Kolesteatom

Orta Kulak Hastalıkları Tanı ve Tedavileri – Kadıköy, İstanbul – Medie

Kolesteatom

Soğuk algınlığı, burun alerjisi, bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonları orta kulağı genze bağlayan östaki tüpünün tıkanmasına yol açabilir. Bu da orta kulak iltihabı denilen hastalığın ortaya çıkmasına neden olur.

Tıbbi adı, otitis media olan orta kulak iltihabı, kulak ağrısı ile birlikte kulakta dolgunluk hissi ve işitme azlığına neden olabilir. Ateş, bebeklerde huzursuzluk sık rastlanan belirtiler olmakla birlikte, orta kulak iltihabı genelde üst solunum yolu enfeksiyonuna eşlik ettiğinden burun akıntısı ve tıkanıklığı da gözlenir.

Yeni doğan çocukların üçte ikisi 2 yaşına kadar en az bir defa “orta kulak iltihabı” geçirir. Yaş ilerledikçe orta kulak iltihabının görülme sıklığı da azalmaktadır. 6 yaşın altındakilerde östaki tüpü henüz gelişimini tamamlamamıştır (yetişkinlere göre daha kısadır) bu nedenle orta kulak iltihabına yetişkinlere nazaran çocuklarda daha sık rastlanır.

Akut Orta Kulak İltihabı

Akut orta kulak iltihabı (Akut otitis media) kulak zarının arkasında, orta kulak boşluğunda ani gelişen -akut- iltihaptır. Orta kulak iltihabındaki kulak ağrısı dış kulak yolu enfeksiyonundan farklı olarak kulak kepçesinin hareketiyle artmaz. Özellikle çocukluk yaşında çok sık görülmekte olup yaş arttıkça görülme sıklığı önemli miktarda azalmaktadır.

Akut Orta Kulak İltihabının Nedenleri

Akut orta kulak iltihabının nedeni orta kulağı geniz bölgesine bağlayan östaki tüpünün soğuk algınlığı, burun alerjisi ve bakteriyel üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında tıkanmasıdır.

Akut Orta Kulak İltihabının Belirtileri

Akut orta kulak iltihabının belirtileri şunlardır;

 • Kulak ağrısı
 • Kulakta dolgunluk
 • İşitme kaybı
 • Ateş
 • Bebeklerde huzursuzluk
 • Burun tıkanıklığı ve burun akıntısı
 • Bazen kanlı ve iltihaplı kulak akıntısı

Akut Orta Kulak İltihabının Tedavisi

Orta kulak iltihabı genelde kendini sınırlayan bir hastalık olup tedavisinde her zaman olmasa da antibiyotik, ağrı kesici, ateş düşürücü, eşlik eden üst solunum yolu enfeksiyonu mevcutsa bu duruma yönelik semptomatik tedaviler, kulak zarının çizilmesi (Miringotomi /Parasentez) uygulanmaktadır.

Miringotomi (Parasentez)

Miringotomi (Parasentez) akut orta kulak enfeksiyonlarının tam olarak iyileşememesi durumunda uygulanan bir yöntemdir. Burada kulak zarı tedavi amaçlı olarak çizilerek orta kulakta biriken sıvı boşaltılır. Böylece enfeksiyona yol açması önlenir.

Sadece akut orta kulak enfeksiyonunda değil östaki borusunun tıkanması nedeniyle oluşan sıvı birikiminde de bu yöntemden fayda sağlanır ayrıca tanı amaçlı da uygulanabilir.

Miringotomi (Parasentez ) Nasıl Yapılır?

Miringotomi (Parasentez) işlemi genel anestezi altında yapılır ve işlemin kendisi sadece birkaç dakika sürer. Kulak zarı çizilip vakum yardımıyla orta kulaktaki sıvı boşaltılır. Açılan delik birkaç gün içinde, müdahaleye gerek olmadan kendiliğinden kapanır.

Miringotomi’den sonra hasta evine dönebilir. Bir süre kulaktan sıvı gelir ancak bu durum normaldir ve düzelir. Eğer işlemin ardından beklenmeyen bir durum ortaya çıkarsa (kötü kokulu, kanlı sıvı gibi) hemen doktorla temasa geçilmelidir.

Orta Kulakta Sıvı Birikmesi

Orta kulakta sıvı birikmesi (Seröz Otitin) en sık ortaya çıkma şekli hafif ve orta derecede işitme azlığıdır. Çocukluk yaşında dikkatsizlik, kelimelerin yanlış telaffuz edilmesi, yüksek sesle televizyon seyredilmesi, okul başarısında düşme gibi durumlarda ebeveynler orta kulakta sıvı birikmesi konusunda dikkatli olmalıdırlar.

Orta kulakta sıvı birikmesi, tüm yaşlarda gelişmekte olup en çok şu hasta gruplarında görülür;

 • Yedi yaş altı çocuklar
 • Sigara içilen evde büyüyen çocuklar
 • Çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklar
 • Erkek çocuklar
 • Kardeşleri seröz otit geçirmiş olan çocuklar
 • Uzun süre biberonla beslenen çocuklar
 • Kreşe giden çocuklar
 • Down sendromu gibi genetik hastalığı olan çocuklar

Seröz otitin tanısı kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı tarafından dikkatli bir kulak zarı muayenesi ve işitme testleri yapılarak konulur.

Orta Kulakta Sıvı Birikmesinin (Seröz Otitin) Tedavisi

Birçok durumda seröz otit herhangi bir tedavi verilmeden kendiliğinden geriler. Gerilemeyen durumlarda kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı tarafından tedavi uygulanmakta, buna rağmen geçemeyen durumlarda ise cerrahi bir işlem olan kulak zarına ventilasyon tüpü takılmaktadır.

Bu tüplerin amacı havalanma problemi olan orta kulağın havalanmasını sağlamaktır. Tüpler duruma göre 6 – 12 ay arasında kulak zarında kalmakta sonrasında ise ya kendiliğinden düşmekte ya da doktor tarafından alınmaktadır.

Kolesteatom

Kolesteatom, dış kulak yolu cilt hücrelerinin kulak zarındaki delik ve/veya çökmeler yoluyla orta kulağa geçmesi ve burada giderek katlanan şekilde büyümesidir. Tedavi edilmezse çevre dokulara ve kemiklere zarar verebilir. Ayrıca orta kulakta bakteri, mantar ve diğer mikroorganizmalar için uygun ortam oluşturarak sürekli enfeksiyona neden olabilirler.

Ortaya çıkış şekillerine göre edinsel kolesteatom ve konjenital kolesteatom olarak ikiye ayrılırlar. Edinsel olan, kulak zarında delik ve/veya çökmelere bağlı olarak ortaya çıkar. Konjenital kolesteatom ise doğuştandır ve nadiren görülür.

Kolesteatomun Belirtileri

Kolesteatom pis kokulu akıntı ve işitme kaybı dışında başka bir belirtiye yol açmadan yıllarca kalabilirse de daha sonra ilerleyerek ve basınç yaparak çevresindeki dokulara yayılır. Kolesteatomun belirtileri genel olarak şöyle sayılabilir;

 • Hasta kulakta dolgunluk, künt ağrı
 • Şiddetli baş dönmesi, sersemlik hâli
 • Tekrarlayan orta kulak iltihabı
 • Kötü kokulu kulak akıntısı
 • Kulak çınlaması
 • İşitme kaybı
 • Baş ağrısı
 • Nistagmus (gözün istemsiz hareket etmesi)

Kolesteatom tedavi edilmezse yüz kaslarında güçsüzlük, yüz sinirlerinde zayıflık, yüz felci, sağırlık, menejit gelişebilir.

Kolesteatom Tanısı

Kulak muayenesi, ince kesitli kulak tomografisi, kulak manyetik rezonans görüntülemesi, işitme ve denge testleri ile tanı koyularak kolestetomum büyüklüğü, sınırları ve komşu yapıların durumu belirlenir.

Kolesteatom Tedavisi

Kolesteatomda medikal tedavinin etkinliği sınırlıdır, kesin çözüm kolesteatomun cerrahi olarak uzaklaştırılmasıdır. Orta kulaktaki kolesteatom alanları, iltihap artıkları temizlenir. İşitmenin yeniden sağlanması için zar ve kemikçik ameliyatları duruma göre aynı seansta ya da ayrı seans olarak yapılabilir.

Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Hastanın 1-2 gün hastanede kalması gerekebilir. Ciddi enfeksiyon veya komplikasyon varlığında hastanede kalış süresi uzayabilir. Günlük yaşama dönüş genellikle ameliyattan sonraki 1-2 hafta içinde gerçekleşir.

Kolesteatomun tekrarlama riski her zaman vardır. Bu yüzden ameliyat sonrası hastaların durumu yakın takip edilir, hatta bazı hastalarda ömür boyu kulak takibi gerekebilir.

Kulak Tüpü

Kulak tüpü de denilen ventilasyon tüpleri, küçük, silindir şeklinde, ortasında kanalı olan ve orta kulağa hava geçişine izin veren tüplerdir. Metal, plastik, teflon gibi çeşitli materyallerden yapılırlar. Kulak tüpü takılması çocuklarda da yetişkinlerde de sıklıkla uygulanan bir yöntemdir.

Genellikle kulak zarının çökmesine neden olan durumlarda ve kulak zarı ya da östaki borusunun doğru gelişememesi hallerinde tercih edilir.

Çocuklarda 3 aydan daha kısa zamandan beri sıvılı orta kulak iltihabı olan çocukların çoğu kendiliğinden iyileşir ancak sıvı birikimi 3 ayı geçmişse yine sıvı birikimiyle beraber baş dönmesi, kulakta ağrı-dolgunluk varsa tüp takılabilir.

Kulak Tüpü Nasıl Takılır?

Yetişkinlerde kulak tüpünün takılması lokal anesteziyle gerçekleştirilebilse de, çocuklarda genel anestezi uygulanmaktadır. Kulak tüpü ameliyatı ortalama 10 dakika sürer.

Tüp takıldıktan sonra bir süre dış kulak yolunda kan olabilir ancak bu durum geçicidir. Kulak zarına açılan bir deliğe yerleştirilen kulak tüpü yaşam boyu kulakta kalmaz.

Tüpün şekline göre bir yıl içinde ya da biraz daha uzun bir süre sonra kulak zarı tarafından tüp dışarı atılır.

Kulak tüpü bademcik ya da geniz eti ameliyatı sırasında da takılabilir.

Kulak Tüpü Ameliyatından Sonra

Kulak tüpü ameliyatından sonra en önemli nokta kulağa su kaçmasının önlenmesidir. Bunun için;

 • Yüzerken veya banyo yaparken vazelinli pamuk ya da bir kulak tıkacıyla kulak kapatılmalıdır.
 • Yüzerken kulak tıpaların düşmemesi için özel yapılmış boneler takılabilir.

Ayrıca kulak darbelerden korunmalıdır.

Miringotomi (Parasentez )

Miringotomi (Parasentez) akut orta kulak enfeksiyonlarının tam olarak iyileşememesi durumunda uygulanan bir yöntemdir. Burada kulak zarı tedavi amaçlı olarak çizilerek orta kulakta biriken sıvı boşaltılır. Böylece enfeksiyona yol açması önlenir.

Sadece akut orta kulak enfeksiyonunda değil östaki borusunun tıkanması nedeniyle oluşan sıvı birikiminde de bu yöntemden fayda sağlanır ayrıca tanı amaçlı da uygulanabilir.

Kolesteatom

Kolesteatom
Kolesteatom

Kolesteatoma, kulak orta bölümünde kulak zarının arkasında gelişebilen anormal, kanserli olmayan bir deri büyümesidir. Bir doğum kusuru olabilir, ancak en sık tekrarlanan orta kulak enfeksiyonlarından kaynaklanmaktadır.

Kolesteatom sık sık eski cildin katmanlarını tutan bir kist veya kese olarak gelişir. Bu ölü cilt hücreleri biriktikçe, büyüme boyutunda artabilir ve orta kulağın hassas kemiklerini yok edebilir. Bu, işitme, denge ve yüz kaslarının işlevini etkileyebilir.

Kolesteatoma Neden Olmaktadır?

Tekrarlayan enfeksiyonların yanı sıra, kolesteatoma da, burun arkasından kulak ortasına götüren tüp olan işlevsiz bir östaki tüpünden kaynaklanabilir.

Östaki borusu, havanın kulaktan akmasını ve kulak basıncını dengelemesini sağlar. Aşağıdakilerden dolayı düzgün çalışmayabilir:

 • kronik kulak enfeksiyonları
 • sinüs enfeksiyonları
 • soğuk algınlığı
 • alerjileri

Östaki borusu düzgün çalışmıyorsa, orta kulağınızda kısmi boşluk oluşabilir. Bu, kulak zarının bir bölümünün orta kulağa çekilmesine ve bir kolesteatoma dönüşebilecek bir kist yaratmasına neden olabilir. Böylelikle eski cilt hücreleri, sıvılar ve diğer atık maddelerle dolduğunda büyüme daha da artar.

Çok seyrek vakalarda, bir bebek bir kolesteatom ile doğabilir. Bu bir doğum kusuru olarak düşünülür. Konjenital kolesteatomlar orta kulakta veya kulağın diğer bölgelerinde oluşabilir.

Çocukların erken yaşta kulak enfeksiyonları geçirmesi durumunda, kolesteatomların genç yaştan itibaren gelişebilmesi mümkündür.

Semptomlar Kolesteatoma Belirtileri Nelerdir?

Kolesteatom ile ilişkili belirtiler tipik olarak hafif başlar. Kist büyüdükçe ve kulaklarınızda sorun yaratmaya başladıkça daha şiddetli hale gelirler.

Başlangıçta, etkilenen kulakta kötü kokulu bir sıvı akabilir. Kist büyüdükçe kulakta birtakım rahatsızlık yaratan bir basınç hissi yaratmaya başlar. Kulağınızın içinde veya arkasında ağrılı bir ağrı hissedebilirsiniz. Büyüyen kistin basıncı, etkilenen kulaktaki işitme kaybına bile neden olabilir.

Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuzu arayın. Vertigo, yüz felci ve sürekli işitme kaybı, kist kontrol edilmeden büyümeye devam ederse ortaya çıkabilir.

Komplikasyonlar Kolesteatomun Potansiyel Komplikasyonları Nelerdir?

Tedavi edilmediğinde, kolesteatom daha büyük büyür ve hafiften çok ağır derecelere kadar uzanan komplikasyonlara neden olur.

Kulakta biriken ölü deri hücreleri, bakteri ve mantarların gelişmesi için ideal bir ortam sağlar.Bu, kist enfekte hale gelebilir, iltihaplanmaya ve sürekli kulak boşaltımına neden olabilir.

Zamanla, kolesteatom çevresindeki kemiği de yok edebilir. Kulak zarına, kulaktaki kemiklere, beyindeki kemiklere ve yüzün sinirlerine zarar verebilir. Kulaktaki kemiklerin kırılması durumunda kalıcı işitme kaybı meydana gelebilir.

Kist, büyümeye devam ederse, yüzdeki zayıflığa neden olarak yüzüne bile yayılabilir.

Diğer potansiyel komplikasyonlar arasında:

 • kulağın kronik enfeksiyonu
 • iç kulakta şişme
 • , yaşamı tehdit eden beyin enfeksiyonu olan
 • beyin abseleri olan yüz kasları
 • menstrasti felci , veya beynin içindeki pus koleksiyonları

Teşhis Bir Kolesteatoma Nasıl Teşhis Edildi?

Kolesteatoma olup olmadığınızı belirlemek için, doktorunuz otoskop kullanarak kulak içi denetimini yapacaktır. Bu tıbbi cihaz doktorunuza büyüyen bir kist bulgusu olup olmadığını görmek için izin verir. Özellikle, gözle görülebilen cilt hücresi ya da kulakta büyük miktarda kan damarı ararlar.

Kolesteatomda belirgin bir belirti yoksa, doktorunuz BT taraması sipariş etmeniz gerekebilir. Baş dönmesi ve yüz kaslarındaki güçsüzlük gibi belirli belirtileri gösteriyorsanız BT taraması da sipariş edilebilir.

CT taraması, vücudunuzun enine kesit görüntülerini yakalayan ağrısız bir görüntüleme testidir. Tarama, doktorunuzun kulak ve kafatasının içinde görmesini sağlar.

Bu, kistin daha iyi görselleştirilmesine veya belirtilerinizin olası diğer nedenlerini ortadan kaldırmasına yardımcı olabilir.

Tedavi Bir Kolesteatom Nasıl Tedavi Edilir?

Genel olarak, bir kolesteatoma tedavisinin tek yolu ameliyatla çıkarttırmaktır. Kist büyümesi halinde meydana gelebilecek komplikasyonları önlemek için çıkarılmalıdır. Kolesteatomlar doğal olarak uzaklaşmazlar. Genellikle büyümeye devam ederler ve ek sorunlara neden olurlar.

Kolesteatoma teşhisi konduktan sonra antibiyotik, kulak damlası ve kulağın dikkatli temizlenmesi rejimi muhtemelen enfeksiyonlu kisti tedavi etmek, inflamasyonu azaltmak ve kulakta boşalmak için reçetelenecektir. Tıbbi uzmanınız daha sonra kistin büyüme özelliklerini daha iyi analiz edebilecek ve cerrahi uzaklaştırma için bir plan yapabilecektir.

Çoğu durumda, cerrahi bir ayaktan tedavi prosedürüdür. Bu işlemden sonra hastanede kalmanızın gerekmediği anlamına gelir. Hastanede kalmanız, kist çok büyükse ya da ciddi bir enfeksiyonunuz varsa gereklidir.

Ameliyat genel anestezi altında yapılır.

İlk cerrahiden sonra kisti çıkardıktan sonra, iç kulaktaki herhangi bir hasarı yeniden yapılandırmak için takip ameliyatı yapılır ve kistin tamamen başarıyla kaldırıldığından emin olmak genellikle gereklidir.

Kolesteatom kaldırıldıktan sonra sonuçları değerlendirmek ve kistin geri gelmediğinden emin olmak için takip randevularına katılmanız gerekir. Kist kulağındaki kemikleri kırarsa, onarmak için ikinci bir ameliyat gerekir.

Ameliyattan sonra bazı insanlar geçici baş dönmesi veya tadı anormallikleri yaşarlar. Bu yan etkiler neredeyse her zaman birkaç gün içinde kendilerini çözer.

Kolesteatomaları Önleme İpuçları

Konjenital kolesteatomlar önlenemez, ancak ebeveynler durumun farkında olmalı ve böylece mevcut olduğunda hızlı bir şekilde tanımlanmalı ve tedavi edilmelidir.

Daha sonra kolesteatomları kulak enfeksiyonlarını hızlı ve kapsamlı tedavi ederek önleyebilirsiniz. Bununla birlikte, hala kistler oluşabilir. Komplikasyonları önlemek için kolesteatomları mümkün olduğunca erken tedavi etmek önemlidir. Kolesteatom olduğuna inanıyorsanız derhal doktorunuzu arayın.

Outlook Bir Kolesteatomalı Kişiler için Uzun Vadeli Görünüm

Kolesteatomalı insanlar için uzun vadeli görünüm genellikle iyi. Komplikasyonlar genellikle kist yakalanırsa ve erken çıkarılırsa nadirdir.

Bir kolesteatoma kesesi tanımlanmadan önce özellikle büyük veya karmaşık hale gelirse, bazı kalıcı işitme kaybının olması olasıdır.

Dengesizlik ve baş dönmesi aynı zamanda hassas sinirler ve kulaktaki narin kemiklerin arasından yemek alan büyük bir kolesteatomdan da kaynaklanabilir.

Boyutunda artış olsa bile, kist hemen hemen her zaman ameliyatla başarıyla çıkarılabilir.

Источник: https://tr.oldmedic.com/cholesteatoma-4782

Kolesteatom Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Kolesteatom

Haber güncelleme tarihi 25.12.2018 17:42

Kolesteatom Nedir?

Kulak zarının gerisinde, orta kulaktaanormal cilt büyümesi olarak tanımlanmaktadır. Kulak zarı cildi tekrarlayan iltihaplar nedeniyle içeri doğru kıvrılarak büyümeye başlar.

Kist ve kese oluşturan kolesteatomlarda cilt derisi, bu kist ve kesenin içerisinde kıvrılarak karpotu gibi genişler. Kolesteatom zamanla büyüyen yapılardır. Kolesteatomun büyümesi durumunda orta kulağı çevreleyen kemik yapılarının hasara uğraması söz konusu olur.

Kolesteatomun büyümeye devam etmesi durumunda işitme kaybı, baş dönmesi ve nadir olarak yüz felci gibi sağlık sorunları görülebilir.

Kolesteatom, uzun yıllar belirti vermeden ilerleme gösterebilir.

Bu süreçte orta kulaktaki kemik yaparının hasarını arttırarak nadiren de olsa menenjit, beyin absesi ve yüz felcine neden olabilir.

Kolesteatom içeriğini oluşturan yapılar iyi huylu tümörler olsalar dahi tıpkı kötü huylu tümörler gibi kemik yapılarını eritebilecek iltihabi yapılardır. Kolesteatomlar kesinlikle ihmal edilmemesi gereken ciddi oluşumlardır.

İhmal edilen ve tedavi edilmeyen kolesteatomlar iltihabın yayılmasına ve ciddi sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabilir. Tedavi edilmeyen kolesteatomlar ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği gibi ölümle de sonuçlanabilir.

Kolesteatom Neden Olur?

Kolesteatom sık tekrarlayan kulak enfeksiyonu ve östaki tüpünün fonksiyonunun yetersiz olması durumunda meydana gelmektedir. Östaki borusu orta kulağın havalanmasını sağlamaktadır. Östaki tüpü ise orta kulak basıncını dengelemek için genizden hava geçişini sağlamaktadır.

 Alerji, soğuk algınlığı ve sinüzit gibi durumlarda östaki borusu fonksiyonunu yerine getiremez ve vakum (negatif basınç) oluşur. İltihaplanma nedeniyle incelen kulak zarı bu vakumlanma ile içeri doğru çekilir.

Oluşan bu kese içinde kolesteatom adı verilen cilt büyümesi başlar.

Kolesteatom Belirtileri Nelerdir?

Kolesteatomun belirtileri başlangıçta hafiftir. Ancak kistin büyümesiyle birlikte belirtiler ağırlaşmaya ve şiddetlenmeye başlar. Kolesteatomun belirtilerinin başında kokulu deşarj akıntı görülmektedir.

Aynı zamanda kulak içi basıncın artması ile rahatsızlıklar artış göstermekle birlikte sağırlığa yol açabilir. Kistin büyümesiyle birlikte yüz de etkilenmeye başlar.

Yüzün etkilenmeye başlaması durumunda yüz kaslarının zayıflaması veya yüz felci gibi sorunlar kaçınılmaz olabilir. Büyüyen kist baş dönmelerine neden olmaktadır.

 • Kulak enfeksiyonu
 • Kulakta kötü koku
 • Geçici veya kalıcı işitme kaybı
 • Kulak çınlaması
 • Vertigo
 • Yüz kaslarında zayıflama
 • İç kulak boşluğu
 • Kistin beyne yayılması
 • Menenjit
 • Beyin apsesi
 • Sürekli kulak drenajı

Kolesteatom Tedavisi

Kolesteatom tedavisine başlanmadan öncelikle kulağın iyice temizlenmesi sağlanmalıdır. Kulağın temizlenmesiyle birlikte antibiyotik ve damla tedavisi uygulanmalıdır. Böylece iltihabın azaltılması sağlanırken aynı zamanda yayılmasının da önüne geçilmektedir.

Bu sırada kolesteatomun büyüklüğü ve derecesi belirlenir. Büyük ve risk taşıyan kolesteatom vakalarında cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi müdahaleler genel anestezi altında yapılırken kolesteatomun çıkarılması ve sağlıklı bir kulak yapısı ameliyatın amacıdır. Ameliyatın diğer amacı ise işitmenin iyileştirilerek kalitesinin arttırılmasıdır.

Ancak çok ilerlemiş kolesteatom vakalarında işitme tamamen düzeltilmeyebilir. Kolesteatom ameliyatı hastanın doktora başvurduğu gün yapılabilir ve hasta aynı gün taburcu edilebilir. Ancak kolesteatomun derecesine bağlı olarak hastanın hastanede gözetim altında tutularak serum ve antibiyotik tedavisi uygulanması gerekebilir.

Bu tip durumlarda hastanın günlük hayatına geri dönmesi 1-2 haftayı bulabilir.

Önerilen İçerik;

► Kulak Akıntısı Nedir ve Neden Olur?

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/kolesteatom-nedir-ve-nasil-tedavi-edilir-12710h.htm

Kolesteatoma

Kolesteatom

 1. Kolesteatom, kulak orta bölümünde kulak zarının arkasında gelişebilen anormal, kanserli olmayan bir deri büyümesidir.
 2. Tekrarlayan enfeksiyonların yanı sıra, kolesteatoma da, burun arkasından kulak ortasına götüren tüp olan işlevsiz bir östaki tüpünden kaynaklanabilir.

 3. Kolesteatomlar doğal olarak uzaklaşmazlar. Genellikle büyümeye devam ederler ve ek sorunlara neden olurlar.

Kolesteatoma, kulak orta bölümünde kulak zarının arkasında gelişebilen anormal, kanserli olmayan bir deri büyümesidir.

Bir doğum kusuru olabilir, ancak en sık tekrarlanan orta kulak enfeksiyonlarından kaynaklanmaktadır.

Kolesteatom sık sık eski cildin katmanlarını tutan bir kist veya kese olarak gelişir. Bu ölü cilt hücreleri biriktikçe, büyüme boyutunda artabilir ve orta kulağın hassas kemiklerini yok edebilir. Bu, işitme, denge ve yüz kaslarının işlevini etkileyebilir.

advertisingAdvertisement

Sebepler

Niçin Kolesteatoma Neden Olur?

Tekrarlayan enfeksiyonların yanı sıra, kolesteatoma da, burun arkasından kulak ortasına götüren tüp olan işlevsiz bir östaki tüpünden kaynaklanabilir.

Östaki borusu, havanın kulaktan akmasını ve kulak basıncını dengelemesini sağlar. Aşağıdakilerden dolayı düzgün çalışmayabilir:

 • kronik kulak enfeksiyonları
 • sinüs enfeksiyonları
 • soğuk algınlığı
 • alerji

Östaki borusu düzgün çalışmıyorsa, orta kulağınızda kısmi boşluk oluşabilir. Bu, kulak zarının bir bölümünün orta kulağa çekilmesine ve bir kolesteatoma dönüşebilecek bir kist yaratmasına neden olabilir. Böylelikle eski cilt hücreleri, sıvılar ve diğer atık maddelerle dolduğunda büyüme daha da artar.

Çocuklarda

Çocuklarda Kolesteatom

Çok nadir durumlarda bir bebek bir kolesteatom ile doğabilir. Bu bir doğum kusuru olarak düşünülür. Konjenital kolesteatomlar orta kulakta veya kulağın diğer bölgelerinde oluşabilir.

Çocukların erken yaşta kulak enfeksiyonları geçirmesi durumunda, kolesteatomların genç yaştan itibaren gelişebilmesi mümkündür.

AdvertisementAdvertisementAdvertisement

Semptomlar

Kolesteatom Semptomları Nelerdir?

Kolesteatom ile ilişkili belirtiler tipik olarak hafif başlar. Kist büyüdükçe ve kulaklarınızda sorun yaratmaya başladıkça daha şiddetli hale gelirler.

Başlangıçta, etkilenen kulakta kötü kokulu bir sıvı akabilir. Kist büyüdükçe kulakta birtakım rahatsızlık yaratan bir basınç hissi yaratmaya başlar. Kulağınızın içinde veya arkasında ağrılı bir ağrı hissedebilirsiniz. Büyüyen kistin basıncı, etkilenen kulaktaki işitme kaybına bile neden olabilir.

Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuzu arayın.Vertigo, yüz felci ve sürekli işitme kaybı, kist kontrol edilmeden büyümeye devam ederse ortaya çıkabilir.

Komplikasyonlar

Kolesteatomun Potansiyel Komplikasyonları Nelerdir?

Tedavi edilmediğinde, kolesteatom daha büyük büyür ve hafiften çok ağır derecelere kadar uzanan komplikasyonlara neden olur.

Kulakta biriken ölü deri hücreleri, bakteri ve mantarların gelişmesi için ideal bir ortam sağlar. Bu, kist enfekte hale gelebilir, iltihaplanmaya ve sürekli kulak boşaltımına neden olabilir.

Zamanla, kolesteatom çevresindeki kemiği de yok edebilir. Kulak zarına, kulaktaki kemiklere, beyindeki kemiklere ve yüzün sinirlerine zarar verebilir. Kulaktaki kemiklerin kırılması durumunda kalıcı işitme kaybı meydana gelebilir.

Kist, büyümeye devam ederse, yüzdeki zayıflığa neden olarak yüzüne bile yayılabilir.

Diğer potansiyel komplikasyonlar arasında şunlar bulunur:

 • kulağın kronik enfeksiyonu
 • iç kulakta şişme
 • , yaşamı tehdit eden beyin enfeksiyonu olan
 • beyin abseleri olan yüz kasları
 • menenjit paralizi , veya beynin içindeki pus koleksiyonları

Advertisement Advertisement

Diagnosis

Bir Kolesteatom Nasıl Teşhis Edilir?

Kolesteatoma olup olmadığınızı belirlemek için, doktorunuz otoskop kullanarak kulak içi denetimini yapacaktır. Bu tıbbi cihaz doktorunuza büyüyen bir kist bulgusu olup olmadığını görmek için izin verir. Özellikle, gözle görülebilen cilt hücresi ya da kulakta büyük miktarda kan damarı ararlar.

Kolesteatomda belirgin bir belirti yoksa, doktorunuz BT taraması sipariş etmeniz gerekebilir. Baş dönmesi ve yüz kaslarındaki güçsüzlük gibi belirli belirtileri gösteriyorsanız BT taraması da sipariş edilebilir.

CT taraması, vücudunuzun enine kesit görüntülerini yakalayan ağrısız bir görüntüleme testidir. Tarama, doktorunuzun kulak ve kafatasının içinde görmesini sağlar.

Bu, kistin daha iyi görselleştirilmesine veya belirtilerinizin olası diğer nedenlerini ortadan kaldırmasına yardımcı olabilir.
Reklam

Tedavi

Kolesteatoma Nasıl Tedavi Edilir?

Genel olarak, bir kolesteatoma tedavisinin tek yolu ameliyatla çıkarttırmaktır. Kist büyümesi halinde meydana gelebilecek komplikasyonları önlemek için çıkarılmalıdır. Kolesteatomlar doğal olarak uzaklaşmazlar. Genellikle büyümeye devam ederler ve ek sorunlara neden olurlar.

Kolesteatoma teşhisi konduktan sonra antibiyotik, kulak damlası ve kulağın dikkatli bir şekilde temizlenmesi rejimi, enfekte kistin tedavisinde, inflamasyonu azalttığında ve kulaktan arındırılmasında büyük olasılıkla reçete edilir. Tıbbi uzmanınız daha sonra kistin büyüme özelliklerini daha iyi analiz edebilecek ve cerrahi uzaklaştırma için bir plan yapabilecektir.

Çoğu durumda, cerrahi bir ayaktan tedavi prosedürüdür. Bu işlemden sonra hastanede kalmanızın gerekmediği anlamına gelir. Hastanede kalmanız, kist çok büyükse ya da ciddi bir enfeksiyonunuz varsa gereklidir.

Ameliyat genel anestezi altında yapılır.

İlk cerrahiden sonra kisti çıkardıktan sonra, iç kulaktaki herhangi bir hasarı yeniden yapılandırmak için takip ameliyatı yapılır ve kistin tamamen başarıyla kaldırıldığından emin olmak genellikle gereklidir.

Kolesteatom kaldırıldıktan sonra sonuçları değerlendirmek ve kistin geri gelmediğinden emin olmak için takip randevularına katılmanız gerekir. Kist kulağındaki kemikleri kırarsa, onarmak için ikinci bir ameliyat gerekir.

Ameliyattan sonra bazı insanlar geçici baş dönmesi veya tadı anormallikleri yaşarlar. Bu yan etkiler neredeyse her zaman birkaç gün içinde kendilerini çözer.

Reklam İleri Reklamı

Önleme

Kolesteatomları Önleme İpuçları

Konjenital kolesteatomlar önlenemez, ancak ebeveynler durumun farkında olmalı ve böylece mevcut olduğunda hızlı bir şekilde belirlenip tedavi edilebilir.

Daha sonra kolesteatomları kulak enfeksiyonlarını hızlı ve kapsamlı tedavi ederek önleyebilirsiniz. Bununla birlikte, hala kistler oluşabilir. Komplikasyonları önlemek için kolesteatomları mümkün olduğunca erken tedavi etmek önemlidir. Kolesteatom olduğuna inanıyorsanız derhal doktorunuzu arayın.

Görünüm

Kolesteatomalı insanlar için uzun vadeli görünüm

Kolesteatomalı insanlar için uzun vadeli görünüm genelde iyidir. Komplikasyonlar genellikle kist yakalanırsa ve erken çıkarılırsa nadirdir.

Bir kolesteatoma kesesi tanımlanmadan önce özellikle büyük veya karmaşık hale gelirse, bazı kalıcı işitme kaybının olması olasıdır.

Dengesizlik ve baş dönmesi aynı zamanda hassas sinirler ve kulaktaki narin kemiklerin arasından yemek alan büyük bir kolesteatomdan da kaynaklanabilir.

Boyutunda artış olsa bile, kist hemen hemen her zaman ameliyatla başarıyla çıkarılabilir.

 • Kolesteatomanın bazı risk faktörleri nelerdir?
 • En sık rastlanan risk faktörleri orta kulakta tekrarlanan enfeksiyonlardır. Östaki tüpü üzerinden uygun olmayan drenaja şiddetli alerjiler neden olabilir. Orta kulakta tekrarlanan enfeksiyonlar için risk faktörleri, ailenin kulak enfeksiyonu öyküsü, sizi sinüs ve kulak enfeksiyonlarına yatkınlık oluşturacak koşullar ve sigaraya maruz kalma riskini içerir.

  – Dr. Mark LaFlamme

Источник: https://tr.medic-life.com/cholesteatoma-19211

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть