Kulak Çınlamasının Nedenleri

içerik

Kulak Çınlaması Neden Olur? Hangi Hastalıklarda Görülür?

Kulak Çınlamasının Nedenleri
81 / 100SEO Score

Tıpta tinnitus olarak bilinen kulak çınlamasıçok farklı şekillerde ifade edilir.

Kulakta uğultu, gürleme, vınlama, tıslama, hışırtı, vızıltı veya tıkırtı… Gündüz gürültünün varlığı ile unutulan kulak çınlaması, sessiz bir odada veya gece yatakta kişiyi rahatsız eder. Kimisinde aralıklı olan bu durum kimisinde sürekli ve oldukça can sıkıcıdır.

Bazı kişilerde sesten kaynaklı depresyon bile gelişebilir. Ayrıca stresin kendisi de var olan çınlamayı genellikle arttırır. Peki kulak neden çınlar?

Kulak çınlaması, nesnel (objektif) ve öznel (subjektif) çınlama olarak ikiye ayrılır. Nesnel (subjektif) çınlamalarda orta kulak yakınlarında oluşan gerçek bir ses vardır. Bu sesin işitilmesi kulakta çınlama olarak ifade edilir. Öznel (subjektif) çınlamalarda ise gerçekte bir ses olmadığı halde kişi çınlamaları hisseder.

Nesnel Kulak Çınlaması

Nesnel kulak çınlaması orta kulak yakınlarında çeşitli nedenlerle oluşan sesin işitilmesidir. Gerçekte var olan bu ses nabız ile uyumlu şekilde olabilir ve bazı durumlarda doktor steteskopu ile duyulabilir. Bu sesler genellikle kulak yakınlarındaki damarsal yapıladan kaynaklanır. Nesnel çınlama nedenleri şunlardır:

Boyun ana damarlarındaki kan akımının sesi: Boyundaki ana atardamar (karotis) veya toplardamardaki (juguler ven) kan akımının işitilmesi kulakta uğultu olarak hissedilebilir.  Bu damarlarda oluşan plaklar, daralmalar veya genişlemeler kan akımının türbülansını arttırarak sese neden olabilir.

Boyun tümörleri: Boyunda damarlara bası yapan tümörler (glomus tümörleri) kulakta çınlama yapabilir.

Orta kulak tümörleri: Damarsal yapıdan zengin olan orta kulakta oluşan tümörler kulakta bir akım sesi oluşturabilirler. Genellikle tek taraflı görülen bu durum kulakta uğultu şeklinde hissedilebilir.

AVM (arteriyovenöz malformasyonlar): Damarsal yapının bozukluğu sonucu atardamar ile toplardamar arasında anormal bağlantıların olmasıdır. Bu bağlantılar arasından geçen kan belirli bir ses oluşturur. Genellikle tek taraflı duyulur.

Kasların ani istemsiz kasılması (Myoklonus):  Gerek orta kulaktaki(tensor tympani ve stapedius kasları) gerekse yumuşak damaktaki kasların istemsiz ani kasılması ritmik tıklama şeklinde bir ses duyulmasına neden olur. Bu durum bazen MS (multiple skleroz) gibi bir hastalığa bağlı gelişebilir.

Çene eklemi sorunları: Genellikle şikayetler çiğneme ile kendini gösterir.

Kansızlık: Kan değerinin düşük olması sonucunda vücuda yeterli oksijeni sağlamak için daha hızlı kan dolaşımı olur. Bu hızlı dolaşım bazen kulak çınlaması yapabilir.

Tiroid bozuklukları: Tiroid bezinin hızlı (hipertiroidi) veya yavaş (hipotiroidi) çalışması nadir de olsa kulakta çınlamaya neden olabilir.

Kafa içi damarsal bozukluklar: Kafa içindeki damarlarda oluşan genişlemeler, tümörler ses oluşumuna neden olabilir.

Hipertansiyon ve aort kapak yetmezliği 

Öznel (subjektif) Kulak Çınlaması

Öznel çınlamalarda gerçekte bir ses olmadığı halde kulakta çınlama hissedilir. İşitme yollarını etkileyen çoğu durum buna sebep olabilir.

Ses travmaları: Ani yüksek ses maruziyeti(patlama gibi) yada mesleki olarak yüksek sese maruz kalmak kulakta çınlamaya neden olabilir. Ateşli silah sesi, konserler, kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemek, yüksek sesli iş makinaları ile çalışmak ses travmalarının nedenlerinden bazılarıdır.

Barotravma: Yüksek basınç maruziyeti, özellikle uçakla seyahat sonrası görülebilir.

Beyin veya beyin sapı tümörleri: Tek taraflı kulak çınlaması ve genellikle buna eşlik eden işitme kaybı görülür. Bunlar dışında çok farklı belirtiler görülebilir. Örneğin baş dönmesi, baş ağrısı, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk, güç kaybı gibi… (bkz: Baş dönmesi neden olur?)

Östaki Tüpü Bozuklukları: Orta kulağın havalanmasını ve temizlenmesini sağlayan östaki tüpünün tıkanmasında çınlama ve işitme kaybı görülebilir. Genellikle geçirilmiş bir üst solunum yolu enfeksiyonu (grip gibi) yada havayolu seyahati sonrası gelişir.

Kulak İltihapları: Dış, orta veya iç kulaktaki enfeksiyonlar kulakta çınlama yapabilirler. Ayrıca bu duruma kulak ağrısı, kulak akıntısı, ateş, işitme kaybı eşlik edebilir.

Meniere Hastalığı: Ataklar halinde gelişen ciddi baş dönmesi(vertigo) atakları, kulakta çınlama, dolgunluk ve işitme kaybı ile seyreden bir hastalıktır. Daha ayrıntılı bilgi için Meniere Hastalığı Nedir, Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir? isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Dış Kulak Yolundaki Tıkanıklık: Kulak kiri, yabancı cisim gibi dış kulak yolunu tıkayan durumlar kulakta çınlamaya neden olabilirler.

İlaçlar: Aspirin, bazı antibiyotikler (aminoglikozidler), bazı idrar söktürücüler (furosemid), bazı kemoterapi ilaçları (cisplatin), bazı antidepresanlar, aminofilin, kinin, kafein gibi ilaçlar kulakta çınlama yapabilirler. Kafein dikkatinizi çekmiştir. Yüksek kafein içeren içecekler tüketmek var olan kulak çınlaması şikayetinizi arttırabilir.

İşitme Sinirine Zarar Veren Hastalıklar: İç kulaktaki bilgileri beyne taşıyarak sesleri duymamızı sağlayan işitme siniridir. Bu siniri tutan veya hasarlanmasına neden olan hastalıklar kulak çınlamasına neden olabilirler.

Şeker hastalığı, herpes virüs enfeksiyonu, kurşun ve civa gibi ağır metal zehirlenmeleri bu sinire hasar verebilir. İşitme sinirinin hasarında işitme kaybı da görülür. Ayrıca bu sinirde görülen akustik nöroma isimli iyi huylu tümörde de kulakta çınlama, baş dönmesi ve işitme kaybı görülür.

İdiopatik: Kulak çınlamalarının bir kısmının altında hiçbir neden bulunamaz ve bu isimle adlandırılır.

Yaşlanma: Yaşlanma ile gelişen işitme kaybında kulak çınlaması görülebilir.

Kulak kemiklerindeki kireçlenmeler (otoskleroz)

MS(multipl skleroz) hastalığı

Beyin veya beyin sapındaki damar tıkanıklıkları

Kafa veya boyun travmaları. 

Kulak Çınlaması Tedavisi

Nedeni tespit edilebilen durumlarda nedene göre tedavi verilmektedir. Dış kulak yolunda tıkanıklık varsa giderilmesi, yaşlanmaya bağlı işitme kaybı sonucu geliştiyse işitme cihazı verilmesi, tümör kaynaklıysa tümörün alınması, ilaç kaynaklıysa ilacın kesilmesi gibi…

Ancak kulak çınlamalarında bazen neden bulunamaz ve idiopatik olarak adlandırılır. Bu durumun uzun sürmesi kişide stres ve depresyona neden olabilir. Bu da var olan çınlamayı arttırabilir. Kulak çınlaması tedavisinde kullanılan bazı tedavi yöntemleri şunlardır:

 • Ses Terapisi: Bu yöntemde amaç kulak çınlamasını başka sesler ile baskılamaktır. Bu amaçla üretilen çeşitli maskeleme cihazları bulunmaktadır. Düşük frekansta çevresel sesleri taklit eden(okyanus veya yağmur sesi gibi) cihazlar, kişinin çınlamayı hissetmemesini ve rahat uyumasını sağlayabilir. Yastık şeklinde hoparlör içeren cihazlar bu amaçla  kullanılabilir. Düşük seviyede FM radyo dinlemek de basit bir maskeleme yöntemidir.
 • Kulak Çınlaması Yeniden Eğitim Terapisi(TRT): Yoğun ses terapisi ve danışmanlığı içeren uzun süreçli bir tedavi yöntemidir.
 • Bilişsel Davranışçı Terapi: Çınlamayı şiddetlendiren kaygı, stres ve depresif durumu düzeltmek ve bu durumla başa çıkmayı öğrenmek için kullanılabilir. Uzun süreçli kulak çınlaması tedavisinde etkili bir yöntemdir.
 • İlaçlar: Kulak çınlaması şikayetini azaltmak için bazı antidepresanlar (trisiklik antidepresanlar) ve alprazolam gibi anksiyete giderici (anksiyolitik) ilaçlar kullanılabilmektedir.
 • Manyetik uyarım tedavisi: Çınlamayı azaltmak amacıyla kullanılan ve bazı kişilerde başarılı olduğu görülen bir yöntemdir. Ancak bu yöntem henüz rutin tedavi yöntemi haline gelmemiş olup hangi durumlarda fayda sağladığı tam olarak bilinmemektedir. Bu yöntem en sık psikiyatrik hastalıklarda kullanılmaktadır.
 • Akapunktur ve hipnoz gibi alternatif tedavi yöntemleri: Çınlamayı gidermek için kullanılsa da etkinlikleri konusunda yeterli kanıt yoktur.

Kulak çınlaması çoğu insanın kısa süreli de olsa yaşadığı bir durumdur. Bu durum sürekli hale gelir ve sık tekrarlarsa mutlaka bir kulak burun boğaz doktoru tarafından değerlendirilmelidir.

Источник: //www.saglikbilgi.net/kulak-cinlamasi/

Kulak Çınlaması : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Kulak Çınlamasının Nedenleri

Tinnitus olarak da bilinen kulak çınlaması, yaşam kalitesini oldukça etkileyen bir sorundur. Genellikle hastaların şikayetleri, uğultu, cızırtı, rüzgar sesi tarzında sesler ya da derinden gelen su sesi işittiği yönünde olur. İstatistiklere göre dünya üzerindeki insanların %10’luk diliminin, hayatlarının bir döneminde bu sorunla karşılaşmışlığı var.

Kulak çınlaması ne anlama gelir? Bu durum basit sebeplerle ortaya çıkabileceği gibi ciddi kulak problemlerinin de bir belirtisi olarak yaşanabilir. Ara ara çınlamaların daha sık yaşanmasının yanı sıra sürekli bir uğuldama şeklinde de bu sorunla karşılaşmak mümkün.

Tiz seslere ya da kalın seslere olan hassasiyet kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Genelde tek bir kulakta görülür ancak iki kulakta da görülme olasılığı vardır. Sürekli duyulan çınlama sesi çok rahatsız edicidir. Hasta artık sessizliği dinleyemez hale gelir.

Sessiz ortamlarda bu uğultu ya da cızırtı daha net duyulabildiği için, sessiz ortamda bulunmaktan kaçınırlar.

Kulak Çınlaması Neden Olur?

Gürültü ortamlarda bulunmak, yüksek sese maruz kalmak, yüksek sesli ortamda çalışmak, kulaklıkla yüksek seste müzik dinlemek gibi başlıca nedenlerle bu rahatsızlığın ortaya çıkması olasıdır.

Yaş ilerledikçe de daha başka nedenlerle kulakta çınlamaya neden olacak etmenler mevcuttur.

Çınlama sürekli olarak devam ediyorsa, uykusuzluk yaşanıyorsa, çınlamaya eşlik eden baş dönmesi mevcutsa ve tüm bunlar günlük yaşamı etkilemeye başladıysa mutlaka bir KBB uzmanına görünmek gerekir. Altında yatan pek çok neden olabilir.

1. İşitme kaybı

İşitme kaybı, daha çok ilerleyen yaş ile birlikte görülen bir durum olsa da artık gençlerde de görülme sıklığı artmıştır. İşitme kaybı, işitme sinirlerindeki hassasiyetin azalmasıyla oluşur. İşitme kaybıyla birlikte genellikle çınlama da görülür.

İşitme kaybından dolayı oluşan çınlamalarda, hasta duyma sıkıntısı da çektiği için çınlama kulağı oldukça etkiler ve en ufak bir yüksek sese karşı hassasiyetin gelişmesine neden olur. Hasta yüksek sesten çok etkilenir.

İşitme kaybının nedenleri de; yüksek sese maruz kalmak, iş makinelerinin kullanıldığı işler gibi rahatsız edici ortamlarda çalışmak, stres, yüksek sesle müzik dinlemek ya da başka bir hastalığın varlığı olarak gösterilebilir.

2. Meniere hastalığı

İç kulak tansiyonu olarak bilinen meniere, iç kulaktaki sıvının ve bu sıvı basıncının artması durumudur. Genellikle baş dönmesi, kulakta dolgunluk hissi işitme kaybı ve çınlamaya neden olur. Yaşam kalitesini en fazla etkileyen hastalıkların başında gelir.

Çünkü kişi özellikle baş dönmesi yüzünden hiçbir şey yapamaz hale gelir. Ayakta durmakta zorlanır. Bu ataklar 5-10 dakika sürebildiği gibi saatlerce de sürebilir. Baş dönmesiyle birlikte kulakta uğuldama, mide bulantısı ve bayılma hissi de görülebilir.

Kulak çınlaması neye işarettir; ilerleyen aşamalarda tedavi edilmezse yavaş yavaş işitmede kayıplara neden olur.

3. Kulak kiri

Kulak salgısı kirleri tutarak, bakteri oluşumunu ve büyümesini engelleyerek, kulak kanalını dış etmenlerden korur. Fakat doğal yollarla atılamayacak kadar çok kulak kiri biriktiğinde, işitme kaybına, kulakta dolgunluk hissine ve kulak zarı tahrişine neden olabilir. Bu nedenlerden dolayı da kulakta çınlama görülür.

4. İç kulaktaki hücrelerin hasar görmesi

İç kulakta bulunan ince tüyler, ses dalgalarına göre hareket eder ve beyinde ses olarak algılanacak bir sinyal yaymak için harekete geçerler.

Ancak iç kulaktaki bu tüyler zarar gördüyse, hücreler rastgele elektrik sinyal göndermeye başlarlar. Bu da kulakta çınlama olarak duyulur. Oldukça rahatsızlık verici bu durumun, tedavi altına alınması gerekir.

Eğer tedavi edilmezse, kalıcı işitme kayıpları görülme riski artar.

5. Kulağı etkileyen hastalıklar

Kulak hassas bir yapıdadır.

Kulağı etkileyen her türlü enfeksiyon, yaşanan büyük çapta bir grip, alerjik rinit atakları, orta kulak iltihabı, labirent iltihabı, sinüzit, nezle gibi hastalıklar kulakta çınlama meydana getirebilir. Genellikle grip gibi nedenlerle oluşan kulak çınlamaları kalıcı değildir. Ancak yine de çınlama meydana geldiğinde, mutlaka vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır.

6. Kulak kemiğindeki değişimler

Otoskleroz adı verilen ortak kulak içindeki kemik eklemlerinin sertleşmesi ve kireçlenmesi, işitme kayıplarına yol açarken, beraberinde çınlamanın görülmesine de neden olur. Bu hastalık genel olarak genetik bir hastalıktır. Böyle bir durumun varlığında aile bireylerinin hasta geçmişi de araştırılmalı ve ona göre bir tedavi yöntemi belirlenmelidir.

Kulak Çınlaması Nasıl Geçer?

Kulakta meydana gelen çınlamayı ne yazık ki tamamıyla geçirebilecek bir tedavi yöntemi henüz mevcut değil. Ancak Amerika’da uygulanan ve ülkemizde de yeni yeni uygulanmaya başlanan ve FDA onayını da alan TMS tedavisi mevcuttur. Sonuçlarına yönelik henüz bir bilgi bulunmuyor. Uygulanan diğer yöntemler ise daha çok çınlamanın hafifletilmesine yönelik tedavilerdir.

Kişi bu uğultuyu sürekli olarak düşünmekte ve kendisini dinlediği için bu çınlamaları daha net duyduğu konusunda olan yaklaşımlar içerisindedir. Kişinin bu sorunla yaşayabilmesini sağlamaya yönelik yöntemler kullanılır. Kişinin bu duyduğu sesler ile yaşamasını sağlamak, bir süre sonra artık sesler yokmuş gibi hissetmesine ve rahatlamasına yarar.

1. Tıbbi tedavi yöntemleri

Kulak çınlamalarının tıpta çok fazla tıbbi tedavi yöntemi olmasa da, yeni yeni uygulanmaya başlanan bazı tedavi yöntemleri umut vericidir. Bu yöntemlerin etkinliği; hastalığın şiddetine, nedenlerine ve hastanın yaşına göre farklılık gösterir.

 • TMS tedavisi: TMS’de oluşturulan manyetik alan, kulak bölgesine ve beyin hücrelerine bir akım iletir. TMS manyetik dalgalarla kulaktaki çınlama sesinin baskılanıp, yok edilmesine yöneliktir. Başarı şansı kişiden kişiye değişir. Kulak çınlamasının nedenine göre 10 seanslık tedaviler uygulanır.
 • Çınlama terapisi: Hastada geniş kapsamlı bir çınlama analizi yapıldıktan sonra uygulama yapılır. Bu terapide; hasta bir odaya alınır ve arka planda hastaya rahatsız etmeyecek şekilde gürültü sesi verilir. Hastanın dikkatini bu sese vermesi sağlanır. Bu sayede kulak çınlaması geri plana atılır. Sonunda ise çınlama bir rahatsızlık olmaktan çıkar ve artık işitilmez hale gelir. Hastanın artık bu tedaviye ihtiyacının olmadığını düşündüğü noktada son verilir. Yapılan terapilerde, %45 oranında hastada rahatlama görüldüğü tespit edilmiştir.

2. Bitkisel tedavi yöntemleri

Bazı bitkisel yöntemlerin de çınlama tedavisinde etkili olduğu görülür. Basit nedenlerden dolayı oluşmuş olan çınlamalarda, alternatif bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilir.

 • Hint yağı: Antibakteriyel, antiviral ve anti enflamatuar etki göstermesi sayesinde kulaktaki hasarlı hücrelerin işlevini eski haline getirir. Çınlamaya neden olan bakterileri yok edip, çınlamanın giderilmesinde etkilidir. Çınlama olan kulağa 5 damla damlatılıp, emilmesi beklenir. Ardından kulağa pamuk tıkanır.
 • Hardal yağı: Kulak çınlaması tedavisinde kullanılan bir diğer bitkisel yöntem hardal yağıdır. Antibakteriyel ve bağışıklık güçlendirici etkileri sayesinde çınlamanın geçmesinde etkilidir. Hardal yağı biraz ısıtılır ve ılık halde, çınlayan kulağa birkaç damla damlatılıp, 5-10 dk kadar emilmesi beklenir. Birkaç gün tedaviye devam edilir.
 • Ginkgo biloba: Çin alternatif tıbbında kullanılan bir ağaç türüdür. Ginkgo biloba özüyle hazırlanan kapsüller, içeriğindeki “ginkgolit” etken maddesi sayesinde kulak çınlaması ve baş dönmesi tedavisinde oldukça etkilidir. Hekim kontrolünde kullanılması önerilir.

Источник: //sebboy.com/kulak-cinlamasi-neden-olur/

Kulak çınlaması (Tinnitus) nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Kulak Çınlamasının Nedenleri

Yaşlılık döneminde ortaya çıkan işitme sorunları, kulak çınlamasına yol açan durumlardan biridir. Yaşlıların kulak çınlamasından şikayet etmeleri, işitme duyularının azalması ile ortaya çıkar. 55 yaşın üstü kişilerin %10’unda şiddetli, 30’unsa ise hafif Tinnitus olabilir.

Yüksek sese maruz kalmak

Çok şiddetli, uzun süreli ve ani seslere maruz kalmanın, işitme sistemini olumsuz etkilediği görülür.

Çok yüksek sesle müzik dinlemek, şiddetli patlama ve kulakları rahatsız eden diğer sesler, çınlamaya neden olabilir.

Bu nedenle konserden çıkan kişilerin çoğu, kısa süreli kulak çınlamaları yaşayabilir ve bu durum geçicidir.Ancak sanayi işçileri ve makine kullanan kişiler gibi yüksek sese uzun süreli maruz kalan kişilerde kalıcı hasar oluşabilir.

Kulak zarı delinmesi neden olur? Zar yırtılmasının belirtileri ve tedavisi

Kulak kirinin kulağı tıkaması

Kulak kiri, kulağınızda bakterilerin üremesini yavaşlatır ve kulağınızı korur. Ancak kulağınızda çok fazla kir biriktiğinde, doğal olarak yıkamak çok zor hale gelir ve kulak zarınınişitme kaybına veya tahriş olmasına neden olur ve bu da kulak çınlamasına neden olabilir.

Kulak kemiğindeki değişimler

Orta kulağınızdaki kemiklerin sertleşmesi (otoskleroz) işitme duyunuzu etkileyebilir ve kulak çınlamasına neden olabilir. Anormal kemik büyümesinin neden olduğu bu durum, genetik kaynaklı olabilmektedir.

Kulak Çınlaması

Meniere hastalığı, iç kulak tansiyonu olarak da bilinir. Bu hastalığın belirtileri, kulakta dolgunluk hissi, baş dönmesi, işitme kaybı ve kulak çınlamasıdır. Meniere hastalığı daha çok orta ve ileri yaşlarda görülür. Ataklar halinde çınlama ve baş ağrısı ile görülür.

Temporomandibular eklem bozuklukları

Temporomandibular eklem ile ilgili sorunlar, başınızın her iki yanında kulaklarınızın önünde, alt çene kemiğinizin kafatasınızla birleştiği yerde, tinnitusa neden olabilir.

Baş ve boyun darbeleri

Kulak çınlamasının en belirgin nedenlerinden biri, baş ve boynun aldığı darbelerdir. Çarpma ve vurmanın etkisi ile kulaklarda ani bir çınlama oluşur. Dışarıdan gelen sesler belirsizleşir ve çevrede bulunmayan farklı sesler duyulabilir. Travma sonucu yaşanan çınlamanın devam etmemesi için doktor tarafından müdahale edilmesi şarttır.

Beyin tümörü, vücutta farklı şekillerde kendini gösterir. Baş ağrısı ve kulakların çınlaması da bu belirtiler arasındadır. Tümörün basınç oluşturması, kulak çınlaması ile kendini gösterebilir.

Ateroskleroz

Yaş ve kolesterol birikimiyle birlikte, orta ve iç kulağınıza yakın olan büyük damarlar elastikiyetlerini yani her kalp atışı ile hafifçe esneme yeteneğini kaybeder. Bu, kan akışının daha güçlü hale gelmesine neden olarak kulağınızın vuruşları algılamasını kolaylaştırır. Ateroskleroz nedenli kulak çınlaması her iki kulakta da duyulur.

Yüksek tansiyon

Hipertansiyon, stres, alkol ve kafein gibi kan basıncını artıran faktörler tinnitusu daha belirgin hale getirebilir.

Kulak ve sinüs enfeksiyonları: Sinüs enfeksiyonu, sinüs bölgesinde bulunan mukoza zarının virüs ve bakteriler nedeni ile iltihaplanması sonucu oluşan kronik bir hastalıktır.

Kulak enfeksiyonu ise kulak zarının arka kısmında yer alan orta kulak boşluğunun iltihaplanmasıdır. Her iki iltihaplanma da kulak çınlamasına neden olur.

Şiddetli kulak çınlaması yaşayan bireylerin çoğunda, orta kulak veya sinüs enfeksiyonları bulunur.

Kulak çınlamasının nedenlerinden biri de kalp ve damar hastalıklarıdır. Yapılan araştırmalar, kalp hastalıkları belirtilerinden birinin Tinnitus olduğunu göstermiştir.

Stres ve yorgunluk

Bireyin sürekli olarak stres altında olması ve yorgun kalması, kulak çınlamasına neden olur. Yorgunluk hissi, kişilere dışarıdan duyduklarını zannettikleri çınlama yaşatır. Dinlenmek ve iyi uyumak, kulak çınlamasını önleyebilir.

Günümüzün en yaygın hastalıkları arasında bulunan tiroid, yaşam kalitesinin düşmesine yol açar. Beslenme alışkanlıklarını ve kilo problemlerini beraberinde getiren tiroid rahatsızlığının belirtileri arasında kulak çınlaması da vardır

Kulak zarı delinmesi neden olur? Zar yırtılmasının belirtileri ve tedavisi

İlaç kullanımı

Bazı ilaç türlerinin yan etkilerinden biri, kulak çınlamasına yol açmasıdır. Aynı zamanda var olan kulak çınlaması sorunu, yan etkisi bulunan ilaçlar ile daha çok şiddetlenebilir.

Non steroid antienflamatuvar ilaçlar, aspirin ve antibiyotik çeşitleri, kulak çınlamasına neden olabilir ve ilaç bırakıldığında çoğunlukla çınlama da kesilir.

İlaç kullanan kişilerin, kulak çınlamasına maruz kalmaları durumunda doktoruna başvurmaları gerekir.

Kulak çınlamasının belirtileri

 • Kulak çınlaması yaşayan kişilerin çoğu kendi nabzı ile ritmik olarak ilerleyen sesler işitebilir. Buna titreşimli kulak çınlaması denir.
 • Bazı insanlar, kulak çınlamasını müzik veya şarkıya benzer sesler olarak duyabilir.
 • Çevrede bulunan olağan seslere tahammülsüzlük oluşması olarak tanımlanan Hiperakuzi rahatsızlığı bulunan kişiler, kulak çınlaması yaşayabilir.
 • Kulak çınlaması zil sesi, uğultu, tıslama ve tıklama gibi olmayan seslerin duyulmasına neden olur. Bu seslerin rutin veya belirli aralıklar ile duyulması, yaşanan kulak çınlamasının belirtileridir.

Kulak çınlaması teşhisi

Doktorunuz öncelikle doğru teşhis yapabilmek için size bazı sorular soracaktır: Bir doktorun sorabileceği sorular şunlardır:

 • Kulak çınlaması nasıl veya ne zaman başladı?
 • Sesler sürekli mi, aralıklı mı, atımlı mı?
 • İşitme kaybı veya baş dönmesi var mı?
 • Herhangi bir ağrı var mı veya çenenizden ses geliyor mu?
 • Son zamanlarda bir hastalık veya yaralanma geçirdiniz mi?
 • Bir rock konseri veya patlayıcı gibi yüksek seslere maruz kaldınız mı?

Daha sonra aşağıdaki testleri önerebilir:

 • İşitme (odyolojik) testi: Ses yalıtımlı bir odada, taktığınız kulaklıktan farklı titreşimlerde sesler dinleyeceksiniz. Sesi duyduğunuzda işaret vereceksiniz ve sonuçlar yaşınızla kıyaslanacak. Bu test tinnitusun olası nedenlerini belirlemeye veya tanımlamaya yardımcı olabilir.
 • Hareket: Doktorunuz sizden gözlerinizi hareket ettirmenizi, çenenizi sıkmanızı veya boynunuzu, kollarınızı ve bacaklarınızı hareket ettirmenizi isteyebilir. Eğer kulak çınlamanız değişir veya kötüleşirse, bu durum, tedavi gerektiren altta yatan bir bozukluğuk olduğuna işaret edebilir.
 • Görüntüleme testleri: Tinnitusunuzun şüpheli nedenine bağlı olarak, BT veya MRI taramaları gibi görüntüleme testlerine ihtiyacınız olabilir.

Duyduğunuz sesler de doktorunuzun olası bir nedeni tespit etmesine yardımcı olabilir.

 • Tıklama: Birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilen tıklama sesleri duyabilirsiniz..
 • Uğultu: Genellikle damarlarınızdan gelen, egzersiz yaparken ya da yatmak-ayağa kalkmak gibi pozisyon değişikliklerinde ses dalgalanmalarını fark edebilirsiniz.
 • Kalp atışı: Yüksek tansiyon, anevrizma veya tümör gibi kan damarı problemleri ve kulak kanalı veya östaki borusunun tıkanması kulaklarda kalp atış sesini yükseltebilir

Orta kulak iltihapları hakkında mutlaka bilmeniz gereken bilgiler

 • Düşük perdeli zil sesi: Meniere hastalığı, kulakta düşük perdeli zil sesine neden olabilir.
 • Yüksek perdeli zil sesi: Çok gürültülü bir sese maruz kalmak veya kulağa bir darbe almak, genellikle birkaç saat sonra azalan yüksek perdeli bir zil sesi veya vızıltıya neden olabilir. Ancak, işitme kaybı da varsa, kulak çınlaması kalıcı olabilir.

Kulak çınlaması nasıl geçer?

Kulak çınlaması için özel ve tek bir tedavi bulunmaz. Kulak çınlamasına neden olan faktörler teşhis edilerek bunlar tedavi edilir ve böylelikle çınlama da ortadan kaldırılır. 

Kulak çınlaması (Tinnitus) tedavisi

 • Tinnitus’a neden olan sağlık sorununun tedavi edilmesi: Kulak çınlaması şikayeti ile doktora başvuran kişilere farklı muayene ve testler yapılır. Çınlamaya neden olan rahatsızlık teşhis edilerek tedavisine başlanır, çınlama azaltılır veya ortadan kaldırılır.
 • Tinnitus’a yol açan ilaçların değiştirilmesi: Kulak çınlamasına neden olan ilaçlar kullanılıyor ise bu ilaçlar doktor tarafından değiştirilir. Çınlamaya neden olan ilaçlar, bazı kanser ilaçları, sıtma ilaçları, antidepresanlar, antibiyotikler ve aspirin vb.
 • Kulak kirinin temizlenmesi: Kulak çınlamasının, kirden dolayı yaşandığını belirten doktor, temizleme yapabilir. Kulak kirinin temizletilmesi, çınlamayı azaltabilir.
 • Sesi baskılayan cihazların kullanımı: Kulak çınlaması için tedavi sunan cihazlar bulunur. İşitme, maskeleme ve beyaz gürültü cihazları, kulak çınlamasını azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılabilir. Bunlar sadece doktor tarafından önerilebilir.

Kulak çınlaması bitkisel tedavi

Kulak çınlamasını azaltmak için bazı doğal yöntemler bulunmaktadır. Bunlar öncelikle kulak sağlığına iyi gelen besinlerin tüketilmesidir. Aynı zamanda doğal yağlar da çınlamaya karşı kullanılabilir. Ancak doğal yöntemlere başvurulmadan önce, mutlaka doktorunuza danışın!

 • Hint yağı ve hardal yağı, kulak çınlaması tedavisinde kullanılan doğal ürünlerdir. Kulak içerisindeki bakteri ve iltihapların giderilmesini sağlayan bu yağlar, kulak damlası biçiminde kullanılabilir. Ancak kullanmadan önce mutlaka doktora danışın.
 • Soğan, sarımsak ve zencefil, kulak sağlığını olumlu etkileyen besinlerdir. Bu besinlerin yemekler içerisinde veya farklı kürler oluşturularak tüketilmesi, kulak çınlamasını azaltabilir.

Zencefil hangi hastalıklara iyi gelir? Faydaları nelerdir?

Kulak çınlaması ilaçları

Kulak çınlamasını tedavi etmek için özel bir ilaç bulunmaz. Ancak bazı komplikasyonların şiddetini azaltmaya yardımcı olan ilaçlar kullanılabilir. Kulak çınlamasını azaltmak için kullanılan ilaçların doktor tarafından önerilmesi şarttır.

Kulak çınlaması için kullanılan bazı ilaçlar 

 • Nortriptyline ve Amitriptilin” gibi antidepresan ilaçları, şiddetli kulak çınlamasına iyi gelebilir. Ancak bu ilaçlar, bulanık görme, kabızlık, ağız kuruluğu ve kalp problemleri gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle ilaçlar, yalnızca şiddetli kulak çınlaması olan kişilere önerilir.
 • Alprazolam” kulak çınlamasını azaltmak için önerilen ilaçlardan biridir. Yan etkileri arasında mide bulantısı ve sürekli uyku halinde olmak yer alır.

Kulak çınlaması hastalarına öneriler

 • Yüksek ve şiddetli müziğe maruz kalmaktan kaçının. Orta seviyeli, dinlendirme etkisi olan müzikler dinleyin.
 • Kulak pamuğu ya da kulak tahrişine neden olabilecek başka maddeler kullanmayın.
 • Nikotin, kafein ve alkol kullanımını azaltın veya tamamen bırakın. Alkol, iç kulak bölgesinde daha fazla kan akışına neden olur ve kan damarlarını genişletir.
 • Stres, kulak çınlamasını şiddetlendirebilir. Bu nedenle günlük yaşamda ve iş hayatındaki stresten kaçının.
 • B vitamini eksikliği yaşıyorsanız, B vitamini içeren gıdaları tüketmeye çalışın. Ayrıca takviye olarak vitamin de alabilirsiniz.
 • Tansiyon ve kolesterol seviyenizi dengede tutun.
 • Günlük olarak kısa süreli egzersiz yapın. Bu sayede kan dolaşımı da düzenlenir.
 • Uykusuzluk ve yorgunluk, kulak çınlamasına neden olur. Düzenli ve yeterli uyuyun.

Referanslar: 1- Tinnitus 2- Tinnitus-Diagnosis 3- What is Tinnitus

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/kulak-cinlamasi-tinnitus-nedir-nedenleri-belirtileri-tedavisi/

Kulak Çınlaması Tedavisi ve Kulak Çınlamasının Nedenleri

Kulak Çınlamasının Nedenleri

Kulak Çınlaması Neden Olur ve Kulak Çınlaması Tedavisi Nasıl Yapılır? Kulak çınlaması (Tinnitus) dışarıdan gelen bir sesli uyaran olmadığı halde kişinin ses algılamasıdır. Duyulan ses farklı tonlarda ve özelliklerde olabilir.

Kulak çınlaması uğultu, gürültü rüzgar ya da bir makinenin çalışma sesi veya nabız vuruşu şeklinde olabilir. Sesin karakteri nasıl olursa olsun çınlama olarak tanımlandırılır. Ciddi önem taşıyan çınlamalar genel nabız vuruşu şeklinde olanlardır.

Kulak çınlaması bir hastalık olmamakla birlikte birçok farklı hastalıkların belirtisi olabilir. Çınlamanın kendinisinin doğrudan bir zararı yoktur, fakat çınlamaya yol açan neden zarar verici olabilir. Bu yüzden çınlamanın kaynağının belirlenmesi lazımdır.

Bazı insanlarda çınlamanın nedeni ne olursa olsun anksiyete, depresyon, uyku sorunları, dikkat bozukluğu ve intihar gibi çok ciddi psikolojik durumlara neden olabilir.

Kulak Çınlaması Nedenleri Nelerdir?

Kulak çınlamasının birçok farklı sebebi olabilir.

• Kulak çınlaması, kişinin psikolojik durumuyla yakından ilgidir. Çoğunlukla geceleri, sessizlikte çınlamalarda artar. Sessizlik halinde dış ortamdan gelen sesler azaldığı için beyin iç sesleri dinlemeye başlar.

• Kulak kiri, kulak zarındaki delinme, orta kulakta meydana gelen kireçlenme gibi birçok rahatsızlık kulak çınlamasına yol açabilir. İç kulaktaki işitme sinirinden kaynaklanan iyi huylu tümörler nedeniyle de kulak çınlaması görülebilir.

• Orta kulaktaki kemiklerin sertleşmesine sebep olan otoskleroz hastalığı da kulak çınlamasına neden olabilecek bir başka hastalıktır.

• İç kulağı etkileyen Meniere hastalığı da bu soruna sebep olabilir.

• Çene eklemi bozuklukları, dış kulak yolu ve orta kulak iltihabı da çınlamaya yol açabilir.

• Kulak çınlaması, yalnızca kulaktan kaynaklanan nedenlerle olmayabilir. Damar tıkanıklığı, kolesterol, depresyon, uyku düzensizliği gibi durumlar da kulak çınlamasına sebebiyet verebilir.

• Demir eksikliği, kan hastalıkları, tiroidden kaynaklanan nedenler, böbrek yetmezliği kulak çınlamasına yol açabilir.

• Sürekli yüksek seslere maruz kalınması kulak çınlamasının en çok görülen sebebidir. Yüksek ses iç kulakta spiral şeklinde bir organ olan salyagozun sese duyarlı hücrelerinde kalıcı zedelenmeye yol açar.

• Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bir çok ilaç da yan etki olarak çınlamaya sebebiyet verebilir. Uzunca bir zaman aspirin kullanımı ya da kulağa zararlı bazı antibiyotiklerin alınması buna örnek olarak gösterilebilir.

• Özellikle kadınların ıslak saçla dışarı çıkması sonucu kulakta bir kireç tabakasının meydana gelmesi de bu soruna neden olabilir.

Kulak Çınlaması Nasıl Geçer? Kulak Çınlaması Tedavisi

Kulak çınlamasının tedavisi, buna yol açan sebebin tedavi edilmesiyle olabileceği için kesin teşhis gerektirir. Yani tedavi şekli bu sorunu doğuran nedene göre değişir.

Kulak çınlaması olan kişiye kulak muayenesi, odyometrik ve radyolojik muayene yapılır. Kulak muayenesinde, organik bir sorunun olup olmadığı incelenir.  İşitme kaybını ve yerini tespit etmek için  Odyometrik muayene yapılır. Radyolojik muayeneyle de, tümör olasılığı araştırılır.

Maskeleme Yöntemi: Bu yöntemde kulak çınlaması olan kişiye kendi duyduğu ses frekansına yakın bir frekansta sesler dinletilir. Hasta sesleri dinlerken bir süre sonra beyninin limbik sisteminde kendi çınlamalarını duymamaya başlar ve unutur. Bu yöntem günde 8 saat olmak üzere 1,5 yıl süresince uygulanır.

Tinitus Retraining Therapy : Çınlama insanda stres ve gerginliğe yol açar. Çınlama sorunu yaşayan bazı kişiler çınlama sesini sağlıklarına yönelik bir teh olarak görüp önemli bir sorunun belirtisi olarak değerlendirirler. Bu durum da zamanla çınlama sesinin daha da artmış olarak algılanmasına yol açar.

Hastaya gerginliğini ve kas stresini azaltmayı öğreten cihazlarla yardımcı olunabilir. Tinitus retraining therapy yönteminde kişi çınlamayı bilinç altında sağlığı için bir tehdit olarak algılamamayı öğrenebilir ve de çınlamaya karşı kendini yeniden şartlandırabilir. Bu yöntem hastanın çınlama sesiyle başetmesini ve bir müddet sonra sesin daha düşük olarak algılanmasını sağlar.

İlaçlar: İç kulağın daha çok beslenmesi, beynin işitme merkezinin daha fazla kanlanması ve oksijen gitmesini sağlamak amacıyla kulağa kan gitmesini sağlayacak damar genişletici ya da kan sulandırıcı ilaçlar verilebilir. (Sebebi tam olarak bilinmese de Ginkgo Biloba ekstresi ve çinko mineralinin de çınlama sorunun giderilmesine yardımcı olabileceği belirtilmektedir)

Ozon Tedavisi: Akut işitme kayıplarında veya erken görülen kulak çınlamalarında kandaki doygun oksijen oranını artırmak için bu tedavi uygulanabilir.

Kulak Çınlaması Lazer Tedavisi

Quantum Lazer Yöntemi:  Önce yapılacak testlerle sorunun kaynağı belirlenir.

  Sonra bu soruna sebebiyet veren karmaşık süreçleri, vücudun doğal yolla kontrol altına almasını sağlamak amacıyla kulağa lazerle, biyo uyarıcı etki oluşturması sağlanır.

Çınlamanın şiddetine göre 12 seanslık lazer ve elektromanyetik dalgalardan oluşan tedavi uygulanır. Bu tedaviyle hasarın onarılması ve hücre yenilenmesi sağlanır.

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Источник: //www.beslenmedestegi.com/hastaliklar/kulak-cinlamasi-tedavisi

Kulak Çınlaması Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Kulak Çınlamasının Nedenleri

Tinnitus ismiyle de bilinen kulak çınlaması, ilerleyen evrelerde hayat kalitesini negatif yönde etkileyen bir problemdir. Kulağınızın çınlıyor olması çeşitli hastalıkların habercisi olabilir. Bu yüzden kulak çınlaması hafife alınmamalıdır.

Genelde uğultu, rüzgar sesi, cızırtı gibi sesler ya da derinden duyulan bir su sesi gibi şikayetlerle ortaya çıkan kulak çınlaması, her on insandan birinde görülebiliyor. Birçok farklı sebep yüzünden ortaya çıkabilen bu durum, genelde ortamda hiç ses yokken daha kolay anlaşılabiliyor.

Ansızın gelen ve sayısı azımsanmayacak derecede olan kulak çınlamaları kesinlikle göz ardı edilmemelidir.

Kulak Çınlaması Ne Anlama Gelir?

Kulak çınlaması halk arasında birilerinin sizin hakkınızda konuştuğuna dair bir işaret olarak algılansa da tıbbi gerçek oldukça farklıdır. Peki kulak çınlaması neye işarettir?

Çınlamalar, kulak bölgenizi etkileyen bazı problemlerle karşı karşıya olduğunuza ve olası büyük problemlere maruz kalmamak için en kısa sürede bir uzmana danışmanız gerektiğine işaret eder.

Kulak Çınlaması (Tinnitus) Nedir, Neden Olur? – Detaylı Rehber – APPVICE

Kulak Çınlamasının Nedenleri

Tinnitus veya halk arasındaki adı ile kulak çınlaması,  kulaklarda çınlama veya vızıldama sesi için kullanılan tıbbi terimdir. Bu yazımızda “Kulak çınlaması (tinnitus) neden olur?” sorusunu cevaplandıracağız.

Çoğu kişi kulak çınlamasını “kulaklarda zil çalması” olarak adlandırır ancak sadece zil sesinden daha fazlasını duyabilirsiniz. Kulak çınlaması dışında duyabileceğiniz diğer sesler,

 • Kükreme sesi
 • Uğultu
 • Islık sesi
 • Tıslama

Bu sesleri duyuyor olmanıza rağmen çevrenizde herhangi bir ses kaynağı bulunmamaktadır. Bu nedenle, kulak çınlaması sesleri bazen hayalet sesler olarak bilinir.

Kulak çınlaması rahatsız edici ve sinir bozucu olabilir. Bazen, duyduğunuz sesler etrafınızdaki gerçek sesleri duymanıza engel olabilir. Kulak çınlaması depresyon, anksiyete ve stres kaynaklı olabilir.

Kulak çınlamasını tek kulakta veya iki kulağınızda birden yaşayabilirsiniz. Kulak çınlaması her yaşta olabilir ancak yetişkinlerde daha sık görülen bir durumdur.

Tinnitus (kulak çınlaması) kaynaklı sesler genellikle sadece birey tarafından duyulabilirken bazı durumlarda diğer insanlar da hastanın kulağından gelen sesleri duyabilir.

Objektif kulak çınlaması hem siz hem de başkalarının kulaklarınızdan gelen belirli sesleri duyabileceği anlamına gelir. Bu genellikle kulaklarınızın içindeki ve çevresindeki anormal kan damarlarından kaynaklanır.

Kalp atışlarınızı hem siz hem de çevrenizdekiler duyabilir.

Objektif kulak çınlaması oldukça nadirdir. Sadece sizin duyabileceğiniz seviyedeki kulak çınlaması çok daha yaygındır. Kükreme ve çınlama sesleri sadece hasta tarafından duyulabilir.

Kulak Çınlaması Nedenleri

Orta veya iç kulakta hasar, kulak çınlaması nedenlerinden biridir.  Orta kulağınız ses dalgalarını alır ve iç kulağınızdan elektriksel dalgaları beyninize iletmesini ister. Beyniniz bu sinyalleri kabul edip sese dönüştürdükten sonra sesleri duyabilirsiniz. Bazen, iç kulağınız beyninizin sesi işleme şeklini değiştirerek hasara neden olur.

Kulak zarı hasarları veya orta kulağınızdaki küçük kemikler de sesin düzgün iletimini engelleyebilir. Kulaktaki veya işitme sinirindeki tümörler de kulakların çınlamasının nedenlerindendir.

Kulak çınlamasının diğer nedenleri;

 • Düzenli olarak çok yüksek seslere maruz kalmak.
 • Kırıcı, motorlu testereler veya başka ağır ekipman kullanmak.
 • Kulaklıklarla veya bir konserde yüksek sesle müzik dinlemek.

İlaç kullanımı da bazı kişilerde kulak çınlaması ve ototoksisite denilen işitme kaybına neden olabilir. Geçmeyen kulak çınlamasına neden olabilecek ilaçlar:

 • Çok uzun süre günlük 12 dozdan fazla aspirin almak
 • Bumetanid gibi diüretik (idrar atımını hızlandıran) ilaçlar
 • Klorokin gibi antimalarial (sıtma) ilaçlar
 • Eritromisin ve gentamisin gibi “-misin” ile biten antibiyotikler
 • Vincristine gibi bazı kanser ilaçları

Kulaklarınızda çınlamasının diğer sebepleri şunlar olabilir;

 • Yaşa bağlı işitme kaybı
 • Orta kulaktaki kas spazmları
 • Ménière hastalığı
 • Yüksek tansiyon
 • Yüksek kolesterol
 • Baş ve boyun yaralanmaları

Çenenizde ve kafanızda kronik ağrıya neden olan temporomandibular (çene eklemi) hastalıkları da kulak çınlamasına neden olabilir.

Kulak Çınlaması Teşhisi

Doktorunuz kulaklarınızı muayene edecek ve kulak çınlaması teşhisi için bir işitme testi yapacaktır.  Odyolog (İşitme bozukluğu uzmanı), bir kulaklık yardımıyla hastanın farklı sesleri, tek bir kulaktan duymasını sağlar.

Hasta her ses duyduğunda elini kaldırarak veya benzer bir jest yaparak sesi duyduğunu onaylar.

Doktorunuz kulak çınlamasının nedenini, sizin yaşınızda ve cinsiyetinizdeki kişilerin duyması gereken ölçüye göre karşılaştırarak teşhis edebilir.

Doktorunuz ayrıca, kulaklarınızda deformasyon veya hasar olup olmadığını görmek için CT veya MR taramaları gibi görüntüleme testleri de kullanabilir. BT ve MR testleri iç organlarınızın röntgenlerini çekmek için X-ışını ve radyo dalgaları kullanır. Standart X ışınları her zaman tümörleri, kan damarı bozukluklarını veya işitme duyunuzu etkileyebilecek diğer anormallikleri göstermez.

Kulak Çınlaması Tedavisi ve İlacı

Kulak çınlamasında ilaç tedavisi duyduğunuz sesleri azaltmanıza yardımcı olabilir.

Xanax, amitriptilin ve nortriptilin gibi antidepresanlar ve antianksiyete ilaçları bazı durumlarda kulak içerisindeki geçmeyen çınlamaları azaltabilir. Bununla birlikte, ilaç tedavisi her birey için uygun değildir.

Çınlama tedavisinde kullanılan ilaçların ciddi yan etkileri de olabilir. Kulak çınlamasının sebebi yüksek tansiyonsa propolis tüketiminin yararı olabilir.

Kulak çınlaması tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri:

 • Mide bulantısı
 • Yorgunluk
 • Kabızlık
 • Bulanık görüş
 • Nadir durumlarda kalp sorunları

Kulak Çınlaması Bitkisel Tedavi ve Çözümü

Beyaz gürültü makineleri, kulağınızdan gelen sesi maskelemek için rahatlatıcı sesler sağlayarak zil, vızıldama veya kükreme seslerinin azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca işitme cihazına benzeyen ve kulağınıza yerleştiren bir maskeleme cihazı da deneyebilirsiniz. Kulak çınlaması bitkisel tedavileri içerisinde etkisi kanıtlanmış bir tedavi yoktur.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Stresi azaltarak kulak çınlamanızı makul bir seviyeye indirebilirsiniz. Stres kulak çınlaması yapmaz ama var olan çınlamayı daha da kötüleştirebilir. Bir hobi edinin ya da hayatınızdaki stresi azaltmak için güvenilir bir arkadaş ya da aile üyesi ile konuşun. Kulak çınlamasının şiddetini azaltmak için yüksek seslere maruz kalmaktan da kaçınmalısınız.

İşitme Cihazları

İşitme cihazları, bazı kulak çınlaması (tinnitus) hastaları için faydalı olabilir. İşitme cihazı aracılığı ile var olan sesleri yükseltme, kulak çınlaması nedeniyle normal sesleri duymakta zorluk çekenlere yardımcı olabilir.

Koklear (kulak içi) İmplantlar

İşitme kaybını gidermek için koklear implantlar da etkili olabilir. Koklear implant, daha etkili bir şekilde duymanıza yardımcı olmak için beyninizin, kulağınızın hasar görmüş kısmını atlamasına izin veren bir cihazdır.

Kulağınızın hemen üstüne yerleştirilen mikrofon ve iç kulağınıza yerleştirilmiş bir elektrotla çalışır. İmplant, işitsel sinirlerinize sesi işlemek için ihtiyaç duyduğunuz sinyalleri gönderir.

Koklear implantlar ve diğer elektrik stimülasyon formları beyninizin sesleri doğru şekilde yorumlamasına yardımcı olabilir.

SONUÇ

Kulak çınlamasını önlemek için kulaklarınızı yüksek seslerden koruyun. Televizyonunuzun, radyonuzun ve kişisel müzik çalarınızın ses seviyesine dikkat edin. 85 desibelden yüksek seslere maruz kaldığınızda kulak koruması(kulaklık) kullanın. Yüksek sesli müzik veya inşaat gürültüsüne maruz kalmışsanız ve uygun bir kulak korumanız yoksa, kulaklarınızı ellerinizle kapatın.

Ayrıca, kulak çınlaması belirtilerinizin tekrarlamasına neden olabilecek ilaçlardan kaçınmalı, iç ve orta kulağınızın yapısındaki herhangi bir sorunu derhal tespit etmek için doktorunuzla düzenli işitme testleri planlamalısınız.

Bu makale Appvice Psikoloji Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

ortalama puan: 4,00 , 5 oy

Источник: //getappvice.com/tr/kulak-cinlamasi-tinnitus-nedir-neden-olur/

Поделиться:
Нет комментариев

  Leave a Reply

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть