Kanserde Vücut Radyocerrahisi Nedir?

Tümörle Savaşta Son Teknoloji;CyberKnife

Kanserde Vücut Radyocerrahisi Nedir?

Tümörle Savaşta Son Teknoloji;CyberKnife

Stereotaksik radyocerrahi, radyasyon ışınlarının vücut içindeki herhangi bir tümör veya hastalıklı alana tam bir kesinlik içinde ve sağlıklı dokuları en az etkileyecek biçimde verilmesidir.

Cerrahi gerektirmeyen bu yöntem, birçok küçük tümörlerde ve değişik hastalıklarda, ameliyat ve radyoterapiye seçenek oluşturmaktadır.

Radyocerrahi sırasında vücudun dışından, vücut içindeki tümör veya hastalıklı alanı harabetmek veya büyümesini durdurmak üzere çok sayıda radyasyon ışını hedefe yönlendirilir. Yaklaşık 30 yıldır bu teknikle tüm dünyada yüzbinin üzerinde hasta tedavi edilmiştir.

Dünyada ilk kez 1994 yılında kullanılan CyberKnife® (Uzay Neşteri), stereotaksik radyocerrahi yöntemleri arasında yepyeni olanakları hastalara sunmaktadır.

Diğer Radyocerrahi Yöntemlerinden Farkı Nedir?

Uzay Neşteri, ışın kaynağını robotik kolla hareket ettirebilen ve tedavi sırasında hasta pozisyonunu gerçek zamanlı görüntülerle kontrol  edebilen tek sistemdir. – Diğer sistemlerden farklı olarak, beyin dışında omurga, omurilik ve vücudun diğer bölgelerindeki tümörlerde de kullanılır.

Omurga, omurilik ve vücudun  diğer bölgelerine radyocerrahi    uygulayabilen tek sistemdir.

– Bütün bunlara ek olarak beyin tümörlerinde istenilen büyüklükte alana ışın verebilir ve beyin tümörlerinin tedavisi için diğer radyoterapi yöntemlerinde olduğu gibi hastanın kafasına metal bir çerçeve vidalanmasına gerek yoktur.

Tedavi hangi aşamalardan oluşur?

Multi-disipliner bir çalışma grubu tarafından uygulanan CyberKnife® tedavisi için Radyasyon Onkolojisi, Nöroşirurji, Genel Cerrahi, Üroloji gibi farklı uzmanlık dalları tarafından hazırlanmış protokoller çerçevesinde hastalar değerlendirilir ve tedavinin hastaya uygun olup olmadığına karar verilir.

Doktorlar size Uzay Neşteri tedavisi uygulamasına karar verdikten sonra aşağıdaki evrelerden geçeceksiniz. Bu evreler birkaç gün içinde gerçekleştirilecektir.

1. Tedaviye hazırlık evresi: Bu evrede vücudunuzdaki tedavi edilecek alana göre değişen hazırlıklar yapılacaktır. Beyin için tedavi alacaksanız plastik materyalden yaplan, tüle benzer,  yüzünüze uygun maske yapılacak ve ardından özel tomografi ve MR görüntüleriniz alınacaktır.

Omurga, omurilik, karın içi veya göğüs içi bölgeler için tedavi alacaksanız, sayıları 3-6 arasında değişen özel işaretleyiciler yerleştirilecek, bu işaretleyicilerle birlikte özel görüntüleriniz alınacak ve tedavi sırasında sizi rahat ettirmek ve hareketlerinizi azaltabilmek için vücudunuza özel bir yatak yapılacaktır.

2.

Tedavinin planlanması evresi:

Hazırlık evresi tamamlanıp siz evinize gönderildikten sonra, ışınların tümöre çevre dokulara zarar vermeden en uygun biçimde gönderilmesi için planlama yapılacaktır. Bu evrede, hekimler ve fizik mühendisleri bir arada radyolojik görüntüleriniz üzerinde çalışarak, bilgisayarla size en uygun tedavi planını oluştururlar.

3. Tedavinin uygulanması evresi:

Size verilen gün ve saatte Uzay Neşteri uygulama bölümüne geldiğinizde tedaviniz başlatılacaktır. Tedaviniz 1-2 saat arasında bir sürede gerçekleştirilecektir. Bazı özel durumlarda tedaviniz 2-5 parçaya bölünebilir. Bu durumda her tedavi bölümü için en az 24 saatlik ara verilecektir. Her tedavi seansından sonra evinize veya işinize dönebilirsiniz.

Tümörle Savaşta Son Teknoloji: CyberKnife® (Uzay Neşteri) Nasıl Çalışır?

CyberKnife® (Uzay Neşteri)’nin en önemli iki bölümü, lineer akseleratör adı verilen ışın kaynağı ve robotik koldur. Işın kaynağı robotik kola takılıdır ve bir milimetrenin onda birine kadar hassas hareket kabiliyetine sahiptir.

Tedavi sırasında robotik kolun hassas hareketleriyle, ışın kaynağı 1200’den çok noktada durabilir. Önceden planlanan tedavinin özelliğine göre tümöre veya hastalıklı alana çok sayıda (genellikle 100-150 arasında) ışın verilir. Robotik kol ışın kaynağını her seferinde değişik bir açıya getirip durur ve bu açıdan ışını tümöre gönderir.

Tümöre ışın gönderilirken, robotik kol çevresinde yerleştirilmiş görüntü kameraları hastanın pozisyonunu tespit eder. Hastanın pozisyonunda ve dolayısıyla tümör pozisyonunda olabilecek değişiklikler, görüntü kameralarınca algılanır ve robotik kol hemen kendi pozisyonunu düzelterek ışınların tümör dışında bir alana gitmesini engeller.

Tedavi tamamlandığında tümöre verilen ışınların etkisi üst üste birikerek, tümörü harap edici veya büyümesini engelleyici sonuç elde edilirken sağlıklı dokulara zarar vermeyecek kadar az ışın verilmiş olur.

CyberKnife® (Uzay Neşteri)’nin Üstünlükleri Nelerdir?

– Kansız ve ağrısız bir işlemdir. – Diğer radyoterapi yöntemlerindeki gibi hastanın kafasına metal bir çerçeve vidalanmasına gerek yoktur. – Anestezi gerektirmez. – Nekahet dönemi yoktur. – Hedefe milimetrenin onda biri kadar hassasiyetle yönelir.

– Çevre dokulara diğer radyoterapi yöntemlerine göre, en az miktardaki ışını verir. – Robotik kol, hasta hareketlerindeki  değişiklikleri tolere ederek tedavi sırasında düzeltilebilir. – Tedavi ayaktan uygulanır.

  – Diğer yöntemlerden farklı olarak, beyin tümörlerinde kullanıldığı gibi, omurga,omurilik veya vücudun diğer bölgele-rindeki (akciğer, karaciğer, pankreas, prostat gibi) tümörlerde de kullanılabilir.

– Bazı hastaların ulaşılamaz, ameliyat edilemez veya ameliyatı çok riskli tümörlerinde tedavi seçeneği olabilir.

– İleri görüntü rehberliği ile tedavi edilen hedef gerçek zamanlı görüntüler ile izlenebilir.

Hangi Tür Kanserlerin Tedavisinde Kullanılır?

Uzay Neşteri ile hangi kanser türleri tedavi edilebilir?

Uzay neşteri ile beyin, omurga ve omuriliğin yanı, göğüs ve karındaki bazı organların iyi ve kötü huylu tümörleri, damar yumakları ve bazı fonksiyonel hastalıklar tedavi edilebilmektedir.

Источник: http://www.kanserliyiz.com/tmrle-savasta-son-teknolojicyberknife.html

Stereotaktik Radyocerrahi (SRS)

Kanserde Vücut Radyocerrahisi Nedir?

Bazen doktorlar, sorunun yeri veya tedaviye ihtiyacı olan kişinin sağlığı nedeniyle bir hastalığı ameliyatla tedavi edemezler. Beyin tümörleri, kan damarı sorunları ve bazı sinir sistemi koşulları konvansiyonel cerrahiyi kullanarak gidermek zor olabilir. Doktorlar bu sorunların bazılarını tedavi etmek için stereotaktik radyocerrahi (SRS) kullanabilirler.

SRS'de hiç kesme söz konusu değildir. Bunun yerine SRS, küçük alan gruplarına güçlü ve hedeflenen radyasyon dozları veren, etkili bir şekilde küçük bir hücre grubunu öldüren gelişmiş bir radyasyon tedavisi yöntemidir. SRS beyin dışındaki vücudun alanlarına “stereotaktik vücut terapisi” denir. “

Amacı Neden stereotaktik radyocerrahi yapılır?

SRS hassas ve güçlü bir radyasyon tedavisidir. SRS genellikle odaklanmış bir konumda çok yüksek bir radyasyon dozunun tek bir tedavisini gerektirir. Bazen birkaç tedaviyi gerektirebilir. Radyoterapi sırasında, doktorunuz tümörün veya diğer hücrelerin DNA'sına hasar vermek için radyasyon kullanır, böylece çoğalmazlar. Bu, tümör dokusunun ölmesine neden olur.

SRS başlangıçta küçük, derin beyin tümörlerini tedavi etmek için geliştirildi. Şimdi, beyindeki ve vücudun diğer bölümlerinde daha geniş bir dizi sorun için kullanılabilir.

Doktorlar bu yöntemi, ulaşılması güç veya hayati organlara yakın olan alanları tedavi etmek için kullanırlar veya vücudun içinde hareket eden tümörleri tedavi etmek için kullanırlar.

Doktorunuzun SRS ile çözümleyebileceği problemlerin örnekleri şunlardır:

 • derin beyin tümörleri
 • ameliyattan sonra rezidüel tümör hücreleri
 • pituiter tümörler
 • Gözlerin kanserleri
 • arteriovenöz malformasyonlar, karışık kan damarları olan
 • akciğer, karaciğer, karın, omurga, prostat, baş ve boyundaki tümörler
 • Parkinson hastalığı
 • epilepsi

gibi nörolojik problemler. –3 ->

Doktorlar, yaşlı yetişkinleri veya konvansiyonel cerrahiye sahip olmayanlar için SRS kullanabilirler. Bazen, birisi kanserli bir tümörü çıkarmak için ameliyat geçirdiğinde, bir doktor cerrahın kaçırmış olabileceği kalan tümör hücrelerini öldürmek için SRS'yi kullanacaktır.

Hazırlık Nasıl stereotaktik radyocerrahi için hazırlanmalısınız?

Tedaviden önce bir BT taraması veya MR gibi bir veya daha fazla görüntü taramasına sahip olursunuz. Doktorunuz, tedavi etmesi gereken tümör veya diğer yapının boyut ve konumunu anlamalarına yardımcı olmak için bir kontrast madde enjekte edebilir. Tedaviyi yapılandırmak için bir çok planlama yapılacaktır.

Altığınız herhangi bir ilaç ve sahip olduğunuz herhangi bir cihaz veya implanttan doktorunuza bildirin:

 • kalp pilleri
 • yapay kalp kapağı
 • implante pompalar
 • stentler

ayrıca aşağıdaki önlemleri alın:

 • Tedavinizin başlandığı gece yarısından sonra yemeyin.
 • Mücevher, makyaj veya saç spreyi veya köpük gibi saç ürünleri giymeyin.
 • Tedavi öncesi gözlük, kontak lensleri ve protezleri çıkarın.

Bir sağlık uzmanı, damar yoluyla sıvılar, ilaçlar ve kontrast ajanları vermek için damar içi bir çizgi başlatacaktır.

Prosedür Stereotaktik radyocerrahi nasıl yapılır?

Aşağıdakiler stereotaktik radyocerrahi ana türleridir:

 • Gama bıçağı radyocerrahisi, bir tümör gibi bir hedef bölgede 200'den daha çok odaklanmış gama ışınının yakınını hedeflemektedir. Doktorlar çoğunlukla bunu küçük ila orta büyüklükte beyinlerde veya baş boyun anormalliklerinde ve esansiyel tremor gibi işlevsel beyin bozukluklarında kullanıyorlar.
 • Doğrusal hızlandırıcı makineler , çeşitli tedavilere karşı radyasyon göndererek büyük tümörleri hedeflemek için yüksek enerjili X-ışınlarının kullanılmasını gerektirir. Buna bazen CyberKnife teknolojisi denir.
 • Doktorlar, vücuttaki daha küçük tümörler için proton kiriş veya ağır yüklü parçacık radyocerrahisi (999) kullanabilirler. Bu yöntemlerin hepsi CT, MR ve diğer yöntemlerle çok fazla görüntüleme gerektirir, böylece doktorunuz tümörünüzün nerede olduğunu ve ne kadar büyük olduğunu bilir.

Bu yöntemlerin çalışması için tamamen durmanız gerekecek. Bu, doktorunuzun etkilenen dokuların radyasyonunu hedeflemesini ve tedavinin normal dokunuzdan fazla etkilememesini sağlayacaktır. Doktorunuz size kayışlar takabilir, böylece hareket ettirilmez veya terapi sırasında hareket etmenizi önlemek için saçlı derinize yapışan özel bir yüz maskesi veya çerçeve koyabilirler.

Bir makinede kayan bir masaya yatacaksınız. Makine, radyasyon kirişlerinin açısını değiştirmek için sizi etrafında döndürebilir. Doktorlar ve hemşireler bir süre boyunca kamerada izleyecekler. Herhangi bir sorununuz varsa onlarla makinenizdeki bir mikrofon aracılığıyla konuşabilirsiniz. Bakıcı olabilecek bazı profesyoneller şunlardır:

radyasyon onkologu

 • tıbbi radyasyon fizikçisi
 • radyolog
 • dozimetrist
 • radyasyon terapisti
 • radyasyon tedavisi hemşiresi
 • Tedavi genellikle 30 dakika ile bir saat arasında sürer. Tek seferde sıklıkla gereken tek şey, ancak ek tedavilere ihtiyacınız olabilir.

Riskler Stereotaktik radyocerrahi için riskler nelerdir?

Stereotaktik radyocerrahi, aşağıdakilere neden olabilir:

yorgunluk

 • kızarıklık, şişme, soyma veya kabaran cilt gibi cilt problemleri
 • Tedavi alanındaki saç dökülmesi
 • yutkunma zorluğu
 • bulantı ve kusma > Baş ağrısı
 • Beyin özellikle de şişme
 • Uzun vadede beyindeki, omurilikte ve akciğerde değişiklikler olabilir. Radyasyon tedavileri hafifçe kanser riskini arttırır.
 • Görünüm Uzun vadeli görünüm nedir?

Uzun vadeli bakışınız doktorunuzun tedavi ettiği duruma bağlıdır. Radyasyon hedeflediği bölgedeki hücrelerin DNA'sına zarar verir. Bu hücrelerin üremesini durdurması ve öldürülmesi haftalar veya aylar sürebilir. Doktorunuz CT ve MR taramalarını, tümörün büyüklüğüne ve tedavi ettiği bölgeye bakmaya devam edecektir.

Источник: https://tr.medic-life.com/stereotactic-radiosurgery-9487

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть