Kronik Böbrek Yetersizliği Ve Diyaliz

Böbrek yetmezliği nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Kronik Böbrek Yetersizliği Ve Diyaliz

Böbrek hastalığı belirtileri ve 10 temel işaret

Böbrek yetersizliği belirtileri

 • Halsizlik, çabuk yorulma ve enerji kaybı
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • İştahsızlık
 • Uyku bozuklukları
 • Geceleri kas krampları
 • Ayak ve bacakta şişlik olması
 • Özellikle sabahları göz çevresinde şişlik olması
 • Ciltte kuruluk ve kaşıntı
 • Özellikle geceleri daha sık idrar çıkma.

Kronik böbrek hastalığı / yetmezliği ileri aşamaya gelinceye kadar genellikle ciddi belirti vermeyebilir. Bununla birlikte aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçına sahip olan kişilerde kronik böbrek hastalığı olabileceği akla gelmeli ve gerekli testler yapılmalıdır. Kronik böbrek hastalığı / yetmezliği herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Bununla beraber aşağıdaki durumlardan birisine sahip olanlarda böbrek hastalığı ve yetmezliği gelişmesi olasılığı daha fazladır.

Böbrek hastalığı riski kimlerde yüksektir

 • Şeker hastalığı
 • Tansiyon yüksekliği (tansiyon yüksekliği)
 • Şişmanlık
 • Yaşlılık
 • Ailesinde diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalığı bulunması
 • Sigara içenler

Mide bulantısı neden olur? Bulantı ve kusmaya ne iyi gelir?

Genel olarak KBH nın en sık görülen nedenleri şeker hastalığı (diabetes mellitus), tansiyon yüksekliği (hipertansiyon), nefritler (glomerülonefritler, intersitiel nefritler vs), ürolojik nedenler (idrar yolu taşları ve idrar yolu tıkanmaları) ve kistik böbrek hastalıklarıdır. Ülkemizde son dönem böbrek yetmezliğine yol açan hastalıklar arasında ilk üç neden şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği ve glomerülonefritler olup bunları ürolojik hastalıklar, kronik tubülointerstisiyel hastalıklar ve pyelonefritler izlemektedir.

Böbrek hastalıkları ve beslenme: Böbrek hastaları nasıl beslenmeli?

Çocukluk yaş grubundaki hastalarda ise böbrek yetmezliğine götüren en önemli nedenler ise vezikoüreteral reflü, tekrarlayan üriner infeksiyonlar ve kronik glomerülonefritlerdir.

Birinci sonuç ilerleyici böbrek fonksiyon kaybına bağlı olarak böbrek yetmezliği oluşması ve diyaliz ve/veya transplantasyon ihtiyacının doğmasıdır. İkincisi ise kalp-damar hastalığa (KVH) bağlı erken ölümdür.

Sağlıklı görünen ancak KBH bulunan bireylerde KVH (koroner kalp hastalığı, serebrovasküler hastalık, periferik arter hastalığı ve kalp yetmezliği) tan erken ölüm riski KBY olsun veya olmasın 10 kat daha artmaktadır.

KBH her yıl 12 milyondan fazla bireyde KVH a bağlı morbiditeye neden olmaktadır. Bu sayı Tip 2 DM un global epidemisine bağlı olarak hızla artmaktadır.

Kreatinin nedir? Neye yarar? Yüksekliği ve düşüklüğü neye yol açar?

Böbrek yetmezliği tedavisi

Son 10 yılda yapılan klinik araştırmalar ACE inhibitörleri /ARB lerin kullanılması ile RAS ın bloke edilmesinin KVH, diabet, tansiyon yüksekliği ve KBH na bağlı hastalık yükünü anlamlı düzeyde azalttığını göstermiştir. Bu ilaçların maliyetleri ise nispeten düşüktür.

ACE inhibitörleri /ARB leri böbrek hastalığının ilerlemesini önlemekte veya yavaşlatmakta ve albüminüriyi azaltmaktadır.

Böbrek hastalığının erken teşhisi ve önlenmesinin teşvik edilmesi  DSÖ, tarafından önerilen hedeflerin başarılması için önemli ilk adım olacaktır; bu girişimlerle dünyada kronik hastalıklara bağlı ölümlerin (gelecek 10 yılda beklenen 36 milyon önlenebilir ölümde) %2 oranında azaltılması mümkün olacaktır.

Teşhis Günümüzde KBH nın erken dönemde teşhisini mümkün kılacak serum kreatinin ölçümü, GFH hesaplanması ve idrarda albumin ölçümü için basit testler vardır. Gelişmekte olan ülkelerde KBH nın erken dönemindeki hastaların çoğunda tanı konulamamaktadır. Böbrek bozukluğunun erken teşhisi çok önemli olup böbrek hasarının komplikasyonlara yol açmasından önce uygun tedavisini mümkün kılar.

Böbrek ağrısı neden olur? Ne iyi gelir? Belirtileri ve tedavisi

Böbrek yetmezliğini önlemek için neler yapılabilir

Böbrek hastalığı açısından yüksek riskli olduğu düşünülen bireylerde taramaların yüksek önceliği vardır. Yüksek risk grubundaki bireyler;

 • Şeker hastalar
 • Tansiyon yüksekliği olan hastalar
 • Şişmanlar
 • Sigara içenler
 • 50 yaşın üzerindeki bireyler
 • Şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği ve böbrek hastalığına ilişkin aile öyküsü olanlar
 • Diğer böbrek hastalığı bulunan bireyler

Güncel böbrek koruyucu tedaviler böbrek yetmezliğinin erken evrelerini de içine alacak şekilde uygulanmalıdır. Böbrek ve kalp-damar hastalığını önleyen anahtar koruyucu önlemler tanımlanmış ve başarılığı olduğu kanıtlanmıştır.

Şöyle ki;

 • Proteinüri ve düşük GFH olanlarda ACE inhibitörleri / anjiotensin reseptör blokerleri (ARB) lerin kullanılması
 • Yüksek kan basıncının azaltılması-kan basıncı ne kadar düşük olursa böbrek fonksiyonlarının korunması o oranda daha fazla olur
 • Glukoz, kan lipidleri ve aneminin kontrol edilmesi
 • Sigaranın bırakılması
 • Fiziksel aktivitesinin arttırılması
 • Şişmanlarda kilonun kontrolü

Dünyada 500 milyondan fazla insanda KBH vardır; genel olarak dünyada her 10 yetişkinin 1 inde değişik derecelerde kronik böbrek hastalığı olduğu hesaplanmıştır. Ülkemizde ise her 8-9 kişiden birisinde kronik böbrek hastalığı olduğu düşünülmektedir.

Kronik böbrek hastalığı giderek artan sıklığı, yol açtığı yüksek morbidite ve mortalite oranları, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilemesi ve tedavisi için gereken tedavilerinin çok yüksek maliyeti nedeniyle toplumsal yükü büyük olan bir hastalıktır.

Böbrek taşı belirtileri, tedavisi ve hastalara uzman önerileri

Günümüzde halk sağlığını ve sağlık bütçelerini tehdit eden bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar (kalp-damar hastalıklar, hipertansiyon, diyabet ve kronik böbrek hastalığı vs) bulaşıcı hastalıkların yerini almıştır.

İnfeksiyon hastalıklarına bağlı ölümlerin gelecek 10 yılda %3 kadar azalacağı tahmin edilmektedir.

Buna karşın 30 yaşın üzerindeki bireylerdeki dünyadaki hastalık yükünün %72 sini oluşturan kronik hastalıkların çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere %17 kadar artış göstereceği öngörülmektedir.

Yaklaşan bu sağlık ve sosyoekonomik krize karşı en uygun eylem kronik hastalıkların önlenmesidir. Global halk sağlığı çabalarının parçası olarak sıklıkla gözden kaçan böbrek hastalıkları günümüzde önleme çabaları açısından kritik bir organ hastalığıdır. Daha da önemlisi böbrek hastalığı “hastalık çoğaltıcısı” olarak kabul edilebilir.

Son dönem böbrek yetmezliğinin maliyetleri giderek artmaktadır. Dünyada 1.5 milyon nun üzerinde diyaliz (hemodiyaliz; makine diyalizi ve periton diyalizi; karından diyaliz) gören veya böbrek transplantasyonu (nakli) yapılmış insan yaşamaktadır.

Bu sayının gelecek 10 yılda ikiye katlanması tahmin edilmektedir. Gelecek 10 yılda diyaliz ve transplantasyonun dünyadaki toplam maliyeti nin 1 trilyon USD ı geçeceği sanılmaktadır. Bu ekonomik yük gelişmiş ülkelerde sağlık bütçelerini zorlamaktadır.

Daha düşük gelir düzeyi olan ülkelerde ise altından kalkılması mümkün olamayan bir ekonomik ortaya çıkacaktır. Ülkemizde ise 2005 yılında diyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastaları için bütçeden yaklaşık 1 milyar USD harcandığı hesaplanmıştır.

Gelişmiş ülkelerde renal replasman tedavisi (RRT) gören hastaların %80 ninden fazlası yaşamakta iken gelişmekte olan ülkelerde bu yük büyük oranda karşılanamamaktadır.

Örneğin Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde RRT ihtiyacı olan hastaların ancak %10 nu bu tedavileri almaktadır. Birçok Afrika ülkesinde RRT ne ulaşma olanağı ya yok yada çok azdır. Yani bu ülkelerde SDBY olan insanların çoğu ölmektedir.

Ancak ülkemizde son dönem ulaşmış bütün hastalara diyaliz tedavisi imkanı sunulabilmektedir.
Bu yazı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar'ın editörlerimize sunduğu bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/bobrek-yetmezligi-nedir-neden-olur-belirtileri-ve-tedavisi/

Kronik Böbrek Yetmezliği

Kronik Böbrek Yetersizliği Ve Diyaliz

Kronik böbrek yetersizliği, böbrek hastalıkları arasında önemli yer tutan iltihabi bir hastalıktır. Bakterilerin neden olduğu sık tekrarlayan veya devamlı idrar yolu enfeksiyonları, idrar yolunu tıkayan nedenler, taş, nörojenik mesane bunu hazırlayan ve gidişatı bozan nedenlerdendir.

Hastalığın klinik seyri çok değişiktir. Tedavi edilmeyen vakalarda yıllar sonra dahi kronik böbrek yetersizliği gelişebilir. Çok miktarda idrar yapma, geceleri sık idrara çıkma, aşırı susuzluk hissi, belirtiler arasında bulunur. Hipertansiyon görülebilir.

Laboratuvar incelemesinde idrarda protein de saptanabilir.

Tedavi:

Öncelikli amaç neden olan etkenleri ortadan kaldırmaya yöneliktir. Enfeksiyon varsa uygun antibiyotik kullanımı, tıkanma varsa onu ortadan kaldırmaya yönelik işlemler uygulamaya alınır. Bunun dışında hastada elektrolit bozukluğu, asidoz varlığı araştırılıp ona göre tedavi düzenlenir.

Tanım:

Kronik böbrek yetmezlikleri, akut böbrek yetmezliğinin aksine, genellikle böbrek nefronları yavaş yavaş hasara uğradıkça birkaç yıldan sonra ortaya çıkar.

 Kronik böbrek yetmezliği oldukça sinsi bir hastalıktır, çünkü ilk aşamalarda belirtilerin ortaya çıkması nadirdir. Olayların bir çoğunda, böbrek fonksiyonu normal olarak kabul edilen %25m altına düşene kadar hiç bir belirti görülemez.

Birçok hastalık kronik böbrek yetmezliği sürecini başlatır. Bunlardan en yaygın olanı ve değişik biçimlerde görülenidir.

Polikistik böbrek hastalığı, hipertansiyon, piyelonefrit, vesikoüreteral reflü ( idrarın mesaneden uretere geçişi ) ve analjezikler ( ağrı kesiciler ) kullanımı diğer nedenler arasındadır.

Amerika Birleşik Devletlerinde en son aşamadaki böbrek hastalığının tek ve en yaygın olan nedeni şeker hastalığıdır.

Nedeni ne olursa olsun kronik böbrek yetmezliği, normal olarak çalışan bir böbrek tarafından, idrar atılacak olan artıkların kanda birikmesi ile sonuçlanır.

Kronik böbrek yetmezliği olanlarda üremi vardır. Bu terim kandaki artıkları tanımlamak için değil, aynı zamanda zayıflayan metabolik ve endokrin fonksiyonlarının kaynağını tanımlamak için de kullanılır.

Kronik böbrek yetmezliği ortaya çıktığı zaman vücutta etkilenmeyen çok az sistem vardır. Çok sık olarak görülen sıvı retansiyonu (vücutta sıvının alıkonulması) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir.

Ortaya çıkabilecek olan diğer sorunlar ise; kemiklerin kırılmaya karşı hassasiyet kazanacak şekilde zayıflaması; anemi (kansızlık), midede ülser, hamile kadınlarda düşük ve cildin renginde değişikliklerdir. Merkezi sinir sistemi de zarar görebilir. Etkilenen şahıs bir konuya yoğunlaşmada veya anımsamada ani zorluklarla karşılaşabilir ve kol bacak kasları ve sinirleri ile ilgili sorunlar yaşayabilir.

Belirtileri:

Kronik böbrek yetmezliğinin ilk belirtisi “Polidipsi” (çok su içme) “Poliüri” (çok idrar çıkarma) ve “Noktüri” (gece idrara çıkma) biçiminde olabilir.

Halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, iştahsızlık, özellikle sabah saatlerinde ortaya çıkan mide bulantısı, kusma, uykusuzluk, hafif bir nefes darlığı, ağızda kötü bir tat, inatçı hıçkırıklar, solukluk, göz fırlaklığı (egzoftalmi), görme ve bilinç bozuklukları gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

Kronik böbrek yetmezliğinin kendisi, kalp yetmezliği yaratan bir etken olmamakla birlikte, kronik böbrek yetmezliği vakalarında yüksek tansiyon (hipertarısiyon) ve kalp yetmezliğine oldukça sık rastlanmaktadır.

Hastalarda ödem gelişebilmektedir. Bunun nedeni daha çok kalp yetmezliği ya da kan proteinlerinin azalmasıdır. (Hipoproteinemi) Ya da her ikisidir. Kalp yetmezliğine bağlı olarak akciğerlerde ödem gelişmekte, bu da nefes darlığına (dispne) neden olabilmektedir.

Kronik böbrek yetmezliğinin bir döneminde kesinlikle yüksek tansiyon (hipertansiyon) gelişir. Böbrek yetmezliğinin ağırlaşmasıyla birlikte, vücutta daha fazla tuz tutuluyor olması yüksek tansiyonu yaratan asıl etkendir.

Kronik böbrek yetmezliğinde anemi (alyuvarlarda sayıca azalma) hemen hemen kuraldır. Aneminin ağırlık derecesi ise kanda biriken üre ile doğru orantılıdır. Üremik hastalarda (üremi = kanda aşırı miktarda üre birikmesi), kronik böbrek yetmezliğinin seyri sırasında kanda pıhtılaşma bozuklukları da gelişmekte ve bu hastaların kanamaya eğilimleri artmaktadır.

Kronik böbrek yetmezliği hastalarında üremi geliştikçe, burun kanamalarına, deri dokusu içine kanamalara (deride kendiliğinden gelişen morartılar biçiminde belirirler) daha sık rastlanmaktadır.

Yapılan incelemelerde bu hastaların kanama ve pıhtılaşma zamanlarının normal olduğu görülmüştür.

Bu bulguya göre, hastalardaki kanama eğilimlerinin asil sorumlusunun kılcal damarlardaki bozukluklar olduğu düşünülmektedir.

İştahsızlık, sabah bulantıları, kusma, ağız içi, mide ve bağırsak ülserleri, özellikle kanlı ishaller, üreminin ciddi boyutlara ulaşmış olduğu hastalarda sık rastlanan belirtilerdir. Ağız içi ülserlerinin, ağızda kötü bir tat bırakmasının nedeni, buralara ulaşmış olan ürenin amonyağa parçalanıp bu amonyağın da dokuları bozmasıdır.

Bulantı ve kusmanın önlenmesi, vücudun sıvı-asit-sodyum dengesinin düzeltilmesiyle gerçekleşir.

Kronik böbrek yetmezliğinde, deri dokusuna kalsiyum birikmekte, bu durum ise şiddetli kaşıntılara neden olmaktadır.

Kalsiyumun deride birikmesinin nedeni kronik böbrek yetmezliğinde gelişen parat hormon fazlalığıdır. Bu gibi vakalarda günlük banyolar, bazen kaşıntının azalmasını sağlayabilmektedir.

Tedavi:

Öncelikle bozukluğu arttıran nedenler ortadan kaldırılmalı, elektrolit ve su dengesi bozuklukları düzeltilmeli, beslenme düzeni ayarlanmalı, belirtileri azaltacak ilaç tedavisi düzenlenmelidir. Kronik böbrek yetersizliği önceden çok sık olarak ölüme yol açmaktaydı.

Ancak günümüzde çok etkin bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle, son dönem böbrek yetmezliğinden korkmamak ama bu hastalığa karşı bilinçli olmak gerekir.

Son dönem böbrek yetersizliği ortaya çıktığında sadece ilaç kullanarak hastayı tedavi etmek mümkün olmaz. Burada böbreğin görevlerini üstlenecek başka tedavi yöntemleri gereklidir.

Bu yöntemler başlıca; diyaliz ve böbrek naklidir.

Источник: https://bilgidevi.com/kronik-bobrek-yetmezligi/

Kronik Böbrek Yetmezliği Tedavisi

Kronik Böbrek Yetersizliği Ve Diyaliz

Kronik böbrek yetmezliği nasıl geçer? Kronik böbrek yetmezliğini iyileştirmek için uygulanabilecek bir tedavi bulunmamaktadır, ancak pek çok tedavi yöntemi belirtilerin hafifletilmesine ve kötüleşmesine engel olunmasını sağlayabilmektedir. Uygulanan tedavi kronik böbrek yetmezliğinin ne kadar ilerlediğine bağlı olarak şekillenmektedir.

Kronik böbrek yetmezliği durumunda yardımcı olabilecek tedavi yöntemleri şunlardır:

 • Yaşam tarzınızdaki değişiklikler: Mümkün olduğunca sağlıklı yaşam üzerine odaklanmaktadır.
 • İlaç: Yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi ilişkili sorunları kontrol etmeyi amaçlamaktadır.
 • Diyaliz: İleri (evre 5) kronik böbrek yetmezliğinde gerekli olabilecek bazı böbrek fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir.
 • Kronik böbrek yetmezliği ameliyatı / Böbrek nakli: İleri (evre 5) kronik böbrek yetmezliği durumunda gerekli olabilir. (1)

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Bazı yaşam tarzı değişiklikleri kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalara yardımcı olabilmektedir. Yaşam tarzı değişikliklerine şu örnekler verilebilmektedir:

 • Sigarayı bırakmak
 • Sağlıklı bir diyetle beslenmek
 • Tuz tüketimini sınırlamak
 • Düzenli olarak egzersiz yapmak
 • Alkol tüketimini sınırlamak
 • Varsa fazla kiloyu sağlıklı bir şekilde vermeye çalışmak
 • Non steroid antiinflamatuar ilaçlardan uzak durmak (2)

İlaç Tedavisi

Kronik böbrek yetmezliğini tedavi edebilecek herhangi bir ilaç tedavisi mümkün değildir, ancak duruma katkıda bulunan diğer sağlık sorunlarını kontrol altına almak için ilaç tedavisi uygun görülebilir. Böylece pek çok komplikasyonun oluşması da önlenebilmektedir.

Kan basıncının kontrol altına alınması böbreklerin daha da zarar görmesini engellemeye yardımcı olabilmektedir. Böbrek yetmezliği bulunan kişilerin genellikle amaç kan basıncını 140 / 90mmHg’nin altına düşürmektir. Diğer yandan, diyabet yani şeker hastalığına sahip olunması durumunda, kan basıncını 130 / 80mmHg’nin altına düşürmek daha doğru olacaktır.

Kan basıncını düşürmek için anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar kullanılmaktadır. (3)

Kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların aynı zamanda kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklar riski de yükselebilmektedir. Böbrek yetmezliğinin yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi sağlık problemleri yüzünden tetiklenmesi kardiyovasküler hastalıklarla aynı nedenlere sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Kardiyovasküler hastalıkların gelişme riskini azaltmak için genellikle statin adı verilen bir ilaç grubu reçete edilmektedir. (4)

Böbreklerin fonksiyonlarını yerine getirmemesi vücutta şişliklerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Ödem adı verilen bu şişliklerin hafifletilmesine yardımcı olması için günlük tuz tüketiminin sınırlandırılması ve sıvı söktürücü gıdaların tüketilmesi etkili olabilmektedir. Bazı durumlarda doktorların tavsiye edeceği diüretik ilaçlardan da faydalanılabilmektedir.

İleri evre kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalar kansızlık yani anemi de yaşayabilmektedir. Kırmızı kan hücrelerinin eksikliği olarak adlandırılan bu durum, hastanın yorgunluk, enerji eksikliği, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtiler yaşamasına yol açmaktadır.

Anemi durumunda, eritropoietin isimli bir ilaç kullanılabilmektedir. Bu ilaç vücudun daha fazla kırmızı kan hücresi üretmesine destek olan bir hormonu tedarik etmektedir. Diğer yandan, demir takviyeleri de alınabilmektedir. (5)

Böbreklerin çok fazla hasar görmesi vücutta fosfat birikmesine yol açabilmektedir. Kalsiyum ile birlikte fosfat, sağlıklı kemiklerin korunması için önemlidir. Ancak, ihtiyaç duyulandan daha fazla fosfat bulunması kalsiyum dengelerini bozabilmekte ve kemik sağlığını etkileyebilmektedir.

Kırmızı et, süt ürünleri, yumurta ve balık gibi yüksek fosfat içeren yiyeceklerin sınırlandırılması faydalı olabilmektedir.

Fosfat seviyelerini azaltmak için kalsiyum asetat ve kalsiyum karbonat gibi ilaçlar kullanılabilmektedir.

Kemiklerin güçlenmesini sağlamak için D vitamini oldukça faydalı olabilmektedir. D vitamini almak için kolekalsiferol veya ergokalsiferol gibi takviyeler reçete edilebilmektedir. (6)

Böbrek hastalığı bazı durumlarda glomerülonefrit olarak bilinen böbrek filtresi iltihabına yol açabilmektedir. Bağışıklık sisteminin böbreklere saldırması sonucu da ortaya çıkan bu durum, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla kontrol altına alınabilmektedir.

Diyaliz

Bazı vakalarda, böbrekler fonksiyonlarını tamamen yitirebilmektedir. Bu durumda, son aşama olarak diyaliz makinesi düşünülebilmektedir. Diyaliz makinesi vücutta bulunan atıkların ve sıvının kandan çıkarılmasını sağlamaktadır.

Böbrek nakli yapılamıyorsa, diyaliz makinesinin genellikle ömür boyu kullanılması gerekmektedir. (7)

Böbrek Nakli / Kronik Böbrek Yetmezliği Ameliyatı

Ciddi böbrek hasarı durumunda böbrek nakli gerekli olabilmektedir. Tek böbrekle yaşamak mümkün olabilmektedir, bu nedenle, canlı bir donörden böbrek alınabilmektedir. Aynı zamanda, böbrek ölümü gerçekleşmeyen ölü bir insandan da nakil alınabilmektedir.

Uygun bir böbreğin bulunması aylar ya da yıllar alabilmektedir. Bu süreçte hasta diyaliz makinesine bağlanmaktadır. (8)

Kronik Böbrek Yetmezliği İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kronik böbrek yetmezliği tanısı ve tedavisi için nefroloji bölümüne başvurulmaktadır. (9)

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedir?

Kronik böbrek yetmezliği, böbreklerin hasar görmesi ve kanı gerektiği şekilde filtrelememesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Hastalığa kronik olarak tanımlanması, böbreklerin uzun bir süre içinde yavaş yavaş hasar almasıdır. Bu hasar vücutta atıkların oluşmasına yol açmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği ayrıca diğer sağlık sorunlarına da neden olabilmektedir.

Böbreklerin görevi vücuttaki fazla sıvıyı filtrelemek ve idrarla vücuttan atılmasını sağlamaktır.

Vücudun düzgün çalışmasını sağlamak için, böbrekler kan içinde dolaşan kalsiyum, fosfor, sodyum ve potasyum gibi tuzları ve mineralleri dengelemektedir.

Aynı zamanda kan basıncını kontrol etmeye, kırmızı kan hücrelerini hazırlamaya ve kemikleri güçlü tutmaya yardımcı olan hormonları da üretmektedir.

Böbrek hastalığı zamanla kötüleşmekte ve böbrek yetmezliğine neden olmaktadır. Bu nedenle, böbrek hastalığına en erken şekilde tanı konması sağlığın seyri için oldukça önemlidir. Böbreklerin yetmemesi durumunda, sağlığın koruması için diyaliz veya böbrek nakli düşünülmektedir. (10)

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedir? detaylı bilgi için bakınız

Kronik Böbrek Yetmezliği Belirtileri

Kronik böbrek yetmezliği başlangıcı ve sonrası durumunda birçok farklı sorun yaşanabilmektedir.

Kronik böbrek yetmezliği nasıl anlaşılır? Yaşanan en sık belirtiler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Anemi (kırmızı kan hücrelerinin eksikliği, bu da yorgunluk, nefes nefese kalma, baş dönmesi, depresyon ve üşümüş hissetmenize neden olabilir)
 • Kemik, eklem, kas veya sinir ağrısı
 • Kas krampları, özellikle bacaklarda
 • Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, örneğin kabızlık veya ishal
 • Bulantı, kusma ve iştah kaybı
 • Ağız veya dişlerde sorunlar (örneğin, ağız kokusu, ağızda metalik bir tat)
 • Kaşıntılı bir cilt
 • Morarma
 • Depresyon, kaygı, sinirlilik, huysuzluk
 • Uyku bozuklukları
 • Saç kaybı (11)

Kronik Böbrek Yetmezliği Belirtileri detaylarını inceleyiniz

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedenleri

Kronik böbrek yetmezliği, bir hastalık veya durum sonucu böbreklerin fonksiyonlarını kaybetmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği birkaç ay veya yıl içinde böbrek hasarının daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. (12)

Kronik böbrek yetmezliği neden olur? Kronik böbrek yetmezliği oluşma riskini artıran sağlık problemleri ve diğer durumlar şunlardır:

 • Diyabet
 • Yüksek tansiyon
 • Kalp yetmezliği ya da kalp krizi veya inme geçmişi
 • Ailede böbrek hastalığı geçmişi bulunması
 • Aşırı kilolu ya da obez olmak
 • Sigara içmek
 • 60 yaşında veya daha büyük olmak
 • Etnik köken (13)

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedenleri daha fazla bilgi için

Источник: https://www.acil.net/kronik-bobrek-yetmezligi-tedavisi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.