Kasık Fıtığı

içerik

Kasık Fıtığı – Belirtileri, sebepleri, tanı ve tedavi yöntemleri

Kasık Fıtığı

Bu makalemde toplumda çok yaygın olan Kasık fıtığı hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışacağım.

Kasık Fıtığı nedir?

Fıtık (hernia), karın duvarının zayıf noktalarından oluşur. Inguinal bölge özellikle erkeklerde klinik açıdan oldukça önemli bir bölgedir, çünkü testis’in karın boşluğu ile bağlantısının sağlandığı ve herniasyon (fıtık) için potansiyel bir bölgedir. Kasık fıtığının İngilizcesi inguinal Herni‘dir

Kasık fıtığı en sık yapılan genel cerrahi ameliyatlarından biridir.

Belirtileri

 • Şişlik. Genelde hastalar kasık bölgesinde şişlik (özellikle öksürmeyle ıkınma ve hapşırmalarla artan). Şişlik genelde hastalar tarafından saptanır ve elleriyle şişliği geri itebilirler.
 • Ağrı. Kasık ağrısı, karın alt kısmında ve bacakta ağrı şikayetleri olabilir.
 • Kabızlık. Bağırsakların bir kısmı fıtık kesesine girdiğinde kabızlık ve gaz şişkinliği görülebilir.
 • Komplikasyon. Bu durumlarda fıtık kesesi içerisinde boğulma ve bağırsak çürümesi gelişir. Buna takiben şiddetli kasık ağrısı, kasıkta ağrılı hassas şişlik, ciltte renk değişimi, ateş, bulantı, kusma, terleme gibi şikayetler görülebilir. Bu durum acil tıbbi müdahale gerektiri.

Sebepleri

 • Konjenital (doğumsal) fıtık. Konjenital alanlarda doğuştan potansiyel bir herni kesesi vardır. Bu kese tüm karın içerisini döşeyen karın zarının bir parçasıdır. Bu zarda oluşan gevşeme, yıllar sonra veya doğumdan sonra fıtık olarak kendini gösterir.
 • Edinsel fıtık. Kasık fıtığının edinsel nedenleri arasında ise karın içi basıncını artıran her türlü olay olabilir:
  • geçirilmiş ameliyatlar
  • şişmanlık (obezite)
  • tümörler
  • asit toplanması
  • ağır yük kaldırmalar
  • prostat hastalıkları
  • kronik öksürük, bronşit ve astım
  • travma, kaza, darbe, spor, vb.

Görülme sıklığı

Kasık fıtıkları genelde üçe ayrılır:

 • İndirekt inguinal herni (kasık kordon kanalından geçerek oluşanlar) %50
 • Direkt İnguinal Herni (kasık kordon kanalından geçmeyenler) %25
 • Femoral Herni %6 ve diğerleri…

Kasık fıtıklarının %85’i erkeklerde görülür. Nedeni de erkeklerde testislerin kadın yumurtaları olan Over’in aksine karın dışında bulunması ve dışarı çıkarken izlediği yolun (inguinal kanal) herhangi bir dönemde zayıflayıp fıtıklaşabilmesidir.

Tedavi yöntemi

Her fıtık durumunda olduğu gibi, Kasık fıtıklarının tek tedavisi cerrahidir. Kasık bağı, korse vb. gibi yöntemler sadece geçici rahatlamaya yönelik çabalardır. Fıtıklaşan doku çeşitli yöntemlerle tamir edilerek sağlamlaştırılmaktadır.

Ameliyat teknikleri nelerdir?

Fıtıklar için yapılan ameliyatlar iki ana başlık altında toplanabilir.

 • Klasik cerrahi yöntemleri
 • Laparoskopik cerrahi girişimleri

Klasik cerrahi yöntem; “kasık bölgesine yapılan insizyonla, fıtıklaşan bölümün bulunup karın içine reddedilmesi ve üstünün bazı cerrahi tekniklerle yama kullanılarak sağlamlaştırılması” şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Bu ameliyatın tıbbi adı “Gerilimsiz Mesh Hernioplasti” dir.

Laporoskopi ise karın duvarında belirli bölgelerde açılan ufak deliklerden girilerek, bazı aletler yardımıyla fıtık bulunan bölgeye yama yapılmasıdır.

Ameliyatların avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Kasık fıtıkları, mutlaka cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken hastalıklardır. Klasik cerrahi yöntemler, eğer lokal anestezi altında yapılırsa, hasta o gece evine gönderilebilir.

Laparoskopik ameliyat sonrasında da hasta, kesi yerinin küçük olmasından dolayı az ağrı hissettiği gibi işine de erken döner. Her iki yöntem arasında çok büyük farklar yoktur.

Hastanın ve cerrahın ortaklaşa vereceği kararla yöntem seçilir.

Kasık Fıtığı ameliyatı sonrası cinsel yaşam

Bu konuda hastaların ameliyattan sonra en az 20 gün dikkat etmeleri ve mümkün olduğu mertebe cinsel ilişkide bulunmamaları önerilir. Bu süre içerisinde kasık bölgesinde kas ve ligamanlara uygulanacak gerilme ameliyat esnasında atılan dikişler ve yerleştirilen yama (mesh) zarar görebilir.

Kasık fıtığı ameliyatı sonrası banyo

Ameliyat bölgesini enfeksiyonlardan korumak amacıyla ilk 72 saat yaranın ıslanmaması uygundur. Su geçirmez pansuman uygulandığında ise banyo yapılabilir.

Kasık fıtığı, ameliyattan sonra tekrarlar mı?

Kasık fıtığı ameliyatlarından sonra hastalığın tekrar nüksetmesi ihtimali yüzde 1 ila 10 arasında değişir. Bu da, genellikle cerrahın deneyimine, kullanılan yöntemin hasta için doğruluğu gibi nedenlere bağlıdır. Son yıllarda kullanılan yama teknolojisi ile nüks oranları %1’lerin altın inmiştir.

Fıtık olmamak için nelere dikkat etmek gerekir?

Fıtık olmamak için; aşırı ağır yük kaldırılmamalı, karın içi basıncını artırıcı olaylardan uzak durulmalı, aşırı kilo alıp verilmemeli, sigara kullanılmamalı, sebze meyve ağırlıklı gıdalarla beslenilmeli, kabızlık ve uzun süreli akciğer hastalıklarıyla mücadele edilmeli.

Çocuklarda fıtık olur mu?

Erkek çocuklarda daha sık olmak üzere yeni doğan her 100 çocuktan yaklaşık 5’inde kasık fıtığı (inguinal Herni) görülür.

Çoğu zaman detaylı muayene yapılmadığı için tespit edilmez ve ilerleyen aylarda veya yıllarda ortaya çıkar.

Tedavi edilmeyen kasık fıtıklarında bazen geri dönüşümü olmayan hasarlar oluştuğundan anne ve babaların konu hakkında daha bilinçli ve seri davranmaları gerekir.

Çocuklarda Kasık Fıtığı Nasıl ve Neden Oluşur?

Hamilelik süresinde testisler (yumurtalar) normalde çocukların (bebeklerin) karın içerisinde bulunur.

Gebeliğin son 2 ayı süresinde ise testisler uzun ve ince bir kanaldan (inguinal kanal) geçerek karın boşluğundan hayalara (testis torbası, skrotum) doğru inerler ve doğumdan önce oraya yerleşirler.

Bu göç süresinden hemen sonra kanal tamamen kapanır ve testislerin geri gitmesi engellenir.

