Kronik Böbrek Hastalığı Kısırlığa Neden Olabilir

içerik

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Kronik Böbrek Hastalığı Kısırlığa Neden Olabilir

Kronik böbrek yetmezliği veya kronik böbrek hastalığı (KBH), tüm dünyada yaygın bir sağlık sorunudur ve sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Kronik böbrek yetmezliğinin tedavisi zor ve pahalıdır.

Kronik böbrek yetmezliğinin en önemli sonuçlarından biri de böbrek hastalığının ilerlemesi, böbreklerin işlevini yitirmesine bağlı akut ve kronik komplikasyonlar ile kardiyovasküler hastalık oranını yükseltmesidir.

Kronik böbrek hastalığının tanısı ve tedavisi zamanında yapılır sa oluşabilecek kötü etkileri engellenebilir fakat kronik böbrek hastalığı belirti ve bulguları en başlarda çok önemsenmediği için genellikle komplikasyonlar geliştikten sonra meydana çıkmaktadır.

Kronik böbrek yetmezliği evreleri

Kronik böbrek yetmezliği yaklaşık 3 ay süresince var olan ve geri dönüşümü olmayan böbrek fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanır. 3 aydan daha kısa süren böbrek yetmezliği durumu ise akut böbrek yetmezliğidir ve tedavi ile düzelebilir. 3 aydan daha uzun süren böbrek yetmezliğinin (kronik böbrek yetmezliği) nedeni ne olursa olsun düzelme şansı yoktur.

Kronik böbrek yetmezliğinin evrelemesi glomerüler filtrasyon hızına (GFH) göre yapılır.

 • Kronik böbrek evre 1: Glomerüler filtrasyon hızı seviyesi arttıkça kronik böbrek hastalığına bağlı komplikasyon gelişme riski de artar.
 • Kronik böbrek yetmezliği evre 2: Böbrek yetmezliği ilerledikçe, geriye kalan nefron sayısının azaldığına işaret eder.
 • Kronik böbrek yetmezliği evre 3: Nefron sayısında azalmanın devam etmesinin yanı sıra hangi hastanın ne zaman diğer evreye geçeceği bilinmez.
 • Kronik böbrek yetmezliği evre 4: Hastalık ilerlediği sürece böbrek yetmezliğine gidiş hızlanmış anlamına gelir.
 • Kronik böbrek yetmezliği evre 5: Bütün bu gelişmeler sonrası böbrek yetmezliği başlamış demektir.

Kronik böbrek yetmezliği nedenleri

Türkiye’de yaklaşık 50.000 insan renal replasman tedavisi gerektirecek düzeye gelen böbrek yetmezliği durumundadır. Bu grubun içerisine her yıl yaklaşık 7500 kişi katılmaktadır.

Dünya genelinde en sık karşılaşılan organ yetmezliklerinden biri kronik böbrek yetmezliğidir.

Türkiye ve dünya genelinde en önemli kronik böbrek yetmezliği nedenlerinden birisi diabetes mellitus dur (şeker hastalığıdır).

Kronik böbrek yetmezliğinin birçok nedeni vardır.

 • Hipertansiyon
 • Akdeniz ateşi hastalığı,
 • Otoimmün hastalıklar,
 • Sistemik enfeksiyonlar,
 • Nefrotoksinler,
 • Glomerüler hastalıklar,
 • Kardiyovasküler hastalıklar,
 • Kansızlık,
 • Sigara kullanımı,
 • Tuzlu beslenme,
 • Protein ve fosfattan zengin beslenme,
 • Hiperglisemi,
 • Proteinüri,
 • Polikistik böbrek hastalığı,
 • Hidronefroz,
 • Amiloidoz birikimi,
 • Multiple myeloma,
 • İnfiltratif hastalıklar,
 • Obezite,
 • Lösemi ve lenfoma gibi birçok sebebe bağlı kronik böbrek yetmezliği gelişebilir.

Kronik böbrek yetmezliği belirtileri

Kronik böbrek yetmezliği hastalarında genellikle ileri evrelere kadar belirti görülmeyebilir. Bununla birlikte hiçbir yakınma veya klinik bulgunun böbrek yetmezliğine özgü olmadığı bilinmelidir.

Hastalardaki sorunlar genellikle böbrek yetmezliğine neden olan hastalıkların belirtisi ve bulguları (diyabet, hipertansiyon ve nefrotik sendrom gibi) olabilir ya da en fazla hangi sistem etkilenmiş ise o sisteme ait belirti ve bulgular vardır.

 • Kronik böbrek yetmezliğinden etkilenen sistem sindirim sitemi ise bulantı-kusma gibi belirtiler görülür.
 • Etkilenen sistem sinir sistemi ise ensefalopati ve periferik nöropati gibi sistem belirti ve bulguları görülebilir.
 • Etkilenen sistem kardiyovasküler sistem ise kalpte ritim bozuklukları ve perikardit gibi belirtiler görülür.

Kronik böbrek yetmezliğinin genel belirtiler; idrarda azalma, idrar yaparken zorlanma, gece sık idrara çıkma, kanlı idrar yapma, ürenin idrar ile birlikte atılmayıp kanda artması, tansiyonun yükselmesi, kas seyirmeleri, halsizlik, bulantı ve kusma, uyku hali, dalgınlık, ağızda kötü koku, ödem ve ciltte kaşıntı gibi belirtilerdir.

Kronik böbrek yetmezliği nasıl teşhis edilir?

Kronik böbrek yetmezliği belirtilerinden şüphe eden kişinin veya hastanın öncelikle bir üroloji uzmanı tarafından muayene edilmesi ve değerlendirilmesi gerekir.

Kronik böbrek yetmezliği tanısı için idrar testleri, kan testleri, serolojik testler, radyolojik tetkikler, nükleer tıp yöntemleri, renal biyopsi ve diğer testler yapılır.

 • Ultrasonografik görüntüleme, kontrastsız bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans anjiyografi gibi yöntemleri içerir. Böbrek sintigrafisi oldukça yararlı bir yöntemdir.
 • Renal biyopsi böbrek fonksiyon bozukluğunun aydınlatılmasında kullanılır.
 • Her hastada lipit profili, akciğer grafisi, elektrokardiyografik yöntem, parathormon düzeyleri gibi yöntemlerde kronik böbrek yetmezliği teşhisinde kullanılan yöntemlerdir.
 • Ekokardiyografi ile kalp mutlaka değerlendirilir. Bütün bunların yanı sıra böbrek yetmezliğine neden olan diğer sebeplere yönelik incelemeler de yapılır.

Kronik böbrek yetmezliğinde tedavi yöntemleri

Kronik böbrek yetmezliği tedavisinde ayırıcı tanı değerlendirilip neden belirlendikten sonra tedavi ve takip planı yapılır.

Kronik böbrek yetmezliğinde beslenme (diyet) tedavisi nedir? Hastanın beslenmesi düzenlenir. Tuz ve protein kısıtlaması beslenmenin temelini oluşturur. Protein kısıtlaması uygulanan hastalarda destek amaçlı esansiyel aminoasit preparatları kullanılır. Diyaliz tedavisi sırasında suda eriyen vitaminler kaybedildiği için B ve C vitamin replasmanı uygun dozda yapılmalıdır.

Kronik böbrek yetmezliğinde kan basıncı kontrolü ve volüm dengesi nasıl sağlanır? Böbrek yetmezliği ilerledikçe volüm dengesi ve kan basıncı ile ilgili hedeflerin sağlanması da zorlaşır.

Sonunda bazı hastalarda bu problemler tek başına diyaliz endikasyonu (diyaliz gerekliliği) olarak karşımıza çıkabilir.

Ödemi olan ve kan basıncı yüksek olan ve henüz diyaliz tedavisi başlamamış hastalarda su alımı çok iyi anlatılır ve dengeli loop diüretik tedavi verilir.

Kronik böbrek yetmezliğinde kardiyovasküler sistem tedavileri nedir? Kardiyovasküler hastalıklar, böbrek yetmezliği olan hastalardaki en önemli hastalık oranı ve ölüm oranı nedenidir.

Geleneksel risk faktörleri (ileri yaş, diyabet, obezite ve benzeri durumlar) yanında üremik risk faktörleri de (anemi, hiperparatiroidi, hiperfosfatemi, hiperhomosisteinemi, kronik sistemik inflamasyon ve benzeri hastalıklar) kardiyovasküler hastalığın bu hasta grubunda daha erken ve daha sık ortaya çıkmasına neden olur.

Kalpte, damarlar, kapaklar ile ilgili ve miyokard ile ilgili önemli sorunlar gelişir. Koroner arter hastalığı, ritim bozuklukları, kalp yetmezliği gibi sorunlar kronik böbrek yetmezliği hastalarında hem daha genç yaşta hem de daha sık görülür. Bu grup hastalarda mümkün olduğunca risk analizi yapılmalı ve değiştirilebilir olanlar düzeltilmelidir.

Bu hastalarda sigara ve alkol kullanımı var ise bırakılmalı, düzenli ve uygun egzersiz yapılmalı, kilo verilmeli, aneminin tedavisi yapılmalıdır. Kalbin aralıklı olarak takibi gereklidir.

Kronik böbrek yetmezliğinde elektrolit tedavisi nedir? Tüm elektrolitlerde hedef normal değerleri korumaktır. Tüm elektrolitler normal gıda alımı ile organizmaya girer ve böbrek tarafından dengesi gözden geçirilerek atılırlar.

Böbrek yetmezliği başlayanlarda bu işlev yavaşlar ya da tamamen yetersiz hale gelir.

Bu nedenle sodyum, potasyum ve fosfor gibi moleküllerin belli ölçüde ve böbrek yetmezliğinin belli evrelerinde kısıtlanması ve düzenli aralıklar şeklinde takip edilip alımının düzenlenmesi gerekir.

Kronik böbrek yetmezliği tedavisinde asit-baz dengesi nasıl sağlanır? Hedef normal değeri korumaktır. Bunun için öncelikle besinsel değerlerde eksikliğin olup olmadığı (demir, vitamin B12, folik asit, protein-enerji gereksinim durumu gibi) gözden geçirilir ve normal değere getirilmesi sağlanır. Buna rağmen hedefe ulaşılmamış ise eritroprotein başlanması gerekebilir.

Kronik böbrek yetmezliği tedavisinde kan şekeri kontrolü nasıl sağlanır? Diyabetik kronik böbrek hastalığı olanlarda glisemi kontrolü ile ilgili disiplinin bozulmaması gerekir. Glisemi kontrolü sağlanmaz ise kronik böbrek hastalığı hızlanır. Bu hedeflere ulaşmaya çalışırken hem ağız yoluyla verilen antidiyabetik ilaç kullanımının hem de insülin kullanımının dikkat edilmesi gerekir.

Kronik böbrek yetmezliği tedavisinde gelişen komplikasyon tedavilerinin yanı sıra renal replasman ve son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde böbrek nakli gibi tedaviler de uygulanır.

Renal replasman tedavisinde hemodiyaliz, damar giriş yolu, diyaliz membran, diyaliz solüsyonu, antikoagülasyon, periton diyalizi ve renal transplantasyon (böbrek nakli) gibi tedavi yöntemleri şeklindeki tedaviler kronik böbrek yetmezliği tedavisinde uygulanan diğer tedavi yöntemleridir.

Böbrek hastalıkları ile ilgili benzer yazılar

Источник: https://www.saglikocagim.net/kronik-bobrek-yetmezligi-nedenleri-ve/

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedir Belirtileri Evreleri Nedenleri Tedavisi

Kronik Böbrek Hastalığı Kısırlığa Neden Olabilir

Kronik böbrek yetmezliği aylar veya yıllar süren zaman diliminde böbrekteki fonksiyonlarda azalmaya denir. Bu durumda böbreğin çalışmasının bozulması aniden olmaz, zaman alır. Kronik böbrek yetmezliği, kronik böbrek hastalığı olarak da bilinir.

Kronik böbrek yetmezliği zaman içinde kötüleşen bir hastalıktır. İlk evrelerinde belirti yaşanmayabilir. Hastalık ilerledikçe kişi halsizlik,genel hasta hissi, baş ağrıs, ani kilo kaybı ve bulantı gibi belirtiler yaşayabilir.

Kronik Böbrek Yetmezliği Belirtileri Nelerdir?

Kronik böbrek yetmezliği belirtileri vücuttaki atık ve aşırı suyun emilmesi durumuna bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.

Kronik Böbrek Yetmezliği İlk Belirtileri

Kronik böbrek yetmezliği belirtileri her gün veya çok nadir yaşanabilir. Bazense bu belirtiler şiddetli olabilir:

 • Ciltte kuruluk
 • Halsizlik
 • Genel hastalık hissi
 • Baş ağrısı
 • Ciltte kaşıntı
 • İştahsızlık
 • Bulantı
 • Kusma
 • Ani kilo kaybı
 • Uyuşukluk

Kronik Böbrek Yetmezliği İleri Belirtileri

Kronik böbrek yetmezliği ilerledikçe varolan belirtiler ilerler veya yeni belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler şunlar olabilir:

 • Amenore (adet olmama)
 • Ağız kokusu
 • Kemik ağrısı
 • Cilt pigmentasyonundaki değişiklikler
 • Ödem (şişme)
 • Aşırı susuzluk
 • Hıçkırık
 • Kas seğirmesi, spazmlar veya nöbetler
 • Uyku bozuklukları

Kronik Böbrek Yetmezliği Sebepleri Nelerdir?

Kronik böbrek yetmezliği, zamanla böbreklerde yaşanan sorunlardan kaynaklanmaktadır. Genellikle bu durum yüksek tansiyon ve şeker hastalığı sebepli ortaya çıkmaktadır .

Böbreklerin zarar görmesi dolaşım sistemi problemlerinden de (böbrek taşı gibi böbrek hastalıkları, bazı ilaçlar, çevresel toksinler, yaralanma veya otoimmün bozukluklar) kaynaklanabilmektedir.

Zarar gören böbrekler,vücuttaki atık ve fazla suyu süzemez ve hastalığın daha da kötüleşmesine neden olur.

Kronik böbrek yetmezliği yaygın sebepleri

 • Böbrek hastalığı (böbrek taşları, böbrek yetmezliği ve böbrek anomalileri gibi her türlü böbrek problemleri )
 • Diyabet yani şeker hastalığı (vücutta enerji üretimi için şekeri dönüştürme yeteneğini etkileyen kronik hastalık)
 • Yüksek tansiyon
 • Enfeksiyon
 • Skleroderma (cilt ve kan damarı değişiklikleri ile tanımlanan bağ doku hastalığı)
 • Sistemik lupus eritematozus (vücudun kendi sağlıklı hücrelerine ve dokularına saldırdığı bir hastalık)
 • Arteriyel defektler
 • Doğum kusurları
 • Glomerülonefrit (böbrek iltihabı)
 • Polikistik böbrek hastalığı (böbreklerde çok sayıda kist ile tanımlanan hastalık)
 • Reflü nefropatisi (idrarın geri akışı nedeniyle böbreklere zarar verilmesi)

Kronik Böbrek Yetmezliği Nasıl Tedavi Edilir?

Kronik böbrek yetmezliği; böbreklere olan zararı en aza indirmek için üretilen ilaçlar ile tedavi edilebilir. Eğer kronik böbrek hastalığı ileri seviyelere kadar ilerlerse; kan dolaşımındaki atık ve fazla sıvının uygun şekilde atılması için  diyaliz veya böbrek nakli gerekecektir.

Kronik böbrek yetmezliği tedavisi için kullanılan ilaçlar:

Kronik böbrek yetmezliği ilaçları kandaki vitamin ve mineral dengesini saplayan ve tansiyonu düşüren ilaçlardır. Doktor kronik böbrek yetmezliği durumunda şu ilaçları verebilir:

 • Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACE inhibitörleri) veya anjiyotensin reseptör blokörleri (ARB’ler) gibi tansiyon düzenleyicileri
 • Kalsiyum takviyeleri
 • Kansızlığı önlemek için demir takviyeleri veya eritropoietin
 • Kanda fosfat seviyesini dengelemek için fosfat bağlayıcılar
 • D vitamini takviyeleri

Kronik böbrek yetmezliği için uygulanabilecek diğer tedavi yöntemleri:

İlaca ek olarak, doktorunuz aşağıdakileri de içeren başka tedavileri önerebilir:

 • Kan nakilleri
 • Diyaliz (toksinleri gidermek için kanın bir makine yardımı ile filtrelenmesi)
 • Böbrek nakli

Kronik Böbrek Yetmezliği Evreleri

Kronik böbrek hastalığı; belirtilerine göre 5 evreye ayrılmaktadır. Bu evreler böbreğin işlevlerine bağlı olarak ayrılmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği ilk evrelerinde böbrekler kandaki atık maddeleri filtreleyebiliyorken ileri evrelerde böbrek kandaki atıkları filtrelemekte zorlanır.

 • 1.Evre böbrek hastalığı: eGFR ve böbrek hasarı 90’dan daha yüksek.
 • 2.Evre böbrek hastalığı, eGFR ve böbrek hastalığı 60 ila 89 arasında.
 • 3.Evre böbrek hastalığı eGFR 30 ile 59 arasında .
 • 4.Evre böbrek hastalığı eGFR 15 ile 30 arasında .
 • 5.Evre böbrek hastalığı eGFR 15 altına düşmesi

Kronik Böbrek Yetmezliği Komplikasyonları Nelerdir?

Kronik böbrek yetmezliği şu sağlık sorunlarına yol açabilir:

 • Kansızlık
 • Kalp-damar hastalığı
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • Beyin ve sinirlerde hasar
 • Bunaklık
 • Hiperparatiroidizm (paratiroid hormonunun aşırı üretimi)
 • İktidarsızlık, kısırlık ve düşük yapmak
 • Enfeksiyon yaşanma riskinde artış
 • Kemiklerde kırılma riskinde artış
 • Felç
 • Kalp krizi

böbrekböbrek hastalıklarıböbrek sağlığı

Источник: https://selmasultan.com/kronik-bobrek-yetmezligi-nedir-belirtileri-evreleri-nedenleri-tedavisi

Kronik Böbrek Yetmezliği

Kronik Böbrek Hastalığı Kısırlığa Neden Olabilir
Kronik Böbrek Yetmezliği: Belirtiler , Tanı ve Tedavi

Böbreklerinizaşırı sıvıları ve atık ürünlerinizi kanınızdan filtrelemekten sorumludur. Bu atık idrarda giderilir. Kronik böbrek yetmezliği aylar ya da yıllar boyunca böbrek fonksiyon kaybına işaret eder. Gelişmiş aşamalarda, tehli atık ve sıvı seviyeleri vücudunuza geri yüklenir. Bu duruma kronik böbrek hastalığı denir.

Semptomlar Kronik Böbrek Yetmezliğinin Belirtileri

Kronik böbrek yetmezliğinin ilk evrelerindeyseniz belirtileriniz olabilir veya olmayabilir. Böbrek yetmezliğinin erken belirtilerinin birçoğu diğer hastalıklarla ve koşullarla karıştırılabilir. Bu, teşhisi zorlaştırır.

Erken belirtiler şunlardır:

 • bulantı ve kusma
 • iştah kaybı
 • kaşıntı
 • göğüs ağrısı
 • kontrol edilemeyen yüksek tansiyon
 • beklenmedik kilo kaybı

Böbreklerinizdeki hasar kötüleşirse, sonunda semptomların farkedileceksiniz. Bununla birlikte, çok fazla hasar tamamlanıncaya kadar bu olmayabilir.

Daha sonraki aşamalardaki belirtiler arasında şunlar sayılabilir:

 • uyarıda zorluk
 • kramplar ve kıvrımlar
 • uyuşukluklar eklemlerinizde
 • zayıflık
 • yorgunluk
 • ağız kokusu
 • cilt daha koyu veya daha açık
 • kemik ağrısı
 • aşırı susuzluk
 • kolay kanama ve morarma
 • uykusuzluk
 • normalden çok daha fazla veya daha az işeme
 • hıçkırık
 • şişkin ayak ve ayak bilekleri
 • adet dönemleri yok < nefes darlığı

Kronik böbrek hastalığı da ciddiyetle komplikasyonlara neden olabilir:

yüksek tansiyon

 • akciğerlerinizde veya diğer bölgelerdeki sıvı birikimi
 • D vitamini eksikliği, kemiğinizi etkileyebilir sağlık
 • Nöbetlere yol açabilecek sinir hasarı
 • Nedenler Kronik Böbrek Yetmezliğinin Durumları

Diyabet ve yüksek tansiyon, kronik böbrek yetmezliğine neden olan en sık karşılaşılan durumlardır.

Diğer nedenler şunlardır:

böbrek fonksiyonlarında hasar

 • tekrarlayan böbrek enfeksiyonları
 • böbreklerinizdeki iltihaplanma filtrasyon sistemi
 • doğumsal böbrek hastalığı
 • idrar yolları tıkanıklığı
 • otoimmün bozukluklar <
 • duman

obez

 • diyabetliyseniz
 • kalp hastalığına sahipseniz
 • yüksek kolesterol
 • olan bir ailenin geçmişine sahipseniz, daha yüksek bir kronik böbrek yetmezliği riski taşırsınız. böbrek hastalığı
 • Yerli-Amerikalı, Afrikalı-Amerikalı veya Asya-Amerika
 • olup 65 yaşın üzerindedir
 • Teşhis Kronik Böbrek Yetmezliğinin Teşhis Edilmesi
 • Yüksek tansiyon, şeker hastalığı veya başka bir durumunuz varsa böbrek yetmezliği riskini artırır, doktorunuz muhtemelen böbrek fonksiyonunuzu izleyecektir. Düzenli muayene yaptırdığınızdan ve olağandışı semptomlar bildirdiğinizden emin olun.

Fizik Muayene

Randevunuzda doktorunuz sizi tamamen inceleyecektir. Böbrek yetmezliği akciğerlerinizde veya kalbinizde sıvıların geri beslenmesine neden olabilir. Doktorunuz bu organları bir stetoskop ile dinleyerek inceleyecektir. Bu, doktorunuza önemli klinik bilgi verebilir.

Kan ve İdrar Testleri

Doktorunuz kronik böbrek yetmezliğine sahip olabileceğini düşünürse, kan ve idrar testleri yapacaktır.

Böbrek fonksiyon testleri kanınızdaki elektrolit seviyelerini ve atığı ölçer. Kreatinin ve kan üresi gibi atık ürünleri ölçüyorlar. Kreatinin kas metabolizmasının bir yan ürünüdür. Vücudunuz proteinleri parçaladığında kan üresi artık kalır. Böbrekleriniz düzgün çalıştığı zaman, her iki maddeyi de dışarı atar.

Anormallikleri kontrol etmek için idrar testleri yapılacaktır. Örneğin, protein normalde idrarda az miktarda bulunur. Artmış protein seviyesi, diğer semptomların görülebilmesi için aylarca ya da yıllar geçtikten sonra böbrek sorunlarını gösterebilir. İdrarda bulunan idrar tortusu ve hücreleri bir laboratuarda incelenecektir.

Görüntüleme Testleri

Görüntüleme testleri böbreklerinizin yapısal ayrıntılarını sağlayabilir. Bunlara ultrason, MR tarama veya BT taraması dahildir.

Biyopsi

Doktorunuz belirtilerinizin nedeni konusunda halen emin değilse, bir biyopsi yapabilir. Bu bir iğne biyopsisi veya açık biyopsi olarak yapılabilir.

Bir iğne biyopsisi, böbrek biyopsisinde en sık görülen tiptir. Bu işlem sırasında, doktorunuz veya teknisyeniniz böbreğinize özel bir iğne ekleyecektir. Bu, minimal invaziv bir işlem olarak düşünülür.

Açık biyopsi sırasında, doktorunuz böbreğini ortaya çıkarmak için bir cerrahi kesi kullanacaktır. Bu işlem sıkı steril teknikler ve genel anestezi gerektirir.

Doktorunuz bir böbrek dokusu örneği topladıktan sonra mikroskobik muayene için bir laboratuara göndereceklerdir.

Test Sonuçları ve İzlemesi

Sınav sonuçlarınız doktorunuza teşhis koymanıza yardımcı olacaktır. Böbrek yetmezliğinizin sebebini belirlemelerine yardımcı olabilir.

Eğer kronik böbrek yetmezliği teşhisi konduysanız, düzenli kan testlerine ihtiyacınız olacaktır. Bunlar vücudunuzdaki kalsiyum, potasyum, kolesterol, sodyum, magnezyum ve fosfor gibi çeşitli maddelerin ölçülmesinde kullanılacaktır. Ayrıca kreatinin ve üre seviyeleri için devam eden böbrek fonksiyon testlerine girmeniz gerekecektir.

Tedavi Kronik Böbrek Yetmezliğinin Tedavisi

Kronik böbrek yetmezliği için herhangi bir tedavi yoktur. Bununla birlikte, ilerlemesini yavaşlatmak için önlemler alabilirsiniz.

İlaç Tedavisi

Böbrek yetmezliği yüksek tansiyona bağlıdır, bu nedenle doktorunuz tansiyon ilaçlarına koyabilir. Ayrıca, kolestrol seviyenizi düşürmek için statinler adlı ilaçlara ihtiyacınız olabilir.

Genellikle kronik böbrek yetmezliği olan insanlarda anemi görülür. Anemi, vücudunuz yeterince kırmızı kan hücresi üretmediğinde oluşur. Alyuvar üretiminizi artırmaya yardımcı olması için ek bir ürüne ihtiyacınız olabilir. Vücudunuzda kan hücreleri üretmek için demir gerek duyulduğundan, doktorunuz demir hapları veya atış reçeteleri yazabilir.Bazı durumlarda, alyuvarınızın sağlığını iyileştirmek için kan nakline ihtiyacınız olabilir.

Böbrek sorununuz sıvı alıkoymasına neden oluyorsa, diüretikler şişmenizin hafifletilmesine yardımcı olabilir. Bu ilaç sıklıkla idrar yapmanızı sağlar.

Kalsiyum ve D vitamini takviyeleri, kemiklerin korunmasına yardımcı olur. Kronik böbrek hastalığınız varsa, kalsiyum emiliminde esas olan D vitamini seviyesinin normalden düşük olması gerekir.

D vitamini almak kemik kırıkları riskinizi azaltacaktır. Böbrek yetmezliğinde fosfat yükselir ve bu vücudunuzun kalsiyum emilimini de düşürebilir.

Doktorunuz fosfat bağlayıcılarını reçete edebilir, fosfat seviyenizi kontrol etmek için bir ilaç türüdür.

Antihistaminikler kaşıntılı cildin semptomunu hafifletebilir.

Antiemetik bulantıya yardımcı olabilir.

Diyet

Diyet değişiklikleri de gerekebilir. Kronik böbrek yetmezliği olan insanlar genellikle protein alımını azaltmak zorundadırlar. Vücudunuz proteinleri işlerken atık ürünler oluşturur. Böbrekleriniz bu atıkların filtrelenmesinden sorumludur. Düşük proteinli bir diyet, işlerini kolaylaştırır.

Ayrıca, tuz, potasyum ve fosfat düzeylerinizi izlemeniz gerekebilir. Bu maddelerin ne kadar yemek yemeniz gerektiğini öğrenmek için bir diyetisyenle birlikte çalışın.

Etiketleri okuma alışkanlığına girme. Yemeğinize masa tuzu eklemeseniz bile, konserve çorba ya da fast food gibi birçok hazır gıdada zaten yüksek sodyum bulunur.

Hangi gıdaların potasyumda yüksek olduğunu ve hangilerinin az olduğunu öğrenin. Böbrekleriniz fazla potasyumu vücudunuzdan filtrelemekten sorumludur. İyi çalışmadığı zaman, potasyumu uygun bir şekilde filtreleyemezler. Kronik böbrek yetmezliği olan insanlarda, yüksek düzeyde potasyum (hiperkalemi) yaşamı tehdit edebilir. Anormal kalp fonksiyonlarına veya felce neden olabilir.

Böbrekleriniz fosfat da işleyemeyebilir. Fosfat vücudunuzun kalsiyumu emme kabiliyetini de düşürebilir. Yüksek fosfatlı gıdalar arasında balık, süt ürünleri, yumurta ve et bulunur. Bunlardan daha azını yemeniz gerekebilir.

Ayrıca sıvılarınızı sınırlamanız gerekebilir, böylelikle böbrekleriniz çok fazla çalışmanız gerekmez.

Kronik böbrek yetmezliği olan insanlar genellikle kilo verirler. Diyetisyeninizin onayladığı ve önerdiği gıdalardan yeterince kalor tükettiğinizden emin olun.

Yaşam Tarzı

Grip atışlarınızı da içerecek şekilde sigara içmemelisiniz ve aşılarınız hakkında güncel bilgi sahibi olmalısınız. Onları almadan önce doktorunuzla birlikte takviyeleri ve tezgâh üstü ilaçları tartışın. Farklı koşullar için başka doktorlar görürseniz, onlara böbrek durumunuzu da bildirin.

Son Aşamalı Tedavi

Diyet ve ilaç yoluyla durumunuzu kontrol etme girişimleri başarısız olursa, son dönem böbrek hastalığı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu, böbreklerinizin tam kapasitesinin yüzde 10 ila 15'inde çalıştığı zaman oluşur. Bu aşamada, böbrekleriniz artık üretiminiz kadar hızlı şekilde atıkları ortadan kaldıramaz.

Son devlet böbrek hastalığı için iki tedavi seçeneği vardır: diyaliz ve böbrek nakli

Doktorlar bu seçenekleri mümkün olduğunca ertelemeye çalışıyor çünkü ikisi de ciddi risk taşıyor.

Diyaliz, atık ürünlerin ve fazla sıvıların kanınızdan arındırılması için bir sistemdir. Bunu yapmanın birkaç yolu vardır. Diyalizin iki temel türü hemodiyalizve periton diyalizidür. Hemodiyalizde kanınız bir makinede vücudunuzun dışına süzülür.

Periton diyalizinde karın boşluğunu kateteri kullanarak özel bir solüsyonla doldurursun. Solüsyon vücudunuzdan boşaltılmadan önce fazla sıvı ve atık absorbe eder. Diyalizin genellikle haftada birkaç kez yapılması gerektiği için büyük bir yaşam tarzı değişikliği olur.

Diyaliz de enfeksiyon riski taşır.

Böbrek nakli, uygun verici bir böbrek bulursanız, diyalizden daha uygundur. Donörün aynı kan türüne sahip olması gerekir. Yaşayan bir kardeşin veya diğer yakın akrabalarından bir böbrek genellikle en iyisidir.

Böbrekinizi ölen bir donörden de alabilirsin. Bununla birlikte, böbrek nakilleri de büyük bir enfeksiyon riski taşır, çünkü hayat boyu bağışık baskılamaya ihtiyaç duyacaksınız.

Outlook Kronik Böbrek Başarısızlığı İçin Uzun Vadeli Görünüm

Kronik böbrek yetmezliği olan bazı insanlar uzun yıllar yaşayabilir. Bu ancak, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla böbreklerinizin daha da kötüleşmesini önleyerek başarılabilir. Hayatınızın geri kalanında böbrek bakımından sağlıklı bir rejim sürdürmeniz gerekecek.

Eğer son aşama böbrek hastalığına yakalanırsanız, diyaliz veya böbrek nakline ihtiyacınız olacaktır. Bu müdahaleler olmaksızın, hastalık ölümcüldür.

Böbreklerinizin sağlığı diğer organlarınızı ve sistemlerini de etkiliyor. Böbrek yetmezliğinin olası komplikasyonları arasında kalp ve karaciğer yetmezliği, sinirlerinize zarar, inme, akciğerlerindeki sıvı birikimi, infertilite, erektil disfonksiyon, bunama ve kemik kırıkları sayılabilir.

Böbrek yetmezliği olan çocukların böbrekleri D vitaminini aktive edemediğinden düzgün bir şekilde büyüyemezler. D vitamini, kemik büyümesi için şarttır.

Böbrek yetmezliği hamile kadınlar ve doğmamış bebekler için ciddi risk oluşturmaktadır. Böbrek yetmezliği olan gebe kadınlarda preeklampsi insidansı daha yüksektir. Preeklampsi, kan basıncında hamile kadınlarda beyin veya karaciğer kanamasına neden olabilen bir artıştır. Bu, hamile kadınları ve doğmamış bebeklerini potansiyel olarak öldürebilir.

Kronik Böbrek Başarısızlığını Önleme

Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak böbrek yetmezliğini önleyebilirsiniz. Sağlıklı yaşam için bazı genel kurallar şunlardır:

Kadınlar ve erkekler 65 yaşın üstünde kendilerini günde en az bir alkollü içecek içerecek şekilde sınırlamalıdır. 65 yaşın altındaki erkekler iki içkide durmalıdır.

Tansiyonunuzun iyi kontrolünü sağlayın.

 • Diyabetiniz varsa kan şekerinizi kontrol edin.
 • Fazla kiloluysanız, sağlıklı bir kilo almaya çalışın. Bu genellikle daha az kaloriyi tüketmek ve daha aktif olmak demektir.
 • Tezgah üstü ağrı kesici böbrek hasarına neden olabilir. Paketlerdeki talimatları takip edin, yalnızca ihtiyaç duydukları yerden alın ve böbrekleriniz hakkında endişeleriniz varsa ağrı kesicilerinin doktorunuzla konuşmalarını tartışın.
 • Sigara içiyorsanız bugün çıkın.

Источник: https://tr.oldmedic.com/chronic-kidney-failure-4806

Böbrek İltihabına Neden Olan Unsurlar ve Tedavi Yöntemleri

Kronik Böbrek Hastalığı Kısırlığa Neden Olabilir

Böbrek İltihabı neden oluşur sorusunun cevabından önce böbrek iltihabı nedir sorusuna bakalım. Böbrek iltihabı, bakteriyel bir rahatsızlık olup, idrar yolundan

Böbrek İltihabı Neden Oluşur?

Böbrek iltihabı neden olur?

Böbrek iltihabı, bakteriyel bir rahatsızlık olup, idrar yolundan beyaz kan hücrelerine ulaşan ve buradan da böbreğin kendisine veya boşaltım sistemine yerleşen bakterilerin oluşturduğu ateşli bir hastalıktır.

Akut ve kronik böbrek iltihabı olarak iki gurupta incelenen bu hastalıkta akut böbrek iltihabı, böbrek fonksiyonlarını yavaşlatır, idrar sıklığını artırır, idrara çıkarken ve idrar yollarının olduğu yerlerde sancıya sebebiyet verir ve acil müdahale ile iyileşme sürecine kolaylıkla cevap verebilir.

Kronik böbrek iltihabı çok daha uzun ve sıkıntılı bir tedavi süreci gerektiren, vücudun tamamının fonksiyonlarında sorun oluşturabilen ve organlar ile kan basıncı düzeyine etki ederek vücut fonksiyonlarının tamamını olumsuz etkileyebilen ciddi bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Akut ve kronik böbrek iltihapları

Akut ve kronik böbrek iltihaplarının nedenleri farklılık göstermekle birlikte genel olarak böbrek iltihabının nedenleri olarak, böbrek anomalileri, diyabet, Akdeniz Ateşi hastalığının varlığı, böbrek ve idrar yollarından cerrahi müdahale görülmesi sayılabilir.

Akut böbrek iltihabı aniden ortaya çıkan belirtilerle kendini gösteren, ilaç ve diyet desteği ile enfeksiyona sebebiyet veren bakterinin yok edilmesi ile ortadan kalkabilen bir rahatsızlıktır. İdrar yolu enfeksiyonu varlığı, ateşli enfeksiyon hastalıkları geçirmiş olma, böbrek taşının varlığı akut böbrek iltihabı hastalığına neden olabilir.

Kronik böbrek iltihabı ise akut olana göre çok daha ciddi sorunlara yol açabilecek bir hastalık olup, acil olarak tedavi sürecine geçilmez ise böbrek yetmezliğine bağlı diyalize bağlanma ve hatta ölüme sebebiyet veren bir hastalıktır. Tedavi sürecine geçilmeden önce hastalar tedavi sürecinin uzun ve zor olacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

Böbrekte İltihap Nedenleri

Vücuda giren enfeksiyon sebebi bakterilerin bağışıklık sisteminin zayıflığından faydalanarak böbreğe yerleşmesi böbrek iltihabı nedenleri arasında yer almaktadır. Bu durumun ilk ve hafif olarak ortaya çıkması akut böbrek iltihabı olarak değerlendirilmektedir.

Çok daha ciddi sorunlara sebebiyet veren kronik böbrek iltihabının nedenleri arasında en yaygın olanı akut olan rahatsızlığın tedavisindeki gecikmeden kaynaklı tedavi başarısızlığıdır. Akut durumdan kronik duruma geçen rahatsızlık, maalesef uzun zaman alacak ve % 10 oranında başarı sağlanacak bir tedavi sürecine alınacaktır.

Kronik böbrek iltihabı hastalığının tedavi süreci oldukça uzun ve zahmetli bir süreç olup, enfeksiyona sebep olan bakterinin yok edilmesine yönelik ilaç kullanımının yanında böbreklerin fonksiyonlarını kolay ve doğru bir şekilde yapmasına olanak veren özel diyet ve beslenme programının uygulanması gerekmektedir. Kişinin kendisi tarafından uygulanacak diyet programına tam olarak uymak tedavi sürecini kısaltacak ve başarı oranını oldukça fazla artıracaktır.

Böbrek İltihabı Tedavisi

İlaç ve diyet destekli tedavi süreci bulunan böbrek iltihabı rahatsızlığında uygulanacak tedavi hastalığın ilerleme durumuna, akut veya kronik oluşuna göre farklılık göstermektedir. İltihabın kaynağının belirlenmesi, hastalığa sebebiyet veren bakteri türünün belirlenmesi tedavide kullanılacak ilaçların belirlenmesi için önem arz etmektedir.

İdrar test sonuçlarında görülebilen bakteri türünün varlığına göre onu yok edecek ilaç tedavisinin yanında, akut böbrek iltihabı vakalarında, bol sıvı ve su tüketimi ile tuzdan uzak durma istenmektedir. İlaçlı tedavinin başlamasından bir hafta sonra testler tekrarlanır ve tedavinin süreci izlenir, idrar test sonuçları normal olana kadar ilaç ve diyet destekli tedaviye devam edilir.

Kronik böbrek hastalığı en çok zamanında tedavi edilmeyen akut böbrek iltihabı rahatsızlığı ile ortaya çıkan ve ara ara belirtiler gösteren bir hastalıktır. Artık yerleşmiş olan hastalığın tedavi süreci de uzun olacağı için hastalar öncelikle bu konuda bilgilendirilmelidir.

Kronik böbrek hastalığı tedavisinde özellikle tuz ve protein tüketimi olmadan beslenilmesi sağlanmalıdır. Kan basıncı yüksek olan hastanın kan basıncını düşürecek ilaçlar verilmektedir.

Vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçlar ve gıdalar ile tedavi süreci desteklenir.

Hastalığın vücudun diğer alanlarına vereceği zararlardan korunmak için tüm organlar kontrol altında tutulur.

Makale beğendiniz mi? (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://bobrekagrisi.com/bobrek-hastaliklari/bobrek-iltihabi-neden-olusur

Kronik Böbrek Yetmezliği Belirtileri

Kronik Böbrek Hastalığı Kısırlığa Neden Olabilir

Kronik böbrek yetmezliği yavaş yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Bir böbrek çalışmasa bile, diğer böbrek normal işlevleri yerine getirebilmektedir.

Genellikle kronik böbrek yetmezliği başlangıcında herhangi bir belirti fark edilmemektedir. Hatta durum oldukça ilerleyip şiddetli belirtilere yol açmadıkça fark etmesi zor olabilmektedir.

Bu süreç sonucunda oluşan böbrek hasarını geri telafi etmek maalesef mümkün olamamaktadır.

Böbrek hastalığı gelişme riski yüksek olan kişilerin böbrek fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol etmeleri önerilmektedir. Böylece, erken teşhis ciddi böbrek hasarını önlemeye önemli ölçüde yardımcı olabilmektedir. (1)

Kronik böbrek yetmezliği nasıl anlaşılır? Kronik böbrek yetmezliğinin en yaygın belirtileri arasında şunlar bulunmaktadır:

İdrarda Değişiklikler

Böbrekler vücuttaki atıkların idrarla atılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, fonksiyonlarını yerine getiremediğinde idrarda sıklık, renk veya görünüm değişiklikleri ortaya çıkmaktadır. Bazı yaygın değişiklikler şunları içermektedir:

 • Gece veya daha büyük miktarlarda daha sık idrara çıkma
 • Daha az sıklıkla veya daha az miktarda idrar yapma
 • İdrarın köpüklü olması veya kan bulunması
 • İdrar yapmada zorluk çekme (2)

Şişlikler

Vücuttaki fazla su böbreklerin yardımıyla vücuttan atılmadığı takdirde, vücutta birikebilmektedir. Bu şişlikler özellikle bacaklar, ayaklar, ayak bilekleri, yüz ve ellerde ortaya çıkmaktadır.

Cilt Döküntüleri ve Kaşıntı

Böbreklerin kan dolaşımından atıkları uzaklaştıramaması durumunda, bu durum cilt döküntülerine ve şiddetli kaşıntıya neden olabilmektedir. (3)

Bacak, Sırt veya Bel Ağrısı

Böbrek problemleri sırt, bel veya bacak ağrısına neden olabilmektedir. Böbrekler üzerinde ve bazen de karaciğer üzerinde oluşan polikistik böbrek hastalığından kaynaklanan böbrek kistleri (sıvı dolu, keseler) sırt ve bacak ağrısına yol açabilmektedir.

Ağız Kokusu ve Metalik Tat

Kan dolaşımında atıklar birikmeye başladığında, ağızda kötü bir nefes ve metalik bir tat oluşabilmektedir. Bu durum gıdalardan keyif almayı da engelleyebilmektedir. Ayrıca, iştah değişikliğine yol açarak kilo kaybına da neden olabilmektedir. (4)

Mide Bulantısı ve Kusma

Kandaki atık birikimi bulantı ve kusmaya neden olabilmektedir.

Üşüme Hissi

Sağlıklı böbrekler, hormonları dengelemekte ve vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri hazırlamakta. Böbrek hastalığı sağlıklı hormon üretimine engel olabilmekte ve anemi olarak bilinen bir durum olan alyuvar hücrelerinin azalmasına yol açabilmektedir. Anemi ve böbrek hastalığı, sürekli üşüme hissi ve nefes darlığı da dâhil olmak üzere çeşitli belirtilere neden olabilmektedir. (5)

Nefes Darlığı

Böbrek hastalığı akciğerlerde ekstra sıvı birikmesine ve nefes darlığına yol açabilmektedir. Böbrek hastalığının yan etkileri olan anemi, vücudunuzdaki oksijeni kesmekte, bu nedenle de, solunum veya nefes darlığına neden olabilmektedir.

Baş Dönmesi ve Odaklanma Sorunları

Böbrek yetmezliğine bağlı olarak oluşan anemiden durumunda, hem vücut hem de beyin için yeterli miktarda oksijen temin edilememektedir. Sonuç olarak da, baş dönmesi, odaklanma sorunları ve hafıza ile ilgili problemler meydana gelmektedir.

Yorgunluk

Böbrekler fonksiyonlarını yerine getiremediğinde ve anemi gibi yan etkiler ortaya çıktığında, kişi genel bir yorgunluk hissedebilmektedir. (6)

Kronik Böbrek Yetmezliği Evreleri

Kronik böbrek yetmezliği zaman içinde yavaş yavaş ilerlemektedir. Sonuç olarak, ilerleyişiyle ilgili belirtiler yaşanmaktadır. Birçok nefrolog (böbrek uzmanı) bu yaygın belirtileri ve evreleri tanımlamak için standart bir sınıflandırma sistemi kullanmaktadır.

Birçok belirti Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFR) olarak bilinen durumla ilişkilidir. GFR böbreklerin ne kadar çalıştığını ve böbrek hastalığının kaçıncı evrede olduğu bilgilerini vermektedir.

 1. Evre: Böbrek hastalığı belirtileri hafiftir ancak normal veya daha iyi GFR sonuçları vermektedir (% 90’dan fazla böbrek fonksiyonu).
 2. Evre: Böbrek hastalığı belirtileri daha hafiftir ancak GFR sonuçları da azdır. Böbrek fonksiyonunun % 60 ile % 89’unu belirtir.
 3. Evre: Orta derecede kronik böbrek yetmezliğinin belirtileri yaşanmaktadır. Bu GFR % 40 ile % 59 böbrek fonksiyonu göstermektedir.
 4. Evre: Ağır kronik böbrek yetmezliği belirtileri yaşanmaktadır. Bu durumda GFR sonuçları % 15 ile % 29 böbrek fonksiyonu göstermektedir.
 5. Evre: Son aşama böbrek yetmezliğinin belirtileri yaşanmaktadır. Bu durumda, GFR sonuçları % 15’den daha düşük böbrek fonksiyonunu göstermektedir. (7)

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedir?

Kronik böbrek yetmezliği, böbreklerin hasar görmesi ve kanı gerektiği şekilde filtrelememesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Hastalığa kronik olarak tanımlanması, böbreklerin uzun bir süre içinde yavaş yavaş hasar almasıdır. Bu hasar vücutta atıkların oluşmasına yol açmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği ayrıca diğer sağlık sorunlarına da neden olabilmektedir.

Böbreklerin görevi vücuttaki fazla sıvıyı filtrelemek ve idrarla vücuttan atılmasını sağlamaktır.

Vücudun düzgün çalışmasını sağlamak için, böbrekler kan içinde dolaşan kalsiyum, fosfor, sodyum ve potasyum gibi tuzları ve mineralleri dengelemektedir.

Aynı zamanda kan basıncını kontrol etmeye, kırmızı kan hücrelerini hazırlamaya ve kemikleri güçlü tutmaya yardımcı olan hormonları da üretmektedir.

Böbrek hastalığı zamanla kötüleşmekte ve böbrek yetmezliğine neden olmaktadır. Bu nedenle, böbrek hastalığına en erken şekilde tanı konması sağlığın seyri için oldukça önemlidir. Böbreklerin yetmemesi durumunda, sağlığın koruması için diyaliz veya böbrek nakli düşünülmektedir. (8)

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedir? hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedenleri

Kronik böbrek yetmezliği, bir hastalık veya durum sonucu böbreklerin fonksiyonlarını kaybetmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği birkaç ay veya yıl içinde böbrek hasarının daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. (9)

Kronik böbrek yetmezliği neden olur? Kronik böbrek yetmezliği oluşma riskini artıran sağlık problemleri ve diğer durumlar şunlardır:

 • Diyabet
 • Yüksek tansiyon
 • Kalp yetmezliği ya da kalp krizi veya inme geçmişi
 • Ailede böbrek hastalığı geçmişi bulunması
 • Aşırı kilolu ya da obez olmak
 • Sigara içmek
 • 60 yaşında veya daha büyük olmak
 • Etnik köken (10)

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedenleri daha fazlası için

Kronik Böbrek Yetmezliği Tedavisi

Kronik böbrek yetmezliği nasıl geçer? Kronik böbrek yetmezliğini iyileştirmek için uygulanabilecek bir tedavi bulunmamaktadır, ancak pek çok tedavi yöntemi belirtilerin hafifletilmesine ve kötüleşmesine engel olunmasını sağlayabilmektedir. Uygulanan tedavi kronik böbrek yetmezliğinin ne kadar ilerlediğine bağlı olarak şekillenmektedir.

Kronik böbrek yetmezliği durumunda yardımcı olabilecek tedavi yöntemleri şunlardır:

Yaşam tarzınızdaki değişiklikler: Mümkün olduğunca sağlıklı yaşam üzerine odaklanmaktadır.

İlaç: Yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi ilişkili sorunları kontrol etmeyi amaçlamaktadır.

Diyaliz: İleri (evre 5) kronik böbrek yetmezliğinde gerekli olabilecek bazı böbrek fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir.

Kronik böbrek yetmezliği ameliyatı / Böbrek nakli: İleri (evre 5) kronik böbrek yetmezliği durumunda gerekli olabilir. (11)

Kronik Böbrek Yetmezliği İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kronik böbrek yetmezliği tanısı ve tedavisi için nefroloji bölümüne başvurulmaktadır. (12)

Kronik Böbrek Yetmezliği Tedavisi fazlası için tıklayınız

Источник: https://www.acil.net/kronik-bobrek-yetmezligi-belirtileri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.