Kore Hastalığı Nedir?

Behçet Hastalığı Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi

Kore Hastalığı Nedir?

Behçet hastalığı 1937 yılında Dr. Hulusi Behçet tarafından bulunmuştur. Daha çok Akdeniz ile Uzak Doğu ülkeleri arasında görülen hastalık, ülkemizde her 300 kişiden birinde görülmektedir.

Hemen her yaş grubunda da her iki cinste de aynı oranda görülen hastalığın, genç erkeklerde görülme oranı biraz daha yüksektir. Tanısı ise genellikle 20-40 yaş aralığında konulmaktadır.

Bulaşıcı ve kalıtsal olmayan Behçet hastalığı, ağız ve genital bölgede yaralar şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Bunun yanında göz tutulumu adı verilen göz yaraları da oluşabilmektedir. Hastalık, kişiden kişiye farklılık gösteren bir yapıya sahip. Bazı hastalarda klinik bulgular zaman zaman artış gösterse de yaşla orantılı olarak zaman içinde atakların azaldığı bilinmektedir.

Çölyak Hastalığı Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi

Kişilerde hastalığın var olup olmadığını anlamak için paterji testi yapılması gerekmektedir. Hemen hiçbir tahlil net bir şekilde hastalığın olduğunu ya da olmadığını ispatlamasa da paterji testi tanı için yardımcı olmaktadır.

Behçet Hastalığı Nedir?

Behçet hastalığı, kendini tekrarlayan oral ve genital ülserlerile göz, deri ve eklemlerde görülen iltihaplanmadır.

Vücudun hemen her yerini etkileyen hastalık, aft adı verilen yaralardan meydana gelir. Bunun yanında eklemlerde, gözde, beyinde, kalp damarlarında tıkanıklıklara neden olan iltihaplanmalar içermektedir.

Belirtilerine bakıldığında nöbetler şeklinde kendini gösterdiği görülmektedir. (Aft Nedir?)

Dönem dönem ataklarda artış gözlense de hastaların tedavi sürecinde, günlük yaşamlarına devam ettiği bilinmektedir. İpek Yolu üzerinde bulunan ülkelerde daha çok görülmesi hastalığın İpek Yolu hastalığı olarak bilinmesini de sağlamaktadır. Japonya, Kore, Çin, İran, Türkiye, Tunus ve Fas gibi Uzak Doğu, Orta Doğu ve Akdeniz ülkeleri hastalığın en sık görüldüğü ülkelerdir.

Behçet Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Behçet hastalığı idiopatik adı verilen sebebi bilinmeyen hastalıklar arasındadır. Bazı bulgular, doktorları sebeplere yöneltse de net bir liste yapılamamaktadır. Buna bağlı olarak genellikle çevresel faktörlerin hastalık üzerinde büyük etkisi olduğu söylenebilir.

Uçuk virüsü gibi bazı mikrop, bakteri ve virüs türleri hastalığın ortaya çıkmasını ya da yayılmasını hızlandırsa da kesin olarak ispatlanan bir neden yoktur. Ancak hastalığa yakalananlardan elde edilen bulgulara göre, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha sık oluşmaktadır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları için bu yazıma bakmalısınız.

Behçet Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Behçet hastalığına yakalanan hastaların her birinde farklı bulgular gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak belirtiler de değişkenlik gösterir. Bazı ortak belirtiler ise hemen her Behçet hastasında gözlenebilir.

Ağızda ortaya çıkan yaralar, hastaların hemen her birinde görülen belirtilerden biridir. Hastalığın habercisi olarak kabul edildiği için birçok doktor bu şekilde ipucu yakalar.

Ağızda çıkan aft yaraları, iz bırakmayan tekrarlamayan yaralardır.

Genital bölgede, kasıkta meydana gelen bu yaralar ise belli hastalarda görülür. Bu yaralar, ağız aftlarının aksine iz bırakırlar. Hastaların hemen hemen yarısında görülen bir diğer belirti ise göz damarlarının iltihaplanmasıdır. Eklemlerde ağrı, kırmızı lekeler, dirseklerde şişlik hastalığın diğer belirtileri arasındadır.

Behçet Hastalığından Korunma Yolları Nelerdir?

Behçet hastalığı sebebi tam olarak bilinmediği için korunma yollarına dair fikir verilebilen bir hastalık değildir. Bu nedenle hastalığın ortaya çıktığı bölgelere dikkat edilmesi, temizlik yapılması ve zararlı alışkanlıklardan uzak durulması hastalığın korunma yolları olarak belirtilir. Bulaşıcı olmayan hastalık, yine de ailede herhangi birinde varsa doktor kontrolünü gerektirir.

Behçet Hastalığının Tedavisi Nedir?

Behçet hastalığı tedavisi hastanın yaşam kalitesini artırmaya, acısını ve ağrısını azaltmaya yöneliktir. Sebebi bilinmediği için net bir tedavi çizelgesi çizilemese de hastalığın atak dönemlerinde kolaylaştırıcı yöntemler izlenmektedir. Hastalığın çıktığı bölgeye göre farklı tedavi yöntemi uygulanır.

