Kawasaki Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

içerik

Kawasaki hastalığı – Çocuk sağlığı – 2019

Kawasaki Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Kawasaki hastalığı, özellikle daha önce sağlıklı olan 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocukları etkileyen ateşli bir hastalıktır. Kawasaki hastalığının tanısı, en az beş günlük sürenin ateşine ve çoğu kez aynı anda diziler halinde görülen bir takım ek belirti ve semptomlara dayanmaktadır.

Kawasaki hastalığı, diğer semptomlara bakılmaksızın uzun süreli ateşi olan herhangi bir çocukta düşünülebilir. Unutulmamalıdır ki, Kawasaki hastalığı, arterlerin kalbe (koroner arter anevrizması) ve tedavi edilmeyen çocuklarda daha sonraki kalp krizlerine kritik genişleme riskiyle ilişkilidir.

Kawasaki hastalığı şu anda gelişmiş dünyadaki çocuklarda edinilmiş kalp hastalığının en yaygın nedenidir.

Kawasaki hastalığının yılda yeni vaka sayısı (insidansı) Japonya'da en yüksek seviyededir, bunu takiben Tayvan ve ardından Kore, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki oranlar artmaktadır. Asya ve Pasifik Adalı etnik kökenli Amerikalı çocuklar en yüksek yatış oranına sahiptir.

Kawasaki hastalığı ilk olarak 1967 yılında bir Japon çocuk doktoru olan Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından tanımlanmıştı ve başlangıçta mukokutanöz lenf nodu sendromu (MCLNS) olarak biliniyordu.

Kawasaki Hastalığının Sebepleri Nelerdir?

Kawasaki hastalığının nedeni tamamen bilinmemektedir. Sebeple ilgili bir takım teoriler var, ama şimdiye kadar hiçbiri kanıtlanmamış.

Bazıları, enfeksiyonun bir enfeksiyondan kaynaklandığına inanmaktadır, çünkü salgınlar genel olarak kümelenmiştir ve diğer bulaşıcı hastalıklara benzemektedir (ani başlangıç, ateş, bir ila üç hafta içinde semptomların hızlı çözümü).

Bir hastalık tetikleyicisi olarak hareket eden bir bakteriyel toksinin, hastalığı başlattığı düşünülmektedir. Bu toksin, Staphylococcus veya Streptococcus gibi çocuklarda yaygın bakteriyel enfeksiyonlardan gelebilir.

Kawasaki Hastalığının Belirtileri ve Belirtileri Nelerdir?

Kawasaki hastalığı, başka türlü sağlıklı çocuklarda birden fazla organı etkileyen orta ölçekli kan damarlarının (vaskülit) akut enflamatuar sürecinin bir sonucudur. Hastalığın tanısı, aşağıdaki kriterlere dayanmaktadır.

Çocuğun en az beş günlük bir ateş (diğer ateş nedenlerinin hariç bırakılması) ve aşağıdaki beş klinik özellikten en az dördünde ateşi olmalıdır:

 1. Bilateral nonpurulent konjonktival enjeksiyon (akıntısız kırmızı gözler)
 2. Dudaklarda ve ağız boşluğunda değişiklikler (kırmızı ve kırık dudaklar, çilek dilleri)
 3. Döküntü (nonpetechial, kurumamış)
 4. Ekstremitelerde değişiklikler (ellerin ya da ayakların şişmesi, kırmızı eller ya da ayaklar, avuç içlerinin ya da ayak tabanlarının cildinin soyulması)
 5. Servikal lenfadenopati (genellikle boyunda büyük lenf düğümleri, tek taraflı): Lenf nodu boyutu genellikle> 1.5 cm'dir.
 6. Veya yukarıdaki bulgulardan daha azı ekokardiyogramda görülen koroner anevrizma veya koroner genişleme kanıtı ile

Tipik olarak, Kawasaki hastalığı olan bir çocuk, belirgin bir kaynağı olmayan ani bir orta ateş (101 F-103-artı F) başlangıcına sahip olacaktır. Ateş beş günden uzun sürer ve çocuk huzursuzdur ve genellikle hastalanır.

Ateşe ek olarak, yukarıdaki semptomlar herhangi bir düzende ve sürede gelişebilir. Tanı, yukarıdaki kriterler karşılandığında yapılır ve strep boğaz veya akut ilaç reaksiyonu gibi semptomlar için başka bir açıklama yoktur.

Diğer fiziksel bulgular mevcut olabilir ve tanıyı destekleyebilir:

 1. boğaz kasları ve eklemleri;
 2. kusma veya ishal olmadan karın ağrısı;
 3. karaciğer veya safra kesesi anormallikleri;
 4. anormal akciğer fonksiyonu;
 5. menenjit;
 6. işitme kaybı;
 7. Bell'in felci; ve
 8. testis şişmesi ve rahatsızlığı.

Kawasaki hastalığı aşamalara ayrılabilir. Akut, erken evre (ateş ve diğer majör semptomlar) beş ila 10 gün arasında devam eder ve bunu 11-30 gün içinde subakut faz (koroner arter anevrizmalarının gelişimi) izler.

Nüksetme aşaması (akut semptomların çözümü) dört ila altı hafta sürer.

Tedavi edilmeyen hastalar için, koroner arter anevrizmaları gelişir, bu da sıklıkla tanıdan aylar sonra yıllar sonra akut kalp krizi (miyokard enfarktüsü) ile sonuçlanır.

Kawasaki hastalığının klinik özellikleri, streptokok veya stafilokok enfeksiyonları (kızıl ateş veya toksik şok sendromu), parazit veya viral enfeksiyonlar (leptospirosis, kızamık veya adenovirüs) ve ilaç reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu) gibi diğer hastalıklarla karıştırılabilir. Akut cıva zehirlenmesinin (akrodini) Kawasaki hastalığının birçok belirtisi ve belirtisi vardır.

Ek olarak, bazı hastalar, özellikle küçük çocuklar veya daha yaşlı hastalar, çocuğun yukarıda tarif edilen dört karakteristik klinik özelliğe sahip olamayacağı eksik Kawasaki hastalığı veya atipik Kawasaki hastalığı gelişebilir. Bu durumlarda tanı çok daha zor. Atipik Kawasaki hastalığı olan hastaların koroner arter hastalığı gelişmesi daha olasıdır.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR

GÖRÜNÜM

Çocukluk Çağı Hastalıkları Her Ebeveyn Bilmeli

Kawasaki Hastalığı için Ne Zaman Tıbbi Bakım Almalıyım?

Çocuk hekimlerinin ve ilgili sağlık profesyonellerinin çoğu, herhangi bir çocukta herhangi bir ateşin farkına varmaktan hoşlanırlar, ancak ofis ziyareti gerekli olmayabilir. Çocuğunuz birkaç günden uzun süren ateşi varsa, çocuğunuzun doktoruna danışmanız önemlidir. Kawasaki hastalığı ile ilişkili ateş genellikle 102 veya daha yüksektir.

Doktor muhtemelen ateşin kaynağını kontrol etmek için çocuğunuzu değerlendirmek isteyecektir. Çocuğunuz ateşi varsa ve yukarıda listelenen Kawasaki hastalığının ortak belirtilerini ve semptomlarını geliştirirse, bunu derhal doktorunuzla tartışmanız önemlidir.

Açıkçası, eğer çocuğunuz susuz görünüyorsa ve normal olarak idrarı geçmiyorsa, acilen değerlendirilmelidir.

Sağlık Uzmanları Kawasaki Hastalığını Nasıl Teşhis Ediyor?

Kawasaki hastalığında görülen özgün veya spesifik test yoktur. Bununla birlikte, klinik tanıyı destekleyen bir dizi kan, idrar ve omurilik sıvısı çalışması vardır.

Bunlar boğaz kültürlerini, idrar kültürlerini ve kan sayımlarını içerebilir.

Olası Kawasaki hastalığı olan tüm çocukların, çocuğun koroner arterlerini değerlendirmek için bir elektrokardiyogram (EKG) ve ekokardiyogramı (ECHO) olmalıdır.

Kawasaki Hastalığı Tedavisi Nedir?

Kawasaki hastalığı teşhis edildikten sonra, çocuğun ateşinin başlamasından sonraki 10 gün içinde tedaviye başlamak zorunludur. Bu, koroner arterlere verilen hasarın, hastalığın subakut fazı sırasında genellikle hastalığın 10. gününden sonra ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır.

Mevcut önerilen tedavi, bir hastaneye kabul edilmesini ve çocuğun ateşi düzelene kadar intravenöz immünoglobulin (IVIG veya gammaglobulin) ve yüksek doz aspirinin uygulanmasını, bunu takiben normal ekokardiyogram alınana kadar altı ila sekiz hafta boyunca düşük doz aspirin verilmesini içerir.

Çocukta koroner arter anormalliği olduğuna dair bir kanıt varsa, bir pediyatrik kardiyolog hastayı izlemeye devam edebilir.

Kawasaki Hastalığı için Prognoz Nedir? Kawasaki Hastalığının Komplikasyonları Nelerdir?

Kawasaki hastalığı, gelişmiş dünyadaki çocuklarda edinilmiş kalp hastalığının en yaygın nedenidir. Erken teşhis edildiğinde ve tedavi edildiğinde koroner arter lezyonlarının insidansı% 20'den% 5'e düşer.

Koroner anormalliklerin gelişmesi için akut hastalıktan iki ila üç ay sonra hiçbir koroner anormallik kanıtı olmayan hastalar için çok nadirdir.

Daha büyük koroner lezyonları olan hastalar en büyük riske sahiptir ve dev anevrizması olan hastaların (> 8mm) gelecekteki kalp krizlerini (miyokard infarktüsü) geliştirme riski en yüksek olduğu gösterilmiştir. Küçük anevrizmalı hastaların uzun dönem riski halen bilinmemektedir.

Источник: //tr.thehealthylifestyleexpo.com/kawasaki-disease-36335

Kawasaki Hastalığı Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Kawasaki Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi
80 / 100SEO Score

Kawasaki hastalığı (sendromu), çocukluk döneminin ateşli bir hastalığıdır. Bir çeşit damar iltihabı (vaskülit) olan bu hastalık özellikle orta çaplı damarları etkilemekte ve çocuklarda farklı belirtiler ile kendini göstermektedir.

Kalbi besleyen damarları tutuyor olması bu hastalığın en önemli özelliğidir. Bundan dolayı hastalığın teşhisinin konması ve tedaviye başlanması oldukça önemlidir. Ateşli bir hastalık olduğu için çocuklarda görülen bazı enfeksiyonlar ile karışabilmektedir.

Hastalığın erişkinlerde ve 2 aydan küçük bebeklerde görülmesi nadirdir. 5 yaş altı çocuklarda daha sık görülür. İlkbahar ve kış aylarında sıklığı artar.

Kawasaki Hastalığı Tekrarlar mı?

Hastalık tekrarlayabilir. Tekrarlama (nüks) oranı yaklaşık %1’dir. Yani hastalığı geçiren her yüz kişiden birinde nüks meydana gelir.

Kawasaki Hastalığı Neden Olur?

Kawasaki hastalığında orta çaplı kan damarlarının duvarlarında iltihaplanma meydana gelir. Ancak bu iltihaplanmanın nedeni henüz bilinmemektedir. Dolayısıyla hastalığın nedeni de tam olarak açıklanamamıştır.

Kawasaki Hastalığı Belirtileri

Ateş: Hastalık ateş ile başlar. En az 5 gün devam eden yüksek ateş (39 derecenin üstünde) görülür. Hastalık tedavi edilmezse, ateş yaklaşık 2 hafta (bazen 4 haftaya kadar) devam eder.

Göz Kızarıklığı: Ateşin başlamasından 1-2 gün sonra her iki gözde kızarıklık görülür. Ancak bu kızarıklığa akıntı eşlik etmez.

Döküntü: Tipik olarak perine bölgesinden başlayan ve gövdeye yayılan döküntüler görülür. Döküntüler  genellikle perine bölgesinde yoğunlaşır. El ve ayaklarda ödem gelişebilir. Ayrıca avuç içi ve ayak tabanında kızarıklıklar, renk değişiklikleri görülebilir. Sonrasında el ve ayak parmaklarında, tırnak çevrelerinde soyulmalar gelişebilir.

Çilek Dili: Kişinin dilindeki papillarlada belirginleşme olur ve kırmızı çilek dili adı verilen görüntü ortaya çıkar. Bunun dışında ağızda, yanak içlerinde ve dudaklarda kızarıklık görülür. Ayrıca dudaklarda çatlama, kuruma gibi belirtiler de görülebilir.

Lenf Bezi Şişliği: Boyunda tek taraflı olarak lenf bezi şişliği (lenfoadenopati) görülebilir.

Diğer Belirtiler:

 • Eklem ağrısı veya eklem iltihabı görülebilir. Eklem iltihabında ağrının yanında kızarıklık, şişlik, ısı artışı gibi bulgular görülür.
 • Çocukta huzursuzluk,
 • Karın ağrısı, bulantı, kusma,
 • Yüz felci, işitme kaybı, menenjit gibi sinir sistemi bozuklukları görülebilir.
 • Testiste şişlik, ödemü
 • Akciğerde su toplaması (Plevral efüzyon).

Kalp Damarlarının Tutulumu

Bu hastalığın en ciddi ve en tehli yanı, kalp damarlarını tutabiliyor olmasıdır. Kalp damarlarında iltihaplanması şu sonuçlara neden olabilir:

 • Kalbi besleyen damarlarda balonlaşmalar, genişlemeler (anevrizma) gelişebilir.
 • Bu damar genişlemelerinin olduğu bölgelerde tıkanıklıklar gelişerek kalp krizine sebebiyet verebilir. Kawasaki hastalığı kalp damarlarında genişleme (anevrizma) yapmadan da tıkanıklığa neden olabilir.

Kalp yetmezliği, kalp kası iltihabı (miyokardit), kalp zarı iltihabı (perikardit) ve kalp kapaklarında kaçak görülebilir.

Kawasaki Hastalığı Teşhisi

Hastalarda en az 5 gündür devam eden yüksek ateş mutlaka olmalıdır. Yüksek ateşin yanında diğer belirtilerin olması ve laboratuvar sonuçları hastalığı destekler.

Kan tetkiklerinde CRP’nin 3 mg/dl’den, Eritrosit Sedimentasyon Hızının (ESH) 40 mm/saat’ten yüksek olması hastalığın teşhisini desteklemektedir. Ayrıca trombosit yüksekliği, lökosit yüksekliği ve kansızlık (anemi) görülebilir. Ancak bu testlerin hiçbiri bu hastalığa özgü değildir. Bundan dolayı belirtiler ve doktor muayenesi en önemli noktadır.

Kalp damarı tutulumunu gösterilmesi için ekokardiyografi (EKO) bulguları oldukça önemlidir.

Kawasaki Hastalığı Tedavisi

Hastalığın teşhisi konulduğunda hızlıca tedaviye başlanır. Kawasaki hastalığı tedavisinde temel olarak İVİG (intravenöz immunglobulin) ve aspirin verilmektedir.Tedavi ile hastalığın kalp damarlarını tutma ve ölümcül yan etkilerin görülme oranı anlamlı şekilde düşer. Hastalık nedeniyle kalp damarlarında genişleme (anevrizma) gelişen kişilerde kalp krizi riski daha yüksektir.

Источник: //www.saglikbilgi.net/kawasaki-hastaligi/

Kawasaki Hastalığı Nedir ? | Kawasaki Hastalığı Tedavisi | Belirtileri Anne ve Babaların Bilgi Kaynağı

Kawasaki Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Kawasaki hastalığı küçük çocuklarda edinilmiş kalp hastalığının önde gelen nedenidir. Bu durum kan damarlarında görülen enflamasyona bağlı gelişir. Belirtiler çok şiddetli olabilir.

Çocuklar birkaç gün yüksek ateş, yüzde kızarıklık, şişmiş boyun bezleri, şişmiş eller ve ayaklar ve kırmızı gözler, dudaklar ve dil görülebilir. Kırmızı çilek dili denilen durum olabilir. Kawasaki Hastalığı kalp kasını veya kalp kapakçıklarını etkileyebilir.

Erken teşhis edilir ve tedavi edilirse, çocuklar uzun vadeli kalp sorunlarına sahip olma olasılığı azalır.

Kawasaki Hastalığı İçin Hızlı Bilgiler

 • Kawasaki hastalığı vakalarının % 80 ila% 90’ı 5 yaş altı ve 6 aydan büyük çocuklarda görülür.
 • Kawasaki hastalığı bulaşıcı değildir.
 • Çocuk bakım merkezlerinde aile üyeleri veya çocuklar arasında yayılmaz.
 • Kawasaki hastalığının nedeni bilinmemektedir, ancak vücudun bağışıklık sisteminin tepkimesi olduğu düşünülmektedir.
 • Başlıca 1- 2 yaş çocuklarda görülür.
 • Araştırmacılar etkenin bir bakteri veya virüs olduğundan şüphelenseler de henüz kesin bir organizma saptanamamıştır.

Kawasaki Hastalığı Belirtileri:

 • Kawasaki Hastalığı, diğer belirti ve semptomlarla birlikte en az beş gün boyunca yüksek ateşle (38,8 C ve üzeri) başlar. Çocuklarda ateşe yaklaşım  için yazıyı okuyabilirsiniz.
 • Vücudun her yerinde döküntü görülür ancak daha çok bez bölgesinde görülür.
 • Kırmızı, kanlı gözler gözde irin ve ya çapaklanma olmadan görülür.
 • Boynun bir tarafında şişik bez (lenf bezi).
 • Ellerin ve ayakların avuçlarında kızarıklıklar görülür, bir miktar şişmiş eller ve ayaklar vardır.
 • Çok kırmızı, şiş ve çatlamış dudaklar; pürüzlü, kırmızı lekeler ile çilek gibi bir dil.
 • Önemli derecede sinirlilik ve huzursuzluk.
 • Parmak ve ayak parmaklarının derisi soyulabilir. (Deride soyulmalar ateşin başlamasından genellikle 2 ila 3 hafta sonra).

Tüm belirtilerin hepsi aynı anda bulunmayabilir. Bazı çok küçük bebeklerde, bunlardan sadece birkaçı gelişir.

Kusma, ishal, karın ağrısı, öksürük, burun akıntısı, baş ağrısı veya ağrı veya eklemlerin şişmesi gibi diğer spesifik olmayan semptomlar da mevcut olabilir.

KAWASAKİ HASTALIĞININ SEYRİ

Kawasaki hastalığında 5 gün ve daha fazla süren ateş düşürücü ve antibiyotiklere yanıt vermeyen ateş vardır . Ateş 40 – 41 dereceyi bulabilir. Ateşi takiben bir süre sonra vücudunda döküntüler ortaya çıkar .

Diğer belirtiler arasında boyun lenf bezlerinin şişmesi , dudakların kuruması ve çatlaması , dilinin ve boğazının kızarmasıdır . Bir kaç gün sonra çocuğun ayakları ve ayak tabanları kızarır , şişer ve ağrılıdır. Bir kaç hafta içinde bu bölgelerdeki deri soyulmaya başlar.

Tedavi edilmezse hastalık 2 haftada kendiliğinden iyileşebilir. Ancak bu safha aldatıcıdır. Çünkü bu noktada hastalık kalbe kan akımını sağlayan damarları etkilemeye başlayabilir. Çocuğun kalp atımı hızlanabilir ya da düzensizleşebilir. Koroner arterlerdeki enflamasyon sonucu damarlarda anevrizma ( baloncuk ) oluşabilir.

Kawasaki Hastalığı Tedavisi:

Kawasaki Hastalığı tanısı alan çocuklar hastaneye yatırılır. Kawasaki Hastalığını hastanede tedavi etmek için kullanılan ilaçlara gammaglobulin (IVIG) denir. IVIG, 8 ila 12 saatin üzerinde bir yolla damar yoluyla verilir.

Çocuklarda kalp problemleri riskini azaltmak için aspirin de verilebilir. Ateşin takibi ve diğer semptomların iyileştiğini görmek için IVIG dozunu tamamladıktan sonra çocuklar en az 24 saat hastanede kalırlar.

Çocuk tek doz IVIG dozuna iyi cevap vermezse, ateş tekrar ederse veya ilk ekokardiyogramda anormal bulgular varsa ek tedaviler gerekli olabilir. Başka bir IVIG dozu veya steroid, infliksimab veya etanersept gibi enflamasyonla mücadele eden başka ilaçlar da önerilebilir. Bu durumda romatoloji, enfeksiyon hastalıkları veya kardiyoloji yan dal uzmanlarına danışılabilir.

Kawasaki hastalığının erken tanı ve tedavisi en iyi şekilde sonuç verecektir. Çocuk hastaneye yatırılarak damardan İVİG ya da gamaglobulin denilen bir kan ürünü verilecektir. Tedavi sonrası çocuğun şikayetleri 2- 3 gün içince düzelecektir.

Tedavi edilmezse gelişebilecek komplikasyonlar:

Anevrizma, damarların balon gibi şişmesi. Kawasaki hastalığı tedavi edilmeden bırakılırsa, kan damarlarının iltihabı ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Bu özellikle tehli olur, çünkü kalbi besleyen damarlar olan koroner arterleri etkileyebilir.
Neyse ki, hastalığın ilk 10 günü içinde tedavi, anevrizmaların gelişme riskini önemli ölçüde azaltır. Bu nedenle, hastalığın 10.

gününe kadar tanı konulması son derece önemlidir. Tedavi mümkün olan en kısa sürede başlamalıdır

Kawasaki Hastalığı Takibi:

Kawasaki hastalığı olan çocukları iyileştirmek için yakından izlemek ve koroner anevrizmaların gelişip gelişmediğini kontrol etmek çok önemlidir. Anevrizmalar genellikle hastalığın başlangıcından itibaren ilk birkaç haftasından sonra oluşur. Bu nedenle, çocukların ekokardiyogram ile kontrolleri planlanmalıdır.

Ekokardiyogramlarının herhangi birinde anormal bulgu varsa, daha sık takip ve ekokardiyogram gerekli olacaktır.
Anevrizma gelişmeyen kawasaki hastalığı için tedavi edilen çocukların uzun vadede genellikle hiç bir sıkıntı yaşamamaktadırlar. Ancak, kalp için sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı takip etmeleri önemlidir.

Kolesterol seviyeleri her 5 yılda bir kontrol edilmelidir.

Koroner anevrizması olan çocuklar büyüdükçe bir pediatrik kardiyoloğun bakımı altında olmalı ve özel uzun süreli bakım ve takip gerektirecektir.

Kawasaki hastalığı ile daha ayrıntılı bilgi için :

//www.webmd.com/children/what-is-kawasaki-disease

Üye olun, çocuğunuzu büyütürken size yardımcı bilgiler posta kutunuzda olsun!

0 points

Tüm oylar: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Источник: //www.cocuklarasaglik.com/kawasaki-hastaligi-nedir/

Kawasaki Hastalığı

Kawasaki Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Kawasaki sendromu da denilen Kawasaki hastalığı vücuttaki kan damarlarının genişlemesine ve iltihaplanmasına neden olan bir hastalıktır. Japon çocuk hastalıkları uzmanı Tomisaku Kawasaki 1967 yılında , 50 hastadan oluşan ilk vaka serisini yayınladı.

Kawasaki hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir. Yüksek ateş ve lenf bezlerinde şişmeye neden olduğu için Kawasaki hastalığının enfeksiyonla ilişkili olduğu düşünülür. Hastalık genetik yatkınlığı olan çocuklarda ortaya çıkabilir.

Bulaşıcı bir hastalık değildir.

Kawasaki hastalığının belirtileri genellikle kendiliğinden kaybolur ve çocuklar iyileşir. Tıbbi değerlendirme ve tedavi yapılmazsa, ciddi komplikasyonlar gelişebilir ve başlangıçta farkına varılamayabilir.

Kimleri Etkiler?

Hastaların çoğunluğu 2 yaşın altındaki çocuklardır. Fakat hastalık daha büyük çocukları da etkileyebilir. Erkek çocuklarda daha sıktır. Kış ve bahar aylarında sıklığı artar.

Kawasaki hastalığı Japonya’da ve çok daha sık olmakla birlikte, tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir. tanımlanmıştır. Ülkemizde de hastalığın çocuk hekimlerince bilinir olmasıyla vaka serileri bildirilmeye başlanmıştır.

Kawasaki Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Çocuğunuzdaki bulgu ve belirtilere göre tanı konulur. Tanı için özel bir test yoktur. Laboratuvar testleri tanıda yardımcıdır. Kawasaki hastalığını düşündüren ilk belirti genellikle uzamış ateştir. Ateş 5 günden uzun sürer ve genellikle 38,5 °C dereceden yüksektir.

Kawasaki hastalığında 5 günden uzun düşmeyen ateş dikkati çeker ve tanı için zorunlu kriterdir

Kawasaki Hastalığı Tanı Kriterleri

(genellikle 38,5 °C dereceden yüksek, 5 günden uzun süren antibiyotiklere ve ateş düşürücülere yanıtsız ateş zorunlu kriterdir)

Kawasaki hastalığı tanısı için 5 günden uzun süren ateş dışında ayrıca bu 5 kriterde araştırılır

 1. Kırmızı göz (iki taraflı kırmızı göz ya da akıntısız konjunktivit)
 2. Lenf bezinde büyüme (boynun bir yanında servikal lenfadenopati)
 3. Ağız bulgular (ağız çevresinde çatlaklar ve kırmızı çilek dili
 4. El ve ayakta şişlik (nadiren ciltte soyulmanın takip ettiği şiş ve kırmızı el, ayaklar)
 5. Döküntü (kızamığı taklit eden gövdede ve kasık bölgesinde soyulabilen kırmızı döküntüler)

Bu 5 kriterden 4’ünün olması ile tanı için yeterlidir.  Ancak her zaman 4 kriter karşılanmasa da tanı konulan özel durumlar vardır. Bu tür eksik kriterle tanı alanlar atipik Kawasaki hastalığı olarak tanımlanır.

Diğer Belirtiler

Ayrıca başka organ tutulumunu işaret eden bulgularda olabilir. Ağrılı eklemler, safra kesesi büyümesine bağlı karın ağrısı ve kusma, karaciğer enzimlerinde artış, aseptik (mikropsuz) menenjit, akciğer zarında sıvı toplanması da olabilir.

Rapor ettiğimiz Kawasaki hastası çocukta masif plevral efüzyon tomografisi

Aynı belirtiler başka hastalıklar ve sık görülen virüslere bağlı da ortaya çıkabilir. Çocukta Kawasaki hastalığı olup olmadığını ayırt etmek için bazı kan tetkikleri istenebilir.

Kawasaki hastalığından kuşkulanıldığında çocuğunuz hemen çocuk kardiyolojisi uzmanına se edilmelidir. Her hastaya EKG ve EKO çekilir. Kawasaki hastalığında bu testler normal olabilir. Bu laboratuvar testleri faydalı olmakla birlikte tanı koydurucu değildir. Kawasaki hastalığının tanısı klinik bulgularla konulur.

Kawasaki Hastalığı Kalbi Nasıl Etkiler?

Kawasaki hastalığı aşağıdaki komplikasyonlara neden olarak kalbi etkileyebilir.

Komplikasyonlar

 • Koroner arter anevrizmaları yani arterlerin balonlaşması
 • Kalp kapaklarının kan kaçırması. En sık mitral kapak yetersizliği meydana gelir
 • Kalp zarında sıvı birikmesi

Kawasaki hastalığında sol koroner arterde geçici dilatasyon

Çocuklarda en sık edinsel kalp hastalıklarındandır. Kawasaki hastalığı geçiren çocuklara tedavi verilmezse %25 kalp tutulumu olur yani 4 çocuktan birisi etkilenir.

 Kawasaki hastalığının en önemli komplikasyonu koroner arterlerin yani kalbin kendisini besleyen damarların genişlemesidir. Çoğunlukla geçici küçük genişleme olur. Daha büyük genişlemeler anevrizma yani balonlaşma olarak adlandırılır.

Uygun ve zamanında tedavi edildiğinde koroner arter tutulum riski yüzde 5’e iner.

Genel olarak hastalığın başlangıcından 6 ile 8 hafta sonraya kadar koroner arter tutulumu olmamışsa, daha sonra tutulması çok az olasıdır.

Koroner arter anevrizması geliştiğinde, uzun dönemde anevrizmanın devam edip etmemesi anevrizmanın büyüklüğüne bağlıdır. Koroner arterdeki basit genişlemeler çoğunlukla düzelir. Anevrizmatik genişlemelerde ise değişmeden kalabildiği gibi ilerleyebilir de. Büyük anevrizması olan hastalarda anevrizma iyileşirken koroner arterlerde pıhtı veya darlık gelişme riski vardır.

Küçük koroner anevrizmalı hastaların yarısında anevrizmanın ilk bir yıl içinde iyileşmektedir. Ne yazık ki anevrizma geliştikten sonra hastalığın nasıl bir seyir izleyeceğini tahmin etmek her zaman mümkün değildir.

Hastada koroner arter tutulumu olsa da olmasa da, çocukluk dönemi boyunca ve çoğunlukla yetişkin olana kadar çocuk kardiyoloğunun takibinde kalmalıdır.

Koroner Arter Anevrizmasında Ne Olur?

Anevrizma damar duvarında düzensizliğe neden olur. Bu durum koroner damar içinde pıhtılaşmayı kolaylaştırır. Kan akımını engelleyecek kadar büyük bir pıhtı meydana gelirse, kalp dokusu oksijenden mahrum kalır ve kalp krizine neden olur.

Anevrizma nasıl tedavi edilir?

Koroner arter anevrizmalarının sayı ve boyutlarına bağlı olarak, damar içi pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar kullanılır. Anevrizmalar küçük ve az sayıda ise günde sadece bir kez aspirin kullanılır. Anevrizmalar büyük yani dev anevrizma söz konusu ise Coumadin yani warfarin gibi kan sulandırıcı bir ilaç kullanılır.

Anevrizma Nasıl İzlenmeli?

Dev koroner arter anevrizmaları olan çocuklarda damar genişlemesini izlemek için belli aralıklarla kalp kateterizasyonu yapılır.

Efor sırasında koroner damarların kapasitesini kontrol etmek için yine belli aralıklarla stres testi yani egzersiz testi yapılır.

Büyük koroner arter anevrizması olan ve egzersiz testi sonucu patolojik olan çocuklarda bazı fiziksel aktivitelerde kısıtlamalara gidilebilir.

Kawasaki Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Çocuklar genellikle hastanede 1 hafta kadar yatırılırlar.

IVIG ve Aspirin

Tedavi için damar yoluyla intravenöz gama globulin  kısa adıyla IVIG infüzyonu yapılır. Ayrıca ağızdan 6 saatte bir yüksek doz aspirin verilir.

 • Bu ilaçlar kan damarlarındaki şişlik ve inflamasyonu azaltarak etkisini gösterir. IVIG koroner arter anevrizması riskini azaltmakla birlikte bu riski tamamen ortadan kaldırmaz.
 • IVIG infüzyonu en iyi etkiyi özellikle hastalığın ilk 10 gününde verildiğinde gösterir. İlk 10 günde verildiğinde, koroner arterlerin tutulma riski yüzde 25’ten yüzde 5’in altına düşer.

Hasta taburcu olduktan sonra, ateş ve inflamasyon belirtileri kayboluncaya kadar yüksek doz aspirin kullanmaya devam edilir.

 • Genellikle 6 ile 8 hafta veya daha uzun süre düşük doz aspirin almaya devam edilir.
 • Kawasaki hastalığı kaybolduktan sonra çocuğunuz çocuk kardiyolojisi uzmanının takibinde kalmalıdır.

Aspirinin Riski Var mı?

Aspirin kullanan çocuklarda ki Reye Sendromu riski nedeniyle aileler çocuklarının aspirin kullanımı konusunda endişelenirler. Reye sendromu uzun süre aspirin kullanan ve su çiçeği ya da grip geçiren hastalarda beyinde meydana gelen inflamasyondur. Bu nedenle uzun süre aspirin kullanılacağından çocuğunuza grip aşısı yapılmalıdır.

Çocuğunuz aspirin kullanırken suçiçeği çıkarıyor ya da suçiçeği hastasıyla temas olması durumunda derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

Kardiyoloji Takibi Nasıldır?

Taburcu olduktan sonra çocuğunuz çocuk kardiyolojisi uzmanının takibinde kalmalıdır. Başlangıçta 2. daha sonra 6 ile 8. Haftalarda kontrol edilir. Kontrollerde koroner arterlerin durumunu değerlendirmek için eko ve ekg tekrarlanır. İlk 6- 8 haftalarda kalp tutulumu olmazsa daha sonra risk çok düşüktür.

6-8 hafta boyunca koroner arter tutulumu yoksa, kardiyoloji takiplerine yılda bir veya birkaç yılda bir olacak şekilde devam edilir.

Kawasaki Hastalığı Tekrarlar mı?

Hastalığın tekrarı oldukça nadirdir.  Tekrarlama riski faktörleri atipik hastalık, IVIG yanıtının az olmasıdır.

Uzun Süreli Seyir Nasıldır?

Kawasaki hastalığı tanısından bir yıl sonra kalp tutulumu yoksa, çocuğunuzun kardiyoloji kontrollerinin arası yılda bir veya birkaç yılda bir olacak şekilde açılır.

Koroner arter anevrizması olan hastalarda düzenli kardiyoloji değerlendirmeleri gerekir. Bu kontrollerin sıklığı koroner arter tutulum derecesine bağlıdır. Kontroller genellikle her 6 ila 12 ayda yapılır.

Bu hastalardan tedavi uygulananlarda genellikle hastalık iyi seyirlidir.

Kawasaki hastalığı koroner arterleri etkilediğinden, akılcı yaklaşım koroner arter hastalığı ve kalp krizini önleyen kalp dostu alışkanlıkların çocuğa kazandırılmasıdır.

Источник: //www.drtaneryavuz.com/kawasaki-hastaligi/

Kawasaki Hastalık Belirtileri, Sebepleri &tedavi

Kawasaki Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

 • Kawasaki Hastalık Merkezi
 • Romatoid Artrit Slayt Gösterisi Fotoğrafları
 • RA Ağrılarını Azaltmaya Yönelik Ortak Dostlu Egzersizler
 • RA Quizini Alın
 • Hasta Yorumlar: Kawasaki Hastalığı – Belirtiler
 • Hasta Yorumları: Kawasaki Hastalığı – Tedaviler
 • Hasta Yorumları: Kawasaki Hastalığı – Deneyiminizi Tanımlayın
 • Bulunduğunuz yerde bir yerel Çocuk Doktoru bulun
 • Kawasaki hastalık olayları
 • Kawasaki hastalığı nedir ve doktorlar bunu nasıl teşhis eder?
 • Mukokutanöz lenf nodu sendromu nedir?
 • Kawasaki hastalığının nedenleri ve risk faktörleri nelerdir?
 • Kim Kawasaki hastalığını geliştiriyor?
 • genel belirtileri ve Kawasaki hastalığının belirtileri nelerdir?
 • Kawasaki hastalığının olağandışı bulgu ve belirtileri nelerdir?
 • Kawasaki hastalığı ve Kawasaki sendromu arasındaki fark nedir?
 • Kawasaki hastalığı bulaşıcı midir?
 • Kawasaki hastalığı ciddi komplikasyonlara neden olabilir?
 • Kawasaki hastalığı için tedavisi nedir?
 • Kawasaki hastalığı olan çocukların prognozu nedir?
 • Kawasaki hastalığını önlemek mümkün müdür?

Kawasaki hastalık olayları

 • Kawasaki hastalığı, esas olarak küçük çocuklara neden olan bilinmeyen bir sendrom.
 • Kawasaki hastalık belirtileri ve işaretleri, gözler, eller, ayaklar, ağız ve dilin
  • ateşi ve
  • kızarıklıklarını içerir. Hastalık, yüksek dozda aspirin( salisilik asit) ve gama globulin ile tedavi edilebilir.
  • Kawasaki hastalık belirtileri genellikle bir veya iki ay içinde düzelir, ancak hastalığın “ömür boyu süren bir hastalık” olduğu düşünülmelidir çünkü geç başlangıçlı kalp atardamar değişiklikleri için izleme gereklidir.
  • Kawasaki hastalığı olan bazı çocuklar koroner arter lezyonları çekerler.

Kawasaki hastalığı nedir ve doktorlar bunu nasıl teşhis eder?

 • Okuyucular Açıklamaları 3
 • Hikayenizi Paylaşın

Kawasaki hastalığı, en az beş gün süren yüksek ateş ile karakterize, çocuklarda nadir görülen bir hastalıktır ve aşağıdaki beş bulgudan en az dört tanesidir:

 1. Beyazların kızarmasıyla birlikte iltihaplanma( konjunktiva)(konjuktivit)
 2. Ayakların veya ellerin kızarıklığı veya şişmesi veya genelleşmiş cilt soyma
 3. Döküntü
 4. Boyunda lenf düğümü şişlik
 5. Çatlama, dudaklar veya boğazda kızarıklık veya kırmızı “çilek” dili

Yukarıdaki ölçütler şunlardır:Kawasaki hastalığının teşhisi için kullanılırdı.”Tamamlanmamış Kawasaki hastalığı” terminolojisi bazen klasik Kawasaki hastalığının bazı özellikleri ile teşhis edilen hastalar için kullanılır.Çoğu hasta 5 yaşın altındadır ve 18 aylık döneminde en yüksek insidansa sahiptir.Çocuklarda en sık görülen kalp hastalığıdır.

Yüksek ateş, Kawasaki hastalığı olan çocuklarda belirgin bir semptomdur. Ateş kalıcıdır ve en az beş gün sürer.

 • sıkıntısı,
 • bulantı,
 • kusma,
 • akıntı burnu,
 • öksürük,
 • ishal,
 • eklem ağrısı,
 • karın ağrısı,
 • ve yiyecek ve sıvı alımının azalması da dahil olmak üzere, spesifik olmayan belirtiler ateşten önce veya eşlik edebilmektedir.

Kawasaki hastalık belirtileri ve belirtileri hakkında daha fazla bilgi edinin »

Mukokutanöz lenf nodu sendromu nedir?

Mukokutanöz lenf nodu sendromu, Kawasaki hastalığının orijinal adıdır.Özgün adı oldukça açıklayıcıydı, çünkü hastalık mukoza zarlarında dudakları ve ağızı gösteren tipik değişikliklerle ve genişlemiş ve hassas lenf nodlarıyla karakterizedir. Kawasaki hastalığına da infantil poliarterit denir.

Kawasaki hastalığının nedenleri ve risk faktörleri nelerdir?

Sebep bilinmiyor. Mikroorganizma ve toksinlerden şüphelenildi ancak bugüne kadar hiçbiri tespit edilmedi.

Kawasaki hastalığının, bademcik iltihabı, kulak enfeksiyonu, pnömoni, idrar enfeksiyonu veya gastrointestinal enfeksiyon gibi önceki bir enfeksiyon sonrasında ortaya çıkması yaygın bir durumdur.

Genetik faktörler( bazı hastalarda genetik varyantlar) ve bağışıklık sistemi, bağışıklık aktivasyonu ile karakterize edilen hastalıkta rol oynamaktadır. Hastalık, Japon ya da Kore kökenli insanlarda daha sık görülür.

Kim Kawasaki hastalığını geliştirir?

Kawasaki hastalığı tipik olarak 5 yaşın altındaki çocukları etkiliyor.8 yaşın üzerindeki çocukları nadiren etkilemektedir, bu durumda bazen atipik Kawasaki hastalığı olarak da adlandırılır.

ile semptomları ve Kawasaki hastalığının belirtileri nelerdir?

 • Okuyucular Açıklama 10
 • Hikayenizi Paylaşın

Kawasaki hastalığının olağan semptomları ve bulguları arasında

 • uzun süreli ateş,
 • gözlerin pususuz( pembe göz) kızarması,
 • çatlaklı ve iltihaplı ağız dudakları ve mukoza zarları,
 • ile aydınlatılmış bir çilek dili
 • boynunda şişmiş lenf düğümleri( servikal lenfadenopati),
 • eklem ağrısı sıklıkla vücudun her iki yanında,
 • sinirlilik,
 • öksürük ve burun akıntısı ve
 • artmış ve parlak kırmızı bir döküntü,çatlama ve soyma derisiyle( kabartma), özellikle avuçiçi ve tabanlarda.

Döküntü, eller ve ayaklar üzerinde eldiven ve çorap görünümündedir. Döküntü sertleşir, şişirilir( edematöz) ve sonra soyulur.

 • Romatoid Artrit Slayt Gösterisi Fotoğrafları
 • RA Ağrısını Azaltmaya Yönelik Ortak Dostu Egzersizler
 • RA Sınavını Yap

Kawasaki hastalığının olağandışı bulgu ve belirtileri neler?

Yukarıda açıklanan yaygın semptomların çoğu, tedavi edilmezse bile, komplikasyonsuz bir şekilde giderilir.

Daha az rastlanan bulgular, kalp astarındaki iltihaplanma( perikardit), eklemler( artrit) veya beynin ve omuriliğin( menenjit) örtücülüğünü ve ciddi komplikasyonlar bölümünde aşağıda listelenen diğer kalp problemlerini içerir.

Etkilenen bir birey için görünüm( prognoz) öncelikle herhangi bir kalp komplikasyonunun ciddiyetine göre belirlenir.

Kawasaki hastalığı ve Kawasaki sendromu arasındaki fark nedir?

Aynıdır. Kawasaki hastalığına Kawasaki sendromu denir.İlk kez 1960'ların sonlarında Japonya'da tanınmış pediatrist Tomisaku Kawasaki tarafından tanımlandı.

Kawasaki hastalığı bulaşıcı mı?

No. Kawasaki hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğuna inanılmamaktadır.

Kawasaki hastalığı ciddi komplikasyonlara neden olabilir?

Kawasaki hastalığı olan çocuklar vücudun çeşitli bölgelerindeki arterlerin iltihaplanmasını geliştirebilirler. Arterlerin bu iltihaplanmasına vaskülit adı verilir. Etkilenebilen arterler, kalp kasına kan sağlayan arterleri( koroner arterler) içerir.

Vaskülit kan damarlarının zayıflamasına ve damar bölgelerinin genişlemesine( anevrizmalar) neden olabilir. Zayıflama, kan damarlarının duvarlarındaki elastik dokunun tahrip edilmesiyle oluşur.

Koroner arter anevrizmaları, Kawasaki hastalığındaki kan damarlarında böyle bir hasar nedeniyle oluşur.

Kalp yaralanması ve koroner arter anevrizmaları olasılığı nedeniyle, kalbi incelemek için özel testler yapılır.Çocuklar genellikle bir elektrokardiyografi( EKG) ve kalp ultrason testi( ekokardiyogram) ile değerlendirilir.

Bu sorunun izlenmesi, Kawasaki hastalığının geç bir sonucu olarak gelişebileceği için yaşam boyunca çok önemlidir. Alevlenebilir diğer arterler akciğer, boyun ve karın arterlerini içerir. Bu etkiler sırasıyla solunum sorunları, baş ağrısı ve karın ağrısı yapabilir.

Enflamasyon derecesini ölçmek için kan testleri( C-reaktif protein, CRP ve eritrosit sedimantasyon hızı veya ESR gibi) genellikle hastalığın aktivitesini izlemek için kullanılır.

Kawasaki hastalığı için tedavisi nedir?

 • Okuyucular Açıklamaları 5
 • Hikayenizi Paylaşın

Kawasaki hastalığından etkilenen çocuklar hastaneye kaldırıldı.Kawasaki hastalığı, iltihaplanmayı azaltmak ve kan pıhtı oluşumunu önlemek için hafifçe kan inceltmek için yüksek dozda aspirin( salisilik asit) ile tedavi edilir.

Aynı zamanda, damar yoluyla( intravenöz immünoglobülin veya IVIG) uygulanan gama globulini, sıvılarla birlikte tedavide kullanılır. Bu tedavinin koroner arterlerde koroner anevrizmaların gelişme şansını azalttığı, özellikle de hastalıkların erken döneminde kullanıldığında gösterilmiştir. Bazen kortizon ilaçları verilir.

Devam eden eklem ağrıları, ibuprofen( Advil) veya naproksen( Aleve) gibi anti-inflamatuvar ilaçlarla tedavi edilir.

Plazma değişimi( plazmaferez), aspirin ve gamma globülin yanıt vermeyen hastalarda etkili olarak bildirilmiştir.

Plazmaferez, hastanın plazmasının kandan çıkarılıp protein içeren sıvılarla değiştirildiği bir prosedürdür.

Hastanın plazmasının kısımlarını alarak prosedür, hastalığın iltihaplanmasına neden olan bağışıklık tepkisinin bir parçası olduğu düşünülen antikorları ve proteinleri de çıkarır.

Geleneksel asırlık tedaviye cevap vermeyen Kawasaki hastalığı, aspirin ve gamma globulin infüzyonları ölümcül olabilir. Araştırılan tedavilere doksisiklin, statin ilaçlar( Lipitor, Mevacor, diğerleri), anakinra( Kineret) ve siklosporin( Neoral) dahildir.

 • Romatoid Artrit Slayt Gösterisi Fotoğrafları
 • RA Ağrısını Azaltmaya Yönelik Ortak Tatbikatlar Slayt Gösterisi
 • RA Sınavına Katıl

Kawasaki hastalığı olan çocuklar için prognoz nedir?

Kawasaki hastalığı genellikle kendi kendine sınırlandırılmıştır ve genellikle dört ila sekiz hafta sonra kendiliğinden düzelir ve erken tedavi ile tam düzelme normaldir.

Bununla birlikte, sonuç her çocuğa o kadar olumlu değildir. Nadiren, Kawasaki hastalığı, kalp atardamarlarının( koroner arterler) genişlemesi( anevrizmalar) ve miyokardit( kalp kasının iltihaplanması) anormal bölgelerinde kan pıhtılaşmalarından ölüme neden olabilir.

Kalbe giden atardamarların anevrizmaları( koroner arterler), çocuklar yetişkinler bile olsa erken veya geç gerçekleşebilir, bu nedenle hastalığa yakalanan hastalar için takibe alınması önerilir. Daha büyük anevrizmaları olan bu çocuklar bu risk yüzünden kötü prognoza sahiptirler.

Bu tür anevrizmalar kan pıhtılaşmasına, kalp krizine( miyokard enfarktüsü) ve iç kanamaya neden olabilir. Ekokardiyogramları, yaşam boyunca koroner arterlerin genişlemesini göstermeyenlerin en iyisi. Anevrizma değişiklikleri belirtileri olan hastalar çok yakından izlenmelidir.

6 aydan daha küçük yaştaki çocuklar ile kan testinde yüksek düzeyde inflamasyon seviyesine sahip olan çocuklar en yüksek risk altındadır.

Daha önce tanı konulur ve tedaviye başlanır verilirse sonuç iyidir.

Araştırmacılar koroner arter anevrizmalarının gelişimi için hangi çocukların risk altında olduğunu tespit etme yöntemleri araştırıyorlar. Kawasaki hastalığının klasik sunumları bulunmayan atipik varyantlar için çeşitli kriterleri araştırmak için daha fazla araştırma yapılmaktadır.

Kawasaki hastalığını önlemek mümkün müdür?

Kawasaki hastalığının nedeni belirlenmediği için, hastalığı önleyebilecek herhangi bir önlem bulunmamaktadır. Erken değerlendirme ve tedavi, uzun vadeli sorunların ve / veya komplikasyonların oluşma olasılığını azaltabilir.

Tıbbi Üzerine İncelendi 11 /8/ 2017

Referanslar

KAYNAKLARI: Amerikan Romatizma Birliği Ulusal Toplantısı, Boston, 2007. Amerikan Kalp Derneği.”Kawasaki hastalığı.”8 Mayıs 2017. & lt; //www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/CardiovascularConditionsofChildhood/ Kawasaki-Hastalık_UCM_308777_Article.jsp #. WgC4m1tSxhE & gt; ; Amerikan Kalp Derneği.”Kawasaki Hastalığı Nedir?”2017. & lt; //www.heart.org/idc/groups/ kalp-genel / @ wcm / @ hcm /documents/downloadable/ ucm_300320.pdf & gt;.

Baer, ​​A.Z., ve diğ.”Kawasaki sendromunda ilk ekokardiyogramda koroner arter lezyonlarının yaygınlığı.” Arch Pediatr Adolesc Med 160.7 Temmuz 2006: 686-690.& lt; //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 16818833 & gt;

Bradley, D.J. ve M.P.Glöde.”Kawasaki Hastalığı, Gizem Devam Ediyor.” West J Med .168.1 Ocak 1998: 23-29.& lt; //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1304746/ & gt;.

Fulton, D.R. ve J.W.Newburger.”Kawasaki Hastalığının Uzun Dönemli Kardiyak Sequelae'si.” Curr Romatolu Rep 2.4 Ağustos 2000: 324-329.& lt; //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 11123078 & gt;

Kato, S., et al.”Kawasaki Hastalığında HLA Antijenleri.” Pediatri 61.2 Şubat 1978: 252-255.& lt; //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 634680 & gt;

Klippel, J.H., et al. Romatizmal Hastalıklar Primer .New York: Springer, 2008.

McCrindle, Brian W., ve ark.”Kawasaki Hastalığının Teşhisi, Tedavisi ve Uzun Süreli Yönetimi: Amerikan Kalp Derneği'nden Sağlık Uzmanları İçin Bilimsel Bir Bildiri.” Dolaşımı 136.19 Kasım 7, 2017. & lt; //circ.ahajournals.org/content/early/2017/03/29/ CIR.00000000000004 & gt;.

Melish, Marian E. “Kawasaki Sendromu” Pediatri İncelemeleri 17.5 Mayıs 1996. & lt; //pedsinreview.aappublications.org/content/17/5/ 153 & gt;.

Onouchi, Y., ve diğerleri.”ITPKC fonksiyonel polimorfizm, Kawasaki hastalığına yatkınlık ve koroner arter anevrizmalarının oluşumu ile ilişkili.” Nat Genet 40.1 Ocak 2008: 35-42.& lt; //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 18084290 & gt;.

Ruddy, Shaun, ve arkadaşları, eds. Kelley'in Romatoloji Ders Kitabı .Philadelphia: W.B.Saunders Co., 2000.

Shigematsu, I., S. Shibata, H. Tamashiro, T. Kawasaki ve S. Kusakawa.”Kawasaki Hastalığı Japonya'da Artmaya Devam Ediyor.” Pediatri 64.3 Eylül 1979. & lt; //pediatrics.aappublications.org/content/64/3/ 386 & gt;.

Watanabe, Toru.”Kawasaki Hastalığında Pyurya” Dünya J Clin Pediatr 4.2 8 Mayıs 2015. & lt; //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4438438/ & gt;.

Wolff, Anne E., ve diğerleri.”Akut Kawasaki Hastalığı: Sadece Çocuklar İçin Değil.” J Gen Intern Med 22.5 Mayıs 2007: 681-684.& lt; //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1852903/ & gt;.

Источник: //medicaltipes.com/tr/posts/3364

Kawasaki Hastalığı Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri

Kawasaki Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Haber güncelleme tarihi 21.12.2018 12:43

Kawasaki Hastalığı Nedir?

Hastalık ilk olarak 1960 yılında teşhis edilmiştir. Hastalık, adını teşhis eden doktor Tomisaki Kawasaki'den almıştır. Bu hastalık yüksek ateş ile görülmektedir. Kawasaki bir tür damar hastalığıdır.

Kalbe kan taşıyan koroner arterler dahil, vücutta bulunan tüm damarları etkilemektedir. Daha sonra ise iltihaplanmaya neden olmaktadır. Kawasaki hastalığı, genel olarak çocuklarda görülen damar iltihabıdır. Hastalık çocukluk döneminde ortaya çıkan ve gelişen bir hastalıktır.

Genellikle 6 yaşından küçük çocuklarda daha sık görülmektedir. Kız çocuklarına oranla genellikle daha çok erkek çocuklarda görülen bir hastalıktır. Bu hastalık aniden ortaya çıkan ve kontrol altına alınmayan ateş ile başlamaktadır. Yüksek ateşin yanı sıra farklı bulgularla ve şikayetlerle belirti vermektedir.

Kawasaki hastalığı vücudun çeşitli bölgelerinde görülmektedir. Bu hastalıkta önemli olan erken teşhistir. Kawasaki hastalığı bulaşıcı ve kalıtsal bir hastalık değildir fakat bu hastalık genetik yatkınlıklardan dolayı meydana geldiği düşünülmektedir. Hastalığın tedavisi mümkündür.

Aynı zamanda atak yapma olasılığı çok nadirdir. Yani bu hastalığın ikinci kez olması, tekrarlaması gibi bir durum az görülen bir durumdur. 

Kawasaki Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Kawasaki hastalığı ilk olarak yüksek ateşle başlamaktadır. Çocuklarda aniden oluşan yüksek ateş kontrol edemez duruma gelir. Deride kızarıklık ve deride döküntüler görülmektedir. Döküntü ve kızarıklıklar vücudun birçok bölgesinde görülebilir.

 Lenf bezlerinde şişlikler oluşur. Şişlikler aynı zamanda ellerde ve ayaklarda da görülür. Dudaklarda ise çatlıklar oluşur. Bu çatlaklıklar oldukça derindir. Gözlerde ise kızarıklık halinde görülür. Gözlerde yaşanan kızarıklıklar konjonktiva dokusunda görülmektedir.

 • Yüksek ateş
 • İltihaplanma
 • Deride kızarıklık
 • Deride döküntü
 • Lenf bezlerinde şişlik
 • Ellerde şişlik
 • Ayaklarda şişlik
 • Dudaklarında çatlaklık
 • Gözlerde kızarıklık

Kawasaki Hastalığı Nedenleri

Kawasaki hastalığının başlamasını tetikleyecek bir enfeksiyöz (enfeksiyon yapan oluşturucu) kökenden şüphelenilse de nedeni tam olarak açıklanamıyor.

Belirli genetik yatkınlığı olan bireylerde aşırı duyarlılık reaksiyonları ya da büyük olasılıkla enfeksiyöz virüs ya da bakteri tarafından tetiklenen bağışıklık yanıtı bozukluğu, kan damarlarının iltihaplanmasına ve hasarına yol açan bir sürecin başlamasına yol açabilir.

Kawasaki Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

Kontrol altına alınamayan ve 5 günü geçe ateş diğer bulgular var ise çocuğa kawasaki tanısı koyulmaktadır. Bu bulgu ve belirtiler çift taraflı konjunktivit, lenf bezlerinde büyüme, deride döküntü ve kol ve bacaklarda değişikliklerdir.

Bu şikayetler kawasaki hastalığının tanısını koymada yardımcı olmaktadır. Genellikle laboratuar testleri yapılır. Testler dışında görüntüleme sistemleride kullanılmaktadır. Bu sistemler sonrasında kawasaki nedeniyle meydana gelen bozukluklar görülebilir.

Bu sistemler ve testler sonucunda teşhis koyulmaktadır. 
İdrar testi : İdrar testinde idrar incelenerek farklı hastalıkları olup olmadığı araştırılıyor. Aynı zamanda şüpheli hastalıklara bağlı kalıntılar olup olmadığı incelenmektedir.

Kan testleri : Kan testinde kan örnekleri incelerek başka hastalıklar olup olmadığı araştırılyor. Başka hastalıklara bağlı olarak kalıntılar olup olmadığı gözlemleniyor. Bunların yanı sıra anemi ya da lökositoz gibi kan hücrelerinin yükselmesi nedeniyle br hastalık gelişip gelişmediği incelenmektedir.

 
Elektrokardiyogram : Kişinin göğsüne elektrotlar yapıştırılarak kalp atışları ölçülüyor. Bu hastalık kalbe zarar veren bir hastalık olduğu için kalp ritminde bozuklara neden olmaktadır. Bu sistem ile kalp ritim bozuklukları olup olmadığı incelenmektedir.

 
Ekokardiyogram : Korener arterlerin işlevini yerine getirip getrimediği bu sistem ile anlaşılmaktadır. Kalbin çalışmasını incelemek için ultrason görüntüleri kullanılmaktadır. 

Kawasaki Hastalığı Tedavisi

Kawasaki hastalığında ilaç tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan en önemli ilaç, intravenöz immunglobülin olarak bilinmektedir. Bu ilaç ateşin hızlı düşmesini ve hastalığın kesin teşhisini sağlamaktadır.

Ateş düşmesi sonrasında uzun bir tedavi süreci başlamaktadır. Bu süre 8 haftadan oluşmaktadır. Bu aşamada ilaç tedavisi devam eder. Kawasaki kalp hastalıklarına yol açan bir hastalıktır.

Bu nedenle kalp sorunları oluşmuş ise bu durum içi tedavi başlatılmalıdır. Genellikle kawasaki hastalığının neden olduğu kalp sorunları geçicidir. Bu durum kalıcı olarak çok nadir görülür.

Eğer kalp sorunları var ise kalp kontrolünden geçirilmeli ve pediyatrik kardiyolog doktora yönlendirilerek tedavisi yapılmalıdır. 

Önerilen İçerik;

► Çocuklarda Bulaşıcı Hastalıklar ve Dinlenme

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: //www.neoldu.com/kawasaki-hastaligi-teshisi-ve-tedavi-yontemleri-10923h.htm

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Talasemi Nedir?
Talasemi Nedir?
Mamografi: Memenin Röntgeni
Mamografi: Memenin Röntgeni