Kemik İliği Nakli

içerik

KEMİK İLİĞİ NAKLİ NASIL YAPILIR?

Kemik İliği Nakli

Kemik iliği nakli, görevini yapamayan kemik iliği yerine sağlıklı kan kök hücreleri verilmesi yöntemidir. Bu yönteme kemik iliği transplantasyonu ya da kök hücre nakli adı da verilir.

Kemik iliği nakli, kendi vücudunuzdaki hücrelerden (otolog nakil) veya bir donörden (verici-allojenik nakil) alınarak yapılabilir.

Otolog kök hücre nakli nasıl yapılır?

Otolog kök hücre naklinde hastalıklı veya hasar görmüş kemik iliğini değiştirmek için kendi vücudunuzdan alınan sağlıklı kan kök hücreleri kullanılır.

Otolog kök hücre nakline otolog kemik iliği nakli de denir.

Kök hücre nakli sırasında kendi vücudunuzdaki hücreleri kullanmak, bir donördeki kök hücrelere kıyasla bazı avantajlar sağlar.  Örneğin, otolog kök hücre nakli sonrası, donörün hücreleri ile kendi hücreleriniz arasındaki uyuşmazlık hakkında endişelenmeniz gerekmez.

Vücudunuz nispeten yeterince sağlıklı kemik iliği hücreleri üretiyorsa, otolog kök hücre nakli bir seçenek olabilir. Bu hücreler toplanabilir, dondurulabilir ve daha sonra kullanılmak üzere saklanabilir.

Otolog kök hücre nakli, en sık aşağıdaki hastalıkları tedavi etmek için kullanılır:

*Hodgkin lenfoma

*Miyeloma

*Non-Hodgkin lenfoma

*Plazma hücre bozuklukları

Allojenik kök hücre nakli nasıl yapılır?

Kemik iliği vericisi (donör) aileniz bir üyesi, tanıdığınız bir kimse ya da bilmediğiniz biri de olabilir. Allojenik kök hücre naklinde kullanılan kan kök hücreleri şunlar olabilir:

*Vericinin kanından alınır.

*Vericinin kalça kemiğindeki kemik iliği alınır.

*Bağışlanmış göbek kordonu kanından alınır.

Allojenik kök hücre nakline geçmeden önce hastalıklı hücrelerinizi yok etmek için yüksek miktarda kemoterapi veya radyasyon alınır ve vücudunuz verici hücrelere hazırlanır.

Allojenik kök hücre nakli, aşağıdakileri içeren çeşitli kanserli ve kanserli olmayan hastalar için bir seçenek olabilir:

*Akut lösemi

*Kemik iliği yetmezliği sendromları

*Kronik lösemi

*Hemoglobinopatiler

*Hodgkin lenfoma

*Doğuştan metabolizma hataları

*Multipl miyelom

*Miyelodisplastik sendromlar

*Nöroblastom

*Non-Hodgkin lenfoma

*Plazma hücre bozuklukları

*Primer amiloidoz

Kemik iliği naklinin riskleri nelerdir?

Kemik iliği nakli, potansiyel olarak ciddi birçok komplikasyon riski taşır.

Risk, hastalığın veya durumun tipi, nakil türü ve nakil yapılan kişinin yaşı ve sağlığı gibi birçok faktöre bağlı olabilir. Bazı hastalar kemik iliği nakli sonrası daha az sorun yaşasa da, bazılarında tedavi veya hastaneye kaldırılmayı gerektirebilecek komplikasyonlar gelişebilir. Bazı komplikasyonlar hayati teh oluşturabilir.

Kemik iliği transplantasyonu ile ortaya çıkabilecek komplikasyonlar şunlardır:

*Greft-versus-host hastalığı (sadece allojenik nakilde)

*Kök hücre (greft) başarısızlığı

*Organ hasarı

*Enfeksiyonlar

*Katarakt

*Kısırlık

*Yeni kanserler

*Ölüm

Graft versus host hastalığı nedir?

Allojenik transplantasyon sonrası, graft-versus-host hastalığı (GVHH) gelişme riski olabilir.

Bu durum, yeni bağışıklık sisteminizi oluşturan verici kök hücreleri vücudun dokularını ve organlarını yabancı olarak algılar ve saldırdığında ortaya çıkar. GVHH, nakilden sonra herhangi bir zamanda olabilir. Bununla birlikte, kemik iliği sağlıklı hücreler oluşturmaya başladıktan sonra daha sık görülür.

GVHD’nin iki türü vardır: akut ve kronik.

Akut GVHH genellikle nakilden sonraki ilk aylarda olur. Genellikle cildi, sindirim sistemini veya karaciğeri etkiler.

Kronik GVHH tipik olarak daha sonra gelişir ve birçok organı etkileyebilir.

Kronik GVHH belirtileri şunlardır:

*Eklem veya kas ağrısı

*Nefes darlığı

*Kronik öksürük

*Kuru gözler gibi görme değişiklikleri

*Cildin altında skarlaşma veya cilt sertliği dahil cilt değişiklikleri

*İsilik

*Cilt veya gözlerin beyazlarında sarı renk tonu (sarılık)

*Kuru ağız

*Ağız yaraları

*Karın ağrısı

*İshal

*Mide bulantısı

*Kusma

Transplantasyon öncesi test ve prosedürler nelerdir?

Kemik iliği yapılacak hasta; genel sağlığı ve durum  değerlendirmesi ve fiziksel olarak nakil için hazır olduğundan emin olunması için bir seri test ve prosedürden geçirilir.

Buna ek olarak, göğsünüzde veya boynunuzda büyük bir damara uzun ince bir tüp (damar içi kateter) yerleştirir. Sıklıkla santral katater olarak adlandırılan bu katater genellikle tedaviniz süresince yerinde kalır. Nakil ekibi, nakledilen kök hücreleri, diğer ilaçları ve kan ürünlerini hastaya vermek için bu katateri kullanacaktır.

Nakil için kök hücreleri nasıl toplanır?

Kendi kök hücrelerinizi (otolog transplantasyon) kullanan bir nakil planlandıysa, kan kök hücrelerini toplamak için aferez  adlı bir prosedür uygulanır.

Aferez öncesi, kök hücre üretimini artırmak için büyüme faktörü enjeksiyonları yapılır ve kök hücreleri kan dolaşımına taşınır ve böylece toplanabilir.

Aferez sırasında kan damardan alınır ve bir cihaz içinde dolaştırılır.Cihaz kanı kök hücreler de dahil olmak üzere farklı parçalara ayırır.

Bu kök hücreler, transplantasyonda kullanılmak üzere toplanır ve dondurulur. Kalan kan vücuduna geri verilir.

Kök hücreleri bir vericiden alınacaksa yani allojenik nakil planlanıyorda bir bağışçıya ihtiyaç vardır. Bir donör bulunduğunda o kişiden nakil için kök hücreler toplanır. Bu işleme genellikle kök hücre hasatı veya kemik iliği hasatı denir.

Kök hücreler, verici kanından veya kemik iliğinden alınabilir. Nakil ekibi hastanın durumuna göre hangisinin daha iyi olacağına karar verir.

Kemik iliği nakline hazırlık prosedürü nasıl olur?

Transplantasyon testleri ve prosedürleri  tamamladıktan sonra, kemoterapi ve muhtemelen radyoterapi tedavisi  uygulanır.

Bu işlemlerin amacı:

Kanser tedavisi altındaysanız, kanser hücrelerini yok etmek

Bağışıklık sistemini baskılamak

Yeni kök hücreler için kemik iliğinizi hazırlamaktır.

Kemik iliği nakli sırasında ne hissedersiniz?

Transplantasyon yapılan güne 0. (sıfırıncı-day zero) gün denir, kök hücreler vücudunuza santral katater  üzerinden verilir.

Transplantasyon işlemi ağrısızdır ve hasta uyanıktır. Nakledilen kök hücreler, yeni kan hücreleri oluşturmaya başladıkları kemik iliğine doğru yol alırlar. Yeni kan hücrelerinin üretilmesi ve kan sayımının düzelmeye başlaması birkaç hafta sürebilir. Dondurulmuş ve çözülmüş kemik iliği veya kan kök hücreleri, hücreleri koruyan bir koruyucu içerir.

Transplantasyondan hemen önce, koruyucu maddenin neden olabileceği yan etkileri azaltmak için ilaç verilir. Vücudun koruyucudan kurtulmasına yardımcı olmak için nakilden önce ve sonra IV(damar içi) sıvı verilir.

Koruyucu yan etkileri şunlardır:

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Nefes darlığı

Ağızda garip bir tat

Kemik iliği nakli sonrası ne olur?

Yeni kök hücreleri vücuda girdiğinde vücutta kemik iliğine doğru yol almaya başlar. Zamanla çoğalırlar ve yeni, sağlıklı kan hücreleri oluşturmaya başlarlar. Buna engraftment denir.

Kan hücrelerinin sayısı normale dönmeye başlaması  genellikle birkaç hafta sürer. Bu durum bazı insanlarda daha uzun sürebilir. Kemik iliği naklinden sonraki gün ve haftalar içerisinde kan testleri ve durumunuzu izlemek için diğer testler yapılır.

Bulantı ve ishal gibi komplikasyonlar için ilaca ihtiyacınız olabilir. Kemik iliği naklinden sonra, yakın tıbbi bakıma ihtiyaç vardır. Enfeksiyon veya diğer komplikasyonlar mevcutsa hastanede birkaç gün veya bazen daha uzun süre kalınması gerekebilir.

Transplantasyon türüne ve komplikasyon riskine bağlı olarak, yakından takip amacıyla hastanın birkaç hafta ya da ay hastanede kalması gerebilir.

Kemik iliği tek başına yeterince kan hücresi üretene kadar, kırmızı kan hücreleri ve trombositlerin periyodik olarak nakli gerekebilir.

Hasta transplantasyondan aylar hatta yıllar sonra  enfeksiyon veya diğer komplikasyonlar açısından risk altındadır.

Kemik iliği nakli sonrası hasta tedavi olabilir veya hastalığın ilerlemesi durabilir. Kemik iliği transplantasyonunun hedefleri kişisel durumunuza bağlıdır, ancak hastalığı kontrol altına alıp tamamen iyileşme, yaşam süresini uzatma ve yaşam kalitesini yükseltme hedeflenir.

Bazı hastalar, birkaç yan etki ve komplikasyonla kemik iliği naklini tamamlarlar. Bazıları ise hem kısa hem de uzun vadede sorunları yaşayabilir. Yan etkilerin şiddeti ve transplantasyonun başarısı kişiden kişiye değişir ve bazen nakilden önce bunu tahmin etmek zor olabilir.

Transplantasyon işlemi sırasında ciddi zorluklar ortaya çıkması hasta için cesaret kırıcı olabilir. Bununla birlikte, bazen, nakil sürecinde çok zor geçen günler sonrası iyileşmiş,iyi bir yaşam kalitesi ile normal faaliyetlerine geri dönmüş çok sayıda hayatta olan hastanın olduğunu hatırlamakta fayda vardır.

Источник: https://doktorumnedio.com/genel-saglik/kemik-iligi-nakli-nasil-yapilir/

Kök Hücre Nakli (Kemik İliği Nakli) Nedir? Nasıl Yapılır?

Kemik İliği Nakli

Kök hücre nakli; bazı kanser türleri için bir tedavi yöntemidir. Bunlara; lösemi, multipl miyelom veya lenfoma hastalığının bazı türleri örnek verilebilir. Ayrıca, doktorlar bazı kan hastalıklarının tedavisinde de kök hücre nakline başvurabilirler.

Geçmişte, kök hücre nakli gereken hastalar “kemik iliği nakli” alırdı. Çünkü kök hücreler kemik iliğinden toplanırdı. Günümüzde, kök hücreler genellikle kemik iliği yerine kandan toplanmaktadır. Bu nedenle, artık kök hücre nakli daha yaygındır

Kemik İliği ve Kök Hücre Önemi

Kemik iliği” denilen kemiklerin bir kısmı kan hücreleri yapar. Kemik iliği, kemiklerin içinde yumuşak, süngerimsi bir dokudur.”Hematopoetik” kök hücreler olarak adlandırılan hücreler içerir. Bu hücreler, diğer türdeki çeşitli hücrelere dönüşebilir. Bunlar, daha çok kemik iliği hücrelerine dönüşebilir. Ya da her türlü kan hücresine dönüşebilir.

Belirli kanserler ve diğer hastalıklar, normal gelişmekte olan hematopoetik kök hücrelerini tutar. Bir kök hücre nakli, size yeni kök hücreleri verir. Yeni kök hücreler, yeni ve sağlıklı kan hücreleri yapabilir.

Kök Hücre Nakli Seçenekleri

Başlıca kök hücre nakli çeşitleri ve diğer seçenekleri aşağıda açıklanmıştır.

Otolog Kök Hücre Nakli (OKHN): Aynı zamanda “otolog transplant” olarak da adlandırılır. Bu tip kök hücre nakline ayrıca otolog kök hücre nakli ile yüksek doz kemoterapi denebilir.

Otolog kök hücre nakli, hastanın kök hücresinden elde edilerek, sonrasında doktor tarafından kanser tedavisinde kullanılır. İlk olarak, sağlık ekibi hastanın kanından kök hücreleri toplar ve onları dondurur.

Sonrasında daha güçlü kemoterapi ya da nadiren radyoterapi uygulanır. Ardından, sağlık ekibi dondurulmuş kök hücreler çözer. Bunlar, damardan (IV) yerleştirilen bir kateter yoluyla kana geri yönlendirilir.

Kök hücrelerin kemik iliğine ulaşması yaklaşık 24 saat sürer. Sonrasında büyümeye, çoğalmaya başlarlar ve kemik iliğinin tekrar sağlıklı kan hücreleri yapmasına yardımcı olurlar.

Allojenik Kök Hücre Nakli: Aynı zamanda “allojenik transplantasyon” olarak da adlandırılır.

Allojenik kök hücre transplantasyonu için; başka bir kişinin kök hücreleri alınır. Yani; bir başkasından hastanın kendisine kök hücre nakli yapılır.

Kemik iliği hastanınki ile uyumlu bir donör bulmak çok önemlidir. Bunun nedeni, beyaz kan hücrelerinin insan lökosit antijenleri (HLA) denilen bazı proteinlere sahip olmasıdır.

En iyi donör, mümkün olduğunca hasta ile uyumlu, eşleşen HLA proteinlerine sahip olmalıdır.

Eşleşen proteinler ciddi bir durum olan Graft Versus Host Hastalığını (GVHD) daha az muhtemel kılar.

Graft versus Host Hastalığı; nakledilen sağlıklı hücrelerin hastanın kendi hücrelerine saldırması ile allojenik kemik iliği nakli ardından gelişen bir reaksiyondur.

Bir erkek veya kız kardeş en iyi donör olabilir. Ancak başka bir aile üyesi ya da gönüllü de işe yarayabilir.

Bir donör bulduktan sonra, hastalar radyoterapi ile birlikte ya da tek başına kemoterapi alır. Ardından, damardan (IV) yerleştirilen bir kateter yoluyla diğer kişinin kök hücreleri nakledilir. Allojenik kemik iliği naklinde hücreler genellikle donmuş değildir. Bu yüzden, doktorlar mümkün olduğunca kemoterapi veya radyoterapi sonrası en kısa sürede size hücreleri verebilir.

İki tip allojenik transplantasyon vardır. Her hasta için en iyi seçenek, hastanın yaşı ve sağlığı, tedavi edilen hastalık türüne bağlı olarak değişir.

 1. Ablatif; yüksek doz kemoterapi kullanılır.
 2. Yoğunluğu azaltılmış; hafif doz kemoterapi kullanılır.

Eğer sağlık ekibi eşleşen yetişkin bir donör bulamazsa, diğer seçenekler vardır. Araştırmalar, farklı hastalar için en iyi çalışan nakil tipini tespit etmek amacıyla devam etmektedir.

 • Kordon Kanı Nakli: Eğer uygun donör bulunamazsa, bu bir seçenek olabilir. Dünya çapında kanser merkezleri kordon kanı kullanmaktadırlar.
 • Ebeveyn-çocuk nakli ve haplotip uyumsuz nakil: Bu tip bir nakil daha çok kullanılmaktadır. Donör bir ebeveyn, çocuk veya kız ve erkek kardeş olabilir.

Kök Hücre Nakli Seçimi

Doktorunuz çoğunlukla var olan hastalığa dayalı olarak, otolog veya allojenik nakil tavsiye eder. Diğer faktörler olarak kemik iliği sağlığı, hastanın yaş ve genel sağlığı sayılabilir.

Örneğin; kanser hastası iseniz veya kemik iliğinde başka bir hastalık varsa, muhtemelen allojenik transplantasyon olacaktır.

Bu durumda, doktorlar hastanın kendi kök hücrelerinin kullanılmasını önermemektedir.

Nakil seçimi karmaşık bir süreçtir. Kök hücre ve kemik iliği nakli konusunda uzmanlaşmış bir doktorun yardımına ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle, çok fazla kök hücre nakli yapmış olan bir merkeze seyahat etmeniz gerekebilir.

Donör olan kişinin de hasta ile birlikte seyahati gerekebilir.  Bu merkezde nakil uzmanı bir hekim ile konuştuktan sonra, muayene ve testler yapılır. Nakil öncesi, aynı zamanda tıbbi olmayan faktörler hakkında düşünmeniz gerekir.

Bunlar aşağıdakileri içerir:

 • Tedavi sırasında hastaya kimin refakat edeceği
 • Aile sorumluluklarınızdan ve işinizden ne kadar süre uzak kalacağınız
 • Sağlık sigortasının nakli karşılayıp karşılamaması

Sağlık ekibi, bu soruların yanıtlarını bulmanıza yardımcı olabilir.

Kök Hücre Nakli Nasıl Yapılır?

Aşağıda, otolog ve allojenik kök hücre nakline dair temel bilgiler yer almaktadır.

Sağlık ekibiniz, genellikle bu adımları sırayla yapar. Ancak bazen kök hücrelerin toplanması gibi bazı adımlar önceden olur. Kök hücre nakli öncesi ve sonrasında sizi nelerin beklediği hakkında doktorunuza soru sormaktan çekinmeyiniz.

Otolog Kök Hücre Nakli Nasıl Yapılır?

Aşama 1: Kök hücrelerin toplanması

 • Doktorlar bir damara kateteri yerleştirir. Bu kateter nakil bitene kadar orada kalır. Sağlık ekibiniz bu kateter aracılığıyla kök hücreleri toplar, kemoterapi ve diğer ilaçları verir.
 • Beyaz kan hücresi sayısını artırmak için bir ilaç enjekte edilir. Beyaz kan hücreleri vücudunuzun enfeksiyonlarla mücadele etmesine yardımcı olur.
 • Sağlık ekibi kök hücreleri (genellikle kandan) toplar.

Süresi: 1 ila 2 hafta

Nerede yapılır: Klinik veya hastane. Hastaların 1 gün öncesinden hastaneye yatırılması gerekmez.

Aşama 2: Transplantasyon tedavisi

 • Yüksek dozlarda kemoterapi ve nadiren radyoterapi içerir.

Süresi: 5 ila 10 gün

Nerede yapılır: Klinik veya hastane. Birçok kök hücre nakli merkezinde, hastaların nakil boyunca hastanede kalma süresi genellikle yaklaşık 3 hafta olmaktadır. Bazı merkezlerde, hastalar klinikte tedavi alabilir ve her gün gelebilir.

Aşama 3: Kök hücrelerin geri verilmesi

 • Doktorlar buna “kök hücre transfüzyonu” da demektedirler. Sağlık ekibi kateter yoluyla kök hücreleri kana geri nakleder.

Süresi: Her infüzyon genellikle 30 dakikadan az sürer. 1’den fazla infüzyon alabilirsiniz.

Nerede yapılır: Klinik veya hastane.

Aşama 4: İyileşme

 • Hastaya antibiyotik ya da başka ilaçlar verilir. Gerekirse, kateter aracılığıyla kan transfüzyonu uygulanabilir. Sağlık ekibiniz nakil yan etkileri ile ilgilenir.

Süresi: Yaklaşık 2 hafta

Nerede yapılır: Klinik veya hastane. Hastanede bir süre kalmanız gerekebilir.

Allojenik Kök Hücre Nakli Nasıl Yapılır?

Aşama 1: Donörden kök hücre toplama

 • Eğer kök hücreler kandan toplanacaksa, sağlık ekibi kandaki beyaz hücreleri arttırmak için donöre iğne ile bir ilaç verir. Bazı donörler ameliyathanede bir kaç saat süren bir prosedür ile kemik iliğini bağışlar.

Süresi: Kök hücrelerin nasıl toplandığına bağlı olarak değişir.

Nerede yapılır: Klinik veya hastane.

Aşama 2: Transplantasyon tedavisi

 • Radyoterapi ile birlikte veya tek başına kemoterapi verilir.

Süresi: 5 ila 7 gün

Nerede yapılır: Birçok allojenik transplantasyon nakli hastanede yapılır.

Aşama 3: Donör hücrelerini nakletme

 • Doktorlar buna “kök hücre transfüzyon” da demektedirler. Sağlık ekibiniz donörün kök hücrelerini kateter aracılığıyla hastaya nakleder. 1 saatten az sürer. Tedavi bitene kadar kateter kalır.

Süresi: 1 gün

Nerede yapılır: Klinik veya hastane.

Aşama 4: İyileşme

 • Hastaya antibiyotik veya başka ilaçlar verilir. Bu ilaçlar greft-versus-host hastalığını önlemeyi amaçlar. Gerekirse, hastaya kateter aracılığıyla kan transfüzyonu uygulanır. Sağlık ekibi nakil sonrası herhangi bir yan etki ile ilgilenir.
 • Nakilden sonra, hastalar genellikle ilk zamanlarda sıklıkla ve daha sonrasında daha uzun aralıklarla kontrol için klinik ziyaretine gider.

Süresi: Değişir

 • Ablatif nakli için, hastalar genellikle yaklaşık 4 hafta hastanede kalır.
 • Azaltılmış yoğunlukta nakil için, hastalar yaklaşık bir hafta boyunca her gün hastaneye gider.

Başarılı Bir Kök Hücre Nakli Nasıl Anlaşılır?

Başarılı bir kök hücre nakli; hastalar, ailesi ve doktoru için farklı şeyler ifade edebilir. Nakil başarısını ölçmenin 2 yolu vardır:

Kan sayımının güvenli düzeylere geri dönmesi: “Kan sayımı” kandaki kırmızı hücreleri, beyaz hücreler ve trombosit sayısıdır. Nakil, 1 ila 2 hafta boyunca bu sayıları düşürür. Bu da aşağıdaki risklere neden olur:

 • Beyaz hücre sayısının azalması ile enfeksiyon
 • Trombosit sayısının azalması ile kanama
 • Oksijen taşıyan kırmızı kan hücre sayısının azalması ile yorgunluk

Doktorlar nakil sonrası kan ve trombosit transfüzyonu vererek bu riskleri azaltır. Ayrıca enfeksiyonu önlemek için antibiyotik verilir. Yeni kök hücreleri çoğaldığında, daha fazla kan hücresi yaparlar. Sonrasında, kan sayımı artar. Bu da başarılı bir nakil olup olmadığını öğrenmenin yoludur.

Kanser kontrolü: Doktorlar hastalıkları tedavi etmek amacı ile kök hücre nakli yapar. Lösemi ve lenfomanın bazı türleri gibi bazı kanserler için tedaviyi mümkün kılabilir.

Diğer hastalar için, remisyon en iyi sonuçtur. Remisyon, hiçbir kanser belirtisi veya işareti olmamasıdır. Nakilden sonra, doktorunuza görünmeniz gerekir.

Kanser semptomlarını veya nakil komplikasyonlarını izlemek için testler yapılır.

Önerilen Makaleler:

 • Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsisi
 • Kemoterapi Nedir?

Источник: http://www.kansertedavisi.web.tr/kok-hucre-nakli-kemik-iligi-nakli-nedir-nasil-yapilir/

Kemik iliği nakli

Kemik İliği Nakli
Kemik iliği nakli: Tipler , Prosedür & Riskler

Kemik iliği nakli, hastalığa, enfeksiyona veya kemoterapiye hasar görmüş veya yok edilmiş kemik iliğinin yerine geçmek için uygulanan tıbbi bir prosedür olup, yeni kan üreten kemik iliğine geçen kan kök hücrelerinin nakline yer verilmektedir

Kemik iliği, kemiklerin içindeki süngerimsi yağ dokusudur ve kanın aşağıdaki parçalarını oluşturur:

 • kırmızı kan hücreleri, vücuda oksijen ve besin maddeleri taşıyan
 • pıhtı oluşumundan sorumlu enfeksiyon
 • trombositlerle savaşan beyaz kan hücreleri

Kemik iliği, olgunlaşmamış kan- hematopoietik kök hücreler veya HSC olarak bilinen kök hücreleri oluşturur. Çoğu hücre zaten farklıdır ve yalnızca kendi kopyalarını oluşturabilir.

Bununla birlikte, bu kök hücreler, hücre bölünmesi yoluyla çoğalma ve kök hücrelerinde kalma veya birçok farklı kan hücresine farklılaşma ve olgunlaşma potansiyeline sahip oldukları anlamına gelen, spesifik değildir.

Kemik iliğinde bulunan HSC, ömrünüz boyunca yeni kan hücreleri oluşturacaktır.

Hasar gören kök hücrelerinin yerini sağlıklı hücrelerle değiştiren bir kemik iliği nakli. Bu, vücudunuzun enfeksiyonlardan, kanama bozukluklarından veya anemiden kaçınmak için yeterli beyaz kan hücresi, trombosit veya kırmızı kan hücresi yapmasına yardımcı olur.

Sağlıklı kök hücreler bir bağışçıdan gelebilir veya kendi vücudundan gelebilir. Bu gibi durumlarda, kemoterapi veya radyasyon tedavisine başlamadan önce kök hücreler hasat edilebilir veya yetiştirilebilir. Bu sağlıklı hücreler daha sonra depolanır ve transplantasyonda kullanılır.
aplastik anemi, kemik iliğinin yeni kan hücreleri oluşturmayı durdurduğu bir hastalıktır

Lösemi, lenfoma ve hasar gören multipl miyelom

 • gibi kemik iliğini etkileyen kanserler Kemoterapiden ötürü kemik iliği
 • Yinelenen enfeksiyonlara neden olan kalıtsal bir bozukluk olan konjenital nötropeni
 • Orak hücreli anemi, kalıtsal bir kan hastalığı olan ve kalıtsal bir kan hastalığı olan şekil bozuk kırmızı kan hücrelerine
 • talasemi neden olan kalıtsal bir kan hastalığıdır vücudun hemoglobin anormal bir form yapar, kırmızı kan hücrelerinin ayrılmaz bir parçası
 • Komplikasyonlar Bu Komplikasyonlar Kemik İliği Nakli ile İlişkili Nedir?
 • Bir kemik iliği nakli, önemli bir tıbbi prosedür olarak kabul edilir ve yaşlanma riskinizi arttırır:

kan basıncında bir düşüş

baş ağrısı

 • bulantı
 • ağrı
 • nefes darlığı
 • üşüme
 • ateş
 • Yukarıdaki belirtiler tipik olarak kısa ömürlüdür, ancak bir kemik iliği nakli komplikasyonlara neden olabilir.
 • yaşınız

genel sağlığınız

 • tedavi edildiğiniz hastalık
 • aldığınız nakil türünü
 • Komplikasyonları içeren bu komplikasyonları geliştirme şansınız. hafif veya çok ciddi olabilir ve şunları içerebilir: • Donör hücrelerin vücuda saldırdığı bir durum olan,
 • graft-versus-host hastalığı (GVHD)

nakil yapılan hücreler

 • akciğerler, beyin ve vücudun diğer bölümlerinde kanaması olan
 • gözün lensinde bulutların oluşması ile karakterize edilen katarakt
 • hayati organlara hasar
 • erken menopoz
 • anemi, vücut yeterli miktarda alyuvar üretmediğinde ortaya çıkan anemi,
 • enfeksiyon
 • mide bulantısı, diyare veya kusma
 • mukozit, ki bu ağız, boğazda iltihap ve ağrıya neden olan bir durumdur. , ve mide
 • Olabilecek endişeleriniz konusunda doktorunuzla konuşun. Bu prosedürün potansiyel faydalarına karşı riskleri ve komplikasyonları tartmanız konusunda size yardımcı olabilirler.
 • Tipler Kemik iliği Nakli Türleri

Kemik iliği nakillerinde iki ana tip vardır. Kullanılan tip, nakilden geçirme nedeninize bağlı olacaktır.

Otolog Nakiller

Otolog nakiller bir kişinin kendi kök hücrelerinin kullanılmasını içerir. Genellikle kemoterapi veya radyasyon gibi hücrelere zarar verici bir tedaviye başlamadan önce hücrelerinizi hasat etmeyi içerirler. Tedavi bittikten sonra, kendi hücreleriniz vücuda geri döndürülür.

Bu tür nakiller her zaman mevcut değildir. Sadece sağlıklı bir kemik iliğiniz varsa kullanılabilir. Bununla birlikte, GVHD de dahil olmak üzere bazı ciddi komplikasyonlar oluşturma riskini azaltır.

Allojenik Nakiller

Allojenik nakiller bir donördeki hücrelerin kullanılmasını içerir. Donör yakın bir genetik uyuşmalık olmalı. Genellikle, uyumlu bir akraba en iyi seçimdir, ancak genetik uyuşmalar bir bağışçı kayıt defterinden de bulunabilir.

Kemik iliği hücrelerinize zarar veren bir durumunuz varsa allojenik transplantlar gereklidir. Bununla birlikte, GVHH gibi bazı komplikasyonlar riski daha yüksektir. Ayrıca muhtemelen bağışıklık sisteminizi bastırmak için vücudunuzun yeni hücrelere

saldırmamasını sağlamak için

ilaçlar koymanız gerekir.Bu sizi hastalıktan duyarlı bırakabilir. Bir allojenik transplantın başarısı, vericilerin kendi hücrelerinize ne kadar yakın eşleştiğine bağlıdır. Hazırlık Kemik İliği Nakli için Nasıl Hazırlanacağınız

Transplantasyondan önce, ihtiyacınız olan kemik iliği hücrelerinin türünü keşfetmek için çeşitli testlerden geçeceksiniz.

Yeni kök hücreleri almadan önce tüm kanser hücrelerini veya kemik ili hücrelerini öldürmek için radyasyon veya kemoterapi uygulanabilir.

Kemik iliği nakilleri bir haftaya kadar sürer. Bu nedenle, ilk nakil oturumunuzdan önce düzenlemeler yapmanız gerekir. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

sevdikleriniz için hastanenin yakınında konut

sigorta kapsamı, fatura ödemeleri ve diğer mali kaygılar

 • çocuklar veya evcil hayvan bakımı
 • işten tıbbi izin alınması
 • ambalaj kıyafetleri ve diğer ihtiyaçlar
 • hastaneye gidiş dönüşünü ayarlama
 • Tedavi sırasında bağışıklık sisteminiz tehye atılacak ve enfeksiyonlarla mücadele etme kabiliyetini etkileyecektir.Bu nedenle, hastanenin kemik iliği nakli yapan insanlar için ayrılmış özel bir bölümünde kalacaksınız. Bu, enfeksiyona neden olabilecek her şeye maruz kalma riskinizi azaltır.
 • Doktorunuza sormak için soruların bir listesini getirmekten çekinmeyin. Cevapları not alabilir ya da bir arkadaşınızı dinleyip not alabilirsin. Prosedürden önce kendinizi rahat ve güvende hissetmeniz ve tüm sorularınıza iyice cevap vermeniz önemlidir.

Bazı hastanelerde hastalarla konuşmak için danışmanlar bulunur. Transplantasyon işlemi duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Bir profesyonelle konuşmak bu süreçte size yardımcı olabilir.

Prosedür Bir Kemik İliği Nakli Nasıl Yapılır

Doktorunuz hazır olduğunuzu düşünürse, nakilden geçersiniz. İşlem kan nakline benzemektedir.

Eğer allojenik bir nakil yapıyorsanız, işleminizden önce bir veya iki gün süreyle bağışçınızdan kemik iliği hücreleri hasat edilecektir. Kendi hücreleriniz kullanılıyorsa, kök hücre bankasından alınacaklardır.

Hücreler iki şekilde toplanır.

Bir kemik iliği hasatı sırasında, hücreler iki kalça kemiğinden bir iğne aracılığıyla toplanır. Bu işlem için anestezi altındasınız, yani uykuya dalacaksınız ve herhangi bir acı çekmiyorsunuz.

Leukaperez

Lökaferez sırasında kök hücrelerinin kemik iliğinden kan dolaşımına hareket etmesine yardımcı olmak için bir vericiye beş atış verilir. Kan intravenöz (IV) çizgi ile çekilir ve bir makine kök hücreler içeren beyaz kan hücrelerini ayırır.

Göğsünüzün sağ üst kısmına merkezi venöz kateter adı verilen bir iğne veya bir liman kurulacaktır. Bu, yeni kök hücrelerini içeren sıvının doğrudan kalbinize akmasına izin verir. Kök hücreler daha sonra vücudunuzun her yerine yayılırlar. Kanınızdan akıyorlar ve kemik iliğine giriyorlar. Orada kurulurlar ve büyümeye başlarlar.

Liman yerinde kalır, çünkü kemik iliği nakli birkaç seansta birkaç seansa yapılır. Birden fazla seans yeni kök hücrelere kendilerini vücudunuza entegre etmek için en iyi şansı verir. Bu süreç engraftment olarak bilinir.

Bu limandan kan nakli, sıvı ve muhtemelen besinler de alırsınız. Enfeksiyonlara karşı savaşmak için ilaçlara ihtiyacınız olabilir ve yeni kemik iliğinin büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Bu, tedavileri ne kadar iyi ele aldığınıza bağlıdır.

Bu süre zarfında, herhangi bir komplikasyon için yakından takip edileceksiniz.

Görünüm Bir Kemik İğne Naklinden Sonra Neyi Bekleyeceksiniz?

Kemik iliği naklinin başarısı, esas olarak vericinin ve alıcının genetik olarak ne kadar uyuştuğuna bağlıdır. Bazen, ilgisiz bağışçılar arasında iyi bir eşleşme bulmak çok zor olabilir.

Etrafınızdaki durum düzenli olarak izlenecek. Genellikle ilk nakilden 10 ila 28 gün sonra tamamlanır. Yaşamın ilk işareti, yükselen bir beyaz küre sayısıdır. Bu, transplantın yeni kan hücreleri oluşturmaya başladığını gösterir

Bir kemik iliği transplantasyonu için tipik iyileşme süresi yaklaşık üç aydır. Bununla birlikte, tam olarak iyileşmeniz bir yıla kadar sürebilir.

tedavi altındaki durum

kemoterapi

 • radyasyon
 • donör maçı
 • nakil yapılan yerlerde
 • Yaşadığınız bazı semptomların bir olasılığı vardır: nakli hayatınızın geri kalanında sizinle kalacaktır.

Источник: https://tr.oldmedic.com/bone-marrow-transplant-2288

Türkiye’de kemik iliği nakli Avrupa’dan 8 kat ucuz!

Kemik İliği Nakli

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK), yaklaşık 300 bin kişilik donör havuzu oluşturdu, kemik iliği nakli için donör bekleme süresi 88 güne kadar geriledi. Kemik iliği nakli merkezleri ve nakil sayısının arttığı Türkiye’de, kemik iliği naklinin Avrupa’ya göre 8 kat daha ucuz olduğu bildirildi.

Türk Hematoloji Derneği (THD) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Antalya’da gerçekleştirildi.

Kemik iliği naklinde yurt dışına bağımlılık azalıyor

Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Hematoloji Derneği (THD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güner Hayri Özsan, Türkiye’de 84 kemik iliği nakli merkezi olduğunu söyledi. Özsan, “Kemik iliği nakli sayımız arttı. Bu artış devam edecek, bu merkezler kalitelerini artırarak kemik iliği hastalarına yardımcı olacaklardır.

Başka kişiden yapılan nakiller için akraba taramaları donör bulamayan ciddi sayıda hasta vardı. Akrabalarından yüzde 30 hasta verici bulabiliyordu. Akraba dışı uyumlu ilik örneklerinin elde edilmesi vardı. TÜRKKÖK attığı adımlarla yaklaşık 300 bin kişilik donör havuzu oluşturdu.

Bu işimizi kolaylaştırdı, donör bulmada yurt dışına bağımlılığımızı azalttı” ifadelerini kullandı.

Türk Hematoloji Derneği (THD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güner Hayri Özsan

“290 bin gönüllü verici”

Sağlık Bakanlığının, hematopoietik kök hücre nakli tedavisi olması gereken hastalar için Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’ni (TÜRKÖK) oluşturduğunu belirten THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreteri Prof. Dr.

Meltem Kurt Yüksel ise projenin amacının, Türkiye’de kemik iliği nakli olması gereken hastalar için bir Kemik İliği Bankası oluşturulması ve bu bankaya gönüllü olarak kemik iliği veya kandan elde edilen kök hücre bağışlamak isteyen bağışçı adaylarının bulunmasının olduğunu vurguladı.

Yüksel, “Gönüllü verici sayısını artırabilmek, sistemin daha etkin ve verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen TÜRKÖK projesi kapsamında kemik iliği nakli için bekleyen hastalar ve çok sayıda gönüllü vericiye ait bilgilerin depolandığı Kemik İliği Bankası, doku tiplendirme laboratuvarı ve gönüllü verici kazanımı programı yer alıyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Yüksel, belirlenen merkezlerde bugüne kadar 290 bin gönüllü vericinin kaydının alındığını bildirdi.

THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreteri Prof. Dr. Meltem Kurt Yüksel

“Bekleme süresi geriledi”

TÜRKKÖK’ün kısa süre içinde yurt dışı taramalarına da başlayacağını işaret eden Prof. Dr. Meltem Kurt Yüksel, “TÜRKKÖK donör bekleme süresini kısalttı. 5-8 ay olan bekleme süresini 88 güne gerilettirdi. Bu da tanı konduktan, nakle kadar geçen süre için geçerlidir. Bu büyük bir başarıdır.

Verici bularak nakil sayımız 600’e ulaştı, 10 kadarı yurt dışına gitti. Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye gelen hastalara da kök hücreden nakil yapılıyor. Donörler üzerinde yapılan bir ankette yüzde 80’i ya aynı hastaya ya da bir başka hastaya yeniden verici olabileceklerini söylediler” dedi.

Doç. Dr. Ali İrfan Emre Tekgündüz

Kemik iliği nakli

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinden Doç. Dr. Ali İrfan Emre Tekgündüz de, kemik iliği naklinin, basta kan kanserleri, kemik iliği yetersizlikleri, metabolik hastalıklar, bağışıklık sistemi yetersizlikleri ve diğer kanserler gibi çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Son yıllarda tüm dünyada yapılan kemik iliği nakil sayılarında belirgin artış olduğuna dikkati çeken Tekgündüz, “Avrupa ülkelerinde 2015 yılı itibarı ile gerçekleştirilen kemik iliği sayısı 42 bin 171’e ulaşmıştır.

Türkiye’de de kemik iliği nakillerinde özellikle son 15 yılda belirgin artış gözlenmektedir.

Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Birliği (EBMT) tarafından yayımlanan 2014 tarihine ilişkin raporda, 2004-2014 döneminde Türkiye’nin nakil sayısı artış açısından Avrupa’nın ilk 4 ülkesi arasında yer aldığı görülmektedir” diye konuştu.

“Türkiye’de nakil fiyatı, Avrupa’dan ucuz”

Türkiye’de 2004 yılında 7 pediatrik ve 12 erişkin olmak üzere toplam 19 Hematopoetik Kök Hücre Nakli Merkezi (HKHN) varken bu sayının 2017 yılında 27 pediatrik ve 57 erişkin olmak üzere toplam 84’e ulaştığını kaydeden Doç. Dr.

Tekgündüz, “2016 yılı itibarı ile ülkemizde 792 pediatrik, 3 bin 27 erişkin olmak üzere toplam 3819 HKHN işlemi gerçekleştirilmiş, toplam kemik iliği nakil sayısı 2017 yılında 4 bin 52’ye ulaşmıştır. Ülkemizin kemik iliği nakillerinde gelmiş olduğu nokta sevindiricidir.

Bundan sonraki temel hedef sadece kemik iliği nakil sayılarının artırılması değil, nakil kalitesinin arttırılması. İstanbul’a 4 saatlik uçuş mesafesinde 2 milyara yakın insan yaşıyor.

Bu merkezlerdeki 800 yatağı sadece kendi vatandaşlarımız için değil, sağlık turizmi kapsamında dünyaya açılmalıyız” dedi.

Kemik iliği naklinin ülkelerin gelişmiş düzeyi ile doğru orantılı olduğunu aktaran Doç. Dr. Ali İrfan Emre Tekgündüz, Türkiye’de nakil fiyatının Avrupa’ya göre 8 kat daha ucuz olduğunu işaret etti.

THD Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhlis Cem Ar

“Bağışıklık sistemi yabancı maddeleri anlar”

THD Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhlis Cem Ar ise bağışıklık sisteminin vücuda dışarıdan giren maddeleri yabancı olarak kabul ettiğini ve saldırarak yok etmeye çalıştığına değindi.

Kanserle mücadelede yeni yöntemlerden “CAR T hücre tedavisi” hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ar, şunları söyledi:

“Bağışıklık sistemi, vücuda yabancı maddeleri bu maddelerin yüzeyinde bulunan ve antijen adı verilen yapılar aracılığıyla tanır ve imha eder.

Kanser hücreleri de yüzeylerinde bulunan özel bazı antijenlere sahiptir, ancak bağışıklık sistemi hücreleri (özellikle T lenfositler) bu antijenleri her zaman tanıyamaz, dolayısıyla kanser hücrelerinin vücuda yabancı olduğunu anlamakta zorluk çeker. Bu durum kanserin yayılmasını kolaylaştırır.

CAR T hücre tedavisinde öncelikle bir kanser hastasının kanından T lenfositleri toplanır.

Daha sonra laboratuvarda bu T hücreler üzerinde hastada bulunan kanserin antijenini tanıyan insan yapımı reseptörler (kimerik antijen reseptörü veya CAR olarak adlandırılır) yerleştirilir.

Takiben, bu T hücreleri hastaya damar yolu ile geri verilerek kanserli hücrelerle savaşması sağlanır. Bu durum kişinin kendi bağışıklık sisteminin suni yollarla kansere duyarlı hale getirilmesi şeklinde özetlenebilir.”

ABD’de iki merkez var

İspanya’daki Josep Carreras Leukaemia Research Institute’den Dr. Alvaro Urbano Ispizua ise günümüzde ABD’de kan ve lenf kanserlerinde kullanımı onaylanmış iki adet CAR T hücre tedavisi bulunduğunu dile getirdi. Dr.

Ispizua, “Bu tedavilerin uzun süreli tam iyileşmeyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz aydınlığa kavuşturulamamış olsa da birçok hasta tedaviden yarar görmüştür. Ancak CAR T hücre tedavisine bağlı ölümcül olabilecek yan etkiler de gözlenmiştir. Bilim adamları bu tedavi türünün uzun dönem yan etkilerini de araştırmaktadırlar.

Farklı kanser türlerini tedavi etmeye yönelik diğer CAR-T hücre tedavi çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek

Türkiye’de çocuklarda kök hücre nakli

THD Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek de, hematopoetik kök hücre nakli çocukluklarda birçok hastalıkta önemli tedavi yöntemlerinden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığından ruhsatlı yaklaşık 25 çocuk nakil merkezi olduğunu kaydeden Yeşilipek, “Bu merkezlerde yılda 700 kadar çocuk hastaya kök hücre nakli yapılmakta ve Türkiye nüfus başına en çok nakil yapılan ülkeler arasında yer almaktadır.

Çocukluk çağı kemik iliği nakil endikasyonları erişkinlere göre bazı farklılıklar göstermektedir. Çocukluk çağı akut lösemilerinde kemoterapi ile tedavi olabilme şansı erişkin hastalara göre daha yüksek olduğu için nakil yapılan hasta sayısı daha azdır” dedi.

“Kalıtsal hastalıkların yüzde 40 akraba evliliğinden”

Kanser dışı hastalıkların da önemli bir hasta grubunu oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Yeşilipek, “Ülkemizde akraba evliliğinin yaygın olması nedeniyle birçok kalıtsal hastalık daha sık görülmektedir. Bu grupta hastalıkların yüzde 40’ı akraba evliliklerinden kaynaklanıyor.

Bu hastalıkların büyük bir kısmında bugün için tek kesin tedavi yöntemi kök hücre naklidir. Türkiye’de özellikle batı ve güney bölgelerimizde önemli bir sağlık sorunu olan talasemi (akdeniz anemisi) nakil yapılan hastalarımız içinde ilk sırayı almaktadır.

Bugüne kadar 1100’den fazla talasemili hastaya nakil yapılmıştır. Diğer bir grup olan primer immün yetersizlikli çocuklarda kök hücre nakli yaşamsal önem taşımaktadır.

Bağışıklık sistemleri yetersiz olan bu çocuklar kök hücre nakli yapılamazsa yaşamlarının erken döneminde enfeksiyon nedeniyle kaybedilirler” bilgisini verdi.

İHA

Etiketler: akraba evliliğiAntalyakemik iliği nakliSağlık Bakanlığı

Источник: https://www.gidahatti.com/turkiyede-kemik-iligi-nakli-ucuz-98312/

Kemik İliği Nakli Sözlüğü | Acıbadem

Kemik İliği Nakli

Kemik iliği kemiklerin içinde bulunan süngersi bir doku olup, içerisinde hematopoetik ya da kan yapıcı kök hücreler olarak tanımlanan hücreler yer alır. Kemik iliği kök hücreleri gerektiğinde çoğalıp farklılaşarak kan hücrelerini oluşturmaktadır.

Kan Hücreleri

Kan hücreleri hayati öneme sahip görevler yapmaktadır. Alyuvarlar (eritrosit) dokulara oksijen taşımakla görevlidir ve adından da anlaşılacağı üzere kana kırmızı rengini vermektedir. Kan pulcukları (trombositler) pıhtılaşmayı sağlayarak kanamayı durdurma işlevi görür.

Akyuvarlar (lökositler) mikroplarla savaşıp vücudumuzu her türlü enfeksiyona karşı korur. Ayrıca tümör hücrelerine saldırma ve öldürme işlevi de yaparlar. Bu hücrelerin sayısal veya fonksiyonel bozuklukları hayatı tehdit eden çok farklı sayıda hastalıkla sonuçlanmaktadır.

Hemapoetik kök hücrelerin çoğu kemik iliğinde bulunur, ancak göbek kordonunda bulunan kanda da hemapoetik kök hücreler bulunur.

Kemik İliği Nakli

Kemik iliği nakli (Kök hücre nakli) kök hücrelerin hastanın kendisinden kendisine veya başka birinden hastaya verilmesi işlemidir. Genel olarak 2 çeşit nakil vardır. Kendi kök hücrelerinin geri verilmesi işlemine 'otolog', başka birinden alınan kök hücrelerin verilmesi işlemine 'allojeneik' nakil denilmektedir.

Allojeneik nakil tek yumurta ikizinden (sinjeneik) yapılabileceği gibi, tam uyumlu anneden, babadan, kardeşten veya tam uyumlu akraba olmayan kişilerden de yapılabilir. Son yıllarda yarı uyumlu aile bireylerinden de nakiller yapılmaktadır. Anne, baba, yarı uyumlu kardeş veya evlatlardan yapılan bu nakillere de haploidentik nakil denmektedir.

Otolog Kök Hücre Nakli

Otolog (kendinden olan) kök hücre nakli, kişinin kendi kök hücrelerinin toplanıp dondurulurak saklanması, yüksek doz kemoterapi uyguladıktan sonra kişiye geri verilmesi işlemidir.

Burada iki şey amaçlanmaktadır; birincisi hastanın köşede bucakta saklanmış tümör hücrelerinin yüksek doz kemoterapi ile yok edilmesi, ikincisi de kök hücrelerin dışarda tutularak verilen çok yüksek dozdaki kemoterapinin etkilerinden kurtarmaktır.

Allojeneik Kök Hücre Nakli

Hastanın kardeşinden, akrabalarından veya akraba dışı bir vericiden 'kemik iliği' veya 'çevre kanı' kök hücreleri alması işlemine allojeneik (aynı tür farklı bireyden) kök hücre nakli denilmektedir.

Kök hücreler kemik iliğinden elde edilirse 'kemik iliği' nakli, dolaşan kandan elde edilirse 'çevre kanı kök hücre' nakli, yeni doğan bebeğin göbek kordonundan elde edilirse 'kordon kanı' kök hücre nakli olarak isimlendirilmekle beraber her üçüne de tarihsel süreçten gelen bir isimlendirme olan 'kemik iliği nakli' denmesi yanlış değildir.

Gönüllü Verici (Donör)

Doku grubu antijenleri hasta ile uyumlu olan, 2 ila 60 ya arasındaki herhangi bir kişi kök hücre ve kemik iliği nakli için verici olabilir.

Doku grubu antijenlerine vericiden az miktarda (2-4 ml) kan alınıp özel yöntemlerle doku grubu uyumu olup olmadığına 2-4 işgünü içinde bakılır. Eğer tam uyum varsa alıcının verilen kök hücreleri reddetme olasılığı daha düşük olmaktadır.

Tam uyumlu kardeş ideal vericidir. Ancak hastaların yalnızca yüzde 25 ila 35'inin HLA uyumlu bir kardeşi vardır. 10/10 uyumlu kardeş bulunamazsa 8/10 uyumlu kardeşten de nakil yapılabilir. Uyumlu akraba bulunamazsa ilik bankalarından tam uyumlu gönüllü donör aranır.

Bu arama işlemi 3 ile 6 ay arası zaman alabilir. Hastaların çoğunun bu kadar bekleyecek zamanı yoktur. Altta yatan hastalık tekrarlayabilir.

Bu durumda haploidentik nakil dediğimiz yarı uyumlu akrabalardan nakil yapılabilir.

Bu durumda anne, baba, yarı uyumlu kardeş veya evlatlar uygun vericilerdir ve hastaların % 90'nından fazlası zaten yanında potansiyel donörü ile hastaneye başvurmuştur.

Kemik İliği Bankası oluşturulması amacıyla oluşturulan, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen TÜRKÖK projesi kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde gerçekleştirilen bağışlar için, 18-50 yaş arasında, bilgilendirilmiş ve onam vermiş olan sağlıklı bireyler, Türkiye çapındaki Kızılay Merkezleri aracılığıyla kök hücre bağışında bulunabilirler.

KİT Ünitesi

Kemik iliği nakil (transplantasyon) ünitesi özel havalandırma sistemi ve korunma şartlarına sahiptir. Odalar içindeki hava pozitif basınçlı olacak şekilde çalışmakta ve sürekli HEPA filtreli bir sistem ile temizlenmektedir.

Hastanın oda ve ünite dışına çıkmasına izin verilmemektedir. Yatış süresi 15-30 gün arası değişir. Bu süre nakil çeşidine, kişiden kişiye ve hastalıklara göre değişkenlik gösterir. KİT ünitelerinin izolasyon politikaları farklılık gösterebilir.

Acıbadem Kemik İliği Merkezleri KİT Ünitelerinde her hastaya, sadece bir yakınının gün içerisinde refakat etmesine izin verilmektedir. Bu refakatçiye nakil öncesi eğitim verilmekte, odaya gireceğinde ellerini yıkaması, maske takması ve üst solunum yolu enfeksiyon başlangıcı olması durumunda üniteye gelmemesi gerektiği anlatılmaktadır.

KİT ünitesinde konusunda eğitimli hemşireler ve yardımcı sağlık personeli hizmet vermektedir.

Источник: https://www.acibadem.com.tr/kemikiligitransferi/kemik-iligi-nakli-sozlugu/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть