Kulak Çınlamasının Nedeni Ani İşitme Kaybı Olabilir!

içerik

İşitme Kaybı Nedenleri

Kulak Çınlamasının Nedeni Ani İşitme Kaybı Olabilir!

Kulakla doğrudan alakalı olmayan belirli kronik hastalıklar işitme kaybı sebebi olabilir.

Uzun vadede sürekli olarak fazla sese maruz kalmak en bilinen işitme kaybı sebeplerinden biridir. En yaygın sebeplerden biri iş yerindeki makine gibi kaynaklardan gelen gürültülerdir. Motosiklet ve motorlu aygıtlar da zaman içerisinde işitmeye zarar verebilir. Mümkünse gürültülü faaliyetlerden kaçının veya ara vererek çalışın. Kulağınıza uygun kulaklık veya kulak koruyucuları kullanın.

Yaralanma veya Basınç Değişiklikleri

Şiddetli kafa travması orta kulak kemiklerini yerinden oynatabilir veya sinir hasarı oluşturarak kalıcı işitme kaybı ortaya çıkarabilir.

Ani basınç değişiklikleri (uçak yolculuğu veya scuba dalışı gibi) kulak zarına, orta kulağa veya iç kulağa zarar verebilir. Kulak zarı genellikle birkaç hafta içerisinde iyileşmektedir. Ciddi iç kulak hasarı vakalarında ameliyat gerekebilir.

Kulağınızın içine kulak çubuğu veya diğer nesneler sokmak iyi bir fikir değildir. Bu kulak zarını yırtabilir ve kalıcı hasara neden olabilir.

İlaçlar ve İşitme Kaybı

Bazı ilaçların potansiyel bir yan etki olarak işitme kaybına neden olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında belirli antibiyotikler ve kanser ilaçları yer almaktadır. Genellikle bu tedaviler süresince işitme izlenir.

Ancak, bazı işitme kayıpları kalıcı olabilir. Düzenli aspirin kullanımı, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar ve asetaminofenler işitme kaybı riskini arttırabilir.

Bazı durumlarda işitmeyle ilgili yan etkiler ilacın alınmasıyla birlikte ortadan kalkabilir.

Kronik Hastalık

Kulakla doğrudan alakalı olmayan belirli kronik hastalıklar işitme kaybına neden olabilir. Bazıları iç kulağa veya beyine giden kan akışını kesebilir. Bu hastalıklar arasında kalp hastalığı, felç, yüksek tansiyon ve diyabet yer almaktadır. Romatoid artirit gibi otoimmun hastalıkları da belirli işitme kaybı türleriyle ilişkilidir.

Nasıl Duyarız? Kulağın Anatomisi

Ses dalgaları dış kulaktan girer ve kulak kanalı boyunca ilerler. Bu kulak zarının orta kulaktaki çekiç, örs ve üzengi adı verilen küçük kemiklerin titreşmesini sağlar.

Daha sonra bu titreşimler, sesin anlaşılabilmesi için mikroskobik kılların beyine sinir sinyalleri gönderdiği kokleadaki sıvıya ulaşır.

Bu kısımlardan veya yollardan herhangi birinin tıkanması işitme kaybına yol açar.

Tümörler ve Oluşumlar

Osteom, ekzostoz ve iyi huylu polipler gibi kanserli olmayan oluşumlar kulak kanalını tıkayarak işitme kaybına yol açabilir. Bazı durumlarda bu oluşumun alınması işitmeyi tekrar eski haline getirir.

Akustik nevroma (görselde görünen iç kulak tümörü) iç kulakta oluşur. Denge sorunları, yüzde uyuşma ve kulak çınlaması gibi sorunlara yol açabilir.

İşitmenin kısmen geri kazanılması için tedavi faydalı olabilir.

Patlama Sesleri

Yetişkinlerin yaklaşık %17’sinde belirli oranda işitme kaybı bulunmaktadır. Bazı durumlarda bunun sebebi yüksek ses ve ani gürültülerdir. Maytap, silah atışı veya diğer patlamalar güçlü ses dalgaları yaratır. Bunlar kulak zarını yırtabilir veya iç kulağa zarar verebilir. Buna akustik travma adı verilir. Etkileri derhal ortaya çıkar ve kalıcı işitme hasarına yol açabilir.

Konserler, Yüksek Sesler ve Tinitus

Gürültülü bir konserden sonra kulaklarınız çınlıyor mu? Buna tinitus adı verilir. Bir rock konserinde ortalama desibel düzeyi 110’dur. Bu yalnızca 15 dakika içerisinde kalıcı hasara neden olmak için yeterince yüksek bir ses anlamına gelir.

85 desibel üzerindeki sese uzun süre maruz kalmak işitme kaybına yol açabilir. Diğer riskli sesler arasında yaprak üfleme makinaları ve zincir testereler yer almaktadır. Normal konuşma 60 desibeldir. Tinitus saatlerce, günlerce, haftalarca sürebilir veya kalıcı olabilir.

İşitme hasarı veya kaybını önlemek için sese maruz kalma düzeyini azaltan kulaklıklar kullanınız.

Kulaklıklar

Kulaklıkla dinlediğiniz müziği başkaları duyabiliyor mu? Eğer duyabiliyorlarsa sesi kısmalısınız. Kulaklık kullanmak geçici veya kalıcı işitme hasarlarına neden olabilir. Ses ne kadar yüksekse ve ne kadar uzun süre dinlenirse risk o kadar yüksek olacaktır. Güvenli şekilde müzik dinlemek için sesi kısın ve dinleme süresini azaltın.

Kulak Kiri Birikimi

Kulak kiri kulak kanalını bakterilere karşı korur. Ancak kulak kiri birikip sertleşebilir. Bu tıkanıklık işitmeyi etkileyebilir.

Bu birikim aynı zamanda kulak ağrısına neden olup kulağınız tıkalıymış gibi hissetmenize yol açabilir.

Kulağınızda kulak kirinden kaynaklı bir tıkanıklık olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kulak kirini kulak temizleme çubuğu veya başka bir nesne kullanarak temizlemeye çalışmayın. Doktor bunu hızlı ve güvenli bir şekilde yapacaktır.

Çocukluk Hastalığı

Birçok çocukluk hastalığı işitme kaybına neden olabilir. Çocuklarda kulak enfeksiyonları orta kulakta sıvı birikimine neden olabilir ve enfeksiyonun ve sıvının yok olması durumunda iyileşen işitme kayıplarına yol açabilir.

Diğer enfeksiyonlar orta veya iç kulağa hasar vererek kalıcı işitme kaybına yol açabilir. İşitmeyi etkilediği bilinen çocuk hastalıkları arasında suçiçeği, ansefalit, grip, kızamık, menenjit ve kabakulak yer almaktadır. Aşılar çocuğunuzu bu hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir.

Çocuk doktorunuz bu aşılar hakkında sizi bilgilendirecektir.

Doğuştan İşitme Kaybı

Bazı çocuklar işitme kaybı ile doğarlar. Buna kongenital işitme kaybı atı verilir. Kongenital işitme kaybı genellikle kalıtsal olsa da, hamilelikte gerçekleşen bir enfeksiyona bağlı da olabilir.

Bebeğin prematüre olması veya doğum esnasında bebeğin yeterli oksijen alamamasına yol açan travmalar da kongenital işitme kaybını ortaya çıkarabilir.

Yenidoğan sarılığı da bazı neonatal işitme kayıplarından sorumlu tutulmaktadır.

Yaşlanma

Yaş ilerledikçe işitme zayıflar. Tüm hayatınız boyunca kulaklarınızı korumuş olsanız bile bu meydana gelebilir.

Genellikle yaşlanmaya bağlı işitme kaybının sebebi iç kulaktaki kıl hücrelerinin kaybıyla ilgilidir. Yaşlanmaya bağlı işitme kaybını önlemenin bir yolu yoktur.

Ancak bu işitme kaybını telafi etmenin çeşitli yolları bulunmaktadır. Bu çözüm yolları hakkında odyoloğunuz ile görüşebilirsiniz.

Источник: https://www.iyibakkendine.com/isitme-kaybi-nedenleri/

Kulak Çınlaması Neden Olur? Hangi Hastalıklarda Görülür?

Kulak Çınlamasının Nedeni Ani İşitme Kaybı Olabilir!
81 / 100SEO Score

Tıpta tinnitus olarak bilinen kulak çınlamasıçok farklı şekillerde ifade edilir.

Kulakta uğultu, gürleme, vınlama, tıslama, hışırtı, vızıltı veya tıkırtı… Gündüz gürültünün varlığı ile unutulan kulak çınlaması, sessiz bir odada veya gece yatakta kişiyi rahatsız eder. Kimisinde aralıklı olan bu durum kimisinde sürekli ve oldukça can sıkıcıdır.

Bazı kişilerde sesten kaynaklı depresyon bile gelişebilir. Ayrıca stresin kendisi de var olan çınlamayı genellikle arttırır. Peki kulak neden çınlar?

Kulak çınlaması, nesnel (objektif) ve öznel (subjektif) çınlama olarak ikiye ayrılır. Nesnel (subjektif) çınlamalarda orta kulak yakınlarında oluşan gerçek bir ses vardır. Bu sesin işitilmesi kulakta çınlama olarak ifade edilir. Öznel (subjektif) çınlamalarda ise gerçekte bir ses olmadığı halde kişi çınlamaları hisseder.

Nesnel Kulak Çınlaması

Nesnel kulak çınlaması orta kulak yakınlarında çeşitli nedenlerle oluşan sesin işitilmesidir. Gerçekte var olan bu ses nabız ile uyumlu şekilde olabilir ve bazı durumlarda doktor steteskopu ile duyulabilir. Bu sesler genellikle kulak yakınlarındaki damarsal yapıladan kaynaklanır. Nesnel çınlama nedenleri şunlardır:

Boyun ana damarlarındaki kan akımının sesi: Boyundaki ana atardamar (karotis) veya toplardamardaki (juguler ven) kan akımının işitilmesi kulakta uğultu olarak hissedilebilir.  Bu damarlarda oluşan plaklar, daralmalar veya genişlemeler kan akımının türbülansını arttırarak sese neden olabilir.

Boyun tümörleri: Boyunda damarlara bası yapan tümörler (glomus tümörleri) kulakta çınlama yapabilir.

Orta kulak tümörleri: Damarsal yapıdan zengin olan orta kulakta oluşan tümörler kulakta bir akım sesi oluşturabilirler. Genellikle tek taraflı görülen bu durum kulakta uğultu şeklinde hissedilebilir.

AVM (arteriyovenöz malformasyonlar): Damarsal yapının bozukluğu sonucu atardamar ile toplardamar arasında anormal bağlantıların olmasıdır. Bu bağlantılar arasından geçen kan belirli bir ses oluşturur. Genellikle tek taraflı duyulur.

Kasların ani istemsiz kasılması (Myoklonus):  Gerek orta kulaktaki(tensor tympani ve stapedius kasları) gerekse yumuşak damaktaki kasların istemsiz ani kasılması ritmik tıklama şeklinde bir ses duyulmasına neden olur. Bu durum bazen MS (multiple skleroz) gibi bir hastalığa bağlı gelişebilir.

Çene eklemi sorunları: Genellikle şikayetler çiğneme ile kendini gösterir.

Kansızlık: Kan değerinin düşük olması sonucunda vücuda yeterli oksijeni sağlamak için daha hızlı kan dolaşımı olur. Bu hızlı dolaşım bazen kulak çınlaması yapabilir.

Tiroid bozuklukları: Tiroid bezinin hızlı (hipertiroidi) veya yavaş (hipotiroidi) çalışması nadir de olsa kulakta çınlamaya neden olabilir.

Kafa içi damarsal bozukluklar: Kafa içindeki damarlarda oluşan genişlemeler, tümörler ses oluşumuna neden olabilir.

Hipertansiyon ve aort kapak yetmezliği 

Öznel (subjektif) Kulak Çınlaması

Öznel çınlamalarda gerçekte bir ses olmadığı halde kulakta çınlama hissedilir. İşitme yollarını etkileyen çoğu durum buna sebep olabilir.

Ses travmaları: Ani yüksek ses maruziyeti(patlama gibi) yada mesleki olarak yüksek sese maruz kalmak kulakta çınlamaya neden olabilir. Ateşli silah sesi, konserler, kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemek, yüksek sesli iş makinaları ile çalışmak ses travmalarının nedenlerinden bazılarıdır.

Barotravma: Yüksek basınç maruziyeti, özellikle uçakla seyahat sonrası görülebilir.

Beyin veya beyin sapı tümörleri: Tek taraflı kulak çınlaması ve genellikle buna eşlik eden işitme kaybı görülür. Bunlar dışında çok farklı belirtiler görülebilir. Örneğin baş dönmesi, baş ağrısı, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk, güç kaybı gibi… (bkz: Baş dönmesi neden olur?)

Östaki Tüpü Bozuklukları: Orta kulağın havalanmasını ve temizlenmesini sağlayan östaki tüpünün tıkanmasında çınlama ve işitme kaybı görülebilir. Genellikle geçirilmiş bir üst solunum yolu enfeksiyonu (grip gibi) yada havayolu seyahati sonrası gelişir.

Kulak İltihapları: Dış, orta veya iç kulaktaki enfeksiyonlar kulakta çınlama yapabilirler. Ayrıca bu duruma kulak ağrısı, kulak akıntısı, ateş, işitme kaybı eşlik edebilir.

Meniere Hastalığı: Ataklar halinde gelişen ciddi baş dönmesi(vertigo) atakları, kulakta çınlama, dolgunluk ve işitme kaybı ile seyreden bir hastalıktır. Daha ayrıntılı bilgi için Meniere Hastalığı Nedir, Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir? isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Dış Kulak Yolundaki Tıkanıklık: Kulak kiri, yabancı cisim gibi dış kulak yolunu tıkayan durumlar kulakta çınlamaya neden olabilirler.

İlaçlar: Aspirin, bazı antibiyotikler (aminoglikozidler), bazı idrar söktürücüler (furosemid), bazı kemoterapi ilaçları (cisplatin), bazı antidepresanlar, aminofilin, kinin, kafein gibi ilaçlar kulakta çınlama yapabilirler. Kafein dikkatinizi çekmiştir. Yüksek kafein içeren içecekler tüketmek var olan kulak çınlaması şikayetinizi arttırabilir.

İşitme Sinirine Zarar Veren Hastalıklar: İç kulaktaki bilgileri beyne taşıyarak sesleri duymamızı sağlayan işitme siniridir. Bu siniri tutan veya hasarlanmasına neden olan hastalıklar kulak çınlamasına neden olabilirler.

Şeker hastalığı, herpes virüs enfeksiyonu, kurşun ve civa gibi ağır metal zehirlenmeleri bu sinire hasar verebilir. İşitme sinirinin hasarında işitme kaybı da görülür. Ayrıca bu sinirde görülen akustik nöroma isimli iyi huylu tümörde de kulakta çınlama, baş dönmesi ve işitme kaybı görülür.

İdiopatik: Kulak çınlamalarının bir kısmının altında hiçbir neden bulunamaz ve bu isimle adlandırılır.

Yaşlanma: Yaşlanma ile gelişen işitme kaybında kulak çınlaması görülebilir.

Kulak kemiklerindeki kireçlenmeler (otoskleroz)

MS(multipl skleroz) hastalığı

Beyin veya beyin sapındaki damar tıkanıklıkları

Kafa veya boyun travmaları. 

Kulak Çınlaması Tedavisi

Nedeni tespit edilebilen durumlarda nedene göre tedavi verilmektedir. Dış kulak yolunda tıkanıklık varsa giderilmesi, yaşlanmaya bağlı işitme kaybı sonucu geliştiyse işitme cihazı verilmesi, tümör kaynaklıysa tümörün alınması, ilaç kaynaklıysa ilacın kesilmesi gibi…

Ancak kulak çınlamalarında bazen neden bulunamaz ve idiopatik olarak adlandırılır. Bu durumun uzun sürmesi kişide stres ve depresyona neden olabilir. Bu da var olan çınlamayı arttırabilir. Kulak çınlaması tedavisinde kullanılan bazı tedavi yöntemleri şunlardır:

 • Ses Terapisi: Bu yöntemde amaç kulak çınlamasını başka sesler ile baskılamaktır. Bu amaçla üretilen çeşitli maskeleme cihazları bulunmaktadır. Düşük frekansta çevresel sesleri taklit eden(okyanus veya yağmur sesi gibi) cihazlar, kişinin çınlamayı hissetmemesini ve rahat uyumasını sağlayabilir. Yastık şeklinde hoparlör içeren cihazlar bu amaçla  kullanılabilir. Düşük seviyede FM radyo dinlemek de basit bir maskeleme yöntemidir.
 • Kulak Çınlaması Yeniden Eğitim Terapisi(TRT): Yoğun ses terapisi ve danışmanlığı içeren uzun süreçli bir tedavi yöntemidir.
 • Bilişsel Davranışçı Terapi: Çınlamayı şiddetlendiren kaygı, stres ve depresif durumu düzeltmek ve bu durumla başa çıkmayı öğrenmek için kullanılabilir. Uzun süreçli kulak çınlaması tedavisinde etkili bir yöntemdir.
 • İlaçlar: Kulak çınlaması şikayetini azaltmak için bazı antidepresanlar (trisiklik antidepresanlar) ve alprazolam gibi anksiyete giderici (anksiyolitik) ilaçlar kullanılabilmektedir.
 • Manyetik uyarım tedavisi: Çınlamayı azaltmak amacıyla kullanılan ve bazı kişilerde başarılı olduğu görülen bir yöntemdir. Ancak bu yöntem henüz rutin tedavi yöntemi haline gelmemiş olup hangi durumlarda fayda sağladığı tam olarak bilinmemektedir. Bu yöntem en sık psikiyatrik hastalıklarda kullanılmaktadır.
 • Akapunktur ve hipnoz gibi alternatif tedavi yöntemleri: Çınlamayı gidermek için kullanılsa da etkinlikleri konusunda yeterli kanıt yoktur.

Kulak çınlaması çoğu insanın kısa süreli de olsa yaşadığı bir durumdur. Bu durum sürekli hale gelir ve sık tekrarlarsa mutlaka bir kulak burun boğaz doktoru tarafından değerlendirilmelidir.

Источник: https://www.saglikbilgi.net/kulak-cinlamasi/

Kulakta Tıkanma Hissi ve İşitme Kaybı Neden Olur?

Kulak Çınlamasının Nedeni Ani İşitme Kaybı Olabilir!

Kulak tıkanıklığı hissi kulak kanallarının tıkanması sonucu oluşur ve bu tıkanıklık seslerin net bir şekilde duyulmasını engelleyerek işitme kaybına yol açar.

Tıkanıklık kimi zaman geçici olabileceği gibi bazen de daha büyük sorunlara ve kalıcı işitme kaybına olanak sağlayabilir. Erkenden teşhis edilerek ve doğru tedavi ile işitme kaybının kalıcı olması engellenebilir.

Genellikle uçak yolculuklarında görülen ani basınç değişimi ile meydana gelen bu tıkanıklık hissinin başka çeşitli nedenleri de olabilir.

Kulak tıkanıklığının başlıca nedenleri arasında kulak kiri birikmesi, iltihap, kulak kanalına giren böcekler, kulak enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar, orta kulaktaki basınç veya sıvı birikmesi, burun tıkanıklığı, grip, migren, tümör, bazı ilaçların yan etkisi, bademcik şişmesi, kulak zarında meydana gelen bir delinme, kulaklara su kaçması, kas sıkışmaları ve sinüzit gibi nedenler sayılabilir. Bu nedenlerden kaynaklanan tıkanıklık, bazen östaki borusunun zarar görmesine yol açabilir. Östaki borusundaki tıkanıklık ise orta kulaktaki basıncı azaltır ve kulak zarının içe doğru çekilmesine neden olur. Bu da kulakta tıkanıklık hissini yaratır. Kulak vücudumuzun denge kaynağıdır ve kulaklardaki herhangi bir rahatsızlık bizi gün içerisinde huzursuz edebilir, kızgın stresli biri haline dönüştürebilir. Bu nedenle bu rahatsızlıklar ciddiye alınmalı ve ihmal edilmemelidir.

Kulak Kiri

Kulak kiri kulak kanalını tıkar ve ses dalgalarının iletilmesini engeller. Kulak kirinin fazla üretimi kulakta tıkanıklığa ve basınca neden olabilir.

Bazı antibiyotikler, aspirin, tansiyon ilaçları gibi ilaçlar işitme kaybına yol açabilir.

İç Kulak Hastalıkları

Ani patlamalar veya ani yüksek sesler, çalışma ortamlarındaki yüksek ses iç kulaktaki sinirlerin zarar görmesine neden olur ve bu da tıkanıklığa ve duyma hasarına yol açar.

Sinüzit

Sinüzit durumunda sinüslerdeki mukus orta kulağa doğru ilerlerse kulak tıkanıklığı meydana gelebilir ve bu da baş ağrısına neden olabilir.

Yabancı Maddeler

Kulak çubuğundaki pamuk parçalarının birikmesi veya kulağa kaçan ufak böcekler kulaklarda hasara neden olabilir. Kulak çubuğu kullanmak, kulak salgısını içeri iter ve daha fazla tıkanıklık yaşanmasına sebep olur.

Tümörler

Kulak, burun, boğaz bölgesindeki tümörler kulak çınlaması, kanama ve tıkanıklık hissine yol açar.

Orta Kulakta Sıvı Birikmesi

İltihap, burun eti, alerji, grip gibi nedenler orta kulakta sıvı birikmesine neden olur.

Basınç Değişikliği

Özellikle uçak yolculuklarında, dalışlarda, arabalarda basınç değişikliği meydana gelir. Eğer bu ani basınç değişikliği yaşandıktan birkaç gün sonra bile tıkanıklık devam ediyorsa kulak zarı hasar görmüş olabilir.

Ani İşitme Kaybı

Ani işitme kaybı; çınlama, uğultu, baş dönmesi, migren, menenjit, genetik faktörler gibi nedenlerle ortaya çıkabilir ve acil müdahale gerektirebilir.

Kulak Tıkanıklığı ve İşitme Kaybı Belirtileri

Baş dönmesi, kulaklarda ağrı ve basınç hissi, işitme kaybı, burun kanaması, çınlama hissi, seslerin boğuk gelmesi ve net anlaşılamaması, sesin yükseltilmesine ihtiyaç duyma gibi belirtiler dikkate alınmalıdır.

Kulak tıkanıklığı semptomlarına dikkat edilmeli ve iyi gözlemlenmelidir. Eğer kusma- ishal, ateş, kulaktan yeşil veya sarı akıntı gelmesi, geçmeyen şiddetli ağrı gibi durumlar mevcut ise en kısa zamanda bir uzmana başvurulmalıdır.

Kulak Tıkanıklığı ve İşitme Kaybı Tedavisi

 • Tıkanmanın nedenine bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri mevcuttur. Kulağı rahatlatmak için öncelikle östaki borusu açılıp basınç azaltılabilir. Sakız çiğnemek, nefes alıp burun delikleri ve ağzı kapatıp nefes vermek, esneme,art arda yutkunmak gibi yollar bu basıncı azaltmak için faydalıdır.
 • Enfeksiyonlar için genellikle ağrı kesici ve antibiyotik kullanılır.
 • Kulak kiri için, bir doktorun ilaçla,yıkama ile veya vakum yöntemi ile kulak kirini temizlemesi sayesinde fazla kirden kurtulunabilir. Kulak çubuğu kullanılarak kulak kirini temizlemeye çalışmak sakıncalıdır. Kulak zarına zarar verebilir.
 • Sinüzit varsa eğer burun spreyleri ve tıkanıklık giderici ilaçlar kullanmak sinüslere ve kulak tıkanıklığını açmaya yardımcı olabilir.
 • Sürekli olan yüksek sesten uzak durulmalıdır.
 • Kulağa su kaçması durumunda kulak damlası kullanılabilir veya su kaçan kulağın üzerine yatmak işe yarayabilir.
 • Orta kulaktaki sıvı birikmesi durumunda ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale ile sıvı boşaltılmalıdır.
 • Yatarken yüksek yastık kullanmak, kulağa sıcak basınç uygulamak, sıcak duş almak, su içmek, buhar solumak gibi yöntemler de kulaktaki tıkanıklığı yok etmek veya azaltmak için faydalı yöntemlerdir.
 • İşitme testleri yaptırarak işitme kaybı olup olmadığı ölçülebilir. İleri boyutlarda cerrahi müdahale gerekebilir ve orta kulağa hava geçişini sağlamak için kulak tüpü takılabilir veya işitme cihazları kullanılabilir.
 • İşitme kaybı tedavi edilmezse işitme duyusunun tamamen yok olmasına ve bu da kişiyi git gide yalnızlığa, dış dünya ile bağının kopmasına ve depresyona itebilir.

Источник: https://evdesifa.com/kulakta-tikanma-hissi-ve-isitme-kaybi-neden-olur/

Kulak Çınlaması Tedavisi ve Kulak Çınlamasının Nedenleri

Kulak Çınlamasının Nedeni Ani İşitme Kaybı Olabilir!

Kulak Çınlaması Neden Olur ve Kulak Çınlaması Tedavisi Nasıl Yapılır? Kulak çınlaması (Tinnitus) dışarıdan gelen bir sesli uyaran olmadığı halde kişinin ses algılamasıdır. Duyulan ses farklı tonlarda ve özelliklerde olabilir.

Kulak çınlaması uğultu, gürültü rüzgar ya da bir makinenin çalışma sesi veya nabız vuruşu şeklinde olabilir. Sesin karakteri nasıl olursa olsun çınlama olarak tanımlandırılır. Ciddi önem taşıyan çınlamalar genel nabız vuruşu şeklinde olanlardır.

Kulak çınlaması bir hastalık olmamakla birlikte birçok farklı hastalıkların belirtisi olabilir. Çınlamanın kendinisinin doğrudan bir zararı yoktur, fakat çınlamaya yol açan neden zarar verici olabilir. Bu yüzden çınlamanın kaynağının belirlenmesi lazımdır.

Bazı insanlarda çınlamanın nedeni ne olursa olsun anksiyete, depresyon, uyku sorunları, dikkat bozukluğu ve intihar gibi çok ciddi psikolojik durumlara neden olabilir.

Kulak Çınlaması Neden Olur?

Çoğunlukla bir işitme kaybına eşlik çınlama sesinin kaynağı olan noktayı tam olarak tespit etmek kolay değildir. Ancak işitme yollarındaki sinir hücrelerinin işitme kaybı neticesinde bir elektriksel aktivite ürettikleri ve bunun beyin tarafından çınlama sesi olarak algılandığı düşünülmektedir.

Kulak Çınlaması Nedenleri Nelerdir?

Kulak çınlamasının birçok farklı sebebi olabilir.

• Kulak çınlaması, kişinin psikolojik durumuyla yakından ilgidir. Çoğunlukla geceleri, sessizlikte çınlamalarda artar. Sessizlik halinde dış ortamdan gelen sesler azaldığı için beyin iç sesleri dinlemeye başlar.

• Kulak kiri, kulak zarındaki delinme, orta kulakta meydana gelen kireçlenme gibi birçok rahatsızlık kulak çınlamasına yol açabilir. İç kulaktaki işitme sinirinden kaynaklanan iyi huylu tümörler nedeniyle de kulak çınlaması görülebilir.

• Orta kulaktaki kemiklerin sertleşmesine sebep olan otoskleroz hastalığı da kulak çınlamasına neden olabilecek bir başka hastalıktır.

• İç kulağı etkileyen Meniere hastalığı da bu soruna sebep olabilir.

• Çene eklemi bozuklukları, dış kulak yolu ve orta kulak iltihabı da çınlamaya yol açabilir.

• Kulak çınlaması, yalnızca kulaktan kaynaklanan nedenlerle olmayabilir. Damar tıkanıklığı, kolesterol, depresyon, uyku düzensizliği gibi durumlar da kulak çınlamasına sebebiyet verebilir.

• Demir eksikliği, kan hastalıkları, tiroidden kaynaklanan nedenler, böbrek yetmezliği kulak çınlamasına yol açabilir.

• Sürekli yüksek seslere maruz kalınması kulak çınlamasının en çok görülen sebebidir. Yüksek ses iç kulakta spiral şeklinde bir organ olan salyagozun sese duyarlı hücrelerinde kalıcı zedelenmeye yol açar.

• Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bir çok ilaç da yan etki olarak çınlamaya sebebiyet verebilir. Uzunca bir zaman aspirin kullanımı ya da kulağa zararlı bazı antibiyotiklerin alınması buna örnek olarak gösterilebilir.

• Özellikle kadınların ıslak saçla dışarı çıkması sonucu kulakta bir kireç tabakasının meydana gelmesi de bu soruna neden olabilir.

Kulak Çınlaması Nasıl Geçer? Kulak Çınlaması Tedavisi

Kulak çınlamasının tedavisi, buna yol açan sebebin tedavi edilmesiyle olabileceği için kesin teşhis gerektirir. Yani tedavi şekli bu sorunu doğuran nedene göre değişir.

Kulak çınlaması olan kişiye kulak muayenesi, odyometrik ve radyolojik muayene yapılır. Kulak muayenesinde, organik bir sorunun olup olmadığı incelenir.  İşitme kaybını ve yerini tespit etmek için  Odyometrik muayene yapılır. Radyolojik muayeneyle de, tümör olasılığı araştırılır.

Maskeleme Yöntemi: Bu yöntemde kulak çınlaması olan kişiye kendi duyduğu ses frekansına yakın bir frekansta sesler dinletilir. Hasta sesleri dinlerken bir süre sonra beyninin limbik sisteminde kendi çınlamalarını duymamaya başlar ve unutur. Bu yöntem günde 8 saat olmak üzere 1,5 yıl süresince uygulanır.

Tinitus Retraining Therapy : Çınlama insanda stres ve gerginliğe yol açar. Çınlama sorunu yaşayan bazı kişiler çınlama sesini sağlıklarına yönelik bir teh olarak görüp önemli bir sorunun belirtisi olarak değerlendirirler. Bu durum da zamanla çınlama sesinin daha da artmış olarak algılanmasına yol açar.

Hastaya gerginliğini ve kas stresini azaltmayı öğreten cihazlarla yardımcı olunabilir. Tinitus retraining therapy yönteminde kişi çınlamayı bilinç altında sağlığı için bir tehdit olarak algılamamayı öğrenebilir ve de çınlamaya karşı kendini yeniden şartlandırabilir. Bu yöntem hastanın çınlama sesiyle başetmesini ve bir müddet sonra sesin daha düşük olarak algılanmasını sağlar.

İlaçlar: İç kulağın daha çok beslenmesi, beynin işitme merkezinin daha fazla kanlanması ve oksijen gitmesini sağlamak amacıyla kulağa kan gitmesini sağlayacak damar genişletici ya da kan sulandırıcı ilaçlar verilebilir. (Sebebi tam olarak bilinmese de Ginkgo Biloba ekstresi ve çinko mineralinin de çınlama sorunun giderilmesine yardımcı olabileceği belirtilmektedir)

Ozon Tedavisi: Akut işitme kayıplarında veya erken görülen kulak çınlamalarında kandaki doygun oksijen oranını artırmak için bu tedavi uygulanabilir.

Kulak Çınlaması Lazer Tedavisi

Quantum Lazer Yöntemi:  Önce yapılacak testlerle sorunun kaynağı belirlenir.

  Sonra bu soruna sebebiyet veren karmaşık süreçleri, vücudun doğal yolla kontrol altına almasını sağlamak amacıyla kulağa lazerle, biyo uyarıcı etki oluşturması sağlanır.

Çınlamanın şiddetine göre 12 seanslık lazer ve elektromanyetik dalgalardan oluşan tedavi uygulanır. Bu tedaviyle hasarın onarılması ve hücre yenilenmesi sağlanır.

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Источник: https://www.beslenmedestegi.com/hastaliklar/kulak-cinlamasi-tedavisi

İşitme Sorunları

Kulak Çınlamasının Nedeni Ani İşitme Kaybı Olabilir!

Dış dünyayı algılamamızdaki en önemli araçlardan biri olan işitme duyumuzda bazen doğuştan, bazen ise sonradan oluşan rahatsızlıklar nedeniyle sorunlar yaşanabiliyor. Özellikle gelişimin en hızlı olduğu çocukluk döneminde, işitmeye dair bir sorunun varlığı, çocuğun sosyal yaşantısını ve öğrenme yetisini olumsuz etkilemektedir.

İşitme kaybı; sorunun kaynağına göre ilaç, işitme cihazı ve ameliyat ile tedavi edilebilir.

İşitme kaybının sebepleri nelerdir?

İşitme kaybına neden olan birçok farklı sebep vardır. İşitme kayıplarının şiddeti, hafiften kalıcıya doğru değişmektedir. Bazı işitme sorunları muayene ile teşhis edilirken, bazıları için çok sayıda test gerekebilir.

İşitme kayıpları genel olarak 3'e ayrılır:

 • Dış ve orta kulakla ilgili hastalıklardan kaynaklanan iletim tipi işitme kaybı
 • İç kulak, işitme siniri ve beyinle ilgili hastalıklardan kaynaklanan sensörinöral (alım tipi) işitme kaybı
 • İşitme yollarının birden fazla bölgesinde hasar bulunmasından kaynaklanan mikst (karışık) işitme kaybı

Kulağın bölümlerine göre işitme kaybı nedenleri şunlardır:

 • Dış Kulak: Dış kulakta bulunan kulak kiri, yabancı cisim, kulak kepçesi yokluğu ya da doğuştan şekil bozukluğu, dış kulak yolunun doğuştan kapalı olması ya da kulak şeklinde bozukluk, dış kulak iltihabı ya da tümör
 • Orta Kulak: Orta kulakta iltihap, basınç düşüklüğü, orta kulak kireçlenmesi, orta kulakta yer alan tümörler, yırtılmış ya da delinmiş kulak zarı
 • İç Kulak: Yaşlılığa, yüksek gürültüye maruz kalmaya bağlı olarak kokleadaki işitme sinirleri zarar görebilir. Kalıtım, kişiyi bu değişikliklere daha yatkın hale getirebilir. Bu tür bir işitme kaybı, kalıcı işitme kaybı olarak da bilinir. Ayrıca iç kulak iltihabı, Meniere, işitme sinirinde bulunan tümörler de işitme kaybına neden olabilir

İşitme kaybına neden olan risk faktörleri nelerdir?

 • Yaş: Seslere uzun süre maruz kalmak, işitme sinirlerini yıpratır. Bu durum da işitme kaybı riskini artırır.
 • Genetik Miras: Genetik yatkınlığınız işitme kaybı yaşama olasılığınızı artırır.
 • Meslek: Gürültülü ortamlarda (fabrika, inşaat alanı gibi) çalışan kişiler, yüksek sese uzun sure maruz kaldıkları için işitme sorunlarıyla karşılaşabilirler.
 • Bazı İlaçlar: Antibiyotikler ve kemoterapide kullanılan bazı ilaçlar, iç kulakta hasar yaratabilir. Aşırı dozda alınan aspirin, ağrı kesici, diüretik gibi ilaçlar, kulak çınlaması ya da işitme kaybı gibi geçici olarak yaşanan işitme sorunlarına neden olabilir.
 • Bazı Hastalıklar: Yüksek ateş görülen menenjit gibi hastalıklar, kokleayı zedeleyerek işitme kaybına neden olabilir.

İşitme kaybının belirtileri nelerdir?

İşitme kaybının belirtileri her zaman çok belirgin olmadığı için kişiler genelde bu sorunu göz ardı etme eğilimindedirler. Bu nedenle birçok kişi işitme kaybı ilerlemeden doktora gitmez. Oysaki sorun ne kadar önce tespit ve tedavi edilirse, daha ileri derecelere varacak işitme kayıpları o kadar erken önlenebilir ve kişiye doğru tedavi uygulanabilir.

İşitme kaybının belirti ve bulguları şunlardır:

 • Konuşma ve diğer seslerin algılanmasında zorlanma,
 • Özellikle gürültülü ve kalabalık mekânlarda arka plandaki sesleri, kelimeleri algılayamama,
 • Karşıdaki kişilerin yavaş, net ve yüksek sesle konuşmasını isteme,
 • Televizyon veya radyonun sesini açma ihtiyacı,
 • Konuşmaktan ve bazı sosyal ortamlardan kaçınmaya başlamak

İşitme kaybı tanısı nasıl konur?

İşitme kaybı sebebini belirlemek için KBB uzmanı ilk olarak kulağı muayene edecek ve dış kulak ya da zarda problem olup olmadığına bakacaktır. Kulak zarının görünümünden orta kulağın nasıl bir durumda olduğu anlaşılacaktır. Eğer bu muayenede bir sorun görülmezse, işitme kaybının iç kulaktan kaynaklandığı düşünülür ve odyometri başta olmak üzere birçok test yapılır.

Odyometri, yani işitme ölçümünde, işitme kaybının tipi, derecesi ve frekansı belirlenir. Orta kulak basıncını ölçmek için timpanometri, kulak kemikçiklerindeki kireçlenmeyi ölçümlemek için stapes refleksi, özellikle iç kulakla ilgili işitme kaybının nedenini belirlemek için bilgisayarlı tomografi (CT) veya (MR) testi gerekebilir.

İşitme sorunları nasıl tedavi edilir?

İşitme sorunlarının tedavisi, sorunun nedenine ve şiddetine göre değişmektedir. Tedavi seçenekleri şöyledir:

 • Kulak Kirini Temizletmek: Kulak kirinin birikimiyle oluşan kulak tıkanması, tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Doktorunuz tedavi için kulak kirini yumuşatarak çıkarabilir.
 • İşitme Cihazları: İşitme kaybı, iç kulakta oluşan hasar nedeniyle meydana geldiyse işitme cihazları sesleri daha güçlü ve kolay şekilde duymayı sağlayabilir. İşitme cihazlarının yapısı kişinin ihtiyacına göre değişir. Doktorunuz, durumunuza göre bir cihaz tavsiye edecektir. Daha detaylı bilgiyi işitme cihazları bölümümüzde bulabilirsiniz.
 • Koklear İmplant: Koklear İmplant, iç kulakta meydana gelen sorunları gidermeye yarayan tıbbi bir cihazdır. İşitme cihazları, sesin şiddetini yükseltirken; koklerar implant, beyne ses sinyallerini göndermede problem yaşayan kokleanın görevlerini yerine getirir. Koklear implant, sesleri kodlanmış elektriksel uyarımlara dönüştürür. Bu uyarımlar, işitme sinirini uyarır ve beyin tarafından ses olarak algılanır. Daha detaylı bilgiyi Koklear İmplant bölümümüzde bulabilirsiniz.

İşitme kaybının kişide yarattığı psikolojik etkiler nelerdir?

İşitme kaybının, kişilerin yaşam kalitesi üzerinde önemli etkisi vardır. Örneğin işitme kaybı olan yaşlı yetişkinlerde sıkça görülen sorunlar şunlardır:

 • Depresyon
 • Kaygı
 • Duyamadığı için başkalarının kendisine kızgın olduğu düşüncesi. Bu düşünceler, kişinin hem sosyal, hem de iş yaşamını olumsuz etkiler.

Randevu almak için tıklayınız.

Tarih: 2.2.2017 14:55:00, Editör: Fulya Taşan

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz?

Источник: https://www.anatomica.com.tr/isitme-sorunlari

Ani işitme kayıplarında intratimpanik enjeksiyon tedavisi

Kulak Çınlamasının Nedeni Ani İşitme Kaybı Olabilir!

Ani işitme kayıplarında her geçen gün yeni bir tedavi yöntemi ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemlerden biri de intratimpanik enjeksiyon tedavisidir.

İntratimpanik enjeksiyon tanım ve işlem olarak “ilacın enjektör vasıtası ile kulak zarından geçilip orta kulağa ulaşılması” durumudur.

Burada amaç ağız yolu ile alınan ilaçlardan ziyade kulak için geliştirilen ilacın doğrudan orta kulağa ulaşması sağlanmaktadır. 

Ani işitme kaybının en az 3 bitişik frekans üzerinden, 72 saat veya daha kısa bir sürede meydana geldiğini söyleyebiliriz.  Bu süre tedavi açısından oldukça önemlidir. Ancak çoğu insan ani işitme kaybı yaşadığını ilk etapta bilmez. Bazı hastalar işitme kaybının sabah anında fark edildiğini ifade ederken, bazıları saatlerce veya gün boyunca hızla geliştiğini bildirmektedirler.

 İşitme kaybının şiddeti bir hastadan diğerine göre değişiklik göstermektedir.  Ani işitme kaybı sıklıkla her iki kulağı da kapsadığını bu noktada belirtebiliriz. Ani işitme kayıplarında kulak çınlamasının etkisi olup olmadığı tartışma konusu haline gelmiştir. Sonuçlar bu noktada kulak çınlamasının da ani işitme kayıplarına neden olabileceğini ortaya koymuştur.

Nasıl mı?

Kulak çınlaması dengesizlik ani işitme kaybına neden olabilmektedir!

Kulak insanlar için doğadaki tüm sesleri anlamlı kılan duyu organlarımızdan biridir. İşitme kaybı ve özellikle ani işitme kayıpları insanlarda farklı reaksiyonlar göstermeye başlamıştır. Çoğu insan ani işitme kayıplarında olaydan haberdar olamama gibi durumlarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Bazı insanlar işitme kaybı yaşadıktan sonra dudak okuma hareketleri ile iletişim kurdukları da gözlemlenmiştir.  İşitme kaybının 1 ay gibi bir süre ile ay aşırı devam etmesi bazen geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilmektedir.

Ancak intratimpanik enjeksiyon tedavisi işitme ve ani kayıplarda yepyeni bir kapı açmaktadır. Uygulama yöntemi oldukça kolay olan intratimpanik enjeksiyon tedavisinde hasta yapılan işlem sonucunda dakikalar içinde eski hayatına geri dönebilmektedir.

İntratimpanik enjeksiyon uyuşturularak yapılan bir işlem olduğu için acı hissi yaratmaz ve ağrı vermez.

Son yıllarda yapılan tıbbi araştırmalar, kulak çınlaması yaşayanların da bir şekilde işitme kaybına sahip olduğunu göstermiştir. Bir işitme kaybı birçok farklı biçimde ve çeşitli frekanslarda olabilir.

Bazıları için, bu işitme kaybı küçük olabilir veya sadece iç kulakta hafif bir hasarın sonucu olarak dar bir frekans bandını etkileyebilir.

 Son birkaç yılda yapılan tıbbi araştırmalar, kulak çınlamasına, iç kulakların hasar gören kısmını beynin merkezi sinir sistemine bağlayan sinirlerdeki sinir aktivitesinin yokluğundan veya azalmasından kaynaklandığını gösteriyor.

Sinyallerin beynin işitme merkezine geçmesiyle bu daha sonra sinir aktivitesinin artmasına yol açar. Bu artan aktivite beyindeki işitme merkezine ulaştığında, kulak çevreden herhangi bir ses çıkarmasa da bir ses duyulur. Buna tıp dilinde tinnitus denir.

Akustik aşırı maruziyet, hem iç kulaktaki saç hücrelerine hem de iç kulaktan beyne sinyaller gönderen sinirlere zarar verebilir. Akustik aşırı sese maruz kalma, gürültüye bağlı işitme kaybına neden olabilir.

Saç hücreleri ve sinirler otoksik ilaçlar gibi başka şeyler tarafından da hasar görebilir ve bu kulak çınlamasına neden olabilir.

Peki, işitme kayıplarında yaygın hale gelen intratimpanik enjeksiyon tedavisi ne gibi avantajlar sunuyor?

İntratimpanik enjeksiyon tedavisinin ne gibi avantajları vardır?

Ani işitme kayıplarında kullanılan tedavi yöntemleri çoğunlukla ağız yolu ile alınan ilaçlar şeklindedir. Bu ilaçların kullanımı kronik hastalıklarda yan etkiler yarattığı gibi, yeni hastalıklar hatta bazen ölümcül sonuçlara bile neden olabilmektedir.

Ani işitme kayıplarında intratimpanik enjeksiyon tedavisi yan etkiye sahip değildir. İntratimpanik enjeksiyon tedavisinde uygun görülen ilaç doğrudan orta kulak için hizmet etmektedir. Bu durumda da alınan ilaç yan etki göstermemektedir.

İntratimpanik enjeksiyon tedavisinde kullanılan ilaç hem iç kulak hem de orta kulak için kullanılan diğer ağız yolu ile alınan ilaçlardan kat kat etkilidir. Bu nedenle avantajları oldukça yüksektir.

Günümüzde ani işitme kaybı çocuklarda ve yaşlılarda daha sıklıkla görülen bir hastalıktır. Çocuklarda ani işitme kaybının nedenleri erken teşhis ile hayat bulabilirken, yaşlılarda çeşitli hastalıklar nedeni ile bu süreç daha geç ilerleme kaydedebilmektedir.

Çocuk ya da yetişkinlerde ağız yolu ile tedavi amaçlı verilen ilaçlar tedaviyi olumlu anlamda etkilese de ilerleyen süreçlerde özellikle de mide ve bağırsak hastalıklarına yol açabilmektedir. Yaşlı kimselerin, şeker, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği, kalp ve damar hastalıkları nedeni ile ani işitme kayıplarında ilaçla tedavi görüyor olmaları oldukça risklidir.

Çünkü kullanılan ilaçlar ömür boyu verilen ilaçlarla çakışması durumunda farklı sonuçlar doğuracaktır. Ani işitme kayıplarında bu nedenle farklı bir alanda yenilik ve esenlik sunan intratimpanik enjeksiyon tedavisine başvurulmaya çalışılmıştır.

Yapılan işlem ve uygulamalarda her yaştan hastanın dakikalar içinde eski hayatına dönmesi durumu oldukça sevindirici ve heyecan verici bir tablo oluşturmuştur. Bu nedenle intratimpanik enjeksiyon tedavisi hangi durumlarda ve nasıl uygulandığı konusunda detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İntratimpanik enjeksiyon tedavisi hangi durumlarda uygulanır?

İntratimpanik enjeksiyon tedavisi çok kısa bir süre önce tüm dünyada yaygın hale gelerek her yaştan hastaya risksiz bir biçimde uygulanabilen tedaviler arasında yerini almaya başladı.

Bunun temel nedeni ise iyileşme ve işlem süresinin dakikalar içinde olumlu sonuçlar vermesidir. Ani işitme kayıplarına bağlı olarak çıkan bazı hastalıklar aşağıda yer almaktadır.

İntratimpanik enjeksiyon tedavisini aşağıdaki durumlarda tedavi amaçlı olarak kullanmak doğru bir yaklaşım olacaktır.

İntratimpanik enjeksiyon tedavisi başlıca; Meniere hastalığı, neoplastik, travmatik, metabolik, nörolojik, Tinnitus, immünolojik, toksik, koklear, idiyopati, vertigo gibi hastalıklarda tedavi amaçlı olarak intratimpanik enjeksiyonlar  kullanılmaktadır.

 • Ani işitme kayıplarında her hastalıkta olduğu gibi erken tanı ve teşhis önemlidir. İntratimpanik enjeksiyon tedavisi ile erken teşhis şansı olmayan hastalar için koca bir umut var.
 • Ancak ani işitme kayıplarında erken müdahale daha da önem taşımaktadır. Çünkü işitme kayıplarında 3 gün yani 72 saat içinde işitme kaybının tespit edilmesi gerekmektedir.
 • 3 günlük süreyi aşan hastalarda önemli kayıplar meydana gelebilmektedir.
 • İntratimpanik enjeksiyon tedavisi ile ani işitme kaybı yaşayan hasta aradan 1 ay geçse bile tedavi olma şansı yüksektir.

Bu nedenle intratimpanik enjeksiyon tedavisi bu yönü ile de avantaj sağlamaktadır.

İntratimpanik enjeksiyon tedavisi nasıl uygulanmaktadır?

İntratimpanik enjeksiyon uygulaması yapılacak olan kulak zarı ilk etapta lidokain spreyle uyuşturulur.  Spreyle uyuşturulan kulak kısa bir süre bekletilir.  Hemen sonra hastanın sedyeye yatırılması ve mikroskop işleme geçilmesi sağlanır. Bazı durumlarda kulak ilk önce balmumu ya da doktorun uygun gördüğü bir sıvı ile temizlenebilmektedir.

 • İşlemi uygulayan uzman hekim, saç teli kadar ince dental uçlu olarak tanımlanan enjektör ile ilacın kulak zarından orta kulağa verilmesi sağlanır.
 • Lidokain sprey ile uyuşturulan kulak bu işlem sırasında uyuştuğu için hiç bir fonksiyondan etkilenmez. Dolayısı ile hasta hiçbir koşulda ağrı da hissetmemektedir.
 • Yalnız hasta östaki tüpünden dolayı genizde ilaç tadı ile karşılaşabilmektedir. Tabi bu durum işlem yapan uzmanlar tarafından oldukça doğal karşılanmaktadır.
 • İşlem uygulamasının hemen ardından 10 dakika gibi kısa bir süre dinlendikten sonra hasta eski hayatına kolayca dönebilmektedir.
 • İntratimpanik enjeksiyon uygulaması ile kulak zarı en hızlı biçimde kendini onarmaktadır.

Günümüz koşullarında ani işitme kayıpları için geliştirilen intratimpanik enjeksiyon tedavisi bazı seanslar neticesinde de uygulanabilmektedir.

Bu durum hastanın işitme kaybı yaşadığı tarihten tedavi sürecine kadar atmış olduğu adımlarla ilgilidir.

İntratimpanik enjeksiyon tedavisi ani işitme kaybı yaşayan hastalar için çağın en önemli tedavisi olarak tanımlanabilir.

Aşağıdaki videomuzda hastamıza Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi (Kulak Burun Boğaz Uzmanı) tarafından intratimpanik enjeksiyon tedavisi uygulamalı olarak anlatılmaktadır. 

Ani işitme kayıplarında intratimpanik enjeksiyon tedavisi (uygulama)

Источник: https://www.meltemhastanesi.com/kulak-burun-bogaz/ani-isitme-kayiplarinda-intratimpanik-enjeksiyon-tedavisi

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть