Kulak Çınlaması (Tinnitus) Nedir? Neden Olur? Belirtileri ve Tedavisi Nasıldır?

içerik

Kulak Çınlaması (Tinnitus): Nedenleri, Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Kulak Çınlaması (Tinnitus) Nedir? Neden Olur? Belirtileri ve Tedavisi Nasıldır?

Kulak çınlaması, “Tinnitus” olarak da adlandırılır ve tıslama, tıklama veya ıslık çalma gibi birçok farklı ses olarak algılanabilir.

Tinnitus, 10 yetişkinde 1 kişiyi etkiler ve 60 yaşın üzerindeki hastalarda daha olasıdır.

Genel nedenler, aşırı veya kümülatif gürültüye maruz kalma, baş ve boyun yaralanmaları ve kulak enfeksiyonlarıdır. Az sayıda kişide, kulak çınlaması ciddi bir tıbbi durumun işaretidir.

Kulak çınlaması için tedavi seçeneği olmasa da, kontrol altına alınması için bazı seçenekler vardır. Kronik kulak çınlaması da görülebilir.

Diğerleri için, kulak çınlaması bitkin düşürücü olabilir ve uykusuzluk, konsantrasyon zorluğu, kötü iş veya okul performansı, sinirlilik, depresyon ve endişeye neden olabilir.

Kulak Çınlaması Hakkında Hızlı Bilgiler:

Aşağıda kulak çınlaması ile ilgili bazı önemli noktalar kısaca listelenmiştir. Daha ayrıntılı bilgi ve destekleyici bilgi makalenin devamında yer almaktadır.

 • Çoğu kulak çınlaması, kokleaya (iç kulak) hasardan kaynaklanır.
 • Tinnitus, “tinkle” veya “bir zil gibi çalmak” anlamına gelen Latince kelimedir.
 • Bazı ilaçlar kulak çınlamalarına neden olabilir veya kulak çınlamasını kötüleştirebilir.

Tinnitus Nedir?

Tinnitus; bilinçli olarak vücudun dışındaki herhangi bir kaynaktan kaynaklanmayan bir sesi işitmektir. Bu bir hastalık değil, temel bir sorunun belirtisidir.

Neredeyse her durumda, kulak çınlaması öznel bir sestir. Yani sadece kulak çınlaması olan bir kişi kendi kulak çınlamasını duyabilir. Kulak çınlamasının en yaygın biçimi, yüksek tonda sabit bir zil sesidir. Her ne kadar kulak çınlaması rahatsız edici olsa da, genellikle daha ciddi bir şeyin işareti değildir.

Kulak Çınlaması Sebepleri Nelerdir?

Kulak çınlaması neden olur?” En yaygın nedeni, iç kulak kokleasında küçük duyu kıl hücrelerinin hasar görmesi ve kaybedilmesidir. Bu hasar, normal olarak normal yaşlanma sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve aşırı yüksek gürültüye uzun süre maruz kalınırsa meydana gelir. İşitme kaybı, kulak çınlaması ile çakışır.

Bilimsel araştırma, aynı zamanda, belirli ses frekanslarının duyusal kayıplara neden olduğunu önermektedir. Beyin belirli bir frekansta daha az harici uyaranlara alıştıkça adaptasyona ve değişmeye başlar. Tinnitus, beynin artık kendi işitsel sisteminden alamadığı eksik ses frekanslarını doldurma yoludur.

Bazı antibiyotikler ve diüretik gibi bazı ilaçlar “ototoksik” olabilir; yani kulak çınlamasına neden olan iç kulağa zarar verir.

Kulak çınlaması neye işarettir?” Diğer olası nedenleri şunlardır:

 • Baş-boyun yaralanmaları
 • Kulak enfeksiyonları
 • Yabancı bir cisim veya kulak kirinin kulak zarına dokunması
 • Östaki tüpü (orta kulak) sorunları
 • Temporomandibular eklem (TMJ) bozuklukları
 • Orta kulak kemiklerinin sertleşmesi
 • Travmatik beyin hasarı
 • Kardiyovasküler hastalıklar
 • Diyabet

Potansiyel olarak daha ciddi bir kulak çınlaması şekli bir kalp atışı gibi (pulsatil) olabilir. Kulak bölgesinde, bir damar ile arter arasında anormal bir büyüme, belki de bir tümör veya anormal bir bağlantı olduğunu gösterebilir. Bu tür kulak çınlaması en kısa sürede tıbbi değerlendirmeyi gerektirir.

Kulak Çınlaması İçin Risk Faktörleri

Tinnitus, genel popülasyonda kişinin durumunu geliştirme riskini artıran belirgin risk faktörlerine sahip ortak bir sorundur. Bunlar arasında şunlar bulunur:

 • İş yerinde, kulaklıktan, konserden, patlayıcıdan kaynaklanan gürültüye maruz kalma
 • Sigara içmek
 • Cinsiyet (erkekler kadınlardan daha çok etkilenir)
 • İşitme kaybı
 • Yaş (yaşlı bireylerde kulak çınlaması gelişme olasılığı daha yüksektir)

Kulak Çınlaması Belirtileri Nelerdir?

Kulak çınlaması, birinde ya da iki kulakta aralıklı ya da kesintisiz olabilen, işitsel olmayan bir iç sese ve düşük ya da yüksek sesi seviyesine kadar yükselir. Kulak çınlaması olduğunda farklı sesler işitilebilir. Sesin hacmi dalgalanabilir ve genellikle geceleri veya sessizlik dönemlerinde en fazla fark edilir. Kulak çınlamasına genellikle belli miktarda işitme kaybı eşlik eder.

Kulak Çınlaması Teşhisi ve Tanı Testleri

Kulak çınlaması yaşayan herkes için bir doktor tarafından, altta yatan bir nedeni belirlemek amacıyla kapsamlı bir inceleme ve değerlendirme yapılması önemlidir.

Tıbbi bir değerlendirmenin ana hedeflerinden biri, hayatı tehdit eden (ancak nadiren) kulak çınlamasının nedenlerini elemektir. Kulak burun boğaz uzmanına se gerekebilir.

Kulak, baş, boyun ve gövdenin tam bir muayenehanesinin yanı sıra; kapsamlı işitme testleri, laboratuvar (kan testleri) ve bazı durumlarda görüntüleme testleri de kulak çınlaması tanısı değerlendirmelerinin bir parçası olabilir.

Kulak Çınlaması Tedavisi

Kulak çınlaması nasıl geçer?” Kulak çınlaması için altta yatan bir nedeni tedavi etmek; kulak enfeksiyonu için acil bakım, ototoksik ilaçları kesme ve TMJ (temporomandibuler eklem bozuklukları) sorunlarını tedavi etme gibi durumların ele alınmasının ilk adımıdır.

Kulak çınlaması yaşayanların çoğunluğu için tedavi yoktur. Çoğu insan kulak çınlamasına “alışır” ve kontrol altına almayı öğrenir.

Kulak çınlamasını önemsememektense, görmezden gelmeye çalışmak önemli bir rahatlama sağlayabilir.

Bu işe yaramazsa, kulak çınlaması için en iyi sonuç verilen tedaviler, kulak çınlamasını en zor hale getiren yönlerinin tedavileridir. Uykusuzluk, endişe, işitme zorlukları, sosyal izolasyon ve depresyon tedavisi ile hastayı rahatlatmak önemli ölçüde kişinin yaşam kalitesini artırabilir.

Ayrıca, bir kişinin kulak çınlaması şikayetini başarıyla yönetmek için yapabileceği başka birçok şey vardır. Bunların bazıları aşağıda listelenmiştir:

Ses terapisi, bireyin kulak çınlaması algılamasını maskelemek için harici gürültü kullanan geniş bir terimdir. Düşük düzeyli fon müziği, beyaz ses veya özel kulak maskeleyicileri çok etkili olabilir. Maskeleme için ses seçimi kişi tarafından hoş karşılanmalıdır. Maskeleme araçları geçici bir rahatlama sağlar; ses tedavisi kapatıldığında, kulak çınlamasının farkına varılır.

 1. Tinnitus Yeniden Eğitici Terapi (TRT)

Kulak çınlaması anormal seslerini rahatsız edici değil, doğal olarak kabul etmek için işitsel sistemi yeniden eğitmeyi içerir. TRT, kişiye, kulak çınlaması ile baş etmede yardımcı olması için uzman kişi tarafından uygulanır.

Kulak çınlamasına ne iyi gelir?” Birinin sağlığını iyileştirmesi kulak çınlamasını durdurmazsa da, yoğunluğu sınırlayabilir ve muazzam fiziksel, duygusal ve ruhsal yararlar sağlayabilir.

Egzersiz, sağlıklı beslenme, iyi uyku alışkanlıkları, sigarayı bırakmak, eğlenceli ve sosyal aktiviteler ve stres yönetimi ve rahatlama teknikleri, kişinin optimum sağlıklı yaşam elde edebilmesi için düşünebileceği şeylerdir.

Kulak çınlamasının önlenebilir nedenlerinden biri de gürültüye maruz kalmadır. Bazen kulak çınlaması, herhangi bir işitme kaybı gelmeden erken fark edilebilir. Gürültülü ortamlarda işitme korumasını (kulak tıkaçları) sağlamak, gelecekteki işitme hasarlarını önleyebilir.

Источник: //www.hastalopedi.com/kulak-cinlamasi-tinnitus/

Kulak Çınlaması (Tinnitus) Nedenleri Ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Kulak Çınlaması (Tinnitus) Nedir? Neden Olur? Belirtileri ve Tedavisi Nasıldır?

Kulak çınlaması ya da tinnitus, ortamda ses olmadığı halde ses algılanması durumudur. Kulak çınlaması, 60-65 yaşı üzerindeki her 5 kişiden birinde kulak çınlaması görülür ve bazen geçici bazende kalıcı olabilir. Kulak çınlaması 15 – 80 yaş arası her yaş grubunda da görülebilir iken, kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür.

Kulak çınlaması özellikle kulağın iç kulak bölümünü etkileyen hastalık varlığında da meydana gelir. Kulak çınlaması şikayeti olan hastalarda mevcut çınlama şikayeti farklı sesler şeklinde ifade edilmektedir. Örneğin, vızıldama, uğuldama, üfleme, vınlama gibi çok farklı sesler hastalar tarafından ifade edilmektedir.

Kulak çınlaması tipleri veya çeşitleri

Kulak çınlaması ikiye ayrılır ve bazen dışarıdan duyulabilir ve bu duruma objektif tinnitus denir. Bu tip kulak çınlaması başka insanlar tarafından da duyulabilir. Diğer bir kulak çınlaması tipi ise subjektif tinnitus tur.

Bu çınlama tipinde kulak çınlamasını sadece hisseden kişi duyar.

Bunların yanı sıra boyun ile birlikte kulağa yakın bölgedeki damarsal hastalıklarda da, damardan geçen kanın akışının duyulduğu tip kulak çınlaması çeşidi de vardır ve bu tip kulak çınlamasına vasküler veya pulsatil tinnitus denir.

Kulak çınlamasına neden olan faktörler

İç kulağı etkileyebilen birçok neden kulak çınlamasına neden olabilir. Bazen birden fazla neden bir arada kulak çınlaması sebepleri olabilir. Sanayileşmiş ve gürültülü yerlerde çalışan toplumlarda genelde kulak çınlaması daha sık görülmektedir. Kulak çınlaması genellikle 60’lı yaşlardan sonra ortaya çıkar.

Bunların yanı sıra, gürültüye maruz kalanlarda, çeşitli vitaminlerin eksikliğinde, tiroid hormonu ile ilgili sorunlarda, kadınlarda menopoz dönemi, ıslak saç ile serin havalarda dışarı çıkmak, yüksek ses ile müzik dinlemek, sigara kullanımı, aşırı tuz tüketme, aşırı kafein tüketme, hareketsiz yaşam, beslenme yanlışları, kolesterol yüksekliğinde, tansiyon yüksekliğinde, tansiyon düşüklüğünde,şeker yüksekliğinde, iç kulak sıvı dengesi bozukluğunda, vertigo durumlarında, kulak kirliliğinde, kulak enfeksiyonları veya kulağa yakın bölgelerin enfeksiyonlarında, yabancı cisim, dış kulak akıntısı, ilaçların yan etkisi olarak, iç kulağa yakın bölgelerin tümörü varlığında, patlama tarzı gürültüye maruz kalan kişilerde geçici ya da kalıcı olarak kulak çınlaması ortaya çıkabilir. Bu nedenle çınlamanın nedeninin tespit edilmesi için iyi bir kulak, burun, boğaz uzmanına baş vurulması gerekir.

Kulak çınlaması nasıl tedavi edilir?

Kulak çınlaması olan hastalarda nedene yönelik tedavi planı yapılır. Kulak çınlamasının nedenin ortaya konulması için bazı tetkikler yapılır ve neden belli olduktan sonra tedavi planı yapılır. Bazı kulak çınlaması nedenleri kolay tedavi edilebilir. Örneğin, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve buna benzer nedenlerin tedavisi yapılır.

Fakat bu rahatsızlıklar ile birlikte, özellikle iç kulakta sinir ölümü gelişmiş ise ve bu tip bir durum 65 yaş üzeri hastalarda genellikle görülen bir durumdur.

Sinir ölümü olan durumlarda kulak çınlaması ortaya çıkar ve bu hastalarda var olan çınlama tamamen tedavi edilemeyebilir. Çünkü, sinir ölümü genelde kalıcı bir hasardır.

Kulak çınlaması bir ilacın yan etkisi olarak başlamış ise bu ilacın kesilmesi veya düzenlenmesi gerekir.

Bazen iç kulağa yakın bölgelerde oluşan tümörler ve damar bozuklukları kulak çınlamasına neden olur ve bunlara bağlı kulak çınlaması olan hastalarda cerrahi tedavi uygulanabilir.

Diğer nedenlere bağlı kulak çınlamasının tedavisinde de hastalığın tedavisi yapıldığında kulak çınlaması azaltılır veya kendiliğinden geçebilir.

İç kulak sıvı dengesi bozukluğu (meniere hastalığı) nedeni ile ortaya çıkan kulak çınlaması verilen ilaçlar ile azalır iken, bu durum kalıcı da olabilir.

Lazer tedavisi ile kulak çınlaması geçer mi?

Kulak çınlaması için düşük seviyeli lazer uygulamaları da vardır. Kulağa düşük seviyede lazer uygulanır ve iç kulaktaki harabiyet kısmen azaltılır.

Tedavi, çınlamanın şiddetine göre 12 seanslık lazer ve elektromanyetik dalgalar ile yapılmaktadır. Bu tedavi süreci yaklaşık 2 buçuk ay civarı sürmekte ve bu tedavi ile hem hasar onarılmakta, hemde hücre yenilenmesi sağlanmaktadır.

Tedavi ile birlikte her hasta için özel olarak hazırlanan beslenme şekli (diyet) tedavisi de verilir.

Kulak çınlaması tedavisinde maskeleme yöntemi nedir?

Kulak çınlaması tedavisi

Kulak çınlaması olan kişilerde genelde gece yatarken dış ortam sesleri azaldığında çınlama artar ve bu durum uykusuzluğa neden olur.

Özellikle gece uykuya dalmadan önce var olan kulak çınlamasını baskılayacak maskeleme sesleri kullanılabilir. Maskeleme yönteminde çok farklı sesler vardır.

Örneğin, kuş sesi, böcek sesi, akar su sesi, rüzgar sesi gibi sesler ile çınlama sesi baskılanır. Bu yöntemi hasta kendisi test edebilir.

Maskeleyici kulak çınlamasını baskılama seslerini araştırarak ve onlardan bazılarını dinleyerek hangi ses çınlamayı baskılıyor ise o sesi müzik çalar bir yöntem ile kulaklık takarak bu yöntemi deneyebilir. Bunu denemek için yatmadan önce zaman ayarlı bir radyo ya da herhangi bir müzik cihazını yarım saate kadar kurarak uykuya dalmaya çalışabilir.

Kulak çınlaması nasıl azaltılır?

Kulak çınlamasının azaltılabilmesi için çınlamaya neden olan durumun dikkat edilmesi gerekir. Örneğin, kişide,yüksek kolesterol, yüksek tansiyon problemleri var ise düzenli egzersiz yapmalı, düzenli ve sağlıklı beslenmeli, ilaçlarını düzenli kullanmalı, düzenli uyumalıdır.

Eğer aspirin kullanımına bağlı kulak çınlaması oluyor ise ve kardiyoloji uzmanı müsade eder ise aspirin bırakılmalıdır. Bunların dışında kulağa yan etkisi olabilen ilaçların kullanımı bırakılmalı ya da doktor tarafından düzenlenmelidir.

Bu ilaçlar genellikle mide ilaçları, alerjik ilaçlar, romatizma ilaçları ve tansiyon ilaçları gibi ilaçlardır.

Kulak çınlaması olan kişilerin tuz ve kafeinden, stresten uzak durmaları önemlidir. Bunun yanı sıra beslenme tarzı ile ilgili bazı bilgiler vardır.

Örneğin, Akdeniz tarzı (bol yeşillikli, D vitaminli ve zeytin yağlı) beslenmek, sarımsak tüketmek, deniz ürünleri tüketmek gibi beslenme şeklinin, iç kulaktaki sinirlerin ölümünü yavaşlattığı gösterilmiştir.

Sakız çiğnemek, kasları çalıştırdığı ve doğal bir fizik tedavi yöntemi olduğu için günde bir saat sakız çiğnenmesi kulak çınlaması olan hastalara önerilmektedir.

Kulak hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: //www.saglikocagim.net/kulak-cnlamas-tinnitus-nedenleri-ve/

Kulak Çınlaması (Tinnitus) Nasıl Geçer? 11 Etkili Tedavi Yöntemi – APPVICE

Kulak Çınlaması (Tinnitus) Nedir? Neden Olur? Belirtileri ve Tedavisi Nasıldır?

Kulak çınlaması genellikle kulaklarda çınlanma olarak tanımlanır, ancak tıklatma, tıslama, kükreme veya vızıltı gibi de sesler duyulabilir. Gerçekte olmayan bir sesi duyma (vızıltı, çınlama gibi bir ses) durumu da kulak çınlamasıdır. Ses çok yumuşak veya çok yüksek olabilir. Yüksek ve düşük perdeli de olabilir.

Bazılarında tek kulak çınlarken bazılarında iki kulakta birden çınlama hissedilebiliyor. Ciddi kulak çınlaması olan kişilerde işitme, çalışma veya uyuma problemleri olabilir. Uzun vadede kulak çınlaması işitme kaybı yapabilir. Bu yazımızda sizler için “Kulak çınlaması (tinnitus) nasıl geçer?” sorusunu cevaplandıracağız.

Kulak çınlaması bir hastalık değildir – bu bir belirtidir. Kulağınızı, iç kulağı beyne bağlayan işitsel siniri ve beynin sesini işleyen kısımlarının bulunduğu işitme sisteminizde bir sorun olduğunu gösteren bir belirtidir. Kulak çınlaması nedenleri çok çeşitli olabilir. Ancak en yaygın nedenlerden biri, gürültüye bağlı işitme kaybıdır.

Kulak çınlaması için kesin bir çare yoktur. Bununla birlikte kulak çınlaması geçici veya kalıcı, hafif veya şiddetli, kademeli veya hızlı olabilir. Kullanılan bazı kulak çınlama tedavisi yöntemleri vardır. Bu tedavilerin amacı, kafanızdaki ses hakkındaki algınızı yönetmenize yardımcı olmaktır. Kulak çınlaması  ilaçları algılanan sesi durduramayabilir, ancak yaşam kalitenizi artırabilir.

Diyetisyeninizle ile Bir Tuşla Hemen Görüşün:

Başla tuşuna basarak Appvice mobil uygulaması üzerinden diyetisyeninizle hemen görüşebilirsiniz.

Diyetisyene Sor

1. İşitme cihazları

Çoğu insan kulak çınlaması işitme kaybının bir belirtisi olarak ortaya çıkar. Işitme kaybı yaşadığınızda, beyniniz ses frekanslarını farklı bir şekilde işlemeye başlar. Işitme cihazı, harici seslerin desibelinii artırmak için mikrofon, amplifikatör ve hoparlör kullanan küçük bir elektronik cihazdır. Bu cihaz, beynin sesi işleme yeteneğinde nöroplastik değişikliklere yol açabilir.

Kulak çınlamasınız varsa diğer sesleri daha iyi duydukça çınlama seslerini de daha az duyarsanız. Yapılan istatistiklerde kulak çınlaması şikayeti olan hastaların %60 ı işitme cihazı taktıktan sonra çınlama seslerini daha az duydugunu söyledi.

2. Ses maskeleme cihazları

Ses maskeleme cihazları, kulak çınlamasının iç sesini kısmen dışarıda bırakan hoş veya iyi huylu bir dış gürültü sağlar. Geleneksel ses maskeleme cihazı, masa üstü bir ses makinesidir, ancak bunun kulağa oturan küçük elektronik cihaz modelleri de vardır.

Bu cihazlar huzur verici, dinlendirici sesler, doğa sesleri, müzik veya diğer ortam sesleri çalabilir. Çoğu kişi, kulak çınlamasından sadece biraz daha yüksek olan bir dış ses seviyesini tercih eder.

Ancak bazıları kulak çınlamasını tam bastıracak bir ses duymak ister.

Bazı insanlar, insanların rahatlamasına ya da uykuya dalmasına yardımcı olmak için tasarlanmış ticari ses makineleri kullanır. Ayrıca kulaklık, televizyon, müzik ve hatta bir fan da kullanabilirsiniz.

3. Değiştirilmiş veya özelleştirilmiş ses makineleri

Standart maskeleme cihazları, kullanırken kulak çınlamasını maskelemeye yardımcı olur, ancak uzun süre etkili değildir.  Modern tıp cihazları, kulak çınlamanıza özel olarak uyarlanmış özel sesler kullanır.

Normal ses makinelerinin aksine, bu cihazlar yalnızca zamanla eskiyebilir.

Cihazı kapatttıktan sonra da uzun bir süre boyunca cihazın etkisi devam edebilir, kulak çınlamanızın algılanan yüksekliğinde uzun vadeli bir iyileşme kaydedebilirsiniz.

4. Psikolojik kulak çınlaması nasıl geçer?

Duygusal stres kulak çınlamasının bir numaralı sebebidir.  Kulak çınlaması olan kişilerde depresyon, anksiyete ve uykusuzluk çok sık rastlanan durumlardır.

Bilişsel davranışçı terapi, psikolojik kulak çınlaması olan kişilerin durumlarıyla yaşamayı öğrenmelerine yardımcı olan bir tür konuşma terapisidir. Bu terapi sesi kısmak yerine, sesi nasıl kabul edeceğinizi öğretir.

Amaç, yaşam kalitenizi arttırmak ve kulak çınlamasının sizi deli etmesini engellemektir.

Konuşma terapisinde olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamak ve değiştirmek için, genellikle haftada bir kez bir terapist veya danışmanla seanslar gerçekleştirilir.

Konuşma terapisi başlarda depresyon ve diğer psikolojik sorunların tedavisi için geliştirilmişti ancak son zamanlarda psikolojik kulak çınlaması tedavisinde de etkili sonuçları olduğu görülüyor.

Kore Odyoloji Dergisi’nde yayınlananlar da dahil olmak üzere birçok çalışma, konuşma terapisinin genellikle kulak çınlaması ile birlikte gelen tahrişi ve rahatsızlığı önemli ölçüde azalttığını ortaya koymuştur.

5. Aşamalı kulak çınlaması yönetimi

Aşamalı kulak çınlaması yönetimi, ABD Gaziler Dairesi tarafından sunulan terapötik bir tedavi programıdır. Kulak çınlaması, orduya katılan askerlerin büyük bir çoğunluğunda görülen bir durumdur. Yüksek sesli savaş sesleri (ve eğitim) genellikle gürültüye bağlı işitme kaybına neden olur.

Ordudan emekliyseniz, silah sesinden kulak çınlaması nasıl geçer sorusunun cevabını arıyor olabilirsiniz. Bunun için en yakın hasteneye başvurup işitme kaybı olup olmadığını kontrol ettirin. Sonrasında aşamalı kulak çınlaması yöntemi işe yarayabilir.

6. Antidepresanlar ve anksiyete (kaygı bozukluğu) ilaçları

Kulak çınlaması tedavisinde birden çok yöntem birlikte kullanılmalıdır. Doktorunuz tedavinizin bir parçası olarak ilaç önerebilir. Bu ilaçlar, kulak çınlaması semptomlarınızı daha az sinir bozucu hale getirerek, yaşam kalitenizi artırmanıza yardımcı olur.  Anksiyete ilaçları uykusuzluk için de etkili bir tedavi yöntemidir.

Tıp Bilimi İzleyicisi’nde yayınlanan bir araştırmada  alprazolam (Xanax) adlı kaybı bozukluğu ilacının kulak çınlaması olan hastaları rahatlattığı bildirilmiştir.

Kulak çınlaması tedavisinde yaygın olarak kullanılan antidepresanlar şunlardır;

Klomipramin (Anafranil)

Desipramin (Norpramin)

İmipramin (Tofranil)

Nortriptyline (Pamelor)

Protriptyline (Vivactil)

7. Fizyolojik bozuklukları ve engelleri tedavi etmek

Çoğu kulak çınlama vakası işitme kaybından kaynaklanmaktadır. Bazen de, kulak çınlaması işitme sistemini tahriş eder. Kulak çınlaması bazen çene ekleminde var olan bir problemin belirtisi olabilir.

Kulak çınlamanıza çene eklemleri neden olmuşsa, diş tedavileri ya da çene kemiği kontrolleri işe yarayabilir.Kulak çınlaması ayrıca aşırı kulak akıntısı belirtisi de olabilir. Bazen kulakların temizlenmesi kulak çınlamasını geçirmek için tek başına yeterlidir.

Kulak zarına değen yabancı cisimler de kulak çınlaması neden olabilir. Kulak, burun ve boğaz uzmanı kulak kanalındaki tıkanmayı kontrol edebilir.

8. Egzersiz

Egzersiz yapmak genel olarak her şeye faydalıdır.  Kulak çınlaması stres, depresyon, anksiyete, uyku eksikliği ve hastalık ile ağırlaşabilir. Düzenli egzersiz, stresi yönetmenize, daha iyi uyumanıza ve daha sağlıklı kalmanıza yardımcı olur.

9. Farkındalık temelli stres azaltma (stres yönetimi)

Sekiz haftalık bir farkındalığa dayalı stres azaltma kursunda katılımcılar, dikkatlerini bilinçlendirme eğitimi ile kontrol etme becerilerini geliştirirler. Geleneksel olarak, program insanların dikkatini kronik ağrılarından uzak tutmak için tasarlanmıştı. Bu tarz bir eğitim kulak çınlaması için de faydalı olabilir.

Kronik ağrı ve kulak çınlaması arasındaki benzerlikler, araştırmacıları farkındalığa dayalı kulak çınlaması azaltma programı geliştirmeye yöneltmiştir.8 haftalık bu özel programa katılan katılımcıların hem kulak çınlamalarında hem de depresyon ve kaygı bozukluklarında azalma görüldü.

10. Dikkati bir noktada toplama ve meditasyon

Odağınızı kulak çınlamasından uzaklaştıracak meditasyon ve nefes alma teknikleri hakkında bilgi edinip pratik yapabilirsiniz. Bunun için çeşitli kitaplar ve kurslardan yardım alabilirsiniz.

11. Alternatif Kulak Çınlama Tedavileri

Aşağıdakiler dahil birkaç alternatif veya tamamlayıcı kulak çınlaması tedavi seçeneği vardır:

 • Besin takviyeleri
 • Homeopatik ilaçlar
 • Akupunktur
 • Hipnoz

Bu tedavi seçeneklerinin hiçbiri bilim tarafından desteklenmemektedir. Birçok insan, gingko biloba bitkisinin kulak çınlamasına iyi geldiğine inanıyor, ancak büyük ölçekli çalışmalar bunu kanıtlayamadı. Genellikle çinko, ginkgo ve B-12 vitamini dahil olmak üzere çoğu bitki ve vitamin kombinasyonları kulak çınlaması ilaçları ya da iyi gelen ilaçlar olarak değerlendiriliyor.

Bu besin takviyeleri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından değerlendirilmemiştir ve bilimsel araştırmalarla desteklenmemektedir. Ancak deneyenler faydalı olabildiğini söylemektedir.

Ne Zaman Doktora Gidilmeli?

Kulak çınlaması nadiren ciddi bir tıbbi durumun işaretidir. Normal bir şekilde uyuyamıyor, çalışamıyor veya duyamıyorsanız hiç zaman kaybetmeden doktora gitmelisiniz. Doktorunuz muhtemelen kulaklarınızı inceler ve size bir odyolog veya kulak burun boğaz uzmanına se eder.

Bununla birlikte, yüz felci, ani işitme kaybı, kötü kokulu kulak akıntısı veya kalp atışınızla senkronize bir ses duyuyorsanız hemen acil servise başvurmalısınız.

Kulak çınlaması bazı insanlar için tahammül edilemez hale gelebilir. Bu nedenle kendiniz ya da tanıdığınız biri intihardan bahsediyorsa çok acil hastaneye başvurmalısınız.

SONUÇKulak çınlaması çok sinir bozucu bir durumdur. Kulak çınlamasının nedeni olarak basit bir açıklamayok ve basit bir tedavi deyok. Yaşam kalitenizi artırmak, stresten uzak durmak, meditasyon veya yoga gibi zihin rahatlatıcı aktiviteler yapmak ya da konuşma terapileri yardımcı olabilir.

Bu makale Appvice Psikoloji Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

ortalama puan: 4,23 , 35 oy

Источник: //getappvice.com/tr/kulak-cinlamasi-tinnitus-nasil-gecer/

Kulak Uğultusu Ve Çınlaması Neden Olur? Sebepleri? Tedavisi

Kulak Çınlaması (Tinnitus) Nedir? Neden Olur? Belirtileri ve Tedavisi Nasıldır?

Kulak çınlaması bir semptomdur. Buna sebep olan hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkar ve kişiye sıkıntılı bir durum olduğunu belli eder. Kulak çınlamasının (tinnitus) birçok sebebi olabilir.

Bunlar arasında sistemik hastalıklar veya iç kulak veya orta kulak sorunları da olabilir.

Makalemizde Kulak uğultusu ve çınlaması neden olur sebepleri tedavisi bitkisel kürler hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Kulak çınlaması neden olur? Sebepleri 

 • Kulak kiri; her kulakta bir miktar olması gereken kulak kirinin bazı durumlarda fazla olmasıdır. Vücut bu kiri kendi üretir. 
 • Kulak çubuklarının yanlış kullanımı, kulak kirlerini geriye iterek oradaki kirin daha çok olmasına neden olmayı sağlar.
 • Yüksek tansiyon hastalarının kulak çınlamaları da belirtileri arasındadır.
 • Bir düğün, konser gibi yüksek ses sistemlerinin olduğu ortamda bulunmak da kısa süreli çınlamaya sebep olabilir.
 • Kulak iltihabı veya alerjisi de uğultu veya çınlamaya sebep olur.
 • Alkol kullanımını
 • Bazı ilaçların yan etkisi nadiren de olsa sebep olabilir
 • Psikiyatrların, tedavi için verdiği bazı sakinleştirici ilaçlar da özellikle gece vakitlerinde kulak çınlamasına sebep olmaktadır.
 • Orta kulaktaki kemiklerin kireçlenmeden zarar görmesi
 • Tümör veya bazı nörolojik hastalıklar
 • Çinko eksikliğinde
 • B vitamini eksikliğinde
 • Demir eksikliğinde 
 • Aşırı yorgunluk, uykusuzluk
 • Soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra bir hafta içinde kulak çınlaması geçmezse doktora başvurmanız gerekir
 • Yaşa bağlı işitme kaybından kaynaklı olabilir
 • Baş veya boyun darbe veya yaralanmalarından kaynaklı olabilir
 • Antibiyotikler, bazı kanser ilaçları, diüretikler, bazı sıtma ilaçları ve nadiren görülen yüksek dozda alınan aspirin de kulak çınlamasına sebep olabilir.

Kulak uğultusu çınlaması tedavisi

Tedavi için bir KBB uzmanına gittiğinizde size aşağıdaki soruları soracaktır.

 • Belirtileri yaşamaya ne zaman başladınız?
 • Duyduğun ses neye benziyor?
 • Bir kulakta mı yoksa iki kulakta mı duydun?
 • Duyduğun ses sürekli mi oldu, gelip gitti mi?
 • Gürültü ne kadar yüksek?
 • Gürültü sizi ne kadar rahatsız ediyor?
 • Yüksek seslere maruz kaldınız mı?
 • Kulak hastalığı veya kafa travması geçirdiniz mi?

Kulak uğultusu ve çınlamaya doğal yöntemler Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu

*Kireçlenmeye bağlı kulak çınlaması için çınar yaprağı kürünü uygulayınız. 

Eğer kireçlenme dışında daha genç yaşlarda yaşanan bir çınlamaysa aşağıdaki kürleri sırasıyla yapınız. Toplamd 3 Ay sürecek aşağıdaki kürlerin nasıl yapıldığı yazımızın devamında mevcut.

 1. Soğan Kürü (15 Gün sabah akşam kullanılacak ve taze olarak hazırlanacak)
 2. Testere dişli aslan pençesi kürü ( 1 ay boyunca günde 2 defa kullanılacak )
 3. Soğan Kürü (Tekrardan 15 Gün sabah akşam taze kullanılacak)
 4. Çoban çantası kürü ( Günde 1 defa ve 1 ay boyunca kullanılacak )

Kulak Uğultusu Ve Çınlaması için Soğan Kürü

30-40 yaşlar arasında ve kireçlenme yoksa 15 gün sabah akşam taze hazırlanmış soğan kürü ilk olarak uygulanabilir

Hazırlanışı

 • Kaynayan 1,5 bardak suya ince kabuğu soyulmuş 1 kuru soğanı, dörde bölüp atın.
 • 5 dk. kısık ateşte kaynatın.
 • Ilıdıktan sonra süzün

Kullanımı

 • 15 gün boyunca aç karnına tüketin.

Daha sonra aşağıdakiTestere Dişli Aslan Pençesi kürüne devam edin

Kulak Uğultusu Ve Çınlaması için Testere Dişli Aslan Pençesi Kürü

Testere dişli aslan pençesi kürü 1 ay boyunca günde 2 defa kullanılır.

Hazırlanışı;

 • Kaynayan 1 bardak suyun içerisine 4-5 gram testere dişli aslan pençesi atıp 6 dakika demleyin.
 • Sonra süzün ve ılınmaya bırakın.

Kullanımı

 • 1 ay boyunca günde iki defa tüketin.

Kulak Uğultusu Ve Çınlaması için Çoban çantası kürü

Hazırlanışı;

 • Kaynayan 1 bardak suyun içine 4-5 gram Capsella Bursa yani çoban çantası bitkisi atıp 5 dakika demleyiniz.
 • Daha sonra süzerek ılımaya bırakınız.

Kullanımı

 • 1 ay boyunca her akşam yemeğinden sonra içiniz.

Kulakların arkasında bulunan nodüller çoğunlukla zararsızdır. Enfeksiyon olabileceği gibi ilaç tedavisi de gerekebilir fakat çok az durumda teh arz eder. Sebepleri genellikle şunlar olabilir;

 • Enfeksiyon
 • Mastoiditler
 • Apse
 • Orta kulak iltihabı
 • Kulak ve boğaz enfeksiyonlarına sekonder
 • Sebase kistler
 • Akne vulgaris
 • Lipom

Kulaklar arkasındaki şişlikler nasıl anlaşılır ?

 • Elinizle kulaklarınızın arkasındaki şişlikleri kontrol edin ve şu sorulara cevapverin;
 • Yumru yumuşak ve esnek mi hissediliyor? Eğer öyleyse muhtemelen bir lipomdur.
 • Özellikle dokunulduğunda acı verici midir? Sivilce veya apse olabilir
 • Şişliklere ek olarak ateş veya titreme gibi başka semptomlar yaşıyor musunuz? Bu durumda, şişlikler enfeksiyonun başka bir işareti olabilir.

Kulak Arkasında Enfeksiyon

Birçok bakteriyel ve viral enfeksiyon boyun ve yüzünüzde ve çevresinde şişmeye neden olabilir. HIV, AIDS, kızamık ve suçiçeği bu şişmelere sebep olabilir.

Mastoidit

Kulak iltihabı sorununun tedavi edilememesi ile ilerleyen ciddi kulak iltihabıdır. Adı mastoid’dir. İçi zaten dolu olan kistlerin daha da genişlemesine neden olur.

Apsis

Vücudun bir bölgesindeki doku veya hücrelerin enfekte olarak apse geliştirmesine denir. Vücudunuzu istila eden bakterileri veya virüsleri öldürmeye çalışarak tepki vermesidir.

Bakterilerle savaşmak için vücudunuz enfekte olan bölgelere beyaz kan hücresi gönderir. Beyaz kan hücreleri, hasarlı yerde birikmeye başlar ve sonuç olarak, irin genişlemeye başlar.

Apseler genellikle acı verici ve dokunduğunuzda sıcaktır.

Otitis Media

Otis medya kulak enfeksiyonu için söylenen başka bir terimdir. Bunlar da bakteriyel veya viral olabilir. Bir iltihap meydana geldiğinde ağrılı sıvı birikmesine ve şişmesine neden olabilir. Bu belirtiler kulağın arkasında gözle görülür bir şişlik ile sonuçlanabilir. Semptomları hafifletmek ve enfeksiyonu sonlandırmak için antibiyotik kullanabilirsiniz.

Lenfadenopati Kulak Veya Boğaz Enfeksiyonları

Lenf bezlerinde başlar. Bunlar, vücudun her yerinde bulunan minik, organ benzeri yapılardır. Bu kollarınızın altında, boynunuzda veya kulaklarınızın arkasında oluşabilir. Zaman zaman şişebilir. Çoğu durumda şişkinlik bir iltihap sonucu oluşur.  Enfeksiyonla savaşan hücrelerin sayısı arttıkça, şişlikler büyümeye başlayacaktır. 

Sebase Kistleri

Bu kistler cildin altında ortaya çıkan kansersiz kistlerdir. Genellikle baş, boyun veya gövde üzerinde gelişirler. Cildinizin ve saçınızın yağlanmasını sağlayan yağ üretmekten sorumlu olan yağ bezinin etrafında gelişip büyürler.

Akne Vulgaris

Akne, ciltteki saç köklerinin tıkanmasıyla ortaya çıkan yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Ölü cilt hücreleri ve yağ folikülleri tıkayabilir ve sonrasında sivilce ve şişlik gelişebilir. Bazı durumlarda, bu çarpmalar büyük katı ve bazen de acı verici olarak büyürler.

Lipom

Lipom, cildinizin katmanları arasında gelişen yağlı bir yumrudur. Bir lipom vücudunuzun herhangi bir yerinde gelişebilir ve çoğunlukla zararsızdır. Lipomlar her zaman cildin yüzeyinden algılanamaz fakat büyüdükçe onları elinizle hissedebilirsiniz.

Источник: //www.tgrthaber.com.tr/aktuel/kulak-ugultusu-ve-cinlamasi-neden-olur-sebepleri-tedavisi-2624088

Kulak çınlaması (Tinnitus) nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Kulak Çınlaması (Tinnitus) Nedir? Neden Olur? Belirtileri ve Tedavisi Nasıldır?

Yaşlılık döneminde ortaya çıkan işitme sorunları, kulak çınlamasına yol açan durumlardan biridir. Yaşlıların kulak çınlamasından şikayet etmeleri, işitme duyularının azalması ile ortaya çıkar. 55 yaşın üstü kişilerin %10’unda şiddetli, 30’unsa ise hafif Tinnitus olabilir.

Yüksek sese maruz kalmak

Çok şiddetli, uzun süreli ve ani seslere maruz kalmanın, işitme sistemini olumsuz etkilediği görülür.

Çok yüksek sesle müzik dinlemek, şiddetli patlama ve kulakları rahatsız eden diğer sesler, çınlamaya neden olabilir.

Bu nedenle konserden çıkan kişilerin çoğu, kısa süreli kulak çınlamaları yaşayabilir ve bu durum geçicidir.Ancak sanayi işçileri ve makine kullanan kişiler gibi yüksek sese uzun süreli maruz kalan kişilerde kalıcı hasar oluşabilir.

Kulak zarı delinmesi neden olur? Zar yırtılmasının belirtileri ve tedavisi

Kulak kirinin kulağı tıkaması

Kulak kiri, kulağınızda bakterilerin üremesini yavaşlatır ve kulağınızı korur. Ancak kulağınızda çok fazla kir biriktiğinde, doğal olarak yıkamak çok zor hale gelir ve kulak zarınınişitme kaybına veya tahriş olmasına neden olur ve bu da kulak çınlamasına neden olabilir.

Kulak kemiğindeki değişimler

Orta kulağınızdaki kemiklerin sertleşmesi (otoskleroz) işitme duyunuzu etkileyebilir ve kulak çınlamasına neden olabilir. Anormal kemik büyümesinin neden olduğu bu durum, genetik kaynaklı olabilmektedir.

Kulak Çınlaması

Meniere hastalığı, iç kulak tansiyonu olarak da bilinir. Bu hastalığın belirtileri, kulakta dolgunluk hissi, baş dönmesi, işitme kaybı ve kulak çınlamasıdır. Meniere hastalığı daha çok orta ve ileri yaşlarda görülür. Ataklar halinde çınlama ve baş ağrısı ile görülür.

Temporomandibular eklem bozuklukları

Temporomandibular eklem ile ilgili sorunlar, başınızın her iki yanında kulaklarınızın önünde, alt çene kemiğinizin kafatasınızla birleştiği yerde, tinnitusa neden olabilir.

Baş ve boyun darbeleri

Kulak çınlamasının en belirgin nedenlerinden biri, baş ve boynun aldığı darbelerdir. Çarpma ve vurmanın etkisi ile kulaklarda ani bir çınlama oluşur. Dışarıdan gelen sesler belirsizleşir ve çevrede bulunmayan farklı sesler duyulabilir. Travma sonucu yaşanan çınlamanın devam etmemesi için doktor tarafından müdahale edilmesi şarttır.

Beyin tümörü, vücutta farklı şekillerde kendini gösterir. Baş ağrısı ve kulakların çınlaması da bu belirtiler arasındadır. Tümörün basınç oluşturması, kulak çınlaması ile kendini gösterebilir.

Ateroskleroz

Yaş ve kolesterol birikimiyle birlikte, orta ve iç kulağınıza yakın olan büyük damarlar elastikiyetlerini yani her kalp atışı ile hafifçe esneme yeteneğini kaybeder. Bu, kan akışının daha güçlü hale gelmesine neden olarak kulağınızın vuruşları algılamasını kolaylaştırır. Ateroskleroz nedenli kulak çınlaması her iki kulakta da duyulur.

Yüksek tansiyon

Hipertansiyon, stres, alkol ve kafein gibi kan basıncını artıran faktörler tinnitusu daha belirgin hale getirebilir.

Kulak ve sinüs enfeksiyonları: Sinüs enfeksiyonu, sinüs bölgesinde bulunan mukoza zarının virüs ve bakteriler nedeni ile iltihaplanması sonucu oluşan kronik bir hastalıktır.

Kulak enfeksiyonu ise kulak zarının arka kısmında yer alan orta kulak boşluğunun iltihaplanmasıdır. Her iki iltihaplanma da kulak çınlamasına neden olur.

Şiddetli kulak çınlaması yaşayan bireylerin çoğunda, orta kulak veya sinüs enfeksiyonları bulunur.

Kulak çınlamasının nedenlerinden biri de kalp ve damar hastalıklarıdır. Yapılan araştırmalar, kalp hastalıkları belirtilerinden birinin Tinnitus olduğunu göstermiştir.

Stres ve yorgunluk

Bireyin sürekli olarak stres altında olması ve yorgun kalması, kulak çınlamasına neden olur. Yorgunluk hissi, kişilere dışarıdan duyduklarını zannettikleri çınlama yaşatır. Dinlenmek ve iyi uyumak, kulak çınlamasını önleyebilir.

Günümüzün en yaygın hastalıkları arasında bulunan tiroid, yaşam kalitesinin düşmesine yol açar. Beslenme alışkanlıklarını ve kilo problemlerini beraberinde getiren tiroid rahatsızlığının belirtileri arasında kulak çınlaması da vardır

Kulak zarı delinmesi neden olur? Zar yırtılmasının belirtileri ve tedavisi

İlaç kullanımı

Bazı ilaç türlerinin yan etkilerinden biri, kulak çınlamasına yol açmasıdır. Aynı zamanda var olan kulak çınlaması sorunu, yan etkisi bulunan ilaçlar ile daha çok şiddetlenebilir.

Non steroid antienflamatuvar ilaçlar, aspirin ve antibiyotik çeşitleri, kulak çınlamasına neden olabilir ve ilaç bırakıldığında çoğunlukla çınlama da kesilir.

İlaç kullanan kişilerin, kulak çınlamasına maruz kalmaları durumunda doktoruna başvurmaları gerekir.

Kulak çınlamasının belirtileri

 • Kulak çınlaması yaşayan kişilerin çoğu kendi nabzı ile ritmik olarak ilerleyen sesler işitebilir. Buna titreşimli kulak çınlaması denir.
 • Bazı insanlar, kulak çınlamasını müzik veya şarkıya benzer sesler olarak duyabilir.

 • Çevrede bulunan olağan seslere tahammülsüzlük oluşması olarak tanımlanan Hiperakuzi rahatsızlığı bulunan kişiler, kulak çınlaması yaşayabilir.
 • Kulak çınlaması zil sesi, uğultu, tıslama ve tıklama gibi olmayan seslerin duyulmasına neden olur.

  Bu seslerin rutin veya belirli aralıklar ile duyulması, yaşanan kulak çınlamasının belirtileridir.

Kulak çınlaması teşhisi

Doktorunuz öncelikle doğru teşhis yapabilmek için size bazı sorular soracaktır: Bir doktorun sorabileceği sorular şunlardır:

 • Kulak çınlaması nasıl veya ne zaman başladı?
 • Sesler sürekli mi, aralıklı mı, atımlı mı?
 • İşitme kaybı veya baş dönmesi var mı?
 • Herhangi bir ağrı var mı veya çenenizden ses geliyor mu?
 • Son zamanlarda bir hastalık veya yaralanma geçirdiniz mi?
 • Bir rock konseri veya patlayıcı gibi yüksek seslere maruz kaldınız mı?

Daha sonra aşağıdaki testleri önerebilir:

 • İşitme (odyolojik) testi: Ses yalıtımlı bir odada, taktığınız kulaklıktan farklı titreşimlerde sesler dinleyeceksiniz. Sesi duyduğunuzda işaret vereceksiniz ve sonuçlar yaşınızla kıyaslanacak. Bu test tinnitusun olası nedenlerini belirlemeye veya tanımlamaya yardımcı olabilir.
 • Hareket: Doktorunuz sizden gözlerinizi hareket ettirmenizi, çenenizi sıkmanızı veya boynunuzu, kollarınızı ve bacaklarınızı hareket ettirmenizi isteyebilir. Eğer kulak çınlamanız değişir veya kötüleşirse, bu durum, tedavi gerektiren altta yatan bir bozukluğuk olduğuna işaret edebilir.
 • Görüntüleme testleri: Tinnitusunuzun şüpheli nedenine bağlı olarak, BT veya MRI taramaları gibi görüntüleme testlerine ihtiyacınız olabilir.

Duyduğunuz sesler de doktorunuzun olası bir nedeni tespit etmesine yardımcı olabilir.

 • Tıklama: Birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilen tıklama sesleri duyabilirsiniz..
 • Uğultu: Genellikle damarlarınızdan gelen, egzersiz yaparken ya da yatmak-ayağa kalkmak gibi pozisyon değişikliklerinde ses dalgalanmalarını fark edebilirsiniz.
 • Kalp atışı: Yüksek tansiyon, anevrizma veya tümör gibi kan damarı problemleri ve kulak kanalı veya östaki borusunun tıkanması kulaklarda kalp atış sesini yükseltebilir

Orta kulak iltihapları hakkında mutlaka bilmeniz gereken bilgiler

 • Düşük perdeli zil sesi: Meniere hastalığı, kulakta düşük perdeli zil sesine neden olabilir.
 • Yüksek perdeli zil sesi: Çok gürültülü bir sese maruz kalmak veya kulağa bir darbe almak, genellikle birkaç saat sonra azalan yüksek perdeli bir zil sesi veya vızıltıya neden olabilir. Ancak, işitme kaybı da varsa, kulak çınlaması kalıcı olabilir.

Kulak çınlaması nasıl geçer?

Kulak çınlaması için özel ve tek bir tedavi bulunmaz. Kulak çınlamasına neden olan faktörler teşhis edilerek bunlar tedavi edilir ve böylelikle çınlama da ortadan kaldırılır. 

Kulak çınlaması (Tinnitus) tedavisi

 • Tinnitus’a neden olan sağlık sorununun tedavi edilmesi: Kulak çınlaması şikayeti ile doktora başvuran kişilere farklı muayene ve testler yapılır. Çınlamaya neden olan rahatsızlık teşhis edilerek tedavisine başlanır, çınlama azaltılır veya ortadan kaldırılır.

 • Tinnitus’a yol açan ilaçların değiştirilmesi: Kulak çınlamasına neden olan ilaçlar kullanılıyor ise bu ilaçlar doktor tarafından değiştirilir. Çınlamaya neden olan ilaçlar, bazı kanser ilaçları, sıtma ilaçları, antidepresanlar, antibiyotikler ve aspirin vb.

 • Kulak kirinin temizlenmesi: Kulak çınlamasının, kirden dolayı yaşandığını belirten doktor, temizleme yapabilir. Kulak kirinin temizletilmesi, çınlamayı azaltabilir.
 • Sesi baskılayan cihazların kullanımı: Kulak çınlaması için tedavi sunan cihazlar bulunur.

  İşitme, maskeleme ve beyaz gürültü cihazları, kulak çınlamasını azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılabilir. Bunlar sadece doktor tarafından önerilebilir.

Kulak çınlaması bitkisel tedavi

Kulak çınlamasını azaltmak için bazı doğal yöntemler bulunmaktadır. Bunlar öncelikle kulak sağlığına iyi gelen besinlerin tüketilmesidir. Aynı zamanda doğal yağlar da çınlamaya karşı kullanılabilir. Ancak doğal yöntemlere başvurulmadan önce, mutlaka doktorunuza danışın!

 • Hint yağı ve hardal yağı, kulak çınlaması tedavisinde kullanılan doğal ürünlerdir. Kulak içerisindeki bakteri ve iltihapların giderilmesini sağlayan bu yağlar, kulak damlası biçiminde kullanılabilir. Ancak kullanmadan önce mutlaka doktora danışın.
 • Soğan, sarımsak ve zencefil, kulak sağlığını olumlu etkileyen besinlerdir. Bu besinlerin yemekler içerisinde veya farklı kürler oluşturularak tüketilmesi, kulak çınlamasını azaltabilir.

Zencefil hangi hastalıklara iyi gelir? Faydaları nelerdir?

Kulak çınlaması ilaçları

Kulak çınlamasını tedavi etmek için özel bir ilaç bulunmaz. Ancak bazı komplikasyonların şiddetini azaltmaya yardımcı olan ilaçlar kullanılabilir. Kulak çınlamasını azaltmak için kullanılan ilaçların doktor tarafından önerilmesi şarttır.

Kulak çınlaması için kullanılan bazı ilaçlar 

 • Nortriptyline ve Amitriptilin” gibi antidepresan ilaçları, şiddetli kulak çınlamasına iyi gelebilir. Ancak bu ilaçlar, bulanık görme, kabızlık, ağız kuruluğu ve kalp problemleri gibi yan etkilere neden olabilir.

  Bu nedenle ilaçlar, yalnızca şiddetli kulak çınlaması olan kişilere önerilir.

 • Alprazolam” kulak çınlamasını azaltmak için önerilen ilaçlardan biridir. Yan etkileri arasında mide bulantısı ve sürekli uyku halinde olmak yer alır.

Kulak çınlaması hastalarına öneriler

 • Yüksek ve şiddetli müziğe maruz kalmaktan kaçının. Orta seviyeli, dinlendirme etkisi olan müzikler dinleyin.
 • Kulak pamuğu ya da kulak tahrişine neden olabilecek başka maddeler kullanmayın.
 • Nikotin, kafein ve alkol kullanımını azaltın veya tamamen bırakın. Alkol, iç kulak bölgesinde daha fazla kan akışına neden olur ve kan damarlarını genişletir.
 • Stres, kulak çınlamasını şiddetlendirebilir. Bu nedenle günlük yaşamda ve iş hayatındaki stresten kaçının.
 • B vitamini eksikliği yaşıyorsanız, B vitamini içeren gıdaları tüketmeye çalışın. Ayrıca takviye olarak vitamin de alabilirsiniz.
 • Tansiyon ve kolesterol seviyenizi dengede tutun.
 • Günlük olarak kısa süreli egzersiz yapın. Bu sayede kan dolaşımı da düzenlenir.
 • Uykusuzluk ve yorgunluk, kulak çınlamasına neden olur. Düzenli ve yeterli uyuyun.

Referanslar: 1- Tinnitus 2- Tinnitus-Diagnosis 3- What is Tinnitus

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/kulak-cinlamasi-tinnitus-nedir-nedenleri-belirtileri-tedavisi/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..