Kimler romatoid artrit için risk taşır ve çocuklara geçer mi?

içerik

Romatoid Artrit

Kimler romatoid artrit için risk taşır ve çocuklara geçer mi?

Artritin kelime anlamı, eklem iltihabı demektir.

Romatoid artrit, küçük eklemlerin (el eklemleri, el bileği ve ayak eklemleri) ve dirseklerin öncelikle tutulduğu, kronik (6 haftadan uzun süreli) seyir gösteren ve tuttuğu eklemde hasara neden olan; bir çok organ ve sistemi de tutabilen otoimmün bir iltihabi eklem hastalığıdır.

Tuttuğu eklemde hasar oluşturarak sakatlığa neden olur. Romatoid artrit, yaygın bir hastalık olup, her yüz kişiden birinde, hayatının bir döneminde görülür. Her yaşta gelişebilir, fakat çoğunlukla 40-60 yaşlarında başlar. Kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazladır.

Eklem Nedir?

Eklem vücudumuzda iki kemik ucunun birleştiği noktalara verilen addır. Eklemler vücudumuzun çeşitli bölgelerinin hareket ve esnekliğini sağlar. Ancak az sayıda hareketsiz eklemler de vardır. Kemiğin hareketi, tendonlarla kemiğe bağlanan kas yardımıyla sağlanır.

Eklemi oluşturan kemik uç noktaları, kıkırdak (kartilaj)’la kaplıdır. Eklem yüzeyi sinovyum denilen bir zarla ve dıştan da eklem kapsülüyle sarılır. Eklemin içinde sinovyal sıvı adı verilen, sürtünmeyi önleyen bir tür yağlayıcı eklem sıvısı bulunur. Eklemin etrafında kas ve bağlar bulunur.

Eklem kapsülü, bağlar ve kaslar, eklemi destekleyerek stabilize eder.

Eklem Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Eklemin yapısını oluşturan tendonların iltihabı, eklem zarının iltihabı, eklem aralığının daralması ve aşınmalar, eklemin stabilizasyon bozukluğu, ekleme yakın yerleşimli eritema nodozum (ağrılı, kızarık, şiş nodüller) dahil bir çok nedenle eklem ağrısı oluşabilir.

Romatoid Artritin Nedenleri Nelerdir?

İmmün (bağışıklık) sistem; bakteri, virüs veya vücudumuza girebilecek her türlü yabancı maddelere (antijenlere) karşı bizi koruyan ve onlara karşı savaş veren bir sistemdir.

Otoimmun hastalıklarda ise, bağışıklık sistemi aynı zamanda kişinin kendi bazı vücut dokularına karşı, bağışık serum (antikor) üreterek savaş açar. Bu bazen tiroid, karaciğer gibi belli bir organa yönelik olabileceği gibi, bazen de organa özgü olmayıp sistemik olabilir.

İşte romatoid artrit, sistemik bir otoimmün bağ dokusu hastalıklarından biridir. Bağışıklık sistemindeki bu sapkınlığa, neyin neden olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak kişinin genetik yapısı ve çevresel faktörler (sigara ve geçirilen bazı enfeksiyonlar) buna neden olabilir.

Eklem ve çevresinde gelişen iltihap, zamanla eklemde (kıkırdak, kemik ve bağlarda) hasara neden olur.

Romatoid Artrit Hangi Eklemleri Tutar?

El ve ayak parmaklarının küçük eklemleri (en uçtaki eklemler hariç), el bileği ve ayak bileği en fazla, diz ve dirsekler ikinci, kalça, omuz ve boyun daha az sıklıkta etkilenen eklemlerdir. Romatoid artrit; sakro-iliak eklem, bel ve sırt omurgaları, el ve ayakta en uçta yer alan eklemleri tutmaz.

Romatoid Artritin Belirtileri Nelerdir?

Ekleme ait belirtiler: Tutulan eklemlerde ağrı, şişlik, eklem üzerinde sıcaklık artışı ve harekette kısıtlılık olur. Sabahları veya istirahatle o eklemlerde en az bir saat süren katılık (tutukluk hissi) vardır.

Eklem dışı belirtiler: Halsizlik, hafif ateş ve kilo kaybı olabilir. Anemi ve yorgunluk sıktır. Dörtte bir hastada, dirsekte, el üstünde veya vücudun farklı bölgelerinde; ağrısız yumrular (nodüller) olabilir. Tendinit (tendon iltihabi) olabilir. Çünkü, eklem yüzeyi gibi tendonlar (bağlar) da sinovyum denilen zarla kaplıdır.

Tendonlar arasında seyreden sinirlerin, iltihabi doku nedeniyle sıkışmasıyla; tuzak nöropatileri gelişebilir. El bileği eklemi tutulduğunda, elin ilk üç parmağında ve 4. parmağın iç yüzeyinde uyuşma ve karıncalanma (median sinir sıkışması ile karpal tünel sendromu) olur. Genellikle dirsek eklemindeki artritlerde ise 5. parmak ve 4.

parmak dış yüzeyinde uyuşma ve karıncalanma (ulnar sinir sıkışması ve kübital tünel sendromu) olur. Ayak bileği eklemi tutulduğunda (posterior tibial sinir sıkışması ile tarsal tünel sendromu) ayak bileği iç kısmından ayak parmaklarına doğru uyuşma ve karıncalanmalar gelişebilir.

Romatoid artritli hastaların çok daha azında iltihap akciğer, kalp, kan damarları veya göz gibi diğer organları tutabilir. O zaman çok daha çeşitli şikayetlere ve ciddi problemlere neden olabilir.

Romatoid Artrit Nasıl Gelişir Ve İlerler?

Genellikle haftalar, bazen aylar içinde özellikle el, bazen ayak küçük eklemleri, el bileğinde ağrı, şişlik ve sabahları bir saatten uzun süren katılık yakınmalarıyla başlar. Önceleri bu bir süre olup geçerken sonra devamlı hal almaya başlar.

Diz, dirsek, omuz, ayak bileği gibi büyük eklemlerde de benzer yakınmalar oluşabilir. Daha az görülmekle birlikte, hızlı ve gürültülü bir başlangıçla bir hafta içinde birçok eklemde veya tek büyük eklemde yakınmalar başlayabilir.

Bazen de palindromik romatizma denilen saatler ile birkaç gün içinde oluşup-geçen artritlerle başlayabilir.

Ağrı dışında kas ağrıları, halsizlik, yorgunluk, anemi, kilo kaybı ve bazen hafif de olsa ateş yakınmaları olur.

Romatoid artritin şiddeti, kişiden kişiye değişir. Kronik bir hastalıktır. Uzun yıllar sürer; bazen bir ömür boyu devam eder. Hastalık alevlenmeler ve remisyonlarla (sakinlikle) seyreder. Alevlenmenin çoğunlukla bir nedeni veya tetikleyicisi yoktur; ancak bazen mevsim dönümleri, stres, enfeksiyon gibi nedenler tetikleyebilir.

Tedavi edilmediğinde, her bir alevlenmeyle, eklemde hasar gelişir. İltihaba bağlı önce kıkırdak sonra altındaki kemikte hasar gelişir. Bu hasarın gelişme süresi ve şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterir.

Sonuçta, eklemde hareket açıklığında kısıtlılıkla giden sakatlığa neden olur. Özellikle el eklemlerinde tutma, kavrama gibi hareketler gerçekleştirilemez (kuğu boynu, düğme iliği görünümleri, kas atrofisi gibi).

Bu sakatlıklar genellikle hastalığın ilk iki yılında geliştiğinden; hastalığın erken dönemde tanınması ve kontrol altına alınması çok önemlidir.

Romatoid Artrit Nasıl Teşhis Edilir?

Özellikle el eklemleri gibi küçük eklemlerde 6 hafta ve üzerinde şişlik ve ağrının olması, romatoid artrit tanısını kolaylaştırırken, daha kısa süreli veya tek eklem tutulumu veya büyük eklem tutulumlarında tanı koymak zordur.

Bu nedenle bir süre artrit seyrinin, doktor tarafından ağrı ve inflamasyon giderici ilaçlar altında gözlenmesi gerekebilir.

Kan testleri olarak; tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, CRP (C-reaktif protein-inflamasyon belirteci), ESR (eritrosit çökme hızı-inflamasyon belirteci), RF (romatoid faktör-klinik bulgu varlığında romatoid artrit tanısını destekleyebilen bir otoantikor) ve ACPA (anti-sitrüline peptit antikor-romatoid artrit tanısını daha kuvvetle düşündüren test) yapılır. Akciğer grafisi ve tutulan eklemlerin direkt filmleri çekilebilir. Ancak erken dönemde direkt eklem grafilerinde tanımlayıcı bulgu yoktur. Yıllar sonra (eklem aralıklarında daralmalar, kemikte küçük yenikler) oluşur. Bu nedenle doktorunuz gerekli görürse eklem ultrasonografisi veya ilaçlı manyetik görüntüleme isteyebilir. Akciğer tutulumundan şüphelenilirse, ince kesitli akciğer tomografisi istenebilir. Göz, kalp gibi tutulumlar varsa, ileri değerlendirmeler yapılarak tedavi planlanır.

Romatoid faktör; hastalığın tanısı sırasında hastaların ancak yarısında pozitif iken, 5-10 yıl sonra yüzde sekseninde pozitifleşir. Romatoid faktör, sağlıklı insanlarda da (%5-15) bulunabilir. Bazı kronik enfeksiyonlardan sonra (tüberküloz, subakut bakteriyel endokardit, hepatit C enfeksiyonu gibi), organa özgü veya sistemik diğer otoimmün hastalıklarda da pozitif olabilir.

ACPA (eski adıyla anti-CCP); romatoid artrit tanısında RF’den daha spesifik fakat tanı için yeterli değildir, mutlaka eklem bulguları da olmalıdır.

Bazı diğer ilişkili hastalıklar ve olası komplikasyonlar:

Romatoid artritli kişiler, normalden daha fazla bazı hastalıkların gelişme riskini taşırlar.

Bunlar; hızlanmış ateroskleroza bağlı kardiyovasküler hastalıklar (koroner kalp hastalığı, miyokard infarktüsü, inme), anemi (kronik hastalık anemisi), enfeksiyonlar (eklem enfesiyonu veya eklem dışı enfeksiyonlar), osteoporoz, göz kuruluğu, göz iltihabi (episklerit) gibi. Ancak hastalığın kontrol altına alınması ve koruyucu tedavi ile bunlara yatkınlık da sağlıklı kişilerden farksız olur.

Diğer Komplikasyonlar:

 • Tuzak nöropatileri; karpal, kübital ve tarsal tünel sendromları (yukarıda açıklanmıştır),
 • Tendon kopmaları (özellikle parmakların gerisinde),
 • Servikal miyopati; uzun hastalık süreli romatoid artritli hastalarda, nadir ancak ciddi bir komplikasyondur. En üstte yer alan omurga ekleminin kaymasına bağlı, spinal kordun baskılanmasıdır. Cerrahi olarak acilen sabitlenmesi gerekir.

Erken Tanı Ve Tedavinin Önemi Nedir?

Romatoid artrit, tuttuğu eklemlerde kalıcı hasarlara neden olur. Hastalığa bağlı sakatlığın önlenmesi için erken tanı ve bu dönemde hastalığı modifiye eden ilaçların başlanması çok önemlidir.

Romatoid Artrit İçin Tedaviler Nelerdir?

Romatoid artriti tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yoktur. Ancak tedaviler, semptomların azalması ve sakatlığın önlemesinde büyük bir fark yaratırlar. Tedavinin amaçları:

 • Eklem hasarını önlemek için mümkün olduğunca hastalık aktivitesini azaltmak.
 • Eklemlerde ağrı ve tutukluğu azaltmak.
 • Eğer varsa hastalığın diğer semptomlarını tedavi etmek.
 • Hastalıkla ilişkili kardiyovasküler hastalık ve osteoporoz gibi risklerin gelişimini önlemektir.
 • Hastalarda ağrı ve inflamasyonu azaltmak için erken dönemde nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlardan (naproksen, diklofenak, indometazin gibi) ve düşük doz kortikosteroidden (5-10mg/gün) faydalanılır. Genellikle bunların yan etkileri açısından mide koruyucu bir ilaç tedaviye eklenir. Bu tedaviler, hastalığı modifiye edici ilaçların etkisi ortaya çıkınca kesilir; bazen hastalık alevlenmelerinde kısa süreli kullanılabilir.
 • Hastalık aktivitesini azaltmak ve eklem hasarını önlemek için; romatoid artrit tanısı konar konmaz, hastalığı modifiye edici (hastalık seyrini değiştiren) romatizma ilaçlarının başlanması gerekir. Bu ilaçlar; metotreksat, sulfasalazin, leflunamid ve hidroksiklorakin’dir. Geçmişte altın tuzları, romatoid artritin tedavisinde başarıyla kullanılmasına rağmen, bugün pahalı olması ve yan etkileri nedeniyle kullanımları oldukça sınırlıdır. Bazı Avrupa ülkelerinde halen kullanılmaktadır. Bu tedaviler içinde metotreksat, altın standardında bir tedavi ajanı olup, hasta tolere ettiği sürece mutlaka tedavide yer alır. Diğer ilaçlar genellikle ona ilave edilerek ikili ve üçlü tedaviler içinde kullanılır. Metotreksat hiç tolere edilemezse, leflunamid yerini alabilir. Metotreksat, folik asit eksikliğine neden olduğundan, mutlaka tedavi sırasında eş değer dozda folik asit takviye edilmelidir. Tedavi öncesi ve tedavi sırasında (ilk üç ay-ayda bir, sonra her üç ayda bir) tam kan sayımı, CRP, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri takip edilmelidir. Bu tedavilerin kombine kullanımlarına rağmen (3-6 ay), hastalık aktivitesi devam ediyor veya hastaya ait nedenlerden dolayı kullanamazsa (yan etki gelişimi, kişinin yandaş bazı başka hastalığının bulunması gibi); biyolojik tedaviler başlanabilir.
 • Romatoid artritte kullanılan biyolojik tedaviler de genellikle metotreksatla kombine edilmektedir. Biyolojik tedaviler: Tümör nekroze edici faktör (TNF) alfaya karşı olanlar-infliximab (Remicade), etanercept (Enbrel), adalimumab (Humira), certolizumab pegol (Cimzia), golimumab (Simponi); interlökin-6’ya karşı olan-tocilizumab; anti-CTLA4-ko-stimülatör blokajı-abatacept; B-lenfosit azaltıcı tedavi-rituximab ve interlökin-1’e karşı-anakinra (Kineret)ve canacunimab (İlaris). Biyolojik tedavilerin kullanımı sırasında; özellikle anti-TNF tedavi öncesi ve sonrasında, tüberküloz reaktivasyonu açısından hastalar değerlendirilmelidir. Demiyelizan hastalık, ileri kalp yetmezliği, gebelik, ilaç reaksiyonu, hepatit B-C enfeksiyonu, kanser varlığı gibi durumların olup olmadığı, tedavi öncesi araştırılmalıdır.
 • Diğer tedaviler; siklosporin, azatiyoprin, siklofosfamid, penisillamin, mikofenolat mofetil gibi ilaçlar; kullanımları sınırlı olup, ancak ciddi sistemik bulguların varlığında kullanılabilecek diğer tedavi ajanlarıdır.
 • Tüm bu tedaviler altında romatoid artrit hastalarının enfeksiyonlara artmış yatkınlığı söz konusudur. Bu nedenle korunulabilir hastalıklar için, mutlaka aşılama yapılmalıdır. Eğer bağışıklığı yoksa hepatit B ve A aşısı, her yıl grip aşısı ve pnömökok aşılarının (5 yılda bir veya uzun etkili olan-ömür boyu etkili olan) yapılması önerilir.
 • Hastayı mümkün olduğunca aktif tutmak gerekir. Düzenli egzersizlerle hem eklem açıklığının korunması, hem de kas gücü korunmalıdır. Yüzme iyi bir egzersizdir. Bir fizyoterapist eşliğinde, kendi kendine yapabileceği egzersizler öğrenilmeli ve hasta bağımsız olarak yapabilmelidir.
 • Çok ileri deformiteleri gelişmiş bazı olgularda düzeltici ameliyatlar; ortopedi (kalça ve diz protezleri gibi) ve el cerrahisi tarafından yapılabilir.
 • Hastalara uzun sureli (yıllarca devam edecek, belki de bir ömür boyu) bir hastalığı olduğu anlatılmalıdır. Bu nedenle hastanın eğitimi çok önemlidir. Kişi, hastalığını ne kadar iyi tanırsa, kaygıları da bir o kadar azalacak ve onunla baş etmeyi, birlikte yaşamayı öğrenecektir.
 • Romatoid artritli hastalar! Yapacağınız çok şey var. Hayattan kopmayın. Hastalığınızla ilgili internet ortamında araştırma yaparken, bilgi kirliliğine veya gereksiz korkulara kapılmayın. Hastalığınızla ilgili oluşturulmuş destek gruplarına ulaşarak, aynı hastalığa sahip kişilerle tanışın ve onların hikayelerini, duygularını ve baş etme yollarını öğrenin ve sizinkileri paylaşın. Hastalığınızla barışık olun ve onunla yaşamayı öğrenin. Sizinle aynı hastalığa sahip milyonlarca insan olduğunu unutmayın.

(Prof. Dr. Nuran Türkçapar; Güncelleme Aralık-2015)

Источник: //www.romatizmahastaliklari.com/tr/icerik/5/romatoid-artrit

Romatoid Artrit Hakkında Merak Edilenler

Kimler romatoid artrit için risk taşır ve çocuklara geçer mi?

Romatoid artrit, sebebi bilinmeyen, genetik olarak yatkın bireylerde çeşitli çevresel faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkan başta eklemler olmak üzere vücutta birçok organ ve yapıyı da tutabilen bir hastalıktır.

Romatoid Artritin Tarihçesi

Tüm dünyada ve tüm ırklarda görülebilen bir hastalıktır. Ancak Avrupa ve ülkemizde bu hastalığa 15. yüzyıl sonrasında rastlanmaya başlanmıştır. Hastalık ile ilk bilgilere, Boticelli, Da Vinci gibi klasik dönem ressamlarının tablolarında rastlanmaktadır. Bu da 1500’lü yılların başlarına; Amerika’nın keşfedildiği yıllara denk gelmektedir.

O döneme kadar Avrupa’da RA çok rastlanan bir hastalık değilken Amerika’nın keşfiyle tütünün Avrupa’ya getirilmesi ya da bazı enfeksiyonların Amerika’dan Avrupa’ya taşınmasıyla bu hastalığın genetik olarak yatkın kişilerde tetiklendiği ileri sürülmüştür.

Sanayileşmiş ülkelerde hastalık daha ağır seyrettiği için sanayileşmenin de bu hastalığının oluşumunda rolü olabileceği iddia edilmiştir.

Romatoid Artrit Kimlerde Görülür?

16 yaşından sonra her yaşta olmakla birlikte en sık 30‐50 yaşları arasında görülür. Kadınlarda erkeklere oranla 2‐3 kat daha sık görülse de ileri yaşlarda bu oranın eşitlendiği bildirilmiştir.

Romatoid Artrit Görülme Sıklığı Nedir?

Değişik halklarda görülme sıklığı %0.5 ile %1 arasında değişir. Yıllık yeni olgu olasılığının yaklaşık 10 bin kişi başına 3 kişi olarak değiştiği bildirilmiştir. Ülkemizde de benzer sıklıkta 1000 erişkinin 5’inde görüldüğü düşünülürse ve şu anda 40 milyon erişkin olduğunu varsayarsak; en az 200 bin RA olgusu var ve bu sayıya her yıl 12 bin yeni olgu dâhil olmaktadır diyebiliriz.

Romatoid Artrit Oluşumunda Genetik Faktörler Rol Oynar mı?

RA’da genetik bir etki olduğu kabul edilmektedir. Seropozitif hastaların birinci derece yakınlarında RA beklenenden dört kat daha fazla görülür. Tek yumurta ikizlerinde %12‐15, çift yumurta ikizlerinde %2‐5 görülme riski vardır. Genetik faktörlerin 6. kromozomda bulunan HLA sistemi genlerine bağlı olduğu ve bir tek genetik bozukluktan çok birkaç genin RA’yı etkilediği düşünülmektedir.

Romatoid Artrit’in Belirtileri Nelerdir?

Tipik olguda elin PIP, MCP denilen parmakların orta kısmındaki ve el kemikleri ile parmakların yaptığı eklemlerde, el bilekleri, dirseklerde ağrı, şişme, el parmaklarında sabahları uyandığında olan, ellerini kullanmada zorluk şeklinde tutukluk ve ağrı gelişir. Potansiyel olarak tüm eklemleri etkileyebilir. Ancak sıklıkla el eklemleri, dirsekler, ayak eklemleri, ayak bilekleri, diz, çene eklemini ve daha az olarak boyun eklemini tutar.

Eklemlerde Görülen Ağrı ve Tutukluk Dışında Başka Belirtileri Var mıdır?

Eklem dışında birçok organ ve yapıyı tutabilir. Eklem bulguları ortaya çıkmadan önce yorgunluk, kilo kaybı gibi nonspesifik bulgular görülebilir. Eklem dışında en sık göz belirtileri olur. Kuru göz (Keratokonjunktivitis sikka) Romatoid Artritte en sık görülen göz bulgusudur.

Bunun dışında özellikle sklerit ve episklerit görülmektedir. Gözün beyaz kısmının aşınıp delinmesi ve göz sıvısının akması ile karakterize Skleromalazi perforans ise RA’nın nadir görülen önemli göz komplikasyonlarından biridir. Nodüller en sık dirsek ve el parmaklarının etrafında oluşur.

Ağrısız olur ve genelde ağır seyirli olgularda saptanır. Akciğer zarında tutulum yaparak su toplanmasına; akciğerin kendisinde tutulum yaparak zamanla artan nefes darlığına yol açabilir. Böbreklerin tutulması sık görülmese de böbreğin sağlam olması önemlidir.

Çünkü hastalığın tedavisinde bazı ilaçların kullanılabilmesi için böbrekler ve karaciğer hatta akciğerler sağlam olmalıdır.

Romatoid Artrit Olan Kadın Hastanın Gebeliğinde Sakınca Var mıdır?

RA’nın kendisi değil; tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar fertiliteyi etkiler. Romatoid Artrit hastası doktoruna danışarak ve bazı ilaçları uygun zamanda keserek gebe kalabilir.

Öte yandan hamilelikte RA’lı hastalarda % 75’e varan oranda iyileşme ve hastalık belirtilerinin sönmesi görülür. Hamilelik sonrası ise olguların % 80‐90’ında hastalık alevlenir.

Ayrıca erken yaşta gebelik ve gebelik engelleyici ilaçların kullanımının hastalığın ortaya çıkışını geciktirdiği veya hastalığın şiddetini azalttığı gösterilmiştir.

Romatoid Artrit Oluşumunda Başka Hormonların Etkisi Var mıdır?

Ra’lı hastalarda hipotalamus‐hipofiz‐adrenal aks fonksiyonu bozulmuştur. Bu hastalarda metabolizmadaki sirkadyen değişiklikler veya gece yarısı endojen kortikosteriod salınımındaki azalma ve gece yarısı melatonin salgısının ritminin bozulması hastalığın sabah erken klinik yakınmaları ile ilişkili gibi görünmektedir.

Sigaranın Romatoid Artrit Oluşumunda Etkisi Var mıdır?

Günümüzde her üç vakadan birinin sigaradan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Eğer kişinin bu hastalığa genetik yatkınlığı varsa, sigara içmek hastalığa adeta davetiye çıkarır. Ailesinde Romatoid Artrit hastalığı olup da sigara içenlerde bu risk daha da büyür.

Diş Sorunlarının Romatoid Artrit Oluşumunda Rolü Var mıdır?

Periodontitis (PD) en sık görülen ve erişkinlerde diş kaybına yol açan ağız içi enfeksiyonlardan biridir.

 Kronik ve yavaş ilerleyen bir enfeksiyon olup diş etinde enflamasyon (dokuların travmaya, bakteri veya virüs istilalarına, ısınma, kızarma ve şişme tepkisi göstermesi) kanama, komşu kemikte kayba ve dişte zamanla çürümeye yol açar.

Gelişmiş toplumlarda bile oral hijyen %80’nin üzerinde bozuk saptanmıştır. Bu nedenle özellikle ailesinde RA olan kişilerin sigarayı bırakmaları ve diş sorunlarını acilen çözmeleri gerekir.

Romatoid Artritin Tedavisi Nasıl Yapılır?

 • İlaç tedavisinden önce hastanın yapması gerekenler;
 • Fazla kilolarınızı verin.
 • Düzenli egzersiz yapın.
 • Beslenmenize çok dikkat edin.
 • Stresten kaçının
 • Sigara içiyorsanız hemen bırakın.
 • Dişeti sorunlarınız varsa mutlaka tedavi ettirin.
 • Bu süreçte ilaçlarınızın dozu ve nelere dikkat edeceğiniz konusunda hekiminizle iletişim halinde olun.
 • En ufak bir şüphede hekiminize başvurun.

Hastalığın tedavisinde çok çeşitli ilaçlar kullanılır.

Bunların başlanması ve takibi özel bilgi birikim ve deneyim gerektirdiğinden hastaların periyodik olarak muayene ve kan testlerinin yapılması ve sürekli takibi gereklidir.

Romatoid Artritten Korunmak İçin

 • Tütün Ürünlerini Bırakın: Sigara ve diğer tütün ürünleri hastalığın oluşumundan sorumlu tutulduğu için özellikle ailesinde romatoid artrit olanların sigara içmemesi gerekir. Ankilozan spondilit olgularında da sigara içilmesi daha ağır hastalık tablosuna yol açabilir. Osteoartrit için sigara içmenin koruyucu olduğu iddia edilmişse de günümüzde bunun aksine kanıtlar daha fazladır. Sigara içilmesi sadece kanser ya da bronşit oluşumuna değil aynı zamanda romatizma oluşumuna da yol açabilir.
 • Diş Eti İltihapları: Diş eti iltihapları da romatoid artrit oluşumundan sorumlu olabileceğinden diş sorunlarının en kısa sürede tedavi edilmesi gerekir.
 • Egzersiz: Düzenli egzersiz yapılması genel sağlık için olduğu kadar eklem sağlığı içinde zorunludur. Tempolu yürüyüş, yüzme gibi sporlar kemik, eklem ve kas sağlığı için oldukça önemlidir.
 • Beslenme: Genel sağlık kuralları dahilinde davranılarak sağlıklı ve dengeli beslenmek gereklidir. Sık balık (Som, Uskumru, Ton, Sardalya, Lüfer, Morina, Ringa balığı gibi) yemek A vitamini ve Omega 3 türü maddeleri almanızı sağlar ki, bunlar hem trigliseridleri düşürür hem de romatoid artriti baskılayabilmektedir. Genel olarak yeterince sebze, meyve ve tahıl tüketmek gereklidir.

Источник: //hisarhospital.com/romatoid-artrit-hakkinda-merak-edilenler/

Romatoid Artrit Nedir ? Sebepleri , Belirtileri Ve Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Kimler romatoid artrit için risk taşır ve çocuklara geçer mi?

Romatoid Artrit genellikle el ve ayaklar gibi küçük eklemlerden başlayan, özellikle parmakların dip ve orta eklemlerini tutan, sinsi gelişim gösteren romatizmal bir hastalıktır.

Yangılı romatizmal hastalıkların en tanınmışı ve önemlisi olan Romatoid artrite yakalananların yaklaşık yüzde 70’i kadınlardır. Çoğunlukla 20-45 yaslar arasında ortaya çıkarsa da, her yaşta görülebilir. Yeryüzünde hemen hemen eşit dağımlım gösterir.

İnsanların yüzde 0,5 ile yüzde 1’i Romatoid artrite yakalanmaktadır.

Hastalığın Sebepleri Nelerdir ?

Kesin oluş sebebini bugün bile tam bilmiyoruz. Kalıtım, nedeni bilinmeyen bir enfeksiyon, hormonal veya beslenme bozuklukları, nem ve soğuk hava virüsler üstünde durulmaktaktadır. Günümüzde en geçerli varsayım, romatoid artritin vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine karşı savaş açıp, bu hücreleri yok etmesi sebeplerden biri olarak görülmektedir.

Bağışıklık sistemi yani savunma sistemi düzgün çalıştığında vücut savunması  bakteri, virüs ve diğer yabancı hücrelere karşı savaşın Romatoid artritde bağışıklık sistemi düzgün çalışmaz ve vücut kendi eklemleri ve diğer organlarına saldırır.

Romatoid artritde iltihap hücreleri (beyaz kan  hücreleri yani  akyuvarlar) kandan eklem dokularına doğru hareket eder ve eklemlere saldırırlar. Eklem sıvısı artar ve eklemde sişlik meydana gelir.

Eklem dokusundaki iltihap hücreleri eklemi etkileyip hasara neden olur.

Hastalığın Bulguları Nelerdir ?

Romatoid artritin belirtileri bugün oldukça iyi bilinmektedir. Ancak, romatizmal hastalıkların birçoğu, romatoid artrite benzer belirtiler verdiklerinden ve romatoid artrit de çok değişik görünümlerde ortaya çıkabildiğinden, tanıda büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

• Yaygın kas agnları, halsizlik, iştahsızlık, yorgunluk gibi genel belirtiler.

• Özellikle el parmaklarında üşüme ve uyuşukluk.

• Çok terleme

• Sabah yataktan kalkıldığında elleri açmakta güçlük (sabah sertliği), ağrı.

• Parmakların orta ve dip eklemlerinde şişme, ağrı Çoğunlukla her iki elde ayni eklemler tutulur, yani tutulma simetriktir.

Bunlar başlangıç belirtileridir. Bu arada vücut ısısı yükselebilir. Belirtiler önceleri geçiciyken, sonraları daha uzun süre kalırlar. Eklemlerindeki  şişlikler meydana çıkıp yeniden kaybolabilirler. Sabah sertliği önceleri yarım saat sürerken ve sabah işlerinin yapılmasından sonra kaybolurken, sonraları süre 1-2 saate çıkabilir.

Hastalık ataklar biçiminde gelişir. Her yeni atakta, daha çok eklem hastalığa yakalanır. Önceleri hastaların yakınmaları yalnız el eklemlerinde iken sonraları el bileklerinde de ağrı, şişme ve hareket güçlüğü ortaya çıkar. Ayak parmakları, ayak bileği, diz, dirsek, omuz eklemleri de hastalanır.

Eklemlerin hastalığa yakalanmaları kesin bir sıra izlemediği gibi, eklemlerdeki hastalık belirtilerinin şiddeti de değişiktir. Kalça ve çene eklemleri en geç yakalanırlar. Eklemlerde, değişik oranda biçim bozuklukları oluşur. Hastalık, genellikle sinsi ve yavaş bir gelişim gösterir.

Bazen çok hafif başlangıç belirtilerinden ileri gitmez ve o noktada durur, bazen de hastalığın herhangi bir döneminde duraklama olabilir.

Hastalık ilk değişiklikleri sinovyal zarda yapar. Yangı olayı, sinovyal zardan kıkırdağa, oradan da eklem kemiklerine geçer. Eklem kıkırdağı tümüyle yıkıma uğrayarak kaybolabilir.

Kıkırdak altındaki kemikler de yıkımdan payını alır ve yer yer yenikler oluşur. Ataklar yinelendikçe, bu yıkımlar da artar.

Kıkırdağın kaybolmasından sonra birbirine değen kemikler yangının etkisiyle birbirine yapışır ve kaynarlar (ankiloz), yani eklem eklem olmaktan çıkar.

Hastalığın Tanısı Nasıl Konulur ?

Romatoid artritte en tipik laboratuar bulgusu, hemen hemen her hastada sedimentasyonun hızlanmış olmasıdır. Sedimentasyon, romatoid artrite özgü bir bulgu değilse de röntgen bulguları ve klinik belirtilerle birlikte olduğunda önem taşır. Ayrıca, hastalığın hangi döneminde olduğunu ve gidiş hızını izlemede günümüzde en yararlı yöntemdir.

Romatoid faktör, hastaların yaklaşık yüzde 70’inde saptanabilir hastalığa özgü bir bulgudur. Ancak, tanı ve ayrıcı tanı dışında ne hastalığın ne de hastanın izlenmesinde büyük bir önemi yoktur.

Gerek hastalık ve gerekse ağrı nedeniyle çalışamaz duruma gelen kaslar güçlerini yitirirler incelir ve erirler. Eklem ve kasların üzerindeki deri kuru ve parlak görünüm alır. Vaktinde gerekli önlemler alınmamış ve tedavi edilmemiş hastalarda özellikle ellerde çok ağır biçim bozuklukları ortaya çıkar.

Diz, kalça ve ayak eklemleri de olaya katılırsa, hastanın hareketi büyük oranda engellenir ve yürümede de güçlük çeker. Özellikle kalça ve diz tutulmaları büyük sorunlar getirir, hastanın yaşamını  zorlaştırır.

Bu nedenle daha başlangıçta, eklemlerin hareketlerinin korunması için tüm önlemler alınmalı ve gerekli önem verilmelidir.

Hasta, doktorunun öğütlerini kesinlikle tutmalı, özellikle de bu eklemlerini hareketsiz bırakmamalıdır.

Vücudun her yerinde, ancak çoğunlukla eklemlerin çevrelerinde, özellikle dirsek eklemlerinin üst arka yüzünde deri altında, darı tanesinden yumurta büyüklüğüne kadar değişen irilikte olup, hastaya pek zarar vermezler.

Romatoid artritte, eklem dışında başka organların hastalığa tutulması çok seyrektir ve o da, geç dönemlerde olur.

Hastaların sandıkları gibi kalp, romatoid artritte ya hiç hastalığa tutulmaz, tutulursa da hastalığın geç döneminde ve ağır gidiş gösteren iyi tedavi edilmemiş olanlarda görülebilir.

Hastalığın Tedavisi Nasıl Yapılır ?

ilaç tedavisi:

Romatoid artritte ve hatta özel türlerinde kullanılan ilaçlar üç ana grupta toplanabilir:

Temel ya da uzun sürede etkili ilaçlar: Bunların en önemlileri altın tuzları,                   D-Penicilamin, bazı sıtma ilaçları (klorokin) ve bazı immünsupressiflerdir. Bu ilaçların hastalığı oluşturan esas nedene etkili olduğu kabul edilmektedir.

Ancak, ilk üçünden kesin sonuç alınıp alınmadığının anlaşılabilmesi için en az 6 ay kullanılmaları gerekir. Bir iki haftalık tedaviyle karar verilemez. Bu ilaçların kullanımında, hastanın hekime güvendiği kadar hekim de hastasına güvenmelidir.

Düzenli kontrole gelmeyen ve kendisine açıklanan yan etkileri hemen bildirmeyen hastalarda, bu ilaçlarla tedaviye devam edilemez.

• Belirtilere yönelik ilaçlar (steroid olmayan antiromatizmal ilaçlar): Ana maddeleri indometazin, diclofenac, iboprufen, proxicam ve benzerleri ilaçların etkisi yangı yani ağrı, eklem tutukluğu ve şişlik gibi belirtilere yöneliktir.

• Kortizon: Dikkatli kontrol ve doz düzenlemesiyle, sıkı hasta-hekim ilişkisi koşuluyla hiç çekinmeden kullanılabilir.

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon :

Rehabilitasyon, yani hastanın mevcut gücüyle günlük işlerini ya da esas işini  yapabilmesi, çevresindeki gereçleri kullanabilmesi için gerekli eğitimi alması , sakatlıkları en aza indirebilmek üzere önlemler alınmasıdır. Rehabilitasyona hastalığın başlamasıyla birlikte başlanır. Fizik tedavi ve kaplıca uygulamaları, akut dönemin geçmesi yani sedimantasyonun gerilemesi ve ağrıların azalmasından sonra başlar.

Cerrahi Tedavi :

Bazı özel yöntemlerle günümüzde başarılı  sonuçlar alınabiliyor. Bu cerrahi girişimler üçe ayrılır:

• Koruyucu ve tedavi edici yöntemler. Burada yapılan iş, eklemin yargılanarak hastalanmış sinovya zarını çıkarmaktır.

• Yıkıma uğramış eklem kemiklerinden bazı parçaların çıkarılarak ekleme olabildiği oranda işlevlik kazandırma amacı güdülür ya da artık iş göremez hale gelen eklem, hastanın şikayetlerini azaltmak için dondurulabilir.

• Hasta eklemi yapay eklemle değiştirmek ki artrozlarda çok başarılı sonuçlar verebilen bu yöntemin romatoid artritte aynı oranda geçerli olduğu söylenemez.

Hastalıktan Nasıl Korunulur ?

Yaşamının en rahat veya en az yakınmayla sürdürebilmeniz için bazı kurallara uymak, bazı davranışlardan sakınmak ve yaşamınıza bir düzen vermek zorundasınız.

•Şikayetleriniz  azalsa da hasta olduğunuzu asla unutmayın, kendinizi yormayın. Egzersizlerinizi kesinlikle aksatmayın.

• Doktorunuzun verdiği  temel ilaçların yan etkilerini doktorunuza en kısa zamanda bildirin.

•Sert bir yatakta yatın, alçak baş yastığı  kullanın.

• Ayakların tabanını sert bir yere dayayarak ayak düşmelerini önleyin.

• Meyve sebze ve süt ürünlerini besinlerinizden eksik etmeyin.

• İnsanlardan kaçmayın , onlarla birlikte onların arasında olmaya çalışın.

Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!

Paylaş: Yazdır

Источник: //bilgicambazi.com/saglik/romatoid-artrit-nedir-sebepleri-belirtileri-tedavisi-nasil-yapilir/

Çocuklarda Romatoid Artrit

Kimler romatoid artrit için risk taşır ve çocuklara geçer mi?

Çocuklarda belirli yaşlar arasında bazı sebeplere bağlı olarak romatoid artrit hastalığı ortaya çıkar. Romatoid artrit hastalığında dizler, ayak ya da el bileği, kızarıklık, eklem yüzeyinde meydana gelen değişim ve aynı zamanda çenede şişme şeklinde meydana gelir.

Kalıcı özelliğe sahip ve eklem iltihabı şeklinde ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Her hastada farklı bir şekilde ortaya çıktığı için ilk başta teşhis koymak zordur.

Hatta genelde farklı hastalıklarla karıştırılarak, hastalara farklı bir tedavi uygulanır. Romatoid artrit hastalığında birinci derecede önemli olan nokta, hastalığın teşhisini koymak.

Eğer çocuğunuzun eklem ağrısı gibi bir şikayeti varsa, hastalığın kesin teşhisini koyabilmek için bazı kriterlerin bilinmesi gerekir. Bu kriterler ise,

 • Eklem ağrısı olan çocuğun 16 yaşından küçük olması lazım.
 • Çocukta 6 haftadan daha uzun bir süre, eklem yerlerinde meydana gelen ağrı, kızarıklık, ısı farklı, iltihap ve hareket sınırlaması gibi belirtilerin olması gerekir.
 • Hastalıkta ortaya çıkan diğer artrit sebeplerin elenmesi gerekir.

Çocuklarda belirli bir yaşın altında ortaya çıkan romatoid artrit, otoimmün bir hastalıktır. Yani insan vücudunun koruyucu kalkanı olan bağışıklık sisteminde sağlıklı bir dokuya zarar vermesiyle ortaya çıkar.

Her ne kadar sebebi tam olarak bilinmese de bazı uzmanların tahminine göre romatoid artrit hastalığına bakteriyel ya da viral bazı enfeksiyonlar neden olabilir. Aynı zamanda romatoid artrit hastalığı genetik yatkınlık ya da ağır stresin olduğu ortamlarda uzun süre bulunulması gibi nedenler ilk sırada yer alır.

Bu hastalıkta, vücut kendi eklemlerde yer alan hücrelere karşı saldırıya geçer. Bunun sonucunda ise eklem yapısında yer alan kemik, bağ dokusu ve aynı zamanda kıkırdak, kemik zarının normal dokusunu kaybetmesine neden olur. Kemik zarı kendi dokusunu kaybettiği zaman eklemlerde şekil bozukluğu meydana gelir.

Eklemlerde bu hastalığa bağlı olarak şişlik ve iltihap oluşur. Eklemlerde meydana gelen şişlik ve iltihabın süresi üzün olduğu zaman eklemlerde hareket sınırlamasına neden olur.

Çocuklarda Romatoid Artrit Hastalığı Belirtileri Nedir?

Belirli bir yaşın altında olan çocuklarda çeşitli sebeplere bağlı olarak romatoid artrit hastalığı ortaya çıkar.

Bu hastalıklar eklem yerlerinde ve lenf bezlerinde şişme, eklemleri tam olarak rahat kullanamama, buna bağlı olarak hareket kısıtlamasının olması, eklem yerlerinde sıcaklığın aniden artması, karaciğer ve dalağın büyümesi, göz sorunları gibi belirtiler meydana gelir.

Eğer romatoid artrit hastalığına sahip olan çocuklarda erken teşhis koyularak, tedaviye başlanmazsa farklı alanlarda ciddi ve önemli sağlık sorunlarına neden olur. Aynı zamanda bu hastalık kronik ve ilerleyici özelliğe sahip.

Bu nedenle sadece eklem yerleri değil, diğer organlarda aynı oranda hastalıktan olumsuz bir şekilde etkilenebilir. Özellikle akciğer, göz, böbrek ve bazı durumlarda kalpte hasar olabilir. Eğer bu hastalık böbrekleri etkiler ve zarar verirse, böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Önlem alınmadığı durumda görme kaybına bile neden olabilir.

Çocuklarda Romatoid Artrit Hastalığının Tedavisi

Romatoid artrit hastalığının tedavisinde her bölümden olan doktorların tedavide bulunması gerekir. Fizik tedavi uzmanı, romatizma hastalıkları uzmanı, diş doktoru, ortopedist ve aynı zamanda göz doktoru gibi. Bu alanlarda görev yapan doktorların tedavide birlikte hareket etmesi gerekir.

Çünkü romatoid artrit sağlık sorunu tek bir bölümü kapsayan bir hastalık değildir. Çocuklarda çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan romatoid artrit hastalığının tedavisinde ilk olarak anti-romatizmal ilaçlar verilir. Bu ilaçlarla ağrının ve eklemlerde meydana gelen şikayetlerin azalması amaçlanır.

Eğer romatoid artrit hastalığı ilk aşamadaysa, verilen anti-romatizmal ilaçlar 4 ya da 6 hafta gibi bir süre içerisinde etkisini gösterir. Hastalık ilerleyeme devam ediyorsa, tedavinin ikinci basamağına vakit kaybetmeden geçilmesi gerekir. Tedavinin ikinci aşamasında ise hastalara kortizon içerikli ilaç verilir.

Romatoid artrit hastalığına sahip olan çocukların aynı zamanda dinlenmeye de ihtiyacı olur. Hastaların bu aşamada dinlenmesi gerekir. Bu nedenle hastalara her gün düzenli bir şekilde fizik tedavi uygulanır. Hastaların hareketsiz kalmaması için bu sporları düzenli olarak yapmaları gerekir. Bunun için yüzme ve bisiklet sürme oldukça uygundur.

Eğer ilaçların hastaya herhangi bir faydası olmazsa, eklemlerde meydana gelen deformasyonu düzeltmek için bazı cerrahi operasyonlar yapılabilir.

Источник: //evdesifa.com/cocuklarda-romatoid-artrit/

Romatoid Artrit Hastalarında İş Gücü Kaybı ve Rapor Alma Süreci Nasıl İlerler?

Kimler romatoid artrit için risk taşır ve çocuklara geçer mi?

Romatoid Artrit bir eklem hastalığıdır ve hastalığa yakalanan kişilerde ciddi iş gücü kayıpları görülebilmektedir. Bununla beraber gündelik aktiviteler yapılamaz duruma gelebileceği için rapor alma durumu söz konusu olabilir.

Romatoid Artrit Hastalığı

Eklem hastalıklarından olan Romatoid Artrit’in ciddi iş gücü kaybına neden olmaktadır. Ayrıca bu hastalığa sahip olan kişilerin erken emekli olduğu da bilinmektedir.

Erken emekliliğin yanı sıra hastalığın sebep olduğu pek çok sonucu beraberinde getirebilmektedir. Yapılan araştırmalarda bu rahatsızlıktan dolayı yaşam kalitesinin de ciddi anlamda düştüğü gözlemlenmiştir.

Öncelikle Romatoid Artrit hastalığında rapor oranının yüzde 40’ın altına düşmemesi gerekmektedir. Yüzde 40 ve altındaki hastaların rapor alma olasılığı çok düşüktür. Yapacağınız araştırmalarda romatizmal hastalıklarda bu oranın baz alındığını görebilirsiniz.

El, el bileği ve ayak eklemlerinde yaşanan iltihaplanmaların sonucu olarak ortaya çıkan bu hastalıklar her yaşta karşı karşıya kalabilirsiniz ancak daha çok 40 yaşı itibariyle görülebilmektedir.

Romatoid Artrit Nedenleri ve Belirtileri

Romatoid Artrit hastalığının nedenleri ve belirtilerinin de bilinmesi önemlidir. En önemli nedeni bağışıklık sistemindeki virüslerdir.

Bağışıklık sisteminde yaşanan pek çok değişimle beraber hastalık ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra eklem çevresinde gelişmekte olan iltihaplanma bir süre sonra eklemlerde hasarlara neden olabilmektedir.

Hastalığın belirtilerine baktığımızda eklem dışı ve eklem içi belirtiler olmak üzere ikiye ayrıldığını görebiliriz.

Ekleme ait belirtilerde şişlik, eklemler üzerinde sıcaklık artışları, ağrı ve 1 saat kadar süren tutukluluk hissi yaşanabilmektedir. Eklem dışı belirtilerde ise hafif kilo kaybı ve ateş görülebilir.

Yorgunluk da en çok görülen nedenlerdendir. Hastaların dörtte birinde ise el üstü ve dirseklerde ağrısız yumrular meydana gelebilmektedir.

Dokunun iltihaplı olması nedeniyle yaşanan bu durumlar için kısa sürede tedavi süreci başlatılmalıdır.

Romatoid Artrit Rapor Alma Durumu

Romatoid Artrit hastalığı için engelli raporu alınabilmektedir. Belirttiğimiz üzere bu hastalık ciddi anlamda iş gücü kaybına sebep olur. Teşhis konma sorununda da dikkatli olunması gerekir.

Hastalığın seyrine göre yapılacak müdahalelerde doktor raporu alınabilir. Bunun yanı sıra ortaya çıkabilecek diğer komplikasyonları engellemek adına doktorun uygulayacağı tedavi yöntemleri de son derece önemlidir.

Romatoid Artrit hastalığında yüzde 40 ve üzerindeki değerler rapor alabilmektedir.

Romatoid Artrit Tedavi Edilebilir mi?

Günümüzde tedavi edilebilir hastalıklardan olan Romatoid Artrit, doğru sonuçlar vermesi için kesintisiz bir süreç uygulanmaktadır.

Tedavi sadece hastaya özeldir ve bu yüzden 1-3 ay arasında sürebilir. Herhangi bir diyet türü uygulanmaz fakat hastaların ideal kilolarını kontrol etmesi önemlidir.

Bu hastalığa yakalanan kişilerin sigarayı kesinlikle bırakması ve düzenli bir yaşam plânına geçmesi önerilir.

Hastalık ağrılı bir şekilde seyrediyorsa;

 • Sorunlu olan eklemin istirahati sağlanmalı. Yani ilgili eklemi yormadığınız sürece ağrı ve sızı azalabilir.
 • Parmaklarda yaşanan ağrılarda elinizi dinlendirmelisiniz. Diz bölgesinde yaşanan şişlik ve ağrılarda ise merdiven çıkmak ya da dizi katlamak oldukça yanlış bir hareket olarak bilinmelidir.
 • Sıcaktan uzak durulmalı ve kaplıcalara girilmemelidir.
 • Sürekli hareketsiz kalmak da yanlış bir durumdur.

Ağrılı bir şekilde seyreden romatoid artrit hastalığında rapor alma şansı çok daha yüksektir. Çünkü hasta iş göremez duruma gelmiş olabilir.

Hastalık sakin bir dönemde seyrediyorsa;

 • Eklemler zorlamadan gündelik yaşama devam edilmelidir.
 • Çok fazla aktivite yapılmamalıdır.
 • El bileklerine direnç uygulanmamalıdır.
 • Bükme ve sıkma gibi aktivitelerden uzak durulmalıdır.
 • Yumuşak toprakta yürünmemelidir.

Hatalıkta sakatlık yaşanmışsa;

 • Gündelik yaşamı kolaylaştıracak işlemler yapılmalıdır.
 • Yürüme bölgelerinde ayağın takılmaması için dikkatli olunmalıdır.
 • Kaygan ve ıslak zeminlerde yürünmemelidir.
 • Tuvalette destek demirler kullanılmalıdır.

Söz konusu hastalıkta ayrıca dikkat edilmesi gerekenler bu şekildedir. Riskli durumlardan kaçınmalı ve tamamen doktorun tavsiyelerine göre hareket etmelisiniz.

Ciddi bir rahatsızlık olarak bilinen Romatoid Artrit, eklem şikâyetlerinin geçmesi durumunda da dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır. Tamamen doktor tavsiyeleriyle hareket edilmeli ve sürecin hem gece hem de gündüz takip edilmesi de son derece önemlidir.

Rapor konusunda ise yapılacak muayenelerin ardından doktorunuz ilgili süreci başlatarak size yardımcı olacaktır.

(1 votes, average: 1,00 5)
Loading…

Источник: //eklemhastasi.com/romatoid-artrit-engelli-raporu.html

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..