Kepçe Kulak ve Tedavisi

Kepçe Kulak

Kepçe Kulak ve Tedavisi

Kulaklar çevremiz ile etkileşimimizin ve iletişimimizin bir parçasıdır. Kulak;, iç kulak, orta kulak ve dış kulak olmak üzere 3 ayrı kısımdan oluşmaktadır.

Kulak kepçesi, dış kulağı oluşturur ve gelen sesleri toplayarak orta kulağa geçmesini sağlar.

Fonksiyonel açıdan hayatımızı değiştirecek kadar önemli olan kulak, kulak estetiği ve bulunduğu konum açısından da insanın dış görünümünü etkileyen, estetik olarak da yüksek değeri olan bir organdır.

Kepçe kulak, kulak kepçesi ile kafatası arasındaki açının büyük olması ile karakterize anatomik bir bozukluktur. Çocukluk çağında %10 oranında görülür ve genetik özellikler ön plandadır.

Önden, yandan ve arkadan bakıldığında kafa ile kulak arasında bir açıklık söz konusudur. Kafatası ile kulak arasındaki uzaklık 1-1,5 cm’e kadar normal kabul edilir.

Bunun üzerindeki ayrıklıklar kişiden kişiye değişmekle birlikte kepçe kulak olarak kabul edilir.

Kulak şekli, bebeklik döneminden itibaren gelişmeye başlar ve 5-6 yaşına kadar gelişimini çoğunlukla tamamlar. Bu yaşlardan itibaren çocuklar, okula başlamalarıyla birlikte sosyal hayatın da içine girmiş olurlar. Yeni arkadaş çevresi edindikleri için ilişki içinde oldukları insanlar da artar.

Kepçe kulak problemi olan çocuklar, girdikleri yeni çevrede, arkadaşlarının kepçe kulaklarıyla ilgili eleştirilerinden, kendisiyle alay edilmesinden, ruhsal olarak etkilenirler.

Bebeklik çağında olmasa bile kepçe kulağa sahip olan çocuklar okul çağı ve sonrasında sosyal problemler yaşamaya başlamaktadırlar.

Yaşanan bu tür problemler gelişme ve ergenlik çağındaki çocukların psikolojilerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Kulağın Yapısı ve Anatomik Özellikleri 

Kulaklar üç ana parçadan oluşur:

 • İç kulak
 • Orta kulak
 • Dış kulak

Kafatasının dışında kalan kısım dış kulaktır ve kıkırdak yapıdan oluşur. Vücuttaki birçok kıkırdak yapıdan farklı olarak ince, kıvrımlı olan bir yapıdadır. Bu kıvrımlı yapının oluşması ve belirli açılarda sabit durması hem kıkırdağın hem de arkadan onu sabit tutan adale ve bağların özelliğidir.

Neden Kepçe Kulak Oluşur?

Daha anne karnındayken oluşan dış kulak gelişimini ve büyümesini diğer vücut yapıları gibi ergenlik sonuna kadar sürdürür. Ancak dış kulak diğerlerinden farklı olarak 5 yaş civarında normal büyüklüğünün %80-90ını tamamlar. Bu süreç içinde kulağı oluşturan kıkırdak yapıda bozulma ve kulağa açılanma veren kas ve bağlardaki yetersizlik kepçe kulak oluşmasına neden olur.

Genelde de doğuştandır.

Kepçe Kulak Ameliyatı Öncesi

Kepçe kulak ameliyatı lokal veya genel anestezi ile yapılabildiğinden ameliyat öncesi dikkat edilecek noktalarda değişiklik göstermektedir. Her iki anestezi türü öncesinde de detaylı muayene ve ölçümler yapılması için kişi hekimle detaylı olarak görüşmelidir.

Bu görüşmeler esnasında yapılacak işlem, elde edilecek sonuçlar ve olası riskler hakkında kişi hekim tarafından detaylı olarak bilgilendirilmektedir.

İyileşmeye veya ameliyata engel herhangi bir sağlık problemi olan kişiler bununla ilgili bilgileri hekimleri ile paylaşmalıdırlar.

Kullanılan kan sulandırıcı ilaçların lokal veya genel anestezi ile yapılacak işlemler için ameliyat esnasında ve sonrasında kanama problemlerine yol açmaması için en az 5 gün öncesinde doktor kontrolünde bırakılması gerekmektedir.

Kepçe Kulak Tedavisi Nasıldır?

Kepçe kulak tedavisi her ne kadar doğuştan kulağa yapılan bandaj ve baskılar ile çok erken dönemde tedavi edilmeye çalışılsa bile çoğu bebekte sonuç alınamaz. Çünkü kulak kıkırdaklarının şekillenmesi yalnız başına kıkırdağın kendi yapısı ile ilgili değildir.

Bu kıkırdakları şekillendiren kulak arkasında kas ve bağ dokuları vardır. Bunlar kepçe kulaklı kişilerde ya yoktur ya da yeterli düzeyde fonksiyon görememektedir. Dolayısıyla yapılacak ameliyatta sadece kulağı geriye almak değil aynı zamanda kıkırdak girinti ve çıkıntılarını oluşturacak şekilde destekler sağlanmalıdır.

Bu destekler çoğunlukla uzun süre dayanabilen ipler yardımı ile olur. Bununla birlikte etraftaki kas ve bağ dokuları bu iplere yardımcı olması amacı ile kullanılır. Ameliyat genellikle 5 yaşından sonra yapılmaktadır. Çünkü 5 yaşına kadar kulak yapısı erişkin kulağının %80-90’ına ulaşmış olur.

Ameliyat yaşı için üst sınır yoktur ancak şu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
 1. Kulak yapısı ve büyümesi yeterli düzeyde olmalıdır. (5 yaşından sonra)
 2. Çocuğun psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi için mümkünse okula başlamadan önce yapılmalıdır.
 3. Normal şartlarda kepçe kulak ameliyatı için üst yaş sınırı yoktur ancak ileri yaşlarda kulak kıkırdağı daha fazla sertleşebileceğinden hem şekil vermek hem de tekrarlaması açısından risk taşımaktadır.

Kepçe Kulak Ameliyatında Anestezi 

Kepçe kulak ameliyatlarında daha çok lokal anestezi tercih edilir.

Lokal anestezi, kepçe kulak ameliyatlarında genellikle erişkin yaşta kullanılan bir anestezi türüdür. Lokal anestezi ile yapılan kepçe kulak ameliyatlarında kişi açlık süresi gerektirmeden ameliyat olacağı gün hastaneye gelerek, gerekli tahlil ve tetkikleri yaptırdıktan sonra işleme alınabilir.

Kepçe kulak ameliyatlarında genel anestezi genellikle okul çağı çocuklarında ve işlem için bu anesteziyi tercih eden kişilerde kullanılan bir anestezi türüdür. Bu işlem için ameliyat öncesinde belirli bir açlık süresi gerekmektedir.

Kişi ameliyat öncesi en az 6 saat öncesinde yeme ve içmeyi bırakmış olması gerekmektedir.

Sahip olunan ve anesteziye engel herhangi bir problemi bulunmayan kişiler de yine aynı gün hastaneye gelerek ameliyat öncesi hazırlıklar tamamlanmalıdır.

Ameliyat Sonrası Dönem 

Ameliyattan sonra lokal anestezi ile yapılan işlemlerde hasta aynı gün evine dönebilir. Genel anestezi ile ameliyat edilen hasta anestezi sebebiyle bir gece hastanede kalması gerekmektedir.

İşlem sonrası birkaç gün ağrı kesici kullanmak yeterlidir.

Yeni şekil verilen kıkırdaklar iplerle sabit tutulduğundan kulak dokularla yapışana kadar sporcu bandanaları kullanılır. Bu süre yaklaşık 6 hafta kadardır.

İşlem sırasında kendiliğinden emilen dikişler kullanıldığından ameliyat sonrası dikiş aldırmak gerekmemektedir.

Kepçe Kulak Ameliyatı Fiyatları

Yapılacak işlemlerin çokluğuna,

 • Uygulanacak anesteziye,
 • Kullanılacak yöntemlere,
 • Kulak kepçeliğinin tek kulakta mı yoksa çift kulakta mı olmasına,
 • Kulak kepçeliği dışında farklı sorunlar olmasına,
 • Ameliyat yapılacak hastanenin özel veya devlet hastanesi olmasına,
 • Hastanede kalış süresine,

göre değişiklik gösterir.

Sık Sorulan Sorular

Kulak kepçesinde normalin üstünde dışarı doğru açıklık olan kişilere uygulanan kesisiz bir operasyondur.

 Kulak kepçesinin olması gereken açıya getirilmesi için iplerle çekme işlemi uygulanır bu yüzden tıp literatüründe iple kepçe kulak ameliyatı adını almıştır.

Kulaklarında simetri sorunu olan ve/veya kulak kepçesi normalden açık ve dışarı doğru olan ve kulak deformasyonu fazla olmayan kişilere uygulanan çok popüler bir tekniktir.

Risksiz ve kolay bir prosedürdür. Uzun ameliyatlardan ve kesiden korkan kişiler için çok idealdir. Kulağa mikro girişlerle kesisiz bir şekilde iğne yardımıyla ipler yerleştirilir. Ameliyat kesisiz olduğu için aynı zamanda dikişsizdir. Kıkırdağa mikro girişlerle müdahale edildiği için kanama yok denecek kadar azdır.

İyileşme süreci son derece kısa olan ve en çok tercih edilen tekniklerden biridir.

Kepçe kulak ameliyatlarında kesi kulak arkasından yapılır ve bu kesiler için birçok farklı alet kullanılabilir. Bistüri, koter, lazer veya sapphire gibi kesici aletlerameliyatlardakesi için kullanılan aletlerdendir ve bu aletlerin herhangi birinin diğerinden daha iyi olduğu söylenemez.

Kesi esnasında ufak kanamalar olması normaldir ve bu kanamanın miktarı kullanılan kesici aletlere göre değişmez. Ameliyatlarda kanamayla ilgili dikkat edilmesi gereken nokta cilt kesisi değil, kıkırdağa müdahale etmek için yapılan kıkırdak kesileridir. Kıkırdak kesileri çok dikkatlice yapılmalıdır, aksi taktirde kıkırdak üzerindeki damarlar zarar görebilir ve yoğun kanamalar oluşabilir.

İster lazerle ister diğer kesici aletlerle kesi yapılmış olsun kıkırdak üzerindeki damarların mutlaka koterle yakılması gerekir.

Lazerle kepçe kulak estetiği kulağa daha kolay ve acısız geldiği için yoğun ilgi çekmektedir fakat sanılanın aksine ameliyat sonrası yara iyileşmesi bisturiyle yapılana göre daha geç olabilir.

Önden ve arkadan bakıldığında kafatası ile kulak arasında 1-1.5 cm üzerinde açıklık olan kulaklar kepçe kulak olarak kabul edilir.

Kesin çözümü cerrahidir. Birçok insan ameliyat olmamak için kulaklarını saçlar, şapka veya eşarp kullanarak saklarlar fakat bunlar kalıcı çözümler değildir.

Ameliyat çocuğun kulak gelişimini tamamladığı okul öncesi dönemde önerilir. Çünkü okul dönemindeki çocuklar alaycı olduğu için kepçe kulak sorunu olan çocuğa lakap takıp, onunla dalga geçebilirler ve bu da çocuğun psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilir.

Fakat ailelerin çocuklarının kepçe kulak olmasını bir problem olarak görmemesi ve ameliyat ettirmemesi sıkça rastlanan bir durumdur. Bu yüzden kepçe kulak ameliyatları yapılan araştırmalara göre en çok ergenlik sonrası ve yetişkinlik dönemlerinde yapılmaktadır.

Ameliyatlarda kesiler kulağın arkasından yapılır ve böylece kolayca görülmezler. Bu izler 6-12 ay içinde giderek azalır ve neredeyse görünmez hale gelir.

İnsanlar da kulak gelişimi 5 yaşında kısmen tamamlanır. 5 yaşına kadar gerekmedikçe kulağa müdahele edilmez.

Kepçe kulak ameliyatından bir iki gün sonrasına kadar ağrı kesicilerle idare edilebilen ağrılar olur. Daha sonraki süreçte yapılan ameliyatın tekniğine bağlı olarak bir bandana takılır. Bu bandana ile hasta normal hayatına rahatlıkla dönebilir. Bazı ameliyat tekniklerinde ise hiç bandana takılmadan hasta günlük yaşamına dönebilir.

Bir çok cerrahi operasyonda olduğu gibi kepçe kulakta da 3 ile 6 ay sonrasında kulağın son şeklini görebiliriz

Ameliyat sonrası özellikle kıkırdak enfeksiyonlarından kaçınılmalıdır. Çünkü kıkırdak enfeksiyonu çok hızlı yayılan ve kıkırdağı eritebilen bir durumdur. Bu sebeple yapılan pansumanlara çok dikkat edilmeli ve verilen antibiyotikler düzenli kullanılmalıdır. Ayrıca bir haftalık bir süreçte de kulağın üzerine yatılması çok uygun değildir.

Kepçe kulak ameliyatlarında tüm dünyada %10 ile %20 oranında kulakta açılmalar olabilir. Bu durumda ameliyatın tekrar edilmesi gerekilebilir.

Bu ameliyatlarda genel olarak iki önemli risk vardır birincisi ameliyatın iyi yapılamamasına karşın kulakta anormal açılmaların olması ikinci olarak ta kıkırdak enfeksiyonları ki çok dikkat edilmeli ve önlenmelidirler.

Источник: https://bekiratik.com/kepce-kulak/

Kepçe kulak tedavisi – Sağlık ve Güzellik Rehberi

Kepçe Kulak ve Tedavisi

Kepçe kulaklar, özellikle gençler için büyük bir sorun teşkil eder. Oysa arkadaşlar arasında yapılan ve çekilmez bir hal alan şakalaşmaların vazgeçilmez malzemelerinden olan kepçe kulak sorunu basit bir operasyonla tedavi edilebiliyor.

Kepçe kulak sorunu nedeniyle artık saçlarınızı toplamaktan da, kısa kestirmekten de korkmanıza gerek yok. Yaşınız kaç olursa olsun basit bir operasyonla daha simetrik, kıvrımları biçimli kulaklara kavuşabilirsiniz.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Murat Özdemir, kepçe kulakların düzeltilmesi konusunda merak edilen soruları yanıtlıyor.

Kepçe kulak ameliyatı nedir, kaç yaşında olmak gerekir?

Kepçe kulak ameliyatı; kulakları başa daha yaklaştırmak, eksik kıvrımlarını şekillendirmek veya büyük kulakları küçültmek amacıyla yapılır. Bu operasyon için uygun yaş kulak gelişiminin tamamlandığı dönemin sonudur.

Beş yaş itibariyle kulaklar hemen hemen tam olarak gelişmiş kabul edilir ve operasyon ne kadar erken yapılırsa kişinin dış çevrede karşılaşacağı sosyal problemler de o kadar az olacaktır. Ancak bizim toplumumuzda kepçe kulak ameliyatının yaş ortalaması 20 yaş üzerindedir.

Bunun nedeni de çocukluk döneminde ailelerin bu durumu önemsememeleri veya farkına varmamalarıdır. 5 yaş ile 20 yaş arasında ameliyat açısından, riskler açısından bir fark yoktur.

Kepçe kulak ameliyatı nasıl yapılıyor ve ne kadar sürüyor?

Kepçe kulak ameliyatı lokal anestezi altında klinik ortamında rahatlıkla yapılabilen bir ameliyattır.

Ama bazen doktorunuz müdahalenin hastanede yapılmasını ve genel anestezi altında yapılmasını önerebilir, böyle bir durumda da hastanede bir gece geçirmeniz gerekebilir. Kepçe kulak ameliyatı genellikle bir buçuk-iki saat sürer.

Erişkinler ve çocuklar ameliyattan sonra ayağa kalkıp dolaşabilir ve eve gidebilirler. Otoplasti genellikle bir buçuk-iki saat sürer, komp olgular daha uzun sürebilir.

İyileşme süreci ne kadar?

Ameliyat sonunda hastanızın başı, ameliyatın sonunda şekillenme ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için sarılacaktır. Kulaklar birkaç gün ağrıyabilir ancak bu şikâyetler ağrı kesici ilaçlarla yatıştırılacaktır.

Sargı 2 gün sonra açılacak ve aynı sıkılıkta yeni bir sargı daha yapılacaktır.

Dördüncü günde ki pansumanınızda ikinci sargı açılacak ve tarafımızdan size ilk bir hafta 24 saat, sonraki 3 hafta özellikle geceleri kullanmak üzere kafa bandı (tenisçi bandı-bandana) verilecektir.

Dikişler genellikle bir hafta içinde alınır veya kendiliğinden eriyen dikişler kullanılır. Kulağın büküleceği herhangi bir aktiviteden bir buçuk ay kadar kaçınılmalıdır.

Erişkinlerin çoğu işlerine aşağı yukarı dört yedi gün içinde dönebilirler. Çocuklar yedinci günden sonra okula gidebilirler, ancak aktivitelerde dikkatli olmaları gerekir.

Çocuğunuzun öğretmeninden bu konuda birkaç hafta boyunca çocuğunuza göz kulak olması yönünde yardım isteyebilirsiniz.

Kesin sonuç almak mümkün mü?

Kulak estetiği kalifiye, deneyimli bir cerrah tarafından yapılırsa komplikasyonlar oldukça nadir ve küçüktür.

Ancak her cerrahide olduğu gibi cerrahi ile ilgili riskler ve işleme özel spesifik komplikasyonlar söz konusu da olabilir.

Hastaların küçük bir yüzdesinde kulakta (kulak derisi ile kıkırdak arasında) kan pıhtısı gelişebilir. Bu pıhtı kendiliğinden eriyip yok olabilir veya bir iğneyle çekilebilir.

Nadiren, kulak kıkırdağında skar dokusu oluşumuna neden olan bir enfeksiyon gelişebilir. Bu enfeksiyonlar genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir; nadiren enfekte bölgeyi cerrahi işlemle boşaltmak gerekebilir.

Estetik cerrahi işlemlerde amaç unutmayınız ki mükemmele ulaşmak değil daha iyiye ulaşmaktır. Her iki kulağın tıpa tıp eşit olacağını ummayınız; mutlak simetri hem olanaksız hem de doğal olmayan bir şeydir.

Müdahaleyi ve beklentilerinizi operasyon öncesi doktorunuzla tartışırsanız sonuçtan daha memnun kalma şansınız artar.

Çocuklara uygulanabiliyor mu?

Elbette 5 yaş itibariyle ameliyat mümkün, fakat bir Plastik Cerrah olarak önerim; çocuğunuz değişiklik isteyene kadar cerrahi için ısrar etmemenizdir.

Çünkü kulaklarının şeklinden rahatsızlık duyan ve bu durumlarının düzeltilmesini isteyen çocuklar genellikle işlem sırasında daha uyumlu olmaktadırlar.

İlk görüşmenizde doktorunuz hastanızın durumunu değerlendirecek ve en etkili tekniği önerecektir. Ayrıca cerrahi müdahale için nasıl hazırlanılması gerektiğini açıklayacaktır.

Duymada kayıp olur mu?

Kulağın ameliyat kulağın kepçesine yapıldığı için kesinlikle duymayı etkilemez.

Kulak operasyonunda fiyat aralığı nedir?

Ameliyatın anestezi şekli, hastanın yaşı, operasyonun yapılacağı yer kepçe kulak ameliyatının fiyatlarını belirleyen faktörler olmakla birlikte bu ameliyatın ücreti 2000-4000 TL arasında değişmektedir.

Источник: http://www.saglikveguzellik.net/kepce-kulak-tedavisi.html

Kepçe Kulak Ameliyatı

Kepçe Kulak ve Tedavisi

Kepçe Kulak Ameliyatı Tüm Detayları

Kulaklarda en sık rastlanan şekil bozukluğu kepçe kulak deformitesidir. Kepçe kulak, kulakların olması gerektiğinden biraz daha açık şekilde durması haline denir.

Kulakların açık durmasıyla birlikte kulak kıvrımlarının az gelişmiş ya da hiç gelişmemiş olabilir, bu durumda kulak kepçesi bir kaşığın iç yüzü gibi daha düz bir görünüm alır.

Kulaktaki şekil bozukluğunun hamilelik sırasında bebeğin anne karnındaki duruş ya da bebeklik çağında yatış pozisyonu ile ilgisi yoktur. Bebeklik döneminde kulakları düzeltmek için başın etrafından kulakları sargı ile yatırmaya çalışmanın hiçbir yararı yoktur.

Kulak estetiği

Kulak işitme organımız olarak varlığımızı sürdürebilme, yaşam kalitesini sağlama, iş hayatı ve sosyal ilişkilerin düzenlenmesi açısından çok büyük öneme sahiptir.

Kulağın işlevsel öneminin yanı sıra yüz estetiği açısından da yüzdeki diğer organlarla uyumluluğu sağlayan estetik değeri vardır.

Kulak estetiği, doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan nedenler sonucu bozulabilir, hem fiziksel hem de psikolojik problemlere yol açabilir.

Kepçe kulak tedavisi

Kepçe kulak tedavisi için uygulanan tek yöntem, kulak kıvrımları yoksa kıvrımları oluşturmak, kulağa olması gerektiği şekilde geriye doğru yatırıcı girişim uygulamaktır. Kepçe kulak tedavisi için en uygun tedavi yaşı okul çağı öncesi 5-6 yaşlardır. Çocuk okula başlamadan tedavisi yapılmalıdır.

Aksi takdirde çocuğun kulaklarının şekli arkadaşları arasında konuşma, dalga geçme ve alay etme konusu olur. Kendisi ile dalga geçilen, alay edilen bir çocukta aşağılık kompleksi ile beraber buna eşlik eden ruhsal sorunlar da ortaya çıkar. Her anne babanın gözünde kendi çocuğu en güzel, en kusursuz çocuktur.

Her anne baba, çocuklarını koşulsuz bir şekilde sevdiğinden, çocuğun kusuru da olsa onu görmezden gelirler. Anne babalar çocuklarında tedavi konusunda gereklilik hissetmez, arayış içine girmez. Bu nedenle çoğu kişinin tedavisi bu yaşta yapılmamış, daha ileri yaşlara kalmıştır.

Ancak kulak ameliyatı de her yaşta yapılabilir.

İple kepçe kulak estetiği

Kepçe kulak düzeltme için uygulanan yöntemlerden bir tanesi, ameliyat sayılmayacak kadar küçük bir girişim olan iple kepçe kulak estetiği yöntemidir.

İple yapılan kepçe kulak estetiği sırasında kulakların arka yüzü uyuşturulur, deri altından geçirilen ipler ile kulak arkaya doğru çektirilerek sabitlenir. Ancak bu yöntemde iplerin gevşemesine bağlı olarak kulaklar zaman içinde eski haline dönebileceğinden çok garantili bir yöntem sayılmaz.

Kulak kıvrımları zayıf olan kişilerde ayrıca kıvrımları oluşturmak üzere kıkırdağın şekillenmesi gerektiğinden bu yöntem yetersiz kalır.

Kepçe kulak ameliyatı

Kepçe kulak ameliyatı, adayın yaşına bakılarak genel anestezi altında da yapılabilir, lokal anestezi altında da yapılabilir. Erişkin yaşta olanlar sadece kulağı uyuşturarak lokal anestezi ile ameliyat edilebilir. Ancak çocuklar, ürkek ve hırçın davranabileceklerinden dolayı cerrahın rahat çalışabilmesi için genel anestezi altında ameliyat edilir.

Ameliyat, her bir kulak için yaklaşık 30-40 dakikadan toplam yaklaşık 1-1,5 saat sürer. Ameliyatın ardından kulaklarınızda 3 gün boyunca kalacak olan bir bandaj saracağım. Ameliyattan sonra ağrı hissedebilirsiniz, ancak bu ağrı sizi rahatsız edecek kadar şiddetli olmayacak.

İlk birkaç gün kullanacağınız ağrı kesici ilaç sizin iyileşme dönemini rahat geçirmenizi sağlar. Ameliyattan 3 gün sonra kontrole geleceksiniz. Kontrol sırasında bandaj açılacak, bandaj açıldığında kulaklarınıza baktığınızda hafif şişlik ve morluklar görebilirsiniz. Bunlar normaldir. 1 hafta içinde kendiliğinden düzelir.

Bandajın açıldığı gün banyo yapmaya başlayabilirsiniz. Ameliyat yerini kendi kendine eriyen gizli dikişlerle kapatacağım için ayrıca dikiş aldırma sıkıntısı yaşamayacaksınız. Ameliyat olduktan sonra ilk 3 ay kulaklarınızı darbelerden ve öne doğru katlanma hareketinden sakınmalısınız.

Kepçe kulak operasyonu sonrası ilk 3 ay içinde olabilecek ters bir hareket, iç dikişlerin atmasına neden olarak kulağın eski haline dönmesine yol açar. Bu durum sağlık açısından tehli değildir, ama ameliyatı tekrardan yapmak gerekir.

Operasyonu sonrası ilk 3 ay dikkatlice korunduğu takdirde kıkırdaklar artık o şekilde kaynamış olacağı için bundan sonra darbe gelse de şekilleri bozulmaz.
Bu ameliyat, sadece kulağın dış görünüşünü düzeltmekle kalmaz, psikolojik durumunuzu da düzeltir. Artık kulaklarınızı örtmek için saçlarınızı uzatmak zorunda kalmazsınız.

Kepçe kulak olma sebepleri aramalarına cevap olarak öncelikle belirmek gerekir ki, hastanın kulaklarının kepçe olması genetik faktörlerden kaynaklanmaktadır. Kişinin bebeklik çağlarında kulaklarının katlanmış şekilde üzerine yatmış olması vb.

durumlar ileride böyle bir handikap oluşmasına neden olmamaktadır. Bayanlarda ve erkeklerde görülen kepçe kulak problemi kişinin herhangi işitme kaybı yaşamasına sebebiyet vermemektedir.

Ancak özellikle küçük yaşlardaki hastalarımız için önemli psikolojik riskleri barındırmaktadır.

Ameliyat Öncesi Hazırlık

Ameliyat öncesi kan sulandırıcı (aspirin vb.) ilaçlar 4-5 gün öncesinden bırakılır. Ancak daha önce doktorunuzun verdiği reçete ile kullandığınız ilaçlar varsa bu konuda hekiminize bilgi vermeniz doğru olacaktır. Ameliyat öncesi hastanemizde geleceğiniz gün fondöten vb.

yüz makyaj malzemeleri kullanmaması önerilir. Erkek hastalarımız için ameliyat günü jöle vb. saç ürünlerini kullanmadan gelmeleri rica edilir.

Ameliyattan en az 1 saat öncesinde hastanemizde bulunmalı, eğer kendinizi gergin hissediyorsanız size rahatlatıcı hafif bir ilaç verilebilir.

Hangi Teknikler Kullanılır?

 1. Klasik Yöntem Kepçe Kulak Ameliyatı (Önerilen)
 2. İple Kepçe Kulak Estetiği

Nasıl Yapılır?

Hastalara ameliyat hakkında bilgi verirken süreci en anlaşılır hale getirmek için doktorlarımız şu tanımı yapmaktadır.

Klasik yöntemle kepçe kulak ameliyatı, dışa doğru açılmış olan kulak kıkırdağının uygun ölçülerde eksiltilerek tekrar başa yakınlaştırılması amacıyla yapılır.

 Kepçe kulak düzeltme ameliyatı, kulak arka dibinde bulunan fazla kıkırdağın alınarak kulak arkaya ve başa doğru yaslanması şeklinde özetlenebilir. Plastik cerrahi doktorunuzun tecrübesi ve titizliği operasyon sonuçlarını direkt etkileyen faktörler arasında yer alır.

Anestezi

Lokal ve genel anestezi eşliğinde yapılabilen bu ameliyat için tercih hakkı size kalıyor. Ancak doktorunuz herhangi bir risk göreceği istisnai durumda (panik atak) genel anestezi için size öneride bulunabilmektedir.

Ne Zaman Ameliyat Olmak Gerekir?

Uzman hekimlerin ortak kanısı ile kepçe kulak ameliyatı yaşı alt sınırı 6 yaş olarak belirlenmiştir. Bir insanın kulak gelişimi 6 yaşın sonunda tamamlanmaktadır.

Ameliyat grubu olarak 7-8 yaş ve üzeri tüm hastalar kepçe kulak operasyonu olabilmektedir. Kepçe kulak operasyonunu olumlu yada olumsuz etkileyen herhangi bir mevsim yoktur.

Ameliyat tarihi hastanın başvurması ve kendisine uygun zaman aralığıyla ilgilidir.

İyileşme, Ağrılar ve Ameliyat İzleri

Ameliyatı olduğunuz gün bir kaç saat istirahat sonrası aynı gün evinize dönmeniz mümkündür. Anestezinin etkisinin operasyondan sonra da devam etmesi sebebiyle ilk saatler ağrı hissetmezsiniz.

Anestezi etkisi ortadan kalkmaya başladığında yaşam kalitenizi düşürmeyecek, iş hayatınızı etkilemeyecek oranda hafif bir ağrı hissi oluşmaya başlar. Basit ağrı kesici ile bu durum kolayca suspense edilir.

Tedaviyi hızlandırmak amacıyla doktorunuz tarafından kulak çevresine uygulanan sargı ilk 5 gün boyunca çıkarılmaz. 5. gün sonunda kontrole gelen hastanın bandajı çıkarılır.

Kulaklarım Tekrar Eski Haline Döner mi?

Klasik yöntemle kepçe kulak ameliyatı diğer tekniklere göre kalıcı bir operasyondur. Bu sebeple uzmanlar hastalarımıza öncelikle klasik yöntemi önermektedir. Eğer operasyon sonrası kepçe kulak ameliyatı olduğunuzu unutmak istiyorsanız kepçe kulak estetiği ilk tercih edilen tedavidir. Operasyonun başarı oranı yüksek, kalıcılığı daha uzun ömürlüdür.

Riskler ve Yan Etkiler

Ameliyathane ortamında gerçekleşen her operasyonda hastayı doğru şekilde bilgilendirmek iyi bir cerrahın sorumlu olduğu ilk noktadır. Günümüzdeki imkanlarla ameliyat sonrası riskler en aza indirgenmiş olsa dahi kişiyi aşağıdaki komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olmuş olması gerekir. Bunlar;

 • Kepçe kulak ameliyatı sonrası kısmi ödemler oluşabilmektedir. Ortalama 10 gün içerisinde yok olan ödemler her estetik operasyonda gerçekleşebilir.
 • Ameliyat bölgesinde deri altı kanı birikmesi
 • İki kulağın eşit şekilde kafaya yaklaştırılmamış olması (açı problemi)
 • Ameliyat sonrası dikişlerin erken atması

Kepçe Kulak Ameliyatı Fiyatları

Profesyonel bir sağlık kuruluşunun herhangi bir estetik, ameliyat ve tedaviler hakkında yazılı olarak fiyat bilgisi vermesi (sağlıkta rekabet) yasalar gereği sakıncalı görüldüğü için kanunen uygun değildir.

Ayrıca kepçe kulak ameliyatı öncesi ve sonrası fotoğraflarının sergilenmesi de hastaları korumak amaçlı kurum web sitelerinde yayınlanamaz.

  Bunun için tercih edeceğiniz hastanede yapılan tüm operasyonlar hakkında fiyat bilgisi alabilirsiniz.

Yorum formumuzu kullanın!

Konu ile ilgili bilgi almak için yorum bölümünden Bize yazabilirsiniz.

Источник: https://www.efendim.net/kepce-kulak-ameliyati/

Kepçe Kulak Estetiği

Kepçe Kulak ve Tedavisi

Estetik kulak ameliyatı denilince elbette aklımıza en çok görülen ve en sık yapılan kepçe kulak ameliyatı gelmektedir. Kepçe kulak ameliyatı ile kulağın açıları düzeltilir, başa doğru yaklaşması sağlanılır vede gerekiyorse kulak boyutlarında bir miktar küçültmede sağlanabilir. Bu durum özellikle kulak memesi büyüklüğünde söz konusudur.

Kepçe kulak deformitesinde, kulakta bulunan kıvrımların oluşmaması, az gelişmesi ya da yetersiz gelişmesi söz konusudur. Kulaklar kafa kısmından daha uzakda dururlar.

Kepçe kulak ameliyatı kulakların büyük oranda büyümesinin sona erdiği 6 yaşından sonra yapılmaktadır.

Tabii 6 yaşından sonra yapılmakla birlikte en çok ergenlik, gençlik ve genç erişkin dönmde ki hastalar başvuru yapmaktadır.

  En büyük kaygı estetik görünüm olmakla birlikte, kepçe kulak sorunu olan erkeklerde kısa saç kestirememe bu yüzden saçlarını uzatma, bayanlarda ise saç topuzu yapamama, saçlarını istedikleri şekilde şekillendirememe, bu durumların yarattığı sosyal problemler nedeniyle de ameliyat olmak isteyebilirler.

Kepçe kulak estetiği ameliyatı sıklıkla lokal anestezi altında outpatient bir prosedür olarak yapılabilmektedir. Eğer hasta çocuksa genel anestezi gerekebilir.

Muayene olmaya geldiğinizde yapılan ameliyatlardan öncesi sonrası fotoğraflara bakabilirsiniz. Bu sayede kendi kulağınızla ilgili de fikir edinmiş olursunuz.

Kepçe Kulak Ameliyatı Yöntemi

Kepçe kulak ameliyatı kendi vakalarım için ortalama 1.5 saat kadar sürer. Elbette ek durumların varlığında, farklı deformasyonların eşlik ettiği durumlarda, daha önce ameliyat geçirmiş hastalarda bu süre uzayabilir.

Kulaktaki probleme göre ameliyat çeşitleri değişkenlik gösterse de tüm kepçe kulak ameliyatlarında kesi kulak arkasından yapılır. Bu yüzden de kulak ön yüzünde ya da başkaları tarafından farkedilen  bir iz oluşmamaktadır. Kulak arka yüzünden yapılan kesi ile bir miktar deri çıkartılır ve kıkırdak dokuya ulaşılır.

Ben özellikle çok fazla deri çıkartmıyorum, sadece deriden fazla çıkartılan yöntemlerde zamanla tekrarlama gözüküyor.

Kepçe kulak düzeltilmesi için bir çok farklı ameliyat tekniği bulunmaktadır.

Bunlardan bazılarında kıkırdak dokudan bazen bölümler çıkarılır veya doku çıkarılmadan kıkırdak üzerinde hafifçe törpülenerek kulağa şekil verilir. Anatomik kıvrım yapısı bozulmadan kulak geriye doğru katlanır.

Ayrıca yeniden açılmaması için kalıcı dikişler konur. En son cilt dikişleri konur. Bu saydıklarım klasik kalıcı dikişlerle yapılan ameliyat tekniğidir.

Nüks Yani Tekrarlama Olmaması İçin Uyguladığım Ameliyat Tekniği

Ben kendi vakalarımda sadece dikişlerle kulağı tutan değil, aynı zamanda kıkırdakların yönünü değiştiren bir yöntem tercih ediyorum. Bu yöntemde kulağın konka adı verilen bölümünden kıkırdak doku çıkartılmakta ve kulak kıvrımını oluşturan kıkırdağın yönünü arkaya doğru değiştirerek yapmaktayım.

Kulak kıkırdağı tamamen serbestleştirildiğinden derinin yarattığı baskıdan kurtulur. Böylelikle kulağın elastik kıkırdağının yarattığı direnç ortadan kalkmakta kulakda hiçbir zorlama olmadan kendi şeklini korumaktadır.

 Kulakda hiç bir şekilde kalıcı dikiş olmamakta, tamamen eriyen dikişler kullanılmakta dolayısıyla bu tarz bir dikişin zamanla yaratacağı problemlerin önüne geçilmektedir.

Bu sayede kulakda oluşabilecek nüks yani tekrarlama durumu son derece azalmaktadır. Bu ameliyatta kulağın arka planından yapılan kesiyle çalışıldığı için daha sonra hiçbir izle karşılaşılmaz. Hastaya kanama olmaması için baskılı bandaj uygulanır.

Kulak Memesi Küçültülmesi

Bazı hastalarda kulak memesinde de büyüklük söz konusu olabilir. Bu durum kulak memesi küçültme ameliyatıyla düzeltilebilmektedir. Bu sayede kulağın daha küçük gözükmesi de sağlanmış olur. Kulak memesi küçültme ameliyatı kepçe kulak ameliyatında yapılan rutin bir işlem değildir, sadece büyüklük ve sarkma durumlarında uygulanır.

Kepçe Kulak Ameliyat Sonrası

Hastaya uygulanacak baskılı pansuman son derece önemlidir. Kulak son derece iyi kanlanan bir organdır. Uygulanacak baskıyla ameliyat sonrasında dokular arasına kan sızması böylece engellenmiş olacaktır.

Kulaklar birkaç gün ağrıyabilir ancak bu şikayet ilaçlarla yatıştırılabilir. 4-5 gün sonra bu sargı çıkarılarak daha hafif bir pansuman ile kulak sarılacaktır. Bu sargıların da çıkarılmasından sonra özellikle geceleri kullanmak üzere tenisci bandajı önerilir.

Bu bandajın gündüz de kullanılması kulağın şeklinin daha iyi muhafazasına yardımcı olacaktır.

Dikişler genellikle kendiliğinden erir ve bir hafta içinde kaybolur. Kulak, ameliyattan sonra 7-10 gün civarında ödemli (şiş) olacaktır. Kulağın büküleceği herhangi bir aktiviteden 1.5 ay kadar kaçınılmalıdır. Erişkinlerin çoğu işlerine ortalama 5-7 gün içinde dönebilir. Çocuklar yaklaşık 7 gün sonra okula gidebilir, ancak aktivitelerde dikkatli olmaları gerekir.

Neden İple Kulak Ameliyatı Tercih Etmiyorum ?

Hastalar her uygulamanın kolay olmasını isterler. Elbette ilk bakışta sadece iple, ameliyat olmadan ve daha uygun fiyata kulakların düzelmesi cazip gelebilmektedir. Ancak en önemli nokta acaba iple estetik uygun kulak şeklini her hastada verebiliyor mu? Hemde sonuçlar kalıcı ve sorunsuz mu oluyor? İşte bu noktada bir çok problem yaşanıyor.

Kepçe kulak ameliyatlarında en büyük risk nüks yani tekrarlama problemiyken iple yapılanlarda bu durum kat ve kat daha fazla oluşuyor. Yani kulakların eski haline gelmesi muhtemel bir durum.

Kulak arkasında kalıcı iplerin varlığı deriden gözükebildiği gibi aynı zamanda elede gelerek hastayı rahatsız ediyor.

Kulak ile baş arasında belirgin bir açı farkı olduğu zaman ipin kulağı baş kısmına zorla yaklaştırmaya çalışmak hem sonuç vermiyor hem de kulak kıkırdaklarında deformasyona yol açabiliyor.

Bu durumlarda o bölgeden kıkırdak fazlasının çıkartılması gerekmektedir. Hastalar basit bir uygulama gibi düşünsede tekrar tekrar ameliyat olmak zorunda kalıp çok daha fazla zaman ve para kaybediyor. Bu nedenlerden dolayı iple kulak estetiği uygulamıyor bunun yerine kulak probleminin tamamen düzeltileceği kepçe kulak ameliyatı yöntemini tercih ediyorum.

Kulak Estetiği İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Kepçe kulak ameliyatı hangi yaştan itibaren yapılabilir?

Kulağın anatomik gelişimi 6 yaşında çok büyük oranda tamamlanır, dolayısıyla kulak estetiği 6 yaşından itibaren yapılabilmektedir. Çocuklarda, küçüklerde genel anestezi altında uyutularak yapılabilirken erişkinlerde lokal anestezi ile yani uyuşturularak yapılmaktadır. Ameliyatın ileriki yaşlarda yapılmasının sonuca olumsuz bir etkisi yoktur. Heryaşda doğal bir sonuç elde edilebilir.

Kulak estetik ameliyatından sonra iz kalır mı?

Kepçe kulak ameliyatlarının kulağın ön yüzüyle bir ilgisi yoktur, dolayısıyla kimse ameliyat geçirdiğinizi anlamaz, elbette kulağın arkasında bir iz olmaktadır ancak buda kulak arkası çok iyi iyileştiği için vede gözükmediği için belli belirsiz bir iz olarak kalacaktır.

Kepçe kulak ameliyatı kulak zarına veya işitmeye etki eder mi?

Kulak estetik ameliyatı dış kulak ile ilgili yani kulağın kıkırdakları ile alakalı bir ameliyatdır, kulak zarı ise iç kulakta bulunur, dolayısıyla ne orta kulağa nede iç kulağa ve işitmeye zarar vermez.

Ameliyat sonrasında ağrı olur mu?

Kepçe kulak ameliyatından sonra bir iki gün hafif ağrılar olmaktadır, bunun haricinde yapılan baskılı pansuman ve sargı sonucu sıklıkla hastaların alın kısmında bir rahatsızlık ve ağrı olmaktadır. Bu ameliyat ağrı anlamında hayat kalitenizi etkilemez.

Kepçe Kulak ameliyatından sonra ameliyat geçirildiği belli oluyor mu?

Özellikle ödemler şişlikler geçtikten sonra, kulaklarınız tamamen doğal görünüme kavuşacaktır, erken dönemde elbette şişliklerin etkisi belli olur ancak 1 hafta sonra şilşer inmeye başlar, 1 ay sonra kimse kulak ameliyatı geçirdiğinizi anlamayacaktır.

Dikişler ne zaman alınır?

Kepçe kulak ameliyatında eriyen dikişler kullanıldığından dikiş almaya gerek olmaz, 1 haftadan itibaren erimeye başlar ve yaklaşık 2-3 haftada tamamen ortadan kalkar.

Ameliyattan sonra ne zaman banyo yapılabilir?

Kulak ameliyatından 1 hafta sonra banyo duş yapılabilmektedir. İlk banyolar ılık suyla ve kısa süreli olmalıdır. Kulağa çok çekiştirerek yapılmamalıdır. 15 günden sonra daha rahat bir şekilde banyo yapabilirsiniz.

Saç bandını ne kadar süre takacağım?

Özellikle kalıcı dikişlerle kulak şekillendirildiği zaman, iyileşme dönemi boyunca ve uzun süreli (1 ay) kadar saç bandı takılması önerilirken, uyguladığım teknikte 1 hafta kadar takılması yeterli olmaktadır. Çünkü bu yöntemde kulakta herhangi bir gerginlik olmamaktadır, ancak geceleri kulakları korumak ve bükülmeyi engellemek amacıyla 1 ay süre ile band takılabilir.

Kepçe Kulak Ameliyatı Fiyatları Neye Göre Değişir?

Kepçe kulak ameliyatı 2019 fiyatları, kepçe kulak deformitesinin tek ya da çift taraflı olmasına göre, beraberinde ek sorunlar olup olmamasına, kulak memesi problemi varlığına, anestezi şekline göre değişmektedir.

Erişkin bir hastada lokal anestezi ile kulak ameliyatı yapılırken çocuk bir hastada genel anestezi gerekmektedir. Buda kepçe kulak ameliyatı fiyatlarını etkileyen faktörlerdendir.

Kepçe kulak fiyat bilgisi için kliniğimizi arayabilir, yandaki formu doldurabilirsiniz.

Источник: http://www.miaplastestetik.com/kepce-kulak-ameliyati-fiyatlari.php

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть