Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

içerik

Kardiyomiyopati

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi
Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

Kardiyomiyopati esas kalp hücreleri ve çevre dokunun hasarlandığı, miyokard olarak da bilinen kalp kasının hastalığıdır. Kardiyomiyopatiler primer olabilir, yani hastalık esas olarak kalp ile ilgilidir.

Aynı zamanda sekonder kardiyomiyopatiler de vardır. Hastalık başka bir hastalığın sonucu olarak meydana gelir ve kalp dahil vücuttaki birçok organı etkileyebilir.

Kardiyomiyopatili hastaların kalbi çoğunlukla normal görünür; ama düzgün çalışmaz.

Kardiyomiyopati Nedenleri

Çoğu vakada kardiyomiyopatinin sebebi bilinmez

1. İdiopatik

Nedeni bilinmiyenler idiopatik olarak sınıflanır

2. Nedeni Saptanabilenler

 • Ailede görülen genetik kod veya DNA değişiklikleri
 • Kalp kasının zayıflamasına neden olan kalbin viral enfeksiyonu ya da miyokardit
 • Kalıtsal kas hastalıkları ve metabolik hastalıklar
 • Doğumsal veya edinsel koroner arter problemleri

Olası kardiyomiyopati nedenleri uzun bir liste olsa da bir kısmı doğrudan tedavi edilebilir ve tedavilerin çoğu kalp üzerindeki sekonder etkileri ortadan kaldırmayı amaçlar.

3. Diğer Nedenler

Hormonal bozukluklar, kronik hastalıklar ve ritim problemlerine bağlı gelişebilen başka daha nadir kardiyomiyopati formları da vardır.  Kardiyomiyopati değerlendirmesinin bir parçası olarak, kardiyomiyopati nedenini bulmak amacıyla detaylı bir tıbbi öykü ve aile öyküsü alınır, fakat vakaların büyük kısmında başka herhangi bir neden saptanamaz.

Kardiyomiyopati Tipleri

Kardiyomiyopatiler başlıca 5 gruba ayrılır.

Kardiyomiyopati tiplerinin anatomik ve klinik özelliklerine göre şematik görünümü

1. Dilate Kardiyomiyopati

Çocuklarda kardiyomiyopatinin en sık görülen şekli dilate kardiyomiyopatidir ve dilate kardiyomiyopatinin de en sık görülen tipi iskemik kardiyomiyopatidir. DKM’de kalp büyür ve yeteri kadar kasılamaz.

2. Hipertrofik Kardiyomiyopati

Hipertrofik kardiyomiyopatide kalp duvarında kalınlaşma yani kalp kası kalınlaşmıştır. Bir diğer ismi ise idiyopatik hipertrofik subaortik stenoz (IHSS)dur.

Özellikle sol ventriküldeki hipertrofi veya kalınlaşma, kanın kalpten geçişini ve sol ventrikülün tam olarak gevşemesini zorlaştırabilir, sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu gelişir.

Hipertrofik kardiyomiyopatili çocuklarda anormal kalp ritmi (aritmi) riski artmıştır.

3. Restriktif Kardiyomiyopati

Restriktif kardiyomiyopatide kan pompalayan kalp boşlukları, yani ventriküller, düzgün biçimde gevşeyemez. Sonuç olarak, kan kalbin üst boşluklarına (atriyum) geri döner ve kan pompalayan alt boşluklar (ventrikül) normal boyutta kalırken atriyumların büyümesine neden olur. Kardiyomiyopatinin bu tipi çocuklarda nadir görülür.

4. Noncompaction Kardiyomiyopati

Sol ventriküler noncompaction olarakta adlandırılan bu kardiyomiyopati tipinde Eekokardiyografide kalp kası kalın görünür ve trabekülasyon adı verilen parmaksı çıkıntılar vardır.

  Düz ve kompakt olması gerekirken kalın ve çentiklidir, süngerimsi bir görünüm  alır.  Başka doğumsal kalp hastalıkları ile ilişkili olabileceği gibi kendiliğinden de meydana gelmiş olabilir.

  Hastaların bir kısmında zayıf kalp fonksiyonu ve kalp yetersizliği devam edebilir.

5. Aritmojenik Sağ Ventriküler Displazi (ARVD)

Kalp kası zamanla yerini yağ dokuya bırakır ve tehli kalp ritimlerine neden olur. Kardiyomiyopatinin bu tipine tanı koymak genellikle zordur. Genellikle ilk tanıyı hastada ritim bozukluğu olduğunda alır. Buna aritmojenik sağ ventriküler displazi de denir.

Kardiyomiyopati Belirtileri

Belirtiler kardiyomiyopatinin tipine göre farkliliklar gösterebilir.

1. Dilate Kardiyomiyopati Belirtileri

Hastalık konjestif kalp yetersizliği bulgu ve belirtileri ile kendini gösterir.

Bebeklerde

 • Beslenme sırasında hızlı ve zorlu nefes alma
 • Beslenmenin normalden daha uzun sürmesi
 • Beslenme sırasında terleme
 • Letarji ya da hareketsizlik
 • Kilo alma problemi

Büyük Çocuk ve Adölesan

 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Egzersiz yapmakta zorluk
 • Egzersize dayanıklılık değişimleri ya da yaşıtlarına ayak uyduramama
 • Nefes darlığı
 • Öksürük
 • Kalp ritimleri
 • Baş dönmesi

2. Hipertrofik Kardiyomiyopati Belirtileri

Aktiviteye toleransın azalmasına bağlı belirtiler ön plandadır.

Büyük Çocuklarda

 • Egzersiz yapmakta zorluk
 • Egzersiz ile ortaya çıkan göğüs ağrısı
 • Çarpıntı
 • Baş dönmesi
 • Bayılma (egzersiz sırasında bayılma endişe vericidir ve çocukların bir kardiyolog tarafından görülmesi gerekir.)

Bazı çocuklarda herhangi bir belirti olmaz ama üfürüm bulunur (video). Üfürüm genellikle kanın ventrikülden çıkarken bir darlıktan geçmesi veya kalp kapaklarından birinin geriye kan kaçırması ile oluşur.

Genellikle ergenlik çağına kadar üfürüm duyulmaz.

3. Restriktif Kardiyomiyopati Belirtileri

Genellikle çocuklar şunlardan söz eder:

 • Soğuk algınlığı, bronşiolit ve pnömoni gibi solunumsal hastalıklar geçirdiklerinde nefes almalarının güçleşmesi
 • Bayılma (senkop)
 • Çabuk yorulma
 • Kalbin sağ tarafındaki yüksek basınca bağlı karaciğerin büyümesi ve karında sıvı toplanması sonucu karnın büyümesi.
 • Yüz ve bacaklarda şişlik

4. Noncompaction Kardiyomiyopati Belirtileri

Sol ventrikül noncompaction olan hastalarda genellikle herhangi bir belirti olmaz ve başka sebepler nedeniyle yapılan ekokardiyografiler sırasında bulunur. Bu çocuklardaki belirtiler dilate kardiyomiyopatide olduğu gibi ventrikülün genişlemesi ve fonksiyonunun azalması ile ilişkilidir.

5. Aritmojenik Sağ Ventriküler Displazisi Belirtileri

İngilizce adının kısaltması da olan ARVD olarak sıkça telaffuz edilen bu nadir görülen kardiyomiyopati hastalarında genellikle herhangi bir belirti olmaz. Anormal bir kalp ritminin neden olduğu ani bir kalp olayı ile ya da ailede ARVD hikayesi ile ortaya çıkar.

Kardiyomiyopati Tanısı

Kardiyomiyopati olduğu düşünülen tüm hastalarda hikaye ve fizik muayene tanı koymada kilit rol oynar.

Fizik Muayene

Hızlı nefes alma, hızlı kalp ritmi, anormal akciğer ve kalp sesleri ve karaciğer büyümesi gibi konjestif kalp yetersizliği bulguları doğru tanı koymakta doktora yardımcı olabilir.

Hipertrofik kardiyomiyopatide üfürüm ve anormal göğüs duvarı vurular belirlenebilir; ama olmaması tanıyı dışlamaz. Hastaların anne, baba veya çocukları herhangi bir bulgu veya belirtisi olmasa bile bir kardiyoloji uzmanına görünmelidir.

Tanıda Yardımcı Tetkikler:

Kalp ritmi ve kalp büyümesi derecesini değerlendirmek için genellikle ilk değerlendirme sırasında yapılır.

3 mm den büyük derin Q dalgaları (V5–V6, II ve aVF)

Eko kardiyomiyopati tiplerinin ayırıcı tanısını yapma ve kalp kasının fonksiyon bozukluğu derecesini belirleme imkanı verir.

Bazen kalp hastalıklarının taranmasında kullanılır ve kalpteki büyümeyi ve akciğerlerdeki fazla sıvıyı (pulmoner ödem) gösterebilir. Kardiyomiyopati hastalarında kalp MR görüntülemesi yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

[attention type=red]
Hipertrofik kardiyomiyopatinin kardiyak MR görüntüsü
[/attention]

Kateterizasyon yalnızca kalp boşluklarındaki basıncı ölçmek için değil kardiyomiyopatinin nedeni olabilen koroner arter anomalisinin araştırılması amacı ile de yapılır (tıklayınız). Kateter sırasında kalp kasından biyopsi de alınabilir. Kalp kası biyopsileri kalbin olası enfeksiyonları ve bazı metabolik anormalliklerin değerlendirilmesinde faydalıdır.

Kardiyomiyopati Tedavisi

Hastalığın tipine göre tedavi seçenekleride değişiklik gösterir.

Dilate Kardiyomiyopati

Dilate kardiyomiyopatili hastaların tedavisi en iyi şekilde acil ve uzun süreli olmak üzere ikiye ayrılır.

Acil tedavi

Hastanın durumu kritik ise, ilk tedavide solunum tüpü yerleştirmek ve mekanik ventilatör kullanmak gibi hayat kurtarıcı tedbirler almak gerekebilir. Akut olarak hastaların kan basıncını ve kalp fonksiyonlarını artırmak için intravenöz sıvı ve ilaç tedavisi ihtiyacı olabilir. Durumu çok kötü olan hastalarda ECMO adı verilen yapay bir kalp-akciğer makinesi desteği gerekebilir.

Diüretikler vücuttaki fazla sıvıyı uzaklaştırmak için hazırlanmış ilaçlardır. Az çalışan kalp boşluklarında pıhtı oluştuğunda kan sulandırıcılar kullanılır. Dilate kalp ritim problemlerine neden olabilir ve bu sorun için ilaçlar kullanılabilir.

Uzun Süreli Tedavi

Hasta daha stabil hale geldiğinde uzun süreli tedavi için birtakım stratejiler izlenebilir.

Kaptopril ve enalapril gibi ilaçlar vücuttaki arterleri gevşetir, kan basıncını düşürür ve kalbin vücudun geri kalanına kan göndermesini kolaylaştırır.

Lasix ve Aldactone gibi sık kullanılan diüretikler akciğerlerdeki fazla sıvıyı uzaklaştırmak için kullanılır. Digoksin, kalbin pompalama fonksiyonunu artıran ve bazı aritmi tiplerinin ortaya çıkmasını engelleyen oral bir ilaçtır.

Yetişkinlerde yapılan çalışmalar, betablokerler (propranolol, atenolol, carvedilol) adı verilen bir grup tansiyon ilacı kullanımının bazı uzun süreli faydaları olduğunu göstermiştir, çocuklarda da bu ilaçlar bazen kullanılmaktadır.

Restriktif Kardiyomiyopati

Acil ve Uzun Süreli Tedavi

Restriktif kardiyomiyopatili hastalarda özellikle büyüyen üst boşluklarda kan pıhtısı riski yüksektir. Aspirin, Coumadin (warfarin) ve Lovenox gibi kan sulandırıcı ilaçların kullanılması gerekebilir. Diüretiklerin dikkatli kullanımı da bazı hastalarda faydalı olabilir. Hızlı veya yavaş kalp ritimleri ile ilişkili ani kalp durması riski taşıyan bu hastalarda ICD de kullanılabilir.

ARVD

Acil ve Uzun Süreli Tedavi

ARVD’li hastalar anormal ritimleri azaltmak için ilaç tedavisinden fayda görebilir. Kalp durması gibi ani kalp olaylarına karşı koruyucu ICD yerleştirilmesi de tedaviler arasında yer alır. Belirli vakalarda anormal ritmi ortadan kaldırmak için bir kateter işlemi yapılabilir.

Dilate KMP

Dilate kardiyomiyopati (DKM) ciddi bir hastalıktır. Fakat çoğu hastalıkta olduğu gibi dilate kardiyomiyopati de değişik şiddet ve sonuçla ortaya çıkabilir.

DKM ve viral hastalık ya da miyokardite bağlı kalp yetersizliği olan hastaların yaklaşık üçte birinde kalp fonksiyonları düzelmez, üçte birinde düzelir ama bir miktar kalp disfonksiyonu kalır ve üçte birinde tamamen düzelir. Hastanın hangi kategoriye gireceğini tahmin etmek oldukça zordur.

Sık kardiyolog takipleri öneminin de nedeni budur Geri dönüşümsüz hasarı ve kalıcı fonksiyon yetersizliği olan hastalarda kalp nakli gerekebilir.

Hipertrofik KMP

Bazı hastalarda herhangi bir belirti olmadığından hipertrofik kardiyomiyopatili hasta sayısı tam olarak bilinmemektedir. Prematüre ölüm ihtimali yüzde 1’den daha az olarak tahmin edilmektedir.

Ani ölüm risk faktörleri arasında bayılma epizotları, küçük yaşta tanı alma, ailede ani ölüm hikâyesi, ekokardiyografide kalp kalınlaşmasının görülmesi ve takiplerde kalp ritimlerinin hızlı olması yer alır.

Hastaların yüzde 5’inden azında, sol ventrikül büyümesi ve pompalama fonksiyonunun azalması geç komplikasyonlar olarak görülebilir.

Restriktif KMP

Kardiyomiyopatili hastaların yalnızca yüzde 5’inden Restriktif kardiyomiyopati sorumlu olduğundan, bu hastalığa sahip toplam kişi sayısı azdır ve kapsamlı sonuç verileri sınırlıdır.

Ne yazık ki, mevcut bilgiler prognozun genellikle kötü olduğunu göstermektedir. Bu tip kardiyomiyopatisi olan hastaların yalnızca yüzde 45-50’sinde tanı sonrası iki yıllık yaşam ön görülmektedir.

Bu hastalar kalp hastalıkları başka belirtiler vermeden erken dönemde kalp nakline yönlendirilir.

Noncompaction KMP

Sol ventriküler noncompaction değişik şekillerde ortaya çıkabilir ve bazı hastalarda hiçbir zaman kalp hastalığı gelişmez.  Bu vakalarda kalp hastalığı gelişme riski olan hastaları tespit etmek için aile hikayesi önemlidir; ama çoğu hastalar izole olarak bulunur. Düzenli kardiyolog takipleri kalp fonksiyonundaki herhangi bir değişikliği tespit etmek için gereklidir.

Источник: //tr.dawiscats.com/kedilerde-kardiyomiyopati-tedavisi/

İskemik Kardiyomiyopati

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi
Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

İskemik Kardiyomiyopati

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

İskemik Kardiyomiyopati

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

İskemik Kardiyomiyopati

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

İskemik Kardiyomiyopati, kalp krizi veya koroner arter hastalığı gibi kalbi etkileyen patolojik durumların bir sonucu olarak kalp kasının zayıfladığı bir hastalığa verilen isimdir.

Koroner arter hastalıklarında kalp kasını besleyen damarlarda çeşitli faktörlere bağlı olarak değişken düzeylerde daralmalar olur.

Bu daralmalar kalp kasına giden kan miktarını azaltır ve yeterli seviyede beslenememesini sağlar.

Hastalarda iskemik kardiyomiyopati geliştiyse kalbin sol ventrikülü genişleme eğiliminde olmaktadır. Belli bir süre sonra oldukça genişleyen sol ventrikül, temizlenen kanı vücuda yeterli düzeylerde pompalayamamaya başlar.

İskemik kardiyomiyopati ile ilişkilendirilmiş görsel.

Bu hastalık ile ilgili olarak hekim başvurularında altta yatan etkenlere yönelik tedaviler temel alınır.

İskemik Kardiyomiyopati Belirtileri Nelerdir?

Dilate Kardiyomiyopati Nedir Belirtileri Nedenleri Tedavisi

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

Dilate Kardiyomiyopati Nedir Belirtileri Nedenleri Tedavisi

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

Dilate Kardiyomiyopati Nedir Belirtileri Nedenleri Tedavisi

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

Kardiyomiyopati; kalp kasında zayıflama, gerilme veya başka bir yapısal problemin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Dilate kardiyomiyopati, kalp kasının zayıflayıp genişlediği bir durumdur. Bu durumun sonucunda kalp, bedenin geri kalanına yeterince kan pompalayamaz. Kardiyomiyopatinin birçok türü vardır.

Dilate kardiyomiyopati ise en sık görülen şeklidir.

Dilate Kardiyomiyopati Belirtileri Nelerdir?

Kardiyomiyopati Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

Kardiyomiyopati Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

Kardiyomiyopati Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

Haber güncelleme tarihi 21.01.2019 17:43

Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı) Nedir?

Kardiyomiyopati, kalp yetmezliğinden ve kalp kası bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Kalp kasının kasılma gücünün azalmasıyla birlikte ortaya çıkan kardiyomiyopati, çeşitli nedenler sonucunda meydana gelebilir.

Yapılan gözlemler sonucuna göre kardiyomiyopatilerin yaklaşık %50’si 2 yaş altında başladığı belirtilmektedir. Kardiyomiyopati birçok kalp hastalığını nitelendiren genel bir terimdir.

Kalp kasının zarar görmesiyle birlikte kalp fonksiyonunda meydana gelen bazı bozulmalar kardiyomiyopatinin başlıca nedenlerindendir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 1995 yılında yaptığı tanımlamaya göre kardiyomiyopatiler, kalp fonsiyonlarının bozulmasına neden olan kalp kası hastalıkları olarak nitelendirilmiştir. Kardiyomiyopati, gerek yapısal gerekse fonsiyonel açıdan değerlendirilerek 4 grupta incelenmektedir.

Bazı kardiyomiyopati türlerinde kalp kası anormal bir şekilde kalınlaşırken bazı türlerinde ise kalp kası güçsüzleşerek incelir. Her iki durumda da kalp kanı etkili bir şekilde pompalamada güçlük çekerek birçok sorunu da beraberinde getirir.

 Kalp, kanı pompalamada güçlük çekerken kan kalpte hareketsiz kalır ve kan pıhtılaşması olasılığı önemli oranda artar. Kan pıhtılaşmasının yanı sıra emboli riski de artış gösterir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen kardiyomiyopati, genellikle damar tıkanıklığı nedeniyle kalp kasındaki güç kaybı ile ortaya çıktığı gibi damar tıkanıklığı olmadan kalp kasında meydana gelen güçsüzleşmeye de dayanabilir.

Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı) Neden Olur?

Kardiyomiyopati

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi
Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

Kardiyomiyopati esas kalp hücreleri ve çevre dokunun hasarlandığı, miyokard olarak da bilinen kalp kasının hastalığıdır. Kardiyomiyopatiler primer olabilir, yani hastalık esas olarak kalp ile ilgilidir.

Aynı zamanda sekonder kardiyomiyopatiler de vardır. Hastalık başka bir hastalığın sonucu olarak meydana gelir ve kalp dahil vücuttaki birçok organı etkileyebilir.

Kardiyomiyopatili hastaların kalbi çoğunlukla normal görünür; ama düzgün çalışmaz.

Kardiyomiyopati Nedenleri

Çoğu vakada kardiyomiyopatinin sebebi bilinmez

1. İdiopatik

Nedeni bilinmiyenler idiopatik olarak sınıflanır

2. Nedeni Saptanabilenler

 • Ailede görülen genetik kod veya DNA değişiklikleri
 • Kalp kasının zayıflamasına neden olan kalbin viral enfeksiyonu ya da miyokardit
 • Kalıtsal kas hastalıkları ve metabolik hastalıklar
 • Doğumsal veya edinsel koroner arter problemleri

Olası kardiyomiyopati nedenleri uzun bir liste olsa da bir kısmı doğrudan tedavi edilebilir ve tedavilerin çoğu kalp üzerindeki sekonder etkileri ortadan kaldırmayı amaçlar.

3. Diğer Nedenler

Hormonal bozukluklar, kronik hastalıklar ve ritim problemlerine bağlı gelişebilen başka daha nadir kardiyomiyopati formları da vardır.  Kardiyomiyopati değerlendirmesinin bir parçası olarak, kardiyomiyopati nedenini bulmak amacıyla detaylı bir tıbbi öykü ve aile öyküsü alınır, fakat vakaların büyük kısmında başka herhangi bir neden saptanamaz.

Kardiyomiyopati Tipleri

Kardiyomiyopatiler başlıca 5 gruba ayrılır.

Kardiyomiyopati tiplerinin anatomik ve klinik özelliklerine göre şematik görünümü

1. Dilate Kardiyomiyopati

Çocuklarda kardiyomiyopatinin en sık görülen şekli dilate kardiyomiyopatidir ve dilate kardiyomiyopatinin de en sık görülen tipi iskemik kardiyomiyopatidir. DKM’de kalp büyür ve yeteri kadar kasılamaz.

2. Hipertrofik Kardiyomiyopati

Hipertrofik kardiyomiyopatide kalp duvarında kalınlaşma yani kalp kası kalınlaşmıştır. Bir diğer ismi ise idiyopatik hipertrofik subaortik stenoz (IHSS)dur.

Özellikle sol ventriküldeki hipertrofi veya kalınlaşma, kanın kalpten geçişini ve sol ventrikülün tam olarak gevşemesini zorlaştırabilir, sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu gelişir.

Hipertrofik kardiyomiyopatili çocuklarda anormal kalp ritmi (aritmi) riski artmıştır.

3. Restriktif Kardiyomiyopati

Restriktif kardiyomiyopatide kan pompalayan kalp boşlukları, yani ventriküller, düzgün biçimde gevşeyemez. Sonuç olarak, kan kalbin üst boşluklarına (atriyum) geri döner ve kan pompalayan alt boşluklar (ventrikül) normal boyutta kalırken atriyumların büyümesine neden olur. Kardiyomiyopatinin bu tipi çocuklarda nadir görülür.

4. Noncompaction Kardiyomiyopati

Sol ventriküler noncompaction olarakta adlandırılan bu kardiyomiyopati tipinde Eekokardiyografide kalp kası kalın görünür ve trabekülasyon adı verilen parmaksı çıkıntılar vardır.

  Düz ve kompakt olması gerekirken kalın ve çentiklidir, süngerimsi bir görünüm  alır.  Başka doğumsal kalp hastalıkları ile ilişkili olabileceği gibi kendiliğinden de meydana gelmiş olabilir.

  Hastaların bir kısmında zayıf kalp fonksiyonu ve kalp yetersizliği devam edebilir.

5. Aritmojenik Sağ Ventriküler Displazi (ARVD)

Kalp kası zamanla yerini yağ dokuya bırakır ve tehli kalp ritimlerine neden olur. Kardiyomiyopatinin bu tipine tanı koymak genellikle zordur. Genellikle ilk tanıyı hastada ritim bozukluğu olduğunda alır. Buna aritmojenik sağ ventriküler displazi de denir.

Kardiyomiyopati Belirtileri

Belirtiler kardiyomiyopatinin tipine göre farkliliklar gösterebilir.

1. Dilate Kardiyomiyopati Belirtileri

Hastalık konjestif kalp yetersizliği bulgu ve belirtileri ile kendini gösterir.

Bebeklerde

 • Beslenme sırasında hızlı ve zorlu nefes alma
 • Beslenmenin normalden daha uzun sürmesi
 • Beslenme sırasında terleme
 • Letarji ya da hareketsizlik
 • Kilo alma problemi

Büyük Çocuk ve Adölesan

 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Egzersiz yapmakta zorluk
 • Egzersize dayanıklılık değişimleri ya da yaşıtlarına ayak uyduramama
 • Nefes darlığı
 • Öksürük
 • Kalp ritimleri
 • Baş dönmesi

2. Hipertrofik Kardiyomiyopati Belirtileri

Aktiviteye toleransın azalmasına bağlı belirtiler ön plandadır.

Büyük Çocuklarda

 • Egzersiz yapmakta zorluk
 • Egzersiz ile ortaya çıkan göğüs ağrısı
 • Çarpıntı
 • Baş dönmesi
 • Bayılma (egzersiz sırasında bayılma endişe vericidir ve çocukların bir kardiyolog tarafından görülmesi gerekir.)

Bazı çocuklarda herhangi bir belirti olmaz ama üfürüm bulunur (video). Üfürüm genellikle kanın ventrikülden çıkarken bir darlıktan geçmesi veya kalp kapaklarından birinin geriye kan kaçırması ile oluşur.

Genellikle ergenlik çağına kadar üfürüm duyulmaz.

3. Restriktif Kardiyomiyopati Belirtileri

Genellikle çocuklar şunlardan söz eder:

 • Soğuk algınlığı, bronşiolit ve pnömoni gibi solunumsal hastalıklar geçirdiklerinde nefes almalarının güçleşmesi
 • Bayılma (senkop)
 • Çabuk yorulma
 • Kalbin sağ tarafındaki yüksek basınca bağlı karaciğerin büyümesi ve karında sıvı toplanması sonucu karnın büyümesi.
 • Yüz ve bacaklarda şişlik

4. Noncompaction Kardiyomiyopati Belirtileri

Sol ventrikül noncompaction olan hastalarda genellikle herhangi bir belirti olmaz ve başka sebepler nedeniyle yapılan ekokardiyografiler sırasında bulunur. Bu çocuklardaki belirtiler dilate kardiyomiyopatide olduğu gibi ventrikülün genişlemesi ve fonksiyonunun azalması ile ilişkilidir.

5. Aritmojenik Sağ Ventriküler Displazisi Belirtileri

İngilizce adının kısaltması da olan ARVD olarak sıkça telaffuz edilen bu nadir görülen kardiyomiyopati hastalarında genellikle herhangi bir belirti olmaz. Anormal bir kalp ritminin neden olduğu ani bir kalp olayı ile ya da ailede ARVD hikayesi ile ortaya çıkar.

Kardiyomiyopati Tanısı

Kardiyomiyopati olduğu düşünülen tüm hastalarda hikaye ve fizik muayene tanı koymada kilit rol oynar.

Fizik Muayene

Hızlı nefes alma, hızlı kalp ritmi, anormal akciğer ve kalp sesleri ve karaciğer büyümesi gibi konjestif kalp yetersizliği bulguları doğru tanı koymakta doktora yardımcı olabilir.

Hipertrofik kardiyomiyopatide üfürüm ve anormal göğüs duvarı vurular belirlenebilir; ama olmaması tanıyı dışlamaz. Hastaların anne, baba veya çocukları herhangi bir bulgu veya belirtisi olmasa bile bir kardiyoloji uzmanına görünmelidir.

Tanıda Yardımcı Tetkikler:

Kalp ritmi ve kalp büyümesi derecesini değerlendirmek için genellikle ilk değerlendirme sırasında yapılır.

3 mm den büyük derin Q dalgaları (V5–V6, II ve aVF)

Eko kardiyomiyopati tiplerinin ayırıcı tanısını yapma ve kalp kasının fonksiyon bozukluğu derecesini belirleme imkanı verir.

Bazen kalp hastalıklarının taranmasında kullanılır ve kalpteki büyümeyi ve akciğerlerdeki fazla sıvıyı (pulmoner ödem) gösterebilir. Kardiyomiyopati hastalarında kalp MR görüntülemesi yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

[attention type=red]
Hipertrofik kardiyomiyopatinin kardiyak MR görüntüsü
[/attention]

Kateterizasyon yalnızca kalp boşluklarındaki basıncı ölçmek için değil kardiyomiyopatinin nedeni olabilen koroner arter anomalisinin araştırılması amacı ile de yapılır (tıklayınız). Kateter sırasında kalp kasından biyopsi de alınabilir. Kalp kası biyopsileri kalbin olası enfeksiyonları ve bazı metabolik anormalliklerin değerlendirilmesinde faydalıdır.

Kardiyomiyopati Tedavisi

Hastalığın tipine göre tedavi seçenekleride değişiklik gösterir.

Dilate Kardiyomiyopati

Dilate kardiyomiyopatili hastaların tedavisi en iyi şekilde acil ve uzun süreli olmak üzere ikiye ayrılır.

Acil tedavi

Hastanın durumu kritik ise, ilk tedavide solunum tüpü yerleştirmek ve mekanik ventilatör kullanmak gibi hayat kurtarıcı tedbirler almak gerekebilir. Akut olarak hastaların kan basıncını ve kalp fonksiyonlarını artırmak için intravenöz sıvı ve ilaç tedavisi ihtiyacı olabilir. Durumu çok kötü olan hastalarda ECMO adı verilen yapay bir kalp-akciğer makinesi desteği gerekebilir.

Diüretikler vücuttaki fazla sıvıyı uzaklaştırmak için hazırlanmış ilaçlardır. Az çalışan kalp boşluklarında pıhtı oluştuğunda kan sulandırıcılar kullanılır. Dilate kalp ritim problemlerine neden olabilir ve bu sorun için ilaçlar kullanılabilir.

Uzun Süreli Tedavi

Hasta daha stabil hale geldiğinde uzun süreli tedavi için birtakım stratejiler izlenebilir.

Kaptopril ve enalapril gibi ilaçlar vücuttaki arterleri gevşetir, kan basıncını düşürür ve kalbin vücudun geri kalanına kan göndermesini kolaylaştırır.

Lasix ve Aldactone gibi sık kullanılan diüretikler akciğerlerdeki fazla sıvıyı uzaklaştırmak için kullanılır. Digoksin, kalbin pompalama fonksiyonunu artıran ve bazı aritmi tiplerinin ortaya çıkmasını engelleyen oral bir ilaçtır.

Yetişkinlerde yapılan çalışmalar, betablokerler (propranolol, atenolol, carvedilol) adı verilen bir grup tansiyon ilacı kullanımının bazı uzun süreli faydaları olduğunu göstermiştir, çocuklarda da bu ilaçlar bazen kullanılmaktadır.

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Restriktif Kardiyomiyopati

Acil ve Uzun Süreli Tedavi

Restriktif kardiyomiyopatili hastalarda özellikle büyüyen üst boşluklarda kan pıhtısı riski yüksektir. Aspirin, Coumadin (warfarin) ve Lovenox gibi kan sulandırıcı ilaçların kullanılması gerekebilir. Diüretiklerin dikkatli kullanımı da bazı hastalarda faydalı olabilir. Hızlı veya yavaş kalp ritimleri ile ilişkili ani kalp durması riski taşıyan bu hastalarda ICD de kullanılabilir.

ARVD

Acil ve Uzun Süreli Tedavi

ARVD’li hastalar anormal ritimleri azaltmak için ilaç tedavisinden fayda görebilir. Kalp durması gibi ani kalp olaylarına karşı koruyucu ICD yerleştirilmesi de tedaviler arasında yer alır. Belirli vakalarda anormal ritmi ortadan kaldırmak için bir kateter işlemi yapılabilir.

Uzun Süreli Görünüm

Dilate KMP

Dilate kardiyomiyopati (DKM) ciddi bir hastalıktır. Fakat çoğu hastalıkta olduğu gibi dilate kardiyomiyopati de değişik şiddet ve sonuçla ortaya çıkabilir.

DKM ve viral hastalık ya da miyokardite bağlı kalp yetersizliği olan hastaların yaklaşık üçte birinde kalp fonksiyonları düzelmez, üçte birinde düzelir ama bir miktar kalp disfonksiyonu kalır ve üçte birinde tamamen düzelir. Hastanın hangi kategoriye gireceğini tahmin etmek oldukça zordur.

Sık kardiyolog takipleri öneminin de nedeni budur Geri dönüşümsüz hasarı ve kalıcı fonksiyon yetersizliği olan hastalarda kalp nakli gerekebilir.

Hipertrofik KMP

Bazı hastalarda herhangi bir belirti olmadığından hipertrofik kardiyomiyopatili hasta sayısı tam olarak bilinmemektedir. Prematüre ölüm ihtimali yüzde 1’den daha az olarak tahmin edilmektedir.

Ani ölüm risk faktörleri arasında bayılma epizotları, küçük yaşta tanı alma, ailede ani ölüm hikâyesi, ekokardiyografide kalp kalınlaşmasının görülmesi ve takiplerde kalp ritimlerinin hızlı olması yer alır.

Hastaların yüzde 5’inden azında, sol ventrikül büyümesi ve pompalama fonksiyonunun azalması geç komplikasyonlar olarak görülebilir.

Restriktif KMP

Kardiyomiyopatili hastaların yalnızca yüzde 5’inden Restriktif kardiyomiyopati sorumlu olduğundan, bu hastalığa sahip toplam kişi sayısı azdır ve kapsamlı sonuç verileri sınırlıdır.

Ne yazık ki, mevcut bilgiler prognozun genellikle kötü olduğunu göstermektedir. Bu tip kardiyomiyopatisi olan hastaların yalnızca yüzde 45-50’sinde tanı sonrası iki yıllık yaşam ön görülmektedir.

Bu hastalar kalp hastalıkları başka belirtiler vermeden erken dönemde kalp nakline yönlendirilir.

Noncompaction KMP

Sol ventriküler noncompaction değişik şekillerde ortaya çıkabilir ve bazı hastalarda hiçbir zaman kalp hastalığı gelişmez.  Bu vakalarda kalp hastalığı gelişme riski olan hastaları tespit etmek için aile hikayesi önemlidir; ama çoğu hastalar izole olarak bulunur. Düzenli kardiyolog takipleri kalp fonksiyonundaki herhangi bir değişikliği tespit etmek için gereklidir.

Источник: //tr.dawiscats.com/kedilerde-kardiyomiyopati-tedavisi/

İskemik Kardiyomiyopati

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi
Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

İskemik Kardiyomiyopati

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

İskemik Kardiyomiyopati, kalp krizi veya koroner arter hastalığı gibi kalbi etkileyen patolojik durumların bir sonucu olarak kalp kasının zayıfladığı bir hastalığa verilen isimdir.

Koroner arter hastalıklarında kalp kasını besleyen damarlarda çeşitli faktörlere bağlı olarak değişken düzeylerde daralmalar olur.

Bu daralmalar kalp kasına giden kan miktarını azaltır ve yeterli seviyede beslenememesini sağlar.

Hastalarda iskemik kardiyomiyopati geliştiyse kalbin sol ventrikülü genişleme eğiliminde olmaktadır. Belli bir süre sonra oldukça genişleyen sol ventrikül, temizlenen kanı vücuda yeterli düzeylerde pompalayamamaya başlar.

İskemik kardiyomiyopati ile ilişkilendirilmiş görsel.

Bu hastalık ile ilgili olarak hekim başvurularında altta yatan etkenlere yönelik tedaviler temel alınır.

İskemik Kardiyomiyopati Belirtileri Nelerdir?

İskemik Kardiyomiyopati Belirtileri Nelerdir?

İskemik kardiyomiyopati hastalığında ortaya çıkan belirtiler patolojinin şiddeti ile yakından ilişkilidir. Şiddetine bağlı olarak hiç belirti vermeyeceği gibi daha şiddetli durumlarda birçok belirti verebilir. Sıklıkla karşımıza çıkan iskemiye bağlı kardiyomiyopati belirtileri şunlardır:

 1. Nefes almadan güçlük çekmek ve nefes darlığı
 2. Baş dönmesi ve bayılacak gibi olma hissi
 3. Şiddetli yorgunluk hali
 4. Kalp çarpıntıları
 5. Uykuya geçerken zorluk ve çeşitli uyku problemleri
 6. Bacaklarda ve ayaklarda şişlik ödem durumu
 7. Akciğerlerde sıvı birikimine bağlı olarak öksürük ve balgam
 8. Kilo problemleri
 9. Bayılma

İskemik Kardiyomiyopati Nedenleri Nelerdir, Neden Olur?

İskemik Kardiyomiyopati Nedenleri Nelerdir, Neden Olur?

En sık olarak kalp krizi ve koroner arter hastalıklarından kaynaklanan iskemik kardiyomiyopatiye neden olan faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Hipertansiyon varlığı
 2. Alede koroner arter hastalığı öyküsü olması
 3. Obezite
 4. Şeker hastalığı olması
 5. Kolesterol seviyelerinde yükseklik
 6. Amiloidozis
 7. Sedanter yaşam tarzı
 8. Sigara kullanımı öyküsü
 9. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı öyküsü olması

İskemik Kardiyomiyopati Tanısı, Nasıl Teşhis Edilir?

İskemik Kardiyomiyopati Tanısı, Nasıl Teşhis Edilir?

Bu hastalık kardiyoloji bölümünde bir kardiyolog tarafından incelenmelidir. Hekiminiz ilk etapta tıbbi öykünüzü sorgulayacak ve sonrasında fizik muayene yapacaktır. Daha sonra bazı hastalıkları ekarte edebilmek için ileri görüntüleme yöntemlerine başvuracaktır. Bu hastalığın teşhisi için sıklıkla başvurulan ileri görüntüleme yöntemleri şunlardır:

 1. Röntgen gibi X Ray görüntüleme yöntemleri
 2. Bilgisayarlı tomografi (BT)
 3. Manyetik rezonans görüntüleme (MR)
 4. Ekokardiyogram

Bunlara ek olarak kardiyak kateterizasyon, stres testi, miyokardiyal biyopsiler ve bazı kan testlerinin laboratuvar ortamlarında çalışılması tanı için kritik öneme sahip olabilmektedir.

İskemik Kardiyomiyopati Tedavisi, Nasıl Tedavi Edilir?

İskemik Kardiyomiyopati Tedavisi, Nasıl Tedavi Edilir?

Hekiminiz iskemik kardiyomiyopati hastalığına neden olan patolojiyi tespit etmeye çalışacaktır. Çoğu zaman aranan bu patoloji koroner kalp hastalığıdır. Yaşam tarzı değişiklikleri , çeşitli ilaç terapileri ve ameliyatlar ile tedavi edilmeye çalışılır.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Koroner arter hastalığı adı verilen tehli kalp hastalığının önlenebilmesi için diyetinizin hekiminiz ve diyetisyeniniz tarafından düzenlenmelidir. Güvenli şekilde yapılan egzersizler tedavi sürecinde oldukça faydalıdır.

Bu hastalar sigara içiliyorsa mutlaka bıraktırılmalı ve alkol tüketimi sınırlandırılmalıdır.

İskemik Kardiyomiyopati İlaçları, İlaç Tedavisi

İskemik Kardiyomiyopati İlaçları, İlaç Tedavisi

Hekiminiz hastalığın şiddetine bağlı olarak klp fonksiyonlarının korunması ve diğer komplikasyonarın engellenebilmesi için bir takım ilaçlar reçete edebilir. Beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, aldesteron inhibitörleri, kolesterol ilaçlari ve kan inceltici olarak tabir edilen ilaç grupları kullanılır.

İskemik Kardiyomiyopati Ameliyatı, Cerrahi Tedavisi

İskemik Kardiyomiyopati Ameliyatı, Cerrahi Tedavisi

Yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavilerinin yeterli düzelmeyi sağlayamadığı bazı durumlarda hekiminiz cerrahi tedavi yöntemlerini önerebilir. Pacemaker yerleştirilmesi, aterektomi ile damarlarda var olan plakların çıkarılması, balon anjiyoplasti, stent takılması ve radyasyon terapileri bu yöntemlerden bazılarıdır.

Şiddetli vakalarda hekiminiz koroner arter bypass grefti önerebilir. Onarılamayacak kadar şiddetli kalp hastalığı durumlarında ise kalp nakli bir tedavi biçimi olabilmektedir.

İskemik Kardiyomiyopatide Yaşam Beklentisi

İskemik Kardiyomiyopatide Yaşam Beklentisi

İskemik kardiyomiyopati hastalığında yaşam beklentisi kalbin aldığı hasar miktarı, tedavinin ne derece faydalı olduğu ve yaşam tarzı değişikliklerinin uygulanıp uygulanmadığı ile yakından ilişkilidir. Sigara kullanımı, alkol alışkanlığı, düzensiz ilaç kullanımı ve kötü bakım gibi durumların varlığı hastaların yaşam aklitesini olumsuz etkiler. Bu tip durumlar en erken biçimde düzeltilmelidir.

Kardiyoloji bölümünün incelediği diğer hastalıklar hakkında bilgi edinmek isterseniz Kardiyoloji Hangi Hastalara Bakar? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Merak ettiklerinizi ve eklemek istediklerinizi konu alt tarafındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağım.

Источник: //doktordanhaberler.com/iskemik-kardiyomiyopati/

Dilate Kardiyomiyopati Nedir Belirtileri Nedenleri Tedavisi

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

Dilate Kardiyomiyopati Nedir Belirtileri Nedenleri Tedavisi

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

Kardiyomiyopati; kalp kasında zayıflama, gerilme veya başka bir yapısal problemin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Dilate kardiyomiyopati, kalp kasının zayıflayıp genişlediği bir durumdur. Bu durumun sonucunda kalp, bedenin geri kalanına yeterince kan pompalayamaz. Kardiyomiyopatinin birçok türü vardır.

Dilate kardiyomiyopati ise en sık görülen şeklidir.

Dilate Kardiyomiyopati Belirtileri Nelerdir?

Dilate Kardiyomiyopati Belirtileri Nelerdir?

Dilate kardiyomiyopati durumunda hasta hiç belirti yaşamaz veyahut çok küçük belirtiler yaşar.  Kalp fonksiyonları iyice kötüleşen kişiler belirtiler hissedilmeye başlanır. Dilate kardiyomiyopati belirtileri her yaşta görülebilir. Belirtiler arasında şunlar vardır:

 • Nefes darlığı
 • Bacak ve ayakların şişmesi
 • Yorgunluk (aşırı yorgunluk hissi), egzersiz yapamama
 • Sıvı tutma ile ilgili kilo alımı, öksürük ve tıkanıklık
 • Anormal kalp ritimleri (aritmi) nedeniyle göğüste çarpıntı
 • Baş dönmesi
 • Halsizlik

Kan yoluyla kan pıhtıları vücudun içinden daha yavaş akar. Bir kan pıhtısı koparsa, akciğerlere (pulmoner emboli), böbreğe (böbrek embolisine), beyine (serebral emboli veya felç) veya bacaklara (periferal emboli) taşınabilir.

Dilate Kardiyomiyopati Sebepleri Nelerdir?

Dilate Kardiyomiyopati Sebepleri Nelerdir?

 • Çoğu dilate kardiyomiyopati vakası idyopatiktir yani tam nedeni bilinmemektedir.
 • Bazen viral hastalık sebepli oluşabilmektedir.
 • Bazense genetik olarak yaşanmaktadır. Dilate kardiyomiyopati hastalığı %30’u genetik sebepli olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Kalp kapakcık hastalığı (valvüler kardiyomiyopati)
 • Alkolizm (aşırı alkol tüketimi, alkolik kardiyomiyopati)
 • Kalbi etkileyen uyuşturucu kullanımı
 • Tiroit hastalığı
 • Koroner arterlerin daralması veya tıkanması ile oluşan kalp hastalığı
 • Yüksek tansiyon
 • Diyabet, tiroid hastalığı veya hepatit
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi kalbi yoran ilaçlar
 • Kalbin uzun bir süre boyunca çok hızlı attığı anormal kalp ritimleri
 • Otoimmün hastalıklar
 • Doğum sonrası kadınlar (peripartum kardiyomiyopati)
 • Hamileliğin son ayında veya bebeğin doğmasından sonraki 5 ay içinde olan kadınlarda
 • Kurşun, arsenik, kobalt veya cıva gibi ağır metallere maruz kalma

Dilate Kardiyomiyopati Nasıl Teşhis Edilir?

Dilate Kardiyomiyopati Nasıl Teşhis Edilir?

Dilate kardiyomiyopati; sağlık geçmişi, fiziksel muayeneye ve diğer testlere göre teşhis edilir. Spesifik testler arasında kan testleri, elektrokardiyogram (EKG), göğüs röntgeni, ekokardiyogram, egzersiz stres testi, kardiyak kateterizasyon, BT taraması, MRI taraması ve radyonüklid çalışmaları sayılabilir.

Bazen kardiyomiyopatinin nedenini belirlemek için miyokardiyal biyopsi yapılabilir. Miyokardiyal biyopsi sırasında kalpten küçük doku örnekleri alınır ve kardiyomiyopatinin nedenini belirlemek için bu dokular mikroskop altında incelenir.

Dilate Kardiyomiyopati Tedavisi

Dilate Kardiyomiyopati Tedavisi

Doktorlar genellikle dilate kardiyomiyopatiyi ilaç ile tedavi ederler. Belirtilere bağlı olarak, iki veya daha fazla ilaç kullanmanız gerekebilir.

Kalp yetmezliği ve dilate kardiyomiyopati tedavisinde yararlı olduğu kanıtlanmış ilaçlar şunlardır:

Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri: ACE inhibitörleri; tansiyonu düşürmek, kan akışını iyileştirmek ve kalbin görev yükünü azaltmak için kan damarlarını (vazodilatör) genişleten ve damar sertliğini hafifleten bir ilaç türüdür. ACE inhibitörleri kalp fonksiyonunu geliştirebilir. ACE inhibitörleri yan etkiler; düşük tansiyon, kanda beyaz kan hücresi düşüklüğü, böbrek veya karaciğer problemleridir.

Anjiyotensin II reseptör blokerleri: Bu ilaçlar, ACE inhibitörlerinin yararlı etkilerinin çoğuna sahiptir ve ACE inhibitörleri kullanılamayan kişiler için iyi bir alternatif olabilir. Bu ilacın yan etkileri ise ishal, kas krampları ve baş dönmesidir.

Beta blokerler: Beta blokerler; kalp atış hızınızı yavaşlatır, tansiyonu düşürür ve vücut tarafından üretilen ve kalp yetmezliğini kötüleştiren ve anormal kalp ritimlerini tetikleyebilen stres hormonlarının zararlı etkilerini önler. Beta blokerleri kalp yetmezliğinin belirtilerini azaltabilir ve kalp fonksiyonlarını iyileştirebilir. Yan etkileri arasında baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü vardır.

İdrar sökücüler: Genellikle su hapları denilen idrar sökücüler vücuttaki fazla sıvı ve tuzun atılmasını sağlar. İlaçlar ayrıca akciğerlerdeki sıvıyı azaltarak daha rahat nefes alınmasını sağlar.

Digoksin: Digitalis olarak da bilinen bu ilaç, kalp kas kasılmalarını güçlendirir. Ayrıca kalp atışlarını yavaşlatır. Digoksin; kalp yetmezliği belirtilerini azaltabilir ve hareketliliği arttırır.

Kan sulandırıcı ilaçlar: Doktorunuz kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olmak için aspirin veya varfarin (Coumadin) dahil olmak üzere farklı ilaçları reçete edebilir. Bu kan sulandırıcı ilaçların yan etkileri aşırı morarma veya kanamadır.

Dilate Kardiyomiyopati Komplikasyonları

Dilate Kardiyomiyopati Komplikasyonları

Dilate kardiyomiyopati komplikasyonları şunlardır:

 • Kalp yetmezliği: Sol ventrikülden kalbe olan kan akışındaki azalma kalp yetmezliğine yol açabilir.
 • Kalp kapağı regürjitasyonu: Sol ventrikülün genişlemesi kalp kapakçıklarının kapanmasını zorlaştırabilir. Bu da geriye doğru kan akışına neden olduğu için kalbin kan pompalama gücünü düşürebilir.
 • Ödem (Sıvı Birikimi): Akciğer, karın, bacak ve ayaklarda sıvı birikimi olabilir.
 • Anormal kalp ritmi (aritmi): Kalp yapısındaki değişiklikler ve kalp odalarındaki basınç değişiklikleri aritmiye sebep olabilir.
 • Ani kalp durması: Dilate kardiyomiyopati kalp atışının aniden durmasına sebep olabilir.
 • Kan pıhtıları (emboli): Sol ventrikülde kan birikmesi; kan akışını hayati organlara bölebilir, felç ve kalp krizine sebep olabilir ve veya diğer organlara zarar verebilir.

Dilate Kardiyomiyopati Nasıl Önlenir?

Dilate Kardiyomiyopati Nasıl Önlenir?

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları dilate kardiyomiyopati etkilerini önler veya en aza indirir:

 • Sigara içmemek.
 • Alkol tüketmemek.
 • Kokain ve diğer narkotik uyuşturucuları kullanmamak.
 • Sağlıklı beslenmek.
 • Sağlıklı kiloda olmak.
 • Doktor tavsiyesi ile düzenli egzersiz yapmak.
 • Yeterince uyuyup, istirahat etmek.

Источник: //selmasultan.com/dilate-kardiyomiyopati-genetik-mi-ekg-cekilir-mi-iyilesme-yollari

Kardiyomiyopati Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

Kardiyomiyopati Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Kardiyomiyopati Nedir? Nedenleri ve Belirtileri ve Tedavisi

Haber güncelleme tarihi 21.01.2019 17:43

Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı) Nedir?

Kardiyomiyopati, kalp yetmezliğinden ve kalp kası bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Kalp kasının kasılma gücünün azalmasıyla birlikte ortaya çıkan kardiyomiyopati, çeşitli nedenler sonucunda meydana gelebilir.

Yapılan gözlemler sonucuna göre kardiyomiyopatilerin yaklaşık %50’si 2 yaş altında başladığı belirtilmektedir. Kardiyomiyopati birçok kalp hastalığını nitelendiren genel bir terimdir.

Kalp kasının zarar görmesiyle birlikte kalp fonksiyonunda meydana gelen bazı bozulmalar kardiyomiyopatinin başlıca nedenlerindendir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 1995 yılında yaptığı tanımlamaya göre kardiyomiyopatiler, kalp fonsiyonlarının bozulmasına neden olan kalp kası hastalıkları olarak nitelendirilmiştir. Kardiyomiyopati, gerek yapısal gerekse fonsiyonel açıdan değerlendirilerek 4 grupta incelenmektedir.

Bazı kardiyomiyopati türlerinde kalp kası anormal bir şekilde kalınlaşırken bazı türlerinde ise kalp kası güçsüzleşerek incelir. Her iki durumda da kalp kanı etkili bir şekilde pompalamada güçlük çekerek birçok sorunu da beraberinde getirir.

 Kalp, kanı pompalamada güçlük çekerken kan kalpte hareketsiz kalır ve kan pıhtılaşması olasılığı önemli oranda artar. Kan pıhtılaşmasının yanı sıra emboli riski de artış gösterir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen kardiyomiyopati, genellikle damar tıkanıklığı nedeniyle kalp kasındaki güç kaybı ile ortaya çıktığı gibi damar tıkanıklığı olmadan kalp kasında meydana gelen güçsüzleşmeye de dayanabilir.

Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı) Neden Olur?

Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı) Neden Olur?

Yani diğer adıyla kalp kası hastalığı birçok nedene bağlı olarak meydana gelebilir. Damar tıkanıklığından genetik etkenlere kadar birçok unsurun etkili rol oynadığı kardiyomiyopatide 4 tip bulunması bu nedenlerin kişiden kişiye değişkenlik göstermesine neden olmaktadır.

 Ailesinde kalp kası hastalığı geçmişi olan kişiler risk grubunda yer alırken, kalp damarı tıkanıklığına bağlı kalp krizi, diyabet, bazı zehirlenmeler, bazı iltihabi hastalıklar, ritim bozukluğu, hipertansiyon, düzensiz beslenme, kokain kullanımı, alkol ve sigara tüketimi gibi unsurlar kardiyomiyopati hastalığının başlıca nedenlerindendir. 4 tipi bulunan kardiyomiyopati hastalığının nedenleri bu tiplere göre değişkenlik gösterirken; kalp kası hastalıklarının en sık görüleni dilate kardiyomiyopati, gençlerde sıklıkla gözlemlenir. Dilate kardiyomiyopatinin nedenleri ise radyoterapiler, viral enfeksiyonlar ve kullanılan bazı ilaçlar olarak sıralanabilir.

Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı) Belirtileri

Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı) Belirtileri

 • Göğüs ağrısı
 • Halsizlik
 • Çabuk yorulma
 • Nefes darlığı
 • Çarpıntı
 • Bacaklarda görülen şişkinlik (ödem)
 • Bayılma

Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı) Çeşitleri

Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı) Çeşitleri

Dilate Kardiyomiyopati

Dilate Kardiyomiyopati

100 bin kişiden 30’unda görülürken en sık görülen kardiyomiyopati tipi olarak nitelendirilmektedir. Kalbin genellikle sol ve bazı durumlar sağ tarafının kasılma fonksiyonun güçsüzleşmesiyle birlikte genişlemesidir.

Sol veya sağ ventrikülün genişlemesiyle birlikte kalbin kan pompalama fonsiyonunda azalma görülür. Her yaş grubundaki bireyde gözlemlenen dilate kardiyomiyopati, genellikle orta yaş grubunda sıkça görülür.

Görülme sıklığını kadın-erkek olarak incelemek gerekirse dilate kardiyomiyopatinin kadınlara oranla erkeklerde daha sık gözlemlendiği belirtilmektedir. Ailesinde dilate kardiyomiyopati hastası olan kişiler risk grubunda yer alır.

Dilate kardiyomiyopati hastalığın herhangi bir evresinde ortaya çıkabileceği gibi bazı durumlarda belirti vermeyebilir. Halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, bayılma ve ciddi ritim bozuklukları dilate kardiyomiyopatinin belirtileri olarak sıralanabilir. Belirtilerin arasında yer alan ciddi ritim bozukluğu ani ölümlere sebebiyet verebilir.

Dilate Kardiyomiyopati Nedenleri

Dilate Kardiyomiyopati Nedenleri

 • Kalp damar tıkanıklığı
 • Kororer arter hastalıkları
 • Kalp kapağı hastalıkları
 • Kanser
 • Viral enfeksiyonlar
 • Kemoterapi ve radyoterapiler
 • Genetik etkenler

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Genetik bir hastalık olduğu belirtilen hipertrofik kardiyomiyopati, genellikle kalbin sol ventrikülün duvar kalınlığının aşırı artış göstermesidir.

500 kişinden 1’inde gözlemlenen hipertrofik kardiyomiyopati, kalınlaşma ve büyüme nedeniyle kalbin sol ventrikül odacığının daralması söz konusu olur. Çocukluk döneminde ortaya çıkan hipertrofik kardiyomiyopati daha şiddetli seyretmektedir. Ancak herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir.

Kardiyomiyopinin bu tipinde genetik etkenler önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle ailesinde hipertrofik kardiyomiyopati hastası bulunan kişiler risk grubunda yer alırlar.

Hipertrofik kardiyomiyopati hastalarının hayati tehdit oluşturan kalp ritim problemi taşımaları oldukça önemli ve ciddi bir durumdur.

Ailede ani kalp ölümü olması, kalp duvar kalınlığının artması, efor gerektiren egzersiz sonucunda tansiyon düşmesi ve bayılma gibi durumlar ani ölüm riskini yükselten unsurlardandır.

Hipertrofik Kardiyomiyopati Belirtileri

Hipertrofik Kardiyomiyopati Belirtileri

 • Nefes darlığı
 • Göğüs ağrısı
 • Çarpıntı
 • Bayılma

Restriktif Kardiyomiyopati

Restriktif Kardiyomiyopati

Kalp kasının daha sert olması nedeniyle her kalp atışı sırasında kalbin kanla dolması zorlaşır. Bir başka deyişle kalbin içine dolacak kanda sorunlar meydana geldiğini söyleyebiliriz. Sıklıkla yaşlılarda gözlemlenen bu durum hemen hemen her yaş grubunda meydana gelebilir.

 Çeşitli kalp hastalıkları nedeniyle ortaya çıkabileceği düşünülen bu tip kardiyomiyopatinin kesin nedeni henüz bilinmemektedir. Toplumda görülme sıklığı oldukça az olan restriktif kardiyomiyopati, hastalığının ilerleyen dönemlerinde kalp nakli söz konusu olabilir.

Restriktif Kardiyomiyopati Belirtileri

Restriktif Kardiyomiyopati Belirtileri

 • Vücudun çeşitli bölgelerinde görülen ödem
 • Fonksiyon kaybı
 • Karnın su toplamasına bağlı karın şişliği

Aritmojenik Kardiyomiyopati

Aritmojenik Kardiyomiyopati

Kalp yetmezliğine neden olan aritmojenik kardiyomiyopati, genellikle kalbin sağ ventrikülünün ucunda yağ birikimi ile belirti vermektedir. Aritmojenik kardiyomiyopati kalp yetmezliğinin yanı sıra fonksiyon kaybına neden olmaktadır. Nedeni henüz kesin olarak bilinmeyen aritmojenik kardiyomiyopatinin genetik geçişli olabilceği düşünülmektedir.

Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı) Tedavisi

Поделиться:
Нет комментариев

  Leave a Reply

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.