Skrotum AnatomisiBazı bebeklerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı (ideopatik) bu kanal kapanmaz ve doğumdan sonra da açık kalmaya devam eder.

Karın boşluğundan gelen sıvı bu kanaldan geçerek hayalarda toplanır ve halk arasında bilinen Su Fıtığı (hidrosel) oluşumuna neden olur.

Zamanla kanalın genişlemesi sonucu karın boşluğunda bulunan barsakların bir kısmı da bu kanaldan geçerek hayalara yerleşir ve Kasık Fıtığına (inguinal Herni) neden olur.

Kanalın neden kapanmadığına dair bir çok faktör rol oynayabilir, örneğin, erken doğum, zayıf doğan bebekler, bebek sayısı, ilaç kullanımı..vb.

Çocuklarda Kasık Fıtığının Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Anlaşılır?

Doğumdan sonra deneyimli hekim tarafından yapılan detaylı fiziki muayenede tanı konması mümkündür. Bu aşamada gözden kaçan ve tanı konulamayan fıtıklar genelde anne ve babalar tarafından tespit edilir.

Kasık Fıtıkları çocuklarda huzursuzluk, sürekli ağlama, ıkınma ve kabızlığa neden olur. Kasık bölgesinde ve hayalarda şişlik ve dikkatli bir şekilde bakıldığında sağ ve sol testis bölgesi üzerindeki  deri kıvrımlarında bariz eşitsizlik görülür.

Kesin tanı ise hekim tarafından yapılan klinik muayene ile konulur.

Kasık Fıtığı olan Çocuklarda ne Yapılmalı?

Zaman kaybetmeden müdahale yapılması gerekir çünkü testislere olan baskıdan dolayı ve testisler giden damarlarda oluşacak hasardan dolayı zamanla geri dönüşümü olmayan komplikasyonlara (testis atrofisi, kısırlık..vb) sebep olabilir.

Kanalın dar olduğu bazı durumlarda ise kendiliğinden kapanması için 1-1.5 yıl beklenebilir anacak bu duruma ancak hekim karar verir.

Yapılacak cerrahi operasyonla kanal kapatılır, varsa barsak segmentleri karı içerisine tekrar yerleştirilir.

Kasık ağrısının diğer sebepleri

Kasıklarda birçok nedenden dolayı ağrı veya sızı olabilir. Kasık ağrısına eşlik eden diğer şikayetler hastalığın ne olduğuna işaret edebilir.

Kasıkta oluşan ağrının sebepleri bazen basit bazende acil ameliyat gerektirecek kadar ciddi olabilir. Dolayısıyla, gerekli tıbbi tedavinin yapılması açısından önce kesin veya ön tanı konulması gerekir.

Kasık ağrısına neden olabilecek en sık rastlanan durumlar şöyledir:

 • Sindirim sistemi: gaz şişkinliği, kabızlık, hemoroid, fissür, kalın barsak tümörleri (benign veya malign), barsak tıkanıklığı (ileus), apandisit, kolit, kolon divertikülü, vb.
 • Genitoüriner sistem (İdrar ve Üreme Yolları): idrar yolları enfeksiyonu, böbrek veya idrar yolları taşı, testis (hidrosel, varikosel, kist, epididimit,vb) yumurtalık kisti, rahimde miyom, endometriozis, gebelik.
 • karın ön duvarı: kasık fıtığı (inguinal herni), femoral fıtık, spigel hernisi, hematom, desmoid tümör, vb.
 • iskelet sistemi ve diğer: Kas, kemik, yumuşak ve bağ dokusu ve tendon: miyalji, artralji, osteoartrit, osteomiyelit, lenfadenit vb.

Kasık Ağrısı Tanı Aşaması

Tanı aşamasında detaylı bir anamnez alınması oldukça önemlidir. Hasta dinlenmeli. Hekim tarafından yapılacak detaylı muayene sonrası bazı görüntüleme ve laboratuvar tetkikler istenebilir, örneğin:

 • Hemogram (tam kan)
 • ADBG (ayakta direkt batın grafisi)
 • batın ultrasonu, yüzeysel doku ultrasonu
 • BT, MR
 • Endoskopik işlemler: Kolonoskopi, Sistoskopi, Histroskopi

Источник: https://www.ertanbeyatli.com/kasik-fitigi/

Kasık fıtığı

Kasık Fıtığı

Kasık fıtığı yumuşak dokunun – genellikle karın boşluğunun iç zarı (omentum) veya bağırsağın bir bölümü – karın kaslarındaki zayıf bir noktadan çıkıntı yamasıyla oluşur. Oluşan çıkıntı özellikle öksürdüğünüzde, eğildiğinizde veya ağır bir obje taşıdığınızda ağrılı olabilir.

Bir kasık fıtığı tek başına tehli değildir. Kendi kendine iyileşmez veya yok olmaz ancak hayatı tehdit eden komplikasyonlara sebep olabilir. Bu sebeple doktorunuz ağrılı veya büyümekte olan bir kasık fıtığını iyileştirmek için ameliyat tavsiye edecektir. Kasık fıtığı ameliyatı yaygın bir cerrahi operasyondur.

Nedenleri

Bazı kasık fıtıklarının belirgin bir sebebi yoktur. Diğerleri ise şu gibi şeylerden kaynaklanmaktadır:

 • Karın boşluğunun içinde aşırı baskı
 • Abdominal duvarda daha önceden var olan zayıf bir nokta
 • Hem abdominal duvarda daha önceden var olan bir zayıf nokta hem de abdomenin içinde oluşan aşırı baskı
 • Bağırsak hareketleri ya da işeme sırasında gerilmeler
 • Ağır kaldırma
 • Karın boşluğunda su toplanması (assit)
 • Hamilelik
 • Aşırı kilolu olma
 • Kronik öksürme veya hapşırma

Çoğu insanda bir kasık fıtığına yol açan abdominal duvardaki zayıflık doğum sırasında karın iç zarı (periton) düzgün kapanmadığında ortaya çıkar. Diğer kasık fıtıkları kasların yaşlanma, zorlayıcı fiziksel aktiviteler ve sigaraya bağlı öksürme gibi faktörler yüzünden zayıflaması ve bozulması sonucu ortaya çıkar.

Erkeklerde zayıf nokta genellikle sperma kordonunun testis torbalarına giriş yaptığı kasık kanalında oluşur. Kadınlarda kasık kanalı rahmi yerinde tutan bir bağ dokuyu taşır ve fıtıklar bazen rahimden çıkan bağlayıcı dokuların kasık kanalının etrafını saran dokularla birleştiği yerde ortaya çıkar.

Erkeklerde daha yaygınErkeklerin doğumdan önceki gelişim süreçleri yüzünden kasık kanallarında doğuştan bir zayıflığın olması ihtimali daha yüksektir.

Erkek bebeklerde testisler karın boşluğunda şekillenir ve kasık kanalından geçerek testis torbasına düşer. Doğumdan çok kısa bir süre sonra kasık kanalı neredeyse tamamen kapanır — sperma kordonun geçebileceği ama testislerin geri içeri kaçamayacağı kadar dar bir aralık. Bazen kanal tam olarak kapanmaz ve zayıf bir bölge bırakır.

Dişi bebeklerde kasık kanalının doğumdan sonra kapanmaması ihtimali daha düşüktür.

Abdominal duvardaki zayıflık hayatınızda daha sonra da özellikle bir incinme veya karın boşluğuna müdahale eden bir ameliyat sonrasında ortaya çıkabilir. Daha önceden oluşmuş bir zayıflığınız olsun ya da olmasın gerilme, ağır kaldırma, hamilelik ve aşırı kiloluluktan ötürü karnınızda oluşacak fazal baskı bir fıtığa sebep olabilir.

Tedavi ve ilaçlar

Eğer fıtığınız küçük ve sizi rahatsız etmiyorsa doktorunuz izle ve bekle yaklaşımı sergileyebilir. Büyüyen ve ağrılı fıtıklarsa rahatsızlığı gidermek ve ciddi komplikasyonları engellemek için genellikle ameliyata ihtiyaç gerektirir.

Genelde iki tür fıtık operasyonu vardır – açık fıtık onarımı ve laparoskopik onarım.

HerniyorafiAçık fıtık onarımı da denilen bu yöntemde cerrah kasığınızda bir yarık açarak dışa dönmüş olan omentum ya da ince bağırsağı karın boşluğundaki yerine geri iter. Cerrah daha sonra yarık kasları dikerek kapatır. Zayıf bölge genellikle sentetik bir ağ ile (herniyoplasti) güçlendirilip, desteklenir.

Ameliyattan sonra en kısa sürede tekrar hareket edebilmeniz için teşvik edilirsiniz ama normal aktivitelerinize tam anlamıyla geri dönebilmeniz dört ile altı hafta içinde gerçekleşir.

LaparoskopiBu çok az girişimsel olan işlemde cerrah karnınızdaki bir çok küçük yarığın içinden ameliyat eder. Ucunda küçük bir kamera olan ince bir tüp (laparoskop) bir yarıktan içeriye sokulur. Kamera yardımıyla cerrah başka bir yarığın içinden küçük aletler sokarak sentetik ağ ile fıtığı onarmaya çalışır.

Laparoskopik onarım olan çoğu insan daha az rahatsızlık hissetmekte ve yara iziyle kalmaktadır ve normal aktivitelere daha çabuk dönmektedir.

Laparoskopi normal ameliyattan sonra fıtığı tekrar eden kişiler için iyi bir seçenek olabilir çünkü cerrahın önceki onarımdan kalan dokulara zarar vermesini engeller.

Laparoskopi aynı zamanda her iki tarafında da fıtığı (bilateral kasık fıtığı) olan insanlar içinde iyi bir seçenek olabilir.

Bazı araştırmalar laparoskopik onarımın daha yüksek komplikasyon ve ameliyat sonrası nüksetme riski olduğunu göstermektedir. Bu riskler laparoskopik fıtık onarımlarında engin bir deneyime sahip bir cerrah tarafından uygulandığında en aza indirgenebilir.

Eğer:

 • Çok büyük bir fıtığınız varsa
 • İnce bağırsağınız testis torbalarınıza doğru indiyse
 • Daha önceden prostat ameliyatı (prostatektomi) gibi bir kasık içi ameliyatı geçirmişseniz
 • Genel anesteziye uygun değilseniz

laparoskopi sizin için uygun olmayabilir

Korunma

Sizi kasık fıtığı olmaya eğilimli kılan doğuştan gelen bozukluklarınızı engelleyemezsiniz. Ama yine de karın kaslarınızdaki ve dokularınızdaki gerilimi azaltmak için şunları yapabilirsiniz:

 • Sağlıklı kilonuzu koruyunuz. Sizin için en iyi egzersiz ve diyet planı için doktorunuzla konuşunuz.
 • Yüksek lif oranına sahip besinler tüketiniz. Meyveler, sebzeler ve tüm tahıllar kabızlığı ve gerilimi azaltacak lifler içerirler.
 • Ağır objeleri dikkatlice kaldırınız ya da ağır kaldırmaktan tamamen kaçınınız. Eğer ağır objeler kaldırmak zorundaysanız her zaman beliniz yerine dizleriniz bükünüz.
 • Sigarayı bırakınız. Yarattığı çoğu ciddi sorunun ötesinde sigara içmek kasık fıtığı olmasına ya da var olan fıtığın azmasına sebep olacak kronik bir öksürüğe yol açabilir.
 • Kasıkbağlarına güvenmeyiniz. Fıtıkları yerinde sabit tutmaya yarayan destekleyici bir giysi (kasık bağı) asıl sorunu ortadan kaldırmaya ve komplikasyonları engellemeye yardımcı olmaz. Doktorunuz daha rahat hissedebilmeniz için ameliyata kadar bir kasıkbağı giymenizi önerebilir ama bu giysi asla ameliyatın yerini tutmaz.

Источник: https://www.saglikveyasam.com/kasik-fitigi

Kasık Fıtığı Nedir ve Neden Olur?

Kasık Fıtığı

Haber güncelleme tarihi 04.01.2019 10:21

Kasık Fıtığı Nedir ve Neden Olur?

Fıtık problemi vücudun birçok bölümünde ortaya çıkabilen sorunlardan biridir. Bel ve boyun fıtığının yanı sıra en çok görülen fıtıklardan biri olan kasık fıtığı, karın duvarı fıtıklarının %90’ını oluşturmaktadır.

Kasık fıtığı, kasıktaki yumuşak doku şişliği ile kendini gösterir. Şişlik genellikle sabahları kaybolurken akşam saatlerine doğru ortaya çıkar. Bazı vakalarda şişliğe ağrı da eşlik edebilir. Kasık fıtığı, kadınlara kıyasla erkeklerde 7 kat daha fazla görülür.

Kasık fıtığının erkeklerde daha çok görülmesinin nedeni yapısal farklılıktır. Kasık fıtığı riski ilerleyen yaşla birlikte artar. Yapılan araştırmalarda 70 yaş üzerindeki her iki erkekten birinde kasık fıtığına rastlanılmıştır. Ayrıca kasık fıtığının sağ tarafta daha çok görüldüğü ifade edilmektedir.

 Kasık fıtığı ileri yaşlarda daha çok görülse de bazı etkenlere bağlı olarak gençlerde de görülebilir. Kasık fıtığı oluşumunu tetikleyen pek çok faktör olduğunu söyleyebiliriz.

Bağ dokusu bozukluğu olanlar, şişmanlar, kronik öksürüğü olanlar, kronik kabızlığı olanlar, ağır işlerde çalışanlar ve karın içinde sıvı toplanması olanlarda kasık fıtığı oluşabilir.

Kasık Fıtığı Çeşitleri Nelerdir?

Direk Kasık Fıtıkları : Doğumsal fıtıklardan biri olan direk kasık fıtıkları, kasık kanalının sonradan ve kendiliğinden açılması sonucunda ortaya çıkar. Direk kasık fıtıkları, genellikle çocuklarda ve gençlerde görülen bir durumdur.
İndirek Kasık Fıtıkları : Adelede oluşan yırtığa bağlı olarak meydana gelen fıtıklardır.

Adeledeki yırtıktan dışarı çıkan indirek kasık fıtıkları, direk kasık fıtıklarının aksine ilerleyen yaşlarda ve sporcularda görülür. Ani kilo kaybı, aşırı fiziki zorlanma, kronik öksürük, ıkınma ve yaşlanmaya bağlı olarak adele yırtılması meydana gelebilir.
Femoral Fıtıklar : Femoral delikten çıkan fıtık, diğer fıtıklara kıyasla en az görülen fıtık çeşididir.

Erkeklere kıyasla kadınlarda daha çok görülür.

Kasık Fıtığı Belirtileri Nelerdir?

Kasık fıtığının temel belirtisi kasıktaki şişliktir. Şişlik ayaktayken daha çok belli olurken yatar pozisyonda hafifler ve kaybolur. Kasık fıtığını işaret eden bu şişlik farklı büyüklüklerde olabilir. Belli belirsiz kabarcık şeklinde fıtıklara rastlanılabildiği gibi yumru büyüklüğünde şişliğe de rastlanılabilir.

Kasık fıtığı probleminde öksürme, ıkınma ve hapşırma sonucunda kasık bölgesinde meydana gelen ağrı görülürken bu ağrı hareket esnasında da hissedilebilir. Genellikle hareket sırasında kasık bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi görülür.

Bazı vakalarda kasık bölgesinde herhangi bir şişlik olmaksızın yalnızca ağrı hissedilir. Ağrının ön planda olduğu fıtıklar, genellikle sıkışmış küçük fıtıklardır. Fıtık teşhisinde genellikle muayene yeterli olurken bu tip durumlarda ultrason istenilmesi gerekir.

Ultrason ile muayene bulgusu vermeyen küçük fıtığın yeri saptanır ve kasıkta oluşabilecek diğer hastalıklara ait bulgular ayırt edilebilir.

Kasık Fıtığı Tanı ve Tedavisi Nasıldır?

Kasık fıtığından şüphelenmeniz durumunda bir an önce genel cerrahi uzmanına başvurmalısınız. Kasık fıtığı tedavisinde genellikle fizik muayene yeterli olsa da bazı durumlarda ultrasonografi gibi tetkikler istenilebilir. Ancak nadiren tomografi gibi ileri görüntüleme yöntemleri gerekebilir.

 Kasık fıtığının tek tedavi yöntemi ameliyattır. Fıtık zamanla kendiliğinden geçmez ve ilaçla iyileşmez. Aksine ihmal edilen ve tedavi edilmeyen fıtıklar büyüyerek ciddi sonuçlara yol açabilir. Fıtık ameliyatında bağırsağın kese içine giren bölümü yeniden karın boşluğuna yerleştirilir.

Kese kaldırılarak etrafındaki kaslar kuvvetli ilmeklerle veya özel malzemelerle yama yöntemi ile kapatılır. Fıtık ameliyatı zor bir ameliyat değildir. Ancak fıtığın büyüklüğü, türü, hastanın yaşı ve sağlık durumu, ameliyat sırasında risk oluşturabilir. Uzmanlar ameliyat için en uygun zamanın “ilk fırsat” olduğunu belirtmektedir.

Çocuklarda görülen fıtıklarda ise yaş ne kadar küçükse tedavinin o kadar kolay olduğu söylenmektedir. 

Önerilen İçerikler;

► Boyun Fıtığı Nedir? Belirtileri Nelerdir?

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/kasik-fitigi-nedir-ve-neden-olur-16175h.htm

Kasık Fıtığı

Kasık Fıtığı
Kasık fıtığı hayalardaki (skrotum) kas dokusunun zayıf bir noktaya etki etmesiyle oluşur. Bu da skrotum içinde bir şişkinliğe neden olur. Şişkinlikse ağrı ve yanma hissi oluşturur.

Kasık fıtığı yumuşak doku, karın kaslarındaki zayıf bir noktadan dışarı çıktığında oluşur. Bu yumuşak doku genellikle karın zarı da denilen omentumun veya bağırsakların bir kısmıdır. Fıtık şeklinde ortaya çıkan şişlik ağrılı olabilir.

Bu ağrı özellikle öksürdüğünüzde, eğildiğinizde veya ağır bir nesne kaldırdığınızda artar.

Kasık fıtıkları her zaman tehli değildir. Ancak kendi kendine geçmez veya iyileşmezler. Ayrıca bazı vakalarda hayatı tehdit eden komplikasyonları olabilir. Bu sebeple çok ağrılı olan veya büyümeye devam eden fıtıklarda doktorun tedavi amacıyla ameliyat önermesi olasıdır. Fıtık ameliyatları sık sık gerçekleştirilen cerrahi prosedürlerdendir. 

Çoğu kasık fıtığı vakası doğumdan önce kas duvarının açılması ve kapanması gerektiği halde kapanmaması şeklinde ortaya çıkar. Bu da karın kaslarında bir zayıflık meydana getirir. Bu alana doğru oluşan bir baskı, dokunun itilmesi suretiyle şişkinlik oluşmasına neden olur. Fıtıksa doğumdan hemen sonra ya da ilerleyen zamanlarda oluşur.

Aşırı kilolar, çok fazla ağır kaldırmak, öksürmek ya da zorlanmak insanlarda fıtığa olan eğilimi artırır. Fıtık, erkeklerde daha yaygın olarak görülür. Kadınlarsa hamilelik esnasında karın duvarına etki eden basınç nedeniyle fıtık olabilirler.

Kasık fıtığının en bariz belirtisi hayalar, yani skrotum içindeki şişkinliktir. Bu çoğunlukla yuvarlak bir kitle şeklinde görülür. Şişkinliğin oluşması haftalar ya da aylar içinde olur. Ağır bir şeyler kaldırma, öksürme, eğilme ya da zorlanma sonrasında aniden de ortaya çıkar. Her ne kadar fıtık ağrılara neden olsa da bazı vakalarda sadece şişkinlik olur ancak ağrı hissedilmez.

Fıtık, oluştuğu bölgede şişlik hissi, ağırlık hissi, çekme ya da yanma hissi de verebilir. Bu belirtiler bir yere yatıp uzandığınızda daha iyileşebilir.

Ani ağrılar, mide bulantısı ve kusma, bağışıklık sisteminin fıtık tarafından engellenmiş olduğunun işaretleridir. Bir kişide hem fıtık hem de bu belirtiler aynı anda bulunuyorsa, kişi mutlaka doktoruyla görüşmelidir.

Kasık fıtıklarının risk faktörleri arasında şunlar bulunur:

Erkek olmak: Erkeklerde kasık fıtığı gelişme riski çok daha fazladır. Kasık fıtığı görülen yenidoğan ve çocukların çoğu da erkektir.

Aile geçmişi: Eğer ebeveyniniz veya kardeşiniz gibi yakın bir akrabanızda kasık fıtığı varsa, sizde de gelişme ihtimali artar.

Bazı tıbbi durumlar: Hayatı tehdit eden ve ciddi akciğer hasarıyla beraber kronik öksürüğe sebep olan kistik fibroz hastalarında kasık fıtığı gelişme riski artar.

Kronik öksürük: Sigara gibi sebeplerle gelişen kronik öksürük kasık fıtığı riskini artırır.

Kronik kabızlık: Tuvalete çıkma esnasında zorlanma kasık fıtığının sık görülen sebeplerindendir.

Aşırı kilo: Aşırı kiloya sahip olmak karın bölgesine fazladan baskı yapar.

Hamilelik: Hamilelik hem karın kaslarını zayıflatabilir hem de bu bölgede ekstra basınca sebep olur.

Bazı meslekler: Çok uzun süre ayakta durmayı gerektiren veya ağır fiziksel çaba harcanan mesleklere sahip kişilerde kasık fıtığı gelişme riski artar.

Erken doğum: Prematüre doğmuş kişilerde kasık fıtığı gelişme riski artar.

Fıtık geçmişi: Eğer bir kere kasık fıtığı geliştiyse, genellikle vücudun öbür tarafında bir fıtık gelişme riski artar.

Doktor bir kişide fıtık olup olmadığını belirtilerden ve yapacağı bir fiziki muayeneden anlayabilir. Fıtık nedeniyle oluşan şişkinlikler kolayca bulunabilir. Fıtık kendi kendine iyileşmez. En etkili tedavi yöntemi ise ameliyattır.

Şayet fıtık rahatsızlık vermiyorsa cerrahi müdahale için beklenebilir. Fıtık gittikçe kötüleşebileceği gibi, kötüleşme görülmeyebilir de. Bazı vakalardaysa ağrısız ve rahatsızlık vermeyen fıtık için herhangi bir cerrahi müdahale gerekmeyebilir.

Fıtığı olan bazı insanlarsa belirtileri görülmediği halde ameliyat olarak tedavi görürler. Bundan dolayı doktorların çoğu ameliyatın sıkıştırmadan daha az tehli olduğuna inanırlar.

Ama birçok hastaysa hemen ameliyata ihtiyaç duymaz. Şayet fıtık küçükse ve ağrı yapmıyorsa, tedavi için bekleyebilirsiniz.

Bebekler ve küçük çocuklardaki fıtık vakalarında dokuların fıtık tarafından engellenme eğilimi fazladır. Çocuklardaki fıtığın ameliyatla tedavi edilmesi gerekir.

Fıtık ameliyattan sonra geri dönebilir. Fıtığın tekrar nüksetmesini engellemek için sağlıklı bir kiloda kalmak gerekir. Sigara içmekten kaçınılmalı, ağır şeyler kaldırılmamalı ve idrara ve tuvalete çıkma esnasında fazla zorlanılmamalıdır.

Sebepler

Bazı kasık fıtıklarının belirgin bir sebebi yoktur. Diğerleri ise şu sebeplerle ortaya çıkabilir:

 • Karın bölgesinde artan basınç
 • Mide duvarında daha önceden var olan zayıf bir nokta
 • Karın bölgesinde artan basınç ve mide duvarında daha önceden var olan zayıf bir noktanın beraber bulunması
 • Tuvalete veya idrara çıkarken zorlanma
 • Ağır kaldırmak
 • Karında su toplanması
 • Hamilelik
 • Aşırı kilo
 • Kronik öksürük veya hapşırma

Çoğu kişide kasık fıtığına dönüşen karın duvarındaki zayıflık doğuştan var olur ve buradaki karın zarının (peritoneum) tam olarak kapanmamasıyla ortaya çıkar. Diğer kasık fıtıkları yaşamın ilerleyen evrelerinde kaslar zayıfladığında veya kaybedildiğinde ortaya çıkabilir. Buna yaşlanma, zorlayıcı aktiviteler, sigara kullanımına eşlik eden öksürük gibi faktörler katkıda bulunabilir. 

Erkeklerde zayıf nokta genellikle kasık kanalında, sperma kordonunun skrotuma girdiği yerde ortaya çıkar. Kadınlarda kasık kanalı rahmi yerinde tutan bir bağ dokuyu taşır ve fıtıklar bazen rahimden gelen bağlayıcı dokunun kasık kemiğini saran dokuya bağlandığı yerde ortaya çıkar.

Erkeklerin tabiatı dolayısıyla kasık kanalında zayıflık görülmesi daha olasıdır. Bunun sebebi doğumdan önce erkeklerin gelişme şeklidir. Erkek bebeklerde testisler karnın içinde oluşur ve kasık kanalının içinden inerek skrotuma ulaşırlar.

Doğumdan kısa bir süre sonra kasık kanalı neredeyse tamamen kapanır. Sadece sperma kordonunun içinden geçeceği kadar ancak testislerin karına geri dönemeyeceği kadar küçük bir boşluk kalır.

Bazen kanal düzgün şekilde kapanmaz ve zayıf bir bölge oluşur. 

Kız bebeklerde kasık kanalının doğumdan sonra kapanmama ihtimali daha düşüktür.

Mide duvarında zayıflıklar hayatın sonraki evrelerinde de oluşabilir. Özellikle karın boşluğuna alınan bir hasar veya bu bölgeye yapılan bir cerrahi operasyon buna yol açabilir.

Daha önceden var olan zayıf noktalar olsa da olmasa da karında zorlanma sonucunda, ağır kaldırma sonucunda, hamilelik sebebiyle veya aşırı kilo yüzünden gelişen fazladan basınç fıtığın ortaya çıkmasına neden olabilir.

Belirtiler

Bazı kasık fıtıkları hiçbir belirtiye sebep olmazlar. Doktorunuz rutin bir medikal muayene sırasında kasık fıtığı geliştiğini tespit edebilir.

Ancak çoğu vakada fıtığın yarattığı çıkıntıyı hissedebilir ve görebilirsiniz. Bu çıkıntı genellikle dik bir şekilde ayakta durduğunuzda, özellikle de öksürdüğünüzde veya zorladığınızda daha belirgin olur.

Kasık fıtıklarının işaretleri ve belirtileri arasında şunlar yer alır:

Merhabalar Hocam, Benim çocuğum, doğumdan 1 ay sonra sünnet olduktan sonra, sağ yumurtalığında şişme meydana geldi.Sağ bölgeden sağ skrotuma uzan… devamı

 • Kasık kemiğinin iki tarafındaki bölgelerden herhangi birinde bir çıkıntı
 • Bu çıkıntıda yanma veya ağrı hissi
 • Kasıklarınızda özellikle eğildiğinizide, öksürdüğünüzde veya bir şey kaldırırken belirginleşen ağrı veya huzursuzluk hissi. 
 • Kasığınızda ağırlık hissi.
 • Kasıkta güçsüzlük veya baskı hissi
 • Dışarı çıkan bağırsak dokusu skrotuma indiğine testislerin etrafında ağrı veya şişkinlik görülmesi

Yatar haldeyken fıtığı kolayca ve nazikçe geriye bastırıyor olabilmeniz gerekir. Eğer bu mümkün değilse bölgeye buz torbası uygulayarak şişmenin yeterince inmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede fıtık daha kolayca yerine girer. Leğen kemiği baş hizanızdan daha yüksek kalacak şekilde yatmak da yardımcı olabilir. 

İnkarsere Kasık Fıtığı

Eğer fıtığı içeri itmek mümkün değilse bağırsağın dışarı taşan kısmı mide duvarı içinde sıkışmış (inkarsere olmuş) olabilir. İnkarsere fıtıklar boğulmuş fıtıklara dönüşebilir, bu da bağırsağa kan akışını keser. Fıtığı tedavi etmek için ameliyat etmek gerekir ve bu sayede bağırsağa kan akışı tekrar sağlanır. Boğulmuş bir fıtık eğer tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilir.

Boğulmuş fıtık belirtileri arasında şunlar yer alır:

 • Mide bulantısı, kusma veya her ikisi birden
 • Ateş
 • Hızlı kalp atışı
 • Hızlı bir şekilde şiddetlenen ani acı
 • Kırmızı, mor veya koyu renk alan fıtık çıkığı

Bu belirtilerden herhangi birini görürseniz hemen doktorunuza ulaşın. 

Çocuklarda Belirtiler

Yenidoğanlarda ve çocuklarda kasık fıtıkları mide duvarındaki doğuştan bir zayıflık sebebiyle gelişirler. Bazen fıtık sadece çocuk ağladığında, öksürdüğünde veya tuvalete çıkarken zorlandığında görünür olur. Daha büyük çocuklarda fıtıklar çocuk öksürdüğünde, uzun süreler boyunca ayakta durduğunda veya tuvalete çıkarken zorlandığı anlarda daha çok belli olabilir.

Kasık kemiğinin herhangi bir tarafında fark edilir veya ağrılı bir çıkıntı varsa doktora görünün. Bu çıkıntı genellikle ayakta dururken daha belirgin olur ve elinizde hissedebilirsiniz.  

Teşhis

Fiziksel bir muayene genellikle kasık fıtığının teşhis edilmesi için yeterlidir. Doktorunuz işaretler ve belirtiler hakkında size sorular soracak ve kasık bölgesinde bir çıkıntı olup olmadığını kontrol edecektir. Ayakta durmak ve öksürmek kasık fıtığının daha belirgin olmasını sağlayacağı için doktor sizden ayakta durmanızı ve öksürmenizi isteyebilir. 

Kasık fıtığı geliştirme riskini artıran doğuştan bozukluğu önlemek için yapabileceğiniz bir şey yoktur. Ancak karın kaslarına ve dokularına aşırı baskı binmesini önleyecek şeyler yapmanız mümkündür. Bu önlemlerin arasında şunlar yer alır:

Sağlıklı bir kiloda kalın. Doktorunuzla sizin için en uygun egzersiz ve diyet planını görüşebilirsiniz.

Lif oranı yüksek gıdalar tüketin. Meyveler, sebzeler ve tam tahıllar kabızlığı ve zorlanmayı önleyecek lif içeriğine sahiptir.

Ağır nesneleri dikkatle kaldırın veya hiç kaldırmayın. Ağır bir şey kaldırmanız gerektiğinde dizlerinizi kırarak eğilin, belinizi bükerek değil.

Sigarayı bırakın. Birçok hastalığa katkı yapmasının yanında, sigara aynı zamanda kronik öksürüğe yol açabilir ve bu da kasık fıtığına sebep olabilir veya olan fıtığı büyütebilir.

Korselere güvenmekten kaçının. Fıtıkları oldukları yerde tutmak için tasarlanmış destekleyici iç giyim ürünleri (fıtık korseleri) altta yatan problemi düzeltmez ve komplikasyonları önlemez. Doktorunuz ameliyattan önce bir süre kendinizi rahat hissetmeniz için fıtık korsesi giymenizi önerebilir. Ancak fıtık korsesi, fıtığı tedavi edici değildir ve ameliyatın yerini tutmaz. 

Kasık fıtığının sebep olabileceği diğer sorunlar yani komplikasyonlar arasında şunlar bulunur:

Çevredeki dokular üzerine baskı uygulayabilir. Ameliyatla düzeltilmeyen çoğu kasık fıtığı zamanla büyür. Büyük fıtıklar çevredeki dokuların üzerine baskı uygularlar. Erkeklerde büyük fıtıklar testislere inebilir ve ağrıya, şişmeye sebep olabilirler.

İnkarsere fıtığa dönüşebilir. Eğer karın zarı veya bağırsak mide duvarındaki zayıf noktada sıkışırsa bağırsak engellenebilir ve şiddetli ağrı, mide bulantısı, kusma, tuvalete çıkamama veya gaz çıkaramama görülebilir.

Boğulmuş fıtığa dönüşebilir. İnkarsere fıtık bağırsağın bir kısmına kan gitmesini engelleyebilir. Buna boğulmuş fıtık denir ve etkilenen bağırsak dokusunun ölümüyle sonuçlanabilir. Boğulmuş fıtık yaşamı tehdit eden bir durumdur ve acilen ameliyat edilmesi gerekir.  

Tedavi

Eğer kasık fıtığınız küçükse ve sizi rahatsız etmiyorsa doktorunuz bekleyip gözlem altında tutmayı tercih edebilir. Büyümeye devam eden veya ağrılı fıtıklar genellikle ameliyatla tedavi edilir. Bu sayede ağrıdan kurtulmak ve ciddi komplikasyonları önlemek mümkün olur.

Fıtık ameliyatlarının iki türü vardır: Açık fıtık ameliyatı ve laparoskopik fıtık ameliyatı.

Herniyorafi 

Açık fıtık ameliyatı olarak da adlandırılan herniyorafi operasyonunda cerrah kasıklarda bir kesik açar ve dışarı çıkmış olan bağırsak dokusu ya da omentumu (bağırsakları örten zar) içeri iter. Daha sonra cerrah zayıflamış veya yırtılmış olan kası diker. Bu zayıf bölge genellikle sentetik (yapay) bir maddeyle güçlendirilir ve desteklenir (herniyoplasti).

Ameliyattan sonra mümkün olan en kısa sürede hareket etmeye başlamanız desteklenir. Ancak normal günlük aktivitelerinizi tam olarak yapabilmeniz 4 ila 6 hafta alabilir.

Laparoskopi

Laparoskopik fıtık ameliyatı, kapalı fıtık ameliyatı olarak da bilinir. Minimal derecede invazif olan bu prosedürde cerrah karın bölgesine yapılan birden çok küçük kesikten operasyonu gerçekleştirir.

Laparoskop adlı küçük bir kamera içeren bir tüp kesiklerin birinden içeri sokulur.

Kameranın rehberliğinde cerrah bir diğer kesikten küçük ameliyat gereçlerini sokar ve fıtığı tedavi ederek zayıf bölgeyi yapay bir madde ile güçlendirir.

Laparoskopik fıtık ameliyatı geçiren çoğu kişi daha ameliyattan sonra daha az huzursuzluk yaşar, ameliyat izleri daha küçük olur ve normal aktiviteleri yapmaya daha çabuk başlarlar.

Açık fıtık ameliyatından sonra kasık fıtığı tekrarlayan kişiler için laparoskopi iyi bir tercih olabilir çünkü cerrah bu sayede önceki ameliyatın oluşturduğu yara dokusundan kaçınabilir.

Laparoskopi ayrıca vücudunun her iki yanında fıtıkları olan kişiler için de iyi bir tercihtir. 

Bazı çalışmalarda görüldüğü kadarıyla laparoskopik ameliyattan sonra komplikasyonların görülme ve fıtığın tekrarlama ihtimali artmaktadır. Bu risklerin azaltılması için alınabilecek önlemlerden biri laparoskopik fıtık ameliyatları konusunda çok tecrübeli bir cerrahı tercih etmektir.

Laparoskopik fıtık ameliyatı şu kişiler için uygun olmayabilir:

 • Çok büyük bir fıtığınız varsa
 • Bağırsak skrotumun içine kadar itilmişse
 • Pelvik bölgeye daha önceden cerrahi operasyon yapılmışsa (Örneğin prostat ameliyatı)
 • Genel anestezi alamıyorsanız

Источник: https://www.hemensaglik.com/makale/kasik-fitigi

KASIK FITIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR

Kasık fıtığı erkeklerde kadınlara göre 7 kat daha sık görülür. Sıklığı yaşla artar. 70 yaş üstünde neredeyse her iki erkekten birinde kasık fıtığı vardır.

Bağ dokusu bozukluğu olanlarda, şişmanlarda, karın içinde sıvı toplanması olanlarda, uzun süreli öksürüğü olanlarda, uzun sürelikabızlığı olanlarda, ağır işlerde çalışanlarda kasık fıtığı daha çok görülür. Sağ tarafta daha fazla görülür.

KASIK FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kasık fıtığının en önemli belirtisi kasıkta şişliktir. Şişlik genellikle ayakta dururken belirginleşir, uzanınca hafifler veya kaybolur. Bu şikayet belli belirsiz bir kabarıklıktan, yumruk büyüklüğünde bir şişliğe kadar değişik ölçülerde gözlenebilir. Nadiren bağırsakların torbaya indiği çok daha büyük şişliklere de rastlanabilir.

Kasık fıtığı, bazı hastalarda sadece kasıkta ağrı veya şişlikle beraber görülen ağrı ile ortaya çıkabilir. Ancak bu ihtimal ağrısız bir şişlik olmasına göre daha nadirdir. Özellikle sıkışıp kalmaya müsait küçük fıtıklarda ağrı daha ön planda olabilir

Teşhis koymak için çoğu zaman sadece muayene yeterlidir. Kasıkta şişlik olmadan sadece ağrıyla başvuran hastalarda bazen ultrason yapılabilir. Amaç bariz muayene bulgusu vermeyen küçük bir fıtığı saptamak veya kasıkta olabilecek diğer hastalık belirtilerini ayırt etmektir. Ancak bu çok nadiren gerekli olur. Genellikle başka bir tahlil ya da görüntüleme yöntemine gerek duyulmaz.

Kasık fıtığının tek geçerli tedavi şekli ameliyattır.

AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIKLAR NELERDİR?

Ameliyattan önce tüm hastalar planlanan ameliyat hakkında hem sözlü hem de yazılı olarak bilgilendirilirler. Bu bilgilendirmede hastanın anlayabileceği şekilde ameliyatın özellikleri ve riskleri anlatılır. Hastalar kendilerine sunulan ameliyata özgüaydınlatılmış onam formunu okuyup imzalayarak bilgilendirildiğini ve ameliyata izin verdiğini kayıt altına almış olur.

Ameliyat kararı verilen tüm hastalar anestezi uzmanıtarafından muayene edilir.

Hasta eğer aspirin, kumadin vb. kan sulandırıcı ilaçlarkullanıyorsa, bu ilaçların etkisi altında ameliyata alındığında kanama riski yüksek olacaktır. Bu tür hastaların, önce ilaçları kesilip 5-6 gün ilaçların etkilerinin geçmesi beklendikten sonra ameliyat edilmeleri gerekir.

Hasta ameliyattan önceki gece saat 24’ten sonra su dahil ağızdan hiçbir şey yiyip-içmeyecek şekilde aç kalmalı ameliyata oruç tutuyormuş gibi gelmelidir.

Şeker, yüksek tansiyon, astım gibi hastalıkları olan hastaların ilgili branşlarca konsültasyonu yapılıp öneriler alınmalı ve riskleri belirlenmelidir. Hastalar bu hastalıklar için ilaçlar kullanıyorlarsa ameliyat sabahı aç kalmış olmalarına rağmen ilaçlarını bir yudum su ile almalıdır.

HANGİ ANESTEZİ YÖNTEMİ TERCİH EDİLİR?

Ameliyat için; tümüyle uyutma – (narkoz – genel anestezi), belden iğne yapılarak belden aşağısını uyuşturma (spinal anestezi) veya doğrudan ameliyat bölgesine iğne yapılarak o bölgeyi uyuşturma (lokal anestezi) yöntemleri kullanılabilir.

Özel bir zorunluluk olmadıkça ameliyatta tümüyle uyutmaya gerek yoktur. Fıtık bölgesine iğneler yapılan lokal anestezi yapılmasına ise bazı hastalar uyum gösteremeyebilir.

Fıtık ameliyatı olacak hastalar için öncelikle tercih edilenyöntem belden iğne yapılarak belden aşağısının uyuşturulması (spinal anestezi) yöntemidir.

Bu yöntemde hasta ameliyat esnasında uyanıktır, sadece belden aşağısını hissetmez. İsterse müzik dinleyip, sohbet edebilir.

O dönemi bilinci açık yaşamak ve hatırlamak istemeyen hastaların, ilaçla gece uykusuna benzer bir uykuya dalması sağlanabilir.

Ayrıca spinal anestezinin etkisi ameliyattan sonra birkaç saat daha devam eder. Ameliyattan sonra 2-3 saat daha ağrı duyulmaz. Böylelikle hastalar en tedirgin olacakları dönemi en konforlu şekilde atlatmış olurlar.

HANGİ AMELİYAT TÜRÜ DAHA ÇOK TERCİH EDİLİR?

Tüm dünyada yaygın olarak tercih edilen STANDART hale gelmiş kasık fıtığı ameliyatı; AÇIK – YAMALI – GERİLİMSİZ (Lichtenstein) fıtık onarımı ameliyatıdır.

KASIK FITIĞI AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Gelişmiş batı ülkeleri dahil dünyada en sık uygulanan kasık fıtığı ameliyatı LICHTENSTEIN tipi (açık – gerilimsiz – yamalı) fıtık onarım tekniğidir. Ameliyat genellikle belden aşağısı uyuşturularak (spinal anestezi) altında uygulanır.

Kasık bölgesinde 5-6 cm bir kesi yapılarak, karın duvarının direncini sağlayan derin zarsı katmanlara kadar ilerlenir. Gevşek veya yırtılmış zarlar onarılır. Eni yaklaşık 10-12 cm, boyu yaklaşık 6-7 cm olan tül perde yapısına benzer bir yama (prolen mesh) zayıf alanı takviye edecek şekilde dikilerek tespit edilir.

Başlarken kesilmiş olan dış katmanlar yeniden karşı karşıya getirilerek onarılır. Böylece yama karın katları arasında sandviç tarzında yerleşmiş olur. Cilt genellikle gizli dikişle yaklaştırılır. Ameliyat çoğu zaman 20-30 dakika sürer. Hastanede bir gün yatış gerekir.

İki taraflı fıtığı olan hastalarda her iki taraf birden aynı seansta ameliyat edilebilir. Bu durumda ameliyat süresi iki katına çıkar. Hastanın ameliyat sonrası dönemde önerilere daha sıkı uyması ve kendisini daha çok sakınması gerekir.

AMELİYATIN SONUÇLARI – SORUNLARI NELERDİR?

Açık – gerilimsiz – yamalı kasık fıtığı ameliyatı olan hastaların tamamına yakınında mükemmel tedavi başarısı sağlanır.

Fıtığın tekrarlama oranı %1’den azdır. Ameliyatlarda yama kullanımı nüks ihtimalini binde birkaç seviyesine düşürmüştür.

Hastaların %5'inden daha azında olmak üzere; yarada enfeksiyon, kasıkta dokuların su toplaması (kord ödemi), su kisti (hidrosel) ve his kusurları gibi sorunlar görülebilir.

Kasık fıtığı ameliyatı olacak bazı hastalaların cinsel fonksiyonlaryönünden zarar görme endişesi taşıdıkları gözlenir. Ameliyatı sırasında üreme organlarına giden kanal, damar ve sinir yapılarına yakın çalışılduğı doğrudur. Ancak usulüne uygun olarak yapılan bir fıtık ameliyatında cinsel fonksiyonların zarar görmesi söz konusu değildir.

AMELİYAT SONRASI ERKEN DÖNEM NASILDIR?

Ameliyattan sonra ilk 2 gün yaranın kapalı kalması gerekir. Daha sonra yarada kızarıklık akıntı vb. bir sorun olmazsa tekrar pansuman gerekmez.

Üçüncü günden itibaren PANSUMAN kaldırılıp atılarak yara açık bırakılabilir. Duş şeklinde BANYO yapılabilir. İlk on gün yaranın üstünün sürtelenmesi, keselenmesi önerilmez.

Taburcu olduktan sonraki ilk 3-4 gün AĞRI KESİCİkullanılmalıdır. ANTİBİYOTİK kullanılması şart değildir.

Yara kendiliğinden eriyen gizli dikişlerle yaklaştırılmış ise DİKİŞ ALINMASI gerekmez. Erimeyen dikiş kullanılmışsa bir hafta sonra dikişler alınmalıdır.

AMELİYAT SONRASI GEÇ DÖNEM ÖNERİLER

Ameliyattan sonra bir hafta kadar iş ortamından uzak kalınması ve evde istirahat önerilir. Olağan gündelik fizik aktiviteleri yapmaya engel yoktur.

İki hafta kadar kasığı germeyi gerektiren işlerden, arabakullanmaktan ve cinsel birleşmeden uzak durulması uygun olur. Öksürükle giden hastalıklardan sakınılmalı ve kabız kalmamaya dikkat edilmelidir. Kısa mesafe yürüyüşler yapılabilir

Bir ay süreyle 8-10 kilodan fazla ağırlık kaldırmak, ağır fizik egzersizler, tenis, futbol vb. sporlar sakıncalıdır. Uzun dönem kontrollere gerek yoktur.

Источник: https://www.yenihuzurtipmerkezi.com/tr/icerik/57/kasik-fitigi

Kasık Fıtığı Ağrısı Nerelere Vurur Nerelerde Ağrı Yapar? Kasık Fıtığı Zararları

Kasık Fıtığı

Yetişkinlerdeki fıtıkların çoğunluğu kasık bölgesi yakınında bulunan kasık fıtıklarıdır. Fıtıklar deri altında yumru ve şişkinlik olarak ortaya çıkar. Kasık fıtığının ilk belirtisi kasık bölgesindeki şişlik görülmesidir.

Kasık fıtığı için etkili tek yöntem ameliyattır. Kasık fıtıkları kasıkta gelişir. Kasık fıtığı olan hastaların en çok merak ettiği soru; Kasık fıtığı ağrısı nerelere vurur? Sorusudur. Makalemizde bu sorunun cevabını okuyabilirsiniz.

Öncelikle kasık fıtığı hakkında genel bir bilgi verelim;

Kadınlarda Ve Erkeklerde Kasık Fıtığı Belirtileri

Kasık fıtığı belirtilerinin şiddeti değişiklik gösterebilir ve bütün hastalar aynı yoğunlukta belirtiler yaşamazlar. Belirtiler şunlardır:

 • Kasık bölgesindeki uyluk yakınında yumru
 • Kasıkta ağrı
 • Öksürürken ya da eğilirken kasık ağrısı
 • Kasıkta şiş ya da yumrulu alan
 • Karna baskı arttırıldığında yumrunun büyümesi
 • Kasıkta yumru üzerinde kızarıklık
 • Kasıklarda yanma, ağırlık ya da güçsüzlük hissi
 • Testis torbasında şişme

Kasık Fıtığının Sebepleri

Kasık fıtığı kasıklardaki kasların zayıflığından kaynaklanır. Küçük kas kusurlarından dolayı bu fıtıklar doğuştan gelebilir ya da zaman içinde meydana gelebilir.

Doğumda bulunan fıtıklar kongenital fıtıklar olarak adlandırılır, ve dolaylı fıtıklar olarak da anılır. Tüm fıtık türleri içinde en yaygın olanı ağır kaldırmak, obezite ve büyük abdest bozarken gerginlikten oluşabilen kasık fıtıklarıdır. Hamilelik de kasık fıtığına neden olabilir.

Kasık Fıtığı İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Çok sayıda faktör kasık fıtığı meydana gelme riskini arttırır. Bu faktörlerden bir ya da daha fazlasına sahip olmanız kesinlikle kasık fıtığı oluşacak anlamına gelmez. Kasık fıtığı için risk faktörleri şunlardır:

 • Kronik kabızlık
 • Kronik öksürük
 • Prostat büyümesi
 • Ailede fıtık geçmişi
 • Ağır objeler itmek ya da kaldırmak
 • Düşük doğum kilosu
 • Erkek cinsiyet
 • Beslenme eksiklikleri
 • Obezite
 • Aşırı egzersiz, zorlanma
 • Prematüre doğum
 • Sigara içmek
 • Steroid kullanımı
 • İnmemiş testis

Kasık Fıtığı Nasıl Teşhis Edilir?

Fiziksel muayene genellikle kasık fıtığı teşhisi için yeterlidir. Doktorunuz kasık bölgenizdeki şişliği kontrol edecektir. Öksürmek ve ayakta durmak fıtığı daha fazla öne çıkarabildiğinden ayakta durmanız ya da öksürmeniz istenecektir.

Eğer teşhis görünür değilse doktorunuz karın ultrasonu, CT taraması ya MRI gibi görüntüleme testleri  talep edebilir.

Kasık Fıtığı Tedavisi

Eğer fıtığınız küçükse ve sizi rahatsız etmiyorsa doktorunuz beklemeyi önerebilir. Araştırmalar az ya da hiç belirti göstermeyen fıtıklı insanların belirtileri artana kadar ameliyat yaptırmamasının mahsuru olmadığını gösteriyor. Genişlemiş ya da ağrılı fıtıklar rahatsızlığı yatıştırmak ve ciddi komplikasyonları önlemek için genellikle ameliyat gerektirir.

Fıtığınız varsa bu durum kendiliğinden iyileşmeyecektir. Kasık fıtığı için kesin ve tek çözüm ameliyat olmaktır. Fıtığın konumuna, şiddetine ve hastanın durumuna bağlı olarak ameliyat açık yöntemle ya da laparoskopik şekilde gerçekleştirilebilir. Ameliyat genel, spinal ya da lokal anesteziyle yapılır.

Fıtığıız kötüleşebilir de kötüleşmeyebilir de. Bazı vakalarda küçük ve ağrısız fıtıkların onarılmasına asla ihtiyaç duyulmamaktadır.

Kasık fıtığının tedavisi iki şekilde gerçekleşir. Biri cerrahi müdahale, yani ameliyat diğeri ise, laparoskopik müdahaledir.

Ameliyat

Ameliyatta kasık bölgesine yakın alandan ameliyat ile kesi açılır. Açılan bu kesikten, aşağıya inmiş olan iç organlar durması gereken bölgeye doğru itilip, organları tutan zar  onarılır.

Laparoskopik Müdahale

Laparoskopik müdahalede karın duvarının olduğu bölgelerde küçük delikler açılır ve bu küçük deliklerden organları yerine yerleştirmeye yarayan küçük el aletleri sokulur. Bu müdahale ameliyata  göre daha kısa sürebilmektedir ve daha çok tercih edilir.

Kasık Fıtığı Ağrısı Nerelere Vurur?

Kasık fıtığı ağrısı genel olarak kasıkta hissedilirken, bazı durumlarda ağrı kasık bölgesine, bel bölgesine, karın bölgesine, erkeklerde testislere ve bacaklara da vurabilir. Yani ağrı bu bölgede de görülebilir.

Источник: https://selmasultan.com/kasik-fitigi-agrisi-nerelere-vurur-nerelerde-agri-yapar-kasik-fitigi-zararlari

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.