktorunuz size port takılmasını önerebilir. Peki benim hayatımı bir anda cehenneme çeviren bu küçücük port cihazı nedir? Neden takılır?

Port Kateter Nedir?

Sağ ya da sol göğüsün üzerindeki ana toplardamara takılan bir ucu damar yoluna giren diğer yuvarlak ucu ise tedavi sırasında kan almak, kemoterapi ilaçlarını vermek için kullanılan mini bir cihaz.

Derinin altında kaldığı için dışarıdan görülmesi mümkün değil.(En azından bana takılan model öyleydi) Kullanılması gerektiğinde Onkoloji bölümü hemşireleri bir iğne ile kolaylıkla derinin altına giriyorlar.

Portun takılması yaklaşık 30 ile 60 dakika arası sürüyor. Lokal anestezi ya da genel anestezi ile operasyon gerçekleştiriliyor. (Şu ana kadar lokal anestezi ile port takıldı diyen arkadaşımı duymadım konuştuklarım arasında) Operasyon öncesi sizden 8 saatlik açlık istiyorlar ve ameliyat öncesi kan testleri yapılıyor her ameliyatta olduğu gibi.

Özellikle, kan pıhtılaşma değerlerine, kanda bulaşıcı hastalık olup olmadığına bakılıyor. Duruma göre operasyon sonrası iki saat içinde tabucu olabilirsiniz deniliyor ama birçok kişiden duyduğum bir süre gözlem altında hastanede kaldıkları benim gibi.

Ameliyat sonrası dikiş yerleri 7-8 gün içinde iyileşiyor ve portun kullanımına 1-2 günde içinde başlanabiliyor.

Port kateter ameliyatının riskleri arasında, enfeksiyon toplardamarlarda pıhtı (plumer embolism) veya tıkanıklık oluşması, hava embolism sayabiliriz. Ne kadar sıklıkta bu riskler yaşanıyor derseniz çok net bir şey yazmak istemiyorum çünkü her kaynağa göre bu bilgi değişebiliyor.

Doktorlar port takılmasını istediklerini ilk başta itiraz ettim çünkü damarlarıma bir şeyin girmesini istemiyordum zaten kemoterapi zehrini alacaktım.Zehir bile olsa kemoterapi,  Kanser tedavisi yöntemlerinden en sevmediğimiz olanı da olsa bilinen ve en çok işe yarayan tedavilerden bir tanesi.

Ve ne yazık ki bazı kemoterapi ilaçlarının yan etkilerinden biriside damarlara verdikleri zarar. Damar yollarının daralması ve sertleşmesi damar yolu bulunmasını zorlaştırıyor ve her seferinde  kan alınması, kemoterapi veya sıvı verilmesi için birden fazla denemeler yapılmasına neden oluyor.

(Bir süre sonra inanılmaz sinir bozucu olduğuna emin olabilirsiniz.)

Bu nedenle, alacağınız kemoterapi kürünün sayısı ve ilacına göre doktorunuz size port takılmasını önerebilir.

Genelde doktorlar kemoterapi tedavisi için kollardan damar yolu açmayı tercih ediyorlar kemoterapilerin kan pıhtılaşmasına neden olma riski olduğu için, bu da genelde bacaklarda oluyor.

Bu riski en aza indirmek için bacaklardaki damarlara iğne girmesini tercih etmiyorlar çok zorunlu olmadığı sürece.

Benim sol kolumdaki lenf bezleri meme kanseri metastazı nedeni ile ameliyat sırasında alınmıştı. Onkologlar ile yaptığım görüşmeler sonunda bana en uygun olacak kemoterapi tedavisine karar vermiştik. 4 kür, 3 haftada 1 defa AC ilaçlarını sonra 12 kür, haftada 1 kere Taxol ilacını alacaktım.

Aynı zamanda bir yıl içerisinde 3 hafta bir 17 adet akıllı ilaç olarak adlandırılan Herceptin ilacını da damar yolundan almam gerekiyordu. Arada kan tahlillerini falanda eklediğimizde tek koldan kemoterapi yan etkileri ile beraber ilerlemek mümkün görünmüyordu.

Mecburen port takılmasını kabul ettim.

20.09 port takıldı. 26.09 da bir kere bile kullanılmadan çıkartıldı bende hatırası kaldı.

Port Takıldıktan Sonra Yaşadıklarım! 

Lütfen ben yaşadım diye sizde yaşayacakmışsınız gibi düşünmeyin sadece aklınızın bir köşesinde yazacaklarımı tutun ve tedaviniz sırasında gerekiyorsa bu konularda ısrarcı olun!

Her şeyden önce doktorlarınız ile tedavi başlangıç ve devamı için tarihlerden emin olun. Kendinizi hiç riske atmayın! Port kateteri kemoterapi tedavi başlamadan önce taktırın. Ben kırmızı şeytan dediğimiz Adrimisin ilacını 12 Eylülde aldım ve 20 Eylülde port takılması için ameliyat masasına yattım.

Bana göre tedbirli, doktorlara göre pippirikli, işlerine bilmeden karışan hasta olmakta ısrarcı olsaydım ( bedenini iyi tanıyan biri olarak bende hastalıklarım konusunda yanılmadım

Источник: http://tatligezgin.com/bog/meme-kanseri/port-kateter-nedir-neden-takilir/

Venöz port, santral venöz kateter nedir? Onkolojik tedaviler için önemi

Kanserde Port Uygulaması

Yazı Boyutu:

Küçült

Sıfırla

Büyült

28.01.2018

Santral venöz kateter ve port nedir?

Santral venöz kateter, kan örneği almayı, serum-ilaç uygulamayı ve yaşamsal fonksiyonları takip etmemizi sağlayan, merkezi/ana toplardamarlar içerisine yerleştirdiğimiz bir kanüldür.

Özellikle kanser hastaları gibi sık tedavi uygulanan ve kan örneği alınan hastalar bu uygulamaya ihtiyaç duyarlar ve kanser hastalarında venöz port dediğimiz özelleşmiş bir santral venöz kateter kullanılır.

Venöz portların standart santral venöz kateterlerden farkı, uzun vadeli kullanıma olanak sağlaması için port haznesinin cilt altına yerleştirilmesidir.

Santral venöz kateterler ve venöz portlar hangi durumlarda kullanılır?

1.

Kol damarlarının kullanılması sıkıntılı olduğunda – kemoterapiler belli periyotlarda tekrarlanan ilaçlardır ve hem tekrarlanan damar yolu açma girişimleri hem de kemoterapilerin kendisi koldaki toplardamarları bir müddet sonra kullanılamaz hale getirmektedir. Venöz portlar, onkolojik tedavilerin damar yolu arama sıkıntısı olmadan uygulanmasına olanak vermiştir. Ayrıca port sayesinde bazı kemoterapi ilaçları küçük haznelerle evde uygulanabilir.

2. Özellikle yoğun bakım hastalarında santral venöz basınç, santral venöz oksijen saturasyonu veya pulmoner arter ile kalbe dair parametrelerin devamlı takibi amacıyla.

3. Plazmaferez, aferez veya hemodiyaliz tedavileri için.

4. Kalp pili, inferior vena cava (alt ana toplardamar) filtresi yerleşimi, venöz trombolitik (pıhtı eritici) tedavi gibi venöz sistem müdahaleleri için.

Hangi durumlarda yerleştirilmez?

1.

Pıhtılaşma sorunu / kanama bozukluğu olan kişilerde çeşitli önlemler alınarak veya kanama riski düzelene kadar.

2. Solunum yetmezliği

3. Artmış kafa içi basınç

4. Uygulanacak santral vende tromboz/pıhtı

5. İlgili bölgede cilt enfeksiyonu, yanık vb durum.

6. Hedef damarda kanama

7. Koopere olamayan / iletişim kurmada zorluk yaşanan hasta

Santral venöz kateterlerin, tünelsiz, tünelli (ör. Hickman, Broviac), cerrahi olarak deri altına yerleştirilen (port) ve kol ana toplar damarlarına yerleştirilen olmak üzere 4 çeşidi vardır. Biz yazımızda cerrahi olarak göğüs bölgesine cilt altına yerleştirilen port kateterden bahsedeceğiz.

Hangi ana toplardamarlara yerleştirilir?

Santral venöz erişim cihazlarının öncelikli yerleştirilme yerleri boyun ve üst kol bölgesi ana toplardamarlarıdır (linternal jugular, eksternal juguler ve subklavian venler). Daha az sıklıkla kasık bölgesindeki ana toplardamarlar tercih edilir.

Portlar hangi koşullarda yerleştirilir?

İşlem öncesi dikkatli bir değerlendirme önerilir. Buna hastanın tıbbi öyküsü, fizik muayene ve uygun laboratuvar ve radyolojik testler de dahildir.

Venöz portun yerleştirilmesi, ameliyathanede veya girişimsel radyoloji ünitesinde lokal anestezi ile sıkı steril koşullar altında yapılmalıdır. Hastaya, isteğine göre hafif anestezi (sedasyon) uygulanabilir veya uygulanmayabilir.

Port yerleştirilmesi öncesi veya bakımı zamanı rutin antibiyotik önerilmez.

Port nasıl yerleştirilir?

Başlangıçtaki ilk venöz giriş, ya açık ya da peruktan (cildi açmadan direk iğne ile) yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilebilir. Açık teknik ani komplikasyon gelişme riskine karşı en iyi yaklaşımdır. Yapılan çalışmalar, doğru toplardamarı ve giriş yerini bulmak için ultrason kullanılmasının başarı oranlarını artırdığını bildiriyor.

Port yerleştirme işleminin doğru yapıldığını nasıl anlarız?

Kateter ucunun pozisyonu radyolojik olarak intraoperatif (işlemdeyken) fluoroskopi ile veya post-operatif (işlem sonrası) bir göğüs filmi ile doğrulanmalıdır. Kateter ucunun olması istenen yer, kalbin sağ kulakçığı ile üst ana toplardamarın (superior vena cava) birleşim yeridir.

Port yerleştirme işlemi sonrası ne yapmak lazım?

Prosedürden sonra, hastaları ateş, nabız, kan basıncı ve solunum sayısını takip etmek amacıyla 4 saatlik gözlem altında tutmak gerekir. Hastada dispne (solunum sıkıntısı) veya göğüs ağrısı varsa göğüs radyografisi yapılması gereklidir.

Cerrahi olarak yerleştirilen santral venöz kateter olan portlar genelden işlemden 72 saat sonra kullanılmaya başlanır. Port bölgesine ilk 3 gün kapalı pansuman yapılır, 5 gün su ile direk teması önerilmez ve 10 gün sonra dikiş alınır.

Port bakımı nasıl yapılır?

Herhangi bir serum uygulama veya kan örneklemesinin tamamlanmasından sonra portun rutin olarak serum fizyolojik ile yıkanması önerilir.

Tedavisi bitmiş hastalarda aktif kullanılmayan portların açıklığını korumak için ayda bir yıkama öneriyoruz. Uzamış aralıklı, örneğin her 8 haftada bir veya 3-4 ayda bir yapılacak port yıkamalarını destekleyen bazı çalışma raporları vardır.

Port kateterlerin kullanılması ve bakımı konusunda, onkoloji hemşirenizden de detaylı bilgi alabilirsiniz.

– Kanserde kullanılan görüntüleme (radyoloji) testleri nelerdir?

Sağlıklı ve mutlu kalın…

Kaynak:Sousa B, Furlanetto J, Hutka M.Central venous access in oncology: ESMO Clinical Practice Guidelines.

Ann Oncol. 2015.

Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Источник: https://www.drozdogan.com/venoz-port-santral-venoz-kateter-nedir-onkolojik-tedaviler-icin-onemi/

Port Nedir? Ne İşe Yarar? Port Çeşitleri – Port Hakkında Bilgi

Kanserde Port Uygulaması

Bilgisayar terimleri arasında yer alan Port kelimesine sık sık kullanılmaktadır.Sizde bu port kelimesini sık sık duyuyor fakat hiç bir fikir yürütemiyorsanız size Port’un ne demek olduğunu, ne işe yaradığını bu yazımızda anlatmaya çalışacağız.

Port kelimesinin Türkçe karşılığına baktığımız zaman “Liman” olduğunu görürüz.Peki bilgisayar dünyasında Port terimi neyi karşılamaktadır.

Limanların ne iş yaptığını biliyorsak Port’larında aynı işi yaptığını ve aynı anlama geldiklerini göreceksiniz.Limanlar nasıl gemilerin yük indirip bindirdiği yerler ise Port’lar da veri alıp veri götürme görevi görürler.

Tıpkı bir limana yük bırakıp yük alan gemiler gibi.Portlarda belirli bir bilgiyi alir ve gerekli yere götürür.

Bu benzetmeden sonra teknik olarak da açıklamak gerekirse en basit haliyle kablo girişi demek mümkündür.Dış birimlerle bilgisayarlar arasındaki bilgi alışverişini port dediğimiz aparatlar sağlamaktadır.Örnek olarak dış birim diye tanımladığımız klavye, mause, yazıcı gibi araçlardan bilgi alışverişini sağlayan birimdir.

Port Nasıl Çalışır?

Dis birimler için özel olarak tasarlanmis portlar vasitasiyla bilgisayara baglanir ve onunla haberlesir.Portlar donanimcilar için kablo girisi demektir ama elektrige baglanan degil bilgisayara baglanan kablo girisleridir.

Yazilimci dünyasinda port kavrami daha degisiktir; Yine ayni sekilde belli bir limandan bilgiyi alir belli bir limana götürür.

Ama yazilim dünyasinda port herhangi bir fiziksel baglanti yeri degil, mantiksal bir baglanma seklidir.Hardware degil software olan pop3 (110. port)(Post Office Protocol Ver3) ve www-http (80.

port)(World Wide Web) gibi portlar bizim suan islemicegimiz yazimlicilarla ilgili ayri bir konudur.

Port Çeşitleri 

Seri Port: 9 ve 25 pinden olusan iki çesidi vardir.Bir seferde bilgisayara sadece bir bit yollayabilir.

Gunumuzde yerini daha hizli olan USB ile PS/2 portlarina birakmaya baslamistir fakat seri porta baglanabilen aygitlar evlerimizde mevcut oldugu ve onlari çöpe atamicagimiz için hala kullanilmaktadir.Bu porta fare, modem gibi cihazlar baglanabilinir.

yavas ama stabil yani saglam ve temiz bir veri yoludur. Seri baglanti için en fazla 10 metre uzunlukta kablolar kullanilabilinir.

Paralel Port: Seri porta göre hizli olmasina ragmen ayni stabiliteyi saglayamaz. Çogunlukla yazici baglantisi için kulanilan bir porttur. Bu baglanti noktasina ayni zamanda LPT(LinePrinTer) de denmektedir. Bu portun bir pini bir seferde 8 bit veri gönderebilir. DB25 isimli portu kullanir.

DB25 ismindeki 25 rakami kablo girisindeki pin sayisini ifade etmektedir. Yazici ve tarayici bu portu kullanmaktadir.Gunumzde paralel port seri port gibi yerini USB ye birakmaya baslamistir. dogabilecek sorunlardan kaçinmak için uzunluklari 5 metreyi asan kablolar kullanilmamalidir.

Hedef aygit sadece PC tarafindan gönderilen komutlari islemekle kalmiyor PC’ ye kendisi de veri gönderebiliyor.

PS/2 portlari: Klavye ve fare için kullanilirlar. Kablo girisleri fare ve klavye için farkli renktedirler.Bunlara takilacak donanim girisleride farkli renkleri içerirler; böylece karisiklik önlenir.PS/2 Portlari IBM tarafindan gelistirilmistir. Yeni çikan bazi anakartlar ps/2 yi desteklemiyor onun yerine usb kullaniyorlar.

SCSI portu (Small Computer System Interface): SCSI portun islevi çok sayida aygiti arka arkaya bilgisayara baglamak olarak özetlenebilir, bu sayi en fazla 15 dir. Sabit diskleri, CD-ROM aygitlarini ve diger çevresel birimleri destekler.SCSI anakart üzerinde standart olarak gelmez.Bunun için ekstra bir SCSI karti gerekmektedir. Kablo uzunlugu 3 metreyi geçmemelidir.

RJ-11 portu (Telefon hatti portu): Modem için kullandiginiz porttur.Içerisinde 6 tane ince kablo bulunmaktadir.Modem kablolarin uzunlugu 50 metreyi bulabilir.

RJ-45 portu (Ethernet karti portu): Network baglantisi için kullanilir. Içerisinde 8 tane kablo için kanallar bulunmaktadir. Kablo boyu 100 metreye kadar cikabilir.

USB portu: Hemen hemen her aygit için kullanilabilen bir baglanti çesididir. Oldukça hizli veri transferi saglayan bir baglanti standardidir. Saniyede 480 Mbps(57 Mega byte/saniye) veri transfer edebiliyor ve tek bir porttan 127 tane cihaz baglanabiliyor.

2001 yilinda çesitli büyük firmalar tarafindan USB 2.0 gelistirildi.USB 2.0 diger eski USB versiyonlariyla uyumludur.USB kablosunun içinden 4 tane ince hat geçmektedir. Bunlar veri alip vermeye güç saglamaya ve sinyal üretmeye yarar.

USB kablosunun uzunlugu en fazla 5 metre olabilir.

IEEE 1394 Firewire portu: IEEE 1394 portu hizli veri transferi yapabilen bir baglanti standardidir. Günümüzde hala popüler olarak laptoplarda ve digital cameralarda kullanilir.

Oyun portu: Ses karti üzerindeki dördüncü baglanti noktasi oyun portuna aittir. Buraya joystick, gameped ve direksiyon gibi oyun kumandalari baglanabiliyor. Kablo uzunlugu 5 metreyi asmamalidir.

Ses karti konnektörleri: Ses kartlari artik bazi anakartlarda tümlesik olarak gelmektedir(Onboard).Sesin giris ve çikislari bu konnektörler vasitasiyla saglanmaktadir. Bunlarin renkleride standarttir.Speaker için yesil, mikrofon için pembe ve ses girisi için de mavidir.Bazi ses kartlarinda Tv sesi icin siyah renkli line in konnektörü de bulunmaktadir.

Vega Portu:Her bilgisayar VGA portuna sahiptir. VGA kablosu her iki ucunda da PC ve monitör baglantilarina uygun 15 pinlik uçlara sahiptir. VGA sinyalinin aksi durumlarda epey zayiflayacagindan hareketle, resim kalitesinin de düsmemesi için kablo uzunlugu üç metreyi asmamalidir.

Источник: https://www.bilgisayarkurtu.com/port-nedir-ne-ise-yarar-8811/

EVYAPPORT

Kanserde Port Uygulaması

 • SIKÇA SORULAN SORULAR
 • FAYDALI BİLGİLER

Evyapport UN Lokasyon Kodu TR EYP 'dir

Ardiye Nedir?

(İthalat- İhracat- Reefer- Transit- IMCO'lu- BOŞ -Taşmalı Flat- Tekne)İşletmenin denetim ve gözetimi altında bulunan yerlerdeki konteynerlerin muhafaza edilmesi hizmetidir.

Ardiye Başlangıç – Bitiş Tarihi Nasıl Belirlenmektedir ?

Ardiye hizmeti, gemi ile gelen dolu ve boş konteynerlerin terminale ve dış sahaya inme operasyonunun başladığı gün, kara yoluyla terminal sahasına gelen dolu ve boş konteynerlerin ise araçtan alınarak terminale bırakıldığı gün başlar, dolu ve boş konteynerin liman veya dış sahalardan çıktığı ve/veya gemiye yüklendiği gün sona erer.Konteyner ardiye faturaları üzerinde “ardiye başlangıç” ve “ardiye bitiş” tarihleri bulunmaktadır.

THC (Terminal Handling Charge) Nedir?

Yük cinsi fark etmeksizin, liman gümrüklü sahasında ya da gümrüksüz dış sahada, yüke verilen her türlü aktarma, taşıma, indirme/ bindirme, serme, istife koyma/ istiften alma, transfer, “shifting” vb. olmak üzere verilen tüm hizmetlerin genel adıdır.

CFS – Container Freight Station (Konteyner Yük İstasyonu) Nedir?

Konteyner içindeki yükün boşaltıldığı veya doldurulduğu alanlara verilen addır.

TEU Nedir? (Twenty Foot Equivalent Unit)

20'lik konteyner ölçüsü olan TEU, konteyner terminali kapasitesini, konteyner gemisi kapasitesini belirlemede kullanılmaktadır. 1 adet 40'lık konteyner 2 TEU olarak hesaplanır.

Tehli Eşya/Yük (IMDG) Nedir?

IMO (Uluslararası Deniz Örgütü) tarafından sınıflandırılmış yanıcı, patlayıcı, zehirleyici, çürütücü radyo aktif maddeleri kapsayan ve özel taşıma ve stoklama özelliklerine sahip olan eşyadır.

Kapalı Ambar Nedir?

Eşyanın, özelliği nedeniyle, çevre ve hava şartlarından korunması amacıyla üstü ve yanları tamamen kapalı veya sadece yağmurlardan korunması amacıyla üstü kapalı depolarıdır.

Konteyner Muayene, Tam Tespit, Numune Alma İşi İçin Gerekli Belgeler ve İşlemler Nelerdir?

1. Gümrük komisyoncusu ya da firma yetkilisi özet beyan veya beyanname işlemleri için ilgili Gümrük Müdürlüğüne başvurur. 2.

Özet beyan veya beyannamelerde belirtilen konteynerlerden hangisine veya hangilerine ve ne tür işlem uygulanacağı belli olduktan sonra (Tam tespit, muayene, numune), gümrük komisyoncusu ya da firma yetkilisi evraklar ile birlikte müşteri hizmetleri bölümünden hangi konteynerler için hangi tür işlemi talep ettiğine dair liman yazılımı üzerinden iş emri alır. 3.

İş emri sistem üzerinden operasyon ve müşteri hizmetleri sistemine düşer. Müşteri hizmetleri departmanı ilgili hizmete dair masrafları tahsil eder ve sistem üzerinden onayını gerçekleştirir. Yine operasyon departmanı tarafından sistem üzerinden hizmete onayı verilir.

4. Terminal puantörleri, ilgili konteynerlere ait her iki departman onayının kullanılan el terminallerine düşmesi üzerine hizmeti gerçekleştirir ve talep gerçekleşmiş olur.

Konteyner İç Boşaltma İçin Gerekenler Nelerdir?

1. Gümrük komisyoncusu ya da firma yetkilisi yük ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar. 2.

Hangi konteyner ya da konteynerlere iç boşaltma talebi yapılacak ise, önce evrakları ile birlikte konteyner müşteri hizmetleri bölümüne uğrayarak talebini sisteme kayıt ettirir. 3.

Müşteri hizmetleri departmanından ilgili hizmete dair ücretin tahsil edilmesinin ardından onay verilir. Operasyon departmanının da onayı ile sahada el terminallerine düşen hizmet puantörlerce gerçekleştirilir.

4. Kapı çıkışta gümrüğe verilmesi gereken evraklar ile müşteri hizmetleri bölümüne konşimento kopyası teslim edilerek çıkış işlemleri gerçekleşir.

Konteyner Dolu Olarak Çıkış Yapacaksa Gerekenler Nelerdir?

1.Gümrük komisyoncusu ya da firma yetkilisi yük ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar. 2.

Hangi konteyner ya da konteynerler dolu çıkış yapılacak ise, önce evrakları ile birlikte müşteri hizmetleri bölümüne uğrayarak talebini sisteme kayıt ettirir. 3.

Müşteri hizmetleri departmanı tarafından ilgili hizmete dair ücretin tahsil edilmesinin ardından onay verilir. Operasyon departmanının da onayı ile sahada el terminallerine düşen hizmet puantörlerce gerçekleştirilir.

4. Kapı çıkışta gümrüğe verilmesi gereken evraklar ile müşteri hizmetleri bölümüne konşimento kopyası teslim edilerek çıkış işlemleri gerçekleşir.

Evyapport'ta kapı çıkışları hangi saatlerde yapılabilmektedir ?

Evyapport'ta kapı çıkışları, Pazartesi-Cumartesi günleri 07:00- 22:00, Pazar günü 07:00-19:00 saatleri arasında mesai ödemeden yapılabilir. Hafta sonları ise Global mesai ücretleri Evyapport tarafından ödenmektedir.

Konteynerin İçini Boşaltma

Konteynerin bulundukları istiften CFS (Konteyner yük istasyonu) sahasına alınıp, işçi ya da forklift ile içindeki yükün boşaltılarak araca yüklenmesinden oluşan liman hizmetidir.

Konteyner İçine Yükleme

İstifte bulunan boş ya da kısmi dolumu yapılan konteynerin CFS sahasına alınıp, işçi ya da forklift ile eşyanın araçtan konteynere yüklenmesi hizmetidir.

Konteyner Tam Tespit

Limana dolu gelen konteynerin içerisindeki eşyanın gümrük idaresinin talebiyle sayılmak ya da görülmek istenmesi halinde, konteynerin CFS sahasına alınıp tamamının boşaltılıp tekrar doldurulması halinde yapılan hizmettir.

Konteyner Muayene-Numune

Gümrük idaresinin talebiyle konteynerin bulunduğu yerde açılıp içine bakılması ya da ön tarafından numune alınması ile oluşan liman hizmetidir.

Konteyner Tartılması

Konteynerin aktarma aracı ile istiften alınarak tartılması (Aktarma hizmeti hariç), ya da konteynerin araç üzerindeyken tartıya alınması ile oluşan kantar hizmetidir.

Liman İçi Aktarma

Konteynerin boşaltma ya da tam tespit için CFS sahasına alındıktan sonra vazgeçilmesi, tartı için konteynerin aktarma aracı ile kantara götürülüp tekrar istife alınması gibi durumlarda oluşan liman hizmetidir.

Liman İçi Aktarma (Ambar önüne)

Parsiyel, tam tespit ya da müfrez mal bırakmak için konteynerin istiften alınıp ambar önüne aktarılması hizmetidir.

İç Süpürme

İç yükü boşaltılan konteynerin boşaltma sonrasında içinde kalan tozların süpürülmesidir. İç süpürme hizmeti, iç boşaltma sonrası, çıkış esnasında boş konteynerde ve iç yükleme öncesi verilir.

Shifting

Konteynerin gemi ambarında yerinin değiştirilmesi veya rıhtıma alınıp tekrar gemiye yüklenmesidir.

Lashing/Unlashing

Gemi üzerindeki konteynerlerin birbirine tutturulması ve sağlamlaştırılması için yapılan bar, “bridge” takma ve sökme işlemlerini kapsar.

Ambar Kapaklarının Açılıp Kapatılması

Konteyner gemilerinde ambar kapakları için otomatik açma kapama tertibatı olmadığı takdirde (kapaklar müsait donanıma haiz değil ise) kapağın gemiden rıhtıma, rıhtımdan gemiye veya gemi içinde hareket etmesi hizmetidir.

Terminal Hizmeti – Taşmalı Flat Konteynerlerde Sapansız

Taşmalı flat konteynerlerde konteynerin ya da malın araç üzerine “stacker” ile alınması hizmetidir.

Terminal Hizmeti – Taşmalı Flat Konteynerlerde Sapanlı

Taşmalı flat konteynerlerde konteynerin ya da malın araç üzerine sapanla alınması hizmetidir.

Terminal Hizmeti – Yat-Tekne Yükleri

Yat ya da tekne yükünün denize ya da karayolu ile çıkacak ise araç üzerine alınması hizmetidir.

Konteynerin Kâğıtla Kaplanması

İhracat yüklemesi yapılacak olan konteynerin içinin CFS sahasında kâğıt ile kaplanması hizmetidir.

Konteyner İçinin Yıkanması

Konteynerin talep üzerine yıkama istasyonuna getirilip yıkanıp-kurutulması hizmetini kapsar.

Yükün Lashing/Unlashing'i:

Konteyner içindeki malı sağlamlaştırmak için malı konteynere bağlama ya da bağlarını çözme işlemidir.

Ticari İşletmede Teslim / Ex Works (EXW)

“Ex works”, satıcının malları işletmesinde (fabrika, depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça, malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir.

Alıcı, bu noktadan itibaren varış yerine kadar, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dâhildir.

Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.

Taşıyıcıya Teslim / Free Carrier (FCA)

Bu terim, satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer ya da noktada teslimi ile son bulduğunu ifade etmektedir.

Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı, taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir.

Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satıcının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı, riziko ve masraflar alıcıya ait olacak şekilde hareket edebilir.

Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (FAS)

Bu terim, satıcının teslim yükümlülüğünün, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erdiğini ifade etmektedir. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır.

Malın yükleme, boşaltma, nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS'de sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dâhildir. Bu terim, alıcının malları ihraç için gümrükten çekmesi gerektiğini belirtir.

Alıcı doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç işlemlerini yerine getirmeyecekse kullanılmamalıdır. Bu terim yalnızca deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır.

Gemi Bordasında Teslim / Free On Board (FOB)

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur.

Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir.

Eğer gemi küpeştesi pratikte birşey ifade etmiyorsa (örneğin “roll- on”/ “roll- off” veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kullanılması daha doğru olur.

KONTEYNER EBATLARI

STANDART Kapı Ölçüleri(mm) İç Ölçüler(mm) Ağırlık Hacim
Genişlik Yükseklik Uzunluk Genişlik Yükseklik Mak. Brüt Dara Mak. Payload
20″DC233922745896235023933048022802820033
40″DC2340227412032235023933250037002880067
40″HC2340257712032235026973250038802862076
45″HC2340258513556235026983250049002760085
REEFER Kapı Ölçüleri(mm) İç Ölçüler(mm) Ağırlık Hacim
Genişlik Yükseklik Uzunluk Genişlik Yükseklik Mak. Brüt Dara Mak. Payload
20″DC REEFER2290221254512229021673048029902749027
40″HC REEFER2276247111580227524153400045202948067,5
FLAT RACK Kapı Ölçüleri(mm) İç Ölçüler(mm) Ağırlık Hacim
Genişlik Yükseklik Uzunluk Genişlik Yükseklik Mak. Brüt Dara Mak. Payload
20″FR57002335225024000272021280
40″FR117002378196040000550034500
OPEN TOP Kapı Ölçüleri(mm) İç Ölçüler(mm) Ağırlık Hacim
Genişlik Yükseklik Uzunluk Genişlik Yükseklik Mak. Brüt Dara Mak. Payload
20″OT2286225359192346228630480228028000
40″OT22892253121922338228932700400028700

Источник: https://www.evyapport.com/S.S.S.php

Kanser Tedavisinde Kateterler ve Portlar

Kanserde Port Uygulaması

Kanser tedavisi sırasında sağlık ekibi sık sık bir damar içine tedavi verir. Kemoterapi, kan transfüzyonui, intravenöz (IV) sıvılar ve antibiyotikleri bu şekilde alabilirsiniz. Sağlık ekibi muhtemelen kan örnekleri de alacaktır. Bu tedavileri daha kolay hale getirmek için, kateter veya port olarak adlandırılan tıbbi bir cihaz alabilirsiniz.

Kateter Tipleri

Kateter; yumuşak plastikten yapılmış uzun, dar ve içi boş tüplerdir. Sağlık ekibiniz damar içine ilaç vermek için bunları kullanır. Bunun için tıbbi terim intravenöz ya da IV tedavi yöntemidir.

IV tedavileri genellikle küçük bir iğne ile bir kateter aracılığıyla verilir. Bu bir intravenöz kateter veya IV olarak adlandırılır. Bir hemşire el ve ön kola iğneyi yerleştirir. Kemoterapinin yanı sıra, sıvıları veya diğer ilaçları bu şekilde alabilirsiniz.

Örneğin, bulantı giderici ilaçları IV ile alabilirsiniz.

Günlük tedavi sona erdiğinde, hemşire genellikle IV kateteri çıkarır. Damarda güvenliyse ve rahatsızlığa neden olmuyorsa, 2 ya da 3 gün boyunca kalabilir. Tedavi gerektiği her zaman yeni bir IV kateter kullanılır. Eğer damarlar için çalışırsa, çoğu kemoterapi tedavisini IV kateter yoluyla alabilirsiniz. Ama bu en iyi seçenek olmayabilir. Bunun nedeni ise:

 • Her hafta ya da birkaç gün üst üste IV gerekebilir. Bu kadar sık iğne olması rahatsız edici olabilir.
 • Hemşire damara iğneyi yerleştirmekte sık sık zorluk çekiyor olabilir.
 • Damar içine doğrudan enjekte değilse, bazı kemoterapi tipleri dokuya hasar verebilir. Kemoterapi damar çevresinde dokuya enjekte edilecekse, el veya kolun ön kısmındaki damarlar küçükse veya içine iğne yerleştirmek zorsa, bu risk daha yüksektir.

Hemşire ya da doktor daha büyük bir kateter kullanımını önerebilir. Bu üst kol veya boyun bölgesinde geniş bir damar içine gider.

Doktorunuz kateterin bu tipini tamamen derinin altına yerleştirebilir. Eğer öyleyse, port adı verilen küçük bir plastik ya da metal disk bağlanır. Bu cihaza port katater denir.

Ya da, kateterin ucu vücut dışında kalabilir. Bu da tekrar edilen uygulamalarda kolaylık sağlar. Tedavi almadığınız zaman, ucu kapalı tutulur. Bazı kateterlerin 2 veya 3 ucu vardır. Bunlara çift lümenli veya üç lümenli kateterler denir.

Bu da aynı anda birden daha fazla tedavi verilmesini sağlar.

Farklı Kateter Çeşitleri

Kateterlerin çeşitli türleri vardır, ancak benzer şekillerde çalışırlar. Hangisinin tercih edileceği birçok faktöre bağlıdır. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 • Ne kadar süre kanser tedavisine ihtiyaç duyulduğu
 • Tedavinin türü
 • Kateter bakımının ne kadar kolay olduğu
 • Maliyet

Doktorun kateteri nereye ve nasıl yerleştireceğine bağlı olarak tipi değişir. Farklı kateterler listesi aşağıdadır.

 1. Periferden yerleştirilen santral kateterler: Hemşire veya doktor, dirsek yakınında büyük bir damara yerleştirir. Sağlık ekibi hastaya bu kateter takıldığında deri ve doku uyuşturması için lokal anestezi verir.
 2. Orta-hat kateterleri, Tünelli venöz kateter veya Hickman kateter: Hemşire veya doktor, köprücük kemiği altında büyük damara bu kateteri yerleştirir. Ya da boyundan damar içine yerleştirilir. Tüp deri altına gider. Ucu genellikle göğüs üstündedir. Yerleştirildiği zaman, sağlık ekibiniz size lokal anestezi veya bilinçli sedasyon verir. Bilinçli sedasyon, gevşemeye ve uykulu hissetmeye yardımcı bir ilaçtır.
 3. İmplante port yada port kateter: Bir cerrah veya radyolog genellikle lokal anestezi veya bilinçli sedasyon ile port yerleştirir. Kateter, göğüs veya üst kol derisinin altına gider.

Port, tamamen cildin altındadır. Göğüs ya da kol üzerinde küçük bir şişlik görebilir veya hissedebilirsiniz. Ama kateterin ucunu göremezsiniz. Tedavi vermek için, hemşire ilk önce krem ile cildi uyuşturabilir. Ardından, hemşire cildi temizler ve port içine iğne yerleştirir.

Kateterler ve Portların Faydaları

Üst kol ya da boyun bölgesine yerleştirilen bir kateter, haftalarca ya da aylarca kalabilir. Sağlık ekibi bu kateteri şunları yapmak için kullanabilir:

 • İğne izleri sayısını azaltmak.
 • Kan transfüzyonları ya da 1’den fazla seferde tedavi vermek.
 • Doku ve kas hasarı riskini azaltmak. Bu damar dışına ilaç sızıntısı olursa, meydana gelebilir. Sızıntı IV kateter ile daha yüksektir.
 • Düşük trombosit sayısı gibi kanama problemleri varsa, morarma veya kanamayı önlemek için.
 • Hastane veya klinik yerine evde kemoterapi uygulaması sağlamak için. Sürekli infüzyon tedavisi bu şekilde verilir.

Portlar; haftalar, aylar ya da yıllarca yerinde kalabilir. Sağlık ekibi portları şunları yapmak için kullanabilir:

 • İğne izleri sayısını azaltmak için.
 • 1 gün daha uzun süren tedavileri vermek için. İğne portta birkaç gün kalabilir.
 • Bir seferde birden fazla tedavi veya ilaç vermek için. Eğer bu yapılırsa, portta 2 açıklık vardır.
 • 1 iğne batması ile aynı gün kan testleri ve kemoterapinin yapılması için.

Kateter ve Port Bakımı

Her kateter tipinin olası yan etkileri ve riskleri vardır. Bunlar; enfeksiyon, tıkanıklık ve pıhtı içerir. Daha az görülen sorunlar cilt altında kateter veya portta bir bükülme veya ilginçlik olmasıdır. Yan etkileri ve riskleri hakkında doktorunuz ile konuşunuz.

Kateter veya port bakımı, problem riskini azaltır. Eğer kateterin cilt dışında bir ucu varsa, etrafındaki bölgeye özel özen gösterilmelidir. Ayrıca steril sıvı ile her gün kateter temizlenmelidir. Bu sayede tıkanıklık gibi sorunlar engellenir. Rahat hissedene kadar IV bakım hizmeti yardımcı olabilir.

Doktorunuz veya hemşire kateter veya port bakımı üzerine size detaylı talimatlar verecektir. Tipik talimatlar şunlardır:

 • Katetere dokunmadan önce ellerinizi yıkayın. Bu enfeksiyonu önlemeye yardımcı olur.
 • Kapak kapalı olduğunda kateter ucuna asla dokunmayın.
 • Alanın temizlemesi ve bandaj değiştirme yönergelerini izleyin.
 • Kateter içinde bir kırık veya kesik olmasını önleyin.
 • Kateteri az miktar sıvı ile yıkayın, böylece bloke olmaz. Hemşireniz size nasıl olacağını gösterecektir.

Tamamen deri altındaki portun çok az bakıma ihtiyacı vardır. Alana bakım ile ilgili talimatlar için sağlık ekibinden destek isteyin. İyileşene kadar yönergeleri izleyin.

Kateter veya Port Problemlerinin Uyarı İşaretleri

Eğer aşağıdaki sorunlar ile karşılaşırsanız, derhal doktorunuza başvurun:

 • Alan kırmızı, şiş, ağrılı, yaralı ya da sıcak olursa
 • Fazla kanama olursa
 • Ateşlenme
 • Herhangi bir sıvı dışarı sızarsa
 • Nefes darlığı ya da baş dönmesi varsa
 • Kateter tüpü vücuttan dışarı çıkarsa

Kateter ve Portun Çıkarılması

Doktorunuz ya da hemşire artık ihtiyacınız olmadığında kateter veya portu çıkaracaktır. Eğer bir PICC hattınız varsa, gevşek hissedene kadar doktor veya hemşire tüpü hafifçe çeker ve sonra onu kaldırır. Bu genellikle zarar vermez. Normalde anestezi gerekmez.

Eğer port veya boyun ya da göğüs kateteri varsa, doktorunuz veya radyolog deride küçük bir kesi yapacaktır. Sonra yavaşça port veya kateteri kaldıracaktır. Lokal anestezi ya da bilinçli sedasyon gerekebilir.

Источник: http://www.kansertedavisi.web.tr/kanser-tedavisinde-kateterler-ve-portlar/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть