Kist Hidatik Hastalığı

Karaciğerde Kist Hidatiği Belirtileri ve Tedavisi

Kist Hidatik Hastalığı

Kişileri köpek ısırması, tavuk yumurtaları, inek eti, koyun eti ya da bol temiz suyla yıkanmamış olan sebze ve meyvelerde bulunan bir parazitten geçen en sık komplikasyonları arasında postoperatif enfeksiyon olmaktadır.

Karaciğer Hidatik Kisti

Hidatik kistleri, köpek dışkısı, köpek kıllarının temas etmesi, meyve ve sebzelerin bol suyla yıkanmaması ve inek etinden bulaşmaktadır. Echinococcus granulosus adı verilen tenya larvasının sebep olduğu bilinmektedir. Dünya genelinde sıklıkla görülmektedir.

Bu hastalık kişiden kişiye bulaşmaz. Hidatik kistleri karaciğerde geliştiği zamanlarda karaciğer üzerinde büyüyen sulu kistler olmaktadır. Şerit şeklinde başlar, birden fazla kist halinde görülebilir. İlk başlarda çok küçük olacağı için ve bir belirti vermeyeceğinden tespit edilmezler.

Ülkemizde “köpek kisti” olarak da bilinmektedir.

Belirtileri

Karaciğer üzerinde bulunan hidatik kist belirtileri vücut üzerinde enfekte olma süresine göre değişmektedir. Kistler berrak bir sıvı ile doludur. Genellikle bölmelerden oluşmaktadır. Belirtileri uzun yıllar sonra da çıkabilir. Ancak bazı kişilerde hiçbir belirti olmadan da uzun yıllar boyunca karaciğer üzerinde durabilir.

Karaciğer üzerinde hidatik kisti oluştuğu zaman karaciğer fonksiyonlarına bir zarar vermez. Genellikle asemptomik olması nedeniyle herhangi bir belirti vermeme nedeni karaciğerin fonksiyonlarını etkilememesidir.

Fakat karaciğeri iterek büyümeye başladığı zamanlarda diğer yorganlara da zarar vermeye başlayacağı için bir takım belirtiler görülebilir.

 • Kilo kaybı;
 • Karnın sağ tarafında ağrı;
 • Karın bölgesinde şişkinlik;
 • Anemi;
 • Yorgunluk;
 • Öksürük;
 • Sarılık (büyüyen kist tarafından yapılan basınç sonucunda safra yollarında tıkanıklık meydana gelmesi neticesinde oluşur);
 • Kötü beslenme (kişilerde büyümekte olan parazit kişilerin beslenme sırasında aldıkları vitaminin çoğunluğuna ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle de kişilerde vitamin eksikliği meydana gelir.).

Hastalığın teşhisi için doktor tarafından bir takım testleri istemesi gerekmektedir. Bunlar kan, idrar ve dışkı testleri ilk olarak istenir. Daha sonradan kistin yeri, büyüklüğü ve durumu hakkında bilgi alabilmek için ultrason, bilgisayarlı tomografi ve MR testi istenecektir.

Tedavisi

Hidatik karaciğer kistinin tipleri bulunmaktadır. Günümüzde 5 değişik farklı hidatik teşhisi konulmaktadır. Bunlar tanı konulmak için çekilecek bilgisayarlı tomografi ve MR de belirlenir.

Buna uygun olarak tedavisi uygulanacaktır. Tip1 ve Tip 2 olan hidatik karaciğer kisti için şırınga yöntemi kullanılmaktadır. Tip 2 ve Tip 3 olması durumunda cerrahi yöntem kullanılır.

Tip 5 olan ölü kistler diye adlandırılır ve tedavi gerektirmez.

Büyümekte olan hidatik kisti tedavisi için cerrahi yöntem kullanılmalıdır. Genel cerrahlar tarafından kişi ameliyat edilir. Ameliyattan 8 hafta öncesinde hastaya albendazol ve mebendazol gibi ilaçlar verilerek hidatik sıvılarının temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tedavi için cerrahi yöntem biraz riskli olmaktadır. Açık ameliyat kullanılarak yapılır. Karaciğer hidatik kisti birden fazla olması durumunda her bir kist çok dikkatli çıkartılmalıdır. Ameliyatın riskleri arasında hidatik kistin çıkartılmadan önce şerit biçiminde olduğu için kopmasıdır.

İçerisinde ki sıvının vücuda dağılır. Bu durumun ortadan kaldırmak amacıyla verilen albendezol ilaç yüksek dozda olduğu için kişinin zarar görmesi engellenmektedir. Ameliyat olanlarda tekrardan gelişir. Ameliyat süresi 2 saat ile 3 saat arasında değişiklik göstermektedir.

Cerrahi tedavi sırasında kistin diğer karaciğer dokusuna zarar vermeden ve doku boşluklarının korunarak çıkarılması gerekmektedir.

Perkütanöz Termal Ablasyon: Son yıllarda kullanılmakta olan hidatik tedavisi için geliştirilmiş olan bu yöntem ile hidatik kistin içerisinde ki germinal tabakanın boşaltılması ile gerçekleşmekte olan tedavi yöntemidir.

Minimal İnvaziv: Her kist için kullanılmamaktadır. 1mm kalınlığında olan iğneler ile girilerek hastanın kistinin tedavi etmesi hedeflenmektedir. 20 ile 30 dakika içerisinde tamamlansa da kistin yeniden aspirasyon olma riski bulunmaktadır.

Ameliyat Sonrası

Hidatik kist cerrahi yöntem kullanılarak çıkartıldığı zaman bunun tekrardan gelişme oranı %30 olmaktadır. Ameliyat sonrasında hastanın ilk 1 ay 3. ay ve 6. aylarında kontrolleri yapılarak MR çekimi ve bilgisayar tomografisi sonucunda durumu incelenmelidir.

 Kişilerde ameliyat sonrasında hava kaçağının oluşması ve her ameliyatta olduğu gibi enfeksiyon kapması görülmektedir. Kist ameliyatı olan bir kişi 3 ile 4 gün arasında hastanede yatış süresi bulunmaktadır. Takılmakta olan dren 2 gün içerisinde çıkartılır. Hastanın beslenmesine çok dikkat etmesi gerekmektedir. Tüketecek olduğu sebze ve de meyveleri bol su ile yıkaması gerekmektedir.

Enginar, kereviz ve havuç gibi gıdaları bol bol tüketmesi karaciğer sağlığı açısından önemli olmaktadır.

Kaynaklar

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://karacigeri.com/karaciger-kist-hidatik.html

Hidatik Kist – Köpek Kisti Nedir? Hidatik Kist Belirtileri – Sağlık Ocağım .NET

Kist Hidatik Hastalığı

Hidatik kist hastalığı dünya genelinde geniş yayılım gösteren zoonozlardan biridir. Hidatik kist halk arasında köpek kisti olarak da bilinir. Bu hastalığa yassı solucan olan Echinococcus gronulosus’un metacestod evresindeki larvası neden olur. Cestoda sınıfına dahil bir tenya olan Echinococcusların dört türü vardır.

İnsanlarda en sık asalak parazite neden olan tür ise Echinococcus granulosustur. Hidatik kist hayvancılığın, özellikle koyun yetiştiriciliğinin çok olduğu Akdeniz, Doğu Avrupa, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Çin gibi ülkelerde sık görülür.

Hidatik kist nasıl bulaşır?

 • Kist hidatik, insanlara yaşam döngüsünde yer alan hayvanlar yoluyla bulaşır.
 • Parazit köpeklere, tilkilere ve çakallara hastalığın yerleşmiş olduğu koyun, sığır gibi hayvanların iç organlarını yemesi sonucu bulaşır.
 • Hastalık, hastalık bulaşmış köpeklerin dışkısı ile atılan yumurtaların, insanlar tarafından kirli eller, su ve yiyecek aracılığıyla bulaşır.
 • Hidatik kist hastalığına neden olan organizma insandan insana geçmez.

Hidatik kistin oluşumu ve yerleştiği organlar

Ana konakta yerleşim gösteren tenya yumurtaları dışkı yoluyla atılır ve bu dışkı ile bulaşan su ve gıdalar aracılığı ile hastalık diğer konakçılara geçer.

Ara konakçının bağırsağında yumurtalar safra asitleri ve sindirim enzimleri sayesinde açılır ve yumurtalardan çıkan larvalar (kurtçuklar) bağırsak mukozasında tutunur. Bağırsak mukozasında mezenterik dolaşıma katılan kurtçuklar portal ven sistemi yoluyla karaciğere ulaşır.

Larvalar (kurtçuklar) 25-30μ çapındadır. Çoğu 30μ çapındaki karaciğer sinusoidlerini geçemez, bundan dolayı hidatik kist sıklıkla karaciğerde meydana gelir. KaraciğerSinusoidlerini (iç duvarını endotelyal hücrelerin döşediği boşluklar) geçen kurtçuklar hepatik ven, vena civa inferior, sağ kalp, pulmoner arterler yoluyla da akciğerlere ulaşır.

Akciğerde kapillerin çapı 8μ’a kadar düşer. Akciğerlere yerleşen kurtçuklar akciğer kılcal damarlarına takılıp burda gelişimlerini tamamlarlar. Kist hidatik karaciğerden sonra akciğerlerde ikinci sıklıkta görülür. Hidatik kistin tuttuğu diğer vücut fonksiyonları ise dalak, karın zarı, böbrekler, kemikler, göz yuvası, beyin, kalp ve yumurtalıklar dır.

Kistin içinde kaya suyu olarak tanımlanan berrak, steril ancak antijenik yapıda bir sıvı bulunmaktadır.

İnsanda oluşan hidatik kistler çoğunlukla tektir ve bu kistler primer (birincil) kist olarak tanımlanır.

Birincil (primer) kist duvarının yırtılması sonucu kız veziküllerinin ve skolekslerin, komşuluk yoluyla ya da kan yoluyla çevre dokulara ve uzak organlara yayılması sonucu ikincil (sekonder) kistler gelişir.

Hidatik kist hastalığı belirtileri ve komplikasyonları

Kistin oluşum döneminde genellikle belirti görülmez ve çoğunlukla 5 cm çapa ulaşıncaya kadar belirti göstermediği gibi, rutin muayenelerde, cerrahi bir girişim sırasında ya da otopside ortaya çıkar. Belirtiler komşu organlara bası olduğunda ya da kist nedeni ile başka bir problem oluştuğunda meydana çıkar.

Çocukluk dönemi hidatik kistleri immün cevabın tam gelişmemesi, akciğer parankimin elastikiyetinin ve solunum kapasitesinin erişkinlere göre daha fazla olmasından dolayı herhangi bir bulgu vermeden maksimum boyutlarda (≥10cm) civarı olabilirler ve daha sonra belirti verebilirler. Bu tip hidatik kistler sıklıkla bronşiyal ve/veya plevral irritasyona neden olarak öksürük, göğüs ağrısı ya da kistin parankime yaptığı bası sonucu nefes darlığı gibi şikayetlere sebep olabilirler.

Patlayan hidatik kistlerde hastada ortaya çıkacak şikayetler yırtılmanın yönüne göre değişiklik gösterebilir. Eğer kist bronşiyal sisteme yırtılırsa kistik sıvı ve balgam,  kanlı balgam, irinli balgam ve yüksek ateş gibi kist hidatiğe işaret eden bulgular görülebilir.

Büyük kistlerde bronşiyal yırtılma oksijen yetersizliğine bağlı boğulma ile sonuçlanabilir. Eğer kist plevral boşluğa yırtılırsa pnömotoraks, ampiyem, pyopnömotoraks gibi daha ciddi kopmlikasyonlar ortaya çıkabilir.

Diğer organ tutulumlarında da bu bölgelere ait belirtiler görülür. Örneğin kafa içi tutulumlarda baş ağrısı, kusma, şuur kayıpları görülebilir. Kalp tutulumlarında kalp ritim bozuklukları, enfarktüs (kalp krizi) bulguları, kalp duvarında yırtılma gibi komplikasyonlar meydana gelebilir. Kemik tutulumlarında kırıklar oluşabilir.

Hidatik kist patladığında alerjik reaksiyonlar görülebilir ve anafilaktik şok gelişirse hastalık ölümle sonuçlanabilir.

Hidatik kist hastalığı teşhis yöntemleri

Hidatik kistler bazı görüntüleme yöntemlerinde görülmesi sonucu teşhis edilebilir. Görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra, laboratuvar testleri de yapılır. Görüntüleme yöntemlerinde hastaların %60’ında soliter, %20 veya %50’sinde birden çok tek taraflı veya iki taraflı lezyon (doku bozukluğu) görülür.

Direkt akciğer grafileri kist hidatik teşhisinde oldukça yardımcıdır. Kist hidatik hastalığını teşhis etmek için kullanılan diğer görüntüleme yöntemleri arasında bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), ultrasonografik görüntüleme yöntemi gibi yöntemler vardır.

Ayırıcı tanıda tüberküloz (verem), akciğer apsesi, bronşektazi, akciğer kanseri gibi hastalıkları ayırt etmek de önemlidir.

Hidatik kist hastalığı tedavi yöntemleri

Hitatik kistin cerrahi tedavisi nedir? Hidatik kist tedavisinde en sık ve temel tedavi yöntemi parankim koruyucu cerrahidir.

Çoğunlukla parazitik materyalin cerrahi olarak ortadan kaldırılması yeterlidir.

Cerrahi tedavi şekli nasıl yapılırsa yapılsın önemli olan, kist içeriğinin çevreye yayılmasını önlemektir, çünkü cerrahi tedavi sonrasında kist hidatiğin tekrarlama riski vardır.

Hidatik kistin ilaç tedavisi nedir? Hastalığın ilaçlar ile tedavisi tek başına bir işe yaramayabilir.

Hidatik kistin perkütan (iğne ile) tedavisi nedir? Kist hidatik tedavisinde son yollarda enjeksiyon (perkütan) tedavisi de uygulanabilmektedir. Enjeksiyon tedavisinde ultrason eşliğinde kistin içerisine girilmekte ve ince bir iğne ile kistin içine ilaç enjekte edilmektedir.

Bu enjekte edilen ilaç kisti öldürür ve bu kistlerin tekrarlama riski olmaz. Enjeksiyon tedavisi ile tip 1 ve tip 2 kistler tedavi edilir fakat tip 3 ve tip 4 kistlerde enjeksiyon tedavisi etkisiz kalabilmektedir. Perkütan tedavisi genellikle karaciğer hidatik kistlerinde veya böbrek, dalak ve karın içi organ kistlerinde ugulanır.

Perkütan (iğne ile tedavi) akciğer, beyin ve kemik kistlerinde uygulanmaz.

Hidatik kist hastalığından korunma ve önlemler

 • Kist hidadik hastalığından korunmak için, köpek ve kedilere mümkün olduğunca çiğ et, sakatat gibi hayvan ürünleri verilmemelidir.
 • Kişisel temizlik kurallarına dikkat edilmeli, içme ve kullanma suları temiz olmalı, çiğ yenen sebze ve meyveler bol su ile yıkandıktan sonra tüketilmelidir.
 • Kesilen ya da ölen hayvanların kist bulunduran organları köpeklerin ve diğer etcil hayvanların ulaşamayacağı kadar derine gömülerek yok edilmelidir. Özellikle kurban bayramlarında bu hususa çok dikkat edilmelidir.
 • Köpekler yılda dört kez iç parazitlere karşı ilaçlanmalıdır. Köpekleri gezdirilirken etrafa dışkılamaları halinde dışkılar alınarak poşete konulmalı ve ağzı bağlanıp çöpe atılmalıdır.
 • Parazit aşısının olup olmadığını bilmeden serbest dolaşan köpeklerin okşanması ve sevilmesi sırasında parazit yumurtaları ellere geçebilir ve bu şekilde kirlenen ellerin yıkanmadan ağza götürülmesi sonucu parazit yumurtaları insanlara geçebilir, bu nedenle özellikle çocukların köpekler ile temasından sonra çocuğun elleri sabun ve bol su ile yıkanmalıdır.
 • Özellikle kurban bayramlarında hayvanların hastalıklı ya da emin olunmayan sakatatları ortada bırakılmamalıdır.

Hidatik kistten korunma

Kistik hastalıklar ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/kist-hidatik-nedir-kist-hidatik/

Hidatik Kist Evreleri ve Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Kist Hidatik Hastalığı

5 ayrı tipi olan hidatik kisti, hayvanların dışkılarında oluşan parazitin yumurtaları sonucunda insanlara bulaşan, tedavi edilmesi gereken çok ciddi komplikasyonlara yol açan bir hastalıktır.

Hidatik Kist

Hidatik kist, içerisi sıvı dolu olan karaciğer ya da akciğer gibi iç organlara Echinococcus granulosus parazitinin hayvanlardan insanlara bulaşması sonucunda meydana gelecektir.

Kist daha çok etobur hayvanların ince bağırsaklarında bulunan parazitin insanlara hayvan dışkısı sonucunda bulaşması neticesinde oluşur.

Bu durum ciddi enfeksiyonların olmasına ve kişinin sağlığını tehdit edecek bir kistin oluşmasına neden olacaktır.

Kist hidatik belirtileri bazı kişilerde herhangi bir belirtisi olmadan bir süre kişinin iç organında oluştuğu yerde bulunarak büyümeye devam edebilir. Kişilerde kist hidatik belirtileri arasında sarılık en çok görülen bir belirti olmaktadır.

Mide bulantısı ve nefes darlığı görüleceği gibi karın bölgesinde şiddetli ağrının da olması söz konusu olacaktır. Bazı hastalarda kaşıntının da olması söz konusu olur.

Hastalığın ilerlemesi durumunda titreme sıklıkla görülecek ve halsizlik meydana gelecektir.

Kist Hidatik Bulaşma Yolları

Hidatik kist insanlar arasında birbirlerine bulaşması söz konusu olmayacaktır. Fakat tilki, kaplan, köpek ya da kedi gibi etobur hayvanların bağırsaklarına yerleşmiş olan parazit sonucunda insanlara bulaşır.

Hastalığın bulaşma yolları arasında parazitin etobur hayvanlarında dışkıları sonucunda yumurtaların dışarıya atılması neticesinde insanların bu yumurtaları sebze, meyve ya da içme suları aracılığıyla içmesi ya da tüketmesi sonucunda parazit kana karıştığı zaman insanların bir süre iç organlarında hidatik kist oluşumuna neden olacaktır.

Sıklıkla insanlar arasında kist hidatik nedir sorusu akıllara gelmektedir ve insanlardan birbirine bulaşıp bulaşmadıkları da merak konusudur. Anladığınız üzere sadece insanlara hayvanlar aracılığıyla bulaşır.

Kist Hidatik Evreleri

Kist hidatiği nedir sorusuna cevap arayan kişiler daha sonradan da kistin tiplerini merak etmektedir. Hitadik kist 5 ayrı tipi bulunmaktadır.

Tip 1: Kistin henüz yeni oluşmaya başlaması ve içerisinde ki sıvının çok berrak olması durumunda adlandırılmaktadır. Yuvarlak olacak ve kistin sınırları çok belirgin olur.

Tip 2: Kistin laminar membranın ayrılmasında meydana gelecektir. kistin duvarlarında membranlar görülecektir.

Tip 3: Kistin görünümü adeta bir bal peteğini andıracaktır. Daha çok multiseptalı kistler olarak görülmektedir.

Tip 4: Kistin ultrason ya da bilgisayarlı tomografi sonucunda sınırları çok belirgin olan ve kaba bir kist olarak görülecektir. Arka duvarında gölge görülmeyecektir.

Tip 5: Koni şeklinde olacaktır. Gölgesi ciddi oranda görülecektir. Kistin yumurta kabuğu şeklinde olacak ve kalın duvarlara sahip olacaktır.

Kist Hidatik Komplikasyonları

Hidatik kistin bir takım komplikasyonları bulunmaktadır. Bunlar sıklıkla akut alerjik reaksiyonların olması, kişilerin enfeksiyon yaşaması ya da sarılık gibi durumlar söz konusu olur.

Hidatik kistin içerisi sıvı dolu olan, ve patlaması durumunda ciddi komplikasyonların olmasına neden olan ve yaşamı tehye atacak bir sıkıntı olur. Kişilerin yaşayacak olduğu reaksiyon sonucunda kireçlenme olabilir. En sık görülen organlar karaciğer, akciğer ve dalak olmaktadır.

Yüksek ateşin olması ve sarılık ayrıca kişilerde şiddetli ağrıların da olmasına neden olabilir. Karın bölgesinde şişkinliğin oluşması söz konusu olabilir.

Bakteriyel enfeksiyonların oluşması, bazı hastalarda da apse olduğu bilinmektedir. Ameliyat ile alınmış olsa bile iki sene içerisinde tekrar nüks etme ihtimali bulunan bir kist türü olmaktadır.

Hidatik Kist Tedavisi

Hastalığın tanısını koymak amacıyla yapılacak olan İndirekt hemaglutinasyon ve lateks testlerinin sonuçları hastalığın tanısını koymakta belirli rol oynayacaktır. Bu testler sonucunda pozitif olması durumunda IHA testi eğer ki negatifse hastalık olgusu olmayacak, pozitif olması durumunda hastanın hidatik kisti olduğu için diğer tetkiklerin de yapılması gerekmektedir.

Hastalığın tedavisi, konulan tanıya uygun olarak yapılmalıdır. Her zaman için tekrar etme riski bulunmaktadır. Ayrıca hastalığın ilaç tedavi yöntemi daha çok tip 1 hidatik kist tedavisinde uygulanacaktır. Diğer hidatik kistler için perkütan tedavi yöntemi ile kistin içerisinde ki BOS boşaltılacak ya da laparoskopi yöntemiyle kist bulunduğu bölgeden çıkartılacaktır.

Hidatik Kist Bitkisel Tedavisi

 • 6 gram kırkkilit;
 • 1 su bardağı su.

Kaynamış olan suyun içerisine atacak olduğunuz 6 gram kırkkilit bitkisi konularak kısık ateşte 7 dakika boyunca kaynatılması gerekmektedir.

Kür soğuması sonucunda içerisine başka bir tatlandırıcı ya da madde konulmadan ilk hafta sabah ve akşam günde iki kez kullanılmalıdır. Geri kalan 3 hafta boyunca gün içerisinde bir kez kullanılması gerekmektedir. Bu kürün kullanım süresi İbrahim Saraçoğlu tarafından sadece 4 hafta olarak belirlenmiştir.

Ayrıca keçiboynuzu da hidatik kist tedavisinde, bitkisel tedavi olarak doktor tarafından uygulanması durumunda belirtilerinin hafiflettiği söylenmektedir.

Hidatik kist İbrahim Saraçoğlu tarafından bitkisel kürü sayesinde akciğer, dalakta ya da kişilerin daha çok karaciğerinde virüs sonucunda meydana gelen kistin belirtilerini hafifletmek ve büyümesini durdurmak için bitkisel kür tarifini kullanabilirsiniz.

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://kistim.com/kist-hidatik.html

Hidatik kist

Kist Hidatik Hastalığı

Stj.Dr.Aslı Sert, Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı.

Kist hidatik uzak doğu, orta doğu, doğu Avrupa ve güney Amerika’da daha sık olmak üzere dünyanın her tarafında görülebilen, Hipokrat ve Galen zamanından beri bilinen bir hastalıktır. Ülkemizde de oldukça yaygındır. Köpeklerin başı boş dolaşarak enfekte hayvan organlarıyla beslenebildiği bölgelerde daha sık görülür. Ekinokokoz (Echinococcosis) olarak ta bilinir.

İnsanda 3 tip ekinokokoz tanımlanmıştır. En sık görülen form kistik ekinokokoz olup (hidatik kist hastalığı) eccinococcus granulosus olarak bilinen bir parazit tarafından oluşturulur (Ekinokoküs granülosus, EG). EG 0.4-0.6 cm uzunlukta olup, baş, boyun, dişi ve erkek cinsel organlar ve uterus (döl yatağı) olmak üzere 4 parçadan oluşur.

Parazit başta karaciğer olmak üzere vücuttaki değişik organlarda kistlerin oluşmasına yol açar (kistik ekinokokoz). Diğer bir tür alveolar ekinokoktur (Echinococcus multilocularis veya alveolaris). Alveolar hidatik hastalık daha nadir olarak ve özellikle kuzey ülkelerinde görülür ve insanda daha ciddi ve ölümcül olabilen bir hastalık oluşturur.

Nadir görülen diğer bir tür polikistik ekinokokoz olup (echinococcus multilocularis) ekinokoküs vogeli tarafından oluşturulur.

Köpeklerin incebarsağında parazitlenen EG un yumurtaları veya gebe halkaları köpeğin dışkısı ile çevreye yayılır. Yumurtalarla kirlenen içme suları, meyveler ve sebzeler tüketildiğinde ya da bu yumurtalarla bulaşmış olan eller ağza götürüldüğünde yumurtalar insanın sindirim kanalına girmiş olur.

EG yumurtaları köpeğin kuyruk, anüs ve ağız çevresindeki tüylerde bulunabilir ve köpeği okşayan insanlar ellerini iyi yıkamazlarsa yumurtaları ağız yoluyla alabilirler. Ağız yoluyla alınan yumurtalar insanın incebarsağına ulaştığında yumurtalardan larva denilen yavrular çıkar. Larvalar daha sonra bağırsak duvarını geçerek kan yoluyla karaciğere ulaşırlar.

Karaciğere ulaşan larvaların büyük bir kısmı burada tutulur ancak burada tutulamayan larvaların bir kısmı karaciğer toplar damarı yoluyla sistemik dolaşıma geçerek akciğere ve daha nadir olarak vücuttaki diğer organlara yayılabilirler. Akciğerler, meme, tiroid, kemikler, dalak ve beyin larvaların ulaşarak yerleşebildiği başlıca organlardır.

Larvalar yerleştikleri organda ‘hidatik kist’ denilen bir kistik yapının oluşmasına neden olurlar.

Hidatik kistin yaşam döngüsü 

(Manual on Echinococcosis in humans& animals: a public health problem of global concern.  Eds Eckert J,Gemmell MA. Paris, France,20111)

Hidatik kistin yapısı

1. En dışta bağ dokusundan oluşan bir katman bulunur ( perikist).

2. Perikistin altında beyaz renkte ve lipopolisakkaritten olusan kısmen sert bir tabaka bulunur (cuticula).

3. Cuticulanin altında cuticulayı, kist sıvısını ( kaya suyu) ve kist içindeki skolekslerin yapımını temin eden germinatif (üretici) zar bulunur.

4. Germinatif membranın altında, kist sıvısı ve skoleksleri içeren kist boşluğu yer alır. Primer kistin germinal tabakasından gelişerek kist içine düşen sekonder kistlere ‘kız vezikül’ denir

Hidatik kistin yapısı

(Manual on Echinococcosis in humans& animals: a public health problem of global concern.  Eds Eckert J,Gemmell MA. Paris, France,20111)

Kist oluştuktan sonra yavaş yavaş büyümeye başlar. Kistin büyüyerek belirti verebilecek boyuta ulaşması yıllar alabilir. Kist büyüdükçe çevresindeki dokuya bası yaparak yerleştiği organa hasar verebilir.

Kist kendiliğinden veya travma ile ya da teşhis amacıyla yapılan bir girişim sırasında iğne vb. ile delindiğinde kist sıvısı ve içindeki skoleksler ve larvalar çevre dokuya yayılarak yeni kistlerin gelişmesine yol açabilir.

Bazen bu yırtılma sırasında anaflaksi gelişebilir (tüm vücudu etkiyen ve ölüme yol açabilecek şiddetli allerjik reaksiyon).

Hidatik kistte klinik bulgular

Olguların %60’ında (%40-80) genellikle tek organ tutulmuştur ve çoğunlukla tek kist bulunur. En sık tutulan organ karaciğerdir (%70) ve kist sıklıkla karaciğerin sağ lobunda yerleşmiştir. İkinci en sık tutulan organ akciğerdir.

Kuluçka dönemi aylar hatta yıllar sürebilir. Semptomlar kistin yerleştiği organa, kistin yerleşim yerine, büyüklüğüne ve kist ile çevre dokuların ilişkisine bağlı olarak değişir.

Hidatik kist erken dönemde çoğunlukla bir belirti (semptom) oluşturmaz ve hastaların çoğunda başka bir nedenle yapılan görüntüleme sırasında tesadüfen saptanır (asemptomatik hastalık).

Parazit alındıktan yıllar sonra karaciğer içinde yavaş yavaş büyüyen kist, karaciğerin büyümesine (hepatomegali) yol açar. Bu durum bazı hastalarda karın sağ üst kadranında ağrı ve gerginlik hissi oluşturabilir.

Bazı vakalarda kistin safra yollarına bası yapmasına veya safra yollarına açılmasına bağlı olarak sarılık gelişebilir. Akciğerde yerleşen büyük kistler göğüs ağrısı yapabilir veya nefes darlığına yol açabilir.

Hidatik kist hastalığında teşhis

• Epidemiyolojik verilerin değerlendirilmesi

• Hastalığa ait belirtilerin varlığı

• Görüntüleme yöntemlerinin kullanılması

• Serolojik testler (Kan serumu kullanılarak yapılan ve vücudun hastalık etkenine karşı geliştirdiği antikor vb. maddelerin saptanmasına yönelik testler)

• Moleküler yöntemler

Rutin Testler:

• Rutin laboratuvar testleri genellikle normaldir. Karaciğer fonksiyon testlerinden transaminazlar, GGT ve bilüribin yüksek bulunabilir (bkz. karaciğer fonksyon testleri)

• Kistin safra yollarına basısı veya safra yollarına açılması durumunda GGT, ALP ve amilaz yüksekliği ve eozinofili olabilir.

• Olguların 1/3 inde hipergamaglobulinemi, 1/4 inde de periferik kanda eozinofili vardır.

Görüntüleme yöntemleri;

• Ultrasonografi

• Bilgisayarlı tomografi (BT)

• ERCP (Bkz. Endoskopi bölümü)

Serolojik testler;

• ELISA

• Echinococ – IHA

• Casoni – Weinberg Testi

Gharbi (1981, Tip) ve WHO-IWGE (2001, CE) sınıflandırmaları

(Ultrasonografi kullanılarak yapılan bir sınıflandırmadır)

Bilgisayarlı tomografide (BT) karaciğerde hidatik kistin görünümü

Hidatik kist hastalığının komplikasyonları

Perforasyon: Karaciğer içerisindeki kist, darbeler veya egzersiz nedeniyle perfore olabilir. Kist içindeki antijenik proteinler vücuda yayılıp anaflaktik şoka neden olur.

Akciğere fistülizasyon: Komşuluk nedeniyle kist akciğere açılıp plevral effüzyon (akciğer zarları arasında sıvı birikmesi) ve bronkobilier fistüle (kistin hava yollarına açılması) neden olabilir. Hava yollarına (bronşlara) açılan kistin sıvısı ağız yoluyla dışarı boşalabilir.

Obstrüktif sarılık (Tıkanma sarılığı): Kistin safra yollarına basısı veya safra yollarına açılması sonucu ortaya çıkar. En sık görülen komplikasyondur.

Apseleşme: Mikroorganizmaların, kistin safra yollarına açılması sonucunda veya kan yoluyla gelerek kisti enfekte etmesiyle ortaya çıkar.

Intravasküler perforasyon: Kistin bir damara açılması sonucunda kist sıvısı kana karoşır. Anaflaktik şoka neden olur, nadir görülen bir komplikasyondur.

Hidatiyozdan korunma Yolları

Ev hayvanlarının parazitten arındırılmalı, infekte hayvan etlerinin tüketilmemeli, hayvan dışkısıyla temasta bulunabilecek meyve ve sebzeler iyi yıkanmadan yenmemeli, koyun vb. hayvan leşlerinin başıboş köpekler tarafından yenilmesinin önüne geçilmeli ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin çevre ve el temizliği konusunda titiz davranmaları sağlanmalıdır.

Hidatik kist hastalığını  tedavisi

Cerrahi tedavi: Temel tedavi cerrahidir.

Cerrahi tedavinin prensipleri parazitin inaktive edilmesi, germinal matriksin ortadan kaldırılması ve geride kalan kavitenin (boşluğun) kapatılmasıdır.

Cerrahi tedaviyle birlikte ilaç tedavisi de uygulanmalıdır. Birden fazla organda kist bulunması ve kistin vücutta riskli bir bölgede gelişmiş olması durumunda cerrahi tedavi uygulanamayabilir.

Perkütan drenaj: Bu yömtemde dışardan sokulan bir iğne ile kist içine saf alkol enjekte edildikten 20-30 dakika sonra kist sıvısı boşaltılır. İşlem öncesinde ve sonrasında hasta ilaç tedavisi altında olmalıdır.

Tıbbi tedavi (İlaçla yapılan tedavi): Ameliyatın tolere edilemeyeceği durumlarda kullanılır. Bu amaçla kullanılan ilaç ‘albendazoldür. Günde 2 kez 400mg 6-9   ay süreyle verilir. İlaç 1 ay kullanılıp 15 gün ara verilerek uygulanır. Amaç kistin büyümesini önlemektir.

Kaynaklar

1- Unat EK,Yücel A, Samasti M. Tıp Parazitolojisi. Ed: Unat EK. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları,Istanbul,1991.

2- Manual of eEchinococcosis in humans& animals: a public helath problem of global concern. Eds Eckert J,Gemmell MA. Paris, France,2011.

3- Kaymaz A. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hepatobilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyum Dizisi No:28, 2002.

4- Nunnari G, Pinzone MR, Gruttadauria S, et al.Hepatic echinococcosis: clinical and therapeutic aspects. World J Gastroenterol. 2012;18(13):1448-58.

5- Polat P, Kantarci M, Alper F, Suma S, Koruyucu MB, Okur A. Hydatid disease from head to toe. Radiographics. 2003;23(2):475-94.

6- Ranzini AC, Hale DC, Sonam, Phentok L, Adams V. Ultrasonographic diagnosis of pelvic echinococcosis: case report and review of the literature.J Ultrasound Med. 2002;21(2):207-10.

7- Wen H, New RR, Craig PS.Diagnosis and treatment of human hydatidosis.

Br J Clin Pharmacol. 1993;35(6):565-74.

Sorularınız için;

Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı

0216 3505372

Источник: https://drahmetdobrucali.com/hidatik-kist/

Kist hidatik nedir?

Kist Hidatik Hastalığı

Bu sayfada Kist hidatik nedir Kist hidatik ne demek Kist hidatik ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Kist hidatik anlamı tanımı açılımı Kist hidatik hakkında bilgiler resimleri Kist hidatik sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz.

Kist hidatik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Hidatit kist.

Kist hidatik hakkında bilgiler

Ekinokokkoz ya da diğer adlarıyla kist hidatik, hidatidoz veya halk arasında türüne bakılmaksızın bilinen adıyla kist hastalığı, Echinococcus türü şerit solucanlarının sebep olduğu bir paraziter hastalıktır. İnsanlarda bu hastalığın iki ana türü görülür: kistik ekinokokkoz ve alveolar ekinokokkoz.

Daha seyrek görülen ve polikistik ekinokokkoz ve ünikistik ekinokokkoz adı verilen iki türü daha vardır. Bu hastalık çoğunlukla belirti vermeden başlar ve bu durum yıllarca sürebilir. Ortaya çıkan belirti ve işaretler kistlerin yerine ve büyüklüğüne bağlıdır. Alveolar hastalık genellikle karaciğerde başlar, ama akciğerler ve beyin gibi vücudun diğer kısımlarına da sıçrayabilir.

Karaciğeri etkilenen kişilerde karın ağrısı, kilo kaybı ve renkte sararma görülebilir. Akciğer hastalığı ise göğüs ağrısına, nefes darlığına ve öksürüğe yol açabilir. Hastalık, parazitin yumurtalarını içeren yiyecek veya içecek yenilip içildiğinde ya da enfekte hayvana yakın temas sonucunda bulaşır. Yumurtalar, et yiyen ve parazit ile enfekte hayvanların dışkısıyla açığa çıkar.

Köpekler, tilkiler ve kurtlar enfeksiyonun sık görüldüğü hayvanlardır. Bu hayvanların enfekte olabilmesi için, koyun veya kemirgenler gibi vücudunda kistler bulunan bir hayvanın organlarını yemelidir. Bir insanda görülen hastalığın türü, enfeksiyona sebep olan Echinococcus türüne bağlıdır. Bu hastalık bir solucan enfeksiyonu türü olup ihmal edilen tropik hastalıklardandır.

Tanı genellikle ultrason yoluyla konulur; bununla beraber, bilgisayarlı tomografi (BT) ya da manyetik rezonans görüntüleme de (MR) kullanılabilir. Biyopsi ve parazite karşı oluşan antikorların araştırıldığı kan testleri faydalı olabilir. Kist hastalığından korunma, hastalığı taşıma ihtimali bulunan köpeklerin tedavi edilmesi ve koyunların aşılanmasıyla gerçekleştirilir.

Tedavi çoğunlukla zorluklar içerir. Kistik ekinokokkoz, ilaç tedavisinin ardından deri yoluyla giderilebilir. Bazen bu hastalık türü yalnızca izlenir. Alveolar ekinokokkoz ise çoğunlukla ilaç tedavisi ve ardından cerrahi müdahale gerektirir. Tedavide albendazol kullanılır ve yıllarca kullanılması gerekebilir. Alveolar hastalık ölümle neticelenebilir.

Bu hastalık dünyanın çoğu bölgesinde görülür ve şu an tahminen bir milyon kişiyi etkilemektedir. Güney Amerika, Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerinde belli nüfusun %10’a varan kısmı bu hastalıktan etkilenmiş durumdadır. 2010 itibariyle, yaklaşık 1200 ölüme yol açmış olup, 1990 yılına ait 2000 rakamıyla karşılaştırıldığında bir düşüş olduğu görülmektedir.

Bu hastalığın ekonomik maliyetinin yılda 3 milyar Amerikan Doları civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ekinokokkoz hastalığı domuz, inek ve at gibi diğer hayvanları da etkileyebilir.

Kist hidatik tanımı, anlamı

Kist : Sporlu bitkilerde, özellikle mantarlarda, su yosunlarında görülen, bir veya birkaç hücreden oluşmuş organ. İçi koloit, yağ vb.

sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu 20 mm'den küçük patolojik torba, kitle.

Tek hücrelilerin veya çok hücreli küçük hayvanların uygun olmayan şartlarda veya çoğalma sırasında çevrelerine saldıkları kendilerini korumaya yarayan dayanıklı kapsül

Manyetik rezonans görüntüleme : Dışardan bir manyetik alan uygulayarak vücuttaki yumuşak dokuların görüntülenmesini sağlayan yöntem.

Bilgisayarlı tomografi : Tomografiyle alınan görüntülerin bilgisayara yüklenmesi tekniğine dayalı aygıt. Tomografi.

Manyetik rezonans : Atomların radyo dalgalarını absorblaması.

Cerrahi müdahale : Ameliyat.

Bununla beraber : Bununla birlikte.

Nefes darlığı : Solumada yaşanan sıkıntı.

Karın ağrısı : Karında duyulan ağrı. Adı, niteliği bilinmeyen şey. Çekilmeyen, sevilmeyen kimse. Huzursuzluk, rahatsızlık veren iş, olay veya düşünce.

Bilgisayarlı : Bilgisayarı olan, bilgisayarla iş gören. Bilgisayardan yararlanılarak yapılan.

Hidatit kist : Echinococcus cinsinden Cyclophyllidean sestodların metasestodu. Çok sayıda protoskoleks, doğurucu kapsül ve kız keseleri içerir, kist hidatik, ekinokokkus kisti, hidatit, unilokular kist.

Kemirgenler : Tavşan, kobay, kirpi, sıçan ve kunduz gibi köpek dişleri olmayan ve kesici dişleri iyi gelişmiş memeliler takımı, kemiriciler.

Görüntüleme : Görüntülemek işi.

Bilgisayar : Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

Enfeksiyon : Organizmada hastalığa yol açan mikrop, virüs, parazit vb. etkenlerin genel veya yerel gelişmesi, yayılması.

Çoğunlukla : Çoğunluğa dayanılarak, ekseriyetle. Genellikle.

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Solucanlar : Halkalılardan, yer solucanı, tenya, askarit gibi vücutları uzun, yumuşak ve ayaksız hayvanları içine alan takım.

Polikistik : Çok sayıda kistten oluşan, kistlerden ibaret yapı gösteren.

Hayvanlar : (Animalia), Canlı varlıklardan bitkiden farklı olarak yer değiştirebilen, uyartılara cevap veren, besinlerini vücudu içinde sindirebilenleri içine alan bir âlemdir. Birgozeliier (Protozoa) ve çokgözeliler (Metazoa) olmak üzere 2 altâlemi vardır.

Karaciğer : Karın boşluğunun sağ üst bölgesinde bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahverengi organ.

Diğer dillerde Kist dermoid anlamı nedir?

İngilizce'de Kist dermoid ne demek ? : dermoid

Источник: https://nedir.ileilgili.org/kist+hidatik

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть