Kardiyak Nedir? Ani Kalp Durması (Ani Kardiyak Ölüm) Neden Olur?

içerik

Ani Kardiyak Ölüm (SCD) Anlamı, Süreci ve NedenleriTR.WomenHealthGuide.net

Kardiyak Nedir? Ani Kalp Durması (Ani Kardiyak Ölüm) Neden Olur?

 • Ani kardiyak ölüm nedir?
 • Ani Kardiyak Ölüm Nedenleri

Kalplerin kalp atımının hızını ve ritmini kontrol etmek için kendi elektrik sistemi vardır. İmpulslar sinoatriyal düğümde (SA düğümü) üretilir ve hemen atriyum kaslarının kasılmasına neden olur. Bu, kanı ventriküllere doğru iter.

Dürtü, geciktirildiği atriyoventriküler düğüm (AV) düğümüne dahili yol boyunca ilerler. Bu, ventriküllerin atriyumla aynı zamanda kontrakt edilmemesini sağlar. Birkaç milisaniyeden sonra, impulslar AV düğümünü terk eder ve ventrikül kaslarına yayılarak kontraktürler.

Kan daha sonra ventriküllerden dışarı ve pulmoner veya sistemik dolaşım içine itilir.

Elektrik sistemi, kalp hızını gün boyunca gerektiği gibi artırabilir veya azaltabilir. Bununla birlikte ritim, aynı atriyum sözleşmesini ve daha sonra kısa bir süre sonra ventrikülleri kalır. Bu süreç yaşam boyunca süreklidir. Bazen kalp hastalığı ve diğer durumlar kalp aktivitesinin hızını ve ritmini değiştirebilir ve bu da dolaşımda çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Bu oran ve ritim anormal değişiklikler bir aritmi olarak bilinir. Bazı aritmiler yaşamı tehdit eder ve kalp aktivitesini normal kalp işlevinin tamamen durduğu ölçüde bozabilir.

Ani kardiyak ölüm nedir?

Ani kardiyak ölüm (SCD), semptomatik kalp hastalığı olmayan veya genellikle bir saat içinde semptomların erken başlangıcında olan bir kişide kalp fonksiyonunun aniden ve beklenmedik şekilde durmasıdır.

Bu, kişinin kalp krizi, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma veya nefes darlığı gibi tipik kalp hastalığı semptomlarına sahip olmadığı ve daha sonra kalp (kalp) aktivitesinin aniden durduğu anlamına gelir. Alternatif olarak, bu semptomlar aniden başlar ve bir saat içinde kalp aktivitesinin kesilmesi nedeniyle ölüm meydana gelir.

Çoğu zaman, kişi, kalp aniden durduğu ve kişinin daha önce kalp hastalığı şikayeti olmadığı başka bir “sağlıklı” kişide meydana gelen bir ölümü duyacaktır. Bu ani kardiyak ölümdür.

Semptomların ya da semptomların kısa sürmesine rağmen, bilinmeyen bir nedenden dolayı ani kardiyak ölüm gerçekleşmez. kalbin elektriksel aktivitesi olarak bilinen kalp atım hızı ve ritminde düzensizliklere yol açan anormal olur aritmiler. Bu, kardiyak fonksiyonun durduğu bir noktaya ulaşabilir – ölümcül aritmi.

Ani kardiyak ölümlerin çoğu vaka ile ilişkilidir. iskemik kalp hastalığı (IHD), kalbe oksijen ve besin eksikliğine yol açan kan duvarında bir kesinti olduğunda. Bu, miyokardiyal iskemi olarak adlandırılan kalp kasının (miyokardiyum) hasar görmesine neden olur. IHD esas olarak koroner arter hastalığıKalp duvarına kan sağlayan atardamarların tıkandığı yer.

Bununla birlikte, eğer küçük bir tıkanıklık ise, tipik olarak arteriyel lümenin% 75'inden daha az tıkanırsa, bir kişi uzun süre boyunca asemptomatik olabilir. Bu bağlamda, ani kardiyak ölüm, daha önce herhangi bir kalp hastalığı belirtisi olmayan veya semptomların başlangıcından kısa bir süre sonra gerçekleşen bir kişide ortaya çıkar. Esasen kalp hastalığı vardı, ancak asemptomatikti.

Ani Kardiyak Ölüm Nedenleri

Ani kardiyak ölüm sıklıkla ilişkilidir. taşiaritmalar. Bunlar kalbin elektrik sisteminde meydana gelen ve kalbin hızla ve anormal şekilde atmasına neden olan bir bozulma ile ilişkili düzensiz kalp atışlarıdır. Ani kardiyak ölümle ilişkili en yaygın taşiaritmi ventriküler taşikardi (VT) ve ventriküler fibrilasyon (VF).

Ventriküler taşikardi, sistemde ventriküllere düzensiz deşarj olduğunda ortaya çıkar. Ventriküler fibrilasyon, impulsların ventriküler iletim sisteminde kendiliğinden ortaya çıktığı ve kalbin titremesine neden olduğu yerdir.

Her iki durumda da, ventriküller kanla yeterince dolduramaz ve kanı tamamen dışarı pompalar. Ani kalp ölümüne neden olan ölümcül aritmilerin çoğu vakası çoğu zaman kalbin elektrik iletim sistemi içindeki kusurlardan kaynaklanmaz.

Bunun yerine, dürtülerin deşarjını etkileyen kalp kasının (miyokardiyum) yapısal kusurlarından kaynaklanır.

Daha önce bahsedildiği gibi, çoğu vaka koroner arter hastalığı ile ilişkilidir. Bu, yağlı plakların birikmesi nedeniyle en çok kalbe kan sağlayan koroner arterlerin daralmasıdır (ateroskleroz) ve ayrıca bir kan pıhtı ya da vazospazm ile birleştirilmiştir.

Ani kardiyak ölümün diğer nedenleri arasında şunlar bulunur:

 • Aort kapak darlığı ve mitral kapak prolapsusu gibi kalp kapak hastalığı.
 • Kalp kasının iltihabı (miyokardit)
 • Koroner arterlerin doğumdan kaynaklanan yapısal kusurları (konjenital)
 • Kalp kası hastalığı (kardiyomiyopati)
 • Aile öyküsü
 • Önceki miyokard infarktüsü (kalp krizi)
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Kardiyak aritmiler
 • Büyütülmüş kalp (kardiyomegali)
 • Şoklara yol açan ciddi kan kaybı
 • Oksijen yoksunluğu
 • Özellikle kokain ve metamfetamin kullanımı ile uyuşturucu kullanımı

Ani sistemik ve metabolik hastalıklar da ani kalp durmasından sorumlu olabilir. Koroner arter hastalığının ani kardiyak ölüme neden olduğu sıklığı nedeniyle ilişkili risk faktörleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu içerir :

 • Hipertansiyon – yüksek tansiyon
 • Hiperlipidemi – kandaki yüksek seviyelerde lipit (kolesterol, trigliserit).
 • Şeker hastalığı
 • Sigara içiyor

Hakkında daha fazla bilgi edinin Ani Kardiyak Ölümde İlk Yardım.

Ani Kardiyak Ölüm (SCD) Anlamı, Süreci ve NedenleriÖnemli Yayınlara Link”>”>

Источник: //tr.womenhealthguide.net/ani-kardiyak-olum-scd-anlam-sureci-ve-nedenleri-4627

Ani Kardiyak Arrest – Kalp sağlığı – 2019

Kardiyak Nedir? Ani Kalp Durması (Ani Kardiyak Ölüm) Neden Olur?

 • Ani kalp durması, kalp aniden etkin bir şekilde durmayı bıraktığında ve kalp tarafından kan dolaşımdığında meydana gelen bir durumdur; Ani kardiyak arrest geçiren bireylerin yaklaşık% 95'i bu durumdan ölmektedir.
 • Ani kalp durması genellikle kalbin vücuda kan pompalamasını durdurmasına neden olan aritmi (düzensiz kalp atışı) nedeniyle oluşur.
 • Tanısı koroner arter hastalığı ani kardiyak arrest için önemli bir risk faktörüdür.
 • Ani kalp durması riski taşıyan kişiler arasında koroner arter hastalığı, şiddetli fiziksel stres, kalpte elektriksel veya yapısal değişiklikler olan kişiler ve kalıtsal kardiyak rahatsızlıkları olanlar bulunur.
 • Ani kalp durmasının ilk belirtisi, bilinç kaybı (bayılma) ve / veya kalp atışı veya nabız kaybı olabilir; Bazı bireylerde ani bir kalp durması meydana gelmeden önce bir yarış kalp atışı, baş dönmesi, göğüs ağrısı ve nefes darlığı, bulantı veya kusma olabilir – birçok kişinin hiçbir belirti yoktur ve sadece çökmesi söz konusudur.
 • Ani kalp durması genellikle ortaya çıktıktan sonra teşhis edilir: doktorlar, EKG, MUGA, kardiyak kateterizasyon, elektrofizyoloji testleri ve altta yatan nedenleri belirlemek için bir tutukluluktan hayatta kalan hastalar üzerinde yapılan kan testleri gibi testleri kullanabilirler.
 • Ani kalp durması tedavisi, kalbe normal bir ritmi geri döndürmek için kalbi şok edebilmek için bir defibrilatör gerektirir; Bu defibrilasyon ani kardiyak arrestin etkili olabilmesi için birkaç dakika içinde yapılmalıdır.
 • Ani kalp duruşmalarının önlenmesi, koroner arter hastalığını önlemek için yaşam tarzı değişiklikleri, sağlıklı diyetler, stresin azaltılması ve düzenli egzersiz yapılması gibi kardiyak arreste katkıda bulunan bilinen nedenleri azaltma merkezlerini önleme; kalp problemleri olan, uygun ilaçları alan ve yaşam tarzlarını ayarlayan kişiler için risk azaltılabilir – ani kardiyak arrest ve elektrofizyolojik problemleri olan birkaç kişi, aritmiyi otomatik olarak algılayan implante kardiyak defibrilatörden (ICD) faydalanabilir. daha sonra hastanın kalbini tekrar normal bir ritim haline getirin.

* Charles P. Davis, MD, PhD tarafından Gerçekler

Ani Kardiyak Tutuklama Nedir?

Ani kalp durması (SCA), kalbin aniden ve beklenmedik bir şekilde atmayı bıraktığı bir durumdur. Bu olduğunda, beyne ve diğer hayati organlara kan akar.

Ani kalp durması genellikle birkaç dakika içinde tedavi edilmezse ölüme neden olur.

genel bakış

Ani kalp durmasını anlamak için kalbin nasıl çalıştığını anlamaya yardımcı olur. Kalp, kalp atışının hızını ve ritmini kontrol eden dahili bir elektrik sistemine sahiptir. Elektrik sistemi ile ilgili sorunlar, aritmiler (ah-RITH-me-ahs) denilen anormal kalp ritimlerine neden olabilir.

Birçok aritmi var. Bir aritmi sırasında, kalp çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz bir ritim ile geçebilir. Bazı aritmiler kalbin vücuda kan pompalamasını durdurmasına neden olabilir. Bunlar ani kalp durmasına neden olan aritmilerdir.

Ani kalp durması kalp krizi ile aynı değildir. Kalp kasının bir kısmına kan akışı engellendiğinde kalp krizi oluşur. Kalp krizi sırasında kalp genellikle birdenbire atmayı durdurmaz. Bununla birlikte ani kalp durması, kalp krizinden sonra veya iyileşme sırasında olabilir.

Kalp hastalığı olan kişiler ani kalp durması riskini artırmaktadır. Ancak, ani kalp durması, ani kalp durması için sağlıklı görünen ve bilinen herhangi bir kalp hastalığı veya diğer risk faktörleri olmayan kişilerde görülür.

Görünüm

Ani kalp durması olan kişilerin yüzde doksan beşi ondan ölüyor – en çok birkaç dakika içinde. Ani kardiyak arrestin defibrilatör ile hızlı tedavisi hayat kurtarıcı olabilir. Bir defibrilatör, normal ritmini geri döndürmek için kalbe elektrik çarpması gönderen bir cihazdır.

Genellikle havalimanı ve ofis binaları gibi halka açık yerlerde bulunan otomatik dışsal defibrilatörler (AED'ler), ani kalp durması geçiren kişilerin hayatlarını kurtarmak için yandaşlar tarafından kullanılabilir.

Ani Kardiyak Tutuklamanın Nedenleri Nelerdir?

Ani kalp durması vakalarının çoğu (SCA) ventriküler fibrilasyon v-fib'e bağlıdır). V-fib, bir tür aritmidir. V-fib'de, ventriküller (kalbin alt odaları) normal olarak geçmez. Bunun yerine, çok hızlı ve düzensizce titriyorlar.

Bu olduğunda, kalp çok az ya da vücuda hiç kan pompalamaz. Birkaç dakika içinde tedavi edilmezse V-fib ölümcül olabilir.

Kalpteki diğer elektrik sorunları da ani kalp durmasına neden olabilir. Örneğin, kalbin elektrik sinyallerinin hızı çok yavaşlar ve durursa ani kalp durması meydana gelebilir. Kalp kası kalbin elektrik sinyallerine tepki vermezse ani kalp durması da oluşabilir.

Bazı faktörler ani kalp durmasına yol açan elektrik sorunlarına neden olabilir. Bu faktörler şunları içerir:

 • Kalp kasına kan akışını azaltan koroner arter hastalığı (CAD)
 • Kalpteki anormal elektriksel aktivite riskini arttıran şiddetli fiziksel stres
 • Kalbin elektriksel aktivitesini bozan kalıtsal bozukluklar
 • Kalpteki yapısal değişiklikler, elektrik sinyallerinin anormal şekilde yayılmasına neden olur

Ani kardiyak arrestin nedenlerini ve bunları nasıl önleyeceğini bulmaya çalışmak için çeşitli araştırmalar yapılıyor.

Koroner arter hastalığı

CAD, koroner arterlerde plak (plak) adı verilen bir yağ materyali oluştuğunda ortaya çıkar. Bu arterler kalp kaslarınıza oksijen açısından zengin bir kan sağlar.

Plak arterleri daraltır ve kalp kasına kan akışını azaltır. Sonunda, bir plak alanı yırtılarak plağın yüzeyinde bir kan pıhtılaşması meydana gelebilir.

Bir kan pıhtısı, oksijen bakımından zengin kanın, arter tarafından beslenen kalp kasının kısmına çoğunlukla veya tamamen akmasını engelleyebilir. Bu kalp krizi neden olur.

Bir kalp krizi sırasında, bazı kalp hücreleri ölür ve yara izi dokusu ile değiştirilir. Bu kalbin elektrik sistemine zarar verir. Yara dokusu, elektrik sinyallerinin kalp boyunca anormal şekilde yayılmasına neden olabilir. Bu değişiklikler tehli ventriküler aritmiler ve ani kalp durması riskini artırır.

CAD, yetişkinlerde ani kalp durması vakalarının çoğunun sebebi gibi görünmektedir. Bununla birlikte, bu erişkinlerin çoğunun ani kardiyak arrest geçirmeden önce KAH belirtileri veya semptomları yoktur.

Fiziksel stres

Bazı fiziksel stres türleri, kalbin elektrik sisteminin bozulmasına neden olabilir. Örnekler şunları içerir:

 • Yoğun fiziksel aktivite. Hormon adrenalin yoğun fiziksel aktivite sırasında serbest bırakılır. Bu hormon başka kalp problemleri olan kişilerde ani kalp durmasına neden olabilir.
 • Çok düşük kan seviyesi potasyum veya magnezyum. Bu mineraller, kalbin elektrik sinyalinde önemli bir rol oynar.
 • Majör kan kaybı.
 • Ciddi oksijen eksikliği.

Kalıtsal Bozukluklar

Bazı ailelerde aritmiler olma eğilimi vardır. Bu eğilim kalıtsaldır, yani ebeveynlerden çocuklara geçilir. Bu ailelerin üyeleri ani kalp durması riskini artırabilir.

Aritmilere yakalanma olasılığınızı arttıran kalıtsal bir bozukluğun bir örneği uzun QT sendromudur (LQTS). LQTS, kalp kas hücrelerinin yüzeyindeki küçük gözeneklerle ilgili problemlerden dolayı kalbin elektriksel aktivitesidir. LQTS ani, kontrol edilemeyen, tehli kalp ritimlerine neden olabilir.

Yapısal kalp problemlerini miras alan kişilerde ani kalp durması riski de artmış olabilir. Çocuklarda birçok ani kalp durması vakası bu sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Kalpteki Yapısal Değişiklikler

Kalbin normal boyutunda veya yapısındaki değişiklikler elektrik sistemini etkileyebilir. Bu değişikliklerin örnekleri arasında yüksek tansiyon veya ileri kalp hastalığı nedeniyle genişlemiş bir kalp bulunur. Kalp enfeksiyonları da kalpteki yapısal değişikliklere neden olabilir.

Ani Kardiyak Arrest İçin Kimler Risk Altındadır?

Ani kalp durması çoğu kez otuzlu yaşların ortalarında kırklı yaşların ortalarına kadar görülür. Erkekleri iki kat daha fazla kadın olarak etkiliyor gibi görünüyor.

Ani kalp durması, çocuklarda ani kalp durması olasılığını doğuran problemler olmadıkça nadiren görülür. Her yıl sadece çok az sayıda çocuğun ani kalp durması var.

Ana Risk Faktörleri

Ani kalp durması için başlıca risk faktörü teşhis edilmemiş koroner arter hastalığıdır (CAD). Ani kardiyak arrest geçiren kişilerin çoğunun bir dereceye kadar KAH olduğu bulunmuştur. Bu insanların çoğu, ani kalp durması gerçekleşene kadar CAD'lerinin olduğunu bilmiyorlar.

CAD'leri “sessiz” – yani, hiçbir belirti veya semptom yok. Bundan dolayı, doktorlar ve hemşireler bunu tespit etmedi. Ani kardiyak arrest çoğu vakada sessiz KAH olan ve ani kalp durması öncesinde bilinen kalp hastalığı olmayan kişilerde görülür.

Ani kalp durması olan birçok insanın da ani kalp durması gerçekleşmeden önce sessiz veya tanısı olmayan bir kalp krizi vardır. Bu insanların kalp krizi geçiren belirgin belirtileri yok ve bir tane bile olduklarını bile bilmiyorlar. Kalp krizi geçirme olasılığı, kalp krizinden sonraki ilk 6 ay içinde daha yüksektir.

Diğer Risk Faktörleri

Ani kalp durması için diğer risk faktörleri şunlardır:

 • Aritmilere yatkın hale getiren kişisel veya aile ani kalp durması veya kalıtsal bozukluk hikayesi
 • Aritmilere sahip olma tarihi
 • Kalp krizi
 • Kalp yetmezliği
 • Uyuşturucu kullanımı ya da aşırı alkol alımı

Источник: //tr.thehealthylifestyleexpo.com/sudden-cardiac-arrest-90072

Ani Kardiyak Ölüm Nedir?

Kardiyak Nedir? Ani Kalp Durması (Ani Kardiyak Ölüm) Neden Olur?

Memorial Sağlık Grubu Kardiyoloji Bölümü uzmanları, ani kardiyak ölümler hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Ani kalp durması, ölüm nedenlerinin birinci sırasında yer almaktadır. Amerika’da yapılan istatistiksel çalışmalarda yılda görülen ani kardiyak ölüm sayısı, 300-400 bin civarındadır. Almanya’da her gün ortalama 300 kişi ani kalp durması nedeniyle yaşamını kaybetmektedir.

Türkiye’de de, yeterli istatistiksel veri olmamakla birlikte bu sayı yıllık 70 bin civarındadır.

Son günlerde özellikle sporcularda ani ölümlerin görülmesi, stadyumlarda genç bir sporcunun aniden yere yığılması ve dakikalar içinde kaybedilmesi ve hiç bir şey yapılamaması bu konuya tekrar gündeme taşıdı.

Ani kardiyak ölüm riskini artıran unsurlar nelerdir?

Bazı kalp hastalıkları ani kardiyak ölüm riskini artırmaktadır. Bunlar; koroner kalp hastalıkları, kardiyomiyopatiler, kalp kapak hastalıkları, miyokarditler, doğumsal kalp hastalıkları, primer ritim bozuklukları ile ilaçlar ve bazı toksik maddelerdir.

Ani kardiyak ölüm öncesi ne gibi belirtiler ortaya çıkar?

Ani ölüm öncesi sık görülen şikayetler; çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, göz kararması ve fenalık hissidir. Bazen de hiç bir şikayet olmadan yere yığılma biçiminde seyreder. O güne kadar bazı belirtiler verebilir ya da hiçbir belirti vermeksizin ilk olay ölümle de sonuçlanabilir.

Ani kardiyak ölümde yaşın önemi var mı?

Ani kardiyak ölüm, her yaşta görülebilir. Elbette ilerleyen yaşlarda bazı hastalıkların sıklığı arttığı ve patoloji giderek ilerlediği için, bu hasta gruplarında ani kardiyak ölüm ilerleyen yaşlarda daha sıktır (koroner arter hastalığı gibi).

Doğumsal kalp hastalıklarında ya da primer ritim bozukluğuna bağlı olarak ani kardiyak ölüm hemen her yaşta, özellikle gençlerde sıktır. Ani kardiyak ölümlerin yüzde 19’u, 1 ila 15 yaş arası çocuklarda görülür.

Genel sıklığı erişkinlerle kıyaslandığında oldukça düşüktür

.

Ani kardiyak ölümde cinsiyetin önemi var mı ?

Erkeklerde ani kardiyak ölüm kadınlara oranla 3- 4 kat daha sıktır. Hatta bu oran 45-60 yaş arasında 7 kata kadar çıkar.

Risk faktörleri nelerdir?

Ani kardiyak ölümlerin yüzde 70’inde altta yatan neden, koroner arter hastalığıdır.

Bu hastalığın risk faktörleri olan hipertansiyon, diyabet, sigara, aile anamnezi, obezite, sedanter yaşam aynı zamanda ani kardiyak ölümler için de geçerlidir.

Ani ölüm riskini azaltmak için tüm bu risk faktörlerinin kontrolünden geçmek gereklidir. Konjenital kalp hastalıkları, tanısı konulduğunda çoğunlukla cerrahi ya da ilaçlarla tedavi edilebilen hastalıklardır.

Primer ritim bozuklukları ise (uzun QT sendromu, kısa QT sendromu, WPW sendromu, brugada sendromu, aritmojenik sağ ventrikül displazisi…) seyrek ancak geniş bir yelpaze gösteren hastalıklar grubudur. Bu hastalıklarda genellikle EKG, holter takipleri ile tanı konulur ve tedavi planlanır.

Tanı Metodları:

 • Anamnez ve fizik muayene
 • EKG
 • Teleröntgenogram
 • Ekokardiyografi
 • Holter, olay kaydediciler
 • Kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyografi
 • Elektrofizyolojik çalışma
 • T-wave alternans

Hangi hastalara ne tür uygulamalar yapılabilir?

Ailesinde ani kardiyak ölüm olanlar, hemen iyi bir kardiyoloji merkezine başvurmalıdırlar. Genel olarak tüm ailenin taranarak incelenmesi ideal yoldur. Yaptıkları iş nedeniyle büyük sorumluluk taşıyan pilotlar, emniyet görevlileri, tren ve otobüs şoförleri ve tabii ki sporcular üstünkörü bir muayene değil, iyi bir kardiyolojik değerlendirmeden geçirilmelidirler.

Şüpheli olgulara daha fazla neler yapılabilir?

Özellikle ritim bozukluğu saptanan olgularda elektrofizyolojik işlem yapılarak ritim bozukluğunun adı konulmalı ve mümkün ise küratif tedavi (RF ablasyon) yapılmalıdır.

Yaşamı tehdit eden bazı ritim bozuklukları (kardiyomiyopatilerde olduğu gibi) küratif olarak tedavi edilemez. Bu durumda ritim bozukluğunu önlemeye çalışan bazı ilaçlar düşünülebileceği gibi, pacemaker ve ICD (kardiyak defibratör) de bir tedavi seçeneği oluşturur.

İnsan yaşamını tehdit eden ritim bozuklukları (ventrikül taşikardi, ventrikül fibrilasyonu) ağır eforlar sırasında ortaya çıkabildiği gibi (atletlerde ve futbolcularda) bazen bazı gıdaların alınması sonrasında ya da kalple ilgili (ritim düzeltici ilaçlar) olan veya olmayan bazı ilaç tedavilerinde (mide barsak sistemi hastalıklarında kullanılan bazı ilaçlar, antibiyotikler) ortaya çıkabilir. Bu tür hastalar ilk ritim bozukluğunda kaybedilmezlerse sıkı bir incelemeye tabi tutulmalı ve altta yatan neden ortaya konularak tedavi buna göre planlanmalıdır. Ayrıca ritim bozukluğunu tetikleyebilen faktörlerden de olabildiğince uzak durulmalıdır.

Elektrofizyolojik İşlem

Daha önce ani kardiyak ölüm riskini reanimastyon defibrilasyon desteği ile atlatmış olanlara invaziv bir test olan elektrofizyolojik işlem önerilmelidir. Bu işlem koroner anjiyojrafi laboratuvarında özel cihazlar desteği ile kalbin elektriksel stabilite-instabilitesini belirlemek amacıyla yapılır.

İşlem ortalama otuz dakika sürer ve hasta için önemli bir sıkıntı oluşturmaz. Hasta aynı gün taburcu edilir. Hastada ani kardiyak ölüme yol açan ritim bozukluğu işlem esnasında uyarılabilirse, bu hastalar her an ani kardiyak ölüm riski ile yüz yüzedirler.

Bu nedenle bu hastalara kardiyak defibilatör takılması gereklidir.

T dalga alternansı

Son yıllarda elektrofizyolojik işleme alternatif olarak getirilen ve invaziv olmayan ani kardiyak ölüm riskini belirlemede kullanılabilecek bir testtir.

Efor testi laboratuvarında 15 dakika içinde yapılabilen zahmetsiz, kolayca uygulanabilen ve hemen sonuç veren bir testtir.

Daha önce ani kardiyak ölüm riskini atlatanlara, bu kişilerin yakın akrabalarına ve büyük sorumluluk gerektiren görevlerde bulunanlara (pilotlar, makinistler, emniyet görevlileri ) önerilebilir.

Ani kalp durmasına karşı hayat kurtarıcı: Defibrilatörler

Reanimasyon denilen yeniden yaşama döndürme işleminin bir parçası olan defibrilasyon işlemi yapılmaksızın bu hastaların kurtarılmaları olası değildir.

Toplum sağlığı sorunu halini alan ani kalp durmasının önlenmesinde, yoğun halk tabakalarının bulunduğu tren istasyonları, otobüs terminalleri, stadyumlar, pazarlar gibi kalabalık yerlere otomatik eksternal defibrilatörler yerleştirilmesi giderek yaygınlaştırılmaktadır.

Bu aygıtlar ilkyardımda bulunan kişiyi kısa, anlaşılır sesli talimatlarla ve net ekran sembolleriyle, kurtarma işlemi esnasında yönlendirir. Bu cihazlar defibilasyon kararını, hastanın üzerine konulduğu anda kendisi verebilecek kapasiteye sahiptir.

10 saniye içerisinde EKG analizi yapar, defibrilasyon işleminin gerekli olup olmadığına karar verir ve otomatik olarak elektrik enerjisi uygularlar.

Böylece evde, markette, okullarda, kamusal kurumlarda, stadyumlarda bulundurulan bu cihazlar yaşam kurtarır. Ayrıca bu cihazların kalabalık mahallerde bulunduğunun bilinmesi, topluma psikolojik bir güven verir.

Bu cihazların nasıl kullanılacağı sadece bir gün süren bir eğitimle öğrenilebilir.

Sağlık personelinin dışında güvenlik görevlileri, itfaiyeciler, jandarma ve polis gibi emniyet görevlileri bu cihazları rahatlıkla kullanarak etraflarında oluşabilecek ani kalp ölümlerini asgariye indirebilirler.

Güncellenme Tarihi: 29 Mart 2018 Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2009

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: //www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/ani-kardiyak-olum-nedir/

Ani Kalp Krizi Belirtileri ve İlk Müdahale Nasıl Yapılmalıdır?

Kardiyak Nedir? Ani Kalp Durması (Ani Kardiyak Ölüm) Neden Olur?

Aniden kalp durması, kalp fonksiyonunu yitirmesi, nefes alamama ve bilinç kaybı aniden gelişir ve kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanacak kadar ciddi bir durum olmaktadır.

Ani Kalp Krizi

Ani kalp durmasının beraberinde bilinç kaybı da yaşanması sonucunda kişilerin hayatını ciddi oranda tehdit edecek bir durum olacaktır. Ani kalp durmasının genellikle kalbinizde oluşan elektriksel rahatsızlıktan kaynaklanacaktır. Bu durum kalbin kan pompalamasını bozacaktır.

Sonuç olarak da vücudun geri kalan kısmına kan akışını durduracaktır. Ani kalp krizleri, normal yaşanmakta olan kalp krizinden farklı olmaktadır. Normal yaşanmakta olan kalp krizi, Kalbin atardamarlarının tıkanması sonucunda kalp kaslarına kan ulaşmadığı durumlarda ortaya çıkacaktır.

Bununla birlikte insanlarda kalp krizi bazen ani bir kalp durmasına da yol açabilecek elektriksel rahatsızlığın oluşmasını da tetikleyecektir. 

Ani gelişen kalp krizi çok acil müdahale edilmesi gerekmektedir. Eğer ki hastaya bir an önce tedavi edilmemesi durumunda ani kalp ölümlerine de neden olacaktır.

Bu durum hızlı bir şekilde tıbbi bakımın yapılmasına ve hastayı hayata döndürmeyi hedefleyecektir.

Kardiyopulmener resüsitasyonun uygulanması, bir defibrilatör ile tedavi edilmesi gibi müdahaleler yapılarak hastayı hayata döndürülmesi gerekmektedir.

Ani Kalp Krizi Belirtileri

Ani gelişmekte olan kalp krizinin belirtileri çok şiddetli ve bir anda olan bir durumdur. Göğüs ağrısının bir anda aniden yaşanması sonucunda kişinin bilincini yitirmesi ile sonuçlanacaktır.

Birçok kişi düzensiz kalp atışlarının ve hızlı kalp atışları sonucunda aslında bir kalp hastalığı yaşadığının farkına varabilir.

Fakat ani gelişen bir krizin bir anda olacağı için kişinin herhangi bir belirtisi olmadan da bir anda olabilecek bir durumdur.

 • Ani kalp ağrısı;
 • Nabzın olmaması;
 • Nefes alamaması;
 • Bilincini yitirmesi.

Gün içerisinde ani kalp krizi geçirecek olan bir kişinin sıklıkla yorgun olduğu gözlemlenmektedir. Bayılma yaşayacağı gibi, baş dönmesi ve göğüs ağrısı şiddetlidir.

Nefes darlığı ve soluk soluğa nefes alıp verecektir. Birçok kişide halsizlik, çarpıntı, kusmanın da olması söz konusu olabilir.

Fakat birçok durumda ani kalp durmasının herhangi bir belirti vermeden hızlı bir şekilde gelişecektir.

Hastanın gün içerisinde beklenmedik bir şekilde hızla kendisini yorgun ve halsiz olması durumunda, düzensiz kalp atışlarını hissetmesi, bir anda hışıltı şeklinde nefes almaya başlaması, nefes problemleri geçirmesi gibi ve bayılma yaşanması durumunda bir an önce vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gerekmektedir.

Ani Kalp Krizi Nedenleri

Kalbin sinir bağlantılarının elektriksel uyarılmaya ihtiyacı vardır. Bu durum kasların aksine kalbin de kendi elektrik simülasyonu bulunması sağ bölge içerisinde bulunan sinüs düğümü hücre grubu kalbin hızını kontrol ederek senkronize olacak şekilde kanı pompalamayı sağlayacaktır.

Sinüs düğümlerinde elektriksel uyarılması sonucunda kalbin akışıyla alakalı bir şekilde ters bir durum meydana gelmesi sonucunda kalbin çok hızlı ve düzensiz bir şekilde aritmi oluşmasına neden olur.

Ani kalp krizinin en yaygın nedenleri arasında ventriküler fibrilasyon olarak bilinen bir durum meydana gelecektir. Bunun sonucunda kanı pompalamak yerine düzensiz elektrik sinyalleri sonucunda durmasına neden olacaktır.

Ani kalp krizinin meydana gelmesinin altında birçok neden bulunmaktadır. Kişinin uyuşturucu kullanması, göğse bir darbe alması sonucunda bu durum gerçekleşebilir. 

Ayrıca ani kalp krizine neden olan bir takım kalp hastalıkları da bulunmaktadır. Koroner arter hastalığı kan akışının azalması sonucunda meydana gelen kalp krizini tetikleyecek bir durumdur.

Normal kalp krizi geçiren bir kişiden aniden kalp durması görülebilir.

Kardiyomiyopati yani büyümüş kalp hastalığı olan, kalp kapak hastalığı yaşayan ya da doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya gelen çocuklarda oluşabilecek bir durumdur.

Ani Kalp Krizi İlk Müdahale

Kalbin hızlı bir şekilde durması sonucunda kişilerin oksijen eksikliği yaşamaları söz konusu olacaktır. Bu durum kan eksikliği oluşmasına sebep olacağı için birkaç dakika bile olsa kalp durduğunda beyne kan pompalamaz. Bu durum beynin oksijensiz kalmasına neden olur ve sonuç olarak beyin hasarının oluşmasına neden olabilir.

Ani kalp krizi sonrasında ciddi oluşan beyin hasarının kalp krizinden sonra ilk 4 ya da 6 dakika içerisinde ortaya çıkacak olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle de kalp krizi geçiren birini gördüğünüz zaman hemen nabzına bakmalı, nefes alıp almadığı kontrol edilmeli ve bir an önce müdahale edilmesi gerekmektedir.

Düşmüş bir insanla karşılaştığınız zaman ilk olarak 112 Acil Servisi aramalı ve Ambulans çağırmalısınız.

Hastanın hayati fonksiyonları kontrol edilir. Kişinin rahat bir şekilde nefes alması sağlanması için kemer, kravat, gömlek düğmesi gibi kendisini sıkacak kıyafetlerinin hızlı bir şekilde gevşetilmesi gerekmektedir.

Kişinin kalbinin tekrardan hızlı bir şekilde atmasını sağlamak için kalp masajı yapmalısınız. Fakat bunu ilk yardım eğitimi almış olan bir kişinin yapması daha uygun olacaktır.

Kimse yoksa ve siz hastanın nefes almadığını fark etmeniz sonucunda iki elinizi üst üste koyup, hastanın kalbinin üstüne göğüs kafesine koyup kalp masajı yapmaya başlayın. Bu masajı yaparken kalp masajını sayın ve 30 kere göğüs kafesine baskı uyguladığınız zaman nefes alıp almadığını kontrol etmelisiniz.

112 Acil servis ekibi olay yerine gelene kadar çok soğuk kanlı olmanız ve hastaya kalp masajı yapmaya devam ederek hastanın hayatını kurtarabileceksiniz.

(1 votes, average: 5,00 5)
Loading…

Источник: //kalpritmi.com/ani-kalp-krizi.html

Ani Kardiyak Ölüm ve Kalp Krizi

Kardiyak Nedir? Ani Kalp Durması (Ani Kardiyak Ölüm) Neden Olur?

Genç yaşlı demeden aniden kalbi durup ölenleri duyuyoruz. Halı sahada futbol oynarken, balkonda çay içerken, işyerinde çalışırken, hatta uyurken… Ani kardiyak ölüm kalbin aniden, bilinmedik bir şekilde durmasıyla ilişkili.

30’lu ve 40’lı yaşlarda daha yaygın; erkeklerde kadınlara oranla daha sık gözlemleniyor. 30 yaşın altı ani ölümlerin çoğunluğu Aritmi veya kalıtımsal kardiyomiyopati yüzünden gerçekleşiyor. Genetik nedenlerin katkısı da önemli.

Ani kardiyak ölümle kalp krizinin farkı ne?

Aslında benzerlikleri yok. Ani kardiyak ölüm kalp krizinden farklı bir durum. Ancak Kalp krizi sırasında da oluşabiliyor. 

Kalp krizinin temel nedeni kan pıhtıları. Damarlardan biri ya da daha fazlası tıkanıyor. Kalp kaslarına yeterli temiz kan gidemiyor. Oksijenli kan kalbe ulaşamayınca kalp zarar görüyor. Sonuç: kalp krizi. 

Ani kardiyak ölüm bunun tam tersi. Kalpteki elektriksel sistem arızalanıyor, bir anda düzensiz çalışmaya başlıyor. Kalp atışları gittikçe hızlanıyor. Karıncıklar o kadar hızlı çarpıyor ki vücuda kan pompalayamıyor. İlk birkaç dakika en büyük teh beyne kan gitmemesi ve kişinin bilincini kaybetmesi. Acil müdahale yapılsa bile ölümcül riski var.

Ani kardiyak ölüm neden oluyor?

Ani kardiyak ölümlerin büyük çoğunluğu kalpteki ritim bozukluğuyla, aritmiyle ilişkili. En tehli aritmi türü karıncık fibrilasyonu.  Karıncık fibrilasyonu sırasında kalp kan pompalayamıyor. Ölüm sadece birkaç dakika içerisinde gerçekleşiyor. 

Risk faktörleri

Ani kardiyak ölüm riskini arttıran bir sürü faktör var:

•    Daha önce bir kalp krizi geçirmiş olup kalbinin büyük bölümü zarar görenler. Ani kardiyak ölümlerin %75’inde önceden yaşanmış kalp krizine rastlanıyor.•    Kalp krizini izleyen ilk altı ay da epey riskli. •    Koroner arter hastalığı bulunanlar.

•    Koroner arter hastalığının risk faktörleri sigara, ailenin sağlık geçmişinde kardiyovasküler sorunlar ve kolesterol. •    Taşikardiyle bağlantılı %40’tan az ejeksiyon fraksiyonu olanlar.•    Daha önce ani kalp durması yaşamış olanlar.•    Aile geçmişinde ani kalp durması ya da ani ölüm olanlar.•    Ailenin sağlık geçmişinde aritmi olanlar.

•    Kalp krizi sonrası taşikardi ya da karıncık fibrilasyonu yaşamış olanlar.•    Daha önce damar anormallikleri ya da doğumsal kalp sorunları yaşamış olanlar.•    Kalp yetmezliği yaşayanlar.

•    Dilate kardiyomiyopati sorunu olanlar (Kalbin büyüdüğü, kasılma gücünün azaldığı bir hastalık)•    Hipertrofik kardiyomiyopati olanlar (Karıncıkları etkileyen zayıflamış bir kalp kası.)•    Kandaki potasyum ve magnezyum seviyesinde belirgin düşüş olanlar.

•    Obezite.

•    Diyabet.•    Uyuşturucu bağımlılığı.•    Kalbin ritmine zarar verebilen proaritmi ilaçları kullananlar.

Ani kardiyak ölüm önlenebilir mi?

Ani kardiyak ölümü önlemenin kesin yolu yok. Alacağınız bazı önlemlerle riski en aza indirmeniz mümkün. Özellikle de yukarıda saydığımız risk faktörlerinden sizde de varsa harekete geçmeniz gerekiyor.

Tedavi sonrası takip için doktorunuzla konuşmak. Doktorunuz onu ne sıklıkla ziyaret etmeniz gerektiğini söyleyecektir. Sizin yapmanız gerekense randevuların hiçbirini atlamamak.

Bu randevularda doktorunuz birkaç testle kalbinizin durumuna bakacak. 

Ejeksiyon fraksiyonu. Kalbin atışı sırasında pompaladığı kan miktarına ejeksiyon fraksiyonu deniyor. Sağlıklı kalpteki oranı %55 – %65 arasında. Bu seviyenin düşmesi ya da yükselmesi sorun demek. Düzenli olarak EF testine girmeniz riskleri de azaltacaktır. 

Risk faktörlerini yok etmek. Kilo verin, sigarayı bırakın, düzenli egzersiz yapın, düşük kalorili diyete uyun, diyabetinizi dengede tutun, başka sağlık sorununuz varsa onları da kontrol altına alın.

İlaç kullanmak. Kalp krizi, kalp yetmezliği ya da aritmi gibi sorunlar için ilaç kullanmak ani kardiyak ölüm riskini de azaltacaktır. İlaçları kesinlikle Doktor önerisine göre kullanmanız gerektiğini hatırlatalım.

Kardiyak defibrilatör kullanmak. Bu araç kalp ritimlerinizin normale dönmesi için kalbinize küçük elektrik uyarıları gönderiyor. Böylece kalbin aniden durması riski de azalıyor.

Müdahaleli yöntemler ya da ameliyat. Koroner arter hastalığı ya da aritmi gibi sorunlar için uygulanan tedaviler gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları da azaltabilir.

Aile üyelerini bilgilendirmek. Ani kardiyak ölüm risk faktörlerinden bazıları sizde de varsa aile üyelerinizi de hem sorun hakkında hem de yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmelisiniz.

Источник: //www.cevapsepeti.com/ani-kardiyak-olum-ve-kalp-krizi/

Çocukların kalbini ne ağrıtıyor? Ani kardiyak ölüm nedir?

Kardiyak Nedir? Ani Kalp Durması (Ani Kardiyak Ölüm) Neden Olur?

Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. İrfan Oğuz Şahin’e göre çocuklarda görülen göğüs ağrıları sindirim,  solunum, iskelet veya kas sistemindeki bir sorunun belirtisi olabilir. İşte çocuklarda görülen göğüs ağrıları ve nedenleri:

 • Göğsün tek tarafında ve üzerine baskı uygulandığında ağrı, hassasiyet ve nefes almada güçlük olarak beliren kaburga iltihaplarının nedeni bilinmiyor. Kas ve iskelet sistemindeki bu hastalık kremler ve sıcak uygulamalarla tedavi ediliyor.
 • Ağrı kesicilerle tedavi edilen ve “kayan kaburga sendromu” olarak da bilinen kaburga anormallikleri de çocuklarda göğüs ağrısına neden olabiliyor.
 • Çocuklarda çok sık görülen bir hastalık olan zatürre, akciğer zarı hastalıkları ve zedelenmeleri, egzersize bağlı astım atakları da göğüs ağrısı yapabiliyor.
 • Reflü, gastrit, ağır beslenme gibi diyet problemlerinin de benzer ağrılara neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Şahin, çocuklardaki göğüs ağrılarına en çok psikolojik sorunların neden olduğunu söylüyor ve ekliyor “Panik atak, depresyon, arkadaş ve ebeveyn ayrılması, yakın ölümü, okul başarısızlığı gibi nedenler de çocuklarda göğüs ağrısı yapabilir. Nedeni bilinmeyen ve psikolojik olan bu göğüs ağrılarıyla çok sık karşılaşıyoruz” diyor

Endişe edilmesi gereken durumlar

Çocuklardaki göğüs ağrıları genellikle tam yeri tarif edilemediğinde,  ezici tarzda olduğunda, egzersiz sırasında ortaya çıktığında ve göğsün sol tarafından karın boyun ve kol bölgelerine yayılmaya başladığında kalp ile ilişkilendiriliyor.

Ağrı hafiflese ya da geçse bile çocuk ağrıdan önceki neşeli haline geri dönemiyor.

  Vakanın geçmişinde bayılma, bayılacak gibi olma, çarpıntı, önceden geçirilmiş bir kalp ameliyatı hikâyesi veya  ailede kalp nedenli erken bir ölüm varsa, uzmanlar bu göğüs ağrısının kalp ile ilgili olabileceği görüşünde.

Ya kalbinde sorun varsa?

Şah damarı darlığı, akciğer damarı darlığı, mitral kapak çökmesi, akciğer damar tansiyonu, kalp kasının aşırı gelişmesi, koroner arter problemleri ve kalp enfeksiyonları, çocuklarda görülen kalp sorunları olarak sıralanıyor. Bunlardan en sık görüleni ise kalp zarı iltihaplanması. Kalp zarı iltihaplanmasına virüs, bakteri ve romatizmal hastalıklar ile olabiliyor.  Hastaların ağrısı yatmakla artarken, oturup öne eğilme de ise azalıyor.

Çocuklardaki kalp hastalıklarını tespit etmek genellikle elektrokardiyografi ve ekokardiyografi ile mümkün oluyor. Bu hastalıkların tedavisi, takip ve ilaç ile olabileceği gibi, acil ya da yarı acil anjiyografi ve cerrahi müdahalenin gerekeceği durumlar da olabiliyor.

Çocuklarda ekokardiyografi ile tespit edilemeyen kalp rahatsızlıklarına da rastlanıyor. Koroner arterlerin doğuştan veya sonradan oluşmuş nadir anomalilerinden kaynaklı damar hastalıklarının tanısında kan tahlilleri ve anjiyografi gerekiyor.

Göğüs ağrısı bir işaret olabilir mi?

Ailelerin bütün bu ilgisine ve tıptaki ilerlemelere rağmen televizyonlarda aniden düşen ve ölen çocuklara, gençlere ve hatta sporculara rastlayabiliyoruz.

  Bu sporcuların bazılarının çok birçok testten geçtikten sonra sahaya çıktığını da unutmamak gerek…  Bu hastaların  ölüm nedenlerinin göğüs ağrısı veya göğüs ağrısına neden olan kalp hastalıkları olup olmadığı halen tartışmalı bir konudur.

Çünkü ani kardiyak ölüm vakalarının geçmişi gözden geçirildiğinde, bu kişilerin morarma, çabuk yorulma, nefes alamama, kilo alamama gibi belirgin şikayetlerinin olmadığı görülür.

Bu hastaların çok az bir kısmı ise ani bayılma-ölüm gerçekleşemeden “ritim bozukluğu” tanısı almaktadır.  Kısaca “Ani kardiyak ölüm”lerin çok büyük bir kısmı aslında bu üzücü durum yaşanana kadar kendini gizleyen ritim problemlerinden kaynaklanmaktadır.

Ani kardiyak ölüm risk grubu

Dr. İrfan Oğuz Şahin, ani kardiyak ölüme neden olabilecek hastalık tanınamadığı müddetçe hastanın bu riskten kurtulamayacağını belirtiyor. Tanı net olmadığı müddetçe başlanabilecek koruyucu bir ilaç bulunmuyor.

Bu hastalar aldıkları tanıya göre özel kalp pilleri ve ilaçlar ile tedavi ediliyor.

Aile hikâyesi olan hastaların tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmamış bile olsa , dikkatle takip edilmeleri, riskin ağırlığına göre testlerinin geniş ve ısrarcı tutulması hayati önem taşıyor.

İlgili yazılar

Koroner arter hastalığı nedir? Şeker hastası kadınlar dikkat!

Saat gibi işleyen bir kalp için Kalp Pilleri

Kilo kontrolü ve sağlıklı bir vücut için en iyi 9 öneri

Источник: //indigodergisi.com/2016/02/cocuklarin-kalbini-ne-agritiyor-ani-kardiyak-olum-nedir/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..