Katarakt Cerrahisi

içerik

Katarakt nedir? Belirtileri, nedenleri, teşhisi ve tedavi yöntemleri

Katarakt Cerrahisi

Göz Lensi çoğunlukla su ve proteinden oluşur. Şeffaflığını içeriğindeki proteinlerin özel yapılarından alır ve bu şekilde ışığın eksiksiz geçmesini sağlar.

Yaşla birlikte su ve protein yapısı değişen lensin belli alanlarında şeffaflık azalmaya başlar. Yaşlanan ve şeffaflığı azalan lensin zaman içerisinde ışık geçirgenliği azalır ve katarakt oluşur.

 Kataraktlar genellikle yavaş oluşurlar.

Ağrı, sulanma, kızarma yoktur. Bazı kataraktlar, görüşü ciddi şekilde azaltacak düzeye ulaşmazken, bazıları görmeyi bütünüyle engeller. Bir kataraktın görüşü etkilemesi, büyüklüğüne, yoğunluğuna ve mercekte oluştuğu yere bağlıdır.

 • Görmede yavaş yavaş azalma ve bulanık görme
 • Işığa karşı hassasiyet, göz kamaşması
 • Çift görme durumu
 • Okumada zorlanma
 • Gece görme bozulması ve ışıklarda dağılma
 • Renklerde soluklaşma ve sararma
 • Gözlük numaralarının sık değişmesi
 • Araba kullanırken zorlanma
 • Gözde kamaşma veya ışığa hassasiyetin azalması 

Katarakt tanısı biyomikroskop muayenesi ile konulmaktadır. Katarakt bulguları lenste su tutulması, matlık, lensin şişmesi ve renk değiştirerek sarı -gri renk halini alması şeklinde açıklanmaktadır. Hastalar gözlük takmalarına rağmen yakını ve uzağı iyi göremezler ve bunun gözlükten kaynaklanan bir problem olduğunu düşünürler oysa ki problem katarakt nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Katarakt için risk faktörleri nelerdir?

Katarakt çoğunlukla yaşlanmayla ilişkilendirilse de diyabet, yüksek miyopi, çeşitli nedenler kortizon göz damlası veya sistemik kortizon kullanımı, uzun süre morötesi (güneş ışını) ışınlara maruz kalma, ailesinde erken yaşta katarakt öyküsü bulunma veya göz travmaları gibi durumlarda daha erken yaşlarda da ortaya çıkabilir. Bunların yanı sıra sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, yüksek tansiyon, obezite ve kolesterol düşürücü amaçlı kullanılan statin ilaçların da katarakt oluşumunu hızlandırabilir.

Diyabet de katarakt nedeni olabilir

Travma, gözde uzun süre kullanılan damlalar ve diyabet gibi bazı sistemik hastalıkları kataraktı beklenilenden daha erken ortaya çıkarmaktadır. Erken evre kataraktta gözdeki lensin şişmesi ve su tutmasına bağlı olarak hastaların yakını eskisine göre daha iyi, hatta yakın gözlüğü kullanmadan görebilmeleri hastalık belirtisi olarak algılanmalıdır.

Kataraktta tek tedavi seçeneği cerrahi mi?

Katarak tedavisinde tek seçenek ameliyattır. Katarakt görme keskinliğini belli bir seviyeye azalttığındamutlaka tedavi edilmesi gerekir. Başlangıç seviyesinde katarak hastanın mesleki fonksiyonlarını veya günlük yaşamını olumsuz etkilemeye başladıysa erken evrede tedavi edilebilir. Katarakt cerrahisinde son yıllarda önemli yenilikler yaşanmaktadır.

Katarakt ameliyatı nasıl olur? En iyi katarakt tedavisi nedir?

Premium göz içi lenslerin kullanımıyla birlikte hastalar katarakt ameliyatı sonrası yaşamlarını eskiye oranla daha konforlu bir şekilde sürdürebilmekte ve multifokal göz içi lensler sayesinde gözlük kullanmadan uzağı ve yakını rahatça görebilmektedir.

Katarakt ameliyatı nasıl yapılır?

Günümüz teknolojisiyle tamamen dikişsiz yapılan bu ameliyatta ultrason enerjisi kullanılarak kataraktlaşmış mercek göz içerisinden alınır ve yerine şeffaf mercek yerleştirilir.

Hastanın ameliyathaneye transferi, ameliyat öncesi hazırlık, ameliyatın gerçekleştirilmesi ve hastanın yatağına geri alınması toplamda 1 saatten kısa sürer. Ameliyat sonrası göz üzerine kapama bandajı yapıştırılır ve hastaya istirahat etmesi söylenir.

Bir süre sonra hastanın ilk kontrol yapılır ve damla reçete edilerek taburcu edilir.

Katarakt ameliyatında en yaygınkullanılan yöntem, halk arasında lazer cerrahisi olarak bilinen FAKO yöntemidir. Bu operasyonla sertleşmiş katarak kırılıp, temizlenerek yerine göz içi mercek yerleştirilmektedir. Operasyon 2 mm’den küçük bir kesiden yapılmaktadır.

Yöntemin dikişsiz, ağrısız ve damla anestezisi ile yapılması hastaya büyük avantajlar sağlamaktadır. Lazer katarakt cerrahisinde gerçek anlamda son 1-2 yıldır kullanılmaya başlanmıştır. Hasta çok heyecanlı değilse tüm katarakt cerrahileri iğnesiz bir şekilde damla anestezi ile yapılmaktadır. Bu işlem 20-30 dakika sürmekte ve hasta 2-3 gün içerisinde normal yaşamına dönebilmektedir.

Katarakt nasıl oluşur?

Gözümüzün renkli kısmının hemen arkasında ve şeffaf olduğu için normalde görülmeyen bir mercek (lens) doğal olarak bulunur. Bu mercek şeffaf olduğu için biz göz bebeğini siyah olarak görürüz.

Mercek göze gelen ışınları sinir tabakasına düşürerek net görüntü oluşmasını sağlar. Işığın merceği geçerek sinir tabakasına ulaşabilmesi için merceğin berrak (şeffaf, saydam) olması gerekir. Bu mercek çeşitli nedenlerle bulanıklaşırsa buna katarakt denir.

Bu bulanıklaşma merceğin herhangi bir yerinde veya tamamında olabilir.

Katarakt bir yaşlılık hastalığı mıdır? Gençlerde de görülür mü?

Bebeklerde dahil olmak üzere her yaşta insanda görülebilir. Orta yaşlarda nadirdir. Yaş ilerledikçe sıklığı artar. 50-59 yaş arasında olanların yaklaşık yarısında, 80 yaş üzerinde olanların ise hemen hepsinde bir miktarda olsa kesiflik bulunur. Fakat bu kesiflik görmeyi her zaman kayda değer bir şekilde etkilemeyebilir.

Kataraktın erişkinlerdeki en önemli nedeni lensin içinde yaşlanması ile birlikte meydana gelen değişikliklerdir. Çocuklarda ise metabolik hastalıklar, akraba evliliği, anne karnında geçirilen hastalıklar, gebelikte ilaç kullanımı, mikrobik durumlar ve yaralanmalar etkili olur.

Ayrıca göze gelen darbeler (travma), şeker hastalığı, göz içi iltihabı (üveit), böbrek hastalığı, glokom, radyasyon, yüksek kan basıncı ( hipertansiyon) ve uzun süre kortizonlu ilaç kullanımı katarakt yapabilir.

Katarakt ilaçla tedavi edilebilir mi?

Kataraktın cerrahi dışında herhangi bir tedavi şekli yoktur. Halen denenen bazı ilaçlar olmakla birlikte henüz başarılı bir sonuç bildirilmemiştir. Yani şunu söyleyebiliriz ki, kataraktın tedavisi ameliyatla yapılabilmektedir.

Katarakt ameliyatı hangi durumlarda kaçınılmaz olur?

Hastanın aşağıdaki durumların herhangi biriyle karşı karşıya kalması durumunda utlaka katarakt ameliyatı olması önerilir.

• Görme miktarı hastanın günlük ihtiyaçlarını karşılamıyorsa• Gözdeki iltihap gibi bir rahatsızlık katarakt oluşturmuş ve tedaviyi ve takibini bozuyorsa• Katarakt hastanın göz tansiyonunu yükseltiyorsa

• Doğuştan kataraktlarda görme azlığı ve kayma (şaşılığa) yol açabilecek durumlarda

Cerrahi lensin çıkarılışına göre ikiye yarılır.
1. İntakapsüler Katarakt ekstraksiyonu ( IKKE ): Lens zarlarıyla bir bütün olarak çıkarılır. Eski bir yöntemdir.
2.

Ekstrakapsül Katarakt Ekstarksiyonu: Lensin ön kapsülünün bir kısmı alınır, diğer kısımlar doğurtma, emme veya ultrason dalgaları ile parçalanarak (FAKO) yöntemleri ile temizlenir. Daha sonra lens zarları içine göz içi lens takılabilir.

Uygulanacak ameliyat türü hastanın yaşına, gözünün durumuna, cerrahın tercihine göre değişebilir.

Lazerle katarakt tedavi edilebilir mi?

Halk arasında yaygın olarak lazerli katarakt ameliyatı yapılıyor diye bilinir fakat bu operasyon FAKO yöntemidir. Laserle katarakt ameliyatı yapılabilir.

Ancak ameliyat tekniği olarak FAKO ile bir farkının olmaması nedeni ile yaygın olarak tercih edilmemektedir. Lazerle katarakt ameliyatı henüz deneysel aşamadadır.

Ameliyat olmaksızın sadece laserle kataraktın düzeltilmesi mümkün değildir.

Lazerle katarakt tedavisi etkili bir çözümdür

Katarakt cerrahisinde katarakt temizlendikten sonra göz içine yapay (suni) mercek (lens) yerleştirilmesi artık günümüzde hemen tüm hastalarda yapılmaktadır.

Hasta için özel durumlar yoksa (bir yaşından küçük çocuklar, göz içi iltihabı olanlar, vs) mutlaka göz içi merceği yerleştirilmelidir.

Göz içine mercek yerleştirilip yerleştirilmeyeceği ameliyatı yapan göz doktorunun hastanın durumuna göre vereceği bir karar olacaktır. Mercek kullanılmadığında hastanın kalın camlı gözlük kullanması gerekir.

Katarakt tedavisinde uygulanabilecek en iyi yöntem nedir?

Yöntem hastanın yaşı, gözün durumu, cerrahın tercihi ve kullanılacak mercek türüne göre farklı olabilir. Günümüzde lensin kendi zarlarının korunduğu yani ekstrakapsüler yöntemler tercih edilmektedir. Hastanın durumu veya cerrahinin gidişine göre diğer yönteme de ihtiyaç duyulabilmektedir.

Kullanılacak mercekler günümüzde genellikle tek odaklı yani uzak veya yakını net gösterebilecek şekilde üretilmiş türdedir. Hastanın bu tip bir mercek takıldıktan sonra hem uzak hem de yakını net görmek için gözlük, kontak lens kullanması gerekebilir.

Son dönemlerde piyasaya çıkan ve ameliyat sonrası hastanın hem uzağı hem de yakını net görmesini sağlamak amaçlı “çok odaklı mercekler” , özel renk kaplamaları olan ve göze gelen zararlı ışıkları engelleyen türde mercekler de kullanılmaya başlanmıştır.

Bu tür mercekler hasta ile hekiminin ortaklaşa karar verecekleri durumlarda kullanılır.

Katarakt ameliyatı öncesi neler yapılır?

Ameliyat öncesi hastanın yaşı, diğer hastalıkları, kullandığı ilaçlar, yapılacak ameliyatın türüne göre gerekli görülen vakalarda çeşitli tetkikler yapılabilir. Özellikle kullandığınız tüm ilaçları hekiminize bildirerek ilaçların türüne göre söyleyeceği tavsiyelerine uyunuz.

Astigmat nedir? Neden olur? Astigmatın belirtileri ve tedavisi

Ameliyathaneye alınmadan veya alındıktan sonra bazı ilaçlar ağızdan, koldan veya kalçadan uygulanabilir. Ameliyata gelirken en az 6 saat öncesinden hiçbir şey yiyip içmemelisiniz.

Yanınızda bir refakatçi bulundurmanız size yardımcı olması açısından iyi olabilir. Makyaj ve takılarınızı çıkarmanız gerekecektir.

Gözünüze birtakım damlalar damlatılacağı için göz bebeğinizde büyüme ve gözde kızarma olabilir.

Ameliyatta anestezi yapılır mı?

Katarakt cerrahisinde genel (tamamen uyutularak) anestezi genellikle çocuklarda tercih edilir. Diğer bir tercih göz çevresine iğne yapılarak (lokal) anestezi uygulanmasıdır. İğnesiz sadece damlalarla gözün uyuşturulması (topikal anestezi) ile de ameliyat mümkündür. Bu anestezi hastanın uyumunun iyi olduğu durumlarda uygulanır.

Ameliyat sonrası bakım gerekir mi?

Ameliyat sonrası göz genellikle bandajla kapatılır. Bu bandaj doktorunuzun önereceği süre boyunca gözde kalmalıdır. Ameliyat sonrası göze baskı yapmamalı ve ovuşturmamalısınız. Hastanede kalış sürenizi size bildirecektir. Eğer hastaneden gönderilecekseniz kendiniz araç kullanmayınız.

Gıda ve ilaç alımına klinik hemşire ve doktorlarının önerilerine göre başlayabilirsiniz. Yüzünüzü yıkamak, banyo yapmak, eşya taşımak, namaz kılmak, spor yapmak, işe başlamak, denize ve havuza girmek gibi şeyleri hekiminize danışarak yapınız. Ameliyat sonrası verilecek olan ilaçlar (damla, pomat, tablet, şurup vs.

) doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde ve sürede kullanılmalıdır.

Hekime danışmadan ilaçlarınızı değiştirmeyin, azaltmayın veya kesmeyin. Verilen damla ve pomatları kullanmadan önce bunları göze uygulayacak kişi mutlaka ellerini sabunla yıkamalıdır.

İlaçları uygularken damlalık veya pomat kutusunun ucu göz kapağı, kirpik, cilt, el, kâğıt, peçete gibi yerlere değdirilmemelidir. Operasyon sonrasındaki 1. gün, 1. hafta, 1. ayda kontrolleri yapılır. Bu zaman zarfında göz damlalarıyla hem gözün iyileşmesi hem de mikrop kapmasına karşı korunması sağlanır.

Ameliyat sonrası takip süresi ve yapılacaklar konusunda hekiminizin uyarılarını dikkatle alınız.

Ameliyat sonrası okumak göze zarar verir mi?

Okuma göze zarar vermez. Okumak için, varsa ve okumanıza yardımcı oluyorsa eski gözlüklerinizden faydalanabilirsiniz. Ama ameliyattan hemen sonra gözde rahatsızlık ve yorgunluk olabilir. Televizyon seyretmek daha az yorucudur ve göze zararlı değildir. Tam uzak ve yakın gözlüğü operasyondan sonra hekimin uygun gördüğü zamanda ayarlanır.

Katarakt cerrahisi geçirmiş insanların hayatında ne gibi değişiklikler olur?

Katarakt cerrahisinin bazı konularda kısıtlılık oluşturup oluşturmadığı da merak edilir. Cerrahi sonrası, kanunda belirtilen görmeyi elde eden kişiler sürücü belgesi alıp, araba kullanabilirler. Temas gerektirmeyen sporlar yapabilirler. Sadece polis ve asker olamazlar.

Katarakt tekrarlar mı?

Katarakt ameliyatı olanlarda yeniden katarakt oluşmaz. Operasyonla, merceğin içine yerleştirildiği zar zamanla kesifleşebilir.

Bu halk arasında “ikincil katarakt” olarak isimlendirilse de aslında katarakt değildir. Bu oluşum genellikle lazerle kolayca tedavi edilebilir.

Çocuklarda veya zarın çok kalınlaştığı ender durumlarda ameliyatla temizlemek gerekebilir. Kaynak: Fact about cataract – NIH

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/katarakt-nedenleri-belirtileri-teshisi-tedavisi/

Katarakt Cerrahisi

Katarakt Cerrahisi

Katarakt, göz hastalıkları içerisinde en çok görülenlerden biridir, görme duyusunun işlevini tamamen olmasa da, görme kalitesine zarar verecek derecede kaybetmesi en önemli belirtisidir. Tıbbi literatürdeki tanımı; göz bebeği arkasında yer alan şeffaf göz merceğinin şeffaflığını kaybetmesiyle meydana gelen görme bozukluğudur.

Katarakt hastalığı kimlerde görünür?

Katarakt rahatsızlığı, genel olarak yaşlılıkla bahsedilen bir hastalıktır. Ancak bu tespit doğru olsa da, rahatsızlığın yeni doğan çocuklarda bile görüldüğü vakidir.

Bununla beraber, şeker hastası olan kişilerde, uzun süre kortizon içerikli ilaçları kullananlarda ve göze herhangi bir darbe alınması halinde de bu hastalığın söz konusu olması muhtemeldir.

Rahatsızlık had safhaya ulaştığında, kişinin gündelik yaşamına olumsuz etki eder. Bu seviyeye ulaşması durumunda mutlaka tedavi edilmelidir.

Katarakt hastalığının en önemli belirtileri nelerdir?

Hastalığının ilk evrelerinde görmeyle ilgili sıkıntılar yaşanmayabilir. Hastalığın belirtileri ilerleyen evrelerde daha fazla kendisini belli eder.

 Katarakt hastalığının en önemli belirtisi de, kuşkusuz görme yetisinde meydana gelen kayıplardır.

Etrafın çift görülmesi, cisimlerin bulanık veya buğulu görülmeye başlanması, kataraktın önemli bir safhaya geldiğinin habercisidir.

İleri evrelerde kişinin gündelik hayatını olumsuz şekilde etkiler. Renklerin algılanmamaya başlanması, gece görüşün zayıflaması gibi olumsuzluklar araba kullanımının önünde engel teşkil eder. Kişinin uzun süre kitap okuyamaması, gözde ortaya çıkan miyoplukta hastalığın hayata yansıyan olumsuz taraflarıdır.

Katarakt Cerrahisinde bugün için en yaygın kullanılan teknik nedir?

Katarakt Cerrahisi’nde en yaygın kullanılan teknik, fako (fakoemulsifikasyon) yöntemidir

Katarakt Ameliyatı aşağıdaki safhalardan oluşmaktadır;

1.Gözün Kornea denilen saydam tabakasının kenarlarından göz içine küçük bir kesiyle giriş yapılır.

2. Kataraktlı merceği saran zarın ön yüzüne  yuvarlak bir pencere açılması.Bu işleme kapsulotomi denir.

3. Kataraktlı mercek merkezinin ultrasonik dalgalarla göz içinde parçalanarak alınarak lens kapsülünün içinin tamamen boşaltılması

4. Göz İçi Merceği (GİM) yerleştirilmesi ve göze giriş için yapılan kesilerin kapatılması

Femtosaniye laserle katarakt ameliyatı nedir, nasıl yapılır?

Femtosaniye laserler katarakt cerrahisine yeni girmiştir. Katarakt cerrahisinin kesi ve kataraktlı lensin parçalama safhalarında kullanılır.

Katarakt ameliyatının bütün safhalarını femtosaniye laserle gerçekleştirmek mümkün müdür?

Katarakt ameliyatının  femtosaniye laser ile yukarıdaki bahsedilen katarakt ameliyatındaki safhaların ilk ikisinin yapılması mümkündür. Üçüncü safhası ise kısmen yapılabilmektedir.

Femtosaniye laser katarakt ameliyatı “el değmeden” mi yapılır?

Hayır. Bugünkü femtosaniye laser teknolojisi robotik cerrahi sayılmaz. Hekimin teknolojiyi iyi kullanması kadar el becerisi de önemlidir.

Femtosaniye laser katarakt ameliyatında bıçak kullanılmamakta mıdır?  

Femtosaniye laser enerjisi ile astigmatizmayı düzeltebilecek kornea üzerine gevşetici kesiler bıçaksız olarak gerçekleşebilir. Göz içine giriş için kullanılan çelik ya da elmas mikrobıçaklara daha az ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bunların tamamen ortadan kalktığı da iddia edilemez çünkü:

 a.  Femto ile yapılan korneal kesiler zaman zaman kesici bıçak kullanımını gerektirmekte,

 b.  Femto ile başlanılan kataraktlı lens çekirdeği kırma işlemi fako ile devam etmektedir.

Femtosaniye laser katarakt ameliyatında istenilmeyen cerrahi problemler (komplikasyon) yok mudur?

Zar soyulması safhasında komplikasyon oranını düşürse de tamamen komplikasyonsuz bir ameliyat denilemez. Kornea kesilerinin sızdırmazlık yönünden daha güvenli olduğu söylenebilir.

Lensin ön zarının soyulma safhasındaki komplikasyon oranını azaltması  sayesinde konulacak merceğin pozisyonu yönünden avantaj sağlar. Ancak dünyada yeni başlamış bir teknolojidir ve gelişmeye ihtiyacı vardır.

Bilimsel raporlarda kayda değer komplikasyonlar bildirilmektedir.

Femtosaniye laserle katarakt ameliyatı daha kısa sürede mi yapılır?

Hayır. Hastanın lazer işlemi ayrı, daha sonraki cerrahi ayrı odada yapılacağı için toplam ameliyat süresi uzar. Ancak kataraklı merceğin ultrasonik yöntemle parçalanma ve emilme süresini ve bunun için gereken enerji seviyesini düşürme avantajı sağlar.

Femtosaniye laserle ameliyat her katarakt hastasına uygulanabilir mi?

Hayır. Femtosaniye laser korneada kısmi beyazlanma olduğunda, çok beyaz kataraktlarda, lens pozisyon değişikliklerinde, gözbebeğinin yeterince genişlemediği olgularda işe yaramamaktadır.

Femtosaniye ile katarakt ameliyatı ucuz bir ameliyat mıdır?

Hayır. Maliyeti standart fako cerrahisine göre daha pahalıdır

Источник: http://bolgehastanesi.com/katarakt-cerrahisi

Katarakt Cerrahisi Fako Yöntemi

Katarakt Cerrahisi

Göz bebeğinin arkasında bulunan ve gelen görüntünün sinir tabakasına odaklanmasını sağlayan göz merceğinin şeffaflığını kaybetmesidir.Böylece arkadaki sinir tabakasına net görüntü düşmesi zorlaşmaktadır.

Kataraktın Sebepleri Nelerdir?

En büyük sebebi yaşlılıktır.50 yaşın üzerinde göz merceği bulanıklaşmaya başlar.Şeker hastalığı, kortizon grubu ilaçlar, sigara, aşırı güneş ışığına maruz kalma, beslenme bozuklukları kataraktın daha erken yaşta ve daha sık görülmesine yol açabilir.

Göze darbe gelmesi her yaşta katarakt oluşmasına sebep olabilir.Bebeklerde doğumsal katarakt da görülebilir.Anne karnında geçirilen ateşli hastalıklar, metabolik problemler ve doğum travması, doğuştan katarakt yapabilir.

Ailede katarakt olması çocuklarda görülme riskini arttırır.

Kataraktın Belirtileri Nelerdir?

Katarakt, uzağı veya yakını görememe, ışık kamaşması, insan yüzlerini veya yol işaretlerini tanıyamama ve sulanma şikayetleri yapabilir.Görme kaybı yavaş yavaş oluşur.Çocuklarda, görme kaybına bağlı kayma ilk ortaya çıkan belirti olarak karşımıza çıkar.Katarakt’ın belirtileri kataraktın çeşidi ve derecesiyle yakın ilişkilidir.

Çekirdek kataraktında uzak görme bulanık ancak yakın görmede geçici de olsa ciddi bir rahatlama vardır.Arka zar kataraktında ise, uzak görme nispeten iyi ancak yakın görme çok bozulmuştur, ayrıca parlak ışıkta şiddetli kamaşma vardır.Katarakt ilerlediği zaman uzak ve yakın görme iyice bozulur.Olgunlaşmış kataraktta görme tamamen kaybolmuştur.

Yalnızca ışık hissi algılanır.

Kataraktın Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kataraktın ilaçla veya gözlükle tedavisi mümkün değildir.İlerlemesini de durdurabilecek etkili bir yöntem bulunabilmiş değildir.Tek tedavisi ameliyattır.Ameliyat, şeffaflığını kaybetmiş olan göz merceğinin alınıp yerine yeni bir göz merceğinin yerleştirilmesi sistemine dayanmaktadır.

Katarakt tedavisinin en güncel olan ameliyat sistemi Fako cerrahisidir.Fako cihazı, saniyede 40 000 defa titreşen ses dalgaları yardımıyla kataraktı göz içerisinde eritir.Böylece katarakt temizlendikten sonra, katlanabilir ve akrilik maddeden üretilmiş mercek göz içerisine yerleştirilir.

Fako cihazı sayesinde göz içerisine çok küçük bir bölgeden girilerek ameliyat tamamlanmaktadır.Her türlü katarakta uygulanabilmektedir.İşlem süresi kısalmakta ve ameliyatın emniyeti artmaktadır. İşlemi tamamlarken dikiş atmak gerekmemektedir.Ameliyat sonrası iyileşme çok hızlı olmakta ve hastanın günlük faaliyetleri etkilenmemektedir.

Fako Ameliyatı Nasıl Uygulanır?

Ameliyat öncesinde hastanın ayrıntılı göz muayenesi yapılır.Ultrason ile göz merceğinin numarası ölçülür.Hasta hastaneye yatmadan, ameliyat olur.Fako ameliyatı çocuklarda narkoz ile yapılır.Aşırı sinirli ve duramayacak hastalara göz etrafına iğne yapılarak anestezi sağlanır.

Ancak hastaların çoğunda yalnızca damla yardımıyla ameliyat yapılabilmektedir.Fako ile katarakt temizlendikten sonra, göz merceği ikiye katlanır ve fako cihazının göz içerisine girdiği bölgeden yerleştirilir.Ameliyattan sonra hastanede yatırılmaz ve aynı gün taburcu edilir.

10 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen ameliyat sayesinde hastalar günlük yaşantısına çok çabuk dönebilmektedir.

Katarakt Ameliyatında Yerleştirilen Göz Merceğinin Özelikleri Nelerdir?

Tamamen şeffaf ve akrilik denilen özel bir maddeden yapılmıştır.Oldukça dayanıklı ve zaman içerisinde şeffaflığı kaybolmayan bir maddedir.Hastanın göz yapısına göre ölçüsü de değişmektedir.

Ameliyat öncesi yapılan ve biyometri denilen ultrason ölçümü bunu belirlemektedir.Akrilik göz merceğinin kaliteli olması oldukça önemlidir.Amerika veya Avrupa kaynaklı olan ve FDA(Amerikan Gıda ve İlaç Örgütü) veya CE onayı olan merceklerin tercih edilmesi gereklidir.

Kendi göz merceğimiz, özellikle genç yaşta, uzak ve yakına uyum yapabilme yeteneğine sahiptir.Katarakt ameliyatı sonrasında göz içerisine yerleştirilen merceğinin ise uzağı ve yakını eşit netlikte gösterebilme özelliği yeterli değildir.

Çok odaklı göz içi mercekleri(multifokal) bunu bir miktar sağlayabilse de istenilen amaca tam olarak ulaşamamıştır.

Fako Ameliyatı Sonrası İyileşme Seyri Nasıldır?

Ameliyattan hemen sonra görme bulanıklaşmaktadır,ancak ertesi gün önemli ölçüde netleşme ortaya çıkmaktadır.1 – 2 hafta içerisinde iyileşme tamamlanmaktadır.Bu devrede, enfeksiyon ve alerji problemlerine karşı ilaç kullanımı ve göz içerisinin su temasından uzak tutulması gereklidir.Ameliyat sonrası uzak veya yakın için küçük derecede bir gözlük kullanımı gerekecektir.

Katarakt Ameliyatı Sonrası Yeniden Katarakt Oluşabilir mi?

Fako ameliyatı sırasında göz merceğinin arka zarı dışında kalanları tamamen temizlenmektedir.Dolayısıyla kataraktın tekrarlaması söz konusu değildir.

Ancak ameliyatta yerinde bırakılan ve yapay göz merceğinin oturduğu arka zar zamanla kalınlaşabilir.Bu kalınlaşma, vücut yapısı ve kullanılan göz içi merceğinin kalitesi ile ilişkilidir.

İkincil katarakt denilen bu problem YAG laser cihazı ile kolayca halledilebilmektedir.

Источник: http://centralhospital.com/saglikrehberi/katarakt-cerrahisi-fako-yontemi/

Katarakt nedir? Katarakt ameliyatı nasıl yapılır?

Katarakt Cerrahisi

Kataraktın kamaşma ve görme kaybı gibi erken bulguları yeni gözlüklerle, yansımasız güneş gözlükleri ile telafi edilmeye çalışılabilir. Bu önlemler işe yaramayacak olursa tek etkili tedavi cerrahidir. Ameliyat ile bulanıklaşmış olan lens alınarak suni mercek ile değiştirilir.

Görme kaybı, araç kullanma, okuma, TV izleme gibi günlük aktivitelerde sorun oluşturmaya başlamış ise kataraktın alınması gerekir. Siz ve göz doktorunuz bu kararı birlikte verebilirsiniz.

Ameliyatın yararını ve risklerini öğrendikten sonra sizden aydınlatılmış onam alınacaktır. Olguların çoğunda ameliyatın geciktirilmesi gözlerinizde kalıcı hasar veya ameliyatı daha zor hale getirmeyecektir.

Ameliyat kararı vermede acele etmeniz gereksizdir.

Bazen katarakt görmenizde sorun yaratmadığı halde alınması gerekebilir. Örneğin, Makuler dejenerasyon veya diyabetik retinopati gibi başka bir göz probleminin izlenmesi veya tedavisine engel olduğunda kataraktınızın alınması gerekebilir.

Göz doktorunuz sizde katarakt tanısı koyduğu zaman yıllarca ameliyat olmanıza gerek olmayabilir. gerçektende belki hiç bir zaman ameliyat olmanıza gerek olmayabilir.

Görmenizi düzenli olarak kontrol ettirirseniz ne zaman ameliyat olacağınızı doktorunuzla kararlaştırabilirsiniz.

Eğer iki gözünüzde de katarakt var ise herbir gözünüzün ameliyatı farklı zamanlarda olacaktır.

Kataraktı olan birçok kişide aynı zamanda yaşa bağlı makula dejeneresansı veya glokom gibi ilave başka bir göz rahatsızlığıda vardır. Kataraktınız dışında başka bir göz sorununuz varsa Dr Ilker Biçer ile konuşabilirsiniz. Risklerini, faydalarını, alternatiflerinizi ve ameliyattan neler bekleyebileceğinizi öğreniniz.

Katarakt ameliyatının farklı türleri varmıdır?

Katarakt Fakoemulsifikasyon Cerrahisi

Katarakt ameliyatının iki türü vardır. Manisa Batı Göz de doktorunuz size farklılıkları açıklayarak hangisinin sizin için daha iyi olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir:

Fakoemülsifikasyon, yada Fako.

Göz küresinin ön penceresi olarak tanımlanan saydam, kubbe şeklinde Kornea dokusuna küçük bir kesi yapılır. Doktorunuz buradan göz içerisine küçük bir prob uzatır. Bu cihaz kataraktı parçalayıp yumuşatmak ve emerek çıkartmak üzere ultrason dalgaları yayar. Küçük kesili katarakt ameliyatı  bugün çoğunlukla fakoemülsifikasyon olarak adlandırılan bu yöntemle  yapılır.

Doğal mercek çıkarıldıktan sonra, genellikle intraocular lens (IOL). olarak alandırılan yapay bir mercek ile değiştirilir. Göz içerisine yerleştirilen bu şeffaf mercek gözünüzün kalıcı bir parçası haline gelir ve sizin hiçbir bakım yapmanızı gerektirmez. Göz içi lens ışığın retina üzerinde odaklanması sağlar ve siz gözünüzde lens olduğunu görmez ve hissetmezsiniz.

Göz içi lens implantasyonu

Bazı insanlar da mevcut göz rahatsızlıkları veya amleiyat esnasında gelişen sorunlar nedeniyle GiL (göz içi lens) yerleştirilemeyebilir. Bu hastalarda, yumuşak kontakt lens veya yüksek büyütme sağlayan gözlükler önerilebilir.

Katarakt ameliyatının riskleri nelerdir ?

Her ameliyatta olduğu gibi, katarakt cerrahisindede enfeksiyon ve kanama gibi riskler gerçekleşebilir.

 katarakt ameliyatı öncesinde doktorunuz ameliyat sırasında kanama riskini artırabilen bazı ilaçların alımını kesmenizi isteyebilir.

 Ameliyattan sonra, gözünü temiz tutmalısınız gözünüze dokunmadan önce ellerinizi yıkamalısınız ve enfeksiyon riskini en aza indirmek için reçete edilen ilaçları kullanmalısınız. Ciddi enfeksiyonlar kalıcı görme kaybına neden olabilir.

Katarakt ameliyatı sonuç veririmi?

Katarakt ameliyatı dünyada en yaygın uygulanan cerrahilerden biridir. Aynı zamanda en güvenli ve etkili ameliyat türlerinden biridir. Vakaların yaklaşık yüzde 90 ında, katarakt ameliyatından sonra da iyi bir görme elde edilir.

Ameliyat öncesinde neler yapılır?

Genellikle ameliyattan bir veya iki hafta önce, doktorunuz bazı testler yapar. Bu testler korneanızın eğimi ve gözünüzün aksiyel uzunluğunun ölçülmesini kapsar. Bu bilgiler doktorunuzun doğru türde Göz içi merceğini seçmesine yardımcı olur.

Ameliyat sırasında neler yapılır?

Hastane ya da göz kliniğinde, gözbebeğinizi genişletmek için gözünüze damla damlatılır. Gözünüzün çevresi yıkanıp temizlenir.

Gözünüzü uyuşturmak için damla kullanılır. İşlem genellikle 20 dakikadan az sürer ve hemen hemen ağrısızdır. Birçok kişi, ameliyat sırasında uyanık kalmayı tercih eder. Nadiren kısa süreli sakinleştirici vermek gerekebilir.

Ameliyattan sonra gözünüzü korumak için göz üzerine plastik koruyucu  yapıştırılabilir. Katarakt ameliyatı olan çoğu kişi aynı gün evine gidebilir. Bu nedenle sizi eve bırakacak birine ihtiyacınız olacaktır.

Ameliyat sonrasında neler olur?

Kaşıntı ve hafif batma hissi katarakt cerrahisi sonrasında normaldir. Birmiktar sulanma yakınmasıda  yaygındır. Gözünüz ışığa ve dokunmaya hassas olabilir. Eğer rahatsızlık hissederseniz, doktorunuz tedavi önerebilir. Bir ya da iki gün sonra, bu hafif rahatsızlıklar kaybolur.

Ameliyattan sonraki birkaç gün boyunca, doktorunuz iyileşmenize yardımcı olaca ve enfeksiyon riskini azaltacak göz damlaları kullanmanızı isteyecektir.

Bu damlaları ne sıklıkta kullanmanız gerektiğini ve ne tür yan etkileri olduğu konusunu doktorunuza danışın. Sizden gözünü korumak üzere koruyucu şeffaf bir kalkan veya gözlük kullanamnız istenebilir.

Gözünüze bastırmaktan veya sürtmekten kaçınmalısınız.

Eve vardığınızda ağır nesneleri belden aşağı eğilerek kaldırmaktan kaçının. Yürüyebilirsiniz, merdiven çıkabilirsiniz, hafif ev işleri yapabilirsiniz.

Çoğu durumda, iyleşme dört hafta içerisinde tamamlanır. Doktorunuz iyleşme süresince sizi kontrol edecektir.

Ameliyattan sonra sorunlar gelişebilirmi?

Yag lazer kapsulotomi

Ameliyat sonrası problemler nadirdir, ancak oluşabilir. Bu sorunlar enfeksiyon, kanama, iltihap (ağrı, kızarıklık, şişlik), görme kaybı, çift görme ve yüksek veya düşük göz basıncını içerebilir. Bu sorunlar genellikle zamanında tıbbi müdahale ile başarıyla tedavi edilebilir.

Bazen göz içindeki merceği çevreleyen zar şeffaflığını kaybedip bulutlu hale gelir. Bu duruma ikinci katarakt denir. Katarakt ameliyatından aylar hatta yıllar sonra gelişebilir.

İkincil katarakt yag lazer ile tedavi edilir. Doktorunuz merceğin arkasındaki bulanıklaşmış olan zardan ışığın  geçmesi için lazer kullanarak küçük bir pencere açar.

 Ayaktan uygulanan bu işleme YAG lazer kapsülotomi denir. Bu işlem ağrısızdır, nadiren göz tansiyonunda artışa neden olabilir.

 Önlem olarak, doktorunuz size işlem öncesi ya da sonrasında göz basıncını düşürmek için gözdamlası verebilir.

Görmeniz ne zaman yeniden normale döner?

Günlük aktivitelerinizin bir çoğuna hızla dönebilirsiniz, ancak görmeniz bulanık olabilir. Özellikle diğer gözünüzde katarakt varsa odaklanmaya adaptasyonunuz zaman alabilir. Ne zaman tekrar araç kullanabileceğinizi doktorunuza danışmalısınız.

Göz içi lens değişiminden sonra, renklerin çok parlak olduğunu fark edebilirsiniz. Katarakt gelişmiş doğal lensinizin sarımsı / kahverengimsi olmuş renginin aksine uygulanan göz içi merceği şeffaftır. Ameliyatı takip eden bir kaç ay içinde, renk algınız gelişecektir. Gözünüz iyileşmesi tamamlanınca yeni gözlükler gerekebilir.

Источник: https://ilkerbicer.com/katarakt-nedir-katarakt-ameliyati-nasil-yapilir/

Katarakt Ameliyatı Nedir? Katarakt Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Katarakt Cerrahisi

Göz ameliyatı çeşitlerinden katarakt ameliyatı; saydamlığını kaybederek işlevini yerine getirmeyen göz merceğinin cerrahi operasyonla çıkarılıp yerine yumuşak ve katlanabilir suni bir merceğin takılması işlemidir. 

Katarakt görüşte bulanıklık, çift görme, gece görüşünün bozulması gibi işaretlerle kendini belli eder ve zamanla görme yetisi azalır. Hayat kalitesini azaltan bir hastalık olması sebebiyle tedavi edilmesi gerekir. Katarakt hastalığını tedavi eden bir ilaç henüz bulunamamıştır; katarakt sadece cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir.

Günümüzde katarakt cerrahisi oldukça gelişmiştir ve katarakt ameliyatlarında en yaygın kullanılan cerrahi yöntem Fakoemülsifikasyon’dur. Kısaca FAKO yöntemi olarak bilinir. Halk arasında lazerli ve ya dikişsiz ameliyat olarak da bilinmektedir. 

Katarakt Ameliyatı Kimlerde Gereklidir?

Katarakt hastalığının tek tedavi şekli cerrahi yöntemdir. Kimi katarakt hastaları şikayetlerinin çok bariz olmaması sebebiyle katarakt ameliyatını erteleyebilirler. Ancak katarakt ameliyatının acil yapılması gereken durumları da mevcuttur. 

 • Katarakt, kişinin günlük yaşamını aksatacak ve hayat kalitesini düşürecek noktaya kadar ilerlediyse, ameliyat yapılmalıdır.
 • Katarakt tamamen opak hale geldiyse, şişebilir ve göz içinde dağılabilir. Bu gibi bir durumda kalıcı körlüğe kadar giden bir süreç başlayabilir. Kataraktın tamamen olgunlaşması halinde acilen ameliyat edilmesi gerekmektedir.
 • Doğuştan gelen kataraktlarda görme engelleniyorsa da yine acilen ameliyat yapılmalıdır. 

Bu acil durumlar dışında, kataraktın belirtilerini kısmen hisseden hastalar için genellikle acil bir ameliyat önerilmez ancak acil ameliyat gerekmemesi, kişinin yaşam kalitesini düşürmediği anlamına da gelmemelidir. Geceleri araba kullanırken ışıkların dağılması, yolda yürürken tümsek ve çukurların fark edilmemesi, gece lambalarının aşırı soluklaşması vb. belirtiler olduğunda bir an önce doktora gitmekte fayda vardır.

Unutulmaması gereken konu katarakt ilerlediğinde kalıcı göz hasarlarını oluşturacak bazı olaylara sebep olabilir. Katarakt çürüyüp göz içi iltihabını yaratabilir ya da göz tansiyonunu yükseltebilir. 

Katarakt Ameliyatı Nasıl Yapılır? 

Fakoemülsifikasyon yani FAKO yöntemi ile yapılan katarakt ameliyatlarında retinaya 2-3 mm arasında bir kesi atılır ve bu kesiden içeri girilir. Anestezi uygulanmaz, göz damla ile uyuşturulur.

Göz merceğinin gözün diğer tabakasından kolayca ayrılmasını sağlayan “viscoelastik jel” kullanılır ve kataraktlı mercek ultrasonik ses dalgaları yayan bir cihaz tarafından parçalanarak emilir.

Doğal göz merceğinin emilimi tamamlandığında katlanabilir, yeni suni bir mercek yerine takılır. 

FAKO cerrahi yönteminde dikiş atılmamaktadır. Bu sebeple hastanın iyileşme süreci hızla gerçekleşir. Kesinin boyu çok küçük olduğundan gözde yapısal bozulmalara yol açmaz.

FAKO yöntemiyle yapılan katarakt ameliyatları 5 dakika ile 20 dakika arasında bir zaman içerisinde sona erer. Her iki gözün de ameliyatı enfeksiyon oluşma riskinin önüne geçilmesi adına aynı gün yapılmaz.

Bu yöntemle hasta aynı gün eve gider ve kısa zaman içerisinde günlük hayatına geri dönebilir. 

Katarakt ameliyatı sıklıkla yapılan ve başarı yüzdesi yüksek olan bir göz ameliyatı türüdür. Ancak mikro cerrahi gerektiren çok önemli ameliyatlardan biridir. Bu göz ameliyatını yapacak kişinin deneyimli olması, hastanenin gerekli teknolojik altyapısının olması ve kullanılan malzemenin kaliteli olması gerekmektedir. 

Katarakt Ameliyatı Riskli Midir? 

Katarakt ameliyatı cerrahi operasyonlar içerisinde en çok hassasiyet gerektiren operasyonlardan biridir. Her cerrahi operasyon gibi riskleri mevcuttur. Ancak bu kadar kritik bir göz ameliyatı olmasına rağmen başarı oranı çok yüksektir. Günümüzde katarakt cerrahisi çok gelişmiştir. Minimal kesilerle, dikişsiz olarak yapılmaktadır. 

Göz ameliyatlarından biri olan katarakt ameliyatı günümüzde sıklıkla yapılan bir ameliyattır. Uzman cerrahlar tarafından yapılan katarakt ameliyatları sonrasında hastalar günlük hayatlarına hızla dönerler hatta operasyonun kısa sürmesi, anestezi uygulanmaması ve hastanın acı çekmemesi sebebiyle başarılı geçen operasyonlardan sonra bu ameliyatı küçümserler. Bu tamamen doktorun başarısıdır. 

Unutulmamalıdır ki katarakt ameliyatı konusunda uzman doktorlar tarafından, kaliteli malzemeler ve son teknoloji kullanılarak, steril bir ortamda yapıldığı takdirde oldukça güvenlidir. Bu yüzden katarakt ameliyatı için doktor ve hastane seçimi çok önemlidir.

Katarakt Ameliyatı Sonrası

Başarılı geçen bir katarakt ameliyatı sonrası görme probleminiz çok büyük ölçüde kalmayacaktır. Ameliyat olduğunuz gün ve ertesi günü kullanılan damlaların da etkisiyle katarakt ameliyatı sonrası bulanık görme sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Ancak ikinci gün itibariyle geçmeye başlayacaktır. 

Katarakt ameliyatı sonrası hastanın görüşünün tam olarak düzelmesi ve maksimum seviyeye ulaşması yaklaşık 3-4 haftalık bir zaman alacaktır. Başarılı bir iyileşme süreci için; katarakt ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli, nelerden kaçınılmalı gibi soruların yanıtları doğru bilinmelidir. 

Katarakt Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler 

 • Katarakt ameliyatı sonrası hastanın hafif beslenmesi ve dinlenmesi gerekir. İlk üç gün kesinlikle alkol kullanmamaya özen gösterin.
 • Verilen ilaçların kullanımını aksatmayın. Damla tedavisine ameliyattan 4 saat sonra başlamak gerekir. Birden fazla damla verilmesi durumunda, damlalar arası 5 dakika beklemelisiniz.
 • Katarakt ameliyatı sonrası dayanılmayacak ölçüde bir ağrı yaşanmaz ancak kişi ağrı kesici kullanma ihtiyacı duyuyorsa kullanabilir. Ancak doktora danışmalıdır.
 • Ameliyattan 1-2 hafta geçinceye kadar ağırlık kaldırmaktan kaçının
 • Gözünüze su kaçmayacak şekilde ameliyatın ertesi günü duş alabilirsiniz, ancak gözünüzü bir hafta ıslatmamaya özen gösterin.
 • Katarakt ameliyatı olunan ilk gün kesinlikle araç kullanılmamalıdır.
 • Katarakt ameliyatı sonrası gözünüzü baskı ve darbelerden korumaya özen gösterin
 • İlk gün bulanık görme gibi şikayetlerinizin olması normaldir, yürürken dikkat etmeli mümkünse yardım almalısınız.
 • Katarakt ameliyatı sonrası enfeksiyon oluşmasını önlemek adına steril ortamlarda kalmaya dikkat edin, ameliyat günü elinizi gözünüze yanaştırmayın mümkünse dışarı çıkıp mikroplara maruz kalmayın.

Katarakt Ameliyatı Sonrası Şikâyetler

Günümüzde katarakt cerrahisi oldukça gelişmiştir. Başarı oranı da bir hayli yüksektir.  Nadir de olsa katarakt ameliyatı sonrası sorunlar yaşanabilmektedir. 

 • Kornea Bulanıklaşması: Başarısız geçen katarakt ameliyatı sonrası ödem oluşumu sebebiyle gözlerde kızarıklık ve ağrı olur. Sebebi kornea içine sıvı birikmesidir. Eğer hasta birden fazla cerrahi operasyon geçirmişse kornea arkasındaki tabaka zarar görebilir. Zamanla iyileşme olasılığı yüksektir. Ancak kornea nakli de gerekebilir. 
 • Enfeksiyon: Katarakt ameliyatı sonrası enfeksiyon oluşumu nadiren görülür. Steril olmayan ortamlarda geçekleşen ameliyatlarda hasta enfeksiyon kapar ve bu enfeksiyon zamanında tedavi edilmezse katarak ameliyatı sonrası görme kaybı oluşabilir. 
 • Gözde kanlanma: Katarakt ameliyatı sonrası gözde kanlanma ve kızarıklık oluşumu sıklıkla görülür. Bunun sebebi ameliyat esnasında gözün dış tabakasına temas edilmesidir ve bölgeseldir. 
 • Göz içi basıncın yükselmesi: Ameliyat sırasında kullanılan ilaçlara bağlı olarak görülen sorunlardan biridir. Genellikle zaman içerisinde düzelir. Eğer düzelmezse düzenli doktor kontrolü gerekmektedir.

Katarakt hakkında daha detaylı bilgi için Katarakt Nedir, Katarakt Sebepleri, Belirtileri ve Tedavisi makalemizi okuyabilirsiniz.

Источник: https://www.safahastanesi.com.tr/saglik-kosesi/Katarakt-Ameliyati-Nedir-ve-Nasil-Yapilir-Katarakt-Ameliyati-Sonrasi

Katarakt ve cerrahisi

Katarakt Cerrahisi

KATARAKT NEDİR?
Halk dilinde perde inmesi veya aksu da denilen katarakt göz içindeki doğal merceğin (lens) saydamlığını kaybedip görmeyi engellemesidir.

Göz merceği irisin yani gözbebeğinin arkasındadır.

Görevi, bir gözlük gibi dışarıdan gelen görüntülerin kırılıp görme tabakası olan retina üzerine düşürülüp görmenin sağlanmasıdır. Katarakt bir anlamda göz içindeki bu doğal mercek yaşlanması ve görevini yapamamasıdır. Katarakt oluştuğunda merceğin kimyasal bileşiminde de değişiklikler meydana gelir.

Ancak bu kimyasal değişimin nedenleri henüz tam olarak bilinememektedir. Yaşlılıkta oluşan katarakt en çok bilinenidir. Orta yaşlarda ya da çocuklarda bile katarakt görülebilir. Ayrıca şeker (diabetis mellutis),diğer sistem hastalıkları, uyuşturucular ve göz yaralanmaları ile birlikte de katarakt oluşabilmektedir.

Bebekler kalıtımsal olarak kataraktlı doğabildikleri gibi yaşamlarının ilk yıllarında da katarakt oluşabilmektedir. Kısacası kataraktlar 1- Yaşlılığa bağlı

2- Göze gelen darbelere bağlı

3- Doğumda genetik sebeplere bağlı
4- Sigara içimi gibi kimyasal sebeplere bağlı
5- Diyabet gibi metabolik sebeplere bağlı
6- Üveit gibi hastalıklara bağlı oluşabilir.
Kataraktın tek tedavisi cerrahidir.
Katarakta bağlı hasta şikayetleri
İleri kataraktlarda; çok az görme
Orta derecede kataraktlarda; insanların yüzünü iyi seçememe, lacivert ve siyah giysileri birbirinden ayıramama, tabelaları okuyamama, buzlu cam arkasından bakar gibi bir his.
Başlangıç kataraktlarda ; verilen gözlüklerden memnun olmama, belli belirsiz az görme, tam net görememe Gözlük camlarını sık sık değiştirme ihtiyacı doğar. Ancak katarakt belli bir noktayı aşınca, cam değiştirme de görüşü iyileştiremez olur. Gözler üzerinde bir film varmış gibi hissetme, bir tülün veya bir çağlayanın ardından bakıyormuş gibi görme. Kataraktlı kimse, daha iyi görmek için sık sık gözlerini kırpıştırır. Genelde siyah olan göz bebeği renginin değişmesi. Göz incelenirken göz bebeği gri, sarı veya beyaz görülebilir, ancak bu değişiklikler her zaman farkedilmeyebilir. Işık problemleri , örneğin gece araba kullanılması giderek güçleşir, çünkü merceğin puslu kısmı, karşıdan gelen far ışınlarını dağıtır ve bunların çift görünmesine veya gözün kamaşmasına neden olur. Kataraktı olan kimse, okurken ya da yakın işler yaparken yeterli ışık bulamamaktan yakınır.

Önemli bulgulardan biri;

Bazı katarakt türlerinde hastada eskiden myopi yok iken birden myopi ortaya çıkar. Genellikle 30 yaşından sonra görülür.
Katarakt ameliyatı ne zaman yapılmalıdır?
Katarakt ameliyatının yapılma zamanı hastadan hastaya değişir. Görmeyle ilgili önemli bir işle uğraşan bir hastada % 20 görme kaybı olsa bile katarakt ameliyatı olması gerekli olabilir.
Ya da kişi kendi halindedir görme gerektiren işler yapmıyordur % 60 görme kaybı vardır. Katarakt ameliyatı olmak istemeyebilir.
Fakat unutulmamalıdır ki ; çok beklemiş ve çok olgunlaşmış kataraktlar hastaya yeni problemler getirir. Örneğin göz içindeki katarakt şişebilir ve Glokom dediğimiz göz tansiyonuna sebeb olabilir Ya da kataraktı göz içinde tutan lifler (doğal ipler) kopabilir katarakt göz içine düşebilir.
Bu nedenle hekiminizin önerileri çok önemlidir.Standart katarakt ameliyatını eğitim alan tecrübeli her hekim yapabilir. Ama bahsettiğim zor olguları her hekim yapamaz. Zor bir kataraktınız varsa sizi daha tecrübeli bir hekime yönlendirebilir.
Katarakt ameliyatı nasıl yapılır ?
Hastanın durumuna göre lokal anestezi ya da hasta çocuksa veya kısa bir süre de olsa ameliyat masasında duramıyorsa genel anestezi ile yapılır.
Fakoemülsifikasyon (FAKO) denilen yöntemde ultrason dalgaları kullanılarak göz içindeki doğal mercek alınır ve aynı yere yeni bir mercek (GİL, IOL) yerleştirilir. Göz içine mercek yerleştirilmez ise hastanın yüksek numara gözlük kullanması gerekecektir. Örneğin 12 numara gibi. Bu nedenle mercek yerleştirmek şarttır. Yoksa hasta göremez.
Lazerle katarakt ameliyatı
Lazerle katarakt ameliyatı üzerinde çalışılan yeni bir yöntemdir ( LensX femtosecond). Lazerle kataraktın kapsülü açılır ardından lazerle katarakt parçalara bölünür. FAKO cihazı ile parçalanan katarakt emilerek katarakt temizlenir. Ardından mercek yerleştirilerek ameliyat bitirilir.
Pahallı bir yöntemdir.
Dikişsiz katarakt ameliyatı nedir?
Fako yöntemi dikiş kullanmadan yapılan katarakt ameliyatıdır. Hekimin ve kullanılan Fako cihazının özelliklerine bağlı olarak 3.2 mm ya da 1.5 mm arasında değişen kornea kesileriyle bu cerrahi yapılabilir.Kesi uzunluğu ne kadar küçükse ameliyat sonrası ortaya çıkacak olan astigmatizma o kadar az olacak ve hasta daha çabuk iyileşecektir. Günümüzde en uygun kesi uzunluğu 1.8 -2.2 mm arasında kabul edilmiştir. Fakat bu kesi uzunluğu kullanılacak olan göz içi lensinin kalitesine de bağlıdır. Kısmen ucuz mercekler daha uzun kesilerden göz içine girmekte ve ameliyat sonrası hastada astigmatizmaya neden olmaktadır.
Katarakt ameliyatı sonrası gözlük kullanılması gerekiyor mu?
Katarakt ameliyatı sonrasında hekiminiz mümkün olduğunca gözlük kullanmamak için hem cerrahi hem de göz içi merceği olarak üst teknolojiyi kullanacaktır.Fakat buna rağmen bir miktar uzak gözlük kullanmak gerekebilir.Bu hastanın ameliyat öncesi göz numaralarına da bağlıdır.
Standart katarak ameliyatında hasta mutlaka yakın gözlük kullanmak zorundadır.
Eğer dikişsiz ameliyat yapılmışsa yakın gözlükler ameliyattan sonra en erken 1. ayda hastaya yazılmalıdır. Hemen ameliyat sonrası verilen yakın gözlüklerin numarası hastanın gözüne bağlı olarak 1-2 ay sonra değişim gösterebilir.
Hasta uzak ve yakın gözlük kullanmak istemiyorsa göz yapısı uygunsa MULTİFOKAL göz içi lensleri gözüne takılabilir.
Multifokal (uzak ve yakın görmeyi sağlayan ) mercekler
Hastada yüksek astigmatizme yoksa ya da korneal astigmatizması ameliyat öncesi 1 numara ya da altında ise uzak ve yakın içeren (multifokal ) göz içi mercekleri takılabilir.
Bu işlemi yapıp yapmamaya cerrahınız karar verecektir. Göz yapınız uygunsa katarakt ameliyatında bu mercekleri taktırdığınızda önemli ölçüde uzak ve yakını görebilirsiniz.
Multifokal göz içi merceği takarak yapılan katarakt ameliyatlar üst düzey ameliyatlardır.
Multifokal göz içi mercekleri gibi yakın görmeyi sağlayan ikinci bir grup ise AKOMODATİF göz içi mercekleridir
Hastada 1 numaradan yüksek astigmatizma varsa TORİK göz içi lensi kullanılabilir
Akomodatif (uzak ve yakın görmeyi sağlayan) mercekler
Katarakt ameliyatlarında hızla gelişmekte olan bir göz içi mercek cerrahisidir. Doğal göz içi merceğimiz gibi davranan göz içindeki liflerin kasılıp gevşemesiyle çalışan bir grup mercektir. Ülkemizde belli merkezlerde yapılmaktadır. Hastaların uygun olması için gözün özel şartları gerekmektedir.
Torik göz içi mercekleri (yüksek astigmatlı hastalar için)
Katarakt ameliyatı olacak olan hastada ameliyat sonrası uzak, hatta uzak ve yakın gözlük kullanmamak ya da mevcut numarayı daha da düşürebilmek için Torik göz iç mercekleri kullanılabilir.
İki tipi vardır.
-Uzak Torikgöz içi merceği takılan kataraktlı hastalar uzağı gözlüksüz iyi görebilir ama yakın için gözlük kullanması gerekir.
-Uzak ve yakın Torikgöz içi lensi takılan hastalar ise uzak ve yakında daha iyi görmeye sahip olurlar ve uzak ve yakın için gözlük kullanma oranları çok azalır.
Sonuçta ameliyat öncesi uzak ya da yakın gözlük kullanıyorsanız katarakt ameliyatı ile bu gözlüklerden kurtulma şansınız vardır. Yüksek astigmatlı hastalarda bile bu mümkündür.
Burada önemli olan böyle bir cerrahinin size uygun olup olmadığıdır. Sizi muayene eden hekiminize bu konuları sorduğunuz zaman sizi bu yönde yönlendirebilecektir.Bu tür göz içi lenslerinin size uygun olup olmadığını düşünüyorsanız özel cihazlarla bir dizi muayeneniz gerekecektir.
Unutulmaması gereken şudur: Standart katarakt ameliyatlarının dışındaki bu mercekler ve cerrahileri yüksek teknolojik katarak ameliyatı ve tecrübeli hekim gerektirir. Maliyetleri standart katarakt ameliyatlarının üzerindedir.
Amerika Birleşik Devletlerinde Multifokal, Akomodatif ya da Torik göz içi lens cerrahileri o ülkenin yaşlı nüfusunun çok olması dolayı ile de % 75' ler düzeyine yükselmiştir. Yani yüz hastanın 75 tanesi bu cerrahileri yaptırmaktadır.
Doğumsal (konjenital) katarakt cerrahisi
Doğumla birlikte çocuğun göz bebeğinin tam ortasında beyazlık görülürse bu önemlidir. Bu durumda çocukta katarakt, retinablastom (tümör), glokom ya da başka bir hastalık vardır. Muayenede katarakt çıkarsa cerrahi gerekebilir.
Orta veya ağır doğumsal kataraktı olan çocuklarda tek göz tutulduysa cerrahi acil olarak yapılmalıdır. Geç kalınırsa o göze katarakt ameliyatı yapılsa bile sonradan göz tembelliği (ambliopi) gelişebilir.Bu konuyu göz tembelliği linkimizden öğrenebilirsiniz.
İki gözde de katarakt varsa ve katarakt ağır ise yine cerrahi acildir. Ama orta ya da hafif katarakt varsa cerrahi gerekip gerekmediğini ya da zamanını hekiminiz belirleyecektir.
İlk 2 yaş içinde yapılan katarakt ameliyatlarında genellikle göz içine yukarıda sıraladığımız göz içi mercekleri yerleştirilmez. Çünkü çocuklarda ilk 2 yaşında göz hala gelişmektedir.Göz içi lensinin yapısı ve numarasını ayarlamak çok zor olacaktır.Bu nedenle göz katarakt ameliyatı sonrası merceksiz (Afaki) bırakılabilir.Çocukta görmeyi sağlamak için de 2 yaşına kadar göze kontakt lens takılması gerekecektir. Katarakt ameliyatı sonrası 3 ayda 1 yapılacak muayenelerle kontakt lens numarasının tekrar ayarlanması gerekebilir. Bu durum hastadan hastaya değişebilmekle birlikte kabaca böyledir.
Çocuk 2 yaşına ulaşınca göz içine mercek takılabilir. Fakat ömrü boyunca yakın gözlük kullanması gerekebilir.
4 yaşından sonra ise yukarıda anlattığımız multifokal göz içi lenslerinin takılma şansı vardır. Bu takdirde de uzak ve yakın görmeleri sağlanacaktır.
Doğumsal katarakt hastalarında tek koşul geç kalmamaktır. 7 yaşından sonra yapılacak ameliyatların görmeyi çok arttırmayacağı bilinmektedir. Bu makaleye oy verin :

Puan : 1 / Oy veren : 1 kişi

Katarakt göz lensinin saydamlığını kaybetmesidir. Karatark görmede perde etkisi ile azalmaya yol açar.

Şikayetler: Görmede azalma, geceleri haleler görme, çift görme sıkınıtılarıdır. Renkleri soluk görme, gözlük numaralarında hızlı değişme olabilir.

Sebepler: Konjenital (doğumsal) katarakt

Yaşa bağlı katarakt

Travmaya bağlı katarakt

Toksit

Radyasyon

Sistematik Hastalık

Katarakt Çeşitleri: Nükleer katarakt lensin içindeki çekirdeğin nokta şeklinde keşifleşmesi.

Arka kapsül katarakt

Matür katarakt tamamen keşifleşmesi hali.

TEDAVİ: Kataraktın ilaçla tedavisi yoktur. Tel tedavi cerrahidir.

Katarakt Cerrahisi: Günümüzde gelişmiş fako cihazları ile göz sadece damlalar ile uyuşturularak opera edilebilmektedir.Ameliyat 3mm kesiden fako cihazı ile göz lensi parçalanıp emilmektedir.Alınan kataraktlı lensin yerine yapay lens takılmaktadır. Küçük bir kesiden yapılan ameliyat sayesinde dikiş gerekmemekte ve iyileşme hızlı gerçekleşmektedir.

İstanbul Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!

Источник: https://www.doktorsitesi.com/makale/katarakt-ve-cerrahisi

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть