Kolon ve Rektum Kanserleri

Kolon kanseri Nedir? Kolon kanseri Ne demek? – Nedir.com

Kolon ve Rektum Kanserleri

Vücutta bağırsakların çeşitli görevleri bulunmaktadır. Kalın bağırsak oldukça hacimli, birçok parçaya bölünmüş bir borudur. Ortalama 130 – 160 cm. uzunluğunda ve 6 – 8 cm. çapındadır.

Kolon ve rektum, sindirim sisteminin “kalın bağırsak” olarak adlandırılan kısmını oluşturur.

İşte kalın bağırsak olarak adlandırılına bu kısımda gelişen poliplerin neden olduğu kansere “Kolon kanseri” denilmektedir. Kolo – Rektal kanserler A.B.D. de her iki cinsde en sık görülen 2. kanser türüdür.

Yılda ortalama 140.000 kişi hastalığa yakalanmakta ve yılda ortalama 60.000 kişide bu hastalıktan kaybedilmektedir.

Kolon nedir?

Kalın bağırsağın yaklaşık 150-180 cm’lik üst kısmına “kolon” denilmektedir.

Rektum nedir?

Kalın bağırsağın yaklaşık 15-17 cm’lik alt kısmına ise “rektum” denilmektedir.

Kalın bağırsağın görevi nedir?

İnce bağırsaklarda emilenemeyen maddelerden ibaret kimusu konsantre edip dışarıya atmaktır. Kalın bağırsak, daha çok suyun geri emiliminde rol oynar. Kalın bağırsakta inorganik tuzlar, bir miktar glikoz, kısa zincirli yağ asitleri emilir.

Kolon kanseri'nin belirtileri nelerdir?

1- Dışkılama alışkanlıklarında değişiklik.

2- İshal veya kabızlık olması.

3- Gaitada bulaşmış kan görülmesi veya gaitanın katran gibi siyah bir renk alması.

4- Dışkı çapının incelmesi.

5- Genel mide yakınmaları (gaz, şişkinlik, ağrı veya kramplar).

6- Sıklaşmış Gaz ağrıları.

7- Bağırsakların dışkılama sonunda tamamen boşalamamış gibi olma hali.

8- Nedeni bilinmeyen kilo kaybı.

9- Uzun süren halsizlik.

Kolon kanserinin evreleri nelerdir?

1- Evre 0: kanser hücreleri sadece kolonun en iç kısmında bulunur. “Karsinoma in sitü” evre 0 kanseri anlatmak için kullanılır.

2- Evre 1: Kanser hücreleri kolonun iç duvarı içine ilerlemiştir. Tümör kolon duvarı boyunca henüz ilerlememiştir.

3- Evre 2: Kanser kolon duvarı içine doğru, daha derinlere yayılmıştır. Kanser komşu dokuları işgal etmiş olabilir fakat lenf nodlarına henüz yayılım olmamıştır.

4- Evre 3: Kanser komşu lenf nodlarına yayılmıştır fakat vucudun diğer bölümlerine yayılım olmamıştır.

5- Evre 4: Bu evrede kolon kanseri vucutta karaciğer, akciğer gibi diğer organlara yayılmıştır.

Kolon kanseri'nin nedenleri nelerdir?

Kolon kanserinin nedeni kesin olarak bilinmemektedir fakat oluşumunda etkili olan bazı çevresel ve genetik nedenler vardır. Kolon kanserinde kişinin beslenmesi hastalık ile ilgili önemli bir etki yapar. Özellikle hayvansal yağ içerikli beslenen kişilerde, kolon kanserine yakalanma oranı artar. Kalıtsal etkenler bu konuda büyük öneme sahiptir.

Ailesinde kolon kanseri olan kişilerde kansere yakalanma ihtimali normalden daha yüksektir.

Ayrıca daha önceden meme ve yumurtalık kanserini geçirmiş kişilerde ve ailelerinde kolon kanseri sıklığı daha fazladır.

Gardner Sendromu ve Ailesel Polipozis hastalığı kalıtsal hastalıklardır ve sıklıkla kolon kanserine neden olmaktadır. Bunların dışında ülseratif kolit ve crohn hastalığı da kolon kanseri ihtimalini arttırır.

Beslenme, kolon kanserinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Batı tipi diyet kanser ihtimalini arttırır.

Kolon kanserinin oluşmasında hayvansal yağların tüketiminin etkili olduğu araştırmalar sonucu saptanmıştır. Ayrıca bazı kimyasal maddeler kanser nedenleri arasındadır.

Sanayi işçilerinde, bazı fabrikalarda çalışanlarda kolon kanseri görülmesi kimyasal maddelerin etkisini ortaya koymaktadır.

Yaşınıza bağlı olarak Kolon kanserinde taşıdığınız risk ne kadardır?

Teşhisteki ortalama yaş 70’dir. Fakat genç insanlarda da rastlanmaktadır. Herkes kolon kanseri riski altındadır ancak 50 yaş ve üstündeki kişiler için risk artar.

50 yaşın üzerindekiler alkol alıyorsa, kırmızı et yemeyi tercih ediyorsa, sigara kullanıyorsa ve şişmansa onlar açısından tehdit daha da büyür.

Genetik olarak bağırsak kanserine eğilimli olanların yüzde 75'i riskli grubuna girer.

Kolon kanserinin oluşum şekilleri nelerdir?

1- Rastlantısal Kolon Kanseri

2- Ailesel Kolon Kanseri

3- Kalıtsal Kolon Kanseri

Kolon kanserine yakalanma riskini en aza indirmek için neler yapmalıyız?

1- Fiziksel egzersiz yapmak.

2- Aşırı kilolardan kurtulmak.

3- Sigara kullanmamak.

4- Aşırı alkolden sakınmak.

5- Sağlıklı gıda tüketimi.

Kolon kanseri tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Öncelikle hastalığın belirtileri görülen kişinin doktora başvurması ve hastalığa neden olan sebeplerin araştırılması ve belirlenmesi yer alır. Kalın bağırsak tedavisi hastalığın nedenine, evresine, büyüklüğüne göre kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir.

Doktor her hasta için gerekli bir tedavi planı yapacaktır. Kolorektal tümörlerin tedavisi hastalığın boyutuna, yerleşim yerine, evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlıdır.

Kolon kanserinin tedavisi cerrahidir. Tümörlü olan kısım cerrahi yöntemlerle çıkarılır. Daha sonra bağırsağın çıkarılan yerinin alt ve üst tarafı birbirine bağlanır. Eğer kanser anüse yakın bir yere yerleşmişse bu bölgenin kısa olması ameliyatın şeklini değiştirir. Bu ameliyatta anüs tümüyle çıkarılır ve kolon, karın duvarına bağlanır.

Источник: https://www.nedir.com/kolon-kanseri

Rektum Kanseri Nedir? Rektum Kanseri Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Kolon ve Rektum Kanserleri

Kalın bağırsağın makata yakın olan kısmına ”rektum” adı verilir. Bu kısımda oluşan kötü huylu tümörler rektum kanseri olarak adlandırılır. Rektum veya kolorektal kanserler hem erkeklerde hemde kadınlarda oldukça sık görülen bir kanser türüdür. Rektum kanserleri tüm kolorektal kanserlerin üçte birini oluşturur.

Rektum kanseri 35-70 yaşları arasında daha sık görülür. Batı toplumunda en sık rastlanan üçüncü kanser tipi ve ölüme neden olan kanserler arasında ikinci sıradadır. Rektum kanseri uzak bölgelere sıçrama yapma ihtimali ve bölgesel tekrar etme riskine sahiptir.

Kanserin tekrar etmesinin en önemli nedeni ameliyat sırasında hastalığın yayılımının dikkat edilmemesidir.

Rektum kanseri oluşumuna neden olan etkenler, ailesinde kalın bağırsak kanseri vakası olan kişilerde, kalın bağırsak polipleri, ağırlıklı olarak kırmızı et ile beslenme tarzı ve iltihabi bağırsak hastalığıdır. Gardner sendromu ve ailesel polipozis hastalığı gibi genetik etkenlerde kolon ve rektum kanserine neden olabilen etkenlerdir. Ayrıca bazı kimyasal maddelerde kolon ve rektum kanserine yol açabilir.

Rektum kanseri belirtileri

Rektum kanseri vakalarında genellikle belirti görülmez. Kolonun diğer bölümlerinde oluşan kanser belirtileri ise makatta kanama, dışkı çapında incelme, karın ağrısı, dışkılama ile rahatlayamama, demir eksikliği, kalın bağırsak tıkanıklığı gibi belirtiler görülür.

Rektum kanseri teşhisi

Rektum kanseri teşhisinde doktor muayenesinde parmak ile fizik muayene yapılır ve hastanın anlatacakları ayrıntılı bir şekilde dikkate alınır. Rektum kanseri teşhisi genel cerrahi, onkoloji ve gastroentroloji cerrahisi uzmanları tarafından konulur ve tedavi edilir.

Fizik muayeneden sonra yapılacak bazı tetkikler ve biyopsi ile rektum kanseri teşhisi konulabilir. Dışkı tahlillerinde dışkıda gizli kan olup olmadığına bakılır.

Anoskopi, rektoskopi, sigmoidoskopi kolonoskopi, kolonoskopi, sanal kolonoskopi, endorektal ulrasonografi ve endorektal manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme yöntemleri rektum kanseri tanısı için yapılan diğer tetkiklerdir. .

Rektum kanseri tedavisi

Rektum kanseri tedavisi

Rektum kanserinin temel tedavisi cerrahidir ve hastaların sadece yarısı cerrahi tedavi ile şifa bulabilir. Hastaların diğer yarısı ise yüksek lokal ve sistemik tekrar etme riskinden dolayı adjuvan kemoterapi ve radyoterapiye ihtiyaç duyarlar. Low anterior rezeksiyon, ultra – low anterior rezeksiyon, Abdomino – perinal rezeksiyon veya Milles ameliyatı, kolo-anal anastomoz, lokal eksizyon ve transanal endoskopik mikrocerrahi (TEM) gibi cerrahi tedavi yöntemleri rektum kanseri ameliyatında uygulanan yöntemlerdir.

Kemoterapi ve radyoterapi tedavileri, rektum kanseri tedavisinde farklı kemoterapi yöntemleri şeklinde uygulanır. Kemoterapi ve radyoterapi tedavileri ameliyat öncesi ve sonrası destekleyici tedavi olarak uygulanır.

Erken dönem teşhis konulan rektum kanserlerinde tedavi başarısı yaklaşık % 70-80 arasındadır.

Kötü huylu bağırsak polipleri ileri dönemlerde kanserleşmeye neden olabileceği için, poliplerin kansere dönüşmeden tanısının konulması ve cerrahi olarak çıkarılması gereklidir. Hastalık tedavi edilmez ise başka organlara sıçrama yapması yaklaşık yüzde yüzdür.

Toplumda kişilerin makatta oluşan sıkıntılar ile ilgili doktora baş vurması gecikmekte ve hastalık genellikle mayasıl (hemoreid) sanılarak geçiştirilmektedir.

Rektum kanseri ameliyatı sonrası

Ameliyat tekniklerinin gelişmesi sayesinde kanser ameliyatı sonrası hastalar ilk hafta içinde taburcu olabilirler. Günümüzde kapalı ameliyat denilen laparoskopik cerrahi rektum kanseri ameliyatında da uygulanmaktadır. Bu nedenle doktorlar, hastalar ve ameliyatlar açısından cerrahi tedaviler günümüz şartlarında daha konforlu geçmektedir.

Rektum kanserinden korunma

Rektum kanseri genellikle kalın bağırsaklarda oluşan adenom poliplerden meydana gelir. Yaşam ve beslenme şeklinde yapılacak değişiklikler ile rektum kanserinden korunmak önemlidir.

Kolon kanserinden korunmak için yoğun lifli gıdalar ile beslenmeye özen göstermek, az yağlı besinler tüketmek, zeytin yağlı Akdeniz mutfağı usulü beslenme ve her gün düzenli yürüyüş ve egzersiz yaparak, kolon tanı yöntemlerinden faydalanarak kanseri erken evrede yakalamak gibi önlemler alınması oldukça önemlidir.

Bağırsak kanseri neden olur?Bağırsak polipleri nedenleri

Источник: https://www.saglikocagim.net/rektum-kanseri-nedir-rektum-kanseri/

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    ×
    Рекомендуем посмотреть