Kök Hücre Hangi Hastalıkları Tedavi Edebiliyor?

Kök Hücre Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Kök Hücre Hangi Hastalıkları Tedavi Edebiliyor?

Kök hücre, vücutta bir ya da birçok farklı hücre türüne dönüşme potansiyeline sahip hücredir.

Bir çeşit onarım sistemi şeklinde hizmet ederek, hayatta olduğu sürece insan ya da hayvandaki diğer hücreleri yenilemek için sınır olmadan bölünebilirler.

Bir kök hücre bölündüğünde, her “yavru” hücre bir kök hücresi olarak kalma veya bir kas hücresi, bir kırmızı kan hücresi veya bir beyin hücresi gibi daha özel fonksiyona sahip başka bir hücre tipi haline gelme potansiyeline sahiptir.

Kök hücreler pluripotent veya multipotent olabilir. Pluripotent kök hücreler, rahimde bir fetüsü desteklemek ve geliştirmek için gerekenlerin dışında, vücudun her hücresine yol açabilir. Sadece az sayıdaki farklı hücre türüne yol açabilen kök hücrelere multipotent denir.

Kök Hücreler Nerelerde Kullanılır?

Kök hücre tedavisi, hastanın hasar görmüş dokularının onarılmasına yardımcı olmak ve yaraları onarmak için kendi kök hücrelerini kullanan bir tedavi seçeneğidir.

Kök hücreler bazı ciddi hastalıkların nedenlerinin araştırılmasında büyük potansiyele sahiptir. Kök hücrelerin incelenmesi, bize ne olduğumuzu gösteren göz kamaştırıcı özel hücre dizisinin nasıl dönüştüklerini anlamamız için oldukça önemli bir ilk adımdır.

Çünkü kanser ve doğum kusurları gibi en ciddi hastalık ve anomalilerden bazıları, bu süreçte bir yerde meydana gelen sorunlardan kaynaklanır.

Normal hücre gelişimini daha iyi anlamak, bu tıbbi duruma neden olan hataları anlamamızı ve belki de düzeltmemizi sağlayacaktır.

Kök hücrelerin bir başka potansiyel uygulaması ise, tıbbi tedaviler için hücre ve doku üretmektir. Günümüzde bağışlanan organlar ve dokular sıklıkla hastalıklı veya yıkılmış olanların yerine kullanılır.

Ne yazık ki, bir nakile ihtiyaç duyan insanların sayısı, nakil için mevcut olan organların sayısının çok üstündedir.

Pluripotent kök hücreler, Parkinson hastalığı, amyotrofik lateral skleroz, omurilik yaralanması, yanıklar, kalp hastalıkları, estetik cerrahi, diyabet ve artrit de dahil olmak üzere sayısız hastalık, durum ve engelliliği tedavi etmek için yenilenebilir bir yedek hücre ve doku kaynağı sağlar.

Kök Hücre Nasıl Elde Edilir?

Kök hücrelerin çeşitli kaynakları vardır. Pluripotent kök hücreler, birkaç günlük eski insan embriyolarından izole edilebilir.

Bu embriyolardan elde edilen hücreler, laboratuvarda süresiz olarak büyüyebilen hücre kültürleri olan pluripotent kök hücre dizileri yaratmak için kullanılabilir.

Pluripotent kök hücre dizileri aynı zamanda cenin dokusundan (8 haftalık gelişimden daha eski) gelişir.

Yenidoğan bebeklerin göbek bağı kordonları ihtiyaç duyulmadığından, doğum sürecinin bir yan ürünü olarak geleneksel olarak atılır. Bununla birlikte, son yıllarda, göbek bağı kordonunda bulunan kök hücresi bakımından zengin kan, kemik iliği kök hücreleri ve PBSC’lerle tedavi edilenler gibi aynı sağlık sorunlarının tedavisinde yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

Kordon kanı kök hücre nakilleri, hem kemik iliği hem de periferik kan kök hücreleri tarafından daha az reddedilebilir. Bunun nedeni büyük olasılıkla hücrelerin alıcının bağışıklık sistemi tarafından tanınan ve saldırıya maruz kalabilen özellikleri geliştirmemesidir.

Ayrıca, göbek kordonu kanı iyi gelişmiş bağışıklık hücrelerinden yoksun olduğu için, nakledilen hücrelerin alıcının vücuduna daha az saldırma şansı vardır.

Kordon kanı kök hücrelerinin hem çok yönlülüğü hem de kullanılabilirliği, nakil tedavileri için onları güçlü bir kaynak haline getirir.

Kök hücre elde etmede bir diğer yöntem ise 2007 sonlarında geliştirilmiştir. Laboratuvar çalışmaları sırasında bilim insanları bazı özelleştirilmiş yetişkin insan hücrelerinin genetik olarak kök hücre benzeri bir hale gelmesi için yeniden programlanmasına izin verecek koşulları belirledi.

Bu kök hücrelere, uyarılmış pluripotent kök hücre (IPSC) adı verilir.

IPSC’ler, embriyonik kök hücrelerin belirleyici özelliklerini korumak için önemli genleri ve faktörleri açığa çıkarmak zorunda bırakarak genetik olarak embriyonik kök hücre benzeri bir duruma yeniden programlanan yetişkin hücrelerdir.

Ek araştırmalara ihtiyaç duyulmasına rağmen, IPSC’ler, ilaçların geliştirilmesi ve hastalıkların modellenmesi için halihazırda yararlı araçlardır ve bilim insanları, bunları transplantasyon tıbbında kullanmayı ummaktadırlar.

Kök Hücre Tedavisi Kimlere Yapılır?

Kök hücre tedavisi,

Ortopedik yaralanmaları veya kas-iskelet problemleri olan,

Ameliyattan sonra yara ve kesiği olan,

Omurilik yaralanmaları, beyin travması ve spinal stenoz geçirmiş,

Hipertansiyon hastası,

Koroner kalp hastalığı olan,

İnme ve konjestif kalp yetmezliği de dahil olmak üzere kardiyovasküler bir hastalığa sahip,

Saç kaybı olan,

Görme bozukluğu olan,

Diyabet ve diğer pankreas fonksiyon bozuklukları olan,

Parkinson, multipl skleroz ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklardan birine sahip olan ve son yıllarda giderek artan hızda cilt gençleştirmek isteyen kişilere yapılır.

Hücre Nakli İle Tedavi Edilebilen Hastalıklar

Kök hücre tedavisi yararları ile ilgili klinik araştırmalar son yıllarda dramatik bir şekilde artmıştır.

Kök hücre tedavisi ve PRP de dahil olmak üzere benzer proloterapi tedavileri ile ilgili en ümit vaat eden şey, hepsinin ilaçsız veya riskli rekonstrüktif cerrahi olmadan kronik ağrı ve iyileşmesi zor yaralanmalara sahip hastalar için rahatlamayı sağlamalarıdır.

Günümüzde araştırmacılar kök hücre tedavilerinin kalp hastalığı, nörodejeneratif hastalıklar ve diyabet gibi yaygın kronik koşullar için uygulanma yollarını keşfetmektedirler.

Proloterapide kök hücre tedavilerinin en yaygın kullanımı ağrıyı yönetmektir. Birçoğu, kök hücre tedavisini, “girişimsel ağrı yönetimi”nin bir biçimi olarak düşünmektedir; bu, minimal invaziv bir tekniktir.

Tedavi, ağrılı ve hasar görmüş sinirler, tendonlar, eklemler veya kas dokusunda kök hücrelerin (anestetik ve bazen de başka maddelerle birlikte) enjekte edilmesini içerir.

Osteoartrit diz ağrısı, tenis dirseği, omuz ağrıları veya rotator manşet yaralanmaları, tendinit, aşil tendon yaralanmaları ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler hastalıklar da bu alanda sayılabilir.

Kök Hücre tedavisi:

• Yaralanmalar veya yaraların iyileşmesi için gereken süreyi hızlandırmaya,

• İlaçlara daha az ihtiyaç duyarak, kronik eklem ağrısında bile ağrıyı azaltmaya,

• İşlevsellik, hareket aralığı, esneklik ve uyku kalitesini artırmaya,

• Kas yaralanmaları riskini en aza indirgemeye,

• Sinir hasarını azaltmaya,

• Kolajeni arttırmaya,

• Yeni kalp ve kan damarı dokusunun üretimine,

• Cilt yaralarını iyileştirmeye, yara dokusunun oluşumunu önlemeye ve saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur.

Kök Hücre Tedavisinde Son Gelişmeler

Yeni kök hücre elde etme teknikleri, başarılı bir kök hücre araştırması için çok önemlidir çünkü hastalıkları daha özel vakalar şeklinde tedavi etmeye imkan tanır.

Ayrıca mevcut kök hücre tedavilerinde yaşanan zorlukların üstesinden gelmenin yanı sıra hali hazırda tedavi edilemeyen hastalıklar için de çözüm olanağı sağlar.

Belki de daha önemlisi, kök hücre araştırmalarının zaman zaman önünü kesen etik soruna olası bir çözüm arar.

Değiştirilmiş Nükleer Transfer

Değiştirilmiş nükleer transfer (DNN), embriyonun kendisini yok etmeden embriyolardan kök hücrelerin çıkarılmasını mümkün kılabilir. Normalde embriyonik kök hücreler, bir insan hücre embriyosunun iç hücre kütlesini içeren bir hücre kümesine büyütülerek elde edilir.

Embriyonik kök hücrelerde bol olan iç hücre kütlesi; bu iç hücre kütlesi çıkarıldıktan sonra, embriyo sonunda yok edilir.

DNN yöntemi ise, embriyonik kök hücre araştırmasında, bir canlıyı kurtarmak için başka bir canlının hayatına son vermek şeklindeki mevcut etik ikilemi ortadan kaldırabilir.

Geleneksel olarak, embriyonik kök hücreler insan embriyosunu somatik hücre nükleer transferi (SCNT) sürecinde yok ederek toplanır. Somatik bir hücre, en basit ifadesiyle yumurta veya sperm hücresi olmayan bir vücut hücresidir. Bu işlemde, çekirdek bir somatik hücreden çıkarılır ve ilk önce çekirdeği çıkarılan bir donör yumurtasına nakledilir.

Yumurta hücresi esasen döllendiğini düşünerek aldanır. Kendi DNA’sına sahiptir ve stimülasyondan sonra, bir embriyo oluşturmadan önce normal döllenmiş bir yumurtayı böler. İç hücre kütlesi hücreleri çıkarılır ve embriyonik kök hücreler sağlamak için kültürlenir. Bununla birlikte, DNN, bir embriyonun fiilen oluşturulmasını engeller.

Somatik hücrenin çekirdeği, yumurtaya aktarılmadan önce değiştirilir veya genetik olarak yeniden programlanır. Değişiklik sonucu, somatik hücre DNA’sının hâlâ kök hücre üretmesi ancak bir embriyo üretmemesi şeklindedir ancak bu teknik embriyoyu yok eder.

Elbette bu süreç çok tartışma yaratmıştır, çünkü embriyo potansiyel olarak canlı bir kişi olabilirdi.

Blastomer Ekstraksiyonu

Kök hücre tedavisinde son gelişmelerden biri de Blastomer Ekstraksiyonu’dur.

Bir embriyonun tahrip edilmesiyle sonuçlanan etik kaygıları ortadan kaldırabilecek bu yöntem, sekiz blastomer veya hücre içinde döllenmiş yumurtanın bölünmesini takip eden iki günlük eski bir embriyo üzerinde yapılır.

Daha önceden, embriyo yaklaşık 150 hücreden oluştuğunda, daha sonraki gelişim aşamasında embriyonik kök hücrelerin türetilmesini içeren bir toplama işlemi yapılırdı. Bu hücreler toplandığında, embriyo yok edilirdi.

Embriyonik kök hücrelerin blastomerlerden çıkarılabileceği ve böylece embriyonun tahrip edilmesini önlediği bulunmuştur. Hücre bölünme için tetiklenebilir ve sonuçta ortaya çıkan kök hücreler araştırma ve hastalık tedavisi için kullanılabilir.

İnfertilite kliniklerinde halihazırda genetik anomalileri tespit etmek için teşhis testlerine blastomerin sıklıkla çıkarıldığı gerçeği bu tekniğin araştırmasını daha da güçlendirir.

Artık yalnızca yedi blastomer içeren embriyo, hiçbir kusur bulunmadığını varsayarak anneye implante edilebilir. Bu embriyolar daha sonra sağlıklı bebeklere dönüşürler.

Ne DNN ne de blastomer ekstrasyonu henüz mükemmel yöntemler olmamakla birlikte pek çok hastalığın kök hücre ile tedavisinde etik kaygıları ortadan kaldıracak yeni yöntemlerin bulunmasının önünü açabilirler.

Источник: http://kokhucretedavisi.com.tr/kok-hucre-hangi-hastaliklarda-kullanilir/

Kök Hücre Nakli ile Hangi Hastalıklar Tedavi Edilir?

Kök Hücre Hangi Hastalıkları Tedavi Edebiliyor?

Kök hücre tedavisinde yaşanan gelişmeler bir çok hastalık için umut ışığı oluşturuyor. Daha önceki yazılarımızda kök hücre tedavisi ile yaşlanmayı durdurma konusundan bahsetmiştik. Kök hücre tedavisi estetik uygulamalar ve önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi. Peki, kök hücre tedavisi nedir, nasıl yapılır, hangi hastalıkları tedavi edebilir?

Kök hücre nedir?

Kök hücre, kendinden yeni hücreler yapabilen, zamanla organ ve dokulara dönebilen, canlıların asıl yapılarını oluşturan ana hücrelerdir. Bu ana hücreler vücut tarafından düzenli olarak yapılan, vücudu dinç ve canlı tutan mekanizmalardır. Modern tıp sayesinde bu kök hücreler vücutta bir yerden alınıp başka bir yere nakledilerek sorunlu alanlarda tedavi sağlamaktadır.

Kök hücre tedavisi nedir?

Vücut tarafından yapılan kök hücrelerin transfer edilmesi yolu ile hastalıkların tedavisinde kullanılmasına kök hücre tedavisi denir.

Kök hücreler nerede bir hasar ya da sorun varsa oraya yoğunlaşarak oranın hemen iyileşmesini sağlamaya çalışırlar. Ilerleyen yaşla beraber kök hücre oluşumu azalır. Yaşlılarda kök hücre sayısı en azdır.

Kök hücrelerin vücutta en fazla olduğu dönem anne karnında olunan dönemdir. Doğduktan sonra zamanla azalarak gider.

Kök hücre tedavisinde son gelişmeler nelerdir?

Her geçen gün yapılan yeni çalışmalar ile kök hücre tedavisinde yeni bir noktaya geliniyor. Kök hücrelerin iyileştirici etkisi tüm organların tedavilerinde kullanılabilir hale gelecek gibi görünüyor.

Bu hücreler en çok kemoterapi ya da radyoterapi gören kanser hastalarında kullanılıyor.

Bunun dışında omurilik zedelenmeleri, felç tedavileri, kalp hastalıkları ile genetik bazı kan hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.

Kök hücre tedavisi ile yaşlanmayı geciktirmenin mümkün olduğu artık netlik kazandı. Bunun sonucu olarak da son derece verimli cilt gençleştirme tedavileri uygulanmaya başlandı. Saç dökülmesini engellemek, kellik tedavisi ve antiaging konularında da oldukça başarılı tedaviler uygulanmaya başlandı.

Estetik ve güzellik uygulamalarında kök hücre tedavisi

Vücut direncini yükselten, bağışıklık sistemini güçlendiren kök hücreler hastalıkların seyirini etkileyip onların ilerlemesini bile durdurabilmektedir.

Vücudu patalojik hastalıklara karşı da daha dirençli bir hale getirebilen bu kök hücreler hücre onarım sisteminin bir parçasıdır. Yaşlanma, kök hücre üretiminin zamanla azalmasının bir parçası olarak da ortaya çıkar.

Bunu durdurmanın yolu da yine kök hücre tedavisinden geçer.

Transferi yapılan kök hücreler entegre edildikleri yeni bölgedeki tüm sorunları anında keşfeder ve ne yapılması gerekiyorsa yapar. Bu da kok hucreleri bir çok farklı cerrahi uygulamada kullanılabilir kılar.

Kök hücre tedavisi güzellik ve estetik alanında;

 • Yağ dolgu ve transferinde kullanılabilir. Çünkü kök hücreler enjekte edildikleri noktada damarlanma yaparlar. Özellikle kalça iliğinden alınan kök hücreler transfer edildikleri noktada oluşturdukları yeni damarlar sayesinde dolgu maddesi olarak kullanılan yağın çok daha uzun bir süre orada kalmasını sağlar.
 • Akne izlerinin, büyük skar tedavisi dediğimiz yara izlerinin tedavisinde kök hücreler kullanılabilir. Bu kök hücreler genelde kulak arkasındaki dokudan alınarak çoğaltılmaktadır. Farklı estetik uygulama ve tedavileri ile birleştirilerek selülit tedavisinde, derin kırışıkların giderilmesinde de kök hücreler kullanılabilmektedir.
 • Saç kıl kökündeki kök hücreler saç ekiminde yeni saçların tutunması ve sağlıklı olması için kullanılabilir. Bölgesel kellik ve saç dökülmelerini durdurmak için da kök hücre tedavisi kullanılabilmektedir.
 • İdrar kaçırma sorunlarının tedavisinde, iktidarsızlık tedavisinde ve orgazm sorunları tedavisinde de kök hücreler kullanılabiliyor.

Kök hücre tedavisi kimlere yapılır?

Hiç bir yan etkisi olmayan kök hücre tedavisi tıbbın çaresiz kaldığı kronik hastalıkların tedavisine yeni bir soluk getiriyor. Romatizmal hastalıklarda, karaciğer, böbrek yetmezliklerinde ve benzer bir çok hastalığın tedavisinde kök hücre kullanılabiliyor.

Kök hücre tedavisi otoimmün bir hastalığı olmayan, doktorunun uygun olduğunu söylediği herkese uygulanabilir bir tedavidir. Kök hücreler, yakın bir zamanda organ nakli bekleyen hastaların, doku nakli bekleyen hastaların dermanı olacak.

Organ nakli bekleyen hastaların kendi kök hücrelerinden oluşmuş yeni organları sayesinde hayatlarına yeniden başlamaları mümkün olacak. Doku nakli bekleyenlere yine kendi kök hücrelerinden oluşan dokular transfer edilebilecek.

Böylece hayatları boyunca bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalmayacaklar.

Источник: https://www.estetikguide.net/kok-hucre-nakli-ile-hangi-hastaliklar-tedavi-edilir/

Kök Hücre Tedavisi

Kök Hücre Hangi Hastalıkları Tedavi Edebiliyor?

Kök hücreler, insanlardaki bütün dokularda , damarların çevresinde yerleşmiş ana hücrelerdir. Doku hasarı meydana geldiğinde bu hücreler aktif hale gelirler.

Bir taraftan dokunun tamiri için gerekli büyüme faktörlerini salgılarken, diğer taraftan iyileşme için gerek duyulan kas, kemik, eklem kıkırdağı ve yağ gibi farklı dokulara dönüşebilirler. Vücudun iyileşme ve tamir cevabının bir parçası olarak görev yaparlar.

Eklem kıkırdağında kan damarları ve sinir olmadığı için kendi kendine onarımı imkansızdır.

Bu nedenle özellikle eklemlerin hareket etmesini sağlayan sıvı kayıplarında önceleri herhangi bir kalıcı tedavi uygulanamıyordu.

Ancak günümüzde ; SVF %100 Kök hücre tedavisiyle eklemler ve eklem çevrelerindeki dokuların tedavisi yapılabiliyor.

Geçmişte kök hücreler kemik iliği ve kandan elde edilmeye çalışılıyordu.

Ancak kök hücrelerin insanın yağ dokusunda; kemik iliğinden bile 50 kat daha fazla olduğu keşfedildi , böylece artık günümüzde 200 cc (bir su bardağı ) yağdan eklemleri onarabilecek kadar kök hücre elde edilebiliyor.

Bu sayede eklemlerin tedavisi mümkün hale geliyor. Elde edilen kök hücreler eklem, kemik, kas gibi pek çok dokuya dönüşebildiğinden; uygulama yapılan bölgenin tamamı tek seferde tedavi edilmiş oluyor.

Hareket sistemi hastalıklarında temel olarak 2 farklı tip kök hücre kullanılıyor.

1. SVF (stromal vasküler fraksiyon) KÖK HÜCRE

Yağ dokusundan elde edilen kök hücre süspansiyonu SVF ( Stromal Vasküler Fraksiyon ) olarak adlandırılmaktadır. İçerdiği kompleks hücre birleşimi sayesinde vücudumuzdaki 200 farklı dokuya dönüşebilir. SVF kök hücreler enjekte edildiği bölgeye oksijen ve besin maddeleri taşıyarak o bölgedeki onarılacak olan dokuların hepsini onarır.

SVF %100 KÖK HÜCRE TEDAVİSİNİN TIPTA UYGULANMA ALANLARI

 • Diz Kireçlenmesi ( Diz Artrozu)
 • Kalça Kireçlenmesi ( Kalça Artrozu )
 • Meniskopatiler,(Menisküs)
 • Ağrısı geçmeyen diz operasyonları ( menisküs , ön çapraz bağ yırtıkları )
 • Spor Sakatlıkları
 • Kalçada oluşan Avasküler Nekroz,(Femur başı harabiyeti )
 • Donuk omuz
 • Kas ve Tendon rahatsızlıkları,
 • Ayak Bileği Kireçlenmesi
 • Kapanmayan yaralar ( diyabetik ayak )
 • Estetik alanında Cilt gençleştirilmesi ,
 • Kellik , saç dökülmesi,
 • Diş hastalıkları vb.

SVF %100 Kök Hücre nasıl elde edilir ?

Karın yağlarından 200 cc ( 1 bardak ) kadar alınır. Bu yağ kök hücre laboratuvarına gider. % 100 kök hücreleriniz ayrıştırılır. Sonra bu hücreler tedavi edilecek bölgeye ( diz eklemine , kalça eklemine ve omuz eklemine vs.

) enjekte edilir.

Kök hücre laboratuvarına soğuk zincirle gönderilen yağlarınız GMP (Good Manufacturing Practice ) standartlarındaki ( iyi üretim uygulamaları ) uzman biyologlar ve biyomühendisler tarafından işlenerek kök hücreleriniz ayrıştırılır.

Gerekli kalite kontrol testlerinden geçirilen SVF kök hücreleriniz steril bir şekilde kutulanarak soğuk zincirle hastaya ulaştırılır.

Bu izolasyon ve kalite kontrol işlemleri; klinik / hastane ortamlarında veya otomatik cihazlarla yapılan , etkinliği ,kalitesi ve güvenliği bilinmeyen kök hücre elde etme işlemleriyle karıştırılmamalıdır.

Menisküs yırtığı,Diz ve Kalça Kireçlenmesi gibi hastalıklar sadece kök hücre tedavisiyle düzelebilir mi ?
SVF %100 KÖK HÜCRE ; yırtık olan veya kireçlenme olan bölgede tekrar yeni dokular oluşturarak orijinal haline geri döndürür ve ayrıca bu arada diğer tüm hasarlı dokuları da iyileştirir.

İyileşme süresi ne kadardır?

Her doku iyileşmesinde olduğu gibi hastanın yaşına ve harabiyetine bağlı olarak 3-6 ay arasındadır.

PRP – CGF gibi yöntemlerle KÖK HÜCRE tedavisi arasındaki fark nedir?

PRP – CGF gibi yöntemlerde 5 -10 adet kök hücre varsa; SVF kök hücre tedavisinde 1 milyon– 2.5 milyon adet arası kök hücre var denilebilir.

SVF %100 KÖK HÜCRE tedavisi için hastanede kalmam gerekiyor mu ?

SVF %100 KÖK HÜCRE tedavisi için hastanede kalmanız gerekmiyor. Sedasyon sistemiyle uyutularak yağ alma işlemi toplam bir saat sürmektedir.

3 saat kadar da hastanede gözlem altında kalırsınız ve sonrasında da günlük işlerinize dönebilmektesiniz. Alınan yağlar soğuk zincirle kök hücre laboratuvarına gider.

Bir gün sonra % 100 ayrıştırılmış kök hücreleriniz laboratuvardan gelir ve hasta olan bölgeye enjekte edilir.

Bu tedavi onaylı bir tedavi midir ?

Evet SVF kök hücre tedavisi , hem Sağlık Bakanlığı hem de FDA (Amerikan İlaç Dairesi ) tarafından onaylı bir tedavi yöntemidir.

2. MEZENKİMAL KÖK HÜCRE

Bu kök hücreler bulunduğu dokudan hasarlı bir dokuya geçebilmektedir. Böylece hasarlı olan dokuların tamirini gerçekleştirirler. Mezenkimal kök hücre , başka dokudaki hasar durumunda da diğer dokuya geçer. Ayrıca birçok organda meydana gelen hasarı da düzeltmeye onarmaya başlarlar.

Mezenkimal kök hücrelerin nasıl bir uygulama olduğu ise ; konnektif doku kökenli hücrelerle birçok farklı doku hücresinde farklılaşma ile solubl faktörler salgılayarak doku ve organ birleşmesine yardımcı olarak birçok durumu da lehine çevirerek hem de gen aktarımında kolaylık sağladığı, kalıtsal hastalıklar da olmak üzere bir çok alanda uygulanma potansiyeli oldukça yüksektir.

Mezenkimal kök hücrenin ÖZELLİKLERİ nelerdir?

 • Bu kök hücreler her dokuya farklılaşma özelliklerine sahiptir.
 • Kendi köken aldığı bağ doku hücreleri olan kas, yağ, kemik, kıkırdak, tendon, ligament gibi hücrelere farklılaşabilir.
 • Akciğer, mide ve kemik dokusunda görünüm olarak farklılık kazanırlar. Bu durumun sebebi ortamdaki farklı koşullardır.
 • Mezenkimal kök hücre sadece kendi bulunduğu dokudaki hasarı onarmakla kalmaz, başka dokudaki hasar durumunda da diğer dokuya geçer ve onarım sağlar.
 • Bağ doku kökenli olmaları nedeniyle ilgili doku hücrelerinin gelişimine ve fonksiyonuna katkı sağlayabilmektedirler.
 • Farklılaşma yetenekleri vardır.
 • Hasarlı hücre ile kaynaşma yetenekleri vardır.
 • Bağışıklık sistemini uyarmadıkları için enjekte edildiği dokular tarafından kabul edilirler

Mezenkimal kök hücre HANGİ HASTALIKLARDA uygulanır?

 • Osteoartrit
 • Azospermi
 • Erektil Disfonksiyon
 • AlzheimerParkinson
 • Diabet
 • Karaciğer sirozu
 • Omurilik yaralanması
 • Cerebral Palsi
 • Otizm
 • Arteriel Hipertansiyon
 • Böbrek Atrofisi

Daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kök Hücre Literatürünü incelemek için tıklayınız.

Sporcularda Kök Hücre Tedavilerini incelemek için tıklayınız.

Ortopedik Hastalıklarda Mezenkimal Kök Hücre Uygulamalarını incelemek için tıklayınız.

Источник: http://www.fizyorem.com/tr/kok-hucre-tedavisi-nedir-hangi-hastaliklar-tedavi-edilir

Kök Hücre Tedavileri Hangi Hastalıklarda Kullanılıyor

Kök Hücre Hangi Hastalıkları Tedavi Edebiliyor?

Bilindiği gibi kan kanserleri ve multpl myelom gibi ilik hastalıkları ve bazı kan hastalıklarında kan hücre kökenli(hematopoetik) kök hücre tedavileri Amerikan FDA onaylı olup ülkemizdede yapılmaktadır.

Mezenkimal kök hücre uygulamaları ise daha yeni jenerasyon bir tedavi yöntemi olup tip1 DM , cerebral paly, otizm, omurga zedelenmeleri sonrası felçler, multpl skleroz gibi bir çok hastalıkta özel izinle insanlarda uygulanmaktadır.

Peki mezenkimal kök hücreler hangi hastalıklarda uygylanmaktadır?

Parkinson gibi hareket bozukluğuna sebep olan beyinde dopamin üreten sinir hücrelerinin harabiyeti ve hareketlerde yavaşlama ile beraber kaslarda sertliğinde eşlik ettiği hastalıklar mezenkimal kök hücreleri araştırma sahalarından belkide en şöhret olanıdır.

Mesenkimal kök hücre ile dopamin üreten noronların bozuk fonksiyonlarının düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Mezenkimal yanında Embiryonik ve Nöral kök hücrelerlede tedavi edilebilmektedir.Embiryonel kök hücreler hücre kültürde çoklu pasajlara rağmen normal karyotiplerini muhafaza edebilen sinir doku transplantasyonlarının istikbaldeki en en önemli adayıdır.

Mezenkimal kök hücreler vucuda verildiğinde onarım gereken bölgelere göç edebilmekte ve kan beyin bariyerini geçebilmektedir. Parkinsonda bozuk olan sahada dopaminerjik etkilenim hastalığın sebebi tam olarak aydınlatılamamış olsada çok net bilinemektedir.Dopaminerjik bozuk sinir hücreleri ile sağlıklı olanı takas edilebilirmi ? diye sorulabilir .

İşte verilen bu mezenkimal kök hücreler bu hasralı sahaya göç etmekte ve bilimsel çalışmalarında teyit ettiği gibi diferansasyon göstererek nöronda denilen sinir hücrelerine dönüşebilmektedir.Rejenaratif tıbba neden hücresel tıp denildiğini anladınızmı ? Çünkü bu uygulamalarda ilaç verilmiyor bozuk olan doku yada hücre , hücre ile tedavi ediliyor.

Harap olanın yerine kök hücre sağlamına dönüşerek oturuyor dahası etrafda bozuk olan hücreleride salgıladığı bir takım kimyasallar ve büyüme faktörleri ile onarıyor.

Klinik cevap her hastada farklılık göstermekle beraber ki bazı faktörler yaş,diğer hastalıklar vs . süreci uzatasada hastaların uygulamlarda rasyonel olarak uygulamadan fayda gördüğü zamanla fark ediliyor.

Parkinson da kök hücre tedavileri gerçek ten büyük bir umut teşkil ediyor.Yukarıdada İzah etmeye çalıştığım gibi hastaya çift yönlü bir fayda mevcuttur hem direk tamir mekanizması ile norogenezisde artma olur bu da zaten eksik olan dopamin salınımını artırır hemde indirek olaraka kök hücreler ürettiği nörotrofik faktörlerle dopamin nöron farklılaşmasını ve onarımına sağlar.

1998 yılında Erikson ve arkadaşlarının travmatize hipokampusda dentate gyrusda yeni nöronların varlığını göstererene dek sinir hücrelerinin rejenere olabildiğine inanılmıyordu. Klasik tıp bilgisi : sinir hücreleri rejenere olmaz diye kabul edildirdi.Daha sonraları sinir hücrlerinin rejenerasyonunun ve hasarlanmış bölgelerin uyarılmasının belli derecelerde olduğu kabul edilmeye başlandı.

Mezenkimal kök hücreleri

Parkinson Hastalığı ile ilgili hali hazırda güncel 1500 e yakın klinik çalışma devam etmektedir. Mezenkimal kök hücrelerin parkinsonlularda uygulandığı iki büyük çalışmanın birisi amerika birisi Çin de devam etmektedir.Bu iki çalışmada da hastalara kemik iliği kaynaklı mezenkimal hücre tedavisi yapılmaktadır. Çalışmaları takip ediyorum.

Bu konularda söylenecek çok şey olmakla beraber Kök hücre tedavisi ile hangi sinir hastalıklarda uygulama yapılıyor bunun kabaca listesini vererek bu makalemi sonlandırıyorum.Devamı gelecek olan makalelerimde diğer hastalıklara tek tek yeni gelişmelere le beraber değinmeye çalışacağim.

Myopatiler,polimiyoizt,dermatomiyozit, oto-immun hastalıklarda infalmatuvar miyopatiler ,SLE ,RA ,PAN gibi oto immun hastalıklar,Multpl skleroz,ALS,Guillan Bare Sendromu ,metabolik toksik ve diğer ensefalopatiler,nöropatiler ,noraljiler,sinir sıkışma sendromları

Parkinson syringomyeli,travmatik beyin ve medulla zedelenmleri ,huzursuz ayak sendromu ,kronik yorgunluk sendromu ve diğerleri…..

Liste çok uzun olmakla beraber özellikle iç hastalıkları uzmanı olmam sebebi ile obeizte,Tip 1 ,Tip 2 Diaybet,Esansiyel Hipertansiyon, Siroz ,pankreas ,böbrek hastalıkları ve diğer metabolik hastalıkları üzerine yoğunlaşacağim.

Ukranya Kiev de yasal olarak ismi burda geçen hastalıklarda uygulamanın 2 kez Uluslar arası kalite ödülü alan Biopro Stem Teknolojileri Kliniği nde yapıldığını ve bizattihi 2 ay önce burdaki biyoteknoloji labratuvarlarını ve kliniklerini ziyeret ettiğimi bildirme gereği duyuyorum.

Dr Ayhan BEKMEZ

Источник: https://www.bigdoctors.com/kok-hucre-tedavileri-hangi-hastaliklarda-kullaniliyor/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть