Kataraktın yaşı yok

içerik

Katarakt nedir? Belirtileri, nedenleri, teşhisi ve tedavi yöntemleri

Kataraktın yaşı yok

Göz Lensi çoğunlukla su ve proteinden oluşur. Şeffaflığını içeriğindeki proteinlerin özel yapılarından alır ve bu şekilde ışığın eksiksiz geçmesini sağlar.

Yaşla birlikte su ve protein yapısı değişen lensin belli alanlarında şeffaflık azalmaya başlar. Yaşlanan ve şeffaflığı azalan lensin zaman içerisinde ışık geçirgenliği azalır ve katarakt oluşur.

 Kataraktlar genellikle yavaş oluşurlar.

Ağrı, sulanma, kızarma yoktur. Bazı kataraktlar, görüşü ciddi şekilde azaltacak düzeye ulaşmazken, bazıları görmeyi bütünüyle engeller. Bir kataraktın görüşü etkilemesi, büyüklüğüne, yoğunluğuna ve mercekte oluştuğu yere bağlıdır.

 • Görmede yavaş yavaş azalma ve bulanık görme
 • Işığa karşı hassasiyet, göz kamaşması
 • Çift görme durumu
 • Okumada zorlanma
 • Gece görme bozulması ve ışıklarda dağılma
 • Renklerde soluklaşma ve sararma
 • Gözlük numaralarının sık değişmesi
 • Araba kullanırken zorlanma
 • Gözde kamaşma veya ışığa hassasiyetin azalması 

Katarakt tanısı biyomikroskop muayenesi ile konulmaktadır. Katarakt bulguları lenste su tutulması, matlık, lensin şişmesi ve renk değiştirerek sarı -gri renk halini alması şeklinde açıklanmaktadır. Hastalar gözlük takmalarına rağmen yakını ve uzağı iyi göremezler ve bunun gözlükten kaynaklanan bir problem olduğunu düşünürler oysa ki problem katarakt nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Katarakt için risk faktörleri nelerdir?

Katarakt çoğunlukla yaşlanmayla ilişkilendirilse de diyabet, yüksek miyopi, çeşitli nedenler kortizon göz damlası veya sistemik kortizon kullanımı, uzun süre morötesi (güneş ışını) ışınlara maruz kalma, ailesinde erken yaşta katarakt öyküsü bulunma veya göz travmaları gibi durumlarda daha erken yaşlarda da ortaya çıkabilir. Bunların yanı sıra sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, yüksek tansiyon, obezite ve kolesterol düşürücü amaçlı kullanılan statin ilaçların da katarakt oluşumunu hızlandırabilir.

Diyabet de katarakt nedeni olabilir

Travma, gözde uzun süre kullanılan damlalar ve diyabet gibi bazı sistemik hastalıkları kataraktı beklenilenden daha erken ortaya çıkarmaktadır. Erken evre kataraktta gözdeki lensin şişmesi ve su tutmasına bağlı olarak hastaların yakını eskisine göre daha iyi, hatta yakın gözlüğü kullanmadan görebilmeleri hastalık belirtisi olarak algılanmalıdır.

Kataraktta tek tedavi seçeneği cerrahi mi?

Katarak tedavisinde tek seçenek ameliyattır. Katarakt görme keskinliğini belli bir seviyeye azalttığındamutlaka tedavi edilmesi gerekir. Başlangıç seviyesinde katarak hastanın mesleki fonksiyonlarını veya günlük yaşamını olumsuz etkilemeye başladıysa erken evrede tedavi edilebilir. Katarakt cerrahisinde son yıllarda önemli yenilikler yaşanmaktadır.

Katarakt ameliyatı nasıl olur? En iyi katarakt tedavisi nedir?

Premium göz içi lenslerin kullanımıyla birlikte hastalar katarakt ameliyatı sonrası yaşamlarını eskiye oranla daha konforlu bir şekilde sürdürebilmekte ve multifokal göz içi lensler sayesinde gözlük kullanmadan uzağı ve yakını rahatça görebilmektedir.

Katarakt ameliyatı nasıl yapılır?

Günümüz teknolojisiyle tamamen dikişsiz yapılan bu ameliyatta ultrason enerjisi kullanılarak kataraktlaşmış mercek göz içerisinden alınır ve yerine şeffaf mercek yerleştirilir.

Hastanın ameliyathaneye transferi, ameliyat öncesi hazırlık, ameliyatın gerçekleştirilmesi ve hastanın yatağına geri alınması toplamda 1 saatten kısa sürer. Ameliyat sonrası göz üzerine kapama bandajı yapıştırılır ve hastaya istirahat etmesi söylenir.

Bir süre sonra hastanın ilk kontrol yapılır ve damla reçete edilerek taburcu edilir.

Katarakt ameliyatında en yaygınkullanılan yöntem, halk arasında lazer cerrahisi olarak bilinen FAKO yöntemidir. Bu operasyonla sertleşmiş katarak kırılıp, temizlenerek yerine göz içi mercek yerleştirilmektedir. Operasyon 2 mm’den küçük bir kesiden yapılmaktadır.

Yöntemin dikişsiz, ağrısız ve damla anestezisi ile yapılması hastaya büyük avantajlar sağlamaktadır. Lazer katarakt cerrahisinde gerçek anlamda son 1-2 yıldır kullanılmaya başlanmıştır. Hasta çok heyecanlı değilse tüm katarakt cerrahileri iğnesiz bir şekilde damla anestezi ile yapılmaktadır. Bu işlem 20-30 dakika sürmekte ve hasta 2-3 gün içerisinde normal yaşamına dönebilmektedir.

Katarakt nasıl oluşur?

Gözümüzün renkli kısmının hemen arkasında ve şeffaf olduğu için normalde görülmeyen bir mercek (lens) doğal olarak bulunur. Bu mercek şeffaf olduğu için biz göz bebeğini siyah olarak görürüz.

Mercek göze gelen ışınları sinir tabakasına düşürerek net görüntü oluşmasını sağlar. Işığın merceği geçerek sinir tabakasına ulaşabilmesi için merceğin berrak (şeffaf, saydam) olması gerekir. Bu mercek çeşitli nedenlerle bulanıklaşırsa buna katarakt denir.

Bu bulanıklaşma merceğin herhangi bir yerinde veya tamamında olabilir.

Katarakt bir yaşlılık hastalığı mıdır? Gençlerde de görülür mü?

Bebeklerde dahil olmak üzere her yaşta insanda görülebilir. Orta yaşlarda nadirdir. Yaş ilerledikçe sıklığı artar. 50-59 yaş arasında olanların yaklaşık yarısında, 80 yaş üzerinde olanların ise hemen hepsinde bir miktarda olsa kesiflik bulunur. Fakat bu kesiflik görmeyi her zaman kayda değer bir şekilde etkilemeyebilir.

Kataraktın erişkinlerdeki en önemli nedeni lensin içinde yaşlanması ile birlikte meydana gelen değişikliklerdir. Çocuklarda ise metabolik hastalıklar, akraba evliliği, anne karnında geçirilen hastalıklar, gebelikte ilaç kullanımı, mikrobik durumlar ve yaralanmalar etkili olur.

Ayrıca göze gelen darbeler (travma), şeker hastalığı, göz içi iltihabı (üveit), böbrek hastalığı, glokom, radyasyon, yüksek kan basıncı ( hipertansiyon) ve uzun süre kortizonlu ilaç kullanımı katarakt yapabilir.

Katarakt ilaçla tedavi edilebilir mi?

Kataraktın cerrahi dışında herhangi bir tedavi şekli yoktur. Halen denenen bazı ilaçlar olmakla birlikte henüz başarılı bir sonuç bildirilmemiştir. Yani şunu söyleyebiliriz ki, kataraktın tedavisi ameliyatla yapılabilmektedir.

Katarakt ameliyatı hangi durumlarda kaçınılmaz olur?

Hastanın aşağıdaki durumların herhangi biriyle karşı karşıya kalması durumunda utlaka katarakt ameliyatı olması önerilir.

• Görme miktarı hastanın günlük ihtiyaçlarını karşılamıyorsa• Gözdeki iltihap gibi bir rahatsızlık katarakt oluşturmuş ve tedaviyi ve takibini bozuyorsa• Katarakt hastanın göz tansiyonunu yükseltiyorsa

• Doğuştan kataraktlarda görme azlığı ve kayma (şaşılığa) yol açabilecek durumlarda

Cerrahi lensin çıkarılışına göre ikiye yarılır.
1. İntakapsüler Katarakt ekstraksiyonu ( IKKE ): Lens zarlarıyla bir bütün olarak çıkarılır. Eski bir yöntemdir.
2.

Ekstrakapsül Katarakt Ekstarksiyonu: Lensin ön kapsülünün bir kısmı alınır, diğer kısımlar doğurtma, emme veya ultrason dalgaları ile parçalanarak (FAKO) yöntemleri ile temizlenir. Daha sonra lens zarları içine göz içi lens takılabilir.

Uygulanacak ameliyat türü hastanın yaşına, gözünün durumuna, cerrahın tercihine göre değişebilir.

Lazerle katarakt tedavi edilebilir mi?

Halk arasında yaygın olarak lazerli katarakt ameliyatı yapılıyor diye bilinir fakat bu operasyon FAKO yöntemidir. Laserle katarakt ameliyatı yapılabilir.

Ancak ameliyat tekniği olarak FAKO ile bir farkının olmaması nedeni ile yaygın olarak tercih edilmemektedir. Lazerle katarakt ameliyatı henüz deneysel aşamadadır.

Ameliyat olmaksızın sadece laserle kataraktın düzeltilmesi mümkün değildir.

Lazerle katarakt tedavisi etkili bir çözümdür

Katarakt cerrahisinde katarakt temizlendikten sonra göz içine yapay (suni) mercek (lens) yerleştirilmesi artık günümüzde hemen tüm hastalarda yapılmaktadır.

Hasta için özel durumlar yoksa (bir yaşından küçük çocuklar, göz içi iltihabı olanlar, vs) mutlaka göz içi merceği yerleştirilmelidir.

Göz içine mercek yerleştirilip yerleştirilmeyeceği ameliyatı yapan göz doktorunun hastanın durumuna göre vereceği bir karar olacaktır. Mercek kullanılmadığında hastanın kalın camlı gözlük kullanması gerekir.

Katarakt tedavisinde uygulanabilecek en iyi yöntem nedir?

Yöntem hastanın yaşı, gözün durumu, cerrahın tercihi ve kullanılacak mercek türüne göre farklı olabilir. Günümüzde lensin kendi zarlarının korunduğu yani ekstrakapsüler yöntemler tercih edilmektedir. Hastanın durumu veya cerrahinin gidişine göre diğer yönteme de ihtiyaç duyulabilmektedir.

Kullanılacak mercekler günümüzde genellikle tek odaklı yani uzak veya yakını net gösterebilecek şekilde üretilmiş türdedir. Hastanın bu tip bir mercek takıldıktan sonra hem uzak hem de yakını net görmek için gözlük, kontak lens kullanması gerekebilir.

Son dönemlerde piyasaya çıkan ve ameliyat sonrası hastanın hem uzağı hem de yakını net görmesini sağlamak amaçlı “çok odaklı mercekler” , özel renk kaplamaları olan ve göze gelen zararlı ışıkları engelleyen türde mercekler de kullanılmaya başlanmıştır.

Bu tür mercekler hasta ile hekiminin ortaklaşa karar verecekleri durumlarda kullanılır.

Katarakt ameliyatı öncesi neler yapılır?

Ameliyat öncesi hastanın yaşı, diğer hastalıkları, kullandığı ilaçlar, yapılacak ameliyatın türüne göre gerekli görülen vakalarda çeşitli tetkikler yapılabilir. Özellikle kullandığınız tüm ilaçları hekiminize bildirerek ilaçların türüne göre söyleyeceği tavsiyelerine uyunuz.

Astigmat nedir? Neden olur? Astigmatın belirtileri ve tedavisi

Ameliyathaneye alınmadan veya alındıktan sonra bazı ilaçlar ağızdan, koldan veya kalçadan uygulanabilir. Ameliyata gelirken en az 6 saat öncesinden hiçbir şey yiyip içmemelisiniz.

Yanınızda bir refakatçi bulundurmanız size yardımcı olması açısından iyi olabilir. Makyaj ve takılarınızı çıkarmanız gerekecektir.

Gözünüze birtakım damlalar damlatılacağı için göz bebeğinizde büyüme ve gözde kızarma olabilir.

Ameliyatta anestezi yapılır mı?

Katarakt cerrahisinde genel (tamamen uyutularak) anestezi genellikle çocuklarda tercih edilir. Diğer bir tercih göz çevresine iğne yapılarak (lokal) anestezi uygulanmasıdır. İğnesiz sadece damlalarla gözün uyuşturulması (topikal anestezi) ile de ameliyat mümkündür. Bu anestezi hastanın uyumunun iyi olduğu durumlarda uygulanır.

Ameliyat sonrası bakım gerekir mi?

Ameliyat sonrası göz genellikle bandajla kapatılır. Bu bandaj doktorunuzun önereceği süre boyunca gözde kalmalıdır. Ameliyat sonrası göze baskı yapmamalı ve ovuşturmamalısınız. Hastanede kalış sürenizi size bildirecektir. Eğer hastaneden gönderilecekseniz kendiniz araç kullanmayınız.

Gıda ve ilaç alımına klinik hemşire ve doktorlarının önerilerine göre başlayabilirsiniz. Yüzünüzü yıkamak, banyo yapmak, eşya taşımak, namaz kılmak, spor yapmak, işe başlamak, denize ve havuza girmek gibi şeyleri hekiminize danışarak yapınız. Ameliyat sonrası verilecek olan ilaçlar (damla, pomat, tablet, şurup vs.

) doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde ve sürede kullanılmalıdır.

Hekime danışmadan ilaçlarınızı değiştirmeyin, azaltmayın veya kesmeyin. Verilen damla ve pomatları kullanmadan önce bunları göze uygulayacak kişi mutlaka ellerini sabunla yıkamalıdır.

İlaçları uygularken damlalık veya pomat kutusunun ucu göz kapağı, kirpik, cilt, el, kâğıt, peçete gibi yerlere değdirilmemelidir. Operasyon sonrasındaki 1. gün, 1. hafta, 1. ayda kontrolleri yapılır. Bu zaman zarfında göz damlalarıyla hem gözün iyileşmesi hem de mikrop kapmasına karşı korunması sağlanır.

Ameliyat sonrası takip süresi ve yapılacaklar konusunda hekiminizin uyarılarını dikkatle alınız.

Ameliyat sonrası okumak göze zarar verir mi?

Okuma göze zarar vermez. Okumak için, varsa ve okumanıza yardımcı oluyorsa eski gözlüklerinizden faydalanabilirsiniz. Ama ameliyattan hemen sonra gözde rahatsızlık ve yorgunluk olabilir. Televizyon seyretmek daha az yorucudur ve göze zararlı değildir. Tam uzak ve yakın gözlüğü operasyondan sonra hekimin uygun gördüğü zamanda ayarlanır.

Katarakt cerrahisi geçirmiş insanların hayatında ne gibi değişiklikler olur?

Katarakt cerrahisinin bazı konularda kısıtlılık oluşturup oluşturmadığı da merak edilir. Cerrahi sonrası, kanunda belirtilen görmeyi elde eden kişiler sürücü belgesi alıp, araba kullanabilirler. Temas gerektirmeyen sporlar yapabilirler. Sadece polis ve asker olamazlar.

Katarakt tekrarlar mı?

Katarakt ameliyatı olanlarda yeniden katarakt oluşmaz. Operasyonla, merceğin içine yerleştirildiği zar zamanla kesifleşebilir.

Bu halk arasında “ikincil katarakt” olarak isimlendirilse de aslında katarakt değildir. Bu oluşum genellikle lazerle kolayca tedavi edilebilir.

Çocuklarda veya zarın çok kalınlaştığı ender durumlarda ameliyatla temizlemek gerekebilir. Kaynak: Fact about cataract – NIH

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/katarakt-nedenleri-belirtileri-teshisi-tedavisi/

Katarakt Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi

Kataraktın yaşı yok

Daha çok orta yaş kişilerde görülen bir göz hastalığı olan katarakt; göz bebeğinin arkasında bulunan, görmeyi sağlayan göz merceğinin matlaşmasıdır. Göz merceği saydamlığını kaybettiğinde, bir camın arkasından bakıyormuş gibi, görüntü bulanıklaşır ve kalitesi düşer.

Gözlük ve ilaç kullanımı ile tedavi edilemeyen hastalık genelde basit bir cerrahi operasyonla giderilebilmektedir. Göz içerisindeki lens, net görme için ışığı retinaya odaklayan bir kamera lensine çok benzer.

Aynı zamanda, gözlerimizin odağını da ayarlayarak, bize her şeyi açıkça ve normal uzaklıkta gösterir.

Objektif çoğunlukla su ve proteinden oluşur. Protein, lensi tutan ve ışığın  geçmesine izin veren hassas bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak yaşlandıkça, bazı proteinler bir araya toplanabilir ve lensin küçük bir alanını buluta sokmaya başlar. Bu bir katarakttır ve zamanla daha da çok büyüyerek, objektifin daha fazla bulanıklaşmasına sebep olabilir, bu da görmeyi zorlaştırır.

Keratokonus Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi

Kataraktın tam olarak net bir önleme yolu bulunmamaktadır.

Elbette her sağlık sorununda olduğu gibi beslenme ve düzenli yaşamın etkileri yadsınamaz olsa da, genel olarak hastalık genetik faktörlere ve yaşam koşullarına bağlı olarak ilerlemektedir.

Yanlış ışık şartlarında gözü yoran aktivitelerde bulunmak olumsuz sonuçlar doğurabilir. Belirli yaşın üzerindeki kişilerin herhangi bir sorunu bulunmamasına rağmen genel muayenelerini yaptırmaları önemlidir.

Katarakt Nedir?

Katarakt, irisin ve merceğin arkasında bulunan, gözün doğal lensinin matlaşması veya bulutlanmasıdır. 40 yaş üstü kişilerde görme kaybının en yaygın nedenidir ve dünyadaki körlüğün başlıca nedeni budur. Katarakta halk arasında perde veya aksu adı da verilmektedir.

Bu sorun meydana geldiğinde göz merceğinin kimyasal bileşiminde farklılıklar oluşur. Bunun en önemli nedeni olarak yaşılılık gösterilse de, tam olarak neden kaynaklandığı tespit edilememiştir. Fakat bazı durumlarda genç yaşlardaki kişilerde de rastlandığı görülmektedir. Katarakt türleri şunlardır:

 • Subkapsüler Katarakt: Objektifin arkasında bir subkapsüler katarakt oluşur. Şeker hastaları veya yüksek doz steroid ilaç kullananlar, subkapsüler katarakt geliştirme riski taşır.
 • Nükleer Katarakt: Merceğin orta bölgesindeki çekirdeğin derinleşmesi ile ortaya çıkar. Nükleer katarakt genellikle yaşlanma ile ilişkilidir.
 • Kortikal Katarakt: Lensin çevresinden başlayan ve merkeze doğru ilerleyen beyaz, kama benzeri opaklıklar ile karakterize edilir. Kataraktın bu türü, merkezi çekirdeği çevreleyen lensin bir parçası olan mercek korteksinde görülür.

Kataraktın Nedenleri Nelerdir?

Yaşlandıkça gözün lensinin değişikliklere uğraması normaldir ancak dünya çapındaki araştırmacılar katarakta neden olabilecek veya katarakt gelişimiyle ilişkili faktörleri tespit etmişlerdir. Yaş ilerlemesinin yanı sıra doğuştan gelen katarakt da olabilmektedir. En önemli katarakt risk faktörleri şunları içerir:

 • Güneş ışığından ve diğer kaynaklardan gelen ultraviyole ışınlar
 • Diyabet
 • Yüksek tansiyon
 • Obezite
 • Sigara kullanımı
 • Kortikosteroid ilaçların uzun süreli kullanımı
 • Kolesterolü düşürmek için kullanılan statin ilaçları
 • Göz yaralanması veya iltihabı
 • Göz ameliyatları
 • Hormon değişim terapisi
 • Alkol tüketimi
 • Yüksek seviye miyop ve kalıtsal özelliklerdir.

Kataraktın Belirtileri Nelerdir?

Katarakt, küçük olarak başlar ve ilk bakışta görüşünüz üzerinde çok az etkisi vardır. Zamanla buzlu camın ardından bakmak gibi, görüşünüzün biraz bulanık olduğunu fark edebilirsiniz. Katarakt sahibi insanlarda aşırı ışık hassasiyeti olabilir. Güneş ışığı eskisinden çok daha büyük gelebilir veya bir lamba çok parlak veya göz kamaştırıcı görünebilir.

Renkler bir zamanlar olduğu gibi parlak görünmeyebilir. Sahip olduğunuz katarakt türü, yaşadığınız semptomları ve ne sürede ortaya çıkacaklarını etkiler.

Örneğin nükleer katarakt ilk geliştiğinde, “ikinci görüş” olarak adlandırılan yakın görüşte geçici bir gelişme sağlayabilir.

Ne yazık ki bu geçici gelişme kısa sürer ve katarakt geliştikçe tüm görüş yok olabilir. Kataraktın belirtileri genel olarak şu şekildedir;

 • Göz kamaşması ve ışığa karşı hassasiyet.
 • Görme yetisinin yavaş yavaş azalması.
 • Okuma yaparken zorluk çekme.
 • Gece görüşünde bozulma.
 • Çift görme.
 • Renklerde soluklaşma.
 • Gözlük kullanılıyorsa derecenin çok hızlı ilerlemesi ve sık sık gözlük değiştirme.

Katarakt Nasıl Önlenir?

Kataraktın önlenmesi konusunda önemli tartışmalar olmasına rağmen, bir takım çalışmalar bazı besin maddelerinin ve besleyici takviyelerin katarakt riskini azaltabileceğini önermektedir.

Sigara vücudumuzun her bölgesine zarar verdiği gibi, elbette gözlerimize de oldukça zararlıdır. Sigaranın bırakılması kadar E vitamini alımı da önemlidir.

E vitamini, karotenoid lutein ve zeaxanthin'in besin ve gıda takviyeleri içerisinden alımlarının katarakt risklerini önemli ölçüde azalttığı ortaya çıkmıştır.

E vitamini yönünden iyi besin kaynakları; ayçiçeği tohumları, badem ve ıspanaktır. İyi lutein ve zeaksantin kaynakları; ıspanak, lahana ve diğer yeşil yapraklı sebzelerdir.

Katarakt riskini azaltmak için yapabileceğiniz bir diğer adım ise açık havada güneş ışınlarının yüzde 100'ünü engelleyen koruyucu güneş gözlüğü takmaktır.

Güneş ışınının göze direkt teması, göz bozulma risklerini artıran en önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Üzerinde durulması gereken bir diğer durum ise kaliteli güneş gözlüklerinin kullanılmasıdır. Sadece aksesuar olarak kullanılan ve çok ucuz bir fiyata alınabilen gözlükler, güneş ışınlarından korumak şurada dursun tam tersi gözlerinize zarar vermektedir. Bu gözlükler sadece katarakt için değil genel olarak göz sağlığınız için birer teh kaynağıdır.

Kataraktın Tedavisi Nedir?

Belirtiler ortaya çıkmaya başladığında; yeni gözlük, kuvvetli çift odaklı lensler, mercekler, uygun aydınlatma veya başka görsel yardımcı malzemeler kullanarak bir süre görüşünüzü iyileştirebilirsiniz.

Katarakt, görüşünüzü ciddi derecede bozacak ve günlük yaşantınızı etkileyecek kadar ilerlediğinde ameliyatı düşünmeniz gerekir.

Birçok kişi, zayıf görüşü yaşlanmanın kaçınılmaz bir gerçeği olarak görmektedir ancak katarakt cerrahisi, görmeyi yeniden kazanmak için basit, nispeten ağrısız bir prosedürdür.

Katarakt Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ne zaman yapılır sorusundan önce, kimlerin ihtiyaç duyduğunu veya hastalık tam olarak hangi seviyeye geldikten sonra ameliyata gerek duyulduğunu öğrenmek gerekir. Eğer görme bozukluğu çok ileri düzeye geldiyse cerrahi operasyona gerek duyulur. Katarakt dokusu çok kalınlaştıysa veya olgunlaştıysa kalıcı görme kayıplarına neden olabilir.

Eğer katarakt doğumdan itibaren meydana gelmişse, böyle durumlarda hiç vakit kaybetmeden ameliyat edilmelidir. Genel olarak ameliyat acil gereken bir durum değildir. Çok nadir vakalarda ilk olarak başvurulan yoldur. Bunun dışında katarakt çoğunlukla yavaş ilerler ve çok uzun bir süre sonra ameliyata ihtiyaç duyulur.

Alerjik Konjonktivit Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi

Sadece görme yeteneğine bakılarak ameliyata gerek duyulup duyulmadığına karar verilmez. Günlük yaşamda yaşanan görme sorunlarının dışında; güneş ışınlarına maruz kalındığında, gece karanlığında otomobil farlarına bakıldığında kişi fazlasıyla rahatsızlık duymaktadır. Yapılan operasyon oldukça kolay ve yorucu olmayan bir müdahaledir. Ortalama yarım saat kadar sürmektedir.

Katarakt ameliyatı vizyonu iyileştirmede çok başarılıdır. Katarakt cerrahisi uygulanan 10 kişiden dokuzu, 20/20 ve 20/40 oranlarında çok iyi görme kaydetmektedirler.

Ameliyat sırasında cerrah temiz, plastik intraoküler lens (IOL) ile mevcut göz lensinizi değiştirecektir.

Bu işlem sırasında gözünüzden bir parçanın eksileceğini düşünerek panik yapmanıza gerek yoktur, son derece ağrısız ve başarı oranı yüksek bir uygulamadır.

Источник: //bilgihanem.com/katarakt-nedir/

Katarakt Nedir? Katarakt Belirtileri Ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Kataraktın yaşı yok

Katarakt, gözün içerisinde uzağı ve yakını gösteren bir mercek vardır ve bu merceğin bozulmasına katarakt denir. Katarakt diğer bir açıdan bakıldığında gözün yaşlanması durumudur. Ayrıca doğumsal katarakt, kazalar sonucu meydana gelen kataraktlar da vardır. Fakat kataraktın % 90’ı yaşa bağlı gelişen kataraktlar dır.

Katarakt neden olur?

Bundan 20-30 yıl önce körlüğün en önemli nedenlerinden biri katarakt oluşması idi. Günümüzde katarakt tamamen tedavi edilebilen bir göz hastalığıdır. Katarakt toplumun tamamını ilgilendiren bir rahatsızlıktır. Çünkü 70 yaşından sonra toplumun % 75’inden fazlası katarakt olur.

Kataraktın nedenleri arasında en önemlisi yaşlılıktır. Diğer bir katarakt nedeni ise konjenital (doğumsal) katarakt denilen genetik kataraktlar dır. Özellikle anne karnında geçirilen kızamıkçık, ırsi kalıtsal özellikler bebeklerde doğumsal katarakt nedeni olabilir ve bebek kataraktlı doğar.

Çocuk doğduğunda bu durum tedavi edilir ise çocuk normal görme yeteneğine kavuşabileceği gibi, tedavi edilmez ise çocukta körlük meydana gelebilir. Ayrıca şeker hastalığı gibi hormonal bozukluklar da katarakt oluşmasına sebep olabilir. Uzun süre ateş karşısında çalışan insanlarda katarakt gelişebilir.

Katarakt belirtileri

Katarakt belirtilerini doğumsal katarakt belirtilerinden başlayacak olur isek, çocuk doğduğu zaman göz bebeği siyah renklidir ve anne bunun beyaz renkli olduğunu ve bazen oradan bir ışığın yansıdığını fark eder ise bu doğumsal katarak belirtisi olabilir. Bu tür belirtiler fark edildiğinde çocuğun hemen bir göz doktoruna götürülmesinde fayda vardır.

Doğumsal katarakt olmasına rağmen bu tip bir belirti görülmeyen çocuklarda okul çağı geldikten sonra çocukta görme sıkıntıları olur ve çocuk ışıklardan rahatsızdır. Çocuk gözlerini kısarak çevresine bakar. Bu tip belirtilerde, çocuklarda görülebilen belirtilerdir.

Darbe sonucu gelişen kataraktlarda o göz sisli ve puslu görür. Yaşlılık sonucu gelişen kataraktlarda ışıklardan rahatsızlık duyma, gündüzleri güneş ışığında gözlerin çok fazla kamaşması, geceleri otomobil ışıklarının çok dağılması, eskiden görülen şeyleri o kadar iyi görememe, sisli görmeye başlama ve bu sisli görmenin gittikçe artması gibi belirtiler katarakt belirtileridir.

Katarakt mutlaka tedavi edilmeli mi?

Kataraktın farklı tipleri vardır ve katarakt başladıktan sonra hızla ilerleyen tipleri ve yıllarca yavaş yavaş ilerleyen tipleri vardır.

Perdeli veya puslu görme katarakt tipi, perdeli görme katarakt tipi gittikçe ve aylar içerisinde artmaya başlar. Bu durumun bazı şekilleri birkaç ay içerisinde görmeyi tamamen bozabilir iken, bazı şekilleri ise 3-5 yıl içerisinde görmeyi bozar. 50 yaşını geçmiş hastalar normalde yakını göremezler.

Fakat bir müddet sonra hasta normal gördüğünü fark etmeye başlar ve hasta oldukça mutlu olur. Bu durumda hasta gençleştiğini ve iyileştiğini zanneder. Bu durum ikinci bahar olarak adlandırılır.

Fakat kataraktlı hastalarda bu ikinci bahar çok uzun sürmez ve bu durum kataraktın başlama ifadesidir. Bu durum 6 ay, 1 yıl, 2yıl civarı sürer ve bu süreçten sonra hasta hem uzak görmesini hemde yakın görmesini kaybeder.

Bu süreç sonrası katarakt mutlaka tedavi edilir.

Katarakt tedavisi nasıl yapılır?

Kataraktın tedavisi konusunda tüm dünyada ilaçlar ile yapılması için çalışmalar günümüzde helen sürmektedir. C vitamini alımının kataraktı geciktirmede etkisi vardır.

Omega 3 denilen ilaçların kataraktı geciktirdiğine dair bulgular vardır.

Ultraviole ışınlardan korunmanın yani güneş ışığından korunmak gibi önlemlerin katarakt oluşmasını engellediği ve geciktirdiğine dair bilgiler bulunmaktadır.

Fakat günümüzde kesin kabul gören katarakt tedavisinde kullanılan bir ilaç tedavisi yoktur. Daha önceleri de, günümüzde de katarakt tedavisi bozulan göz içi merceğinin ameliyat ile değiştirilmesi şeklinde yapılmaktadır.

Katarakt ameliyatı ne zaman yapılır?

Katarakt ameliyatı nasıl yapılır

Doğumsal kataraktlarda çocuğun en kısa zamanda katarakt ameliyatı yapılması gereklidir. Doğumsal kataraktlarda çocuk 3 günlük iken bile katarakt ameliyatı yapılabilir. Katarakt tek taraflı ise çocuğun görme derecesine göre ameliyatın kararı verilir.

Yaşın ilerlemesine bağlı kataraktlarda bundan 15-25 sene önce kataraktın olgunlaşması için görme alanının bir metreye kadar düşmesi beklenir idi. Günümüzde katarakt ameliyatının zamanı hastanın yaşına, işine, sosyal durumuna göre değişmektedir. Örneğin otomobil kullanan şoförlerde görmenin % 10 düşmesi sonucu bile katarakt ameliyatı olmayı gerektirir.

Fakat görme gerektirmeyen işlerde çalışanlar için % 10 görme yeterli olabilir. Günümüzdeki teknikler ile katarakt her durumda ameliyat edilebilir. Fakat mümkün olduğunca kataraktı çok ilerlemeden ameliyat etmek daha iyi olur.

Katarakt ameliyatı nasıl yapılır?

Katarakt ameliyatı için göz uyuşturulduktan sonra tercih edilen ameliyat yöntemine göre göz içine girilerek önce merceğin ön zarı açılır ve inindeki kataraktlı kısım bütün olarak ya da parçalanarak çıkarılır. Ameliyat sırasında göz içerisinde merceğin zarı bırakılır. Hastanın yaşı, gözün durumu ve ameliyatın türüne göre mercek yerleştirme işlemi yapılır.

Katarakt ameliyatı bazı durumlarda (1 yaş altı çocuklar gibi) mercek yerleştirilmez. Bazen ve bazı durumlarda ameliyatın gidişi ve gözün durumundan dolayı mercek konmayabilir ya da ikinci ameliyata kadar mercek konulması işlemi ertelenebilir. Katarakt ameliyatının türü ve şartları doktor tarafından karar verilir.

Çocuklarda katarakt nedenleri ve tedavisi

Çocuklarda genellikle doğumsal katarakt oluşur ve sonradan gelişen kataraktlarda ameliyat için zaman süreci daha uzundur. Fakat doğumsal kataraktlarda en kısa zamanda ameliyat yapılmalıdır. Çünkü çocuğun görme yeteneğinin gelişmesi için gözün ışığı ve objeleri görmesi gereklidir. Işık ve objeleri görmeyen bir gözde görme yeteneği gelişmez.

Yani bu çocuklarda katarakt ameliyatı geç yapılır ise çocuğun görmesi düşük kalır. Bebeklerde katarakt olduğunun anlaşılması için bebek doğunca çocuk hekimleri çocuğun gözlerine bir el feneri ile baktıklarında bu katarakt varlığını anlayabilirler. Doğumsal katarakt anne ve babanın çocuğun göz bebeklerine dikkat etmesi ile katarakt anlaşılabilir. Doğumsal kataraktın erken teşhisi önemlidir.

Doğumsal kataraktın takip ve tedavisi uzman bir merkezde ve uzman bir göz doktoru tarafından yapılmalıdır. Doğumsal katarakt ameliyatlarında alınan göz merceğinin yerine 2 -4 yaşına kadar göz merceği konulmaz. Bu nedenle bu çocuklara 30 numara gözlük veya kontakt lens verilir ve bu gözlük veya kontakt lens 3 ayda bir değiştirilir.

Bu çocukların takip ve tedavisi önemlidir ve başarılı bir ekip çalışmasından sonra doğumsal kataraktlı bir çocuk iyi bir görme yeteneğine kavuşur. Eğer bu çocukların takip ve tedavisi düzenli ve iyi yapılmaz ise derin göz tembelliği, göz tansiyonu ve genellikle de görme kaybı gibi riskler meydana gelir.

Katarakt ameliyatı sonrası bakım

Katarakt ameliyatı nedir

Ameliyat sonrası çoğunlukla göz bandaj ile kapatılır. Bu bandaj doktorun önerdiği süre boyunca gözde kalır. Ameliyat sonrası göze baskı yapmamak ve gözü ovmamak gerekir. Hastaneden çıkışta hasta araba kullanmamalıdır.

Gıda ve ilaç alımına doktorun önerilerine göre başlanır. Katarakt ameliyatından sonra yüz yıkama, banyo yapma, eşya taşıma, namaz kılma, spor yapma, işe başlama, denize ve havuza girme, gibi faaliyetler doktorun önerisine göre başlanmalıdır.

Katarakt ameliyatı sonrası doktorun önerdiği ilaçlar dikkatli ve düzenli kullanılmalıdır. İlaçları kullanırken (pomad, damla, gibi) eller mutlaka yıkanmalıdır. İlaçlar uygulanırken damla şişesi, pomad kutusu gibi ilaç ambalajlarının uçları kirpiklere, cilde, ele, kağıt ve peçeteye temas etmemelidir. Katarakt ameliyatı sonrası 1’inci gün, 1’inci hafta ve 1’inci ayda kontroller yapılmalıdır.

Katarakt ameliyatından sonra okumak göze zarar verir mi?

Katarakt ameliyatı sonrası okumak göze zarar vermez. Okumak için okumaya yardımcı olması için gözlük kullanılabilir. Ameliyattan hemen sonra gözde rahatsızlık hissi ve yorgunluk olabilir. Katarakt ameliyatından sonra televizyon seyretmek gözleri yorabilir ancak zararlı değildir.

Katarakt ameliyatından sonra tam uzak ve yakın gözlüğü doktorun uygun gördüğü bir zamanda ayarlanır. Katarakt ameliyatı sonrası kanunda belirtilen derecede görme sağlanan kişiler sürücü belgesi (ehliyet) alıp araba kullanabilirler. Katarakt ameliyatı olan kişiler göze temas gerektirmeyen sporları yapabilirler. Katarakt ameliyatı geçirmiş bireyler polis ve asker olamazlar.

Katarakt ameliyattan sonra tekrarlar mı?

Katarak ameliyatı geçirmiş kişilerde tekrar katarakt oluşmaz. Ameliyat ile merceğin içerisine yerleştirilen zar zaman içerisinde kesifleşebilir.

Bu durum halk arasında ikincil katarakt olarak bilinse de aslında katarakt değildir. Bu oluşum lazer tedavisi ile kolaylıkla tedavi edilebilir.

Bazen bu oluşum çocuklarda ya da zarın çok kalınlaştığı durumlarda ameliyat ile temizlenebilir.

Göz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: //www.saglikocagim.net/katarakt-nedir-katarakt-belirtileri-ve/

Kararakt Nedir? Katarakt Sebepleri, Belirtileri ve Tedavisi

Kataraktın yaşı yok

Kataraktın ne olduğunu daha net anlamak adına insan gözü anatomisi yüzeysel olarak bilinmelidir. İnsan gözünün en dışında “kornea” denilen saydam bir tabaka vardır.

Korneanın arkasında renkli “iris tabakası” bulunur. Renkli tabakanın ortasında siyah bir yuvarlak vardır. Bu yuvarlağın arkasında da saydam bir mercek bulunur.

Merceğin işlevi gelen ışığı toparlayıp retina tabakasına iletmektir. 

Katarakt göz bebeğinin arkasında bulunan bu merceğin zaman içerisinde şeffaflığını yitirip matlaşmasıyla oluşan, matlaşan lensten yeterli ışığın geçememesiyle görme bozukluğuna yol açıp hayat kalitesini düşüren bir göz hastalığıdır. Katarakt oluşumu merceğin bir kısmında ya da tamamında görülebilmektedir. Katarakt körlüğe sebep olmaz ve bir gözde görüldüğü için diğer göze sıçramaz. Her iki gözde de oluşabilir ancak gözler birbirini tetiklemez. 

Katarakt Sebepleri

Katarakt nedenleri; yaşa bağlı katarakt, doğuştan katarakt, ikincil katarakt ve travmatik katarakt olmak üzere 4'e ayrılır.

 • Yaşa Bağlı Katarakt: Katarakt %95 yaşlılarda görülür. Zaman içerisinde mercek saydamlığını kaybeder ve işlevini yapamaz hale gelir. 50’li yaşlarda belirtileri başlar ancak görmeyi engelleyecek seviyeye ulaşması uzun zaman alır. 
 • Doğuştan Katarakt: Yaşlılar haricinde bazen yeni doğmuş bebeklerde de katarakt hastalığı görülebilmektedir. Doğumsal katarakt olarak adlandırılan bu duruma sebep olan genellikle annenin hamilelik sırasında enfeksiyon kapması ya da annenin kullandığı ilaçlar gösterilebilir. Herhangi bir sebep olmadan da lens tek ya da çift taraflı olarak saydamlığını kaybedebilir. Akraba evliliği, anne karnında geçirilen hastalıklar ve mikrobik durumlar da doğuştan katarakt oluşumuna neden olabilir. 
 • İkincil (seconder) Katarakt: İkincil kataraktlar doğuştan ya da yaşlılıktan kaynaklanmayan, kişinin hastalıklarının ve bu hastalıklarında kullandığı ilaçların yol açmasıyla oluşur. Şeker hastalığı, göz içi iltihabı, yüksek tansiyon, çok fazla güneş ışığına maruz kalınması, radyasyonla yakın temasta bulunulması ve uzun süreli kortizonlu ilaç kullanımı ikincil kataraktlara sebep olmaktadır. 
 • Travmatik Katarakt: Göze alınan darbeler sonucunda oluşabilen, etkisini göstermesi kimi zaman yıllar bulan katarakt türüdür. 

Katarakt Belirtileri 

Kataraktın bir çok belirtisi vardır. Ancak tüm belirtiler bir anda görülmeyebilir. Kişinin yaşı, sağlık durumu ve göz merceğindeki yapısal değişikliğin boyutu farklı belirtilerle doktora gidilmesine sebep olabilir. Katarakt bir anda ilerleyen bir hastalık değildir. Özellikle lensin bir kısmında bozulma başlamışsa belirtileri fark etmek oldukça zordur. 

 • Kataraktın en büyük belirtisi yavaş yavaş görme yetisinde azalmalar meydana gelmesidir.
 • Normalde gözlüksüz yakını göremeyen kişinin yakını görmeye başlamasıyla da katarakt kendini gösterebilir. Kataraktın erken döneminde oluşan bir belirtidir ve özellikle yaşa bağlı katarakt oluşumunda görülür.
 • Gece görmelerinde bozulma; araba farlarından gelen ışıkların saçılması ya da lambaların ışıklarının etrafa dağılmış şekilde görülmeye başlanması
 • Çift görme probleminin başlaması
 • Güneşli ortamlarda görüntünün bozulup dağılması
 • Renkleri soluk görmeye başlama,
 • Görüşte bulanıklaşma
 • Gözlük numaralarında ani değişimlerin meydana gelmesi 

Katarakt Türleri

En sık rastlanan katarakt türleri şunlardır:

 • Arka kapsül Katarakt: Göz merceğinin arka kısmında oluşur. Bu katarakt türü diyabet hastalarında ve yüksek dozda steroid ilaçları kullanan kişilerde sıklıkla görülür.
 • Nüklear Katarakt: Genellikle ilerleyen yaşa bağlı oluşan katarakt türüdür. Merceğin orta kısmında matlaşma olur ve görme bozuklukları başlar.
 • Kortikal Katarakt: Genellikle göz merceğinin dış kısımlarından başlar zamanla tüm merceğin matlaşmasıyla sonuçlanır. Şeker hastalığı olan kişilerde sıklıkla görülmektedir.

Katarakt Tedavisi

Katarakt hastalığı merceğin saydamlığının kaybolması ile oluşur. Peki, katarakt nasıl tedavi edilir? Kataraktın tedavi edilmesi için uygulanabilecek tek yöntem cerrahi müdahaledir.

İlaçla, damlayla ya da farklı yöntemlerle tedavisi günümüz teknolojisinde henüz mümkün değildir. Her hastaya aynı cerrahi müdahale uygulanmaz. Cerrahi müdahalenin şekli hastanın yaşına, gözün durumuna ve kullanılacak mercek türüne göre farklılaşabilmektedir.

Katarakt ameliyatı ile ilgili göz doktoru ve hasta konuşarak doğru kararı vermelidir.  

Katarakt yavaş yavaş kötüleştiği için hastalar genellikle son noktaya kadar ameliyatı erteleme yönünde eğilim gösterirler ancak hastanın şeker hastalığı da varsa, katarakt hızlı bir şekilde kötüleşecektir. Bu sebeple doktor ve hasta genel bir değerlendirme yapmalıdırlar.

Unutulmaması gereken konu katarakt ameliyatlarının başarı yüzdesinin çok yüksek olduğu ve özel bir hastalığınız yok ise görme probleminizi çok büyük oranda düzelteceğidir. Ameliyat olmak için kataraktın iyice ilerlemesini beklememek gerekir.

Katarakta bağlı göz tansiyonu yükselebilir, ya da matlaşan lens tabakası göz içerisinde dağılabilir. Üstelik ameliyatlar da çok daha zorlu geçmektedir.

Katarakt Ameliyatı Yöntemleri 

 • Fakoemülsiyon (Fako): En çok tercih edilen, son teknoloji kullanılarak uygulanan cerrahi yöntemdir. FAKO yönteminde yapılan ameliyatta klasik cerrahide olduğu gibi dikiş yoktur. FAKO’lu ameliyatta özel bir cihaz kullanılır. Bu yöntem halk arasında lazerli yöntem olarak bilinse de bu teknikte, gözün en dış tabakası olan “kornea” da 3 mm’den küçük bir kesi açılır. Bu kesiden lensin zarı çıkarılır. Kataraktlı lens, gözün içindeyken emilir ve yerine aynı fonksiyonu sağlayacak suni, katlanabilir bir mercek takılır. FAKO cerrahi yönteminde, spesifik durumlar dışında anestezi uygulanmaz. Hastanın gözüne damla sıkılır ve sonrasında ameliyat başlar. Ameliyat ortalama 5-20 dakika sürer ve açılan kesik çok küçük olduğu için hasta hızla iyileşir. Ameliyat sırasında hasta acı veya ağrı hissetmez. Sadece göze küçük dokunmalar hissedilebilir. Operasyon sırasında doktorunuzla iletişim kurabilecek durumda olursunuz. Kesinin boyutunun küçük olması gözde anatomik bozuklukların oluşmasını engeller ve astigmat oluşumu gibi bir problemle karşılaşılmaz. Hasta ertesi gün günlük hayatına geri dönebilir. 
 • Ekstrakapsüler Cerrahi: Dikişli katarakt ameliyatı olarak da bilinmektedir. Bu yöntemin uygulanması için kataraktın iyice olgunlaşması gerekir. FAKO tekniğine göre kataraktlı hastanın korneasında daha büyük bir kesi açılır. Lensin en çok matlaşan kısmı dışarı çıkarılarak kalan kısımlar emilir. Temizlenen doğal lensin yerine suni bir mercek yerleştirilir. Zaman içerisinde gözün bir parçası haline gelir ve ışıkları retinaya odaklayarak görme bozukluğunu düzeltir. Dikiş atılır ve ameliyattan bir süre sonra bu dikişlerin çıkarılması gerekmektedir. Kesik boyutunun fazla olması gözde anatomik bazı bozukluklara sebep olmaktadır. Dikiş yapılması da göze zarar verir ve astigmat oluşumuna sebep olabilir. Bu yöntemle ameliyat edilen hastanın, FAKO tekniği kullanılarak ameliyatı yapılmış hastaya göre iyileşme süreci daha uzun zaman alır. Eskiden başvurulan bir cerrahi yöntemdir, artık tercih edilmemektedir. 

Kataraktan Korunma Yolları 

Şuan için kataraktan korunma yolları kesin olarak bilinmemekle beraber, katarak oluşumun sebeplerinden yola çıkarak uzmanların bazı tavsiyeleri bulunmaktadır. Sağlıklı beslenerek, alkol ve sigara alışkanlıklarından vazgeçerek, güneş ışığının etkilerini azalmak için güneş gözlüğü kullanarak kataraktın oluşmasının önüne geçilebilir, en azından süreci yavaşlatabiliriz.

Doktora danışmadan kesinlikle kortizonlu ilaç kullanılmamalıdır çünkü kortizonlu ilaçlar katarakt oluşumuna sebep olabilir.

Источник: //www.safahastanesi.com.tr/saglik-kosesi/Kararakt-Nedir-Katarakt-Sebepleri-Belirtileri-ve-Tedavisi

Katarakt Hastalığı Nasıl Oluşur, Çeşitleri ve Oluşum Nedenleri Nelerdir?

Kataraktın yaşı yok

Katarakt hastalığı birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca genç yaşlarda da katarakt hastalığı kendini belli edebilir. Öncelikle hastalığın ortaya çıkmasındaki faktörler araştırılarak tedavi sürecinden sonra da başarılı bir şekilde göz bakımı yapabilir ve Katarakt hastalığına karşı başarı bir çözüme ulaşılabilir.

Katarakt Nedir, Neden Olur?

Göz içinde bulunan merceğin saydamlık durumunu kaybetmesi ve bu durumla beraber görme yetisinin azalması ile ortaya çıkan hastalık, katarakt olarak adlandırılır. Daha çok ilerleyen yaşlarda görülse de her yaş grubunda ortaya çıkabildiği söylenebilir.

Göz lensinin opaklaşarak rengini kaybetmesi ve buzlu cam gibi olmasıyla ortaya çıkan bu hastalık, kısa süren ameliyatın ardından tamamlanır. Elbette hastaların ameliyattan önce ve sonra dikkat etmesi gereken bir takım durumlar da bulunmaktadır.

Yazımızın devamında katarakt oluşum nedenleri ile birlikte genç yaşta katarakt neden olur sorularıyla ilgili detaylı bilgilerimizin yanı sıra katarakt neden olur sorusuna da net yanıtlar vermiş olacağız.

Katarakt Neden Olur?

Katarakt neden olur sorusu, bu hastalıkla ilgili en çok sorulan sorular arasındadır. Hastalığın en önemli oluşum nedeni yaşlılıktır ve yapılan araştırmalarda daha çok 50 yaş ve üzerinde ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Yaşlılığın yanı sıra travma ve farklı göz ameliyatları sonrasında kullanılan ilaçlara bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

C vitamini eksikliği ve zararlı ışınlara maruz kalma gibi durumlar, katarakt oluşumuna neden olabilmektedir.

Katarak sebepleri araştırılırken farklı etkenler de sıralanabilir. Bunlar;

 • Tiroid bezi hastalıkları
 • Şeker hastalığı
 • Tansiyon yüksekliği

Genç yaşta katarakt oluşumunun nedenleri ise şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Göze alınan darbeler
 • Gözü bir yere çarpmak
 • Yaralanmalar

Uzun süre güneş ışığına maruz kalınması durumu da katarakt sebepleri arasındadır . Yukarıda da belirttiğimiz gibi hem ultraviyole ışınlardan uzak kalmak hem de C vitamini takviyesi yapmak, sizi katarakttan koruyacaktır. Katarakt nedenleri bu şekilde açıklanırken katarakt çeşitleri ve hastalığın belirtileri hakkında da yazımızın devamını takip edebilirsiniz.

Katarakt Çeşitleri

Daha çok 50 yaş üstü kişilerde görülen katarakt hastalığını farklı çeşitleri bulunmaktadır.

Bunlar hipermür katarakt, arka polar katarakt, kortikal katarakt, katarakta nigra, matür katarakt ve senil nükleer katarakt olarak sıralanabilir.

Bu çeşitlerin teşhis edilmesinde göz bebeğinin büyütülmesi, görme kesinliği testi ve biyomikroskopik muayene gibi uygulamalardan yararlanılır.

Lensin tam anlamıyla kesifleşmesi durumunda hipermür katarakt ortaya çıkar. Arka kopar katarakt ise katarakt oluşan kısmın, arka kapsüle yapışık olmasıyla beraber ortaya çıkar ve daha çok ameliyatlarda bu durum görülebilir.

Senil nükleer katarakt, yaşlılığa bağlı olarak gelişir ve lens merkezinde ortaya çıkan saydamlık kaybı olarak adlandırılır. Kortikal katarakt ise nükleus çevresindeki saydamlığın ortadan yok olmasıyla meydana gelmektedir.

Katarakta nigra olarak adlandırılan diğer bir katarakt çeşidinde ise katarakt çok sertleşir ve siyah ya da kahverengi bir görünüm oluşturur. Son olarak matür katarakt, lensin tamamen kesifleşmiş halini ifade eder.

Katarakt Tekrar Oluşabilir mi?

Katarakt hastalığı ile ilgili en çok araştırılan durumlardan biridir ve tekrar ortaya çıkması günümüzde söz konusu değildir. Halk arasında bu durumun tam tersi düşünülür ve göz saydamlığının kaybedilmesi durumunda bu kanıya varılabilir. Ancak çok kısa bir sürede bu saydamlık da tedavi edileceği için katarakt oluşumu yeniden gözlemlenmez.

Katarakt Ameliyatı Hangi Durumlarda Tercih Edilmelidir?

Katarakt ameliyatı daha çok gündelik işlerin sıklıkça aksatılması durumunda tercih edilmelidir.

TV izlerken sorun yaşama, okumada güçlük ve araç kullanırken yaşanabilecek problemlerle beraber hemen katarakt ameliyatı için doktorla görüşülmelidir.

Ameliyata başvurmak için kataraktın kendini daha fazla ilerletmesine gerek duyulmamalıdır. Göz hastalıkları uzmanı tarafından belirlenen ihtiyaçlara göre kısa sürede uygulamalara başlanır.

Kataraktın İlaçla Tedavisi Var mıdır?

Katarakt hastalığının ilaçlı tedavisi bulunmamaktadır. Bu yüzden kısa sürece bir ameliyat uygulamasıyla başarılı sonuçlar alınabilir. Hastaların gözüne mercek takılarak uzak ve yakın alanların net bir şekilde görülmesi sağlanabilmektedir.

Kaynaklar

(1 votes, average: 5,00 5)
Loading…

Источник: //gozebak.com/katarakt-nedenleri.html

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..