Hastalık tedavi sonucunda tamamen ortadan kaldırılmaz. Sadece sebep olduğu şikayetler giderilir ve ortaya çıkan yaralar geçirilmeye çalışılır.Tedavi süreci uzun olan Behçet hastalığı, devamlı kan tahlilleri, göz muayenesi yaptırılarak kontrol altında tutulmaktadır.

Hastaların çoğunda ilaç tedavisi uygulanmaktadır.

Источник: https://bilgihanem.com/behcet-hastaligi-nedir/

Huntington Hastalığı Nedir? Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

Kore Hastalığı Nedir?

Huntington Hastalığı, kusurlu bir genin neden olduğu ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Bu hastalık beynin merkez bölgesinde, hareketi, ruh hali ve düşünme becerilerini etkileyen değişikliğe neden olur.

Huntington Hastalığı Nedir?

Huntington hastalığı, kişinin genetik kodunu taşıyan 23 insan kromozomundan biri olan kromozom 4’te tek bir bozuk genin neden olduğu ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Hastalık, 1800’lü yılların sonlarında ilk kez bulunan doktor George Huntington’ın adını taşıyor.

Arızalı gen, Huntingtin adı verilen bir proteine ait planı kodluyor.

Bu proteinin normal işlevi henüz bilinmiyor, ancak buna “avcılık” deniyor çünkü bilim adamları arızalı formunu Huntington hastalığının nedeni olarak tespit ettiler.

Arızalı Huntingtin proteini, anormal istemsiz hareketlere, düşünme ve akıl yürütme becerilerinde ciddi bir düşüşe, sinirlilik, depresyon ve diğer ruhsal değişikliklere neden olan beyin değişikliklerine neden olur.

Huntington Hastalığı Belirtileri

Huntington hastalığı genellikle hareket, bilişsel ve psikiyatrik bozukluklara geniş bir yelpazede belirti ve bulgulara neden olur. İlk hangi belirtiler ortaya çıkarsa, etkilenen insanlar arasında büyük farklılıklar olur. Hastalığın gidişi sırasında, bazı bozuklukların baskın olduğu veya işlevsel yeteneği üzerinde daha fazla etkili olduğu görülür.

Hareket bozuklukları

Huntington hastalığına bağlı hareket bozuklukları, istemsiz hareketleri ve gönüllü hareketlerdeki bozulmaları içerebilir:

 • Sertlik veya kas kontraktürü (distoni) gibi kas problemleri
 • Yavaş veya anormal göz hareketleri
 • Bozuk yürüyüş, duruş ve denge
 • Konuşma veya yutma fiziksel üretimi ile ilgili zorluk

Bilişsel bozukluklar

Huntington hastalığına sıklıkla bağlı olan bilişsel bozukluklar şunları içerir:

 • Görevleri organize etme, önceliklendirme veya odaklanma zorluğu
 • Esneklik eksikliği veya bir düşünce, davranış ya da eylem üzerine sıkışma eğilimi
 • Patlamalara neden olabilecek, düşünmeden hareket ederek ve cinsel karışıklıkla sonuçlanabilecek dürtü kontrolünün olmaması
 • Kişinin kendi davranış ve yetenek farkındalığının olmaması
 • Yeni bilgi öğrenmede zorluk

Psikolojik bozukluklar

Huntington hastalığına bağlı en yaygın psikiyatrik bozukluk depresyondur. Bu sadece Huntington hastalığının teşhisi için verilen bir reaksiyon değildir. Bunun yerine, depresyon beynin yaralanması ve bundan sonraki beyin fonksiyonlarındaki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkmış gibi görünüyor. Belirti ve bulgular aşağıdakileri içerebilir:

 • Sinirlilik, hüzün veya ilgisizlik duyguları
 • Sosyal çekilme
 • Uykusuzluk
 • Yorgunluk ve enerji kaybı
 • Sık sık ölüm düşüncesi, ölüm veya intihar

Diğer ortak psikiyatrik bozukluklar şunları içerir:

 • Obsesif kompulsif bozukluk, tekrar eden, müdahaleci düşünceler ve tekrarlayan davranışlar ile belirginleşen bir durumdur.
 • Yüksek ruh hali, aşırı aktiflik, dürtüsel davranış ve şişmiş benlik saygısına neden olan mani
 • Bipolar bozukluk ya da depresyon ve mani dönüşümlü atak

Yukarıdaki belirtilere ek olarak, kilo kaybı, özellikle hastalığın ilerlemesi gibi, Huntington hastalığında sık görülür.

Juvenil Huntington hastalığının belirtileri

Huntington hastalığının başlangıcı ve ilerlemesi genç insanlarda yetişkinlerden biraz farklı olabilir. Hastalığın seyrinde sıklıkla kendilerini gösteren sorunlar şunları içerir:

Davranış değişiklikleri

 • Daha önce öğrenilen akademik veya fiziksel becerilerin kaybedilmesi
 • Okul başarısında hızlı ve önemli düşüş
 • Davranışsal sorunlar

Fiziksel değişiklikler

 • Yürümeyi (özellikle küçük çocuklarda) etkileyen taahhütlü ve katı kaslar,
 • El yazısı gibi becerilerde göze çarpan ince motor becerilerindeki değişiklikler
 • Titreme veya hafif istemsiz hareketler
 • Nöbetler

Huntington Hastalığı Nedenleri

Huntington hastalığı, tek bir genin kalıtsal bir kusurundan kaynaklanır. Huntington hastalığı otozomal dominant bir hastalıktır, bu da bir kişinin bozukluğu geliştirmek için kusurlu genin yalnızca bir kopyasına ihtiyacı olduğu anlamına gelir.

Cinsiyet kromozomlarındaki genler haricinde, bir kişi her genin iki kopyasını devralır. Arızalı bir Huntington genine sahip bir ebeveyn, genin kusurlu kopyasını veya sağlıklı kopyayı geçirebilir. Bu nedenle ailenin her bir çocuğu, genetik bozukluğa neden olan geni devralma şansı yüzde 50’ye sahiptir.

Huntington Hastalığı Tedavisi

Hiçbir tedavi Huntington hastalığının seyrini değiştiremez. Ancak ilaçlar bazı hareket belirtilerini ve psikiyatrik bozuklukları hafifletebilir. Ve birden fazla müdahale, bir kişinin belirli bir süre için yeteneklerindeki değişikliklere uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

İlaç kullanımı, genel tedavi hedeflerine bağlı olarak hastalık boyunca gelişecektir. Ayrıca, bazı belirtileri tedavi etmek için kullanılan ilaçlar, diğer belirtileri kötüleyen yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, tedavi hedefleri ve planı düzenli olarak gözden geçirilecek ve güncellenecektir.

Psikoterapi

Bir psikiyatr, bir kişinin davranış problemlerini yönetmesine yardımcı olmak, baş etme stratejileri geliştirmek, hastalığın ilerlemesi sırasında beklentileri yönetmek ve aile üyeleri arasında etkin iletişim kurmak için konuşma terapisi sağlayabilir.

Konuşma terapisi

Huntington hastalığı, konuşma, yeme ve yutma için gerekli olan ağız ve boğazdaki kasların kontrolünü önemli ölçüde etkiler. Bir konuşma terapisti, açık konuşma veya iletişim aygıtlarını kullanmayı öğretme becerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Konuşma terapistleri, yeme ve yutma için kullanılan kaslarla ilgili zorlukları da çözebilirler.

Fizik Tedavi

Bir fizyoterapist size güç, esneklik, denge ve koordinasyonu güçlendiren uygun ve güvenli egzersizleri öğretebilir. Bu egzersizler mümkün olduğunca hareketliliğin korunmasına yardımcı olabilir ve düşme riskini azaltabilir.

Uygun duruş ve duruşu düzeltmek için desteklerin kullanımı hakkında talimat bazı hareket problemlerinin şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir.

Yürüteç veya tekerlekli sandalye kullanılması gerektiğinde, fizyoterapist cihazın ve duruşun uygun kullanımı hakkında talimat verebilir. Ayrıca egzersiz rejimleri, hareketliliğin yeni seviyesine uyacak şekilde uyarlanabilir.

Bir önceki yazımız olan Çölyak Hastalığı başlıklı makalemizde çölyak hastalığı belirtileri, çölyak hastalığı diyeti ve çölyak hastalığı tedavisi hakkında bilgiler verilmektedir.
Sorularınızı Yorum Bölümünden Sorabilirsiniz …

Источник: https://doktorun.net/huntington-hastaligi/

Huntington Hastalığı Nedir?

Kore Hastalığı Nedir?

Bu yazı, Evrim Ağacı'na ait, özgün bir içeriktir. Konu akışı, anlatım vedetaylar, Evrim Ağacı yazarı/yazarları tarafından hazırlanmış ve/veyaderlenmiştir. Bu içerik için kullanılan kaynaklar, yazının sonundagösterilmiştir. Bu içerik, diğer tüm içeriklerimiz gibi, İçerik Kullanım İzinleri'ne tabidir.

Huntington Hastalığı (Huntington's Disease: HD), nöro-dejeneratif, yani nöronların yapısını bozan ve bu sebeple kas koordinasyonunun yitirilmesine, algısal becerilerin kaybına ve zihinsel erken yaşlanmaya sebep olan, ölümcül bir genetik hastalıktır. Hastalığın eski adı “Huntington Koresi”dir.

“Huntington”, hastalığı 1872 yılında ilk kez tanımlayan Dr. George Huntington'ın soyadından gelir. “Kore” sözcüğü ise, Yunancada “dans etmek” anlamına gelir. Hastalar, istemsiz olarak kol ve bacaklarını aşırı miktarda hareket ettirdikleri için, çok eskiden bu şekilde tanımlanmıştır.

Fakat sözcüğün küçük düşürücü olduğu düşünülerek artık bu şekilde anılmamakta, “Huntington Hastalığı” olarak bilinmektedir.

Belirtiler ve İlerleyiş

Hastalığın etkileri genellikle 35-44 yaş arasında gözükmeye başlar. Otozomal baskındır; yani 4.

otozomal kromozomunuz üzerindeki ilgili genlerinizdeki iki setten sadece birinde bile Huntingtin isimli gen bulunursa hasta olursunuz ve yavrunuza da %50 ihtimalle bu geni aktarırsınız.

Huntingtin geninden üretilen Huntingtin proteini, vücudun yabancı olduğu anormal bir proteindir ve henüz tam olarak anlaşılamayan bir sebeple beynin belirli bölgelerini yavaş yavaş öldürür.

Hastalığın ilerleyişi kişiden kişiye değişse de, büyük oranda aynıdır: Öncelikle koordinasyon bozuklukları ile kendisini gösterir. Kişi ekstremitelerinin (kol, bacak, kafa gibi) kontrol edememeye başlar ve istemsiz atımlar oluşur.

Hastaların büyük bir kısmı; sıklıkla, sürekli ve kontrol edilemez bir şekilde “dans eder gibi” bir hareketle çeşitli yönlere doğru vücutlarını kıvırırlar, bükerler ve dönerler.

Bu sırada kollarını dışarı doğru fırlatır, bacaklarını iki yana açıp kapatır veya tekmeler ve yumruklar atar gibi hareketler yaparlar.

Aşağıdaki videodan, Huntington hastalığı olup da umudunu yitirmemiş bir abi-kardeşi izleyebilirsiniz. Huntington hastalığının görüntüsü pek hoş değildir. Bu yüzden bu hastalıkları görmekten rahatsızlık duyuyorsanız, izlememenizi tavsiye ediyoruz.

Daha sonra bu durum ilerler, bacaklar çarpıklaşır ve kasılır. Beynin “bazal gangliya” denen çekirdek bölgesi küçülmeye ve erimeye başlar, nöronlar ölür.

Ayrıca bazı hastalarda pnömoni, kalp hastalıkları ve ciddi fiziksel yaralanmalar da görülebilir. Hastalık, insan ömrünü en az 20, ortlamada 35 sene kadar kısaltır.

Zaten hastalık başladıktan sonra en geç 15-20 sene içerisinde öldürmektedir. Belirtileri bir bütün olarak yazacak olursak:

 • İstem dışı ani hareketler
 • Konuşma ve diyaloglara başlayamama sorunu
 • Belirli bir düşüncelede takılıp kalma
 • Düşmeler, sakarlıklar ve kazalarla sonuçlanan uzaysal algılamada problemler
 • Bir konuya odaklanma problemi
 • Yeni bilgileri öğrenmede zorluklar
 • Üzüntü ve mutsuzluk hissi
 • Normal aktivitelere ilgi kaybı
 • Uykusuzluk ya da aşırı uyku
 • Yorgunluk ve enerji kaybı
 • Değersizlik ve suçluluk hissi
 • İştah değişiklikleri
 • Cinsel dürtülerde azalmalar
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Öğrenilen bilgilerin kolayca unutulması
 • Kaslarda kasılma ve sertleşme problemleri
 • Titremeler
 • Çocuklarda okul performansında hızlı düşüş
 • Kaygı bozukluğu
 • Bipolar bozukluk

Tedavi

Ne yazık ki bu hastalığın günümüzde bilinen hiçbir tedavisi yoktur. Ciddi bir bakımla, Dopamine gibi ilaçlarla hastanın semptomları bir miktar azaltılıp kontrol altına alınabilir.

Böylece yaşam kalitesi az da olsa geliştirilmiş olur.

Ancak bilimin ilerlemesi sayesinde geliştirilen kök hücre terapileriyle beynin dejenerasyona uğramış bölgelerinin yakın gelecekte tamir edilebilmesi umulmaktadır.

Günümüze kadar sadece Amerika'da 100 milyondan fazla insanı etkileyip öldürmüştür. İngiltere'de 1990-2010 yılları arasında her 100.000 kişiden 12.3'ünde hastalık görülmüştür. Tüm Dünya'da her 100.000 kişiden 5-10 arasında kişide Huntington Hastalığı'nın görüldüğü düşünülmektedir. Türkiye'deki sayı ise net olarak bilinmemektedir.

Huntington hastalarına destek olmak için Amerikan Huntington Hastalığı Derneğine (HDSA) buraya tıklayarak bağışta bulunabilirsiniz.

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracıkullanılarak 09/07/2019 19:46:14 tarihinde oluşturulmuştur.

EvrimAğacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın eldengeçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir.

Dolayısıyla bu çıktının alındığıtarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumakiçin lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/665

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içeriklerorijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızınpaylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir,dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir.

Ancak bu içeriklerin hiçbiri izinalınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibisunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkçabelirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz.

Busayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri veiçeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Источник: https://evrimagaci.org/huntington-hastaligi-665

Kore nedir?

Kore Hastalığı Nedir?

Bu sayfada Kore nedir Kore ne demek Kore ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Kore anlamı tanımı açılımı Kore hakkında bilgiler resimleri Kore sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz.

Kore; bir tıp terimidir. kökeni yunanca dilinden gelmektedir.

Kore hakkında bilgiler

Güney Kore, resmî adıyla Kore Cumhuriyeti (Korece: 대한민국 Daehan Minguk; Hanja: 大韓民國; kısaca: 한국, 韓國 Hanguk) bazen sırf Kore,Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nın güneyinde kalan bir devlet.

Güney Kore'nin komşu devletleri; batısında Çin Halk Cumhuriyeti, doğusunda Japonya ve kuzeyinde Kuzey Kore'dir. Ülke'nin başkenti Seul'dur. Güney Kore ılıman iklim kuşağında kalıyor ve ülke arazisi dağlık topraklardan oluşuyor.

Güney Kore sınırları 99,392 km²'lik bir alanı kaplar ve ortalama 50 milyon gibi bir nüfusa sahiptir.

Arkeolojik buluntular Kore Yarımadasının Alt Paleolitik çağında insanlar tarafından ikamet edildiğini gösteriyor. Kore tarihi MÖ 2333 yıllında Gojoseon'un efsanevi Dan-gun tarafından kurulmasıyla başlıyor.

Silla altında MÖ 668'de Kore'deki Üç Krallığı'nın birleşmesinden sonra Kore bir devlet olarak Goryeo hanedanında ve Joseon hanedanında var olmaya devam etti, ta ki 1910'a kadar Kore İmparatorluğu Japonya tarafından ilhak edilene kadar. Kore II.

Dünya Savaşının ardından Sovyet ve ABD'nin askeri güçlerinden kurtuluşu ve işgalinden sonra, Kuzey Kore ve Güney Kore'ye bölündü. Güney Kore ikinci bir demokrasi olarak 1948 yılında kuruldu.

25 Haziran 1950'de Güney Kore, Kuzey Kore'nin askeri güçleri tarafından işgale uğradı, iki Kore arasında çıkan savaş zor bir ateşkes sonrasında durdu ve iki ülke arasındaki sınır bugünlerde en çok güçlendirilmiş müstahkem mei. Savaş'dan sonra, Güney Kore ekonomisi önemli ölçüde büyüdü ve gelişmiş bir ekonomiye ve tam demokrasiye sahip oldu. Ayrıca ülke Doğu Asya'da bölgesel güç konumundadır.

Güney Kore başkanlık sistemine göre yönetilen ve onaltı idari bölüm içeren bir cumhuriyet, ayrıca ülkedeki yaşam standartları çok yüksektir ve Güney Kore gelişmiş ülke statüsüne sahiptir. Ülke Asya'nın en büyük dördüncü ekonomisine ve dünya'nın en büyük 15'inci (GSYİH) veya 12'inci (SAGP) ekonomisine sahip.

Ülke'nin ekonomisi ihracata dayalı, özellikle elektronik endüstrisi, otomotiv endüstrisi, gemi yapımı, makina endüstrisi,petrokimya ve robotik gibi sektörlerde üretim güçlüdür. Güney Kore Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, OECD ve G20 gibi örgütlere üyedir.

Ayrıca APEC ve Doğu Asya Zirvesi'nin kurucu üyelerinden biridir.

Kore ile ilgili Cümleler

 • İyi bir Kore restoranı biliyor musun?
 • Bu TV, Kore'de yapıldı.
 • Kore şimdi girişken.
 • Kore mutfağını seviyorum.
 • Kore yemeği yenilecek güzel bir mekan tavsiye edebilir misin?
 • Kore yarım adasına hiç gittin mi?
 • Seni Kore'ye ne getirdi?
 • Büyükbabam Kore'de öldü.
 • Ben Kore yemeğini severim.
 • Kore yemeği genellikle baharatlıdır.
 • Kore yemeği yemeyi severim.
 • Kore 'nin yemekleri genellikle çok baharatlı olur
 • Güzel Kore yemekleri olan bir restoran önerebilir misin?
 • Güzel Kore yemekleri yapan bir restoran önerebilir misiniz?

Kore anlamı, tanımı:

Korece : Kore dili. Bu dille yazılmış olan.

Korelasyon : Bağıntı.

Koreli : Kore halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Koreograf : Koreografi eserleri yazarı. Baleyi oluşturan adım ve figürleri düzenleyen sanatçı. Defile, müzikli gösteri vb. gösterilerdeki programın genel hatlarını düzenleyen kimse.

Koreografi : Defile, müzikli gösteri vb. gösterilerdeki programın genel hatları. Bir baleyi oluşturan adım, figür ve anlatımların bütünü. Dans adımlarının kâğıda geçirilmesi.

Başlıca : En önemli, başta gelen.

Belirti : Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun veya hastalığın belirlenmesine yarayan işaret, araz, semptom. Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane.

Değişken : Değişik sayı değerleri alabilen nicelik. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil.

Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre.

Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre.

İrade : İstenç. İstek, dilek. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç. Buyruk.

Hareket : Yola çıkma. Deprem. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Davranış, tutum.

Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi.

Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Devinim.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Hastalık : Ruh sağlığının bozulması durumu. Aşırı düşkünlük, tutku. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı.

Cumhuriyet : Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. Cumhuriyet altını.

Kore tavuk vebası : hastalığı.

Koreg : Koronun eğitim ve donatım giderlerini üzerine alan, kimi kez, koroyu sanat yönünden yöneten varlıklı Yunan vatandaşı. Yarışmalarda her yazarı bir Koreg desteklerdi. Yazar birinci olursa, Koreg'in adı da didaskalia'ya geçerdi.

Koregos : Antik Yunan tiyatrosunda bugünkü yönetmen anlamında kullanılırdı; bu kişi oyunun sahne üzerindeki güzelduyusal düzeninden sorumluydu. Aynı zamanda koronun eğitimini ve donatım giderlerini yüklenirdi. Yarışmalarda her yazarı bir koreg desteklerdi. Koreg'in desteklediği yazar birinci olursa onun da adı didaskalya'ya geçerdi.

Koreğiş : Ateş küreği.

Korek : Mısırın biçildikten sonra tarlada alan sapı

Koreke : Yumuşak, dayanıksız, kil gibi çabuk ufalanan taş, kireçtaşı.

Koreki : Dal kesmeye yarayan kısa saplı balta. Yumuşak, dayanıksız, kil gibi çabuk ufalanan taş, kireçtaşı.

Korekilidi : Yazma kenarına boncukla işlenen bir oya. (Yassıören *Senirkent -Isparta)

Korekmek : Körelmek, kullanılmamak, ıssızlaşmak

Korel : Hindi. 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Ateşli, canlı, hareketli kimse.

Diğer dillerde Kore anlamı nedir?

İngilizce'de Kore ne demek? : n. Korea

adj. Korean

Fransızca'da Kore : la Corée

Almanca'da Kore : n. Koreaner

adj. koreanisch

npr. Korea

Rusça'da Kore : adj. корейский

npr. Корея (F)

n. хорея (F)

Источник: https://nedir.ileilgili.org/kore

Huntington Hastalığı Nedir? — Sağlığa bir adım

Kore Hastalığı Nedir?

Huntington Hastalığı sinir dokularının bozulmasıyla oluşan kalıtsal bir hastalıktır. Motor, bilişsel ve psikiyatrik semptomları vardır. Genellikle 30’lu veya 40’lı yaşlardaki insanlarda görülür ve ölene kadar ilerler.

Huntington Hastalığı aynı zamanda “Huntington Kore Hastalığı” olarak da bilinir. Motor işlevlerdeki benzer değişimler ve Kore Hastalığında meydana gelen istemsiz kas hareketleri hastalığın bu isimle de bilinmesine yol açmıştır.

Huntington Hastalığı nasıl aktarılır?

Huntington Hastalığı otozomal bölünmeyle kalıtsal olarak aktarılan bir hastalıktır. Bir başka deyişle, bozuk gen normal olandan daha “güçlüdür”. Sonuç olarak, mirasçılarda hastalığın gelişmesi için, kişinin iki atasından birinde bozuk gen kopyası olması yeterlidir.

Ayrıca, otozom terimi bozukluğun cinsi kromozomlarda olmadığı anlamına gelir. Tersine, hastalıktan sorumlu genetik değişim kromozom 4’tedir. Daha iyi anlamak için aşağıdaki örneği göz önünde bulundurun:

Huntington Hastalığı olan bir adamla, Huntington Hastalığı olmayan bir kadından oluşan çifti düşünelim. Kadın iki normal gen kopyasına sahipken, adam en az bir bozuk gen kopyasına sahiptir.

Bu durumda bu çiftin çocukları olursa ne olur?

Çocuğun bir sağlıklı genini babasından ve diğerini de annesinden alma şansı yüzde 50’dir. Ancak çocuğun bozuk gene sahip olma oranı da yüzde 50’dir. İkinci durumda çocukta hastalığın geliştiği görülecektir.

Huntington Hastalığında penetrans oranı yüzde 95’e yakındır. Bu da bozuk gene sahip olan neredeyse herkeste hastalığın gelişeceğini anlamına gelir.

Huntington Hastalığının sebebi nedir?

Hastalık, kromozom 4’teki Huntington geninde, CAG trinükleotit’in tekrarlayarak yayılması sonucu meydana gelir.

Çoğu vakada 39 veya daha fazla kopya yeniden üretilir. Bu durum hastalığın göstergesidir.

Anormallik Huntington proteinini değiştirir. Bu protein hem de doğrudan hem de dolaylı yoldan nörolojik hasara sebep olur.

Huntington Hastalığının ilerleme süreci

Normalde hastalık 30 – 40 yaşındaki insanlarda ortaya çıkar. Ancak hastalığın bir kişinin çocukluğunda veya gençliğinde ortaya çıktığı vakalar da mevcuttur. Öte yandan hastalığın 55 yaşın üstündeki insanlarda ortaya çıktığına da rastlanmıştır.

Kısacası ilk belirtilerin başladığı yaş değişkenlik göstermeye başlamıştır.

Huntington Hastalığı yavaş ilerler ancak ölüme götürmesi kaçınılmazdır. İlerleme sürecinde hastaya göre belli belirtiler diğerlerinden daha yoğun bir şekilde görülebilir.

İlk klinik belirtiler

İlk klinik semptomlar belirgin olmayabilir. Uykusuzluk, huzursuzluk, anksiyete ve hatta küçük davranış değişimleri başlangıçta görülen belirtiler arasındadır. Tutarsız el ve ayak hareketleri yapmak (sürekli eşyalara çarpmak) ve titremek de hastalığın başlangıcında yaygın olarak rastlanan semptomlardandır.

Hastalığın ilerleme dönemi

Huntington ilerledikçe, kontrolün zorlaşmasının yanı sıra motor işlevlerde bozulmalar daha fazla göze çarpmaya başlar.

 • Koreik hareketler. Bunlar istemsizce yapılan eklem hareketleridir. Ritmik veya düzenli değillerdir ancak çok az da olsa “dans etmeyi” andırabilirler. Zamanla kötüleşir, kişiyi günlük aktivitelerini yapamaz hale getirirler.
 • Bradikinezi. Bir başka deyişle hastaların yaptıkları istemsiz hareketlerde yavaşlama başlar.
 • Dizartri. Kelimeleri söylemekte ve sesleri çıkarmakta zorlanma durumuna dizartri adı verilir.

Bu sorunların yanı sıra göz önünde bulundurulması gereken bilişsel ve psikiyatrik değişimler de vardır. Bilişsel değişimler farklı fonksiyonların bozulmasıyla sonuçlanabilir. Diğer sorunlar ise şöyle sıralanabilir:

 • Konuşma problemleri. Hastalar eksiksiz cümleler kurmakta, onları tekrar etmekte zorlanırlar. Bu sorunlar motor sorunlara benzer, ilk etapta fark edilmeleri kolay değildir. Zamanla kötüleşirler.
 • Organizasyonel becerilerde ve günlük işleri yerine getirmede zorluk ortaya çıkar. Bunun yanında hasta kendi duygularını ve başka insanların duygularını tanımada ve işlemede zorluk çekmeye başlar.
 • Mekansal uyumda zorluk. Huntington hastalığından muzdarip kişiler sıklıkla etraftaki objelere (duvar köşelerine, masalara v.b.) çarparlar.

Son olarak şunu söyleyelim; neredeyse her zaman psikiyatrik bozukluklar görülür. Bu bozukluklar hastalığın ilk semptomlarından önce bile ortaya çıkabilir. Bu sorunlardan anksiyete ve depresyon genellikle hastalığın ilerlemesiyle ilişkilidir. Hastalarda psikozun ortaya çıktığı dönemler olabilir ve apati görülebilir.

Hastalığın son dönemi

Huntington Hastalığının son döneminde hastalar tüm fonksiyonelliklerini kaybederler. Son aşamalarda hastaların 24 saat boyunca bakıma ihtiyacı olur. Hastalar, akıllarının başlarında olduğu çok kısa anlar hariç iletişim kuramazlar veya düşünemezler.

Huntington hastalığı gelişme sürecini tamamladığında kore hastalığı da ona eşlik etme eğilimi gösterir. Hastalarda tutukluk ve bradikinezi görülür. Yemek yemek için yardıma ihtiyaç duyarlar. Tuvaletlerini yapabilmeleri için idrar sondası gerekir.

Ayrıca bu aşamada pulmoner aspirasyon riski yüksektir. Normalde hastalık nedeniyle ortaya çıkan komplikasyonlar veya intiharın tercih edilmesi ölüme götürür.

Bunu da okuyun: Multipl Skleroz’un 14 Uyarıcı Belirtisi

Tanı

Huntington Hastalığı’nın tanısı, diğer hastalıklarda da olduğu gibi hastayla doğrudan iletişim kurarak, fiziksel bir muayene yaparak (detaylı bir nörolojik incelemenin yanı sıra) konmalıdır. Aynı zamanda doktor hastanın aile geçmişi başta olmak üzere tıbbi geçmişini incelemelidir.

Bunun yanında psikiyatrik bir muayene de yapılmalıdır. Bu sayede doktor hastanın psiko-duygusal durumunu daha derin bir şekilde kavrar ve olası sorunların neler olabileceğine karar verir.

Yaygın rastlanan motor semptomların görülmesi gibi belli bazı durumlarda hastaya genetik bir test yapılması gerekebilir. Doktor hastaya ve ailesine sonuçları gerektiği gibi açıklamalıdır.

Devam eden çalışmalar

Son 20 yılda, tedavideki 49 farklı aktif malzemeyi kullanarak 100’e yakın klinik test yapılmıştır. Ancak bu testlerin yüzde 4’ünden de azında umut veren sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Şu anda gelecek vaadeden en parlak sonuçlar, hastalığa yol açan mutasyona uğramış DNA veya RNA proteinini hedef alan terapilerle ortaya çıkıyor.

Источник: https://sagligabiradim.com/huntington-hastaligi-nedir/

Kore Hastalığı Nedir? Nedenleri ve Tedavisi

Kore Hastalığı Nedir?

Haber güncelleme tarihi 02.01.2019 16:57

Kore Hastalığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yüz, kol, bacak ve gövdenin ani ve hızlı sarsıntı şeklinde hareketleri ile kendini gösteren bir durum olan korede hareketler istemsizdir, tike benzemez ve rastgele aralıklarla görülür.

Uyuma esnasında kaybolan kore, kimi zaman atetoz, yani süregelen kıvranma hareketleri ile birlikte seyreder. Bu şekilde iki hastalığın birlikte görülmesi durumu koreatetoz olarak adlandırılır. Burada yavaş ve sürekli kıvranmalar da görülür.

Serebral felçli çocuklarda koreoatetoz görülebilir.

Kore Hastalığı Olan Çocuklarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Kore hastalığı olan çocuğun el yazısı bozulabilir ve elindeki şeyleri düşürebilir.​
 • Adalelerin hareketlerinin düzenli olmadığı görülür. Önce biri, sonra diğeri kasılır.

 • Kore hastalığı en çok yedi yaş ile ergenlik çağı arasındaki yıllarda oluşur fakat bu yaşlarda görülebilen tikler veya başka asabi hareketler kore ile karıştırılmamalıdır.

 • Tikli bir çocuk göz kırpmak, boğazını temizlemek, omzunu silkmek gibi hareketleri sinirli bir şekilde tekrarlar fakat koredeki hareketler bir yerden diğerine geçer ve sürekli değişir.
 • Kore sırasında çocuğun dengesiz olduğu görülür. Kolayca güler, ağlar ve ufak bir şeyde çok kızar.

 • Kore hastalığı olan bir çocuk yatırılarak doktor kontrolü altına alınmalıdır ve bilinmelidir ki kore zamanla iyileşir fakat çocukta ateş, kalp veya hastalıklarında iltihap bulunmadığından emin olmak için çocuk sürekli muayene edilmelidir.

Kore Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Özellikle bazal ganglia adı verilen çift sinir hücresi grubu olmak üzere beynin derinliklerinde yatan yapısal bozukluk ya da hastalık sonucu oluşan kore hastalığındaki durum, Hantington hastalığı ve Sydenham koresinde de görülmektedir. Gebelik esnasında da görülebilen kore hastalığı, kore gravidarum olarak bilinir. Ayrıca alınan belli bir ilacın yan etkisi olarak da ortaya çıkabilir ve o ilaçlar şunlar olabilir:

 • Oral kontraseptifler
 • Psikiyatrik bozukluk ilaçlar
 • Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Şiddetli korku ve heyecanlar
 • Beyin iltihaplanmaları
 • Hareketi kontrol eden beyin merkezlerindeki işlevsel bozukluk​

Ülkemizde önemli bir problem olmaya devam eden beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının bir yan etkisi olarak ortaya çıkan kore hastalığı, romatizmal ateş tablosu ile beraber Sydenham koresi şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

 Aynı zamanda erişkinlik döneminde ortaya çıkan ilerleyici ve kalıtsal bir hastalık olan Huntington hastalığının ana belirtisi olarak bilindiği gibi bunların yanı sıra doğum travmaları, birtakım ilaçlar (levodopa, epilepsi ilaçlan vb), her türlü metabolik endokrinolojik bozukluklar ve inmeler kore nedenleri arasında gösterilebilir.

Kore Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

 • Romatizmanın bir şekli olduğu zannedilen bu hastalıkta vücudun farklı kısımlarında aylarca sürebilen çekilme ve kıvranma tarzında hareketler kendini gösterir.
 • Yüzdeki adalelerin çekilmesi, yersiz mimiklere neden olur ve omuz farklı yönlere doğru çekilebilir.

 • Daha çok parmaklar gibi uzuvların uç kısımlarında ve dilde görülen bu hastalık, bir kas grubundan diğerine geçebilir ve bu durumda amaçlı haraketleri andırır.
 • Gövde adalelerin çekilmesi vücudun hafifçe silkinmesine sebep olur ve parmaklar ile ellerde çekilmeler veya kıvrılmalar olabilir.

   

 • Tekrarlayıcı, ritmik olmayan, kısa, sıçrayıcı nitelikte, düzensiz kas kasılmaları görülür.

 • Bir sinir hastalığı olan, hastanın kendi elinde olmadan yüz, kol, bacak ve gövde kaslarını düzensiz bir biçimde kımıldattığı hastalık, en çok gebe kadınlarda, 5-15 yaş arasındaki kız çocuklarında görülür ve kalıtım ile ilgili olduğunu düşünenler vardır fakat hastalık öldürücü değildir.

Kore Hastalığının Tedavisi Nasıl Olur?

Kore görülmesinin sebebi, altta yatan bir hastalık ise ilgili hareketin yapılmasını sağlayan sinir geçiş yolunu baskılayan bir ilaçla engellenebilir. Belli bir ilacın yan etkisi olarak kore ortaya çıkıyorsa, ilaç kullanımına son verilir.

 Hastalığın tedavisinde amaç vücudu kuvvetlendirmek, hastayı istirahat ettirmektir ve genel olarak ilaç ile tedavi uygulanır denilebilir. Sydenham koresinde enfeksiyonun kontrol altına alınması ya da ilaca bağlı geliştiyse ilacın kesilmesi koreyi genel olarak düzeltmektedir.

 Bunların yanı sıra kore hastalığına özgü, psikoz tedavisinde kullanılan dopamin blokeediciilaçlar (anti dopaminerjik) da kullanılabilir fakat bu ilaçları 3 aydan fazla kullanmamak gerekir. Korenin bu önlemlerle kontrol edilemediği durumlarda bazı epilepsi ilaçları ile etkili sonuçlar alınabilmektedir.

İlaç tedavisiyle kontrol altına alınamayan şiddetli ve tek taraflı durumlarda cerrahi tedavi uygulanabilir.

Önerilen İçerik;

► Elde Sinir Sıkışması (Karpal Tünel Sendromu)

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/kore-hastaligi-nedenleri-ve-tedavisi-15727h.htm

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.